TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr HU.80I.0. (Type SK 261 : +..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.HU.80I.0. (Type SK 261 : +.."

Átírás

1 U.80I.0 TOP 420 N (Type SK 261 : ) EUROTOP 420 N Type SK 261 : ) EUROTOP 421 N Type SK 261 : ) Rendkezelö Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk Önnek, hogy a Pöttinger mellett döntött. Mint az Ön mezôgéptechnikai partnere jó minôséget és nagy teljesítményt kínálunk Önnek jó szervízszolgálattal összekötve. Ahhoz, hogy mezôgazdasági gépeink üzemi körülményeit felmérhessük és ezeket a követelményeket az új gépek fejlesztése során figyelembe tudjuk venni, kérünk Öntôl néhány adatot. Ezenkívül ezáltal számunkra az is lehetôvé válik, hogy új fejlesztéseinkrôl tájékoztassuk. Termékszavatosság, tájékoztatási kötelezettség A termékszavatosság kötelezi a gyártót és a kereskedôt, hogy a gépek eladásakor a kezelési utasítást átadja a vevônek és a vevôt a gyakorlatban a gép kezelési-, biztonsági- és ápolási elôírásairól oktatásban részesítse. Annak bizonyítására, hogy a gép és a kezelési utasítás átadása rendben megtörtént, egy igazolás szükséges. Ebbôl a célból az - A okmányt a Pöttinger cégnek aláírva meg kell küldeni. - B okmányt a gépet átadó cégnél marad. - C okmányt a vevô megtartja. A termékszavatossági törvény szellemében minden gazdálkodó vállalkozó. A dologi kár a termékszavatossági törvény értelmében olyan kár, amelyet egy gép okoz, de nem azon keletkezik; a szavatosságra önfenntartás szolgál (Euro 500,-). Vállalkozási dologi károk a termékszavatossági törvény értelmében a szavatosságból ki vannak zárva. Figyelem! a a vevô a késôbbiekben továbbadja a gépet akkor a gép új átvevôjét is a nevezett elôírásokról oktatásban kell részesíteni. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS Dokument Okmány D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gmb A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMB D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMB Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Kérjük Önöket, hogy a termékszavatossági kötelezettség szerint a következôkben felvezetett pontokat ellenôrizzék. A vonatkozó pontokat kérjük bejelölni. X A gépet a szállítójegy szerint ellenôrizzük. Minden mellécsomagolt alkatrészt távolítsunk el. Az összes biztonságtechnikai berendezés, kardántengely és kezelôelem rendelkezésre áll. A gép ill. berendezés kezelése, üzembehelyezése és ápolása a kezelési utasítás segítségével a vevôvel megbeszélésre és elmondásra került. Az abroncsok helyes levegônyomása ellenôrzésre került. A kerékanyák meghúzását ellenôriztük. A helyes erôleadótengely fordulatszám ismertetésre került. Végezzük el a traktorhoz való illesztést: hárompontbeállítás A kardántengely helyes meghosszabbítása megtörtént. A próbaüzemelés végrehajtásra került és hiányosság nem volt megállapítható. Mûködési magyarázat próbajáratásnál. Szállítási- és munkahelyzetbe való süllyesztés elmondásra került. Tájékoztatás az opciós- ill. kiegészítôberendezésekrôl megtörtént. A kezelési utasítás feltétlen elolvasására a figyelemfelhívás megtörtént. Annak bizonyítására, hogy a gép és a kezelési utasítás átadása rendben megtörtént, egy igazolás szükséges. - Ebbôl a célból az A okmányt a Pöttinger cégnek aláírva meg kell küldeni. - A B okmány a gépet átadó cégnél marad. - A C okmányt a vevô megtartja Dokum D Anbaugeräte - -

4 TARTALOMJEGYZÉK A biztonságtechnikai utasításokat a mellékletben kérjük figyelembe venni! TARTALOMJEGYZÉK A figyelmeztetô táblák jelentése...3 árompontfelfüggesztésû gépek felszerelése...4 Lengôbak reteszelés a közúti közlekedés idejére és leállításhoz:...4 A gép leállítása...4 Szállítási helyzetbe történô átállítás...5 Åtállítás munkahelyzetbe...5 Åltalános irányelvek a géppel folytatott munka során...6 Lejtôn végzett munka...6 A forgatóelem hajlásszögének beállítása...6 Erôleadótengely fordulatszáma...7 A gép tandemtengellyel...7 Tapintókerék (5)...7 Kenési terv...8 Åpolás és karbantartás...9 Kardántengely...9 Gépalkatrészek tisztítása...9 Téliesítés...9 Müszaki adatok...10 A rendkezelô elôírásszerû alkalmazása...10 A típustábla elhelyezése...10 Opciós tartozékok:...10 M E L L É K L E T...11 Biztonságtechnikai utasítások...12 Kardántengely...13 CE-jel A gyártó által felhelyezett CE-jel kifelé dokumentálja a gép konformitását az Európai Közösség gépgyártási irányelveivel és más elôírrásaival. EK-konformitási nyilatkozat (lásd melléklet) Az EK konformitási nyilatkozat aláírásával a gyártó igazolja, hogy a forgalomba hozott gép minden idevágó biztonságtechnikai- és egészségügyi követelménynek megfelel. A figyelmeztetô táblák jelentése Soha ne nyúljunk zúzódást okozó amíg ott az alkatrészek mozoghatnak. Ne lépjünk a rendkezelôelem hatókörébe, amíg a motormeghajtás měködik U.80A.0 Inhalt - -

5 FELSZERELÉS árompontfelfüggesztésû gépek felszerelése - A gépet helyezzük be a hárompontfelfüggesztés helyére. - A hidraulika alsóvezérlést (4) úgy kell rögzíteni, hogy a gép oldalirányban ne tudjon kilengeni. A támasztólábat (5) tóljuk be és biztosítsuk. Biztonságtechnikai utasítások: lásd A1-melléklet 8a. - 8h pontjai) - Az elsô üzembehelyezés elôtt a kardántengely hosszát ellenôrizni kell és adott esetben illeszteni szükséges (lásd a kardántengely illesztése c. fejezetet is a Bmellékletben. Lengôbak reteszelés a közúti közlekedés idejére és leállításhoz Szállításhoz a lengôbakot (SB) rögzítôcsappal reteszeljük. A = munkahelyzet B = szállítási helyzet Figyelem! A rögzítôcsapot csak felemelt gépnél dugjuk be. A gép leállítása - A lengôbaknál (SB) a csapot a B állásba tesszük. Figyelem! A csapot csak felemelt gépnél dugjuk be. - A gépet a traktorhidraulikával süllyesszük le és a támasztólábra állítsuk le. - A kardántengelyt húzzuk le és helyezzük támasztékra. A biztonsági láncot ne használjuk a kardántengely felfüggesztésére! 9500_-ANBAU_

6 SZÁLLÍTÁSI ÉS MUNKAELYZET Szállítási helyzetbe történô átállítás Biztonságtechnikai utasítások: lásd az A1-melléklet 7.), 8a. - 8h.) pontjait. - A csapot a lengôbaknál (SB) a B állásba dugjuk. Figyelem! A csapot csak kiemelt gépbe dugjuk be. - A gépet süllyesszük a talaj szintjéig - A felfogóponyvát (9) egészen tóljuk be és szorítócsavarral rögzítsük - A határolóvasakat bal és jobboldalon és a rugós elôtéttel (6) biztosítsuk. A fogak tartóit szétszereljük és a tartókeretre felhelyezzük (1. tétel). Figyelem! Mindíg minden fogtartót le kell szerelni. A rendkezelô menet közben önmagától elfordulhat. - a minden fogtartót leszereltünk, akkor a rendforgatót a villával (G) elfordulás ellen biztosítani szükséges. A villát (G) a jobboldali határolóvasra szereljük. Ezt a határolóvasat felhajtásnál a fog karjába behajtjuk. Åtállítás munkahelyzetbe Figyelem! Ne lépjünk a rendforgató hatókörébe mindaddig, amíg a meghajtómotor jár. - A csapot a lengôbaknál (SB) az A állásba dugjuk. Figyelem! A csapot csak felemelt gépnél dugjunk be. - A gépet a talajszintig süllyesszük le. - A rendforgatón minden fogtartót szereljük fel. - A határolóvasat (1O) jobbra kihajtjuk és a rugós elôtétet biztosítjuk. - A felfogóponyvát húzzuk ki (X) és szorítócsavarral rögzítsük. A távolságot (X) szükség szerint beállítjuk Transp (261) - 6 -

7 ÜZEMBEELYEZÉS Åltalános irányelvek a géppel folytatott munka során Mindennemû munkát a rendforgató hatókörében csak kikapcsolt erôleadótengelynél szabad végezni. Lejtôn végzett munka Figyelem! a a g é p e t k a n y a r m e n e t b e n emelôszerkezettel megemeljük, akkor a rendforgató önmagától középállásba kerül. Ez a lejtôn folytatott munka során a rendforgató lendsúlya miatt veszélyes helyzetet teremthet. A csillapítórudak (D) segítenek, hogy a fordítási folyamat ne lökésszerűen, hanem lassan és folyamatosan menjen végbe. Biztonságtechnikai utasítások: lásd A1-melléklet 1.) 3.) 4.) 8i.) pontok Figyelem! Ne lépjünk a rendforgató hatókörébe mindaddig, amíg a meghajtómotor jár. - A menetsebességet úgy válasszuk meg, hogy a teljes terménymennyiség tiszta állapotban felszedhetô legyen. - Túlterhelésnél egy fokozatot vegyünk vissza. - A lengôbaknál (SB) lévô csapot tegyük A állásba Figyelem! A csapot csak felemelt munkagépnél dugjuk be. - A hárompontfelfüggesztésü munkagépet éles kanyarmenetben és hátramenetben emeljük ki. Vigyázat! A gép kiemelésnél automatikusan középállásba kerül és ebben a helyzetben kerül rögzítésre. Ügyeljünk arra, hogy a behajtott gép senkit ne veszélyeztessen és ne ütközzön szilárd akadályba. A gép lesüllyesztésekor a reteszelés automatikusan megszûnik. Legéscsillapító rudak (opciós tartozék) Lejtôn végzett munka során a lengéscsillapító rudak (D) alkalmazása ajánlott, mivel ezek a menetbiztonságot növelik. Beállítás: A hatlapú anya (SK) e l f o r d í t á s á v a l a tányérrugók elôfeszítése és ezzel a dörzselemek (R) nyomása a nyomórudazaton változtatható. 0600_-EINSATZ_

8 ÜZEMBEELYEZÉS Erôleadótengely fordulatszáma - Max. erôleadótengely fordulatszám = 54O f/p. A kedvezô erôleadótengely fordulatszám kb. 45O f/perc körül van. Tapintókerék (5) A tapintókerék alkalmazásánál extrém egyenetlen terepen, a fogaknak jobb talajfelszín illesztés érhetô el. - a a takarmányt a rendrôl a fogak ismét összekúszált csíkokban szakítják ki (tisztátalan munka), akkor az erôleadótengely fordulatszámát csökkenteni kell. idraulikus kormányzás - A traktor alsó vezérlését oldalirányban játékmentesen kell rögzíteni, hogy a munkagép ide- odalengését elkerüljük. - A felsô irányítású kormányzóorsó helyett egy láncfelsôkormányzás (6) kerül alkalmazásra. A láncnak enyhén át kell lógni. - A húzórugót (2) be kell lógatni. A forgatóelem hajlásszögének beállítása idraulikus vezérlõegységet - A traktor vezérlôberendezését (ST) szabadonfutó (úszóállásba vagy süllyesztésre ) állítjuk. - Ahhoz, hogy tiszta kezelési munkát tudjunk végezni, a forgatóelemeknek lehetôleg vizszintes helyzetben kell lenniük. Egy egészen csekély elôreajlás megengedett. Ezt a hajlásszöget a felsô vezérléssel (7) lehet beállítani. - A fogmagasságot a kézi forgattyúval (8) lehet beállítani, a fogaknak lazán kell a talaj felszinét érinteni. Túl mély beállításnál a takarmány szennyezett lesz ill. megsérti a fû gyökérzetét. - A beállítást a munka közben gyakrabban ellenôrizni kell. 0600_-EINSATZ_

9 ÜZEMBEELYEZÉS - A forgatóelem vízszintesen kell álljon vagy a rend oldalához képest max. 1,5 cm hajoljon. - A tandem tengelyes munkagépeket (10) éles kanyarokban meg kell emelni. A gép tandemtengellyel Szorító-záróanya a vízszintes helyzet beállításához EUROTOP 340N (a es gyártási évig) ogy a tandemtengelyes gépeknél is lehessen negyedik pálcapárt alkalmazni: - A csapot (2) szerelje a furatba (2). - Ezzel megnöveli az abroncsok és a pálcák közötti szabad távolságot. 0600_-EINSATZ_

10 FETT BG План за Смазване 8 h след всеки 8 часа в работа 20 h след всеки 20 часа в работа 40 F цели 40 натоварвания 80 F цели 80 натоварвания 1 J ежегодно 100 ha на всеки 100 хектара FETT ГРЕС = Брой на гресьорките (IV) вижте приложение Смазки" Liter Литри * Варианти SK EE Виж ръководството на производителя Схема смазки 8 h чеpез каждые 8 часов pаботы 20 h чеpез каждые 20 часов pаботы 40 F чеpез каждые 40 подвод 80 F чеpез каждые 80 подвод 1 J 1 pаз в год RUS Plán mazania 8 h každých 8 prevádzkových hodín 20 h každých 20 prevádzkových hodín 40 F každých 40 jázd 80 F každých 80 jázd 1 J 1 x ročne 100 ha každých 100 hektárov FETT MAZIVO = počet mazacích hlavíc (IV) Viď príloha Prevádzkové látky Liter Liter * Variant Viď návod výrobcu Õlitusplaan 8 h iga 8 töötunni järel 20 h iga 20 töötunni järel 40 F iga 40 laadimiskorra järel 80 F iga 80 laadimiskorra järel 1 J 1 x aastas 100 ha iga 100 ha järel FETT õlitus = õlitusniplite arv (IV) vt Lisa - määrdeained Liter liiter * variant valmistaja kasutusjuhendit 100 ha чеpез каждые 100 га FETT СМАЗКА / OIL МАСЛО = количество смазочных ниппелей (IV) С м. п p и л о ж е н и е «Эксплуатационные матеpиалы» Litre л и т p ( к о л и ч е с т в о в о м а с л а, жидкость,...) * Ваpиант Смотpи pуководство изготовителя CZ MazacÌ pl n 8 h každých 8 hodin 20 h každých 20 hodin 40 F každých 40 vozů 80 F každých 80 vozů 1 J 1 x ročně 100 ha po 100 ha FETT TUK = Počet mazacích hlaviček (IV) Viz kapitola Mazací prostředky vydání Litre litru * Varianta viz. příručka výrobce Kenési terv 8 h Minden 8 üzemóra után 20 h Minden 20 üzemóra után 40 F Minden 40 menet után 80 F Minden 80 menet után 1 J 1 x évente 100 ha Minden 100 hektár után FETT ZSÍR = A zsírzógombok száma (IV) Lásd az üzemi anyagok c. fejezetet Litre Litre * Változat TR Násd a gyártó leírásat! Yağlama planı 8 h her 8 kullanım saatinde bir 20 h her 20 kullanım saatinde bir 40 F her 40 taksitte bir 80 F her 80 taksitte bir 1 J yılda 1 defa 100 ha her 100 hektarda bir FETT YAĞ = Yağlama memelerinin sayısı (IV) Bakınız Ek Yakıtlar Litre Litre * Çeşit RO Bakınız üreticinin talimatları Plan de ungere 8 h la fiecare 8 ore de funcţionare 20 h la fiecare 20 ore de funcţionare 40 F la fiecare 40 încărcări 80 F la fiecare 80 încărcări 1 J 1 dată pe an 100 ha la fiecare 100 hectare FETT GRĂSIME = Numărul niplurilor de ungere (IV) Vezi suplimentul Lubrificanţi Liter Litri * Variantă Vezi instrucţiunile producătorului PL SLO UA Plan smarowania 8 h smarowaê co 8 roboczogodzin 20 h smarowaê co 20 roboczogodzin 40 F smarowaê co 40 przejazdûw 80 F smarowaê co 80 przejazdûw 1 J smarowaê raz w roku 100 ha smarowaê co 100 ha FETT smar = iczba punktûw smarowania (IV) Litre litr * Wariant Zobacz instrukcjí obs ugi producenta Načrt mazan ja 8 h po 8 obratovalnih urah 20 h po 20 obratovalnih urah 40 F po 40 vožnjah 80 F po 80 vožnjah 1 J 1 x letno 100 ha po 100 hektarjih FETT maščoba = število mazalk (IV) glej dodatek»delovni materiali«liter liter * varianta glej navodila proizvajalca Графік змащування 8h 20h 40 F кожні 40 поїздок 80 F кожні 80 поїздок 1 J 1 x на рік кожні 8 годин роботи кожні 20 годин роботи 100 hа кожні 100 гектарів FETT Мастило = Кількість мастильних ніпелів (IV) Дивіться додаток "gпаливомастильні матеріалиu" Litre Літр * Варіанти LV Дивіться інструкцію виробника Eļļošanas plāns 8 h ik pēc katrām 8 darba stundām 20 h ik pēc katrām 20 darba stundām 40 F ik pēc katrām 40 piekabēm 80 F ik pēc katrām 80 piekabēm 1 J 1 x gadā 100 ha ik pēc katriem 100 hektāriem FETT smērviela = ziežvārstu skaits (IV) skatīt pielikumu "Ekspluatācijas materiāli" Liter litri * varianti skatīt ražotāja instrukciju 9900-OST Legende-Schmierpl / BA/EL Allg / Betriebsstoffvorschrift

11 ÁPOLÁS Ápolás és karbantartás Beállítási- ápolási és javítási munkák elôtt a motort le kell állítani. Ne végezzünk munkát a gép alatt amíg annak biztonságos alátámasztását nem végeztük el. Ahhoz, hogy a gépet hosszabb idôn keresztül jó üzemi állapotban megtartsuk, vegyük figyelembe a következôket: - Az elsô üzemórák után az összes csavart húzzuk meg. Különösen a fogak csavarozását és a lengôkeret csavarozását kell ellenôrizni. - Az abroncsoknál tartsuk meg az elôírt levegônyomást. - A kenôhelyeket elôírásszeréen kenjük meg (lásd a kenéstervet). A zsírzószemeket minden 20 üzemórában univerzális zsírral kenjük. - A gép téli leállítása elôtt az összes csuklóhelyet jól olajozzuk meg és a csapágyhelyeket zsírozzuk meg. Kardántengely - A kardántengelyt minden 8 órában meg kell kenni. - A tolóprofilokat szedjük szét és jól zsírozzuk meg. Gépalkatrészek tisztítása Figyelem! Ne használjunk nagynyomású tisztítóberendezést a csapágy- és hidraulika alkatrészekhez. - Rozsdaképzôdés veszélye! - A gépet megtisztítása után a kenésterv alapján kenjük le és végezzünk rövid próbajáratást. - Túl nagy nyomással végzett tisztítás által lakkárok keletkezhetnek. Téliesítés - A gépet téliesítés elôtt alaposan tisztítsuk meg. - Idôjárástól védett helyen tároljuk. - Csupasz alkatrészeket rozsdásodástól védjük. - Az összes kenéshelyet a kenésterv szerint kenjük le. Biztonságtechnikai utasítás: lásd A1-melléklet 1b.), 2.), 8i.), 9.) pontok. Kenési terv 0300_-WARTUNG_

12 ÁPOLÁS Pálcatartó karok A távolságnak (A) normál üzemben 1 mm-nek kell lennie. a a tengely (W) játéka nagyobb lesz, akkor alátétekkel kell korrigálni. a a távolság (A) nagyobb, mint 4 mm, akkor a perselyeket (B) ki kell cserélni a pálcatartó karok belsô oldalán. Különben ennek következtében egyéb károk is keletkezhetnek a gépen. Figyelem! A tengely (W) távolságát (A) évente legalább egyszer ellenôrizni kell! Rugós pálcák A rugós pálcák rögzítôcsavarjait (S) az elsô 10 üzemóra után ellenôrizni kell és szükség esetén utána kell húzni ôket. S U ZA A 2007-es gyártási évtôl * A külsô pálcáknál (ZA) egy külön alátétet (U) is felszerelünk - Ehhez hosszabb csavarok szükségesek (80mm). - A csavarokat a fejükkel felfelé szereljük be. * Az EUROTOP 421 A/ 421 N/ 461 N/601/691/771/881-re érvényes 0600_-Zinkenarmwartung_

13 MÜSZAKI ADATOK Müszaki adatok Opciós tartozékok: EUROTOP 421 N (Type SK 261) Rendforgatók száma Fogtartók száma Kettôs fogak fogtartónként Munkaszélesség Gépsz. m.helyzetben (ponyva n.) Száll. szél.-felh. Munkahossz Száll. hossz Max. hossz Szüks. megh. telj. Súly kardántengellyel Erôleadótengely f.szám max. f/p Kardántengelytúlterh. bizt ,20m-ig 3,3 m 1,85 m 3,7 m 3,06 m 1,6 m 22 kw-tól (30 LE) 540 kg Nm (55 kpm) Figyelmeztetô táblák Világítás Normálabroncsozás Tandemabroncs0zás Levegönyyomás az abroncsokban Tartós hangnyomásszint 18 x 8,5-8 4 réteg 16 x 6,5-8 4 réteg 1-1,5 bar <70 db(a) Támasztókerék a jobb talajillesztéshez * Opciós tartozék Az adatok nem kötelezô jellegěek A rendkezelô elôírásszerě alkalmazása A EUROTOP 421 N rendforgató kizárólag a szokásos mezôgazdasági munkákra készültek. Zöld-, nyerstakarmány, fonnyasztott takarmány szilázs és szalma rendrerakására. Az ettôl eltérô célra történô alkalmazás nem elôírásszerěnek számít. Az ebbôl származó károkért a gyártó nem szavatol; A kockázat ekkor az üzemeltetôt terheli. A rendeltetésszerě használathoz tartozik a gyártó által készített ápolási és karbantartási utasítások betartása is. A típustábla elhelyezése Fogveszteségi biztosítás A gyártási szám a ellékelten elhelyezett típustáblára és a kereten kerül beütésre. Garanciális esetek és kérdések a gyártási szám megadása nélkül nem tisztázhatók. Kérjük a számot a jármě/gép átvétele után a kezelési utasítás címlapjára felvezetni. Tandem abroncsozás Tech. Dat (261)

14 MELLÉKLET -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

15 ogy az eredetit ne hamisítsák Az eredeti Pöttinger alkatrészekkel jobban tud dolgozni Minôség és méretpontosság - Üzembiztosság. Megbízható mûködés Nagyobb élettartam - Gazdaságosság. Garantáltan rendelkezésére áll az Ön Pöttinger kereskedôjénél. a Ön olyan döntés elôtt áll, hogy Eredetit vagy utángyártottat? Akkor a döntést gyakran az ár határozza meg. De egy olcsó vétel néha igen drága tud lenni Ezért ügyeljen vásárláskor a négylevelû lóherével ellátott eredeti alkatrészekre! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

16 Biztonságtechnikai utasítások A-melléklet Biztonságtechnikai utasítások Ebben a kezelési utasításban minden olyan hely, ami a biztonságot érinti ezzel a jellel van ellátva. 1.) Rendeltetésszerû használat a. Lásd mûszaki adatok. b. A rendeltetésszerû használat körébe tartozik a gyártó által készített üzemeltetési ápolásiés karbantartási utasítások betartása is. 2.) Alkatrészek a. Eredeti alkatrészek és tartozékok speciálisan ezekhez a gépekhez ill. berendezésekhez készültek. b. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nem általunk szállított eredeti alkatrészek és tartozékok általunk nem kerültek bevizsgálásra és jóváhagyásra sem. c. Ilyen termékek beépítése és/vagy alkalmazása bizonyos körülmények között az Ön gépének általunk megadott tulajdonságait negatívan befolyásolhatják. Azokért a károkért, amelyek a nem eredeti alkatrészek és tartozékok alkalmazása miatt keletkeztek a gyártó semmiféle felelôsséget nem vállal. d. A gépen történô önhatalmú változtatások, valamint idegen szerkezeti elemek rászerelése a gépre a gyártó szavatosságát kizárja. 3.) Védôberendezések Az összes védôberendezésnek a gépre rászerelve és megfelelô állapotban kell lennie. Az elkopott és sérült burkolatokat vagy védôkereteket idôben fel kell újítani. 4.) Üzembehelyezés elôtt a. A munka megkezdése elôtt az üzemeltetô minden mûködtetô szerkezetet, valamint a munkamenetet meg kell, hogy ismerje. Az üzembehelyezés alatt ez már túl késô! b. A jármû vagy a gép üzembehelyezése elôtt ellenôrizni kell a közlekedésiés üzembiztonsági feltételeket. 5.) Azbeszt Bizonyos kereskedelmi alkatrészek mûszaki okok miatt azbesztet tartalmazhatnak. Figyeljük az alkatrészek jelzését. 6.) Személyek szállítása tilos a. Személyek szállítása a gépen nem megengedett. b. A gépet a közutakon csak a közútra elôírt pozícióban szabad szállítani. 7.) Menetsebesség munkagéppel való felszerelés esetében a. A vontatójármû elôl és hátul elegendô mennyiségû ballasztsúllyal van ellátva, hogy a kormányozhatóságot és a fékezhetôséget biztosítsa (a jármû önsúlyának legalább 20%-a a mellsô tengelyre essen). b. A menettulajdonságokat közúton a munkagé pek befolyásolják. A haladási módot minden kor a domborzatiés talajviszonyokhoz kell igazítani. c. K a n y a r m e n e t b e n Kg v o n t a t o t t k o c s i v a l 20% e z e n k í v ü l m é g a kirakodás távolságát és a munkagép lendsúlyát is figyelemmel kell kísérni! d. Kanyarmenetben vontatott vagy nyerges felfüggesztésû munkagépek esetében ezenkívül még a kinyúlási távolságot és a munkagép lendsúlyát is figyelembe kell venni! 8.) Általános tudnivalók a. Mielôtt munkagépeket a hárompontfelfüggesztésre akasztunk a rendszerkart olyan állásba kell hozni, hogy véletlen emelés vagy süllyesztés lehetetlen legyen! b. Munkagépeknek a traktorra való csatolása közben sérülés veszélye áll fenn! c. A hárompontrudazat tartományában sérülés veszélye állhat fenn a nyírózúzó helyeken! d. Külsô mûködtetésnél a tevékenység közben ne lépjünk a traktor és a munkagép közé! e. A kardántengely felés leszerelése csak leállított motornál végezhetô. f. Felemelt munkagéppel történô közúti közlekedésnél a kezelôkart lesüllyedés ellen reteszelni kell. g. A traktor elhagyása elôtt a munkagépeket eresszük le a talajra - a gyujtáskulcsot húzzuk ki! h. A traktor és a munkagép között senki sem tartózkodhat anélkül, hogy a jármû elgördülés ellen rögzítôfékkel és/vagy alátétékekkel biztosítva ne legyen! i. Minden ápolási-, karbantartási-, és átszerelési munkánál a meghajtómotort le kell állítani és a meghajtókardántengelyt ki kell húzni. 9.) A gép tisztítása A csapágyakat és hidraulika alkatrészeket ne tisztítsuk nagynyomású tisztítóberendezéssel 9400_-Anhang A_Sicherheit - A 1 -

17 Melléklet - B KARDÁNTENGELY A kardántengely illesztése Munkavédelmi eligazítások A helyes hossz az egymás mellé helyezett kardántengelyfelek alapján állapítható meg. A gép üzembehelyezésénél a jóváhagyott hajtótengelycsonk fordulatszámát nem szabad túllépni. - A tengelycsonk lekapcsolása után a munkagép még utánforoghat. Csak akkor szabad rajta munkát végezni, ha a gép teljesen leállt. - A gép leállításánál a kardántengelyt elôírásszerûen le kell venni ill. lánc segítségével biztosítani kell. A biztosítóláncot () ne használjuk a kardántengely felakasztására. Figyelem! Csak a megjelölt ill. leszállított kardántengelyt használja, mivel különben az esetleges káresetekért a gyártó garanciát nem vállal. ossztolási folyamat - A kardántengelyfelek hosszillesztése úgy történik, hogy a legrövidebb üzemi hosszakat egymás mellett tartjuk, és megjelöljük. Figyelem! A maximális üzemi hosszra (L1) ügyelni kell. - A lehetô legrövidebb csôátfedésre (min. 1 / 2 X) törekszünk A belsôés külsô védôcsövet egyenletesen rövidítjük Túlterhelésbiztosítást (2) a gépoldalon felhelyezzük! Nagyhatószögû csukló: Maximális lecsévélôdés üzem közben és állóhelyzetben 70 fok. Normálcsukló: Maximális lecsévélôdés állóhelyzetben 90 fok. Maximális lecsévélôdés üzem közben 35 fok. Minden üzembehelyezés elôtt ellenôrizzük a kardántengelyt, hogy a záróelemek biztonsággal bekattantake. Biztonsági lánc - Kardántengelyvédôcsôlánccal körbeforgás elleni biztosításhoz. A kardántengely megfelelô lengéstartományára ügyeljünk! Ápolás Elkopott burkolatokat azonnal újítsuk fel. - Minden üzembehelyezés és minden 8 üzemóra elôtt márkás zsírral le kell kenni. - Minden hosszabb állásidô elôtt a kardántengely tisztítsuk meg és kenjük le. - Téli üzemeltetésnél az összes védôcsövet zsírozzuk le, hogy a keményrefagyást elkerüljük. (A=évente) 8 h FETT 0700_ -Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

18 Melléklet - B KARDÁNTENGELY Mûködési mód egy bütykös kapcsolókuplung alkalmazásánál A bütykös kapcsolókuplung egy olyan kapcsolókuplung, amely a forgatónyomatékot túlterhelés esetén nullára kapcsolja. A lekapcsolt kuplung a hajtó tengelycsonkmeghajtás szétcsatolásával bekapcsolható. A k u p l u n g b e k a p c s o l á s i f o r d u l a t s z á m a 200 f/perc alatt van. FIGYELEM! Az újbóli bekapcsolás csökkentett tengelycsonkfordulatszám esetében is lehetséges. TANÁCS! A kardántengely bütykös kapcsolókuplungjának nincs töltéskijelzôje. Ez egy tisztán túlterhelési biztosítás, amely az Ön jármûvét sérülésektôl óvja. Elôírásszerû haladás mellett elkerülhetô a kuplung gyakori mûködtetése és megóvja ezt és a gépet a szükségtelen kopásoktól. Kenési intervallum: 500 óra (speciális kenôzsír) Csúszókuplungos kardántengelyeknél fontos Túlterhelés és rövid idejû nyomatékcsúcsok esetében a nyomaték korlátozásra kerül és az átviteli idô alatt egyenletesen kerül továbbításra. Az elsô használat elôtt és hosszabb idejû leállítás után a csúszókuplungok mûködését ellenôrizni kell. a.) A K90, K90/4 és K94/1 nyomórugók illetve a K92 és K92/4 állítócsavarok L méretét meg kell határozni, b.) A csavarokat ki kell lazítani, így a csúszókuplungok tehermentesülnek. A kuplungot át kell forgatni. c.) A csavarokat be kell állítani az L méretre. A kuplung újra üzemkész. K90,K90/,K9/1 L K92E,K92/E L 0700_ -Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

19 Üzemanyagok 1997-ös kiadás A gép teljesítménye és élettartama függ a gondos karbantartástól és a jó üzemanyagok alkalmazásától. Üzemanyagfelsorolásunk megkönnyíti az alkalmas üzemanyagok helyes kiválasztását. A kenéstervben a mindenkor alkalmazandó üzemanyagot jelzéssel (pl. III ) szimbolizáljuk. Az Üzemanyagjelölés segítségével a kívánt minôségi ismérv és az ásványolajcégek megfelelô terméke kiválasztható. Az ásványolajcégek jegyzéke a teljesség igénye nélkül készült. A hajtómûolajat a kezelési utasítás szerint - de legalább évente 1x cserélni kell. - Az olajleeresztô csavart kivesszük, a régi olajat leeresztjük és annak rendje módja szerint eltávolítjuk. Leállítás elôtt (téli idôszak) olajcserét végzünk és minden kenôhelyet megkenünk. Csupasz fémrészeket kívülrôl (csuklók stb.) a következô táblázat egy IV rovat szerinti termékével megzsírozzuk, hogy a rozsdától védjük. (II) F E T T I II III IV V (IV) VI VII ÖL Üzemanyag karakterisztika igényelt minöségi ismérv LP IDRAULIKA DIN 51524, 2. rész t. MEGJEGYZÉSEK * ** *** SAE 30 motorolaj az API CD/SF szerint SAE 90 ill. SAE 85 W-140 hajtó müolaj az API-GL 4 vagy API-GL 5 Li-zsír (DIN , KP 2K) Folyékony hajtómükenöanyag (DIN :GO) Komplexzsír (DIN : KP 1R) SAE 90 ill. 85 W-140 hajtómü-olaj az API-GL 5 szerint - D19 -

20 Firma Company Société Societá AGIP ARAL I (II) II III F E T T IV (IV) V VI VII MEGJEGYZÉSEK OSO 32/46/68 ARNICA 22/46 VITAM GF 32/46/68 VITAM F 32/46 MOTOROIL D 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNIVERS. 15W-30 SUPER KOWAL 30 MULTI TURBO- RAL SUPER TRAKTORAL 15W-30 ROTRA Y 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140 GETRIEBEÖL EP 90 GETRIEBEÖL YP 85W-90 GR MU 2 GR SLL GR LFO ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140 ARALUB L 2 ARALUB FDP 00 ARALUB FK 2 GETRIEBEÖL YP 90 - ÖL AVIA BAYWA BP CASTROL ELAN ELF ESSO EVVA FINA FUCS GENOL MOBIL RG SELL TOTAL VALVOLINE VEEDOL WINTERSALL * Folyadékfékestrktorokka végzett esatolt munkáknál J 20 A specifikáció szükség AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46 YDRAULIKÖL LP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * YDRA YDR. FLUID * YDRAU- LIKÖL MC 530 ** PLANTOYD 40N *** MOTOROIL D 30 MULTIGRADE DC 15W-40 TRAC- TAVIA F SUPER 10 W-30 SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD D SUPERIOR 20 W-30 D SUPERIOR SAE 30 ENERGOL SF 32/46/68 VISCO 2000 ENERGOL D 30 VANELLUS M 30 YSPIN AWS 32/46/68 YSPIN AW 32/46 RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS GETRIEBEÖL MZ 90 M MULTIYP 85W-140 SUPER 8090 MC YPOID 80W-90 YPOID 85W-140 GEAR OIL 90 EP YPOGEAR 90 EP EPX 80W-90 YPOY C 80W-140 AVIA MERZWECKFETT AVIA ABSCMIERFETT MULTI FETT 2 SPEZIALFETT FLM PLANTOGEL 2 N AVIA GETRIEBEFLIESSFETT AVIALUB SPEZIALFETT LD GETRIEBEÖL YP 90 EP MULTIYP 85W-140 EP GETRIEBEFLIESSFETT NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N ENERGREASE LS-EP 2 FLIESSFETT NO ENERGREASE TO CASTROLGREASE LM RENOPLEX EP 1 YPOID 85W-140 OLEX PR 9142 YPOGEAR 90 EP YPOGEAR 85W-140 EP IMPERVIA MMO CASTROLGREASE LMX EPX 80W-90 YPOY C 80W-140 ** idraulikaolajok LP-(D) + V *** LP + V növénbázisú hidraulikaolajok biológiailag lebonthatók, ezért különösen környeze barát termékek LP 32/46/68 LP-M M32/M46 OLNA 32/46/68 YDRELF 46/68 NUTO 32/46/68 NUTO P 32/46/68 MOTORÖL 100 MS SAE 30 MOTORÖL 104 CM 15W-40 AUS- TROTRAC 15W-30 PERFORMANCE 2 B SAE TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W-30 PLUS MOTORÖL 20W-30 UNIFARM 15W-30 GETRIEBEÖL MP 85W-90 GETRIE- BEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-90 TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140 GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140 LORENA 46 LITORA 27 EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2 RENOX 34 GA O EP POLY G O MULTI PURPOSE GREASE FIBRAX EP 370 NEBULA EP 1 GP GREASE GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBE- ÖL C 85W-140 MULTIMOTIVE 1 TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90 GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140 ENAK LP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68 SUPER EVVAROL D/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER YPOID GA 90 YPOID GB 90 OCDRUCKFETT LT/SC 280 GETRIEBEFETT MO 370 EVVA CA 300 YPOID GB 90 YDRAN 32/46/68 DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL RENOLIN 1025 MC *** TITAN YDRAMOT 1030 MC ** RENOGEAR YDRA * PLANTOYD 40N *** TITAN YDRAMOT 1O3O MC TITAN UNIVERSAL D PONTONIC N 85W-90 PONTONIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UNIVERSAL OIL RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR YPOID 85 W-140 RENOGEAR YPOID 90 MARSON EP L 2 NATRAN 00 MARSON AX 2 PONTONIC MP 85W-140 RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADESIV 2 PLANTOGEL 2 N RENOSOD GFO 35 DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N RENOPLEX EP 1 RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR YPOID 85W-140 RENOGEAR YPOID 90 YDRAULIKÖL LP/32/46/68 YDRAMOT 1030 MC * YDRAU- LIKÖL 520 ** PLANTOYD 40N *** MULTI TC YDRAMOT 15W-30 YDRAMOT 1030 MC GETRIEBEÖL MP 90 YPOID EW 90 YPOID 85W-140 MERZWECKFETT SPEZIALFETT GLM PLANTOGEL 2 N GETRIEBEFLIESSFETT PLANTOGEL 00N RENOPLEX EP 1 YPOID EW 90 YPOID 85W-140 DTE 22/24/25 DTE 13/15 RENOLIN B 10/15/20 RENOLIN B 32 VI/46VI TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS T 32/T46 AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68 D 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30 EXTRA D 30 SUPER D 20 W-30 AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40 RUBIA 30 MULTAGRI TM 15W-20 MOBILUBE GX 90 MOBILUBE D 90 MOBILUBE D 85W-140 MERZWECKGETRIEBEÖlSAE90 YPOID EW 90 SPIRAX 90 EP SPIRAX D 90 SPIRAX D 85/140 TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90 MOBILGREASE MP MOBILUX EP 004 MOBILPLEX 47 MOBILUBE D 90 MOBILUBE D 85W-140 MERZWECKFETT RENOLIT MP DURAPLEX EP RETINAX A ALVANIA EP 2 RENOSOD GFO 35 RENOPLEX EP 1 YPOID EW 90 SPEZ. GETRIEBEFETT SIMMNIA GREASE O AEROSELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R SPIRAX D 90 SPIRAX D 85W-140 MULTIS EP 2 MULTIS EP 200 MULTIS T 1 TOTAL EP B 85W-90 ULTRAMAX LP 32/46/68 SUPER TRAC FE 10W-30* ULTRAMAX VLP 32 ** ULTRAPLANT 40 *** SUPER PO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40 P GEAR OIL 90 oder 85W-140 TRANS GEAR OIL 80W-90 MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000 DURAPLEX EP 1 P GEAR OIL 90 oder 85W-140 ANDARIN 32/46/68 D PLUS SAE 30 MULTIGRADE SAE 80/90 MULTI- GEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140 MULTIPURPOSE MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140 WIOLAN S (G) 32/46/68 WIOLAN VG 46 ** WIOLAN R 32/46 *** YDROLFLUID * MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30 YPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140 MERZWECKGETRIEBEÖL 80W-90 WIOLUB LFP 2 WIOLUB GFW WIOLUB AFK 2 YPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W D20 -

99 987.HU.80H.1 SERVO 25. (MaschNr +.. 01001) SERVO 25 NOVA. (MaschNr +.. 01001) váltvaforgató eke. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 987.HU.80H.1 SERVO 25. (MaschNr +.. 01001) SERVO 25 NOVA. (MaschNr +.. 01001) váltvaforgató eke. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 987.U.80. SERVO 5 (MaschNr +.. 000) SERVO 5 NOVA (MaschNr +.. 000) váltvaforgató eke Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk

Részletesebben

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Nr. 99 955.U.80G.0 SERVO 55 SERVO 55 S SERVO 55 PLUS SERVO 55 NOVA SERVO 55 NOVA PLUS Váltva forgató eke Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Részletesebben

Kezelési utasítás + TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS... Oldal 3 SERVO 65 SERVO 65 PLUS SERVO 65 NOVA SERVO 65 NOVA PLUS

Kezelési utasítás + TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS... Oldal 3 SERVO 65 SERVO 65 PLUS SERVO 65 NOVA SERVO 65 NOVA PLUS Kezelési utasítás + TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS... Oldal 3 Nr. 99 985.U.80G.1 SERVO 65 (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 PLUS (MaschNr +.. 01015) SERVO 65 NOVA (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 NOVA PLUS (MaschNr +..

Részletesebben

SERVO 65 +.. 01018 SERVO 65 PLUS +.. 01015 SERVO 65 NOVA +.. 01018 SERVO 65 NOVA PLUS

SERVO 65 +.. 01018 SERVO 65 PLUS +.. 01015 SERVO 65 NOVA +.. 01018 SERVO 65 NOVA PLUS Kezelési utasítás + TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS... Oldal 3 Nr. 99 985.U.80J.0 SERVO 65 (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 PLUS (MaschNr +.. 01015) SERVO 65 NOVA (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 NOVA PLUS (MaschNr +..

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás HydroCombi 10 D1150010 - V001 *D1150010-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Köszönjük, hogy a LIPCO AES típusú vontatott gyümölcsbetakarítógép megvásárlása mellett döntött. Reméljük, hogy termékünkkel elégedett lesz.

Köszönjük, hogy a LIPCO AES típusú vontatott gyümölcsbetakarítógép megvásárlása mellett döntött. Reméljük, hogy termékünkkel elégedett lesz. LIPCO Kezelési útmutató AES típusú vontatott gyümölcsbetakarító gép rázóval, tisztítóval Lipco GmbH Am Fuchsgraben 5 b D-77880 Sasbach Tel: 49 7841 209 440 Fax: 49 7841 209 442 E-mail: mail@lipco.com Internet:

Részletesebben

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 11/2012 Maestro 8 / 12 CC Art.: 80430407 hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! EU megfelelőségi nyilatkozat A 2006/42/EU számú EU irányelvnek

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Állapot: 06.15 a következő szabványok szerint: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Ez a műszaki leírás szerzői

Részletesebben

EJC M10. Használati utasítás 05.09 - 51145333 05.09

EJC M10. Használati utasítás 05.09 - 51145333 05.09 EJC M10 05.09 - Használati utasítás U 51145333 05.09 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

ESE 220. Használati utasítás 01.05- 50453567 07.08

ESE 220. Használati utasítás 01.05- 50453567 07.08 ESE 220 01.05- Használati utasítás U 50453567 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EJD 220/220 XL. Üzemeltetési utasítás 05.05 - 50469518 07.08

EJD 220/220 XL. Üzemeltetési utasítás 05.05 - 50469518 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Üzemeltetési utasítás U 50469518 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

0203373hu 007 07.2010. Elektromos bontókalapács. 23, 27 Low Vib. Használati utasítás

0203373hu 007 07.2010. Elektromos bontókalapács. 23, 27 Low Vib. Használati utasítás 0203373hu 007 07.2010 Elektromos bontókalapács EH 23, 27 Low Vib Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta.

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014 130 140 150 Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. ZETOR A jelen kezelési utasítás célja, hogy megismertesse Önt a Zetor traktorkezelésével és karbantartásával.

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

Használati utasítás. Benzines kalapács 23, 24, 65. 0226390hu / 004

Használati utasítás. Benzines kalapács 23, 24, 65. 0226390hu / 004 Használati utasítás Benzines kalapács BH 23, 24, 65 02.2011 0226390hu / 004 Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

Derby 1.433 / Acces 2.433 / Clou 9.500 elektromos meghajtású kerekesszék

Derby 1.433 / Acces 2.433 / Clou 9.500 elektromos meghajtású kerekesszék Derby 1.433 / Acces 2.433 / Clou 9.500 elektromos meghajtású kerekesszék Használati útmutató Meyra-Ortopedia Kft. 1121 Budapest, Szanatórium u. 19. 1528 Budapest, Pf. 3. Szerviz: 1044 Budapest, Megyeri

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

ETV 110-116. Üzemeltetési útmutató 12.05 - 50468497 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Üzemeltetési útmutató 12.05 - 50468497 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Üzemeltetési útmutató 50468497 07.12 U ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtóművek: R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W típussorozatok Kiadás: 2013. 10. 20200692

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11

ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Használati utasítás U 51093162 02.11 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

EME 112. Használati utasítás 05.00- 77800708 07.08

EME 112. Használati utasítás 05.00- 77800708 07.08 EME 112 05.00- Használati utasítás U 77800708 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

ETV C16/C20. Üzemeltetési útmutató 06.08 - 51069904 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Üzemeltetési útmutató 06.08 - 51069904 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Üzemeltetési útmutató 51069904 07.12 U ETV C16 ETV C20 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője Típus

Részletesebben

533222-50 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWS780

533222-50 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWS780 533222-50 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWS780 1A ábra i h g f e d c b a j k w l v m n o p q r s t u 1B ábra x hh y aa z gg bb ff cc dd ee 2 2. ábra 3. ábra jj ii 4. ábra 5. ábra

Részletesebben

533223-98 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE7491

533223-98 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE7491 533223-98 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE7491 1. ábra k q a p s ww l d e j c h f g 2. ábra u o b m r s ww t n i 2 3. ábra x v w b t 4. ábra k l m b 5. ábra y v v p z 6. ábra

Részletesebben

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01 TE 50 / TE 50-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Használati utasítás Návod k obsluze Návod na obslu Instrukcja obsługi Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Инструкция

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben