Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók"

Átírás

1 Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség is terheli. Külföldi vevő esetén az adás-vételi szerződésbe célszerű belefoglalni, hogy a vevő belföldi használatra vagy külföldre, szállításra vásárolja a járművet, mert ez utóbbinál az eladónak ki kell vonni a Magyarországi forgalomból, a rendszámot és okmányokat le kell adni az okmányirodában. A vevő, az eladó és a tanúk személyéről, személyi okmányok, bemutatásával kell meggyőződni! Magánszemélyek bontásra nem vásárolhatnak, bontásra szánt járművet csak az EU-s bontókba lehet leadni. Csak ott kiállított okmányokkal lehet a járművet a forgalomból végleg kivonni. Fentiek betartása az eladó érdeke, mert valamennyi fizetési kötelezettség, szabálysértési felelősség a nyilvántartásban szereplő tulajdonost terheli. Az ügyintézéshez alapesetben az alábbiak szükségesek: - eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratok, 304/2010. (XII.22.) Korm. rendelet szerint - adásvételi szerződés, két tanúval aláíratva, pontos dátummal ellátva eredeti példányban - járműkísérő lap (eredetvizsga) - törzskönyv (új típusú forgalmi engedélynél) - érvényes kötelező felelősségbiztosítás kötvénye a vevő nevére megkötve - adókártya - ccm/ 18,- Ft átírási illeték 1890 ccm felett 24,- Ft / ccm, motorkerékpárnál 500 ccm felett 24,- Ft/ ccm (befizetés az okmányirodában) ,- Ft közig. eljárási illeték - Egyéb eljárásokkal, fizetési kötelezettségek törléséről kapcsolatos iratok (pl. opció, végrehajtás, bírságok stb.) Lassú jármű ill. mg. i vontató tulajdonos változása esetén. - adásvételi szerződés, két tanúval aláíratva, pontos dátummal ellátva eredeti példányban - igazolólap - törzskönyv - érvényes kötelező felelősségbiztosítás kötvénye a vevő nevére megkötve - személyi és lakcím igazolvány ,- Ft igazolólap kiállítása (befizetés az okmányirodában) ,- Ft közig. eljárási illeték törzskönyv kiállításához. Üzembentartó bejegyzése: - üzembentartói szerződés, két tanúval aláíratva, pontos dátummal ellátva 304/2010. (XII. 22) Korm. rendelet szerinti adattartalommal eredeti példányban - kötelező felelősségbiztosítás kötvénye az üzembentartó nevére megkötve - üzembentartó és tulajdonos személyi igazolványa, lakcímigazolványa ill. mind két fél személyes megjelenése ,- Ft ha a járműnek van törzskönyve, ha nincs ,- Ft közig. eljárási illeték.

2 Forgalomból történő kivonás tulajdonos kérésére: - törzskönyv (ha van) - 2 db rendszámtábla - Eu-s bontási engedély - személyautónál, motorkerékpárnál 3500 kg össztömegű kisteherautónál 2.300,- Ft eljárási illeték - pótkocsinál, motorkerékpárnál, 3500 kg össztömeget meghaladó tehergépkocsinál, lassú járműnél 2.300,- Ft eljárási illeték. Ideiglenes kivonáshoz ,- Ft eljárási illeték, melyet helyben kell befizetni - a kivonás időtartalma maximum 6 hónap, mely 1x hosszabbítható. Ismételt forgalomba helyezés: Végleg kivont járműveknél - törzskönyv (ha van) - műszaki vizsgalap (forgalomban való részvételhez kiállítástól számított 15 naptári napig érvényes, ügyintézéshez érvényességi időn belül felhasználható) - jáműkísérő lap (eredetvizsga) - rendszámtábla ára 8.500,- Ft - műszaki címke ára 585,- Ft és adókártya ,- Ft forgalmi engedély kiállításához, ha a járműnek van törzskönyve, ha nincs ,- Ft közig. eljárási illeték ,- Ft forgalomba helyezési eljárási illeték Ideiglenes kivont járműveknél - ha időközben lejárt a jármű műszaki vizsgája, műszaki vizsgalap - műszaki címke ára 585,- Ft - forgalomba helyezési eljárási illeték - hátsó rendszámtábla ( le kell szerelni és az irodába behozni a matrica felragasztásához!) - személyi igazolvány és lakcímkártya ,- Ft ha a járműnek van törzskönyve, ha nincs ,- Ft közig. eljárási illeték vagy ha régi tip. forgalmi engedéllyel rendelkezik. Jogerőre emelkedett kitiltás után, ismételt forgalomba helyezésnél további ,- Ft eljárási díj és a jogerősen kirótt esetleges mulasztási bírság megfizetése is szükséges!

3 Lakcímváltozás bejelentése: - személyi igazolvány és az új lakcímkártya - új típusú forgalmi engedélynél 2.300,- Ft eljárási illeték - régi típusú forgalmi engedélynél 6.000,- Ft ha a járműnek van törzskönyve, ha nincs ,- Ft közig. eljárási illeték (kötelező kiváltani). Műszaki változások bejelentése (pl. műszaki vizsga, vonóhorog bejegyzése, betelt forgalmi engedély cseréje, átalakítása engedélyek bejelentése): - új típusú forgalmi engedélynél, olyan adatváltozásnál, amely szerepel a törzskönyvön, cserélni kell - műszaki vizsgalap, hátsó rendszámtáblát le kell szedni, ha vizsgabejegyzés is lesz - átalakítási engedélynél a Közlekedési Főfelügyelet határozata - személyi igazolvány ,- Ft közig. eljárási díj, ha nem lesz törzskönyv- csere, ,- Ft ha a törzskönyvet is cserélni kell! - Műszaki címke ára 585,- Ft - szükség szerint Vámhivatali határozat a regisztrációs díj megfizetéséről. Banki, pénzügyi korlátozások, záradékok törlése: Opciós ( terhelési és elidegenítési záradék törlése: - banki törlési engedély okmányiroda részére, adókártya ,- Ft eljárási illeték. Lízing ill. tartós bérleti szerződés megszüntetése - törzskönyv - teljes bizonyító erejű magánokirat, a pénzintézet részéről mellyel birtokba adja a járművet a lízingelő részére ,- Ft eljárási illeték. Forgalmi engedély pótlása: - személy igazolvány, lakcímigazolvány esetleg érvényes útlevél vagy kártyás jogosítvány - régi típusú forgalmi engedély pótlásánál ,- Ft eljárási illeték, új típusú forgalmi engedély pótlásánál 6.000,- Ft. - Új forgalmi engedély csak akkor adható ki, ha a műszaki vizsga érvényes. - Hátsó rendszámtábla bemutatása - rendőrségi vagy helyben felvett jegyzőkönyv.

4 Törzskönyv pótlása: - jegyzőkönyv ,- Ft eljárási illeték. Az okmány irodában tett bejelentés után az iratok felterjesztésre kerülnek a KEK KH KNYO- hoz, ők intézkednek a törzskönyv számának megjelentetéséről a Magyar Közlönyben. A Közlönyben történt megjelenésről 15 nap múlva pótolható csak a törzskönyv! Színváltozás: ,- Ft eljárási illeték. Külföldről behozott használt jármű első forgalomba helyezése: - külföldi forgalmi engedély - külföldi számla hiteles fordítással vagy adásvételi szerződés ill. kétnyelvű okirat - származás ellenőrzési határozat, amennyiben nem Uniós tagállamból hozzák a járművet - regisztrációs díj befizetéséről szóló VPOP határozat - műszaki vizsgalap - járműkísérő lap (eredetvizsga) - Közlekedési Főfelügyelet forgalomba helyezési engedélyéről szóló határozat - ha belföldön történt az adásvétel, adásvételi szerződés két tanúval aláíratva, pontos dátummal ellátva, ilyenkor tulajdonjog változás miatt átírási illetéket kell fizetni, ccm/ függően 18 vagy 24,- Ft csekken fizetve - kötelező felelősségbiztosítás kötvénye - rendszámtábla ára 8.500,- Ft - műszaki címke ára 585,- Ft ,- Ft törzskönyv és a forg. eng. kiállításához. - Motorcsere: Típusazonos: - számla vagy adásvételi szerződés - törzskönyv, ha van, adókártya ,- Ft okmányokra - szakszerviz igazolása vagy műszaki vizsgalap - hátsó rendszámtábla.

5 Rendszám pótlása: Amennyiben az egyik rendszámtábla veszett el, és még nem volt utángyártva, az okmányirodában után-gyártás engedélyezése kérhető. - személyi okmányok ,- Ft hivatali csekken fizetve - A rendszám kb. 2-3 héten belül érkezik meg, addig igazolást kapnak amivel lehet közlekedni. Regisztrációs matrica után-gyártása: ,- Ft befizetése és igazolni kell a szélvédő cserét. - A matrica maradványait le kell adni, ennek hiányában a járművet kötelező átrendszámozni! Át-rendszámozás kérése: - rendőrségi jegyzőkönyv a bejelentésről (amennyiben lopás vagy vesztés történt) - rendszámtábla befizetéséhez 8.500,- Ft - régi típusú forgalmi engedélynél ,- Ft, új típusú forgalmi engedélynél 6.000,- Ft - műszaki címke ára 585,- Ft. Különleges M rendszámtábla kérése: (arató, cséplő stb mg.- i és a jogszabályban meghatározott tevékenységekre gyártott járművek esetében) - regisztrációs igazolás Vidékfejl.-i Minisztériumtól - jármű eredetének igazolása számlával vagy adás-vételi szerződéssel - személyi igazolvány, lakcímigazolvány, adókártya - rendszámtábla, indítási napló költségei befizetéséhez ,- Ft eljárási illeték - kötelező felelősségbiztosítás - nyilatkozat a tulajdonostól a műszaki állapotról. Örökösödési tulajdonjog- változás (hagyaték) - jogerős hagyatéki végzés - törzskönyv ( ha van) - kötelező felelősségbiztosítás kötvénye az örökös nevére ,- Ft csekken fizetve. Külföldről behozott jármű származásellenőrzése: - szükséges amennyiben nem EU-s tagállamból hozzák a járművet - külföldi forgalmi engedély hiteles fordítással - külföldi vagy belföldi számlahiteles fordítással vagy adás vételi szerződés

6 , adókártya - jogosultság igazolása képviselet ellátására ,- Ft. További tudnivalók: Minden esetben, amennyiben a tulajdonos jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság mellékelni kell: - 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, illetve a Cégbíróság által kiadott másolatot - 3 hónapnál nem régebbi aláírási címpéldány, ill. a Cégbíróság által kiadott másolatot - a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát, igazoló megbízást - illetékmentesség esetén az arról szóló nyilatkozat - meghatalmazás esetén a megbízásról szóló irat, a meghatalmazott személyi igazolványával - cégbélyegző. Minden esetben ( kivéve idézések esetében ) eljárhat meghatalmazott személy, feltétele a meghatalmazás, melyen pontos dátum szerepeljen és két tanú aláírásával hitelesítse, valamint a meghatalmazás pontos tárgya, a jármű adataival. Hatósági ügyek intézésénél ( forgalomból kivonás, kényszerátírás stb.) csak az idézett személy járhat el. Árufuvarozói (sárga) rendszámtáblával kapcsolatos ügyek intézése bizonyos esetekben, de egy része csak a Központi Okmányirodában történik! (Budapest, XIII. Visegrádi út 110.) A Taxi sárga rendszámú járművek ügyeit csak és kizárólag a Központi Okmányirodában lehet intézni! Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az adásvételi szerződések csak eredeti példányban fogadhatóak el. A járművet eladó személy, az eladástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni az eladás tényét szintén eredeti, teljes erejű magánokirattal ( adattartalma a 304/2010.(XII.22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az eljáráshoz, amennyiben nem az eladó jár el személyesen, meghatalmazást kell benyújtani, mivel az eljáró személy adatait rögzíteni kell az eljárásnál. Az állampolgároknak lehetősége van, hogy a tulajdonukat képező járművek nyilvántartásához bejegyeztessék címüket és telefonszámukat, illetve levelezési címüket. Ezt külön eljárás keretében is kérhető, de átírás vagy más eljárás keretében is kérelmezhető. A bejegyzés díja 2300,- Ft. Amennyiben az adatban változás következik be, ezt jelezni kell és ismételten díjat kell fizetni. A szolgáltatás a későbbiekben szabálysértési eljárások, közigazgatási eljárásokról, való értesítésben nyújthat segítséget a hatóságoknak. Amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, ezt ügyintézéskor az ügyintézőnek jelezzék. Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a díjak és illetékek befizetésére kihelyezett postahivatal működik az okmányiroda nyitva tartásához igazodva. A befizetés március közepétől bankkártyával is lehetséges.

Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Kinek kell megfizetnie a gépjárműadót? Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége Mikor kell befizetni az adót?

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tájékoztató a gépjárműadóról Tájékoztató a gépjárműadóról Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő:

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Egészségügyi szakdolgozók részére Kérjük az adatlap kitöltését megelőzően

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc. Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakképesítéssel rendelkezők

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez Tartalomjegyzék: Ügyféltájékoztató 3 Általános Vagyonbiztosítási Feltételek 5 1. Biztosítási szerződés alanyai 5 2.

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2011. január 1-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási

Részletesebben

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15.

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. teljes körű SIGNAL casco Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom Teljes körű SIGNAL CASCO Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató...3 1. A biztosítás tárgya...3 2.

Részletesebben

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2264/2 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben