Gépjármőigazgatási ügyintézés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépjármőigazgatási ügyintézés"

Átírás

1 Új jármő elsı forgalomba helyezése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Gépjármőigazgatási ügyintézés A közlekedési felügyelet, illetve a jármő forgalmazó által kiállított Mőszaki adatlap, A generálimportırök részére biztosított és a jármő értékesítésekor kitöltött jármőkísérı lap, A forgalmazók által kiállított számla vagy az érintettek által megkötött adásvételi szerzıdés, A kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás fennállását igazoló okirat, A forgalmi engedély és a törzskönyv díjának megfelelı postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta, Az érvényesítı címke díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta, A vagyonszerzési illeték befizetésérıl szóló postai feladóvevény, házipénztári nyugta, vagy nyilatkozat az illetékmentességrıl, illetékmentességi határozat, A rendszámtábla árának befizetését igazoló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta, Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat (meghatalmazás, és személyazonosításra alkalmas igazolvány), Több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyvben megjelölendı tulajdonostársról és a forgalmi engedélyben szereplı üzembentartó tulajdonosról, Üzembentartói jog bejegyzése esetén a tulajdonos erre vonatkozó nyilatkozata vagy a bejegyzés alapjául szolgáló szerzıdés, Több üzembentartó esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a forgalmi engedélyben megjelölendı üzembentartóról, Amennyiben tulajdonjogra vonatkozó záradék bejegyzésére sor kerül, az annak alapját igazoló okirat, Regisztrációs adó megfizetését igazoló határozat. Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt, A cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást, Illetékmentesség esetén az arról szóló az illetékhivatal által kiadott igazolás. Meghatalmazott eljárás esetén mellékelni kell: A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: A forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Az érvényesítı címke díja: 585,- Ft /postai feladóvevényen, vagy házipénztári nyugtán/ A rendszámtábla ára (sorozat): 8.500,- Ft /postai feladóvevényen, vagy házipénztári nyugtán/ A vagyonszerzési illeték mértéke: általános esetben gépjármőnél a hajtómotor hengerőrtartalmának minden megkezdett cm³-e után 18,- Ft, a 1890 cm³-t meghaladó hengerőrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor hengerőrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 24,- Ft. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármő esetén az illeték mértéke a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kw-ja után 800,- Ft. Wankel hajtómotorral üzemelı gépjármő esetén az illeték mértéke a kamratérfogat minden megkezdett cm3-je után 36,- Ft. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9.000,- Ft, minden más esetben ,- Ft illetéket kell fizetni. Az ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 3.500,- Ft Használt jármő elsı forgalomba helyezése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: A közlekedési felügyelet által kiállított Mőszaki adatlap Eredeti külföldi forgalmi engedély és/vagy törzskönyv

2 Nem EGT-s országból behozott jármőnél az elızetes eredetiség ellenırzı szakértıi állomások részére biztosított és a jármő megvizsgálásakor kiállított 10 napnál nem régebbi igazolás vagy KEK KH határozat A forgalmazó által kiállított számla vagy az érintettek által megkötött szerzıdés A regisztráció megfizetését igazoló határozat Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás fennállását igazoló okirat Forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelı postai feladóvevény, házipénztári nyugta, vagy nyilatkozat az illetékmentességrıl Az érvényesítı címke díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Nem EGT-s országból behozott jármőnél a külföldrıl származó és belföldön forgalomba helyezendı használt jármő adatainak ellenırzési díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta A vagyonszerzési illeték befizetésérıl szóló postai feladóvevény, házipénztári nyugta, vagy igazolás az illetékmentességrıl A rendszámtábla árának befizetését igazoló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány Több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyvben megjelölendı tulajdonostársról, és a forgalmi engedélyben szereplı üzembentartó tulajdonosról Üzembentartó esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a forgalmi engedélyben megjelölendı üzembentartóról, Amennyiben tulajdonjogra vonatkozó záradék bejegyzésére sor kerül, az annak alapját igazoló okirat Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégíróság bejegyzést, aláírási címpéldányt Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást Illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolást is. A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek: A forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Az érvényesítı címke díja: 585,- Ft/postai feladóvevényen vagy házipénztári nyugtán/ A rendszámtábla ára (sorozat): 8.500,- Ft/postai feladóvevényen vagy házipénztári nyugtán/ A vagyonszerzési illeték mértéke: általános esetben a hajtómotor hengerőrtalmának minden megkezdett cm3-je után 18,- Ft, a 1890 cm³-t meghaladó hengerőrtartamú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor hengerőrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 24,- Ft. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármő esetén az illeték mértéke a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kw-ja után 800,- Ft. Wankel hajtómotorral üzemelı gépjármő esetén az illeték mértéke a kamratérfogat minden megkezdett cm3-je után 36,- Ft. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9.000,- Ft, minden más esetben ,- Ft illetéket kell fizetni. A származás ellenırzési díja: ,- Ft Tulajdonjog változásának nyilvántartásba vétele Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Tulajdon átruházásáról kiállított okirat /adásvételi szerzıdés, számla/ Az elızetes eredetiség ellenırzı szakértıi állomások által kiadott 10 napnál nem régebbi igazolás vagy KEK KH hatósági bizonyítvány A kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás megkötésérıl szóló kötvény vagy fedezetigazolás Vagyonszerzési illeték befizetésérıl szóló postai feladóvevény, házipénztári nyugta, vagy nyilatkozat, igazolás az illetékmentességrıl A forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelı postai feladóvevény A jármőhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedély, vagy az új típusú forgalmi engedély, valamint a jármő törzskönyve Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat Amennyiben tulajdonjogi korlátozás elrendelésére kerül sor, az arra vonatkozó okirat

3 Amennyiben a tulajdonos különbözik az üzembentartótól, az új tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a forgalmi engedélyben megjelölendı üzembentartóról Több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyvben megjelölendı tulajdonostársról A jármőnek érvényes mőszaki vizsgával kell rendelkeznie! Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek: A forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft A vagyonszerzési illeték mértéke: általános esetben a hajtómotor hengerőrtalmának minden megkezdett cm3-je után 18,- Ft, a 1890 cm3-t meghaladó hengerőrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor hengerőrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 24,- Ft. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármő esetén az illeték mértéke a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kw-ja után 800,- Ft. Wankel hajtómotorral üzemelı gépjármő esetén az illeték mértéke a kamratérfogat minden megkezdett cm3-je után 36,- Ft. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9.000,- Ft, minden más esetben ,- Ft illetéket kell fizetni. Üzembentartói jog bejelentése, változtatása, megszüntetése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: A jogügyletrıl szóló okirat A kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás megkötésérıl szóló kötvény vagy fedezetigazolás, a tulajdonos vagy üzembentartó nevére A forgalmi engedély illetékének megfelelı feladóvevény, házipénztári nyugta, vagy nyilatkozat az illetékmentességrıl A jármőhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedély, vagy az új típusú forgalmi engedély Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány Üzembentartói ügyintézést a tulajdonos személyesen, illetve az üzembentartó a tulajdonossal együtt intézheti A jármőnek érvényes mőszaki vizsgával kell rendelkeznie! Új üzembentartó, amennyiben ellenszolgáltatással és egy idıben szerzi az üzembentartó jogot, úgy a vagyonszerzési illeték 25%-át kell megfizetni, ellenszolgáltatás nélkül 50% vagyonszerzési illetéket kell kizetnie az üzembentartónak. Amennyiben egyidejő a tulajdon és az üzembentartói jog, úgy 75% - 25%-ot kell vagyonszerzési illetékként megfizetni. Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Illetékmentesség esetén az arról szóló az Illetékhivatal által kiadott igazolás A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek A forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft Régi forgalmi estén a forgalmi, és törzskönyv illetéke: ,- Ft Törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft

4 Motorcsere nyilvántartásba vétele Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok, kellékek: A jármőhöz kiadott új típusú forgalmi engedély és törzskönyv vagy a régi típusú forgalmi engedély A motor tulajdonjogát igazoló okirat /számla/ Külföldi számla esetén vámeljárás lefolytatását igazoló okirat (ha e elıtti a behozatal) A forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelı összeg feladóvevénye, házipénztári nyugta, vagy nyilatkozat az illetékmentességrıl Nem típus azonos motor beépítés esetén: (átalakítási engedély és Mőszaki adatlap, eredetvizsga, hátsó rendszámtábla, érvényesítı címke díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta) Típus azonos motor beépítése esetén csak mőszaki adatlap Az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Illetékmentesség esetén az arról szóló az Illetékhivatal által kiadott igazolás A megbízásról szóló magán vagy közokirat is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek A forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft. A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Új mőszaki érvényesség esetén címke díja: 585,- Ft. Színváltozás nyilvántartásba vétele Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok, kellékek: A jármőhöz kiadott új típusú vagy uniós forgalmi engedély vagy a régi típusú forgalmi engedély Az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat Amennyiben régi típusú vagy uniós forgalmi engedély cseréjére is sor kerül, akkor a forgalmi engedély (és a törzskönyv) illetékének megfelelı összegrıl feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás. A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Forgalmi (csere esetén): 6.000,- Ft Egyéb mőszaki adatváltozásának nyilvántartásba vétele Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok, kellékek:

5 A jármőhöz kiadott új típusú forgalmi engedély és törzskönyv vagy a régi típusú forgalmi engedély A törzskönyv illetékének megfelelı csekk feladóvevénye, vagy házipénztári nyugta Az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat Amennyiben a jármővön átalakítás történt / a közlekedési hatóság által kiadott átalakítási engedély és Mőszaki adatlap, hátsó rendszámtábla, az érvényesítı címke díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Tehergépkocsinak személyszállító jármővé történı átalakítása esetén a vámhatósági igazolás, regisztrációs adóigazolás, Amennyiben forgalmi engedély cseréjére is sor kerül, a forgalmi engedély (és a törzskönyv) illetékének megfelelı összegrıl feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás A megbízásról szóló magán vagy közokirat is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Amennyiben forgalmi cserére sor kerül: 6.000,- Ft Amennyiben forgalmi cserére sor kerül: 585,- Ft / postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta/ A tulajdonos adataira vonatkozó változások nyilvántartásba vétele Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok, kellékek: A jármőhöz kiadott új típusú forgalmi engedély és törzskönyv, vagy a régi típusú forgalmi engedély Az ügyfél személyazonosságát, és lakcímet igazoló okirat Amennyiben forgalmi engedély cseréjére sor kerül a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelı összegrıl feladóvevény Amennyiben nem kerül sor okmánykiadásra a változtatások iránti kérelem díjának befizetését igazoló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: A forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Egyéb változás díja: 2.300,- Ft /postai feladóvevényen, vagy házipénztári nyugta/ Az üzembentartó adataira vonatkozó változások nyilvántartásba vétele Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok, kellékek: a jármőhöz kiadott új vagy régi típusú forgalmi engedély

6 a forgalmi engedély illetékének megfelelı postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta az ügyfél személyazonosságát, és lakcímadatát igazoló okirat Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás illetékmentesség esetén az arról szóló az Illetékhivatal által kiadott igazolás a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illeték, költségek: forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Banki, pénzügyi, mőszaki korlátozások, záradékok hivatalos bejegyzése és törlése Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok, kellékek: a jármőhöz kiadott új típusú forgalmi engedély és törzskönyv vagy a régi típusú forgalmi engedély a korlátozás jogalapját igazoló okirat, záradék bejegyzése esetén a korlátozás törlését igazoló okirat, záradék törlése esetén a szolgáltatási díj befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelı összegrıl feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás is Meghatalmazott eljárás esetén mellékelni kell: a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft egyéb változás díja: 2.300,- Ft /postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta/ Jármő forgalomból ideiglenes kivonása (maximum: 6 hónapra) Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: A jármőhöz kiadott új vagy régi típusú forgalmi engedély Ideiglenes forgalomból kivonás szolgáltatási díjának befizetését igazoló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat Nyilatkozat a kivonás idıtartamáról (max. 6 hónap) Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, esetén mellékelni kell:

7 Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: Az ideiglenes forgalomból kivonás díja: 2.300,- Ft /postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta/ Jármő forgalomból történı végleges kivonása Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: A jármőhöz kiadott régi típusú forgalmi engedély vagy új típusú forgalmi engedély és törzskönyv A rendszámtábla Végleges forgalomból kivonás szolgáltatási díjának befizetését igazoló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány Személygépkocsi, tehergépkocsi (3500 kg összsúlyig) forgalomból való végleg kivonása esetén bontási igazolás kell, és csak személyesen történhet. Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldányt Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: Végleges kivonás szolgáltatási díja: 2.300,- Ft /postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta/ Az ügyfél kérelmére ideiglenesen kivont jármő ismételt forgalomba helyezése Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: A jármőhöz kiadott, új vagy régi típusú forgalmi engedély Az ideiglenes kivonás megszüntetéséhez szükséges igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta A kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás fennállását igazoló kötvény vagy fedezetigazolás Az ügyfél személyazonosságát igazoló okmány Forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelı összegrıl feladóvevény, vagy házipénztári nyugta (amennyiben szükséges) Amennyiben a jármő mőszaki érvényessége idıközben lejárt, a közlekedési hatóság által kiállított Mőszaki adatlap Kötelezı felelısségbiztosításról igazolás, kötvény, feladóvevény Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek:

8 Az ismételt forgalomba helyezés díja: 2.300,- Ft Forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft Törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Mőszaki érvényességi címke díja: 585,- Ft A hatóság elrendelésére ideiglenesen kivont jármő ismételt forgalomba helyezése Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: A jármőhöz kiadott érvénytelenített új vagy régi típusú forgalmi engedély, vagy a kivonást elrendelı határozat, A jármő ismételt forgalomba helyezése díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Az érvényesítı címke díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás fennállását igazoló kötvény vagy fedezetigazolás A kivonás okának megszőnését igazoló okirat, Az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat. Forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelı összegrıl feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Amennyiben a jármő mőszaki érvényessége idıközben lejárt, vagy a kivonás a jármő mőszaki alkalmasságának igazolásáig tartott, a közlekedési hatóság által kiállított mőszaki adatlap Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetéke, költségek: Ismételt forgalomba helyezési díj: ,- Ft Érvényesítı címke díja: 585,- Ft Forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft Törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Törzskönyv pótlása, cseréje Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: a törzskönyv illetékének megfelelı összegrıl postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány amennyiben bőncselekmény történt, az okmány ellopásának bejelentésérıl szóló rendırségi okirat, vesztés esetén közlekedési igazgatási hatósági bejelentés jegyzıkönyve, vagy helyszíni bejelentés Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, esetén mellékelni kell: három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt, cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: a törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft.

9 Forgalmi engedély pótlása, cseréje Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: forgalmi engedély illetékének megfelelı összegrıl postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta a cserére kerülı forgalmi engedély az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány amennyiben a forgalmi engedély pótlását megalapozó bőncselekmény történt, az okmány ellopásának bejelentésérıl szóló rendırségi okirat vesztés esetén közlekedési igazgatási hatósági bejelentés jegyzıkönyve, vagy helyszíni bejelentés Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mellékelni kell: három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt, a cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft. forgalmi engedély cseréjére induló eljárás, amennyiben arra a helység, utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának hivatali megváltozása miatt kerül sor, illetékmentes. Rendszám pótlása, cseréje Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: a forgalmi engedély illetékének megfelelı összegrıl postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta a pótlás díjának összegérıl postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta forgalmi engedély az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat amennyiben bőncselekmény történt, a rendszám ellopásának bejelentésérıl szóló rendırségi okirat Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mellékelni kell: három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt a cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft az új rendszámtábla ára: 6.500,- Ft/ sorozat/ az érvényesítı címke díja: 585,- Ft után-gyártás, pótlás (1 db esetén) engedélyezés díja: ,- Ft postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Tájékoztató a vagyonszerzési illeték mértékérıl Az illetékekrıl szóló évi XCIII. törvény a jármőigazgatási eljárások kapcsán is alkalmazandó illetékeket írja elı. A vagyonátruházási illeték fajtái:

10 Gépjármő tulajdonjogának visszterhes vagyonátruházási illetéke: A hajtómotor hengerőrtartalmának minden megkezdett cm³-je után 18,- Ft, a 1890 cm³-t meghaladtó hengerőrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor hengerőrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 24,- Ft. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármő esetén az illeték mértéke a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett kw-ja után 800,- Ft. Wankel hajtómotorral üzemelı gépjármő esetén az illeték mértéke a kamratérfogat minden megkezdett cm3-je után 36,- Ft. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9.000,- Ft, minden más esetben ,- Ft illetéket kell fizetni.. A vagyonátruházási illeték megfizetése aló mentességet élvez: mezıgazdasági vontató, lassú jármő, segédmotoros kerékpár, mivel nem minısül gépjármőnek. A négykerekő segédmotoros kerékpárra (quad) vonatkozó rendelkezések: A évi C. törvénnyel módosított közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény (a továbbiakban Kkt.) 25/A. d) pontja rendelkezik a négykerekő segédmotoros kerékpár forgalomba helyezésének kötelezettségérıl, mely szerint július 1-tıl a Négykerekő segédmotors kerékpár (quad), a közúti forgalomban csak érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt. A április 1-ét megelızıen használatba vett négykerekő segédmotoros kerékpárokra július 1-jétıl kell alkalmazni a Kkt. 25/A. d) pontját. A négykerekő segédmotoros kerékpárok hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátását az üzembentartónak kell kérnie április 1-jét követıen. A négykerekő segédmotoros kerékpár forgalomba helyezéséhez kapcsolódó végrehajtási szabályokat a közúti közlekedési feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 6/2009. (III.31.) IRM rendelet tartalmazza. A segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezésére vonatkozó szabályok hatályba lépésének idıpontja: április 1. A négykerekő segédmotoros kerékpárok mentesülnek: a származás-ellenırzési nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítése, valamint az elızetes eredetiség-vizsgálat elvégzése alól elsı forgalomba helyezéskor. Az eljárás kötelezı feltételei: kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétének igazolása (kötvény vagy elıszerzıdés), regisztrációs adó megfizetésének igazolása, Mőszaki Adatlap, Új, a vezérképviselet által forgalmazott jármő esetén a forgalmazó által kiállított jármőkísérı lap, vagy a tulajdonjog jogszerő megszerzését igazoló okirat, az igazolólap igazgatási szolgáltatási díja megfizetésének igazolása, a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja megfizetésének igazolása, Törzskönyv nem kerül kiállításra, a jármőhöz "igazolólap" megnevezést tartalmazó forgalmi engedély kerül kiállításra, a négykerekő segédmotoros kerékpár tulajdonjogának megszerzéséért vagyonszerzési illetéket nem kell fizetni (Itv.102. (1)bek. I) pont alapján mentesül), a mentesség rögzítése a Járok alkalmazásban Kötelezı. Négykerekő segédmotoros kerékpár elsı forgalomba helyezésének szabályai: a jármő elsı magyarországi forgalomba helyezése során igazolni kell a tulajdonjog jogszerő megszerzését, vezérképviselet által forgalmazott, új jármő esetén bemutatandó a forgalmazó által kiállított jármőkísérı lap, az elsı forgalomba helyezéskor a regisztrációs adó megfizetését igazolni kell, a jármővet E típusú különleges rendszámtáblával kell ellátni (a rendszám kategóriája "KÜLÖNLEGES (SBBBNN)" vagy "KÜLÖNLEGES (RBBBNN)") mőszaki adatlappal csak az elsı forgalomba helyezéskor kell az ügyfélnek rendelkeznie, használt jármő elsı forgalomba helyezésekor nem kell igazolni az elızetes eredetvizsgálat elvégzését és a származás-ellenırzési nyilvántartásba vételt. Tájékoztató rendszámtábla árakról

11 Sorozat 1 db ,- Ft 1 pár ,- Ft E típus 1 db ,- Ft 1 pár ,- Ft Fuvarozó+ taxi 1 db ,- Ft 1 pár ,- Ft Lassú jármő 1 db ,- Ft 1 pár ,- Ft Egyénileg kiválasztott frsz. kiadása iránti kérelem: ,-Ft Egyedileg elıállított frsz. kiadása iránti kérelem: ,-Ft Kapcsolódó jogszabályok 35/2000.(XI.30) BM. Rendelet. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszaadásáról. 190/2004.(VI.8.) Kormány rendelet kötelezı felelısségbiztosításról évi XCIII. Törvény az illetékekrıl évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról. 29/2004.(VI.16.) BM. Rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól. A közúti jármővek mőszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet. A közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. Törvény (KkNYt.). Az okmányirodák kijelölésérıl és illetékességi területérıl szóló 256/2000.(XII.26.) Kormány rendelet. A kormány 267/2004.(IX.23.) Kormány rendelet a hulladékká váló gépjármővekrıl évi CX. Törvény a regisztrációs adóról évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. 12/2007. (III.13.) IRM rendelet a megkülönböztetı és figyelmeztetı jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

12 Jármővezetésre jogosító okmányok kiváltásával kapcsolatban január 1-én lépett hatályba a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet, mely a jármővezetésre jogosító okmányok három típusát határozza meg: 1. vezetıi engedély, 2. ideiglenes vezetıi engedély, és 3. nemzetközi vezetıi engedély. FONTOS TUDNIVALÓ: Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy december 31-ig jegyezhette be az orvos az érvényességet a jogosítványba január 1-tıl új kártyaformátumú vezetıi engedélyt kell kiváltani az Okmányirodákban. Elkészülési ideje 30 napon belül A vezetıi engedély kiállítása országos illetékességő. De ha a személyes adatai javítást igényelnek, a születési anyakönyvi kivonata alapján tehetı meg. A vezetıi engedélybe a hatóság készíti el a fényképet év közötti kiskorú gyermek esetén az egyik szülı jelenléte kötelezı tıl! A közúti közlekedési igazgatási feladatokról a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet (a továbbiakban BM rendelet) 2. (2) bekezdése kimondja, hogy a vezetıi engedély kiállításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig vezetésre jogosít az ügyfél által együttesen bemutatott az adott kategória tekintetében lejárt érvényességő vezetıi engedély, illetve a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemrıl elektronikus úton kiállított és az ügyfélnek átadott adatlap. Elsı alkalommal történı kiváltásához szükséges személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (hatósági igazolvány a személyi azonosítóról és a lakcímrıl vagy régi típusú / lakcímet tartalmazó/ személyazonosító igazolvány, illetve tartózkodási engedély) a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított vizsgaigazolás, fényképes vizsgalap, elsısegély igazolás egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény csekken vagy házipénztárban történı befizetés 4.000,- Ft értékben "Nyilatkozat nyomtatvány (az ügyintézı bocsátja rendelkezésére) A 62. életévét betöltött kérelmezı esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság elıírása alapján a vezetıi engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetıi engedély kiadásának illetéke Ft. Külföldi állampolgár esetén elsı kategória megszerzésénél ugyanaz mint fent, és még 6 hónapi magyarországi tartózkodás igazolása (lakcím kártya, regisztrációs igazolás vagy tartózkodási engedély) Újabb vezetési jogosultsági kategória megszerzésének bejegyzéséhez szükséges személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány ( hatósági igazolvány a személyi azonosítóról és a lakcímrıl vagy régi típusú / lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, illetve tartózkodási engedély) a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény kategóriától függıen pályaalkalmassági igazolás érvényes vezetıi engedély, jármővezetıi engedély, jármővezetıi igazolvány csekken, vagy házipénztárban történı befizetés 4.000,- Ft értékben Nyilatkozat nyomtatvány ( az ügyintézı bocsátja rendelkezésére) Páv kategória megszerzése esetén:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek Hatósági ügyek Ügy megnevezése A lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges jegyzıi igazolás kiadása A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak (nevelési/pedagógiai program, szervezeti

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés 2009 1 A VI. fejezet egy összetett témát dolgoz fel, a járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, a járműigazgatást,

Részletesebben

Okirat ellenjegyzése

Okirat ellenjegyzése Elfogadva: 2007. november 19., 2008. március 31. Kihirdetve: IK 2008. évi 4. szám Hatályba lépés: 2008. április 30. Módosítva: 2009. április 22-i hatállyal Alkalmazás: A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldinek

Részletesebben

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Formázott: Jobbra zárt Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Hatályos: 2011. május 23. napjától Közzétéve: 2011. május 23. napján Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Nyilvántartásba

Részletesebben

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki:

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki: 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 1. MIKOR KELL AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKMENTESSÉG, KEDVEZMÉNY... 3 2.1. A tárgyi illetékmentesség szabályai... 3 2.2.

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. MIKOR KELL AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKMENTESSÉG, KEDVEZMÉNY... 3 2.1. A tárgyi illetékmentesség szabályai... 3 2.2. További

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK

KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK ESETTANULMÁNY GYŰJTEMÉNY A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Budapest, 2014 Szerkesztette: Kovács

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc. Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai. Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz?

Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai. Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról Vezetıi összefoglaló Az utóbbi években a közbeszéd témájává vált az állam mőködési hatékonyságának

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben