Családtámogatások TGYÁS, GYED

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családtámogatások TGYÁS, GYED"

Átírás

1 Családtámogatások TGYÁS, GYED A gyermekvállalással együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, ezért gondoskodni kell kieső jövedelme pótlásáról. Ennek érdekében az egészségbiztosítás a gyermek születése esetén a jogosultsági feltételekkel rendelkező anyát terhességi-gyermekágyi segélyben, majd gyermekgondozási díjban részesíti. Ezek biztosítási jogviszonyhoz kötött egészségbiztosítási pénzbeli ellátások es adatokkal aktualizálva! Terhességi-gyermekágyi segély Jogosult Aki a szülést megelőző két éven belül 180 napon át biztosított volt, és a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl táppénz, ill. baleseti táppénz folyósításának ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül, aki örökbefogadási szándékkal vette gondozásba a csecsemőt. Passzív TGYÁS Aki a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnése után passzív táppénzt kap és ennek a végét követően 28 napon belül szül, az ún. passzív jogon jogosult TGYÁSra. Ha valakinek a TGYÁS folyósítása alatt szűnik meg a biztosítása, akkor a 168 napból még hátralévő időszakban szintén passzív jogon kapja a TGYÁSt. (A passzív kifejezés azt jelenti, hogy ilyenkor nem áll a TGYÁS mögött biztosítási jogviszony.) Nem jár: ha nincsen jövedelem kiesés, amelyet az egészségbiztosítási ellátásnak kellene pótolni, a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre az anya a teljes keresetét megkapja, ha bármilyen jogviszonyban díjazás kivéve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat, ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. Annak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár terhességi-gyermekágyi segély. Tb tanácsadás Tudod, hogy havi több tízezer forintot is veszíthetsz, ha nem vagy tisztában a jogaiddal és lehetőségeiddel? Tudni szeretnéd, hogyan hozhatod ki a legtöbbet anyagilag a neked járó juttatásokból, ráadásul legálisan? Nem tudod milyen juttatásokra vagy jogosult szülés után (tgyás?gyed?gyes?egyéb?), mit tegyél, ha határozott idejű a munkaviszonyod, vagy éppen megszűnt a munkahelyed a várandósságod alatt, mi jár neked, ha tanuló, munkanélküli vagy vállalkozó vagy, mi a teendő, ha jön a második, harmadik baba? Időtartama

2 A TGYÁS a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A Munka Törvénykönyve szerint a terhes, ill. szülő nőt 24 hét szülési szabadság illeti meg, amelyet úgy kell kiadni, hogy abból 28 nap lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen. A szülési szabadság tehát legkésőbb a szülés napjával kezdődik, ezért a TGYÁS kezdő napja a szülés várható időpontját megelőző 28 nap bármelyike lehet, de legkésőbb a szülés napja. Ha a gyermeket koraszülöttként egészségügyi intézetben ápolják, az anya megszakíthatja a szülési szabadságot, szoptatási táppénzt igényelhet, és az igénybe nem vett részt a gyermek intézetből elbocsátása után is igénybe veheti, a szülést követő egy éven belül. Ha a baba 1500 g alatti súllyal születik jogosult az emelt családi pótlékra. Igénylése A TGYÁS iránti igényt a jogosult foglalkoztatójánál kell bejelenteni, passzív TGYÁS esetében is. Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, az igényt a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztárnál kell bejelenteni. Egyéni vállalkozó a székhelye, telephelye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál, írásban, az igény bejelentésére szolgáló nyomtatványon nyújthatja be igényét. Csatolni kell: Ha az igénybenyújtáskor még nem született meg a gyermek: a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolást, terhesgondozási könyvet, ha a baba megszületik, be kell mutatni a születési anyakönyvi kivonatot, ellenkező esetben leállítják a TGYÁS folyósítását A gyermek születése napjától kezdődően igényelt ellátás esetén a szülést igazoló kórházi igazolást, ill. ha a szülés nem kórházban történt a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, Örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot az örökbefogadási szándékról szóló igazolást Álláskeresési támogatásban részesülő igénylő esetén az álláskeresési támogatás szüneteltetéséről, megállapításáról szóló határozatot Ha az igénylő a szülést megelőző 2 éven belül más foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban állt: Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról nyomtatványt, Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához nyomtatványt. A társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztató a TGYÁS-hez Foglalkoztatói Igazolást állít ki, és a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt 3 munkanapon belül a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztárhoz továbbítja. Összege Ha a kezdőnapot megelőző év január 1.-jétől a TGYÁS kezdőnapjáig van 180 napi jövedelem: A TGYÁS

3 összegének alapjául szolgáló napi átlagkeresetet a táppénzre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. Ha a kezdőnapot megelőző év január 1-jétől a TGYÁS kezdőnapjáig nincs 180 napi jövedelem: a TGYÁS alapja a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének (2006-ban Ft) harmincad része. Ha azonban a biztosított tényleges jövedelme az irányadó időszakban nem éri el a minimálbér kétszeresét, akkor a TGYÁSt a tényleges, ennek hiányában pedig a szerződés szerinti jövedelem alapján kell megállapítani. Annak a személynek, aki álláskeresési támogatás folyósításának szünetelése alatt vagy az ellátás megszűnését követő 42 napon belül szül és tényleges jövedelemmel nem rendelkezik, a TGYÁSt a minimálbér kétszerese, de legfeljebb a munkanélküli-ellátás alapját képező átlagkereset harmincad része alapján kell kiszámítani. Mértéke: A TGYÁS a napi átlagkereset 70 %-a. A jogszabály szerint számított (a megjelölt adókedvezményeket figyelembe véve) személyi jövedelemadó-előleget a folyósító szerv levonja. A TGYÁS után egészségbiztosítási járulékot nem kell fizetni. Gyermekgondozási díj Jogosult a biztosított, gyermeket szülő anya, ha a szülést megelőző két éven belül 180 napon át biztosított volt, a biztosított szülő, ha a GYED igénylését megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt, a TGYÁS-ban részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a tygás igénybevételének időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a TGYÁS-re való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállta alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt. További feltétel, hogy a gyermekgondozási díjat igénylő személy a gyermeket saját háztartásában nevelje. Passzív GYED Akinek a TGYÁS vagy a GYED folyósítása alatt szűnik meg a biztosítása, az a baba 2 éves koráig hátralévő időszakra ún. passzív GYEDet kap. Aki munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban áll, annak a GYED időtartamára a munkáltatójától fizetés nélküli szabadságot kell kérni. Nem jár a gyermekgondozási díj,

4 ha bármilyen jogviszonyban díjazás kivéve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja, vagy ha munkavégzés nélkül is megkapja teljes keresetét, vagy ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (rendszeres pénzellátás: táppénz, TGYÁS, GYED, nyugdíjszerű ellátás, baleseti táppénz, hadi-és nemzeti gondozottak pénzellátása, gyes, gyet, időskorúak járadéka, álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, stb.) ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyeletbe) helyezték el, kivéve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést, ha a gyermeket ideiglenes hatállyal a jogosult háztartásából elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá 30 napot meghaladó időtartamra bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti. Aki a gyermek gondozása ellenére a keresetét részben megkapja, annak csak az elmaradt keresete után jár a GYED. A GYED-re jogosult szülő körülményeiben bekövetkezett olyan változásokat, amelyek következtében e felsorolás szerint már nem lenne jogosult az ellátásra, a változást követő 5 napon belül be kell jelentenie a folyósító szervhez. Időtartama A gyermekgondozási díj legkorábban a TGYÁS, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. A gyermek második életévének betöltéséig akkor is jár, ha az ellátás igénybevételét időközben pl. átmeneti munkába állás miatt megszakítják, azonban az ellátás megszakítása a már megállapított GYED összegét nem érinti. Összege Ha a kezdőnapot megelőző év január 1.-jétől vagy a kezdőnapot közvetlenül megelőzően visszafelé számítva a szülőnek van 180 napi jövedelme: a GYED alapját a táppénzre vonatkozó rendelkezések szerint kell megállapítani Ha a szülőnek nincs 180 napi jövedelme: a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része figyelembevételével kell azt megállapítani. Ha azonban a jogosult jövedelme nem éri el a minimálbér kétszeresét a GYEDet a tényleges, ennek hiányában pedig a szerződés szerinti jövedelem alapján kell megállapítani. A gyermekgondozási díj összegének megállapításánál csak azokat a jövedelmeket lehet figyelembe venni, amelyek után a biztosítottnak (a 4 %-os mértékű) egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. Mértéke: A GYED a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 %-a, legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a lehet. Ennek megfelelően a gyermekgondozási díj évi felső határa havi bruttó Ft, nettó Ft.

5 A gyermekgondozási díj összegéből az adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadóelőleget, a biztosítottat terhelő nyugdíjjárulékot, magánnyugdíjpénztári tag esetén a magánnyugdíjpénztári tagdíjat a folyósító levonja. A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díjak összegét minden évben január 15-éig az azt folyósító szerv külön kérelem nélkül felülvizsgálja, és a január l-jei időponttól a tárgyévre érvényes felső határ figyelembevételével a módosított összeget folyósítja. Igénylése A GYED iránti igényt írásban Igénybejelentés gyermekgondozási díjra elnevezésű nyomtatványon 2 példányban a foglalkoztatónál kell bejelenteni, abban az esetben is, ha az anya a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat. Egyéni vállalkozó a telephelye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál nyújthatja be igényét, szintén az Igénybejelentés gyermekgondozási díjra elnevezésű nyomtatványon Csatolni kell: gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, amely hátoldalára a MEP feljegyzi, hogy GYED-et igényelt, és a feljegyzést dátummal aláírással és bélyegző lenyomattal ellátva visszajuttatja a biztosítottnak. örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, a gyermeket örökbe fogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbe fogadási eljárás megindításáról szóló igazolást, gyám esetén gyámkirendelésről szóló határozat, magán nyugdíjpénztári tag esetén a záradékkal ellátott magán nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatot, a közép-, vagy felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok idejét az oktatási intézmény igazolásával kell bizonyítani (az oktatási intézmény által kiállított igazolás, vagy leckekönyv). a fizetés nélküli szabadság engedélyezését a munkáltató a Foglalkoztatói igazoláson igazolja. Közös szabályok A biztosítási idő számítása A TGYÁS, GYED jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. Bele kell számítani: a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, TGYÁS folyósításának idejét, TGYÁSnál a biztosítás megszűnését követő GYED folyosításának idejét, GYED-nél az előzetes biztosítási időnél nem veszik figyelembe a biztosítás megszűnését követő GYED folyósítási idejét. Így ha valakinek a GYED időtartama alatt szűnik meg a biztosítása, és nem kerül újra biztosításba (pl. másik munkaviszony, álláskeresési járadék, segély), akkor előfordulhat, hogy az újabb gyermeknél már csak GYES-re lesz jogosult. a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejét.

6 A tb-szakértő tippje: Fentiek miatt, ha a TGYÁS alatt szűnik meg a biztosítás, akkor is érdemes a GYED igénylése előtt másik munkahelyet keresni, vagy álláskeresési járadékot igényelni. Ha az előzetes 180 napba még belefér a biztosítás megszűnését követő TGYÁS (tehát a következő szülést megelőző két éven belül van) - mivel ezt még figyelembe veszik a következő GYED-nél akkor elég egy hónappal a szülés előtt biztosításba kerülni, természetesen a szülési szabadságnak legalább első napján biztosításban kell lenni, és meg lesz az előzetes biztosítási idő. De ha a két éven belüli időszakba már nincs benne a biztosítás megszűnését követő TGYÁS, akkor bizony akár a teljes 180 nap biztosítási időre kell hajtani, ha valaki GYED-et szeretne. Választás a különböző pénzbeli egészségbiztosítási ellátások közt Ha a szülő ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre/baleseti táppénzre és TGYÁSra/GYEDre is jogosult lenne, akkor csak az egyik saját választása szerinti ellátást veheti igénybe. Ha a szülő ezen ellátások folyósítása idején újabb ellátásra válik jogosulttá, vagy eredeti választásától eltérően más ellátást kíván igénybe venni, akkor az új ellátást a választás napjától, a korábbi ellátás folyósításának beszűntetésével, lehet megállapítani és folyósítani. Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermek(ek) után egyidejűleg mindketten jogosultak lennének az egészségbiztosítási ellátásokra, akkor is a szülők választása szerint csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani az ellátást. Visszamenőleges igény TGYÁSt és GYEDet visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni, azaz az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani. Elbírálás, folyósítás A TGYÁS, GYED iránti igényt a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely, a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához tartozó munkáltatói kör (volt Területi Államháztartási Hivatal) esetén a Magyar Államkincstár, egyéb esetben a foglalkoztató székhelye, telephelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár bírálja el és folyósítja. A TGYÁSt, GYEDet havonta utólag kell folyósítani, a kifizetőhely a bérfizetési napon, az egészségbiztosítási pénztár pedig a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig. Méltányosság Abban az esetben, ha az anyuka nem rendelkezik a TGYÁS/GYED folyósításához szükséges biztosítási

7 idővel, az OEP-nak lehetősége van arra, hogy meghatározott keretek között méltányosságot gyakorolva, az általános szabályoktól eltérően megállapítsa a TGYÁSra/GYEDre való jogosultságot. Ilyenkor figyelembe kell venni a kérelmező egyéb körülményeit is, pl. azt, hogy az anyagi, jövedelmi viszonyai indokolttá teszik-e a méltányosság gyakorlását. A méltányossági kérelem A kérelmet a szülő foglalkoztatója szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell: a közös háztartásban lakók számát, nyilatkozatot a kérelmező és a vele együtt élők jövedelmi helyzetéről. A méltányosságból engedélyezett pénzellátás összegéről és folyósításáról a megyei egészségbiztosítási pénztár értesíti a kérelmezőt. A méltányossági ellátást kizárólag a megyei egészségbiztosítási pénztár folyósíthatja, még akkor is, ha az igénylő munkahelye kifizetőhely. Apai munkaidő-kedvezmény A gyermekvállalással járó plusz terhek könnyítésére ma már lehetőség van arra is, hogy az apa a gyermeke születésekor távolléti díjjal kifizetett öt munkanap munkaidő-kedvezményt vegyen igénybe. Ha GYED, GYES alatt érkezik a kistestvér Ha a kistestvér beleszületik a GYED-be, GYES-be, 0 bérezett napja lesz a kismamának. Ekkor a testvér után folyósított TGYÁS, GYED alapja a szerződés szerinti bér lesz. De ha a szerződés szerinti bér magasabb, mint a minimálbér kétszerese, akkor a TGYÁS, GYED alapja nem lehet magasabb a minimálbér kétszeresénél. A tb-szakértő tippje: Ha a kismamának a GYED alatt lesz terhes, magas a szerződés szerinti bére, és a GYED 180 bérezett napból lett megállapítva, ill. fel tud éledni a kedvezmény szabály, akkor érdemes a GYED-et visszamondani, és táppénzre menni a következő szülésig. A kedvezményszabály akkor tud feléledni, ha a biztosítottként (tehát nem passzív jogon) kapott táppénz, TGYÁS, GYED miatt nincs meg a 180 bérezett nap, de összeségében a táppénz+tgyás+gyed+bérezett napok száma több mint 180 nap. Ennek az a lényege, hogy megnézik,

8 mennyi volt az utolsó ellátás alapja, és ha ez kedvezőbb, mint a jelenlegi ellátás alapján kapott táppénz, akkor ezt veszik figyelembe. A GYED előtti átlagkereset, ha legalább 180 bérezett napból volt megállapítva, felső határ nélkül, korlátlanul számít ilyenkor. Azonban ha a fent említett táppénz + TGYÁS + GYED + bérezett napok száma nem éri el a 180 napot (pl. mert a kezdőnapot megelőző két év nagyobb része GYES), akkor a táppénz alapja a minimálbér lesz, akármennyi is a kismama szerződés szerinti bruttó bére. GYES melletti táppénz esetében azonban, amíg a kismamának nem lesz 180 bérezett napja, addig a táppénz alapja szintén a minimálbér lesz, függetlenül attól, hogy fel tud-e éledni a kedvezmény szabály vagy sem. Ha a kedvezmény szabály fel tud éledni és kedvezőbb, ilyenkor célszerű a GYES-t átadni az apukának vagy nagyszülőnek, mert ebben az esetben a táppénz alapja szintén az előző ellátás átlaga lesz.

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 -

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - V130731 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - Kedves Olvasónk! A Babafalva TB-kisokossal egy olyan összeállítást szeretnénk átnyújtani Neked, amely áttekinthetően és érthetően mutatja be

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek

A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek 2014 SZÜLÉS GYERMEKKEL OTTHON TÖLTÖTT ÉVEK MUNKÁBA VALÓ VISSZATÉRÉS A GYERMEK ELLÁTÁSA, TANÍTTATÁSA BETEG GYERMEK NAGYCSALÁD LAKHATÁS UTAZÁS PIHENÉS

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem G Y A K O R L A T I K É R D É S E K 1. Személyesen megjelenő ügyfelünk írásképtelen ezért szóban kívánja bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenységét. Elfogadható-e a szóban tett bejelentés? X - igen -

Részletesebben

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ: Ki jogosult rá? A hozzátartozó

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2014 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során?

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? A sérelmet szenvedett személy kérelemmel fordulhat az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Cím: 1024

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben