Gépjármőigazgatási ügyintézés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépjármőigazgatási ügyintézés"

Átírás

1 Új jármő elsı forgalomba helyezése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Gépjármőigazgatási ügyintézés A közlekedési felügyelet, illetve a jármő forgalmazó által kiállított Mőszaki adatlap, A generálimportırök részére biztosított és a jármő értékesítésekor kitöltött jármőkísérı lap, A forgalmazók által kiállított számla vagy az érintettek által megkötött adásvételi szerzıdés, A kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás fennállását igazoló okirat, A forgalmi engedély és a törzskönyv díjának megfelelı postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta, Az érvényesítı címke díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta, A vagyonszerzési illeték befizetésérıl szóló postai feladóvevény, házipénztári nyugta, vagy nyilatkozat az illetékmentességrıl, illetékmentességi határozat, A rendszámtábla árának befizetését igazoló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta, Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat (meghatalmazás, és személyazonosításra alkalmas igazolvány), Több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyvben megjelölendı tulajdonostársról és a forgalmi engedélyben szereplı üzembentartó tulajdonosról, Üzembentartói jog bejegyzése esetén a tulajdonos erre vonatkozó nyilatkozata vagy a bejegyzés alapjául szolgáló szerzıdés, Több üzembentartó esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a forgalmi engedélyben megjelölendı üzembentartóról, Amennyiben tulajdonjogra vonatkozó záradék bejegyzésére sor kerül, az annak alapját igazoló okirat, Regisztrációs adó megfizetését igazoló határozat. Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt, A cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást, Illetékmentesség esetén az arról szóló az illetékhivatal által kiadott igazolás. Meghatalmazott eljárás esetén mellékelni kell: A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: A forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Az érvényesítı címke díja: 585,- Ft /postai feladóvevényen, vagy házipénztári nyugtán/ A rendszámtábla ára (sorozat): 8.500,- Ft /postai feladóvevényen, vagy házipénztári nyugtán/ A vagyonszerzési illeték mértéke: általános esetben gépjármőnél a hajtómotor hengerőrtartalmának minden megkezdett cm³-e után 18,- Ft, a 1890 cm³-t meghaladó hengerőrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor hengerőrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 24,- Ft. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármő esetén az illeték mértéke a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kw-ja után 800,- Ft. Wankel hajtómotorral üzemelı gépjármő esetén az illeték mértéke a kamratérfogat minden megkezdett cm3-je után 36,- Ft. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9.000,- Ft, minden más esetben ,- Ft illetéket kell fizetni. Az ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 3.500,- Ft Használt jármő elsı forgalomba helyezése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: A közlekedési felügyelet által kiállított Mőszaki adatlap Eredeti külföldi forgalmi engedély és/vagy törzskönyv

2 Nem EGT-s országból behozott jármőnél az elızetes eredetiség ellenırzı szakértıi állomások részére biztosított és a jármő megvizsgálásakor kiállított 10 napnál nem régebbi igazolás vagy KEK KH határozat A forgalmazó által kiállított számla vagy az érintettek által megkötött szerzıdés A regisztráció megfizetését igazoló határozat Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás fennállását igazoló okirat Forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelı postai feladóvevény, házipénztári nyugta, vagy nyilatkozat az illetékmentességrıl Az érvényesítı címke díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Nem EGT-s országból behozott jármőnél a külföldrıl származó és belföldön forgalomba helyezendı használt jármő adatainak ellenırzési díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta A vagyonszerzési illeték befizetésérıl szóló postai feladóvevény, házipénztári nyugta, vagy igazolás az illetékmentességrıl A rendszámtábla árának befizetését igazoló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány Több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyvben megjelölendı tulajdonostársról, és a forgalmi engedélyben szereplı üzembentartó tulajdonosról Üzembentartó esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a forgalmi engedélyben megjelölendı üzembentartóról, Amennyiben tulajdonjogra vonatkozó záradék bejegyzésére sor kerül, az annak alapját igazoló okirat Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégíróság bejegyzést, aláírási címpéldányt Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást Illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolást is. A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek: A forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Az érvényesítı címke díja: 585,- Ft/postai feladóvevényen vagy házipénztári nyugtán/ A rendszámtábla ára (sorozat): 8.500,- Ft/postai feladóvevényen vagy házipénztári nyugtán/ A vagyonszerzési illeték mértéke: általános esetben a hajtómotor hengerőrtalmának minden megkezdett cm3-je után 18,- Ft, a 1890 cm³-t meghaladó hengerőrtartamú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor hengerőrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 24,- Ft. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármő esetén az illeték mértéke a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kw-ja után 800,- Ft. Wankel hajtómotorral üzemelı gépjármő esetén az illeték mértéke a kamratérfogat minden megkezdett cm3-je után 36,- Ft. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9.000,- Ft, minden más esetben ,- Ft illetéket kell fizetni. A származás ellenırzési díja: ,- Ft Tulajdonjog változásának nyilvántartásba vétele Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Tulajdon átruházásáról kiállított okirat /adásvételi szerzıdés, számla/ Az elızetes eredetiség ellenırzı szakértıi állomások által kiadott 10 napnál nem régebbi igazolás vagy KEK KH hatósági bizonyítvány A kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás megkötésérıl szóló kötvény vagy fedezetigazolás Vagyonszerzési illeték befizetésérıl szóló postai feladóvevény, házipénztári nyugta, vagy nyilatkozat, igazolás az illetékmentességrıl A forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelı postai feladóvevény A jármőhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedély, vagy az új típusú forgalmi engedély, valamint a jármő törzskönyve Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat Amennyiben tulajdonjogi korlátozás elrendelésére kerül sor, az arra vonatkozó okirat

3 Amennyiben a tulajdonos különbözik az üzembentartótól, az új tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a forgalmi engedélyben megjelölendı üzembentartóról Több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyvben megjelölendı tulajdonostársról A jármőnek érvényes mőszaki vizsgával kell rendelkeznie! Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek: A forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft A vagyonszerzési illeték mértéke: általános esetben a hajtómotor hengerőrtalmának minden megkezdett cm3-je után 18,- Ft, a 1890 cm3-t meghaladó hengerőrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor hengerőrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 24,- Ft. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármő esetén az illeték mértéke a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kw-ja után 800,- Ft. Wankel hajtómotorral üzemelı gépjármő esetén az illeték mértéke a kamratérfogat minden megkezdett cm3-je után 36,- Ft. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9.000,- Ft, minden más esetben ,- Ft illetéket kell fizetni. Üzembentartói jog bejelentése, változtatása, megszüntetése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: A jogügyletrıl szóló okirat A kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás megkötésérıl szóló kötvény vagy fedezetigazolás, a tulajdonos vagy üzembentartó nevére A forgalmi engedély illetékének megfelelı feladóvevény, házipénztári nyugta, vagy nyilatkozat az illetékmentességrıl A jármőhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedély, vagy az új típusú forgalmi engedély Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány Üzembentartói ügyintézést a tulajdonos személyesen, illetve az üzembentartó a tulajdonossal együtt intézheti A jármőnek érvényes mőszaki vizsgával kell rendelkeznie! Új üzembentartó, amennyiben ellenszolgáltatással és egy idıben szerzi az üzembentartó jogot, úgy a vagyonszerzési illeték 25%-át kell megfizetni, ellenszolgáltatás nélkül 50% vagyonszerzési illetéket kell kizetnie az üzembentartónak. Amennyiben egyidejő a tulajdon és az üzembentartói jog, úgy 75% - 25%-ot kell vagyonszerzési illetékként megfizetni. Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Illetékmentesség esetén az arról szóló az Illetékhivatal által kiadott igazolás A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek A forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft Régi forgalmi estén a forgalmi, és törzskönyv illetéke: ,- Ft Törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft

4 Motorcsere nyilvántartásba vétele Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok, kellékek: A jármőhöz kiadott új típusú forgalmi engedély és törzskönyv vagy a régi típusú forgalmi engedély A motor tulajdonjogát igazoló okirat /számla/ Külföldi számla esetén vámeljárás lefolytatását igazoló okirat (ha e elıtti a behozatal) A forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelı összeg feladóvevénye, házipénztári nyugta, vagy nyilatkozat az illetékmentességrıl Nem típus azonos motor beépítés esetén: (átalakítási engedély és Mőszaki adatlap, eredetvizsga, hátsó rendszámtábla, érvényesítı címke díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta) Típus azonos motor beépítése esetén csak mőszaki adatlap Az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Illetékmentesség esetén az arról szóló az Illetékhivatal által kiadott igazolás A megbízásról szóló magán vagy közokirat is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek A forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft. A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Új mőszaki érvényesség esetén címke díja: 585,- Ft. Színváltozás nyilvántartásba vétele Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok, kellékek: A jármőhöz kiadott új típusú vagy uniós forgalmi engedély vagy a régi típusú forgalmi engedély Az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat Amennyiben régi típusú vagy uniós forgalmi engedély cseréjére is sor kerül, akkor a forgalmi engedély (és a törzskönyv) illetékének megfelelı összegrıl feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás. A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Forgalmi (csere esetén): 6.000,- Ft Egyéb mőszaki adatváltozásának nyilvántartásba vétele Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok, kellékek:

5 A jármőhöz kiadott új típusú forgalmi engedély és törzskönyv vagy a régi típusú forgalmi engedély A törzskönyv illetékének megfelelı csekk feladóvevénye, vagy házipénztári nyugta Az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat Amennyiben a jármővön átalakítás történt / a közlekedési hatóság által kiadott átalakítási engedély és Mőszaki adatlap, hátsó rendszámtábla, az érvényesítı címke díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Tehergépkocsinak személyszállító jármővé történı átalakítása esetén a vámhatósági igazolás, regisztrációs adóigazolás, Amennyiben forgalmi engedély cseréjére is sor kerül, a forgalmi engedély (és a törzskönyv) illetékének megfelelı összegrıl feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás A megbízásról szóló magán vagy közokirat is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Amennyiben forgalmi cserére sor kerül: 6.000,- Ft Amennyiben forgalmi cserére sor kerül: 585,- Ft / postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta/ A tulajdonos adataira vonatkozó változások nyilvántartásba vétele Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok, kellékek: A jármőhöz kiadott új típusú forgalmi engedély és törzskönyv, vagy a régi típusú forgalmi engedély Az ügyfél személyazonosságát, és lakcímet igazoló okirat Amennyiben forgalmi engedély cseréjére sor kerül a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelı összegrıl feladóvevény Amennyiben nem kerül sor okmánykiadásra a változtatások iránti kérelem díjának befizetését igazoló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: A forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft A törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Egyéb változás díja: 2.300,- Ft /postai feladóvevényen, vagy házipénztári nyugta/ Az üzembentartó adataira vonatkozó változások nyilvántartásba vétele Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok, kellékek: a jármőhöz kiadott új vagy régi típusú forgalmi engedély

6 a forgalmi engedély illetékének megfelelı postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta az ügyfél személyazonosságát, és lakcímadatát igazoló okirat Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás illetékmentesség esetén az arról szóló az Illetékhivatal által kiadott igazolás a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illeték, költségek: forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Banki, pénzügyi, mőszaki korlátozások, záradékok hivatalos bejegyzése és törlése Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok, kellékek: a jármőhöz kiadott új típusú forgalmi engedély és törzskönyv vagy a régi típusú forgalmi engedély a korlátozás jogalapját igazoló okirat, záradék bejegyzése esetén a korlátozás törlését igazoló okirat, záradék törlése esetén a szolgáltatási díj befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelı összegrıl feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás is Meghatalmazott eljárás esetén mellékelni kell: a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft egyéb változás díja: 2.300,- Ft /postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta/ Jármő forgalomból ideiglenes kivonása (maximum: 6 hónapra) Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: A jármőhöz kiadott új vagy régi típusú forgalmi engedély Ideiglenes forgalomból kivonás szolgáltatási díjának befizetését igazoló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat Nyilatkozat a kivonás idıtartamáról (max. 6 hónap) Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, esetén mellékelni kell:

7 Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: Az ideiglenes forgalomból kivonás díja: 2.300,- Ft /postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta/ Jármő forgalomból történı végleges kivonása Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: A jármőhöz kiadott régi típusú forgalmi engedély vagy új típusú forgalmi engedély és törzskönyv A rendszámtábla Végleges forgalomból kivonás szolgáltatási díjának befizetését igazoló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány Személygépkocsi, tehergépkocsi (3500 kg összsúlyig) forgalomból való végleg kivonása esetén bontási igazolás kell, és csak személyesen történhet. Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldányt Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: Végleges kivonás szolgáltatási díja: 2.300,- Ft /postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta/ Az ügyfél kérelmére ideiglenesen kivont jármő ismételt forgalomba helyezése Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: A jármőhöz kiadott, új vagy régi típusú forgalmi engedély Az ideiglenes kivonás megszüntetéséhez szükséges igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta A kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás fennállását igazoló kötvény vagy fedezetigazolás Az ügyfél személyazonosságát igazoló okmány Forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelı összegrıl feladóvevény, vagy házipénztári nyugta (amennyiben szükséges) Amennyiben a jármő mőszaki érvényessége idıközben lejárt, a közlekedési hatóság által kiállított Mőszaki adatlap Kötelezı felelısségbiztosításról igazolás, kötvény, feladóvevény Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek:

8 Az ismételt forgalomba helyezés díja: 2.300,- Ft Forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft Törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Mőszaki érvényességi címke díja: 585,- Ft A hatóság elrendelésére ideiglenesen kivont jármő ismételt forgalomba helyezése Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: A jármőhöz kiadott érvénytelenített új vagy régi típusú forgalmi engedély, vagy a kivonást elrendelı határozat, A jármő ismételt forgalomba helyezése díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Az érvényesítı címke díjának befizetésérıl szóló postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás fennállását igazoló kötvény vagy fedezetigazolás A kivonás okának megszőnését igazoló okirat, Az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat. Forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelı összegrıl feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Amennyiben a jármő mőszaki érvényessége idıközben lejárt, vagy a kivonás a jármő mőszaki alkalmasságának igazolásáig tartott, a közlekedési hatóság által kiállított mőszaki adatlap Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetéke, költségek: Ismételt forgalomba helyezési díj: ,- Ft Érvényesítı címke díja: 585,- Ft Forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft Törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft Törzskönyv pótlása, cseréje Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: a törzskönyv illetékének megfelelı összegrıl postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány amennyiben bőncselekmény történt, az okmány ellopásának bejelentésérıl szóló rendırségi okirat, vesztés esetén közlekedési igazgatási hatósági bejelentés jegyzıkönyve, vagy helyszíni bejelentés Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, esetén mellékelni kell: három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt, cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: a törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft.

9 Forgalmi engedély pótlása, cseréje Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: forgalmi engedély illetékének megfelelı összegrıl postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta a cserére kerülı forgalmi engedély az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány amennyiben a forgalmi engedély pótlását megalapozó bőncselekmény történt, az okmány ellopásának bejelentésérıl szóló rendırségi okirat vesztés esetén közlekedési igazgatási hatósági bejelentés jegyzıkönyve, vagy helyszíni bejelentés Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mellékelni kell: három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt, a cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft. forgalmi engedély cseréjére induló eljárás, amennyiben arra a helység, utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának hivatali megváltozása miatt kerül sor, illetékmentes. Rendszám pótlása, cseréje Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: a forgalmi engedély illetékének megfelelı összegrıl postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta a pótlás díjának összegérıl postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta forgalmi engedély az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat amennyiben bőncselekmény történt, a rendszám ellopásának bejelentésérıl szóló rendırségi okirat Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mellékelni kell: három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt a cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fizetendı díjak, illetékek, költségek: forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft az új rendszámtábla ára: 6.500,- Ft/ sorozat/ az érvényesítı címke díja: 585,- Ft után-gyártás, pótlás (1 db esetén) engedélyezés díja: ,- Ft postai feladóvevény, vagy házipénztári nyugta Tájékoztató a vagyonszerzési illeték mértékérıl Az illetékekrıl szóló évi XCIII. törvény a jármőigazgatási eljárások kapcsán is alkalmazandó illetékeket írja elı. A vagyonátruházási illeték fajtái:

10 Gépjármő tulajdonjogának visszterhes vagyonátruházási illetéke: A hajtómotor hengerőrtartalmának minden megkezdett cm³-je után 18,- Ft, a 1890 cm³-t meghaladtó hengerőrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor hengerőrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 24,- Ft. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármő esetén az illeték mértéke a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett kw-ja után 800,- Ft. Wankel hajtómotorral üzemelı gépjármő esetén az illeték mértéke a kamratérfogat minden megkezdett cm3-je után 36,- Ft. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9.000,- Ft, minden más esetben ,- Ft illetéket kell fizetni.. A vagyonátruházási illeték megfizetése aló mentességet élvez: mezıgazdasági vontató, lassú jármő, segédmotoros kerékpár, mivel nem minısül gépjármőnek. A négykerekő segédmotoros kerékpárra (quad) vonatkozó rendelkezések: A évi C. törvénnyel módosított közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény (a továbbiakban Kkt.) 25/A. d) pontja rendelkezik a négykerekő segédmotoros kerékpár forgalomba helyezésének kötelezettségérıl, mely szerint július 1-tıl a Négykerekő segédmotors kerékpár (quad), a közúti forgalomban csak érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt. A április 1-ét megelızıen használatba vett négykerekő segédmotoros kerékpárokra július 1-jétıl kell alkalmazni a Kkt. 25/A. d) pontját. A négykerekő segédmotoros kerékpárok hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátását az üzembentartónak kell kérnie április 1-jét követıen. A négykerekő segédmotoros kerékpár forgalomba helyezéséhez kapcsolódó végrehajtási szabályokat a közúti közlekedési feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 6/2009. (III.31.) IRM rendelet tartalmazza. A segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezésére vonatkozó szabályok hatályba lépésének idıpontja: április 1. A négykerekő segédmotoros kerékpárok mentesülnek: a származás-ellenırzési nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítése, valamint az elızetes eredetiség-vizsgálat elvégzése alól elsı forgalomba helyezéskor. Az eljárás kötelezı feltételei: kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétének igazolása (kötvény vagy elıszerzıdés), regisztrációs adó megfizetésének igazolása, Mőszaki Adatlap, Új, a vezérképviselet által forgalmazott jármő esetén a forgalmazó által kiállított jármőkísérı lap, vagy a tulajdonjog jogszerő megszerzését igazoló okirat, az igazolólap igazgatási szolgáltatási díja megfizetésének igazolása, a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja megfizetésének igazolása, Törzskönyv nem kerül kiállításra, a jármőhöz "igazolólap" megnevezést tartalmazó forgalmi engedély kerül kiállításra, a négykerekő segédmotoros kerékpár tulajdonjogának megszerzéséért vagyonszerzési illetéket nem kell fizetni (Itv.102. (1)bek. I) pont alapján mentesül), a mentesség rögzítése a Járok alkalmazásban Kötelezı. Négykerekő segédmotoros kerékpár elsı forgalomba helyezésének szabályai: a jármő elsı magyarországi forgalomba helyezése során igazolni kell a tulajdonjog jogszerő megszerzését, vezérképviselet által forgalmazott, új jármő esetén bemutatandó a forgalmazó által kiállított jármőkísérı lap, az elsı forgalomba helyezéskor a regisztrációs adó megfizetését igazolni kell, a jármővet E típusú különleges rendszámtáblával kell ellátni (a rendszám kategóriája "KÜLÖNLEGES (SBBBNN)" vagy "KÜLÖNLEGES (RBBBNN)") mőszaki adatlappal csak az elsı forgalomba helyezéskor kell az ügyfélnek rendelkeznie, használt jármő elsı forgalomba helyezésekor nem kell igazolni az elızetes eredetvizsgálat elvégzését és a származás-ellenırzési nyilvántartásba vételt. Tájékoztató rendszámtábla árakról

11 Sorozat 1 db ,- Ft 1 pár ,- Ft E típus 1 db ,- Ft 1 pár ,- Ft Fuvarozó+ taxi 1 db ,- Ft 1 pár ,- Ft Lassú jármő 1 db ,- Ft 1 pár ,- Ft Egyénileg kiválasztott frsz. kiadása iránti kérelem: ,-Ft Egyedileg elıállított frsz. kiadása iránti kérelem: ,-Ft Kapcsolódó jogszabályok 35/2000.(XI.30) BM. Rendelet. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszaadásáról. 190/2004.(VI.8.) Kormány rendelet kötelezı felelısségbiztosításról évi XCIII. Törvény az illetékekrıl évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról. 29/2004.(VI.16.) BM. Rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól. A közúti jármővek mőszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet. A közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. Törvény (KkNYt.). Az okmányirodák kijelölésérıl és illetékességi területérıl szóló 256/2000.(XII.26.) Kormány rendelet. A kormány 267/2004.(IX.23.) Kormány rendelet a hulladékká váló gépjármővekrıl évi CX. Törvény a regisztrációs adóról évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. 12/2007. (III.13.) IRM rendelet a megkülönböztetı és figyelmeztetı jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

12 Jármővezetésre jogosító okmányok kiváltásával kapcsolatban január 1-én lépett hatályba a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet, mely a jármővezetésre jogosító okmányok három típusát határozza meg: 1. vezetıi engedély, 2. ideiglenes vezetıi engedély, és 3. nemzetközi vezetıi engedély. FONTOS TUDNIVALÓ: Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy december 31-ig jegyezhette be az orvos az érvényességet a jogosítványba január 1-tıl új kártyaformátumú vezetıi engedélyt kell kiváltani az Okmányirodákban. Elkészülési ideje 30 napon belül A vezetıi engedély kiállítása országos illetékességő. De ha a személyes adatai javítást igényelnek, a születési anyakönyvi kivonata alapján tehetı meg. A vezetıi engedélybe a hatóság készíti el a fényképet év közötti kiskorú gyermek esetén az egyik szülı jelenléte kötelezı tıl! A közúti közlekedési igazgatási feladatokról a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet (a továbbiakban BM rendelet) 2. (2) bekezdése kimondja, hogy a vezetıi engedély kiállításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig vezetésre jogosít az ügyfél által együttesen bemutatott az adott kategória tekintetében lejárt érvényességő vezetıi engedély, illetve a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemrıl elektronikus úton kiállított és az ügyfélnek átadott adatlap. Elsı alkalommal történı kiváltásához szükséges személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (hatósági igazolvány a személyi azonosítóról és a lakcímrıl vagy régi típusú / lakcímet tartalmazó/ személyazonosító igazolvány, illetve tartózkodási engedély) a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított vizsgaigazolás, fényképes vizsgalap, elsısegély igazolás egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény csekken vagy házipénztárban történı befizetés 4.000,- Ft értékben "Nyilatkozat nyomtatvány (az ügyintézı bocsátja rendelkezésére) A 62. életévét betöltött kérelmezı esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság elıírása alapján a vezetıi engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetıi engedély kiadásának illetéke Ft. Külföldi állampolgár esetén elsı kategória megszerzésénél ugyanaz mint fent, és még 6 hónapi magyarországi tartózkodás igazolása (lakcím kártya, regisztrációs igazolás vagy tartózkodási engedély) Újabb vezetési jogosultsági kategória megszerzésének bejegyzéséhez szükséges személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány ( hatósági igazolvány a személyi azonosítóról és a lakcímrıl vagy régi típusú / lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, illetve tartózkodási engedély) a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény kategóriától függıen pályaalkalmassági igazolás érvényes vezetıi engedély, jármővezetıi engedély, jármővezetıi igazolvány csekken, vagy házipénztárban történı befizetés 4.000,- Ft értékben Nyilatkozat nyomtatvány ( az ügyintézı bocsátja rendelkezésére) Páv kategória megszerzése esetén:

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó!

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó! Okmányiroda Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a polgármesteri hivatal okmányirodája által intézett leggyakoribb ügyeket és azok leírásait. Elérhetősége: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Vezetői engedély ügyek Vezetői engedély ügyek: Ügyindítás Nemzetközi vezetői engedély igénylése Az eljárás költsége: 2300 Ft igazgatási - kiadás alapjául szolgáló érvényes magyar vezetői

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után 18 éves kor betöltéséig Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele)

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: - a rongálódott személyazonosító igazolvány (amennyiben rendelkezik Amennyiben

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás)

A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás) TÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉSHEZ A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás) Új jármű első forgalomba helyezése Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

Gépjármű igazgatási ügyek

Gépjármű igazgatási ügyek Gépjármű igazgatási ügyek 1. Gépjármű eladás bejelentése Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában.

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 Helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. B épület, I. emelet 112. iroda Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-431-380

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 Helye: 2457 Adony, Rákóczi út 21. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Kirendeltség-vezető: Fábián Gyöngyi Telefon: 06-25-504-522

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS Illetékességi terület: országos Ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.. 44/545 308 Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u Közlekedési hatósági ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.: 44/545

Részletesebben

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Útlevél ügyek Ügyintéző: Mihalik Anikó Ügyfélfogadás: hétfő 8-12 13-16 kedd 8-12 szerda 8-12

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-795-241 Fax: 06-25-405-989 E-mail:

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint Új vagy használt gépjármű Milyen dokumentumokat kell megkapnia az autó vevőjének? Bejelentési kötelezettség Használt gépjármű tulajdonjogának átírása A tulajdonosváltozás költségei Eredetiségvizsgálat

Részletesebben

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Illetékességi terület: országos

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

A jármű közúti forgalomból történő végleges kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások

A jármű közúti forgalomból történő végleges kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Ügyintézők: Szalmás Zsuzsanna 48/574-185 Kós Andrea 48/574-192 Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-12.00

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

Köteles továbbá állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy.

Köteles továbbá állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy. Első személyazonosító igazolvány Jogosultak köre Jogosult állandó személyazonosító igazolványra az a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó Magyarországon élı magyar állampolgár bevándorolt

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

Illetékmértékek 2013

Illetékmértékek 2013 Illetékmértékek 2013 1. Öröklési illeték Az illeték általános mértéke Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke 18% 9% Gépjármő, pótkocsi öröklése A visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség:

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség: Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Ügyleírás: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Szükséges okiratok: magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél vagy 1 évnél

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

VEZETŐI ENGEDÉLY. 1. a vezetői engedély,

VEZETŐI ENGEDÉLY. 1. a vezetői engedély, VEZETŐI ENGEDÉLY KI KAPHAT VEZETŐI ENGEDÉLYT (JOGOSÍTVÁNYT)? Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

A jármű közúti forgalomból történő végleges forgalomból kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások

A jármű közúti forgalomból történő végleges forgalomból kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányiroda Osztály Okmányiroda 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-12.00 13.00-16.00 Kedd 8.00-12.00

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE Főlap Bejelentés célja A nyilvántartás ja Megnevezése Adatváltozás REG_1021 A nyilvántartást vezető szervezet Megnevezése ja (Törzsszám) Kapcsolattartó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Szakmai konzultáció (2015. június 16.) A személyi adat- és lakcímnyilvántartás tárgyában A lakcímbejelentés Vonatkozó jogszabályok: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 5 Az 1. (4) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 1.

napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 5 Az 1. (4) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 1. MHK adatbázis a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a közúti közlekedési igazgatási feladatokról,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Elızmény száma: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Név: (Nıknél leánykori név is!) Születési helye: Születési idı: év hó nap Bejelentett lakóhelye: Tartózkodási helye: utca házszám em. ajtó helység

Részletesebben

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás

Nyilvántartási és okmányigazgatás Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Az előadás fő részei 1. A polgárok személyi

Részletesebben

Az egyéni vállalkozás megkezdése

Az egyéni vállalkozás megkezdése Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

A járművek tulajdonjog-változásához az alábbi okmányok szükségesek: Új jármű első forgalomba helyezéséhez az alábbi okmányok szükségesek:

A járművek tulajdonjog-változásához az alábbi okmányok szükségesek: Új jármű első forgalomba helyezéséhez az alábbi okmányok szükségesek: A járművek tulajdnjg-váltzásáhz az alábbi kmányk szükségesek: Személyaznsságt, lakcímet igazló kmány, személyi aznsító szám igazlása Régi vagy új típusú frgalmi engedély (új típusú frgalmi engedély esetén:

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

Mintafolyamatok kiválasztása

Mintafolyamatok kiválasztása Mintafolyamatok kiválasztása Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Azonosító: EKK_ekozig_mintafolyamatok_kivalasztasa_080529_V1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Jogosultak köre A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély akkor tekinthetı érvényesnek: ha a vezetıi engedély jogosítottja nyilatkozik

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

Ügyfélkapunyitással kapcsolatos ügyintézés Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása A Magyar Közlöny 174. számában megjelent az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI törvény( a

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: A csatolt pótlapok száma: A db B db C db D db E db F db A kérelmező tölti ki! A vállalkozás azonosításához

Részletesebben

Illetékességi terület. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye

Illetékességi terület. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye Sorszám Ügyfajta (eljárástípus) Hatáskörrel rendelkező szerv Illetékességi terület Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Eljárási díjak 1 Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak építésének és

Részletesebben

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Fonyód, dy Endre utca 39. Személyazonosító igazolvány (85) 361852/33 mellék Bándi ndorné Lakcímbejelentés (85) 361852/34 mellék dr.

Részletesebben

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON ( WWW.MAGYARORSZAG.HU) KERESZTÜL ELEKTRONIKUS

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó AZ OKMÁNYIRODAI ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL ÉS AZ ÜGYMENETEKRŐL Az Okmányiroda 2013. január 1. napjától a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatalának szervezeti egységeként működik.

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

1.) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke (ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik) (általános tételű eljárási illeték) 3000 Ft

1.) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke (ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik) (általános tételű eljárási illeték) 3000 Ft 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (2012. január 1-től hatályos) 1.) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke (ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik) (általános tételű eljárási

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez?

Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez? Ki kaphat vezetői engedélyt (jogosítványt)? Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez? Ki nem kaphat vezetői engedélyt? A vezetői engedélyek fajtái Vezetői engedély Ki számít

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: Az adatváltozás bejelentési adatlap beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A: db B: db C: db D:

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Elérhetőségeink Cím: 7500. Nagyatád, Baross Gábor utca 5/A. Iroda szám Név Tevékenység Telefon Belső szám e-mail cím Központi szám,

Részletesebben