Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÁS"

Átírás

1 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM április Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Gyulladásos vagy lokálisan elôrehaladott emlôrák esetén hasonlóan jó hatású a neoadjuváns kemoterápia, mint az operábilis emlôrák eseteiben: a GeparTrio vizsgálat másodlagos végpontadatainak elemzése Serban Dan Costa, Sibylle Loibl, Manfred Kaufmann, Dirk-Michael Zahm, Jörn Hilfrich, Jens Huober, Holger Eidtmann, Andreas du Bois, Jens-Uwe Blohmer, Beyhan Ataseven, Erich Weiss, Hans Tesch, Bernd Gerber, Klaus H. Baumann, Christoph Thomssen, Georg Peter Breitbach, Shaip Ibishi, Christian Jackisch, Keyur Mehta és Gunter von Minckwitz Universitäts-Frauenklinik, Magdeburg; German Breast Group, Neu-Isenburg; Universitäts-Frauenklinik; CHOP GmbH, Frankfurt; SRH-Waldklinikum, Gera; Frauenklinik Henriettenstiftung, Hannover; Universitäts-Frauenklinik, Kiel; Horst-Schmidt Kliniken, Wiesbaden; St Gertrauden Hospital, Berlin; Rot Kreuz Krankenhaus, München; Frauenklinik, Bö blingen; Universitäts-Frauenklinik, Rostock; Universitäts-Frauenklinik, Marburg; Universitäts-Frauenklinik, Halle (Saale); Frauenklinik, Neunkirchen; Universitätsklinik, Göttingen; Frauenklinik, Offenbach, Németország; és Senologiezentrum Ostschweiz, St. Gallen, Svájc. Közlésre benyújtva: április 8-án; elfogadva: szeptember 12-én; az internetes változat a nyomtatott verziót megelôzôen, november 9-én jelent meg a honlapon. A közlemény elkészítéséhez az Amgen, a Roche és a sanofi-aventis szabad felhasználású ösztöndíjai nyújtottak anyagi támogatást. A közleményt a German Breast Group készítette. Nyilatkozat: Az esetleges anyagi támogatással és a munkamegosztással kapcsolatos szerzôi nyilatkozat a közlemény végén található. A klinikai vizsgálatok gyûjtôlinkje a JCO.org internetes oldalon található meg. Levelezési cím: von Minckwitz, MD, PhD, German Breast Group, GBG Forschungs, GmbH Schleussnerstrasse 42, Neu-Isenburg, Germany; American Society of Clinical Oncology X/10/ /$20.00 DOI: /JCO ÖSSZEFOGLALÁS Célkitûzés Gyulladásos vagy lokálisan elôrehaladott emlôrák esetén a neoadjuváns kemoterápia és az ezt kö vetô mastectomia a választandó kezelés, ilyen esetekben azonban kevésbé tartják ha té kony nak e terápiás megközelítést, mint az operábilis emlôrák eseteiben. Közleményünkben a GeparTrio vizsgálat gyulladásos emlôrákban (IBC, inflammatory breast cancer; ct4) vagy lokáli san elôrehaladott emlôrákban (LABC, locally advanced breast cancer; ct4a-c vagy cn3; IIIB vagy IIIC stádium) szenvedô résztvevôinek és operábilis emlôrák (OBC, operable breast cancer; ct2-3) miatt kezelt betegeinek prospektív összehasonlítását tesszük közzé. Betegek és módszerek A vizsgálati alanyokat a daganat stádiuma szerint rétegeztük, majd véletlen besorolás alapján hat vagy nyolc ciklusban docetaxel/doxorubicin/cyclophosphamid (TAC) kombinációval vagy kétciklusnyi TAC sémával és négyciklusnyi vinorelbin/capecitabin kombinációval kezeltük. A vizsgálat másodlagos célkitûzésének eredményét, azaz a teljes patológiai remisszió (pcr, pa thologic complete response; definíció szerint sem az emlôszövetben, sem a nyirok csomókban nin csenek kimutatható invazív/nem invazív tumorsejtek) stádiumok szerinti gya koriságával kapcsolatos eredményeket tesszük közzé. Eredmények A tanulmányban összesen 287 IBC-vel (n = 93) vagy LABC-vel (n = 194) diagnosztizált és 1777 OBC-ben szenvedô beteg vett részt. A vizsgálat kezdetén sorrendben a következô jellemzôket állapítottuk meg a háromféle daganattípus által érintett betegekrôl: medián tumorméret 8,0 cm, 7,0 cm, illetve 4,0 cm (p < 0,001); többszörös léziók gyakorisága 31,2%, 27,3%, illetve 19,6% (p < 0,001); nyirokcsomó-érintettség elôfordulási aránya 86,6%, 71,2%, illetve 51,6% (p < 0,001); grade 3 elváltozás gyakorisága 44,4%, 30,4%, illetve 39,9% (p = 0,178); a lobuláris-invazív szövettani típus elôfordulási aránya 7,5%, 17,5%, illetve 13,3% (p = 0,673); a hormonreceptor-negatív daganatok aránya 38,0%, 20,0%, illetve 36,4% (p = 0,008); a humán növekedési faktor 2-es típusú receptorát expresszáló tumorok aránya 45,1%, 38,9%, illetve 35,7% (p = 0,158). A pcr tekintetében a hatásarány IBC esetén 8,6%-nak, LABC esetén 11,3%-nak, OBC esetén 17,7%- nak adódott (p = 0,002); ugyanilyen sorrendben a fizikális vagy ultrahangvizsgálattal kimutatható teljes vagy részleges remisszió tekintetében 71,0%-os, 69,6%-os, illetve 83,4%-os hatásarányt (p < 0,001), míg az emlômegtartó mûtét vonatkozásában 12,9%-os, 33,0%-os, illetve 69,9%-os hatásarányt (p < 0,001) állapítottunk meg. A p-értékek minden esetben az IBC és az LABC együt tesének OBC-vel történô összehasonlítására vonatkoznak. A többváltozós elemzés alapján ön magában a tumorstádium nem bizonyult a pcr független elôrejelzôjének (esélyhányados [OR, odds ratio], 1,51; 95%-os megbízhatósági tartomány [CI, confidence interval] 0,88 2,59; p = 0,13). Következtetések A betegek daganatainak kezdeti jellemzôit is figyelembe véve nem mutattunk ki különbséget a neoadjuváns kemoterápiára adott válaszreakció terén a tumorstádium függvényében. J Clin Oncol 28: American Society of Clinical Oncology 72

2 Gyulladásos vagy lokálisan elôrehaladott emlôrák neoadjuváns kemoterápiája BEVEZETÉS A lokálisan előrehaladott emlőrák (LABC, locally advanced breast cancer) és a gyulladásos emlőrák (IBC, inflammatory breast cancer) ellátására már jóval az előtt a neoadjuváns (primer vagy preoperatív) kemoterápiát tekintették választandó eljárásnak, hogy e terápiás megközelítést a primer, operábilis emlőrák (OBC, operable breast cancer) eseteiben is alkalmazni kezdték. 1 3 Az inoperábilis emlőrák neoadjuváns szisztémás terápiájának célja, hogy a daganat megkisebbítésével növeljék a műtéti kezelés lehetőségét. Jóllehet néhány klinikai vizsgálatban kimutatták, hogy az emlőmegtartó műtét kivitelezhető, illetve a primer inoperábilis emlőrák eseteiben a lokális terjedés és a távoli áttétek kialakulása szempontjából is elfogadható e kezelési mód, és az ilyen betegek jól reagálnak a neoadjuváns kemoterápiára, 4 6 az ilyen esetekben ma is a mastectomia végzése számít etalonnak. Az emlőrák eseteinek mintegy 5%-át kitevő IBC klinikai diagnózisa az emlő bőrének rendellenes és kifejezett vörössége, oedemája és esetlegesen a daganat kitapinthatósága alapján állítható fel. 7 A neoadjuváns kemoterápia növeli a tumormentes sebszélek kialakításával végrehajtható mastectomia lehetőségének valószínűségét, és csökkenti a lokális kiújulás gyakoriságát. 1,8,9 AZ LABC azon emlődaganatok gyűjtőneve, amelyek a kórismézéskor már ráterjednek a bőrre és/vagy a mellkasfalra (az American Joint Committee on Cancer [AJCC] által kidolgozott emlőrákstádium-meghatározási TNM-rendszer szerint ct4a-c vagy IIIB stádium) vagy az azonos oldali infraclavicularis, supraclavicularis vagy a mammaria interna régióban elhelyezkedő nyirokcsomókra (cn3 vagy IIIC stádium), és amelyeket a mai modern, multimodalis kezelési módok ellenére legalább 50%-kal nagyobb valószínűséggel jellemez távoli kiújulás, mint a koraibb stádiumú emlődaganatokat. 10 Mivel mindkét daganattípus incidenciája kicsi, széles körű, multicentrikus, prospektív, véletlen besorolásos vizsgálati adatok alig állnak rendelkezésre e témában. Eltérő biológiai viselkedésük és rossz prognózisuk miatt az adjuváns vagy neoadjuváns kezeléssel kapcsolatos klinikai vizsgálatokból gyakran kizárják az IBC, illetve az LABC eseteit, éppúgy, ahogy a koraibb stádiumú emlőrákkal diagnosztizált betegeket is. Mivel az antracyclin- és a taxánalapú kemoterápiák az emlőrák ezen stádiumaiban is kifejezetten hatékonyak, a neoadjuváns terápia tanulmányozására irányuló, nagyszámú beteg bevonásával végzett, multicentrikus, véletlen besorolásos GeparTrio vizsgálatban, jól elkülönített betegcsoportokon belüli randomizáció szerint, e kétféle kezelés kapott helyet. 11,12 A TAC két ciklusára reagáló, illetve nem reagáló betegeket összevetve nem mutatkozott különbség a hat vagy nyolc ciklusban alkalmazott docetaxel/doxorubicin/cyclophosphamid (TAC) kombináció, illetve a négyciklusnyi TAC és a négyciklusnyi vinorelbin/capecitabin kombináció hatása között. A vizsgálati protokollban előzetesen rögzített másodlagos célkitűzések egyike az IBC, illetve LABC és az OBC összehasonlítása az említett kezelések hatása tekintetében; az alábbiakban az ezzel kapcsolatos eredményeket tesszük közzé. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK A GeparTrio vizsgálat beválasztási kritériumait és felépítését már korábban leírtuk. 11,12 Röviden összefoglalva, a következő főbb szempontokat vettük figyelembe a betegválogatáskor: korábban még nem kezelt, egy- vagy kétoldali, szövettani vizsgálattal igazolt primer emlőrák; a tapintható daganat legnagyobb átmérője > 2 cm, > 18 éves életkor, az általános állapotot jellemző Karnofsky-index > 80%; egészséges szív működés; kielégítő csontvelői, máj- és veseműködés; távoli áttét hiánya. A betegeket a daganat stádiuma szerint két csoportra osztottuk; az egyikbe azok kerültek, akik operábilis emlődaganatának kiterjedése a tapintásos vagy ultrahangvizsgálat alapján elérte vagy meghaladta a 2 cm-t, a bőr vagy az izomszövet érintettsége vagy gyulladásos komponens nélkül (ct2-3), valamint a nyirokcsomók érintettsége nélkül vagy csupán az azonos oldali hónalji nyirokcsomók érintettségével (cn0-2). A másik csoportot azok a betegek alkották, akiknél klinikailag egyértelmű IBC (ct4) vagy LABC állt fenn a bőr vagy az izomszövet klinikai érintettségével (ct4a-c) vagy az infraclavicularis, supraclavicularis vagy mammaria interna régióban elhelyezkedő nyirokcsomók érintettségével (cn3). A véletlen besorolást e két stádiumkategória szerinti rétegzésben hajtottuk végre. A vizsgált kezelést a TAC két ciklusa indította, a következő séma szerint: 75 mg/m 2 docetaxel (Taxotere; sanofi-aventis, Berlin, Németország), 50 mg/m 2 doxorubicin és 500 mg/m 2 cyclophosphamid a háromhetes ciklusok első napján. Ezt követően ultrahangvizsgálattal vagy ha erre nem volt lehetőség fizikális vizsgálattal ítéltük meg a tumorválaszt. A részleges vagy teljes remissziót mutató betegeket ( reagálók ) újabb randomizációval ugyanezen TAC séma további 4 vagy 6 ciklusával kezeltük. A TAC első két ciklusa után ( köztes vagy félidei állapotfelmérés ) tumorválaszt nem mutató vizsgálati alanyokat ( nem reagálók ) a TAC újabb 4 ciklusával vagy 4 ciklusnyi vinorelbin/capecitabin kombinációval kezeltük a következő séma szerint: 8 mg/m 2 vinorelbin (Navelbine; Pierre Fabre Pharma, Freiburg, Németország) a háromhetes ciklusok 1. és 8. napján, plusz napi két részletre osztva 2000 mg/m 2 capecitabin (Xeloda; Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Whylen, Németország) a ciklus napján. Ezt követően minden beteg sebészeti kezelésen esett át, ha a daganatot operábilisnak ítéltük. A betegek mindegyike írásbeli beleegyezését adta a vizsgálat ban való részvételhez, továbbá minden illetékes etikai bizottság és szabályozó hatóság jóváhagyta a tanulmány elvégzését. A vizsgálatot a Helsinki Nyilatkozat legfrissebb revíziójával, a helyes klinikai gyakorlatra vonatkozóan a nemzetközi harmonizációs konferencia keretében elfogadott irányelvekkel (International Conference on Harmonisation Good Clinical Practice guidelines), valamint az ide vonatkozó helyi jogszabályokkal összhangban folytattuk le. Az alábbiakban bemutatott elemzésünk elsődleges célja a teljes patológiai remisszió (pcr) kezelési csoportokon belüli 73

3 Costa és mtsai Reagálók Vastagtû-biopszia Kezdeti állapotfelmérés 2 TAC Köztes állapotfelmérés fizikális és képalkotó vizsgálattal a terápiás válasz megítélésére R Nem reagálók 4 TAC 6 TAC 4 TAC 4 NX Állapotfelmérés fizikális és képalkotó vizsgálattal a terápiás válasz megítélésére Mûtét és kórszövettani vizsgálat a terápiás válasz megítélésére 1. ábra. A vizsgálat felépítése. R, véletlen besorolás; TAC, docetaxel/doxorubicin/cyclophosphamid; NX, vinorelbin/capecitabin; 2 3, két ciklus; 4 3, négy ciklus; 6 3, hat ciklus. gyakoriságának meghatározása volt az IBC és az LABC együttese, illetve az OBC összehasonlításában, mely a GeparTrio vizsgálat másodlagos végpontjainak egyikét képezte. Teljes patológiai remissziót definíció szerint akkor állapítottunk meg, ha a mikroszkópos vizsgálat az eltávolított emlőszöveti és nyirokcsomói minták egyikében sem igazolta életképes reziduális (akár invazív, akár nem invazív) daganatsejtek jelenlétét. Emellett a kezelés hatásairól 11 is beszámolunk a regresszió foka (RG regression grade) szerinti csoportosításban, a következők szerint: RG5 (azaz teljes patológiai remisszió), amikor a mikroszkópos vizsgálat az eltávolított emlőszövetés nyirokcsomóminták egyikében sem igazolja életképes reziduális (akár invazív, akár nem invazív) daganatsejtek jelenlétét; RG4, amikor az emlőszövetben nem, az érintett nyirokcsomókban azonban kimutathatók reziduális tumorsejtek; RG3a, amikor az emlőszövetben csak nem invazív (in situ) reziduális daganatsejtek vannak jelen, a nyirokcsomók érintettsége nélkül; RG3b, ami az RG3a kategóriához hasonló, de nyirokcsomói érintettséget jelez; RG2, ami < 5 mm-es fokális invazív tumor jelenlétét jelöli; valamint RG0/1, ami az összes egyéb lehetséges állapot gyűjtőkategóriája (azaz ha nem következik be terápiás válasz vagy 5 mm-t meghaladó, invazív reziduális tumor mutatható ki). Új léziók megjelenése esetén a terápiás választ a 0-ás vagy az 1-es kategóriába soroltuk. A patológiai remissziót helyi szinten vizsgáltuk, a kórszövettani leleteket azonban központilag ellenőrizték a German Breast Group székhelyén, a németországi Neu-Isenburgban. Másodlagos célkitűzésként összevetettük a pcr összesített gyakoriságát, valamint a fizikális vagy ultrahangvizsgálattal értékelt (attól függően, hogy a vizsgáló megítélése szerint klinikai szempontból melyik a legmegfelelőbb) teljes, R illetve részleges remisszió együttes arányát, továbbá az emlőmegtartó kezelés gyakoriságát az OBC és az LABC plusz IBC összehasonlításában. A teljes klinikai remisszió definíció szerint azt jelentette, hogy a választott vizsgálómódszerrel rezi duális daganat nem mutatható ki. Részleges remissziót definíció szerint akkor állapítottunk meg, ha közvetlenül a műtét előtti időszakra az eredeti daganat két legnagyobb, egymásra merőleges átmérőjének összege legalább 50%-kal csökkent. Multifokális vagy multicentrikus elváltozás esetén a legnagyobb átmérőjű lézió alapján ítéltük meg a terápiás választ. A hónalji nyirokcsomók klinikai válaszreakcióját nem vettük figyelembe. Az IBC azon eseteiben, amikor mérhető tumor nem volt jelen, a gyulladt területet vizsgáltuk, és ennek kiterjedését mértük a klinikai értékeléshez. Az emlőmegtartó műtét definíció szerint a tumor, illetve az érintett szegmens vagy kvadráns végeredményben történő kimetszését jelentette, autológ vagy heterológ rekonstrukciós műtét nélkül. Statisztikai elemzés Az elemzés a GeparTrio vizsgálat összes résztvevőjének adatain alapult. Azokat a betegeket, akik esetében a da ganat stádiuma nem volt ismert, illetve azokat, akik nem részesültek kemoterápiában, kizártuk az elemzésből. Azokat, akik esetében a terápiás válaszról nem volt információnk, nem reagálóknak tekintettük, míg abban az esetben, ha a sebészeti kezelésről nem állt rendelkezésre adat, úgy vettük, hogy mastectomia történt. Leíró statisztikai elemzést végeztünk. Az egyes tumorstádiumokat, az IBCvel és az LABC-vel diagnosztizált betegeket, illetve e két betegcsoport együttesét és az OBC-ben szenvedő vizsgálati alanyokat Pearson-féle kétoldalú x 2 -próbával vagy Fisherféle egzakt próbával hasonlítottuk össze. Bináris egy- és többváltozós logisztikus regressziószámítást végeztünk, amelybe először csak az IBC és az LABC eseteit vontuk be, majd második lépésben az összes beteg adatait feldolgoztuk. A szignifikanciaszintet minden esetben a = 0,05 értékben állapítottuk meg. EREDMÉNYEK A 2002 augusztusától 2005 júniusáig tartó betegválogatás során 88 németországi központban összesen 2090 beteget vontunk be a GeparTrio tanulmányba. Közülük 26 beteget kizárunk az elemzésből, mert vagy nem részesültek neoadjuváns kemoterápiában, vagy dokumentációjukból nem derült ki a daganat kezdetkori stádiuma. Az elemzésben feldolgozott betegcsoport létszáma így 2064 főt tett ki (93- nál IBC, 194-nél LABC, 1777-nél OBC állt fenn). A TAC és a vinorelbin/capecitabin ciklusainak száma mediánértékben hasonló a három csoportban. A sebészeti beavatkozással kapcsolatban az összes beteg 95,7%-ról, a szövettani vizsgálattal megítélt terápiás választ illetően a vizsgálati alanyok 96,1%-áról állt rendelkezésre adat (1. ábra). 74 Journal of Clinical Oncology

4 Gyulladásos vagy lokálisan elôrehaladott emlôrák neoadjuváns kemoterápiája 1. táb lá zat. A három csoportra osztott teljes betegpopuláció kezdeti jellemzôi IBC (n = 93) LABC (n = 194) OBC (n = 1,777) Az LABC és az IBC Az OBC és az LABC + IBC összehasonlítására összehasonlítására Jellemzô No. % No. % No. % vonatkozó p-érték vonatkozó p-érték Életkor, év Mediánérték ,900 < 0,001 Tartomány < , , ,6 40 < , , ,0 50 < , , , , , ,3 0,997 < 0,001 Menopauzális státus Premenopauza 32 34, , ,9 Perimenopauza vagy posztmenopauza 61 65, , ,1 0,4 < 0,001 Nem ismert Tumorméret, mm Tapintás alapján < 0,001 < 0,001 Mediánérték Tartomány Ultrahangvizsgálat alapján 0,266 < 0,001 Mediánérték Tartomány Tumorméret tapintás alapján, cm 0,0 1, ,6 9 0,5 2,0 3,0 9 9, , ,6 3,1 4,0 5 5,5 19 9, ,7 4,1 5, , , ,1 > 5, , , ,1 0,359 < 0,001 Nem ismert Tumorméret ultrahangvizsgálat alapján, cm 0,0 1,9 6 8,1 10 6, ,9 2,0 3, , , ,3 3,1 4, , , ,1 4,1 5,0 7 9, , ,2 > 5, , , ,3 0,714 < 0,001 Nem ismert Multicentrikus/multifokális jelleg Egyetlen lézió 64 68, , ,5 Multifokális 22 23, , ,8 Multicentrikus 7 7, , ,8 0,350 < 0,001 Bilaterális 4 4,3 10 5,2 52 2,9 0,576 0,345 Nyirokcsomóstátus cn , , ,4 cn , , ,0 cn ,4 18 9,9 45 2,6 cn3 9 10, , ,036 < 0,001 Nem ismert Tumor szövettani stádiuma I 1 1,2 6 3,7 65 4,2 II 44 54, , ,9 III 36 44, , ,9 0,070 0,178 Nem ismert Daganattípus Invazív ductalis 78 83, , ,5 Invazív lobuláris 7 7, , ,3 Egyéb 8 8,6 19 9, ,2 0,063 0,673 Nem ismert Receptorstátus* ER- és PgR-pozitív 39 49, , ,7 ER-pozitív/PgR-negatív vagy nem ismert 5 6, , ,2 ER-negatív vagy nem ismert/pgr-pozitív 5 6,3 4 2,4 57 3,7 ER-és PgR-negatív 30 38, , ,4 0,004 0,008 Nem ismert HER2-státus Negatív 39 54, , ,3 Pozitív 32 45, , ,7 0,386 0,158 Nem ismert Rövidítések: IBC, gyulladásos emlôrák; LABC, lokálisan elôrehaladott emlôrák; OBC, operábilis emlôrák; ER, ösztrogén-receptor; PgR, progeszteron-receptor; HER2, a humán epidermális növekedési faktor 2-es típusú receptora. *Az ER /PgR-negatív státus definíció szerint a következôt jelentette: az adott receptor kimutatására specifikus vizsgálat során a sejtek < 10%-a festôdik vagy az intenzitást és a mennyiséget jellemzô pontszám < 3 (12 fokozatú skálán). 75

5 Costa és mtsai 2. táb lá zat. CONSORT-adatok Betegek száma A daganat stádiuma szerint* Jellemzô Összesen IBC LABC OBC Igazoltan beválasztható 2090 Megkezdett TAC-kezelés 2072 Kizárás oka Beleegyezô nyilatkozat visszavonása 18 Ismeretlen tumorstádium 8 Véletlen besorolás Összesen TAC 3 6 kezelésre reagál TAC 3 8 kezelésre reagál TAC 3 6 kezelésre nem reagál TAC/NX kezelésre nem reagál Nem került véletlen besorolásra Megkapott kezelési ciklusok száma TAC Átlagérték 5,95 6,18 6,25 SD 1,73 1,39 1,47 NX Átlagérték 3,96 3,25 2,67 SD 1,11 1,52 0,98 Mûtét típusa Ismert Az összbetegszám %-a 89,2 95,4 96,0 Nem ismert 32 Szem elôl tévesztettük 41 Nem történt mûtéti kezelés 18 A patológiai válaszreakció értékelése Az összbetegszám %-a 93,5 93,3 96,5 Nem történt mûtéti kezelés 18 Szem elôl tévesztettük 41 Nem ismert 23 Rövidítések: IBC, gyulladásos emlôrák; LABC, lokálisan elôrehaladott emlôrák; OBC, operábilis emlôrák; TAC, docetaxel/doxorubicin/cyclophos phamid; NX, vinorelbin/capecitabin. *Az elemzésben szereplô betegekre vonatkozóan. A betegek jellemzőit az 1. táblázatban, a CONSORT adatokat a 2. táblázatban tüntettük fel. A fizikális vizsgálat alapján az IBC-ben szenvedő betegeket nagyobb medián tumorméret jellemezte, az ultrahangvizsgálat azonban nem jelzett ilyen különbséget. Ugyanezen betegcsoportban gyakoribb volt a nyirokcsomók érintettsége és a daganat negatív hormonreceptor-státusa, mint a ct4a-c vagy cn3 stá diumú tumort hordozó betegek körében. Az OBC-vel diagnosztizált betegekkel összevetve, az IBC vagy LABC miatt kezelt betegeket idősebb életkor, a posztmenopauzában lévők nagyobb aránya, a fizikális és az ultrahangvizsgálattal alapján nagyobb tumorméret és a multicentrikus elváltozás ritkább előfordulási gyakorisága, ugyanakkor kiterjedtebb nyirokcsomói érintettség és hormonreceptor-pozitivitás jellemezte. A daganat szövettani stádiuma, szövettani típusa és HER2- (human growth factor receptor 2, a humán növekedési faktor 2-es típusú receptora) státusa alapján nem mutattunk ki statisztikailag szignifikáns különbséget a csoportok között. Terápiás válasz A pcr összesített gyakorisága tekintetében nem volt szignifikáns különbség az IBC-vel és az LABC-vel diagnosztizált betegek között (8,6% vs. 11,3%; esélyhányados [OR, odds ratio], 1,359; 95%-os megbízhatósági tartomány [CI, confidence interval], 0,581 3,175; p = 0,542), e két csoportban együtt viszont szignifikánsan kisebbnek bizonyult a pcr gyakorisága, mint az OBC miatt kezelt betegek körében (10,5% vs. 17,7%; OR, 1,839; 95% CI, 1,236 2,736; p = 0,002). Az IBC csoportjában 17,2%-ot, az LABC csoportjában 13,8%-ot, az OBC csoportjában 23,6%-ot tett ki azok aránya, akiknél sem az emlőszövetben, sem a nyirokcsomókban nem mutattunk ki invazív reziduális daganatot (3. táblázat). Azon IBC-ben szenvedő betegek körében, akiknél a köztes állapotfelméréskor terápiás választ mutattunk ki, nem nyilvánult meg szignifikáns különbség a pcr gyakoriságában a félidőben végzett értékelés alkalmával nem reagálónak talált betegekkel összevetve (10,2% vs. 6,7%; OR, 1,585; 95% CI, 0,300 8,373; p = 0,712). Az IBC-ben szenvedő és félidőben terápiás választ mutató betegek körében nem szignifikánsan, de trendszerűen nagyobbnak találtuk a pcr gyakoriságát a TAC nyolc ciklusán átesők körében, mint a mindössze 6 kezelési ciklusban részesülők alcsoportjában (17,2% vs. 3,3%; OR, 6,042; 95% CI, 0,660 55,301; p = 0,103). AZ LABC miatt kezelt betegek körében a félidőben terápiás választ mutatók alcsoportjában szignifikánsan nagyobbnak találtuk a pcr gyakoriságát, mint a köztes értékeléskor nem reagálónak ítélt alcsoportban (17,9% vs. 2,6%; OR, 8,152; 95% CI, 1,846 35,998; p < 0,001). Az LABC-vel diagnosztizált betegek körében a kezelési ágak között nem mutattunk ki szignifikáns különbséget a félidőben végzett értékeléskor reagálónak, illetve nem reagálónak talált résztvevők összehasonlításakor (4. táblázat). Többváltozós elemzést végeztünk annak felderítésére, milyen klinikai markerek jelzik előre a teljes patológiai re missziót az IBC-ben vagy LABC-ben szenvedő betegek körében, illetve a teljes vizsgált populációban. Az IBC-vel vagy LABC-vel diagnosztizált betegek körében a daganat szövettani stádiuma bizonyult a pcr egyelten statisztikailag független jelzőjének; a daganat receptorstátusa épp csak nem érte el a szignifikancia határértékét. Ha az összes vizsgált beteget bevontuk a modellbe, a fiatal életkor, a nem lobuláris szövettani típus, a grade 3 szövettani stádium és a hormonereceptor-negativitás mind a pcr független jelzőinek bizonyultak. Önmagában a tumorstádium nem volt szignifikáns független előrejelző tényező (5. és 6. táblázat). A teljes és a részleges remisszió ultrahang- vagy fizikális vizsgálattal, közvetlenül a műtét előtt megítélt gyakorisága az IBC-ben szenvedő betegek körében 71,0%-nak, az LABCvel diagnosztizált betegek esetében 69,6%-nak adódott (OR, 76 Journal of Clinical Oncology

6 Gyulladásos vagy lokálisan elôrehaladott emlôrák neoadjuváns kemoterápiája 3. táb lá zat. Terápiás válasz tumorstádiumok szerint IBC LABC OBC Az LABC Az OBC és az (n = 93) (n = 194) (n = 1777) és az IBC LABC + IBC összehasonlítására összehasonlítására Jellemzô No. % No. % No. % vonatkozó p-érték vonatkozó p-érték Szöveti válaszreakció értékelése RG 5 (ypt0, ypn0) 8 8, , ,7 0,542 0,002 RG 4 (ypt0, ypn+) 5 5,4 3 1,5 31 1,7 RG 3a (yptis, ypn0) 3 3,2 2 1,0 74 4,2 RG 3b (yptis, ypn+) 3 3,2 1 0,5 19 1,1 RG , , ,8 Nincs adat 6 6,5 13 6,7 63 3,5 Klinikai válaszreakció ultrahangvizsgálat vagy tapintás alapján Teljes remisszió 18 19, , ,6 Részleges remisszió 48 51, , ,8 0,811* < 0,001 Nincs változás 14 15, , ,8 Progresszió 6 6,5 6 3,1 26 1,5 Nincs adat 7 7,5 17 8, ,4 Sebészeti kimenetel Emlômegtartó mûtét 12 12, , ,9 0,001 < 0,001 Tumor kimetszése 5 5,4 19 9, ,0 Az érintett szegmens kimetszése 6 6, , ,8 Az érintett kvadráns kimetszése 1 1,1 19 9, ,1 Mastectomia 71 76, , ,1 Mûtét jellege ismeretlen 3 3,2 0 0,0 23 1,3 Nem történt mûtéti kezelés 1 1,1 7 3,6 9 0,5 Szem elôl tévesztettük 6 6,5 2 1,0 39 2,2 Rövidítések: IBC, gyulladásos emlôrák; LABC, lokálisan elôrehaladott emlôrák; OBC, operábilis emlôrák; RG, a regresszió mértéke. *A teljes és a részleges remisszió együttesére vonatkozó p-érték. 1,068; 95% CI, 0,621 1,838; p = 0,891), míg a két csoportban együttesen 70,0%-nak bizonyult, ami szignifikánsan elmaradt az OBC miatt kezelt betegek körében tapasztalt 83,4%-os hatásaránytól (OR, 2,193; 95% CI, 1,621 2,849; p < 0,001). Sebészeti kimenetel Tizenhét betegnél nem került sor sebészeti beavatkozásra (IBC, n = 1; LABC, n = 7; OBC, n = 9), melyet a beteg ez irányú kifejezett kérése (n = 6), a neoadjuváns kezelés alatti elhalálozás (a kezeléssel összefüggésben 6 esetben; a daganat progressziója miatt két esetben) vagy a tumor progressziója (OBC, n = 1; LABC, n = 1) indokolt, illetve egy esetben az eredeti szövettani dokumentáció szerint nem volt jelen invazív malignus elváltozás. További 26 betegről nem derült ki, milyen jellegű sebészeti beavatkozáson estek át, míg 47 beteget szem elől tévesztettünk a követés során (3. táblázat). Emlőmegtartó műtéten az IBC-ben szenvedők 12,9%-a, az LABC-ben szenvedők 33%-a esett át (OR, 3,129;95% CI, 1,581 6,194; p = 0,001). E két csoportban együttesen 26,5%- ot tett ki az emlőmegtartó műtéten átesettek aránya, míg az OBC-vel diagnosztizált betegek esetében ugyanez 69,9%-nak adódott (OR, 6,451; 95% CI, 4,878 8,547; p < 0,001). Azon 13 IBC-beteg közül, akik daganata teljes patológiai remisszióba került, 8 főnél (61,5%) végeztünk emlőmegtartó műtétet. MEGBESZÉLÉS Tudomásunk szerint az IBC-vel és az LABC-vel kapcsolatban mindeddig ez a legnagyobb esetszámú, prospektíven tervezett elemzés, amelyhez az említett két betegcsoport a neoadjuváns kemoterápia egy véletlen besorolásos klinikai vizsgálatának egyik alcsoportjaként részesült kezelésben. Összesen 93 IBC-ben és 194 LABC-ben szenvedő beteg kapta ugyanazt az antracyclin- és taxánalapú kemoterápiát (TAC), mint az OBC-vel diagnosztizált 1777 beteg. A nagy betegszám lehetővé tette, hogy összehasonlítsuk az IBC és az LABC alcsoportját, illetve e kettő együttesét az OBC-ben szenvedők csoportjával. A kórisme felállításakor a betegek életkora, a daganat mérete, a nyirokcsomóérintettség és a hormonreceptor-státus tekintetében a három betegcsoport eltért egymástól. Noha az IBC és az LABC csoportját összevetve nem mutattunk ki statisztikailag szignifikáns különbséget a pcr gyakorisága terén, a két csoportban együttesen kisebbnek bizonyult a pcr aránya, mint az OBC-vel diagnosztizált betegek körében. Mindazonáltal, a különféle kezdeti kockázati tényezőket magában foglaló többváltozós elemzés rámutatott, hogy önmagában a daganat stádiuma nem független jelzője a teljes patológiai remissziónak, így tehát az eltérő pcr- 77

7 Costa és mtsai gyakoriság valószínűleg a daganatok jellemzőinek például a szövettani stádium vagy a hormonreceptor-státus heterogenitásából adódik. Mindmáig kevés olyan vizsgálat lelhető fel az irodalomban, amelyben prospektív módon és széles körben vizsgálták az IBC vagy az LABC neoadjuváns kezelését. A szisztémás neoadjuváns terápia egy nemzetközi, több központú vizsgálatában IBC-ben, illetve LABC-ben szenvedő betegek egy 448 fős populációjában kimutatták, hogy a dózisintenzív epirubicin cyclophosphamid kezelés nem hatékonyabb a standard epirubicin cyclophosphamid fluorouracil kombinációnál; a pcr gyakorisága a kétféle kezelés ágán 14%-nak, illetve 10%-nak adódott. 13 A Southern Italy Cooperative Oncology Group (SICOG) III. stádiumú emlőrákban szenvedő betegek egy 200 fős csoportjában hasonlította össze a hetenkénti cisplatin epirubicin paclitaxel (PET) és a háromhetenkénti epirubicin paclitaxel (ET) kezelést. Az emlő és a hónalj területén együttesen igazolható teljes patológiai remisszió aránya a PET-ágon 16%-nak, az ET-ágon 6%-nak bizonyult (p = 0,02). A PET ET-hez viszonyított nagyobb hatékonysága csak az ösztrogénreceptor-negatív (27,5 vs. 5,4%; p = 0,026) és a HER2-pozitív (31% vs. 5%; p = 0,037) tumorok esetében nyilvánult meg. Mediánértékben 39 hónapos követés után 70 betegnél jelentkezett progresszió vagy relapszus (PET, n = 32; ET, n = 38). 14 A Southwestern Oncology Group SWOG 0012 jelzésű vizsgálatának előzetes eredményeit az IBC vagy LABC miatt beválasztott és véletlen besorolásra került 372 beteg közül 265 fő adatainak feldolgozása alapján tették közzé. A kezelés az egyik ágon hagyományos dózisú doxorubicin/cyclophosphamid- és ezt követő, hetenkénti paclitaxel-terápiából tevődött össze, míg a másik ágon heti 24 mg/m 2 doxorubicin és napi 60 mg/ m 2 cyclophosphamid, szupportív növekedésifaktor-kezelés, majd hetenkénti standard paclitaxel-kezelés ismétlődött. Az ismétlődő séma hatására a pcr gyakorisága 19%-ról 31%- ra nőtt. 15 Az eredmények végső elemzésének eredményét még nem tették közzé. Ami az egy központban szerzett legszélesebb körű tapasztalatokat illeti, az M. D. Anderson Cancer Center munkatársai 240 olyan IBC-ben szenvedő beteget vizsgáltak meg, akik a neoadjuváns kezeléssel kapcsolatos hat különböző, válogatás nélküli vizsgálatban vettek részt (a korábbiakban 5-fluorouracil doxorubicin cyclophosphamid kombinációt [FAC; n = 178], a későbbiekben FAC-t és ezt követő paclitaxel-kezelést [n = 78] alkalmaztak). Az ösztrogénreceptor-negatív esetekben a paclitaxellel kiegészített FAC-terápia jobb kimenetelt biztosított. 16 Mindazonáltal, a fent említett vizsgálatok egyikében sem került sor az LABC és az OBC közvetlen összehasonlítására. Az általunk végzett tanulmány elsőként szolgáltat közvetlen bizonyítékot arra nézve, hogy az emlőrák minden stádiumában hasonló terápiás válasz nyilvánul meg. 4. táb lá zat. Az IBC, illetve LABC miatt kezelt betegek szöveti válaszreakciója a véletlen besorolásnak megfelelô kezelés szerinti bontásban A köztes állapotfelméréskor reagálónak ítélt betegek véletlen besorolás szerinti kezelése A köztes állapotfelméréskor nem reagálónak ítélt betegek véletlen besorolás szerinti kezelése TAC 3 6 TAC 3 8 A TAC 3 6 és a TAC 3 8 TAC 3 6 TAC/NX A TAC 3 6 és a TAC/NX összehasonlítására összehasonlítására Szöveti válaszreakció No. % No. % vonatkozó p-érték No. % No. % vonatkozó p-érték IBC* Összesen RG 5 (ypt0, ypn0) 1 3, ,20 1 5,90 1 7,70 RG 4 (ypt0, ypn+) 1 3,30 2 6,90 0, ,80 0 0,00 1,000 RG 3a (yptis, ypn-) 2 6,70 1 3,40 0 0,00 0 0,00 RG 3b (yptis, ypn+) 0 0,00 0 0, ,60 0 0,00 RG , , , ,30 Nincs adat 2 6,70 1 3,40 1 5,90 0 0,00 LABC* Összesen RG 5 (ypt0, ypn0) 10 17, ,50 1 2,40 1 2,80 RG 4 (ypt0, ypn+) 2 3,50 1 1,90 1, ,00 0 0,00 1,000 RG 3a (yptis, ypn-) 1 1,70 0 0,00 1 2,40 0 0,00 RG 3b (yptis, ypn+) 0 0,00 1 1,90 0 0,00 0 0,00 RG , , ,60 Nincs adat 3 5,20 4 7,40 3 7,30 2 5,60 Rövidítések: IBC, gyulladásos emlôrák; LABC, lokálisan elôrehaladott emlôrák; OBC, operábilis emlôrák; TAC, docetaxel/doxorubicin/cyclophosphamid; 6 3 TAC, TAC 6 ciklusban; 8 3 TAC, TAC 8 ciklusban; NX, vinorelbin/capecitabin. *Az IBC alcsoportjában 4, az LABC alcsoportjában 5 betegnél még a véletlen besorolást megelôzôen felfüggesztettük a terápiát a daganat progressziója vagy nemkívánatos hatások miatt. A regressziót leíró kategória (RG, regression grade) együttesére vonatkozó p-érték. 78 Journal of Clinical Oncology

8 Gyulladásos vagy lokálisan elôrehaladott emlôrák neoadjuváns kemoterápiája 5. táb lá zat. A kezdeti jellemzôkön alapuló többváltozós elemzés az IBC és az LABC miatt kezelt betegek körében várható pcr-gyakoriság elôrejelzésére Szöveti válaszreakció értékelése Nincs pcr pcr Többváltozós elemzés (n = 169) Egyváltozós Jellemzô No. % No. % elemzés, p-érték Esélyhányados 95% CI p-érték Életkor, év < , ,9 0,117 1,634 0,582 4,595 0,351 > ,9 14 8,1 1,00 Tumorstádium LABC , ,3 2,732 0,822 9,091 0,097 IBC 85 91,4 8 8,6 0,478 1,00 Szövettani típus Invazív ductalis vagy egyéb , ,6 0,694 1,234 0,229 6,643 0,807 Invazív lobuláris 26 83,9 5 50,0 1,00 Nincs adat ,0 Szövettani stádium 1 vagy ,0 11 7,0 1, , ,3 0,039 3,709 1,266 10,87 0,017 Nincs adat 39 86,7 6 Nyirokcsomóstátus Negatív 56 88,9 7 11,1 0,969 1,00 Pozitív , ,1 0,572 0,145 2,256 0,425 Nincs adat 16 0 ER- és/vagy PgR-státus Pozitív ,9 11 6,1 1,00 Negatív 49 77, ,2 < 0,001 3,027 0, ,051 Nincs adat 38 5 HER2-státus Negatív , ,1 0,867 1,469 0,500 4,312 0,484 Pozitív 82 88, ,8 1,00 Nincs adat 55 4 Rövidítések: IBC, gyulladásos emlôrák; LABC, lokálisan elôrehaladott emlôrák; pcr, teljes patológiai remisszió; ER, ösztrogénreceptor; PgR, progeszteronreceptor; HER2, a humán epidermális növekedési faktor 2-es típusú receptora, CI, megbízhatósági tartomány. Az LABC-ben szenvedő és a köztes állapotfelméréskor terápiás választ mutató betegek körében nagyobbnak találtuk a pcr gyakoriságát, mint a félidőben nem reagálók esetében. Ez összhangban áll a vizsgálat összesített eredményével, 11,12 és több újabb megfigyeléssel is. 17 Az IBC miatt kezelt és félidőben reagálónak ítélt betegek alcsoportjában a TAC 6 ciklusa után tapasztalt kis pcr-gyakoriság a kis betegszám miatt ellentmondásosnak tűnik. A sebészeti beavatkozás tumorstádiumok szerinti kimenetele két fontos tényre világít rá. Elsőként arra, hogy az IBC-vel, illetve LABC-vel diagnosztizált betegek között mindössze 8-an (2,8%) voltak olyanok, akiknél nem került sor sebészeti kezelésre a neoadjuváns terápia után. Ennek hátterében csupán 3 esetben állt a daganat progressziója, ami azt mutatja, hogy az egyidejű antracyclin- és taxánalapú neoadjuváns kemoterápia hatására az ilyen stádiumú emlődaganatok többsége operálhatóvá válik. Másodsorban szólnunk kell arról, hogy ellentétben a Németországban érvényben lévő irányelvekkel, amelyek ilyen esetekben az emlőeltávolítást részesítik előnyben az IBC miatt kezelt betegek 12,9%-ánál és az LABC-vel diagnosztizált betegek 33,0%-ánál emlőmegtartó műtétet végeztünk. A beavatkozást végző sebészek megállapították, hogy az emlőmegtartó műtéten átesett betegek mindegyikénél egyértelműen remisszió következett be, amit a klinikai vizsgálat mellett képalkotó eljárások is alátámasztottak. Megfigyeléseink azt jelzik, hogy a neoadjuváns terápia utáni daganatkiterjedés valóban lehetővé tette a konzervatív sebészeti kezelést, hiszen az IBC-vel diagnosztizált és teljes patológiai remissziót mutató betegek közel kétharmadánál emlőmegtartó műtétre került sor. Ez összhangban áll az OBC ellátására vonatkozó aktuális ajánlásokkal, amelyek szerint bármilyen tapintható vagy képalkotó vizsgálattal kimutatott reziduális léziót az új, posztterápiás sebszélekkel együtt el kell távolítani, nem szükséges azonban a teljes kezdeti tumortérfogat kimetszése, ha a daganat méretének csökkenése detektálható. 18,19 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az így ellátott betegekkel kapcsolatban ma még nincsenek információink a hosszú távú kimenetelről. Az általunk vizsgált betegcsoport előzetes követési adatai bizonyos mértékig bizonyítékot szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy jól meghatározott esetekben a T4 stádiumú daganatot hordozó betegeknél is indokolt lehet az emlőmegtartó műtét végzése (például kisfokú bőrérintettséggel kísért, nem 79

9 Costa és mtsai 6. táb lá zat. A kezdeti jellemzôkön alapuló többváltozós elemzés a teljes betegpopulációban várható pcr-gyakoriság elôrejelzésére Szöveti válaszreakció értékelése Nincs pcr pcr Többváltozós elemzés (n = 1223) Egyváltozós Jellemzô No. % No. % elemzés, p-érték Esélyhányados 95% CI p-érték Életkor, év < , ,1 < 0,001 1,498 1,088 2,062 0,013 > , ,18 1,00 Tumorstádium OBC , ,7 0,008 1,510 0,881 2,588 0,134 LABC+IBC , ,5 1,00 Nincs adat 6 2 Szövettani típus Invazív ductalis vagy egyéb , ,1 < 0,001 2,251 1,130 4,484 0,021 Invazív lobuláris ,1 22 7,9 1,00 Nincs adat 6 1 Szövettani stádium 1 vagy , ,4 1, , ,2 < 0,001 1,741 1,254 2,417 0,001 Nincs adat Nyirokcsomóstátus Negatív , ,7 0,441 1,106 0,803 1,523 0,537 Pozitív , ,1 1,00 Nincs adat ER- és PgR-státus Pozitív ,7 85 7,3 1,00 Negatív , ,9 < 0,001 5,0446 3,597 7,079 < 0,001 Nincs adat HER2-státus Negatív , ,0 0,592 1,016 0,729 1,416 0,928 Pozitív , ,0 1,00 Nincs adat Rövidítések: pcr, teljes patológiai remisszió; OBC, operábilis emlôrák; LABC, lokálisan elôrehaladott emlôrák; IBC, gyulladásos emlôrák; ER, ösztrogén-re ceptor; PgR, progeszteron-receptor; HER2, a humán epidermalis növekedési faktor 2-es típusú receptora; CI, megbízhatósági tartomány. *Megjegyzendô, hogy hasonló eredményekre jutottunk az egyváltozós elemzésben is, függetlenül attól, hogy mind a 2072 beteg vagy csak a többváltozós elemzésben szereplô 1233 vizsgálati alany adatát dolgoztuk fel. gyulladásos jellegű emlődaganatok esetében). Shen és munkatársai 20 szerint e terápiás megközelítést a lokoregionális kiújulás viszonylag kis gyakorisága kíséri. Ma az IBC-ben szenvedő és a neoadjuváns kemoterápia hatására a hónalji nyirokcsomók pozitivitásából nyirokcsomó-negativitásba átforduló betegek esetében elképzelhető az emlőmegtartó műtét, mivel ilyen esetekben e megközelítést kitűnő ötéves relapszusmentes túlélési arány jellemzi (78,6%, szemben a neoadjuváns kemoterápia után is megmaradó nyirokcsomópozitivitásra jellemző 25,4%-os aránnyal). 21 A teljes patológiai remisszióba kerülő betegek aránya és ezt követően a relapszusmentes túlélés esetlegesen még tovább javulhat, ha az olyan célzottan ható gyógyszerek, mint a trastuzumab, a lapatinib vagy a bevacizumab is helyet kapnak neoadjuváns ellátásban. 17,22 24 Vizsgálatunk erőssége az elemzés előre tervezett jellege, a betegkiválasztás előzetesen rögzített kritériumok szerinti végrehajtása és a primer operábilis emlőrák ellátásában alkalmazotthoz hasonló, harmadik generációs antracyclin- és taxánalapú séma szerinti kezelés. A végpontokat egységesen határoztuk meg, és a nagy betegszám lehetővé teszi, hogy megbízható következtetéseket vonjunk le az IBC és az LABC, illetve a két csoport együttese és az OBC összehasonlítására vonatkozóan. Elemzésünk gyengeségei közé tartozik a hiányzó adatok ténye, különösen ami a receptormeghatározást illeti; a sebészeti kezeléssel kapcsolatos döntéshozatallal kapcsolatos információk hiánya; a véletlen hibával mért magyarázó változók hatásainak esetleges alulbecslése; a nehezen mérhető tumorstádium figyelembevétele a tumor-grade és a receptorstátus helyett, valamint a még folyamatban lévő hosszú távú követéssel kapcsolatos információk hiánya. Egyelőre csak a pcr-re mint helyettesítő végpontra támaszkodhatunk, kimutatták ugyanis, hogy az IBC és az LABC eseteiben a pcr korrelál a betegség hosszú távú kimenetelével. 8,21,25 Következtetésként levonható tehát, hogy a vizsgálati adataink arra utalnak, hogy a neoadjuváns kemoterápiára adott válaszreakció nem tér el szignifikánsan IBC és LABC 80 Journal of Clinical Oncology

10 Gyulladásos vagy lokálisan elôrehaladott emlôrák neoadjuváns kemoterápiája esetén az OBC eseteire jellemzőtől, ezek a tumorstádiumok is bevonhatók tehát a neoadjuváns szisztémás kemoterápiával kapcsolatos klinikai vizsgálatokba. További kutatást igényel annak felderítése, mely alcsoportokban biztosíthat már a kevésbé drasztikus műtéti kezelés is kielégítően eredményes lokális kezelést anélkül, hogy rontaná a hosszú távú kimenetelt. ÉRDEKÜTKÖZÉS LEHETôSÉGE MIATT KIZÁRT SZERZôK Noha minden szerző kitöltötte az érdekütközésre vonatkozó nyilatkozatot, az alábbi szerzők vagy családtagjaik esetében felmerült az anyagi motiváció lehetősége. Az U jelzéssel minősített kapcsolatban a szerző nem részesült díjazásban, a C jelzés pedig a szerző díjazását jelzi. A fenti kategóriák részletes leírása és az ASCO érdekütközéssel kapcsolatos állásfoglalásának további részleteiért, kérjük, olvassa el a kizáró nyilatkozatot (Author Disclosure Declaration) és a szerzőknek szóló útmutatót (Information for Contributors), amely az eredeti folyóirat minden számának elején megtalálható. Alkalmazotti viszony vagy vezető pozíció: N/A Szak tanácsadó: Jens Huober, sanofi-aventis (C); Christoph Thomssen, sanofi-aventis (U), Pierre-Fabre (C), Hoffmann-La Roche (C), Amgen (C) Részvényes: N/A Díjazás: Serban Dan Costa, sanofi-aventis; Sibylle Loibl, sanofi-aventis, Roche, Amgen; Manfred Kaufmann, sanofi-aventis, Pfizer, Astra- Zeneca, Novartis, GlaxoSmithKline, Roche Pharma; Jörn Hilfrich, Roche, Amgen, sanofi-aventis; Jens Huober, Roche, sanofi-aventis; Holger Eidtmann, Roche, Amgen, sanofiaventis; Andreas du Bois, Roche; Jens-Uwe Blohmer, Roche, sanofi-aventis, Amgen; Beyhan Ataseven, Roche, sanofiaventis; Erich Weiss, Novartis; Hans Tesch, Roche, sanofiaventis; Christoph Thomssen, sanofi-aventis, Pierre-Fabre, Hoffmann-La Roche, Amgen; Christian Jackisch, Roche; Gunter von Minckwitz, sanofi-aventis, Roche, Amgen Kuta tási támogatás: Andreas du Bois, Roche; Christoph Thomssen, sanofi-aventis, Hoffmann-La Roche; Gunter von Minckwitz, sanofi-aventis, Roche, Amgen Szakvélemény: N/A Egyéb: Christoph Thomssen, sanofi-aventis, Amgen A SZERZôK HOZZÁJÁRULÁSA A KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A vizsgálat ötlete és megtervezése: Serban Dan Costa, Sibylle Loibl, Manfred Kaufmann, Andreas du Bois, Beyhan Ataseven, Gunter von Minckwitz A vizsgálati anyagokról, illetve a betegekről gondoskodott: Serban Dan Costa, Sibylle Loibl, Manfred Kaufmann, Dirk-Michael Zahm, Jörn Hilfrich, Jens Huober, Holger Eidtmann, Andreas du Bois, Jens-Uwe Blohmer, Beyhan Ataseven, Erich Weiss, Hans Tesch, Bernd Gerber, Klaus H. Baumann, Christoph Thomssen, Georg Peter Breitbach, Shaip Ibishi, Christian Jackisch, Gunter von Minckwitz Adatgyűjtés és -rendszerezés: Serban Dan Costa, Sibylle Loibl, Manfred Kaufmann, Dirk-Michael Zahm, Jörn Hilfrich, Jens Huober, Holger Eidtmann, Andreas du Bois, Jens-Uwe Blohmer, Beyhan Ataseven, Erich Weiss, Hans Tesch, Bernd Gerber, Klaus H. Baumann, Christoph Thomssen, Georg Peter Breitbach, Shaip Ibishi, Christian Jackisch, Keyur Mehta, Gunter von Minckwitz Adatelemzés és az eredmények értékelése: Sibylle Loibl, Andreas du Bois, Beyhan Ataseven, Keyur Mehta, Gunter von Minckwitz A kéziratot elkészítette: Serban Dan Costa, Sibylle Loibl, Manfred Kaufmann, Dirk-Michael Zahm, Jörn Hilfrich, Jens Huober, Holger Eidtmann, Andreas du Bois, Jens-Uwe Blohmer, Erich Weiss, Hans Tesch, Bernd Gerber, Klaus H. Baumann, Christoph Thomssen, Shaip Ibishi, Christian Jackisch, Keyur Mehta, Gunter von Minckwitz A kézirat végső jóváhagyása: Serban Dan Costa, Sibylle Loibl, Manfred Kaufmann, Dirk-Michael Zahm, Jörn Hilfrich, Jens Huober, Holger Eidtmann, Andreas du Bois, Jens-Uwe Blohmer, Beyhan Ataseven, Erich Weiss, Hans Tesch, Bernd Gerber, Klaus H. Baumann, Christoph Thomssen, Georg Peter Breitbach, Shaip Ibishi, Christian Jackisch, Keyur Mehta, Gunter von Minckwitz HIVATKOZÁSOK 1. Kaufmann M, Hortobagyi GN, Goldhirsch A, et al: Recommendations from an international expert panel on the use of neoadjuvant (primary) systemic treatment of operable breast cancer: An update. J Clin Oncol 24: , Chia S, Swain SM, Byrd DR, et al: Locally advanced and inflammatory breast cancer. J Clin Oncol 26: , Cristofanilli M, Valero V, Buzdar AU, et al: Inflammatory breast cancer (IBC) and patterns of recurrence: Understanding the biology of a unique disease. Cancer 110: , Beriwal S, Schwartz GF, Komarnicky L, et al: Breast-conserving therapy after neoadjuvant chemotherapy: Long-term results. Breast J 12: , Clark J, Rosenman J, Cance W, et al: Ex tending the indications for breast-conserving treat ment to patients with locally advanced breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 42: , Chen AM, Meric-Bernstam F, Hunt KK, et al: Breast conservation after neoadjuvant chemotherapy: The M. D. Anderson Cancer Center experience. J Clin Oncol 22: , Brouwers B, Paridaens R, Lobelle JP, et al: Clinicopathological features of inflammatory versus noninflammatory locally advanced nonmetastatic breast cancer. Tumour Biol 29: , Panades M, Olivotto IA, Speers CH, et al: Evolving treatment strategies for inflammatory breast cancer: A population-based survival analysis. J Clin Oncol 23: , Valero VV, Buzdar AU, Hortobagyi GN: Lo cally advanced breast cancer. Oncologist 1:8-17, Singletary SE, Allred C, Ashley P, et al: Revision of the American Joint Committee on Cancer Staging System for Breast Cancer. J Clin Oncol 20: , von Minckwitz G, Kümmel S, Vogel P, et al: Neoadjuvant vinorelbine-capecitabine versus docetaxel-doxorubicin-cyclophosphamide in early nonresponsive breast cancer: Phase III randomized GeparTrio trial. J Natl Cancer Inst 100: , von Minckwitz G, Kümmel S, Vogel P, et al: Intensified neoadjuvant chemotherapy in early res ponding breast cancer: Phase III randomized GeparTrio study. J Natl Cancer Inst 100: , Therasse P, Mauriac L, Welnicka-Jas kiewicz M, et al: Final results of a randomized phase III trial comparing cyclophosphamide, epirubicin, and fluorouracil with a dose-intensified epirubicin and cyclophosphamide + filgrastim as neoadjuvant treatment in locally advanced breast cancer: An EORTC-NCIC-SAKK multicenter study. J Clin Oncol 21: ,

11 Costa és mtsai 14. Frasci G, D Aiuto G, Comella P, et al: Weekly cisplatin, epirubicin, and paclitaxel with granulocyte colony-stimulating factor support versus triweeklyepirubicin and paclitaxel in locally advanced breast cancer: Final analysis of a SICOG phase III study. Br J Cancer 95: , Ellis GK, Barlow WE, Russell CA, et al: SWOG 0012, a randomized phase III comparison of standard doxorubicin and cyclophosphamide followed by weekly paclitaxel versus weekly doxorubicin and daily oral cyclophosphamide plus G-CSF followed by weekly paclitaxel as neoadjuvant therapy for inflammatory and locally advanced breast cancer. J Clin Oncol 24:12s, 2006 (suppl; abstr LBA537) 16. Cristofanilli M, Gonzalez-Angulo AM, Buzdar AU, et al: Paclitaxel improves the prognosis in estrogen receptor negative inflammatory breast cancer: The M. D. Anderson Cancer Center experience. Clin Breast Cancer 4: , von Minckwitz G, Rezai M, Loibl S, et al: Trastuzumab improves pathologic complete response rate of neoadjuvant EC-docetaxel treatment in HER2 over-expressing breast cancer: Results of the phase III GeparQuattro study Breast Cancer Symposium Proceedings 198, 2008 (abstr 226) 18. Kaufmann M, von Minckwitz G, Bear HD, et al: Recommendations from an international expert panel on the use of neoadjuvant (primary) systemic treatment of operable breast cancer: New perspectives Ann Oncol 18: , Diagnosis and treatment of patients with primary and metastatic breast cancer: Complete guideline of the AGO Breast Commission de/index.php?lang_de&site_mamma_guide_ topical&topic_mamma_guide 20. Shen J, Valero V, Buchholz TA, et al: Effective local control and long-term survival in patients with T4 locally advanced breast cancer treated with breast conservation therapy. Ann Surg Oncol 11: , Hennessy BT, Gonzalez-Angulo AM, Hortobagyi GN, et al: Disease-free and overall survival after pathologic complete disease remission of cytologically proven inflammatory breast carcinoma axillary lymph node metastases after primary systemic chemotherapy. Cancer 106: , Gianni L, Semiglazov V, Manikhas GM, et al: Neoadjuvant trastuzumab in locally advanced breast cancer (NOAH): Antitumor and safety analysis. J Clin Oncol 25:10s, 2007 (suppl; abstr 532) 23. Johnston S, Trudeau M, Kaufman B, et al: Phase II study of predictive biomarker profiles for response targeting human epidermal growth factor receptor 2 (HER-2) in advanced inflammatory breast cancer with lapatinib monotherapy. J Clin Oncol 26: , Low JA, Yang SX, Chow CK, et al: Antiangiogenic and antitumor effects of bevacizumab in patients with inflammatory and locally advanced breast cancer. J Clin Oncol 24: , Fisher B, Bryant J, Wolmark N, et al: Effect of preoperative chemotherapy on the outcome of women with operable breast cancer. J Clin Oncol 16: , 1998 nnn 82 Journal of Clinical Oncology

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái Dr. Landherr László Uzsoki Utcai Kórház Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma - 2012 Klinikai igények Az eredetileg rosszabb prognózisú HER2-pozitív emlőrák

Részletesebben

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta Polgár Cs. Mészáros N. Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum Mammográfiás szűrés harmadik szűrési ciklus (2006-2007)

Részletesebben

MAGYAR SZENOLÓGIAI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FÓRUMA - 2012. Dr. Horváth Zsolt Országos Onkológiai Intézet. A Herceptin kezelés.

MAGYAR SZENOLÓGIAI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FÓRUMA - 2012. Dr. Horváth Zsolt Országos Onkológiai Intézet. A Herceptin kezelés. Dr. Horváth Zsolt Országos Onkológiai Intézet A Herceptin kezelés újabb lehetőségei MAGYAR SZENOLÓGIAI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FÓRUMA - 2012 SC Herceptin kezelés* Herceptin az ebc neoadjuváns kezelésében**

Részletesebben

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Doktori értekezés Dr. Dede Kristóf Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori

Részletesebben

Emlődaganatok célzott kezelése

Emlődaganatok célzott kezelése Emlődaganatok célzott kezelése Dr. Tőkés Tímea Semmelweis Egyetem Onkológiai Központ Sorlie et al. PNAS u September 11, 2001 u vol. 98 u no. 19 u 10869 10874 Az emlőrák heterogén betegség biológiai és

Részletesebben

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása I. melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések,

Részletesebben

Emlődaganatok gyógyszeres kezelés. Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék

Emlődaganatok gyógyszeres kezelés. Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék Emlődaganatok gyógyszeres kezelés Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék Epidemiológia Kb.7000-8000 új eset évente Mo-on Idősebbek betegsége: -25 éves korban: 5/100 000-50 éves korban: 150/100 000-75

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

AZ EMLŐRÁK SZISZTÉMÁS KEZELÉSE: SZAKMAI ÚTMUTATÁS.

AZ EMLŐRÁK SZISZTÉMÁS KEZELÉSE: SZAKMAI ÚTMUTATÁS. AZ EMLŐRÁK SZISZTÉMÁS KEZELÉSE: SZAKMAI ÚTMUTATÁS. Horváth Zsolt, Boér Katalin, Dank Magdolna, Kahán Zsuzsanna, Kocsis Judit, Kövér Erika, Pajkos Gábor, Pikó Béla, Rubovszky Gábor, Eckhardt Sándor Bevezető

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

TERÁPIÁS PROBLÉMÁK ONKOPLASZTIKAI MŰTÉTEK UTÁN A SUGÁRTERAPEUTA SZEMSZÖGÉBŐL. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán

TERÁPIÁS PROBLÉMÁK ONKOPLASZTIKAI MŰTÉTEK UTÁN A SUGÁRTERAPEUTA SZEMSZÖGÉBŐL. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán TERÁPIÁS PROBLÉMÁK ONKOPLASZTIKAI MŰTÉTEK UTÁN A SUGÁRTERAPEUTA SZEMSZÖGÉBŐL Dr. Takácsi-Nagy Zoltán REKONSTRUKCIÓ ÉS SUGÁRKEZELÉS REKONSTRUKCIÓ OKAI: PSZICHOLÓGIAI ESZTÉTIKAI SUGÁRTERÁPIA OKAI: LOKÁLIS

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Rajtár Mária 1. Háttér információk és definíciók Az emlőrák sebészi kezelése során az axillaris blockdissectióval eltávolított

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Diagnózis és prognózis

Diagnózis és prognózis Diagnózis, prognózis Általános vizsgálat Diagnózis és prognózis Fizikális vizsgálat Endoszkópia Képalkotás Sebészi feltárás A kezelés megválasztása Specifikus elemzés Kórszövettan/citológia Klinikai kémia

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

Mellékhatások Avastinnal kezelt emlőrákos betegeinknél. Dr Ruzsa Ágnes, Dr. Fekete Ilona MOT Kongresszus, 2009 november 12-14.

Mellékhatások Avastinnal kezelt emlőrákos betegeinknél. Dr Ruzsa Ágnes, Dr. Fekete Ilona MOT Kongresszus, 2009 november 12-14. Mellékhatások Avastinnal kezelt emlőrákos betegeinknél Dr Ruzsa Ágnes, Dr. Fekete Ilona MOT Kongresszus, 2009 november 12-14. VEGF gátlás, bevacizumab - Avastin emlőkarcinómában E2100 1 AVADO 2 RIBBON-1

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében *

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Bevezetés A hazai és a nemzetközi kutatások eredményei egyértelműen igazolták már az egészségi állapot és az életmód

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2010. április Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Indukciós kemoterápia és cetuximab-kezelés a lokálisan elôrehaladott fej-nyaki laphámrák ellátásában: egy

Részletesebben

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése 1 1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése A kutatás célja a természetgyógyászat néven összefoglalható, alternatív és komplementer gyógyító módszerek (röviden: alternatív

Részletesebben

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc Az alábbi fejezet során a méhtest rosszindulatú daganatait mutatjuk be. A méhtestrák gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját,

Részletesebben

Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19.

Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19. Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19. Absztrakt: a természet potenciális lehetőségeket nyújt az embereknek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Tudományos következtetések

Tudományos következtetések II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA 14 Tudományos következtetések

Részletesebben

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása Zárójelentés Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása A kutatás időtartama: 22 25. A jelen pályázat keretében végzendő kutatás célja: A természetközeli erdőnevelési eljárások

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Docetaxel kombinációs kezeléssel (TAC) szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában

Docetaxel kombinációs kezeléssel (TAC) szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában Docetaxel kombinációs kezeléssel () szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában BCIRG 001 randomizált, multicentrikus fázis III vizsgálat hazai eredményei Boér Katalin, 1 Láng István,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1 Iskolai teljesítmény i átszervezés 2006 2009 1 Az előző fejezetben láthattuk, hogy hogyan alakult a 2000-es évek első évtizedében az alapfokú i ellátás a kistelepülések esetében. Ez a fejezet azt a kérdést

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ph.D. disszertáció tézisei A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ungi Tamás Fizika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika Szeged, 2010 Iskolavezető: Prof.

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában

Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában 5. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2009. ÁPRILIS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY SZERKESZTÔSÉGI KÖZLEMÉNY Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában Charles D. Blanke Division

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában A MARKETING ESZKÖZEI Az e- szerepe a mai gyakorlatában Milyen stratégiákat követnek a brit és az új-zélandi vállalkozások? Egy legutóbbi kutatás három fő irányt mutatott ki. A cégek egyharmada továbbra

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

Palliatív mellkasi besugárzás tüdôrákban: szisztematikus áttekintô közlemény

Palliatív mellkasi besugárzás tüdôrákban: szisztematikus áttekintô közlemény 5. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2009. FEBRUÁR JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Palliatív mellkasi besugárzás tüdôrákban: szisztematikus áttekintô közlemény Alysa Fairchild, Kristin Harris, Elizabeth

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet)

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet) a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet) Az

Részletesebben

Az elváltak párkapcsolatai

Az elváltak párkapcsolatai NKI NÉPESEDÉSI HÍRLEVÉL A KSH Népességtudományi Kutató Intézet kiadványa aktuális demográfiai kérdésekrôl 2006/4 Az elváltak párkapcsolatai A házasságok többségét ma már együttélés elôzi meg, ez azonban

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZET 2007/5. A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A TARTALOMBÓL. Az emlõrák terápiájáról

GYÓGYSZERÉSZET 2007/5. A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A TARTALOMBÓL. Az emlõrák terápiájáról GYÓGYSZERÉSZET A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A TARTALMBÓL Az emlõrák terápiájáról A gyógyszerész szerepe a beteg-együttmûködésben Adatok a magyarországi gyógyszeripar PEST analíziséhez Az

Részletesebben

Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket?

Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket? TÁRSADALOM Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket? Tárgyszavak: önbizalom; tanulás; memória; számítástechnika; korosztály. Alaphelyzet Az idősebbek integrálása a modern társadalomba

Részletesebben

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYDÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam EU/EGT Franciaország Németország

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna III./5. GIST Pápai Zsuzsanna A fejezet célja: a GIST daganatok epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának valamint, kezelési lehetőségeinek áttekintése egy beteg esetének bemutatásán keresztül.

Részletesebben

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL Dr. Krasznai Zoárd Tibor Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Debrecen, 2011. 10.17. Bevezetés

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Protopy 0,03% kenőcs 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 g Protopy 0,03% kenőcs 0,3 mg takrolimuszt tartalmaz takrolimusz-monohidrát formájában.

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése III./14.3.11. Carcinoma basocellulare, basalioma ellátásának lehetőségei Wikonkál Norbert A fejezet célja, hogy megismerje az olvasó képet kapjon a basalioma gyakorlati ellátásáról. A fejezet áttanulmányozását

Részletesebben

II. melléklet. Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása

II. melléklet. Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása II. melléklet Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása 14 Tudományos következtetések A buflomedilt tartalmazó

Részletesebben

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Tézisfüzet Dr. Szeifert Lilla Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Novák Márta,

Részletesebben

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása A

Részletesebben

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata Doktori tézisek Dr. Segatto Emil Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Fogorvostudományi Kutatások Témavezető:

Részletesebben

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban Doktori tézisek Dr. Bogos Krisztina Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Pulmonológia program

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Perjeta 420 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy 14 ml-es injekciós üveg koncentrátum 420 mg pertuzumabot tartalmaz,

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei. Készítette:

Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei. Készítette: Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Dr. Sz ke Tamás Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti

Részletesebben

A Myeloma multiplex kezelésének finanszírozási protokollja

A Myeloma multiplex kezelésének finanszírozási protokollja A Myeloma multiplex kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. február 15. 1 1. Azonosítószám:

Részletesebben

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 A hároméves kutatás az evés- és testképzavarok terén jelentősen hozzájárult a hazai alapismeretekhez, egyben nemzetközi összevetésben is (főleg

Részletesebben

A csõdelõrejelzés és a nem fizetési valószínûség számításának módszertani kérdéseirõl

A csõdelõrejelzés és a nem fizetési valószínûség számításának módszertani kérdéseirõl MÛHELY Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. május (441 461. o.) KRISTÓF TAMÁS A csõdelõrejelzés és a nem fizetési valószínûség számításának módszertani kérdéseirõl A Bázel 2 tõkeegyezmény magyarországi

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, ami lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Hatékony kezelés a kutyák, macskák daganatos megbetegedéseinél a deutérium megvonása:

Hatékony kezelés a kutyák, macskák daganatos megbetegedéseinél a deutérium megvonása: Onkológia Célunk a daganatos betegek speciális szakellátása, ezáltal életük megmentése illetve hosszú tünetmentes túlélés biztosítása. Megfelelő kiegészítő vizsgálatok (röntgen és ultrahangvizsgálat, vér

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Kovács András 1. Bevezetés A kommunista rendszer 1990-ben bekövetkezett bukása, a szabad véleménynyilvánítás jogának és

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján Központi Statisztikai Hivatal A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján Budapest 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISBN 963 215 753 2 Kzítette: Nyitrai Ferencné dr. A táblázatokat

Részletesebben

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre 10 Összefoglaló Összefoglaló Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre összpontosított, melyek az osztódó rákos sejteket célozzák meg. Jelenleg, nagy hangsúly fektetődik

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

A zoledronsav klinikai és preklinikai. Dr. Nagykálnai Tamás Magyar Szenológiai Társaság Kongresszusa Balatonfüred 2009. október 9.-10.

A zoledronsav klinikai és preklinikai. Dr. Nagykálnai Tamás Magyar Szenológiai Társaság Kongresszusa Balatonfüred 2009. október 9.-10. A zoledronsav klinikai és preklinikai evidenciái az emlőrák kezelésében Dr. Nagykálnai Tamás Magyar Szenológiai Társaság Kongresszusa Balatonfüred 2009. október 9.-10. Kísérleti modellekben antitumoros

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS 3. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2007. OKTÓBER JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY Az adjuváns kezelésként háromhavonta alkalmazott depó leuprorelin-acetát és a cyclophosphamid + methotrexat + fluorouracil

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

A NEOADJUVÁNS KEZELÉS SZEREPE A LOKÁLISAN ELŐREHALADOTT STÁDIUMÚ NYELŐCSŐRÁKOK SEBÉSZI KEZELÉSÉBEN

A NEOADJUVÁNS KEZELÉS SZEREPE A LOKÁLISAN ELŐREHALADOTT STÁDIUMÚ NYELŐCSŐRÁKOK SEBÉSZI KEZELÉSÉBEN A NEOADJUVÁNS KEZELÉS SZEREPE A LOKÁLISAN ELŐREHALADOTT STÁDIUMÚ NYELŐCSŐRÁKOK SEBÉSZI KEZELÉSÉBEN PhD értekezés Dr. Papp András PTE KK Sebészeti Klinika Programvezető: Program: Témavezető: Prof. Dr. Horváth

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

Az Avastin-t más daganatellenes gyógyszerekkel kombinálva, az alábbi típusú daganatos betegségekben szenvedő felnőttek kezelésére alkalmazzák:

Az Avastin-t más daganatellenes gyógyszerekkel kombinálva, az alábbi típusú daganatos betegségekben szenvedő felnőttek kezelésére alkalmazzák: EMEA/H/C/000582 EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára bevacizumab Ez a dokumentum az -ra vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. Azt mutatja be, hogy az emberi felhasználásra

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

Opponensi vélemény. Dr Molnár F Tamás: A SEBÉSZI AGRESSZIVITÁS OPTIMALIZÁCIÓJÁRÓL. Elvek és gyakorlat a mellkasi műtétek köréből

Opponensi vélemény. Dr Molnár F Tamás: A SEBÉSZI AGRESSZIVITÁS OPTIMALIZÁCIÓJÁRÓL. Elvek és gyakorlat a mellkasi műtétek köréből 1 Opponensi vélemény Dr Molnár F Tamás: A SEBÉSZI AGRESSZIVITÁS OPTIMALIZÁCIÓJÁRÓL Elvek és gyakorlat a mellkasi műtétek köréből című MTA doktori értekezéséről I. Általános megjegyzések Az értekezés címe

Részletesebben

Törzskönyvezett megnevezés Név. ETHIRFIN 20 mg Retard kemény kapszula. ETHIRFIN 60 mg Retard kemény kapszula. ETHIRFIN 120 mg Retard kemény kapszula

Törzskönyvezett megnevezés Név. ETHIRFIN 20 mg Retard kemény kapszula. ETHIRFIN 60 mg Retard kemény kapszula. ETHIRFIN 120 mg Retard kemény kapszula I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA(K), GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), KÉRELMEZŐ(K), FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Dánia Dánia

Részletesebben

CÉLTUDATOSAN A GYÓGYÍTÁS ÚTJÁN

CÉLTUDATOSAN A GYÓGYÍTÁS ÚTJÁN CÉLTUDATOSAN A GYÓGYÍTÁS ÚTJÁN IX. KONGRESSZUSA 2016. NOVEMBER 17-19. GROUPAMA ARÉNA, BUDAPEST MÁSODIK ÉRTESÍTÔ SZERVEZÔK Tisztelt Kollégák! A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság IX. Kongresszusát 2016.

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004488T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 488 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 798717 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek BI544 / 20141201 K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014. december 1. A Vienna

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

Raiffeisen Gon dos ko dás II.

Raiffeisen Gon dos ko dás II. Raiffeisen Gon dos ko dás II. Cso por tos élet-, baleset- és be teg ség biz to sí tás fel té te lei A jelen feltételek az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74., továbbiakban Biztosító),

Részletesebben

I. MELLÉKLET. 6/1. oldal

I. MELLÉKLET. 6/1. oldal I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, GYÓGYSZERFORMÁJA, HATÁSERŐSSÉGE, ÁLLATFAJOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN 6/1. oldal Tagállam

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ MODELLEZÉS Brodszky Valentin, Jelics-Popa Nóra, Péntek Márta BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti

Részletesebben