Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Kiadásra kerülő okmányok Törzskönyv A törzskönyv a jármű tulajdonjogát kizárólagosan igazoló okmány. Mely nem feltétele a közúti forgalomban való részvételnek. A törzskönyv tartalmazza az alvázszámot, a motorszámot, a gyártmányt, a típust, a gyártási évet, a színt, a hengerűrtartalmat, a teljesítményt, a hajtóanyagot, a saját tömeget, az össztömeget, a szállítható személyek számát, a vontatásra, a katalizátorra, a sebességváltóra vonatkozó adatokat, a forgalomba helyezés időpontját, a járműtulajdonos adatait, a tulajdonosok számát. A törzskönyvbe és a nyilvántartásba tulajdonosként azt a természetes, vagy jogi személyt, illetőleg személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot kell bejegyezni, aki a jármű jogszerű megszerzését és származását igazolja. A törzskönyvet a jármű elidegenítésekor az új tulajdonosnak át kell adni. A törzskönyv pótlása A törzskönyv elvesztésekor, megsemmisülésekor annak sorszámát a tulajdonos bejelentése alapján a Magyar közlönyben közzé kell tenni. A közzétételről a Központi Hivatal gondoskodik. Az elveszett törzskönyv számát tartalmazó Magyar Közlöny megjelenéséről a Központi Hivatal az érintett közlekedési igazgatási hatóságnak értesítést küld. A törzskönyv másodlat csak a törzskönyv sorszámának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 15. nap eltelte után adható ki. Forgalmi engedély A forgalmi engedély a jármű közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét igazoló okmány, mely érvényességétől függően lehet állandó, ideiglenes. A jármű közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét igazolja még ideiglenes forgalomban tartási engedély. A lassú jármű közúti forgalomban történő jogszerűségét igazoló okmány az igazolólap. A forgalmi engedélyre vonatkozó szabályok A forgalmi engedély okmánnyal kapcsolatos ügyekben jogszabályban meghatározott ügytípusok kivételével az ország valamennyi okmányirodája, az egész ország területére kiterjedő illetékességgel rendelkezik. A DT és a CK betűjelű különleges rendszámtáblával, illetve az ilyen rendszámtáblával már ellátott járművek esetében a V betűjelű ideiglenes vagy a C kezdőbetűjelű különleges, valamint a CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla

2 kiadásával kapcsolatos eljárás a Budapest XIV. kerületi Önkormányzat Okmányirodájának hatáskörébe tartozik. A "V" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával, üzemben tartói jog változásával, valamint az üzemben tartó és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága által kezdeményezett forgalomból történő kivonással kapcsolatos eljárást a Budapest XIX. kerületi Önkormányzat Okmányirodája végzi. A megye területére kiterjedő illetékességgel a "C" kezdő betűjelű különleges rendszámtáblák kiadásával, valamint a "P" és "Z" betűjelű ideiglenes rendszámtáblákkal kapcsolatos eljárás a megyeszékhelyen működő okmányiroda, Pest megyében és Budapesten a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe tartozik. A közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű üzemeltetési jellegével, annak változásával, valamint az ilyen jellegű járművek üzemben tartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos közlekedési igazgatási feladatokat a területi közlekedési hatóság székhelyén működő okmányiroda a megyére kiterjedő illetékességgel, Pest megyében és Budapesten a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel a Hivatal végzi. A forgalmi engedélyt, valamint a lassú jármű igazoló lapját kizárólag a közlekedési igazgatási hatóság adja ki. A lassú járműhöz kiadásra kerülő igazoló lap forgalmi engedély formátumú, és "Igazoló lap" feliratot tartalmaz. A jármű elidegenítése esetén a törzskönyvet, forgalmi engedélyt és a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint a jogszabályban meghatározott esetekben az eladó által elvégeztetett előzetes eredetiség vizsgálatról szóló hatósági határozatot a jármű jogszerű megszerzőjének át kell adni. A járműkísérő lap A járműkísérő lap a járműforgalmazók és a járműgyártók (a továbbiakban: gépjárműforgalmazók) által Magyarországra behozott, illetve a Magyarországon gyártott új járművekre kiadott szigorú számadásos okmány, amely kitöltése után a jármű belföldi nyilvántartásba vételéig igazolja a jármű feletti rendelkezési jogot. Új jármű első forgalomba helyezése Új jármű a külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű. Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: Műszaki Adatlapot, a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást, a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást, a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszám érvényesítő címke díjáról, a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt,

3 a külön jogszabályban meghatározott személygépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (a továbbiakban: cég) esetén mellékelni kell: cégbírósági bejegyzés három hónapnál nem régebbi kivonatát aláírási címpéldányt, cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást, illetékmentesség esetén az arról szóló. Az APEH által kiadott igazolást is. Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell: A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Használt jármű első forgalomba helyezése Használt jármű: a külföldön már forgalomba helyezett, használt, illetve nem közvetelnül a gyártótól vásárolt és importált jármű. A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez mellékelni kell: amennyiben a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát, a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást, a közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlapot, eredeti külföldi forgalmi engedélyt (törzskönyvet) és jelzést, illetve külföldi jármű okmányt (kivéve, ha a járművet külföldön nem helyezték forgalomba), a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot. A kérelem benyújtásakor be kell mutatnia: a jármű származásának ellenőrzéséről kiadott hatósági határozatot, az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszámtábla érvényesítő címke díjáról szóló postai feladóvevényt, a külön jogszabályban meghatározott személygépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (a továbbiakban: cég) esetén mellékelni kell: cégbírósági bejegyzés három hónapnál nem régebbi kivonatát, aláírási címpéldányt, cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást, illetékmentesség esetén az arról szóló, az APEH által kiadott igazolást is. Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell: a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is.

4 A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele (régi típusú forgalmi engedély esetén) Régi típusú forgalmi engedélyek esetében szükséges okmányok. A kérelemhez csatolni kell: a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt, a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást, tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, a műszaki érvényességet igazoló műszaki adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást, az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt, és amennyiben szükséges a rendszámtábla, érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjáról szóló igazolást, Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (a továbbiakban: cég) esetén mellékelni kell: cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt, cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást, illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolást is, Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell: a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele (új járműokmányok esetén) Az új típusú forgalmi engedélyek esetében szükséges okmányok. A kérelemhez csatolni kell: a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt, a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket, a forgalmi engedély és/vagy a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást, tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható

5 A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást, az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, vagyonszerzési illeték, és amennyiben szükséges, a rendszámtábla, érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást, postai feladóvevényt. Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (a továbbiakban: cég) esetén mellékelni kell: cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt, cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást, illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolást is, Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell: a megbízásról szóló magán vagy közokiratot A járművek forgalomból történő ideiglenes kivonása A járművek forgalomból történő ideiglenes kivonásához szükséges okmányok. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt, igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, Az eljárás kérelemre indul, melyhez kitöltött adatlapot kell benyújtani. Az eljárás 1500 forint. Az adatlaphoz az ügy jellegétől függően a fent meghatározott okmányokat csatolni kell. A nyilvántartásban a forgalomból történő kivonásra vonatkozó záradékot rögzíteni kell és annak tényét a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába be kell jegyezni. Ezt követően a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt a kérelmezőnek vissza kell adni. A kivonás időtartama a kérelemben meghatározott időtartam, de legfeljebb hat hónap lehet. A kivonás többször megismételhető. Amennyiben a forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejárata előtt a járművel ismételten részt kívánnak venni a közúti forgalomban, az üzembentartónak vagy tulajdonosnak az ismételt forgalomba állás tényét a közlekedési igazgatási hatóságnál a forgalmi engedélybe és a járműnyilvántartásba tett bejegyzés érvénytelenítése céljából be kell jelentenie, a forgalomban tartáshoz szükséges egyéb jogszabályi feltételek igazolásával egyidejűleg. A közúti forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejáratát követően a jármű a közúti forgalomban külön közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.

6 A járművek forgalomból történő végleges kivonása A. a járműnek az ügyfél kérelmére a forgalomból történt végleges kivonásához - a bontási átvételi igazolás kivételével - szükséges okmányok: A kérelemhez csatolni kell: a rendszámtáblát, a jármű forgalmi engedélyét A kérelem benyújtáskor be kell mutatni: a jármű törzskönyvét, az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevényt, A hatósági jelzés visszavonásával, valamint a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve visszakapja az ügyfél. B. a járműnek az ügyfél kérelmére bontási átvételi igazolás alapján történő végleges forgalomból kivonásához szükséges okmányok: A kérelemhez csatolni kell: bontási átvételi igazolást, a rendszámtáblát, a jármű törzskönyvét, a jármű forgalmi engedélyét. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevényt Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (a továbbiakban: cég) esetén mellékelni kell: a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az eljárás kérelemre indul, melyhez kitöltött adatlapot kell benyújtani. Az eljárás 1500 forint. Az adatlaphoz az ügy jellegétől függően a fent meghatározott okmányokat csatolni kell. A nyilvántartásban a forgalomból végleg történő kivonásra vonatkozó záradékot rögzíteni kell és annak tényét a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába be kell jegyezni. Ezt követően a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet lyukasztással érvényteleníteni kell. A rendszám-érvényesítő címkét a bemutatott rendszámtábláról az ügyféllel el kell távolíttatni. A rendszámtáblát, valamint az érvénytelenített okmányokat a kérelmezőnek vissza kell adni. Amennyiben a jármű forgalomból történő végleges kivonására bontási átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármű hatósági engedélyét, jelzését és törzskönyvét, feltéve, hogy ez utóbbival rendelkezett, a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni.

7 A közlekedési igazgatási hatóság a jármű bontási átvételi igazolás alapján történő végleges kivonása esetén a jármű hatósági jelzéseit, a hatósági engedélyét és a törzskönyvét a bontási átvételi igazolás átvételével, valamint a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg határozattal visszavonja és selejtezés céljából megküldi a Hivatalnak. Az eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság a bontási átvételi igazolás sorszámát a járműnyilvántartásba bejegyzi. A bontási átvételi igazolás alapján végleg kivont jármű ismételten nem helyezhető forgalomba. A jármű forgalomból történő végleges kivonásához el kell fogadni az EGT valamely tagállamában kiállított bontási átvételi igazolást is, amennyiben az megfelel az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről szóló 2002/151/EK bizottsági határozatnak. A forgalomból ideiglenesen kivont járművek ismételt forgalomba helyezése Az ismételt forgalomba helyezéshez szükséges okmányok: a jármű záradékolt új vagy régi típusú forgalmi engedélye, illetve az érvénytelenített rendszámtáblája, amennyiben a műszaki érvényességi idő lejárt a közlekedési felügyelet által kiadott érvényes műszaki vizsgáról szóló adatlap, a címke díjának befizetése az ismételt forgalomba helyezés jogszabályban meghatározott illetéke, az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány, kötelező gépjármű felelősségbiztosításról szóló igazolás, kitöltött kérelem adatlap. Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (a továbbiakban: cég) esetén mellékelni kell: aláírási címpéldányt, cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást, Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell: a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. A műszaki érvényességnek megfelelő rendszám-érvényesítő címkét, valamint a sorszámcsíkot a rendszámtáblára és a forgalmi engedélybe fel kell ragasztani.

8 Átmeneti időszakra történő forgalomból kivonás Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására, az alábbi esetekben: a járművet eltulajdonították az üzembentartó/tulajdonos külföldön letelepszik, vagy tartósan külföldre távozik a járművet külföldre értékesítették a járművet muzeálissá előminősítették Az átmeneti időszakra történő kivonás során - a hatósági jelzés visszavonásával és a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg - a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza adják az ügyfélnek, a hatósági jelzést érvénytelenítésre elveszik. A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem okmányirodához érkezése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított tíz év. A rendszámtábla pótlása, cseréje Az új típusú (UNIÓS) forgalmi rendszámtábla a regisztrációs matrica nélkül érvénytelen. A regisztrációs matrica utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével lehetséges. Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, illetve oly mértékben megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása, amelynél a feltüntetett rendszám, illetve vonalkód nem azonosítható. Amennyiben a regisztrációs matrica nem pótolható, a járművet át kell rendszámozni. Az utángyártandó - a szélvédőről eltávolított - matricát a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. A rendszámtábla pótlásához, cseréjéhez szükséges okmányok: a jármű forgalmi engedélye, csere esetén a korábban kiadott rendszámtábla, pótlás esetén az utángyártási engedély kiadásához a jogszabályban meghatározott díj befizetéséről szóló postai feladóvevény, az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány, a kitöltött kérelem adatlap, csere és pótlás esetén a rendszámtábla árának és a rendszám-érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló postai feladóvevények. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyéni cég (a továbbiakban: cég) esetén mellékelni kell:

9 aláírási címpéldányt, cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást, Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell: a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az eljárás menete Az eljárás kérelemre indul, melyet a megfelelő illeték lerovását követően az értelemszerűen kitöltött adatlap benyújtásával kezdeményez az ügyfél. Az adatlaphoz az ügy jellegétől függően a fent meghatározott okmányokat csatolni kell. Az egy rendszámtáblával ellátott jármű esetén egy db rendszámtábla, egyéb esetben mindkét rendszámtábla elvesztésekor, illetve az ügyfél kérelmére új rendszámot kell kijelölni és a változást a járműnyilvántartásban rögzíteni kell és az új rendszámot tartalmazó forgalmi engedélyt kell kiadni. A hátsó rendszámtáblára a műszaki érvényességnek megfelelő érvényesítő címkét (körcímkét) fel kell ragasztani a jogszabályban megjelölt módon. Rendszámcsere esetében a régi rendszámot - az egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg legyártott, továbbá a jogosított részére kiadott különleges rendszámtáblák kivételével - le kell adni. Abban az esetben, ha az elveszett rendszámtábla újragyártható (egy párból egy db veszett el) azt az erre rendszeresített nyomtatványon kell engedélyezni. Az átrendszámozás és a forgalomból történő végleges kivonás során az ügyfél részére visszaadott, érvénytelenített régi típusú rendszámtábla - az egyénileg kiválasztott, valamint az egyedileg előállított rendszámtábla, kivételével július 1-jét követően indult közlekedési igazgatási eljárásban nem használható fel. A különleges rendszámtábla kiadásának külön szabályai A különleges rendszámtábla kiadásakor az ügytípustól (első forgalomba helyezés, átírás, rendszámcsere) függően kötelező eljáráson kívül meg kell követelni: a DT, CK, betűjelű rendszámtábla esetén a Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya által kiállított engedélyt, melyben megjelöli a kiadni indokolt rendszámtábla betűjelét. A rendszám kiadásakor minden esetben vizsgálni kell, hogy a járművet a vámkedvezményből fakadóan kiviteli kötelezettség terheli-e vagy azt Magyarországon vásárolták. Vámkedvezmény esetén a törzskönyv előállítása tilos, egyéb esetben kötelező. Magyarországon forgalomba helyezett használt jármű megvásárlása esetén az előzetes eredetiség ellenőrzés kötelező, egyéb esetben nem. Az eljárásra kizárólagos illetékességgel a XIV. kerületi közlekedési igazgatási hatóság jogosult. a sárga rendszámtábla kiadásakor a területi közlekedési felügyelet által kiadott, a közúti személy vagy teherszállításra jogosító engedélyt. Az eljárásra kizárólagos illetékességgel a megyeszékhelyen működő okmányiroda rendelkezik a C kezdőbetűjelű, kizárólag harmadik országból származó külföldi természetes illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban cég) részére rendelt rendszámtábla kiadásakor meg kell vizsgálni a kérelmező állampolgárságát igazoló okmányokat, cég esetében a külföldi cégbejegyzés magyar

10 nyelvű hiteles fordítását. A magyar cégbíróságnál bejegyzett külföldi tulajdonú vállalkozás magyar jogi személynek tekintendő, így C betűjelű rendszámtáblára nem jogosult. Az eljárásra kizárólagos illetékességgel a megyeszékhely rendelkezik. Az ilyen rendszámmal ellátott jármű értékesítése esetén az átíráskor meg kell követelni a Magyar Nemzeti Bank által kiadott devizahatósági engedélyt is. a H, az R kezdőbetűjelű, valamint az RR betűjelű rendszámtáblát a Magyar Honvédség, a Rendőrség, a Határőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a Vám- és Pénzügyőrség járműveire a jogosult hatóság közvetlenül a rendszámtábla gyártótól szerzi be. Ennek megfelelően az eljárás során csak az ügytípusnak megfelelő adatrögzítési és okmánykiadási feladatokat, illetve a rendszámtábla címkével történő érvényesítését kell elvégezni. Ideiglenes rendszámtáblák kiadása V betűjelű rendszámtáblát kell kiadni a Magyarországon ideiglenesen tartózkodó, külföldi tulajdonú vámelőjegyzésbe vett járműre annak forgalomba helyezésekor. A forgalomba helyezésnél meghatározott feltételeken kívül az eljárás során a következőket kell figyelembe venni. A rendszámtábla tükrözi a visszaviteli határidőt. Az ilyen használt jármű első forgalomba helyezésekor az előzetes eredetiség ellenőrzést meg kell követelni. A járműnyilvántartásba és a forgalmi engedélybe fel kell tüntetni a vámelőjegyzés időtartamát. Törzskönyv kiadása tilos. Indokolt esetben a rendszámtábla sárga színben is legyártatható. Az eljárásra a XIX. kerületi közlekedési igazgatási hatóságnak van kizárólagos illetékessége. P betűjelű rendszámtábla kiadásakor a kérelmezőnek cégbírósági bejegyzéssel kell igazolnia, hogy a tevékenységi köre a rendszám használatát indokolttá teszi. A BM rendelet szerint a járműgyártó, jármű javító, jármű értékesítésére jogosult vállalkozás, közlekedési kutató intézet, valamint egyéb olyan vállalkozás vagy intézmény kaphat engedélyt, amely igazolja a rendszám használatának szükségességet. Ilyen lehet a gépjárművek tesztelését végző sajtóorgánum is. A rendszám kiadásakor le kell rovatni a külön jogszabályban meghatározott díjat, ki kell állítani az ideiglenes forgalmi engedélyt, és hitelesíteni kell a kérelmező által indítási naplóként benyújtott okmányt. Az indítási naplónak tartalmaznia kell a kiadott rendszámot az érintett jármű alváz és motorszámát, a jármű vezetőjének nevét és lakcímét, a használat kezdő és befejező időpontját és az útvonal megjelölését. Az ügy elbírálásakor alakszerű írásos határozatot kell hozni, melyben az engedélyezésen kívül ki kell térni az indítási napló vezetési kötelezettségre, a BM rendeletben meghatározott korlátozásokra, illetve az azok alóli felmentés tényére és tartalmára. E betűjelű rendszámtáblát kell kiadni arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel és rendszámtáblával nincs ellátva és a forgalomban történő ideiglenes közlekedése indokolt. A rendszámtáblát a külföldről importált gépjárművekre a Vám- és Pénzügyőrség helyi szerve a határátlépéskor, egyéb esetben a közlekedési igazgatási hatóság adja ki

11 illetékességi megszorítás nélkül. A rendszámtábla kiadásához szükséges a jármű jogszerű birtoklásának igazolása a jármű műszaki alkalmasságának, valamint a gépjármű kötelező felelősségbiztosítás meglétének igazolása. A rendszámtábla kiadásakor ki kell tölteni az egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt. A forgalmi engedély érvényességi időtartamát a BM rendeletben meghatározott kereteken belül az ügytől függően kell meghatározni. A jármű javítása vagy műszaki vizsgára történő bemutatása céljából benyújtott kérelemre csak indokolt esetben szabad 3 napnál hosszabb érvényességi időt meghatározni. A jogszabály lehetővé teszi a közúti közlekedésben ideiglenes részt vevő munkagép részére az ilyen rendszámtábla kiadását. Ebben az esetben az egy alkalomra szóló forgalmi engedély a kérelemben meghatározott határideig, de legfeljebb 6 hónapig érvényesíthető. Minden esetben vizsgálni kell a konkrét útvonal kijelölésének vagy adott közigazgatási terület meghatározásának a szükségességét a jármű indokolatlan mozgása korlátozásának érdekében. Z betűjelű rendszámtáblát kell kiadni a külföldre szállítási céllal belföldön vásárolt jármű kivitelére, indokolt esetben magyar tulajdonú, külföldön tartózkodó rendszám nélküli jármű hazaszállítására, illetve érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó jármű reexportjára, vagy Magyarországon elveszett illetve megrongálódott külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására. A rendszámtábla kiadására csak a jármű tulajdonjogának igazolását követően kerülhet sor. Amennyiben a rendszámtábla kiadása külföldön tartózkodó jármű hazaszállításához szükséges, a rendszámtábla külföldre szállításához a közlekedési igazgatási hatóság külön engedélyt ad ki. A forgalmi engedély, illetve törzskönyv adataiban beállt változás nyilvántartásba vétele Az adatváltozás nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok: a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedély, amennyiben a változás a törzskönyvet is érinti, a jármű törzskönyve, a változásról szóló okirat, ha annak tartalmát okirattal kell igazolni, amennyiben a változás igazolásához szükséges, be kell nyújtani az előzetes eredetiség ellenőrzésről készült hatósági határozatot. a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás (kötvény vagy fedezetigazolás), a cserére kerülő okmányok kiállítására irányuló eljárás illetéke megfizetését igazoló postai feladóvevény az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány, kitöltött kérelem adatlap. Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni cég (a továbbiakban: cég) esetén mellékelni kell: cégbírósági bejegyzést,

12 aláírási címpéldányt, cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást, illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolást is, Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell: a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. A változások típusai: A jármű tulajdonosának személyi adataiban bekövetkezett változás: Az eljáráshoz nem szükséges járműkísérő lap, viszont a változást igazoló okmány (pl: anyakönyvi kivonat) megkövetelése indokolt. Az eljárásban - ha a változás csak a lakcímre vonatkozik - kizárólag a forgalmi engedély cseréjét kell végrehajtani. Üzembentartó személyében, vagy személyi adataiban bekövetkezett változás: Az eljáráshoz nem szükséges a törzskönyv, és a járműkísérő lap. Meg kell követelni a változást igazoló okmányt (pl. anyakönyvi kivonat). Csak a forgalmi engedély cseréje indokolt. A jármű műszaki adataiban bekövetkezett változás: Fődarabcsere, illetve jármű átalakítása (alváz- vagy motorcsere) esetén: fődarab származását igazoló okiratot vagy számla, Alvázcsere esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot igazoló hatósági határozatot. Műszaki Adatlapot, bevont törzskönyvet, forgalmi engedélyt, bemutatandó a külön jogszabályban meghatározott személygépjármű átalakítása esetén a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, Motorcsere esetén: a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okiratot, a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot, vagy típusazonos motorcsere esetén a szakszerviz igazolását, bemutatandó a külön jogszabályban meghatározott személygépjármű átalakítása esetén a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás, forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetéke megfizetését tanúsító igazolást a forgalmi engedély és a törzskönyv egyidejű cseréje kötelező. Egyéb műszaki adatváltozás (évjárat, hengerűrtartalom, saját tömeg, megengedett legnagyobb össztömeg, szállítható személyek száma, teljesítmény, járműfajta, típus, szín, stb.): Az eljárásban minden esetben meg kell követelni a területi közlekedési felügyelet által a változás engedélyezéséről kiállított műszaki adatlapját. A forgalmi engedélyt kötelezően, a törzskönyvet abban az esetben kell kicserélni, amennyiben törzskönyvi adat változik. Betelt forgalmi engedély esetében:

13 a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedély, az december 31. előtt kiadott (un. két lapos) forgalmi engedély cseréje esetében, a törzskönyv kiállítására irányuló eljárás (a mindenkori illetéktörvény szerint megállapított) illetéke megfizetését igazoló postai feladóvevény, a cserére kerülő forgalmi engedély kiállítására irányuló eljárás (a mindenkori illetéktörvény szerint megállapított) illetéke megfizetését igazoló postai feladóvevény, amennyiben adatváltozás is történik, a változásról szóló okirat, ha annak tartalmát okirattal kell igazolni, műszaki érvényesség hosszabbítása esetében, Műszaki adatlap, valamint az érvényesítő címke díjának megfizetését igazoló postai feladóvevény Az eljárás menete Az eljárás kérelemre indul, melyet a megfelelő illeték lerovását követően az értelemszerűen kitöltött adatlap benyújtásával kezdeményez az ügyfél. Az adatlaphoz az ügy jellegétől függően a fent meghatározott okmányokat csatolni kell. Lassú járművekre vonatkozó eltérő szabályok A területi közlekedési felügyeletnél forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából be kell mutatni azt a lassú járművet, amely közúton személy- vagy teherszállítást végez, pótkocsit vontat, továbbá a lassú jármű teherszállító pótkocsiját is. nem minősül teherszállításnak, illetőleg pótkocsi vontatásnak, ha a lassú jármű kizárólag saját eszközeit és berendezéseit szállítja illetőleg vontatja. Személyszállítást lassú járművel csak abban az esetben szabad végezni, ha a területi közlekedési felügyelet azt engedélyezte. személyszállításnak minősül a vezetővel együtt kettőnél több személy szállítása, Lassú jármű és pótkocsija átalakításához előzetes engedély szükséges. Lassú jármű gépjárművé nem alakítható át. A BM rendelet szerint lassú járművel, illetve annak pótkocsijával közúti forgalomba akkor lehet részt venni, ha azt nyilvántartásba vették, igazoló lappal - rendelkezik, törzskönyvvel látták el, és érvényes rendszámtáblája van. A lassú jármű rendszámtáblája fehér alapon piros karaktereket tartalmaz. A rendszám kombinációja megegyezik az általános rendszámtáblával, vagyis három betűből és három számjegyből áll. A lassú járművel vontatott pótkocsi szintén a fentiekben leírt eltérő színű rendszámtáblát kap.

14 A rendszám elvesztése, megrongálódása esetén az eljárás megegyezik a rendszámtáblára vonatkozó általános szabályokkal. Igény esetén egyéni illetve egyedi rendszám is engedélyezhető. A lassú jármű a többi járműre kiadott állandó forgalmi engedéllyel rendelkezik, melyen az "Igazoló lap" minőséget a hivatalos feljegyzések rovatba kell feltüntetni. A lassú jármű első forgalomba helyezésekor az előzetes eredetiség ellenőrzési eljárás a gépjárműveknél megszokott módon kell hogy történjen. Import esetén a külföldi forgalmi engedélyt, (harmadik országból származó import) vámokmányokat és számlát is meg kell követelni. Gyakori, hogy a lassú jármű más gépjárműből kerül kialakításra. Ilyenkor meg kell követelni a közlekedési hatóság által kiadott átalakítási, vagy összeépítési engedélyt. A jármű gyártmányaként a közlekedési felügyelet az "Egyedi" kifejezést tünteti fel. Az "Egyedi" lassú járműre vonatkozó speciális adatokat (pl. gumiabroncs mérete) a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába kell feltüntetni. A lassú járműhöz tartozó forgalmi engedély elvesztése, megrongálódása esetén a másodlat kiadását az általános szabályoknak megfelelően kell elvégezni. A már nyilvántartásba vett lassú jármű esetén a számítógépes gépjármű nyilvántartás adatainak felhasználásával kell a pótlást elvégezni, ennek hiányában az eljárás a közlekedési felügyelet által kiállított igazolás alapján történhet június 30-án hatályba lépett BM rendelet módosítás az alábbiakat szabályozza: A lassú járművek egy konkrétan meghatározott körére kiterjedően zöld színű M betűjelű ideiglenes forgalmi rendszámtábla adható. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla nem a járműhöz kötődik, hanem a jármű üzembentartójához, aki (amely) az engedélyezési eljárást követően jogot szerez arra, hogy az általa üzemeltetett járműre (járművekre) a kiadott rendszámot felszerelhesse a közúti forgalomban való részvétel céljából. Az érintett járművek köre: a magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépek (arató-cséplő gépek, szecskázó gépek, cukorrépa betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítők); a magajáró műtrágya- és szervestrágya szóró gépek; a magajáró permetezőgépek; a speciális magajáró eszközhordozó alvázak; a mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógép, amely tervezési sebessége szerint 25 km/óránál gyorsabb sebességgel haladni nem képes, illetve amelynek megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítvány, illetőleg a közlekedési hatóság 25 km/óra értékben határozta meg. Engedélyezési eljárás: Feltételek: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott külön jogszabályban meghatározott regisztrációs igazolás (regisztrációs szám), a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződés igazolása, az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt ideiglenes rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, azok gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozóan,

15 az ügyfél nyilatkozata az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezőgazdasági erőgép(ek) biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla jogosítottja köteles a közúti forgalomban részvételkor a mezőgazdasági erőgépen a rendszámtáblát jól látható módon elhelyezni, valamint az indítási napló rovatait tényszerűen kitölteni. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetője a közúti közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fennállását. Az M betűjelű ideiglenes forgalmi rendszámtáblához ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki a közlekedési igazgatási hatóság, mely a kiállításától számított három évig érvényes. A közlekedési igazgatási hatóság az indítási naplóba, annak hitelesítésével egyidejűleg bejegyzi az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával használni kívánt járművek fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító jelét (alvázszámát). A forgalomban tartási engedély érvényességi ideje - új rendszámtábla kiadása nélkül - három évente cserével hosszabbítható a rendszámtábla használatára való jogosultság fennállásának igazolásával egyidejűleg. Fontos, hogy az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett járműre lehet felszerelni A fizetendő illetékek mértéke Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) Mellékletének III. pontja szerint a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásával kapcsolatos eljárás illetékei az alábbiak 1. A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 6000 forint. 2. A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke 6000 forint. Az okmányok egy eljárásban történő igénylése esetén is az eljárási illetéket az igényelt okmányonként külön-külön kell megfizetni. Illetékmentes: 1. az okmány cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az okmány gyártáshibás; 2. a forgalmi engedély cseréjére irányuló eljárás, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor. Az Itv. 24. szerint 1. Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke a hajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdett cm3-e után 18 forint, az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor hengerűrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3-e után 24 forint. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű esetén az illeték mértéke a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kw-ja után 800 forint. Wankel

16 hajtómotorral üzemelő gépjármű esetén az illeték mértéke a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e után 36 Ft. 2. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben forint illetéket kell fizetni. 3. Gépjármű és pótkocsi tulajdonjoga meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni. Az illetéket a gépjármű, pótkocsi átírását megelőzően a közlekedési hatóságnál (okmányirodánál) beszerzett készpénz-átutalási megbízás útján, illetve - amennyiben erre lehetőség van - az okmányirodán bankkártyával kell az illetékes illetékhivatal illetékbeszedési számlája javára vagy készpénzzel az okmányiroda házipénztárába megfizetni. Mentes a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzése esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a statisztikai jelzőszám szerint főtevékenységként gépjármű, pótkocsi forgalmazására jogosult vállalkozó, a gépjárműlízinget főtevékenységként folytató vállalkozó, továbbá az a gépjármű- és ingatlan pénzügyi lízinget egyaránt folytató vállalkozó, aki nettó árbevételének legalább 75%-a e két tevékenységből származik. Mentes továbbá a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, a mezőgazdasági vontató, az önjáró vagy vontatott munkagép, a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár. Nem kötelezhető eljárási illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság költségmentességben részesített. Az illetéket az okmányirodában kapott csekken postai befizetéssel kell megfizetni. A Közúti közlekedési igazgatási tevékenységek hatósági díjai A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet szerint: A közúti járművek forgalomba helyezésével és okmányokkal történő ellátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak Díj Ft/db a) külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek származásának ellenőrzése b) a forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése c) lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása d) érvényesítő címke kiadása, pótlása 450 e) járműkísérő lap kiadása f) forgalomból történő kivonás, ideiglenes forgalomból történő kivonás megszüntetése g) záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani h) egyéb okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelem i) indítási napló pótlása, hitelesítése j) ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása k) a jármű előzetes eredetiség megállapítását igazoló hatósági bizonyítvány 2 400

17 kiállítása Az a) és e) pontban megállapított díjakat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára; a b)-d) és f)-k) pontokban megállapított díjakat - kivéve, ha a Központi Okmányiroda vagy kirendeltsége jár el - az illetékes körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat (okmányiroda) bankszámlájára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni. A j) pontban meghatározott díjat a Vám- és Pénzügyőrség eljárása esetén a Vám- és Pénzügyőrség Magyar Államkincstárnál vezetett számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak A 15/2007. (III. 13.) IRM rendelettel módosított, a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI: 16.) BM rendelet szerint: 1. az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját 2. az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása 5000 Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló kiadásának, illetve az abba történő bejegyzés díját 3. az előző két pontban foglalt díj tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási naplóba történő bejegyzését, illetve törlését A díjakat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni. Az egyes rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggő igazgatási tevékenységhez kapcsolódó hatósági díjak A 15/2007. (III. 13.) IRM rendelettel módosított, a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet szerint: Díj Ft Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj pár rendszámtábla db rendszámtábla Ideiglenes - a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, valamint az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járművekhez kiadott szabványtól eltérő színű rendszámtáblákért fizetendő díj (V; Z; CD; E)

18 pár rendszámtábla db rendszámtábla Különleges - kivéve az 1. és 2. pontban felsorolt különleges - 3. rendszámtáblákért fizetendő díj: pár rendszámtábla db rendszámtábla Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának 4. személyében történő változásának engedélyezése Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése Kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám 6. engedélyezése és a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának 7. engedélyezése Külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni és egyedi 8. előállított rendszám EU-s rendszámként való legyártása iránti kérelem Külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban 9. előállított rendszám EU-s rendszámként való legyártása iránti kérelem Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica utángyártásának, valamint az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított EU-s rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica 10. egyedi gyártásának, továbbá a H, az R és RR betűjelű EU-s, különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése Az egyes rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggő igazgatási tevékenységhez kapcsolódó hatósági díjakat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni. Az előzetes eredetiségellenőrzés hatósági díjai A 15/2007. (III. 13.) IRM rendelettel módosított, a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet szerint: Díj Ft/db 1. A személygépocsik előzetes eredetiségellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak: a) kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig) b) közép kategória ( ccm hengerűrtartalomig) c) felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett) Motorkerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak a) 500 ccm hengerűrtartalomig

19 b) 500 ccm hengerűrtartalom felett Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak: Tehergépkocsik 4.1. Megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig Megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól Autóbusz a) szállítható személyek száma 20 főig b) szállítható személyek száma 20 fő felett Mezőgazdasági vontató, lassú jármű Pótkocsi 7.1. Könnyű pótkocsi (lakókocsi) Nehéz pótkocsi Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) A nem elektronikus úton kezdeményezett közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárás megindításával egyidejűleg az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség bankkártyával is teljesíthető, ha az ehhez szükséges műszaki feltételek az okmányirodán rendelkezésre állnak. Az előzetes eredetiségellenőrzés hatósági díjait a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni. A fizetendő díjakra és illetékekre vonatkozó mentességi szabályok Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 4. és 5., valamint a 15/2007. (III. 13.) IRM rendelettel módosított közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 4. e) és f) pontjai alapján a fizetendő illetékek és díjakra az alábbi mentességi szabályok vonatkoznak: Az illeték tárgyára vonatkozó mentesség (tárgyi illetékmentesség) esetén nem kell illetéket fizetni. Az illeték fizetésére egyébként kötelezett mentessége (személyes illetékmentesség) esetén az illetéket a mentes féltől nem lehet követelni. Teljes személyes mentességben részesül: a) a Magyar Állam, b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai, c) a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, d) a társadalmi szervezet, a köztestület és a közhasznú társaság, e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, g) a vízgazdálkodási társulat, h) Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, i) a Magyar Nemzeti Bank, j) a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság,

20 k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői - ideértve az említett fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is - kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő ügyek tekintetében, l) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanács. A c)-g) pontokban említett szervezetet a mentesség csak abban az esetben illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. Adatszolgáltatás a közúti közlekedési nyilvántartásból A közúti közlekedési nyilvántartás feladata azoknak az adatoknak a kezelése, amelyek a tulajdon védelméhez a közúti közlekedés biztonságának elősegítéséhez és a hatósági okmányok közhitelességéhez fűződő egyéni és közérdekek érvényesítéséhez szükségesek. A közúti közlekedési nyilvántartás az alábbi nyilvántartásokból áll az engedély nyilvántartásból (a járművezető és a járművezetésre jogosító okmány adatait, továbbá a járművezető forgalomban való részvételével összefüggő egyes jogosultságok és kötelezettségek fennállását igazoló adatokat tartalmazó nyilvántartás) az engedély nyilvántartás részét képezi a közúti közlekedési előéleti pontrendszer nyilvántartás, a járműnyilvántartásból (a járműtulajdonos (üzemben tartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás.) a származás-ellenőrzési nyilvántartásból (a külföldről belföldi forgalomba helyezés céljából behozott használt járművek és azok tulajdonosai (üzemben tartói) adatainak, valamint a jármű származását igazoló okmányok adatainak és a származás-ellenőrzés eredményének nyilvántartása.) az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból (az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazó nyilvántartás.) az okmánytárból (a nyilvántartás alapiratainak, a nyilvántartásban szereplő adatok változását igazoló okmányok, a cserélt, leadott és a visszavont okmányok nyilvántartása.), valamint a a parkolási igazolvány nyilvántartásból. Adatszolgáltatás módja, feltételei A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi LXXXIV. törvény ( a továbbiakban: Kknyt.) alapján, a nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatokat a központi

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON ( WWW.MAGYARORSZAG.HU) KERESZTÜL ELEKTRONIKUS

Részletesebben

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés 2009 1 A VI. fejezet egy összetett témát dolgoz fel, a járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, a járműigazgatást,

Részletesebben

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 Helye: 2457 Adony, Rákóczi út 21. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Kirendeltség-vezető: Fábián Gyöngyi Telefon: 06-25-504-522

Részletesebben

Gépjármőigazgatási ügyintézés

Gépjármőigazgatási ügyintézés Új jármő elsı forgalomba helyezése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Gépjármőigazgatási ügyintézés A közlekedési felügyelet, illetve a jármő forgalmazó által kiállított Mőszaki adatlap,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 Helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. B épület, I. emelet 112. iroda Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-431-380

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás

Nyilvántartási és okmányigazgatás Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Az előadás fő részei 1. A polgárok személyi

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

I. Okmány- és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelme

I. Okmány- és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelme 3. számú különös részi szabályozó (szabályzat) GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA AZ ADATVÉDELMRŐL Az Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Okmány- és Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 SZABÓ MÁTÉ CSABA AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * A TÁMOP projekt keretében

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Page 1 of 55 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrõl Az Országgyûlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

Eljáró szervezeti egység: Adóügyi Osztály

Eljáró szervezeti egység: Adóügyi Osztály Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni? AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Ajándékozással történt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben