Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási költségtérítésre? biztosítottak, egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, illetve e személyek kísérői az egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán felmerült költségeik megtéríttetésére jogosultak. Az utazási költségtérítéshez használatos nyomtatványok: Utazási utalvány (beutaló orvostól v. kórháznál kérhető) személygépkocsival tömegközlekedési eszközön Utazási költségtérítési utalvány Az egészségbiztosítóval szerződést kötött tömegközlekedési társaságok vonalain díjfizetés nélkül Utazási utalvány utazási kedvezményre jogosult fogyatékos gyermek és kísérője részére személygépkocsival tömegközlekedési eszközön a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél, illetve a Kormányablakoknál A kérelemhez csatolni kell: menetjegyet, kórházi ellátás igazolását Nem jár költségtérítés: Annak, aki más jogcímen díjmentes utazásra jogosult (pl. 65 éven felüli személyek), ide nem értve azt, aki tömegközlekedési eszközön utazni nem tud. A helyi utazás költségeihez az egészségbiztosítás keretében nem jár támogatás. A leigazolt megjelenést követően utólag kiállított Utalvány alapján az utazási költségtérítés iránti kérelmet el kell utasítani. A megjelenés igazolása nélkül nincs lehetőség a költségtérítés kifizetésére. II. Méltányossági egyszeri segély

2 Ki kérhet egyszeri segélyt? biztosított, vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy Az évente egyszer adható segély egészségi állapotban bekövetkezett kedvezőtlen változással kapcsolatban felmerült költségek alapján gyógyszerköltségre, természetbeni ellátások térítésének csökkentésére, egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költség és egészségbiztosítási pénzbeli ellátások átmeneti kiegészítésére szolgál. Elbírálásnál figyelembe veendő szempontok: - jövedelmi viszony - egészségügyi ellátások költségei (gyógyszerköltség) Kérelmet, adatlapot hol kell beadni: Kérelmét a lakóhelye szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervéhez, illetve a Kormányablakoknál nyújthatja be, valamint A kérelemhez, adatlaphoz csatolni kell: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő/k/ által a kérelem benyújtását megelőző három hónapban megszerzett jövedelemről szóló igazolást, a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegségét igazoló kórházi, orvosi igazolást, a havi gyógyszerköltségéről, javasolt gyógyhatású készítményekről szóló orvosi igazolást, társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló névre szóló (gyógyszertári nyugtát, gyógyhatású készítmények, valamint vény nélküli gyógyszerek vásárlását igazoló) számlát. III. Terhességi-gyermekágyi segély A terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának ideje alatt (vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül) szül. Terhességi-gyermekágyi segélyre jogosult még az örökbefogadó a gyám, a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a szülő nő egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a szülő nő meghal, munkáltatónál, a jogviszony megszűnését követően is egyéni vállalkozónak pedig a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél

3 A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság időtartama A szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, 24 hét amelyet úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen A kérelemhez csatolni kell: foglalkoztatói igazolás/igénybejelentés Igazolás a 2 éven belüli jogviszonyokról (Tb. kiskönyv) örökbefogadás esetén az erről szóló gyámhatósági határozatot gyám esetén a gyámkirendelésről szóló határozatot nyilatkozat terhességi-gyermekágyi segély megállapításához Aki a szülési szabadságot úgy kezdte meg, hogy őt az orvos terhes-állományba vette, de még nem szült, akkor csatolni kell a terhes-állományba vételt igazoló orvosi igazolást, vagy ha a szülő nőt nem vették terhes-állományba, a terhesgondozási könyv másolatát. A gyermek születésének tényét a szülést követően születési anyakönyvi kivonat másolatával igazolni kell (a jogosultság perinatális halottvizsgálati bizonyítvánnyal is igazolható). IV. Gyermekgondozási díj Ki jogosult gyermekgondozási díjra? a biztosított anya, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, munkáltatónál, a jogviszony megszűnését követően is egyéni vállalkozónak pedig a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél A gyermekgondozási díj jogosultság időtartama Legkorábban a terhességi gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól anya esetén a szülést, más jogosult igénye esetén a jogosultág kezdetét megelőző két éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de maximum a gyermek második életévének a betöltéséig. A kérelemhez az igénybejelentéshez csatolni kell: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának a másolatát örökbefogadás esetén az erről szóló gyámhatósági határozatot gyám esetén a gyámkirendelésről szóló határozatot magánnyugdíjpénztár tag esetén a záradékkal ellátott belépési nyilatkozatot foglalkoztatói igazolás/igénybejelentés Igazolás a 2 éven belüli jogviszonyokról (Tb. kiskönyv)

4 V. Táppénz Ki jogosult táppénzre? A táppénzre jogosultságnak három alapfeltétele van: fennálló jogviszony, járulék fizetésére kötelezett, igazolt keresőképtelenség munkáltatónál, egyéni vállalkozónak pedig a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél A táppénz jogosultság időtartama Táppénz a betegszabadság lejártát követő naptól, legfeljebb azonban a jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át jár. A kérelemhez csatolni kell: a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolást, foglalkoztatói igazolás/igénybejelentés Igazolás a 2 éven belüli jogviszonyokról (Tb. kiskönyv) VI. TAJ kártya (rendszeresített nyomtatványon): Hol igényelhető: Személyazonosságot igazoló okmány lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmány, és meghatalmazott eljárása esetén közjegyző által hitelesített meghatalmazás vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (kiskorú esetén a törvényes képviselő jár el) Szükséges nyomtatvány és csekk ügyfélszolgálatainkon és a Kormányablakokban is igényelhető. TAJ kártya első kiállítása és az adatmódosítás a kártyán díjmentes, elveszett, megrongálódott, ellopott kártya Ft igazgatási szolgáltatási díj köteles. VII. Európai Egészségbiztosítási Kártya (rendszeresített nyomtatványon); Hol igényelhető:

5 nem rendezett egészségbiztosítási jogviszony esetén a jogosultságot igazoló dokumentumok EU kártya alkalmankénti kiállítása díjmentes, de a még érvényes EU kártya pótlása lopás, elvesztés, megsemmisülés vagy rongálódás miatt: Ft igazgatási szolgáltatási díj köteles. VIII. Biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos ügyek: 1. Biztosítási jogviszonyról adatkérés (adatkérés arról, hogy a foglalkoztató, egyéb bejelentésre kötelezett megtette-e a szükséges bejelentés az érintett személy vonatkozásában): Hol intézhető: kitöltött bejelentőlap 2. Okirati bizonyítással kapcsolatos feladatok ellátása (Minden olyan esetben, amikor az érintett személy piros lámpát kap az egészségügyi szolgáltatónál): Hol intézhető: Jogviszonyt igazoló dokumentum (Pl: munkáltatói igazolás, nyugdíjat megállapító határozat, diákigazolvány, stb.)

6 3. Hatósági Bizonyítvány 180 napja fennálló biztosítási jogviszonyról otthonteremtési kamattámogatás, vagy lakásépítési támogatás igényléséhez: Hol intézhető: postai úton kitöltött igénylőlap A Hatósági Igazolvány kiállítása illetékköteles, jelenleg 3000 Ft, melyet illetékbélyegen kell leróni. Az illetékbélyeget a nyomtatvány mellé kell csatolni.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

Családtámogatások TGYÁS, GYED

Családtámogatások TGYÁS, GYED Családtámogatások TGYÁS, GYED A gyermekvállalással együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, ezért gondoskodni kell kieső jövedelme pótlásáról. Ennek érdekében az egészségbiztosítás

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS Ki jogosult rá: Akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 70.000 forintot továbbá: nyugellátásban részesül és az öregségi nyugdíjkorhatárt

Részletesebben

Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról

Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról I. Családi pótlékra jogosult: (a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 -

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - V130731 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - Kedves Olvasónk! A Babafalva TB-kisokossal egy olyan összeállítást szeretnénk átnyújtani Neked, amely áttekinthetően és érthetően mutatja be

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Bevezető Napi munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermeket vállaló, nevelő szülők nincsenek tisztában az őket megillető ellátásokkal, az igénylés módját,

Részletesebben

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e A Kormány.../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a családok támogatásáról

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

Gyermekek utáni ellátások

Gyermekek utáni ellátások Dél-Alföldi JOGPONT+ Tájékoztató Füzet Gyermekek utáni ellátások Tájékoztató füzet a TÁMOP-2.5.1/B-11/1-2011-0005 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ projekt keretében 1 Tartalom ELŐSZÓ 3 ÖSSZEFOGLALÓ 5 GYERMEKEK

Részletesebben

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével

Részletesebben

GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ ELLÁTÁSOK, KEDVEZMÉNYEK

GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ ELLÁTÁSOK, KEDVEZMÉNYEK TARTALOMJEGYZÉK Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2008 BEVEZETŐ 3 GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ ELLÁTÁSOK, KEDVEZMÉNYEK 4 I. CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSI FORMÁK 5 CSALÁDI

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita

Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita Hatósági ügyintézés Hatósági Osztály 1. Általános tájékoztató a szociális, hatósági ügyek intézéséhez Az ügyintézés helye: Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala Cím: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 2.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK

KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK ESETTANULMÁNY GYŰJTEMÉNY A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Budapest, 2014 Szerkesztette: Kovács

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem G Y A K O R L A T I K É R D É S E K 1. Személyesen megjelenő ügyfelünk írásképtelen ezért szóban kívánja bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenységét. Elfogadható-e a szóban tett bejelentés? X - igen -

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Egységes szerkezet 2 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel. I.

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel. I. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve az 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben