TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr HU.80I.0. (Type SK 261 : +..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.HU.80I.0. (Type SK 261 : +.."

Átírás

1 U.80I.0 TOP 420 N (Type SK 261 : ) EUROTOP 420 N Type SK 261 : ) EUROTOP 421 N Type SK 261 : ) Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk Önnek, hogy a Pöttinger mellett döntött. Mint az Ön mezôgéptechnikai partnere jó minôséget és nagy teljesítményt kínálunk Önnek jó szervízszolgálattal összekötve. Ahhoz, hogy mezôgazdasági gépeink üzemi körülményeit felmérhessük és ezeket a követelményeket az új gépek fejlesztése során figyelembe tudjuk venni, kérünk Öntôl néhány adatot. Ezenkívül ezáltal számunkra az is lehetôvé válik, hogy új fejlesztéseinkrôl tájékoztassuk. Termékszavatosság, tájékoztatási kötelezettség A termékszavatosság kötelezi a gyártót és a kereskedôt, hogy a gépek eladásakor a kezelési utasítást átadja a vevônek és a vevôt a gyakorlatban a gép kezelési-, biztonsági- és ápolási elôírásairól oktatásban részesítse. Annak bizonyítására, hogy a gép és a kezelési utasítás átadása rendben megtörtént, egy igazolás szükséges. Ebbôl a célból az - A okmányt a Pöttinger cégnek aláírva meg kell küldeni. - B okmányt a gépet átadó cégnél marad. - C okmányt a vevô megtartja. A termékszavatossági törvény szellemében minden gazdálkodó vállalkozó. A dologi kár a termékszavatossági törvény értelmében olyan kár, amelyet egy gép okoz, de nem azon keletkezik; a szavatosságra önfenntartás szolgál (Euro 500,-). Vállalkozási dologi károk a termékszavatossági törvény értelmében a szavatosságból ki vannak zárva. Figyelem! a a vevô a késôbbiekben továbbadja a gépet akkor a gép új átvevôjét is a nevezett elôírásokról oktatásban kell részesíteni. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS Dokument Okmány D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gmb A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMB D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMB Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Kérjük Önöket, hogy a termékszavatossági kötelezettség szerint a következôkben felvezetett pontokat ellenôrizzék. A vonatkozó pontokat kérjük bejelölni. X A gépet a szállítójegy szerint ellenôrizzük. Minden mellécsomagolt alkatrészt távolítsunk el. Az összes biztonságtechnikai berendezés, kardántengely és kezelôelem rendelkezésre áll. A gép ill. berendezés kezelése, üzembehelyezése és ápolása a kezelési utasítás segítségével a vevôvel megbeszélésre és elmondásra került. Az abroncsok helyes levegônyomása ellenôrzésre került. A kerékanyák meghúzását ellenôriztük. A helyes erôleadótengely fordulatszám ismertetésre került. Végezzük el a traktorhoz való illesztést: hárompontbeállítás A kardántengely helyes meghosszabbítása megtörtént. A próbaüzemelés végrehajtásra került és hiányosság nem volt megállapítható. Mûködési magyarázat próbajáratásnál. Szállítási- és munkahelyzetbe való süllyesztés elmondásra került. Tájékoztatás az opciós- ill. kiegészítôberendezésekrôl megtörtént. A kezelési utasítás feltétlen elolvasására a figyelemfelhívás megtörtént. Annak bizonyítására, hogy a gép és a kezelési utasítás átadása rendben megtörtént, egy igazolás szükséges. - Ebbôl a célból az A okmányt a Pöttinger cégnek aláírva meg kell küldeni. - A B okmány a gépet átadó cégnél marad. - A C okmányt a vevô megtartja Dokum D Anbaugeräte - -

4 TARTALOMJEGYZÉK A biztonságtechnikai utasításokat a mellékletben kérjük figyelembe venni! TARTALOMJEGYZÉK A figyelmeztetô táblák jelentése...3 árompontfelfüggesztésû gépek felszerelése...4 Lengôbak reteszelés a közúti közlekedés idejére és leállításhoz:...4 A gép leállítása...4 Szállítási helyzetbe történô átállítás...5 Åtállítás munkahelyzetbe...5 Åltalános irányelvek a géppel folytatott munka során...6 Lejtôn végzett munka...6 A forgatóelem hajlásszögének beállítása...6 Erôleadótengely fordulatszáma...7 A gép tandemtengellyel...7 Tapintókerék (5)...7 Kenési terv...8 Åpolás és karbantartás...9 Kardántengely...9 Gépalkatrészek tisztítása...9 Téliesítés...9 Müszaki adatok...10 A rendkezelô elôírásszerû alkalmazása...10 A típustábla elhelyezése...10 Opciós tartozékok:...10 M E L L É K L E T...11 Biztonságtechnikai utasítások...12 Kardántengely...13 CE-jel A gyártó által felhelyezett CE-jel kifelé dokumentálja a gép konformitását az Európai Közösség gépgyártási irányelveivel és más elôírrásaival. EK-konformitási nyilatkozat (lásd melléklet) Az EK konformitási nyilatkozat aláírásával a gyártó igazolja, hogy a forgalomba hozott gép minden idevágó biztonságtechnikai- és egészségügyi követelménynek megfelel. A figyelmeztetô táblák jelentése Soha ne nyúljunk zúzódást okozó amíg ott az alkatrészek mozoghatnak. Ne lépjünk a rendkezelôelem hatókörébe, amíg a motormeghajtás měködik U.80A.0 Inhalt - -

5 FELSZERELÉS árompontfelfüggesztésû gépek felszerelése - A gépet helyezzük be a hárompontfelfüggesztés helyére. - A hidraulika alsóvezérlést (4) úgy kell rögzíteni, hogy a gép oldalirányban ne tudjon kilengeni. A támasztólábat (5) tóljuk be és biztosítsuk. Biztonságtechnikai utasítások: lásd A1-melléklet 8a. - 8h pontjai) - Az elsô üzembehelyezés elôtt a kardántengely hosszát ellenôrizni kell és adott esetben illeszteni szükséges (lásd a kardántengely illesztése c. fejezetet is a Bmellékletben. Lengôbak reteszelés a közúti közlekedés idejére és leállításhoz Szállításhoz a lengôbakot (SB) rögzítôcsappal reteszeljük. A = munkahelyzet B = szállítási helyzet Figyelem! A rögzítôcsapot csak felemelt gépnél dugjuk be. A gép leállítása - A lengôbaknál (SB) a csapot a B állásba tesszük. Figyelem! A csapot csak felemelt gépnél dugjuk be. - A gépet a traktorhidraulikával süllyesszük le és a támasztólábra állítsuk le. - A kardántengelyt húzzuk le és helyezzük támasztékra. A biztonsági láncot ne használjuk a kardántengely felfüggesztésére! 9500_-ANBAU_

6 SZÁLLÍTÁSI ÉS MUNKAELYZET Szállítási helyzetbe történô átállítás Biztonságtechnikai utasítások: lásd az A1-melléklet 7.), 8a. - 8h.) pontjait. - A csapot a lengôbaknál (SB) a B állásba dugjuk. Figyelem! A csapot csak kiemelt gépbe dugjuk be. - A gépet süllyesszük a talaj szintjéig - A felfogóponyvát (9) egészen tóljuk be és szorítócsavarral rögzítsük - A határolóvasakat bal és jobboldalon és a rugós elôtéttel (6) biztosítsuk. A fogak tartóit szétszereljük és a tartókeretre felhelyezzük (1. tétel). Figyelem! Mindíg minden fogtartót le kell szerelni. A rendkezelô menet közben önmagától elfordulhat. - a minden fogtartót leszereltünk, akkor a rendforgatót a villával (G) elfordulás ellen biztosítani szükséges. A villát (G) a jobboldali határolóvasra szereljük. Ezt a határolóvasat felhajtásnál a fog karjába behajtjuk. Åtállítás munkahelyzetbe Figyelem! Ne lépjünk a rendforgató hatókörébe mindaddig, amíg a meghajtómotor jár. - A csapot a lengôbaknál (SB) az A állásba dugjuk. Figyelem! A csapot csak felemelt gépnél dugjunk be. - A gépet a talajszintig süllyesszük le. - A rendforgatón minden fogtartót szereljük fel. - A határolóvasat (1O) jobbra kihajtjuk és a rugós elôtétet biztosítjuk. - A felfogóponyvát húzzuk ki (X) és szorítócsavarral rögzítsük. A távolságot (X) szükség szerint beállítjuk Transp (261) - 6 -

7 ÜZEMBEELYEZÉS Åltalános irányelvek a géppel folytatott munka során Mindennemû munkát a rendforgató hatókörében csak kikapcsolt erôleadótengelynél szabad végezni. Lejtôn végzett munka Figyelem! a a g é p e t k a n y a r m e n e t b e n emelôszerkezettel megemeljük, akkor a rendforgató önmagától középállásba kerül. Ez a lejtôn folytatott munka során a rendforgató lendsúlya miatt veszélyes helyzetet teremthet. A csillapítórudak (D) segítenek, hogy a fordítási folyamat ne lökésszerűen, hanem lassan és folyamatosan menjen végbe. Biztonságtechnikai utasítások: lásd A1-melléklet 1.) 3.) 4.) 8i.) pontok Figyelem! Ne lépjünk a rendforgató hatókörébe mindaddig, amíg a meghajtómotor jár. - A menetsebességet úgy válasszuk meg, hogy a teljes terménymennyiség tiszta állapotban felszedhetô legyen. - Túlterhelésnél egy fokozatot vegyünk vissza. - A lengôbaknál (SB) lévô csapot tegyük A állásba Figyelem! A csapot csak felemelt munkagépnél dugjuk be. - A hárompontfelfüggesztésü munkagépet éles kanyarmenetben és hátramenetben emeljük ki. Vigyázat! A gép kiemelésnél automatikusan középállásba kerül és ebben a helyzetben kerül rögzítésre. Ügyeljünk arra, hogy a behajtott gép senkit ne veszélyeztessen és ne ütközzön szilárd akadályba. A gép lesüllyesztésekor a reteszelés automatikusan megszûnik. Legéscsillapító rudak (opciós tartozék) Lejtôn végzett munka során a lengéscsillapító rudak (D) alkalmazása ajánlott, mivel ezek a menetbiztonságot növelik. Beállítás: A hatlapú anya (SK) e l f o r d í t á s á v a l a tányérrugók elôfeszítése és ezzel a dörzselemek (R) nyomása a nyomórudazaton változtatható. 0600_-EINSATZ_

8 ÜZEMBEELYEZÉS Erôleadótengely fordulatszáma - Max. erôleadótengely fordulatszám = 54O f/p. A kedvezô erôleadótengely fordulatszám kb. 45O f/perc körül van. Tapintókerék (5) A tapintókerék alkalmazásánál extrém egyenetlen terepen, a fogaknak jobb talajfelszín illesztés érhetô el. - a a takarmányt a rendrôl a fogak ismét összekúszált csíkokban szakítják ki (tisztátalan munka), akkor az erôleadótengely fordulatszámát csökkenteni kell. idraulikus kormányzás - A traktor alsó vezérlését oldalirányban játékmentesen kell rögzíteni, hogy a munkagép ide- odalengését elkerüljük. - A felsô irányítású kormányzóorsó helyett egy láncfelsôkormányzás (6) kerül alkalmazásra. A láncnak enyhén át kell lógni. - A húzórugót (2) be kell lógatni. A forgatóelem hajlásszögének beállítása idraulikus vezérlõegységet - A traktor vezérlôberendezését (ST) szabadonfutó (úszóállásba vagy süllyesztésre ) állítjuk. - Ahhoz, hogy tiszta kezelési munkát tudjunk végezni, a forgatóelemeknek lehetôleg vizszintes helyzetben kell lenniük. Egy egészen csekély elôreajlás megengedett. Ezt a hajlásszöget a felsô vezérléssel (7) lehet beállítani. - A fogmagasságot a kézi forgattyúval (8) lehet beállítani, a fogaknak lazán kell a talaj felszinét érinteni. Túl mély beállításnál a takarmány szennyezett lesz ill. megsérti a fû gyökérzetét. - A beállítást a munka közben gyakrabban ellenôrizni kell. 0600_-EINSATZ_

9 ÜZEMBEELYEZÉS - A forgatóelem vízszintesen kell álljon vagy a rend oldalához képest max. 1,5 cm hajoljon. - A tandem tengelyes munkagépeket (10) éles kanyarokban meg kell emelni. A gép tandemtengellyel Szorító-záróanya a vízszintes helyzet beállításához EUROTOP 340N (a es gyártási évig) ogy a tandemtengelyes gépeknél is lehessen negyedik pálcapárt alkalmazni: - A csapot (2) szerelje a furatba (2). - Ezzel megnöveli az abroncsok és a pálcák közötti szabad távolságot. 0600_-EINSATZ_

10 FETT BG План за Смазване 8 h след всеки 8 часа в работа 20 h след всеки 20 часа в работа 40 F цели 40 натоварвания 80 F цели 80 натоварвания 1 J ежегодно 100 ha на всеки 100 хектара FETT ГРЕС = Брой на гресьорките (IV) вижте приложение Смазки" Liter Литри * Варианти SK EE Виж ръководството на производителя Схема смазки 8 h чеpез каждые 8 часов pаботы 20 h чеpез каждые 20 часов pаботы 40 F чеpез каждые 40 подвод 80 F чеpез каждые 80 подвод 1 J 1 pаз в год RUS Plán mazania 8 h každých 8 prevádzkových hodín 20 h každých 20 prevádzkových hodín 40 F každých 40 jázd 80 F každých 80 jázd 1 J 1 x ročne 100 ha každých 100 hektárov FETT MAZIVO = počet mazacích hlavíc (IV) Viď príloha Prevádzkové látky Liter Liter * Variant Viď návod výrobcu Õlitusplaan 8 h iga 8 töötunni järel 20 h iga 20 töötunni järel 40 F iga 40 laadimiskorra järel 80 F iga 80 laadimiskorra järel 1 J 1 x aastas 100 ha iga 100 ha järel FETT õlitus = õlitusniplite arv (IV) vt Lisa - määrdeained Liter liiter * variant valmistaja kasutusjuhendit 100 ha чеpез каждые 100 га FETT СМАЗКА / OIL МАСЛО = количество смазочных ниппелей (IV) С м. п p и л о ж е н и е «Эксплуатационные матеpиалы» Litre л и т p ( к о л и ч е с т в о в о м а с л а, жидкость,...) * Ваpиант Смотpи pуководство изготовителя CZ MazacÌ pl n 8 h každých 8 hodin 20 h každých 20 hodin 40 F každých 40 vozů 80 F každých 80 vozů 1 J 1 x ročně 100 ha po 100 ha FETT TUK = Počet mazacích hlaviček (IV) Viz kapitola Mazací prostředky vydání Litre litru * Varianta viz. příručka výrobce Kenési terv 8 h Minden 8 üzemóra után 20 h Minden 20 üzemóra után 40 F Minden 40 menet után 80 F Minden 80 menet után 1 J 1 x évente 100 ha Minden 100 hektár után FETT ZSÍR = A zsírzógombok száma (IV) Lásd az üzemi anyagok c. fejezetet Litre Litre * Változat TR Násd a gyártó leírásat! Yağlama planı 8 h her 8 kullanım saatinde bir 20 h her 20 kullanım saatinde bir 40 F her 40 taksitte bir 80 F her 80 taksitte bir 1 J yılda 1 defa 100 ha her 100 hektarda bir FETT YAĞ = Yağlama memelerinin sayısı (IV) Bakınız Ek Yakıtlar Litre Litre * Çeşit RO Bakınız üreticinin talimatları Plan de ungere 8 h la fiecare 8 ore de funcţionare 20 h la fiecare 20 ore de funcţionare 40 F la fiecare 40 încărcări 80 F la fiecare 80 încărcări 1 J 1 dată pe an 100 ha la fiecare 100 hectare FETT GRĂSIME = Numărul niplurilor de ungere (IV) Vezi suplimentul Lubrificanţi Liter Litri * Variantă Vezi instrucţiunile producătorului PL SLO UA Plan smarowania 8 h smarowaê co 8 roboczogodzin 20 h smarowaê co 20 roboczogodzin 40 F smarowaê co 40 przejazdûw 80 F smarowaê co 80 przejazdûw 1 J smarowaê raz w roku 100 ha smarowaê co 100 ha FETT smar = iczba punktûw smarowania (IV) Litre litr * Wariant Zobacz instrukcjí obs ugi producenta Načrt mazan ja 8 h po 8 obratovalnih urah 20 h po 20 obratovalnih urah 40 F po 40 vožnjah 80 F po 80 vožnjah 1 J 1 x letno 100 ha po 100 hektarjih FETT maščoba = število mazalk (IV) glej dodatek»delovni materiali«liter liter * varianta glej navodila proizvajalca Графік змащування 8h 20h 40 F кожні 40 поїздок 80 F кожні 80 поїздок 1 J 1 x на рік кожні 8 годин роботи кожні 20 годин роботи 100 hа кожні 100 гектарів FETT Мастило = Кількість мастильних ніпелів (IV) Дивіться додаток "gпаливомастильні матеріалиu" Litre Літр * Варіанти LV Дивіться інструкцію виробника Eļļošanas plāns 8 h ik pēc katrām 8 darba stundām 20 h ik pēc katrām 20 darba stundām 40 F ik pēc katrām 40 piekabēm 80 F ik pēc katrām 80 piekabēm 1 J 1 x gadā 100 ha ik pēc katriem 100 hektāriem FETT smērviela = ziežvārstu skaits (IV) skatīt pielikumu "Ekspluatācijas materiāli" Liter litri * varianti skatīt ražotāja instrukciju 9900-OST Legende-Schmierpl / BA/EL Allg / Betriebsstoffvorschrift

11 ÁPOLÁS Ápolás és karbantartás Beállítási- ápolási és javítási munkák elôtt a motort le kell állítani. Ne végezzünk munkát a gép alatt amíg annak biztonságos alátámasztását nem végeztük el. Ahhoz, hogy a gépet hosszabb idôn keresztül jó üzemi állapotban megtartsuk, vegyük figyelembe a következôket: - Az elsô üzemórák után az összes csavart húzzuk meg. Különösen a fogak csavarozását és a lengôkeret csavarozását kell ellenôrizni. - Az abroncsoknál tartsuk meg az elôírt levegônyomást. - A kenôhelyeket elôírásszeréen kenjük meg (lásd a kenéstervet). A zsírzószemeket minden 20 üzemórában univerzális zsírral kenjük. - A gép téli leállítása elôtt az összes csuklóhelyet jól olajozzuk meg és a csapágyhelyeket zsírozzuk meg. Kardántengely - A kardántengelyt minden 8 órában meg kell kenni. - A tolóprofilokat szedjük szét és jól zsírozzuk meg. Gépalkatrészek tisztítása Figyelem! Ne használjunk nagynyomású tisztítóberendezést a csapágy- és hidraulika alkatrészekhez. - Rozsdaképzôdés veszélye! - A gépet megtisztítása után a kenésterv alapján kenjük le és végezzünk rövid próbajáratást. - Túl nagy nyomással végzett tisztítás által lakkárok keletkezhetnek. Téliesítés - A gépet téliesítés elôtt alaposan tisztítsuk meg. - Idôjárástól védett helyen tároljuk. - Csupasz alkatrészeket rozsdásodástól védjük. - Az összes kenéshelyet a kenésterv szerint kenjük le. Biztonságtechnikai utasítás: lásd A1-melléklet 1b.), 2.), 8i.), 9.) pontok. Kenési terv 0300_-WARTUNG_

12 ÁPOLÁS Pálcatartó karok A távolságnak (A) normál üzemben 1 mm-nek kell lennie. a a tengely (W) játéka nagyobb lesz, akkor alátétekkel kell korrigálni. a a távolság (A) nagyobb, mint 4 mm, akkor a perselyeket (B) ki kell cserélni a pálcatartó karok belsô oldalán. Különben ennek következtében egyéb károk is keletkezhetnek a gépen. Figyelem! A tengely (W) távolságát (A) évente legalább egyszer ellenôrizni kell! Rugós pálcák A rugós pálcák rögzítôcsavarjait (S) az elsô 10 üzemóra után ellenôrizni kell és szükség esetén utána kell húzni ôket. S U ZA A 2007-es gyártási évtôl * A külsô pálcáknál (ZA) egy külön alátétet (U) is felszerelünk - Ehhez hosszabb csavarok szükségesek (80mm). - A csavarokat a fejükkel felfelé szereljük be. * Az EUROTOP 421 A/ 421 N/ 461 N/601/691/771/881-re érvényes 0600_-Zinkenarmwartung_

13 MÜSZAKI ADATOK Müszaki adatok Opciós tartozékok: EUROTOP 421 N (Type SK 261) Rendforgatók száma Fogtartók száma Kettôs fogak fogtartónként Munkaszélesség Gépsz. m.helyzetben (ponyva n.) Száll. szél.-felh. Munkahossz Száll. hossz Max. hossz Szüks. megh. telj. Súly kardántengellyel Erôleadótengely f.szám max. f/p Kardántengelytúlterh. bizt ,20m-ig 3,3 m 1,85 m 3,7 m 3,06 m 1,6 m 22 kw-tól (30 LE) 540 kg Nm (55 kpm) Figyelmeztetô táblák Világítás Normálabroncsozás Tandemabroncs0zás Levegönyyomás az abroncsokban Tartós hangnyomásszint 18 x 8,5-8 4 réteg 16 x 6,5-8 4 réteg 1-1,5 bar <70 db(a) Támasztókerék a jobb talajillesztéshez * Opciós tartozék Az adatok nem kötelezô jellegěek A rendkezelô elôírásszerě alkalmazása A EUROTOP 421 N rendforgató kizárólag a szokásos mezôgazdasági munkákra készültek. Zöld-, nyerstakarmány, fonnyasztott takarmány szilázs és szalma rendrerakására. Az ettôl eltérô célra történô alkalmazás nem elôírásszerěnek számít. Az ebbôl származó károkért a gyártó nem szavatol; A kockázat ekkor az üzemeltetôt terheli. A rendeltetésszerě használathoz tartozik a gyártó által készített ápolási és karbantartási utasítások betartása is. A típustábla elhelyezése Fogveszteségi biztosítás A gyártási szám a ellékelten elhelyezett típustáblára és a kereten kerül beütésre. Garanciális esetek és kérdések a gyártási szám megadása nélkül nem tisztázhatók. Kérjük a számot a jármě/gép átvétele után a kezelési utasítás címlapjára felvezetni. Tandem abroncsozás Tech. Dat (261)

14 MELLÉKLET -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

15 ogy az eredetit ne hamisítsák Az eredeti Pöttinger alkatrészekkel jobban tud dolgozni Minôség és méretpontosság - Üzembiztosság. Megbízható mûködés Nagyobb élettartam - Gazdaságosság. Garantáltan rendelkezésére áll az Ön Pöttinger kereskedôjénél. a Ön olyan döntés elôtt áll, hogy Eredetit vagy utángyártottat? Akkor a döntést gyakran az ár határozza meg. De egy olcsó vétel néha igen drága tud lenni Ezért ügyeljen vásárláskor a négylevelû lóherével ellátott eredeti alkatrészekre! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

16 Biztonságtechnikai utasítások A-melléklet Biztonságtechnikai utasítások Ebben a kezelési utasításban minden olyan hely, ami a biztonságot érinti ezzel a jellel van ellátva. 1.) Rendeltetésszerû használat a. Lásd mûszaki adatok. b. A rendeltetésszerû használat körébe tartozik a gyártó által készített üzemeltetési ápolásiés karbantartási utasítások betartása is. 2.) Alkatrészek a. Eredeti alkatrészek és tartozékok speciálisan ezekhez a gépekhez ill. berendezésekhez készültek. b. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nem általunk szállított eredeti alkatrészek és tartozékok általunk nem kerültek bevizsgálásra és jóváhagyásra sem. c. Ilyen termékek beépítése és/vagy alkalmazása bizonyos körülmények között az Ön gépének általunk megadott tulajdonságait negatívan befolyásolhatják. Azokért a károkért, amelyek a nem eredeti alkatrészek és tartozékok alkalmazása miatt keletkeztek a gyártó semmiféle felelôsséget nem vállal. d. A gépen történô önhatalmú változtatások, valamint idegen szerkezeti elemek rászerelése a gépre a gyártó szavatosságát kizárja. 3.) Védôberendezések Az összes védôberendezésnek a gépre rászerelve és megfelelô állapotban kell lennie. Az elkopott és sérült burkolatokat vagy védôkereteket idôben fel kell újítani. 4.) Üzembehelyezés elôtt a. A munka megkezdése elôtt az üzemeltetô minden mûködtetô szerkezetet, valamint a munkamenetet meg kell, hogy ismerje. Az üzembehelyezés alatt ez már túl késô! b. A jármû vagy a gép üzembehelyezése elôtt ellenôrizni kell a közlekedésiés üzembiztonsági feltételeket. 5.) Azbeszt Bizonyos kereskedelmi alkatrészek mûszaki okok miatt azbesztet tartalmazhatnak. Figyeljük az alkatrészek jelzését. 6.) Személyek szállítása tilos a. Személyek szállítása a gépen nem megengedett. b. A gépet a közutakon csak a közútra elôírt pozícióban szabad szállítani. 7.) Menetsebesség munkagéppel való felszerelés esetében a. A vontatójármû elôl és hátul elegendô mennyiségû ballasztsúllyal van ellátva, hogy a kormányozhatóságot és a fékezhetôséget biztosítsa (a jármû önsúlyának legalább 20%-a a mellsô tengelyre essen). b. A menettulajdonságokat közúton a munkagé pek befolyásolják. A haladási módot minden kor a domborzatiés talajviszonyokhoz kell igazítani. c. K a n y a r m e n e t b e n Kg v o n t a t o t t k o c s i v a l 20% e z e n k í v ü l m é g a kirakodás távolságát és a munkagép lendsúlyát is figyelemmel kell kísérni! d. Kanyarmenetben vontatott vagy nyerges felfüggesztésû munkagépek esetében ezenkívül még a kinyúlási távolságot és a munkagép lendsúlyát is figyelembe kell venni! 8.) Általános tudnivalók a. Mielôtt munkagépeket a hárompontfelfüggesztésre akasztunk a rendszerkart olyan állásba kell hozni, hogy véletlen emelés vagy süllyesztés lehetetlen legyen! b. Munkagépeknek a traktorra való csatolása közben sérülés veszélye áll fenn! c. A hárompontrudazat tartományában sérülés veszélye állhat fenn a nyírózúzó helyeken! d. Külsô mûködtetésnél a tevékenység közben ne lépjünk a traktor és a munkagép közé! e. A kardántengely felés leszerelése csak leállított motornál végezhetô. f. Felemelt munkagéppel történô közúti közlekedésnél a kezelôkart lesüllyedés ellen reteszelni kell. g. A traktor elhagyása elôtt a munkagépeket eresszük le a talajra - a gyujtáskulcsot húzzuk ki! h. A traktor és a munkagép között senki sem tartózkodhat anélkül, hogy a jármû elgördülés ellen rögzítôfékkel és/vagy alátétékekkel biztosítva ne legyen! i. Minden ápolási-, karbantartási-, és átszerelési munkánál a meghajtómotort le kell állítani és a meghajtókardántengelyt ki kell húzni. 9.) A gép tisztítása A csapágyakat és hidraulika alkatrészeket ne tisztítsuk nagynyomású tisztítóberendezéssel 9400_-Anhang A_Sicherheit - A 1 -

17 Melléklet - B KARDÁNTENGELY A kardántengely illesztése Munkavédelmi eligazítások A helyes hossz az egymás mellé helyezett kardántengelyfelek alapján állapítható meg. A gép üzembehelyezésénél a jóváhagyott hajtótengelycsonk fordulatszámát nem szabad túllépni. - A tengelycsonk lekapcsolása után a munkagép még utánforoghat. Csak akkor szabad rajta munkát végezni, ha a gép teljesen leállt. - A gép leállításánál a kardántengelyt elôírásszerûen le kell venni ill. lánc segítségével biztosítani kell. A biztosítóláncot () ne használjuk a kardántengely felakasztására. Figyelem! Csak a megjelölt ill. leszállított kardántengelyt használja, mivel különben az esetleges káresetekért a gyártó garanciát nem vállal. ossztolási folyamat - A kardántengelyfelek hosszillesztése úgy történik, hogy a legrövidebb üzemi hosszakat egymás mellett tartjuk, és megjelöljük. Figyelem! A maximális üzemi hosszra (L1) ügyelni kell. - A lehetô legrövidebb csôátfedésre (min. 1 / 2 X) törekszünk A belsôés külsô védôcsövet egyenletesen rövidítjük Túlterhelésbiztosítást (2) a gépoldalon felhelyezzük! Nagyhatószögû csukló: Maximális lecsévélôdés üzem közben és állóhelyzetben 70 fok. Normálcsukló: Maximális lecsévélôdés állóhelyzetben 90 fok. Maximális lecsévélôdés üzem közben 35 fok. Minden üzembehelyezés elôtt ellenôrizzük a kardántengelyt, hogy a záróelemek biztonsággal bekattantake. Biztonsági lánc - Kardántengelyvédôcsôlánccal körbeforgás elleni biztosításhoz. A kardántengely megfelelô lengéstartományára ügyeljünk! Ápolás Elkopott burkolatokat azonnal újítsuk fel. - Minden üzembehelyezés és minden 8 üzemóra elôtt márkás zsírral le kell kenni. - Minden hosszabb állásidô elôtt a kardántengely tisztítsuk meg és kenjük le. - Téli üzemeltetésnél az összes védôcsövet zsírozzuk le, hogy a keményrefagyást elkerüljük. (A=évente) 8 h FETT 0700_ -Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

18 Melléklet - B KARDÁNTENGELY Mûködési mód egy bütykös kapcsolókuplung alkalmazásánál A bütykös kapcsolókuplung egy olyan kapcsolókuplung, amely a forgatónyomatékot túlterhelés esetén nullára kapcsolja. A lekapcsolt kuplung a hajtó tengelycsonkmeghajtás szétcsatolásával bekapcsolható. A k u p l u n g b e k a p c s o l á s i f o r d u l a t s z á m a 200 f/perc alatt van. FIGYELEM! Az újbóli bekapcsolás csökkentett tengelycsonkfordulatszám esetében is lehetséges. TANÁCS! A kardántengely bütykös kapcsolókuplungjának nincs töltéskijelzôje. Ez egy tisztán túlterhelési biztosítás, amely az Ön jármûvét sérülésektôl óvja. Elôírásszerû haladás mellett elkerülhetô a kuplung gyakori mûködtetése és megóvja ezt és a gépet a szükségtelen kopásoktól. Kenési intervallum: 500 óra (speciális kenôzsír) Csúszókuplungos kardántengelyeknél fontos Túlterhelés és rövid idejû nyomatékcsúcsok esetében a nyomaték korlátozásra kerül és az átviteli idô alatt egyenletesen kerül továbbításra. Az elsô használat elôtt és hosszabb idejû leállítás után a csúszókuplungok mûködését ellenôrizni kell. a.) A K90, K90/4 és K94/1 nyomórugók illetve a K92 és K92/4 állítócsavarok L méretét meg kell határozni, b.) A csavarokat ki kell lazítani, így a csúszókuplungok tehermentesülnek. A kuplungot át kell forgatni. c.) A csavarokat be kell állítani az L méretre. A kuplung újra üzemkész. K90,K90/,K9/1 L K92E,K92/E L 0700_ -Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

19 Üzemanyagok 1997-ös kiadás A gép teljesítménye és élettartama függ a gondos karbantartástól és a jó üzemanyagok alkalmazásától. Üzemanyagfelsorolásunk megkönnyíti az alkalmas üzemanyagok helyes kiválasztását. A kenéstervben a mindenkor alkalmazandó üzemanyagot jelzéssel (pl. III ) szimbolizáljuk. Az Üzemanyagjelölés segítségével a kívánt minôségi ismérv és az ásványolajcégek megfelelô terméke kiválasztható. Az ásványolajcégek jegyzéke a teljesség igénye nélkül készült. A hajtómûolajat a kezelési utasítás szerint - de legalább évente 1x cserélni kell. - Az olajleeresztô csavart kivesszük, a régi olajat leeresztjük és annak rendje módja szerint eltávolítjuk. Leállítás elôtt (téli idôszak) olajcserét végzünk és minden kenôhelyet megkenünk. Csupasz fémrészeket kívülrôl (csuklók stb.) a következô táblázat egy IV rovat szerinti termékével megzsírozzuk, hogy a rozsdától védjük. (II) F E T T I II III IV V (IV) VI VII ÖL Üzemanyag karakterisztika igényelt minöségi ismérv LP IDRAULIKA DIN 51524, 2. rész t. MEGJEGYZÉSEK * ** *** SAE 30 motorolaj az API CD/SF szerint SAE 90 ill. SAE 85 W-140 hajtó müolaj az API-GL 4 vagy API-GL 5 Li-zsír (DIN , KP 2K) Folyékony hajtómükenöanyag (DIN :GO) Komplexzsír (DIN : KP 1R) SAE 90 ill. 85 W-140 hajtómü-olaj az API-GL 5 szerint - D19 -

20 Firma Company Société Societá AGIP ARAL I (II) II III F E T T IV (IV) V VI VII MEGJEGYZÉSEK OSO 32/46/68 ARNICA 22/46 VITAM GF 32/46/68 VITAM F 32/46 MOTOROIL D 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNIVERS. 15W-30 SUPER KOWAL 30 MULTI TURBO- RAL SUPER TRAKTORAL 15W-30 ROTRA Y 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140 GETRIEBEÖL EP 90 GETRIEBEÖL YP 85W-90 GR MU 2 GR SLL GR LFO ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140 ARALUB L 2 ARALUB FDP 00 ARALUB FK 2 GETRIEBEÖL YP 90 - ÖL AVIA BAYWA BP CASTROL ELAN ELF ESSO EVVA FINA FUCS GENOL MOBIL RG SELL TOTAL VALVOLINE VEEDOL WINTERSALL * Folyadékfékestrktorokka végzett esatolt munkáknál J 20 A specifikáció szükség AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46 YDRAULIKÖL LP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * YDRA YDR. FLUID * YDRAU- LIKÖL MC 530 ** PLANTOYD 40N *** MOTOROIL D 30 MULTIGRADE DC 15W-40 TRAC- TAVIA F SUPER 10 W-30 SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD D SUPERIOR 20 W-30 D SUPERIOR SAE 30 ENERGOL SF 32/46/68 VISCO 2000 ENERGOL D 30 VANELLUS M 30 YSPIN AWS 32/46/68 YSPIN AW 32/46 RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS GETRIEBEÖL MZ 90 M MULTIYP 85W-140 SUPER 8090 MC YPOID 80W-90 YPOID 85W-140 GEAR OIL 90 EP YPOGEAR 90 EP EPX 80W-90 YPOY C 80W-140 AVIA MERZWECKFETT AVIA ABSCMIERFETT MULTI FETT 2 SPEZIALFETT FLM PLANTOGEL 2 N AVIA GETRIEBEFLIESSFETT AVIALUB SPEZIALFETT LD GETRIEBEÖL YP 90 EP MULTIYP 85W-140 EP GETRIEBEFLIESSFETT NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N ENERGREASE LS-EP 2 FLIESSFETT NO ENERGREASE TO CASTROLGREASE LM RENOPLEX EP 1 YPOID 85W-140 OLEX PR 9142 YPOGEAR 90 EP YPOGEAR 85W-140 EP IMPERVIA MMO CASTROLGREASE LMX EPX 80W-90 YPOY C 80W-140 ** idraulikaolajok LP-(D) + V *** LP + V növénbázisú hidraulikaolajok biológiailag lebonthatók, ezért különösen környeze barát termékek LP 32/46/68 LP-M M32/M46 OLNA 32/46/68 YDRELF 46/68 NUTO 32/46/68 NUTO P 32/46/68 MOTORÖL 100 MS SAE 30 MOTORÖL 104 CM 15W-40 AUS- TROTRAC 15W-30 PERFORMANCE 2 B SAE TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W-30 PLUS MOTORÖL 20W-30 UNIFARM 15W-30 GETRIEBEÖL MP 85W-90 GETRIE- BEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-90 TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140 GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140 LORENA 46 LITORA 27 EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2 RENOX 34 GA O EP POLY G O MULTI PURPOSE GREASE FIBRAX EP 370 NEBULA EP 1 GP GREASE GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBE- ÖL C 85W-140 MULTIMOTIVE 1 TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90 GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140 ENAK LP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68 SUPER EVVAROL D/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER YPOID GA 90 YPOID GB 90 OCDRUCKFETT LT/SC 280 GETRIEBEFETT MO 370 EVVA CA 300 YPOID GB 90 YDRAN 32/46/68 DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL RENOLIN 1025 MC *** TITAN YDRAMOT 1030 MC ** RENOGEAR YDRA * PLANTOYD 40N *** TITAN YDRAMOT 1O3O MC TITAN UNIVERSAL D PONTONIC N 85W-90 PONTONIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UNIVERSAL OIL RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR YPOID 85 W-140 RENOGEAR YPOID 90 MARSON EP L 2 NATRAN 00 MARSON AX 2 PONTONIC MP 85W-140 RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADESIV 2 PLANTOGEL 2 N RENOSOD GFO 35 DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N RENOPLEX EP 1 RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR YPOID 85W-140 RENOGEAR YPOID 90 YDRAULIKÖL LP/32/46/68 YDRAMOT 1030 MC * YDRAU- LIKÖL 520 ** PLANTOYD 40N *** MULTI TC YDRAMOT 15W-30 YDRAMOT 1030 MC GETRIEBEÖL MP 90 YPOID EW 90 YPOID 85W-140 MERZWECKFETT SPEZIALFETT GLM PLANTOGEL 2 N GETRIEBEFLIESSFETT PLANTOGEL 00N RENOPLEX EP 1 YPOID EW 90 YPOID 85W-140 DTE 22/24/25 DTE 13/15 RENOLIN B 10/15/20 RENOLIN B 32 VI/46VI TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS T 32/T46 AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68 D 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30 EXTRA D 30 SUPER D 20 W-30 AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40 RUBIA 30 MULTAGRI TM 15W-20 MOBILUBE GX 90 MOBILUBE D 90 MOBILUBE D 85W-140 MERZWECKGETRIEBEÖlSAE90 YPOID EW 90 SPIRAX 90 EP SPIRAX D 90 SPIRAX D 85/140 TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90 MOBILGREASE MP MOBILUX EP 004 MOBILPLEX 47 MOBILUBE D 90 MOBILUBE D 85W-140 MERZWECKFETT RENOLIT MP DURAPLEX EP RETINAX A ALVANIA EP 2 RENOSOD GFO 35 RENOPLEX EP 1 YPOID EW 90 SPEZ. GETRIEBEFETT SIMMNIA GREASE O AEROSELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R SPIRAX D 90 SPIRAX D 85W-140 MULTIS EP 2 MULTIS EP 200 MULTIS T 1 TOTAL EP B 85W-90 ULTRAMAX LP 32/46/68 SUPER TRAC FE 10W-30* ULTRAMAX VLP 32 ** ULTRAPLANT 40 *** SUPER PO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40 P GEAR OIL 90 oder 85W-140 TRANS GEAR OIL 80W-90 MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000 DURAPLEX EP 1 P GEAR OIL 90 oder 85W-140 ANDARIN 32/46/68 D PLUS SAE 30 MULTIGRADE SAE 80/90 MULTI- GEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140 MULTIPURPOSE MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140 WIOLAN S (G) 32/46/68 WIOLAN VG 46 ** WIOLAN R 32/46 *** YDROLFLUID * MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30 YPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140 MERZWECKGETRIEBEÖL 80W-90 WIOLUB LFP 2 WIOLUB GFW WIOLUB AFK 2 YPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W D20 -

99 2861.HU.80H.0. EUROTOP 851 A multitast (Típus SK 2861 : +.. 01001) Kettős rendsodró Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 2861.HU.80H.0. EUROTOP 851 A multitast (Típus SK 2861 : +.. 01001) Kettős rendsodró Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 2861.U.80.0 EUROTOP 851 A multitast (Típus SK 2861 : +.. 01001) Kettős rendsodró Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk

Részletesebben

99 2181.HU.80I.0 HIT 610 N. (Típus 2181 : +.. 01001) HIT 610 NZ. (Típus 2181 : +.. 01001) Rendterítôk Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 2181.HU.80I.0 HIT 610 N. (Típus 2181 : +.. 01001) HIT 610 NZ. (Típus 2181 : +.. 01001) Rendterítôk Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 2181.U.80I.0 IT 610 N (Típus 2181 : +.. 01001) IT 610 NZ (Típus 2181 : +.. 01001) Rendterítôk Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk

Részletesebben

99 291.HU.80I.0 TOP 280. (Type SK 291 : +.. 01001) EUROTOP 280. (Type SK 291 : +.. 02111) Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 291.HU.80I.0 TOP 280. (Type SK 291 : +.. 01001) EUROTOP 280. (Type SK 291 : +.. 02111) Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 291.U.80I.0 TOP 280 (Type SK 291 : +.. 01001) EUROTOP 280 (Type SK 291 : +.. 02111) Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk

Részletesebben

CAT 190. CAT 190 plus CAT 190 conditioner CAT 190 plus conditioner. Dobos kaszák 99 330.HU.809.0. (Típus PTM 330 : +.. 01001)

CAT 190. CAT 190 plus CAT 190 conditioner CAT 190 plus conditioner. Dobos kaszák 99 330.HU.809.0. (Típus PTM 330 : +.. 01001) 99 330.U.809.0 CAT 190 (Típus PTM 330 : +.. 01001) CAT 190 plus (Típus PTM 330 : +.. 01001) CAT 190 conditioner (Típus PTM 330 : +.. 01001) CAT 190 plus conditioner (Típus PTM 330 : +.. 01001) Dobos kaszák

Részletesebben

TOP 460 N EUROTOP 460 N EUROTOP 461 N. Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 299.HU.80I.0. (Type SK 299 : +..

TOP 460 N EUROTOP 460 N EUROTOP 461 N. Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 299.HU.80I.0. (Type SK 299 : +.. 99 299.U.80I.0 TOP 460 N (Type SK 299 : +.. 01001) EUROTOP 460 N Type SK 299 : +.. 01491) EUROTOP 461 N Type SK 299 : +.. 01651) Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági

Részletesebben

Kezelési utasítás SERVO 6.50 SERVO 6.50 PLUS SERVO 6.50 NOVA SERVO 6.50 NOVA PLUS. Váltva forgató eke. Nr. 99 9851.HU.80J.0

Kezelési utasítás SERVO 6.50 SERVO 6.50 PLUS SERVO 6.50 NOVA SERVO 6.50 NOVA PLUS. Váltva forgató eke. Nr. 99 9851.HU.80J.0 Kezelési utasítás + TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS... Oldal 3 Nr. 99 9851.U.80J.0 SERVO 6.50 (MaschNr +.. 01000) SERVO 6.50 PLUS (MaschNr +.. 01000) SERVO 6.50 NOVA (MaschNr +.. 01000) SERVO 6.50 NOVA PLUS (MaschNr

Részletesebben

99 295.HU.80I.0 TOP 340 U. (Type SK 295 : +.. 01001) EUROTOP 340 U. (Type SK 295 : +.. 02166) Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 295.HU.80I.0 TOP 340 U. (Type SK 295 : +.. 01001) EUROTOP 340 U. (Type SK 295 : +.. 02166) Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 295.U.80I.0 TOP 340 U (Type SK 295 : +.. 01001) EUROTOP 340 U (Type SK 295 : +.. 02166) Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott,

Részletesebben

.R 99 385.HU.80I.0 NOVADISC

.R 99 385.HU.80I.0 NOVADISC 99 385.U.80I.0 NOVADISC 225 (Típus PSM 385 : +.. 01001) NOVADISC 265 (Típus PSM 386 : +.. 01001) NOVADISC 305 (Típus PSM 387 : +.. 01001) NOVADISC 350 (Típus PSM 388 : +.. 01001) Tárcsás kasza Ihre / Your

Részletesebben

99 271.HU.80I.0 TOP 620 A. (Type SK 271 : +.. 01001) EUROTOP 620 A. (Type SK 271 : +.. 01441) Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 271.HU.80I.0 TOP 620 A. (Type SK 271 : +.. 01001) EUROTOP 620 A. (Type SK 271 : +.. 01441) Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 271.U.80I.0 TOP 620 A (Type SK 271 : +.. 01001) EUROTOP 620 A (Type SK 271 : +.. 01441) Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott,

Részletesebben

99 2181.HU.80K.0 HIT 610 N. (Típus 2181 : +.. 01001) HIT 610 NZ. (Típus 2181 : +.. 01001) Rendterítôk Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 2181.HU.80K.0 HIT 610 N. (Típus 2181 : +.. 01001) HIT 610 NZ. (Típus 2181 : +.. 01001) Rendterítôk Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 2181.U.80K.0 IT 610 N (Típus 2181 : +.. 01001) IT 610 NZ (Típus 2181 : +.. 01001) Rendterítôk Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk

Részletesebben

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása. TERRADISC 3001 (Típus 9771 : +..

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása. TERRADISC 3001 (Típus 9771 : +.. Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása Nr. 99 9771.U.80M.0 TERRADISC 3001 (Típus 9771 : +.. 00001) TERRADISC 3501 (Típus 9772 : +.. 00001) TERRADISC

Részletesebben

TERRADISC 4000 K +T (Típus 9753 : +.. 01001) TERRADISC 5000 K +T (Típus 9754 : +.. 01001) TERRADISC 6000 K +T

TERRADISC 4000 K +T (Típus 9753 : +.. 01001) TERRADISC 5000 K +T (Típus 9754 : +.. 01001) TERRADISC 6000 K +T 99 9755.U.80L.0 TERRADISC 4000 K +T (Típus 9753 : +.. 01001) TERRADISC 5000 K +T (Típus 9754 : +.. 01001) TERRADISC 6000 K +T (Típus 9755 : +.. 01001) Tárcsás borona Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Részletesebben

99 3531.HU.80I.0 CAT NOVA 3100 T ED. (Type PSM 3531 : +..01001) Tárcsás kasza Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 3531.HU.80I.0 CAT NOVA 3100 T ED. (Type PSM 3531 : +..01001) Tárcsás kasza Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3531.U.80I.0 CAT NOVA 3100 T ED (Type PSM 3531 : +..01001) Tárcsás kasza Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk Önnek,

Részletesebben

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása Nr. 99 8732.U.80N.0 LION 3002 (Type 8732 : +.. 01001) LION 4002 (Type 8742 : +.. 01001) Forgóborona Pöttinger

Részletesebben

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F 99 375.HU.80I.0. Tárcsás kasza. (Típus PSM 375 : +.. 01001) (Típus PSM 376 : +.. 01001)

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F 99 375.HU.80I.0. Tárcsás kasza. (Típus PSM 375 : +.. 01001) (Típus PSM 376 : +.. 01001) 99 375.U.80I.0 NOVACAT 266 F (Típus PSM 375 : +.. 01001) NOVACAT 306 F (Típus PSM 376 : +.. 01001) NOVACAT 356 F (Típus PSM 381 : +.. 01001) Tárcsás kasza Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen

Részletesebben

99 873.HU.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Forgóbororna Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 873.HU.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Forgóbororna Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 873.U.80I.0 LION 3000 LION 3001 (Type KR 3000: +.. 01001) Forgóbororna Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk Önnek,

Részletesebben

TOP 800 multitast. EUROTOP 800 multitast EUROTOP 801 A. Kettős rendsodró Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr HU.80I.

TOP 800 multitast. EUROTOP 800 multitast EUROTOP 801 A. Kettős rendsodró Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr HU.80I. 99 286.U.80I.0 TOP 800 multitast (Típus SK 286 : +.. 01001) EUROTOP 800 multitast (Típus SK 286 : +.. 01441) EUROTOP 801 A (Típus SK 286 : +.. 01541) Kettős rendsodró Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Részletesebben

HU.80I.0 EUROTOP 771 A. (Tipus SK 289 : ) Kettős rendsodró Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

HU.80I.0 EUROTOP 771 A. (Tipus SK 289 : ) Kettős rendsodró Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 289.U.80I.0 EUROTOP 771 A (Tipus SK 289 : +.. 01461) Kettős rendsodró Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk Önnek,

Részletesebben

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. OLDAL PONY I PONY II. Rendfelszedô rakodókocsi. Nr. 99 501.HU.80F.0. (Type 501 : +..

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. OLDAL PONY I PONY II. Rendfelszedô rakodókocsi. Nr. 99 501.HU.80F.0. (Type 501 : +.. Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. OLDAL Nr. 99 501.U.80F.0 PONY I (Type 501 : +.. 01806) PONY II (Type 502 : +.. 01001) Rendfelszedô rakodókocsi Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Részletesebben

99 8573HU.80I.0. Drillbox DB 200 DB 230 DB 260 DB 300 DB 380. Köztes termény - vetőgép. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 8573HU.80I.0. Drillbox DB 200 DB 230 DB 260 DB 300 DB 380. Köztes termény - vetőgép. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8573U.80I.0 Drillbox DB 200 DB 230 DB 260 DB 300 DB 380 Köztes termény - vetőgép Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk

Részletesebben

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal. EUROTOP 280 U (Type SK 292 : +.. 01001) Rendkezelö. Nr. 99 292.HU.809.

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal. EUROTOP 280 U (Type SK 292 : +.. 01001) Rendkezelö. Nr. 99 292.HU.809. Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Nr. 99 292.U.809.0 EUROTOP 280 U (Type SK 292 : +.. 01001) Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági

Részletesebben

EUROHIT 54 A / 54 N / 54 N-sp

EUROHIT 54 A / 54 N / 54 N-sp Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Nr. 99 203.U.80F.0 EUROIT 40 A / 40 N / 40 (Type ZK 203 : +.. 01001) EUROIT 47 A / 47 N / 47 (Type ZK 204 : +.. 01001) EUROIT 54 A / 54 N / 54

Részletesebben

SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS 99 983.HU.80H.

SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS 99 983.HU.80H. SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS 99 983.U.80.1 Váltva forgató eke Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen

Részletesebben

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása Nr. 99 8507.U.80N.0 TERRASEM C 4 (Type 8505 : +.. 01191) TERRASEM C 4 fertilizer (Type 8515 : +.. 00001)

Részletesebben

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Vetögép Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.HU.80I.0

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Vetögép Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.HU.80I.0 99 8503.U.80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Típus 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Típus 8503 : +.. 01001) Vetögép Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

99 987.HU.80H.1 SERVO 25. (MaschNr +.. 01001) SERVO 25 NOVA. (MaschNr +.. 01001) váltvaforgató eke. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 987.HU.80H.1 SERVO 25. (MaschNr +.. 01001) SERVO 25 NOVA. (MaschNr +.. 01001) váltvaforgató eke. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 987.U.80. SERVO 5 (MaschNr +.. 000) SERVO 5 NOVA (MaschNr +.. 000) váltvaforgató eke Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk

Részletesebben

Kezelési utasítás. Nr. 99 428.HU.807.0 MEX GT. (Type MH 428: +.. 01001) Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Kezelési utasítás. Nr. 99 428.HU.807.0 MEX GT. (Type MH 428: +.. 01001) Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Kezelési utasítás Nr. 99 428.U.807.0 MEX GT (Type M 428: +.. 01001) Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk Önnek, hogy

Részletesebben

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350 99 379.HU.80I.0. Tárcsás kasza. (Type PSM 379 : +.. 01001) (Type PSM 380 : +.. 01001)

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350 99 379.HU.80I.0. Tárcsás kasza. (Type PSM 379 : +.. 01001) (Type PSM 380 : +.. 01001) 99 379.U.80I.0 NOVACAT 305 ED (Type PSM 379 : +.. 01001) NOVACAT 350 (Type PSM 380 : +.. 01001) Tárcsás kasza Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott,

Részletesebben

HU.80I.1 SYNKRO 2200 SYNKRO 2600 SYNKRO 2600 S SYNKRO 3000 SYNKRO 3000 S SYNKRO 3800 S. Grubber Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

HU.80I.1 SYNKRO 2200 SYNKRO 2600 SYNKRO 2600 S SYNKRO 3000 SYNKRO 3000 S SYNKRO 3800 S. Grubber Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 965.U.80I.1 SYNKRO 2200 SYNKRO 2600 SYNKRO 2600 S SYNKRO 3000 SYNKRO 3000 S SYNKRO 3800 S Grubber Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott,

Részletesebben

99 987.HU.80H.1 SERVO 25. (MaschNr +.. 01001) SERVO 25 NOVA. (MaschNr +.. 01001) váltvaforgató eke. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 987.HU.80H.1 SERVO 25. (MaschNr +.. 01001) SERVO 25 NOVA. (MaschNr +.. 01001) váltvaforgató eke. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 987.U.80. SERVO 5 (MaschNr +.. 000) SERVO 5 NOVA (MaschNr +.. 000) váltvaforgató eke Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk

Részletesebben

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Nr. 99 956.U.806.1 SERVO VI (Masch. Nr +...... 1001) SERVO VI E (Masch. Nr +...... 1001) SERVO VI NOVA (Masch. Nr +...... 1001) SERVO VI E NOVA

Részletesebben

EUROCAT 276 F EUROCAT 316 F. Dobos kaszák Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 344.HU.80J.0. (Típus PTM 344 : +..

EUROCAT 276 F EUROCAT 316 F. Dobos kaszák Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 344.HU.80J.0. (Típus PTM 344 : +.. 99 344.U.80J.0 EUROCAT 276 F (Típus PTM 344 : +.. 01001) EUROCAT 316 F (Típus PTM 345 : +.. 01001) Dobos kaszák Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól

Részletesebben

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal. CAT 310 T CR (Type PTM 337 : +.. 01001) Nr. 99 337.HU.80E.0.

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal. CAT 310 T CR (Type PTM 337 : +.. 01001) Nr. 99 337.HU.80E.0. Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Nr. 99 337.U.80E.0 CAT 30 T CR (Type PTM 337 : +.. 000) Tárcsás kasza Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági

Részletesebben

Kezelési utasítás + TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS... Oldal 3 SERVO 65 SERVO 65 PLUS SERVO 65 NOVA SERVO 65 NOVA PLUS

Kezelési utasítás + TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS... Oldal 3 SERVO 65 SERVO 65 PLUS SERVO 65 NOVA SERVO 65 NOVA PLUS Kezelési utasítás + TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS... Oldal 3 Nr. 99 985.U.80G.1 SERVO 65 (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 PLUS (MaschNr +.. 01015) SERVO 65 NOVA (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 NOVA PLUS (MaschNr +..

Részletesebben

99 8412HU.80F.0 ROLLPROFI 3200 SC. (Típus RP 3200 : +.. 01001) Körbálázó. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 8412HU.80F.0 ROLLPROFI 3200 SC. (Típus RP 3200 : +.. 01001) Körbálázó. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8412U.80F.0 ROLLPROFI 3200 SC (Típus RP 3200 : +.. 01001) Körbálázó Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk Önnek,

Részletesebben

Használati utasítás KMS síkfalmetsző

Használati utasítás KMS síkfalmetsző Használati utasítás KMS síkfalmetsző Gyári szám: Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: 07634/505488-0 Fax: 07634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:www.kms-rinklin.de

Részletesebben

99 360.HU.80I.0 CAT NOVA 360 T. (Type PSM 360 : +..01001) Tárcsás kasza Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 360.HU.80I.0 CAT NOVA 360 T. (Type PSM 360 : +..01001) Tárcsás kasza Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 360.U.80I.0 CAT NOVA 360 T (Type PSM 360 : +..01001) Tárcsás kasza Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk Önnek,

Részletesebben

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Nr. 99 955.U.80G.0 SERVO 55 SERVO 55 S SERVO 55 PLUS SERVO 55 NOVA SERVO 55 NOVA PLUS Váltva forgató eke Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Részletesebben

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása Autocut Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása Nr. 548.42.000.0 8_0_L.1 Autocut Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk

Részletesebben

Kezelési utasítás. Rövidtárcsa. Heliodor S & K. LEMKEN GmbH & Co. KG

Kezelési utasítás. Rövidtárcsa. Heliodor S & K. LEMKEN GmbH & Co. KG Kezelési utasítás Rövidtárcsa Heliodor S & K - HU - Biztosítjuk biztonságát! LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02)

Részletesebben

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ oldal

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ oldal Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Nr. 99 955.U.80G.0 SERVO 55 SERVO 55 S SERVO 55 PLUS SERVO 55 NOVA SERVO 55 NOVA PLUS Váltva forgató eke Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

7 747 004 225 06/2004 HU

7 747 004 225 06/2004 HU 7 747 004 5 06/004 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano S635 és Logano S735 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán kazánajtó csere A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Utánfutó rögtömörítő VarioPack 110 Plus BIZTOSÍTJUK BIZTONSÁGÁT! Cikkszám: 175 3898 HU-1.08.02 LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Részletesebben

JUMBO 6000 L/D Combiline. JUMBO 6600 L/D Combiline. JUMBO 7200 L/D Combiline. Kombinált silózó pótkocsi Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

JUMBO 6000 L/D Combiline. JUMBO 6600 L/D Combiline. JUMBO 7200 L/D Combiline. Kombinált silózó pótkocsi Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 5481.U.80I.0 JUMBO 6000 L/D Combiline (Típus 5491 : +.. 01000) JUMBO 6600 L/D Combiline (Típus 5481 : +.. 01000) JUMBO 7200 L/D Combiline (Típus 5501 : +.. 01000) Kombinált silózó pótkocsi Ihre / Your

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

e=mr cloj=klk=ttmjmvptg

e=mr cloj=klk=ttmjmvptg e=mr cloj=klk=ttmjmvptg båöäáëü cê~å ~áë aéìíëåü kéçéêä~åçë fí~äá~åç bëé~ çä pîéåëâ~ a~åëâ kçêëâ pìçãá mçêíìöìæë ÅëëçíéêÜ Magyar Polski esky Slovensky Române te Slovensko Hrvatski Srpski Pºcc å¼ ½æ apc

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Fahasító gép 1100/9 D1150406 - - 0801 *D1150406-0801* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

Használati utasítás az MD20 tetőboxhoz, Standard záras

Használati utasítás az MD20 tetőboxhoz, Standard záras HU Használati utasítás az MD20 tetőboxhoz, Standard záras Tisztelt Vevő! Örülünk, hogy az általunk kínált tetőboxot választotta. Reméljük, hogy a termék használata örömére fog válni. A tetőbox felszerelése

Részletesebben

Kezelési Utasítás CAT NOVA 3100 T ED. Tárcsás kasza. Nr HU.80F.0. + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ oldal. (Type PSM 3531 : +..

Kezelési Utasítás CAT NOVA 3100 T ED. Tárcsás kasza. Nr HU.80F.0. + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ oldal. (Type PSM 3531 : +.. Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Nr. 99 3531.U.80F.0 CAT NOVA 3100 T ED (Type PSM 3531 : +..01001) Tárcsás kasza Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági

Részletesebben

3. Felkészülés a beüzemelésre ASIAN PLASTIC

3. Felkészülés a beüzemelésre ASIAN PLASTIC 3. Felkészülés a telepítésre 3.1 Vegye figyelembe Telepítés előtt győződjön meg, hogy van-e elegendő hely a gépek között és a gépkezelők nem zavarják egymást munkájuk során. Ügyeljen arra, hogy az egyéb

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás WI 640 T (8865012) Pneumatický utahovák příklepový, 1/2, 640 Nm / CZ Pneumatický príklepový uťahovák 1/2, 640 Nm / SK Pneumatikus ütvecsavarozógép 1/2, 640 Nm / Návod k použití Návod na použitie Használati

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

Kezelési utasítás. Special Super Special

Kezelési utasítás. Special Super Special Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 Cenius 4003-2 Special

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Kezelési Utasítás. Autocut. Nr. 548.42.000.2_H_8_0_M.1 554.42.000.1_H_8_0_M.1. Az eredeti kezelési utasítás fordítása

Kezelési Utasítás. Autocut. Nr. 548.42.000.2_H_8_0_M.1 554.42.000.1_H_8_0_M.1. Az eredeti kezelési utasítás fordítása Kezelési Utasítás Az eredeti kezelési utasítás fordítása Nr. 548.42.000.2 8_0_M.1 554.42.000.1 8_0_M.1 Autocut Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk Önnek, hogy

Részletesebben

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7.

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. GÉPKÖNYV a RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(361) 46 76 300 Telefax:(361) 46 76 309 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ADATLAP...3 1. EMELÉSI ÁBRA...4

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Használati Utasítás az Vetõgép D9 MG 688 B 6- H 06.0 Printed in Germany Üzembe helyezés elõtt a Használati Utasítást és a Biztonsági Elõírásokat olvassa el és vegye figyelembe! Copyright 00 by MZONEN-Werke

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

SPC szállítókocsi SPC 6 soros vetőgép Közúton hosszában történő vontatásához

SPC szállítókocsi SPC 6 soros vetőgép Közúton hosszában történő vontatásához Mezőgazdasági Gép- és alkatrész kereskedelmi Kft. Postacím: 6900 Makó, Aradi u. 135. E-mail cím: info@hanki-ker.hu Telefon: +36-62/211-718, Fax: +36-62/510-640, Honlap: www.hanki-ker.hu SPC szállítókocsi

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Centaur 3001 4001 Super / Special Mulcskultivátor MG3061 BAG 0069.1 12.08 Printed in Germany Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást!

Részletesebben

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró Kezelési utasítás az ZG-B 5500 ZG-B 8200 Ultra Hydro Ultra Hydro Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró MG3272 BAG0051.5 02.14 Printed in Germany hu Az első üzembevétel előtt, kérjük, olvassa el a kezelési

Részletesebben

Helyesbítés. Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti nyomatékosztályok *21334358_1214*

Helyesbítés. Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti nyomatékosztályok *21334358_1214* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *21334358_1214* Helyesbítés Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti

Részletesebben

Teherbírás. Magasság. (mm) (kg) 1.500 3.000 5.000 10.000 1.500 3.000 5.000 10.000. felár

Teherbírás. Magasság. (mm) (kg) 1.500 3.000 5.000 10.000 1.500 3.000 5.000 10.000. felár VS és KB fogasléces emelõk, hébér DIN 7355 szerint. Alacsony szerkezeti a KB típus esetében. Biztonsági hajtókar behajtható fogantyúval. Kívánságra racsnis hajtókarral is szállítható. 10/ Köröm (legalacsonyabb)

Részletesebben

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Gratulálulnk Önnek a kitűnő választásához

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz Kongskilde - Polska Spółka z o.o. ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno, Polska tel: (024) 355 15 15, fax: (024) 355 15 35 E-mail: mail@kpl.kongskilde.com VIBRO MASTER Kezelési utasítás VIBRO MASTER Magágykészítő

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép 700 D1150361 - - 1001 *D1150361-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

Triathlon - Ütőképes vetőgép

Triathlon - Ütőképes vetőgép Triathlon Triathlon - Ütőképes vetőgép kis vonóerő igénnyel a modern szántóföldi műveléshez Sok modern univerzális vetőgép nagy önsúlyuk miatt nagy vonóerőt igényelnek, magas az üzemanyagfelhasználásuk,

Részletesebben

LAGG 18M 8 4.4. Pneumatikus zsírpumpák kezelése, LAGG 18AE, LAGG 50AE, LAGG 180 AE 9

LAGG 18M 8 4.4. Pneumatikus zsírpumpák kezelése, LAGG 18AE, LAGG 50AE, LAGG 180 AE 9 Tartalomjegyzék 1. Alkalmazás 5 2. Leírás 5 2.1. LAGF sorozatú zsírpumpák 5 2.2. LAGG sorozatú zsírpumpák 5 2.3. LAGT 180 kocsi 6 3. Műszaki adatok 6 4. Kezelési utasítás 7 4.1. Általános előkészületek

Részletesebben

ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK 265 Anyagmozgató berendezések Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A Pfaff-silberblau anyagmozgató berendezések kiválóan Kézi raklapemelők 270-281 Kézi raklapemelők mérleggel 282-283

Részletesebben

H2O kád beépítési és karbantartási útmutató

H2O kád beépítési és karbantartási útmutató H2O kád beépítési és karbantartási útmutató Köszönjük vásárlását és bizalmát termékünk iránt. Reméljük, sok éven át nagy megelégedettséggel tudja majd használni termékünket. Általános tudnivalók: - Beépítés

Részletesebben

inet Box Beszerelési utasítás

inet Box Beszerelési utasítás Beszerelési utasítás 2. oldal Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Beszerelési utasítás Biztonsági utasítások... 2 Rendeltetés... 2 Szállítási terjedelem... 2 Méretek... 3 Csatlakozások / kezelőelemek...

Részletesebben

AL02 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATÓS MOTORKERÉKPÁR-EMELŐ

AL02 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATÓS MOTORKERÉKPÁR-EMELŐ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Kultivátor Thorit 9 KA Version 2004 - HU - A BIZTONSÁGÉRT KEZESKEDÜNK! Cikkszám: 175 3932 HU-2/05.06 LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515

Részletesebben

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Az eredeti kezelési utasítás fordítása Nr. 99 548.U.80N.0 JUMBO 6010 Profiline (Típus 549 : +.. 01308-1311) JUMBO 6610 Profiline (Típus 548 :

Részletesebben

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 DF1 / DF2 Kezelési utasítás Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 Nyelv HU DF1 a következõ sorozatszámtól: 47049 DF2 a következõ sorozatszámtól: 48213 Cikkszám AC 753462 A gép azonosítója Annak érdekében, hogy

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

Rakományrögzítési irányelvek

Rakományrögzítési irányelvek A rakományrögzítés alapszabályai 1. Mindig a megfelelő járművet kell használni. 2. A megengedett összsúlyt és a megengedett tengelyterhelést nem szabad túllépni, a minimális tengelyterheléstől pedig nem

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8 TELECOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7 1. Normál mérés 7 2. Mérés tárával 7 3. Instabil tömeg mérése 8 Automatikus kikapcsolás 8 MELLÉKELET 9 Az elem 9 Hibaüzenetek 9

Részletesebben

EXS40 Szerelési és kezelési utasítás

EXS40 Szerelési és kezelési utasítás EXS40 Szerelési és kezelési utasítás 1. Szimbólumok Veszély Figyelmeztetés Kézi működtetés További utasítások Motoros működtetés 2. Általános figyelmeztetések Ez a szerelési utasítás, képzett szakemberek

Részletesebben

Kezelési Utasítás KMS 100 x100-as hidraulikus tartószerkezet

Kezelési Utasítás KMS 100 x100-as hidraulikus tartószerkezet Kezelési Utasítás KMS 100 x100-as hidraulikus tartószerkezet Gyártó: KMS GmbH Gewerbepark Breisgau Freiburger Srtraße 10 79427 Eschbach Tel.: 0049 7634 551611 Fax.: 0049 7634 551612 Forgalmazó: B A R T

Részletesebben

Rosemount irányított hullámú radar

Rosemount irányított hullámú radar 00825-0318-4530, AB változat Rosemount irányított hullámú radar Útmutató a szegmentált szonda felszereléséhez FIGYELMEZTETÉS A biztonságos telepítés irányelveinek figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Figyelem: Az első üzembehelyezés előtt olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési utasítást és feltétlenül ügyeljen a biztonsági előírásokra! Az üzemeltetési utasítást gondosan őrizze

Részletesebben

Gyermek fejlesztõ járókeret NIMBO Összeszerelési és kezelési útmutató

Gyermek fejlesztõ járókeret NIMBO Összeszerelési és kezelési útmutató Gyermek fejlesztõ járókeret NIMBO Összeszerelési és kezelési útmutató Összeszerelés és használat elõtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, Bizonyosodjon meg arról, hogy ismeri az összes

Részletesebben

REZGŐCSISZOLÓ. Használati utasítás

REZGŐCSISZOLÓ. Használati utasítás MAKITA REZGŐCSISZOLÓ 9046 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Mulcskultivátor. Super / Special Special. Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T

Kezelési utasítás AMAZONE. Mulcskultivátor. Super / Special Special. Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T Super / Special Special MG4721 BAG0100.5 11.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv Fontos biztonsági tanácsok, óvintézkedések Az edzőkerékpárt a maximális biztonság jegyében terveztük és készítettük el. Ettől függetlenül bizonyos biztonsági óvintézkedéseket

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Halmozható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110004 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110005 Állványmagasság: 1200

Részletesebben