BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials"

Átírás

1 BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A BACTEC Standard/10 Aerobic/F (dúsított emésztett szója-kazein tápleves CO 2 -vel) típusú BACTEC tenyésztõpalackok aerob vérkultúrákhoz használandók. Elsõsorban az aerob mikroorganizmusok (baktériumok és élesztõk) vérbõl való kvalitatív kitenyésztésére és kimutatására használandó a BACTEC fluoreszcens sorozatához tartozó készülékekkel. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT A vizsgálandó mintával egy vagy több palackot inokulálni kell, majd a palackokat inkubálás és idõszakos leolvasás céljából a BACTEC fluoreszcens sorozatú készülékbe kell helyezni. Minden palack egy kémiai érzékelõt tartalmaz, amely kimutatja a mikroorganizmusok szaporodása következtében termelt CO 2 - szintnövekedést. A készülék 10 percenként ellenõrzi az érzékelõ fluoreszcenciájának növekedését, amely egyenes arányban van a jelenlévõ CO 2 mennyiségével. A pozitív leolvasási eredmény azt jelenti, hogy a palackban feltételezhetõen élõ mikroorganizmusok vannak. A kimutatás csak azokra a mikroorganizmusokra vonatkozik, melyek képesek szaporodni egy meghatározott típusú táptalajban. AZ ELJÁRÁS MÛKÖDÉSI ELVE Ha a BACTEC palack tesztinokulátumában mikroorganizmusok találhatók, akkor CO 2 képzõdik, miközben azok metabolizálják a palackban található szubsztrátokat. Az emelkedõ CO 2 -koncentráció következtében a palack érzékelõ megemelkedett fluoreszcenciáját a BACTEC fluoreszcens sorozatú készülék mérni képes. A BACTEC fluoreszcens sorozatú készülék a CO 2 növekedés mennyiségének és sebességének elemzése alapján határozza meg, hogy pozitív-e a csõ, azaz a tesztminta tartalmaz-e élõ mikroorganizmusokat. REAGENSEK A BACTEC Standard/10 Aerobic/F tenyésztõpalackok az eljárás kezdete elõtt a következõ aktív hatóanyagokat tartalmazzák: Összetevõk listája (WTR) Tisztított víz...40 ml (SCB) Emésztett szója-kazein tápleves...3,0% m/v (YEX) Élesztõkivonat...0,3% m/v (ATD) Emésztett állati szövet...0,01% m/v (SCR) Szacharóz...0,1% m/v (HEM) Hemin...0,0005% m/v (MEN) Menadion...0,00005% m/v (PXH) Piridoxal HCl (B 6 -vitamin)...0,001% m/v (SBC) Nátrium bikarbonát...0,04% m/v (SPS) Nátrium polianetol-szulfonát...0,035% m/v Valamennyi BACTEC tápközeg hozzáadott CO 2 -ot tartalmaz. Figyelmeztetések és óvintézkedések In vitro diagnosztizáláshoz. A termék száraz természetes gumit tartalmaz. A klinikai minták patogén mikroorganizmusokat, köztük hepatitis vírusokat és Emberi immunhiány vírust (Human Immunodeficiency Virus; HIV) tartalmazhatnak. Minden vérrel, ill. más testnedvvel fertõzött egységet a Szokványos óvintézkedéseket 1-4 elõírásai szerint, ill. az intézet irányelvei szerint kell kezelni. Használat elõtt minden palackot meg kell vizsgálni, hogy nem található-e rajta sérülésre, befertõzõdésre vagy károsodásra utaló nyom. A nyilvánvalóan károsodott, illetve befertõzõdött palackokat - melyek szivárognak, homályosak, tartalmuk elszínezõdött (sötétebb), a gumikupak beszívódott vagy kidudorodik - ne használja fel. A fertõzött palackban túlnyomás uralkodhat. Ha a befertõzõdött palackokat közvetlenül használja vérvételhez, a befertõzõdött tápközeg visszafolyhat a beteg vénájába. A palack fertõzöttsége nem mindig nyilvánvaló. Közvetlen vérvétel során végig kísérje figyelemmel a folyamatot annak érdekében, hogy semmilyen anyag se folyhasson vissza a beteg szervezetébe. Bizonyos esetekben elõfordulhat, hogy az üveg nyaka megreped, vagy a kupak lepattintása, illetve munka közben letörik. Ezen kívül ritkán elõfordulhat, hogy a palackok nem lettek kellõen lezárva. A palackok tartalma mindkét esetben kifröccsenhet, illetve szivároghat. Ha a palackokat már inokulálta, a kicsepegett és kiszivárgott anyaggal bánjon óvatosan, mivel azok fertõzõ organizmusokat vagy anyagokat tartalmazhatnak. Kidobás elõtt minden inokulált palackot autoklávozással sterilizáljon. Továbboltáshoz, festéshez stb.-hez való pozitív tenyészapalackok: A mintavétel elõtt ki kell engedni a mikrobiális metabolizmus során gyakran képzõdõ gázt. Amennyiben lehetséges, a mintavételt biológiai biztonsági elszívó fülke alatt, megfelelõ védõöltözékben (beleértve a kesztyût és maszkot) kell elvégezni. A továbboltásról további információk az Eljárás címû szakaszban találhatók. Hogy a tenyésztõ palackok inokulálása alatt minimálisra csökkentse a szivárgás lehetõségét, használjon rögzített tûjû fecskendõket, illetve biztonságosan rögzített Luer-Lok hegyeket. Tárolási útmutató A BACTEC palackok kézhezvételkor használatra készek, további feloldás, illetve hígítás már nem szükséges. Tárolás 2 25 C hõmérsékleten, száraz, napfénytõl védett helyen. PP105JAA 2008/01 MINTÁK GYÛJTÉSE A befertõzõdés elkerülése végett a mintavételhez használjon aszeptikus technikákat. A minta ajánlott térfogata 8 10 ml. A BACTEC palackokat tanácsos közvetlenül a betegágynál inokulálni a mintával. A mintavételhez leggyakrabban egy Luer-Lok heggyel ellátott 10 vagy 20 ml-es fecskendõt használnak. A mintavételhez optimális esetben Vacutainer Needle Holder-t és Vacutainer Blood Collection Set-et, Vacutainer Safety-Lok Blood Collection Set-et vagy más pillangótû készletet kell használni. Ha tût és vérvételi csõrendszert (közvetlen vérvétel) használ, a mintavétel kezdete után fokozott figyelemmel kísérje végig a vér folyásának irányát. A palackban lévõ vákuum általában meghaladja a 10 ml-t, ezért a felhasználónak a palack címkéjén lévõ 5 ml-es jelek segítségével ellenõriznie kell a levett minta mennyiségét. Ha a kívánt 8 10 ml-t sikerült levenni, a további áramlást a csõ elszorításával, és a vérvételi készlet BACTEC palackból való kihúzásával kell megállítani. 3 ml-es térfogatú minták is felhasználhatók, ilyenkor azonban a kimutatás nem olyan sikeres, mint nagyobb térfogatú minták esetében. Az inokulált BACTEC palackot a lehetõ legrövidebb idõn belül a laboratóriumba kell juttatni. ELJÁRÁS Távolítsa el a BACTEC palack tetejérõl a levehetõ kupakot, majd vizsgálja meg az üveget különös tekintettel a repedésekre, a befertõzõdésre, a túlzott homályosságra, a mûanyag kupak beszívódására, illetve kidudorodására. Ha bármilyen hibát észlel, NE HASZNÁLJA FEL a palackot. Inokulálás elõtt törölje le a gumikupakot alkohollal (jódtartalmú fertõtlenítõ szer használata NEM javallott). Aszeptikus módon fecskendezzen vagy engedjen közvetlenül a palackba,

2 palackonként 8 10 ml mintát. Amennyiben 3 4 ml-nyi mintát használ, a kimutatás nem olyan sikeres, mint nagyobb térfogatú minták esetében (lásd Az eljárás korlátai). Az inokulált aerob palackokat inkubálás és monitorozás céljából a lehetõ legrövidebb idõn belül be kell tenni a BACTEC fluoreszcens sorozatú készülékébe. Ha a palackot nem helyezi idõben a készülékbe, és a palackban jól láthatóan elindult a szaporodás, akkor a palackot ne tesztelje BACTEC fluoreszcens sorozatú készülékben, hanem oltsa tovább, készítsen Gram-festést, és tekintse a palackot feltehetõen pozitívnak. A készülékben elhelyezett palackokat a készülék automatikusan, a teszt protokoll idõtartama alatt 10 percenként teszteli. A pozitív palackokat a BACTEC fluoreszcens sorozatú készülék felismeri, és pozitívnak minõsíti (lásd a megfelelõ BACTEC fluoreszcens sorozatú készülék használati útmutatóját). Az üvegen belül található érzékelõ nem mutat szemmel látható különbséget a pozitív vagy negatív palackokban, ennek ellenére a BACTEC fluoreszcens sorozatú készülék ki tudja mutatni a fluoreszcenciában bekövetkezett változásokat. Amennyiben a tesztperiódus végére egy negatív BACTEC Standard/10 Aerobic/F palack szemmel láthatóan pozitívvá válik (azaz a vér barnává válik, a gumikupak kidudorodik, a vér nagyon sötét és/vagy hemolizált), tenyéssze tovább, készítsen gram-festést, és tekintse feltehetõen pozitívnak. A pozitív palackokat tovább kell oltani, és gram-festett kenetet kell készíteni. Az esetek többségében a mikroorganizmusok láthatóvá válnak, és az orvossal az elõzetes eredményeket lehet közölni. BACTEC palackban lévõ folyadékból szelektív táptalajra továbboltott kultúrák hozhatók létre, illetve elõzetes, közvetlen gyógyszerérzékenységi teszt is végezhetõ. Továbbtenyésztés: Továbboltás elõtt helyezze a palackot álló helyzetbe, és takarja le a a palack kupakját egy alkoholos törlõvel. A palackban uralkodó túlnyomás megszüntetésére szúrjon egy megfelelõ szûrõvel (vagy vattacsomóval) ellátott tût az alkoholos törlõn át a palack kupakjába. A tût a nyomás csökkentése után, a továbboltáshoz való minta kivétele elõtt el kell távolítani. A tû beszúrását és kihúzását egyenes irányú mozdulatokkal kell elvégezni, és kerülni kell a tekerõ mozdulatokat. A maximális izolátum hozamhoz, a negatív tenyészeteket ellenõrizze festéssel és/vagy továbboltással, mielõtt a mintákat negatívnak értékelné, és kidobná. MINÕSÉGELLENÕRZÉS A minõségellenõrzés követelményeit az alkalmazható helyi, állami, illetve szövetségi szabályok vagy akkreditációs elõírásai, valamint laboratóriumuk szabványos minõségellenõrzési eljárásai szerint kell megállapítani. A megfelelõ minõség-ellenõrzési gyakorlat kialakításánál tanácsos figyelembe venni az érvényes CLSI (korábban NCCLS) elõírásokat és a CLIA szabályzatot. A lejárati idõ után NE HASZNÁLJA FEL a tenyésztõ palackokat. NE HASZNÁLJA FEL azokat a tenyészpalackokat, melyeken bármilyen sérülés vagy repedés látszik. Az ilyen palackokat a megfelelõ módon dobja ki. A Quality Control Certificate (Minõségellenõrzési tanúsítvány) minden tápközeg dobozban megtalálható. A Minõségellenõrzési tanúsítvány felsorolja a teszt mikroorganizmusokat, beleértve az CLSI standard, Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media fejezetében leírt ATCC tenyészeteket is. 5 Az érzékelés idõtartama ezen táptalaj esetén a Minõségellenõrzési tanúsítványban felsorolt valamennyi mikroorganizmus esetében 72 óra: Streptococcus pyogenes ATCC Escherichia coli ATCC Streptococcus pneumoniae* ATCC 6305 Pseudomonas aeruginosa ATCC Candida albicans ATCC Neisseria meningitidis ATCC Alcaligenes faecalis ATCC 8750 Haemophilus influenzae ATCC Staphylococcus aureus ATCC *CLSI törzs A BACTEC fluoreszcens sorozatú készülékek minõség-ellenõrzésérõl a megfelelõ BACTEC fluoreszcens sorozatú készülék használati útmutatójában olvashat további információkat. AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI Befertõzõdés Ügyeljen arra, hogy a mintavétel alatt és az inokulálás során a BACTEC palackok ne fertõzõdjenek be. A bertõzõdött minták ugyan pozitív eredményt adnak, mégsem számítanak releváns klinikai eredménynek. A meghatározást a felhasználónak kell elvégeznie olyan tényezõk alapján, mint a kimutatott mikroorganizmus típusa, ugyanannak a mikroorganizmusnak a gyakorisága több tenyészetben, a beteg kórelõélete, stb. SPS-érzékeny mikroorganizmusok kimutatása vérmintákból Mivel a vér semlegesíteni képes az SPS toxicitását, SPS-érzékeny mikroorganizmusok (pl. egyes Neisseria fajok) esetében az optimális vérmennyiség (8 10 ml) elõsegíti ezen mikroorganizmusok kimutatását. Bizonyos érzékeny mikroorganizmusok, pl. egyes Haemophilus fajok különleges növekedési faktorokat (pl. NAD vagy V-faktor) igényelnek, melyeket a vérminta biztosít. Amennyiben a vérminta mennyisége 3,0 ml vagy annál kevesebb, ezen mikroorganizmusok kimutatásához a megfelõ szuplementet kell hozzáadni a tápközeghez. Tápanyagkiegészítésként BACTEC FOS Fastidious Organism Supplement használható. Nem élõ organizmusok A tenyésztõ tápközegekbõl készített gram-festett kenetek kis számú, nem élõ mikroorganizmust tartalmazhatnak, melyek a tápközeg összetevõibõl, a festékbõl, az immerziós olajból, az üveg tárgylemezekrõl, illetve az inokuláláshoz használt mintából származhatnak. Ezen kívül a betegtõl származó mintában lehetnek olyan mikroorganizmusok, melyek nem szaporodnak a tenyésztéshez vagy továbbtenyésztéshez használt tápközegben. Az ilyen mintákat szükség esetén a megfelelõ speciális tápközegben kell továbbtenyészteni. 6 A Streptococcus pneumoniae kimutatása Aerob tápközegben az S. pneumoniae általában szemmel láthatóan és a gép által is pozitív, de bizonyos esetekben a Gram-festés, valamint a rutinszerû továbbtenyésztés során sem találhatók mikroorganizmusok. Amennyiben egy anaerob palackot is inokuláltak, ez a mikroorganizmus gyakran kimutatható az anaerob palack aerob továbbtenyésztésével, mivel errõl a mikroorganizmusról többször leírták már, hogy anaerob körülmények között is jól szaporodik. 7 Általános szempontok Az izolátumok optimális kimutatásához 8 10 ml vér szükséges. Ennél kisebb vagy nagyobb térfogat kedvezõtlenül befolyásolhatja a kimutatást és/vagy az érzékelés idõtartamát. A vér tartalmazhat antimikrobiotikumokat vagy egyéb olyan gátló anyagokat, melyek lelassítják, vagy megakadályozzák a mikroorganizmusok szaporodását. Amennyiben a mintában olyan mikroorganizmusok vannak jelen, amelyek nem termelnek elég CO 2 -ot ahhoz, hogy a rendszer kimutassa, illetve a szignifikáns szaporodás még a készülékbe helyezés elõtt megtörtént, fals negatív eredmény születhet. Magas fehérvérsejtszám esetében fals pozitív eredmény születhet. 2

3 VÁRT EREDMÉNYEK ATCC és vad mikroorganizmus-törzsek használatával tenyésztéses vizsgálatokat végeztek tenyésztõpalackonként CFU tartalmú inokulumokkal. A következõkben a BACTEC Standard/10 Aerobic/F Medium tápközegben öt (5) napos idõszak alatt pozitívnak talált mikroorganizmusok listája látható. Acinetobacter anitratus Cryptococcus neoformans Proteus mirabilis Staphylococcus epidermidis Acinetobacter lwoffii Enterobacter cloacae Providencia stuartii Streptococcus pneumoniae Alcaligenes faecalis Enterococcus faecalis Pseudomonas aeruginosa Streptococcus pyogenes (A csoport) Candida (Torulopsis) glabrata Escherichia coli Salmonella typhimurium Xanthomonas maltophilia Candida albicans Haemophilus influenzae Serratia marcescens Corynebacterium J-K Klebsiella pneumoniae Staphylococcus aureus TELJESÍTMÉNYJELLEMZÕK Egy klinikai vizsgálatban összehasonlították a BACTEC Standard/10 Aerobic/F vérkultúra tápközeget a BACTEC Standard Aerobic/F vérkultúra tápközeggel. Összesen párosított palackot értékeltek. Fals pozitív palackot nem találtak. A vizsgálat alatt három fals negatív BACTEC Standard/10 Aerobic/F vérkultúra palackot azonosítottak. A fals negatív eredmények rátája 0,2%. Összesen 113 mikroorganizmust mutattak ki. A kimutatott izolátumokat tápközegek szerint csoportosítva az 1. táblázat tartalmazza. Ezek közül 76 (67,3%) bizonyult klinikailag szignifikánsnak. A 76 klinikailag szignifikáns izolátum közül 53-at (69,7%) mindkét tápközegben kimutattak, 8-at (10,5%) csak a BACTEC Standard/10 Aerobic/F vérkultúra tápközeggel mutattak ki, míg 15-öt (19,7%) csak a BACTEC Standard Aerobic/F vérkultúra tápközeggel mutattak ki. A csak a BACTEC Standard/10 Aerobic/F vérkultúra tápközeggel való kimutatás és a csak a BACTEC Standard Aerobic/F vérkultúra tápközeggel való kimutatás között statisztikailag szignifikáns különbséget nem találtak. A BACTEC Standard/10 Aerobic/F vérkultúra tápközeg átlagos kimutatási ideje 20,4 óra, míg a BACTEC Standard Aerobic/F vérkultúra tápközeg átlagos kimutatási ideje 21,5 óra. 1. táblázat: Klinikai tanulmány izolátumainak kimutatása - Tápközeg fajtája Mikrooganizmus CSAK Standard/10 Aerobic/F-ben kimutatva CSAK Standard Aerobic/F-ben kimutatva MINDKETTÕBEN kimutatva GRAM NEGATÍVAK GRAM POZITÍVAK ÉLESZTÕ A klinikai bevizsgálás alatt BACTEC Standard/10 Aerobic/F-fel kimutatott mikroorganizmusok listája: Candida albicans Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Streptococcus pneumoniae Candida tropicalis Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus Streptococcus fajok Citrobacter diversus Klebsiella pneumoniae Staphylococcus koag. negatív Enterobacter aerogenes Morganella morganii Staphylococcus haemolyticus Enterococcus faecalis Proteus mirabilis Streptococcus constellatus KISZERELÉSEK Kat. sz. Leírás BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials, 50 palackos kiszerelés IRODALOMJEGYZÉK: 1. Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa. 2. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 4. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Standard M22-A3. Quality control of commercially prepared microbiological culture media, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa. 6. Murray, P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller (ed.) Manual of clinical microbiology, 9th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 7. Howden, R.J., J. Clin. Path. 1976, 29:

4 4

5 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland U.S.A BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. BD, BD Logo, BACTEC, FOS, Vacutainer, Luer-Lok and Safety-Lok are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD.

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Szeletkív tápközeg élesztõkhöz és gombákhoz

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Szeletkív tápközeg élesztõkhöz és gombákhoz BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Szeletkív tápközeg élesztõkhöz és gombákhoz Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT BACTEC Mycosis-IC/F tenyésztõ palackok aerob vérkultúrákhoz használandók. Elsõsorban élesztõk és

Részletesebben

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Emésztett szója-kazein tápleves műanyag palackban

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Emésztett szója-kazein tápleves műanyag palackban BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Emésztett szója-kazein tápleves műanyag palackban 8089974(04) 2013-09 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F (pre-redukált,

Részletesebben

8806361JAA 2004/06 Magyar BBL Preparált, kémcsőben és palackban kiszerelt, gombák szelektív tenyésztésére szolgáló táptalaj

8806361JAA 2004/06 Magyar BBL Preparált, kémcsőben és palackban kiszerelt, gombák szelektív tenyésztésére szolgáló táptalaj 8806361JAA 2004/06 Magyar BBL Preparált, kémcsőben és palackban kiszerelt, gombák szelektív tenyésztésére szolgáló táptalaj Sabouraud Dextrose Agar, Emmons, with Gentamicin A jelmagyarázat a használati

Részletesebben

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Supplemented Middlebrook 7H9 and Brain Heart Infusion Broth (Szupplementált Middlebrook 7H9 és Brain Hearth Infusion tápleves) BACTEC 9000MB KÉSZÜLÉKKEL

Részletesebben

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Supplemented Middlebrook 7H9 and Brain Heart Infusion Broth (Szupplementált Middlebrook 7H9 és

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Supplemented Middlebrook 7H9 and Brain Heart Infusion Broth (Szupplementált Middlebrook 7H9 és BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials (Tenyésztőpalackok) Supplemented Middlebrook 7H9 and Brain Heart Infusion Broth (Szupplementált Middlebrook 7H9 és Brain Hearth Infusion tápleves) BD BACTEC fluoreszcens

Részletesebben

BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Emésztett szója-kazein tápleves

BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Emésztett szója-kazein tápleves BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Emésztett szója-kazein tápleves Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A BACTEC Standard Anaerobic/F (pre-redukált, dúsított szója-kazein tápleves CO 2 -vel) típusú tenyésztõpalackok

Részletesebben

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials HASZNÁLATI JAVASLAT A BACTEC Peds Plus/F (dúsított emésztett szója-kazein tápleves CO 2 -vel) típusú tenyésztõpalackok aerob vérkultúrákhoz használandók. Elsõsorban az aerob mikroorganizmusok (fõként baktériumok

Részletesebben

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F (pre-redukált, dúsított szója-kazein tápleves CO 2 -vel) típusú tenyésztõpalackok anaerob vérkultúrákhoz

Részletesebben

BACTEC Mycosis IC/F Culture Vials

BACTEC Mycosis IC/F Culture Vials BACTEC Mycosis IC/F Culture Vials Szeletkív tápközeg élesztőkhöz és gombákhoz PP113JAA(01) 2013-07 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT BACTEC Mycosis IC/F tenyésztő palackok aerob vérkultúrákhoz használandók. Elsősorban

Részletesebben

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ TÁPTALAJOK PA-257434.01 Frissítés: 2008. június 18. BBL CHROMagar MRSAII* HASZNÁLATI JAVASLAT A BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) egy szelektív differenciáló tápközeg

Részletesebben

teszttel, ennek ellenére elõsegíti, hogy a mikobaktérium szuszpenzió egységes és homogén legyen.

teszttel, ennek ellenére elõsegíti, hogy a mikobaktérium szuszpenzió egységes és homogén legyen. BACTEC Diluting Fluid HASZNÁLATI JAVASLAT A BACTEC Hígító Folyadékot olyan eljárások során kell alkalmazni, amikor mikobaktérium tenyészeteket kell az inokuláláshoz hígítani. Legfõbb felhasználási területe

Részletesebben

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ TÁPTALAJOK PA-257481.03 Változat: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium HASZNÁLATI JAVASLAT A BD CHROMagar Orientation Medium egy nem szelektív táptalaj a húgyúti

Részletesebben

A KLASSZIKUS* HÚGYÚTI INFEKCIÓK MIKROBIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA

A KLASSZIKUS* HÚGYÚTI INFEKCIÓK MIKROBIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA A KLASSZIKUS* HÚGYÚTI INFEKCIÓK MIKROBIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA Orvosi Mikrobiológiai Szakmai Kollégium INFEKTOLÓGIA Bevezetés A húgyúti infekciók (HI) kevés kivétellel bakteriális kórképek, az infekcióért

Részletesebben

18 mm átmérõjû körös minõségi és mennyiségi Brewer diagnosztikai készlet a szifilisz szerológiai kimutatására

18 mm átmérõjû körös minõségi és mennyiségi Brewer diagnosztikai készlet a szifilisz szerológiai kimutatására Macro-Vue RPR Card Tests 18 mm átmérõjû körös minõségi és mennyiségi Brewer diagnosztikai készlet a szifilisz szerológiai kimutatására 0212013 2008/05 Magyar HASZNÁLAT JAVASLAT A Macro-Vue RPR (Rapid Plasma

Részletesebben

a NAT-1-1476/2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1476/2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a számú akkreditált státuszhoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége Regionális

Részletesebben

Az intravascularis katéterekkel összefüggő infekciók bakteriológiai diagnosztikája

Az intravascularis katéterekkel összefüggő infekciók bakteriológiai diagnosztikája Az intravascularis katéterekkel összefüggő infekciók bakteriológiai diagnosztikája Konkoly Thege Marianne Szent László Kórház, Mikrobiológiai Laboratórium A klinikai és a mikrobiológiai diagnózis nehézségei

Részletesebben

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATRA KÉSZ LEMEZES TÁPKÖZEG PA-257079.05 Frissítés: 2013. ápr. HASZNÁLATI JAVASLAT A (B csoportú Streptococcus differenciáló agar (Granada tápközeg)) a Streptococcus agalactiae

Részletesebben

BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol

BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol Rev. 08 Március 2007 MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK I II BEVEZETÉS A Sabouraud dextróz agar egy nem szelektív táptalaj patogén

Részletesebben

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ TÁPTALAJOK PA-254060.06 Változat: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) HASZNÁLATI JAVASLAT A BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) és

Részletesebben

BD Oxacillin Screen Agar

BD Oxacillin Screen Agar HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ TÁPTALAJOK PA-257658.01 Frissítés: Oct 2013 HASZNÁLATI JAVASLAT A [oxacillin-szűrő agar; korábbi neve: MRSA Screen Agar (MRSA-szűrő agar)] a methicillin/oxacillin-rezisztens

Részletesebben

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER EREDMÉNYEI (2004. NOVEMBER 2005. OKTÓBER ) EPINFO 2006; 4:49-60.

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER EREDMÉNYEI (2004. NOVEMBER 2005. OKTÓBER ) EPINFO 2006; 4:49-60. A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER EREDMÉNYEI (4. NOVEMBER 5. OKTÓBER ) EPINFO 6; 4:49-6. A Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) 4. november -jén kezdte meg működését. Az NNSR alapvetően

Részletesebben

A baktériumok szaporodása

A baktériumok szaporodása A baktériumok szaporodása Baktériumsejt növekszik, majd osztódik a populáció szaporodik - Optimális körülmények esetén a sejttömeg (sejtszám) exponenciálisan nõ az idõvel - Generációs idõ: az az idõ, ami

Részletesebben

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit HASZNÁLATI JAVASLAT PP119JAA 2007/06 Magyar A BACTEC NAP TB Differenciáló Teszt a Mycobacterium tubreculosis komplex többi mikobaktériumtól való elkülönítésére szolgáló

Részletesebben

biosanitizer új, környezetbarát, vízbázisú fertõtlenítõ

biosanitizer új, környezetbarát, vízbázisú fertõtlenítõ biosanitizer új, környezetbarát, vízbázisú fertõtlenítõ környezetbarát összetétel, hatóanyagai az alkalmazás során vízre és oxigénre bomlanak, nem tartalmaz alkoholt, illékony szerves vegyületeket (VOC),

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A véráram infekciók mikrobiológiai diagnosztikájára

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A véráram infekciók mikrobiológiai diagnosztikájára Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A véráram infekciók mikrobiológiai diagnosztikájára Készítette: Az Orvosi mikrobiológiai Szakmai Kollégium 1. Bevezetés A véráram normálisan steril és számos

Részletesebben

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride I Rev. 08 2007. Január MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK BEVEZETÉS A Lowenstein-Jensen táptalaj mycobaktériumok izolálására

Részletesebben

Suprax 200 mg filmtabletta: 200 mg cefixim (223,84 mg cefixim-trihidrát formában) filmtablettánként.

Suprax 200 mg filmtabletta: 200 mg cefixim (223,84 mg cefixim-trihidrát formában) filmtablettánként. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Suprax 200 mg filmtabletta Suprax 100 mg/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Suprax 200 mg filmtabletta: 200 mg cefixim (223,84 mg cefixim-trihidrát

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE INVANZ 1 g por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1,0 g ertapenem injekciós üvegenként. Ismert hatású segédanyag(ok)

Részletesebben

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Miszti Cecilia DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2013.04.18. A minőségirányítási rendszer Célja: Olyan szabályozott rendszer létrehozása és működtetése,

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1. A GYÓGYSZER NEVE Zinacef 250 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz Zinacef 750 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz Zinacef 250 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz Zinacef 750 mg por oldatos

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Doribax 500 mg por oldatos infúzióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 500 mg doripenemnek megfelelő doripenem-monohidrát injekciós üvegenként.

Részletesebben

VÉDELEM. VÉDELEM JÓ KÖZÉRZET Szárítás Vízszigetelés Hôszigetelés Védelem Dekoráció VÉDELEM JÓ KÖZÉRZET JÓ KÖZÉRZET. Felületképzô rendszer

VÉDELEM. VÉDELEM JÓ KÖZÉRZET Szárítás Vízszigetelés Hôszigetelés Védelem Dekoráció VÉDELEM JÓ KÖZÉRZET JÓ KÖZÉRZET. Felületképzô rendszer ELASTOCOLOR rendszer JÓ KÖZÉRZET Szárítás Vízszigetelés Hôszigetelés Védelem Dekoráció diszperziós elasztomer akrilgyanta bázisú rendszer beton és vasbeton felületek védelmére C.P. MK 705310 (I) 03/2006

Részletesebben

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 HASZNÁLATI JAVASLAT A kvalitatív BACTEC 12B Mycobacteria Medium tápközeg klinikai mintákból (úgymint köpet, gyomor-, vizelet- és szövetminták, mucopurulens

Részletesebben

BD BBL CHROMagar O157

BD BBL CHROMagar O157 HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ TÁPTALAJOK PA241.4 Frissítés: Dec 28 US szabadalom szám 6.16.743 BD BBL CHROMagar O17 RENDELTETÉS BBL CHROMagar O17 egy szelektív táptalaj az Escherichia coli O17:H7

Részletesebben

GasPak EZ Gázfejlesztõ tartályrendszerek

GasPak EZ Gázfejlesztõ tartályrendszerek GasPak EZ Gázfejlesztõ tartályrendszerek 8010412/04 2007/09 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A GasPak EZ Gas Generating Container Systems (Gázfejlesztõ tartályrendszerek) többször használatos rendszerek, amelyekben

Részletesebben

III. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, CÍMKESZÖVEG ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ

III. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, CÍMKESZÖVEG ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ III. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, CÍMKESZÖVEG ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ Megjegyzés: A bizottsági határozat időpontjában ez az alkalmazási előírás, a címkeszöveg és a betegtájékoztató érvényes változata. A

Részletesebben

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz A PHARMAVALID Gyógyszeripari, Méréstechnikai, és Szolgáltató Kft. Mikrobiológiai Laboratórium (1136

Részletesebben

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz A PHARMAVALID Gyógyszeripari, Méréstechnikai, és Szolgáltató Kft. Mikrobiológiai Laboratórium (1136

Részletesebben

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA 2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0. 1 01/2008:20613 javított 6.0 2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

Részletesebben

Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, antimikrobiális szerhasználat és infekciókontroll a bentlakásos szociális intézményekben

Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, antimikrobiális szerhasználat és infekciókontroll a bentlakásos szociális intézményekben Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, antimikrobiális szerhasználat és infekciókontroll a bentlakásos szociális intézményekben Doktori értekezés Szabó Rita Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok

Részletesebben

ANGIOLÓGIA. Elõfordulási gyakoriság. Patofiziológia. Jermendy György: A DIABÉTESZES LÁB

ANGIOLÓGIA. Elõfordulási gyakoriság. Patofiziológia. Jermendy György: A DIABÉTESZES LÁB KÖZLEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEK ANGIOLÓGIA Jermendy György: A DIABÉTESZES LÁB Diabéteszes láb néven a cukorbetegség olyan idült lábszövõdményét értjük, amelynek kialakulásában

Részletesebben

EpinfoNNSR eredmények

EpinfoNNSR eredmények 13. évfolyam 4. szám 2006. február 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoNNSR eredmények Epidemiológiai Információs Hetilap - Sebfertőzés surveillance 49 - Intenzív terápiás osztályok surveillance-a

Részletesebben

a NAT-1-1141/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1141/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1141/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A WESSLING Hungary Kft. Mikrobiológiai Laboratórium-FoodMicro (1047 Budapest, Fóti út 56.) akkreditált

Részletesebben

Baktériumok tenyésztése

Baktériumok tenyésztése Baktériumok tenyésztése Koch posztulátumok A betegből a kórokozó izolálása Izolálás, tenyésztés, tápközegben fenntartás Kísérleti állatba oltva a betegségre jellemző tünetek kialakulása Ezen állatokból

Részletesebben

I/3 Lemez agar táptalaj: (bouillon, 1-3% agar-agar)

I/3 Lemez agar táptalaj: (bouillon, 1-3% agar-agar) I. Steril táptalajok 1. Bouillon 2. Ferde és magas agar I/1,2 Steril táptalajok: Bouillon, Ferdeagar, Magasagar 3. Lemez agar I/3 Lemez agar táptalaj: (bouillon, 1-3% agar-agar) 4. Dúsító táptalajok (húsos

Részletesebben

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATRA KÉSZ LEMEZES TÁPTALAJOK PA-257574.02 Frissítés: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) HASZNÁLATI JAVASLAT A BD MacConkey

Részletesebben

A mikrobiológiai laboratórium szerepe

A mikrobiológiai laboratórium szerepe A mikrobiológiai laboratórium szerepe 7. Fejezet A mikrobiológiai laboratórium szerepe Smilja Kalenic Kulcsfontosságú pontok A mikroorganizmusok fertőző {gensek, melyek szabad szemmel nem l{thatók és széles

Részletesebben

A TB Quick Stain Kit a hideg festési módszer gyorsabb változata A TB Fluorescent Stain Kit M az auramin-o saválló fluoreszcens festés módszere alapján

A TB Quick Stain Kit a hideg festési módszer gyorsabb változata A TB Fluorescent Stain Kit M az auramin-o saválló fluoreszcens festés módszere alapján B TB Stain Kits and Reagents A jelmagyarázat a használati utasítás végén található U 8820201 2005/05 Magyar TB Stain Kit K 1 Kat sz 212522 TB Carbolfuchsin KF Mycobacteriumok Kinyoun-féle (hideg) TB Decolorizer

Részletesebben

a NAT-1-1141/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1141/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1141/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FOODMICRO Minõségellenõrzõ, Termékfejlesztõ és Kutató- Mérnöki Szolgáltató Kft.

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

取扱微生物一覧表 rev.5 ATCC もしくはその他細胞バンク番号. Achromobacter xylosoxidans Acinetobacter baumannii

取扱微生物一覧表 rev.5 ATCC もしくはその他細胞バンク番号. Achromobacter xylosoxidans Acinetobacter baumannii 微生物名 取扱微生物一覧表 ATCC もしくはその他細胞バンク番号 2019.07.02 rev.5 A Acetobacter aceti ATCC 15973 Acholeplasma laidlawii NCTC 10116 Genomic DNA Achromobacter xylosoxidans ATCC 27061 Acinetobacter baumannii ATCC 19606

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Tygacil 50 mg por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Minden 5 ml-es Tygacil injekciós üveg 50 mg tigeciklint tartalmaz.

Részletesebben

- Ceftriaxon Tyrol Pharma 1g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

- Ceftriaxon Tyrol Pharma 1g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMAK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Németország A forgalomba

Részletesebben

A komplikált intraabdominális infekciók mikrobiológiai diagnosztikája és kezelése felnőtt betegeknél Intézeti protokoll

A komplikált intraabdominális infekciók mikrobiológiai diagnosztikája és kezelése felnőtt betegeknél Intézeti protokoll A komplikált intraabdominális infekciók mikrobiológiai diagnosztikája és kezelése felnőtt betegeknél Intézeti protokoll Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 2011. Klasszifikáció:

Részletesebben

B BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials

B BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials B BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials PP105JAA(04) 2016-12 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A BD BACTEC Standard/10 Aerobic/F (dúsított emésztett szója-kazein tápleves CO 2 -vel) típusú BD BACTEC tenyésztőpalackok

Részletesebben

Gram Stain Kits and Reagents (Gram-festék készlet és Reagensek)

Gram Stain Kits and Reagents (Gram-festék készlet és Reagensek) Gram Stain Kits and Reagents (Gram-festék készlet és Reagensek) 8820191JAA 2008/06 Magyar Gram Stain Kit 1 Kat. sz. 212539 Gram Crystal Violet Baktériumok differenciáló festéséhez. Gram Iodine (Stabilizált)

Részletesebben

取扱微生物一覧表 rev.6 ATCC もしくはその他細胞バンク番号. Achromobacter xylosoxidans Acinetobacter baumannii

取扱微生物一覧表 rev.6 ATCC もしくはその他細胞バンク番号. Achromobacter xylosoxidans Acinetobacter baumannii 微生物名 取扱微生物一覧表 ATCC もしくはその他細胞バンク番号 2019.07.10 rev.6 A Acetobacter aceti ATCC 15973 Acholeplasma laidlawii NCTC 10116 Genomic DNA Achromobacter xylosoxidans ATCC 27061 Acinetobacter baumannii ATCC 19606

Részletesebben

mikrobiológiai füzetek 1

mikrobiológiai füzetek 1 mikrobiológiai füzetek 1 A MIKROBIOLÓGIAI MINTAVÉTEL SZABÁLYAI írta: dr. Barcs István egyetemi adjunktus az orvostudomány kandidátusa A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Népegészségtani Intézetének

Részletesebben

A Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer 2008.évi eredményei

A Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer 2008.évi eredményei A Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer 2008.évi eredményei A 2004 negyedik negyedévében indult, aktív fekvőbeteg intézmények nosocomialis fertőzéseinek monitorozására szolgáló, Nemzeti Nosocomialis

Részletesebben

Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában

Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában Prof. Dr. Nagy Erzsébet SZTE, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet, Szeged Siófok, 2008 november 27-29 Fogalmak

Részletesebben

Ivóvíz mikrobiológiai körvizsgálatok értékelése. Bánfi Renáta, Schuler Eszter, dr. Vargha Márta

Ivóvíz mikrobiológiai körvizsgálatok értékelése. Bánfi Renáta, Schuler Eszter, dr. Vargha Márta Ivóvíz mikrobiológiai körvizsgálatok értékelése Bánfi Renáta, Schuler Eszter, dr. Vargha Márta 2011 Körvizsgálatok - 2011 1) Február 28. Escherichia coli Telepszám (37 C) 2) Május 3. Pseudomonas aeruginosa

Részletesebben

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION TEST KIZÁRÓLAG EXPORTRA (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850)

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION TEST KIZÁRÓLAG EXPORTRA (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) FELHASZNÁLÁSI TERÜLET MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION TEST KIZÁRÓLAG EXPORTRA (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) Az ACCUPROBE MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) a NAT-1-1007/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapest Fõváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (3),

Részletesebben

A BAKTÉRIUMOK AZONOSÍTÁSA: BIOKÉMIAI REAKCIÓK. Krizsán Gergely dr.

A BAKTÉRIUMOK AZONOSÍTÁSA: BIOKÉMIAI REAKCIÓK. Krizsán Gergely dr. A BAKTÉRIUMOK AZONOSÍTÁSA: BIOKÉMIAI REAKCIÓK Krizsán Gergely dr. A nitrogén-anyagcserén alapuló tesztek UREÁZ-REAKCIÓ Az urea (karbamid) lebontását katalizálja NH 3 -ra és CO 2 -ra A keletkező NH 3 megnöveli

Részletesebben

Kocák tejtermelési zavara és ami mögötte van 2016. 06. 02. dr. Dobos László

Kocák tejtermelési zavara és ami mögötte van 2016. 06. 02. dr. Dobos László Kocák tejtermelési zavara és ami mögötte van 2016. 06. 02. dr. Dobos László Postpartum Dysgalactia Syndrome PPDS Meghatározás Közvetlenül fialás után kezdődik Tejtermelés zavara (mennyiség és minőség)

Részletesebben

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ LEMEZES TÁPTALAJ Frissítés: 2017. január BD BBL TM CHROMagar TM CPE HASZNÁLATI JAVASLAT A BD BBL CHROMagar CPE szelektív, szűrésre szánt kromogén táptalaj karbapenemázokat

Részletesebben

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ TÁPTALAJOK Frissítés: June 2005. BD BBL CHROMagar MRSA* HASZNÁLATI JAVASLAT BBL CHROMagar MRSA egy szelektáló és differenciáló táptalaj, amelyet eredetileg a meticillinrezisztens

Részletesebben

EZ-FPC mikroorganizmusok

EZ-FPC mikroorganizmusok EZ-FPC mikroorganizmusok Az EZ-FPC mikroorganizmus preparátumok segítségével kihívás elé állíthatóak az ételbiztonsági és ételminőségi minőségi és mennyiségi tesztmódszerek. RENDELTETÉS Az EZ-FPC (Food

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Gazdasági haszonállatok tartástechnológiájának higiéniai kérdései állategészségügyi

Részletesebben

A hemokultúra vételének metodikája

A hemokultúra vételének metodikája A hemokultúra vételének metodikája Hajdú Edit Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 14. Országos Antibiotikum Továbbképző Tanfolyam

Részletesebben

Convenia 80 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára

Convenia 80 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára . AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Convenia 0 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ampulla liofilizált por tartalma: Hatóanyag: 5 mg

Részletesebben

Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez

Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez Szerkesztette: Mészner Zsófia, Ludwig Endre Készítette: Infektológiai, Gyermekgyógyászati és a Fül-Orr-Gégészeti Szakmai Kollégium Bevezetés

Részletesebben

Baktériumok biokémiai vizsgálata

Baktériumok biokémiai vizsgálata Baktériumok biokémiai vizsgálata Baktériumok jellemzése Mikroszkópos morfológia Biokémia Makroszkópos morfológia Biokémiai identifikálás => baktérium fajra jellemző enzimek kimutatása (bizonyos enzim megléte

Részletesebben

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATRA KÉSZ LEMEZES TÁPTALAJOK PA-257585.04 Frissítés: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) HASZNÁLATI JAVASLAT A BBL CHROMagar Staph aureus

Részletesebben

Az Augmentin a következő fertőzések kezelésére javallott felnőtteknél és gyermekeknél. (lásd 4.2, 4.4 és 5.1 pont).

Az Augmentin a következő fertőzések kezelésére javallott felnőtteknél és gyermekeknél. (lásd 4.2, 4.4 és 5.1 pont). 1. A GYÓGYSZER NEVE Augmentin DUO 400 mg/57 mg/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL A belsőleges szuszpenzió elkészítés után 80 mg amoxicillint (amoxicillin-trihidrát

Részletesebben

Immunszupprimáltak, transzplantáltak és immunkompromittáltak infekciói. ORFI, 2016 Kádár János

Immunszupprimáltak, transzplantáltak és immunkompromittáltak infekciói. ORFI, 2016 Kádár János Immunszupprimáltak, transzplantáltak és immunkompromittáltak infekciói ORFI, 2016 Kádár János Kikről beszélünk malignitás (nem kontrollált) kemo/radioterápia haemopoieticus őssejt / solid szerv átültetés

Részletesebben

BACTEC MGIT 960 SIRE Kitek

BACTEC MGIT 960 SIRE Kitek BACTEC MGIT 960 SIRE Kitek a Mycobacterium tuberculosis antimycobacteriális szerekkel szembeni érzékenységének teszteléséhez 8008200 2007/03 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A BACTEC MGIT 960 SIRE Kit egy gyors,

Részletesebben

I. A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) 2009. ÉVI EREDMÉNYEI

I. A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) 2009. ÉVI EREDMÉNYEI I. A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) 2009. ÉVI EREDMÉNYEI 1. AZ NNSR KÖTELEZŐ JELENTÉSEI 1.A. NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK Az ÁNTSZ regionális és kistérségi intézetei az OEK Kórházi járványügyi

Részletesebben

NANOEZÜST ALAPÚ ANTIBAKTERIÁLIS SZÓRHATÓ SZOL KIFEJLESZTÉSE MŰANYAG FELÜLETEKRE

NANOEZÜST ALAPÚ ANTIBAKTERIÁLIS SZÓRHATÓ SZOL KIFEJLESZTÉSE MŰANYAG FELÜLETEKRE NANOEZÜST ALAPÚ ANTIBAKTERIÁLIS SZÓRHATÓ SZOL KIFEJLESZTÉSE MŰANYAG FELÜLETEKRE Gábor Tamás1, Hermann Zsolt2, Hubai László3 1: PhD, 2: kutató, 3: kutató NANOCENTER Kft. BEVEZETÉS A nanorészecskéket tartalmazó

Részletesebben

BD Mueller Hinton Chocolate Agar

BD Mueller Hinton Chocolate Agar HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ TÁPTALAJOK PA-254035.05 Változat: Sep 2011 BD Mueller Hinton Chocolate Agar HASZNÁLATI JAVASLAT A BD Mueller Hinton Chocolate Agar táptalajt a klinikai mintákból

Részletesebben

Nosocomialis infekciókat okozó baktériumok tipizálásának jelentősége a kórházi járványok felderítésében

Nosocomialis infekciókat okozó baktériumok tipizálásának jelentősége a kórházi járványok felderítésében Nosocomialis infekciókat okozó baktériumok tipizálásának jelentősége a kórházi járványok felderítésében Pászti Judit OEK Fágtipizálási és molekuláris epidemiológiai osztály Tipizálás - általában Bakteriológiai

Részletesebben

I. Steril táptalajok

I. Steril táptalajok Gyakorlati vizsga I. Steril táptalajok 1. Bouillon, 2. Ferde agar, magas agar 4. Dúsító táptalajok: húsos bouillon 3., 5., 6.: Lemez agar, véres agar és csokoládé agar 7. Szelektív és differenciáló táptalajok

Részletesebben

Molekuláris diagnosztika

Molekuláris diagnosztika CE-IVD LightCycler System Real-time PCR - as flexible as you are Molekuláris diagnosztika Becságh Péter Roche Magyarország Kft MOLSZE 2007. 08. 30. BIOKÉMIA: az élet molekuláris logikája MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA:

Részletesebben

A Mycobacterium tuberculosis gyógyszerérzékenységi vizsgálatához

A Mycobacterium tuberculosis gyógyszerérzékenységi vizsgálatához BACTEC MGIT 960 PZA Kit HASZNÁLATI JAVASLAT A Mycobacterium tuberculosis gyógyszerérzékenységi vizsgálatához A BACTEC MGIT 960 PZA Kit egy gyors, kvalitatív eljárás a tenyészetbõl vett Mycobacterium tuberculosis

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Candida albicans, C. dubliniensis, C. krusei és C. tropicalis fajok paradox növekedése nagy koncentrációjú caspofungin jelenlétében Írta: Dr. Varga István DEBRECENI

Részletesebben

A tigecyclin in vitro hatékonysága Magyarországon multicentrikus tanulmány 2006

A tigecyclin in vitro hatékonysága Magyarországon multicentrikus tanulmány 2006 A tigecyclin in vitro hatékonysága agyarországon multicentrikus tanulmány 26 Konkoly Thege arianne, Nikolova adka és a ikrobiológiai unkacsoport A POSZTANTIBIOTIKU ÉA BAD BUGS: NO DUGS AZ AIKAI INFKTOLÓGIAI

Részletesebben

III. Melléklet Alkalmazási előírás, Címkeszöveg és betegtájékoztató

III. Melléklet Alkalmazási előírás, Címkeszöveg és betegtájékoztató III. Melléklet Alkalmazási előírás, Címkeszöveg és betegtájékoztató Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírások, cimkeszövegek és betegtájékoztatók a Bizottsági Döntés kiadásakor érvényes változatok. A Bizottsági

Részletesebben

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATRA KÉSZ LEMEZES TÁPTALAJOK PA-257606.02 Frissítés: 2016. január BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) HASZNÁLATI JAVASLAT A BBL CHROMagar ESBL (Biplate) szelektív, szűrésre használt

Részletesebben

III. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, CÍMKESZÖVEG ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ

III. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, CÍMKESZÖVEG ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ III. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, CÍMKESZÖVEG ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ Megjegyzés: Ez az alkalmazási előírás, címkeszöveg és betegtájékoztató a Bizottság Határozata időpontjában érvényes verzió. A Bizottság

Részletesebben

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz Aqua ad iniectabilia Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA AD INIECTABILIA Injekcióhoz való víz 01/2009:0169 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ Az injekcióhoz való vizet parenterális felhasználásra szánt gyógyszerek előállításához

Részletesebben

CANDIDAtest 21. Kódszám: 10010220

CANDIDAtest 21. Kódszám: 10010220 In vitro diagnosztikum Kódszám: 0000 A készlet alkalmas a legtöbb klinikailag fontos élesztı szokásos azonosítására standardizált reakciókkal és specifikus adatbázissal. A készlet biokémiai teszttel (színképzı

Részletesebben

Nemzetközi Szájhigiéniai Napló

Nemzetközi Szájhigiéniai Napló J. Int Oral Health 2010 Minden jog fenntartva Ganoderma lucidum tartalmú fogkrém gombaölő hatása Candida albicans ellen egy in vitro tanulmány Arati Nayak M.D.S.*, Rangnath N. Nayak M.D.S.**, Kishore Bhat

Részletesebben

a NAT-1-0834/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0834/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0834/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PHARMAVALID Gyógyszeripari, Méréstechnikai, és Szolgáltató Kft. Mikrobiológiai Laboratórium

Részletesebben

AQUA VALDE PURIFICATA. Nagytisztaságú víz

AQUA VALDE PURIFICATA. Nagytisztaságú víz Aqua valde purificata Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA VALDE PURIFICATA Nagytisztaságú víz 01/2009:1927 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ A nagytisztaságú víz azon gyógyszerek előállítására szánt víz, amelyekhez

Részletesebben

Baktériumok szaporodása különböz anyagokon. Dipl.-Ing.Eckhard Vo, Wendel GmbH. Dipl.-Ing. Christian Störch, Herborn

Baktériumok szaporodása különböz anyagokon. Dipl.-Ing.Eckhard Vo, Wendel GmbH. Dipl.-Ing. Christian Störch, Herborn Baktériumok szaporodása különböz anyagokon. Dipl.-Ing.Eckhard Vo, Wendel GmbH. Dipl.-Ing. Christian Störch, Herborn (Email-Mitteilungen, 2/2008) (Fordította: Dr Való Magdolna) 1. Bevezetés Az eladás az

Részletesebben

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit BACTEC S.I.R.E. Drug Kit PP118JAA 2007/06 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A BACTEC S.I.R.E. Drug Kit a Mycobacterium tuberculosis tesztelése során a BACTEC 12B Medium-mal való használathoz szükséges antimikrobiotikumokat

Részletesebben

III. Melléklet Alkalmazási előírás, Címkeszöveg és betegtájékoztató

III. Melléklet Alkalmazási előírás, Címkeszöveg és betegtájékoztató III. Melléklet Alkalmazási előírás, Címkeszöveg és betegtájékoztató Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírások, cimkeszövegek és betegtájékoztatók a Bizottsági Döntés kiadásakor érvényes változatok. A Bizottsági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatra kész és félkész tápközegekhez

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatra kész és félkész tápközegekhez ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.01 Készült: July 2009 ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatra kész és félkész tápközegekhez Ez a dokumentum további információkat tartalmaz a Használati Útmutatóról, valamint

Részletesebben

2. Melyik virulenciafaktor felelős a Listeria monocytogenes intracelluláris terjedéséért? A ActA B CagA C Yop D pertactin

2. Melyik virulenciafaktor felelős a Listeria monocytogenes intracelluláris terjedéséért? A ActA B CagA C Yop D pertactin Név: soportszám: H kód: GYSZRŰ VÁLSZTÁS 1. rucella átvitelében szerepet játszik, KIVÉV: aerosol transzmisszió nem pasztőrözött tej fogyasztása emberről emberre való terjedés szarvasmarha abortummal való

Részletesebben