Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. ELNÖKSÉG 545. ülés március 11. TÁJÉKOZTATÁSUL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. ELNÖKSÉG 545. ülés 2008. március 11. TÁJÉKOZTATÁSUL"

Átírás

1 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 7. a) pont ELNÖKSÉG 545. ülés március 11. Tárgy: A napirend 7. a) pontja A tagokra vonatkozó biztosítási rendszer TÁJÉKOZTATÁSUL októberi ülésén az Elnökség elvi hozzájárulását adta az érvényben lévő biztosítási fedezetek javítása érdekében a titkárság által tett lépésekhez, továbbá kérte, hogy a tagok támogatásával foglalkozó ad hoc csoport vitassa meg részletesebben a biztosítási rendszer kérdését. A tagok támogatásával foglalkozó ad hoc csoport február 19-i ülésének végén Victor Hugo Sequeira elnök felkérte a titkárságot, hogy készítsen feljegyzést az októberi elnökségi ülés óta tett kezdeményezésekről és az elért eredményekről. Ez a feljegyzés erre a felkérésre készült. Az alábbi 1. pontban röviden összefoglaljuk a tagokra vonatkozó, jelenleg érvényben lévő biztosítási fedezeteket. A 2. pontban azokat a célkitűzéseket ismertetjük, amelyek elérése révén a tagok biztosítási fedezetét ki lehetne bővíteni. Végül a 3. pontban felsoroljuk a már megkezdett és a még elvégzendő tevékenységeket. 1) A jelenlegi helyzet Az EGSZB számára végzett tevékenységeik keretében brüsszeli tartózkodásuk és a világszerte végzett küldetéseik ideje alatt a tagokat (megj.: e megnevezés alatt itt a rendes tagok, a póttagok és a CCMIküldöttek is értendők) három biztosítás fedezi. A biztosítási fedezet a lakhelyről történő indulás napján 0.00-kor lép érvénybe, és a lakhelyre történő visszaérkezés napján éjfélkor ér véget. HU

2 - 2- (11) Egészségbiztosítás: (Biztosító: AGF Paris Csoportos egészségbiztosítási kötvény ) A biztosítás kiterjed baleset vagy egyéb sürgős orvosi ellátást igénylő helyzet esetén orvos által előírt egészségügyi ellátás, illetve kórházi kezelés miatt a biztosítottak (tagok) számára felmerülő költségek megtérítésére a szerződésben meghatározott kereteken belül (12 394,67 /biztosított/baleset); A biztosítás tehát a sürgősségi orvosi ellátást igénylő esetek vagy balesetek során felmerülő egészségügyi költségek visszatérítését, a biztosított elhalálozása esetén a holttest hazaszállítása költségeinek visszatérítését, és az egészségi szempontból indokolt sürgős elszállítás költségeinek visszatérítését fedezi. Fontos: A biztosításban meghatározott térítések csak olyan térítések kiegészítéseként adhatók, amelyekre a beteg a nemzeti vagy más országbeli jogszabály (általános rendszer), illetve a beteg által vagy a nevében kötött biztosítási szerződés alapján esetleg jogosult. (12) Balesetbiztosítás: (Biztosító: Zelia Csoportos személybiztosítási szerződés a tagok számára ) A biztosítás a biztosítottat esetlegesen érő valamennyi balesetre fedezetet nyújt, az egész világon. A biztosítási szolgáltatás kártérítés kifizetését jelenti haláleset ( ,76 ), tartós munkaképtelenség ( ,81 ) vagy ideiglenes munkaképtelenség esetén (86,76 napidíj a balesetet követő 15. naptól kezdve, vagy kórházi kezelés esetén annak 8. napjától kezdve, maximum 365 napig). (13) Segítségnyújtási szolgáltatási biztosítás: (Biztosító: Europ Assistance Szerződés üzletiszakmai ügyfelek számára ) Ez a biztosítás különféle segítségnyújtási szolgáltatásokat takar, melyeknek célja a biztosítottak támogatása abban az esetben, ha az EGSZB megbízásából tett utazásaik során súlyos probléma merül fel, például segítségnyújtás betegség, sérülés vagy halál esetén; a beteg vagy sérült el- vagy hazaszállítása; szemüveg-, műfogsor- vagy gyógyszerküldés; utazási segítségnyújtás; külföldön elveszett vagy ellopott úti okmányok és menetjegyek pótlása. A három biztosítási szerződés közül az első kettő már évek óta érvényben van (az AGF Paris 1987 óta, a Zelia pedig 1985 óta), a harmadik frissebb (az Europ Assistance-biztosítást 2004-ben kötötték), és az első lépést jelentette a tagoknak nyújtott szolgáltatások javítása terén. A három szerződést egy biztosításibróker-társasággal, a Vanbreda Internationallal kötötték meg. 2) A szolgáltatás javítása felé A titkárság 2007 folyamán számos lehetőséget feltárt. Az (Európai Bizottsággal, az EP-vel és az RBvel folytatott) intézményközi együttműködés keretében tartott üléseken számos alkalommal felvetette a kérdést. A megvizsgált lehetőségeknek egyrészt hozzá kell járulniuk a biztosítási fedezet javításához, másrészt meg is kell felelniük az intézményközi pénzügyi szabályzat követelményeinek. A legfontosabb célkitűzés konkrétan az, hogy új szolgáltatás bevezetése révén kibővítsék a jelenlegi egészségbiztosítási fedezetet (amely azt az elvet követi, hogy a felmerülő költségekből az elsődleges

3 - 3- nemzeti biztosító által fedezett költségeken felüli részt téríti. Az új szolgáltatás szerint a biztosító bizonyos harmadik országokban, sőt, világszerte átvállalná a kórházi kezelés és sürgősségi orvosi ellátás költségeit. Ugyanakkor minden esetben megtérítené az olyan térítéseken felüli költségeket, amelyekre a beteg a nemzeti vagy más országbeli jogszabály, illetve a beteg által vagy a nevében kötött biztosítási szerződés alapján esetleg jogosult (vö. a fenti 11. ponttal). Ezzel egy időben feltárta annak lehetőségét is, hogy a tagok csomagjaik elvesztése vagy ellopása esetére is biztosítva legyenek. 3) Megtett intézkedések Ez idáig egyszerre két kiegészítő lépés megtételére került sor: (1) az egyik középtávú hatálybalépéssel (2009 vége 2010 eleje) (2) a másik pedig azonnali hatálybalépéssel (2008. március). (1) Középtávon hatályba lépő intézkedések (2009 vége 2010 eleje): Két variáció lehetséges: (a) az EGSZB egyedül tesz közzé egy ajánlati felhívást az alábbi, négyféle biztosítást nyújtó biztosítási szolgáltatásra: egészségügyi ellátásra vonatkozó biztosítás a költségek átvállalásával (a jelenlegi helyzettel ellentétben nem lenne költségvisszatérítés: a bizottsági tagnak nem kellene megelőlegeznie a szükséges összeget), mindez egyes harmadik országok esetében; balesetbiztosítás, mely haláleset, illetve részleges vagy tartós munkaképtelenség esetén segélyt nyújt; segítségnyújtásra vonatkozó utazási biztosítás ( ); csomag elvesztése vagy ellopása esetén (önrészesedés nélkül). Ennek a variációnak az előnyei és a hátrányai: Határidő: 9 12 hónap a szerződés aláírásáig; Szakértelem: a titkárságnak nincs meg a kellő szakértelme ezeken az igen specializált területeken, ezért valószínűleg külső szakértőhöz kell fordulnia;

4 - 4- A felhívás nagyságrendje miatt előfordulhat, hogy kevésbé előnyös ajánlatok érkeznek, mint amilyeneket egy természeténél fogva nagyobb volumenű intézményközi pályázati felhívás eredményezne. (b) az EGSZB egy intézményközi pályázati felhívásban vesz részt, melyet 2008 folyamán tesznek közé. Az Európai Bizottság (mint felelős) várhatóan november 30-án írja alá ezt a szerződést. Az Európai Bizottságnak a pályázati felhívás ( segítségnyújtás/biztosítás a kiküldetésre utazók számára ) feltételrendszere kidolgozásáért felelős szolgálatai jól tájékozottak tagjaink sajátos helyzetéről, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik azt a pályázati felhívás megfogalmazásakor. A titkárság állandó és szoros kapcsolatban van az Európai Bizottság biztosítási rendszerért felelős szolgálataival, hogy ezáltal már a kezdetektől fogva részt vehessen a jövőbeni pályázati felhívás feltételrendszerének kidolgozásában. Az EGSZB mindenesetre megkapja a feltételrendszert, és nyilatkozhat az esetleges speciális igényeiről. Ennek a variációnak az előnyei és a hátrányai: Hosszabb határidő: 20 hónap a szerződés aláírásáig; Szakértelem: az Európai Bizottság közreműködése A szerződés bonyolítása intézményközi keretben történik; A tárgyalási feltételek optimalizálása. (2) Intézkedés azonnali hatálybalépéssel (2008 tavasza) Ez az intézkedés átmeneti jellegű lenne. Addig is, amíg a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó eljárások tiszteletben tartása mellett megkötött új biztosítási szerződés életbe nem lép, az EGSZB biztosítási brókere, a Vanbreda International a jelenlegi biztosítás kiterjesztését javasolta a sürgős kórházi ellátás esetében, mely a költségek biztosító általi átvállalását tartalmazza (tehát már nem a visszatérítéses formát), mindezt az éves biztosítási díj esetenkénti 500 eurós emelésének ellenében (a költségek átvállalásáért és a vonatkozó adminisztrációs költségek fedezéséért kiszámlázott összeg). Konkrétan: a biztosított sürgős kórházi ellátása esetén és abban az esetben, ha az áldozatnak nem lenne elsődleges nemzeti biztosítása, vagy pedig az elsődleges nemzeti biztosítási szervezet nem lenne elérhető a kórházba szállítás idején, a Vanbreda átvállalná a beteg kórházi ellátásának költségeit. A kifizetendő összeget az AGF Paris szerződés terhére számolnák el, miután levonták a nemzeti vagy külföldi szociális vonatkozású jogszabályok, vagy maga a beteg által vagy a nevében kötött biztosítási szerződés alapján a biztosítottnak járó kifizetéseket, ,67 határig (a jelenlegi biztosításnak

5 - 5- megfelelő összeg), személyenként és balesetenként. Az ezt az összeget esetlegesen meghaladó költségeket a Vanbreda közvetlenül a tagra terheli. A biztosítási politikának a költségek átvállalását tartalmazó módosítása néhány héten belül aláírásra kerülhet. Statisztikai adatok Végezetül nem szabad megfeledkezni arról, hogy az elmúlt 5 évben ( es időszak) az esetszám szerencsére igen alacsony maradt, jóllehet a 2007-es évben növekedés mutatkozott a korábbi évekhez képest. Összességében az öt év alatt (lásd a mellékelt táblázatot): az egészségügyi biztosításra 27 alkalommal, a balesetbiztosításra egyszer sem, a segítségnyújtási szolgáltatási biztosításra pedig 4 alkalommal volt szükség. Felkérjük az Elnökséget a jelen feljegyzésben foglaltak tudomásul vételére. * * * Megjegyzés: Melléklet a következő oldalon.

6 - 6- Statisztika a tagok biztosításáról (Vanbreda) MELLÉKLET Biztosítás AGF/Egészségügyi biztosítás : Év Esetszám Kórházi ellátással Kórházi ellátás nélkül Biztosítás EA/segítségnyújtási szolgáltatás Év Esetszám Biztosítás Zelia/Baleset Év Esetszám R/CESE 414/2008 rev. pt 7 a) FR-IZ-JB/MG/bh

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk, 1. A biztosítási konstrukció

Tisztelt Ügyfelünk, 1. A biztosítási konstrukció Az AXA Biztosító Zrt. szolgáltatásai a Budapest Bank Nyrt. által közvetített, a mindenkori hirdetményben feltüntetett bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosításokhoz Biztosítási összegek (forintban értendõ):

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban Az Ön szociális biztonsági jogai Finnországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

AXA Világjáró Utasbiztosítás Erste 2

AXA Világjáró Utasbiztosítás Erste 2 AXA Világjáró Utasbiztosítás Erste 2 Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben Önnek külföldi utazása során orvosi ellátásra, vagy segítségre van szüksége, az AXA Biztosító Zrt. utasbiztosítása alapján az alábbi

Részletesebben

British Airways Utasbiztosítási Csomag Golfbiztosítással

British Airways Utasbiztosítási Csomag Golfbiztosítással Érvenyes: 2015. február 1. Oldal: 1 / 28 SZOLGÁLTATÁS ÁTTEKINTÉSE: Please click here to English version A díjtétel csakis foglalási visszaigazolással együtt (biztosítási kötvény) érvényes. Biztosítási

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK QBE ATLASZ ASSIST SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Jelen szabályzati pontok a QBE Atlasz Assist segítségnyújtás és biztosítás feltételeit tartalmazzák. 1. Biztosító adatai I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

AXA Világjáró Utasbiztosítás Erste 1

AXA Világjáró Utasbiztosítás Erste 1 Jó utazást kívánunk! AXA Világjáró Utasbiztosítás Erste 1 AXA Biztosító Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70 72. Tel.: 06 40 30 30 30 Fax: 06 1 413 5101 info.axa@axa.hu www.axa.hu AXA Biztosító Zrt. utasbiztosítási

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás hóvarázs sarki fény sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft - betegség

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban Az Ön szociális biztonsági jogai Svájcban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Világjáró Üzleti utasbiztosítás Szolgáltatási táblázat, Ügyféltájékoztató és Utasbiztosítási feltételek a DIDb-kártyával rendelkező ügyfelek részére

Világjáró Üzleti utasbiztosítás Szolgáltatási táblázat, Ügyféltájékoztató és Utasbiztosítási feltételek a DIDb-kártyával rendelkező ügyfelek részére Világjáró Üzleti utasbiztosítás Szolgáltatási táblázat, Ügyféltájékoztató és Utasbiztosítási feltételek a DIDb-kártyával rendelkező ügyfelek részére 2014 szeptember 1-től Copyright 2014 AXA Biztosító Zrt.

Részletesebben

HóBarát sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai HóBarát sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Külföldön felmerülõ orvosi költségek megtérítése Külföldön felmerülõ orvosi költségek betegségre

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs hosszú külföldi út utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 35 000 USD 75 000 USD 150

Részletesebben

C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek

C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek I. fejezet Általános rendelkezések Az AXA Biztosító Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70 72. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen feltételekkel megkötött szerzõdés

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatás alap csomag emelt csomag ideál csomag sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 50 000 USD 100 000 USD 220 000 USD - betegség

Részletesebben

C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek

C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek I. fejezet Általános rendelkezések Az AXA Biztosító Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70 72. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen feltételekkel megkötött szerzõdés

Részletesebben

British Airways Útlemondási Biztosítás

British Airways Útlemondási Biztosítás Érvenyes: 2015. február 1. Oldal: 1 / 24 SZOLGÁLTATÁS ÁTTEKINTÉSE: Please click here to English version A díjtétel csakis foglalási visszaigazolással együtt (biztosítási kötvény) érvényes. Biztosítási

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs tengeren túli utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 75 000 USD 150 000 USD 300 000

Részletesebben

Utasbiztosítás. Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek

Utasbiztosítás. Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek Utasbiztosítás Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos utasbiztosítás Tartalomjegyzék

Részletesebben

Feltétel. Huszár lovasok utazási, baleset és felelősségbiztosítása

Feltétel. Huszár lovasok utazási, baleset és felelősségbiztosítása Feltétel Huszár lovasok utazási, baleset és felelősségbiztosítása Huszár lovasok utazási, baleset és felelősségbiztosítása 1. ÁltalÁnos rendelkezések Jelen feltételek érvényesek az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Mondial Assistance. Az utasbiztosítás. 2015. február 1-től visszavonásig. Érvényes

Mondial Assistance. Az utasbiztosítás. 2015. február 1-től visszavonásig. Érvényes Mondial Assistance Az utasbiztosítás Érvényes 2015. február 1-től visszavonásig. Biztosítási védelem világszerte, bárhol, bármikor 24 órás segélyhívó szolgálat: Tel.: +36 1 814 9500 Fax: +43 1 525 03888

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás center praktika sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft - betegség esetén

Részletesebben

Utasbiztosítás. ügyféltájékoztató és szerződési feltételek

Utasbiztosítás. ügyféltájékoztató és szerződési feltételek Utasbiztosítás ügyféltájékoztató és szerződési feltételek A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos utasbiztosítás Tartalomjegyzék

Részletesebben

Horvátország utasbiztosítás szolgáltatásai BI846 / 20150501

Horvátország utasbiztosítás szolgáltatásai BI846 / 20150501 SZOLGÁLTATÁSOK Maximum biztosítási összegek biztosítottakként (Ft/EUR) Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése külföldön bekövetkező baleset miatt 20 000 000 Ft külföldön fellépő hirtelen megbetegedés

Részletesebben

UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ONLINE KÖTÉS ESETÉN

UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ONLINE KÖTÉS ESETÉN Az OTP Csoport partnere UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ONLINE KÖTÉS ESETÉN Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3078/K4

Részletesebben

Szuper-G utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek

Szuper-G utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek az UNIQA Biztosító Rt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76 78.) a továbbiakban biztosító segítségnyújtási szerzôdéseire, valamint a segítségnyújtási

Részletesebben

AXA Utasbiztosítási feltételek Beépített. Budapest Befektetési-, Budapest Visa Classic- és Budapest Business kártya birtokosai részére

AXA Utasbiztosítási feltételek Beépített. Budapest Befektetési-, Budapest Visa Classic- és Budapest Business kártya birtokosai részére AXA Utasbiztosítási feltételek Beépített Budapest Befektetési-, Budapest Visa Classic- és Budapest Business kártya birtokosai részére AXA Biztosító Zrt. szolgáltatásai a Budapest Bank Nyrt. Budapest Befektetési-,

Részletesebben

Utasbiztosítás. ügyféltájékoztató és szerződési feltételek

Utasbiztosítás. ügyféltájékoztató és szerződési feltételek Utasbiztosítás ügyféltájékoztató és szerződési feltételek A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos utasbiztosítás Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? Az AIG Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet az AIG Europe Limited nyújtja.

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei...

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei... 0 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási

Részletesebben