Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Directigen Flu A B Az influenza A antigén közvetlen kimutatásához U JAA 2006/09 Magyar A jelmagyarázat a használati utasítás végén található USA szabadalom sz 5,093,231; 5,135,847 Függõben lévõ szabadalom HASZNÁLATI JAVASLAT A Directigen Flu A teszt egy gyors in vitro immunoassay membrán teszt az influenza A vírus antigénjének közvetlen kvalitatív kimutatására a megfelelõ, tüneteket mutató betegekbõl vett mintákból Az orrjáratmosó folyadék és az orrjárati aspirátumok sokkal hatékonyabbnak bizonyultak, mint az orrjáratból tamponnal vett minták, ezért általában a Directigen Flu A teszthez ezeket alkalmazzák Minden negatív eredményt sejttenyészettel meg kell erõsíteni, mert a negatív eredmények nem zárják ki az influenzavírussal való fertõzöttséget, és azok nem szolgálhatnak a kezelésre illetve egyéb tennivalókra vonatkozó döntések egyedüli alapjául ÖSSZEGZÉS ÉS MAGYARÁZAT Az influenza A vírusának diagnosztizálásához használt módszerek közé tartoznak a szerológiai assay-k, a közvetlenül a mintán elvégzett immunofluoreszcens próba (IF) és a megerõsített tenyésztéses izolálás 1,2,3 Ez utóbbi módszer tekinthetõ a standard eljárásnak, mely alapja a vírus sejttenyészetbõl való izolálása, amelyet az influenzavírus jelenlétének megerõsítésére hemadszorpció gátlás vizsgálat, immunofluoreszcens vagy neutralizációs próbák követnek 4,5,6 A Directigen Flu A antigén-kimutató teszt egy immunmembrános szûrõ próba, amellyel a tüneteket mutató betegtõl vett megfelelõ mintákból extrahált influenza A vírus antigéneket lehet kimutatni A teszt elvégzésének idõtartama legfeljebb 15 perc; a reakciót vizuálisan észlelhetõ színváltozás követi Az antigén sodródás a Directigen Flu A teszt esetében nem okoz gondot, mivel a célantigén a nukleoproteinek, amik típusspecifikus és rendkívül stabil képletek 7 A Directigen Flu A teszt sebessége és mûködése alkalmassá teszi a tesztet a STAT influenza A antigénkimutató tesztként való alkalmazására, gyors és releváns információkat szolgáltat, amelyek segítik a specifikus antivirális beavatkozást, illetve a más klinikai beavatkozásokkal kapcsolatos döntések meghozatalát AZ ELJÁRÁS MÛKÖDÉSI ELVE Az extrahált orrjáratból és garatból vett mintát egy ColorPAC teszteszközbe kell helyezni, és a minta membránon történõ áthaladása közben a mintában esetleg található influenza A antigén nem specifikusan kötõdik a membránhoz Az influenza A nukleoprotein antigénjére specifikus monoklonális antitest konjugátumok (2) a ColorPAC membránra helyezve kötõdnek az elfogott antigén részecskékhez Ezek után két szubsztrátot kell a tesztre helyezni, amelyek hatására öt perc inkubálás után pozitív teszt esetén egy bíborszínû háromszög jelenik meg a membránon REAGENSEK A Directigen Flu A tesztkészlet tartalma: ColorPAC eszközök (20) 20 tesztkészlet Az eszközök tartalmaznak egy áramlásszabályozót, továbbá a membrán közepén egy inaktivált influenza A (H1N1) antigén kontrollpont DispensTube csövek és hegyek (20) 20 tesztkészlet A reagens (5,0 ml) Extrahálás, 1,6% mukolitikus hatóanyag és 6,4% detergens, 0,2% nátriumaziddal (tartósítószer) 1 reagens (8,5 ml) Mosás, 150 mm citromsav 2 reagens (4,7 ml) Mosás, 50 mm Tris és nyúl IgG 0,2% nátrium-aziddal (tartósítószer) 3 reagens (4,3 ml) Kimutatás, anti-influenza A monoklonális patkány antitestek (2) lúgos foszfát konjugátuma, 0,2% nátrium-aziddal (tartósítószer) 4 reagens (8,5 ml) Mosás, 5% butanol, 2 M karbamid és 100 mm Hepes 0,2% nátrium-aziddal (tartósítószer) 5 reagens (7,3 ml) Mosás, 50 mm Tris és 150 mm NaCl 0,2% nátrium-aziddal (tartósítószer) 6 reagens (4,5 ml) A szubsztrát, 0,4 mm kromogén 0,02% nátrium-aziddal (tartósítószer) 7 reagens (3,9 ml) B szubsztrát, 7,8 mm kromogén 0,2% nátrium-aziddal (tartósítószer) 8 reagens (4,1 ml) Leállítás, 150 mm citromsav + kontroll (2,0 ml) Pozitív kontroll: detergenssel kezelt influenza A inaktív antigén (H1N1) 0,2% nátrium-aziddal (tartósítószer) - kontroll (2,0 ml) Negatív kontroll: detergenssel kezelt nem fertõzött tojáslé 0,2% nátriumaziddal (tartósítószer) Figyelmeztetések és óvintézkedések: In vitro diagnosztizáláshoz

2 1 Amennyiben a közegészségügyi hatóságok által ajánlott legújabb klinikai és epidemiológiai szûrési kritériumok alapján egy új influenza A vírus általi fertõzés feltételezhetõ, a mintákat az új virulens influenzavírusoknál alkalmazandó megfelelõ fertõzésvédelmi óvintézkedések betartásával kell megvenni és az állami illetve helyi egészségügyi hatóságokhoz vizsgálatra beküldeni Ilyen esetekben nem szabad megkísérelni a vírus kitenyésztését, hacsak a minták fogadására és kitenyésztésére rendelkezésre nem áll egy BSL 3+ létesítmény 2 A klinikai mintákban patogén mikroorganizmusok, pl hepatitis vírusok, HIV-vírusok, és új influenzavírusok lehetnek jelen Minden vérrel, illetve más testnedvvel szennyezett anyagot a Standard Precautions 8-11 elõírásai szerint, illetve az intézet irányelvei szerint kell kezelni, tárolni, illetve megsemmisíteni 3 Elõfordulhat, hogy a felnõttektõl és gyermekektõl származó minták ezen teszttel történõ vizsgálata során bizonyos teljesítménybeli különbségek figyelhetõk meg, specifikus különbségek azonban nem ismeretesek 4 A reagenseket ne használja fel a szavatossági idõ lejárta után 5 Ne elegyítse a különbözõ gyártási számú kitek reagenseit, valamint ne cserélje fel a reagensek üvegeinek kupakjait 6 A ColorPAC eszköz egyszer használatos A megadottól eltérõ idõtartamok és hõmérsékletek alkalmazása hibás eredményekhez vezethet 7 A megfelelõ cseppadagolás érdekében a reagensek üvegeit tartsa függõlegesen (körülbelül 2,5 cm-re a ColorPAC membrán felszínétõl vagy a csõtõl), miközben óvatosan egyenként adagolja a cseppeket 8 Kerülje a reagenseknek bõrrel, szemmel és nyálkahártyákkal való érintkezését Amennyiben ez mégis bekövetkezne, az érintett területet öblítse le vízzel, majd keresse fel az orvosát 9 A reagensek nátrium-azidot tartalmaznak, melynek belégzése, lenyelése, vagy bõrrel való érintkezése veszélyes Savakkal való érintkezés esetén rendkívül mérgezõ gáz szabadul fel Ha a szer a bõrre kerül, az érintett bõrfelületet azonnal le kell öblíteni bõ vízzel A nátrium-azid ólom- vagy rézvezetékkel kölcsönhatásba lépve rendkívüli módon robbanás veszélyes fémazidokat alkothat A megsemmisítés során nagy mennyiségû vízzel történõ leöblítéssel elõzhetõ meg az azid felhalmozódása 10 Az orr-garati kenetminta-vételhez (NPS) poliészter vagy mûselyem fejû, alumínium nyéllel ellátott tamponok használata ajánlott; például BBL CultureSwab Mini-Tip tampon (lásd Kiszerelések ) A kalciumalginát tamponok használata a Directigen Flu A esetében nem ajánlott 11 Ne használja fel a kitet, ha a + kontroll és a kontroll nem adja a várt eredményeket 12 A ColorPAC eszköz eltávolítása: Az eszközt közvetlenül felhasználás elõtt vegye ki fóliacsomagolásából 13 Az influenza A + kontroll influenza A-val (H1N1) fertõzött tojáslébõl készült, amelyet detergenssel inaktiváltak, majd biológiai-assay eljárásokkal teszteltek Tárolás és kezelés: Szobahõmérsékleten tárolandó (15 30 C) NE FAGYASSZA LE! A MINTÁK GYÛJTÉSE ÉS KEZELÉSE Lásd az ábrát a 9 oldalon A minták szállítása és tárolása A friss mintákat a megfelelõ folyékony transzportközegben, 2 8 C-ra lehûtve a lehetõ leggyorsabban a laboratóriumba kell szállítani (államok közti szállítás esetén lehetõleg az etiológiai anyagok szállítását szabályozó 42 CFR [Code of Federal Regulations] 72 bekezdés szerint kell eljárni) A mintákat a mintavétel után a lehetõ leggyorsabban fel kell dolgozni Ne centrifugálja a mintákat mielõtt használta a Directigen Flu A tesztet, mivel a sejtes elemek eltávolítása csökkentheti a teszt érzékenységét Fontos, hogy betartsák az elõírt mintavételi és - feldolgozási elõírásokat A betegség korai szakaszában vett mintáknak a legmagasabb a vírus-titere A friss mintákat a legjobb lefagyasztani, különben csökkenhet a teszt érzékenysége Kerülje a többszöri lefagyasztást-kiolvasztást Ne tárolja a mintákat automata leolvasztó rendszerû mélyhûtõben Transzport tápközeg: A következõ transzportközegeket tesztelték és találták a Directigen Flu A teszttel kompatibilisnek: Fiziológiás sóoldat, normál Earle s Minimal Essential Media (EMEM) Foszfát pufferolt sóoldat (PBS) EMEM hidrolizált laktalbuminnal PBS + 0,5% zselatin Trypticase szója tápleves 0,5% zselatinnal PBS + 0,5% szarvasmarha szérum albumin (BSA) Minimal Essential Media (MEM) 1% BSA Veal Infusion Broth (VIB Borjú tápleves) M5 tápközeg VIB + 0,5% BSA Más transzportközeg csak a megfelelõ minõsítés után alkalmazható Elõvigyázatosságból használat elõtt minden transzportközeget minõsíteni kell a Directigen Flu A teszttel való használathoz A transzportközeg minõsítéséhez a tápközeg kis adagjait egy ismert pozitív mintával és egy ismert negatív mintával kell beoltani, majd a próbával el kell végezni a tesztet Megfelelõ eredményeket kell kapni 2

3 Mintavétel- és elõkészítés A megfelelõ minták közé tartozik az orrjáratmosó folyadék, az orrjárat aspirátumok és az orrjáratból tamponnal vett minták Az orrjáratmosó folyadék és az orrjárati aspirátumok azonban sokkal alkalmasabbnak bizonyultak a tamponnal vett orrjárat- és garatmintáknál, ezért általában ezeket alkalmazzák A nem megfelelõ mintavétel, kezelés és/vagy szállítás hibás negatív eredményhez vezethet; éppen ezért kimondottan ajánlatos a mintavételi mûvelet betanítása, mivel a pontos vizsgálati eredményekhez elengedhetetlenül fontos a jó minõségû minták biztosítása MEGJEGYZÉS: A rendkívüli mértékben nyálkás minták a ColorPAC membránján olykor nem képesek felszívódni vagy értékelhetetlen eredményt adhatnak Ezeket a mintákat 1:4 arányban 0,9%-os fiziológiás sóoldattal kell felhígítani, illetve 1-es McFarland standardre kell beállítani, majd megkeverés után egy 125 µl-es mintával a tesztet meg kell ismételni Eljárás orrjáratmosó folyadékok esetében: 2 1 Az orrjáratmosó folyadék térfogata legyen 2 3 ml 2 Az ennél nagyobb térfogatú mosófolyadék használata csökkentheti a teszt érzékenységét 3 Készítse elõ a mintát a Teszt kivitelezése címû fejezet szerint Eljárás orrjárati aspirátumok esetében: 2 1 A 0,5 ml-nél kisebb térfogatú orrjárati aspirátumokat az eljárás elõtt legkevesebb 2 3 ml transzportközegben vagy fiziológiás sóoldatban kell diszpergálni 2 A 0,5 ml-nél nagyobb térfogatú aspirátum mintákhoz legalább 4 ml térfogatú transzportközeget vagy fiziológiás sóoldatot kell hozzáadni 3 Készítse elõ a mintát a Teszt kivitelezése címû fejezet szerint Eljárás orrjárati vagy garattamponok esetében: 12 1 A tamponokat a mintavétel után azonnal 1 2 ml transzportközegbe vagy fiziológiás sóoldatba kell helyezni 2 A tamponnal alaposan kavarja meg a transzportközeget vagy a fiziológiás sóoldatot 3 A tamponból nyerje ki a lehetõ legtöbb folyadékot 4 Dobja ki a tampont egy megfelelõ tartályba 5 Készítse elõ a mintát a Teszt kivitelezése címû fejezet szerint ELJÁRÁSOK Szállított anyagok: A szállított anyagokkal kapcsolatban lásd a Reagensek címû fejezetet Szükséges, de nem szállított anyagok: A szükséges felszerelések és laboratóriumi eszközök a minták szállításához, kezeléséhez és adagolásához A teszt hatékonysága: Olvassa el a Figyelmeztetések és óvintézkedések, Mintavétel- és kezelés és az Eredmények címû részt Használat elõtt fontos, hogy a reagensek, a minták és a ColorPAC teszteszköz szobahõmérsékletûek (15 30 C) legyenek A teszt kivitelezése Helyezze a DispensTube eszközt a munkaterület erre kijelölt területére ColorPAC elõkészítése Gyõzõdjön meg arról, hogy az áramlásszabályzó szorosan ül a ColorPAC teszteszközben 3

4 A minták extrahálása Jól keverje össze a mintát Pipettázzon 125 µl mintát a DispensTube eszközbe vagy a vonalig töltsön fel egy kalibrált transzferpipettát Tegye a mintát egy DispensTube eszközbe A reagens óvatosan keverje fel Tegyen belõle 8 cseppet a DispensTube eszközbe Vortexelje vagy keverje alaposan össze MEGJEGYZÉS: Minõség-ellenõrzés A minõség-ellenõrzéshez a betegek mintái helyett a + kontrollt vagy a - kontrollt kell használni Juttasson elõször 4 csepp jól felkevert + kontrollt vagy kontrollt a DispensTube eszközbe, majd 8 csepp A reagenst Jól keverje össze Helyezzen fel egy hegyet a DispensTube eszközre MEGJEGYZÉS: Ne használja más Directigen termékek hegyét! Fordítsa fel, és óvatosan nyomja össze Helyezze a teljes extrahált mintát cseppenként (kerülje a buborékképzõdést) a ColorPAC tesztcellájába Ha egy minta 5 percen belül nem szívódik be teljesen a teszteszközbe, hígítsa fel a mintát a Mintavétel- és elõkészítés fejezet szerint, és hajtsa végre a tesztet még egyszer A szín kialakulása 1 reagens óvatosan keverje fel Gyorsan, cseppenként töltse tele a cellát (Kb 10 csepp ) Távolítsa el az áramlásszabályozót Mint biológiailag veszélyes hulladékot dobja ki 2 reagens óvatosan keverje fel Helyezzen belõle 4 cseppet a ColorPAC membránra 3 reagens óvatosan keverje fel Helyezzen belõle 4 cseppet a ColorPAC membránra Hagyja a rendszert 2 percig állni 4 reagens óvatosan keverje fel Gyorsan, cseppenként töltse tele a ColorPAC cellát (Kb 12 csepp ) 4

5 5 reagens óvatosan keverje fel Helyezzen belõle 4 cseppet a ColorPAC membránra 6 reagens óvatosan keverje fel Helyezzen belõle 4 cseppet a ColorPAC membránra MEGJEGYZÉS: A membrán ekkor elsárgul 7 reagens óvatosan keverje fel Helyezzen belõle 4 cseppet a ColorPAC membránra Hagyja a rendszert 5 percig állni Minõség-ellenõrzés: Minden Directigen Flu A ColorPAC teszteszköz tartalmaz belsõ, mind pozitív, mind negatív folyamatkontrollt (azaz a kontroll kétszintû) A megjelenõ bíborszínû kontrollpont mint belsõ pozitív reakciós kontroll érvényesíti a teszteszköz immunológiai pontosságát, a reagensek megfelelõ mûködését, és biztosítja, hogy a tesztet megfelelõen hajtották végre A háromszöget övezõ membránterület szolgál belsõ negatív kontrollként 1 szint Ha ezen, a háttérterületen nem jelentkezik erõteljes színváltozás, a tesztet megfelelõen végezték el Továbbá minden kit tartalmaz pozitív (+ kontroll) és negatív ( kontroll) kontrollfolyadékokat Ezek a kontrollok a további minõség-ellenõrzést teszik lehetõvé A külsõ kontrollfolyadékokat, mint minõség-ellenõrzési eljárást, minden sarzs és szállítmány esetében alkalmazni kell A + kontroll alkalmazása esetén a membránon megjelenõ bíborszínû háromszög jelzi, hogy a membránon az influenza A antigén képes a megfelelõ 2 szint kötések kialakítására Ne használja fel a kitet, ha a + kontroll és a kontroll nem hozza a várt eredményeket A kontrollfolyadékokat a pozitív vagy negatív reakció bemutatására is lehet használni Ahogy az a Teszt kivitelezése címû szakaszban olvasható, a + kontroll az erõs pozitív reakciót mutatja ki A + kontroll fiziológiás sóoldattal hígítva (maximum 1:2 arányban) alkalmas a teszt gyenge pozitív reakciójának bemutatására is A reagensek és a módszer hatékonyságát ismert pozitív és ismert negatív minták használatával is ellenõrizni lehet A minõség-ellenõrzési vizsgálatokat a vonatkozó helyi, állami és/vagy szövetségi szabályozásoknak és akkreditációs követelményeknek megfelelõen, illetve a laboratórium standard minõség-ellenõrzési módszereivel összhangban kell elvégezni A megfelelõ minõség-ellenõrzési gyakorlat kialakításánál tanácsos figyelembe venni az érvényes CLSI (eredetileg NCCLS) elõírásokat és a CLIA szabályzatot 5

6 EREDMÉNYEK A leolvasást jól megvilágított helyen végezze el 25 percen belül, és jegyezze fel a teszt eredményét OPCIONÁLIS A leolvasási idõablak meghosszabbítására (maximum 12 óra), tegyen 4 cseppet a 8 reagensbõl (leállító reagens) a ColorPAC membránra Pozitív teszt (antigén jelen van) Egy bíborszínû háromszög (bármilyen intenzitású) jelenik meg a ColorPAC cellájának membránján, ami azt jelzi, hogy a mintából ki lehetet mutatni az influenza A antigént Ez az eredmény nem azonosít egyetlen influenza A vírus altípust sem A háttérnek szürkés-fehérnek kell lennie A bíborszínû kontrollpontnak jól láthatóan meg kell jelennie a háromszög közepén, kivéve, ha Pozitív annak színét egy igen intenzív pozitív reakció elfedi Negatív eredmény (nincs kimutatható antigén) Nincs látható bíborszínû háromszög, ami azt jelzi, hogy a mintában nem volt kimutatható A antigén Ez az eredmény nem zárja ki az influenzavírus általi fertõzést A ColorPAC membránján megjelenõ bíborszínû pont mutatja a teszt és a reagensek megfelelõ mûködését A háttérnek szürkés-fehérnek kell lennie Negatív Értelmezhetetlen teszt A teszt értelmezhetetlen, ha sem egy bíborszínû pont, sem egy bíborszínû háromszög nem jelenik meg Minden nem teljes háromszöget szintén értelmezhetetlen tesztnek kell tekinteni Ha a teszt értelmezhetetlen, azt meg kell ismételni A teszt szintén értelmezhetetlen, ha egy fehér háromszög jelenik meg a ColorPAC membránján, míg a háttér bíborszínû A fehér háromszög közepén megjelenhet egy halvány, de jól kivehetõ kontrollpont Ennek kiküszöböléséhez hígítsa a mintát 1:4 arányban 0,9%-os fiziológiás sóoldattal vagy transzportközeggel, majd ismételje meg a tesztet A rendkívüli mértékben nyálkás minták a ColorPAC membránján olyakor nem képesek felszívódni, illetve értékelhetetlen eredményt adhatnak Ezeket a mintákat fiziológiás sóoldattal 1:4 arányban hígítani kell, majd a tesztet meg kell ismételni További információkért forduljon a BD helyi képviseletéhez AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI A nem az influenza A vírusa által okozott légúti fertõzések kóroktanát ezzel a teszttel nem lehet felállítani A Directigen Flu A teszt képes mind az élõ, mind a nem élõ influenza A vírusrészecskék kimutatására A Directigen Flu A teszt mûködése az antigén tartalomtól függ és nincs mindig összhangban az ugyanannak a mintának a sejttenyésztéssel kapott eredményeivel Az alacsony szintû vírusürítés hibás negatív eredményhez vezethet; ennek megfelelõen egy negatív teszteredmény nem zárja ki teljesen az influenza A-fertõzés lehetõségét A beteg diagnózisát minden esetben csak a teszteredmények és a többi klinikai lelet ismeretében lehet felállítani A Directigen Flu A tesztet nem vizsgálták a sejttenyészet izolátumok azonosítása vagy megerõsítése szempontjából Az influenza A teljesítmény-jellemzõi akkor kerültek meghatározásra, amikor az influenza A/H3 és A/H1 volt a két legelterjedtebb influenza A vírus Egyéb influenza A vírusok megjelenésével a teljesítmény-jellemzõk változhatnak A gyermekek általában hosszabb idõszakon keresztül ürítenek vírust mint a felnõttek, ami a felnõttek és gyermekek érzékenysége közötti különbséget okozza A pozitív és negatív jósló értékek nagymértékben függnek az elterjedtségtõl A hamis pozitív teszteredmények valószínûsége nagyobb az alacsonyabb influenza-aktivitási idõszakban, amikor az elterjedtség mértéke közepes és alacsony között van VÁRT ÉRTÉKEK Az influenza-tesztelés során megfigyelhetõ pozitivitási ráta függ a mintavétel, -kezelés és -szállítás során alkalmazott módszerektõl, a kimutatáshoz használt módszertõl, az évszaktól, a beteg életkorától, a földrajzi elhelyezkedéstõl és fõleg a betegség helyi gyakoriságától TELJESÍTMÉNYJELLEMZÕK Klinikai pontosság: A Directigen Flu A teszt klinikai vizsgálatát öt független vizsgálatvezetõ részvételével az USA három földrajzilag elkülönülõ területén végezték el az es influenzaszezonban Összesen 1100, influenzás tüneteket mutató betegektõl vett mintát (orrjáratmosó folyadék (NPW), orrjárati (NPS) és garattampon (PS), valamint orrjárati aspirátum (NPA)) vizsgáltak meg a Directigen Flu A teszttel Ezenkívül a belsõ laboratóriumban 29 lefagyasztott orrjárati tampont is megvizsgáltak Elsõdleges referencia módszerként sejttenyésztést (CC) alkalmaztak, továbbá a kérdéses esetekben blokkoló assay-ket (BA) használtak az eredmény kimutatásához, ha az alkalmazható volt és elegendõ térfogatú minta állt rendelkezésre Az eredményeket mintatípusokra lebontva az 1 táblázat tartalmazza 6

7 1 táblázat Megegyezés a Directigen Flu A és a referencia eredmények között Érzékenység Specifitás Minták Minták típusa száma Csak CC * CC + BA ** Csak CC CC + BA NPA % (68/74) 94% (90/96) 88% (568/643) 95% (568/597) NPW % (23/24) 96% (24/25) 90% (136/151) 91% (136/150) PS % (10/15) 80% (20/25) 92% (156/168) 99% (156/158) NPS 54 88% (21/24) 88% (22/25) 97% (29/30) 100% (29/29) * Sejttenyészetes referencia módszer: Két csõ elsõdleges rhesus-majom vese sejtet inokuláltak, és azokat napig inkubálták 3 5 nap elteltével legalább egyszer, majd a tenyésztés legutolsó napján az összes CPE-negatív tenyészeten hemadszorpciót végeztek tengerimalac erythrocitákkal Az influenza A vírus bizonyíthatóan meghatározható volt a hemadszorpció pozitív tenyészetekben influenza A specifikus fluoreszcens konjugált antiszérum használatával ** 24/75 tenyészet negatív és Directigen pozitív minta nem volt alkalmas a blokkoló próbás értékelésre, ezért azokat törölték az adatok közül Összefoglalásképpen, a Directigen Flu A teszt érzékenysége az összes fenti mintatípus esetében, sejttenyésztést és a blokkolás eredményeit referenciaként használva, 91%-nak (156/171), míg specifitása 95%-nak (889/934) adódott Az összes mintából 28 (2,6%) adott eredetileg értelmezhetetlen eredményt, melyek hígítás után újratesztelve értékelhetõk voltak Orvosi rendelõben végzett vizsgálat és reprodukálhatóság: Az orvosi rendelõkben végzett vizsgálatokban négy rendelõ vett részt összesen 160 in vitro preparált orrjáratmosó folyadékkal Két kis (1 orvos), egy közepes (6 orvos) és egy nagy (9 orvos) rendelõ vett részt ebben a vizsgálatban, és tesztet egy orvos, egy asszisztens, egy nõvér és egy labortechnikus végezte el A tesztelt minták 13 negatív, 15 gyengén pozitív és 12 közepesen vagy erõsen pozitív mintát tartalmaztak Ezeket egy vak vizsgálat keretében minden helyszínen 3 napos tesztperiódusban tesztelték 100%-os korrelációt kaptak a négy helyszínen kapott eredmények és a várt eredmények között Keresztreaktivitás/interferencia vizsgálatok A 2 és 3 táblázatban felsorolt baktériumokat és vírusokat alkalmazták a Directigen Flu A teszt keresztreaktivitás- és interferencia-vizsgálatában A tesztelés során egyik felsorolt mikroorganizmussal sem tapasztaltak keresztreakciót vagy interferenciát 2 táblázat Bakteriális keresztreaktivitás/interferencia vizsgálatok Streptococcus pyogenes Lactobacillus casei Streptococcus fajok B csoport Streptococcus sanguis Staphylococcus aureus Gardnerella vaginalis Streptococcus fajok C csoport Chlamydia trachomatis Pseudomonas aeruginosa Streptococcus pneumoniae Streptococcus fajok F csoport Chlamydia psittaci Serratia marcescens Neisseria meningitidis Streptococcus fajok G csoport Mycoplasma pneumoniae Staphylococcus epidermidis Haemophilus influenzae Lactobacillus plantarum Mycobacterium avium Acinetobacter calcoaceticus Neisseria gonorrhoeae Listeria monocytogenes Mycobacterium intracellulare Klebsiella pneumoniae Corynebacterium diphtheriae Mycobacterium tuberculosis Legionella pneumophila Escherichia coli Bordetella pertussis Proteus vulgaris Mycoplasma orale Streptococcus faecalis Bacteroides fragilis Moraxella catarrhalis Candida albicans Streptococcus mutans Neisseria sicca 3 táblázat Virális keresztreaktivitás/interferencia vizsgálatok Influenza B Great Lakes HSV 1-es típus Cytomegalovírus A9-es típus Rhinovírus 13-as típus Influenza B Hong Kong HSV 2-es típus Coxsackie-vírus A9-es típus Rhinovírus 15-ös típus Adenovírus 3-as típus Parainfluenza 1-es típus Coxsackie-vírus B5-ös típus Rhinovírus 37-es típus Adenovírus 5-ös típus Parainfluenza 2-es típus Coxsackie-vírus B6-os típus VZV Adenovírus 7-es típus Parainfluenza 3-as típus Echovírus II-es típus RSV Adenovírus 10-es típus Rhinovírus 1A típus Echovírus 3-as típus Adenovírus 18-as típus Rhinovírus 2-es típus Echovírus 6-os típus 7

8 Reaktivitás A Directigen Flu A reaktivitását a következõ influenza A vírustörzsekkel vizsgálták és találták reaktívnak A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) A/England/648/89 (H3N2) A/Victoria/3/75 (H3N2) A/Taiwan/1/86 (H1N1) A/Victoria/5/89 (H3N2) A/Beijing/352/89 (H3N2) A/New Jersey/8/76 (HSW1N1) A/Czechoslovakia/16/89 (H3N2) A/Fukushima/2/88 (H1N1) A2/Taiwan/1/64 (H2N2) A/Shanghai/11/87 (H3N2) A/Trinidad/2/B6 (H1N1) A/Japan/170/62 (H2N2) A/NWS/33 (H1N1) A/Victoria/43/88 (H1N1) A/Japan/305/57 (H2N2) A/Port Chalmers/1/73 (H3N2) A/Sichuan/4/88 (H1N1) MEGJEGYZÉS: Az influenza A vírus detektálási teljesítmény-jellemzõi nem kerültek meghatározásra emberi mintákból olyan esetekben, amikor nem-a/h3 és nem-a/h1 influenza A vírus altípusok jelentkeznek emberi patogénekként Reprodukálhatóság A Directigen Flu A teszt eredményeinek reprodukálhatóságát egy több mintás vizsgálat során ellenõrizték Öt, különbözõ mennyiségû influenza A antigént (gyengétõl az erõsig) tartalmazó mintapanelt és egy negatív kontrollmintát öt ismétlésben vizsgáltak ugyanazon sarzsból származó Directigen Flu A termékkel A tesztelést egy napon végezték, és az eredményeket több személy értékelte A vizsgálat 100%-os pontosságot eredményezett mind a pozitív minták, mind a negatív kontroll esetében KISZERELÉSEK Kat sz Leírás Directigen Flu A (Influenza A vírus) kit, 20 meghatározáshoz BBL CultureSwab Mini-Tip, egyenként csomagolt tampon, 100 db/doboz IRODALOMJEGYZÉK 1 Harris, P O : Clinical relevance and efficient detection of seven major respiratory viruses ACL 1989, p Kendal, A P : Influenza Viruses Laboratory Diagnosis of Viral Infections, Edwin H Lennette, ed Marcel Dekker, Inc, New York 1985, p McQuillin, J, Madeley, C R, and Kendal, A P : Monoclonal antibodies for the rapid diagnosis of influenza A and B virus infections by immunofluorescence Lancet 1985, ii: Guenthner, S H, and Linnemann, C C, Jr : Indirect immunofluorescence assay for rapid diagnosis of influenza virus Laboratory Medicine 1988, 19: Minnick, L L, and Ray, C G : Early testing of cell cultures for detection of hemadsorbing viruses J Clin Microbiol 1986, 25: Schmidt, N J, Ota, M, Gallo, D, and Fox, V L : Monoclonal antibodies for rapid, strain specific identification of influenza virus isolates J Clin Microbiol 1982, 16: Kendal, A P and Dowdle, W R 1986 Influenza Virus, Chapter 79, In Manual of clinical laboratory immunology, 3rd ed Lennette et al, American Society for Microbiology, National Committee for Clinical Laboratory Standards 2001 Approved Guideline M29-A2 Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 2nd ed NCCLS, Wayne, Pa 9 Garner, J S 1996 Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U S Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention Guideline for isolation precautions in hospitals Infect Control Hospital Epidemiol 17: U S Department of Health and Human Services 1999 Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed U S Government Printing Office, Washington, D C 11 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) Official Journal L262, 17/10/2000, p Dowdle, W R, Kendal, A P, and Noble, G R 1980 Influenza Virus, Chapter 82, In Manual of clinical microbiology, 3rd ed Lennette et al, American Society for Microbiology,

9 Mintavételi eljárások 70 Hajtsa hátra a beteg fejét 70 -os szögben A B C Orrlyukak Alsó orrkagyló alsó mediális területe Hátsó garatfal (hátsó orrgarat) A B C 1 Orrjáratmosó folyadék levétele Csatlakoztasson egy 20 cm-es gumicsövet egy 3 5 ml-es fecskendõhöz, majd töltse meg fiziológiás sóoldattal Gumiballont is használhat Vezesse be a gumicsõ vagy a gumiballon végét az egyik orrlyukon át az orrüregbe Fecskendezze be a sóoldatot, majd azonnal szívja is ki 2 Orrjárati aspirátumminta levétele Csatlakoztassa az aspirációs tárolóedény egyik csövét egy pumpához, a másik csövet pedig vezesse be az orrlyukon át az orrüregbe Indítsa el az aspirációs pumpát, és gyûjtse össze az aspirátumot a tárolóedényben 3 Tamponos mintavétel az orrjáratból Vezessen be egy tampont az orrlyukon át a hátsó orrgaratba, és néhányszor forgassa meg a nyálkahártyáról történõ mintavételhez 4 Tamponos mintavétel a garatból Vezesse a tampont a szájon át a torokba Vegyen mintát a nyálkahártyáról, ehhez dörzsölje a tampont a torok hátsó részéhez, a szájpadláshoz és a mandulákhoz, különös tekintettel a gyulladásos területekre 9

10 10

11 B m Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA A BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: BD, BD Logo, BBL, Directigen, ColorPAC, DispensTube and Trypticase are trademarks of Becton, Dickinson and Company CultureSwab is a trademark of Difco Laboratories, subsidiary of Becton, Dickinson and Company 2006 BD

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Szeletkív tápközeg élesztõkhöz és gombákhoz

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Szeletkív tápközeg élesztõkhöz és gombákhoz BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Szeletkív tápközeg élesztõkhöz és gombákhoz Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT BACTEC Mycosis-IC/F tenyésztõ palackok aerob vérkultúrákhoz használandók. Elsõsorban élesztõk és

Részletesebben

BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials

BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A BACTEC Standard/10 Aerobic/F (dúsított emésztett szója-kazein tápleves CO 2 -vel) típusú BACTEC tenyésztõpalackok aerob vérkultúrákhoz

Részletesebben

Directigen Flu + z influenza és antigén differenciált, közvetlen kimutatásához jelmagyarázat a használati utasítás végén található U L006712J 2006/09 Magyar HSZNÁLTI JVSLT Directigen Flu + teszt egy gyors

Részletesebben

teszttel, ennek ellenére elõsegíti, hogy a mikobaktérium szuszpenzió egységes és homogén legyen.

teszttel, ennek ellenére elõsegíti, hogy a mikobaktérium szuszpenzió egységes és homogén legyen. BACTEC Diluting Fluid HASZNÁLATI JAVASLAT A BACTEC Hígító Folyadékot olyan eljárások során kell alkalmazni, amikor mikobaktérium tenyészeteket kell az inokuláláshoz hígítani. Legfõbb felhasználási területe

Részletesebben

8806361JAA 2004/06 Magyar BBL Preparált, kémcsőben és palackban kiszerelt, gombák szelektív tenyésztésére szolgáló táptalaj

8806361JAA 2004/06 Magyar BBL Preparált, kémcsőben és palackban kiszerelt, gombák szelektív tenyésztésére szolgáló táptalaj 8806361JAA 2004/06 Magyar BBL Preparált, kémcsőben és palackban kiszerelt, gombák szelektív tenyésztésére szolgáló táptalaj Sabouraud Dextrose Agar, Emmons, with Gentamicin A jelmagyarázat a használati

Részletesebben

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Emésztett szója-kazein tápleves műanyag palackban

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Emésztett szója-kazein tápleves műanyag palackban BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Emésztett szója-kazein tápleves műanyag palackban 8089974(04) 2013-09 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F (pre-redukált,

Részletesebben

Directigen EZ RSV A Respiratory Syncytial Virus (légúti szinciciumvírus, RSV) közvetlen kimutatásához

Directigen EZ RSV A Respiratory Syncytial Virus (légúti szinciciumvírus, RSV) közvetlen kimutatásához Directigen EZ RSV A Respiratory Syncytial Virus (légúti szinciciumvírus, RSV) közvetlen kimutatásához L009004JAA 2008/12 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A Directigen EZ RSV teszt egy gyors kromatográfiai immunoassay

Részletesebben

B Directigen EZ Flu A+B

B Directigen EZ Flu A+B Directigen EZ Flu A+ Az A és típusú virális influenzaantigének közvetlen FELHASZNÁLÁSI TERÜLET elkülönített kimutatásához A Directigen EZ Flu A+ vizsgálat egy gyors kromatográfiás immunvizsgálat az A és

Részletesebben

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Supplemented Middlebrook 7H9 and Brain Heart Infusion Broth (Szupplementált Middlebrook 7H9 és Brain Hearth Infusion tápleves) BACTEC 9000MB KÉSZÜLÉKKEL

Részletesebben

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Supplemented Middlebrook 7H9 and Brain Heart Infusion Broth (Szupplementált Middlebrook 7H9 és

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Supplemented Middlebrook 7H9 and Brain Heart Infusion Broth (Szupplementált Middlebrook 7H9 és BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Supplemented Middlebrook 7H9 and Brain Heart Infusion Broth (Szupplementált Middlebrook 7H9 és Brain Hearth Infusion tápleves) BD BACTEC fluoreszcens

Részletesebben

18 mm átmérõjû körös minõségi és mennyiségi Brewer diagnosztikai készlet a szifilisz szerológiai kimutatására

18 mm átmérõjû körös minõségi és mennyiségi Brewer diagnosztikai készlet a szifilisz szerológiai kimutatására Macro-Vue RPR Card Tests 18 mm átmérõjû körös minõségi és mennyiségi Brewer diagnosztikai készlet a szifilisz szerológiai kimutatására 0212013 2008/05 Magyar HASZNÁLAT JAVASLAT A Macro-Vue RPR (Rapid Plasma

Részletesebben

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ TÁPTALAJOK PA-257434.01 Frissítés: 2008. június 18. BBL CHROMagar MRSAII* HASZNÁLATI JAVASLAT A BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) egy szelektív differenciáló tápközeg

Részletesebben

GasPak EZ Gázfejlesztõ tartályrendszerek

GasPak EZ Gázfejlesztõ tartályrendszerek GasPak EZ Gázfejlesztõ tartályrendszerek 8010412/04 2007/09 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A GasPak EZ Gas Generating Container Systems (Gázfejlesztõ tartályrendszerek) többször használatos rendszerek, amelyekben

Részletesebben

BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol

BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol Rev. 08 Március 2007 MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK I II BEVEZETÉS A Sabouraud dextróz agar egy nem szelektív táptalaj patogén

Részletesebben

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ TÁPTALAJOK PA-257481.03 Változat: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium HASZNÁLATI JAVASLAT A BD CHROMagar Orientation Medium egy nem szelektív táptalaj a húgyúti

Részletesebben

Az intravascularis katéterekkel összefüggő infekciók bakteriológiai diagnosztikája

Az intravascularis katéterekkel összefüggő infekciók bakteriológiai diagnosztikája Az intravascularis katéterekkel összefüggő infekciók bakteriológiai diagnosztikája Konkoly Thege Marianne Szent László Kórház, Mikrobiológiai Laboratórium A klinikai és a mikrobiológiai diagnózis nehézségei

Részletesebben

BD Oxacillin Screen Agar

BD Oxacillin Screen Agar HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ TÁPTALAJOK PA-257658.01 Frissítés: Oct 2013 HASZNÁLATI JAVASLAT A [oxacillin-szűrő agar; korábbi neve: MRSA Screen Agar (MRSA-szűrő agar)] a methicillin/oxacillin-rezisztens

Részletesebben

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATRA KÉSZ LEMEZES TÁPKÖZEG PA-257079.05 Frissítés: 2013. ápr. HASZNÁLATI JAVASLAT A (B csoportú Streptococcus differenciáló agar (Granada tápközeg)) a Streptococcus agalactiae

Részletesebben

Universal Viral Transport

Universal Viral Transport Universal Viral Transport 0086 45 2010/01 Magyar RENDELTETÉS A BD Universal Viral Transport (BD univerzális vírusszállítási) rendszer rendeltetése a vírus, klamídia, mikoplazma vagy ureaplazma tartalmú

Részletesebben

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.0 1 2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 01/2011:20616 Azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekhez a vírust előzőleg

Részletesebben

Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában

Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában Prof. Dr. Nagy Erzsébet SZTE, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet, Szeged Siófok, 2008 november 27-29 Fogalmak

Részletesebben

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Miszti Cecilia DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2013.04.18. A minőségirányítási rendszer Célja: Olyan szabályozott rendszer létrehozása és működtetése,

Részletesebben

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride I Rev. 08 2007. Január MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK BEVEZETÉS A Lowenstein-Jensen táptalaj mycobaktériumok izolálására

Részletesebben

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION TEST KIZÁRÓLAG EXPORTRA (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850)

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION TEST KIZÁRÓLAG EXPORTRA (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) FELHASZNÁLÁSI TERÜLET MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION TEST KIZÁRÓLAG EXPORTRA (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) Az ACCUPROBE MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a számú akkreditálási ügyirathoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézet Kirendeltsége, Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai

Részletesebben

a NAT-1-1476/2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1476/2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a számú akkreditált státuszhoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége Regionális

Részletesebben

A Mycobacterium tuberculosis gyógyszerérzékenységi vizsgálatához

A Mycobacterium tuberculosis gyógyszerérzékenységi vizsgálatához BACTEC MGIT 960 PZA Kit HASZNÁLATI JAVASLAT A Mycobacterium tuberculosis gyógyszerérzékenységi vizsgálatához A BACTEC MGIT 960 PZA Kit egy gyors, kvalitatív eljárás a tenyészetbõl vett Mycobacterium tuberculosis

Részletesebben

A hemokultúra vételének metodikája

A hemokultúra vételének metodikája A hemokultúra vételének metodikája Hajdú Edit Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 14. Országos Antibiotikum Továbbképző Tanfolyam

Részletesebben

biosanitizer új, környezetbarát, vízbázisú fertõtlenítõ

biosanitizer új, környezetbarát, vízbázisú fertõtlenítõ biosanitizer új, környezetbarát, vízbázisú fertõtlenítõ környezetbarát összetétel, hatóanyagai az alkalmazás során vízre és oxigénre bomlanak, nem tartalmaz alkoholt, illékony szerves vegyületeket (VOC),

Részletesebben

Vázlat Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök jelentősége Jogszabályi háttér Területek A fertőző betegségekről Kóroki tényezők Statisztika Az

Vázlat Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök jelentősége Jogszabályi háttér Területek A fertőző betegségekről Kóroki tényezők Statisztika Az Vázlat Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök jelentősége Jogszabályi háttér Területek A fertőző betegségekről Kóroki tényezők Statisztika Az alkalmasság megítélése Dokumentáció A foglalkozási betegségek

Részletesebben

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA 2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0. 1 01/2008:20613 javított 6.0 2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata KUTATÁSI JELENTÉS A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézet e részére DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata. E z ü s t k o l l o

Részletesebben

I/3 Lemez agar táptalaj: (bouillon, 1-3% agar-agar)

I/3 Lemez agar táptalaj: (bouillon, 1-3% agar-agar) I. Steril táptalajok 1. Bouillon 2. Ferde és magas agar I/1,2 Steril táptalajok: Bouillon, Ferdeagar, Magasagar 3. Lemez agar I/3 Lemez agar táptalaj: (bouillon, 1-3% agar-agar) 4. Dúsító táptalajok (húsos

Részletesebben

Gram Stain Kits and Reagents (Gram-festék készlet és Reagensek)

Gram Stain Kits and Reagents (Gram-festék készlet és Reagensek) Gram Stain Kits and Reagents (Gram-festék készlet és Reagensek) 8820191JAA 2008/06 Magyar Gram Stain Kit 1 Kat. sz. 212539 Gram Crystal Violet Baktériumok differenciáló festéséhez. Gram Iodine (Stabilizált)

Részletesebben

BACTEC MGIT 960 SIRE Kitek

BACTEC MGIT 960 SIRE Kitek BACTEC MGIT 960 SIRE Kitek a Mycobacterium tuberculosis antimycobacteriális szerekkel szembeni érzékenységének teszteléséhez 8008200 2007/03 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A BACTEC MGIT 960 SIRE Kit egy gyors,

Részletesebben

A vizsgálatok árai tartalmazzák a mintavevőt és a szakmai konzultáció lehetőségét. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes.

A vizsgálatok árai tartalmazzák a mintavevőt és a szakmai konzultáció lehetőségét. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes. Bakteriológiai vizsgálatok (tenyésztés, szerológia) Felső légúti váladék (orr-, torok-, külsőfül-, középfülváladék, nasopharyngealis váladék) aerob kórokozó baktérium és gomba tenyésztése, identifikálás,

Részletesebben

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT1 1458/2006) Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium

Részletesebben

BD BBL CHROMagar O157

BD BBL CHROMagar O157 HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ TÁPTALAJOK PA241.4 Frissítés: Dec 28 US szabadalom szám 6.16.743 BD BBL CHROMagar O17 RENDELTETÉS BBL CHROMagar O17 egy szelektív táptalaj az Escherichia coli O17:H7

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

A KLASSZIKUS* HÚGYÚTI INFEKCIÓK MIKROBIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA

A KLASSZIKUS* HÚGYÚTI INFEKCIÓK MIKROBIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA A KLASSZIKUS* HÚGYÚTI INFEKCIÓK MIKROBIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA Orvosi Mikrobiológiai Szakmai Kollégium INFEKTOLÓGIA Bevezetés A húgyúti infekciók (HI) kevés kivétellel bakteriális kórképek, az infekcióért

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions formalinban FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT ALAPELVEK ÖSSZETÉTEL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions formalinban FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT ALAPELVEK ÖSSZETÉTEL HASZNÁLATI UTASÍTÁS n Parasite Suspensions formalinban FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT A Microbiologics Parasite Suspensions minőségbiztosítási programokat támogatnak, mivel olyan minőség-ellenőrzési provokációs

Részletesebben

CytoFuge 2 Sejtkoncentrátor. Felhasználói kézikönyv

CytoFuge 2 Sejtkoncentrátor. Felhasználói kézikönyv CytoFuge 2 Sejtkoncentrátor Felhasználói kézikönyv VIGYÁZAT A minták kezelésekor az általános laboratóriumi biztonsági szabályokat tartsuk be, függetlenül attól, hogy ismerten fertz mintát kezelünk-e vagy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció

Részletesebben

RÉSZLETES BAKTERIOLÓGIA - I. Gennykeltő coccusok

RÉSZLETES BAKTERIOLÓGIA - I. Gennykeltő coccusok RÉSZLETES BAKTERIOLÓGIA - I Gennykeltő coccusok Baktériumok csoportosítása Gram pozitív / Gram negatív * Alak szerint: coccus, pálca (hajlott vagy egyenes), coccobacillus, spirocheta Spóraképző / nem spóraképző

Részletesebben

Synovasure PJI immunkromatográfiás tesztkontroll-készlet

Synovasure PJI immunkromatográfiás tesztkontroll-készlet Synovasure PJI immunkromatográfiás tesztkontroll-készlet Alfa-defenzin teszt periprosztetikus ízületi gyulladáshoz Forgalmazza: További információért látogasson el a www.cddiagnostics.com oldalra A termék

Részletesebben

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 HASZNÁLATI JAVASLAT A kvalitatív BACTEC 12B Mycobacteria Medium tápközeg klinikai mintákból (úgymint köpet, gyomor-, vizelet- és szövetminták, mucopurulens

Részletesebben

A TB Quick Stain Kit a hideg festési módszer gyorsabb változata A TB Fluorescent Stain Kit M az auramin-o saválló fluoreszcens festés módszere alapján

A TB Quick Stain Kit a hideg festési módszer gyorsabb változata A TB Fluorescent Stain Kit M az auramin-o saválló fluoreszcens festés módszere alapján B TB Stain Kits and Reagents A jelmagyarázat a használati utasítás végén található U 8820201 2005/05 Magyar TB Stain Kit K 1 Kat sz 212522 TB Carbolfuchsin KF Mycobacteriumok Kinyoun-féle (hideg) TB Decolorizer

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1254/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

Baktériumok tenyésztése

Baktériumok tenyésztése Baktériumok tenyésztése Koch posztulátumok A betegből a kórokozó izolálása Izolálás, tenyésztés, tápközegben fenntartás Kísérleti állatba oltva a betegségre jellemző tünetek kialakulása Ezen állatokból

Részletesebben

Kazetta. Férfi Termékenységi Sperma Teszt házi használatra Használati utasítás

Kazetta. Férfi Termékenységi Sperma Teszt házi használatra Használati utasítás Férfi Termékenységi Sperma Teszt házi használatra Használati utasítás Kazetta Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást a teszt megkezdése előtt. Férfi Termékenységi Sperma Teszt házi

Részletesebben

MIKR-MM-09 Változat: 07 Kiadva:

MIKR-MM-09 Változat: 07 Kiadva: 29 Vizsgálat neve Mintavétel Mintavétel Mintavételi eszköz, Tárolás, szállítás Negatív eredmény Pozitív eredmény Megjegyzés indikációja transzport eszköz Baktérium Gomba Vírus Parazita Baktérium Gomba

Részletesebben

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE Dr. Kiss Virág 2016.11.20 A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK: 1. Clostridium difficile gyorsteszt 2. RSV gyorsteszt 3. Influenza gyorsteszt 4. H.pylori Ag gyorsteszt

Részletesebben

EZ-FPC mikroorganizmusok

EZ-FPC mikroorganizmusok EZ-FPC mikroorganizmusok Az EZ-FPC mikroorganizmus preparátumok segítségével kihívás elé állíthatóak az ételbiztonsági és ételminőségi minőségi és mennyiségi tesztmódszerek. RENDELTETÉS Az EZ-FPC (Food

Részletesebben

Convenia 80 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára

Convenia 80 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára . AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Convenia 0 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ampulla liofilizált por tartalma: Hatóanyag: 5 mg

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

Leucosep-csövek LTK.615 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. In vitro diagnosztikai célra PI-LT.615-HU-V3

Leucosep-csövek LTK.615 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. In vitro diagnosztikai célra PI-LT.615-HU-V3 Leucosep-csövek LTK.615 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ In vitro diagnosztikai célra PI-LT.615-HU-V3 Használati útmutató Javasolt alkalmazás A Leucosep-csövek a periferiás vérből nyert mononukleáris sejtjek (Peripheral

Részletesebben

MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ

MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ Feladatok 1. Teljes vér megalvasztása rekalcifikálással 1.1 Gyakorlat kivitelezése 1.2 Minta jegyzőkönyv 2. Referenciasor készítése fehérjeméréshez

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

Immunszupprimáltak, transzplantáltak és immunkompromittáltak infekciói. ORFI, 2016 Kádár János

Immunszupprimáltak, transzplantáltak és immunkompromittáltak infekciói. ORFI, 2016 Kádár János Immunszupprimáltak, transzplantáltak és immunkompromittáltak infekciói ORFI, 2016 Kádár János Kikről beszélünk malignitás (nem kontrollált) kemo/radioterápia haemopoieticus őssejt / solid szerv átültetés

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol

BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol 12. változat 2015. Október MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS (Opcionális) I II BEVEZETŐ A Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol (glicerines tápleves) nem szelektív tápközeg

Részletesebben

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/ Hantavírus (Puumala) IgG/IgM- Enzimes immunvizsgálat az IgG és az IgM Puumala szerotipusú antitestek meghatározására. Kódszám: Tartalom: Tárolás: PR59156 96 teszt +2-8ºC Használati Utasítás /Instruction

Részletesebben

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 2. Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal A 2011. év első hetében tapasztalt emelkedés

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

A biológiai biztonságról mikrobiológiai és orvosi laboratóriumokban (BMBL)

A biológiai biztonságról mikrobiológiai és orvosi laboratóriumokban (BMBL) Laboratóriumi munkavédelmi szabályok Biológiai, és sejttenyésztő laboratóriumok Irányelvek a biztonságos laboratóriumi gyakorlathoz Útmutató Mindig viseljen megfelelő egyéni védőeszközöket. Váltson kesztyűt,

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az

Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az immunválasz során termelődött fehérjék (immunglobulinok)

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Kavitan LC 1.2 Termék alkalmazhatósága Röntgenárnyékot adó, fényrekötő üvegionomer

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 2111 SZADA Ipari Park 4333/18. hrsz. Tel.: 06-28/348-800

Biztonsági adatlap. 2111 SZADA Ipari Park 4333/18. hrsz. Tel.: 06-28/348-800 Általános leírás Védőruházat: Nem szükséges. Általános áttekintés vészhelyzet esetére Aeroszol átlátszatlan csomagolásban. Lásd a 9. pont alatti tudnivalókat is. FIGYELMEZTETÉS: A PALACK TARTALMA NYOMÁS

Részletesebben

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentrum/Osztály

Részletesebben

Pulyka légzőszervi betegségek

Pulyka légzőszervi betegségek Pulyka A kórokozók Légzőszervi Gyakorlati helyzet Betegségek Alacsony patogenitású madárinfluenza XXIII. DERZSY NAPOK 2015. június 4-5. Zalakaros A jelenlegi megoldások Merial Avian Technical Services

Részletesebben

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ TÁPTALAJOK PA-254060.06 Változat: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) HASZNÁLATI JAVASLAT A BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) és

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1628/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Kaposvári

Részletesebben

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes inactivatum ad ruminantes Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:0063 SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) 1. DEFINÍCIÓ Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes A száj-

Részletesebben

BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA)= MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK

BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA)= MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA)= Rev. 08. December 2006. MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK I II BEVEZETŐ A CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA)

Részletesebben

A baktériumok szaporodása

A baktériumok szaporodása A baktériumok szaporodása Baktériumsejt növekszik, majd osztódik a populáció szaporodik - Optimális körülmények esetén a sejttömeg (sejtszám) exponenciálisan nõ az idõvel - Generációs idõ: az az idõ, ami

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék Oldal 1/ 5 Kerr Italia SpA BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján Termék neve: Temp Bond NE akcelerátor I A gyártó és a termék Vizsgálatok időpontja: 2003 Március Gyártó neve: Kerr Italia

Részletesebben

Suprax 200 mg filmtabletta: 200 mg cefixim (223,84 mg cefixim-trihidrát formában) filmtablettánként.

Suprax 200 mg filmtabletta: 200 mg cefixim (223,84 mg cefixim-trihidrát formában) filmtablettánként. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Suprax 200 mg filmtabletta Suprax 100 mg/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Suprax 200 mg filmtabletta: 200 mg cefixim (223,84 mg cefixim-trihidrát

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011 Oldal: 1 of 7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com Sürgisségi telefonszám +1-800-ASHLAND (+1-800-274-5263/+1-606-329-5701),

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Az Access HIV combo próba rendszer-teljesítményének monitorozásához. B71111A - [HU] /01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Az Access HIV combo próba rendszer-teljesítményének monitorozásához. B71111A - [HU] /01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Az Access HIV combo próba rendszer-teljesítményének monitorozásához. - [HU] - 2015/01 Tartalomjegyzék Access HIV combo QC4 & QC5 1 Rendeltetés... 3

Részletesebben

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Rohonczy Kata, Zoller Linda, Fodor Andrea, Tabajdiné, dr. Pintér Vera FoodMicro Kft. Célkitűzés Élelmiszerekben és takarmányokban

Részletesebben

AMS Hereimplantátum Használati útmutató

AMS Hereimplantátum Használati útmutató AMS Hereimplantátum Használati útmutató Magyar Leírás Az AMS hereimplantátum szilikon elasztomerből készült, a férfi herezacskóban levő here alakját utánzó formában. Az implantátum steril állapotban kerül

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a számú akkreditálási ügyirathoz Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Csongrád Megyei Intézete Mikrobiológiai Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai Laboratórium

Részletesebben

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye)

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) MACSKÁK FELSŐ Ő LÉGÚTI BAKTERIÁLIS MEGBETEGEDÉSEI LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) RHINITISEK, RHINOSINUSITISEK

Részletesebben

MIKR-MM-09 Változat: 06 Kiadva: 2013.03.20.

MIKR-MM-09 Változat: 06 Kiadva: 2013.03.20. 1 Vizsgálat neve Mintavétel Mintavétel indikációja Mintavételi eszköz, Tárolás, szállítás Negatív eredmény Pozitív eredmény transzport eszköz és Baktérium Gomba Vírus Parazita Baktérium Gomba Vírus Parazita

Részletesebben

A Legionella jelenlétének kimutatása

A Legionella jelenlétének kimutatása A Legionella jelenlétének kimutatása Diagnosztikai lehetőségek Kari András Budapest 2016. 04.07. Legionella nemzetség: aerob coccoid-pálca Gram (gyengén festődik) kataláz +, oxidáz +, hippurátot hidrulizálja

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Kontrollok a szerológiában Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ A kontrollok szerepe A kontrollok szerepe, hogy a szerológiai vizsgálatok eredményeit helyesen értékeljük és meggyőződjünk,

Részletesebben

Kocák tejtermelési zavara és ami mögötte van 2016. 06. 02. dr. Dobos László

Kocák tejtermelési zavara és ami mögötte van 2016. 06. 02. dr. Dobos László Kocák tejtermelési zavara és ami mögötte van 2016. 06. 02. dr. Dobos László Postpartum Dysgalactia Syndrome PPDS Meghatározás Közvetlenül fialás után kezdődik Tejtermelés zavara (mennyiség és minőség)

Részletesebben

2. Fotometriás mérések II.

2. Fotometriás mérések II. 2. Fotometriás mérések II. 2008 október 31. 1. Ammónia-nitrogén mérése alacsony mérési tartományban és szabad ammónia becslése 1.1. Háttér A módszer alkalmas kis ammónia-nitrogén koncentrációk meghatározására;

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

2. Melyik virulenciafaktor felelős a Listeria monocytogenes intracelluláris terjedéséért? A ActA B CagA C Yop D pertactin

2. Melyik virulenciafaktor felelős a Listeria monocytogenes intracelluláris terjedéséért? A ActA B CagA C Yop D pertactin Név: soportszám: H kód: GYSZRŰ VÁLSZTÁS 1. rucella átvitelében szerepet játszik, KIVÉV: aerosol transzmisszió nem pasztőrözött tej fogyasztása emberről emberre való terjedés szarvasmarha abortummal való

Részletesebben

A mikroorganizmusok pusztulása

A mikroorganizmusok pusztulása A mikroorganizmusok pusztulása Sztatikus hatás: mikrobák reverzibilis szaporodás gátlása, a mikrobák életben maradnak, de szaporodni már nem tudnak Cid hatás: a sejtek oly mértékben károsodnak, hogy feltétlenül

Részletesebben

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay B HASZNÁLATI JAVASLAT ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay A BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) Amplified DNA Assay a BD ProbeTec ET System-mel együtt használva, a Strand Displacement

Részletesebben