Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata"

Átírás

1 Tájákoztatók Tartalomjegyzék Állampolgársági ügyek... 2 Tájékoztató honosítási, visszahonosítási kérelem benyújtásáról... 2 Vizsgatételek az alkotmányos alapismeretek vizsgához... 3 Tájékoztató külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséről... 5 Hol lehet a tanúsítványt kikérnie a külföldi állampolgárnak?... 6 Tájékoztató magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány kiállításáról... 6 OFFI Ügyfélszolgálati Irodák Magyarországon... 7 Házasság... 9 Tájékoztató külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséről... 9 Hol lehet a tanúsítványt kikérnie a külföldi állampolgárnak? Tájékoztató magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány kiállításáról OFFI Ügyfélszolgálati Irodák Magyarországon

2 Állampolgársági ügyek Tájékoztató honosítási, visszahonosítási kérelem benyújtásáról A honosítási kérelmet a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kell benyújtani. Az a nem magyar állampolgár nyújthatja be honosítási kérelmét, aki a bevándorlásának/letelepedésének engedélyezésétől számított 8 éve Magyarországon él, büntetlen előéletű, ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, megélhetése és lakóhelye biztosított, alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven írásbeli és szóbeli vizsgát tett. Nem köteles vizsgát tenni az, aki 65. életévét betöltötte, vagy kiskorú, vagy visszahonosítását kéri, vagy magyar nyelvű oktatásban részesült (akár külföldi iskolában magyar nyelvű oktatási intézményben általános-, középiskola, felsőoktatási intézmény), illetve az, aki magyarországi felsőoktatási intézményben szerzett diplomát. A vizsgára szintén az anyakönyvvezetőnél lehet bejelentkezni. A vizsga díja ,- forint. 1. Kedvezményesen honosítható az, aki bevándorlásának/letelepedésének engedélyezésétől számított 3 évig Magyarországon lakott, fennállnak a fent említett b, c, és d, pontban foglaltak és legalább 3 éve magyar állampolgárral házasságban él vagy kiskorú gyermeke magyar állampolgár. (A Belügyminisztérium elbírálási ideje: 1 év) 2. Honosítását kérheti az a magát magyar nemzetiségűnek valló Magyarországon élő nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt és ezt okiratokkal bizonyítani is tudja, valamint a fent említett b, c, és d, pontokban felsorolt feltételek fennállnak. A honosítási kérelem a bevándorlás/letelepedés engedélyezése napjától benyújtható. (A Belügyminisztérium elbírálási ideje: 1 év) 3. Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek a kérelem benyújtását megelőzően legalább 5 éven át Magyarországon volt a lakóhelye (bevándorlását vagy letelepedését 5 éve engedélyezték), és a b, c, és d, pontokban felsorolt feltételek fennállnak, ha az ország területén született, kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet, vagy hontalan. (A Belügyminisztérium elbírálási ideje: 1 év) 4. Visszahonosítás: Visszahonosítását kérheti az a Magyarországon lakó nem magyar állampolgár, akinek magyar állampolgársága megszűnt. A honosítási kérelem a bevándorlás/letelepedés engedélyezése napjától benyújtható. (A Belügyminisztérium elbírálási ideje: 6 hónap.) 2

3 A kérelmet személyesen lehet benyújtani az anyakönyvvezetőnél, hozni kell: a személyazonosító igazolványt, nagykorú kérelmező saját kézzel írt önéletrajzot, arcfényképet, a kérelmező születési anyakönyvi kivonatát, családi állapot igazolására: igazolást arról, hogy még nem volt házas (nőtlen vagy hajadon) nem kell csatolni, házassági anyakönyvi kivonatot, házastárs halotti anyakönyvi kivonatát, jogerős bontóítéletet, a bevándorlás vagy letelepedés engedélyezéséről szóló határozatot, lakóhely igazolására: lakásbérleti szerződést, adás-vételi szerződést, tulajdoni lapot, befogadó nyilatkozatot, a megélhetés igazolására: munkáltatói igazolást, adóigazolást, banki számlát, alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló bizonyítványt (ha a fentiek alapján a vizsga alól mentesül, csatolni kell a mentességről szóló igazolást is bizonyítvány, diploma) 3

4 Vizsgatételek az alkotmányos alapismeretek vizsgához 1.) a.) Ismertese, milyen - kiemelkedően fontos - nemzetközi szervezeteknek tagja a Magyar Köztársaság! Röviden mutassa be ezeket a szervezeteket! b.) Ismertesse az Alkotmány fogalmát, általános rendelkezéseit! 2.) a.) Röviden mutassa be az Európai Uniót (szervezete, működése)! Mi az Európai Unió célja? Miért érdekünk az Európai Unióhoz történő csatlakozás? b.) Ismertesse az Országgyűlés feladatait, működését, a képviselők jogait és kötelességeit! 3.) a.) Ismertesse Magyarország leglényegesebb adatait: földrajzi elhelyezkedése, területe, államformája, lakosságának száma, területi tagozódása! b.) Ismertesse az országgyűlési választások választási alapelveit, választási eljárás legfontosabb sajátosságait! 4.) a.) Melyek a Magyar Köztársaság nemzeti és egyéb jelképei? b.) Beszéljen a helyi önkormányzati képviselő- és polgármester választásról! 5.) Sorolja fel nemzeti ünnepeinket! Mondja el a Himnusz első versszakát! b.) Hogyan történik a köztársasági elnök választása, mik az államfő legfontosabb feladatai? 6.) a.) Népünk eredete. A honfoglalás. Az államalapítás. (Géza és István szerepe a magyar történelemben) b.) Beszéljen az Alkotmánybíróság hatásköréről, szervezetéről és feladatairól! 7.) a.) A tatárjárás. A középkori Magyarország virágzása (13., 15. század). b.) Beszéljen az Állami Számvevőszékről, mint az Országgyűlés pénzügyi ellenőrző szervének a feladatáról! Milyen jogosultságai vannak az országgyűlési biztosoknak és azokat milyen eszközökkel tudják megvalósítani? 8.) a.) Törökellenes harcok a században (Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Mohács az ország három részre szakadása). b.) Beszéljen a Magyar Köztársaság fegyveres erőiről (honvédség és határőrség) Melyek a rendőrség feladatai? 9.) a.) Buda felszabadítása II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. b.) Ismertesse a magyar igazságszolgáltatási rendszer (bíróság, ügyészség) működését és felépítését! 4

5 10.) a.) Magyarország a 18. században (Mária Terézia, II. József) b.) Beszéljen a kormányról, a minisztériumokról és a közigazgatási hivatalokról. 11.) a.) A reformkor. Forradalom és szabadságharc ben. b.) Hogyan látják el feladataikat a helyi önkormányzatok? 12.) a.) A kiegyezés. A polgárosodó Magyarország az első világháborúig ( ). b.) Sorolja fel a helyi önkormányzatok típusai. Hogyan, milyen bevételekkel és kiadásokkal gazdálkodnak? 13.) a.) Magyarország az I. világháborúban. b.) Jellemezze röviden az államigazgatási eljárás szakaszait: alapeljárás, jogorvoslati eljárás, végrehajtási eljárás! 14.) a.) Az I. világháború utáni Magyarország. A Magyar Tanácsköztársaság b.) Milyen jogai és kötelezettségei vannak a magyar állampolgároknak? 15.) a.) A trianoni békeszerződés. A Horthy-rendszer kialakulása és megszilárdulása b.) Az állampolgárság keletkezése és megszerzése. 16.) a.) Magyarország a II. világháborúban. A német megszállás és a nyilas rémuralom. b.) Beszéljen a magyar állampolgárság honosítással történő megszerzésének feltételeiről és körülményeiről! 17.) a.) A II. világháborút követő időszak: a demokrácia reménye és esélye (Magyarország ). b.) A magyar állampolgárság megszűnése és megszüntetése. A magyar állampolgárság igazolása. 18.) a.) A kommunista hatalomátvétel és diktatúra. A Rákosi-diktatúra válsága. b.) Mi a világörökség és milyen típusai vannak? Soroljon fel hármat a világörökség magyar értékei közül! 19.) a.) Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A Kádár-korszak. b.) Mutasson be két Ön által kiválasztott meghatározó személyiséget a magyar kulturális életből. 5

6 20.) a.) A rendszerváltás: a demokratikus Magyarország megszületése. b.) Mutasson be két Ön által kiválasztott személyiséget a magyar művészet (irodalom, festészet, szobrászat, zene stb.) és tudomány világából! 6

7 Tájékoztató külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséről Ha külföldi állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni, a magyar anyakönyvvezető előtt az illetékes külföldi anyakönyvi hatóság (az egyes országok belső szabályozásától függően: anyakönyvvezető, felettes szerv, külképviseleti hatóság, stb.) által kiállított tanúsítvánnyal igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs törvényes akadálya. A tanúsítvány további tartalmi követelményei: A külföldi házasuló családi és utóneve, születési helye és ideje, szüleinek neve, családi állapota, valamint a leendő házastárs családi és utóneve, születési helye és ideje, szüleinek neve. A külföldi állampolgár a házasságkötést megelőző eljárás során a külföldi hatóság által kiállított tanúsítványon kívül még az alábbi okmányokat köteles az anyakönyvvezetőnek bemutatni, ill. becsatolni: 1. Külföldi útiokmány (útlevél), mely állampolgárságot igazoló okmány (bemutatni), 2. Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban (becsatolni), 3. Ha a külföldi házasuló elvált vagy özvegy családi állapotú, ezt a tényt igazoló okirat (pl.: jogerős bontóítélet, halotti anyakönyvi kivonat) hiteles magyar fordításban (becsatolni). Néhány állam esetében (pl.: Németország) a külföldi hatóság által kiállított okiratokat (jelen esetben külföldi házasuló tanúsítványa, valamint születési anyakönyvi kivonata) a kiállító külföldi szerv felügyeleti szerve vagy az illető országban működő magyar külképviselet kell, hogy felülhitelesítse (úgynevezett Apostille -el ellássa). (Külön megemlítendők a román állampolgárok, részükre Romániában nem adnak ki megfelelő tanúsítványt, kiállítják viszont az igazolást a magyarországi külképviseletek Budapesten és Szegeden.) A tanúsítvány az abban feltüntetett ideig, illetve, ha érvényességi időt nem tartalmaz, akkor a kiállítástól számított 6 hónapig fogadható el. A házasságkötési szándék bejelentéséről (magyarul nem értő külföldi fél esetén tolmácsról a házasuló felek gondoskodnak) az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a Bács- Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatalhoz terjeszt fel elbírálás céljából, amennyiben a Közig. Hiv. az adatokat megfelelőnek találja, a házasság megköthető. A 30 napos várakozási időt a felettes szerv nyilatkozatától kell számítani. Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni. Hiteles fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Rt Budapest VI., Bajza u. 52., vagy legközelebbi kirendeltsége: Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. Telefon/Fax: 76/ készíthet. Ezen túlmenően hiteles fordítást idegen nyelvű közjegyző is készíthet, mely lakóhelyünkhöz legközelebb Szegeden található. 7

8 Hol lehet a tanúsítványt kikérnie a külföldi állampolgárnak? Román állampolgároknak: Románia Szegedi Főkonzulátusa 6720 Szeged, Kelemen L. u. 5. Tel: 62/ Ügyfélfogadás: H, K, Cs, P: , Szerdán nincs ügyfélfogadás Egyéb állampolgároknak: a tanúsítványt a Magyarországon élő külföldi állampolgárok esetében a magyarországi illetékes ország nagykövetsége adja ki (ez a legjobb, mert ők biztosan olyat adnak, amit a Közigazgatási Hivatal elfogad, illetve több esetben még magyar nyelvű is, így nem kell fordítani). 8

9 Tájékoztató magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány kiállításáról A tanúsítványt a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal állítja ki. A tanúsítvány kiállítását a magyar állampolgár lakóhelye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalnál kell kérelmezni. Az eljárás illetéke 5.000,- Ft. A tanúsítványhoz szükséges: 1. A magyar állampolgár részéről személyazonosító igazolvány és születési anyakönyvi kivonata. 2. A külföldön lakó és tartózkodó házasulónak az illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető vagy konzul) előtt tett és hitelesített nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy tervezett házasságkötésének legjobb tudomása szerint nincs semmilyen törvényes akadálya. A nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha tartalmazza a külföldi fél születési, valamint házassági családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, családi állapotát, szüleinek családi és utónevét, a nyilatkozó lakóhelyét és állampolgárságát. Amennyiben a külföldi fél Magyarországon tartózkodik, fenti nyilatkozatát az anyakönyvvezető előtt is megteheti. 3. A külföldi házasuló születési anyakönyvi kivonata, személyazonosító okmánya. Tolmácsról szükség szerint a házasulóknak kell gondoskodniuk. Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni. Hiteles fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Rt Budapest VI., Bajza u. 52., vagy legközelebbi kirendeltsége: Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. Telefon/Fax: 76/ készíthet. Ezen túlmenően hiteles fordítást magyar külképviseleti hatóság, valamint idegen nyelvű közjegyző is készíthet, mely lakóhelyünkhöz legközelebb Szegeden található. Néhány állam esetében (pl.: Németország) a külföldi hatóság által kiállított okiratokat (jelen esetben külföldi házasuló nyilatkozata, valamint születési anyakönyvi kivonata) a kiállító külföldi szerv felügyeleti szerve vagy az illető országban működő magyar külképviselet kell, hogy felülhitelesítse (úgynevezett Apostille -el ellássa). Ha a házasságkötést Németországban tervezik, akkor a már kiállított tanúsítványt is el kell láttatni Apostille -el, melyet a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályán lehet kérelmezni (Cím: Budapest II., Nagy Imre tér 4., Tel.: , Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, és pénteki napokon délelőtt). 9

10 OFFI Ügyfélszolgálati Irodák Magyarországon BAJA Cím: Baja 6500, Szt. Imre tér 2. Nyitva tartás: H-Cs: , P: Telefon: 79/ Fax: 79/ KISKUNHALAS Cím: Kiskunhalas 6400, Szilády Áron u (City irodaház) Nyitva tartás: H-Cs: , P: Telefon/Fax: 77/ KECSKEMÉT Cím: Kecskemét, 6000, Deák Ferenc tér 5. Nyitva tartás: H-Cs: de: , du: , P: de: , du: Telefon/Fax: 76/ SZEGED Cím: Szeged 6723, József Attila sgt. 12. Nyitva tartás: H, Cs: , K: , Sze: , P: Telefon/Fax: 62/ , 62/ CSONGRÁD Cím: Csongrád, 6640, Dózsa Gy. tér Nyitva tartás: H-Cs: , P: Telefon/Fax: 63/

11 Házasság Tájékoztató külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséről Ha külföldi állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni, a magyar anyakönyvvezető előtt az illetékes külföldi anyakönyvi hatóság (az egyes országok belső szabályozásától függően: anyakönyvvezető, felettes szerv, külképviseleti hatóság, stb.) által kiállított tanúsítvánnyal igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs törvényes akadálya. A tanúsítvány további tartalmi követelményei: A külföldi házasuló családi és utóneve, születési helye és ideje, szüleinek neve, családi állapota, valamint a leendő házastárs családi és utóneve, születési helye és ideje, szüleinek neve. A külföldi állampolgár a házasságkötést megelőző eljárás során a külföldi hatóság által kiállított tanúsítványon kívül még az alábbi okmányokat köteles az anyakönyvvezetőnek bemutatni, ill. becsatolni: 4. Külföldi útiokmány (útlevél), mely állampolgárságot igazoló okmány (bemutatni), 5. Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban (becsatolni), 6. Ha a külföldi házasuló elvált vagy özvegy családi állapotú, ezt a tényt igazoló okirat (pl.: jogerős bontóítélet, halotti anyakönyvi kivonat) hiteles magyar fordításban (becsatolni). Néhány állam esetében (pl.: Németország) a külföldi hatóság által kiállított okiratokat (jelen esetben külföldi házasuló tanúsítványa, valamint születési anyakönyvi kivonata) a kiállító külföldi szerv felügyeleti szerve vagy az illető országban működő magyar külképviselet kell, hogy felülhitelesítse (úgynevezett Apostille -el ellássa). (Külön megemlítendők a román állampolgárok, részükre Romániában nem adnak ki megfelelő tanúsítványt, kiállítják viszont az igazolást a magyarországi külképviseletek Budapesten és Szegeden.) A tanúsítvány az abban feltüntetett ideig, illetve, ha érvényességi időt nem tartalmaz, akkor a kiállítástól számított 6 hónapig fogadható el. A házasságkötési szándék bejelentéséről (magyarul nem értő külföldi fél esetén tolmácsról a házasuló felek gondoskodnak) az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a Bács- Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatalhoz terjeszt fel elbírálás céljából, amennyiben a Közig. Hiv. az adatokat megfelelőnek találja, a házasság megköthető. A 30 napos várakozási időt a felettes szerv nyilatkozatától kell számítani. Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni. Hiteles fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Rt Budapest VI., Bajza u. 52., vagy legközelebbi kirendeltsége: Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. Telefon/Fax: 76/ készíthet. Ezen túlmenően hiteles fordítást idegen nyelvű közjegyző is készíthet, mely lakóhelyünkhöz legközelebb Szegeden található. 11

12 Hol lehet a tanúsítványt kikérnie a külföldi állampolgárnak? Román állampolgároknak: Románia Szegedi Főkonzulátusa 6720 Szeged, Kelemen L. u. 5. Tel: 62/ Ügyfélfogadás: H, K, Cs, P: , Szerdán nincs ügyfélfogadás Egyéb állampolgároknak: a tanúsítványt a Magyarországon élő külföldi állampolgárok esetében a magyarországi illetékes ország nagykövetsége adja ki (ez a legjobb, mert ők biztosan olyat adnak, amit a Közigazgatási Hivatal elfogad, illetve több esetben még magyar nyelvű is, így nem kell fordítani). 12

13 Tájékoztató magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány kiállításáról A tanúsítványt a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal állítja ki. A tanúsítvány kiállítását a magyar állampolgár lakóhelye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalnál kell kérelmezni. Az eljárás illetéke 5.000,- Ft. A tanúsítványhoz szükséges: 4. A magyar állampolgár részéről személyazonosító igazolvány és születési anyakönyvi kivonata. 5. A külföldön lakó és tartózkodó házasulónak az illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető vagy konzul) előtt tett és hitelesített nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy tervezett házasságkötésének legjobb tudomása szerint nincs semmilyen törvényes akadálya. A nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha tartalmazza a külföldi fél születési, valamint házassági családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, családi állapotát, szüleinek családi és utónevét, a nyilatkozó lakóhelyét és állampolgárságát. Amennyiben a külföldi fél Magyarországon tartózkodik, fenti nyilatkozatát az anyakönyvvezető előtt is megteheti. 6. A külföldi házasuló születési anyakönyvi kivonata, személyazonosító okmánya. Tolmácsról szükség szerint a házasulóknak kell gondoskodniuk. Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni. Hiteles fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Rt Budapest VI., Bajza u. 52., vagy legközelebbi kirendeltsége: Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. Telefon/Fax: 76/ készíthet. Ezen túlmenően hiteles fordítást magyar külképviseleti hatóság, valamint idegen nyelvű közjegyző is készíthet, mely lakóhelyünkhöz legközelebb Szegeden található. Néhány állam esetében (pl.: Németország) a külföldi hatóság által kiállított okiratokat (jelen esetben külföldi házasuló nyilatkozata, valamint születési anyakönyvi kivonata) a kiállító külföldi szerv felügyeleti szerve vagy az illető országban működő magyar külképviselet kell, hogy felülhitelesítse (úgynevezett Apostille -el ellássa). Ha a házasságkötést Németországban tervezik, akkor a már kiállított tanúsítványt is el kell láttatni Apostille -el, melyet a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályán lehet kérelmezni (Cím: Budapest II., Nagy Imre tér 4., Tel.: , Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, és pénteki napokon délelőtt). 13

14 OFFI Ügyfélszolgálati Irodák Magyarországon BAJA Cím: Baja 6500, Szt. Imre tér 2. Nyitva tartás: H-Cs: , P: Telefon: 79/ Fax: 79/ KISKUNHALAS Cím: Kiskunhalas 6400, Szilády Áron u (City irodaház) Nyitva tartás: H-Cs: , P: Telefon/Fax: 77/ KECSKEMÉT Cím: Kecskemét, 6000, Deák Ferenc tér 5. Nyitva tartás: H-Cs: de: , du: , P: de: , du: Telefon/Fax: 76/ SZEGED Cím: Szeged 6723, József Attila sgt. 12. Nyitva tartás: H, Cs: , K: , Sze: , P: Telefon/Fax: 62/ , 62/ CSONGRÁD Cím: Csongrád, 6640, Dózsa Gy. tér Nyitva tartás: H-Cs: , P: Telefon/Fax: 63/

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM 1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú,

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő - Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):...

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):... A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM Alulírott....... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel)

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről Egyszerűsített honosítási eljárást követő hazai anyakönyvezés Az 1993. évi LV. törvény (Áptv.) 4. (3) bekezdésében és a 4. (3a) és a 4. (3b)

Részletesebben

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 bejegyzett élettárs/érintett/egyéb kérelmező

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján

HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján A köztársasági elnöknek Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján Alulírott... és házastársam,...

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

Illetékeség: Szükséges okiratok:

Illetékeség: Szükséges okiratok: Ügyleírás: Illetékeség: Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok!

Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok! Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok! Eltelt 20 év közösségünk és nyilván szervezetünk életében is. Saját szülőföldünkön való megmaradásunkért küzdöttünk és küzdünk ma is. Ezen küzdelmeinkhez számítottunk,

Részletesebben

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni)

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Illetékmentes a születési kivonat, ha a születés anyakönyvezésekor első ízben haláleset anyakönyvezéséhez van

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok:

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok: Anyakönyvi ügyek: 1. Tájékoztatás 2. Születés anyakönyvezése 3. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 4. Házasságkötési szándék bejelentése 5. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 6. Haláleset anyakönyvezése

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott SABAU PETRU és házastársam,

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/142-anyakönyvi-ügyek?tmpl=c...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/142-anyakönyvi-ügyek?tmpl=c... 1 / 7 2012.02.03. 10:39 Anyakönyvi ügyek 2011. április 26. kedd, 03:41 TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉSRŐL A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének feladatai a települési önkormányzatok

Részletesebben

2001. évi XXXII. törvény. a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény módosításáról

2001. évi XXXII. törvény. a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény módosításáról NETJOGTÁR. A CompLex Kiadó Kft. CompLex jogi adatbázisából. 2001. évi XXXII. törvény a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról 1. (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. Anyakönyvi kivonat személyesen és írásban is kérhető.

Anyakönyvi ügyek. Anyakönyvi kivonat személyesen és írásban is kérhető. Anyakönyvi ügyek Az anyakönyvi nyilvántartás hatósági nyilvántartás. Szabályait az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló, többször módosított 1982. évi 17. számú törvényerejű

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról. Az állampolgársági kérelem

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról. Az állampolgársági kérelem 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 24. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

Anyakönyvi igazgatás

Anyakönyvi igazgatás Anyakönyvi igazgatás A jegyző megbízásából az anyakönyvvezetők munkáját koordináló anyakönyvvezető: Kokas Katalin Anyakönyvvezetők: Fekete Barnabás Kokas Katalin Kuti Henriett Margit Szombathyné dr. Kézi

Részletesebben

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot]

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot] Anyakönyvi ügyek Általános tájékoztató [Válasszon dátumot] Tartalomjegyzék 1. Anyakönyvi okiratok kiállítása... 2 2. Hazai anyakönyvezési ügyek... 4 3. Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat

Részletesebben

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Útlevél ügyek Ügyintéző: Mihalik Anikó Ügyfélfogadás: hétfő 8-12 13-16 kedd 8-12 szerda 8-12

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Az Alkotmány 6. (3) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye:

Részletesebben

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény végrehajtásáról

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény végrehajtásáról 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 24. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE ÜGYLEÍRÁS I. SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról. Az állampolgársági kérelem

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról. Az állampolgársági kérelem 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 24. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE Ügymenet modell NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje:

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS 1. /Születéssel kapcsolatos ügyek 2. /Hazai anyakönyvezést megelőző eljárás 3. /Házassági szándék bejelentése 4. /Házassági név megváltoztatása 5. /Házassági névviselési

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 1 KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 1357 Budapest, Pf.: 2. Tel.: 06-1-79-55191, Fax.: 06-1-79-50364

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából Tartózkodási kérelem jövedelemszerzés céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:... év... hó...

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség)

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Iktatószám: Ügyintéző: 1. A személyesen megjelent apa: Jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSA

BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSA 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik.

A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik. 1. Születés anyakönyvezése A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik. Szükséges iratok: orvosi igazolás a gyermek születésérıl szülık házassági anyakönyvi

Részletesebben

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról Az Országgyűlés a magyar állampolgárság erkölcsi súlyának megőrzése és az állampolgárok Magyar Köztársasághoz való kötődésének erősítése érdekében, a magyar

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem gyógykezelés céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Illetékességi terület: országos

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról születendő gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

EU Kék Kártya iránti kérelem

EU Kék Kártya iránti kérelem EU Kék Kártya iránti kérelem Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: EU Kék Kártya kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:...

Részletesebben

1. Születés anyakönyvezése A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik.

1. Születés anyakönyvezése A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik. Az Anyakönyvi Hivatal a 8452 Halimba, Petıfi Sándor utca 16. szám alatti Körjegyzıségen található. Telefonszám: 88/237-003; 88/503-420 Faxszám: 88/237-003 E-mail: korjegyzohalimba@vazsonykom.hu Kisné Borbély

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele)

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: - a rongálódott személyazonosító igazolvány (amennyiben rendelkezik Amennyiben

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból Kérelmet átvevő hatóság: : ügyszám Gépi Tartózkodási kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye: beutazás ideje:... év... hó... nap Tartózkodási vízum száma:

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Vezetői engedély ügyek Vezetői engedély ügyek: Ügyindítás Nemzetközi vezetői engedély igénylése Az eljárás költsége: 2300 Ft igazgatási - kiadás alapjául szolgáló érvényes magyar vezetői

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Anyakönyvi szerv azonosítója: Külképviselet megnevezése: OTTAWA Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma: Iktatószám: I. A személyesen megjelent

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

NETJOGTÁR. A CompLex Kiadó Kft. CompLex jogi adatbázisából.

NETJOGTÁR. A CompLex Kiadó Kft. CompLex jogi adatbázisából. NETJOGTÁR. A CompLex Kiadó Kft. CompLex jogi adatbázisából. 1957. évi V. törvény az állampolgárságról I. FEJEZET A magyar állampolgárok 1. (1) Magyar állampolgár az, aki a) magyar állampolgár szül gyermeke;

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

Az otthonszülésről a kórház értesíti a hivatalunkat, amennyiben a kórházba szállítás megtörtént a szülés után.

Az otthonszülésről a kórház értesíti a hivatalunkat, amennyiben a kórházba szállítás megtörtént a szülés után. Változások az anyakönyvi ügyintézésben Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépése következtében 2014. július 1-jétől a papíralapú anyakönyvi rendszert felváltja az egész országra

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után 18 éves kor betöltéséig Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem

Részletesebben

Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése Hitelesítésre a konzulátus eljárásában, a tiszteletbeli konzuloknál és közjegyzőnél van lehetőség. A tiszteletbeli konzulok és közjegyzők hitelesítési tevékenysége

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Honosítási és Elismerési Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: TAJ száma: Lakóhelye: Tartózkodási helye: (amennyiben nem azonos a lakóhelyével) Családi állapota: Adószáma:

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról Gégény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak Budapest Állampolgárság igazolása iránti kérelem

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak Budapest Állampolgárság igazolása iránti kérelem Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak Budapest Állampolgárság igazolása iránti kérelem Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának megállapítását. Kérem / nem kérem e tényről bizonyítvány kiállítását.

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

A konzulátus ügyfélfogadási rendje

A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátuson valamennyi ügyben csak előzetes időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés, az alábbi ügyek kivételével: - érdekvédelmi ügyek - az egyszeri hazautazásra

Részletesebben