T Á J É K O Z T A T Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó"

Átírás

1 T Á J É K O Z T A T Ó AZ OKMÁNYIRODAI ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL ÉS AZ ÜGYMENETEKRŐL Az Okmányiroda január 1. napjától a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatalának szervezeti egységeként működik. Hivatalvezető: Osztályvezető: Ügyintézők: Benczik Zsolt Orbán-Molnár Henrietta (I. emelet 74. sz. irodahelyiség) Lévainé Husvéth Mária (I. emelet 72. sz. irodahelyiség) Németh Tünde (földszint 67. sz. irodahelyiség) Péringer Károlyné (I. emelet 69. sz. irodahelyiség) Petró-Besze Tünde (földszint 63. sz. irodahelyiség) Tóth Zsuzsanna (I. emelet 73. sz. irodahelyiség) Vargáné Vadászlaki Melinda (I. emelet 70. sz. irodahelyiség) Elérhetőségek: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel: 06/87/ , (időpont-foglalás: 06/87/ ) Fax: 06/87/ , Az Okmányiroda ügyfélterét a Keszthelyi út felőli bejáraton keresztül lehet megközelíteni, mozgáskorlátozott ügyfelek részére a hátsó ajtónál (Polgármesteri Hivatal udvara felől) mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhely és akadálymentes feljáró került kialakításra. Ügyfélhívó rendszer működik, a sorrendet e rendszer határozza meg. Az ügyfelek megérkezésükkor az automata megfelelő gombjának kiválasztását követően sorszámot kapnak, ezen kívül lehetőség van személyes vagy telefonos (06/87/ ) időpont-foglalásra, valamint internetes bejelentkezésre (www.magyarorszag.hu) is. Az Okmányiroda ellátja a személyazonosító-, a lakcím-igazolvánnyal (lakcím-változás átvezetése, amennyiben a bejelentett cím a tapolcai járás területén van), az egyéni vállalkozói, a közlekedésigazgatással, az útlevél ügyintézéssel, a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványának kiadásával, az ügyfélkapu regisztrációval, és az XR internetes ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat. A személyazonosító igazolvány, az útlevél, a vezetői engedély, a parkolási igazolvány kiállítása, a járműigazgatás, és az ügyfélkapu ügyintézése országos hatáskörű (kivéve: a hivatalból indult ügyek), így bármelyik okmányirodában benyújtható a kérelem. Az ügyintézéshez szükséges illetékek és díjak megfizetése az ügyintézők által biztosított átutalási megbízáson (csekken) helyben vagy postai úton történik. Személyazonosító igazolvány ügyek (A fénykép és az adatlap az Okmányirodában készül!) Első személyazonosító igazolvány igényléséhez szükséges okmányok (0-14 éves korig): - születési anyakönyvi kivonat - személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány Kiállítása illetékmentes! Érvényességi idő lejárta miatti csere (a lejáratot megelőző 60 napon belül): Az ügyintézéshez szükséges iratok: - korábbi személyazonosító igazolvány - adateltérés esetén a születési és /vagy házassági anyakönyvi kivonat A fizetendő illeték Ft, a 70. életév betöltése után illetékmentes az eljárás, ha az ügyfél nem rendelkezik más érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal (útlevéllel, vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel). Érvényességi idő lejártát követően az elvesztés szabályai szerint kell eljárni. 1

2 Adatváltozás miatti csere esetén szükséges: - korábbi személyazonosító igazolvány - lakcím-igazolvány, (ha van) - változást igazoló okirat (születési, házassági anyakönyvi kivonat, doktori címet igazoló okirat, stb.) A fizetendő illeték: Ft. Cselekvőképességet kizáró gondnokság esetén szükséges: - korábbi személyazonosító igazolvány - a gondnokolt születési /házassági anyakönyvi kivonata - a gondnokolt cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezéséről szóló jogerős bírói végzés - törvényes képviselő kijelölését igazoló jogerős gyámhatósági határozat, A fizetendő illeték: Ft. Letelepedett jogállás megszerzése esetén szüksége: - születési, házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítása - letelepedési engedély - útlevél A fizetendő illeték: Ft. Menekült jogállás megszerzése esetén szükséges: - születési, házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítása - útlevél - menekültügyi hatóság által hitelesített fénykép - lakcím-igazolvány vagy lakóhely bejelentéséről szóló igazolás A fizetendő illeték: Ft. Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén szükséges: - születési ill. a névviselés megállapításához a házassági anyakönyvi kivonat - lakcím-igazolvány (ha van) - útlevél (ha rendelkezik érvényes útlevéllel) vagy új típusú (kártyaformátumú) vezetői engedély A fizetendő illeték: Ft. Megrongálódás esetén szükséges: - korábbi állandó személyazonosító igazolvány A fizetendő illeték: Ft. Lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány Illetékmentes: - lakcím-igazolvánnyal történő első ellátás - személyazonosító igazolvány kiadásához, ha az állampolgár még nem kapott - költözéssel nem járó lakcímváltozás (utcanév-változás) esetén - lakcím-változással kapcsolatos eljárásban - ha a cserére a lakcím igazolványba tévesen bejegyzett adatok helyesbítése, vagy gyártmányhiba miatt kerül sor - külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételekor - külföldről végleg hazatelepülő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a törvényes képviselő kérelmére a kiskorú törvényes képviselőinek neve, és a kiállítás időpontja szerinti telefonszáma a személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványra illetékmentesen feltüntethető. Ezen adatok megváltozása miatt szintén illetékmentes a kártyacsere. Az eljárás illetéke 500.-Ft: - családi jogállás rendezése (apai elismerés) miatti névváltozás esetén, és egyéb - névváltozás (házasságkötés, házasság felbontása, névváltoztatás) esetén, - lejárt tartózkodási hely törlése a lakcím-igazolványról Az eljárás illetéke Ft: - ha az igazolvány pótlására elvesztés, megsemmisülés vagy eltulajdonítás miatt kerül sor. A tapolcai járás területén lakóhelyet vagy tartózkodási helyet létesítő polgárok lakcím-változással kapcsolatos bejelentésüket az Okmányirodában tehetik meg! A bejelentéshez helyben biztosítunk lakcímjelentő lapot, a lakcím-igazolvány kiadása személyes átvétellel vagy postai úton történik. 2

3 A lakcím-változás átvezetéséhez szükséges: - a kitöltött lakcímjelentő lap, személyazonosításra alkalmas okmány, - tulajdoni lap, vagy adásvételi szerződés, vagy bérleti szerződés (szállásadó aláírása is szükséges), - használatba-vételi engedély (új lakás esetén) Hatósági bizonyítvány Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki, ennek illetéke: Ft (illetékbélyegben). A hatósági bizonyítvány kiállítása bizonyos esetekben illetékmentes, például - a magyar állampolgár, illetőleg Magyarországon lakó hontalan külföldön történő házasságkötéséhez szükséges irat; - a nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges irat, - a tankötelezettséggel, valamint a középfokú és felsőoktatási intézménybe való felvétellel, a tanulmányokat folytatónak a tanulmányokkal, a tandíjjal, vizsgadíjjal és a tanulóotthoni, kollégiumi, diákotthoni, napközi otthoni elhelyezésükkel kapcsolatos eljárás, továbbá az iskolai és tanfolyami bizonyítvány, kivéve a bizonyítvány másolatát, másodlatát; - a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot ellátó intézmény fenntartója által a központi költségvetésből igénybevett normatív állami hozzájárulások és támogatások megállapítására irányuló eljárás; A hatósági bizonyítvány kiállítását az ügyfél írásban kérheti. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a fenti információk tájékoztató jellegűek, nem tartalmazza az összes illetékmentesség felsorolását ezért célszerű az ügyintézés előtt tájékoztatást kérni! Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban első fokon a Járási Hivatal jár el. Az ügyintézéshez szükséges az ügyfél arckép és aláírás adatfelvételezése az okmányirodában, a kérelmező személyazonosító igazolványa, valamint a 218/2003. (XII.11.) Korm. rendeletben meghatározott szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás és a korábban kiadott parkolási igazolványa amennyiben azzal rendelkezett. Az igazolványra az a személy jogosult, - aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. -ának (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; értelmében autistának; illetve (mozgásszervi fogyatékosnak minősül), - akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek, - aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1 5.), értelmi fogyatékosnak (M.1 2.) vagy autistának (N.1.) minősül és ezen állapotát a fent felsorolt jogszabályok alapján kiállított szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás valamelyikével igazolja. A parkolási igazolvány helyben kerül kiállításra, és a jogosult részére történik annak átadása. Kiskorú ill. gondnokság alatt álló kérelmező esetében a fentieken túl szükséges a törvényes képviselő, vagy gondnok személyazonosító igazolványa, kiskorúnál a kiskorú születési anyakönyvi kivonata is (amennyiben még nincs személyazonosító igazolványa), a gondnokoltnál pedig a gondnok-kirendelő határozat. A mozgásában korlátozott személy kérelmét a helyi, települési jegyzőnél is benyújthatja, a rendelkezésre bocsátott nyomtatványon. Ebben az esetben is szükséges az eljáráshoz a személyazonosító igazolvány, a fent felsorolt valamelyik szakvélemény, a régi parkolási engedély (amennyiben volt), és egy évnél nem régebbi fénykép. A települési jegyző a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra 3

4 szólítja fel. Az igazolvány előállításához a kitöltött kérelmet a települési jegyző az okmányirodának haladéktalanul megküldi, az igazolványt pedig a kérelmező postai úton lakóhelyére kapja. A parkolási igazolvány első ízben történő kiállítása illetékmentes, az igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, rongáltsága esetén a pótlás díjköteles, a díja: Ft, amelyet az ügyintézőtől kapott csekken lehet befizetni helyben. Útlevél A kérelem nagykorú állampolgár esetében személyesen nyújtható be, kiskorú kérelmét törvényes képviselői, illetve gondnokság alatt álló személy kérelmét pedig a gondnok nyújthatja be (ez esetben is jelen kell lennie a kiskorúnak, vagy a gondnokoltnak, mert a fénykép meghatározott esetben az ujjnyomat az igénylőről készül!). Szükséges iratok a kérelem benyújtásához: - lejárt vagy cserélni kívánt útlevél (amennyiben volt), - személyazonosító igazolvány, vagy - kártyaformátumú vezetői engedély, (ha van lakcím-igazolvány is), éves kor alatti gyermek esetében a születési anyakönyvi kivonat 12. éves kortól kötelező az ujjnyomat felvételezése (12. éves kor alatt ujjnyomat nem felvételezhető!) Amennyiben ujjnyomat bármely oknál fogva - nem felvételezhető, az útlevél érvényességi ideje Ft illeték ellenében 1 év időtartamú. (Fénykép és ujjnyomat felvételezése az Okmányirodában készül!) Útlevél érvényességi ideje és illetéke Életkor Érvényességi idő Útlevélkiadás illetéke Az elveszett, megsemmisült, megrongálódott útlevél pótlása 6 év alatt 3 év Ft Ft 6-18 év 5 év Ft Ft év 5 év Ft Ft 10 év Ft Ft 70 év felett 10 év Ft Ft Illetékmentes a diplomata-útlevél, a külügyi szolgálati útlevél, a határátlépési igazolvány, az úti okmány cseréje, amennyiben arra azért kerül sor, mert az úti okmány biometrikus azonosítót tartalmazó tároló eleme nem tartalmazza vagy hibásan tartalmazza a törvényben meghatározott adatokat. A második magánútlevél kiadásának illetéke az alap illeték kétszerese. Az úti okmányban történő idegen nyelvű bejegyzéséért az illetéken felül Ft illetéket kell fizetni. Kiskorú illetve gondnokság alatt álló személy esetében a szülőknek (törvényes képviselőnek, gondnoknak) a közjegyző, a gyámhatóság, a külképviselet vagy az eljáró ügyintéző előtt tett hozzájáruló nyilatkozata vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetve szünetelését igazoló jogerős bírói ítélet, továbbá a szülők (törvényes képviselők, gondnok) személyazonosító igazolványa is szükséges. Az ügyintézés általános határideje 30 nap. Sürgősségi szint Maximális kiállítási határidő Az illetéken felül fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj összege normál 30 nap - soron kívüli 7 nap Ft sürgős 3 nap Ft azonnali 1 nap Ft Az úti okmányok az alábbi sürgősségi szintekkel igényelhetők: Úti okmány altípusa Normál Soron kívüli Sürgős Azonnali Magánútlevél igen igen igen csak a központi 4

5 okmányirodában Szolgálati útlevél igen igen nem nem Hajós szolgálati útlevél igen igen nem nem Diplomata útlevél igen igen igen csak a központi okmányirodában Külügyi szolgálati csak a központi igen igen igen útlevél okmányirodában Vesztés illetve megrongálódás esetén továbbra is a jogszabály szerint megállapított illeték kétszeresét kell megfizetni, és ezen felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat, ha nem normál eljárás keretében kerül kiállításra az okmány. A pótdíjat szigorúan csak a KEK KH által kibocsátott, okmányirodai ügyintéző által ügyfél számára átadott készpénzátutalási megbízásokon lehet befizetni. A sürgős és azonnali eljárás keretében kiállított okmányok csak a Központi Hivatal által megadott ügyfélszolgálati címekre kérhetőek. Oktatási igazolványhoz kapcsolódó ügyintézés Adatfelvételezéshez szükséges: - a gyermek személyesen (akinek igazolvány készül), - a gyermek lakcím igazolványa és születési anyakönyvi kivonata (ha nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel), - 14 év alatti gyermek esetén egy szülő/törvényes képviselő, aki majd az adatok hitelességét jóváhagyja és aláírja az adatlapot. Az ügyintéző egyezteti az ügyfél által bemutatott okmány(ok) v. születési anyakönyvi kivonat adatait a nyilvántartással. Adategyeztetés után felvételezi az ügyfél arcképmását, aláírását, kinyomtatja az adatlapot, melyet ellenőrzés és aláírás céljából átad az ügyfélnek. Az adatlap egy példánya az ügyfélé, amellyel az Oktatási igazolványt kezdeményezheti az oktatási intézménynél. Az okmányiroda szolgáltatása illeték- és díjmentes. Ügyfélkapu regisztráció Az ügyfél személyes megjelenése, személyazonosítása után, az ügyfél által megadott elektronikus levelezési címmel történik a magánszemély regisztrálása. Sikeres regisztrálás után a kinyomtatott adatlapokat az ügyfél aláírásával hitelesíti. Az ügyfélkapu aktiválását követően az ügyfél több szolgáltatást is igénybe vehet, például minden olyan közigazgatási szolgáltatást, amelyre a jogszabály elektronikus úton lehetőséget ad, vagy amelyre kötelez, pl: adóbevallás, okmányirodai és egyéb rendszerek tájékoztatója, nyomtatványok letöltése, stb. Az első ügyfélkapu létesítése illetékmentes, a második ügyfélkapu létesítésének díja: Ft. Egyéni vállalkozói tevékenység Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése: Személyesen az okmányirodában vagy ügyfélkapun keresztül, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével lehetséges. A bejelentés díj- és illetékmentes. Az elektronikus bejelentéshez szüksége űrlap a honlapon megtalálható. Ha az ügyfél az űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről a bejelentés hiányainak, illetve hibáinak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó visszajelzést kap. Amennyiben a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét. Az egyéni vállalkozót a hatóság nyilvántartásba veszi és a jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazó igazolást a bejelentő részére személyesen vagy elektronikus úton átadja. Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg. 5

6 Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése: Személyesen az okmányirodában vagy ügyfélkapun keresztül, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével. A bejelentés díj- és illetékmentes. Az űrlap a honlapon megtalálható. A vállalkozói tevékenység megszüntetése a bejelentés napjával lehetséges. Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. A Hatóság az igazolványt a leadás vagy a beérkezés napján érvényteleníti, és ennek tényét a nyilvántartásba bejegyzi. Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szüneteltetett tevékenység folytatásának és az adatváltozás bejelentése: Az eljárás kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető. A bejelentés díj- és illetékmentes. Az űrlap a honlapon megtalálható. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének kezdő napja a bejelentést követő nap. A szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenységét legalább 1 hónapig és legfeljebb 5 évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni. A változásbejelentési űrlapon benyújtott, szüneteltetés esetén az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására tett bejelentésével a vállalkozói tevékenységet folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól számított 15 napon belül köteles az e célra rendszeresítet elektronikus űrlapon bejelenteni. Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének, adatváltozásának a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. A Hatóság az igazolványt a leadás vagy a beérkezés napján érvényteleníti, és ennek tényét a nyilvántartásba bejegyzi. Az egyéni vállalkozói igazolvány Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat igazolja. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység folytatása során bármikor (ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány kiállítását is) kérhető. Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó részére a kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül kézbesíteni kell. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele. Az igazolvány kiállításának illetéke: vállalkozói tevékenység megkezdésekor Ft, adatváltozás esetén Ft, megrongálódott, megsemmisült, elveszett igazolvány pótlása Ft Vezetői engedély ügyek (A fénykép csak az Okmányirodában készülhet!) Kezdő (új) vezetői engedély kiállításához szükséges: - vizsgabizottság által kiállított vizsgalap, (vizsgaigazolás) - egészségügyi alkalmassági vélemény, (orvosi igazolás) Ft illeték (Az okmány a lakóhelyre, vagy a megadott lakcímre érkezik!) Lejárt (orvosi) érvényesség miatt, illetve új kategória megszerzése esetén okmánycseréhez szükséges: - egészségügyi alkalmassági vélemény, (6 hónapnál nem régebbi orvosi igazolás) - a régi (előző) vezetői engedély - PÁV határozat (amennyiben van) Ft illeték 6

7 A lejárt érvényességű vezetői engedély és az okmányiroda által kiadott adatlap, az új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig érvényes. (Ha az új vezetői engedély az okmányirodába érkezik, az átvétele személyesen vagy meghatalmazott útján történhet a lejárt vezetői engedély egyidejű leadása mellett.) Vezetői engedély kiadása, cseréje esetén 62. életév felett - illetve, ha az orvosi igazolás érvényesség egy éves időtartamú - az eljárás illetéke: Ft Pótlás (elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés) esetén: - személyazonosító igazolvány, (vagy útlevél) és lakcím-igazolvány, stb.) - a pótláshoz készült jegyzőkönyv - illeték befizetése ( Ft, vagy Ft) Ebben az esetben az elvesztésről, eltulajdonításról, megsemmisülésről felvett jegyzőkönyv és az okmányiroda által kiállított adatlap, a Magyar Köztársaság területén 30 napig jogosítja az ügyfelet vezetésre. (Az új okmány lakóhelyre, vagy a megadott lakcímre érkezik!) Nemzetközi vezetői engedély kiállításához szükséges: - 2 db, 6 hónapnál nem régebbi fénykép (papíralapú fotót kell benyújtani) Ft díj - 6 hónapnál hosszabb érvényességi idejű vezetői engedély Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje: - külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély - egészségügyi alkalmassági vélemény (orvosi igazolás) - EGT tartózkodási engedély és lakcím-igazolvány Ft illeték Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása: - külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély és annak hiteles fordítása - egészségügyi alkalmassági vélemény - tanfolyammentes vizsgaigazolás (elméleti és gyakorlati) - tartózkodási engedély és lakcím-igazolvány Ft díj Külföldi vezetői engedély - EGT- államaiban kiadott pótlása: - külföldi hatóság által kiállított igazolás és annak hiteles fordítása - egészségügyi alkalmassági vélemény (orvosi igazolás) - EGT tartózkodási engedély és lakcímigazolvány Ft illeték Járműigazgatási ügyek FIGYELEM! Jármű tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők: a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása; b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai; c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma; d) a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja; e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás); f) a tulajdonjog változás hatálybalépésének napja; g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül; h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit. Jármű üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők: a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történő utalás; b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai; c) a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó természetes személyazonosító adatai (családi és 7

8 utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma; d) a járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új üzembentartó részére történő átadásánakátvételének ténye, időpontja; e) a járműnek az üzemben tartó birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás); f) a jogügylet hatálybalépésének napja; g) a jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság előtt a jogügylet hatálybalépését követő 15 napon belül eleget tesz; h) a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a bejelentés alapján a nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit Ha a magánokirat nem felel meg a fenti tartalmi követelményeknek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ez esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire. Ennek értelmében tehát január 1-jét követően mind a tulajdonjog, mind az üzembentartói jog átruházása tárgyában készülő teljes bizonyító erejű magánokiratnak kötelező eleme a km-óra adat, annak meglétét a közlekedési igazgatási eljárás során az eladó bejelentés megtétele során is vizsgálni kell. Új jármű első forgalomba helyezéséhez szükséges: - műszaki adatlap - járműkísérő lap - tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti, vagy hitelesített másolata - regisztrációs adó megfizetéséről vámhatóság által kiállított adóigazolás - kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolása - 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolása Fizetendő díjak, illetékek: - forgalmi engedély Ft illeték, törzsköny Ft, egy db rendszám: Ft díj vagy egy pár rendszám: Ft díj és - vagyonátruházási illeték Gépjármű visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármû hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett kilowattban kifejezett teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni a következők szerint: Jármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) Jármű gyártástól számított kora 0 3 év 4 8 év 8 év felett Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW 120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni. 8

9 Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért: - ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg Ft illetéket, - minden más esetben Ft illetéket kell fizetni. Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni. Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során a megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért fizetendő illeték összegével. Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni. A 120kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kw teljesítményű hajtómotorral rendelkezne. Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű tulajdonjogának, illetve ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése. Gépjármű öröklés és ajándékozás esetén a vagyonátruházási illetékének mértéke: Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese. Azonban mentes az öröklési és ajándékozási illeték alól, ha az örökhagyó vagy ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett örökrész vagy ajándék. Külföldről - EGT országból - behozott jármű forgalomba helyezéséhez szükséges: - tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti, vagy hitelesített másolat (ha nem magyar nyelven készült, akkor hiteles magyar nyelvű fordítás) - műszaki adatlap - kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolása - regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás - külföldi járműokmányok (forgalmi engedély, törzskönyv és külföldi hatósági jelzés) - személyazonosító és lakcím-igazolvány Fizetendő díjak, illetékek: - a többi fizetendő díj és illeték megegyezik az új jármű forgalomba-helyezésének díjaival, illetékeivel Külföldről - harmadik országból (nem EGT-s) - behozott jármű forgalomba helyezéséhez szükséges: - származás-ellenőrzésről kiadott hatósági határozat (ennek lefolytatásához szükséges: a külföldi forgalmi engedély, törzskönyv, vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolat, és annak hiteles fordítása, valamint a külföldi hatósági jelzés) - a származás-ellenőrzési határozat díja: Ft - előzetes eredetiség-vizsgálat megtörténtét igazoló határozat - összes többi okmány, illeték és díj, mint az EGT országból behozott jármű forgalomba helyezésénél Tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételéhez szükséges: - tulajdonjog megszerzését igazoló okirat - előzetes eredetvizsgálat megtörténtét igazoló határozat - kötelező felelősség biztosítás igazolása - forgalmi engedély és törzskönyv, vagy régi típusú forgalmi engedély - 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolása Fizetendő díjak, illetékek: Ugyanaz, mint az "új jármű első forgalomba-helyezésénél" fizetendő díjak és illetékek. (Kötelező felelősség biztosítás vagy műszaki érvényesség hiánya esetén okmánykiállítás nem történik.) Üzembentartói jog bejegyzéséhez szükséges: - üzembentartói szerződés (tulajdonos és üzembentartó között létrejött szerződés) - forgalmi engedély 9

10 - kötelező-felelősség biztosítás szerződése, Fizetendő díjak és illetékek: - forgalmi engedély: Ft illeték - üzembentartói jog bejegyzésének (ellenérték fejében történő szerzés esetén) illetéke: a mindenkori vagyonszerzési (átírási) illeték 25 %-a, (ellenérték nélküli szerzés esetén, pedig 50 %-a). Az illetéket az üzembentartói jog bejegyzésekor kell megfizetni! Célszerű az ügyintézés előtt pontos tájékoztatást kérni! Banki, pénzügyi korlátozások törléséhez szükséges: - a pénzintézet által kiadott eredeti irat Fizetendő díj: Ft Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén szükséges: - forgalmi engedély Fizetendő díj: Ft Jármű forgalomból történő végleges kivonása: - hivatalos bontási átvételi igazolás - forgalmi engedély és törzskönyv - 2 db rendszámtábla Fizetendő díj: Ft (Bontási átvételi igazolás nem kell: motorkerékpár utánfutó, kg feletti teherautó esetén) Jármű az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása: - rendszámtáblák, kivéve a jármű eltulajdonítása esetén, - a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolata - forgalmi engedély és törzskönyv Fizetendő díj: Ft A járműnek az ügyfél kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak: jármű eltulajdonítás esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat, a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye, a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházást igazoló irat, a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolás, a versenyjárművé történő átalakítás igazoló Műszaki Adatlap. Jármű ismételt forgalomba helyezése: - műszaki érvényesség igazolása - kötelező felelősség biztosítás igazolása Fizetendő díj: Ft Motorcsere esetén szükséges: - a motor tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat - műszaki adatlap - forgalmi engedély és törzskönyv, - illeték megfizetése az új forgalmi engedélyhez, és törzskönyvhöz ( Ft) Karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, vagy jármű-átalakítás esetén szükséges: - fődarab származását igazoló okirat vagy számla - külföldről származó használt alváz beépítése esetén a származás-ellenőrzés megtörténtét igazoló határozat, - műszaki adatlap - forgalmi engedély, és törzskönyv, ha az kiadásra került, - illeték megfizetése az új forgalmi engedélyhez, és törzskönyvhöz ( Ft) Okmány vagy hatósági jel pótlásához fizetendő díjak, illetékek - forgalmi engedély Ft illeték, és az érvényesítő címke 585.-Ft díj - törzskönyv Ft illeték, - rendszám Ft díj, - regisztrációs matrica Ft díj 10

11 Lassú járművek forgalomba helyezéséhez, tulajdonjogának változásához szükséges: - járműigazoló lap vagy forgalmi engedély - adás-vételi szerződés vagy számla - kötelező felelősségbiztosítás igazolása (előzetes eredetvizsgálat megtörténtét igazoló határozat és műszaki vizsgalap csak új forgalomba helyezéshez szükséges) Fizetendő díjak, illetékek - járműigazoló lap Ft díj - törzskönyv Ft illeték - érvényesítő címke 585.-Ft díj Ideiglenes forgalomban tartási engedély - "Útvonal-engedély" - 3 napra: fizetendő: Ft díj Mezőgazdasági erőgépek ideiglenes rendszámtáblával, ideiglenes forgalomba-tartási engedéllyel és indítási naplóval vehetnek részt a közúti forgalomban (ideiglenes M betűjelű (zöld) rendszám használatához szükséges): - a mezőgazdasági erőgép gépkönyve, típusbizonyítványa, vagy műszaki adatlapja, - tulajdonjog igazolása (adásvételi szerződés vagy számla) - regisztrációs szám igazolása (a Mezőgazdasági és Földművelési Minisztérium adja ki, az eljárás a Falugazdánál vagy Hegybírónál kezdeményezhető) - nyilatkozat a jármű gyártmányáról, típusáról, biztonságos közlekedési alkalmasságáról (helyben kitöltendő nyomtatvány) - kötelező felelősségbiztosítás megkötésének igazolása Fizetendő díj: Ft, amely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját is. (Az engedély meghosszabbítása, illetve az indítási naplóba való bejegyzés Ft díjköteles.) Rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzése: - igazgatási szolgáltatási díj megfizetése Ft. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság ügyintézése esetén az alábbi iratokat kell bemutatni a lejjebb leírtakon kívül, még az ügyintézéshez: - 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatát a cégbejegyzésről (elfogadható a Cég Info-ban kinyomtatott példány is), vagy cégkivonat, vagy ezek közjegyző, ill. ügyvéd által hitelesített másolata - közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, vagy ezek hitelesített másolata - a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okirat, - az ügyintézésre érkezett személy személyazonosítását igazoló okmányokat. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a fenti információk tájékoztató jellegűek, az egyes ügyintézési fajtáknál lehetnek eltérések, célszerű az ügyintézés előtt pontos tájékoztatást kérni!!! 11

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

Gépjármű igazgatási ügyek

Gépjármű igazgatási ügyek Gépjármű igazgatási ügyek 1. Gépjármű eladás bejelentése Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában.

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Útlevél ügyek Ügyintéző: Mihalik Anikó Ügyfélfogadás: hétfő 8-12 13-16 kedd 8-12 szerda 8-12

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 Helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. B épület, I. emelet 112. iroda Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-431-380

Részletesebben

A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás)

A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás) TÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉSHEZ A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás) Új jármű első forgalomba helyezése Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Részletesebben

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS Illetékességi terület: országos Ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.. 44/545 308 Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u Közlekedési hatósági ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.: 44/545

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 Helye: 2457 Adony, Rákóczi út 21. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Kirendeltség-vezető: Fábián Gyöngyi Telefon: 06-25-504-522

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Vezetői engedély ügyek Vezetői engedély ügyek: Ügyindítás Nemzetközi vezetői engedély igénylése Az eljárás költsége: 2300 Ft igazgatási - kiadás alapjául szolgáló érvényes magyar vezetői

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-795-241 Fax: 06-25-405-989 E-mail:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.)

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után 18 éves kor betöltéséig Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

A jármű közúti forgalomból történő végleges kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások

A jármű közúti forgalomból történő végleges kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Ügyintézők: Szalmás Zsuzsanna 48/574-185 Kós Andrea 48/574-192 Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-12.00

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása A Magyar Közlöny 174. számában megjelent az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI törvény( a

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó!

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó! Okmányiroda Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a polgármesteri hivatal okmányirodája által intézett leggyakoribb ügyeket és azok leírásait. Elérhetősége: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele)

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: - a rongálódott személyazonosító igazolvány (amennyiben rendelkezik Amennyiben

Részletesebben

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint Új vagy használt gépjármű Milyen dokumentumokat kell megkapnia az autó vevőjének? Bejelentési kötelezettség Használt gépjármű tulajdonjogának átírása A tulajdonosváltozás költségei Eredetiségvizsgálat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

Az egyéni vállalkozás megkezdése

Az egyéni vállalkozás megkezdése Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Illetékességi terület: országos

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1. Öröklési illeték. Csoport. Az illeték általános mértéke. Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

1. Öröklési illeték. Csoport. Az illeték általános mértéke. Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke Illeték 2012: így változott az illeték mértéke 2012-től - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 százalék fel Illeték 2012: így változott az illeték mértéke 2012-től. A NAV összefoglalójából megtudhatja,

Részletesebben

Az illeték általános mértéke 18 millió forintig 11% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15% 35 millió forint feletti rész után 21%

Az illeték általános mértéke 18 millió forintig 11% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15% 35 millió forint feletti rész után 21% 1. Öröklési illeték Csoport I. Az örökhagyó házastársa, mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője terhére II. Az örökhagyó testvére terhére III. Minden más örökös terhére Az illeték általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A mellékelt tájékoztató egyes oldalai külön-külön az adott eljárásban résztvevő ügyfelek részére átadhatók.

TÁJÉKOZTATÓ. A mellékelt tájékoztató egyes oldalai külön-külön az adott eljárásban résztvevő ügyfelek részére átadhatók. TÁJÉKOZTATÓ A JÁRMŰIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATBAN A tájékoztatóban összefoglalt információkat, valamint a további részletszabályokat a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

A jármű közúti forgalomból történő végleges forgalomból kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások

A jármű közúti forgalomból történő végleges forgalomból kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányiroda Osztály Okmányiroda 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-12.00 13.00-16.00 Kedd 8.00-12.00

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 1 KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 1357 Budapest, Pf.: 2. Tel.: 06-1-79-55191, Fax.: 06-1-79-50364

Részletesebben

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség:

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség: Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Ügyleírás: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Szükséges okiratok: magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél vagy 1 évnél

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

1.) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke (ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik) (általános tételű eljárási illeték) 3000 Ft

1.) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke (ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik) (általános tételű eljárási illeték) 3000 Ft 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (2012. január 1-től hatályos) 1.) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke (ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik) (általános tételű eljárási

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése I. Vállalkozó személyes adatai ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 1.Családi név 2.Utónév 3.Születési családi név 4.Születési

Részletesebben

Kormányablak Osztály Adonyi Kirendeltség

Kormányablak Osztály Adonyi Kirendeltség Helye: Osztályvezető: Kirendeltség-vezető: Telefon: E-mail: Ügyfélfogadási idő: 2457 Adony, Rákóczi út 21. Szopka Gáborné Dr. Hujber Edina Fábián Gyöngyi 06-25-795-255 kormanyablak.adony@dunaujvaros.fejer.gov.hu

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 bejegyzett élettárs/érintett/egyéb kérelmező

Részletesebben

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc. Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó 2013. január 1-jétől megkezdte működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala Székhelye: 3870 Edelény, Borsodi út 26. Szervezeti felépítése és címe:

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

Szakmai konzultáció (2015. június 16.) A személyi adat- és lakcímnyilvántartás tárgyában A lakcímbejelentés Vonatkozó jogszabályok: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről Egyszerűsített honosítási eljárást követő hazai anyakönyvezés Az 1993. évi LV. törvény (Áptv.) 4. (3) bekezdésében és a 4. (3a) és a 4. (3b)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL Parkolási igazolvány kiadása első alkalommal Parkolási igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítása Parkolási igazolvány cseréje

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: A csatolt pótlapok száma: A db B db C db D db E db F db A kérelmező tölti ki! A vállalkozás azonosításához

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben