Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat. köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat. köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására"

Átírás

1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására Győr, október 7. Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester Az előterjesztést véleményezte: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság Az előterjesztést látta:. Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva:.. Dr. Lipovits Szilárd jegyző Az előterjesztést készítette: Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztály:.

2 Tisztelt Közgyűlés! Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 58/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával, döntött az önkormányzat által fenntartott Ménfőcsanaki Óvoda és Sün Balázs Óvoda, 59/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával a Lehel Utcai Óvoda, 60/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával a Bisinger Óvoda, 61/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával a Márvány Óvoda, 62/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával a Gyárvárosi Óvoda, 63/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával a Szentiváni Óvoda és 64/2013. (III. 29.) Kgy. határozatával a Kovács Margit Óvoda óvodavezetői, magasabb vezetői beosztásainak ellátásáról július 1-től kezdődően az intézményvezetői pályázati eljárás eredményes lezárásáig, legfeljebb a július 31-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés a 185/2013. (VI. 28.) Kgy. határozatával döntött a Bartók Óvoda és a Nagybácsai Óvoda óvodavezetői, magasabb vezetői beosztásainak ellátásáról augusztus 1-től kezdődően az intézményvezetői pályázati eljárás eredményes lezárásáig, legfeljebb a július 31-ig terjedő időtartamra. A köznevelési intézmények vezetőinek megbízásával és az állások betöltésével kapcsolatos feltételekről, valamint a pályázati eljárás szabályairól a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 67. -a, a pályázat kiírásakor még hatályban lévő, a közalkalmazotti törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtását rendező többször módosított 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. -a, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a, valamint a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/ (VIII. 31.) EMMI rendelet a rendelkezik. Fenti jogszabályok előírásainak megfelelően az óvodavezetői beosztásokra kiírt pályázatok nyílt pályázati eljárás keretében az Oktatási Közlönyben, a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján és Győr Megyei Jogú Város honlapján kerültek meghirdetésre. Intézményvezetői pályázatot az alábbi személyek adtak be: Bartók Óvoda Szabóné Oláh Márta - az óvoda jelenlegi vezetője, Bisinger Óvoda Pallós Erzsébet - az óvoda jelenlegi vezetője, Gyárvárosi Óvoda Hengster Zsuzsanna - külső pályázó, Vadász Ilona Zsuzsanna - az óvoda jelenlegi vezetője, Kovács M. Óvoda Litkei Erika - az óvoda jelenlegi vezetője, Lehel U. Óvoda Hengster Zsuzsanna - külső pályázó, Papp- Szabó Éva - az óvoda jelenlegi vezetője, Márvány Óvoda Varga Miklósné - az óvoda jelenlegi vezetője, Ménfőcsanaki Óvoda Korsós Jánosné - az óvoda jelenlegi vezetője, Nagybácsai Óvoda Némethné Pavek Márta - az óvoda jelenlegi vezetője, Sün Balázs Óvoda Holle Zsuzsanna - az óvoda jelenlegi vezetője, Szentiváni Óvoda Fortuna Lászlóné - külső pályázó, Hengster Zsuzsanna - külső pályázó A benyújtott pályázatok a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírás feltételeinek minden tekintetben megfeleltek. Az intézményen belül a pályázatok szakmai véleményezése megtörtént. A pályázók vezetési 1

3 programjáról és a pályázók személyéről alkotott vélemények a következők: Bartók Óvoda Szabóné Oláh Márta Győr Iskolai végzettsége: Soproni Óvónőképző Intézet óvónő Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tehetségfejlesztő szaktanácsadó Munkahelye: Bartók Óvoda - óvodavezető Pedagógus pályáját a győri Pásztor utcai Óvodában kezdte 1977-ben, ahol 1985-ig volt óvodapedagógus. Ezt követően került jelenlegi munkahelyére, a Bartók Óvodába, ahol kezdetben óvónőként dolgozott, majd 2001-től tagóvoda-vezető volt tól 2013-ig intézményegység- vezetői feladatokat látott el a többcélú intézményként működő Nádorvárosi Közoktatási Központ, majd Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság keretein belül január 1-től az önállóvá vált Bartók Óvoda óvodavezetője. Folyamatos önképzését számos szakmai tanfolyami oklevél, a vezető óvodapedagógusi szakvizsga és tehetségfejlesztő szaktanácsadói végzettsége is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázó felkészültsége, szakmai tudása és sok éves vezetői tapasztalata kiemelkedő, mindez jól látható a pályázatból is. Pedagógiai hitvallása a gyermekközpontúságról, az érzelmi nevelés fontosságáról tanúskodik. Kiemelt célként fogalmazza meg a kollégák munkakapcsolatának erősítését, a gyermek és pedagógus, valamint a szülő és pedagógus közötti jó viszony kialakítását és ápolását. Az óvodában működő szülői szervezetek támogatják óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 29 főből 28 fő igen szavazattal támogatta (96,6%), 1 fő nem támogatta (3,4%) Az alkalmazotti közösség személyét a nyílt szavazás során a szavazati joggal rendelkező 45 főből 45 fő igenlő szavazattal támogatta (100%). Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Bartók Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Szabóné Oláh Mártát bízza meg jelenlegi illetménye és Bisinger Óvoda Pallós Erzsébet Győr Iskolai végzettsége: Apáczai Cs. J. Tanítóképző Főiskola Soproni Óvónőképző Intézete óvónő Benedek Elek Pedagógiai Főiskola Sopron óvodapedagógus 2

4 Munkahelye: ELTE Budapesti Tanítóképző Főiskola vezető óvodapedagógus szakvizsga Bisinger Óvoda óvodavezető Pedagógus pályáját 1983-ban Tápon kezdte a Napközi Otthonos Óvodában, majd Pázmándfalu és Tápszentmiklós óvodáiban dolgozott óvónőként től 2012-ig a győri Bóbita Óvoda Hédervári úti Tagóvodájának vezetői feladatait látta el. Jelenlegi munkahelyén a Bisinger Óvodában augusztus 1-től dolgozik. Itt a Városközponti Közoktatási Főigazgatóság intézményegység-vezetője volt, majd július 1-től az óvoda önálló intézménnyé válásától kezdődően a Bisinger Óvoda óvodavezetője. Folyamatos önképzését számos szakmai tanfolyami oklevél, a vezető óvodapedagógusi szakvizsga is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázat átfogó, minden részletre kiterjedő, amely alapos képet ad az óvoda helyzetéről, eredményeiről és a megvalósításra váró feladatokról. A pályázó szakmai tudása, vezetői tapasztalata, emberi magatartása, nyitottsága, garanciát jelent az óvoda további magas színvonalú működésére. Az óvodában működő szülői szervezet támogatja a pályázó óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 24 főből 20 fő igen szavazattal támogatta (83,3%), 3 fő nem támogatta (12,5%), 1 érvénytelen szavazat volt (4,2%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 39 főből 30 fő igenlő szavazattal támogatta (76,9%), 8 fő nem támogatta (20,5%), 1 érvénytelen szavazat volt (2,6%).. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Bisinger Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Pallós Erzsébetet bízza meg jelenlegi illetménye és Gyárvárosi Óvoda Hengster Zsuzsanna Baja Iskolai végzettsége: Kecskeméti Óvónőképző Intézet óvónő Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Munkahelye: Kék Duna Óvoda Gönyű - óvodapedagógus Pedagógus pályáját 1977-ben Győrben az Árpád úti Óvodában kezdte óvónőként től 1987-ig Nyúlon a Napközi Otthonos Óvoda vezetője volt. Az 1987-től 1992-ig terjedő időszakban a győri Sün Balázs óvoda vezetőjeként tevékenykedett tól 1994-ig Kunszigeten az AGS Kft. irodavezetője, majd 1995-től 1998-ig a győri Catherine BERIV Kft. üzletvezetője volt és 2006 között Ausztriában tartózkodott, ezen időszakon belül nyelvtanfolyam vezetőként dolgozott. Jelenlegi munkahelyén a gönyűi Kék Duna Óvodában 2007-től dolgozik ig az óvoda vezetői feladatait látta el, jelenleg ugyanott óvodapedagógus. 3

5 véleményét. E szerint a pályázat formailag megfelelő, tartalmilag a pályázó szakmai múltjáról, eredményességéről, vezetői kvalifikáltságáról tanúskodik. A nevelőtestület a pályázó célkitűzéseivel nem, vagy csak részben tud azonosulni, mert nem veszi figyelembe a helyi sajátosságokat és lehetőségeket. A pályázat túlzottan általános, amely bármely más óvodára is ráhúzható. A helyi ismeretek hiányában a pályázó nem kereste a kapcsolatot a pályázata elkészítése során az intézménnyel - nem fogalmaz meg a jövőre vonatkozóan konkrét, reális terveket. Az óvodában működő szülői szervezet nem támogatja a pályázó óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 22 főből 2 fő igen szavazattal támogatta (90,1%), 20 fő nem támogatta (9,9%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 36 főből 6 fő igenlő szavazattal támogatta (16,7%), 30 fő nem támogatta (83,3%). Vadász Ilona Zsuzsanna Szőny Iskolai végzettsége: Zsámbéki Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi szak óvónő Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar Sopron szociálpedagógus Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Munkahelye: Gyárvárosi Óvoda - óvodavezető Pedagógus pályáját 1990-ben győri 4. számú Óvodai Körzetnél kezdte, majd 1991-től 1998-ig Balatonfüreden dolgozott az I. sz. Napközi Otthonos Óvodában óvónőként, majd óvodavezető- helyettesként. Jelenlegi munkahelyére a Gyárvárosi Óvodába 1998-ban került január 1-től a Tinódi úti Tagóvoda vezetője, majd július 1-től kezdődően az óvoda önálló intézménnyé válásától a Gyárvárosi Óvoda óvodavezetői feladatait látja el. Folyamatos önképzését számos szakmai tanfolyami oklevél, a szociálpedagógusi végzettség és a közoktatási vezető szakvizsga is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázat igényesen elkészített, jól szerkesztett, áttekinthető, tartalmilag átgondolt alapos munka. A pályázatban tükröződik, hogy jól ismeri a helyi sajátosságokat, a személyi és tárgyi feltételeket és mindezt figyelembe véve konkrétan és a realitásokra építve fogalmazza meg célkitűzéseit. Vezetői hitvallásában a gyermekközpontú óvoda, a biztonságot adó nyugodt légkör, az esztétikus környezet igénye fogalmazódik meg. Az óvodában működő szülői szervezet támogatja a pályázó óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 22 főből 19 fő igen szavazattal támogatta (86,4%), 3 fő nem támogatta (13,6%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 36 főből 28 fő igenlő szavazattal támogatta (77,8%), 8 fő nem támogatta (22,2%). Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Gyárvárosi Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Vadász Ilona Zsuzsannát bízza meg jelenlegi illetménye és 4

6 Kovács Margit Óvoda Litkei Erika Miskolc Iskolai végzettsége: Soproni Óvónőképző Intézet óvónő Társadalomtudományi Kar BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető (pedagógus szakvizsga) Munkahelye: Kovács Margit Óvoda - óvodavezető Pályáját Miskolcon kezdte képesítés nélküli óvónőként. Győrbe 1978-ban került a diploma megszerzését követően egy akkor épült lakótelepi óvodába. Itt gyermekvédelmi feladatokat is ellátott tól dolgozik a Brunszvik Teréz Óvodában. Kezdetben beosztott óvónő volt, majd munkaközösséget vezetett, majd 1993-tól 2011-ig az óvoda vezetője volt. Vezetése alatt indult el a német nemzetiségi csoport, amelynek működését a szülők nagyra értékelik től a Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság óvodai intézményegység- vezetője volt, majd januártól tagintézmény-vezetői feladatokat látott el július 1-től az önálló intézménnyé vált Kovács Margit Óvoda óvodavezetője. Közoktatási szakértő és megyei szaktanácsadó ben az önkormányzat által alapított Péterffy Sándor Alapítvány díját nyerte el. Kiváló nemzetiségi pedagógusi munkájáért 2006-ban a Német Önkormányzat Megyei Kisebbségi Díját nyerte el, 2012-ben a Győr Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Német nemzetiségi Oktatásért díját kapta meg. Folyamatos önképzését a sokféle szakmai tanfolyam és a közoktatás vezetői szak elvégzése is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázat tartalmilag és formailag is igényes, jól áttekinthető, jól ismeri a helyi adottságokat, a tárgyi és személyi feltételeket. A pályázatban megfogalmazott nevelési alapelvek a gyermekközpontúságra és a partneri kapcsolatok ápolásának szükségességére épülnek. Vezetési elképzelései innovatívak, korszerűek, szakmailag magas színvonalúak. Szakmai tudása, vezetői tapasztalata garanciát nyújt az három tagóvodát magába foglaló óvoda töretlen, magas színvonalú további működésére. Az óvodában működő szakszervezet és a szülői szervezet támogatja a pályázó óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 38 főből 37 fő igen szavazattal támogatta (97,4%), 1 fő nem támogatta (2,6%) Az alkalmazotti közösség személyét a nyílt szavazás során a szavazati joggal rendelkező 62 főből 62 fő igenlő szavazattal támogatta (100%). Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzata egyetért a pályázó óvodavezetői megbízásával. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Kovács Margit Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Litkei Erikát bízza meg jelenlegi illetménye és 5

7 Lehel Utcai Óvoda Hengster Zsuzsanna Baja Iskolai végzettsége: Kecskeméti Óvónőképző Intézet óvónő Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Munkahelye: Kék Duna Óvoda Gönyű - óvodapedagógus Pedagógus pályáját 1977-ben Győrben az Árpád úti Óvodában kezdte óvónőként től 1987-ig Nyúlon a Napközi Otthonos Óvoda vezetője volt. Az 1987-től 1992-ig terjedő időszakban a győri Sün Balázs óvoda vezetőjeként tevékenykedett tól 1994-ig Kunszigeten az AGS Kft. irodavezetője, majd 1995-től 1998-ig a győri Catherine BERIV Kft. üzletvezetője volt és 2006 között Ausztriában tartózkodott, ezen időszakon belül nyelvtanfolyam vezetőként dolgozott. Jelenlegi munkahelyén a gönyűi Kék Duna Óvodában 2007-től dolgozik ig az óvoda vezetői feladatait látta el, jelenleg ugyanott óvodapedagógus. véleményét. E szerint a pályázat megfelel a tartalmi és formai követelményeknek. A pályázat főként a pályázó a korábbi óvodavezetői tevékenysége során elért eredményeit, a tárgyi feltételek megteremtését és az óvoda menedzselését mutatja be, de nem említi a közösség támogatását. A nevelőtestület véleménye szerint a pályázó nem tájékozódott megfelelően a helyi viszonyokról, ismeretei hiányosak, de nem is élt a személyes megkeresés lehetőségével a pályázat elkészítése során. Fejlesztési törekvéseivel, javaslataival a nevelőtestület nem tud azonosulni, mert nem illeszkednek az óvoda arculatához, sajátosságaihoz. Az óvodában működő szülői szervezet nem foglalt egyértelműen állást a pályázó óvodavezetői megbízásával kapcsolatosan, három tagóvoda szülői közössége a nevelőtestület véleményével egyetért, a Micimackó Tagóvoda szülői közössége mindkét pályázatot pozitívnak találja és támogatja. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 26 főből 3 fő igen szavazattal támogatta (11,5%), 23 fő nem támogatta (88,5%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 46 főből 7 fő igenlő szavazattal támogatta (15,2%), 39 fő nem támogatta (84,8%). Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Győr- Kismegyer Településrészi Önkormányzata a másik pályázó óvodavezetői megbízását támogatja. Papp- Szabó Éva Győr Iskolai végzettsége: Benedek Elek Óvóképző Főiskola Sopron óvodapedagógus Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Munkahelye: Lehel Utcai Óvoda - óvodavezető 6

8 Pedagógus pályáját 1988-ban Nyúlon a Napközi Otthonos Óvodában kezdte óvónőként től a győri Lepke Óvoda Kismegyeri Tagóvodájában dolgozott óvodapedagógusként től ugyancsak a Kismegyeri Tagóvodának volt tagóvoda-vezetője július 1-től az önálló intézménnyé vált Lehel Utcai Óvoda óvodavezetői feladatait látja el. Folyamatos önképzését számos szakmai tanfolyami oklevél, és a közoktatási vezető szakvizsga is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázat gondosan kidolgozott, igényes, logikusan és szakszerűen felépített. A pályázó a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a tagóvodák önálló arculatár megtartva tervezi megvalósítani fejlesztési elképzeléseit, melyek megvalósíthatóak, reálisak. Demokratikus vezetői stílusa, a korrekt tájékoztatásra, a kölcsönös bizalomra épülő nyílt kapcsolattartás szándéka kitűnik a vezetői programjából. A pályázatot áthatja az ember- és gyermekközpontúság, a tolerancia és együttműködési készség. Az óvodában működő szülői szervezetek egyetértenek a nevelőtestület véleményével és pályázó óvodavezetői megbízását támogatják. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 26 főből 25 fő igen szavazattal támogatta (96,2%), 1 fő nem támogatta (3,8%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 46 főből 39 fő igenlő szavazattal támogatta (84,8%), 6 fő nem támogatta (13%) és 1 érvénytelen szavazat volt (2,2%).. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Győr- Kismegyer Településrészi Önkormányzata a pályázó óvodavezetői megbízását támogatja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Lehel Utcai Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Papp- Szabó Évát bízza meg jelenlegi illetménye és Márvány Óvoda Varga Miklósné Győr Iskolai végzettsége: Apáczai Cs. J. Tanítóképző Főiskola Soproni Óvónőképző Intézete óvodapedagógus Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Munkahelye: Márvány Óvoda - óvodavezető Pályáját 1982-ben a győri Árpád úti Óvodában kezdte képesítés nélküli óvónőként. Jelenlegi munkahelyén, a Márvány Óvodában 1989-től dolgozik. Itt kezdetben óvónői majd, 2004-től 2007-ig óvodavezető-helyettesi feladatokat látott el február 1-jétől kezdődően az óvoda vezetője volt, majd ig a Városközponti Közoktatási Főigazgatóság óvodai intézményegység vezetője volt július 1-től az önállóvá vált Márvány Óvoda óvodavezetői feladatait látja el. Szakmai igényességét számos tanfolyami és közoktatási 7

9 vezető végzettsége, valamint a pedagógus szakvizsga is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázat jól szerkesztett, tartalmas, bizonyítja a pályázó több éves pedagógiai és vezetői tapasztalatát. A helyi adottságokat, a személyi és tárgyi feltételeket jól ismeri, bár a Szigeti Tagóvoda nevelői nehezményezték, hogy a tagóvodájukra vonatkozóan kevesebb konkrét információ jelent meg a pályázatban. A pályázatban megfogalmazott közép, és hosszú távú tervei reálisak, megalapozottak. Az óvodában működő szülői szervezetek közül kettő nem élt a véleményezés jogával, a Szigeti Tagóvoda szülői szervezete támogatta a pályázatban megfogalmazott terveket, különösen a szülőkkel való kapcsolattartás fontosságát. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 16 főből 11 fő igen szavazattal támogatta (68,8%), 4 fő nem támogatta (25%), 1 érvénytelen szavazat volt (6,2%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 26 főből 11 fő igenlő szavazattal támogatta (42,3%), 15 fő nem támogatta (57,7%). Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Győr- Újváros Településrészi Önkormányzata a pályázó óvodavezetői megbízását támogatja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Márvány Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Varga Miklósnét bízza meg jelenlegi illetménye és Ménfőcsanaki Óvoda Korsós Jánosné Tét Iskolai végzettsége: Soproni Óvónőképző Intézet óvónő Társadalomtudományi Kar BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Munkahelye: Ménfőcsanaki Óvoda - óvodavezető Pályáját jelenlegi munkahelyén, a Ménfőcsanaki Óvodában kezdet 1975-ben óvónőként, később munkaközösség-vezető is volt tól június 30-ig a Ménfőcsnaki Petőfi Sándor ÁMK- hoz, majd a Kertvárosi Közoktatási Főigazgatósághoz, januártól pedig a Kertvárosi ÁMK-hoz tartozó óvodai intézményegység vezetői feladatait látta el július 1-től az önálló intézménnyé vált Ménfőcsanaki Óvoda óvodavezetője. Folyamatos önképzését szakmai tanfolyami oklevelek és a közoktatási vezető szakvizsga is bizonyítja. véleményét. E szerint a pályázat formailag és tartalmilag jól áttekinthető, átgondolt. A pályázó jól ismeri a helyi adottságokat és lehetőségeket, erre épített célmeghatározásai reálisak, konkrétak. A pályázatban jól tükröződik a szakmai elhivatottság, a gyermekközpontúság, a menedzser szemléletű intézményvezetés. Nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek és a tehetséges gyermekek 8

10 felkarolására. Az óvodában működő szakszervezet és a szülői szervezet egyaránt támogatja a pályázó óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 38 főből 37 fő igen szavazattal támogatta (97,4%), 0 fő nem támogatta (0%), 1 érvénytelen szavazat volt (2,6%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 61 főből 60 fő igenlő szavazattal támogatta (98,4%), 1 fő nem támogatta (1,6%). Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Győr- Ménfőcsanak és Győr- Gyirmót Településrészi Önkormányzata a pályázó óvodavezetői megbízását támogatja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Ménfőcsanaki Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Korsós Jánosnét bízza meg jelenlegi illetménye és Nagybácsai Óvoda Némethné Pavek Márta Győr Iskolai végzettsége: Soproni Óvónőképző Intézet óvónő ELTE Budapesti Tanítóképző Főiskola vezető óvodapedagógus szakvizsga Munkahelye: Nagybácsai Óvoda óvodavezető Pályáját 1976-ban a győri Bartók B. úti napköz otthonos Óvodában kezdte képesítés nélküli óvónőként től 1979-ig a szintén győri Kultúrház utcai óvodában dolgozott, majd tól 1987-ig a Szövetség utcai óvoda óvodapedagógusa volt től 1989-ig az óvoda Hédervári úti tagóvodájának tagóvoda-vezetői feladatait látta el. Jelenlegi munkahelyén a Nagybácsai Óvodában 1989-től dolgozik, itt 2011-ig óvodavezető volt, majd 2011-től 2013-ig a Városközponti Közoktatási Főigazgatóság óvodai egységének vezetői feladatait látta el január 1-től az ismét önálló intézménnyé vált Nagybácsai Óvoda óvodavezetője. Folyamatos önképzését az óvodavezetői szakvizsga és számos tanfolyami oklevél is bizonyítja. Az óvodában működő szakmai munkaközösségek véleményére építve a nevelőtestület a pályázó célkitűzéseit reálisnak tartja, amely olyan szakmai alapelveket, pedagógiai értékeket fogalmaz meg, amelyek az intézmény minden dolgozója számára megvalósítható és követhető. Szakmai felkészültsége, tapasztalata megfelel a korszerű óvodapedagógiai követelményeknek. Vezetői programjában figyelembe vette a környezet helyi sajátosságait, a partnerek igényeit és az óvoda erőforrásait. Az óvodában működő szülői szervezet támogatja óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 33 főből 33 fő igenlő szavazattal támogatta (100%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 53 főből 52 fő igenlő szavazattal támogatta (98%), 1 fő nem támogatta (2%). 9

11 Az önkormányzat mellett működő Győr-Bácsa Településrészi Önkormányzat óvodavezetői megbízását támogatja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Nagybácsai Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Némethné Pavek Mártát bízza meg jelenlegi illetménye és Sün Balázs Óvoda Holle Zsuzsa Győr Iskolai végzettsége: Soproni Óvónőképző Intézet óvónő ELTE Budapesti Tanítóképző Főiskola vezető óvodapedagógus szakvizsga Munkahelye: Sün Balázs Óvoda - óvodavezető Pedagógus pályáját 1981-ben a Pásztor úti Óvodában kezdte képesítés nélküli óvónőként. Jelenlegi munkahelyén a Sün Balázs óvodában 1987-től dolgozik. Kezdetben óvodapedagógus, majd 1993-tól óvodavezető-helyettesi feladatokat látott el ig tagóvoda-vezető volt, majd 1997-től 2000-ig óvodavezetőként dolgozott. 200-től a Marcalvárosi Közoktatási Központ, majd a Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság óvodai egységének vezetője volt január 1-től a Marcalvárosi ÁMK igazgatói feladatait látta el az óvodai egység vezetése mellett július 1-től az ismét önálló intézménnyé vált Sün Balázs Óvoda óvodavezetője. Folyamatos önképzését az óvodavezetői szakvizsga és számos tanfolyami oklevél is bizonyítja. Az óvodában működő szakmai munkaközösségek véleményére építve a nevelőtestület a pályázó pályázatár formailag és tartalmilag igényesnek szakmai szempontból megalapozottnak tartja. Helyzetelemzése korrekt, jól ismeri a helyi sajátosságokat, a hagyományokat. Rövid és hosszú távú tervei reálisak, korszerűek, biztosítják a kiegyensúlyozott szakmai és minőségi munkát. Pályázatár áthatja a gyermekközpontúság, kiemelt szerepet kap a szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés fontossága. Vezetői programjában a nevelőtestület kreativitására és tapasztalataira számít a közös célok megvalósításában. Az óvodában működő szülői szervezet támogatja óvodavezetői megbízását. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 42 főből 42 fő igenlő szavazattal támogatta (100%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 67 főből 67 fő igenlő szavazattal támogatta (100%). Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Sün Balázs Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Holle Zsuzsannát bízza meg jelenlegi illetménye és 10

12 Szentiváni Óvoda Fortuna Lászlóné Dorog Iskolai végzettsége: Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Szarvas óvodapedagógus Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Munkahelye: Bisinger Óvoda óvodavezető- helyettes Pedagógus pályáját 1993-ban Nagysápon kezdte a Községi Óvodában, ahol 1998-ig dolgozott óvónőként tól 2004-ig Sárisápon a Napközi Otthonos Óvodában volt óvodapedagógus től 2005-ig Esztergomban a Bánomi Óvodában volt óvónő. Jelenlegi munkahelyén a Bisinger Óvodában 2004-től dolgozik, ahol 2010-től óvodavezető-helyettesi feladatokat lát el. Folyamatos önképzését szakmai tanfolyami oklevelek és a közoktatási vezető szakvizsga is bizonyítja. Az óvodában működő szakmai munkaközösségek véleményére építve a nevelőtestület szerint a pályázó világos és elérhető célokat fogalmaz meg pályázatában figyelembe véve az óvoda sajátosságait és helyzetét. A nevelőtestület kiemeli a tehetséggondozási rendszer kiépítésére vonatkozó terveket és a tagóvodák közötti zökkenőmentes együttműködés megvalósításának fontosságát. A pályázó gyermekközpontú hitvallása, demokratikus vezetési stílusra utaló tervei miatt a nevelőtestület szakmai szempontból támogatja megbízását. Az óvodában működő szakszervezet és közalkalmazotti tanács nem élt véleményezési jogával egyik pályázó esetében sem. Az óvoda szülői szervezete mindkét pályázó pályázatát megfelelőnek tartja és nem foglal állást egyik pályázó mellett sem. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 33 főből 30 fő igenlő szavazattal támogatta (90,9%), 3 fő nem támogatta ( 9,1%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 55 főből 47 fő igenlő szavazattal támogatta (85,5 %), 8 fő nem támogatta (14,5%). Az önkormányzat mellett működő Győr- Szentiván Településrészi Önkormányzat óvodavezetői megbízását támogatja. Hengster Zsuzsanna Baja Iskolai végzettsége: Kecskeméti Óvónőképző Intézet óvónő Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Munkahelye: Kék Duna Óvoda Gönyű - óvodapedagógus Pedagógus pályáját 1977-ben Győrben az Árpád úti Óvodában kezdte óvónőként től 1987-ig Nyúlon a Napközi Otthonos Óvoda vezetője volt. Az 1987-től 1992-ig terjedő időszakban a győri Sün Balázs óvoda vezetőjeként tevékenykedett tól 1994-ig Kunszigeten az AGS Kft. irodavezetője, majd 1995-től 1998-ig a győri Catherine BERIV Kft. üzletvezetője volt és 2006 között Ausztriában tartózkodott, ezen időszakon belül nyelvtanfolyam vezetőként dolgozott. Jelenlegi munkahelyén a gönyűi Kék Duna Óvodában 2007-től dolgozik ig az óvoda vezetői feladatait látta el, jelenleg ugyanott óvodapedagógus. 11

13 véleményét. E szerint a pályázatból kiérződik eddigi vezetői tapasztalata. Az intézmény működtetésében törekszik a gazdaságosságra, hatékonyságra. A nevelőtestület kiemeli a megújuló energiák használatára vonatkozó elképzeléseit. Pályázatában fontosnak tartja a továbbképzéseket és az idegen nyelv használatára ösztönzést. Az óvodában működő szakszervezet és közalkalmazotti tanács nem élt véleményezési jogával egyik pályázó esetében sem. Az óvoda szülői szervezete mindkét pályázó pályázatát megfelelőnek tartja és nem foglal állást egyik pályázó mellett sem. A nevelőtestület vezetési programját a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 33 főből 5 fő igenlő szavazattal támogatta (15,2%), 28 fő nem támogatta ( 84,8%). Az alkalmazotti közösség személyét a titkos szavazás során a szavazati joggal rendelkező 55 főből 10 fő igenlő szavazattal támogatta (18,2 %), 45 fő nem támogatta (81,8%). Az önkormányzat mellett működő Győr- Szentiván Településrészi Önkormányzat a másik pályázó óvodavezetői megbízását támogatja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti véleményeket figyelembe véve a Szentiváni Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Fortuna Lászlónét bízza meg jelenlegi illetménye és Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el! HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Bartók Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Szabóné Oláh Mártát bízza meg jelenlegi illetménye és. 2./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Bisinger Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Pallós Erzsébetet bízza meg jelenlegi illetménye és 3./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyárvárosi Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Vadász Ilona Zsuzsannát bízza meg jelenlegi illetménye és 4./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Kovács Margit Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a november 1-től július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Litkei Erikát bízza meg jelenlegi illetménye és 12

14 5./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Lehel Utcai Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Papp- Szabó Évát bízza meg jelenlegi illetménye és 6./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Márvány Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Varga Miklósnét bízza meg jelenlegi illetménye és 7./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Ménfőcsanaki Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Korsós Jánosnét bízza meg jelenlegi illetménye és 8./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Nagybácsai Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Némethné Pavek Mártát bízza meg jelenlegi illetménye és 9./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Sün Balázs Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Holle Zsuzsannát bízza meg jelenlegi illetménye és 10./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szentiváni Óvoda 31-ig terjedő öt éves időtartamra Fortuna Lászlónét bízza meg jelenlegi illetménye és Győr, október 7. Borkai Zsolt polgármester 13

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Becsei Dénes ágazatvezető Tóth Mihály polgármester

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERULET CSEPEI, ON KORMNYZATA

BUDAPEST XXI. KERULET CSEPEI, ON KORMNYZATA BUDAPEST XXI. KERULET CSEPEI, ON KORMNYZATA ALPOLGARMESTER JAVASLAT a Csillagtelepi dvodak intezmenyvezetoi megbizasara Keszitette: Eloterieszto: Baldauf Myrtill koznevelesi referens Morovik Attila alpolgarmester

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: intézményvezetői pályázatok elbírálása Mellékletek: 1. sz. melléklet: szakértői vélemény Vass Katalin 2. sz. melléklet:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította:

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KJ.: 21910 /2007. Melléklet: 3 Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására Összeállította: Dr. Kovács Zsuzsanna Közigazgatási és Jogi Főosztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 515-20/2006. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.269/2005. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A TREFORT TÉRI ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A TREFORT TÉRI ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60.413-2/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TREFORT TÉRI ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-7/2007. Üi.: dr. Tábith Andrea Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Baloghné Illés Orsolya Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Ayres, TSMT I. terapeuta

Baloghné Illés Orsolya Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Ayres, TSMT I. terapeuta Nagy Eszter Oligofrén pedagógia- szurdopedagógia szakos tanár Tárogató Óvoda Micimackó Óvoda - Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája Győrszentiván: Váci Mihály Általános Iskola Jelencsics Beáta Szakvizsgázott

Részletesebben

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése 1. sz. melléklet benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése A pályázat alapos, mindenre kiterjedő. Tagolása színvonalas, gondos, és tartalmas vezetői munkát mutat be. Nagyon sok értéket

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. június 25-ei ülésére PÁLYÁZATOT ELBÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: A Palotakerti Óvoda és a Petőfi Sándor Általános Iskola vezetői álláshelyére benyújtott

Részletesebben

A jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület az 5 évre szóló magasabb vezetői megbízásról a beérkezett pályázatok tekintetében.

A jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület az 5 évre szóló magasabb vezetői megbízásról a beérkezett pályázatok tekintetében. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-16299/2011. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

Hatvani István Általános Iskola nevelőtestület alkalmazotti közösség, szülői szervezet diákönkormányzat

Hatvani István Általános Iskola nevelőtestület alkalmazotti közösség, szülői szervezet diákönkormányzat A Hatvani István Általános Iskola magasabb vezetőjének 1 éves megbízása 2009. július 31. napjával lejárt, ezért szükséges volt új pályázati kiírás és eljárás lebonyolítása. A pályázati felhívást a 315/2008.

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése 6526/2006. ELŐTERJESZTÉS A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. MÁRCIUS 31-I ÜLÉSÉRE Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése Az előterjesztést

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL

AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL ... napirendi pont AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 43/2007. (II.22.) Kgy.sz. határozatával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-i ülésére 672-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-i ülésére Tárgy: Óvodavezető ismételt megbízatása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda 1082 Budapest, Baross u. 111/b

Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda 1082 Budapest, Baross u. 111/b 1.) Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda 1082 Budapest, Baross u. 111/b óvodavezető felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, szakvizsga, a megbízás kiegészítő feltétele legalább öt év óvodapedagógus munkakörben

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Tárgy: I. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zebegény Község Polgármesteri Hivatalában, a helyi Önkormányzat 2013. június 24-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Hutter Jánosné polgármester Pásztor László alpolgármester

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60.946/2009. CÍM: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére.napirendi pont Előterjesztő: Székely László polgármester Tárgy: Óvodavezetői pályázat kiírása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a 13/2007. (I. 22.) számú A Ligeti Óvoda vezetőjének felmentéséről, nevelési-oktatási intézmények vezetői megbízására pályázatok kiírásáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Iktató szám: 78/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Becsei Dénes ágazatvezető Tóth Mihály polgármester

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 7930/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye igazgatói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 2012. október 3-i közalkalmazotti értekezletéről

JEGYZŐKÖNYV A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 2012. október 3-i közalkalmazotti értekezletéről CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZALKALMAZOTTI ÉRTEKEZLET Ikt.sz: 699/2012/S JEGYZŐKÖNYV A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 2012. október 3-i közalkalmazotti értekezletéről Készült:

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kiadási főcsoport bontásban Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 0 2 Családsegítő Szolgálat 4.248 3.239 788 221 3 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 0 4 Egyesített

Részletesebben

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

A kiírásokra egy-egy pályázat került benyújtásra. A pályázók mindkét tagintézmény esetében a jelenlegi tagintézmény-vezetők.

A kiírásokra egy-egy pályázat került benyújtásra. A pályázók mindkét tagintézmény esetében a jelenlegi tagintézmény-vezetők. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

Továbbképzési Program megvalósulása 2008-2013-ig tartó időszakra. / Kivonat a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napközi otthonos óvoda / anyagából

Továbbképzési Program megvalósulása 2008-2013-ig tartó időszakra. / Kivonat a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napközi otthonos óvoda / anyagából A nevelési-oktatási intézmény megnevezése: Továbbképzési Program megvalósulása 2008-2013-ig tartó időszakra / Kivonat a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napközi otthonos óvoda / anyagából Szajol, 2013.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60.414-2/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Szakértői vélemény. Nyergesújfalu Város Önkormányzat fenntartásában működő Bóbita Óvoda és Bölcsőde tervezett átszervezésének szakértői véleményezése.

Szakértői vélemény. Nyergesújfalu Város Önkormányzat fenntartásában működő Bóbita Óvoda és Bölcsőde tervezett átszervezésének szakértői véleményezése. Szakértői vélemény Nyergesújfalu Város Önkormányzat fenntartásában működő Bóbita Óvoda és Bölcsőde tervezett átszervezésének szakértői véleményezése. Készítette Wölfling Zsuzsanna közoktatási szakértő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben