Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:"

Átírás

1 Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az előjegyzett ügyfelek minden esetben előnyt élveznek. Okmányirodánkban ügyfélfogadási napokon házipénztár működik. Az eljárási illeték és az igazgatási szolgáltatási díj megfizethető csekken vagy házipénztárban. A házipénztárat igénybevevő ügyfeleink figyelmét felhívjuk, hogy a fizetendő díj, illeték összegét pontosan előkészíteni szíveskedjenek. Pénz váltani különösen a kora reggeli órákban nem áll módunkban tekintettel arra, hogy a pénztár csak ügyfélfogadási napokon működik. Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ (12 m. és 13. m.) Ügyfélfogadási idő Hétfő: 8:00-11:30, 13:00-15:30 Kedd: nincs ügyfélfogadás Szerda: 8:00-11:30, 13: Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8-12 óra Főbb típusok: 1. Forgalmi engedély pótlása 2. Járművek forgalomból történő kivonása (Ideiglenes,-és végleges kivonás) 3. A jármű átmeneti időszakra történő kivonása KÉRELEMRE 4. A járművek tulajdonváltozása (átírás) 5. Rendszámtábla pótlása 6. Forgalmi engedély csere műszaki vizsga után 7. Regisztrációs matrica pótlása 8. Átrendszámozás 9. Üzembentartó bejegyzése, törlése Az itt felsoroltak, az okmányirodánkban leggyakrabban előforduló ügytípusok. Amennyiben ezektől eltérő ügyben kíván minket felkeresni vagy kérdése van, felkereshet minket

2 ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon munkaidőben. Kedden és csütörtökön kizárólag telefonon. Forgalmi engedély pótlásához szükséges okmányok, nyomtatványok: Magánszemély esetén: Tulajdonos/üzembentartó vagy meghatalmazott Személyazonosító okmány, lakcímkártya (ha van) hátsó rendszámtábla (leszerelve, tisztára mosva) kötelező gépjármű felelősségbiztosítás aktuális időszakra vonatkozó igazolása/csekkszelvénye Jogi személy esetén: a magánszemély ügyintézésnél leírtak három hónapnál nem régebbi cégkivonat az ügyintéző részére meghatalmazás Az ügy elintézéséhez fizetendő díjak, illetékek: illetéke: csekken vagy házipénztárban törzskönyv illetéke: csekken vagy házipénztárban (ha a járműnek még nincs törzskönyve) A járműnek érvényes műszaki vizsgával rendelkeznie kell. A járművek forgalomból történő kivonása A jármű ideiglenes kivonása Járművet ideiglenesen kivonatni meghatározott időre, de legfeljebb 6 hónap időtartamra lehet. A kért időtartam letelte után a jármű automatikusan helyeződik vissza a forgalomba. A kérelemhez be kell mutatni: személyazonosító okmány, lakcímkártya (ha van) csekken vagy házipénztárban Jogi személy esetében: az előzőekben leírtak

3 továbbá három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés eredeti példánya (vagy közjegyző által hitelesített) ügyintéző részére meghatalmazás A jármű végleges kivonása A bontási átvételi igazolás kiállításra jogosult bontók listáját megtalálható az interneten vagy az okmányirodában október 15. után az M 1 N 1 kategóriában tartozó járművet a forgalomból véglegesen csak bontási igazolással lehet. A kérelem benyújtásakor csatolni kell: és törzskönyv (ha korábban kiállításra került) rendszámtáblák személyazonosító okmány, lakcímkártya ( ha van), meghatalmazás bontási átvételi igazolás (M1; N1 kategóriába tartozó járművek esetén) A végleges kivonás díja: csekken vagy házipénztárban. Jogi személy esetében: az előzőekben leírtak továbbá három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés eredeti példánya ügyintéző részére meghatalmazás A bontási átvételi igazolással forgalomból véglegesen kivont járművet ismételten forgalomba helyezni nem lehet. A jármű átmeneti időszakra történő kivonása kérelemre: Az átmeneti időszakra történő kivonás időtartama a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított tíz év. A forgalomból átmeneti időszakra történő kivonás okai: a) a jármű eltulajdonítása; b) a járművel külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás; c) a jármű külföldre történő értékesítése, illetve d) a jármű muzeális előminősítése esetén.

4 A felsorolásban szereplő kivonási ok fennállását az ügyfél okirattal köteles igazolni, melynek másolatát a kérelemhez csatolni kell. A kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak: a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrhatóság által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat; b) a járművel külföldön történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye vagy vízuma; c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat; d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása A kérelem benyújtásához csatolni kell: a rendszámtáblát (kivéve eltulajdonítás esetén) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát A kérelem benyújtásához be kell mutatni:, törzskönyv (feltéve, ha azokkal rendelkezik) személyi igazolvány, lakcímkártya (ha van), meghatalmazás Az átmeneti időszakra történő kivonás díja: csekken vagy házipénztárban befizetve. Jogi személy esetében: az előzőekben leírtak továbbá három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés eredeti példánya ügyintéző részére meghatalmazás A járművek tulajdonjog változásának (átírás) ügyintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Az átírásnál a vagyonszerzési illeték befizetése a Postán történik. Csekket az Okmányirodában az ügyintézőtől kapja. Felhívjuk a figyelmet, hogy az APEH utasítása alapján a vagyonszerzési illeték befizetésére szolgáló készpénzátutalási megbízás befizetőazonosító rovatában fel kell tűntetni a vevő adóazonosító jelét illetve adószámát. Ennek elmaradása az illeték téves számlára könyvelését vagy akár a könyvelés elmaradását eredményezheti, így erre különösen nagy figyelmet kell fordítani. Csatolni kell:

5 amennyiben a gépjármű törzskönyvvel rendelkezik, törzskönyv tulajdonjog megszerzését igazoló okirat (adásvételi-, ajándékozási szerződés, számla, hatósági határozat, jogerős hagyatékátadó végzés stb.) eredeti példánya ha nem személyesen jön az ügyfél, meghatalmazás a forgalmi engedély ( ) és a törzskönyv ( ) illetékének befizetését igazoló csekk vagy nyugta Be kell mutatni: kötelező felelősség biztosítás új tulajdonos részére eredetiségvizsgálat igazolás/határozat személyi igazolvány, lakcímkártya (ha van) vagyonszerzési illeték befizetését igazoló csekkszelvény (csekket az okmányirodában adunk ki, melyre az adóazonosító jelet illetve az adószámot fel kell majd vezetni.) Jogi személy esetén: három hónapnál nem régebbi cégkivonat ügyintéző részére meghatalmazás illetékmentesség esetén az illetékhivatal által kiállított határozat. A vagyonszerzési illeték mértéke: Személygépkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéke: 1890 cm3 hengerűrtartalomig 18.- / cm cm 3 fölött 24.-/ cm3 Motorkerékpár visszterhes vagyonátruházási illetéke: 500 cm3 hengerűrtartalomig 18.-/ cm3 500 cm3 hengerűrtartalom fölött 24.- / cm3 Tehergépkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéke hengerűrtartalomtól függetlenül 18.- / cm3 Pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéke:

6 kg megengedett legnagyobb össztömegig minden más esetben Rendszámtábla pótlása: Magánszemély esetén: a tulajdonos személyesen vagy meghatalmazással személyi igazolvány, lakcímkártya (ha van) érvényes kötelező felelősségbiztosítás Jogi személy esetén: a magánszemélynél felsoroltak 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés cég ügyintézőjének megbízása Érvényes műszaki vizsgával rendelkezni kell a járműnek. Fizetendő: rendszámtábla utángyártásának díja a forgalmi engedély * műszaki címke * esetenként: - ha hátsó forgalmi rendszámot kell pótolni - és a forgalmi engedélyben már nincs hely az új címkének Fontos! : motorkerékpár és utánfutó/pótkocsi rendszámtábláját nem lehet utángyártatni, át kell rendszámozni a járművet. Forgalmi engedély csere műszaki vizsga után: (pl: forgalmi betelt, vontatási adat bejegyzés, törlés miatt) műszaki adatlap hátsó rendszámtábla (leszerelve, tisztára mosva) kötelező felelősségbiztosítás

7 személyi igazolvány, lakcímkártya (ha van) / jogi személynél szokásos Díjak/illetékek: forgalmi engedély címke díja törzskönyv, ha még nem volt, vagy ha az adatváltozás a törzskönyv adatait is érinti. Regisztrációs matrica utángyártása: a régi matrica körbevágva a szélvédőn kötelező felelősség biztosítás személyi azonosító okmány /jogi személy szokásos Kb. 3 hét alatt készül el. Ha a regisztrációs matrica eltűnt vagy a száma nem olvasható, pótolni nem lehet, a járművet át kell rendszámozni. Átrendszámozás: Magánszemély esetén: rendszámtábla/ rendszámtáblák a tulajdonos személyesen vagy meghatalmazással személyi igazolvány, lakcímkártya (ha van) érvényes kötelező felelősségbiztosítás Jogi személy esetén mellékelni kell: a magánszemélynél felsoroltak 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés cég ügyintézőjének megbízása Érvényes műszaki vizsgával rendelkezni kell a járműnek.

8 Az elintézéshez fizetendő díjak/illetékek: érvényesítő címke díja: 585- illetéke: rendszámtábla díja : 1 pár db (utánfutó, motorkerékpár) Üzembentartói bejegyzés, törlés: Magánszemély esetén: tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata üzembentartó személyi igazolványa, lakcímkártyája érvényes kötelező felelősségbiztosítás tulajdonos vagy az üzembentartó nevére megkötve Jogi személy esetén: a magánszemélynél felsoroltak 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés cég ügyintézőjének megbízása Érvényes műszaki vizsgával rendelkezni kell a járműnek. Díjak/illetékek: forgalmi engedély törzskönyv illetve (csak, ha a jármű korábban törzskönyvvel nem rendelkezett)

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés 2009 1 A VI. fejezet egy összetett témát dolgoz fel, a járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, a járműigazgatást,

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldinek

Részletesebben

Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY 2010. 07. 01. 1. ADÓIGAZOLÁS 2010.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba.

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba. Kitöltési útmutató (a G0002-12-01-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-12-01-es Betétlap a G0002-12-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. a) és d) pontjában, a közúti

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2013. november 2-ától 1/39 Tartalomjegyzék Köszöntő... 3 Terméktájékoztató...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 22., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 22., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 22., kedd Tartalomjegyzék 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 303/2009. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

Eljáró szervezeti egység: Adóügyi Osztály

Eljáró szervezeti egység: Adóügyi Osztály Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban

A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban Tartalom A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban... 2 Külföldi rendszámok használata... 2 E betűjelű rendszámtábla használata... 3 P betűjelű rendszámtábla

Részletesebben

Merkantil Csoport. Terméktájékoztató. Közvetlen autóhitel/-lízing Autófedezetes szabadhitel, visszlízing. 2012. február 06.

Merkantil Csoport. Terméktájékoztató. Közvetlen autóhitel/-lízing Autófedezetes szabadhitel, visszlízing. 2012. február 06. Merkantil Csoport Terméktájékoztató Közvetlen autóhitel/-lízing Autófedezetes szabadhitel, visszlízing 2012. február 06. A Finanszírozó Autót, motorkerékpárt szeretne? Figyelünk igényeire és alkalmazkodunk

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2014. szeptember 1-jétől 1/42 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben