Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások"

Átírás

1 Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült január 1-jétől az útlevéllel, január 1-jétől pedig a kártyatípusú vezetői engedéllyel (lakcím igazolvánnyal kiegészítve). Személyazonosító igazolványt (személyi igazolvány) az ország bármely körzetközponti (fővárosban kerületi) jegyzőjénél (okmányirodájában) lehet igényelni. A személyazonosító igazolvány igényléséhez nem kell előre adatlapot beszerezni, igazolványképet sem kell vinni. Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatban eljáró hatóság A személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon az igénylés helye szerint illetékes okmányiroda, vagyis a körzetközponti jegyző, illetőleg (amennyiben a kérelmet ott nyújtják be) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jár el. Miről dönthet az okmányiroda? 1. Dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint a személyazonosító igazolvány visszavonásáról; 2. Dönt a talált személyazonosító igazolvány visszaadásáról; 3. A törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesít a személyazonosító igazolványok nyilvántartásából; 4. Továbbítja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalnak a személyazonosító igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat; 5. Intézkedik a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt, vagy a polgár által bejelentett adatváltozásnak, adatjavításnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről; 6. Értesíti a személyazonosító igazolvány találásáról, elvesztéséről, ellopásáról, megsemmisüléséről, leadásáról, visszavonásáról és megsemmisítéséről a központi szervet. 7. Kezeli a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával, a személyazonosító igazolvány visszavonásával, valamint leadásával kapcsolatos alapiratokat, továbbá gondoskodik meghatározott iratok továbbításáról Mikor tagadhatja meg az okmányiroda az igazolvány kiadását? Az állandó személyazonosító igazolvány kiadását határozatban meg kell tagadni, ha: 1. a kérelmező állandó személyazonosító igazolványra nem jogosult, mert magyar állampolgársága megszűnt, vagy a polgár, a bevándorolt vagy menekült jogállású személy a Magyar Köztársaság területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyta, illetve a menekültnek a menekülti jogállása megszűnt, bevándorlási engedélyét visszavonták és más jogcímen nem szerzett jogosultságot az állandó személyazonosító igazolvány kiadására;

2 2. a kérelmező - a jogszabályban foglalt kivétellel - még érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, s annak adataiban nem történt változás. Mikor vonhatják vissza az igazolványt? Az állampolgár, a bevándorolt vagy a menekült jogállású személy lakóhelye szerint illetékes okmányiroda a személyazonosító igazolványt azonnal végrehajtandó határozattal visszavonja, ha: 1. a személyazonosító igazolványt jogosulatlanul használták fel vagy meghamisították; 2. az állampolgár, illetőleg a bevándorolt és a menekült jogállású személy az arra való jogosultság megszűnését követően az állandó személyazonosító igazolványt nem adta le. Utazás az Európai Unió országaiba személyazonosító igazolvánnyal Az Európai Uniós csatlakozás napjától (2004. május 1.) a magyar állampolgárok az unió tagállamaiba az április 1-je után kiállított igazolvánnyal (kemény borítójú, népköztársasági címerrel) az április 1-je után kiállított igazolvánnyal (puha borítójú, köztársasági címerrel), a január 1-je után kiállított igazolvánnyal (kártya formájú, műanyag), illetve 200. január 1-jét követően kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal utazhatnak. A zökkenőmentes határátlépés érdekében a Külügyminisztérium javasolta az útlevél használatát. Első személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévét az adott évben betöltő igénylő esetén szükséges a születési anyakönyvi kivonat és a személyi lap, az eljárás illetékmentes. Amennyiben az igénylő rendelkezik érvényes útlevéllel az eljárás illetéke Ft (Az eljáráshoz ekkor is szükséges a születési anyakönyvi kivonat és a személyi lap). 14. életévét nem az adott évben betöltő személy esetén, ha nincs érvényes útlevele, ki kell adni az ideiglenes személyi igazolványt. Ennek illetéke Ft (Az eljáráshoz ekkor is szükséges a születési anyakönyvi kivonat és a személyi lap). Személyazonosító igazolványát cseréje, még érvényes személyazonosító igazolvány esetén A cserét 60 nappal a személyazonosító igazolvány érvényességének lejárta előtt lehet kérni. A cseréhez szükséges a régi személyazonosító igazolvány, továbbá 1500 Ft illeték megfizetése. (Az illetéket az okmányirodában kapott csekken postai befizetéssel kell megfizetni.) 70 év felett a személyi azonosító igazolvány cseréje illetékmentes, de ha rendelkezik érvényes útlevéllel az illeték mértéke 1500 Ft, amit fent leírt módon kell megfizetni. Személyazonosító igazolvány cseréje lejárt személyazonosító igazolvány esetén

3 1. Amennyiben rendelkezik érvényes útlevéllel vagy január 1. után kiadott (bankkártya méretű) vezetői engedélye, ezek valamelyikének, és a lejárt személyazonosító igazolvány bemutatatásával lehet kérni a cserét. A megfizetendő illeték mértéke 1500 Ft. (Az illetéket az okmányirodában kapott csekken postai befizetéssel kell megfizetni.) 2. Abban az esetben, a útlevéllel sem, és január 1. után kiadott vezetői engedéllyel sem rendelkezik a kérelmező, be kell szereznie, és be kell mutatnia: születési anyakönyvi kivonatát adatváltozás esetén az azt igazoló okiratot (pl. névváltoztatási okiratot, vagy házassági anyakönyvi kivonatot. Szükséges a régi, lejárt személyazonosító igazolvány. A megfizetendő illeték mértéke 3000 Ft. (Az illetéket az okmányirodában kapott csekken postai befizetéssel kell megfizetni.) 70 év felett a személyi azonosító igazolvány cseréje illetékmentes, de ha rendelkezik érvényes útlevéllel az illeték mértéke 1500 Ft, amit fent leírt módon kell megfizetni. Személyazonosító igazolvány cseréje elvesztés esetén Három napon belül fel kell keresni valamely körzetközponti jegyzőt (külföldön történő elvesztés esetén a külképviseletet) és be kell jelenteni a személyazonosító igazolvány elvesztését. A bejelentéskor jegyzőkönyvet vesznek fel az elvesztés körülményeiről (elvesztés helye, ideje stb.), amit a bejelentőnek alá kell írni. Az elveszett személyazonosító igazolványokat az okmánykörözési nyilvántartásba bejegyzik és a rendőrség a továbbiakban, körözi azt. Az elveszett személyazonosító igazolvány helyett igényelhető új (pótlás) az alábbi módon. 1. Amennyiben rendelkezik érvényes útlevéllel vagy január 1. után kiadott (bankkártya méretű) vezetői engedélye, ezek valamelyikének, és a lejárt személyazonosító igazolvány bemutatatásával lehet kérni a cserét. A megfizetendő illeték mértéke 1500 Ft. (Az illetéket az okmányirodában kapott csekken postai befizetéssel kell megfizetni.) 2. Abban az esetben, a útlevéllel sem, és január 1. után kiadott vezetői engedéllyel sem rendelkezik a kérelmező, be kell szereznie, és be kell mutatnia: születési anyakönyvi kivonatát adatváltozás esetén az azt igazoló okiratot (pl. névváltoztatási okiratot, vagy házassági anyakönyvi kivonatot. Szükséges a régi, lejárt személyazonosító igazolvány. A megfizetendő illeték mértéke 3000 Ft. (Az illetéket az okmányirodában kapott csekken postai befizetéssel kell megfizetni.) Amennyiben a lakcímet igazoló hatósági igazolványa is elveszett, (jegyzőkönyvezést követően) annak pótlásához 1000 Ft. illeték megfizetése kötelező. (Az illetéket az okmányirodában kapott csekken postai befizetéssel kell megfizetni.) 70 év felett a személyi azonosító igazolvány cseréje illetékmentes, de ha rendelkezik érvényes útlevéllel az illeték mértéke 1500 Ft, amit fent leírt módon kell megfizetni. Személyazonosító igazolvány igénylése névváltoztatás esetén

4 Érvényes személyazonosító igazolvány (pl. házasságkötés esetén házassági anyakönyvi kivonat, névváltoztatási okirat). A megfizetendő illeték mértéke 1500 Ft. (Az illetéket az okmányirodában kapott csekken postai befizetéssel kell megfizetni.) Amennyiben rendelkezik lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, annak cseréjéhez 500 Ft. illeték megfizetése kötelező. (Az illetéket az okmányirodában kapott csekken postai befizetéssel kell megfizetni.) Régi személyazonosító igazolványomban szerepel a lakcímem, de elköltözöm A bejelentő személyes jelenléte szükséges. A régi személyazonosító igazolványban érvénytelenítik a címet és az új címéről a bejelentő lakcímigazolványt kap, de személyazonosító igazolványa az új cím bejegyzése nélkül továbbra is érvényes marad, azt nem cserélik le. Az eljárás jogi alapjai: évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény végrehajtásáról 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról évi XCIII. törvény az illetékekről 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet a polgárok személyi adatinak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint éertesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 79/2004. (VI:19) Korm. rendelet a posta szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről Forrás: Letölthető nyomtatvány:

5 Nyilatkozat az adatszolgáltatási korlátozásról Érkezett: Ikt. szám: Továbbítva: Címzett: Én - családi neve: - utóneve(i): - anyja születési családi neve: - születési utóneve(i): - a személyazonosító igazolványban szereplő = lakóhelye (állandó lakcím): = tartózkodási helye (ideiglenes lakcím): - személyi azonosítója (volt személyi szám): a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 2. -ának (1) bekezdése alapján a rólam nyilvántartott adatok kiadását megtiltom. Tudomásul veszem, hogy a jegyző vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának megkeresésére - eseti engedélyem alapján - az adatszolgáltatási tilalmat feloldhatom. A nyilatkozat nem érinti a törvényben kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítését (pl. adóigazgatás, honvédelmi nyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás), továbbá a törvény 20. -a alapján engedélyezett adatszolgáltatásokat. Kelt: Aláírás / Elektronikus aláírás

6 Az ügyintézés helye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. Okmányiroda (földszint). Ügyintézők: Cser Sándorné 06/25/ /49-es mellék Borostyán Jánosné 06/25/ /53-as mellék Ügyfélfogadás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 7,30-7,30-7,30-7,30-7,30-11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 12,30 12,30-12,30-15,00 15,00 15,00

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldinek

Részletesebben

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele)

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: - a rongálódott személyazonosító igazolvány (amennyiben rendelkezik Amennyiben

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

1992. évi LXVI. törvény. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXVI. törvény. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról Az Országgyűlés, az Alkotmánynak a személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseire figyelemmel, a polgárok személyi

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás

Nyilvántartási és okmányigazgatás Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Az előadás fő részei 1. A polgárok személyi

Részletesebben

T/4857. számú törvényjavaslat

T/4857. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4857. számú törvényjavaslat az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

1992. évi LXVI. törvény. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

1992. évi LXVI. törvény. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról Az Országgyűlés, az Alaptörvénynek a személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseire figyelemmel, a polgárok személyi

Részletesebben

Gépjármőigazgatási ügyintézés

Gépjármőigazgatási ügyintézés Új jármő elsı forgalomba helyezése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Gépjármőigazgatási ügyintézés A közlekedési felügyelet, illetve a jármő forgalmazó által kiállított Mőszaki adatlap,

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 Helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. B épület, I. emelet 112. iroda Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-431-380

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 Helye: 2457 Adony, Rákóczi út 21. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Kirendeltség-vezető: Fábián Gyöngyi Telefon: 06-25-504-522

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

1992. évi LXVI. törvény

1992. évi LXVI. törvény 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel [Vastag betővel szedve az 1992.

Részletesebben

Szakmai konzultáció (2015. június 16.) A személyi adat- és lakcímnyilvántartás tárgyában A lakcímbejelentés Vonatkozó jogszabályok: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok:

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok: Anyakönyvi ügyek: 1. Tájékoztatás 2. Születés anyakönyvezése 3. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 4. Házasságkötési szándék bejelentése 5. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 6. Haláleset anyakönyvezése

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

Illetékeség: Szükséges okiratok:

Illetékeség: Szükséges okiratok: Ügyleírás: Illetékeség: Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot]

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot] Anyakönyvi ügyek Általános tájékoztató [Válasszon dátumot] Tartalomjegyzék 1. Anyakönyvi okiratok kiállítása... 2 2. Hazai anyakönyvezési ügyek... 4 3. Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben