Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon"

Átírás

1 Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Kis Erika Szeptember

2 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól egészségügyi szakmai irányelv: olyan szisztematikusan kifejlesztett ajánlássorozat, amely meghatározott ellátási körülmények között az ellátandók jól körülhatárolt körére vonatkozik, ajánlásai jól azonosíthatók, tudományos bizonyítékokra, illetve valamennyi érintett szakterület szakértőinek véleményére támaszkodva, a betegek szempontjainak figyelembevételével az ellátók és ellátandók adott egészségügyi ellátással kapcsolatos megfelelő döntéseit segíti elő;

3 Nem újdonság Szakmai irányelvek fejlesztésének szükségessége Szakmai irányelv, ajánlás fogalma Fejlesztésének módszere (EBM)

4 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 119. b) az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a módszertani útmutatókban közzétett szabályok, a szakmai irányelvek vagy módszertani útmutatók hiányában a széles körben elfogadott szakirodalomban közzétett szakmai követelmények;

5 23/2006. (V. 18.) EüM rendelet a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének és szakmai egyeztetése lefolytatásának eljárásrendjéről szakmai irányelv: az elérhető tudományos bizonyítékokkal alátámasztott, szisztematikusan kifejlesztett döntési ajánlások sorozata, adott betegségcsoport különböző ellátási módozatainak meghatározására, amelynek célja, hogy javítsa az egészségügyi ellátás minőségét, hatékonyságát, eredményességét, valamint segítse az orvost és a beteget a legmegfelelőbb ellátás kiválasztásában, (6) Az (5) bekezdés szerinti közzétételtől számított 15 napon belül az érintett szakmák kollégiumainak elnökei az 5. (1) bekezdése szerinti fejlesztő csoportban való részvételi szándékukat jelezhetik a készítésért felelős kollégium elnöke felé

6 Módszertani levél A módszertani levelek olyan prevenciós, diagnosztikai, terápiás vagy rehabilitációs eljárás leírások, melyeket az adott szakma (szakmák) elismert személyiségei jól meghatározott körülmények fennállása esetén szakértői vélemények alapján dolgoznak ki az ellátók számára direktívaként

7 Irányelvek módszertani minősége

8 70% 60% 50% Magyar irányelvek módszertani értékelése fejlődés Szempontcsoport standardizált pont - medián 80% 2006/2007: 278 irányelv 2009: 50 irányelv 73% 67% 67% 67% 40% 30% 20% 22% 33% 20% 26% 33% 39% 10% 0% 0% 0% Témakör Érintettek Fejlesztés Világos, Alkalmazás Függetlenség indoklás, célok bevonása folyamata áttekinthető támogatása 8

9 Fejlesztés Fő hangsúlyok: Multidiszciplinaritás EBM alapok Alkalmazhatóság Összeférhetetlenség

10 Multidiszciplinaritás: részvételi szándék felmérése tanácskozási jog

11 Tanácskozási jog 6. (1) Az egészségügyi szakmai irányelv kidolgozásának kezdeményezésére a) az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), b) az adott szakma képviseletében az egészségügyi szakmai kollégium tagozata és tanácsa, c) a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI), d) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, e) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP), f) az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ, g) a Nemzeti Betegfórum, h) más, az egészségügyi ágazatban működő, a témakör szerint érintett szervezet jogosult. FESZ

12 Fejlesztés Fő hangsúlyok: Multidiszciplinaritás EBM alapok Alkalmazhatóság Összeférhetetlenség

13 Témaválasztás, fókusz meghatározása Multidiszciplináris fejlesztőcsoport kialakítása Kulcskérdések meghatározása Miért adaptáció? Bizonyítékok keresése, és kiválogatása Bizonyítékok kritikus értékelése, szintézise Ajánlások megfogalmazása az alátámasztó bizonyítékok és a fejlesztőcsoport véleménye alapján Az irányelv tervezet ( draft) összeállítása A tervezet (draft) konzultációja, peer review A végleges irányelv összeállítása Disszemináció, implementáció There is only one body of international evidence supporting guidelines. M. Harrison, Guideline Adaptation Project lead and Professor, Queen s University Globalise the evidence, localise the decision. John M. Eisenberg Health Aff (Millywood) 2002;21(3): Felülvizsgálat, frissítés 13

14 Az ESzCsM s z a k m a i i r á n y e l v e a bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez (2001) 4.4. Nemzetközi irányelvek hazai adaptálásának alapelvei a bizonyítékokon alapuló irányelvek fejlesztése speciális szakmai és módszertani ismereteket igénylő, időigényes és költséges folyamat. Ezért Magyarországon elsősorban a nemzetközi vagy más országok irányelvfejlesztő központjai által kidolgozott irányelvek hazai adaptálása javasolt. Az adaptálás azonban nem merül ki az irányelv ajánlások egyszerű fordításában. A nemzetközi irányelvek csak kritikus értékelést, szükség esetén frissítést, a helyi feltételek (pl. tárgyi és személyi feltételek, az ellátók képzettségi színvonala, a betegek preferenciái és egyéb szociális, kulturális feltételek) elemzését követően, és az ajánlások helyi viszonyokra (pl. az ellátás szervezésére, költségeire) kifejtett hatásának megfelelően alkalmazhatók (ld )

15 Az irányelv kidolgozása 1. melléklet a 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelethez Az egészségügyi szakmai irányelv szerkezeti felépítése I. Adatlap II. Cím III. Előszó (standard szöveg, irányelv definíciója) IV. Definíciók V. Bevezetés VI. Összefoglaló VII. Ajánlások szakmai részletezése VIII. Ajánlások alkalmazása IX. A dokumentum felülvizsgálatának terve X. Irodalom XI. Melléklet

16 Fejlesztés Fő hangsúlyok: Multidiszciplinaritás EBM alapok Alkalmazhatóság Összeférhetetlenség

17 Alkalmazhatóság egyértelműen megfogalmazott, megbízható ajánlások felhasználó barát irányelv szerkezet geográfiai különbözőségek lehetőségei (szervezési feladat); ellátási folyamat dokumentációja a gyakorlatban (adatlap minták csatolása); speciális képzettséget, jártasságot igénylő tevékenységek szakképzettség megléte, licenc-ek, ellátók kompetenciahatárai) (egyéb szükséges anyagok, eszközök, egyéb infrastruktúra beteg tájékoztatáshoz szükséges információk (pl. betegtájékoztató minta kiadványok csatolása); egyéb szabályzások (pl. finanszírozás, jogi szabályozás) Használat ellenőrzése Audit kritériumok, indikátorok /67

18 Fejlesztés Fő hangsúlyok: Multidiszciplinaritás EBM alapok Alkalmazhatóság Összeférhetetlenség

19 Az egészségügyi szakmai irányelv kidolgozása és közzététele 7 (2) Az egészségügyi szakmai irányelv elfogulatlanságának és átláthatóságának biztosítása érdekében az egészségügyi szakmai irányelv fejlesztésében résztvevőknek a fejlesztés témakörében fennálló, a véleményalkotást esetleg befolyásolható érdekeltségükről írásban csoportos és egyéni összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenniük. A nyilatkozat formanyomtatványait az egészségügyi szakmai kollégium a honlapján közzéteszi

20 Mikor van szükség irányelvekre? nagymértékű megmagyarázhatatlan ellátási variabilitás; folyamatosan szaporodó új kezelési módszerek és technológia; számos beavatkozás hatékonyságával kapcsolatos bizonytalanság; a tudományos eredmények által alátámasztott eljárások és a klinikai gyakorlat különbözőségei, a klinikai szakértők ajánlásainak különbözőségei; erőforrások legoptimálisabb felhasználásának igénye

21 Irányelvek felhasználói / Elvárások Ellátók (megbízható, az ellátási folyamatban résztvevők számára egységes információkhoz gyors hozzáférés) Ellátottak (egységes szempontok az ellátásban, érthető információk) Szolgáltatók (ellátórendszer szintű betegutak és megbízható szempontok a helyi eljárásrendekhez, belső auditokhoz) Társadalombiztosítás (megbízható, az ellátási folyamatot tükröző szakmai szempontok a finanszírozási szabályok kialakításához és az ellenőrzéshez) Döntéshozók ( EBM alapokra támaszkodhat a fejlesztési irányok meghatározása, forráselosztás)

22 Az orvosok GYSE-vel kapcsolatos ismeretei nem elegendőek Szilágyi László Ökopolisz Alapítvány 2012.FESZ Kongresszus

23 Irányelvek felhasználói / Elvárások Szakmai felügyelet (országosan egységes, megbízható szempontok a hatósági / külső minőség ellenőrzéshez) Orvosszakértői feladatok (országosan egységes, megbízható ellátási szempontok a problémák megítéléséhez) Képzés, szakképzés (megbízható, nemzeti szintű ellátási folyamatot tükröző és széles körben elfogadott szempontrendszer a gyakorlati betegellátáshoz)

24 Az irányelvek szerepe, és kapcsolódási pontjai Értékelés Bevezetés a gyakorlatba Felülvizsgálat Oktatás Akkreditáció, standardok bevezetése Terjesztés Irányelvek Klinikai audit Fejlesztés Finanszírozás Egészséggazdaságtani elemzések Kutatás és fejlesztés SIGN 50 Guideline developers handbook 2008 alapján

25 Köszönöm a figyelmet!

26 ütemezés a januári 1. sz. Egészségügyi Közlönyben megjelent érvényességi idők a jelenleg hatályosak, melyek a 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet értelmében nem hosszabbíthatók meg

27 A scoliosis rehabilitációjáról A traumás gerincvelősérültek orvosi rehabilitációjáról Alsóvégtag amputációk és az amputáltak rehabilitációja AMI ambuláns rehabilitációs szakaszának fizioterápiájáról Az időskorúak orvosi rehabilitációjáról csípőtájéki törések után Felnőttkorban látássérültté vált személyek rehabilitációjáról Ischaemiás szívbetegek rehabilitációja Kardiovaszkuláris rehabilitáció dietetikájáról Krónikus lymphoedema rehabilitációja Krónikus vénás elégtelenség rehabilitációja Perifériás obliteratív verőérbetegség rehabilitációja Stroke rehabilitációs ellátásról (felnőtt)

28 Bevezetés a gyakorlatba Helyi protokollok készítése Széles Szűk Nemzeti irányelv helyi környezetre szabása

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I.

Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. Kutatási eredmények, legjobb gyakorlatok és eddigi szabályozási tapasztalatok TÁMOP 5.4.1 projekt IV. pillér Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

Részletesebben

Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer. Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály

Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer. Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály Bemutatkozik a GYEMSZI 2011. május 1. A GYEMSZI történelem Korábbi egészségügyi háttérintézmények

Részletesebben

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június JELENTÉS a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről 1286 2012. június Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: V-2012-115/2011-2012. Témaszám: 06 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNE K MŰKÖDTETÉSE,

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Az MSZ EN 15224 szabvány. DEMIN 2014. Szy Ildikó

Az MSZ EN 15224 szabvány. DEMIN 2014. Szy Ildikó Az MSZ EN 15224 szabvány DEMIN 2014. Szy Ildikó Magyarországi jogszabályok a minőség területén 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 119-124. Minőségügyi rendszer (személyi, tárgyi felt., irányelvek stb.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó 1 A Kormány 1 /2009. ( ) h a t á r o z a t a az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Hírlevél 2013. tél. Köszöntő...2. A Koragyermekkori programról röviden...2. Új egészségügyi szakmai irányelv fejlesztése...3

Hírlevél 2013. tél. Köszöntő...2. A Koragyermekkori programról röviden...2. Új egészségügyi szakmai irányelv fejlesztése...3 Hírlevél 2013. tél Köszöntő...2 A Koragyermekkori programról röviden...2 Új egészségügyi szakmai irányelv fejlesztése...3 Tesztelés és azonnali visszacsatolás...4 Szülői megfigyelésen alapuló kérdőív...5

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

Unanimously adopted by the EFAD General Meeting, September 2009

Unanimously adopted by the EFAD General Meeting, September 2009 Az európai dietetikusi kompetenciák és teljesítményjelzőik Megvalósítandó a minősítés megszerzésekor és a dietetikusi hivatás gyakorlásának megkezdésekor European Federation of the Associations of Dietitians

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK... 4 I. BETEGELLÁTÁSI FOLYAMATOK... 5 I./1. ELLÁTÁSI

Részletesebben

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez 2013. EüK. 3. szám EMMI közlemény 2 (hatályos: 2013.03.01 - ) Elıszó A szakmai irányelv megjelentetése

Részletesebben

A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása

A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása Készítette: Józwiak-Hagymásy Judit Készült az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet megbízásából Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 78. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 78. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök 78. szám Tartalomjegyzék 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 179/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS

ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS ÁGF ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS STANDARD Készítették: Apostol Éva Szabóné Berta Irén Tóth Árpádné Varga Melinda ÁGF.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 21/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Cél, koncepció...

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN MINŐSÉGFEJLESZTÉS STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 25/1. oldal 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

OEFI Ritka Betegség Központ

OEFI Ritka Betegség Központ OEFI Ritka Betegség Központ 19. Magyar Mukopoliszaccharidózis és társult betegségek konferencia 2013. aug. 23-25 Gödöllő-Máriabesnyő Dr. Béres Judit, Dr. Lengyel Zsuzsanna Miről lesz szó a következőkben?

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Tartalomjegyzék Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1 Fogalomtár... 1 Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Terepgyakorlat a gyermekjóléti szolgálatokban... 14 Az iskolai

Részletesebben