Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat. köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat. köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására"

Átírás

1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására Győr, október 7. Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester Az előterjesztést véleményezte: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság Az előterjesztést látta:. Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva:.. Dr. Lipovits Szilárd jegyző Az előterjesztést készítette: Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztály:.

2 Tisztelt Közgyűlés! Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 58/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával, döntött az önkormányzat által fenntartott Ménfőcsanaki Óvoda és Sün Balázs Óvoda, 59/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával a Lehel Utcai Óvoda, 60/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával a Bisinger Óvoda, 61/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával a Márvány Óvoda, 62/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával a Gyárvárosi Óvoda, 63/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával a Szentiváni Óvoda és 64/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával a Kovács Margit Óvoda óvodavezetői, magasabb vezetői beosztásainak ellátásáról július 1-től kezdődően az intézményvezetői pályázati eljárás eredményes lezárásáig, legfeljebb a július 31-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés a 185/2013. (VI. 28.) Kgy. határozatával döntött a Bartók Óvoda és a Nagybácsai Óvoda óvodavezetői, magasabb vezetői beosztásainak ellátásáról augusztus 1-től kezdődően az intézményvezetői pályázati eljárás eredményes lezárásáig, legfeljebb a július 31-ig terjedő időtartamra. A köznevelési intézmények vezetőinek megbízásával és az állások betöltésével kapcsolatos feltételekről, valamint a pályázati eljárás szabályairól a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 67. -a, a pályázat kiírásakor még hatályban lévő, a közalkalmazotti törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtását rendező többször módosított 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. -a, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a, valamint a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/ (VIII. 31.) EMMI rendelet a rendelkezik. Fenti jogszabályok előírásainak megfelelően az óvodavezetői beosztásokra kiírt pályázatok nyílt pályázati eljárás keretében az Oktatási Közlönyben, a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján és Győr Megyei Jogú Város honlapján kerültek meghirdetésre. Intézményvezetői pályázatot az alábbi személyek adtak be: Bartók Óvoda Szabóné Oláh Márta - az óvoda jelenlegi vezetője, Bisinger Óvoda Pallós Erzsébet - az óvoda jelenlegi vezetője, Gyárvárosi Óvoda Hengster Zsuzsanna - külső pályázó, Vadász Ilona Zsuzsanna - az óvoda jelenlegi vezetője, Kovács M. Óvoda Litkei Erika - az óvoda jelenlegi vezetője, Lehel U. Óvoda Hengster Zsuzsanna - külső pályázó, Papp- Szabó Éva - az óvoda jelenlegi vezetője, Márvány Óvoda Varga Miklósné - az óvoda jelenlegi vezetője, Ménfőcsanaki Óvoda Korsós Jánosné - az óvoda jelenlegi vezetője, Nagybácsai Óvoda Némethné Pavek Márta - az óvoda jelenlegi vezetője, Sün Balázs Óvoda Holle Zsuzsanna - az óvoda jelenlegi vezetője, Szentiváni Óvoda Fortuna Lászlóné - külső pályázó, Hengster Zsuzsanna - külső pályázó A benyújtott pályázatok a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírás feltételeinek minden tekintetben megfeleltek. Az intézményen belül a pályázatok szakmai véleményezése megtörtént. A pályázók vezetési 1

3 programjáról és a pályázók személyéről alkotott vélemények a következők: Bartók Óvoda Szabóné Oláh Márta Győr Iskolai végzettsége: Soproni Óvónőképző Intézet óvónő Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tehetségfejlesztő szaktanácsadó Munkahelye: Bartók Óvoda - óvodavezető Pedagógus pályáját a győri Pásztor utcai Óvodában kezdte 1977-ben, ahol 1985-ig volt óvodapedagógus. Ezt követően került jelenlegi munkahelyére, a Bartók Óvodába, ahol kezdetben óvónőként dolgozott, majd 2001-től tagóvoda-vezető volt tól 2013-ig intézményegység- vezetői feladatokat látott el a többcélú intézményként működő Nádorvárosi Közoktatási Központ, majd Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság keretein belül január 1-től az önállóvá vált Bartók Óvoda óvodavezetője. Folyamatos önképzését számos szakmai tanfolyami oklevél, a vezető óvodapedagógusi szakvizsga és tehetségfejlesztő szaktanácsadói végzettsége is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázó felkészültsége, szakmai tudása és sok éves vezetői tapasztalata kiemelkedő, mindez jól látható a pályázatból is. Pedagógiai hitvallása a gyermekközpontúságról, az érzelmi nevelés fontosságáról tanúskodik. Kiemelt célként fogalmazza meg a kollégák munkakapcsolatának erősítését, a gyermek és pedagógus, valamint a szülő és pedagógus közötti jó viszony kialakítását és ápolását. Az óvodában működő szülői szervezetek támogatják óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 29 főből 28 fő igen szavazattal támogatta (96,6%), 1 fő nem támogatta (3,4%) Az alkalmazotti közösség személyét a nyílt szavazás során a szavazati joggal rendelkező 45 főből 45 fő igenlő szavazattal támogatta (100%). Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Bartók Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Szabóné Oláh Mártát bízza meg jelenlegi illetménye és Bisinger Óvoda Pallós Erzsébet Győr Iskolai végzettsége: Apáczai Cs. J. Tanítóképző Főiskola Soproni Óvónőképző Intézete óvónő Benedek Elek Pedagógiai Főiskola Sopron óvodapedagógus 2

4 Munkahelye: ELTE Budapesti Tanítóképző Főiskola vezető óvodapedagógus szakvizsga Bisinger Óvoda óvodavezető Pedagógus pályáját 1983-ban Tápon kezdte a Napközi Otthonos Óvodában, majd Pázmándfalu és Tápszentmiklós óvodáiban dolgozott óvónőként től 2012-ig a győri Bóbita Óvoda Hédervári úti Tagóvodájának vezetői feladatait látta el. Jelenlegi munkahelyén a Bisinger Óvodában augusztus 1-től dolgozik. Itt a Városközponti Közoktatási Főigazgatóság intézményegység-vezetője volt, majd július 1-től az óvoda önálló intézménnyé válásától kezdődően a Bisinger Óvoda óvodavezetője. Folyamatos önképzését számos szakmai tanfolyami oklevél, a vezető óvodapedagógusi szakvizsga is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázat átfogó, minden részletre kiterjedő, amely alapos képet ad az óvoda helyzetéről, eredményeiről és a megvalósításra váró feladatokról. A pályázó szakmai tudása, vezetői tapasztalata, emberi magatartása, nyitottsága, garanciát jelent az óvoda további magas színvonalú működésére. Az óvodában működő szülői szervezet támogatja a pályázó óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 24 főből 20 fő igen szavazattal támogatta (83,3%), 3 fő nem támogatta (12,5%), 1 érvénytelen szavazat volt (4,2%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 39 főből 30 fő igenlő szavazattal támogatta (76,9%), 8 fő nem támogatta (20,5%), 1 érvénytelen szavazat volt (2,6%).. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Bisinger Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Pallós Erzsébetet bízza meg jelenlegi illetménye és Gyárvárosi Óvoda Hengster Zsuzsanna Baja Iskolai végzettsége: Kecskeméti Óvónőképző Intézet óvónő Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Munkahelye: Kék Duna Óvoda Gönyű - óvodapedagógus Pedagógus pályáját 1977-ben Győrben az Árpád úti Óvodában kezdte óvónőként től 1987-ig Nyúlon a Napközi Otthonos Óvoda vezetője volt. Az 1987-től 1992-ig terjedő időszakban a győri Sün Balázs óvoda vezetőjeként tevékenykedett tól 1994-ig Kunszigeten az AGS Kft. irodavezetője, majd 1995-től 1998-ig a győri Catherine BERIV Kft. üzletvezetője volt és 2006 között Ausztriában tartózkodott, ezen időszakon belül nyelvtanfolyam vezetőként dolgozott. Jelenlegi munkahelyén a gönyűi Kék Duna Óvodában 2007-től dolgozik ig az óvoda vezetői feladatait látta el, jelenleg ugyanott óvodapedagógus. 3

5 véleményét. E szerint a pályázat formailag megfelelő, tartalmilag a pályázó szakmai múltjáról, eredményességéről, vezetői kvalifikáltságáról tanúskodik. A nevelőtestület a pályázó célkitűzéseivel nem, vagy csak részben tud azonosulni, mert nem veszi figyelembe a helyi sajátosságokat és lehetőségeket. A pályázat túlzottan általános, amely bármely más óvodára is ráhúzható. A helyi ismeretek hiányában a pályázó nem kereste a kapcsolatot a pályázata elkészítése során az intézménnyel - nem fogalmaz meg a jövőre vonatkozóan konkrét, reális terveket. Az óvodában működő szülői szervezet nem támogatja a pályázó óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 22 főből 2 fő igen szavazattal támogatta (90,1%), 20 fő nem támogatta (9,9%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 36 főből 6 fő igenlő szavazattal támogatta (16,7%), 30 fő nem támogatta (83,3%). Vadász Ilona Zsuzsanna Szőny Iskolai végzettsége: Zsámbéki Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi szak óvónő Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar Sopron szociálpedagógus Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Munkahelye: Gyárvárosi Óvoda - óvodavezető Pedagógus pályáját 1990-ben győri 4. számú Óvodai Körzetnél kezdte, majd 1991-től 1998-ig Balatonfüreden dolgozott az I. sz. Napközi Otthonos Óvodában óvónőként, majd óvodavezető- helyettesként. Jelenlegi munkahelyére a Gyárvárosi Óvodába 1998-ban került január 1-től a Tinódi úti Tagóvoda vezetője, majd július 1-től kezdődően az óvoda önálló intézménnyé válásától a Gyárvárosi Óvoda óvodavezetői feladatait látja el. Folyamatos önképzését számos szakmai tanfolyami oklevél, a szociálpedagógusi végzettség és a közoktatási vezető szakvizsga is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázat igényesen elkészített, jól szerkesztett, áttekinthető, tartalmilag átgondolt alapos munka. A pályázatban tükröződik, hogy jól ismeri a helyi sajátosságokat, a személyi és tárgyi feltételeket és mindezt figyelembe véve konkrétan és a realitásokra építve fogalmazza meg célkitűzéseit. Vezetői hitvallásában a gyermekközpontú óvoda, a biztonságot adó nyugodt légkör, az esztétikus környezet igénye fogalmazódik meg. Az óvodában működő szülői szervezet támogatja a pályázó óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 22 főből 19 fő igen szavazattal támogatta (86,4%), 3 fő nem támogatta (13,6%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 36 főből 28 fő igenlő szavazattal támogatta (77,8%), 8 fő nem támogatta (22,2%). Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Gyárvárosi Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Vadász Ilona Zsuzsannát bízza meg jelenlegi illetménye és 4

6 Kovács Margit Óvoda Litkei Erika Miskolc Iskolai végzettsége: Soproni Óvónőképző Intézet óvónő Társadalomtudományi Kar BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető (pedagógus szakvizsga) Munkahelye: Kovács Margit Óvoda - óvodavezető Pályáját Miskolcon kezdte képesítés nélküli óvónőként. Győrbe 1978-ban került a diploma megszerzését követően egy akkor épült lakótelepi óvodába. Itt gyermekvédelmi feladatokat is ellátott tól dolgozik a Brunszvik Teréz Óvodában. Kezdetben beosztott óvónő volt, majd munkaközösséget vezetett, majd 1993-tól 2011-ig az óvoda vezetője volt. Vezetése alatt indult el a német nemzetiségi csoport, amelynek működését a szülők nagyra értékelik től a Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság óvodai intézményegység- vezetője volt, majd januártól tagintézmény-vezetői feladatokat látott el július 1-től az önálló intézménnyé vált Kovács Margit Óvoda óvodavezetője. Közoktatási szakértő és megyei szaktanácsadó ben az önkormányzat által alapított Péterffy Sándor Alapítvány díját nyerte el. Kiváló nemzetiségi pedagógusi munkájáért 2006-ban a Német Önkormányzat Megyei Kisebbségi Díját nyerte el, 2012-ben a Győr Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Német nemzetiségi Oktatásért díját kapta meg. Folyamatos önképzését a sokféle szakmai tanfolyam és a közoktatás vezetői szak elvégzése is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázat tartalmilag és formailag is igényes, jól áttekinthető, jól ismeri a helyi adottságokat, a tárgyi és személyi feltételeket. A pályázatban megfogalmazott nevelési alapelvek a gyermekközpontúságra és a partneri kapcsolatok ápolásának szükségességére épülnek. Vezetési elképzelései innovatívak, korszerűek, szakmailag magas színvonalúak. Szakmai tudása, vezetői tapasztalata garanciát nyújt az három tagóvodát magába foglaló óvoda töretlen, magas színvonalú további működésére. Az óvodában működő szakszervezet és a szülői szervezet támogatja a pályázó óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 38 főből 37 fő igen szavazattal támogatta (97,4%), 1 fő nem támogatta (2,6%) Az alkalmazotti közösség személyét a nyílt szavazás során a szavazati joggal rendelkező 62 főből 62 fő igenlő szavazattal támogatta (100%). Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzata egyetért a pályázó óvodavezetői megbízásával. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Kovács Margit Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Litkei Erikát bízza meg jelenlegi illetménye és 5

7 Lehel Utcai Óvoda Hengster Zsuzsanna Baja Iskolai végzettsége: Kecskeméti Óvónőképző Intézet óvónő Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Munkahelye: Kék Duna Óvoda Gönyű - óvodapedagógus Pedagógus pályáját 1977-ben Győrben az Árpád úti Óvodában kezdte óvónőként től 1987-ig Nyúlon a Napközi Otthonos Óvoda vezetője volt. Az 1987-től 1992-ig terjedő időszakban a győri Sün Balázs óvoda vezetőjeként tevékenykedett tól 1994-ig Kunszigeten az AGS Kft. irodavezetője, majd 1995-től 1998-ig a győri Catherine BERIV Kft. üzletvezetője volt és 2006 között Ausztriában tartózkodott, ezen időszakon belül nyelvtanfolyam vezetőként dolgozott. Jelenlegi munkahelyén a gönyűi Kék Duna Óvodában 2007-től dolgozik ig az óvoda vezetői feladatait látta el, jelenleg ugyanott óvodapedagógus. véleményét. E szerint a pályázat megfelel a tartalmi és formai követelményeknek. A pályázat főként a pályázó a korábbi óvodavezetői tevékenysége során elért eredményeit, a tárgyi feltételek megteremtését és az óvoda menedzselését mutatja be, de nem említi a közösség támogatását. A nevelőtestület véleménye szerint a pályázó nem tájékozódott megfelelően a helyi viszonyokról, ismeretei hiányosak, de nem is élt a személyes megkeresés lehetőségével a pályázat elkészítése során. Fejlesztési törekvéseivel, javaslataival a nevelőtestület nem tud azonosulni, mert nem illeszkednek az óvoda arculatához, sajátosságaihoz. Az óvodában működő szülői szervezet nem foglalt egyértelműen állást a pályázó óvodavezetői megbízásával kapcsolatosan, három tagóvoda szülői közössége a nevelőtestület véleményével egyetért, a Micimackó Tagóvoda szülői közössége mindkét pályázatot pozitívnak találja és támogatja. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 26 főből 3 fő igen szavazattal támogatta (11,5%), 23 fő nem támogatta (88,5%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 46 főből 7 fő igenlő szavazattal támogatta (15,2%), 39 fő nem támogatta (84,8%). Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Győr- Kismegyer Településrészi Önkormányzata a másik pályázó óvodavezetői megbízását támogatja. Papp- Szabó Éva Győr Iskolai végzettsége: Benedek Elek Óvóképző Főiskola Sopron óvodapedagógus Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Munkahelye: Lehel Utcai Óvoda - óvodavezető 6

8 Pedagógus pályáját 1988-ban Nyúlon a Napközi Otthonos Óvodában kezdte óvónőként től a győri Lepke Óvoda Kismegyeri Tagóvodájában dolgozott óvodapedagógusként től ugyancsak a Kismegyeri Tagóvodának volt tagóvoda-vezetője július 1-től az önálló intézménnyé vált Lehel Utcai Óvoda óvodavezetői feladatait látja el. Folyamatos önképzését számos szakmai tanfolyami oklevél, és a közoktatási vezető szakvizsga is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázat gondosan kidolgozott, igényes, logikusan és szakszerűen felépített. A pályázó a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a tagóvodák önálló arculatár megtartva tervezi megvalósítani fejlesztési elképzeléseit, melyek megvalósíthatóak, reálisak. Demokratikus vezetői stílusa, a korrekt tájékoztatásra, a kölcsönös bizalomra épülő nyílt kapcsolattartás szándéka kitűnik a vezetői programjából. A pályázatot áthatja az ember- és gyermekközpontúság, a tolerancia és együttműködési készség. Az óvodában működő szülői szervezetek egyetértenek a nevelőtestület véleményével és pályázó óvodavezetői megbízását támogatják. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 26 főből 25 fő igen szavazattal támogatta (96,2%), 1 fő nem támogatta (3,8%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 46 főből 39 fő igenlő szavazattal támogatta (84,8%), 6 fő nem támogatta (13%) és 1 érvénytelen szavazat volt (2,2%).. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Győr- Kismegyer Településrészi Önkormányzata a pályázó óvodavezetői megbízását támogatja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Lehel Utcai Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Papp- Szabó Évát bízza meg jelenlegi illetménye és Márvány Óvoda Varga Miklósné Győr Iskolai végzettsége: Apáczai Cs. J. Tanítóképző Főiskola Soproni Óvónőképző Intézete óvodapedagógus Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Munkahelye: Márvány Óvoda - óvodavezető Pályáját 1982-ben a győri Árpád úti Óvodában kezdte képesítés nélküli óvónőként. Jelenlegi munkahelyén, a Márvány Óvodában 1989-től dolgozik. Itt kezdetben óvónői majd, 2004-től 2007-ig óvodavezető-helyettesi feladatokat látott el február 1-jétől kezdődően az óvoda vezetője volt, majd ig a Városközponti Közoktatási Főigazgatóság óvodai intézményegység vezetője volt július 1-től az önállóvá vált Márvány Óvoda óvodavezetői feladatait látja el. Szakmai igényességét számos tanfolyami és közoktatási 7

9 vezető végzettsége, valamint a pedagógus szakvizsga is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázat jól szerkesztett, tartalmas, bizonyítja a pályázó több éves pedagógiai és vezetői tapasztalatát. A helyi adottságokat, a személyi és tárgyi feltételeket jól ismeri, bár a Szigeti Tagóvoda nevelői nehezményezték, hogy a tagóvodájukra vonatkozóan kevesebb konkrét információ jelent meg a pályázatban. A pályázatban megfogalmazott közép, és hosszú távú tervei reálisak, megalapozottak. Az óvodában működő szülői szervezetek közül kettő nem élt a véleményezés jogával, a Szigeti Tagóvoda szülői szervezete támogatta a pályázatban megfogalmazott terveket, különösen a szülőkkel való kapcsolattartás fontosságát. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 16 főből 11 fő igen szavazattal támogatta (68,8%), 4 fő nem támogatta (25%), 1 érvénytelen szavazat volt (6,2%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 26 főből 11 fő igenlő szavazattal támogatta (42,3%), 15 fő nem támogatta (57,7%). Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Győr- Újváros Településrészi Önkormányzata a pályázó óvodavezetői megbízását támogatja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Márvány Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Varga Miklósnét bízza meg jelenlegi illetménye és Ménfőcsanaki Óvoda Korsós Jánosné Tét Iskolai végzettsége: Soproni Óvónőképző Intézet óvónő Társadalomtudományi Kar BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Munkahelye: Ménfőcsanaki Óvoda - óvodavezető Pályáját jelenlegi munkahelyén, a Ménfőcsanaki Óvodában kezdet 1975-ben óvónőként, később munkaközösség-vezető is volt tól június 30-ig a Ménfőcsnaki Petőfi Sándor ÁMK- hoz, majd a Kertvárosi Közoktatási Főigazgatósághoz, januártól pedig a Kertvárosi ÁMK-hoz tartozó óvodai intézményegység vezetői feladatait látta el július 1-től az önálló intézménnyé vált Ménfőcsanaki Óvoda óvodavezetője. Folyamatos önképzését szakmai tanfolyami oklevelek és a közoktatási vezető szakvizsga is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázat formailag és tartalmilag jól áttekinthető, átgondolt. A pályázó jól ismeri a helyi adottságokat és lehetőségeket, erre épített célmeghatározásai reálisak, konkrétak. A pályázatban jól tükröződik a szakmai elhivatottság, a gyermekközpontúság, a menedzser szemléletű intézményvezetés. Nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek és a tehetséges gyermekek 8

10 felkarolására. Az óvodában működő szakszervezet és a szülői szervezet egyaránt támogatja a pályázó óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 38 főből 37 fő igen szavazattal támogatta (97,4%), 0 fő nem támogatta (0%), 1 érvénytelen szavazat volt (2,6%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 61 főből 60 fő igenlő szavazattal támogatta (98,4%), 1 fő nem támogatta (1,6%). Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Győr- Ménfőcsanak és Győr- Gyirmót Településrészi Önkormányzata a pályázó óvodavezetői megbízását támogatja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Ménfőcsanaki Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Korsós Jánosnét bízza meg jelenlegi illetménye és Nagybácsai Óvoda Némethné Pavek Márta Győr Iskolai végzettsége: Soproni Óvónőképző Intézet óvónő ELTE Budapesti Tanítóképző Főiskola vezető óvodapedagógus szakvizsga Munkahelye: Nagybácsai Óvoda óvodavezető Pályáját 1976-ban a győri Bartók B. úti napköz otthonos Óvodában kezdte képesítés nélküli óvónőként től 1979-ig a szintén győri Kultúrház utcai óvodában dolgozott, majd tól 1987-ig a Szövetség utcai óvoda óvodapedagógusa volt től 1989-ig az óvoda Hédervári úti tagóvodájának tagóvoda-vezetői feladatait látta el. Jelenlegi munkahelyén a Nagybácsai Óvodában 1989-től dolgozik, itt 2011-ig óvodavezető volt, majd 2011-től 2013-ig a Városközponti Közoktatási Főigazgatóság óvodai egységének vezetői feladatait látta el január 1-től az ismét önálló intézménnyé vált Nagybácsai Óvoda óvodavezetője. Folyamatos önképzését az óvodavezetői szakvizsga és számos tanfolyami oklevél is bizonyítja. Az óvodában működő szakmai munkaközösségek véleményére építve a nevelőtestület a pályázó célkitűzéseit reálisnak tartja, amely olyan szakmai alapelveket, pedagógiai értékeket fogalmaz meg, amelyek az intézmény minden dolgozója számára megvalósítható és követhető. Szakmai felkészültsége, tapasztalata megfelel a korszerű óvodapedagógiai követelményeknek. Vezetői programjában figyelembe vette a környezet helyi sajátosságait, a partnerek igényeit és az óvoda erőforrásait. Az óvodában működő szülői szervezet támogatja óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 33 főből 33 fő igenlő szavazattal támogatta (100%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 53 főből 52 fő igenlő szavazattal támogatta (98%), 1 fő nem támogatta (2%). 9

11 Az önkormányzat mellett működő Győr-Bácsa Településrészi Önkormányzat óvodavezetői megbízását támogatja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Nagybácsai Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Némethné Pavek Mártát bízza meg jelenlegi illetménye és Sün Balázs Óvoda Holle Zsuzsa Győr Iskolai végzettsége: Soproni Óvónőképző Intézet óvónő ELTE Budapesti Tanítóképző Főiskola vezető óvodapedagógus szakvizsga Munkahelye: Sün Balázs Óvoda - óvodavezető Pedagógus pályáját 1981-ben a Pásztor úti Óvodában kezdte képesítés nélküli óvónőként. Jelenlegi munkahelyén a Sün Balázs óvodában 1987-től dolgozik. Kezdetben óvodapedagógus, majd 1993-tól óvodavezető-helyettesi feladatokat látott el ig tagóvoda-vezető volt, majd 1997-től 2000-ig óvodavezetőként dolgozott. 200-től a Marcalvárosi Közoktatási Központ, majd a Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság óvodai egységének vezetője volt január 1-től a Marcalvárosi ÁMK igazgatói feladatait látta el az óvodai egység vezetése mellett július 1-től az ismét önálló intézménnyé vált Sün Balázs Óvoda óvodavezetője. Folyamatos önképzését az óvodavezetői szakvizsga és számos tanfolyami oklevél is bizonyítja. Az óvodában működő szakmai munkaközösségek véleményére építve a nevelőtestület a pályázó pályázatár formailag és tartalmilag igényesnek szakmai szempontból megalapozottnak tartja. Helyzetelemzése korrekt, jól ismeri a helyi sajátosságokat, a hagyományokat. Rövid és hosszú távú tervei reálisak, korszerűek, biztosítják a kiegyensúlyozott szakmai és minőségi munkát. Pályázatár áthatja a gyermekközpontúság, kiemelt szerepet kap a szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés fontossága. Vezetői programjában a nevelőtestület kreativitására és tapasztalataira számít a közös célok megvalósításában. Az óvodában működő szülői szervezet támogatja óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 42 főből 42 fő igenlő szavazattal támogatta (100%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 67 főből 67 fő igenlő szavazattal támogatta (100%). Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Sün Balázs Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Holle Zsuzsannát bízza meg jelenlegi illetménye és 10

12 Szentiváni Óvoda Fortuna Lászlóné Dorog Iskolai végzettsége: Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Szarvas óvodapedagógus Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Munkahelye: Bisinger Óvoda óvodavezető- helyettes Pedagógus pályáját 1993-ban Nagysápon kezdte a Községi Óvodában, ahol 1998-ig dolgozott óvónőként tól 2004-ig Sárisápon a Napközi Otthonos Óvodában volt óvodapedagógus től 2005-ig Esztergomban a Bánomi Óvodában volt óvónő. Jelenlegi munkahelyén a Bisinger Óvodában 2004-től dolgozik, ahol 2010-től óvodavezető-helyettesi feladatokat lát el. Folyamatos önképzését szakmai tanfolyami oklevelek és a közoktatási vezető szakvizsga is bizonyítja. Az óvodában működő szakmai munkaközösségek véleményére építve a nevelőtestület szerint a pályázó világos és elérhető célokat fogalmaz meg pályázatában figyelembe véve az óvoda sajátosságait és helyzetét. A nevelőtestület kiemeli a tehetséggondozási rendszer kiépítésére vonatkozó terveket és a tagóvodák közötti zökkenőmentes együttműködés megvalósításának fontosságát. A pályázó gyermekközpontú hitvallása, demokratikus vezetési stílusra utaló tervei miatt a nevelőtestület szakmai szempontból támogatja megbízását. Az óvodában működő szakszervezet és közalkalmazotti tanács nem élt véleményezési jogával egyik pályázó esetében sem. Az óvoda szülői szervezete mindkét pályázó pályázatát megfelelőnek tartja és nem foglal állást egyik pályázó mellett sem. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 33 főből 30 fő igenlő szavazattal támogatta (90,9%), 3 fő nem támogatta ( 9,1%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 55 főből 47 fő igenlő szavazattal támogatta (85,5 %), 8 fő nem támogatta (14,5%). Az önkormányzat mellett működő Győr- Szentiván Településrészi Önkormányzat óvodavezetői megbízását támogatja. Hengster Zsuzsanna Baja Iskolai végzettsége: Kecskeméti Óvónőképző Intézet óvónő Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Munkahelye: Kék Duna Óvoda Gönyű - óvodapedagógus Pedagógus pályáját 1977-ben Győrben az Árpád úti Óvodában kezdte óvónőként től 1987-ig Nyúlon a Napközi Otthonos Óvoda vezetője volt. Az 1987-től 1992-ig terjedő időszakban a győri Sün Balázs óvoda vezetőjeként tevékenykedett tól 1994-ig Kunszigeten az AGS Kft. irodavezetője, majd 1995-től 1998-ig a győri Catherine BERIV Kft. üzletvezetője volt és 2006 között Ausztriában tartózkodott, ezen időszakon belül nyelvtanfolyam vezetőként dolgozott. Jelenlegi munkahelyén a gönyűi Kék Duna Óvodában 2007-től dolgozik ig az óvoda vezetői feladatait látta el, jelenleg ugyanott óvodapedagógus. 11

13 véleményét. E szerint a pályázatból kiérződik eddigi vezetői tapasztalata. Az intézmény működtetésében törekszik a gazdaságosságra, hatékonyságra. A nevelőtestület kiemeli a megújuló energiák használatára vonatkozó elképzeléseit. Pályázatában fontosnak tartja a továbbképzéseket és az idegen nyelv használatára ösztönzést. Az óvodában működő szakszervezet és közalkalmazotti tanács nem élt véleményezési jogával egyik pályázó esetében sem. Az óvoda szülői szervezete mindkét pályázó pályázatát megfelelőnek tartja és nem foglal állást egyik pályázó mellett sem. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 33 főből 5 fő igenlő szavazattal támogatta (15,2%), 28 fő nem támogatta ( 84,8%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 55 főből 10 fő igenlő szavazattal támogatta (18,2 %), 45 fő nem támogatta (81,8%). Az önkormányzat mellett működő Győr- Szentiván Településrészi Önkormányzat a másik pályázó óvodavezetői megbízását támogatja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Szentiváni Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Fortuna Lászlónét bízza meg jelenlegi illetménye és Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el! HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Bartók Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Szabóné Oláh Mártát bízza meg jelenlegi illetménye és. 2./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Bisinger Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Pallós Erzsébetet bízza meg jelenlegi illetménye és 3./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyárvárosi Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Vadász Ilona Zsuzsannát bízza meg jelenlegi illetménye és 4./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Kovács Margit Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Litkei Erikát bízza meg jelenlegi illetménye és 12

14 5./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Lehel Utcai Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Papp- Szabó Évát bízza meg jelenlegi illetménye és 6./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Márvány Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Varga Miklósnét bízza meg jelenlegi illetménye és 7./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Ménfőcsanaki Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Korsós Jánosnét bízza meg jelenlegi illetménye és 8./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Nagybácsai Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Némethné Pavek Mártát bízza meg jelenlegi illetménye és 9./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Sün Balázs Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Holle Zsuzsannát bízza meg jelenlegi illetménye és 10./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szentiváni Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Fortuna Lászlónét bízza meg jelenlegi illetménye és Győr, október 7. Borkai Zsolt polgármester 13

ELŐTERJESZTÉS A KIRÁLY JENŐ UTCAI ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A KIRÁLY JENŐ UTCAI ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61.339-2/2008. 61.340-2/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KIRÁLY JENŐ UTCAI ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S intézményvezetői beosztások ellátására beérkezett pályázatok véleményezésére

E L Ő T E R J E S Z T É S intézményvezetői beosztások ellátására beérkezett pályázatok véleményezésére Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S intézményvezetői beosztások ellátására beérkezett pályázatok véleményezésére

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázat

Óvodavezetői Pályázat Óvodavezetői Pályázat Pályázat Göd Város Önkormányzata (a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot) által meghirdetett Kastély Központi Óvoda, Intézményvezető

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

~ : 2008-114- 16 1J6..70 13274-789. _bamegyei Jogii VÚ"OI önkonahyzata 56410 IIékácsaba Szent Istvú tér 7. Kov'eané Fehér Ágn.. Tisztelt Önkormányzat!

~ : 2008-114- 16 1J6..70 13274-789. _bamegyei Jogii VÚOI önkonahyzata 56410 IIékácsaba Szent Istvú tér 7. Kov'eané Fehér Ágn.. Tisztelt Önkormányzat! .' : Kov'eané Fehér Ágn.. n'lly: P'lyúat 1J6..70 13274-789 _bamegyei Jogii VÚ"OI önkonahyzata 56410 IIékácsaba Szent Istvú tér 7. Tisztelt Önkormányzat! Alulírott p61yázatot nyújtok be a KSZK- KOZigállás

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5510 Dévaványa Hősök tere 1. IGAZGATÓI PÁLYÁZAT KÉSZÍTETTE: DIÓSNÉ AMBRUS ERZSÉBET ÓVODAPEDAGÓGUS INTÉZMÉNYVEZETŐ EGYÜTT-ÉRTÜK 1 Nem ismerek érdemet, csak kötelességet,

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Siklosi Istvan Polgarmester Ur reszere Tárgy: pályázat benyújtása 2O1/ MÁJ 21 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 PÁLYÁZAT a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 INTÉZMÉNYVEZETŐI beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Sörös Józsefné. intézményvezető-helyettes beosztás ellátására 2013. 08. 12.

Pályázat. Készítette: Sörös Józsefné. intézményvezető-helyettes beosztás ellátására 2013. 08. 12. Pályázat intézményvezető-helyettes beosztás ellátására Készítette: Sörös Józsefné 2013. 08. 12. PÁLYÁZAT a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola (6100 Kiskunfélegyháza,

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Készítette: Szilasy László 2014. április Perkátai Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015.

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. Tel/fax:66/476-010 e-mail:ovoda@veszto.hu web:www.vesztoinegyszinvirag.hu MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető rész 1.1 Intézményünk bemutatása, minőségfejlesztési múltja. 1.2

Részletesebben

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 2012 Igazgatói pályázat K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZTATÓ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ: Palatin

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről Győr,

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére.napirendi pont Előterjesztő: Székely László polgármester Tárgy: Óvodavezetői pályázat kiírása

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben