GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u"

Átírás

1 GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS Illetékességi terület: országos Ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.. 44/ u Közlekedési hatósági ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.: 44/ Ügytípusok 1. Új jármű forgalomba helyezése 2. Használt jármű forgalomba helyezése 3. A járművek tulajdonjog változásának nyilvántartásba vétele (átírása) 4. Ideiglenes rendszámtábla 5. Jármű forgalomból történő kivonása 6. Egyéb ügyintézés Mit kell tennie, hogy interneten intézhesse a járművével kapcsolatos ügyeit? 1. Új jármű forgalomba helyezése Új jármű a külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű. Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: a) a Műszaki Adatlapot, b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást, c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot. a) a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot, b) a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást, c) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszám érvényesítő címke díjáról, a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt (illetékmentesség esetén az erről szóló igazolást), d) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, e) ügyfél azonosító okmányt. Ügyfél azonosító okmány: a) személyes megjelenés esetén az ügyfél, b) képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás, c) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy másolat a cégbejegyzésről, melyhez szükséges az aláírási címpéldány és a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása. Az ügy elintézéséhez fizetendő díjak, illetékek, költségek:

2 Tétel, díj, illeték A forgalmi engedély illetéke: Ft A törzskönyv illetéke: Ft Az érvényesítő címke díja: 585 Ft A rendszámtábla ára 1 pár sorozat rendszámtábla esetén: Ft (25% ÁFA kulccsal számítva) 2. A használt jármű forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: a) amennyiben a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát, b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást, c) a közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlapot, d) eredeti külföldi forgalmi engedélyt (törzskönyvet) és jelzést, illetve külföldi jármű okmányt (kivéve, ha a járművet külföldön nem helyezték forgalomba), e) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hiteles másolati példányait, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles magyar nyelvű fordítását is. a) a jármű származásának ellenőrzéséről kiadott hatósági határozatot, b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, c) a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást, d) az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszámtábla érvényesítő címke díjáról szóló postai feladóvevényt, e) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, f) ügyfél azonosító okmányt. Az ügy elintézéséhez fizetendő díjak, illetékek, költségek azonosak az új jármű forgalomba helyezésénél ismertetettekkel. (azzal az eltéréssel. hogy a vagyonszerzési illetéket csak a Magyarországon kötött adásvételi szerződés esetében kell megfizetni.) 3. A jármű tulajdonjog változásának nyilvántartásba vétele (átírása) Az új típusú forgalmi engedélyek esetében a kérelemhez szükséges csatolni az alábbi okmányokat: a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt, b) a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket, c) a forgalmi engedély és/vagy a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást, d) tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, e) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható. a) a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást, b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, c) vagyonszerzési illeték, és amennyiben szükséges, a rendszámtábla, érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást, postai feladóvevényt, d) az ügyfél azonosító okmányt. A tulajdonosváltozás költségei A forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásáért forint illetéket kell fizetni. Az illeték lerovását postai befizetéssel (készpénz átutalási megbízás) vagy bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 8 napon belül, a régi

3 tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült okirat benyújtásával (megküldésével) teljesíti. 4. Ideiglenes rendszámtábla Az Okmányiroda az ideiglenes rendszámtáblák kiadásának és használatának engedélyezése kapcsán közlekedési igazgatási eljárása az E és az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblák tekintetében jogosult. Az ideiglenes rendszámtáblát önjáró munkagépre, (a továbbiakban: munkagép) és azon járművekre kell kiadni, melyet Magyarországon forgalomba még nem helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivonták, illetve amelynek az állandó rendszámmal történő közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehetséges. A közlekedési igazgatási hatóság (Okmányiroda) az önjáró munkagépre és kérelemre arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, valamint rendszámtáblával nincs ellátva és a közúti forgalomban történő ideiglenes részvétele indokolt, továbbá az elveszett rendszámtábla ideiglenes pótlására E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát ad ki, és használatát engedélyezi. Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla közlekedési igazgatási hatóság által történő kiadásának feltétele a jármű jogszerű birtoklásának, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás meglétének és a jármű műszaki alkalmasságának igazolása. Az ügyintézés során fizetendő díjak, illetékek költsége: Rendszámtábla ára: 1 pár Ft, 1 db Ft, Ideiglenes forgalomban tartási engedély: Ft, Címkedíj: 585 Ft. Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel csak a Magyar Köztársaság területén lehet közlekedni, azzal a személyszállítás, teherszállítás és a vontatás tilos. A forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek közül a mezőgazdasági erőgépek M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és a rendszámtáblához tartozó indítási naplóval vehetnek részt közúti forgalomban. Mezőgazdasági erőgépek: a) a magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépek (arató cséplő gépek, szecskázó gépek, cukorrépa betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítők), b) a magajáró műtrágya és szervestrágya szóró gépek, c) a magajáró permetezőgépek, d) a speciális magajáró eszközhordozó alvázak, e) a mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógép, amely tervezési sebessége szerint 25 km/óránál gyorsabb sebességgel haladni nem képes, illetve amelynek megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítvány, illetőleg a közlekedési hatóság 25 km/óra értékben határozta meg. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásához csatolni kell: az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal, az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott külön jogszabályban meghatározott regisztrációs igazolást (regisztrációs szám), a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló bizonylatot, az ügyfél személyazonosító okmányát, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötésének igazolását.

4 a mezőgazdasági erőgép gépkönyvét, típusbizonyítványát vagy a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak: a) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját b) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása 6500 Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló kiadásának, illetve az abba történő bejegyzés díját c) az a) és b) pontban foglalt díj tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási naplóba történő bejegyzését, illetve törlését. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel csak a Magyar Köztársaság területén lehet közlekedni. 5. Jármű forgalomból történő kivonása A járművek forgalomból történő ideiglenes kivonásához szükséges okmányok: a) a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt, b) igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, c) ügyfél azonosító okmányt. A végleges forgalomból történő kivonást követően a jármű újból forgalomba már nem helyezhető. A kivonáshoz szükséges okmányok, melyeket a kérelemhez csatolni kell: a) bontási átvételi igazolást, b) a rendszámtáblát, c) a jármű törzskönyvét, d) a jármű forgalmi engedélyét. a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevényt, b) ügyfél azonosító okmányt. A jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásra az ügyfél okirattal igazolt kérelme alapján az alábbi esetekben kerülhet sor: a) annak eltulajdonítása, b) külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás, c) annak külföldre történő értékesítése, d) annak muzeális előminősítése esetén. a) a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetén, b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát. a) a jármű törzskönyvét, b) a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek, c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését tanúsító igazolást, d) ügyfél azonosító okmányt. A fent felsorolt három kivonástípus esetében a közlekedési igazgatási eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege Ft. 6. Egyéb ügyintézés

5 Forgalmi engedély és/vagy rendszámtábla csere: előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt. 1.) Üzembentartói jog bejegyzése, illetve változása esetén: a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okiratot, az előző forgalmi engedélyt, a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra, a vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást. 2.) Regisztrációs matrica utángyártása: Az utángyártandó matrica: A matrica utángyártása akkor engedélyezhető, ha az azon feltüntetett rendszám vagy vonalkód alapján a matrica még azonosítható. Az utángyártás díja: Ft 3.) Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátásának nyilvántartásba vételének esetén: engedélyező határozatot, Műszaki Adatlapot, törzskönyvet, forgalmi engedélyt, amennyiben azzal korábban ellátták, forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást. 4.) Motorcsere esetén: a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okiratot, a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot, bemutatandó a külön jogszabályban meghatározott gépjármű átalakítása esetén a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás, forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetéke megfizetését tanúsító igazolást. 5.) Forgalmi engedély, vagy törzskönyv pótlása esetén: az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet, a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, b) ügyfél azonosító okmányt, Mit kell tennie, hogy interneten intézhesse a járművével kapcsolatos ügyeit? Ha Ön már regisztráltatta magát az Ügyfélkapu rendszerében, kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel. Először beírja az Internet böngészőjébe a címet. Miután belépett az oldalra, ráklikkel a jobb felső sarokban található Ügyfélkapu logóra. Így használhatja időpontfoglalásra, hogy ne kelljen sorban állnia, hanem egy előre egyeztetett időpontban csak Önnel foglalkozzanak a hivatalban. Használhatja ügyelőkészítésre, ekkor az ügyintézési folyamatot csak részben tudja Interneten keresztül bonyolítani, de még így is jelentős időt spórolhat meg. Bővebb információkat az Ügyfélkapu regisztrációjával és használatával kapcsolatban a Internetcímen olvashat. Vonatkozó jogszabályok: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet, évi XCIII. törvény az illetékekről.

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Kiadásra kerülő okmányok Törzskönyv A törzskönyv a jármű tulajdonjogát kizárólagosan igazoló okmány. Mely nem feltétele a közúti forgalomban való részvételnek. A törzskönyv

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON ( WWW.MAGYARORSZAG.HU) KERESZTÜL ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint Új vagy használt gépjármű Milyen dokumentumokat kell megkapnia az autó vevőjének? Bejelentési kötelezettség Használt gépjármű tulajdonjogának átírása A tulajdonosváltozás költségei Eredetiségvizsgálat

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 Helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. B épület, I. emelet 112. iroda Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-431-380

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 Helye: 2457 Adony, Rákóczi út 21. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Kirendeltség-vezető: Fábián Gyöngyi Telefon: 06-25-504-522

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-795-241 Fax: 06-25-405-989 E-mail:

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés 2009 1 A VI. fejezet egy összetett témát dolgoz fel, a járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, a járműigazgatást,

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Gépjármőigazgatási ügyintézés

Gépjármőigazgatási ügyintézés Új jármő elsı forgalomba helyezése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Gépjármőigazgatási ügyintézés A közlekedési felügyelet, illetve a jármő forgalmazó által kiállított Mőszaki adatlap,

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

JÁRMŰKATEGÓRIÁK... 3 RENDSZÁM... 6

JÁRMŰKATEGÓRIÁK... 3 RENDSZÁM... 6 Segédlet 2015 1 Tartalom JÁRMŰKATEGÓRIÁK... 3 M járműkategória: Személyszállító gépkocsik... 3 N járműkategória: Áruszállító gépkocsik... 3 O kategória: Pótkocsik (nyergesvontatók is)... 4 Motorkerékpárok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. a) és d) pontjában, a közúti

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben