Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Directigen Flu A B Az influenza A antigén közvetlen kimutatásához U JAA 2006/09 Magyar A jelmagyarázat a használati utasítás végén található USA szabadalom sz 5,093,231; 5,135,847 Függõben lévõ szabadalom HASZNÁLATI JAVASLAT A Directigen Flu A teszt egy gyors in vitro immunoassay membrán teszt az influenza A vírus antigénjének közvetlen kvalitatív kimutatására a megfelelõ, tüneteket mutató betegekbõl vett mintákból Az orrjáratmosó folyadék és az orrjárati aspirátumok sokkal hatékonyabbnak bizonyultak, mint az orrjáratból tamponnal vett minták, ezért általában a Directigen Flu A teszthez ezeket alkalmazzák Minden negatív eredményt sejttenyészettel meg kell erõsíteni, mert a negatív eredmények nem zárják ki az influenzavírussal való fertõzöttséget, és azok nem szolgálhatnak a kezelésre illetve egyéb tennivalókra vonatkozó döntések egyedüli alapjául ÖSSZEGZÉS ÉS MAGYARÁZAT Az influenza A vírusának diagnosztizálásához használt módszerek közé tartoznak a szerológiai assay-k, a közvetlenül a mintán elvégzett immunofluoreszcens próba (IF) és a megerõsített tenyésztéses izolálás 1,2,3 Ez utóbbi módszer tekinthetõ a standard eljárásnak, mely alapja a vírus sejttenyészetbõl való izolálása, amelyet az influenzavírus jelenlétének megerõsítésére hemadszorpció gátlás vizsgálat, immunofluoreszcens vagy neutralizációs próbák követnek 4,5,6 A Directigen Flu A antigén-kimutató teszt egy immunmembrános szûrõ próba, amellyel a tüneteket mutató betegtõl vett megfelelõ mintákból extrahált influenza A vírus antigéneket lehet kimutatni A teszt elvégzésének idõtartama legfeljebb 15 perc; a reakciót vizuálisan észlelhetõ színváltozás követi Az antigén sodródás a Directigen Flu A teszt esetében nem okoz gondot, mivel a célantigén a nukleoproteinek, amik típusspecifikus és rendkívül stabil képletek 7 A Directigen Flu A teszt sebessége és mûködése alkalmassá teszi a tesztet a STAT influenza A antigénkimutató tesztként való alkalmazására, gyors és releváns információkat szolgáltat, amelyek segítik a specifikus antivirális beavatkozást, illetve a más klinikai beavatkozásokkal kapcsolatos döntések meghozatalát AZ ELJÁRÁS MÛKÖDÉSI ELVE Az extrahált orrjáratból és garatból vett mintát egy ColorPAC teszteszközbe kell helyezni, és a minta membránon történõ áthaladása közben a mintában esetleg található influenza A antigén nem specifikusan kötõdik a membránhoz Az influenza A nukleoprotein antigénjére specifikus monoklonális antitest konjugátumok (2) a ColorPAC membránra helyezve kötõdnek az elfogott antigén részecskékhez Ezek után két szubsztrátot kell a tesztre helyezni, amelyek hatására öt perc inkubálás után pozitív teszt esetén egy bíborszínû háromszög jelenik meg a membránon REAGENSEK A Directigen Flu A tesztkészlet tartalma: ColorPAC eszközök (20) 20 tesztkészlet Az eszközök tartalmaznak egy áramlásszabályozót, továbbá a membrán közepén egy inaktivált influenza A (H1N1) antigén kontrollpont DispensTube csövek és hegyek (20) 20 tesztkészlet A reagens (5,0 ml) Extrahálás, 1,6% mukolitikus hatóanyag és 6,4% detergens, 0,2% nátriumaziddal (tartósítószer) 1 reagens (8,5 ml) Mosás, 150 mm citromsav 2 reagens (4,7 ml) Mosás, 50 mm Tris és nyúl IgG 0,2% nátrium-aziddal (tartósítószer) 3 reagens (4,3 ml) Kimutatás, anti-influenza A monoklonális patkány antitestek (2) lúgos foszfát konjugátuma, 0,2% nátrium-aziddal (tartósítószer) 4 reagens (8,5 ml) Mosás, 5% butanol, 2 M karbamid és 100 mm Hepes 0,2% nátrium-aziddal (tartósítószer) 5 reagens (7,3 ml) Mosás, 50 mm Tris és 150 mm NaCl 0,2% nátrium-aziddal (tartósítószer) 6 reagens (4,5 ml) A szubsztrát, 0,4 mm kromogén 0,02% nátrium-aziddal (tartósítószer) 7 reagens (3,9 ml) B szubsztrát, 7,8 mm kromogén 0,2% nátrium-aziddal (tartósítószer) 8 reagens (4,1 ml) Leállítás, 150 mm citromsav + kontroll (2,0 ml) Pozitív kontroll: detergenssel kezelt influenza A inaktív antigén (H1N1) 0,2% nátrium-aziddal (tartósítószer) - kontroll (2,0 ml) Negatív kontroll: detergenssel kezelt nem fertõzött tojáslé 0,2% nátriumaziddal (tartósítószer) Figyelmeztetések és óvintézkedések: In vitro diagnosztizáláshoz

2 1 Amennyiben a közegészségügyi hatóságok által ajánlott legújabb klinikai és epidemiológiai szûrési kritériumok alapján egy új influenza A vírus általi fertõzés feltételezhetõ, a mintákat az új virulens influenzavírusoknál alkalmazandó megfelelõ fertõzésvédelmi óvintézkedések betartásával kell megvenni és az állami illetve helyi egészségügyi hatóságokhoz vizsgálatra beküldeni Ilyen esetekben nem szabad megkísérelni a vírus kitenyésztését, hacsak a minták fogadására és kitenyésztésére rendelkezésre nem áll egy BSL 3+ létesítmény 2 A klinikai mintákban patogén mikroorganizmusok, pl hepatitis vírusok, HIV-vírusok, és új influenzavírusok lehetnek jelen Minden vérrel, illetve más testnedvvel szennyezett anyagot a Standard Precautions 8-11 elõírásai szerint, illetve az intézet irányelvei szerint kell kezelni, tárolni, illetve megsemmisíteni 3 Elõfordulhat, hogy a felnõttektõl és gyermekektõl származó minták ezen teszttel történõ vizsgálata során bizonyos teljesítménybeli különbségek figyelhetõk meg, specifikus különbségek azonban nem ismeretesek 4 A reagenseket ne használja fel a szavatossági idõ lejárta után 5 Ne elegyítse a különbözõ gyártási számú kitek reagenseit, valamint ne cserélje fel a reagensek üvegeinek kupakjait 6 A ColorPAC eszköz egyszer használatos A megadottól eltérõ idõtartamok és hõmérsékletek alkalmazása hibás eredményekhez vezethet 7 A megfelelõ cseppadagolás érdekében a reagensek üvegeit tartsa függõlegesen (körülbelül 2,5 cm-re a ColorPAC membrán felszínétõl vagy a csõtõl), miközben óvatosan egyenként adagolja a cseppeket 8 Kerülje a reagenseknek bõrrel, szemmel és nyálkahártyákkal való érintkezését Amennyiben ez mégis bekövetkezne, az érintett területet öblítse le vízzel, majd keresse fel az orvosát 9 A reagensek nátrium-azidot tartalmaznak, melynek belégzése, lenyelése, vagy bõrrel való érintkezése veszélyes Savakkal való érintkezés esetén rendkívül mérgezõ gáz szabadul fel Ha a szer a bõrre kerül, az érintett bõrfelületet azonnal le kell öblíteni bõ vízzel A nátrium-azid ólom- vagy rézvezetékkel kölcsönhatásba lépve rendkívüli módon robbanás veszélyes fémazidokat alkothat A megsemmisítés során nagy mennyiségû vízzel történõ leöblítéssel elõzhetõ meg az azid felhalmozódása 10 Az orr-garati kenetminta-vételhez (NPS) poliészter vagy mûselyem fejû, alumínium nyéllel ellátott tamponok használata ajánlott; például BBL CultureSwab Mini-Tip tampon (lásd Kiszerelések ) A kalciumalginát tamponok használata a Directigen Flu A esetében nem ajánlott 11 Ne használja fel a kitet, ha a + kontroll és a kontroll nem adja a várt eredményeket 12 A ColorPAC eszköz eltávolítása: Az eszközt közvetlenül felhasználás elõtt vegye ki fóliacsomagolásából 13 Az influenza A + kontroll influenza A-val (H1N1) fertõzött tojáslébõl készült, amelyet detergenssel inaktiváltak, majd biológiai-assay eljárásokkal teszteltek Tárolás és kezelés: Szobahõmérsékleten tárolandó (15 30 C) NE FAGYASSZA LE! A MINTÁK GYÛJTÉSE ÉS KEZELÉSE Lásd az ábrát a 9 oldalon A minták szállítása és tárolása A friss mintákat a megfelelõ folyékony transzportközegben, 2 8 C-ra lehûtve a lehetõ leggyorsabban a laboratóriumba kell szállítani (államok közti szállítás esetén lehetõleg az etiológiai anyagok szállítását szabályozó 42 CFR [Code of Federal Regulations] 72 bekezdés szerint kell eljárni) A mintákat a mintavétel után a lehetõ leggyorsabban fel kell dolgozni Ne centrifugálja a mintákat mielõtt használta a Directigen Flu A tesztet, mivel a sejtes elemek eltávolítása csökkentheti a teszt érzékenységét Fontos, hogy betartsák az elõírt mintavételi és - feldolgozási elõírásokat A betegség korai szakaszában vett mintáknak a legmagasabb a vírus-titere A friss mintákat a legjobb lefagyasztani, különben csökkenhet a teszt érzékenysége Kerülje a többszöri lefagyasztást-kiolvasztást Ne tárolja a mintákat automata leolvasztó rendszerû mélyhûtõben Transzport tápközeg: A következõ transzportközegeket tesztelték és találták a Directigen Flu A teszttel kompatibilisnek: Fiziológiás sóoldat, normál Earle s Minimal Essential Media (EMEM) Foszfát pufferolt sóoldat (PBS) EMEM hidrolizált laktalbuminnal PBS + 0,5% zselatin Trypticase szója tápleves 0,5% zselatinnal PBS + 0,5% szarvasmarha szérum albumin (BSA) Minimal Essential Media (MEM) 1% BSA Veal Infusion Broth (VIB Borjú tápleves) M5 tápközeg VIB + 0,5% BSA Más transzportközeg csak a megfelelõ minõsítés után alkalmazható Elõvigyázatosságból használat elõtt minden transzportközeget minõsíteni kell a Directigen Flu A teszttel való használathoz A transzportközeg minõsítéséhez a tápközeg kis adagjait egy ismert pozitív mintával és egy ismert negatív mintával kell beoltani, majd a próbával el kell végezni a tesztet Megfelelõ eredményeket kell kapni 2

3 Mintavétel- és elõkészítés A megfelelõ minták közé tartozik az orrjáratmosó folyadék, az orrjárat aspirátumok és az orrjáratból tamponnal vett minták Az orrjáratmosó folyadék és az orrjárati aspirátumok azonban sokkal alkalmasabbnak bizonyultak a tamponnal vett orrjárat- és garatmintáknál, ezért általában ezeket alkalmazzák A nem megfelelõ mintavétel, kezelés és/vagy szállítás hibás negatív eredményhez vezethet; éppen ezért kimondottan ajánlatos a mintavételi mûvelet betanítása, mivel a pontos vizsgálati eredményekhez elengedhetetlenül fontos a jó minõségû minták biztosítása MEGJEGYZÉS: A rendkívüli mértékben nyálkás minták a ColorPAC membránján olykor nem képesek felszívódni vagy értékelhetetlen eredményt adhatnak Ezeket a mintákat 1:4 arányban 0,9%-os fiziológiás sóoldattal kell felhígítani, illetve 1-es McFarland standardre kell beállítani, majd megkeverés után egy 125 µl-es mintával a tesztet meg kell ismételni Eljárás orrjáratmosó folyadékok esetében: 2 1 Az orrjáratmosó folyadék térfogata legyen 2 3 ml 2 Az ennél nagyobb térfogatú mosófolyadék használata csökkentheti a teszt érzékenységét 3 Készítse elõ a mintát a Teszt kivitelezése címû fejezet szerint Eljárás orrjárati aspirátumok esetében: 2 1 A 0,5 ml-nél kisebb térfogatú orrjárati aspirátumokat az eljárás elõtt legkevesebb 2 3 ml transzportközegben vagy fiziológiás sóoldatban kell diszpergálni 2 A 0,5 ml-nél nagyobb térfogatú aspirátum mintákhoz legalább 4 ml térfogatú transzportközeget vagy fiziológiás sóoldatot kell hozzáadni 3 Készítse elõ a mintát a Teszt kivitelezése címû fejezet szerint Eljárás orrjárati vagy garattamponok esetében: 12 1 A tamponokat a mintavétel után azonnal 1 2 ml transzportközegbe vagy fiziológiás sóoldatba kell helyezni 2 A tamponnal alaposan kavarja meg a transzportközeget vagy a fiziológiás sóoldatot 3 A tamponból nyerje ki a lehetõ legtöbb folyadékot 4 Dobja ki a tampont egy megfelelõ tartályba 5 Készítse elõ a mintát a Teszt kivitelezése címû fejezet szerint ELJÁRÁSOK Szállított anyagok: A szállított anyagokkal kapcsolatban lásd a Reagensek címû fejezetet Szükséges, de nem szállított anyagok: A szükséges felszerelések és laboratóriumi eszközök a minták szállításához, kezeléséhez és adagolásához A teszt hatékonysága: Olvassa el a Figyelmeztetések és óvintézkedések, Mintavétel- és kezelés és az Eredmények címû részt Használat elõtt fontos, hogy a reagensek, a minták és a ColorPAC teszteszköz szobahõmérsékletûek (15 30 C) legyenek A teszt kivitelezése Helyezze a DispensTube eszközt a munkaterület erre kijelölt területére ColorPAC elõkészítése Gyõzõdjön meg arról, hogy az áramlásszabályzó szorosan ül a ColorPAC teszteszközben 3

4 A minták extrahálása Jól keverje össze a mintát Pipettázzon 125 µl mintát a DispensTube eszközbe vagy a vonalig töltsön fel egy kalibrált transzferpipettát Tegye a mintát egy DispensTube eszközbe A reagens óvatosan keverje fel Tegyen belõle 8 cseppet a DispensTube eszközbe Vortexelje vagy keverje alaposan össze MEGJEGYZÉS: Minõség-ellenõrzés A minõség-ellenõrzéshez a betegek mintái helyett a + kontrollt vagy a - kontrollt kell használni Juttasson elõször 4 csepp jól felkevert + kontrollt vagy kontrollt a DispensTube eszközbe, majd 8 csepp A reagenst Jól keverje össze Helyezzen fel egy hegyet a DispensTube eszközre MEGJEGYZÉS: Ne használja más Directigen termékek hegyét! Fordítsa fel, és óvatosan nyomja össze Helyezze a teljes extrahált mintát cseppenként (kerülje a buborékképzõdést) a ColorPAC tesztcellájába Ha egy minta 5 percen belül nem szívódik be teljesen a teszteszközbe, hígítsa fel a mintát a Mintavétel- és elõkészítés fejezet szerint, és hajtsa végre a tesztet még egyszer A szín kialakulása 1 reagens óvatosan keverje fel Gyorsan, cseppenként töltse tele a cellát (Kb 10 csepp ) Távolítsa el az áramlásszabályozót Mint biológiailag veszélyes hulladékot dobja ki 2 reagens óvatosan keverje fel Helyezzen belõle 4 cseppet a ColorPAC membránra 3 reagens óvatosan keverje fel Helyezzen belõle 4 cseppet a ColorPAC membránra Hagyja a rendszert 2 percig állni 4 reagens óvatosan keverje fel Gyorsan, cseppenként töltse tele a ColorPAC cellát (Kb 12 csepp ) 4

5 5 reagens óvatosan keverje fel Helyezzen belõle 4 cseppet a ColorPAC membránra 6 reagens óvatosan keverje fel Helyezzen belõle 4 cseppet a ColorPAC membránra MEGJEGYZÉS: A membrán ekkor elsárgul 7 reagens óvatosan keverje fel Helyezzen belõle 4 cseppet a ColorPAC membránra Hagyja a rendszert 5 percig állni Minõség-ellenõrzés: Minden Directigen Flu A ColorPAC teszteszköz tartalmaz belsõ, mind pozitív, mind negatív folyamatkontrollt (azaz a kontroll kétszintû) A megjelenõ bíborszínû kontrollpont mint belsõ pozitív reakciós kontroll érvényesíti a teszteszköz immunológiai pontosságát, a reagensek megfelelõ mûködését, és biztosítja, hogy a tesztet megfelelõen hajtották végre A háromszöget övezõ membránterület szolgál belsõ negatív kontrollként 1 szint Ha ezen, a háttérterületen nem jelentkezik erõteljes színváltozás, a tesztet megfelelõen végezték el Továbbá minden kit tartalmaz pozitív (+ kontroll) és negatív ( kontroll) kontrollfolyadékokat Ezek a kontrollok a további minõség-ellenõrzést teszik lehetõvé A külsõ kontrollfolyadékokat, mint minõség-ellenõrzési eljárást, minden sarzs és szállítmány esetében alkalmazni kell A + kontroll alkalmazása esetén a membránon megjelenõ bíborszínû háromszög jelzi, hogy a membránon az influenza A antigén képes a megfelelõ 2 szint kötések kialakítására Ne használja fel a kitet, ha a + kontroll és a kontroll nem hozza a várt eredményeket A kontrollfolyadékokat a pozitív vagy negatív reakció bemutatására is lehet használni Ahogy az a Teszt kivitelezése címû szakaszban olvasható, a + kontroll az erõs pozitív reakciót mutatja ki A + kontroll fiziológiás sóoldattal hígítva (maximum 1:2 arányban) alkalmas a teszt gyenge pozitív reakciójának bemutatására is A reagensek és a módszer hatékonyságát ismert pozitív és ismert negatív minták használatával is ellenõrizni lehet A minõség-ellenõrzési vizsgálatokat a vonatkozó helyi, állami és/vagy szövetségi szabályozásoknak és akkreditációs követelményeknek megfelelõen, illetve a laboratórium standard minõség-ellenõrzési módszereivel összhangban kell elvégezni A megfelelõ minõség-ellenõrzési gyakorlat kialakításánál tanácsos figyelembe venni az érvényes CLSI (eredetileg NCCLS) elõírásokat és a CLIA szabályzatot 5

6 EREDMÉNYEK A leolvasást jól megvilágított helyen végezze el 25 percen belül, és jegyezze fel a teszt eredményét OPCIONÁLIS A leolvasási idõablak meghosszabbítására (maximum 12 óra), tegyen 4 cseppet a 8 reagensbõl (leállító reagens) a ColorPAC membránra Pozitív teszt (antigén jelen van) Egy bíborszínû háromszög (bármilyen intenzitású) jelenik meg a ColorPAC cellájának membránján, ami azt jelzi, hogy a mintából ki lehetet mutatni az influenza A antigént Ez az eredmény nem azonosít egyetlen influenza A vírus altípust sem A háttérnek szürkés-fehérnek kell lennie A bíborszínû kontrollpontnak jól láthatóan meg kell jelennie a háromszög közepén, kivéve, ha Pozitív annak színét egy igen intenzív pozitív reakció elfedi Negatív eredmény (nincs kimutatható antigén) Nincs látható bíborszínû háromszög, ami azt jelzi, hogy a mintában nem volt kimutatható A antigén Ez az eredmény nem zárja ki az influenzavírus általi fertõzést A ColorPAC membránján megjelenõ bíborszínû pont mutatja a teszt és a reagensek megfelelõ mûködését A háttérnek szürkés-fehérnek kell lennie Negatív Értelmezhetetlen teszt A teszt értelmezhetetlen, ha sem egy bíborszínû pont, sem egy bíborszínû háromszög nem jelenik meg Minden nem teljes háromszöget szintén értelmezhetetlen tesztnek kell tekinteni Ha a teszt értelmezhetetlen, azt meg kell ismételni A teszt szintén értelmezhetetlen, ha egy fehér háromszög jelenik meg a ColorPAC membránján, míg a háttér bíborszínû A fehér háromszög közepén megjelenhet egy halvány, de jól kivehetõ kontrollpont Ennek kiküszöböléséhez hígítsa a mintát 1:4 arányban 0,9%-os fiziológiás sóoldattal vagy transzportközeggel, majd ismételje meg a tesztet A rendkívüli mértékben nyálkás minták a ColorPAC membránján olyakor nem képesek felszívódni, illetve értékelhetetlen eredményt adhatnak Ezeket a mintákat fiziológiás sóoldattal 1:4 arányban hígítani kell, majd a tesztet meg kell ismételni További információkért forduljon a BD helyi képviseletéhez AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI A nem az influenza A vírusa által okozott légúti fertõzések kóroktanát ezzel a teszttel nem lehet felállítani A Directigen Flu A teszt képes mind az élõ, mind a nem élõ influenza A vírusrészecskék kimutatására A Directigen Flu A teszt mûködése az antigén tartalomtól függ és nincs mindig összhangban az ugyanannak a mintának a sejttenyésztéssel kapott eredményeivel Az alacsony szintû vírusürítés hibás negatív eredményhez vezethet; ennek megfelelõen egy negatív teszteredmény nem zárja ki teljesen az influenza A-fertõzés lehetõségét A beteg diagnózisát minden esetben csak a teszteredmények és a többi klinikai lelet ismeretében lehet felállítani A Directigen Flu A tesztet nem vizsgálták a sejttenyészet izolátumok azonosítása vagy megerõsítése szempontjából Az influenza A teljesítmény-jellemzõi akkor kerültek meghatározásra, amikor az influenza A/H3 és A/H1 volt a két legelterjedtebb influenza A vírus Egyéb influenza A vírusok megjelenésével a teljesítmény-jellemzõk változhatnak A gyermekek általában hosszabb idõszakon keresztül ürítenek vírust mint a felnõttek, ami a felnõttek és gyermekek érzékenysége közötti különbséget okozza A pozitív és negatív jósló értékek nagymértékben függnek az elterjedtségtõl A hamis pozitív teszteredmények valószínûsége nagyobb az alacsonyabb influenza-aktivitási idõszakban, amikor az elterjedtség mértéke közepes és alacsony között van VÁRT ÉRTÉKEK Az influenza-tesztelés során megfigyelhetõ pozitivitási ráta függ a mintavétel, -kezelés és -szállítás során alkalmazott módszerektõl, a kimutatáshoz használt módszertõl, az évszaktól, a beteg életkorától, a földrajzi elhelyezkedéstõl és fõleg a betegség helyi gyakoriságától TELJESÍTMÉNYJELLEMZÕK Klinikai pontosság: A Directigen Flu A teszt klinikai vizsgálatát öt független vizsgálatvezetõ részvételével az USA három földrajzilag elkülönülõ területén végezték el az es influenzaszezonban Összesen 1100, influenzás tüneteket mutató betegektõl vett mintát (orrjáratmosó folyadék (NPW), orrjárati (NPS) és garattampon (PS), valamint orrjárati aspirátum (NPA)) vizsgáltak meg a Directigen Flu A teszttel Ezenkívül a belsõ laboratóriumban 29 lefagyasztott orrjárati tampont is megvizsgáltak Elsõdleges referencia módszerként sejttenyésztést (CC) alkalmaztak, továbbá a kérdéses esetekben blokkoló assay-ket (BA) használtak az eredmény kimutatásához, ha az alkalmazható volt és elegendõ térfogatú minta állt rendelkezésre Az eredményeket mintatípusokra lebontva az 1 táblázat tartalmazza 6

7 1 táblázat Megegyezés a Directigen Flu A és a referencia eredmények között Érzékenység Specifitás Minták Minták típusa száma Csak CC * CC + BA ** Csak CC CC + BA NPA % (68/74) 94% (90/96) 88% (568/643) 95% (568/597) NPW % (23/24) 96% (24/25) 90% (136/151) 91% (136/150) PS % (10/15) 80% (20/25) 92% (156/168) 99% (156/158) NPS 54 88% (21/24) 88% (22/25) 97% (29/30) 100% (29/29) * Sejttenyészetes referencia módszer: Két csõ elsõdleges rhesus-majom vese sejtet inokuláltak, és azokat napig inkubálták 3 5 nap elteltével legalább egyszer, majd a tenyésztés legutolsó napján az összes CPE-negatív tenyészeten hemadszorpciót végeztek tengerimalac erythrocitákkal Az influenza A vírus bizonyíthatóan meghatározható volt a hemadszorpció pozitív tenyészetekben influenza A specifikus fluoreszcens konjugált antiszérum használatával ** 24/75 tenyészet negatív és Directigen pozitív minta nem volt alkalmas a blokkoló próbás értékelésre, ezért azokat törölték az adatok közül Összefoglalásképpen, a Directigen Flu A teszt érzékenysége az összes fenti mintatípus esetében, sejttenyésztést és a blokkolás eredményeit referenciaként használva, 91%-nak (156/171), míg specifitása 95%-nak (889/934) adódott Az összes mintából 28 (2,6%) adott eredetileg értelmezhetetlen eredményt, melyek hígítás után újratesztelve értékelhetõk voltak Orvosi rendelõben végzett vizsgálat és reprodukálhatóság: Az orvosi rendelõkben végzett vizsgálatokban négy rendelõ vett részt összesen 160 in vitro preparált orrjáratmosó folyadékkal Két kis (1 orvos), egy közepes (6 orvos) és egy nagy (9 orvos) rendelõ vett részt ebben a vizsgálatban, és tesztet egy orvos, egy asszisztens, egy nõvér és egy labortechnikus végezte el A tesztelt minták 13 negatív, 15 gyengén pozitív és 12 közepesen vagy erõsen pozitív mintát tartalmaztak Ezeket egy vak vizsgálat keretében minden helyszínen 3 napos tesztperiódusban tesztelték 100%-os korrelációt kaptak a négy helyszínen kapott eredmények és a várt eredmények között Keresztreaktivitás/interferencia vizsgálatok A 2 és 3 táblázatban felsorolt baktériumokat és vírusokat alkalmazták a Directigen Flu A teszt keresztreaktivitás- és interferencia-vizsgálatában A tesztelés során egyik felsorolt mikroorganizmussal sem tapasztaltak keresztreakciót vagy interferenciát 2 táblázat Bakteriális keresztreaktivitás/interferencia vizsgálatok Streptococcus pyogenes Lactobacillus casei Streptococcus fajok B csoport Streptococcus sanguis Staphylococcus aureus Gardnerella vaginalis Streptococcus fajok C csoport Chlamydia trachomatis Pseudomonas aeruginosa Streptococcus pneumoniae Streptococcus fajok F csoport Chlamydia psittaci Serratia marcescens Neisseria meningitidis Streptococcus fajok G csoport Mycoplasma pneumoniae Staphylococcus epidermidis Haemophilus influenzae Lactobacillus plantarum Mycobacterium avium Acinetobacter calcoaceticus Neisseria gonorrhoeae Listeria monocytogenes Mycobacterium intracellulare Klebsiella pneumoniae Corynebacterium diphtheriae Mycobacterium tuberculosis Legionella pneumophila Escherichia coli Bordetella pertussis Proteus vulgaris Mycoplasma orale Streptococcus faecalis Bacteroides fragilis Moraxella catarrhalis Candida albicans Streptococcus mutans Neisseria sicca 3 táblázat Virális keresztreaktivitás/interferencia vizsgálatok Influenza B Great Lakes HSV 1-es típus Cytomegalovírus A9-es típus Rhinovírus 13-as típus Influenza B Hong Kong HSV 2-es típus Coxsackie-vírus A9-es típus Rhinovírus 15-ös típus Adenovírus 3-as típus Parainfluenza 1-es típus Coxsackie-vírus B5-ös típus Rhinovírus 37-es típus Adenovírus 5-ös típus Parainfluenza 2-es típus Coxsackie-vírus B6-os típus VZV Adenovírus 7-es típus Parainfluenza 3-as típus Echovírus II-es típus RSV Adenovírus 10-es típus Rhinovírus 1A típus Echovírus 3-as típus Adenovírus 18-as típus Rhinovírus 2-es típus Echovírus 6-os típus 7

8 Reaktivitás A Directigen Flu A reaktivitását a következõ influenza A vírustörzsekkel vizsgálták és találták reaktívnak A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) A/England/648/89 (H3N2) A/Victoria/3/75 (H3N2) A/Taiwan/1/86 (H1N1) A/Victoria/5/89 (H3N2) A/Beijing/352/89 (H3N2) A/New Jersey/8/76 (HSW1N1) A/Czechoslovakia/16/89 (H3N2) A/Fukushima/2/88 (H1N1) A2/Taiwan/1/64 (H2N2) A/Shanghai/11/87 (H3N2) A/Trinidad/2/B6 (H1N1) A/Japan/170/62 (H2N2) A/NWS/33 (H1N1) A/Victoria/43/88 (H1N1) A/Japan/305/57 (H2N2) A/Port Chalmers/1/73 (H3N2) A/Sichuan/4/88 (H1N1) MEGJEGYZÉS: Az influenza A vírus detektálási teljesítmény-jellemzõi nem kerültek meghatározásra emberi mintákból olyan esetekben, amikor nem-a/h3 és nem-a/h1 influenza A vírus altípusok jelentkeznek emberi patogénekként Reprodukálhatóság A Directigen Flu A teszt eredményeinek reprodukálhatóságát egy több mintás vizsgálat során ellenõrizték Öt, különbözõ mennyiségû influenza A antigént (gyengétõl az erõsig) tartalmazó mintapanelt és egy negatív kontrollmintát öt ismétlésben vizsgáltak ugyanazon sarzsból származó Directigen Flu A termékkel A tesztelést egy napon végezték, és az eredményeket több személy értékelte A vizsgálat 100%-os pontosságot eredményezett mind a pozitív minták, mind a negatív kontroll esetében KISZERELÉSEK Kat sz Leírás Directigen Flu A (Influenza A vírus) kit, 20 meghatározáshoz BBL CultureSwab Mini-Tip, egyenként csomagolt tampon, 100 db/doboz IRODALOMJEGYZÉK 1 Harris, P O : Clinical relevance and efficient detection of seven major respiratory viruses ACL 1989, p Kendal, A P : Influenza Viruses Laboratory Diagnosis of Viral Infections, Edwin H Lennette, ed Marcel Dekker, Inc, New York 1985, p McQuillin, J, Madeley, C R, and Kendal, A P : Monoclonal antibodies for the rapid diagnosis of influenza A and B virus infections by immunofluorescence Lancet 1985, ii: Guenthner, S H, and Linnemann, C C, Jr : Indirect immunofluorescence assay for rapid diagnosis of influenza virus Laboratory Medicine 1988, 19: Minnick, L L, and Ray, C G : Early testing of cell cultures for detection of hemadsorbing viruses J Clin Microbiol 1986, 25: Schmidt, N J, Ota, M, Gallo, D, and Fox, V L : Monoclonal antibodies for rapid, strain specific identification of influenza virus isolates J Clin Microbiol 1982, 16: Kendal, A P and Dowdle, W R 1986 Influenza Virus, Chapter 79, In Manual of clinical laboratory immunology, 3rd ed Lennette et al, American Society for Microbiology, National Committee for Clinical Laboratory Standards 2001 Approved Guideline M29-A2 Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 2nd ed NCCLS, Wayne, Pa 9 Garner, J S 1996 Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U S Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention Guideline for isolation precautions in hospitals Infect Control Hospital Epidemiol 17: U S Department of Health and Human Services 1999 Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed U S Government Printing Office, Washington, D C 11 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) Official Journal L262, 17/10/2000, p Dowdle, W R, Kendal, A P, and Noble, G R 1980 Influenza Virus, Chapter 82, In Manual of clinical microbiology, 3rd ed Lennette et al, American Society for Microbiology,

9 Mintavételi eljárások 70 Hajtsa hátra a beteg fejét 70 -os szögben A B C Orrlyukak Alsó orrkagyló alsó mediális területe Hátsó garatfal (hátsó orrgarat) A B C 1 Orrjáratmosó folyadék levétele Csatlakoztasson egy 20 cm-es gumicsövet egy 3 5 ml-es fecskendõhöz, majd töltse meg fiziológiás sóoldattal Gumiballont is használhat Vezesse be a gumicsõ vagy a gumiballon végét az egyik orrlyukon át az orrüregbe Fecskendezze be a sóoldatot, majd azonnal szívja is ki 2 Orrjárati aspirátumminta levétele Csatlakoztassa az aspirációs tárolóedény egyik csövét egy pumpához, a másik csövet pedig vezesse be az orrlyukon át az orrüregbe Indítsa el az aspirációs pumpát, és gyûjtse össze az aspirátumot a tárolóedényben 3 Tamponos mintavétel az orrjáratból Vezessen be egy tampont az orrlyukon át a hátsó orrgaratba, és néhányszor forgassa meg a nyálkahártyáról történõ mintavételhez 4 Tamponos mintavétel a garatból Vezesse a tampont a szájon át a torokba Vegyen mintát a nyálkahártyáról, ehhez dörzsölje a tampont a torok hátsó részéhez, a szájpadláshoz és a mandulákhoz, különös tekintettel a gyulladásos területekre 9

10 10

11 B m Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA A BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: BD, BD Logo, BBL, Directigen, ColorPAC, DispensTube and Trypticase are trademarks of Becton, Dickinson and Company CultureSwab is a trademark of Difco Laboratories, subsidiary of Becton, Dickinson and Company 2006 BD

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás A QUANTA Lite TM H. pylori IgA készlet egy enzimhez kötött ellenanyag-vizsgálat (ELISA)

Részletesebben

QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas

QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas Javasolt alkalmazás A QUANTA Lite TM SLA (szolubilis májantigén) egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens vizsgálat (ELISA),

Részletesebben

QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Sm egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) az Sm antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Jo-1 egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a Jo-1 antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM MPO egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a myeloperoxidáz (MPO) ellenes

Részletesebben

HIV combo REF A59428. Felhasználás. Összefoglaló és magyarázatok

HIV combo REF A59428. Felhasználás. Összefoglaló és magyarázatok HIV combo REF A59428 Felhasználás Az Access HIV combo próba egy paramágneses részecskéket tartalmazó kemilumineszcens immunpróba, amelynek célja a HIV-1 p24 antigén, HIV-1 (M és O csoportok) és HIV-2 antitestek

Részletesebben

Monolisa Anti-HBs PLUS

Monolisa Anti-HBs PLUS Monolisa Anti-HBs PLUS 192 teszt 72566 KÉSZLET A HEPATITIS B FELÜLETI ANTIGÉNJE ELLENI ELLENANYAG (ANTI HBs) KIMUTATÁSÁRA ÉS TITERÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, HUMÁN SZÉRUMBAN VAGY PLAZMÁBAN ENZIM-IMMUNOASSAY

Részletesebben

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA kézikönyv

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA kézikönyv QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA kézikönyv ESAT-6 és CFP-10 peptid antigénekre adott válaszok mérésére szolgáló teljes vér IFN-γ teszt In vitro diagnosztikai célra 2 96 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Részletesebben

QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) kit egy

Részletesebben

4 Reagensek/Komponensek OPTIGEN teszt HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ 2-8

4 Reagensek/Komponensek OPTIGEN teszt HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ 2-8 Egy második mosás után a pettét fotoreagens-keverékkel töltjük meg, amely az enzimmel megjelölt anti-ige antitesttel kémiailag reakcióba lép és ennek során fényt bocsát ki (kemilumineszcencia). Az egyes

Részletesebben

hungarian Item# 3001-2177-70 rev. 05/12 HUN 1001-0284 - 25 Teszt 1001-0285 - 100 Teszt

hungarian Item# 3001-2177-70 rev. 05/12 HUN 1001-0284 - 25 Teszt 1001-0285 - 100 Teszt 1001-0284 - 25 Teszt 1001-0285 - 100 Teszt hungarian Ezt a használati útmutatót teljesen olvassa el a termék használata előtt. A teszt elvégzésekor pontosan kövesse az utasításokat, figyelmen kívül hagyásuk

Részletesebben

GasPak EZ Gázfejlesztõ tartályrendszerek

GasPak EZ Gázfejlesztõ tartályrendszerek GasPak EZ Gázfejlesztõ tartályrendszerek 8010412/04 2007/09 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A GasPak EZ Gas Generating Container Systems (Gázfejlesztõ tartályrendszerek) többször használatos rendszerek, amelyekben

Részletesebben

NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas

NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas Termékkód: 708150, 708155 508150.30, 508155.10 Javasolt alkalmazás NOVA Lite ANA Plus egy indirekt

Részletesebben

HE4 EIA. Prod. Nr. 404-10. 2008-09 96 meghatározáshoz

HE4 EIA. Prod. Nr. 404-10. 2008-09 96 meghatározáshoz HE4 EIA Prod. Nr. 404-10 Használati utasítás Enzim immunmetrikus vizsgálati készlet 2008-09 96 meghatározáshoz CÉLSZERŰ HASZNÁLAT A HE4 EIA a humán szérumban található HE4 mennyiségi meghatározására szolgáló

Részletesebben

Sample & Assay Technologies

Sample & Assay Technologies 2008 július EZ1 DSP Virus Kit Használati utasítás 48 2. verzió Az EZ1 DSP Virus Kit a QIAGEN BioRobot EZ1 DSP-vel vagy az EZ1 Advanced DSPvel együtt egy olyan rendszer, amely mágneses gyöngy technológiát

Részletesebben

Dcont Ideál egyéni vércukormérő készülék. Dcont Ideál Használati útmutató

Dcont Ideál egyéni vércukormérő készülék. Dcont Ideál Használati útmutató egyéni vércukormérő készülék Dcont Ideál Használati útmutató 1 Használati útmutató Mielőtt megkezdené a készülék használatát Alaposan olvassa el Dcont Ideál, az Ideál Teszt tesztcsík és az ujjszúró használati

Részletesebben

Chlamydia pneumoniae-igg-selisa medac. Magyar 430-TMB-VPU/010708

Chlamydia pneumoniae-igg-selisa medac. Magyar 430-TMB-VPU/010708 Chlamydia pneumoniaeiggselisa medac Magyar 0123 430TMBVPU/010708 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Zevalin 1,6 mg/ml készlet radioaktív infúziós gyógyszerekhez 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL A Zevalin készlet formájában kerül forgalomba az

Részletesebben

Rendeltetésszerű használat

Rendeltetésszerű használat TERMÉKINFORMÁCIÓ Rendeltetésszerű használat Az A1cNow+ teszt a glikált hemoglobin százalékos (%A1C) szintjét határozza meg kapillárisokban (ujjbegy) vagy vénás teljes vérmintákban. A teszt a glikémiás

Részletesebben

2.2.34. TERMOANALÍZIS

2.2.34. TERMOANALÍZIS 2.2.34. Termoanalízis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 2.2.34. TERMOANALÍZIS 01/2005:20234 javított 6.1 A termoanalízis körébe azon módszerek tartoznak, amelyekkel egy anyag valamely fizikai tulajdonságának változását

Részletesebben

10. évfolyam 2. KÜLÖNSZÁM 2003. február 17. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 2. KÜLÖNSZÁM 2003. február 17. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 2. KÜLÖNSZÁM 2003. február 17. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A BETEGELLÁTÁS SORÁN

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

PLATELIA VZV IgM 72685 48 TESZT

PLATELIA VZV IgM 72685 48 TESZT PLATELIA VZV IgM 72685 48 TESZT VARICELLA ZOSTER ELLENI IgM ANTITESTEK MINİSÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL IMMUNOENZIMATIKUS ELLENANYAG-BEFOGÁSOS (CAPTURE) MÓDSZERREL Ref. 91079/BRD Hungarian - 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2.7.6. ADSZORBEÁLT DIFTÉRIA VAKCINA HATÓÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA

2.7.6. ADSZORBEÁLT DIFTÉRIA VAKCINA HATÓÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA 2.7.6. Adszorbeált diftéria vakcina hatóértékének... Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:20706 2.7.6. ADSZORBEÁLT DIFTÉRIA VAKCINA HATÓÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA A diftéria vakcina hatóértékét úgy határozzuk

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1. A GYÓGYSZER NEVE Synagis 50 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mg palivizumab* injekciós üvegenként, a javasolt módon történő

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER

VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER CE 0123 Gyári szám: Értékesítés dátuma: Aláírás / PH. 1 GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI JEGYZÉK Erre a készülékre az érvényesített jótállási jegy és rendeltetésszerű használat esetén

Részletesebben

VÉRCUKOR ELLENŐRZŐ KÉSZLET. Kezelési útmutató. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.10-i verzió. Vércukor ellenőrző készlet

VÉRCUKOR ELLENŐRZŐ KÉSZLET. Kezelési útmutató. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.10-i verzió. Vércukor ellenőrző készlet VÉRCUKOR ELLENŐRZŐ KÉSZLET Vércukor ellenőrző készlet KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.10-i verzió Kezelési útmutató Kedves tulajdonos! Ez a kézikönyv olyan fontos információkat tartalmaz, melye ket tudnia kell

Részletesebben

Vízzel terjedő vírusok a hazai felszíni és fürdővizekben 2006-2009 KERN ANITA, BÁNFI RENÁTA, KÁDÁR MIHÁLY, VARGHA MÁRTA

Vízzel terjedő vírusok a hazai felszíni és fürdővizekben 2006-2009 KERN ANITA, BÁNFI RENÁTA, KÁDÁR MIHÁLY, VARGHA MÁRTA Vízzel terjedő vírusok a hazai felszíni és fürdővizekben 2006-2009 KERN ANITA, BÁNFI RENÁTA, KÁDÁR MIHÁLY, VARGHA MÁRTA Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest Rövidítések AdV bp DNS ECHO EPA

Részletesebben

A perinatológia a születéskörüli eseményekkel foglalkozó klinikai tudomány,

A perinatológia a születéskörüli eseményekkel foglalkozó klinikai tudomány, -2013- A perinatológia a születéskörüli eseményekkel foglalkozó klinikai tudomány, ugyanúgy magába foglalja a megszületés előtt álló, az éppen megszülető és a már világrajött magzatot, mint a köldökzsinór

Részletesebben