XI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia Balatonfüred

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia 2009.09.10-12. Balatonfüred"

Átírás

1 Tapasztalataink egyes betegségcsoportok finanszírozási protokolljainak készítése kapcsán Dr. Kövi Rita OEP XI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia Balatonfüred

2 Mit várnak a finanszírozási protokolloktól? Bármi módon több pénzt Finanszírozási korlátok alóli mentességet HBCS súlyszám emelést OENO kódok pontjainak emelését Valós vagy vélt finanszírozási aránytalanságok kezelését

3 Mit nevez a köznyelv finanszírozási protokollnak? Magas támogatású gyógyszerek felírhatósági kritériumait OENO kódokat HBCS-ket Kódolási paneleket

4

5 Jogszabályi alapok 23/2006. (V. 18.) EüM rendelet a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének és szakmai egyeztetése lefolytatásának eljárásrendjérıl 47/2006. (XII. 27.) EüM rendelet az egyes fıbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének kidolgozása, szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet az egyes fıbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól

6 Definíció finanszírozási eljárásrend: egy betegségre vagy betegségcsoportra vonatkoztatható, a közfinanszírozás terhére nyújtható egészségügyi ellátások diagnosztikai és terápiás lépcsıinek átlátható, egységes, algoritmizált összessége a költséghatékonyság figyelembevételével;

7 A finanszírozási protokollok célja Kijelöli, hogy a szakmai protokollok által vázolt alternatív diagnosztikai és terápiás utak közül melyiket finanszírozza a biztosító. Javaslatot tesz, a szakmai protokollok választott útjának finanszírozhatóságához szükséges jogszabályok harmonizálására.

8 Milyen a jó szakmai protokoll, amire finanszírozási eljárásrend készíthetı? Evidenciákon alapul Az alternativák közötti döntési pontokban konkrét útmutatást ad Lényegre törı Algoritmizálható Figyelembe veszi a hazai viszonyokat

9 Milyenek a jelenlegi hazai protokollok? Narratívak, megengedıek, sok bennük a feltételes mód, s nem kategorizáltak"- Margitai Barnabás. 20 %-ával semmi gond nincs, jó minıségő munkák. 25 db a módszertani levél minıség az értékelésükkel megbízott munkacsoport szerint

10 A finanszírozó szerepe 3. (1) A szakmai kollégium (a továbbiakban: kollégium) szakterületének megfelelıen javaslatot készít a szakmai irányelv és a szakmai protokoll készítéshez szükséges fıbb betegségcsoportokról

11 A finanszírozó szerepe 3. (4) A minisztérium a témajavaslatok elfogadásához szakértıket von be, a finanszírozás, az epidemiológia, a bizonyítékokon alapuló orvoslás (a továbbiakban: BAO), az egészség-gazdaságtan és az egészségügyi technológia elemzés területérıl. (5) A témajavaslat elfogadásáról, illetve elutasításáról a miniszter - a témajavaslat beérkezését követıen 60 napon belül - dönt, és errıl a kollégium elnökét értesíti. Az elfogadott témákat, a készítésért felelıs kollégium nevét és az elkészítés határidejét a minisztérium honlapján közzéteszi.

12 A finanszírozó szerepe 7. (3) Az elfogadott tervezetet a készítésért felelıs kollégium elnöke küldi meg a minisztériumnak. A minisztérium az elfogadott tervezetet - 30 napos határidı tőzésével - véleményezésre megküldi az országos tiszti fıorvosnak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fıigazgatójának és a miniszter által felkért BAO szakértınek, továbbá a szakmai kamara elnökének.

13 Miért fontos az OEP szerepe a szakmai protokollok készítésében? A finanszírozási protokollok témája esetenként nagyobb területet ölel föl, így több szakmai protokollon alapul elvek egységesítése A szakmai anyagokban használt elnevezések nem mindig azonosíthatók a finanszírozás alapját képezı kódrendszerekben (BNO, OENO, HBCS)

14 Miért fontos az OEP szerepe a szakmai protokollok készítésében? A protokollban megjelölt ellátási szintek nem kivitelezhetık az ellátási struktúrában A használatos finanszírozási kategóriákkal ellentétes elvek szerepeltetése Olyan gyógyszerek szerepelnek benne, amik nem befogadottak a társadalombiztosításba

15 Finanszírozási protokollok elemei Szakmai anyagok (hazai és nemzetközi protokollok, irányelvek, stb.) felsorolása Definíció A meghatározó eljárások kódjainak felsorolása (OENO, HBCS, sz.e. BNO) Vonatkozó, finanszírozást meghatározó jogszabályok Finanszírozási sarokpontok: azoknak a szabályoknak a kiemelése, amelyek az adott protokoll által meghatározott ellátás finanszírozását adott idıponttól befolyásolják vagy megváltoztatják (ellátási szintek, elszámolási szabályok, új beavatkozások bevezetése, stb) Algoritmus

16 Gyermekkori (0-18 év) lágyéksérv kezelése Sérvre utaló tünetcsoport / felállított sérv dg. Kizáródott sérv? nem (6 év alatt gyermek-) sebészeti szakrendelés fizikális vizsg. (hydrocele, sérvtartalom?) sérv UH (sérvtartalom, ellenoldal) + hasi UH nem Kivizsgálás egyéb irányba Sérv igazolható? igen nem igen Sikeres repozíció? igen nem igen Akut hasi tünetek? nem Elektív műtéti indikáció repozíció után min 2 nappal nem kizáródott esetben minél fiatalabb gyermek, annál korábban Beteg operálható / beleegyezik a műtétbe? Sürgős felvétel (6 év alatt gyermek-) sebészeti osztályra sz.e. fájldalomcsillapítás (kúp, im.) kétes esetben sérvtartalom tisztázása UH-val ileus esetén natív hasi felvétel repozíció nem igen Akut hasi tünetek? igen Sürgős műtéti indikáció Műtéti előkészítés (<6 hó életkor: vérkép, alvadási paraméterek is) Hernio-laparotomia Gyermeksebészeti / sebészeti osztály* Sérvtömlő rezekálása a lágyékcsatorna teljes megnyitásával, kétoldali sérv esetén bilaterálisan Szövődménymentes esetben egynapos ellátás Hálóbeültetés szükség szerint (felnőtt sebészeten) Laparoszkópos technika választható Gyermeksebészeti / sebészeti osztály Sérvtömlő rezekálása (lágyékcsatorna teljes megnyitása nem szükséges), kétoldali sérv esetén bilaterálisan Szövődménymentes esetben egynapos ellátás Laparoszkópos technika választható (háló nélkül) Gyermeksebészeti osztály Sérvtömlő rezekálása (lágyékcsatorna teljes megnyitása nem szükséges), kétoldali sérv esetén bilaterálisan Szövődménymentes esetben, 1 éves életkor felett egynapos ellátás Koraszülöttek, lányok b.o. sérve esetében egyoldali sérv mellett ellenoldali exploráció is Háziorvosi gondozás Nem operált esetben egyéb megjelenés kapcsán állapotfelmérés, szülő tájékoztatása a veszélyekről Operált eset 7-10 nap múlva panaszmentes, 3-4 hét múlva teljes terhelhetőség, 4-6 hét múlva sportolhat igen igen nem Szövődményes kizáródás? éves életkor? nem < 6 éves életkor? igen nem * Sebészeti Szakmai Kollégium: Lágyéktáji és hasfali sérvek ellátása felnőttkorban protokoll szerint

17 Eddig elkészült finanszírozási protokoll tervezetek Tetanusz profilaxis Emlırák Tüdırák Felnıttkori aszeptikus csontnekrózis Aranyér Sérvek Akut koronária szindróma

18 Tapasztalataink az elsı finanszírozási protokollok készítése kapcsán A szakmai protokollok igen kis része felel meg a jogszabályban foglaltaknak (amelyek az Egészségügyi Közlönyben megjelennek, azok sem). A szakmai kollégiumok nehezen vehetık rá jó minıségő szakmai protokollok készítésére, mert nincsen konzekvenciája sem pozitív, sem negatív irányban.

19 Tapasztalataink az elsı finanszírozási protokollok készítése kapcsán Ugyanabban a témában több szakmai protokoll van érvényben, amelyek helyenként egymástól eltérı szakmai elveket tartalmaznak. Más szabályokat írnak elı az egyes diagnosztikus és/vagy kezelési eljárásokra, mint amik a jelenleg hatályos jogszabályokban (60/2003. ESZCSM rendelet, 9/1999. NM rendelet, 43/1993. Korm rendelet, stb) foglaltatnak. A protokolloknak nincsen meghatározott helye a jogi hierarchiában

20 Példák a megoldandó feladatokra Tetanus: a szakmai szabályok szerint általános esetben 10 évre, nagyon súlyos esetben 5 évre védettséget ad elszámolási szabályt kellene bevezetni Emlırák: - egyes napi rutin eljárásokra nincsenek elszámolási kódok - emlı mőtétek végzésének feltételei mások a szakmai szabályok szerint és mások a minimum feltételek szerint - a Herceptin adásának szakmai feltétele az akkreditált patológiai laborokban készült immunkémiai és/vagy molekuláris genetikai receptor kimutatás nincs egyezség

21 Példák a megoldandó feladatokra Tüdırák: 10 kemoterápiás ciklusnál több szakmailag elfogadhatatlan évente elszámolási szabály alkalmazása Sérvek: Gyermeksérvet 6 éves korig csak gyermeksebész operálhat HBCS korcsoportok 0-1 és 1-18 év közötti differenciálást tesznek lehetıvé.

22 Példák a megoldandó feladatokra Aranyér, Felnıttkori aseptikus csontnecrosis, stb.: BNO alábontás lenne szerencsés a stádiumoknak megfelelıen, mivel mind a szakmai, mind a finanszírozási szempontokból alapvetıen meghatározza a további elveket Az acut myocardialis infarctus ügyeleti ellátásában ma 16 haemodynamikai központ vesz részt intraaortikus ballonpumpa, gyógyszerkibocsátó stent alkalmazására azonban nincs mindegyiknek lehetısége

23 Összefoglaló gondolatok A finanszírozás jogszabályok mentén zajlik, így a szakmai protokollok alapján készített finanszírozási protokollokban foglaltak akkor kérhetık számon a szolgáltatóktól, ha azok a finanszírozási jogszabályokban is megjelennek. Ezért egyeztetést kezdtünk az egyes témákban az érintett szereplıkkel: szakmai kollégiumokkal, minisztérium és az OEP szakembereivel a fentiek összhangba hozásáról.

24 Összefoglaló gondolatok A jó minıségő szakmai protokollok jó rendezı elvet jelenthetnek az ellátás minıségét és finanszírozását lehetıvé tevı jogszabályok között. Az így összhangba hozott szakmai és finanszírozási szabályok teszik lehetıvé majd, hogy az OEP jó minıségő szolgáltatás vásárlóként léphessen föl

25 Köszönöm megtisztelı figyelmüket!

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez 2013. EüK. 3. szám EMMI közlemény 2 (hatályos: 2013.03.01 - ) Elıszó A szakmai irányelv megjelentetése

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól Az egészségügyi szakellátási

Részletesebben

Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28.

Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28. Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28. Bizonyítékok szerepe az egészségügyi ellátások finanszírozásában Dózsa Csaba Egészségügyi Minisztérium

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről hatályos: 2015.02.03 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

Gyomordaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Gyomordaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Gyomordaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

Az akut stroke diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Az akut stroke diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Az akut stroke diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2011. április 30. Azonosítószám:

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június JELENTÉS a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről 1286 2012. június Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: V-2012-115/2011-2012. Témaszám: 06 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok (továbbiakban: háziorvosi szolgálatok) által végzett minőségi és hatékony

Részletesebben

Bálint Miklós Hiányosságok a szakellátásban a gyermekek másodlagos veszélyeztetése

Bálint Miklós Hiányosságok a szakellátásban a gyermekek másodlagos veszélyeztetése Bálint Miklós Hiányosságok a szakellátásban a gyermekek másodlagos veszélyeztetése Bevezetés 2003 októbere óta dolgozom az egyik területi gyermekvédelmi szakszolgálat által működtetett megyei gyermekvédelmi

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19.

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19. T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE 2007. március 19. I. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtása I.1. A törvényi felhatalmazás alapján

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata. I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata. I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. A Háziorvosi Hatásköri Listáról (1. módosított változat)

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. A Háziorvosi Hatásköri Listáról (1. módosított változat) Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós miniszter ph A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja A Háziorvosi Hatásköri Listáról (1. módosított változat) Készítette: a Háziorvostani Szakmai Kollégium

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény. és a hazai jogrend áttekintése. a beszédfogyatékosok szempontjából

A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény. és a hazai jogrend áttekintése. a beszédfogyatékosok szempontjából Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete Budapest A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és a hazai jogrend áttekintése a beszédfogyatékosok szempontjából

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu Ikt.

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1305 1704. OLDAL 2011. március 29. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 6005 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Az éves szakfelügyelői munka és a beszámolók értékelése. Szakfelügyeleti feladatok a fekvőbeteg gyermekgyógyászati ellátásban.

Az éves szakfelügyelői munka és a beszámolók értékelése. Szakfelügyeleti feladatok a fekvőbeteg gyermekgyógyászati ellátásban. Az éves szakfelügyelői munka és a beszámolók értékelése. Szakfelügyeleti feladatok a fekvőbeteg gyermekgyógyászati ellátásban. Dr. Mészáros József a csecsemő- és gyermekgyógyászat, neonatológia országos

Részletesebben

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK... 4 I. BETEGELLÁTÁSI FOLYAMATOK... 5 I./1. ELLÁTÁSI

Részletesebben

JELENTÉS. az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről. 0707 2007. május

JELENTÉS. az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről. 0707 2007. május JELENTÉS az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről 0707 2007. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13. 148/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról 1. sz melléklet Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Elméleti összefoglalót tartalmaz az egészségügy finanszírozási technikáiról Magyarországon a szerző publikációja. Szakirodalmi gyűjtések alapján

Részletesebben