Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése"

Átírás

1 Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem tartalmaz. A pályázatban körvonalazott változtatások nem illeszkednek az óvoda arculatába, hosszútávon nem biztosítja a szakmai fejlődést. Helyzetelemzésében leírja a tárgyi feltételeket, az épület helyiségeit, említi a játékok cseréit, amelyeknek anyagi forrását elsősorban pályázatok útján kívánja finanszírozni. Költség megtakarítással kapcsolatban a gazdálkodás jogköre le van írva, illetve a legutóbbi nyertes pályázatok 2009-től táblázatba vannak foglalva. Humánerőforrást táblázatba foglalja. Törvényi megfelelés: mivel külső pályázóként indul, így az óvodában tett látogatását leszámítva csak a meglévő szakmai dokumentációkra tudta alapozni írásbeli munkáját. A pályázat a tartalmi és formai követelményeknek megfelel. Alapos, esztétikusan kivitelezett, könyvészetileg is szép munka. Doroginé Péter Mónika A Komplex Prevenciós Óvodai Programot elméletben ismeri, de intézményünkre adaptált, gyakorlati megvalósításának ismerete a pályázatból nem derül ki. A pályázat elsősorban a vezető feladataira összpontosít, nem a nevelőtestületnek, ill. alkalmazotti közösségnek szól. Nem jelenik meg a pályázatban a képességfejlesztés, a tehetséggondozás, a minőségirányítás, ezen belül a teljesítményértékelés és óvodánk hagyományai sem. Helyzetelemzése pontos adatokat tartalmaz, reális helyzetelemzést ad. Költség megtakarítás kapcsán elsősorban pályázatokra épít. Humán erőforrásra vonatkozó elképzelései reálisak, átgondoltak. Törvényi megfelelőség: a hatályos jogszabályok figyelembe vételével határozza meg céljait, feladatait. Formai megjelenése esztétikus, jól áttekinthető. Kompár Mónika Esztétikus, jól felépített, áttekinthető a pályázat. Reális helyzetelemzésre alapozza vezetői célkitűzéseit rövid-, közép- és hosszútávon. A pályázó szeretne az óvoda részére önálló fejlesztő pedagógusi státuszt. A gyermek centrikusságot helyezi előtérbe, az életkori sajátosságok figyelembe vételével. Vezetői hitvallása: szolgálat.

2 Helyzetelemzése pontos adatokkal, táblázatokkal megjelenített, reális helyzetelemzés, erre építi vezetői programját. Költségmegtakarítása tervszerű, költséghatékony, tudatos gazdálkodás a célja, az anyagi keretek átgondolt, ésszerű felhasználására törekszik a Fenntartó elvárásainak figyelembe vétele mellett. Takarékos szemléletmód kialakítására törekszik. Humán erőforrásra vonatkozó elképzelései átgondoltak, reálisak, igazodnak a Helyi Óvodai Program sajátosságaihoz. Felvállalja, hogy minden alkalmazott számára biztosítja a szakmai fejlődést. Törvényi megfelelőség: Vezetői Programjában a céljait és feladatait a hatályos jogszabályok figyelembe vételével határozza meg. Formai megjelenése esztétikus, jól strukturált, átlátható, színes elemekkel gazdagított a pályázat. Nagyné Ambrus Györgyi Ilona A pályázat tartalmilag és formailag magas színvonalú. A pályázó egész munkájából kitűnik az elhivatottság, a biztos jövőkép, a gyermekek és szülők iránti elkötelezettség. A pályázó magas szintű szakmai felkészültsége, innovatív képessége garancia a pályázatban leírtak megvalósításához. A demokratikus vezetői magatartással, a szakmai megbecsülésen alapuló kapcsolatrendszer alakításával, humánus légkör megtartásával, a konkrét, óvodánkra vonatkozó cél- és feladatrendszer meghatározásával képzeli el vezetői munkáját. Az intézmény önálló arculatát nagyon jól ismeri, az elmúlt több évtizedes múltat tiszteli és a megőrzés mellett fejleszteni is akarja pályázata alapján. Helyzetelemzésében tisztán, világosan látja az óvodai nevelő munka konkrét helyzetét. A pályázó részletes és sokoldalú helyzetelemzést tár elénk, melyet sokéves tapasztalata és szorgalmas tényfeltárása igazol. Költség megtakarításnál többek között fontosnak tartja, hogy amit meg tudunk csinálni, arra nem költünk. A szülők véleményére és segítőkészségére is épít, így ápolva a szülőkkel való kapcsolatot. Humánerőforrással kapcsolatos terveit, fejlesztési lehetőségeit széles körben prezentálja csapatszellem erősítése, - egyenletes munkamegosztás, - szakmai értékek elismerése, - folyamatos információáramlás elősegítése. Törvényi megfelelőség: a pályázatban a törvényi paragrafusok oktatásra- nevelésre vonatkozó pontos leírása található, melyre építi a lehetőségeket, jövőbeni terveit. Formai megjelenés mind tartalmi minőségében, részletességében, mind esztétikumában tükrözi a pályázó alaposságát, igényességét, kitartó munkáját. Mindenki számára pontos, rendezett, egyértelmű megjelenítést tár elénk. A nevelőtestület titkos szavazásának eredménye magasabb vezetői programról Deméné Tóth Ágnes vezetői programjának szavazási eredménye:

3 Támogatta: 3 fő =13 % Nem támogatta: 20 fő = 87% Doroginé Péter Mónika vezetői programjának szavazási eredménye: Támogatta: 1 fő =4 % Nem támogatta: 22 fő = 96% Kompár Mónika vezetői programjának szavazási eredménye: Támogatta: 7 fő =30 % Nem támogatta: 16 fő = 70% Nagyné Ambrus Györgyi Ilona vezetői programjának szavazási eredménye: Támogatta: 17 fő =74 % Nem támogatta: 6 fő = 26% Az alkalmazotti közösség titkos szavazásának eredménye

4 Deméné Tóth Ágnes vezetői programjának szavazási eredménye: Szavazott: 43 fő Érvényes: 40 = 93% Érvénytelen: 3 =7% Támogatta: 4 fő =9% Nem támogatta: 36 fő = 84% Doroginé Péter Mónika vezetői programjának szavazási eredménye: Szavazott: 43 fő Érvényes: 40 =93% Érvénytelen: 3 =7% Támogatta: 1 fő =2 % Nem támogatta: 39 fő = 91% Kompár Mónika vezetői programjának szavazási eredménye: Szavazott: 43 fő Érvényes: 42 =98% Érvénytelen: 1 =2% Támogatta: 14 fő =33 % Nem támogatta: 28 fő = 65% Nagyné Ambrus Györgyi Ilona vezetői programjának szavazási eredménye:

5 Szavazott: 43 fő Érvényes: 41 =95% Érvénytelen: 2 =5% Támogatta: 28 fő =65 % Nem támogatta: 13 fő = 30% Magasabb vezetői pályázatok Szülői Munkaközösség által történő véleményezése Deméné Tóth Ágnes Pozitívumként értékeljük, hogy a pályázó - saját belső motivációs díj létrehozását - szülői klub beindítását - eseménynaptár készítését célozta meg. Negatívumként értékeljük, hogy - nagy hangsúlyt támaszt a szülői segítségre. Ha a szülők érzik, hogy gyermekükért van az óvoda, támogatják is! - valamint, hogy az uniós fektetőkre történő csere véleményünk szerint nem megoldható, mivel ezek az új fektetők nem férnek el. - hiányzik a gyermekközpontúság, inkább a menedzserszemlélet érvényesül. Az SZM a vezetői programot nem egyhangúlag, hanem 90%-ban nem támogatja. Doroginé Péter Mónika A pályázó szakmai terveiben, tervei között olyan problémákat vet fel, amelyek időközben megoldásra kerültek, vagy folyamatban vannak. Pozitívumként értékeljük: - az egyénre szabott feladatátadást - új műhelyek kialakítását - a szelektív hulladékgyűjtésre való nevelést. Negatívumként értékeljük: - a belső ellenőrzést túlzottnak tartjuk - a névváltoztatás megvalósítást feleslegesnek tartjuk, mivel az óvoda elnevezése az intézmény cégnevévé vált. Az SZM a vezetői programot 100%-ban nem támogatja. Kompár Mónika Pozitívumként értékeljük:

6 - emberközpontúság, gyermek centrikusság (fontosnak tartjuk) kiérződik a pályázatból - a pályázatát jónak értékeljük - demokratikus vezetői stílust képvisel - külalakra a legszebb pályázatot készítette - a pályázatban pontosan megfogalmazásra kerülnek az ÖMIP célok és elvégzendő feladatok, ugyanakkor konkrét feladatok megfogalmazása nem történt meg. - esélyegyenlőség - a feladatok, célok lebontása megvalósul Negatívumként értékeljük: - konkrét problémamegoldás hiányzik, illetve a konfliktuskezelés is Az SZM a vezetői programot nem egyhangúlag, hanem 90%-ban nem támogatja. Nagyné Ambrus Györgyi Ilona A benyújtott pályázatok közül ezt találtuk a legátfogóbb, szakmailag a legfelkészültebb pályázatnak, - minden, ami a szülők által fontosnak tartott szempontnak megfelelt. A pályázó önéletrajzából is kiderül, hogy a Sípos Utcai Óvodában vezetői, illetve korábban több éves vezető- helyettesi tapasztalattal rendelkezik, ezért a lehető legjobban ismeri a helyi szokásokat. A szakmai szempontokra jóval nagyobb hangsúlyt fektetett, mint a gyermekközpontúságra. Összességében az SZM véleménye, hogy jelen pályázatban megvalósíthatónak látszik, hogy a Sípos Utcai Óvoda jó szakmai hírnevét a jövőben is tovább fogja öregbíteni. Az SZM nem egybehangzóan, hanem 90%-ban támogatja a vezetői programot.

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat. köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat. köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására Győr,

Részletesebben

Az angol nyelvi munkaközösség véleménye Czita Zoltán igazgatói pályázatáról

Az angol nyelvi munkaközösség véleménye Czita Zoltán igazgatói pályázatáról Az angol nyelvi munkaközösség véleménye Czita Zoltán igazgatói pályázatáról Czita Zoltán 1999 óta dolgozik iskolánkban. A tanítás mellett sok tapasztalatot szerzett munkaközösség-vezetőként, osztályfőnökként

Részletesebben

Óvodavezetői. Pályázat

Óvodavezetői. Pályázat Óvodavezetői Pályázat Készítette: Heiner Andrea Szakvizsgázott óvodapedagógus és óvodavezető helyettes Budapest, 2012. március 28 VEZETÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. Az intézmény küldetése 5 1.1 Helyzetelemzés

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Emberei Erőforrások Minisztere Hódmezővásárhelyi Tankerület Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015.

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. Tel/fax:66/476-010 e-mail:ovoda@veszto.hu web:www.vesztoinegyszinvirag.hu MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető rész 1.1 Intézményünk bemutatása, minőségfejlesztési múltja. 1.2

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE Az elkövetkező évek óvodai gyakorlatát alapjaiban meghatározó új köznevelési törvény végrehajtására vonatkozó rendeletek, a pályázat írásakor már megjelentek.

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató Központi - Alsóvárosi Művelődési Központ Tartalomjegyzék: Hiba!

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5510 Dévaványa Hősök tere 1. IGAZGATÓI PÁLYÁZAT KÉSZÍTETTE: DIÓSNÉ AMBRUS ERZSÉBET ÓVODAPEDAGÓGUS INTÉZMÉNYVEZETŐ EGYÜTT-ÉRTÜK 1 Nem ismerek érdemet, csak kötelességet,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA

P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Készítette: SZEDLÁK IRÉN 4400.

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója 1 Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója Célja: az intézmény működésének hosszú távra szóló elveinek- és a megvalósítását szolgáló elképzeléseknek a meghatározása. Hatályos

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: dr. Wéber Attiláné Molnárné Mohos Magdolna Tóthné Vass Mária Székács Anita Hábelné Rákos Tünde Kuszkó Gabriella TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KAMARAERDEI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004. Kiegészítés: 2007. A Minőség Irányítási Program törvényi háttere A közoktatási törvény 40. (10) szerint a közoktatási intézmény feladatai hatékony,

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben