HU.80K.0 HIT 610 N. (Típus 2181 : ) HIT 610 NZ. (Típus 2181 : ) Rendterítôk Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "99 2181.HU.80K.0 HIT 610 N. (Típus 2181 : +.. 01001) HIT 610 NZ. (Típus 2181 : +.. 01001) Rendterítôk Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr."

Átírás

1 U.80K.0 IT 610 N (Típus 2181 : ) IT 610 NZ (Típus 2181 : ) Rendterítôk Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk Önnek, hogy a Pöttinger mellett döntött. Mint az Ön mezôgéptechnikai partnere jó minôséget és nagy teljesítményt kínálunk Önnek jó szervízszolgálattal összekötve. Ahhoz, hogy mezôgazdasági gépeink üzemi körülményeit felmérhessük és ezeket a követelményeket az új gépek fejlesztése során figyelembe tudjuk venni, kérünk Öntôl néhány adatot. Ezenkívül ezáltal számunkra az is lehetôvé válik, hogy új fejlesztéseinkrôl tájékoztassuk. Termékszavatosság, tájékoztatási kötelezettség A termékszavatosság kötelezi a gyártót és a kereskedôt, hogy a gépek eladásakor a kezelési utasítást átadja a vevônek és a vevôt a gyakorlatban a gép kezelési-, biztonsági- és ápolási elôírásairól oktatásban részesítse. Annak bizonyítására, hogy a gép és a kezelési utasítás átadása rendben megtörtént, egy igazolás szükséges. Ebbôl a célból az - A okmányt a Pöttinger cégnek aláírva meg kell küldeni. - B okmányt a gépet átadó cégnél marad. - C okmányt a vevô megtartja. A termékszavatossági törvény szellemében minden gazdálkodó vállalkozó. A dologi kár a termékszavatossági törvény értelmében olyan kár, amelyet egy gép okoz, de nem azon keletkezik; a szavatosságra önfenntartás szolgál (Euro 500,-). Vállalkozási dologi károk a termékszavatossági törvény értelmében a szavatosságból ki vannak zárva. Figyelem! a a vevô a késôbbiekben továbbadja a gépet akkor a gép új átvevôjét is a nevezett elôírásokról oktatásban kell részesíteni. Pöttinger-hírlevél Aktuális szakmai információk, hasznos linkek és szórakozás ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS Dokument Okmány D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gmb A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMB D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMB Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Kérjük Önöket, hogy a termékszavatossági kötelezettség szerint a következôkben felvezetett pontokat ellenôrizzék. A vonatkozó pontokat kérjük bejelölni. X A gépet a szállítójegy szerint ellenôrizzük. Minden mellécsomagolt alkatrészt távolítsunk el. Az összes biztonságtechnikai berendezés, kardántengely és kezelôelem rendelkezésre áll. A gép ill. berendezés kezelése, üzembehelyezése és ápolása a kezelési utasítás segítségével a vevôvel megbeszélésre és elmondásra került. Az abroncsok helyes levegônyomása ellenôrzésre került. A kerékanyák meghúzását ellenôriztük. A helyes erôleadótengely fordulatszám ismertetésre került. Végezzük el a traktorhoz való illesztést: hárompontbeállítás A kardántengely helyes meghosszabbítása megtörtént. A próbaüzemelés végrehajtásra került és hiányosság nem volt megállapítható. Mûködési magyarázat próbajáratásnál. Szállítási- és munkahelyzetbe való süllyesztés elmondásra került. Tájékoztatás az opciós- ill. kiegészítôberendezésekrôl megtörtént. A kezelési utasítás feltétlen elolvasására a figyelemfelhívás megtörtént. Annak bizonyítására, hogy a gép és a kezelési utasítás átadása rendben megtörtént, egy igazolás szükséges. - Ebbôl a célból az A okmányt a Pöttinger cégnek aláírva meg kell küldeni oder via Internet (www.poettinger.at) zu übermitteln. - A B okmány a gépet átadó cégnél marad. - A C okmányt a vevô megtartja Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 TARTALOMJEGYZÉK A biztonságtechnikai utasításokat a mellékletben kérjük figyelembe venni! Tartalomjegyzék CE-jel... 4 Figyelmeztetô táblák jelentése... 4 FELSZERELÉS árompontfelfüggesztésû gépek felszerelése... 5 Lengôbak reteszelés a közúti közlekedés idejére és leállításhoz... 5 Vontatókötél... 5 A hidraulikavezetéket a traktornál csatlakoztassa... 6 A GÉP LEÁLLÍTÁSA A rendterítô leállítása... 7 A gépalkatrészek tisztítása... 7 Szabadban történô tárolás... 7 Téliesítés... 7 A MUNKAVÉGZÉS ELÔTTI BEÁLLÍTÁSOK Biztonságtechnikai utasítások... 8 A forgatóelem hajlásszögének beállítása... 8 A fogak dőlésszöge... 8 Nyilvános utakon való közlekedés... 8 SZÁLLÍTÁSI ELYZET Nyilvános utakon való közlekedés... 9 Átállítás munkahelyzetbôl szállítási helyzetbe A lengőbak reteszelése a közúti szállítás alatt Figyelmeztetõ táblák...11 MUNKAELYZET Átállás szállítási helyzetbôl munkahelyzetbe ÜZEMELTETÉS Åltalános irányelvek a géppel folytatott munka során Lejtôn végzett munka Alsó vezetôrúd rögzítése Traktor-vezérlôberendezés (ST) A terep szegélyének tisztítása (szegélyrendezés) jobbra vagy balra 15 Fogazás beállítása KARBANTARTÁS Karbantartás és gondozás Bemeneti hajtómû A fogak cseréje Gáztartály A gáztartályban lévô nyomás változtatása MÛSZAKI ADATOK Mûszaki adatok Szükséges csatlakozások A rendterítô rendeltetésszerû alkalmazása Opciós felszerelések A típustábla elhelyezése MELLÉKLET Biztonságtechnikai utasítások Kardántengely Kenési terv Üzemanyagok KÍVÁNSÁG SZERINTI FELSZERELÉS Opciós felszerelések beépítése Munkavégzés a rendrakó-hajtómûvel Traktor és függesztett gép kombinációja CE-jel A gyártó által felhelyezett CE-jel külsô szemlélônek igazolja a gép konformitását a gépgyártási irányelvekkel és más idevágó EK irányelvekkel. EK-konformitási nyilatkozat (lásd melléklet) Az EK-konformitási nyilatkozat aláírásával a gyártó igazolja, hogy a gép minden alapvetô biztonságtechnikai- és egészségügyi követelménynek megfelel. Figyelmeztetô táblák jelentése Soha ne nyúljunk a gép zúzásveszélyes részeibe, amíg ott az alkatrészek még mozoghatnak. Ne lépjünk a rendkezelô mozgási tartományába, amíg a meghajtómotor jár Ne tartózkodjunk a gép lengô részeinek közelében. 0800_-INALT_

5 FELSZERELÉS árompontfelfüggesztésû gépek felszerelése Biztonságtechnikai utasítás: lásd A1-melléklet 7.), 8a. - 8h.) pontok. 1. A gépet helyezzük be a hárompontfelfüggesztés helyére. 2. A hidraulika alsóvezérlést (4) úgy kell rögzíteni, hogy a gép oldalirányban ne tudjon kilengeni. 3. A támasztólábat (5) tóljuk be és biztosítsuk. Lengôbak reteszelés a közúti közlekedés idejére és leállításhoz Szállításhoz a lengôbakot (SB) rögzítôcsappal reteszeljük. A = munkahelyzet B = szállítási helyzet Figyelem! A rögzítôcsapot csak felemelt gépnél dugjuk be. 4 5 TD34/90/4 - Az elsô üzembehelyezés elôtt a kardántengely hosszát ellenôrizze és adott esetben illessze (lásd a Kardántengely illesztése a B- Vontatókötél - A kötelet (S) a traktorfülkébe helyezzük el Anbau_

6 FELSZERELÉS A hidraulikavezetéket a traktornál csatlakoztassa A forgórészek felhúzása elôtt a balesetveszély elkerülésének érdekében a meghajtó tengelycsonkot ki kell kapcsolni és a forgórész nyugalmi állapotát meg kell várni. - A hidraulikavezetéket csak zárt csappal (A állás) csatlakoztassa a traktoron. TD12/93/15 Magyarázat Az L1 jelölésű hidraulikacső az összes géptípusban beépítésre került. Az olyan gépek esetében, amelyek hidraulikus kerékállítással rendelkeznek, a vontatón egy második egyszeres működésű hidraulikacsatlakozót kell kialakítani. Ehhez kell a kétirányú szelepet (2) csatlakoztatni. 2 E A L1 D a a vontató csak egy hidraulikacsatlakozóval rendelkezik, akkor a kétirányú szelep(2) helyett egy háromirányú szelep (megrendelési szám ) a hozzátartozó csatlakozóval (megrendelési szám ) is alkalmazható. Ezáltal minden hidraulikakör egyenként választható. A jelen csatlakoztatási módnál a vissza-áramlás fojtószelepét (D) nem szabad eltávolítani. TD12/93/14 A helyzet: Zárószelep elzárva. L1 E1 helyzet: E2 helyzet: A külső forgatók elfordításához. A kerekek forgatásához. L1 D Anbau_

7 A GÉP LEÁLLÍTÁSA A rendterítô leállítása A gépet lehet mind munkahelyzetbe, mind szállítási helyzetben leállítani. Feldőlés veszélye áll fenn A gépet szilárd, sík talajra kell leállítani. Puha talajon a támasztóláb támasztófelületét egy erre alkalmas segédanyaggal (pl. deszka) megfelelôen megnagyobbítjuk. A gépalkatrészek tisztítása Figyelem! Ne használjunk nagynyomású tisztítóberendezést a csapágy- és hidraulika alkatrészekhez. - A csapot a lengôbaknál (SB) a B állásba dugjuk. - Rozsdásodási veszély! - A gép megtisztísztítása után a kenésterv szerint kenjük le és végezzünk el rövid próbájaratot. - Nagy nyomással végzett tisztítás következtében lakksérülések keletkezhetnek. Figyelem! A csapot csak felemelt gépnél dugjunk be. - A gépet a traktorhidraulikával süllyesszük le és a támasztólábra állítsuk le. - A kardántengelyt húzzuk le és helyezzük támasztékra. A biztonsági láncot ne használjuk a kardántengely felfüggesztésére! - A zárócsapot zárja (A állás) Szabadban történô tárolás TD 49/93/2 FETT a hosszabb ideig állítjuk le szabadban, akkor a dugattyúrudazatot tisztítsuk meg és végülzsírral konzerváljuk. A leállítás alkalmával végrehajtandó ellenőrzés A csapadékvíz zavartalan elvezetéséhez a W jelölésű nyílások nem legyenek eldugulva. TD7/95/5 W - A gép leszerelése a traktorról - Távolítsa el a hidraulikacsöveket. Téliesítés - A téliesítés elôtt a gépet alaposan tisztítsuk meg. - Idôjárástól védett helyen tároljuk. - Csupasz alkatrészeket rozsdásodástól védjük. - Az összes kenéshelyet a kenésterv szerint kenjük le. - A gépet felhajtott forgórészekkel kell leállítani Abstellen_

8 A MUNKAVÉGZÉS ELÔTTI BEÁLLÍTÁSOK Biztonságtechnikai utasítások - Minden a rendkezelô hatókörében folytatott munkát csak kikapcsolt erôleadótengelynél szabad végezni. Figyelem! Ne lépjünk a rendkezelô mozgási tartományába, amíg a meghajtómotor jár. A forgatóelem hajlásszögének beállítása A fogazat (A) segítségével a futókerekek tengelyei egy 10 fokos döntési tartományban állíthatóak be. 1 fokozat = forgatás módosítása 1 fokkal Több takarmány = nagyobb szög Kevesebb takarmány = kisebb szög Nyilvános utakon való közlekedés Figyelembe kell venni az adott ország hatósági elôírásait. A C mellékletben szerepelnek a világítás elhelyezésére vonatkozó utasítások, amelyek érvényesek Németországban. Közúti közlekedést csak a Szállítási helyzet c. fejezetben leírtak szerint szabad megvalósítani. idraulikus kormányzás A hidraulika alsóvezérlést (4) úgy kell rögzíteni, hogy a gép oldalirányban ne tudjon kilengeni. A fogak dőlésszöge Ezen kívül fontos, hogy a fogak dőlésszöge is megfelelően kerüljön beállításra (lásd az Alkalmazás fejezetben). TD 16/96/2 80 R S1 S VOREINSTELLUNGEN (213) - 8 -

9 SZÁLLÍTÁSI ELYZET Nyilvános utakon való közlekedés Biztonsági utasítás! Az átállítást munkahelyzetbôl szállítási helyzetbe és viszont csak sík, szilárd talajon végezze. A gépet csak szállítási helyzetben szállítsa! Transp (209) - 9a-

10 SZÁLLÍTÁSI ELYZET Átállítás munkahelyzetbôl szállítási helyzetbe Biztonságtechnikai okokból kapcsolja le az erôleadó tengelyt ésvárja meg a rendkezelô elem leállását. - A zárócsapot zárja (A állás) - Bizonyosodjon meg arról, hogy a lengési tartomány szabad és senki nem tartózkodik a veszélyes zónában A zárócsap nyitva (E állás) TD48/91/3 Figyelem! Az átállítás sorrendjét be kell tartani. Figyelem! - Ellenôrizze, hogy a reteszelô kapcsok (10) rendesen helyére ugrottak-e. 1. Állítsa a gépet a középső kerékpárral a talajra. 2. IT 690 AZ, IT 800 AZ A kötelet (S) meghúzni. Az ütközők funkciója feloldásra kerül. 3. A szabályozó szelep (ST) használatával a külsô forgórészek a szállítási helyzetbe kerülnek felhajtásra. A lengőbak reteszelése a közúti szállítás alatt Szállításhoz a lengôbakot (SB) rögzítôcsappal reteszeljük. B = szállítási helyzet 4. A forgatás idejére engedje el a kötelet (S) a reteszelő csap beugorjon a helyére. Figyelem! A rögzítôcsapot csak felemelt gépnél dugjuk be Transp (209) - 10a-

11 VILÁGÍTÁS Figyelmeztetõ táblák Alkatrészeket lásd az alkatrészlistában. 209 / BELEUCTUNG /

12 VILÁGÍTÁS 209 / BELEUCTUNG /

13 MUNKAELYZET Átállás szállítási helyzetbôl munkahelyzetbe Biztonsági utasítás! Az átállítást munkahelyzetbôl szállítási helyzetbe és viszont csak sík, szilárd talajon végezze. - A zárócsap nyitva (E állás) - Bizonyosodjon meg arról, hogy a lengési tartomány szabad és senki nem tartózkodik a veszélyes zónában. Figyelem! Az átállítás sorrendjét be kell tartani! A munkahelyzetbe történő átálláskor (forgatási helyzet): 1. Először engedje le e teljes gépet a vontató emelőrendszerével a talaj szintjére. A gépet a két középső kerékpárra kell állítani, a külső forgatók maradjanak még felhajtva. 2. Csak ezután hajtsa le a külső forgórészeket munkahelyzetbe. Állítsa a vezérlőszelepet (ST) rövid ideig a kiemelés pozícióba és húzza meg egyidejűleg a kötelet (S). Ezáltal a mechanikus reteszek kioldásra kerülnek. 3. Állítsa a vontató vezérlőszelepét (ST) a leengedés pozícióba. A gép a forgórészeket munkahelyzetbe engedi le. 4. A csapot a lengôbaknál (SB) az A állásba dugjuk. Figyelem! A csapot csak felemelt gépnél dugjunk be ARBEITSSTELLUNG (209)

14 TD ÜZEMELTETÉS Åltalános irányelvek a géppel folytatott munka során - Minden a rendkezelô hatókörében folytatott munkát csak kikapcsolt erôleadótengelynél szabad végezni. Ne lépjünk a rendkezelô mozgási tartományába, amíg a meghajtómotor jár. Lejtôn végzett munka Figyelem! Gép N típusú hárompont lengôbakkal a a gépet kanyarmenetben emelôszerkezettel megemeljük, akkor a rendforgató önmagától középállásba kerül. Ez a lejtôn folytatott munka során a rendforgató lendsúlya miatt veszélyes helyzetet teremthet (feldőlés, lecsúszás, anyagtörés, stb.). A csillapítórudak (D) segítenek, hogy a fordítási folyamat ne lökésszerűen, hanem lassan és folyamatosan menjen végbe. - A menetsebességet úgy válassza ki, hogy a teljes terménymennyiség tisztán felszedhetô legyen. - Tlterhelés esetén egy sebességfokozattal kapcsoljon vissza. N típusú hárompont lengôbak - A hárompontfelfüggesztésü munkagépet éles kanyarmenetben és hátramenetben emeljük ki. Vigyázat! A gép a kiemeléskor automatikusan a középsô helyzetbe (M) fordul és ebben a helyzetben kerül rögzítésre Legéscsillapító rudak (Opciós felszerelés) Lejtôn végzett munka során a lengéscsillapító rudak (D) alkalmazása ajánlott, mivel ezek a menetbiztonságot növelik. Beállítás: A hatlapú anya (SK) elfordításával a tányérrugók elôfeszítése és ezzel a dörzselemek (R) nyomása a nyomórudazaton változtatható. Változat (standard felszerelés) Beállítások - Állítsa be a felsô vezetôrúd (9) hosszát úgy, hogy a forgórész kerekek elôre dôljenek és a rugós fogazat a talajt gyengén érintse (lásd még a Forgórész kerekek dôlésének beállítása fejezetben). - Ellenôrizze a felsô vezetôrúd beállítását a munkavégzés alatt többször is. SK Alsó vezetôrúd rögzítése - Az traktor alsó vezérlése (U) oldalirányban játék nélkül kell, hogy reteszelve legyen, hogy a gép ide-oda lengését elkerüljük. Ügyeljünk arra, hogy a behajtott gép senkit ne veszélyeztessen és ne ütközzön szilárd akadályba. A gép leengedésével a retesz önállóan feloldásra kerül. Traktorvezérlôberendezés (ST) - A traktor vezérlôberendezését (ST) szabadonfutó (úszóállásba vagy süllyesztésre ) állítjuk. Ezzel a külsô forgórész kerekek a talaj egyenetlenségeihez kerülnek kiigazításra Einsatz_

15 ÜZEMELTETÉS A terep szegélyének tisztítása (szegélyrendezés) jobbra vagy balra A mező szegélyének tisztázását a kerekek kifordításával végezheti el. 1.) A kerekek forgatása központi állítórendszer nélküli gépek esetében - ajtsa le az állítókart (7). - Fordítsa a kereket jobbra vagy balra. - Az állítókarnak a kívánt helyzetben újra be kell ugrani a rögzítésbe. 2.) A kerekek hidraulikus forgatása központi állítórendszerrel ellátott gépek esetében - A zárószelepnek nyitott állapotban kell lennie (pozíció E a kétirányú szelep esetében). áromirányú szelep esetében E1 helyzet (lásd még a CSATLAKOZTATÁS c. fejezetben) - Mûködtesse a vezérlôszelepet a traktoron a a kerekeket balra kívánja fordítani, akkor állítsa a vezérlőszelepet az emelés állásba. a a kerekeket jobbra kívánja fordítani, akkor állítsa a vezérlőszelepet a leengedés állásba. E1 A E2 TD12/93/8 3.) A kerekek mechanikus forgatása központi állítórendszerrel ellátott gépek esetében - Oldja ki a reteszelést a kötél (S) meghúzásával. - Fordítsa a vontató kerekeit a mező szegélyének irányába. a a vontatóval ezzel egyidőben előre elindul, akkor a gép kerekei az ellenkező irányba fordulnak el. - Engedje el a kötelet (S) és ügyeljen arra, hogy a reteszelő csapszeg a rögzítő furatba ugorjon. Megjegyzés: A ferdén futó tengelyek a hárompontos felfüggesztés esetében is lehetővé teszik a mező szegélyének megtisztítását. Ebben a munkahelyzetben a lengéstartomány teljesen kihasználásra kerül. Ezért a terep szegélyének vagy végének elérésekor a megfordulás és a kanyarodás alatt a gépet ki kell emelni. Figyelem! Ezalatt a gép újra a középsô állásba fordul vissza Einsatz_

16 ÜZEMELTETÉS Fogazás beállítása A fogazás tartójának (80) elfordításával lehet a fogazás beállítását módosítani. S1 beállítás A standard beállítás (gyári beállítás) S2 beállítás TD16/96/1 TD 16/96/2 80 Nehéz mûvelési viszonyokhoz: sûrû, nehéz takarmány esetében. Ezzel a beállítással a forgató szórási hatás kerül javításra. 80 R beállítás a fogazás felszerelése alatt kell figyelembe venni. R S1 S Einsatz_

17 KARBANTARTÁS Karbantartás és gondozás Gáztartály Ahhoz, hogy a gépet hosszabb idôn keresztül jó üzemi állapotban megtartsuk, vegyük figyelembe a következôket: - Az elsô üzemórák után az összes csavart húzzuk meg. Különösen a fogazás csavarjait (12 kpm), a fogkarok csavarjait (9 kpm) és a felfüggesztési lengôkeret csavarjait kell ellenôrizni. - Az abroncsoknál tartsuk meg az elôírt levegônyomást. - A kenôhelyeket elôírásszerěen kenjük meg (lásd a kenéstervet). A zsírzószemeket minden 20 üzemórában univerzális zsírral kenjük. - A gép téli leállítása elôtt az összes csuklóhelyet jól olajozzuk meg és a csapágyhelyeket zsírozzuk meg. Figyelem! A tárolótartályon nem szabad semmiféle hegesztési, forrasztási valamint mechanikai munkálatot végezni. Utalás A gyártó adatai alapján minden tartálynak kis mértékben csökken a nyomása egy bizonyos idô eltelte után. Stickstoff (N) A gázveszteség (nitrogén) évente kb. 2-3%. Ajánlatos 4-5 év után a tartálynyomást ellenôrizni és adott esetben helyesbíteni. A gáztartályban lévô nyomás változtatása TD12/93/10 Ezt a munkát csak a vevôszolgálat vagy szakmûhely végezheti el. Ahhoz, hogy a gáztartályban az elôfeszítônyomást csökkentsük, vagy növeljük, egy speciálistöltôellenôrzôberendezés szükséges. Előfeszítési nyomás a gáztartályban: 80 bar nitrogén (N). Bemeneti hajtómû A bemeneti hajtómû olajfürdôben fut, amelyben az olajt minden üzemi év után ki kell cserélni, illetve fel kell tölteni. - Töltse fel a bemeneti hajtómûvet váltóolajjal (lásd az üzemeltetés segédeszközeirôl szóló mellékletben) A fogak cseréje - Az anyacsavar meglazítása után távolítsa el a törött fogat és szereljen fel egy új fogat. - Ügyeljen a helyes beszerelés érdekében a forgató forgási irányára! - úzza feszesre az anyacsavart, nyomaték: 12 danm (=12 kpm). TD 7/95/3 12 kpm Drehrichtung direction of rotation WARTUNG_

18 MÛSZAKI ADATOK Mûszaki adatok Megnevezés IT 610 N / NZ (Típus 2181) Gép szélesség munkahelyzetben [m] 6,00 Munkaszélesség [m] 5,75 Szállítási szélesség-felhajtva [m] 2,85 Leállítási magasság [m] 2,97 Szállítási magasság [m] 3,50 Rendrakóelemek darabszáma 6 Pálcák száma / forgórész 5 Forgórész átmérő [m] 1,30 Szükséges vontatóteljesítmény [kw/ps] 20 / 27 Erôleadótengely f.szám max. [f/p] 540 Abroncsozás a forgatókon 15x Ply rating Levegônyomás az abroncsokban [bar] 1,5 Megengedett max. sebesség [km/ó] 30 Tömege - hárompontos lengőbakkal [kg] 670 Tartós hangnyomásszint [db (A)] 71,3 Minden adat kötelezettség nélküli. Szükséges csatlakozások 1 egyszeres mûködésû hidraulikacsatlakozás Üzemi nyomás min.: 100 bar Üzemi nyomás max.: 180 bar 7 pólusú csatlakozó a világító berendezéshez (12 Volt) Opciós felszerelések Vezetõkerék átsó felépítmény az érzékelő kerékhez Védelem feltekerés ellen Mechanikus reteszelés * A szegély-rendsodró berendezés hidraulikus állítása * Vontatóhorog KAT I/II Megvilágítás A rendterítô rendeltetésszerû alkalmazása A IT 610 N/NZ típusú rendterítôk kizárólag mezôgazdasági munkálatokra használhatók. Zöld, szárított és szalma betakarításához, forgatásához és szórásához illetve takarmány fonnyasztott silózásához. Minden ettôl eltérô használat nem rendeltetésszerûnek számít. Az ebbôl eredô károkért a gyártó nem szavatol; a kockázatot itt egyedül a használó viseli. A rendeltetésszerû alkalmazás körébe tartozik a gyártó által elôírt ápolási- és karbantartási elôírások betartása is. A típustábla elhelyezése A gyártási szám a mellékelten bemutatott típustáblán és a keretbe beütve látható (Masch.Nr. / Fgst.Ident.Nr.). Garanciális eseteket és felmerülõ kér-déset ezen gyártási szám megadása nélkül nem tudunk feldolgozni. Kérjük, hogy a jármû/munkagép átvétele után azonnal vezesse fel azt a számot a kezelési utasítás címlapjára TECN. DATEN_

19 MELLÉKLET -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

20 ogy az eredetit ne hamisítsák Az eredeti Pöttinger alkatrészekkel jobban tud dolgozni Minôség és méretpontosság - Üzembiztosság. Megbízható mûködés Nagyobb élettartam - Gazdaságosság. Garantáltan rendelkezésére áll az Ön Pöttinger kereskedôjénél. a Ön olyan döntés elôtt áll, hogy Eredetit vagy utángyártottat? Akkor a döntést gyakran az ár határozza meg. De egy olcsó vétel néha igen drága tud lenni Ezért ügyeljen vásárláskor a négylevelû lóherével ellátott eredeti alkatrészekre! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

21 Biztonságtechnikai utasítások A-MELLÉKLET Biztonságtechnikai utasítások Ebben a kezelési utasításban minden olyan hely, ami a biztonságot érinti ezzel a jellel van ellátva. 1.) Rendeltetésszerû használat a. Lásd mûszaki adatok. b. A rendeltetésszerû használat körébe tartozik a gyártó által készített üzemeltetési ápolásiés karbantartási utasítások betartása is. 2.) Alkatrészek a. Eredeti alkatrészek és tartozékok speciálisan ezekhez a gépekhez ill. berendezésekhez készültek. b. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nem általunk szállított eredeti alkatrészek és tartozékok általunk nem kerültek bevizsgálásra és jóváhagyásra sem. c. Ilyen termékek beépítése és/vagy alkalmazása bizonyos körülmények között az Ön gépének általunk megadott tulajdonságait negatívan befolyásolhatják. Azokért a károkért, amelyek a nem eredeti alkatrészek és tartozékok alkalmazása miatt keletkeztek a gyártó semmiféle felelôsséget nem vállal. d. A gépen történô önhatalmú változtatások, valamint idegen szerkezeti elemek rászerelése a gépre a gyártó szavatosságát kizárja. 3.) Védôberendezések Az összes védôberendezésnek a gépre rászerelve és megfelelô állapotban kell lennie. Az elkopott és sérült burkolatokat vagy védôkereteket idôben fel kell újítani. 4.) Üzembehelyezés elôtt a. A munka megkezdése elôtt az üzemeltetô minden mûködtetô szerkezetet, valamint a munkamenetet meg kell, hogy ismerje. Az üzembehelyezés alatt ez már túl késô! b. A jármû vagy a gép üzembehelyezése elôtt ellenôrizni kell a közlekedésiés üzembiztonsági feltételeket. 5.) Azbeszt Bizonyos kereskedelmi alkatrészek mûszaki okok miatt azbesztet tartalmazhatnak. Figyeljük az alkatrészek jelzését. 6.) Személyek szállítása tilos a. Személyek szállítása a gépen nem megengedett. b. A gépet a közutakon csak a közútra elôírt pozícióban szabad szállítani. 7.) Menetsebesség munkagéppel való felszerelés esetében a. A vontatójármû elôl és hátul elegendô mennyiségû ballasztsúllyal van ellátva, hogy a kormányozhatóságot és a fékezhetôséget biztosítsa (a jármû önsúlyának legalább 20%-a a mellsô tengelyre essen). b. A menettulajdon ságokat közúton a munkagé pek befolyásolják. A haladási módot minden kor a domborzatiés tal+ajviszonyokhoz kell igazítani. c. Kanyarmenetben Kg vontatott kocsival 20% ezenkívül még a kirakodás távolságát és a munkagép lendsúlyát is figyelemmel kell kísérni!d. Kanyarmenetben vontatott vagy nyerges felfüggesztésû munkagpek esetében ezenkívül még a kinyúlási távolságot és a munkagép lendsúlyát is figyelembe kell venni! 8.) Általános tudnivalók a. Mielôtt munkagépeket a hárompontfelfüggesztésre akasztunk a rendszerkart olyan állásba kell hozni, hogy véletlen emelés vagy süllyesztés lehetetlen legyen! b. Munkagépeknek a traktorra való csatolása közben sérülés veszélye áll fenn! c. A hárompontrudazat tartományában sérülés veszélye állhat fenn a nyírózúzó helyeken! d. Külsô mûködtetésnél a tevékenység közben ne lépjünk a traktor és a munkagép közé! e. A kardántengely felés leszerelése csak leállított motornál végezhetô. f. Felemelt munkagéppel történô közúti közlekedésnél a kezelôkart lesüllyedés ellen reteszelni kell. g. A traktor elhagyása elôtt a munkagépeket eresszük le a talajra - a gyujtáskulcsot húzzuk ki! h. A traktor és a munkagép között senki sem tartózkodhat anélkül, hogy a jármû elgördülés ellen rögzítôfékkel és/vagy alátétékekkel biztosítva ne legyen! i. Minden ápolási-, karbantartási-, és átszerelési munkánál a meghajtómotort le kell állítani és a meghajtókardántengelyt ki kell húzni. 9.) A gép tisztítása A csapágyakat és hidraulika alkatrészeket ne tisztítsuk nagynyomású tisztítóberendezéssel 9400_-Anhang A_Sicherheit - A 1 -

22 Melléklet - B KARDÁNTENGELY A kardántengely illesztése Munkavédelmi eligazítások A helyes hossz az egymás mellé helyezett kardántengelyfelek alapján állapítható meg. A gép üzembehelyezésénél a jóváhagyott hajtótengelycsonk fordulatszámát nem szabad túllépni. - A tengelycsonk lekapcsolása után a munkagép még utánforoghat. Csak akkor szabad rajta munkát végezni, ha a gép teljesen leállt. - A gép leállításánál a kardántengelyt elôírásszerûen le kell venni ill. lánc segítségével biztosítani kell. A biztosítóláncot () ne használjuk a kardántengely felakasztására. Figyelem! Csak a megjelölt ill. leszállított kardántengelyt használja, mivel különben az esetleges káresetekért a gyártó garanciát nem vállal. ossztolási folyamat - A kardántengelyfelek hosszillesztése úgy történik, hogy a legrövidebb üzemi hosszakat egymás mellett tartjuk, és megjelöljük. Figyelem! A maximális üzemi hosszra (L1) ügyelni kell. - A lehetô legrövidebb csôátfedésre (min. 1 / 2 X) törekszünk A belsôés külsô védôcsövet egyenletesen rövidítjük Túlterhelésbiztosítást (2) a gépoldalon felhelyezzük! Nagyhatószögû csukló: Maximális lecsévélôdés üzem közben és állóhelyzetben 70 fok. Normálcsukló: Maximális lecsévélôdés állóhelyzetben 90 fok. Maximális lecsévélôdés üzem közben 35 fok. Minden üzembehelyezés elôtt ellenôrizzük a kardántengelyt, hogy a záróelemek biztonsággal bekattantake. Biztonsági lánc - Kardántengelyvédôcsôlánccal körbeforgás elleni biztosításhoz. A kardántengely megfelelô lengéstartományára ügyeljünk! Ápolás Elkopott burkolatokat azonnal újítsuk fel. - Minden üzembehelyezés és minden 8 üzemóra elôtt márkás zsírral le kell kenni. - Minden hosszabb állásidô elôtt a kardántengely tisztítsuk meg és kenjük le. - Téli üzemeltetésnél az összes védôcsövet zsírozzuk le, hogy a keményrefagyást elkerüljük. (A=évente) 1000_ -Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

23 Melléklet - B KARDÁNTENGELY Mûködési mód egy bütykös kapcsolókuplung alkalmazásánál A bütykös kapcsolókuplung egy olyan kapcsolókuplung, amely a forgatónyomatékot túlterhelés esetén nullára kapcsolja. A lekapcsolt kuplung a hajtó tengelycsonkmeghajtás szétcsatolásával bekapcsolható. A kuplung bekapcsolási fordulatszáma 200 f/perc alatt van. FIGYELEM! Az újbóli bekapcsolás csökkentett tengelycsonk-fordulatszám esetében is lehetséges. TANÁCS! A kardántengely bütykös kapcsolókuplungjának nincs töltéskijelzôje. Ez egy tisztán túlterhelési biztosítás, amely az Ön jármûvét sérülésektôl óvja. Elôírásszerû haladás mellett elkerülhetô a kuplung gyakori mûködtetése és megóvja ezt és a gépet a szükségtelen kopásoktól. Kenési intervallum: 500 óra (speciális kenôzsír) Csúszókuplungos kardántengelyeknél fontos Túlterhelés és rövid idejû nyomatékcsúcsok esetében a nyomaték korlátozásra kerül és az átviteli idô alatt egyenletesen kerül továbbításra. Az elsô használat elôtt és hosszabb idejû leállítás után a csúszókuplungok mûködését ellenôrizni kell. a.) A K90, K90/4 és K94/1 nyomórugók illetve a K92 és K92/4 állítócsavarok L méretét meg kell határozni, b.) A csavarokat ki kell lazítani, így a csúszókuplungok tehermentesülnek. A kuplungot át kell forgatni. c.) A csavarokat be kell állítani az L méretre. A kuplung újra üzemkész. K90,K90/4,K94/1 L K92E,K92/4E L 1000_ -Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

24 FETT BG План за Смазване X h след всеки X часа в работа 40 F цели 40 натоварвания 80 F цели 80 натоварвания 1 J ежегодно 100 ha на всеки 100 хектара FETT ГРЕС = Брой на гресьорките = Брой на гресьорките (IV) вижте приложение Смазки" Liter Литри * Варианти RO Виж ръководството на производителя Plan de ungere X h la fiecare X ore de funcţionare 40 F la fiecare 40 încărcări 80 F la fiecare 80 încărcări 1 J 1 dată pe an 100 ha la fiecare 100 hectare FETT GRĂSIME = Numărul niplurilor de ungere = Numărul niplurilor de ungere (IV) Vezi suplimentul Lubrificanţi Liter Litri * Variantă Vezi instrucţiunile producătorului SLO Načrt mazan ja X h po X obratovalnih urah 40 F po 40 vožnjah 80 F po 80 vožnjah 1 J 1 x letno 100 ha po 100 hektarjih FETT maščoba = število mazalk = število mazalk (IV) glej dodatek»delovni materiali«liter liter * varianta glej navodila proizvajalca GR Πρόγραμμαλίπανσης X h κάθε X ώρες λειτουργίας 40 F κάθε 40 χρήσεις 80 F κάθε 80 χρήσεις 1 J 1 x ετησίως 100 ha κάθε 100 εκτάρια FETT ΓΡΑΣΟ = Αριθμός των θηλών λίπανσης = Αριθμός των θηλών λίπανσης (IV) Βλέπε Παράρτημα Καύσιμα Λίτρα Λίτρα * Έκδοση Βλέπε Οδηγίες του Κατασκευαστή RUS Схема смазки X h чеpез каждые X часов pаботы 40 F чеpез каждые 40 подвод 80 F чеpез каждые 80 подвод 1 J 1 pаз в год 100 ha чеpез каждые 100 га FETT СМАЗКА / OIL МАСЛО = количество смазочных ниппелей = количество смазочных ниппелей (IV) См. пpиложение «Эксплуатационные матеpиалы» Litre литp (количествово масла, жидкость,...) * Ваpиант TR Смотpи pуководство изготовителя Yağlama planı X h her X kullanım saatinde bir 40 F her 40 taksitte bir 80 F her 80 taksitte bir 1 J yılda 1 defa 100 ha her 100 hektarda bir FETT YAĞ = Yağlama memelerinin sayısı = Yağlama memelerinin sayısı (IV) Bakınız Ek Yakıtlar Litre Litre * Çeşit Bakınız üreticinin talimatları Kenési terv X h Minden X üzemóra után 40 F Minden 40 menet után 80 F Minden 80 menet után 1 J 1 x évente 100 ha Minden 100 hektár után FETT ZSÍR = A zsírzógombok száma = A zsírzógombok száma (IV) Lásd az üzemi anyagok c. fejezetet Litre Litre * Változat Násd a gyártó leírásat! SK Plán mazania X h každých X prevádzkových hodín 40 F každých 40 jázd 80 F každých 80 jázd 1 J 1 x ročne 100 ha každých 100 hektárov FETT MAZIVO = počet mazacích hlavíc = počet mazacích hlavíc (IV) Viď príloha Prevádzkové látky Liter Liter * Variant UA Viď návod výrobcu Графік змащування Xh кожні X годин роботи 40 F кожні 40 поїздок 80 F кожні 80 поїздок 1 J 1 x на рік 100 hа кожні 100 гектарів FETT Мастило = Кількість мастильних ніпелів = Кількість мастильних ніпелів (IV) Дивіться додаток "gпаливомастильні матеріалиu" Litre Літр * Варіанти Дивіться інструкцію виробника 9900-OSTEN LEGENDE-SCMIERPL / BA/EL ALLG / BETRIEBSSTOFFVORSCRIFT

99 987.HU.80H.1 SERVO 25. (MaschNr +.. 01001) SERVO 25 NOVA. (MaschNr +.. 01001) váltvaforgató eke. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 987.HU.80H.1 SERVO 25. (MaschNr +.. 01001) SERVO 25 NOVA. (MaschNr +.. 01001) váltvaforgató eke. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 987.U.80. SERVO 5 (MaschNr +.. 000) SERVO 5 NOVA (MaschNr +.. 000) váltvaforgató eke Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk

Részletesebben

SERVO 65 +.. 01018 SERVO 65 PLUS +.. 01015 SERVO 65 NOVA +.. 01018 SERVO 65 NOVA PLUS

SERVO 65 +.. 01018 SERVO 65 PLUS +.. 01015 SERVO 65 NOVA +.. 01018 SERVO 65 NOVA PLUS Kezelési utasítás + TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS... Oldal 3 Nr. 99 985.U.80J.0 SERVO 65 (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 PLUS (MaschNr +.. 01015) SERVO 65 NOVA (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 NOVA PLUS (MaschNr +..

Részletesebben

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal

Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSHOZ... 3. oldal Kezelési Utasítás + ÙTMUTATÁSOK TERMÉKÁTADÁSOZ... 3. oldal Nr. 99 955.U.80G.0 SERVO 55 SERVO 55 S SERVO 55 PLUS SERVO 55 NOVA SERVO 55 NOVA PLUS Váltva forgató eke Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Részletesebben

Kezelési utasítás + TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS... Oldal 3 SERVO 65 SERVO 65 PLUS SERVO 65 NOVA SERVO 65 NOVA PLUS

Kezelési utasítás + TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS... Oldal 3 SERVO 65 SERVO 65 PLUS SERVO 65 NOVA SERVO 65 NOVA PLUS Kezelési utasítás + TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS... Oldal 3 Nr. 99 985.U.80G.1 SERVO 65 (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 PLUS (MaschNr +.. 01015) SERVO 65 NOVA (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 NOVA PLUS (MaschNr +..

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás HydroCombi 10 D1150010 - V001 *D1150010-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Köszönjük, hogy a LIPCO AES típusú vontatott gyümölcsbetakarítógép megvásárlása mellett döntött. Reméljük, hogy termékünkkel elégedett lesz.

Köszönjük, hogy a LIPCO AES típusú vontatott gyümölcsbetakarítógép megvásárlása mellett döntött. Reméljük, hogy termékünkkel elégedett lesz. LIPCO Kezelési útmutató AES típusú vontatott gyümölcsbetakarító gép rázóval, tisztítóval Lipco GmbH Am Fuchsgraben 5 b D-77880 Sasbach Tel: 49 7841 209 440 Fax: 49 7841 209 442 E-mail: mail@lipco.com Internet:

Részletesebben

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 11/2012 Maestro 8 / 12 CC Art.: 80430407 hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! EU megfelelőségi nyilatkozat A 2006/42/EU számú EU irányelvnek

Részletesebben

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta.

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014 130 140 150 Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. ZETOR A jelen kezelési utasítás célja, hogy megismertesse Önt a Zetor traktorkezelésével és karbantartásával.

Részletesebben

ESE 220. Használati utasítás 01.05- 50453567 07.08

ESE 220. Használati utasítás 01.05- 50453567 07.08 ESE 220 01.05- Használati utasítás U 50453567 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

ETV 110-116. Üzemeltetési útmutató 12.05 - 50468497 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Üzemeltetési útmutató 12.05 - 50468497 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Üzemeltetési útmutató 50468497 07.12 U ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője

Részletesebben

ETV C16/C20. Üzemeltetési útmutató 06.08 - 51069904 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Üzemeltetési útmutató 06.08 - 51069904 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Üzemeltetési útmutató 51069904 07.12 U ETV C16 ETV C20 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője Típus

Részletesebben

EJD 220/220 XL. Üzemeltetési utasítás 05.05 - 50469518 07.08

EJD 220/220 XL. Üzemeltetési utasítás 05.05 - 50469518 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Üzemeltetési utasítás U 50469518 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Állapot: 06.15 a következő szabványok szerint: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Ez a műszaki leírás szerzői

Részletesebben

EME 112. Használati utasítás 05.00- 77800708 07.08

EME 112. Használati utasítás 05.00- 77800708 07.08 EME 112 05.00- Használati utasítás U 77800708 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EJC M10. Használati utasítás 05.09 - 51145333 05.09

EJC M10. Használati utasítás 05.09 - 51145333 05.09 EJC M10 05.09 - Használati utasítás U 51145333 05.09 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

0203373hu 007 07.2010. Elektromos bontókalapács. 23, 27 Low Vib. Használati utasítás

0203373hu 007 07.2010. Elektromos bontókalapács. 23, 27 Low Vib. Használati utasítás 0203373hu 007 07.2010 Elektromos bontókalapács EH 23, 27 Low Vib Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Használati utasítás. Benzines kalapács 23, 24, 65. 0226390hu / 004

Használati utasítás. Benzines kalapács 23, 24, 65. 0226390hu / 004 Használati utasítás Benzines kalapács BH 23, 24, 65 02.2011 0226390hu / 004 Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

Derby 1.433 / Acces 2.433 / Clou 9.500 elektromos meghajtású kerekesszék

Derby 1.433 / Acces 2.433 / Clou 9.500 elektromos meghajtású kerekesszék Derby 1.433 / Acces 2.433 / Clou 9.500 elektromos meghajtású kerekesszék Használati útmutató Meyra-Ortopedia Kft. 1121 Budapest, Szanatórium u. 19. 1528 Budapest, Pf. 3. Szerviz: 1044 Budapest, Megyeri

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató B I Z T O N S Á G I F I G Y E L M E Z T E T É S E K A következô elôvigyázatossági figyelmeztetéseket az egész kézikönyv során alkalmazzuk a következô üzenetek

Részletesebben

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A Üzemeltetési útmutató Fordítás Egyengető-vastagoló gyalugép Egyengető gyalugép A3-41-A Őrizze meg gondosan az üzemeltetési útmutatót a jövőbeni használat érdekében Dok.ID: 504010-901_07 Ungarisch 2012-02-24

Részletesebben

ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11

ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Használati utasítás U 51093162 02.11 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

533222-50 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWS780

533222-50 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWS780 533222-50 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWS780 1A ábra i h g f e d c b a j k w l v m n o p q r s t u 1B ábra x hh y aa z gg bb ff cc dd ee 2 2. ábra 3. ábra jj ii 4. ábra 5. ábra

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben