JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY MEGJEGYZÉSEK ÉS ELLENTMONDÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY MEGJEGYZÉSEK ÉS ELLENTMONDÁSOK"

Átírás

1 5. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM DECEMBER JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY MEGJEGYZÉSEK ÉS ELLENTMONDÁSOK Bevetjük a gyógyítás talaját? Az ABCSG-12 vizsgálat eredményei új fejezetet nyitnak a korai emlôrák ellátásában teret hódító adjuváns biszfoszfonát-kezelés történetében Philippe L. Bedard, Department of Medical Oncology, Jules Bordet Institute, Brüsszel, Belgium Jean-Jacques Body, Department of Medicine, Centre Hospitalier Universitaire Brugmann; Université Libre de Bruxelles, Brüsszel, Belgium Martine J. Piccart-Gebhart, Department of Medical Oncology, Jules Bordet Institute; Université Libre de Bruxelles, Brüsszel, Belgium Elsô képviselôjük 1865-beli kifejlesztését követôen a biszfoszfonátokat fôként ipari célokra használták, többek között a kalcium-karbonát szövetszálak közötti kicsapódásának kivédésére a textiliparban, ezen kívül a mezôgazdaságban vagy az olajiparban. 1 Több mint egy évszázaddal késôbb állatkísérletekben kimutatták, hogy a biszfoszfonátok gátolják a csontreszorpciót. 2 Azóta már tudományosan bizonyított, hogy a biszfoszfonátok alkalmasak a hypercalcaemia, a Paget-kór és az osteoporosis kezelésére, és csökkentik az emlôrák, 3 5 a prosztatarák 6 és a plazmasejtes neopláziák 7 csontáttéteivel összefüggô morbiditást. Az American Society of Clinical Oncology (ASCO) ajánlása szerint csontáttétet adó emlôrák esetén a biszfoszfonátok széles körû és mielôbbi alkalmazása javasolt a vázrendszeri szövôdmények, köztük a patológiás törések, a fenyegetô vagy már bekövetkezett csonttörések miatti mûtétek, a sugárkezelés, a gerincvelôi kompresszió és a hypercalcaemia megelôzése érdekében. 8,9 A közelmúltban egy nemzetközi szakértôi testület arra a következtetésre jutott, hogy a biszfoszfonátok számos különféle daganattípus csontáttétei esetén csökkentik a vázrendszeri szövôdmények gyakoriságát és súlyosságát. 10 A daganatterápia által elôidézett csontpusztulás esetén megfontolandónak tartják a biszfoszfonát-kezelést, ha a betegnél jelen vannak a csonttörés kockázati tényezôi, az adjuváns terápiában azonban nem javasolják a biszfoszfonátok alkalmazását. Az áttétes emlôrákban szenvedô nôk körében végzett klinikai vizsgálatok nem igazolták, hogy a biszfoszfonátok kedvezôen befolyásolnák a teljes túlélést (OS, overall survival), 3 5 nem kizárt azonban, hogy a betegség koraibb stádiumában megkezdett kezelés hatással van a hosszú távú túlélésre. Ahogy a daganatsejtek szóródnak a csontvelôbe, beindul a csontpusztulás önfenntartó ördögi köre, amikor is az egyes tumorsejtekbôl olyan növekedési faktorok szabadulnak fel, amelyek hatására a strómasejtek és az osteoblastok RANKLtermelésbe (receptor activator for nuclear factor k B ligand, nukleáris faktor kappa-b receptoraktivátor liganduma) kezdenek, amelynek hatására aktiválódnak az osteoclastok. Az aktiválódott osteoclastok a csontmátrix reszorpcióját eredményezik, ezzel párhuzamosan pedig nagyhatású növekedési faktorok szabadulnak fel a csont mátrixállományából, amelyek azután elôsegítik a daganatsejtek kolonizációját, gátolják az apoptózist és fokozzák a proliferációt. 11,12 Az osteoclastok potens gátlószereiként ható biszfoszfonátok megszakítják ezt az önfenntartó körfolyamatot. Három klinikai vizsgálatban, amelyekben a per os adható, nitrogénmentes clodronat alkalmazását tanulmányozták korai emlôrákban, vegyes eredményekre jutottak a kutatók A Németországban, egyetlen vizsgálóközpontban, 302 vizsgálati alany bevonásával végzett tanulmányban a csontszövetbeli és a visceralis metasztázisok szembeszökô csökkenését, továbbá a betegségmentes túlélés (DFS, disease-free survival) és az OS javulását igazolták a korai stádiumú, de kimutatható csontáttétet adó emlôrák kétéves adjuváns clodronatkezelése kapcsán. 13 Hosszabb követés után a DFS és a csontáttétektôl, illetve a visceralis metasztázisoktól mentes túlélés terén megmutatkozó különbség eltûnt, az OS-nyereség azonban megmaradt. 16 Egy ennél nagyobb esetszámú, placebokontrollos, multicentrikus tanulmányban az I III. stádiumú emlôrák standard terápiája mellett hasonló adagolás szerint alkalmazott, két évig tartó orális clodronat-kezelés csökken- 359

2 Bedard, Body és Piccart-Gebhart tette a csontáttétek incidenciáját és javította a teljes túlélést, a nem csontszövetbeli metasztázisok kialakulása tekintetében azonban nem mutattak ki különbséget. 14,17 Egy kis betegszámú finn vizsgálatban ezzel szemben arra a megállapításra jutottak, hogy a 3 évig tartó adjuváns clodronat-kezelés nem javítja a teljes túlélést és nem befolyásolja a csontáttétek megjelenését, míg a nem vázrendszeri metasztázisokra kifejezetten kedvezôtlen hatást gyakorol, különösen az öszrogénreceptor-negatív emlôrák eseteiben. 18,19 Felmerült, hogy ezeket az eredményeket torzíthatta a clodronattal kezelt és a kontrollként puszta megfigyelésnek alávetett betegcsoportok kiegyensúlyozottságának hiánya. A rendelkezésre álló adatok alapján amelyek egy metaanalízis keretében együttesen feldolgozva sem váltak meggyôzôvé az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA, US Food and Drug Administration) bejelentette, hogy az emlôrák adjuváns terápiájában mindaddig nem hagyja jóvá a clodronat alkalmazását, ameddig rendelkezésre nem állnak az NSABP (National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project) folyamatban lévô, B-34 jelzésû tanulmányának eredményei, amelyben I. és II. stádiumú emlôrákban szenvedô nôk egy 3323 fôs populációja részesül véletlen besorolás alapján 3 évig tartó clodronat- vagy placebokezelésben. 20 Okkal feltételezhetô, hogy az újabb generációs biszfoszfonátok a korábbiaknál nagyobb hatékonyságúak. A nitrogénatomot nem tartalmazó biszfoszfonátok (pl. clodronat) metabolizmusa során egy olyan adenozin-trifoszfát-analóg keletkezhet, amely toxikus hatást fejt ki a macrophagokra és az osteoclastokra. A nitrogéntartalmú biszfoszfonátok köztük a zoledronsav és az ibandronat teljesen más mechanizmussal fejtik ki hatásukat, és sokkal hatékonyabban gátolják az osteoclastok mediálta csontreszorpciót. A mevalonát közvetítette reakcióutat gátolják azt a folyamatot, ami kulcsfontosságú intracelluláris szignálfehérjék prenilációját eredményezi. 21 Az érintett fehérjék között sok olyan guanozin-trifoszfát-kötô peptid van, amelyek nélkülözhetetlenek a szignáltranszdukcióhoz ilyen például az Rho és a Ras, amelyek az osteoclastok olyan kulcsfontosságú funkcióit egyebek mellett a kötôdést és a túlélést szabályozzák. A preniláció gátlása megváltoztatja a sejtmembrán integritását és az osteoclastok apoptózisát indítja el. Kimutatták továbbá, hogy a nitrogéntartalmú biszfoszfonátok közvetlenül indukálják a daganatsejtek apoptózisát, gátolják az angiogenesist, kivédik a tumorsejtek csontszövethez való adhézióját és strómaállománybeli invázióját, valamint állatkísérletben szinergizmus révén a clodronatnál erôteljesebben képesek fokozni a daganatellenes kemoterápia, az endokrin kezelés és a sugárterápia hatását. 22,23 Okkal feltételezhetô az is, hogy a nitrogéntartalmú biszfoszfonátok a csontbeli mikrokörnyezeten kívül is daganatellenes hatást fejthetnek ki. Egérkísérletben, az emlô zsírpárnáiba implantált emlôráksejtek jelenlétében, a zoledronsav kivédte a csont-, máj- és tüdôáttétek kialakulását és meghosszabbította a kezelt egerek teljes túlélését. 24 A zoledronsav és a doxorubicin kombinációja szinergista daganatellenes hatást fejtett ki a primer emlôrák egérmodelljében, és a mikroszkópos vizsgálat nem mutatott daganatos elváltozást a vázrendszeren kívül. 25 E megfigyeléseket látszanak alátámasztani az AZURE (Adjuvant Zoledronic Acid Reduce Recurrence) vizsgálat elôzetes eredményei is, amelyek szerint a neoadjuváns kemoterápia kiegészítôjeként alkalmazott zoledronsav-kezelés hatására kisebb a reziduális tumorméret, és a betegek nagyobb hányadánál következik be patológiai vizsgálattal igazolt teljes remisszió, mint az önmagában alkalmazott kemoterápia mellett. 26 Tudomásunk szerint az Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group Gnant és munkatársai 27 által közzétett ABCSG-12 jelzésû vizsgálata volt az elsô olyan tanulmány, amely felvetette, hogy a nitrogéntartalmú biszfoszfonátok kiegészítô alkalmazása javítja a korai stádiumú emlôrák hosszú távú kimenetelét. Ugyanezen kutatócsoport egy korábbi vizsgálatának (ABCSG-5) eredményeire 28 építve az újabb tanulmányban faktoriális elrendezésben végzett véletlen besorolás alapján menopausa elôtt álló és I II. stádiumú emlôrákban szenvedô nôk egy 1803 fôs populációját kezelték havi rendszerességgel goserelin (a gonadotropinreleasing hormon agonistája) és tamoxifen vagy anastrozol kombinációjával 3 éven át. A másodszori randomizáció értelmében a betegek egy részénél hathavonta zoledronsavval is kiegészítették a 3 évig tartó kezelést. Gnant és munkacsoportja 29 korábban már kimutatta, hogy a zoledronsav mind az anastrozollal, mind a tamoxifennel kezelt betegek körében kivédheti a csontszövetpusztulást az adjuváns terápia 3 éve alatt. Jóllehet két évvel az endokrin kezelés befejezése után a csontvesztés részleges helyreállását figyelték meg a zoledronsavval nem kezelt betegek körében, a zoledronsav-terápiában részesülôk esetében viszont nagyobbnak mérték a csont ásványianyag-denzitását 5 évvel a kezelés után, mint a kezelés megindítása elôtt (+ 4,0%; p = 0,02). 30 Mediánértékben 48 hónapos követés mellett a 4 éves DFS 92%-nak, a 4 éves OS 98%-nak adódott a teljes vizsgált populációban, noha a beválasztott nôk 30%-ánál nyirokcsomói áttétet adott az emlôtumor, így esetükben nem alkalmaztak adjuváns kemoterápiát. A tamoxifen- és az anastrozol-csoport összehasonlításakor nem sikerült különbséget kimutatni a DFS és az OS tekintetében, megjegyzendô azonban, hogy a vizsgálat statisztikai ereje nem volt elegendô olyan kismértékû hatás kimutatásához, amekkoráról a postmenopausában lévô nôk aromatázgátlóval végzett kezelése kapcsán más vizsgálatokban beszámoltak A kezelés zoledronsavval történô kiegészítése statisztikailag szignifikánsan, 36%-kal csökkentette a DFShez kapcsolódó események kockázatát (kockázati arány [HR, hazard ratio], 0,64; 95%-os megbízhatósági tartomány [CI, confidence interval], 0,46 0,91; p = 0,01), és trendszerûen javította a teljes túlélést (HR, 0,60; 95% CI, 0,32 1,11; p = 0,11). Bár az eredmények közzétételéig összesen 137 DFSeseményt regisztráltak, úgy tûnik, a zoledronsav az emlôrákhoz kapcsolódó DFS-események minden típusát csökkentette 360 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

3 Megjegyzések és ellentmondások (így a távoli csontszöveti és nem csontszöveti metasztázisok megjelenését, a locoregionalis kiújulást és az ellenoldali emlôdaganatok kialakulását), és alig okozott toxikus tüneteket. Ezek az érdekes eredmények éppen annyi kérdést vetnek fel, ahányra választ adnak. Nevezetesen, ismerve a biszfoszfonátok pluripotens preklinikai hatásait, milyen mechanizmus állhat a DFS terén megfigyelt különbségek hátterében? Vagy, ha Paget daganatos áttétképzésre vonatkozó termékenységi elméletébôl 34 merítünk, vajon a biszfoszfonátok a magot, a talajt vagy e kettô együttesét támadják? A talajt tekintve, az önmagában alkalmazott endokrin kezelés 36 hónap alatt drámaian, 14,4%-kal csökkentette a csontok összásványianyag-sûrûségét az ABCSG-12 vizsgálatban, a terápia zoledronsavval történô kiegészítése azonban tompította ezt a hatást. 29 A menopausa elôtt álló nôk korai emlôrákjának ellátásában alkalmazott aromatázgátlás és a petefészekmûködés egyidejû gátlása a kezeléssel összefüggô csontvesztés legpotensebb indukátora. 35 Ha a csontátépülés (turnover) markereinek szérumszintje már a kezelést megelôzôen is emelkedett, ez elôre jelezheti a csontáttétektôl mentes túlélés várhatóan rövidebb idôtartamát. 36 Az ABCSG-12 vizsgálatban a hároméves endokrin kezelés befejezésekor a zoledronsav-terápiától mentes betegek körében szignifikánsan nagyobb fokú csontpusztulást mutattak ki a lumbalis csigolyák területén az anastrozol + goserelin, mint a tamoxifen + goserelin kombinációval kezelt csoportban ( 17,4% vs. 11,6%). Az elôre nem tervezetten elvégzett alcsoportelemzés arra engedett következtetni, hogy a kiegészítô zoledronsav-kezelés kedvezô hatása az anastrozol alkalmazásával függhet össze, ami azt az elméletet igazolja, hogy a biszfoszfonátok meddôvé tehetik az effajta daganatterápiával elôállított termékeny talajt. Egy másik lehetséges magyarázat, hogy sokkal inkább a csont mátrixállományának kezdeti állapota, mintsem a csontvesztés üteme határozza meg, hogy a keringô daganatsejtek képesek-e proliferálni a csontszöveti mikrokörnyezetben. Sajnálatos módon, a kezelés megindítása elôtt mindössze a vizsgálati alanyok egy 400 fôs alcsoportjánál végeztek csontsûrûségmérést az ABCSG-12 tanulmányban, így további vizsgálatok szükségesek e lényeges kérdés megválaszolásához. Vajon a keringô emlôráksejtek számára rossz minôségûnek bizonyuló talaj létrehozása a felelôs azért, hogy a zoledronsav alkalmazásakor a DFS-események minden típusának gyakorisága csökkent az ABCSG-12 vizsgálatban? 27 A preklinikai vizsgálatok tanúsága szerint a zoledronsav daganatellenes hatása függ az alkalmazott dózistól és az adagolási rendtôl. 37 Az ABCSG-12 tanulmányban alkalmazott zoledronsavkezelés (hathavonta 4 mg, 3 éven át) nem feltétlenül volt kellôen intenzív ahhoz, hogy a klinikai kimenetelben megfigyelt különbségek magyarázataként a szer közvetlen daganatellenes hatást fejtsen ki a csontszöveten kívül. Az áttétes emlôrákban szenvedô betegek mintegy 70%-ánál csontáttétek is megjelennek a kórlefolyás során. Post mortem szövetmintákon végzett termékenységi vizsgálatai során Paget 34 arra a megállapításra jutott, hogy a távoli metasztázisok lokalizációja egyértelmûen eltér annak függvényében, mely szövet daganata szolgál az áttét eredetéül. Mi több, a primer emlôdaganatok spektrumán belül is megfigyelhetôk különbségek, nevezetesen a luminalis (vagy ösztrogénreceptort expresszáló) altípusok gyakrabban adnak pleuralis és csontáttéteket, míg a basalis és a humán epidermális növekedési faktor 2-es típusú receptorát expresszáló (HER-2-pozitív) altípusokat nagyobb eséllyel kísérik agyi, máj- és tüdôáttétek. 38 Az ABCSG-12 tanulmányba csak olyan, menopausa elôtt álló betegeket vontak be, akik daganata érzékenynek bizonyult az endokrin kezelésre, ami azt jelzi, hogy a mag jellege döntô fontosságú lehet a csontszövetbe irányuló áttétek eradikációját szolgáló stratégia szempontjából megfelelô betegek kiválogatásakor. A rövidesen publikálásra kerülô, tágabb beválasztási szempontok alapján végzett klinikai vizsgálatok köztük az NSABP B-34 tanulmánya és az AZURE BIG (Breast International Group) 1-04 vizsgálata eredményei segíthetnek e kérdés tisztázásában. Lehetséges, hogy a génexpressziós profil meghatározása ugyancsak segíthet a csontáttétek szempontjából veszélyeztetett, korai stádiumú emlôrákban szenvedô betegek kórjóslatának pontosabb meghatározásában. 39 A korai vizsgálatok arra utalnak, hogy a sejtadhézióval és a fibroblast-növekedési faktor/map-kináz (mitogen-activated protein kinase) közvetítette jelátviteli úttal kapcsolatban álló gének kiemelt szerepet játszhatnak az emlôrák csontáttéteinek létrejöttében. 39,40 Ha azt feltételezzük, hogy a biszfoszfonátok azáltal fejtik ki hatásukat, hogy a fogékony magok számára kedvezôtlenné változtatják a táptalajt, nem könnyû magyarázatot adni arra, miért csökkent a nem csontszöveti áttétek és a lokoregionális kiújulás gyakorisága az ABCSG-12 vizsgálatban. 27 Bár a fent említett érdekes megfigyelések helyességének megerôsítéséhez hosszabb távú követés szükséges, az a megállapítás, hogy a csontrendszerre ható kezelés csökkentheti a nem csontszöveti áttétek és a lokoregionális kiújulás gyakoriságát, vitathatóvá teszi azt a ma elfogadott paradigmát, miszerint a daganat kiindulási helyétôl távol esô területekre történô szisztémás szóródás a kórfolyamat progressziójának egy késôi szakaszában következik be. Egérmodellen végzett kitûnô kísérletek alapján felvetôdött, hogy a daganatsejtek már a kórfolyamat korai stádiumában szóródhatnak a premalignus léziók területérôl, és az így elszármazó tumorsejtek már az elôtt kimutatható áttétet képezhetnek, hogy a primer tumor ténylegesen invazívvá válna. 41 Lehetséges, hogy a biszfoszfonátok azáltal képesek megelôzni a vázrendszeren kívüli áttétek és a lokoregionális kiújulás létrejöttét, hogy a csontszöveti mikrokörnyezetben eradikálják a disszeminált, de még inaktív daganatsejteket? A korai klinikai vizsgálatok azt jelzik, hogy a zoledronsav-kezelés fokozhatja a csontvelôbeli disszeminált daganatsejtek kiürülésének ütemét Ez azt az aggasztó lehetôséget veti fel, hogy az ilyen minimális reziduális betegség korai eliminációja lehet az ABCSG-12 vizsgálatban megfigyelt vázrendszeri, vázrendszeren kívüli és lokoregionális kiújulás hátterében álló folyamatok elôfutára. 361

4 Bedard, Body és Piccart-Gebhart A daganatsejtek Hanahan és munkatársai 45 által leírt hatféle szerzett képessége a rák ismertetôjele közül két tulajdonságról, a szöveti invázióról és az áttétképzésrôl rendelkezünk a legkevesebb ismerettel. Napjainkban már lehetôség van a keringésben lévô ritka daganatsejt-szubpopulációk kimutatására és azok molekuláris jellemzôinek megállapítására azon betegek esetében, akiknél klinikailag nyilvánvaló áttét még nincs jelen. 46 Az ABCSG-12 tanulmány jól mutatja, milyen sok kérdés vár még tisztázásra a daganatos áttétképzés folyamatát illetôen. Új terápiás eljárások széles skálájának támadáspontja a csontszövetbeli mikrokörnyezet ilyenek például nukleáris faktor-b-ligandum receptoraktivátorára, az Src-re, a cathepsin-k-ra és az a v b 3 -integrinekre specifikus gátlószerek; várhatóan ezek fogják képezni a korai stádiumú emlôrák jövôbeli klinikai vizsgálatainak bázisát. Az ABCSG- 12 vizsgálat reménykeltô eredményeit hasznosítva e jövôbeli kutatásokban helyet kell kapnia a biomarker-kifejlesztés felgyorsítására alkalmas új technológiai eljárásoknak, és a vizsgálatoknak minden bizonnyal bôvíteniük kell ismereteinket a daganatok áttétképzésének biológiájáról. Kérdés, hogy a mindennapi gyakorlatban szabad-e az adjuváns kezelés részévé tenni a biszfoszfonátokat addig, ameddig ezen új és izgalmas ismeretek megszerzésére várunk. Egyetlen véletlen besorolásos vizsgálat, amelyben 137 DFSesemény fordult elô, nem elegendô a jelenlegi standard kezelés megváltoztatásához. Az ABCSG-12 tanulmány nyílt elrendezése torzítást idézhetett elô azáltal, hogy elôsegítette a csontáttétek korábbi detektálását a standard kezelés ágán. A korai hatékonysági eredmények hosszú távú fennmaradásának igazolásához hosszabb követés szükséges. Mivel felvetôdött, hogy az ABCSG-12 tanulmányban a zoledronsavkezelés hatását alapvetôen befolyásolhatta az anastrozol + goserelin alkotta experimentális kombinációs kezelés, és az endokrin kezelés standard idôtartamnál rövidebb, mindössze 3 évig tartó alkalmazásával kapcsolatban is kételyek merültek fel, valószínûleg túlságosan korai lenne a korai stádiumú emlôrák miatt kezelt betegek mindegyikét adjuváns biszfoszfonát-terápiában részesíteni. A kérdés végleges megítélésével célszerûnek látszik várni az NSABP B-34 és az AZURE vizsgálatok eredményeinek publikálásáig, habár a hatékonysági elemzések közzétételének késedelme felveti, hogy a vártnál kisebb a végpontesemények gyakorisága vagy esetleg a biszfoszfonátok alkalmazása nem okoz szignifikáns különbséget a kimenetelben. Mindazonáltal, az ABCSG-12 vizsgálatban megfigyelt drámai terápiás hatás és elenyészô toxicitás 27 alapján feltétlenül érdemes beszélnünk arról, milyen elônyökkel járhat a kezeléssel összefüggô csontszövetpusztulás és a következményes törések kivédése és esetlegesen az emlôrák relapszusának csökkentése szempontjából, ha nemcsak a kórfolyamat elôrehaladtával, hanem már korai stádiumban megkezdjük a hathavonkénti zoledronsavkezelést azon menopausza elôtt álló nôk esetében, akiknél az adjuváns ellátás keretében a petefészek-mûködés szuppressziójára kerül sor. ÉRDEKÜTKÖZÉS LEHETÔSÉGE MIATT KIZÁRT SZERZÔK Noha minden szerzô kitöltötte az érdekütközésre vonatkozó nyilatkozatot, az alábbi szerzôk vagy családtagjaik esetében felmerült az anyagi motiváció lehetôsége. Az U jelzéssel minôsített kapcsolatban a szerzô nem részesült díjazásban, a C jelzés pedig a szerzô díjazását jelzi. A fenti kategóriák részletes leírása és az ASCO érdekütközéssel kapcsolatos állásfoglalásának további részleteiért, kérjük, olvassa el a kizáró nyilatkozatot (Author Disclosure Declaration) és a szerzôknek szóló útmutatót (Information for Contributors), amely az eredeti folyóirat minden számának elején megtalálható. Alkalmazotti viszony vagy vezetô pozíció: N/A Szaktanácsadó: N/A Részvényes: N/A Díjazás: N/A Kutatási támogatás: Martine J. Piccart-Gebhart, AstraZeneca, Novartis Szakvélemény: N/A Egyéb: N/A A SZERZÔK HOZZÁJÁRULÁSA A KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A tanulmány ötlete és megtervezése: Philippe L. Bedard, Jean-Jacques Body, Martine J. Piccart-Gebhart Adminisztratív segítség: Martine J. Piccart-Gebhart A kéziratot elkészítette: Philippe L. Bedard, Jean-Jacques Body, Martine J. Piccart-Gebhart A kézirat végsô jóváhagyása: Philippe L. Bedard, Jean- Jacques Body, Martine J. Piccart-Gebhart HIVATKOZÁSOK 1. Fleisch H: Development of bisphosphonates. Breast Cancer Res 4:30-34, Fleisch H, Russell RGG, Bisaz S, et al: The influence of pyrophosphate analogues (diphosphonates) on the precipitation and dissolution of calcium phosphate in vitro and in vivo. Calcif Tissue Res 2:10-10a, 1968 (suppl) 3. Paterson AH, Powles TJ, Kanis JA, et al: Double-blind controlled trial of oral clodronate in patients with bone metastases from breast cancer. J Clin Oncol 11:59-65, Hortobagyi GN, Theriault RL, Porter L, et al: Efficacy of pamidronate in reducing skeletal complications in patients with breast cancer and lytic bone metastases: Protocol 19 Aredia Breast Cancer Study Group. N Engl J Med 335: , Theriault RL, Lipton A, Hortobagyi GN, et al: Pamidronate reduces skeletal morbidity in women with advanced breast cancer and lytic bone lesions: A randomized, placebo-controlled trial Protocol 18 Aredia Breast Cancer Study Group. J Clin Oncol 17: , Saad F, Gleason DM, Murray R, et al: A randomized, placebo-controlled trial of zoledronic acid in patients with hormone-refractory metastatic prostate carcinoma. J Natl Cancer Inst 94: , Berenson JR, Lichtenstein A, Porter L, et al: Efficacy of pamidronate in reducing skeletal events in patients with advanced multiple myeloma: Myeloma Aredia Study Group. N Engl J Med 334: , Hillner BE, Ingle JN, Berenson JR, et al: American Society of Clinical Oncology guideline on the role of bisphosphonates in breast cancer: American Society of Clinical Oncology Bisphosphonates Expert Panel. J Clin Oncol 18: , Hillner BE, Ingle JN, Chlebowski RT, et al: American Society of Clinical Oncology 2003 update on the role of bisphosphonates and bone health issues in women with breast cancer. J Clin Oncol 21: , Aapro M, Abrahamsson PA, Body JJ, et al: Guidance on the use of bisphosphonates in solid tumours: Recommendations of an international expert panel. Ann Oncol 19: , Guise TA, Mundy GR: Cancer and bone. Endocr Rev 19:18-54, Roodman GD: Mechanisms of bone metastasis. N Engl J Med 350: , Diel IJ, Solomayer EF, Costa SD, et al: Reduction in new metastases in breast cancer with adjuvant clodronate treatment. N Engl J Med 339: , Powles T, Paterson S, Kanis JA, et al: Randomized, placebo-controlled trial of clodronate in patients with primary operable breast cancer. J Clin Oncol 20: , JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

5 Megjegyzések és ellentmondások 15. Saarto T, Blomqvist C, Virkkunen P, et al: Adjuvant clodronate treatment does not reduce the frequency of skeletal metastases in node-positive breast cancer patients: 5-year results of a randomized controlled trial. J Clin Oncol 19:10-17, Jaschke A, Bastert G, Solomayer EF, et al: Adjuvant clodronate treatment improves the overall survival of primary breast cancer patients with micrometastases to bone marrow: A longtime follow-up. J Clin Oncol 22:9s, 2004 (suppl; abstr 529) 17. Powles T, Paterson A, McCloskey E, et al: Reduction in bone relapse and improved survival with oral clodronate for adjuvant treatment of operable breast cancer [ISRCTN ]. Breast Cancer Res 8:R13, Saarto T, Vehmanen L, Elomaa I, et al: The effect of clodronate and antioestrogens on bone loss associated with oestrogen withdrawal in postmenopausal women with breast cancer. Br J Cancer 84: , Saarto T, Vehmanen L, Virkkunen P, et al: Ten-year follow-up of a randomized controlled trial of adjuvant clodronate treatment in node-positive breast cancer patients. Acta Oncol 43: , Bayer HealthCare Pharmaceuticals: Further trial data awaited for Bonefos (NDA) in the U.S. tx_ttnews%5btt_news%5d_11177&tx_ttnews%5bbackpid%5d_386&chash_ b03e7f4a Luckman SP, Hughes DE, Coxon FP, et al: Nitrogen-containing bisphosphonates inhibit the mevalonate pathway and prevent post-translational prenylation of GTP-binding proteins, including Ras. J Bone Miner Res 13: , Paterson AH: The role of bisphosphonates in early breast cancer. Oncologist 11:13-19, 2006 (suppl 1) 23. Winter MC, Holen I, Coleman RE: Exploring the anti-tumour activity of bisphosphonates in early breast cancer. Cancer Treat Rev 34: , Hiraga T, Williams PJ, Mundy GR, et al: The bisphosphonate ibandronate promotes apoptosis in MDA-MB-231 human breast cancer cells in bone metastases. Cancer Res 61: , Ottewell PD, Monkkonen H, Jones M, et al: Antitumor effects of doxorubicin followed by zoledronic acid in a mouse model of breast cancer. J Natl Cancer Inst 100: , Winter MC, Thorpe HC, Burkinshaw R, et al: The addition of zoledronic acid to neoadjuvant chemotherapy may influence pathological response: Exploratory evidence for direct anti-tumor activity in breast cancer. Cancer Res 69:5101, Gnant M, Mlineritsch B, Schippinger W, et al: Endocrine therapy plus zoledronic acid in premenopausal breast cancer. N Engl J Med 360: , Jakesz R, Hausmaninger H, Kubista E, et al: Randomized adjuvant trial of tamoxifen and goserelin versus cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil: Evidence for the superiority of treatment with endocrine blockade in premenopausal patients with hormone-responsive breast cancer Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group Trial 5. J Clin Oncol 20: , Gnant MF, Mlineritsch B, Luschin-Ebengreuth G, et al: Zoledronic acid prevents cancer treatment-induced bone loss in premenopausal women receiving adjuvant endocrine therapy for hormone-responsive breast cancer: A report from the Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group. J Clin Oncol 25: , Gnant M, Mlineritsch B, Luschin-Ebengreuth G, et al: Adjuvant endocrine therapy plus zoledronic acid in premenopausal women with early-stage breast cancer: 5-year follow-up of the ABCSG-12 bone-mineral density substudy. Lancet Oncol 9: , Baum M, Budzar AU, Cuzick J, et al: Anastrozole alone or in combination with tamoxifen versus tamoxifen alone for adjuvant treatment of postmenopausal women with early breast cancer: First results of the ATAC randomised trial. Lancet 359: , Coombes RC, Hall E, Gibson LJ, et al: A randomized trial of exemestane after two to three years of tamoxifen therapy in postmenopausal women with primary breast cancer. N Engl J Med 350: , Thurlimann B, Keshaviah A, Coates AS, et al: A comparison of letrozole and tamoxifen in postmenopausal women with early breast cancer. N Engl J Med 353: , Paget S: The distribution of secondary growths in cancer of the breast. Lancet 133: , Coleman RE, Body JJ, Gralow JR, et al: Bone loss in patients with breast cancer receiving aromatase inhibitors and associated treatment strategies. Cancer Treat Rev 34:S31-S42, Lipton A, Chapman JW, Demers L, et al: Use of elevated bone turnover to predict bone metastasis. J Clin Oncol 26:28s, 2008 (suppl; abstr 591) 37. Green JR: Bisphosphonates: Preclinical review. Oncologist 9:3-13, 2004 (suppl 4) 38. Smid M, Wang Y, Zhang Y, et al: Subtypes of breast cancer show preferential site of relapse. Cancer Res 68: , Smid M, Wang Y, Klijn JG, et al: Genes associated with breast cancer metastatic to bone. J Clin Oncol 24: , Kang Y, Siegel PM, Shu W, et al: A multigenic program mediating breast cancer metastasis to bone. Cancer Cell 3: , Hüsemann Y, Geigl JB, Schubert F, et al: Systemic spread is an early step in breast cancer. Cancer Cell 13:58-68, Lin A, Park J, Melisko M, et al: Zoledronic acid (ZA) as adjuvant therapy for women with early stage breast cancer and disseminated tumor cells (DTC) in bone marrow (BM). 6th European Breast Cancer Conference, Berlin, Germany, April 15-19, 2008, (abstr 242) 43. Rack BK, Jueckstock J, Genss EM, et al: Effect of zoledronate on persisting isolated tumor cells in the bone marrow of patients without recurrence of early breast cancer. Breast Cancer Res Treat 106:S40, 2007 (suppl 1; abstr 511) 44. Solomayer E, Gebauer G, Hirnle P, et al: Influence of zoledronic acid on disseminated tumor cells (DTC) in primary breast cancer patients. Cancer Res 69:2048, Hanahan D, Weinberg RA: The hallmarks of cancer. Cell 100:57-70, Nagrath S, Sequist LV, Maheswaran S, et al: Isolation of rare circulating tumour cells in cancer patients by microchip technology. Nature 450: ,

A zoledronsav klinikai és preklinikai. Dr. Nagykálnai Tamás Magyar Szenológiai Társaság Kongresszusa Balatonfüred 2009. október 9.-10.

A zoledronsav klinikai és preklinikai. Dr. Nagykálnai Tamás Magyar Szenológiai Társaság Kongresszusa Balatonfüred 2009. október 9.-10. A zoledronsav klinikai és preklinikai evidenciái az emlőrák kezelésében Dr. Nagykálnai Tamás Magyar Szenológiai Társaság Kongresszusa Balatonfüred 2009. október 9.-10. Kísérleti modellekben antitumoros

Részletesebben

Onkológiai betegek és az oszteoporózis

Onkológiai betegek és az oszteoporózis Onkológiai betegek és az oszteoporózis Dr. Nusser Nóra Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház (2011.) Oszteoporózis (OP) jelentősége Az első törésig tünetmentes! Az 50 év feletti nők 50%-ának, férfiak

Részletesebben

A pamidronát használata emlôrák csontáttétes eseteiben

A pamidronát használata emlôrák csontáttétes eseteiben A pamidronát használata emlôrák csontáttétes eseteiben Eredeti közlemény Nagykálnai Tamás, Landherr László, Zatkóné Puskás Gabriella, Gyuricska Annamária Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza, Onkoradiológiai

Részletesebben

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985.

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985. 1 Publications: 1. Landherr L, Siminszky M, Patonay P, Patyánik M, Stumpf J. Bucca tumoros betegeink 3 és 5 éves túlélési eredményei 285 kezelt esetnél. MFE Szájsebészeti Szekció Kongresszusának gyűjteményes

Részletesebben

adjuváns endokrin kezelések kezdeni, váltani, kiterjeszteni?

adjuváns endokrin kezelések kezdeni, váltani, kiterjeszteni? Nagykálnai Tamás Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest Nagy betegszámú randomizált klinikai vizsgálatok eredményei bizonyították, hogy a posztmenopauzális nők hormonérzékeny korai emlőrákja

Részletesebben

Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában

Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában 5. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2009. ÁPRILIS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY SZERKESZTÔSÉGI KÖZLEMÉNY Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában Charles D. Blanke Division

Részletesebben

Metasztatikus HER2+ emlőrák kezelése: pertuzumab-trasztuzumab és docetaxel kombinációval szerzett tapasztalataink esetismertetés kapcsán

Metasztatikus HER2+ emlőrák kezelése: pertuzumab-trasztuzumab és docetaxel kombinációval szerzett tapasztalataink esetismertetés kapcsán Metasztatikus HER2+ emlőrák kezelése: pertuzumab-trasztuzumab és docetaxel kombinációval szerzett tapasztalataink esetismertetés kapcsán Dr. Gelencsér Viktória, Dr. Boér Katalin Szent Margit Kórház, Onkológiai

Részletesebben

Pamidronát-dinátrium. EU RMP VI. Rész: Termékenkénti összefoglaló a Kockázatértékelési Tervben megadott tevékenységekről

Pamidronát-dinátrium. EU RMP VI. Rész: Termékenkénti összefoglaló a Kockázatértékelési Tervben megadott tevékenységekről NOVARTIS Gyógyszerbiztonságosság és epidemiológia Pamidronát-dinátrium ARD233 EU RMP VI. Rész: Termékenkénti összefoglaló a Kockázatértékelési Tervben megadott tevékenységekről Hatóanyag Késztermék Forg.

Részletesebben

OncotypeDX Korai emlőrák és a genetika biztosan mindent tudunk betegünkről a helyes terápia megválasztásához? Boér Katalin

OncotypeDX Korai emlőrák és a genetika biztosan mindent tudunk betegünkről a helyes terápia megválasztásához? Boér Katalin OncotypeDX Korai emlőrák és a genetika biztosan mindent tudunk betegünkről a helyes terápia megválasztásához? Boér Katalin Korai HR+, HER2- emlőrák kezelése ormonterápia emoterápia - előnye 4,4% lasszikus

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Kecskemét Május 18. Az előadás az AstraZeneca Kft. felkérésére készült Engedélyszám: PEFA0134HU20130516 Kiknél

Részletesebben

HORMONKEZELÉSEK. A hormonkezelés típusai

HORMONKEZELÉSEK. A hormonkezelés típusai HORMONKEZELÉSEK A prosztatarák kialakulásában és progressziójában kulcsszerepük van a prosztatasejtek növekedését, működését és szaporodását elősegítő férfi nemi hormonoknak, az androgéneknek. Az androgének

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS 3. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2007. OKTÓBER JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY Az adjuváns kezelésként háromhavonta alkalmazott depó leuprorelin-acetát és a cyclophosphamid + methotrexat + fluorouracil

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre 10 Összefoglaló Összefoglaló Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre összpontosított, melyek az osztódó rákos sejteket célozzák meg. Jelenleg, nagy hangsúly fektetődik

Részletesebben

MAGYOT évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest

MAGYOT évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest MAGYOT 2017. évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest A petefészekrákok kezelésében nem régen került bevezetésre egy újabb fenntartó kezelés BRCA mutációt hordozó (szomatikus vagy germinális) magas

Részletesebben

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Eredeti közlemény Bodoky György Fôvárosi Szent László és Szent István Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest A szolid daganatok korszerû

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY 3. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 27. AUGUSZTUS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY A zoledronsav megelôzi a rákbetegség kezelését kísérô csontvesztést hormonszenzitív emlôrák miatt endokrin kezelésben részesülô,

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió összefüggései Szentmártoni Gy., Zergényi É., Torgyík L., Tóth A., Szita A., Dank M. SE Radiológiai és Onkoterápiás

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐ ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Magyar Szemorvostársaság Neuroophthalmológiai Szekciójának Szimpóziuma 2011 Június 16. Terápia Gyulladáscsökkentés Neuroregeneráció Immunmoduláló kezelések Első

Részletesebben

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr.

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Kovács Attila 1 Emlőrák Világszerte a 5. leggyakoribb rák nőkben (valamennyi

Részletesebben

A célzott biológiai kezelés helye az emlôrák kombinált kiegészítô kezelésében

A célzott biológiai kezelés helye az emlôrák kombinált kiegészítô kezelésében A célzott biológiai kezelés helye az emlôrák kombinált kiegészítô kezelésében LÁNG ISTVÁN DR, HITRE ERIKA DR. Országos Onkológiai Intézet, B Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály,

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Docetaxel kombinációs kezeléssel (TAC) szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában

Docetaxel kombinációs kezeléssel (TAC) szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában Docetaxel kombinációs kezeléssel () szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában BCIRG 001 randomizált, multicentrikus fázis III vizsgálat hazai eredményei Boér Katalin, 1 Láng István,

Részletesebben

A CSONTÁTTÉTKÉPZŐDÉS MOLEKULÁRIS ALAPJAI ÉS CÉLZOTT TERÁPIÁJA

A CSONTÁTTÉTKÉPZŐDÉS MOLEKULÁRIS ALAPJAI ÉS CÉLZOTT TERÁPIÁJA A CSONTÁTTÉTKÉPZŐDÉS MOLEKULÁRIS ALAPJAI ÉS CÉLZOTT TERÁPIÁJA Tímár József Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet, Budapest A csontáttétképzés számos szolid daganat progressziójának jellegzetessége,

Részletesebben

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta Polgár Cs. Mészáros N. Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum Mammográfiás szűrés harmadik szűrési ciklus (2006-2007)

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Diagnózis és prognózis

Diagnózis és prognózis Diagnózis, prognózis Általános vizsgálat Diagnózis és prognózis Fizikális vizsgálat Endoszkópia Képalkotás Sebészi feltárás A kezelés megválasztása Specifikus elemzés Kórszövettan/citológia Klinikai kémia

Részletesebben

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái Dr. Landherr László Uzsoki Utcai Kórház Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma - 2012 Klinikai igények Az eredetileg rosszabb prognózisú HER2-pozitív emlőrák

Részletesebben

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Riesz Péter dr. Nyírády Péter dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum, Budapest Az elmúlt

Részletesebben

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÁS

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÁS 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2010. április Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Gyulladásos vagy lokálisan elôrehaladott emlôrák esetén hasonlóan jó hatású a neoadjuváns kemoterápia,

Részletesebben

Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a PD-L1 és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása

Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a PD-L1 és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása Téglási Vanda, MoldvayJudit, Fábián Katalin, Csala Irén, PipekOrsolya, Bagó Attila,

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Anasztrozol-kezelésben részesülő, posztmenopauzális emlőrákos betegek életminőségi vizsgálatának összefoglalása

Anasztrozol-kezelésben részesülő, posztmenopauzális emlőrákos betegek életminőségi vizsgálatának összefoglalása 242 Gyógyszergyári közlemény Anasztrozol-kezelésben részesülő, posztmenopauzális emlőrákos betegek életminőségi vizsgálatának összefoglalása Horváth Zsolt Debreceni Egyetem, Onkológiai Intézet Köszönhetően

Részletesebben

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea San Antonio Breast Cancer Symposium Dr. Tőkés Tímea San Antonio, Texas, USA Henry B. Gonzalez Convention Center December 10-14, 2013 SABCS 2013 Több, mint 7500 résztvevő, több, mint 70 országból Továbbképzések,

Részletesebben

A tumorágy kiegészítô besugárzásának hatása a lokális daganatmentességre emlômegtartó mûtét után

A tumorágy kiegészítô besugárzásának hatása a lokális daganatmentességre emlômegtartó mûtét után A tumorágy kiegészítô besugárzásának hatása a lokális daganatmentességre emlômegtartó mûtét után Az Országos Onkológiai Intézet randomizált boost vizsgálatának elsô eredményei Polgár Csaba 1, Fodor János

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

II./3.10.: Csontáttétek kezelése

II./3.10.: Csontáttétek kezelése II./3.10.: Csontáttétek kezelése Szentmártoni Gyöngyvér, Tóth Andrea, Dank Magdolna Ebben a fejezetben a csontáttétek kezelésének lehetőségeit tekintjük át, érintve az epidemiológia, etiológia és a tünetek,

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Az adjuváns trastuzumab-terápia költséghatékonysága a humán epidermális növekedési faktor 2-es típusú receptorát expresszáló emlôdaganatok esetében

Az adjuváns trastuzumab-terápia költséghatékonysága a humán epidermális növekedési faktor 2-es típusú receptorát expresszáló emlôdaganatok esetében 3. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. JÚNIUS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, Divisione di Medicina Interna, Ospedale Civile, Casorate Primo; és Laboratorio

Részletesebben

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén Dr. Bánhidy Ferenc Emlőrák Várandósság alatt az emlőrák az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganattípus. Pregnancy associated breast cancer

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Fertility and Sterility, Vol. 88, No. 5, November 2007, kiadó: American Society for Reproductive

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

Változások az emlő sebészetében

Változások az emlő sebészetében Változások az emlő sebészetében Maráz Róbert, Boross Gábor Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ Sebészet fejlődése Elméleti ismeretek fejlődése Diagnosztika

Részletesebben

Fulvestrant (Faslodex ) hormonérzékeny emlőrákban. Áttekintés

Fulvestrant (Faslodex ) hormonérzékeny emlőrákban. Áttekintés Összefoglaló közlemény 251 Fulvestrant (Faslodex ) hormonérzékeny emlőrákban. Áttekintés Nagykálnai Tamás¹, Landherr László², Laczó Ibolya³, Pikó Béla³ ¹Budapest, XV. ker. Egészségügyi Intézményei, Onkológia,

Részletesebben

AZ EMLŐDAGANATOK PRIMER SZISZTÉMÁS KEMOTERÁPIÁRA ADOTT VÁLASZA AZ IMMUNHISZTOKÉMIAI FENOTÍPUS TÜKRÉBEN

AZ EMLŐDAGANATOK PRIMER SZISZTÉMÁS KEMOTERÁPIÁRA ADOTT VÁLASZA AZ IMMUNHISZTOKÉMIAI FENOTÍPUS TÜKRÉBEN AZ EMLŐDAGANATOK PRIMER SZISZTÉMÁS KEMOTERÁPIÁRA ADOTT VÁLASZA AZ IMMUNHISZTOKÉMIAI FENOTÍPUS TÜKRÉBEN Kulka Janina 1*, Tőkés Anna-Mária 1*, Tóth Adrienn Ildikó 1, Szász Attila Marcell 1, Farkas Andrea

Részletesebben

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekben a korcsoportokban ez a leggyakoribb daganatos halálozási

Részletesebben

Daganatos csontáttétek gyógyszeres kezelése: biszfoszfonátok és denosumab

Daganatos csontáttétek gyógyszeres kezelése: biszfoszfonátok és denosumab GYÓGYSZERGYÁRI KÖZLEMÉNY 175 Daganatos csontáttétek gyógyszeres kezelése: biszfoszfonátok és denosumab LANDHERR LÁSZLÓ¹, NAGYKÁLNAI TAMÁS² ¹Fővárosi Onkoradiológiai Központ, Budapest, Uzsoki Utcai Kórház,

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. Az emlőrák komplex onkológiai kezelése Az emlőrák progresszív és heterogén betegség.

Részletesebben

A korai emlőrák egyénre szabott kezelése

A korai emlőrák egyénre szabott kezelése A korai emlőrák egyénre szabott kezelése Ph.D. Tézis Dr. Kelemen Gyöngyi Témavezető: Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Onkoterápiás Klinika Szeged 2012 2 1.

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

Trastuzumab (Herceptin) a HER-2-pozitív korai emlôrák adjuváns kezelésében

Trastuzumab (Herceptin) a HER-2-pozitív korai emlôrák adjuváns kezelésében rastuzumab (Herceptin) a HER--pozitív korai emlôrák adjuváns kezelésében Összefoglaló Láng István, Hitre Erika Országos Onkológiai Intézet B Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály,

Részletesebben

Emlőrák központi idegrendszeri áttéteinek komplex kezelése

Emlőrák központi idegrendszeri áttéteinek komplex kezelése Emlőrák központi idegrendszeri áttéteinek komplex kezelése Sipos László, Fedorcsák Imre, Banczerowski Péter, Marosfői Miklós, Bajcsay András *, Horváth Ákos *, Kontra Gábor * Országos Idegtudományi Intézet

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

Evidencia vagy ígéret? Evidencián alapuló orvoslás a haematológiában

Evidencia vagy ígéret? Evidencián alapuló orvoslás a haematológiában Evidencia vagy ígéret? Evidencián alapuló orvoslás a haematológiában Dr. Mikala Gábor Egy. Szt István és Szent László Kórház Haematológiai és Őssejt-Transzplantációs Osztály Lymphoma és Myeloma Terápiás

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN Ph.D. Tézis /rövidített változat/ Dr. Maráz Anikó Témavezető: Dr. Hideghéty Katalin, Ph.D. Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései 2006/3 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 153 A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései Új tetracyclin-jelöléses módszer az anabolikus kezelés rövid távú hatásainak longitudinális vizsgálatára egyszeri crista

Részletesebben

Az emlôrák adjuváns kezelésének fejlôdése Bonadonnától a taxánokig

Az emlôrák adjuváns kezelésének fejlôdése Bonadonnától a taxánokig Az emlôrák adjuváns kezelésének fejlôdése Bonadonnától a taxánokig Gyógyszeripari Nagykálnai Tamás Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza, Budapest A szerzô összefoglalja az emlôrák adjuváns kemoterápiájának

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS 6. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Az elôrehaladott stádiumú emlôrák gyakorisága és az emlôrák mortalitása a mammográfiás szûréssel kapcsolatos

Részletesebben

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál TPA és CA 15-3 a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál Bevezetés Az emlôrák a leggyakoribb rosszindulatú betegség nôknél. Elôfordulásának gyakorisága 100.000 személybôl átlagosan 60 eset (1)

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Ibandronsav Sandoz 2 mg/2 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz ibandronsav

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Ibandronsav Sandoz 2 mg/2 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz ibandronsav BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Ibandronsav Sandoz 2 mg/2 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz ibandronsav Mielott elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelme sen az alábbi

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

"A genius is one per cent inspiration and ninety nine per cent perspiration." Thomas A. Edison

A genius is one per cent inspiration and ninety nine per cent perspiration. Thomas A. Edison "A genius is one per cent inspiration and ninety nine per cent perspiration." Thomas A. Edison Zorn-Keszthelyi Rita laborvezető Hisztopatológia Kft, Pécs www.histopat.hu Pécs, 2013. június 7. Alapítás

Részletesebben

A terhességi emlőrák patológiája

A terhességi emlőrák patológiája A terhességi emlőrák patológiája Kulka Janina, Székely Borbála, Szász A. Marcell, Madaras Lilla, Baranyák Zsuzsa, Dank Magdolna, Tőkés Anna-Mária Semmelweis Egyetem Budapest II. sz. Patológiai Intézet

Részletesebben

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY 7. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2011. OKTÓBER Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY A lokoregionális recidíva fokozott kockázata módosított radikális mastectomiával és adjuváns radioterápiával,

Részletesebben

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása Összefoglaló Ajánlások a felnőttek tej- és tejtermék-fogyasztására A felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A tej és tejtermékekből származó

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

Emlődaganatok célzott kezelése

Emlődaganatok célzott kezelése Emlődaganatok célzott kezelése Dr. Tőkés Tímea Semmelweis Egyetem Onkológiai Központ Sorlie et al. PNAS u September 11, 2001 u vol. 98 u no. 19 u 10869 10874 Az emlőrák heterogén betegség biológiai és

Részletesebben

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása I. melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések,

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr! Tisztelt Főszerkesztő Úr! Érdeklődéssel olvastam a 2013. márciusi online számban A főszerkesztő dilemmája című cikket ( http:///szakma/mro/cikk/a_foszerkeszto_dilemmaja.html), amelyben a fő hangsúly arra

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

Tudományos következtetések

Tudományos következtetések II. Melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott alkalmazási előírás, címkeszöveg és betegtájékoztató módosításával kapcsolatos tudományos következtetések és indokolások 7 Tudományos következtetések

Részletesebben

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink 2005.-2015. Szerző: Dinka Tibor, Abasiute A. George, Bodócs Ildikó, Kiss Csaba, Kelemen János, Kovács László, Kovács Ottó, Szántó Zoltán,

Részletesebben

Solid tumorok korszerű kezelése szimpózium

Solid tumorok korszerű kezelése szimpózium Prof. Dr. Eckhardt Sándor akadémikus 80. születésnapja alkalmából rendezett tudományos ülés Prof. Dr. Eckhardt Sándor akadémikus 80. születésnapja alkalmából rendezett tudományos ülés Rendező: Magyar Onkológusok

Részletesebben

A kemoterápia idôtartama elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban: véletlen besorolásos vizsgálatok áttekintése és metaanalízise

A kemoterápia idôtartama elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban: véletlen besorolásos vizsgálatok áttekintése és metaanalízise 5. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2009. OKTÓBER JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY A kemoterápia idôtartama elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban: véletlen besorolásos vizsgálatok áttekintése és metaanalízise

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Emlődaganatok gyógyszeres kezelés. Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék

Emlődaganatok gyógyszeres kezelés. Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék Emlődaganatok gyógyszeres kezelés Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék Epidemiológia Kb.7000-8000 új eset évente Mo-on Idősebbek betegsége: -25 éves korban: 5/100 000-50 éves korban: 150/100 000-75

Részletesebben

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Oktató Kórház Sebészeti Érsebészeti Osztály*, Nukleáris Medicina Osztály**, Pathológiai Osztály***,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1/33 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Resolor 1 mg-os filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg prukaloprid filmtablettánként (prukaloprid-szukcinát formájában).

Részletesebben