Ügyfélfogadás: Hétfő: csütörtök: Kedd: péntek: Szerda: Fizetési módok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:"

Átírás

1 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Tel: Központ: (3675), , Lakcím: , Okmányok: , Gépjármű: / 178-as mellék, vezető: Fax: (3674) Ügyfélfogadás: Hétfő: csütörtök: Kedd: péntek: Szerda: Fizetési módok: Csekkes befizetés a helyi postán ( kb. 100 m) Bankkártyás fizetés ügyfélfogadási idő alatt folyamatosan az okmányirodában.

2 2 Tájékoztatás az intézhető ügyekről, az ügyintézés menetéről, a szükséges iratokról, fizetendő díjakról: Az újszülöttek lakcímigazolvánnyal történő első ellátása hivatalból történik. Lakcímbejelentés: Lakcímváltozással kapcsolatos ügyintézés mindig a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél vagy a Járási Hivatal Okmányirodájában kezdeményezhető. Tartózkodási hely megszüntetése bármely okmányirodában lehetséges. Szükséges okmányok, iratok: személyazonosság igazolására alkalmas okmány ( személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély, ennek hiányában anyakönyvi kivonat) kitöltött, a lakás tulajdonosának, haszonélvezőjének, vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulásával ellátott lakcímjelentő lap előző lakcímigazolvány Kiskorú gyermek lakcímváltozását szülő vagy törvényes képviselő, gyám jelentheti be, a bejelentő aláírás rovatban mindkét szülő aláírása szükséges. A képviseleti jogosultságot igazoló okiratot (gyám és gondnok kirendelő határozat, gyermek elhelyezési határozat, bírói ítélet) be kell mutatni. A lakcímváltozással kapcsolat ügyek illetékmentesek. Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok változása miatt: Kérelmezhető bármely okmányirodában. Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes külképviseleti hatóságnál is kérelmezheti. A kérelem személyesen, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő. Szükséges okmányok, iratok: személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély, ennek hiányában anyakönyvi kivonat) Személyes adatok változását igazoló illetve a névviselés megállapítására alkalmas anyakönyvi kivonat, doktori cím viselésére jogosító okirat Előző lakcímigazolvány Ezekben az esetekben a lakcímigazolvány kiállításának illetéke 500 forint. Lakcímigazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés vagy megrongálódás esetén:

3 3 Kérelmezhető bármely okmányirodában, elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldön élő magyar állampolgár a Központi Hivatalnál vagy külképviseleten kérheti. A kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő. Szükséges iratok, okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas okmány ( személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély, ennek hiányában anyakönyvi kivonat) A lakcímigazolvány pótlása eltulajdonítás esetén illetékmentes. Megrongálódás, elvesztés vagy megsemmisüléskor 1000 Ft a befizetendő illeték. Oktatási igazolvány: Az Okmányirodában történik az oktatási igazolványokhoz a kép és az aláírás felvételezése. További ügyintézés az oktatási intézményekben lesz. A kép és aláírás felvételezése bármelyik okmányirodában kezdeményezhető. Szükséges iratok, okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas okmány ( személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély, ennek hiányában anyakönyvi kivonat) lakcímigazolvány 14 év alatti kérelmező esetén szülő vagy törvényes képviselő jelenléte, okmányai A képviseleti jogosultságot igazoló okiratot (gyám és gondnok kirendelő határozat, gyermek elhelyezési határozat, bírói ítélet) be kell mutatni. Személyazonosító igazolvány: Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat-és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személy jogosult, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait a 168/1999.(XI.24.) számú Korm. Rendelet alapján meghatározott okiratokkal tudja igazolni. Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel. Okmány bármely járási hivatalnál igényelhető. Első személyazonosító igazolvány kiállítása: Szükséges iratok, okmányok: lakcímigazolvány

4 4 14 év alatti kérelmező esetén szülő vagy törvényes képviselő jelenléte, okmányai A képviseleti jogosultságot igazoló okiratot (gyám és gondnok kirendelő határozat, gyermek elhelyezési határozat, bírói ítélet) be kell mutatni. Az első személyazonosító igazolvány kiállítása a 14. életév betöltéséig illetékmentes. 14 év felett 1500 Ft. Lejárt, vagy érvényes, megrongálódott valamint adatváltozás miatti személyazonosító igazolvány cseréje esetében: Szükséges iratok, okmányok: érvényes vagy lejárt állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló érvényes vagy lejárt más okmány ( útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) a jogszabályban foglalt kivétellel a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát doktori cím viselésére jogosító okirat lakcímigazolvány A fizetendő illeték 1500 Ft. Kivételes esetben, ha az állandó személyazonosító igazolvány adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége miatt átmenetileg nem adható ki, a fizetendő illeték 3000 Ft. 14 év alatti gyermek valamint 65. életévét betöltő személy (amennyiben nem rendelkezik kártyás vezetői engedéllyel vagy érvényes útlevéllel) illetékmentesen kap okmányt. Elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült személyazonosító igazolvány pótlása: Szükséges iratok, okmányok: érvényes vagy lejárt állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló érvényes vagy lejárt más okmány ( útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) a jogszabályban foglalt kivétellel a születési anyakönyvi kivonat és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonat doktori cím viselésére jogosító okirat lakcímigazolvány A fizetendő illeték 1500 Ft. Ha a gyermek a 14. életévét még nem töltötte be az eltulajdonított okmány pótlása illetékmentes. Az a 65. életévét betöltött személy, aki nem rendelkezik kártya formátumú vezetői engedéllyel vagy érvényes útlevéllel, illetékmentesen kapja az okmányt. Személyazonosító igazolvány ügyintézési határideje 20 nap. Sürgősségi eljárásra nincs mód. Lehetőség van SMS vagy értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról. A kiskorú személy személyazonosító igazolvány iránti kérelme benyújtását egy szülő is kérelmezheti. Az adatlap aláírásakor a jelenlévő képviselő nyilatkozatot tesz, mely szerint a személyazonosító igazolvány kérelmet a másik törvényes képviselő hozzájárulásával terjesztheti elő, illetőleg arról nyilatkozik, hogy a törvényes képviseletet egyedül látja el.

5 5 Útlevél: A magánútlevél ügyintézési határideje 20 nap, amely a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. Lehetőség van az útlevél soron kívüli (7 napon belüli) sürgősségi (3 napon belüli) azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti. A kérelem soron kívüli, valamit sürgősségi eljárás esetében bármely járási hivatalnál, illetve a Központi Okmányirodában benyújtható, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag a Központi Okmányirodában nyújtható be. A sürgősségi valamint az azonnali eljárásban igényelt útlevél kizárólag a Központi Okmányirodában vehető át. Szükséges iratok, okmányok: érvényes személyazonosításra alkalmas okmány ( személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) lakcímigazolvány, ha azzal a kérelmező rendelkezik születési és házassági anyakönyvi kivonat ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították és ezt a rendőrségen bejelentették Arcképmás, aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. Kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén az alábbi iratokat kell bemutatni, illetve csatolni: érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival igazolványkép, ha 12. életévét nem töltötte be, és nem jelenik meg személyesen, illetve egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja a szülők* (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya, külföldi esetén úti okmánya magyar állampolgárságot igazoló okirat (záradékolt honosítási okirat, 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány) külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személy adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza

6 6 a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata* a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okirat, ha valamely szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy azt a bíróság megszüntette előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették Fizetendő illeték: 5 évig érvényes magánútlevél: 7500 Ft 10 évig érvényes magánútlevél: Ft. 1 évig érvényes magánútlevél: 2500 Ft. 18 év alatti gyermek magánútlevele: 2500 Ft. 70 év feletti személy magánútlevele: 2500 Ft. soron kívüli ( 7 napos) eljárás pótdíja: Ft. sürgősségi ( 3 napos) eljárás pótdíja: Ft. azonnali ( 24 órán belüli) eljárás pótdíja: Ft. Vállalkozói engedély: Vállalkozás alapítása és megszüntetése iránti kérelem személyesen és elektronikus úton is kezdeményezhető bármely Járási Hivatal Okmányirodájában. Változás-bejelentés, szünetelés valamint a szünetelés utáni tevékenység folytatásának bejelentése kizárólag elektronikus úton az erre szolgáló elektronikus nyomtatványok igénybevételével az Ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetőek. A vállalkozással kapcsolatos eljárások illetékmentesek, kivéve vállalkozói igazolvány igénylése esetén: o kiadás: Ft o módosítás: Ft o pótlás: Ft Vállalkozói igazolványt az ügyfél személyesen kérheti az okmányirodában. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele. Adatváltozás: a vállalkozás adataiban bekövetkezett változásokat a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. Szünetelés: a szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap.

7 7 Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozói igazolványát az okmányirodában személyesen vagy postai úton leadja. Elektronikus bejelentés a oldalon, az egyéni vállalkozás menüpontban történik. Ügyfélkapu regisztráció: Ügyfélkapu regisztrációhoz vagy interneten előzetesen nyitott ideiglenes ügyfélkapu véglegesítéséhez az alábbiak szükségesek: személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély, lakcímigazolvány) külföldi állampolgár esetén: érvényes letelepedett, bevándorolt, vagy menekült személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány Európai Unió területén élő külföldi állampolgár esetén érvényes EGT-s tartózkodási engedély, lakcímigazolvány, útlevél Külföldi állampolgárok esetében a fentiek hiányában érvényes külföldi útlevél Helyszíni regisztrációkor érvényes cím megadása Az ügyfélkapu határozatlan ideig, a jelszó maximum 2 évig érvényes! Ügyfélkapu regisztrációt kizárólag magánszemély kérhet, okmányirodában személyes megjelenéssel. Meghatalmazással ügyfélkapu regisztráció nem indítható. Az első ügyfélkapu létesítése illetékmentes, további ügyfélkapu létesítése Ft, kivéve ha a munkáltató igazolja, hogy a második ügyfélkapu létesítése a kérelmező munkavégzéséhez szükséges. Vezetői engedély: Vezetői engedély ügyintézési határideje 30 nap mely a kérelem beérkezésének napján veszi kezdetét - plusz a postázás. A kérelem az ország bármely Okmányirodájában kezdeményezhető. A vezetői engedély soron kívüli kiállítására jogszabály szerint- csak a KEKKH Központi okmányirodában (Budapest, Visegrádi u ) benyújtott kérelem esetében van lehetőség. Szükséges iratok, okmányok: Régi vezetői engedély és lakcímigazolvány, ha nem rendelkezik lakcímigazolvánnyal, akkor a személyazonosító igazolvány (amiben szerepel a lakcíme) Vesztés, lopás esetén érvényes személyazonosításra alkalmas okmány ( személyazonosító igazolvány, útlevél, lakcímigazolvány) Orvosi igazolás a gépjármű vezető egészségügyi alkalmasságáról Lopás esetén rendőrségi jegyzőkönyv Csekkes befizetés esetén a befizetést igazoló szelvény, bankkártyás fizetés esetén a bankkártya. Első vagy új kategória bejegyzésére irányuló kérelem esetén, vizsgaigazolás. Arcképmás, aláírás a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

8 8 Fizetendő illeték: Az eljárás illetéke Ft Ft, amennyiben a kérelmező: a 65. életévét betöltötte az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb időtartam Nemzetközi vezetői engedély Nemzetközi vezetői engedély kiadása bármely Járási Hivatal Okmányirodájában. Kiadása azonnal történik. Érvényességi ideje a magyar vezetői engedély érvényességi idejével megegyező, de maximum 3 év. Szükséges iratok okmányok: o érvényes magyar vezetői engedély o személyazonosításra alkalmas okmány és lakcímigazolvány o 1 db igazolványkép Fizetendő illeték: 2300 Ft. Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa: Parkolási igazolvány kiadására, meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem benyújtható bármely Okmányirodában. Az ügyintézési határidő : 30 nap. Jogosultak köre: o súlyos mozgáskorlátozott o látási fogyatékos o az értelmi fogyatékos o az autista o a mozgásszervi fogyatékos o a vak vagy gyengénlátó A jogosultságot szakvéleménnyel vagy állásfoglalással kell igazolni. Szükséges okmányok, iratok: o személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) o a jogosultságot igazoló szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás Az arcképmás és aláírás felvételezése az Okmányirodában történik. A parkolási igazolvány kiállítása, cseréje, érvényességi idejének hosszabbítása illetékmentes Ft. igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az elvesztés, lopás vagy megsemmisülés

9 9 miatti pótlás esetén. Érvényességi ideje a végleges állapot esetén 5 év, egyéb esetben a szakvéleményben feltüntetett időpont, illetőleg nem végleges egészségügyi állapot esetén 3 év. Járműigazgatási ügyek I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását, b) a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit, c) a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. 2. A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor a fentieken kívül be kell mutatni: a) a Műszaki Adatlapot, b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást, c) az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást, d) személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazást, valamint e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében ea) közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát, eb) a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot. [A d) és e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ügyfél-azonosító okmány]. II. A járművek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok 1. A származás-ellenőrzésre kötelezett használt jármű forgalomba helyezése során A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

10 10 a) a harmadik országból származó jármű esetében az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, b) az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetében: ba) a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történő bejegyzés, szereplés tényéről, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza, bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát, bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, c) ha a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát, d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást, e) a Műszaki Adatlapot, f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást, b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt, c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került, d) az ügyfél-azonosító okmányt, e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását. 2. Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármű forgalomba helyezése során A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

11 11 a) a származási tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást, c) a Műszaki Adatlapot, d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást, b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt, c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került, d) az ügyfél-azonosító okmányt, e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében a külön jogszabályban meghatározottak szerint a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását. 3. Új jármű forgalomba helyezése során A) Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: a) a Műszaki Adatlapot, b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is, d) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolásokat. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot, b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást,

12 12 c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt, d) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került, e) az ügyfél-azonosító okmányt, f) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását. III. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átírás) szükséges okmányok 1. Régi típusú forgalmi engedélyek (17. melléklet A. pont) esetében szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: a) a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt, b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, d) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható, e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást, b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt, e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében a külön jogszabályban meghatározottak szerint a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását. 2. Az új típusú forgalmi engedélyek (17. melléklet B. és C. pont) esetében szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell:

13 13 a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt, b) a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket, c) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, e) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható, f) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást, b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt, e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását. IV. A járművek forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok 1. A járművek forgalomból történő ideiglenes kivonásához szükséges okmányok A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt, b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, c) az ügyfél-azonosító okmányt. 2. A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: a) bontási átvételi igazolást, b) a rendszámtáblát,

14 14 c) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került, d) a jármű forgalmi engedélyét. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, b) az ügyfél-azonosító okmányt. 3. A 2. pontba nem tartozó jármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell a rendszámtáblát. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a jármű forgalmi engedélyét, b) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került, c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt. 4. A járműnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: a) a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetét, b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került, b) a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek, c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt. C) A járműnek az ügyfél kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak: a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat,

15 15 b) a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye, c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat, d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolás, e) a versenyjárművé történő átalakítást igazoló Műszaki Adatlap. V. Az ügyintézés során szükséges egyéb okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: 1. Forgalmi engedély, illetve rendszámtábla cseréje esetén a) az előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt, b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. 2. Üzemben tartói jog bejegyzése, illetve változása esetén a) a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okiratot, b) az előző forgalmi engedélyt, c) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra. 3. Karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, illetve jármű átalakítás esetén a) fődarab származását igazoló okiratot vagy számlát, b) külföldről származó használt alváz beépítése esetén a származás-ellenőrzés megtörténtét igazoló határozatot, c) a Műszaki Adatlapot, d) a jármű forgalmi engedélyét, e) a törzskönyvet, ha az kiadásra került, f) a forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 4. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása nyilvántartásba vételének esetén a) az engedélyező határozatot, b) a Műszaki Adatlapot,

16 16 c) a jármű forgalmi engedélyét, d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került, e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 5. A V kezdő betűjelű rendszámtáblával történő forgalomba helyezés esetén a) a II. fejezet 1., illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti okmányokat, b) a vámhatóság engedélyét. 6. Motorcsere esetén a) a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okiratot, b) a Műszaki Adatlapot, c) a jármű forgalmi engedélyét, d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került, e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 7. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtása esetén a) az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal, b) az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról, c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, d) a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról készült ügyintéző által hitelesített másolatot. 8. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén a) az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet, b) a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 9. A rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzése esetén: a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolást,

17 17 b) a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzésére irányuló kérelmet. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) az ügyfél-azonosító okmányt, b) az A/1. és az A/7. pontban meghatározott eset kivételével az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, c) az A/2. pontban meghatározott esetben a vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, d) az A/3. pontban meghatározott esetben alvázszámot hordozó elem cseréje esetén az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, e) az A/3. és A/6. pontban meghatározott esetben a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű átalakítása esetén a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került, f) az A/7. pontban meghatározott esetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs számot, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének igazolását, g) az A/1. pontban meghatározott forgalmi engedély cseréje esetén az érvényesítő címke rendszámtáblán történő elhelyezése céljából a jármű hátsó rendszámtábláját, h) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti igazolását. Díjak és illetékek a közlekedés-igazgatási eljárásokban Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett kilowattban kifejezett teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: Jármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) Jármű gyártási évétől számított kora 0 3 év 4 8 év 8 év felett Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW

18 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW 120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni. (2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben forint illetéket kell fizetni. (3) Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) és (7) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni. (4) Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során az (1) (2) és (7) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3) bekezdés szerint fizetendő illeték összegével. (5) Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni. (6) Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti. (7) A 120kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kw teljesítményű hajtómotorral rendelkezne. Törzskönyv illetéke: Ft Forgalmi engedély illetéke: Ft A közúti járművek forgalomba helyezésével és okmányokkal történő ellátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak: a) külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek származásának ellenőrzése

19 19 b) a forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése c) a négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása d) érvényesítő címke kiadása, pótlása 585 e) járműkísérő lap kiadása f) a forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges kivonás, az ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre történő megszüntetése g) záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani h) egyéb, okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelem i) indítási napló pótlása, hitelesítése j) ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása k) a jármű előzetes eredetiségmegállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak: a) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját, b) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása 6500 Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló kiadásának, illetve az abba történő bejegyzés díját, c) az a) és b) pontban foglalt díj tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási naplóba történő bejegyzését, illetve törlését. Az egyes rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggő igazgatási tevékenységhez kapcsolódó hatósági díjak Díj Ft 1. Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj pár rendszámtábla db rendszámtábla Ideiglenes rendszámtábláért és a külön jogszabályban meghatározott közúti

20 20 közlekedési szolgáltatást végző járművekre, valamint az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járművekhez kiadott szabványtól eltérő színű rendszámtáblákért fizetendő díj (V; Z; CD; E) pár rendszámtábla db rendszámtábla Különleges rendszámtáblákért, kivéve az 1. és 2. pontban felsorolt különleges rendszámtáblákért fizetendő díj: pár rendszámtábla db rendszámtábla Az E típusú, négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott különleges rendszámtáblákért fizetendő díj: db rendszámtábla Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése Kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL Parkolási igazolvány kiadása első alkalommal Parkolási igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítása Parkolási igazolvány cseréje

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére

A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére A kormányablakban azonnal intézhető ügyek Új személyi azonosítóról

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA...

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA... 1 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

Részletesebben

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tájékoztató a gépjárműadóról Tájékoztató a gépjárműadóról Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS Ki jogosult rá: Akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 70.000 forintot továbbá: nyugellátásban részesül és az öregségi nyugdíjkorhatárt

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc. Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Kinek kell megfizetnie a gépjárműadót? Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége Mikor kell befizetni az adót?

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Általános tudnivalók: Az önkormányzati adók három ágát a helyi adók, a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása képezi. A helyi adókról

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval

Részletesebben

közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy (továbbiakban: kérelmező) személyes

Részletesebben