Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe."

Átírás

1 Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény, Fő utca 100. Zábrádi Jánosné Tel: (96) Eljárás indítása Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni. Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli születést, ha annál orvos nem működik közre, a bejelentésre kötelezett nyolc napon belül jelenti be. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. Szükséges okiratok: Az anya és apa érvényes személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevél) és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa, Házassági anyakönyvi kivonat (300 napnál nem régebbi) vagy más okirat, mely tartalmazza a gyermek születési családi nevére vonatkozó megállapodást, Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat (amennyiben a szülők nem élnek házassági kötelékben és az apa a gyermeket magáénak elismerte.) Regisztrált élettársi kapcsolatban élő anya esetében, a közjegyző által kiállított Élettársi kapcsolat fennállásáról szóló Végzés Külföldi állampolgár (aki nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett státussal) útlevele, és amennyiben az anya házasságban él - a külföldi házassági okirat hitelesített magyar nyelvű fordítása: ha az anya családi állapota hajadon, a családi állapotát igazoló okirat hitelesített fordításban, ha az anya elvált, a házasságot és annak megszűnését igazoló külföldi okirat hitelesített magyar nyelvű fordítása (Figyelem: Csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítása fogadható el) Ha a születés intézeten kívül történik: A születés helye szerint illetékes anyakönyvvezető kiállítja a jegyzőkönyvet a születésről. Mellékelni kell a Vizsgálati lap otthon született gyermekről nyomtatványt és be kell mutatni a Terhesgondozási könyvet vagy csatolni kell a szülész-nőgyógyász által kiállított születés tényét megállapító igazolást. Házasságkötési szándék bejelentése

2 Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell a személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető által feltett kérdésre vonatkozóan nyilatkozatokat kell tenniük. A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít. A házasság legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, a házasulóknak azt újból be kell jelenteni. Hivatali helyiségen, és munkaidőn kívüli házasságkötést a jegyző engedélyezi. A házasságkötés alkalmával különféle a szertartások színvonalát, ünnepélyességét emelő szolgáltatások vehetők igénybe, melyekről a párok a házasságkötési szándék bejelentésekor részletes tájékoztatást kapnak. Bejelentéshez szükséges okmányok: A házasulók érvényes személyazonosító igazolványa, vagy jogosítványa, vagy útlevele, A házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa A házasulók születési anyakönyvi kivonata Családi állapot igazolása: elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontást, vagy érvényetlenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi okirat, özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okirat. Magyar állampolgár külföldön történő házasságkötése, illetve magyar állampolgár és külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezető részletes felvilágosítást nyújt a szükséges okiratok beszerzéséről. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékot személyesen kell bejelenteni az anyakönyvvezetőnél. A bejegyzett élettársi kapcsolat azonos nemű 18. életévüket betöltött személyek között jöhet létre. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselőtestület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése Öttevényen nem lehetséges. Bejelentkezéshez szükséges okmányok: a személyazonosság és állampolgárság igazolására szolgáló érvényes okmányok (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél)

3 személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya) születési anyakönyvi kivonat Családi állapot igazoló okmányok: elvált családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat, melynek megjegyzés rovata tartalmazza a házasság megszűnésének tényét, a házasság felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági határozat, özvegy családi állapot esetén a házassági anyakönyvi kivonat, melynek megjegyzés rovata tartalmazza a házastárs halálának tényét, vagy a házastárs halotti anyakönyvi kivonata Haláleset anyakönyvezése A halálesete anyakönyvezés végett az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője, az intézeten kívüli halálesetet az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett. A bejelentéshez szükséges okmányok, nyomtatványok: Jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről (intézeti halálesetkor) Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV. példánya Az elhalt személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, után kiállított vezetői engedély) Az elhalt személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben nem Öttevényen született) Az elhalt házassági anyakönyvi kivonata (amennyiben nem Öttevényen kötötte) Az elhalt családi állapotának igazolásához: Az elhalt családi állapota özvegy: házastársának halotti anyakönyvi kivonata Elvált: jogerős bírósági ítélet vagy a házassági anyakönyvi kivonat, melynek megjegyzés rovatában szerepel a válás ténye. A születési és házassági anyakönyvi kivonat az esemény helye szerint anyakönyvvezetőnél illetékmentesen beszerezhető. Amennyiben az anyakönyvezés temetkezési vállalkozó megbízása útján történik, a szükséges okiratokon kívül csatolni kell a hozzátartozó írásos, szabályszerű meghatalmazását. Születési név megváltoztatása Születési családi vagy születési utónév megváltoztatásához szükséges kérelem nyomtatványt az anyakönyvvezető tölti ki. A születési családi név egy vagy kéttagú lehet a kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. A kérelmet a lakóhely szerint anyakönyvvezető továbbítja az anyakönyvi ügyekért felelős miniszterhez. Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet. Nagykorú kérelmező esetén szükséges:

4 Személyazonosításra, magyar állampolgár igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél, Lakóhely igazolására szolgáló lakcímet és személyazonosítót igazoló hatósági igazolvány, Születési anyakönyvi kivonat Kiskorú kérelmező esetén szükséges: A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése A 14. életévét betöltött gyermek megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal, Születési anyakönyvi kivonat. Névváltoztatási kérelem illetéke Ft, ismételt névváltoztatási kérelem illetéke Ft. Házassági név megváltoztatása A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után a törvény. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható. Az eljárás lefolytatásra a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető illetékes, de a kérelem a lakcím szerinti anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető. Szükséges okiratok: A kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél Lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány Házassági anyakönyvi kivonat Házasság felbontását igazoló jogerős bírsági ítélet A házassági névviselés módosítás illetéke Ft értékű illetékbélyeg. Honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek A honosítási, visszahonosítási kérelmet személyesen a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, vagy a kormányablakoknál lehet benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon. A honosítási/visszahonosítási kérelemhez a jogszabályban meghatározott mellékleteket kell csatolni, melyre vonatkozóan az anyakönyvvezető részletes felvilágosítást nyújt, vagy tájékozódhat a BÁH Állampolgársági Igazgatóság www. bevandorlas.hu honlapján is. Külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezése Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasságkötés, haláleset) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetén az illetékes magyar konzulnál lehet előterjeszteni.

5 Szükséges okiratok: Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél Lakóhely igazolására szolgáló lakcímet és személyazonosítót igazoló hatósági igazolvány Anyakönyvi kivonat (Az idegen nyelvű okiratokat OFFI által hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell becsatolni). A hazai anyakönyvezést a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Hazai Anyakönyvi Osztály végzi. Anyakönyvi okiratok kiállítása A születés, házasság, haláleset anyakönyvezésekor első ízben kiállított anyakönyvi kivonat illetékmentes. Kérelemre az Öttevényen anyakönyvezett személy (születés, házasság, halálozás) anyakönyvi kivonatának megsemmisülése, elvesztése pótolható, bárhol kérhető. Az anyakönyvi kivonat kiállításának illeték kötelezettségére, mentességére vonatkozóan az anyakönyvvezető felvilágosítást nyújt (Illetékbélyeg (2.000,- Ft) a postán vásárolható) Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat felvételével kapcsolatos ügyek Minden jogeset egyedi elbírálást igényel, az anyakönyvvezető részletes felvilágosítást nyújt. Apai elismerő nyilatkozat tételéhez- születendő, megszületett gyermekre- szükséges: Mindkét szülő együttes megjelenése Személyazonosításra, magyar állampolgár igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, Lakóhely igazolására szolgáló lakcímet és személyazonosítót igazoló hatósági igazolvány Az anya családi állapotának igazolása: elvált családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat, melynek megjegyzés rovata tartalmazza a házasság megszűnésének tényét, vagy a házasság felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági határozat, Özvegy családi állapot esetén a házassági anyakönyvi kivonat, melynek megjegyzés rovata tartalmazza a házastárs halálának tényét, vagy a házastárs halotti anyakönyvi kivonata Megszületett gyermek esetében a születési anyakönyvi kivonat. Orvosi igazolás a fogantatás és a születés várható időpontjáról.

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE ÜGYLEÍRÁS I. SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

Illetékeség: Szükséges okiratok:

Illetékeség: Szükséges okiratok: Ügyleírás: Illetékeség: Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni)

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Illetékmentes a születési kivonat, ha a születés anyakönyvezésekor első ízben haláleset anyakönyvezéséhez van

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

Anyakönyvi igazgatás

Anyakönyvi igazgatás Anyakönyvi igazgatás A jegyző megbízásából az anyakönyvvezetők munkáját koordináló anyakönyvvezető: Kokas Katalin Anyakönyvvezetők: Fekete Barnabás Kokas Katalin Kuti Henriett Margit Szombathyné dr. Kézi

Részletesebben

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól Hatályos: 2014.07.18 - Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. (1) bekezdés a), b), c) és e)

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

A lakosság nyilvántartása

A lakosság nyilvántartása A lakosság nyilvántartása Fő témakörök: 1. Történeti áttekintés 2. Az anyakönyvi nyilvántartás 3. Az állami népesség-nyilvántartás 1. Történeti áttekintés A személyi nyilvántartások kialakulása az állami

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK

KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK ESETTANULMÁNY GYŰJTEMÉNY A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Budapest, 2014 Szerkesztette: Kovács

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek Hatósági ügyek Ügy megnevezése A lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges jegyzıi igazolás kiadása A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak (nevelési/pedagógiai program, szervezeti

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal Ügytípus tájékoztató Ózd Városi Gyámhivatal Minden gyámhivatali ügy illetékmentes. A gyermekvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekben az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli. Kérelemre

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata

Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata Tájákoztatók Tartalomjegyzék Állampolgársági ügyek... 2 Tájékoztató honosítási, visszahonosítási kérelem benyújtásáról... 2 Vizsgatételek az alkotmányos alapismeretek vizsgához... 3 Tájékoztató külföldi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás

Nyilvántartási és okmányigazgatás Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Az előadás fő részei 1. A polgárok személyi

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok Kérelem családi pótlék megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell válaszolni!

Részletesebben