(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):"

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent I/A. Az adatai Egyedi elektronikus könyvi azonosítója: Születési helye adatai: Személyi azonosítója: Személyi azonosító hiányában születési ideje (év, hó, nap): Lakóhelye (a gyermek születésének időpontjában) település külföldi megnevezése: Állampolgársága: Az állampolgárság igazolására szolgáló okmány útlevél, szig., állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat egyéb, mégpedig: okirat érvényessége ideje: Az eljáró ügyintéző felhívja az i elismerő nyilatkozatot tevő férfi és a hozzájáruló nyilatkozatot adó(k) figyelmét a nyilatkozat jogkövetkezményeire, és tájékoztatást ad a következőkről: A nyilatkozatot a jegyzőkönyv aláírása után visszavonni nem lehet. Az elismerő nyilatkozatot nem lehet feltételtől függően megtenni, az ilyen nyilatkozat nem érvényes. A teljes hatályú i elismerő nyilatkozat mindenkivel szemben hatályos. Az eljáró hatóság az i elismerő nyilatkozat megtételekor vizsgálja a Ptk. 4:101. (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, és tájékoztatja az i elismerő nyilatkozatot tevő férfit és a hozzájáruló nyilatkozatot adó(ka)t a következőkről: A jegyzőkönyvet felolvasás és az i elismerő nyilatkozat jelentőségének és joghatásainak megmagyarázása

2 2 o ha az i elismerő nyilatkozat megtételekor más férfi ság megállapítása iránti per van folyamatban, a Ptk. 4:101. (6) bekezdése alapján az i elismerő nyilatkozat akkor válik teljes hatályúvá, ha a per jogerős befejezésére az ság megállapítása nélkül került sor, o az ság megtámadásának a Ptk. 4:107. (2) bekezdésében foglaltak alapján is helye van. A Ptk. 4:107. (2) bekezdés kimondja, hogy ha az ság vélelme teljes hatályú i elismerő nyilatkozaton alapul, a vélelmet azon az alapon is meg lehet támadni, hogy: a) a nyilatkozatnak a jogi feltételek hiányában nincs teljes hatálya; b) az i elismerő nyilatkozatot tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés hatása alatt tették meg; vagy c) az i elismerő nyilatkozatot jogszabály megkerülése céljából tették. Ha az i elismerő nyilatkozat megtételére nagykorú gyermek esetében kerül sor, a gyermeke nyilatkozhat, hogy vér szerinti családi nevét kívánja-e a továbbiakban viselni vagy az addig viselt családi nevét viseli tovább. Nyilatkozat hiányában a gyermek nevét az sági vélelme nem érinti. A személyesen megjelent kijelentette, hogy születési nevű anyától született gyermeket, akinek születési családi neve: születési utóneve(i): születési helye: személyi azonosítója: születési ideje: egyedi elektronikus könyvi azonosítója: a magáénak elismeri. elismerő I/B. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott törvényes képviselőinek adatai Törvényes képviselő / / gyám/ gondnok Születési helye adatai Személyi azonosítója: Személyi azonosító hiányában születési ideje (év, hó, nap): A jegyzőkönyvet felolvasás és az i elismerő nyilatkozat jelentőségének és joghatásainak megmagyarázása

3 3 Az i elismerő nyilatkozat tételében közreműködő gyámot/gondnokot kirendelő szerv megnevezése: kirendelő határozat száma: jogerőre emelkedés dátuma: _ törvényes képviselőjének (/ / gyám/ gondnok) aláírása Törvényes képviselő / / gyám/ gondnok Születési helye adatai Személyi azonosítója: Személyi azonosító hiányában születési ideje (év, hó, nap): Az i elismerő nyilatkozat tételében közreműködő gyámot/gondnokot kirendelő szerv megnevezése: kirendelő határozat száma: jogerőre emelkedés dátuma: _ törvényes képviselőjének (/ / gyám/ gondnok) aláírása II. A személyesen megjelent II/A. Az adatai Egyedi elektronikus könyvi azonosítója: Születési helye adatai A jegyzőkönyvet felolvasás és az i elismerő nyilatkozat jelentőségének és joghatásainak megmagyarázása

4 4 Lakóhelye (a gyermek születésének időpontjában) település külföldi megnevezése: Az állampolgárság igazolására szolgáló okmány útlevél, szig., állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat egyéb, mégpedig: okirat érvényessége ideje: II/B. Az családi állapotára vonatkozó adatok, nyilatkozatok Családi állapota 1 : Ennek tényét az eljáró hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartó adatainak alapján állapította meg. 2 Ennek tényét az a közokirattal igazolta. 3 Ennek tényét az az eljáró hatóság előtt tett nyilatkozatával igazolta 4. (A megfelelő rész aláhúzandó.) Házasságát bíróság/ hatóság a(z) év hó napján jogerőre emelkedett sz. határozatával felbontotta. ügyszámon az ság megállapítása iránti per van folyamatban a bíróságnál. Férje év hó napján meghalt, halálesete a(z) _ hal. akvi / fsz. alatt/ elektronikus könyvi azonosítóján könyvezve. Az büntetőjogi felelősségének tudatában kijelentette, hogy a gyermek nem reprodukciós eljárásból származik / a gyermek reprodukciós eljárásból származik. (A megfelelő rész aláhúzandó.) _ II/C. Az nyilatkozata Kijelentette, hogy az i elismerő nyilatkozatához hozzájárul / nem járul hozzá. (A megfelelő rész aláhúzandó.) 1 Családi állapot: hajadon, nőtlen, nős, férjes, bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt. 2 Abban az esetben jelenik meg, ha az családi állapota hajadon. 3 Abban az esetben jelenik meg, ha az családi állapota hajadon. 4 Abban az esetben jelenik meg, ha az családi állapota hajadon. A jegyzőkönyvet felolvasás és az i elismerő nyilatkozat jelentőségének és joghatásainak megmagyarázása

5 5 _ III/A. A gyermek eseti gyámjának adatai 5 Családi neve: Utóneve(i): Az i elismerő nyilatkozat tételében közreműködő eseti gyámot kirendelő szerv megnevezése: kirendelő határozat száma: jogerőre emelkedés dátuma: III/B. Az eseti gyám nyilatkozata A cselekvőképtelen vagy a korlátozottan cselekvőképes kiskorúra tett i elismerő nyilatkozathoz hozzájárulok / nem járulok hozzá. (A megfelelő rész aláhúzandó.) eseti gyám IV. Megállapodás a gyermek családi nevéről A szülői felügyeletet gyakorló szülő(k) bejelenti(k), hogy a gyermek születési családi neve:. V. A 14. életévet betöltött gyermek nyilatkozata A 14. életévet betöltött gyermek kijelentette, hogy hozzájárul az i elismerő nyilatkozathoz / nem járul hozzá az i elismerő nyilatkozathoz. (A megfelelő rész aláhúzandó.) A 14. életévet betöltött gyermek kijelentette, hogy hozzájárul a törvényes képviselő(k) által bejelentett családi név viseléséhez / nem járul hozzá a törvényes képviselő(k) által bejelentett családi név viseléséhez. (A megfelelő rész aláhúzandó.) gyermek gyermek törvényes képviselője 6 VI. Nagykorú gyermek nyilatkozata A nagykorú gyermek kijelentette, hogy a vér szerinti családi nevét kívánja viselni / hogy a vér szerinti családi nevét nem kívánja viselni és az addig viselt családi nevét viseli tovább. (A megfelelő rész aláhúzandó.) 5 Abban az esetben, ha az és a gyermek között érdekellentét áll fenn. 6 Ha a törvényes képviselő és az személye eltér. A jegyzőkönyvet felolvasás és az i elismerő nyilatkozat jelentőségének és joghatásainak megmagyarázása

6 6 nagykorú gyermek VII. Kérelmező nyilatkozata Alulírott, _ nem magyar állampolgár kijelentem, hogy a magyar nyelvet értem és beszélem /hogy a magyar nyelvet nem értem és nem beszélem. (A megfelelő rész aláhúzandó.) kérelmező tolmácsolás nyelve: tolmács neve: tolmács személyazonosításra szolgáló okmányának megnevezése 7 : A jegyzőkönyv - példányban készült. Kelt: tolmács P.H. nagykorú gyermek törvényes képviselő A jegyzőkönyv egy példánya az irattárban kerül elhelyezésre. A jegyzőkönyv egy példánya a gyermek születési helye szerinti könyvvezetőnek (az könyvi ügyekért felelős miniszter útján) / közvetlenül a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalba továbbítva. 7 Kivéve, ha az átvevő hatóság munkatársa tolmácsol. A jegyzőkönyvet felolvasás és az i elismerő nyilatkozat jelentőségének és joghatásainak megmagyarázása

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 1 KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 1357 Budapest, Pf.: 2. Tel.: 06-1-79-55191, Fax.: 06-1-79-50364

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK CSALÁDJOGI TÖRVÉNY (A SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005. szám és 72/2011. - másik törvény) Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tartalma 1. szakasz Ez a törvény a házasságot és a házassági viszonyokat,

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:, -. -

TAJ szám: - - Kelt:, -. - Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán HA AZ ELHUNYT NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLT [] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és

Részletesebben

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez Kérelmező neve:.. Születési neve:... Születés helye, ideje:. Anyja neve:... Lakcíme: Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakképesítéssel rendelkezők

Részletesebben

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő:

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Egészségügyi szakdolgozók részére Kérjük az adatlap kitöltését megelőzően

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A konzulátus ügyfélfogadási rendje

A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátuson valamennyi ügyben csak előzetes időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés, az alábbi ügyek kivételével: - érdekvédelmi ügyek - az egyszeri hazautazásra

Részletesebben

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g 2 2010. évi... törvény _,,_ g 11 atata 2010 JuN 0 3.' a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi IV. törvény módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás:.. vagyoni kár:

lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás:.. vagyoni kár: Kérelem-nyomtatvány az áldozatsegítési szolgáltatás(ok) és/vagy kárenyhítési támogatás iránti kérelem elterjesztéséhez A hivatal érkeztet bélyegzje A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BNCSELEKMÉNYRE VONATKOZÓ

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ (Alkalmazandó: 2014. április 15-től.) A nyilatkozat kitöltése során a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Részletesebben

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Útlevél ügyek Ügyintéző: Mihalik Anikó Ügyfélfogadás: hétfő 8-12 13-16 kedd 8-12 szerda 8-12

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai A Számlatulajdonos 1 (Ügyfél) amerikai egyesült államokbeli kapcsolatra utaló nyilatkozata a 2014. évi XIX. számú törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából. (FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy

Részletesebben