Eljárási jogosultságot igazoló iratok: Európai Unió tagállamai: EGT tagállamok: Harmadik ország: Illetékesség:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárási jogosultságot igazoló iratok: Európai Unió tagállamai: EGT tagállamok: Harmadik ország: Illetékesség:"

Átírás

1 Alapfogalmak: Eljárási jogosultságot igazoló iratok: személyazonosító okmány és személyi szám jogi személy esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy a Cég Info-ban nyomtatott példány, aláírási címpéldány, amennyiben nem személyesen jár el az érintett, írásos meghatalmazás és a meghatalmazott személyi okmánya Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia EGT tagállamok: EU-s államok + Svájc, Izland, Norvégia, Lichtenstein Harmadik ország: EU, EGT tagállamokon kívüli ország Feltétlenül fontos információ: kérjük, hogy a különböző illetékeket, illetve díjat mindig az ügyintézővel történt egyeztetést követően, a tőle kapott csekken fizessék be. A nem megfelelő összegű, vagy nem megfelelő csekken történt befizetés esetén az eljárást nem tudjuk azonnal lebonyolítani és a befizetés visszatéríttetése az Önök számára nem a helyszínen történik, esetleg csak hetekkel utána jutnak a tévesen befizetett összeghez. Illetékesség: az ország területére kiterjedő illetékesség, az alábbiak kivételével: DT, CK, V, C, CD rendszámtáblák kiadására Budapest XIV. kerületi Okmányiroda jogosult V rendszámtábla kiadása, üzembentartói jog változása, forgalomból való kivonása Budapest XIX. kerületi Okmányiroda P, Z, C betűjelű különleges rendszámtáblák kiadására, P,Z rendszámtáblákkal kapcsolatos eljárásra csak a megyeszékhelyen működő okmányiroda jogosult. (Megyénkben a Tatabánya Városi Okmányiroda) Közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű üzemeltetési jellegével, annak változásával, valamint az ilyen jellegű járművek üzembentartói és tulajdonjogával kapcsolatos változások bejegyzésére hatáskörébe utalt közlekedési igazgatási feladatokat a Közlekedési Felügyelet székhelyén működő okmányiroda a megyére kiterjedő illetékességgel végzi. (Megyénkben a Tatabánya Városi Okmányiroda) OT muzeális jármű rendszám kiadására a Központi Okmányiroda jogosult. Hivatalból indult eljárásra az az okmányiroda illetékes, amelynek területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, székhelye, telephelye van.

2 A Nyergesújfalui Okmányiroda illetékességi területe : Nyergesújfalu Lábatlan Süttő Bajót Járművek Magyarországon való első forgalomba helyezése Magyarországon gyártott jármű: - számla, vagy adás-vételi szerződés eredeti példánya, vagy hitelesített másolata - műszaki adatlap - gyártó által kiállított járműkísérőlap - kötelező felelősségbiztosítási kötvény és befizetés igazolás amennyiben nem személyesen jár el a tulajdonos, írásos meghatalmazás amelyben teljes körű felhatalmazást ad a meghatalmazottnak az eljárás során az adott ügytípusra. Költségek: - vagyonszerzési illeték (befizetéséhez csekket a helyszínen adunk az iratok bemutatásakor) hajtómotorral ellátott járművek esetén 15 Ft/cm 3 személygépkocsi 1890 cm 3 felett 20 Ft/ cm 3 Wankel motorral ellátott jármű 30 Ft / cm 3 motorkerékpár 500 cm 3 felett 20 Ft/ cm 3 pótkocsi 2500 kg össztömegig: 7500 Ft 2500 kg össztömeg felett Ft - törzskönyv és forgalmi engedély illetéke együttesen Ft (MÁK csekken fizetendő) - rendszámtábla ára pár: 5500,- Ft (csekken fizetendő) - 1 db: 3500,- Ft (pótkocsi vagy motorkerékpár esetén) - műszaki érvényesítő címke 320,- Ft (csekken fizetendő) Lassú járművek esete a fentiekkel megegyező, az alábbi eltéréssel: - forgalmi engedély díja 4000,- Ft (csekken fizetendő) törzskönyv illetéke 6000,- Ft (MÁK csekken fizetendő) - vagyonszerzési illetéke nincs. Külföldről behozott járművek: EGT tagállamból behozott járművel az EGT tagállamban kiadott rendszámtáblával a forgalmi engedély érvényességi idején belül, de legfeljebb a tulajdonjogszerzéstől, illetve a behozataltól számított 6 hónapig lehet közlekedni, ha arra érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik. Harmadik országból (nem EGT tagállam) importált jármű a határátlépést követően

3 külföldi rendszámmal nem közlekedhet kivéve ha azt a vámhatóság alakiság nélkül ideiglenes behozatalban vámkezelte. Ez esetben a vámhatározatban megállapított ideig, vagy a belépéstől számított 6 hónapig. A Magyarországra való behozataltól számított 30 napon belül származásellenőrzési nyilvántartásba vételét kezdeményezni kell a lakhely szerint illetékes Okmányirodában. Teendők a magyarországi forgalomba helyezéshez: Származásellenőrzési nyilvántartásba vételhez bemutatni: - tulajdonjogszerzést igazoló okirat (számla, vagy adás-vételi szerződés) - külföldi forgalmi engedély (ha nem az EU hivatalos nyelvén készült, hiteles magyar fordítást kell csatolni Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda által készített) - származásellenőrzési díj befizetése 7000,- Ft (csekken) Ha a külföldi rendszám, forgalmi engedély érvényessége lejárt, vagy harmadik országbeli jármű, a származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartás engedélyezhető kérelemre. - műszaki adatlap - kötelező felelősségbiztosítási kötvény - rendszámtábla ára pár:8500,- Ft 1 db: 5500,- Ft - érvényesítő címke díja 320,- Ft - ideiglenes forgalombantartási engedély díja 2360,- Ft Ezt követően E-betűjelű rendszámtáblával látjuk el a járművet. Ennek érvényességi ideje: a műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb 6 hónap A származásellenőrzés elvégzéséről a BM Központi Okmányiroda határozatban küld értesítést, majd ezt követően lehet elvégeztetni az eredetiségvizsgálatot. Forgalomba helyezést ezt követően lehet kezdeményezni a lakóhely szerint illetékes Okmányirodánál. - külföldi forgalmi engedély, meglévő rendszámtábla - E-betűs rendszámtábla, ideiglenes forgalomban tartási engedély, amennyiben az korábban kiadásra került - számla, vagy adás-vételi szerződés eredeti példánya, vagy hitelesített másolata - műszaki adatlap - Amennyiben 1 járműnek több tulajdonosa van, a tulajdonosok egybehangzó írásos nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan, hogy melyikük lesz az üzembentartó és kinek az adataival kerüljön kiállításra a törzskönyv. Ez esetben a törzskönyvön a közös tulajdon megjegyzés kerül feltüntetésre.

4 - személygépkocsik és lakóautók esetén (vámtarifaszám 8703) regisztrációs adó megfizetéséről, vagy a mentességről szóló igazolás, - származásellenőrzésről kapott határozat - 60 napnál nem régebbi eredetiségvizsgálat - kötelező felelősségbiztosítási kötvény és befizetés igazolás amennyiben nem személyesen jár el a tulajdonos, írásos meghatalmazás amelyben teljes körű felhatalmazást ad a meghatalmazottnak az eljárás során az adott ügytípusra. Költségek: - vagyonszerzési illeték (befizetéséhez csekket a helyszínen adunk az iratok bemutatásakor) hajtómotorral ellátott járművek esetén 15 Ft/cm 3 személygépkocsi 1890 cm 3 felett 20 Ft/ cm 3 Wankel motorral ellátott jármű 30 Ft / cm 3 motorkerékpár 500 cm 3 felett 20 Ft/ cm 3 pótkocsi 2500 kg össztömegig: 7500 Ft 2500 kg össztömeg felett Ft - törzskönyv és forgalmi engedély illetéke együttesen Ft (MÁK csekken fizetendő) - rendszámtábla ára pár: 5500,- Ft (csekken fizetendő) - 1 db: 3500,- Ft (pótkocsi vagy motorkerékpár esetén) - műszaki érvényesítő címke 320,- Ft (csekken fizetendő) Lassú járművek esete a fentiekkel megegyező, az alábbi eltéréssel: - forgalmi engedély díja 4000,- Ft (csekken fizetendő) törzskönyv illetéke 6000,- Ft (MÁK csekken fizetendő) - vagyonszerzési illetéke nincs. Járművek tulajdonjogának változása (átírás) A tulajdonjog-szerzéstől számított 15 napon belül kell az ügyintézést megkezdeni. - eredeti adás-vételi szerződés, vagy számla, illetve hitelesített másolata - forgalmi engedély és törzskönyv (ha az már korábban kiadásra került) - Amennyiben 1 járműnek több tulajdonosa van, a tulajdonosok egybehangzó írásos nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan, hogy melyikük lesz az üzembentartó és kinek az adataival kerüljön kiállításra a törzskönyv. Ez esetben a törzskönyvön a közös tulajdon megjegyzés kerül feltüntetésre.

5 - 60 napnál nem régebbi eredetiségvizsgálat - az új tulajdonos nevére szóló kötelező felelősségbiztosítás amennyiben nem személyesen jár el a tulajdonos, írásos meghatalmazás amelyben teljes körű felhatalmazást ad a meghatalmazottnak az eljárás során az adott ügytípusra Költségek: - vagyonszerzési illeték (befizetéséhez csekket a helyszínen adunk az iratok bemutatásakor) hajtómotorral ellátott járművek esetén 15 Ft/cm 3 személygépkocsi 1890 cm 3 felett 20 Ft/ cm 3 Wankel motorral ellátott jármű 30 Ft / cm 3 motorkerékpár 500 cm 3 felett 20 Ft/ cm 3 pótkocsi 2500 kg össztömegig: 7500 Ft 2500 kg össztömeg felett Ft lassú járművek esetében vagyonszerzési illetéket nem kell fizetni. - törzskönyv és forgalmi engedély illetéke együttesen Ft (MÁK csekken fizetendő) lassú járműveknél 6000,- Ft (MÁK csekken) és 4000,- Ft díj csekken Figyelem! Nem állítható ki az új forgalmi engedély, ha a műszaki alkalmasság, vagy a kötelező felelősségbiztosítás meglétét nem tudják igazolni! Az átírás megtörténik, de az új okmány csak a hiánypótlást követően kerül kiállításra. Mindenkinek javasoljuk a 15 napos határidő betartását annál is inkább, mivel a július 1-től hatályos rendelkezések alapján amennyiben HITELT ÉRDEMLŐEN nem igazolják, hogy az átírást önhibájukon kívüli ok miatt nem tudták 15 napon belül teljesíteni, a járművet meghatározott időre (az időtartam a mulasztott napok számától függően 2 hónaptól 1 évig terjedhet) ki kell vonni a forgalomból. Ezen felül a mulasztási bírság kiszabása érdekében az Illetékhivatalt értesítenünk kell. Amennyiben a jármű új tulajdonosa külföldi állampolgár kivéve: menekült, bevándorolt, letelepedett, EGT tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, illetve magyar cégbíróság által nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet -, az átírással egyidőben C kezdő betűjelű rendszám kerül kiadásra. Ezen esetekben területünkön a Tatabányai Okmányiroda illetékes az eljárást lefolytatni.

6 Lízinglejárat Ha a járművet lízingszerződéssel üzemelteti és a szerződés lejártát követően a bank a tulajdonjog átruházásáról szóló értesítést és a törzskönyvet Önnek megküldte, a tulajdonjog átírásának érdekében 15 napon belül kell az ügyintézést megkezdeni. - eredeti banki értesítés - törzskönyv, forgalmi engedély - érvényes kötelező felelősségbiztosítás amennyiben nem személyesen jár el a tulajdonos, írásos meghatalmazás amelyben teljes körű felhatalmazást ad a meghatalmazottnak az eljárás során az adott ügytípusra - vagyonszerzési illeték (befizetéséhez csekket a helyszínen adunk az iratok bemutatásakor) hajtómotorral ellátott járművek esetén 15 Ft/cm 3 személygépkocsi 1890 cm 3 felett 20 Ft/ cm 3 Wankel motorral ellátott jármű 30 Ft / cm 3 motorkerékpár 500 cm 3 felett 20 Ft/ cm 3 pótkocsi 2500 kg össztömegig: 7500 Ft 2500 kg össztömeg felett Ft - törzskönyv és forgalmi engedély illetéke együttesen Ft (MÁK csekken fizetendő) Eredetiségvizsgálat - amennyiben a tulajdonjogot ugyanaz a személy szerezte, aki eddig lízingelte - nem kell, az új törzskönyv tartalmazni fogja, hogy lízinglejárat miatt ennek hiányában került kiállításra. Amennyiben azonban az értékesítés nem a lízingelő részére történt, 60 napnál nem régebbi eredetiségvizsgálat is szükséges. Hagyatéki eljárással tulajdonba került járművek: - forgalmi engedély, törzskönyv (ha az már korábban kiadásra került) - jogerős hagyatéki végzés - kötelező felelősségbiztosítás az örökös nevére amennyiben nem személyesen jár el a tulajdonos, írásos meghatalmazás amelyben teljes körű felhatalmazást ad a meghatalmazottnak az eljárás során az adott ügytípusra Költségek: ,- Ft (MÁK csekken fizetendő) Amennyiben 1 járműnek több tulajdonosa van, a tulajdonosok egybehangzó írásos nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan, hogy melyikük lesz az üzembentartó és

7 kinek az adataival kerüljön kiállításra a törzskönyv. Ez esetben a törzskönyvön a közös tulajdon megjegyzés kerül feltüntetésre. Eredetiségvizsgálat nem kell és a vagyonszerzési illetéket a hagyatéki eljárás során az Illetékhivatal szabja ki. Járművek eladásának bejelentése Az eladónak a jármű értékesítését követő 15 napon belül a lakóhely szerint illetékes okmányirodában az adás-vételi vagy ajándékozási szerződés, értékesítési számla bemutatásával kell teljesítenie bejelentési kötelezettségét. A bejelentés megtörténtét a járműnyilvántartásban rögzítjük. Kérjük fokozottan figyeljenek arra, hogy ha a járművet részletre vásárolták, a kölcsön teljes kifizetésekor az elidegenítési tilalmat még a jármű eladása előtt töröltessék a nyilvántartásból. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, a jármű eladása nem vehető nyilvántartásba, hiszen a pénzintézet elővételi joga szerepel rajta január 1-ét követően értékesített és az Okmányirodában bejelentett jármű eladását, forgalomból kivonását és forgalomba helyezését már nem kell külön bejelenteni a lakóhely szerinti Polgármesteri Hivatal gépjárműadó ügyintézőjénél, mivel ezen adatokat részükre számítástechnikai úton küldjük meg havi rendszerességgel. A jármű eladásakor az új tulajdonosnak át kell adni: törzskönyv (ha azzal már korábban ellátták), forgalmi engedély, eredeti adás-vételi szerződés, vagy számla, előzőleg visszakapott eredetiségvizsgálati járműkísérőlap, vagy határozat. Üzembentartói jog változás - szerződés az üzembentartói jog átruházásáról - üzembentartó nevére szóló érvényes kötelező felelősségbiztosítási szerződés, Költsége: - forgalmi engedély illetéke 6000,- Ft (MÁK csekken) illetve amennyiben törzskönyvvel még nem látták el, 12000,- Ft (MÁK csekken) lassú jármű esetében 6000,- Ft MÁK csekken, 4000,- Ft díj csekken Figyelem! Ha a járművet a tulajdonosa hitelre vásárolta és azon a nyilvántartásban opciós jog, vagy elidegenítési és terhelési tilalom szerepel, az üzemeltetési jog átadásához az érintett bank írásos hozzájárulása szükséges!!! Az üzembentartó jogai és kötelezettségei: Az üzembentartó a jármű forgalomban tartásával, közúton való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ez magában foglalja a jármű időszakos műszaki vizsgáztatását, forgalomból történő ideiglenes kivonását, illetve ismételt forgalomba helyezését, az üzembentartó adatai változásának bejelentését, valamint a forgalmi engedély, illetve címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlását. A jármű súlyadója, illetve a kötelező felelősségbiztosítás is az üzembentartót terheli.

8 Opciós jog, elidegenítési tilalom törlése Amennyiben a járművet hitelszerződés keretében vásárolta és az utolsó részlet is kifizetésre került, a bank elküldi Önnek a jármű törzskönyvét, valamint az Okmányirodának címzett értesítést a fenti nyilvántartási záradék törléséhez. Ezzel fel kell keresnie az Okmányirodát annak érdekében, hogy azt a járműnyilvántartásban rögzítsük, mert enélkül a járművet továbbértékesítést követően a vevő nem fogja tudni a nevére íratni. - banki értesítés Költség: 1500,- Ft díj (csekken fizetendő) Forgalomból kivonás Az eljárás kérelemre indul, lehet ideiglenes(még forgalomba kívánja helyezni), átmeneti, vagy végleges (forgalomba helyezés szándéka nélkül). Ideiglenes kivonás: október 17-től a kérelemben meghatározott időtartamra, legfeljebb 6 hónapra kérhető. Az időtartam lejárta után a forgalomba helyezés automatikusan történik, csak akkor kell forgalomba helyezést kezdeményezni, ha a megjelölt időpont előtt kérik a forgalomba helyezést. A kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban részt venni a járművel nem lehet. - forgalmi engedély - eljárási jogosultságot igazoló okmány, vagy okirat Költsége: 1500,- Ft díj (csekken fizetendő) Végleges kivonás: 1.) január 1-től a személygépjárművet és a 3500 kg összsúly alatti tehergépjárművet, motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjárművet hulladékkezelésre jogosult vállalkozás által kiállított bontási igazolással vonják ki a forgalomból, ezt ismét forgalomba helyezni már nem lehet. - forgalmi engedély és törzskönyv (ha azzal már korábban ellátták) - eljárási jogosultságot igazoló okmány, vagy okirat - bontási igazolás Leadandó: rendszámtáblák (megsemmisítésre továbbítjuk a BM Központi Hivatal felé) forgalmi engedély és törzskönyv Költsége: 1500,- Ft díj (csekken fizetendő) 2.) a bontási igazolással kivonható járművek kivételével a többi jármű kérelemre kivonható végleg a forgalomból, ha az ismételt forgalomba helyezés szándéka nem áll fenn. - forgalmi engedély és törzskönyv (ha azzal már korábban ellátták) - eljárási jogosultságot igazoló okmány, vagy okirat forgalmi engedély és törzskönyv

9 Költsége: 1500,- Ft díj (csekken fizetendő) Leadandó: rendszámtáblák (megsemmisítésre továbbítjuk a BM Központi Hivatal felé) Átmeneti időszakra történő kivonás okirattal igazolt kérelemre történik. - a jármű eltulajdonítása - külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás - külföldre történő értékesítés - muzeális előminősítés esetén. Költsége: 1500,- Ft díj (csekken fizetendő) Hatósági kivonás: Az Okmányiroda a kivonási okot észlelő hatóság értesítése, vagy saját eljárása során állapítja meg a kivonás elrendelésének szükségességét. Ez minden esetben határozattal történik, mely az alábbiakat tartalmazza: - a tulajdonos, vagy üzembentartó, valamint az érintett jármű adatait, - a kivonás kezdetének időpontját és tartamát, mely lehet meghatározott idő, vagy bizonyos feltétel teljesülése - kötelezhet a forgalmi engedély, rendszámtábla leadására - fellebbezési jogosultságot indokolási része tartalmazza azokat az okokat, körülményeket, amelyek a kivonást megalapozták, valamint jogszabályhelyeket, amely alapján a döntés született és egyéb eseti tájékoztatást, információt. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a határozatban kötelezés szerepel (pl. a forgalmi engedély és a rendszámtábla leadására meghatározott napon belül) azt semmi esetre se hagyják figyelmen kívül, mert elmaradása pénzbírság kiszabását, vagy akár rendőri közreműködés elrendelését is maga után vonhatja. A pénzbírság ismételten kiszabható, elérheti esetenként akár a ,- Ft-ot is. Az ügyintézőnek pedig hivatali kötelessége a határozatban előírtak kikényszerítése ha kell, a fenti eszközök igénybevételével. A forgalmi engedély, rendszámtábla leadását akár meghatalmazott útján is el lehet juttatni az ügyintézőhöz, vagy telefonon előzetesen egyeztetett időpontban rendezni (tel: / 220-as mellék Nagy Istvánné) Kivont jármű ismételt forgalomba helyezése Ideiglenesen kivont: - forgalmi engedély - amennyiben a forgalmi engedélyben nem érvényes a műszaki vizsga, műszaki adatlap és hátsó rendszámtábla Költsége: 1500,- Ft eljárási díj (csekken fizetendő) 320,- Ft címkedíj (csekken fizetendő) Végleg kivont: (nem bontási igazolás alapján)

10 - műszaki adatlap - 60 napnál nem régebbi eredetiségvizsgálat - forgalmi engedély, törzskönyv (ha előzőleg azzal ellátták) Költsége: - új forgalmi és törzskönyv illetéke 12000,- Ft (bélyeg) (lassú járműnél 6000 Ft (MÁK csekken), 4000 Ft eljárási díj) - rendszámtábla ára 1 pár 5500,- Ft 1 db 3500 Ft (csekken) - címkedíj 320,- Ft (csekken) Hatóságilag kivont: A forgalomba helyezés feltétele a határozatban megállapított kivonási ok megszűntetésének igazolása (pl. érvényes műszaki vizsga, vagy kötelező biztosítási szerződés bemutatása, átírás elmulasztás esetén annak teljesítése stb. Ezek a határozatból kitűnnek.) Jogerőssé vált határozat esetén a forgalomba helyezés díja 7000,- Ft (csekken). Ha a rendszámtábla visszaadásra került, illetve azon a műszaki címke lejárt, vagy érvénytelenített, a hátsó rendszámtáblát az ügyintézéshez hozzák magukkal. Ez esetben szükséges a műszaki adatlap, + 320,- Ft-os címkedíj befizetés csekken. Amennyiben a forgalmi engedély betelt és abba új műszaki vizsgát kell bejegyezni, szükséges a forgalmi engedély cseréje is, melynek illetéke 6000,- Ft (MÁK csekken). A forgalomból kivont járművek forgalomba helyezéséhez a műszaki vizsga idejére, legfeljebb 3 napra érvényes ideiglenes forgalomban tartási engedély adható ki kérelemre, melynek eljárási díja 2360,- Ft. (kérelem nyomtatvány letölthető) Alvázcsere: Használt alváz beépítése megszűnt, csak új alváz építhető be. - Az alváz származását igazoló okirat: adás-vételi szerződés eredeti példánya, vagy számla, illetőleg azok hitelesített másolata - műszaki adatlap - forgalmi engedély és törzskönyv (ha előzőleg azzal ellátták) - személygépjármű átalakítása esetén regisztrációs adóról szóló igazolás - Az alvázcsere előtt készített eredetiségvizsgálat - eljárási jogosultságot igazoló okmány, vagy okirat. Költsége:

11 Ft illeték (MÁK csekken) lassú jármű esetén 6000 Ft MÁK csekken, 4000 Ft díj csekken Motorcsere: - Motor származását igazoló okirat: adás-vételi szerződés eredeti példánya, vagy számla, illetőleg azok hitelesített másolata - műszaki adatlap, vagy típusazonos motorcsere esetén a szakszervíz igazolását - forgalmi engedély és törzskönyv (ha előzőleg azzal ellátták) - személygépjármű esetén regisztrációs adóról szóló igazolás - eljárási jogosultságot igazoló okirat, vagy okmány Költsége: - illeték 6000 Ft MÁK csekken (lassú jármű esetén 4000,- díj csekken) Színváltozás - törzskönyv - forgalmi engedély - eljárási jogosultságot igazoló okirat, vagy okmány Költsége: 6000,- Ft MÁK csekken (lassú jármű esetén 4000,- Ft díj csekken) Vontatási adatváltozás (vonóhorog fel- vagy leszerelése, illetve a vontatási súlyadatok változása) - műszaki adatlap - forgalmi engedély - amennyiben ezzel egyidőben új műszaki érvényességet is kapott: hátsó rendszámtábla Költsége: ,- Ft díj csekken - új műszaki esetén 320,- Ft címkedíj csekken Jármű átalakítása (pl. tehergépjárműből személygépjármű, vagy benzin-gáz kettős üzem, szállítható személyek száma stb.)

12 - átalakítási engedély - műszaki adatlap - forgalmi engedély - hátsó rendszámtábla - egyes esetekben regisztrációs adóról szóló igazolás Költsége: - ha az adatváltozás törzskönyvi adatot nem érint 1500 Ft Ft díj csekken - ha az adatváltozás törzskönyvi adatot érint 6000 Ft MÁK csekken és törzskönyv Rendszámpótlás: Ha a pár rendszámból az egyik elveszett és gyártási engedélyt még erre a rendszámra előzőleg nem adtak ki, akkor kérelemre annak utángyártása engedélyezhető. - díja: 8000,- Ft csekken Az engedély kiadásától számított 2 héten belül küldi el az Okmányirodába a gyártó. Amennyiben a hátsó rendszámtábla kerül pótlásra, a legyártott rendszámtábla átvételekor a műszaki címke pótlását is kell kérni, melynek díja 320,- Ft csekken. A rendszám átvételéig, maximum 30 napig 1 db rendszámmal is lehet közlekedni. A gyártási engedélyt ilyenkor ajánlatos a forgalmi engedélyben tartani. Nem engedélyezhető az utángyártás, ha egy rendszám másodízben, illetve a két rendszám egyszerre, vagy a szóló motorkerékpár, illetve pótkocsi 1 db rendszámtáblája tűnt el. Ezen esetekben a rendszám körözését rendeljük el. Figyelem! új típusú (uniós) rendszám utángyártása csak a regisztrációs matrica megléte esetén engedélyezhető. Ennek hiányában csak rendszámcsere lehetséges. - meglévő rendszám leadása - forgalmi engedély ,- Ft MÁK csekken (lassú jármű esetén 4000,- Ft díj csekken) ,- Ft rendszámdíj csekken - 320,- Ft címkedíj csekken Műszaki címke pótlása ha a rendszámtáblán levő műszaki címke megrongálódott, azonosíthatatlan: - forgalmi engedély - hátsó rendszámtábla - 320,- Ft címkedíj csekken

13 Rendszámtáblák leírása: állandó rendszámtáblák: A típusú 520 x 110 mm B típusú 240 x 130 mm C típusú 280 x 200 mm D típusú 520 x 110 mm (matrica rendszám) ideiglenes rendszámtábla: E kezdő betűjelű Z kezdő betűjelű A típusú rendszámtáblát kell felszerelni a személygépkocsira, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, nyerges vontatóra, mezőgazdasági vontatóra és a lassú járműre előre, továbbá a felsorolt járművekre, valamint a pótkocsira és félpótkocsisra hátulra akkor, ha az elhelyezésre elegendő hely áll rendelkezésre, és a rendszámtábla a külön jogszabályban előírt módon megvilágítható. C típusú rendszámtáblát kell felszerelni a fenti járművekre hátulra, ha az A típusú rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy ha az A típusú tábla a külön jogszabályban meghatározottak szerint nem világítható meg. B típusú rendszámtáblát kell felszerelni a motorkerékpárra hátulra, a motorkerékpár oldalkocsijára előre. Ha a rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy ha a rendszámtábla az átlagosnál nagyobb sérülési veszélynek van kitéve (pl. autóversenyzés) a közlekedési hatóság (Közlekedési Felügyelet) igazolása alapján engedélyezhető a B típusú rendszámtábla felszerelése, illetve a D típusú rendszámtáblának a jármű elején történő alkalmazása (matrica rendszám). Az engedélyt az Okmányiroda adja ki kérelemre. E betűjelű rendszámtábla Kiadhatja: VÁM, vagy Okmányiroda Csak a Magyar Köztársaság területén való közlekedésre jogosít! - önjáró munkagépekre - külföldről behozott, de forgalomba még nem helyezett járműre Közlekedése ideiglenes forgalombantartási engedéllyel biztosított, mely érvényes a műszaki adatlapon megjelölt időpontig, legfeljebb 6 hónapig. - adás-vételi szerződés, vagy számla, - külföldi forgalmi engedély - kötelező biztosítás - műszaki adatlap Költsége: - rendszámtábla díja 8500,- Ft/pár vagy 5500 Ft/db csekken - 320,- Ft címkedíj csekken ,- Ft ideiglenes forgalombantartási engedély díja csekken Z betűjelű rendszámtábla - belföldön vásárolt jármű külföldre viteléhez ha a forgalomból végleg kivonták és ez

14 a járműnyilvántartásba bejegyzésre került. (eredetiségvizsgálat kötelező) - külföldön tartózkodó, rendszám nélküli jármű hazaszállítására - Magyarországon forgalomba nem helyezett gépjármű külföldre viteléhez és 30 napon belüli visszaszállításához (pl. kiállításra vitel) - Magyarországon elveszett, megrongálódott, vagy érvénytelen külföldi rendszám ideiglenes pótlására Csak olyan járműre szerelhető fel, amely közúti közlekedésre műszakilag alkalmas állapotban van. Ezért a jármű üzembentartója felelős. Z -betűjelű rendszám kiadására Komárom-Esztergom megyében a Tatabánya városi Okmányiroda jogosult. C kezdő betűjelű rendszámtábla tartósan belföldön üzemeltetett, külföldi tulajdonú járműre kell kiadni. Kiadásra jogosult Komárom-Esztergom megyében a Tatabánya városi Okmányiroda. Nem kell ilyen rendszámmal ellátni a bevándorolt, menekült, letelepedett jogállású, illetve EGT tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek, gazdálkodó szervezetek tulajdonát képező járműveket. Regisztrációs matrica: Az új típusú, uniós rendszám tartozéka, amely személygépjármű, tehergépjármű, autóbusz és vontató járműnyilvántartásba történő vételét és a hatósági jelzés (rendszám) valódiságát igazolja. Enélkül a rendszám érvénytelen. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a rendszámtábla és a regisztrációs matrica a BM Központi Hivatal tulajdonát képezi. A regisztrációs matricát az első szélvédőn belülről, a jobb alsó sarokban jól látható módon kell elhelyezni. Regisztrációs matrica pótlása: Okmányiroda engedélyezi kérelemre az alábbi feltételekkel: megrongálódás esetén, ha a rajta levő rendszám, vagy vonalkód alapján a matrica még azonosítható. Be kell mutatni a regisztrációs matrica maradványát Eljárási díja: 1000,- Ft csekken Nem engedélyezhető a pótlása: - ha a regisztrációs matrica elveszett, vagy ellopták - ha a rongálódott matrica nem azonosítható - forgalomból kivont jármű regisztrációs matricájának pótlása a kivonás időtartama alatt - rendszám és regisztrációs matrica egyidejű utángyártása Egyedi gyártása engedélyezhető: - egyéni, vagy egyedi rendszám jogosítottja a használatában lévő másik járműre kívánja felszerelni - rendszám típusváltás indokolt

15 Regisztrációs matrica nélkül uniós rendszám esetén az utángyártott regisztrációs matrica átvételéig, legfeljebb 30 napig lehet közlekedni. Elveszett, vagy lopott okmányok pótlása Törzskönyv - lopás esetén a feljelentésről készült jegyzőkönyv - vesztéskor nyilatkozat, hogy az okmány vélhetően mikor és hol tűnt el ,- Ft MÁK csekken A bejelentést követően az okmány körözését rendeljük el, majd a törzskönyv számának Magyar Közlönyben történő megjelentetéséről gondoskodunk. Ezt követően a közlönyben való megjelenéstől eltelt 15. napon pótolható a törzskönyv, melyet a BM Központi Hivatal postáz ki a tulajdonos címére. Amennyiben a törzskönyv pótlása során valamely érdekelt fél (pl. pénzintézet, vagy végrehajtó) a járművel, illetve törzskönyvvel kapcsolatos jogosultságát a 15 napon belül igazolja, a törzskönyv nem pótolható. Ez esetben a kérelmezőt határozattal értesítjük. Forgalmi engedély - lopás esetén feljelentési jegyzőkönyv - vesztéskor nyilatkozat, hogy az okmány vélhetően mikor és hol tűnt el ,- Ft MÁK csekken (lassú jármű esetén 4000,- Ft díj csekken) - hátsó rendszámtábla (a műszaki címke számának az új forgalmi engedélyben történő rögzítése céljából) Muzeális jellegű járművek Forgalomba helyezése és tulajdonosváltozás esetén nem kell eredetiségvizsgálat. Az OT-betűjelű különleges rendszámmal a Központi Okmányiroda látja el a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, valamint a Közlekedési Felügyelet által kiadott műszaki adatlap alapján. Más személy tulajdonában levő jármű külföldre vitele: EGT-n kívüli országba a Magyar Köztársaság területét Magyarországon forgalomba helyezett járművel a forgalmi engedélyben feltüntetett jogosulton kívül más személy csak annak közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos hozzájárulásával hagyhatja el. Az írásos hozzájárulásnak tartalmaznia kell: a jármű használójának nevét, úti okmányának számát, a jármű rendszámát, alvázszámát, a forgalmi engedély jogosultjának nevét, aláírását, gazdasági társaság esetén annak cégszerű aláírását, valamint azt az időtartamot, amely alatt az országot a járművel elhagyhatja. A hozzájárulást a határátlépés ellenőrzésekor felhívás nélkül be kell mutatni az eljáró határőrnek. Magyarországon bérbe vett vagy lízingelt jármű esetén a hozzájárulást a bérleti, illetve a lízingszerződés pótolja, amennyiben abból megállapítható, hogy az üzemben tartó a járművel az ország területét jogosult elhagyni.

16 Állami szervek esetén az írásos hozzájárulást a jármű üzemeltetésére feljogosított szerv vezetőjének a gépjármű menetokmányába történő bejegyzése pótolhatja.

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás)

A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás) TÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉSHEZ A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás) Új jármű első forgalomba helyezése Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS Illetékességi terület: országos Ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.. 44/545 308 Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u Közlekedési hatósági ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.: 44/545

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

A jármű közúti forgalomból történő végleges kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások

A jármű közúti forgalomból történő végleges kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Ügyintézők: Szalmás Zsuzsanna 48/574-185 Kós Andrea 48/574-192 Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-12.00

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

A jármű közúti forgalomból történő végleges forgalomból kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások

A jármű közúti forgalomból történő végleges forgalomból kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányiroda Osztály Okmányiroda 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-12.00 13.00-16.00 Kedd 8.00-12.00

Részletesebben

Gépjármű igazgatási ügyek

Gépjármű igazgatási ügyek Gépjármű igazgatási ügyek 1. Gépjármű eladás bejelentése Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában.

Részletesebben

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint Új vagy használt gépjármű Milyen dokumentumokat kell megkapnia az autó vevőjének? Bejelentési kötelezettség Használt gépjármű tulajdonjogának átírása A tulajdonosváltozás költségei Eredetiségvizsgálat

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak

Részletesebben

A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tulajdonában áll.

A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tulajdonában áll. Állandó rendszámtábla A kiválasztott rendszámtáblák A különleges rendszámtábla Ideiglenes rendszámtábla A V, Z, E és M rendszámtáblákra vonatkozó egyes speciális rendelkezések A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla

Részletesebben

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó!

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó! Okmányiroda Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a polgármesteri hivatal okmányirodája által intézett leggyakoribb ügyeket és azok leírásait. Elérhetősége: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A mellékelt tájékoztató egyes oldalai külön-külön az adott eljárásban résztvevő ügyfelek részére átadhatók.

TÁJÉKOZTATÓ. A mellékelt tájékoztató egyes oldalai külön-külön az adott eljárásban résztvevő ügyfelek részére átadhatók. TÁJÉKOZTATÓ A JÁRMŰIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATBAN A tájékoztatóban összefoglalt információkat, valamint a további részletszabályokat a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési

Részletesebben

22. A jármű forgalomból történő kivonása

22. A jármű forgalomból történő kivonása 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 22. A jármű forgalomból történő kivonása 100. (1) Az üzemben tartó, a tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére a közlekedési igazgatási

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 Helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. B épület, I. emelet 112. iroda Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-431-380

Részletesebben

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON ( WWW.MAGYARORSZAG.HU) KERESZTÜL ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

A járművek tulajdonjog-változásához az alábbi okmányok szükségesek: Új jármű első forgalomba helyezéséhez az alábbi okmányok szükségesek:

A járművek tulajdonjog-változásához az alábbi okmányok szükségesek: Új jármű első forgalomba helyezéséhez az alábbi okmányok szükségesek: A járművek tulajdnjg-váltzásáhz az alábbi kmányk szükségesek: Személyaznsságt, lakcímet igazló kmány, személyi aznsító szám igazlása Régi vagy új típusú frgalmi engedély (új típusú frgalmi engedély esetén:

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Kiadásra kerülő okmányok Törzskönyv A törzskönyv a jármű tulajdonjogát kizárólagosan igazoló okmány. Mely nem feltétele a közúti forgalomban való részvételnek. A törzskönyv

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 Helye: 2457 Adony, Rákóczi út 21. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Kirendeltség-vezető: Fábián Gyöngyi Telefon: 06-25-504-522

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után 18 éves kor betöltéséig Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-795-241 Fax: 06-25-405-989 E-mail:

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Fonyód, dy Endre utca 39. Személyazonosító igazolvány (85) 361852/33 mellék Bándi ndorné Lakcímbejelentés (85) 361852/34 mellék dr.

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása A Magyar Közlöny 174. számában megjelent az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI törvény( a

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban

A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban Tartalom A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban... 2 Külföldi rendszámok használata... 2 E betűjelű rendszámtábla használata... 3 P betűjelű rendszámtábla

Részletesebben

Kormányablak Osztály Adonyi Kirendeltség

Kormányablak Osztály Adonyi Kirendeltség Helye: Osztályvezető: Kirendeltség-vezető: Telefon: E-mail: Ügyfélfogadási idő: 2457 Adony, Rákóczi út 21. Szopka Gáborné Dr. Hujber Edina Fábián Gyöngyi 06-25-795-255 kormanyablak.adony@dunaujvaros.fejer.gov.hu

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A biztosítottak körében már ismert E-111 jelű nyomtatványt 2005. november 1-jétől Magyarországon

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Vezetői engedély ügyek Vezetői engedély ügyek: Ügyindítás Nemzetközi vezetői engedély igénylése Az eljárás költsége: 2300 Ft igazgatási - kiadás alapjául szolgáló érvényes magyar vezetői

Részletesebben

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

JÁRMŰKATEGÓRIÁK... 3 RENDSZÁM... 6

JÁRMŰKATEGÓRIÁK... 3 RENDSZÁM... 6 Segédlet 2015 1 Tartalom JÁRMŰKATEGÓRIÁK... 3 M járműkategória: Személyszállító gépkocsik... 3 N járműkategória: Áruszállító gépkocsik... 3 O kategória: Pótkocsik (nyergesvontatók is)... 4 Motorkerékpárok

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele)

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: - a rongálódott személyazonosító igazolvány (amennyiben rendelkezik Amennyiben

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben