Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó!"

Átírás

1 Okmányiroda Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a polgármesteri hivatal okmányirodája által intézett leggyakoribb ügyeket és azok leírásait. Elérhetősége: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5300 Karcag, Kossuth tér 1. Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, csütörtök: óráig kedd: óráig Közlekedésigazgatás Illetékesség: országos Ügyintézés helye: Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 40-es iroda Telefon: 59/ Ügyintézés határideje: 30 nap Időpontfoglalás lehetséges Alkalmazott jogszabályok: évi LXXXIV. tv. a közúti közlekedési nyilvántartásról 35/2000. (XI.20.) BM. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról évi I. tv. a közúti közlekedésről 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 54/1999. (XII.25.) BM. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról évi XCIII. tv. az illetékekről 11/1998. (IV.17.) KHVM-BM. együttes rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomba tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról 29/2004. (VI.16.) BM. rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól évi CXL. tv a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) (KRESZ) a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a belföldi és nemzetközi árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet

2 1980. évi 3. törvényerejű rendelet az évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. Tv. a személy és tárgykörözésről szóló évi XVIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. a regisztrációs adóról szóló évi CX. tv. a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. tv. a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI.8.) Korm. rendelet a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendlet évi CXXVIII. Törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről évi CV. törvény a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről 41/2004 (IV.7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról 1. Ellátja első fokon a 35/2000. (XI.30.) BM rendelettel hatáskörébe utalt közlekedési igazgatási hatósági feladatokat az alábbiak szerint: a) A közlekedési hatóság által igazolt vezetési jogosultságra, az egészségi alkalmasságra vonatkozó adatokat, valamint az engedélyek kiállítása, cseréje, pótlása során keletkezett adatokat, továbbá a vezetésre való jogosultság szünetelésének tényét, határidejét az engedélynyilvántartásban rögzíti, és a keletkezett iratokat továbbítja az Okmánytárnak. b) Kiadja a vezetői engedélyeket, a nemzetközi vezetői engedélyeket, ideiglenes vezetői engedélyeket. c) A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyeket honosítási eljárás keretében - cseréli. d) A járművezetésre jogosító okmányokat kiadja, érvényesíti, cseréli, pótolja. e) Az eljárása során keletkezett, továbbá a közlekedési hatóság által az ügyfél útján megküldött adatokat a forgalmi engedélyben, a törzskönyvben szereplő személyazonosító, járműazonosító és egyéb műszaki adatokat a jármű nyilvántartásban rögzíti, továbbá a jármű okmány kiállítása, cseréje, pótlása során keletkezett adatokat és az annak alapját képező iratokat az Okmánytárnak továbbítja. f) Az engedély, a jármű okmány, a jármű hatósági jelzése eltűnéséről a hozzáérkezett bejelentést követően haladéktalanul értesíti a központi nyilvántartót. g) a postán kiküldött, de át nem vett törzskönyveket a tulajdonos, vagy közjegyzői, illetve ügyvédi okiratban meghatalmazottja részére személyesen átadja. Az egy éven túl át nem vett törzskönyveket selejtezi. h) Hivatalból, kérelemre (ideiglenesen, átmenetileg, véglegesen) járművet a forgalomból kivonja.

3 Vezetői engedély Vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló, módosított 35/2000. (XI.30.) BM. rendelet ai alapján történik. Ha az eljárás során az országos nyilvántartás és a személyazonosságot igazoló okmány adatai között eltérés van a nyilvántartás javításához a következő iratokat kell bemutatni: - születési anyakönyvi kivonat - házassági anyakönyvi kivonat - doktori címet igazoló okmány (diploma, oklevél). A vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézéshez a következő okmányok meglétét írja elő a jogszabály: Vezetői engedély első alkalommal történő kiváltása: - személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány vagy érvényes magyar útlevél) - lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány/vagy régi típusú/lakcímet tartalmazó/ személyi igazolvány, illetve tartózkodási engedély) - Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított vizsgaigazolás - egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény Ft. illeték csekken befizetve Nemzetközi vezetői engedély kiváltása, cserélje: -személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, vagy után kiállított új típusú vezetői engedély) - lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány / lakcímigazolvány/vagy régi típusú személyi igazolvány vagy tartózkodási engedély) - érvényes magyar vezetői engedély - 2 db igazolványkép (1 évnél nem régebbi) Ft szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény (csekk az ügyintézőtől kérhető) - lejárt vagy érvénytelen nemzetközi vezetői engedély Nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes! B kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki! A nemzeti kategóriára ( K, I, TR, V ) nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető! Egészségügyi alkalmasság lejárta miatti csere: - személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány vagy érvényes magyar útlevél) - lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány / lakcímigazolvány /, régi típusú személyi igazolvány, vagy tartózkodási engedély) - egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény - vezetői engedély Ft. illeték csekken befizetve

4 - 62 év felett, vagy 1 év érvényességi időn belül Ft. az illeték, csekken befizetve. A régi típusú vezetői engedélybe, járművezetői engedélybe december 31-i a vizsgálatot végző orvos érvényesség idejét bejegyezheti. Ezt követően (2003. január 01-től) egészségügyi alkalmasság lejárta miatt cserélni kell a vezetői engedélyt! Újabb vezetési jogosultsági kategória megszerzésének bejegyzése miatti csere: - személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, vagy érvényes magyar útlevél) - lakóhely, tartózkodási hely, vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány /lakcímigazolvány/, régi típusú lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy tartózkodási engedély - közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás - egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény - vezetői engedély Ft. illeték csekken befizetve Vezetői engedély pótlása: - személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, vagy érvényes magyar útlevél) - lakóhely, tartózkodási hely, vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány /lakcímigazolvány/, régi típusú lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy tartózkodási engedély - egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény a előtt kiadott vezetői engedélyhez Ft. illeték csekken befizetve - 62 év felett, vagy 1 év érvényességi időn belül Ft illeték, csekken befizetve - Amennyiben a rendőrségen a vesztés, eltulajdonítás tényét bejelentették, erről szóló igazolás, jegyzőkönyv. Fontos tudnivaló! Az ideiglenes vezetői engedély a kiállítástól számított 60 napig kizárólag belföldön jogosít járművezetésre! A december 31. előtt kiadott járművezetői igazolvány pótlására irányuló kérelmet a közlekedési hatóság (közlekedési felügyelet) által kiállított igazolás alapján lehet teljesíteni, az eljárásra (az annak során mellékelendő dokumentumokra) egyebekben a vezetői engedély pótlására vonatkozó szabályok érvényesek. Közlekedési igazgatási ügyintézés A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló, módosított 35/2000. (XI.30.) BM. rendelet ai és mellékletei alapján történik. Az egyes ügyfajtáknál felsorolt okmányok bemutatása, csatolása, valamint a szükséges illetékek lerovása, díjak befizetésének igazolása alapján végezhető el a gépjárművel ügyintézés. Tulajdonos adataiban bekövetkezett változás: és törzskönyv - tulajdonos adatváltozását igazoló okmány

5 - jogi személy esetén 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy a cégbíróság által - lakcím-, székhelyváltozás esetén új típusú ( B típusú) forgalmi engedélynél Ft szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény, régi típusú ( A típusú) forgalmi engedélynél Ft illeték csekken befizetve, C típusú esetén Ft illeték (amennyiben a cégjegyzék szám is változik, akkor plusz Ft a törzskönyv illetéke - névváltozás esetén Ft illeték, csekken befizetve Üzembentartói jog változása: - tulajdonos nyilatkozata az üzembentartó bejegyzéséhez, vagy a jogügyletről szóló okirat - kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződés és a fedezet igazolása - törzskönyv jogosítottjának nyilatkozata és annak alapját szolgáló okirat - jogi személy esetén 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy a cégbíróság által Ft, régi típusú forgalmi engedély esetén Ft. illeték csekken befizetve Üzembentartó adatiban bekövetkezett változás bejegyzése: - üzembentartó adatváltozását igazoló okmány - jogi személy esetén 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy a cégbíróság által - lakcím-, székhelyváltozás esetén B típusú forgalmi engedélynél Ft. szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény, A típusú forgalmi engedélynél Ft illeték, csekken befizetve, C típusúnál Ft (amennyiben a cégjegyzékszám is változik akkor plusz Ft a törzskönyv illetéke) - névváltozás esetén Ft. illeték, csekken befizetve Alvázcsere nyilvántartásba vétele: - előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozat - alváz tulajdonjogát igazoló okirat - átalakítási engedély és műszaki adatlap és törzskönyv (ha már rendelkezik vele), - letisztított hátsó rendszámtábla - műszaki érvényesítő címke díjának befizetését igazoló postai feladó vevény (450 Ft) Ft illeték, csekken befizetve (forgalmi engedély és törzskönyv)

6 Motorcsere: és törzskönyv (ha már rendelkezik vele), - motorblokk származását igazoló számla, adásvételi, stb., - műszaki adatlap, - nem típus azonos motorcsere esetén átalakítási engedély, regisztrációs igazolás, - műszaki érvényesség változik, rendszám tábla, 450 Ft szolgáltatási csekk, Ft illeték csekken befizetve,, külföldi számla esetén vámeljárást igazoló okirat. Színváltozás nyilvántartásba vétele: és törzskönyv - műszaki adatlap - régi típusú forgalmi engedély esetén Ft illeték csekken befizetve, B típusú okmányok esetén Ft illeték, csekken befizetve a törzskönyv kiállítása miatt, C típusú Ft Egyéb műszaki adatok nyilvántartásba vétele: és törzskönyv - esetenként vámhatósági engedély - átalakítás esetén határozat az engedélyről, műszaki adatlap, műszaki érvényességi idő változásánál a hátsó forgalmi rendszámtábla bemutatása, 450 Ft szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény - régi típusú forgalmi engedélynél Ft illeték csekken befizetve Jármű forgalomból történő végleges kivonása M1, N1 kategória esetén: (új típusú forgalmi engedély esetén a törzskönyv is) - rendszámtábla - használhatatlanná vált személygépkocsi, tehergépkocsi (3500 kg alatt) és lakóautó esetén a bontó-hulladékkezelő tevékenységi engedéllyel rendelkező bontó által kiadott bontási átvételi igazolás, Ft szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény Jármű forgalomból történő végleges kivonása egyéb kategóriák esetén: -forgalmi engedély (új típusú forgalmi engedély esetén a törzskönyv is)

7 - rendszámtábla Ft szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény Véglegesen kivont jármű ismételt forgalomba helyezéséhez szükséges: - érvénytelenített forgalmi engedély és törzskönyv - műszaki adatlap - eredetiség vizsgálat - kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződés és a fedezet igazolása - rendszám árának befizetését igazoló postai feladóvevény - műszak érvényesítő címke díjának befizetését igazoló postai feladóvevény 450 Ft Ft illeték, csekken befizetve (forgalmi engedély), Ft igazgatási szolgáltatási díj, önkormányzati költségvetési csekken megfizetve (lassú jármű és pótkocsija igazolólapjának kiadása), Ft illeték, csekken befizetve (törzskönyv) Ideiglenes kivonás: Járművet, október 15. napjától, forgalomból ideiglenesen kivonni csak az ügyfél által meghatározott időtartamra, legfeljebb 6 hónapra lehet. A fenti határidő letelte után, a kivonás kérelemre ismételten kezdeményezhető, újabb kérelem benyújtásának elmulasztása esetén, a jármű automatikusan forgalomba helyeződik, a fizetési kötelezettségek újból esedékessé válnak! (gépjármű teljesítményadó, kötelező felelősség biztosítás) Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése Ideiglenesen kivont jármű ismételt forgalomba helyezése: - rendszámtábla (ha új műszaki érvényesség van) - kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződés és a fedezet igazolása - lejárt műszaki esetén műszaki adatlap és 450 Ft-os címke díjának befizetését igazoló postai feladóvevény - régi típusú forgalmi engedélynél Ft illeték csekken befizetve - új típusú forgalmi engedélynél Ft szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény Hatóság által ideiglenesen kivont jármű ismételt forgalomba helyezése: és a kivonást elrendelő határozat

8 - rendszámtábla - kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződés és a fedezet igazolása - kivonás okának megszűnését igazoló okirat - ismételt forgalomba helyezési díj befizetését igazoló postai feladóvevény Ft (önkormányzati költségvetési csekken megfizetve) - műszaki érvényesítő címke díjának befizetését igazoló postai feladóvevény 450 Ft, és az új műszaki adatlap Rendszám cseréje, pótlása: - pótlás esetén: egyszeri vesztés esetén kérhető a rendszámtábla utángyártási engedélyének kiadása (díja: Ft) -érvényes műszaki alkalmasság - rendszám árának befizetését igazoló postai feladóvevény - műszaki érvényesítő címke díjának befizetését igazoló postai feladóvevény (450 Ft) - új típusú forgalmi engedélynél Ft, régi típusú esetén Ft illeték, csekken befizetve - cserénél a meglévő rendszámtáblák Forgalmi engedély cseréje, pótlása: - érvényes műszaki alkalmasság Törzskönyv cseréje, pótlása: - ha van lakcímigazolvány Ft illeték, csekken befizetve Banki, pénzügyi korlátozások, egyéb záradékok bejegyzése és törlése: - korlátozás és törlés jogalapját igazoló okirat és törzskönyv, ha van

9 - új típusú forgalmi engedély esetén Ft szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény - régi típusú forgalmi engedély esetén Ft illeték, csekken befizetve M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges iratok: -tulajdonjogot igazoló okirat - Földművelésügyi és Vidékfejlesztési minisztérium által kiadott regisztrációs szám - kötelező gépjármű felelősségbiztosítás - Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolása Mezőgazdasági erőgép: - magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépek - magajáró műtrágya- és szervestrágya szóró gépek - magajáró permetezőgépek - speciális magajáró eszközhordozó alvázak - mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógép

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 Helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. B épület, I. emelet 112. iroda Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-431-380

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 Helye: 2457 Adony, Rákóczi út 21. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Kirendeltség-vezető: Fábián Gyöngyi Telefon: 06-25-504-522

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-795-241 Fax: 06-25-405-989 E-mail:

Részletesebben

Gépjármőigazgatási ügyintézés

Gépjármőigazgatási ügyintézés Új jármő elsı forgalomba helyezése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Gépjármőigazgatási ügyintézés A közlekedési felügyelet, illetve a jármő forgalmazó által kiállított Mőszaki adatlap,

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Kiadásra kerülő okmányok Törzskönyv A törzskönyv a jármű tulajdonjogát kizárólagosan igazoló okmány. Mely nem feltétele a közúti forgalomban való részvételnek. A törzskönyv

Részletesebben

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés 2009 1 A VI. fejezet egy összetett témát dolgoz fel, a járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, a járműigazgatást,

Részletesebben

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON ( WWW.MAGYARORSZAG.HU) KERESZTÜL ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint Új vagy használt gépjármű Milyen dokumentumokat kell megkapnia az autó vevőjének? Bejelentési kötelezettség Használt gépjármű tulajdonjogának átírása A tulajdonosváltozás költségei Eredetiségvizsgálat

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás

Nyilvántartási és okmányigazgatás Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Az előadás fő részei 1. A polgárok személyi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY 2010. 07. 01. 1. ADÓIGAZOLÁS 2010.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben