Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket?"

Átírás

1 TÁRSADALOM Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket? Tárgyszavak: önbizalom; tanulás; memória; számítástechnika; korosztály. Alaphelyzet Az idősebbek integrálása a modern társadalomba mindinkább attól függ, hogy képesek-e megbirkózni az új technológia kihívásaival, mindenekelőtt a számítástechnikával. A beszámolókból azonban úgy tűnik, hogy az idősebbek számára nehézséget jelent az új eszközök kezelése. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a korosodás következtében megváltoznak az alapvető felismerési képességek, például az információk feldolgozása, a térbeli tájékozódás, a memória, az észlelési és koncentrálási folyamatok. Általánosabb megfogalmazásban az idősebbek felismerési képessége, valamint ezen túlmenően egyéb, főként érzelmi tulajdonságai megnehezítik a számítástechnika kezelésének elsajátítását. Azt is megfigyelték, hogy az idősebbek kevésbé képesek és hajlandók új számítástechnikai technológiákat megtanulni. A munkahelyeken az új számítástechnika bevezetésekor alkalmazott módszerek miatt az idősebb dolgozók aggódni kezdtek. Féltették eddigi megszokott munkakörülményeiket, sőt még állásuk biztonságát is. Ezért negatívan fogadták a számítógépeket. Korábbi vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy a negatív hozzáállás nem annyira az életkorra, mint inkább a számítógépes tapasztalat hiányára vezethető vissza. Látható, hogy az idősebbek esetében az új információs és számítástechnikai technológiák elsajátításával kapcsolatban tapasztalt egyes nehézségek olyan tényezőkre vezethetők vissza, mint például a számítástechnika bevezetésétől és annak munkahelyi következményeitől való félelem, a korral kapcsolatos sztereotípiák, viselkedésmód és az önbizalomhiány. A kutatók azonban alig foglalkoztak azzal, hogy a sztereotípiák, a viselkedésmódok, vagy hiedelmek milyen mértékben vannak kapcsolatban az idősebbek tényleges kompetenciájával, más szavakkal kifejezve, mennyire elfogult ez az értékelés. Egyes korábbi eredmények mintha azt a benyomást keltették volna, hogy a számítástechnikai oktatásban jobban érezhetők az idősek tanulással szembeni aggályai, mint a fiatalokéi. Ezt úgy lehet értelmezni, hogy az önbizalom hiánya gátolja a feladat teljesítését.

2 Önhittség és önbizalomhiány Ismeretelméleti módszerekkel lehet vizsgálni, hogy milyen hatással van az önbizalom hiánya vagy a túlzott önbizalom a tényleges teljesítőképességre. Az ilyen módszerek alkalmasak az öregkori számítástechnikai tanulásképesség-hiány tanulmányozására. Ugyanis más területeken végzett vizsgálatok eredményei arra engednek következtetni, hogy a saját képességek alá- vagy túlbecsülése befolyásolhatja a tanulási teljesítményt. Így többek között megállapították, hogy az önbizalom hiánya csökkentheti a hajlandóságot a feladatvállalásra, és amikor az illető nehézségekbe ütközik, valószínűbb, hogy feladja a küzdelmet. Másrészt a képességek kismértékű túlbecsülése, úgy tűnik, fokozza az erőkifejtést és a kitartást. Egyesek kapcsolatot találtak az önbizalom túltengése és az életkor között. A szerzők által végzett korábbi vizsgálatok folyamán az ismeretekre vonatkozó nagy számú kérdés feltevésekor összehasonlították a résztvevő (a kísérleti alany) tudásáról előzetesen kialakult saját véleményét, amit tudásérzetnek (feeling-of-knowing = FOK) neveztek el, valamint saját válaszai utólagos megítélését, azaz önbizalomszintjét (confidence level = CL) azzal a tényleges tudással, amelyet több kérdőíves válasz értékelése révén, objektíven meghatároztak. A FOK előzetes becslés arra vonatkozóan, hogy az illető képes lesz-e később rátalálni egy pillanatnyilag nem ismert válaszra. A CL annak értékelése, hogy egy bizonyos információt helyesen idézett-e vissza a memóriájából. A módszer lényege, hogy két különböző területen, az általános ismeretekben és a számítástechnikában vizsgálták a FOK és CL, valamint a tényleges tudás közötti különbséget. Ez lehetővé tette, hogy egy adott területen az illető képességére vonatkozó saját véleménye és az erre a területre vonatkozó információ emlékezetéből való visszakeresése közötti kapcsolatot vizsgálják. Az életkor és az adott ismereti terület, valamint a folyamatos emlékezetkisegítő metamnemonikus hatások közötti összefüggésre vonatkozó hipotézis ellenőrzésén túlmenően a vizsgálatok során kimutatták a számítástechnika-tanulás életkorral kapcsolatos nehézségeinek lehetséges eredetét, mégpedig az önbizalom hiányát. Az idősebb kísérleti alanyok előzetes véleménye (FOK) valóban kevesebb önbizalmat tükrözött, mint a fiataloké, azonban csupán a számítástechnika területén, ahol a fiatalok általában magabiztosabbak, mint ahogy azt mások róluk alkotott véleménye indokolná. Az önbizalom hiánya nem rajzolódott ki az általános ismeretek területén. Ebben az esetben az idősebbek előzetes véleménye saját képességeikről kedvezőbb volt. A számítástechnika esetében a CL értékelés eredménye, valamennyi korcsoport esetében, szignifikánsan kisebb volt, mint az általános ismeretek területén. Emellett a középkorúak és az idősebbek hajlamosabbak voltak a CL alulértékelésére, mint a fiatalok, pedig teljesítőképesség szempontjából nem volt közöttük különbség.

3 A FOK és a CL olyan könnyen meghatározható, hasznos mutatószámok, amelyek segítségével megállapítható, mennyire hatékony a gyakorlás a számítástechnika elsajátítására vonatkozó önbizalom helyreállítása szempontjából. A jelenlegi munka célja az volt, hogy a korábban végzett vizsgálatokat nagyobb számú mintán megismételjék. Ezzel kívánták igazolni az életkor hatását a FOK és CL értékelésekre a számítástechnikában, amely az önbizalomtúltengésre, ill. -hiányra vezethető vissza. Ezt a hatást viszont nem észlelték az ellenőrzésként az általános ismeretek terén végzett vizsgálatok esetében. A hipotézis A kísérleti alanyoknak általános ismeretekre és számítástechnikára vonatkozó kérdéseket tettek fel. Minden olyan kérdésnél, amelyre nem kaptak azonnal választ, felkérték őket a FOK értékelésére. Ezt követően minden megválaszolatlan kérdés esetében négy lehetőség közül kellett kiválasztaniuk, melyik a helyes válasz, majd értékelniük kellett, hogy mennyire bíznak saját válaszuk helyességében (CL étékelése). Abból a hipotézisből indultak ki, hogy egy adott ismeretszinten az idősebbek FOK és CL értékelési eredménye számítástechnika esetében kisebb lesz, mint a fiataloké, szemben az általános ismeretek területével. Ez arra utalna, hogy kevésbé bíznak saját számítástechnikai ismereteikben. Ezen a két területen az általános önbizalom mértékét is értékelték. A hipotézis szerint 1. a számítástechnikában a fiataloknál ez nagyobb lesz, de az általános ismeretek területén a két korcsoport eredménye hasonló lesz, 2. a számítástechnika esetében a korkülönbségnek a FOK és CL értékére gyakorolt hatása arra vezethető vissza, hogy az idősebbek kevésbé bíznak emlékezőtehetségükben. Egyesek szerint valószínű, hogy a FOK (a tudásérzet) a kérdéskörben való jártassággal van kapcsolatban. A CL-t, úgy látszik, inkább a helyes válasz legalább néhány elemének ismeretére alapozva határozzák meg az emberek. Az előzetes kutatások alapján számítani lehetett arra, hogy a számítástechnikában való jártasság és a saját képességekben való bizakodás szempontjából erőteljesebben érvényesül a korkülönbség hatása, mint az általános ismeretek terén. A korkülönbség erőteljesebb hatást gyakorol a FOK, mint a CL alakulására. Vizsgálati módszer Kísérleti alanyok A két (a korábbi és a jelenlegi) tanulmány összehasonlításának megkönnyítése érdekében nagyjából azonos korú és képzettségi színvonalú, de más személyeket választottak ki, mégpedig nagyobb számban, mint az előző

4 kísérletekben. A 91 önként jelentkezőt két csoportba osztották. A fiatalok csoportjának (n = 49) kora 18 és 29 közötti, az idősebbeké (n = 42) 58 és 78 év között volt. Eszköztár Az előzetesen végzett vizsgálatokkal azonos eszköztárhoz folyamodtak, vagyis ismét a felismerést segítő metakognitív kérdőívet vették igénybe. Négy állítás alapján végezték a kapacitásfelmérést az általános ismeretek területén és ugyancsak négy állításról kellett dönteni a számítástechnika területén. Egy példa az általános ismeretek területéről (a számítástechnika zárójelben szerepel): legtöbb általános ismereti területen, mint amilyenek az irodalom, a történelem, földrajz, zene, természettudományok, napi események, sport (és számítástechnika), általában több ismerettel rendelkezem, mint mások. A 100 mm-es skálán a minősítés teljesen egyetértek -től teljesen ellentétes a véleményem -ig terjed. A metakognitív kérdőíven az ismereti területeket látszólag rendezetlenül vegyítették. A kapacitásfelmérési skálán elért belső következetesség, az általános ismeretek tartománya esetében, elég jó volt, sőt még ennél is jobb volt a számítástechnika területén. Ily módon kiszámították minden egyes ismereti területre a találati értékeket, majd négy megfelelő kísérleti alanynál elért találatok átlagát vették figyelembe. A tesztanyag két 138 tételes készletből állott, egy-egy készlettel az egyes korcsoportok számára. Ezek a készletek megegyeztek a fentebb említett korábbi vizsgálat anyagaival. A tételkészletek fele (n = 69) különböző témájú, azonban azonos számban szereplő kulturális, tudományos és sporthoz kapcsolódó kérdésekből tevődött össze, míg a másik felét számítástechnikai kérdések alkották. Rendszertelenül keverték az általános és a számítástechnikai kérdéseket. Ezeket a kérdéseket úgy állították össze, hogy amennyire csak lehetséges, azonos nehézségű legyen a két vizsgált korcsoport számára, és a helyes válaszok aránya 50% lehessen. Erre az elővigyázatosságra azért volt szükség, mert bebizonyosodott, hogy a feltételezett és a tényleges teljesítőképesség közötti eltérést a feladatok megoldásának nehézsége befolyásolja. Az önbizalom túltengése fokozódik a tételek nehézségével. Amikor a tételek könnyűek, a minősítési hiba minimumra csökken. Az első fázisban az alany elolvasta a kérdést, és megbecsülte a FOK értéket. A kérdést és a FOK skálát a kártya egyik oldalára nyomtatták. A kártya másik oldala ugyanazt a kérdést tartalmazta, mellette négy lehetséges választ tüntettek fel. A helyes válasz három figyelemelvonó válasszal volt összekeverve. Ezen az oldalon volt a skála a CL meghatározásához.

5 Az eljárás Minden kísérleti alany vizsgálatát egyénileg végezték el. Az életrajzi adatok összegyűjtése után a résztvevők kitöltötték a metakognitív (kapacitásfelmérési) kérdőíveket. Maga a teszt két fázisra oszlott. Az első fázisban a kísérleti alanyoknak egymás után felmutatták a kérdéseket tartalmazó kártyákat. Minden válaszra tíz másodpercet kaptak. Felvilágosították őket arról, hogy csak akkor adjanak választ, ha biztosak abban, hogy az helyes, mert lesz még alkalmuk és több idejük a kérdések megválaszolására. Amennyiben kaptak választ, azt regisztrálták és felmutatták a következő kártyát. Amennyiben nem érkezett válasz, felkérték a kísérleti alanyt, hogy minősítse a skálán a FOK érzetét. Így tehát csupán azok a kérdések, amelyekre nem jött válasz, kaptak FOK (és később CL) értékelést. A második fázisban ismét felmutatták, azonos sorrendben, azokat a kérdéseket, amelyekre az első fázisban nem kaptak választ. A résztvevőket felkérték, hogy jelezzék, melyik a négy javasolt válaszból a helyes, majd a megfelelő skálán minősítsék feleletük konfidencia szintjét (CL). Erre nem szabtak meg határidőt. Eredmények Mint ahogy az 1. táblázatból kitűnik, az első körben adott helyes válaszokat nézve, az általános ismeretek területén az idősebbek által elért eredmények jobbak voltak, mint a fiatal korosztálynál, viszont a számítástechnikai ismeretek esetében a fiatalok teljesítménye volt a kedvezőbb, mint az időseké. 1. táblázat A kezdeti és a kiegyenlített felismerőképesség (helyes felismerési gyakoriság) átlagértékei korcsoport és ismereti terület szerinti bontásban Fiatalok Idősebbek Kezdeti felismerőképesség Általános ismeretek területe 41,74 48,88 A számítástechnika területe 57,51 49,56 Kiegyenlített felismerőképesség Általános ismeretek területe 45,13 45,29 A számítástechnika területe 55,22 54,28 Ezért a továbbiakban a fiatalabb és az idősebb kísérleti alanyok közötti különbséget a felismerési teljesítőképesség szempontjából kiegyenlítették olymódon, hogy az egyes ismereti területeken és az egyes korcsoportokban a

6 tételeket nehézség szempontjából rangsorolták, majd néhány tételt a későbbi vizsgálatok során már figyelmen kívül hagytak. Az általános ismereteknél a várt eredményt érték el azáltal, hogy nyolc olyan tételt kihagytak, amelyek a fiatalok számára a legnehezebbeknek bizonyultak és nyolc olyat, amelyek az idősek számára a legkönnyebbek voltak. A számítástechnikai ismereteknél az idősek számára legnehezebb hét tételt és a fiatalok számára legkönnyebb hét tételt nem szerepeltették. Valamennyi további vizsgálatot azoknak a tételeknek az alapján végezték, amelyekre az ismétlés fázisában sem helyes, sem helytelen választ nem kaptak, vagyis amelyekre nem tudom válasz érkezett. Figyelmen kívül hagyták azokat a tételeket, amelyeket a felismerési teljesítmény kor szerinti kiegyenlítésekor kiemeltek. Figyelemre méltó, hogy ebben az ismétlési fázisban a nem tudom válaszok száma szempontjából a fiatalok és az idősebbek között nem volt különbség. Ez mind a rossz válaszokra, mind a helyes válaszokra igaz volt. Ez annyit jelent, hogy a fiatalok és az idősebbek egyaránt megfogadták azt az ajánlást, hogy csak akkor válaszoljanak, ha biztosak abban, hogy helyes választ adnak. Minősítés a FOK és CL szerint Tekintettel arra, hogy életkor szempontjából nem észleltek eltérést a kísérleti alanyok felismerőképességében, a FOK és a CL minősítésben az életkor szempontjából tapasztalt minden esetleges különbség megbízhatóan tükrözi magának az életkornak a hatását az értékelési hiba nagyságára, vagy az önbizalom túltengésére (1. ábra). Valamennyi feltételt együttesen vizsgálva kiderült, hogy az életkor nem gyakorol szignifikáns hatást a minősítésre. Ezzel szemben a tudományterület és az értékelés típusa által gyakorolt hatás erősen szignifikánsnak bizonyult. Ez annyit jelent, hogy a kísérleti alanyok magasabb szintre minősítettek az általános tudományok területén, mint a számítástechnika esetében és a FOK értékelési eredmény kisebb volt, mint a CL. Az idősebb kísérleti alanyok kevésbé magabiztosan minősítettek a számítástechnika területén, mint a fiatalok, ugyanakkor az általános tudományokban minősítéseik jobban megközelítették a fiatal kísérleti alanyokét. Ezek után kontraszt-elemzést végeztek, hogy megvizsgálják az életkor által az egyes területeken és az egyes értékeléstípusok esetén gyakorolt hatást. A FOK esetében az általános tudományok területén nem mutattak ki szignifikáns életkorkülönbség-hatást, viszont a számítástechnika területén az életkorkülönbség szignifikáns volt. Ez annyit jelent, hogy az idősebbek kisebbre értékelték a FOK által kifejezett képességeiket a számítástechnika területén, mint a fiatalabbak, ami egyenértékű azzal, hogy kevésbé bíznak abban a képességükben, hogy később képesek lesznek visszakeresni a releváns információt. A CL esetében végzett statisztikai elemzés hasonló eredményre

7 vezetett, amennyiben az általános tudományok területén a CL megítélésében nem volt érzékelhető a korkülönbség hatása, viszont az életkorkülönbség szignifikáns szerepet játszott a számítástechnika területén. Ezen a területen az idősebb kísérleti alanyok kevésbé magabiztosan válaszoltak, mint a fiatalok. tudásérzet (FOK) önbizalom szintje (CL) fiatalok értékelés fiatalok értékelés idősebbek idősebbek általános számításismeretek technika terület általános számításismeretek technika terület 1. ábra A FOK és CL értékelés átlaga (és szórásnégyzete) ismereti területek és korcsoportok szerinti bontásban Az önbizalom szerepe Statisztikai vizsgálatot végeztek az életkor és az önbizalom mértéke közötti összefüggés tisztázása érdekében. Megállapították, hogy a fiatal kísérleti alanyok általában magasabbra értékelik saját ismereteiket, mint az idősebbek, továbbá, hogy az általános ismereteik szintjét ugyanolyan magasra értékelik, mint a számítástechnikai tudásukat és hogy a korkülönbség jobban érvényesült a számítástechnikában, mint az általános ismeretek esetében. Értékelés Az eredmények mindenekelőtt kimutatták, hogy a két korcsoport hasonló felismerő képessége és memóriája ellenére az idősebb kísérleti alanyok kevésbé voltak magabiztosak az előzetesen feltételezett (FOK) és az utólagosan minősített (CL) számítástechnikai ismereteik abszolút megítélése szempontjá-

8 ból, mint a fiatalok: számítástechnikai témák esetében FOK és CL értékelési eredményük szignifikánsan kisebb volt, mint fiatalabb társaiké. Az idősebbeknek ez az önbizalomhiánya azonban nem tűnik általános érvényűnek. Ha ugyanis az általános kulturális ismeretek terén elvégezzük az ellenőrző vizsgálatot, akkor már nem figyelhető meg a korkülönbség hatása. Ez összhangban van azokkal a korábbi kísérleti eredményekkel, amelyek szerint az idősebbek ugyanolyan képességűek mint a fiatalok, amikor memóriájukat általános kulturális kérdések szempontjából ellenőrzik. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a számítástechnikának van valami sajátossága, ami csökkenti az idősek önbizalmát, amikor mérlegelési feladat elé kerülnek. Igazolódott az a feltételezés, hogy ez a számítástechnikai képességek iránti kétségek következménye. Amikor statisztikailag ellenőrizték, hogy a kísérleti alanyok globálisan hogyan értékelték számítástechnikai ismereteiket, akkor a FOK és CL értékelés szempontjából már nem volt megfigyelhető az életkorbeli különbség hatása. Ezek az eredmények egyértelműen igazolták a korábbi, hasonló megállapításokat, a CL értékelés kivételével, mivel akkor az életkorbeli különbség hatását a számítástechnika területén nem találták szignifikánsnak. A mostani vizsgálatokat viszont nagyobb számú mintán végezték, tehát statisztikai megbízhatósága fokozódott és itt már az életkorbeli különbség szignifikánsnak bizonyult. Ezen kívül sikerült bebizonyítani, hogy a FOK esetében kapott eredményeket teljes mértékben meg lehet magyarázni az idősebbeknek azzal a hiedelmével, hogy számítástechnikai hatékonyságuk gyengébb. Gyakorlat, módszertan, elmélet A vizsgálatokból gyakorlati, módszertani és elméleti jelentőségű következtetéseket lehet levonni. Mindenek előtt megállapítható, hogy az idősebbek kisebb önbizalma az egyik oka annak, hogy nehézségeik vannak az új számítástechnika elsajátításában. Ha ugyanis valaki azt hiszi, hogy nem képes valamilyen feladatot végrehajtani, akkor nem tesz erőfeszítéseket, és nem vesz igénybe megfelelő stratégiát a siker érdekében. Más vizsgálatok is arra a következtetésre jutottak, hogy a csekély önbizalom csökkenti az új feladatok elvállalására való hajlandóságot. Ilyenkor kisebb erőfeszítést tesznek és kevésbé állhatatosan törekszenek a feladat teljesítésére. Az idősebbek számára az új technológiák elsajátítását többek között azzal lehet megkönnyíteni, hogy helyreállítják önbizalmukat. Ez a vizsgálat azonban semmit sem mond arról, hogy honnan ered az idősebbeknél megfigyelhető csökkent önbizalom a számítástechnika terén. Nyilvánvaló, hogy a jelenség nem az életkor következménye, hanem kulturális jellegű. Egyes vélemények szerint a modern társadalmat jellemző folytonos és gyors technológiai változások miatt feltételezhető, hogy az ilyen, életkorbeli különbségekre visszavezethető hatások az elkövetkező generációk esetében is érvényesülni fognak. Hasonló, életkorra visz-

9 szavezethető értékelési különbségek esetleg más olyan területeken is érvényesülhetnek, ahol az életkor szerepet játszik. A mostani megállapítások másik módszertani következtetése, hogy bár kisebb mértékben, mint a FOK esetén, de a CL értékelés felhasználható az önbizalomhiány kimutatására, továbbá annak mérésére, hogy egy képzés folyamán az egyedek között milyen mértékben érvényesülnek önbizalom hiányából eredő különbségek. Miután a CL-t bármilyen válasz után meg lehet adni és nincs szükség előzetes értékelésre, mint a FOK esetében, használata egyszerűbb, mint a FOK mutatóé. A harmadik következtetés inkább elméleti jellegű. Korábbi megállapításokkal összhangban valószínű, hogy a FOK alakulását inkább a kérdés témakörével kapcsolatos jártasság befolyásolja, mint a CL esetében. Ugyanis a számítástechnika területén az életkorbeli különbség erősebben érvényesült az előzetes becslésnél, mint utólagos mérlegelésnél. (Dr. Barna Györgyné) Marquié, J. C.; Jourdan-Boddaert, L. Huet, N.: Do older adults underestimate their actual computer knowledge? = Behaviour & Information Technology, 21. k. 4. sz p Mikkelsen, A.; Ogaard, T. stb.: Job characteristics and computer anxiety in the production industry. = Computers in Human Behavior, 18. k. 3. sz. máj p Bálnák és delfinek védelme Röviden Az oregoni egyetem kutatói olyan körülmények megteremtését szorgalmazzák, amelyekkel védelmet és továbbélési lehetőséget biztosítanak az állatoknak. Régen rádióval követték a bálnák mozgását, de ez drága, bár nem kíván folyamatos figyelmet. A kutatók újabban műholdon követik a jelzéssel ellátott állatokat, akár a lakásukból is. A 140 g-os hengeres jeladó több hétig marad az állaton, adatokat közöl a tartózkodás helyéről, a hőmérsékletről és a nyomásviszonyokról. A kézzel készített Delrin poliacetál (DuPont gyártmány) adatgyűjtőket 3000 méter mélységig használják mélytengeri berendezésekhez, és már 3 éve kifogástalanul működnek. Nagy a szilárdságuk, nem mennek tönkre a nagy nyomástól és nem károsítja őket a sós víz sem. A poliacetál semleges, felülete nagyon sima, nem telepszik meg rajta az alga vagy más organizmus. Régebben fémmel kombinálták, de ez korrodált, és károsította az állatok egészségét. A műanyag nem okoz zavart, csak kis helyi izgalmat vált ki, nem befolyásolja a bálna viselkedését.

10 A palackorrú delfineknél szintén Delrinből készült tűket használnak a nyereg alakú címke uszonyra helyezéséhez, amely csak akkor törik el, ha a jelölő lapocska beleakad valamibe. (Macplas International, sz. nov. p. 61.) A génmódosított növények kiszorulása Angliából Úgy tűnik, hogy Angliában a génmódosított növények, GMO-k termesztésével kapcsolatos problémákat az élet oldja meg. Az utóbbi időben látványosan nő a természetes gazdálkodást folytató gazdaságok száma. Ha a tendencia tovább tart, lassan nem marad termőterület a GM-növények számára, ugyanis jelenleg jogszabály írja elő a természetes és a GM-kultúrák közötti pufferzóna létesítését. Ezzel kívánják megakadályozni a GMO-kal beporzás okozta szennyeződést. Jelenleg ez a biztonsági zóna 200 m. Nagy-Britanniában ma a mezőgazdasági terület 3%-án folyik természetes gazdálkodás, 2000-ben a terület egyharmaddal nőtt és várhatóan további növekedéssel lehet számolni. A számítógépes modellben feltérképezték a hagyományos gazdaságok és az ezek között elszórtan található természetes gazdálkodások számát. A térképen feltüntették a kukoricatermesztésre vonatkozó törvényben előírt pufferzóna nagyságát is. A program segítségével jól követhető bármilyen változás, pl. a természetes gazdálkodást folytató terület vagy a pufferzóna nagyságának változása. Számítások szerint, ha a mezőgazdasági művelés alá vont terület egyötödén folyik természetes gazdálkodás, akkor a jelenleg érvényes 200 m-es pufferzóna betartásával a GM-kukorica a fennmaradó termőföld 30%-áról kiszorul. Viszont, ha a pufferzóna nagyságát felemelik 600 m-re, már a fennmaradó terület háromnegyedéről szorul ki a GMO. A kormány már most fontolgatja a pufferzóna méretének megemelését. A jelenlegi előírások szerint GMO-mentességet akkor kaphat egy termék, ha a GMO-ból származó szennyezés nem haladja meg az 1%-ot. Arról is szó van, hogy a határértéket 0,1%-ra kívánják leszállítani, bár még nem ismeretes, hogy milyen szempontok alapján választották ezt az értéket. A kilátásba helyezett szigorítások és ezzel párhuzamosan a gyarapodó természetes gazdaságok száma oda vezethet, hogy nem marad hely a GM-növények számára. Szkeptikus vélemények szerint a természetes gazdálkodás nem terjeszkedik azon túl, ahol a szomszédos hagyományos gazdálkodást folytató földeken alkalmazott peszticidek jótékony hatása már nem érvényesül. A természetes gazdálkodás addig terjeszkedik, amíg a hagyományos gazdálkodás egészségügyi kordont von köré. Ugyanis ha ezek száma csökken, a természetes gazdaságok terméshozama is csökkenni fog, és így már nem lesz kifizetődő ez a gazdálkodási forma. (New Scientist, 174. k sz máj. 18. p.14.)

Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket?

Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket? GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket? A munkaképes lakosság létszámának fokozatos csökkenése indokolja, hogy a szakemberek egyre

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Kovács András 1. Bevezetés A kommunista rendszer 1990-ben bekövetkezett bukása, a szabad véleménynyilvánítás jogának és

Részletesebben

Nyugdíjba az előnyugdíjjal az idősebb munkavállalók foglalkoztatási esélyeinek javítása

Nyugdíjba az előnyugdíjjal az idősebb munkavállalók foglalkoztatási esélyeinek javítása A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS RÉSZTERÜLETEI Nyugdíjba az előnyugdíjjal az idősebb munkavállalók foglalkoztatási esélyeinek javítása Az európai társadalmak öregedése kihívások és feladatok elé állítja a munkaerő-piaci

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS 2. fejezet VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS Földházi Erzsébet Főbb megállapítások» A párkapcsolatok két alapvető típusa a házasság és egyre növekvő arányban az élettársi kapcsolat. A házasságok válással, az élettársi

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL

AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL KÖVESDI AGNES: AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL A Statisztikai Hivatal az N. T. 651/33/195.0. sz. határozata nyomán az önköltség és önköltségcsökkentés mérésére gyáripari önköltségstatisztikát

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

A MARKETING ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI. A márkahitelesség hatása a vásárlói árérzékenységre. A márkák hatása a vásárlók preferenciáira.

A MARKETING ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI. A márkahitelesség hatása a vásárlói árérzékenységre. A márkák hatása a vásárlók preferenciáira. A MARKETING ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI A márkahitelesség hatása a vásárlói árérzékenységre A márkák hatással vannak a vásárlói döntési folyamatok különböző szakaszaira. A korábbi kutatások azzal foglalkoztak,

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

Színkeverés a szemnek színes eltérése révén *

Színkeverés a szemnek színes eltérése révén * KÖZLEMÉNY A KOLOZSVÁRI M. KIR. FERENOZ jozsef TUD.- BGYETEM PJLETTANI INTÉZETÉBŐL. Igazgató : DB. UDBÁNSZKY I^ÁSZLÓ iiy. r. tanár. Színkeverés a szemnek színes eltérése révén * DK. VBEKSS ELEMÉB intézeti

Részletesebben

KÍVÁNT ÉS NEM KÍVÁNT TERHESSÉGEK, GYERMEKEK 1 KAMARÁS FERENC

KÍVÁNT ÉS NEM KÍVÁNT TERHESSÉGEK, GYERMEKEK 1 KAMARÁS FERENC KÍVÁNT ÉS NEM KÍVÁNT TERHESSÉGEK, GYERMEKEK 1 KAMARÁS FERENC TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS Az európai népesség történelme során biológia kapacitásának csak egy töredékét használta ki ahhoz, hogy biztosítsa

Részletesebben

Varga Júlia: Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, skill -ek és kompetenciák

Varga Júlia: Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, skill -ek és kompetenciák Varga Júlia: Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, skill -ek és kompetenciák (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Varga Júlia (2006) Humántőke-fejlesztés,

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ*

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* BESZÉLGETÉS KOVÁCS GÉZÁVAL, A MAGYAR TUDOMÁNYOS JÖVŐKUTATÁSI SZAKOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJÉVEL AKADÉMIA KORPA: Egy idézettel kezdeném a beszélgetést: A jövő kritikus elágazási pontjai"

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.8.2009 COM(2009) 430 végleges Javaslat: A TANÁCS RENDELETE A Thaiföldről származó egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukoricatermékek

Részletesebben

Tárgy: Közérdekű bejelentés a közúti fuvarozók követeléséről a gázolaj adójának csökkentésére

Tárgy: Közérdekű bejelentés a közúti fuvarozók követeléséről a gázolaj adójának csökkentésére Veres János úr pénzügyminiszter Pénzügyminisztérium Budapest Budapest, 2008. május 20. Tárgy: Közérdekű bejelentés a közúti fuvarozók követeléséről a gázolaj adójának csökkentésére Tisztelt Pénzügyminiszter

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

Öregedés és nyugdíjba vonulás

Öregedés és nyugdíjba vonulás 7. fejezet Öregedés és nyugdíjba vonulás Monostori Judit Főbb megállapítások» A demográfiai öregedés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik meghatározó társadalmi-demográfiai jelenség

Részletesebben

Szakmai zárójelentés OTKA-48927. Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata

Szakmai zárójelentés OTKA-48927. Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata Szakmai zárójelentés OTKA-48927 Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata Módszerek Alanyok A Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórházban diagnosztizált betegek közül összesen

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

A migrációs potenciál mértéke a Kárpátmedencei magyarság és cigányság körében

A migrációs potenciál mértéke a Kárpátmedencei magyarság és cigányság körében A migrációs potenciál mértéke a Kárpátmedencei magyarság és cigányság körében Budapest, 2002. május A kutatást a Gazdasági Minisztérium megbízásából a Balázs Ferenc Intézet (mintakészítés és adatfelvétel)

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 AZ SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 1. EUROÖVEZETI KILÁTÁSOK: ÁTTEKINTÉS, FŐ ISMÉRVEK Az euroövezet konjunktúrájának fellendülése várhatóan folytatódik, bár a

Részletesebben

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG 1. A kormányzat gazdaságpolitikája 1.1. Gazdaságpolitikai célok, cselekvési irányok A gazdasági egyensúly javításának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.21. COM(2012) 778 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Állami támogatási értesítő Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról 2012. évi kiadás {SWD(2012)

Részletesebben

VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE

VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE *9B GERZSENYI KATALIN DR. SKULTÉTY REZSŐ DR. SZÁSZ TIBOR DR. YERBAY JÓZSEF VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE Az 1076 Sü-iij folytatott kutatás során a szerzők olyan

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Mennyi az annyi? Mekkora is a valódi modulusa és ütésállósága a műanyagoknak? A műanyagok mechanikai tulajdonságait hosszú idő óta alkalmazott szabványos módszerekkel vizsgálják

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

Megújul a Munka törvénykönyve (2000/3 - Egy hónap) Megújul a Munka törvénykönyve

Megújul a Munka törvénykönyve (2000/3 - Egy hónap) Megújul a Munka törvénykönyve Megújul a Munka törvénykönyve (2000/3 - Egy hónap) Megújul a Munka törvénykönyve Az átfogó módosításon már egy éve dolgoznak Készül a Munka törvénykönyve átfogó módosítása. Az érintettek között nemigen

Részletesebben

Beszívódások és sorja a fröccsöntött termékeken

Beszívódások és sorja a fröccsöntött termékeken A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA Beszívódások és sorja a fröccsöntött termékeken Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; beszívódás; sorjaképződés; szerszámmódosítás; hőelvezetés; gázzal

Részletesebben

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Bevezető A nyolcvanas évek elején egyik megjelent tanulmányában J. Pahl az angol családok pénzkezelési szokásairól írt. A szerző hipotézise

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői TÁRSADALOM A távmunka és a távdolgozók jellemzői Tárgyszavak: foglalkoztatás; humánerőforrás; információtechnológia; munkahely; távmunka trend. Bevezetés A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni,

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

A FELVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁS TANULSÁGAI ÍRTA: ILLÉS GYÖRGY

A FELVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁS TANULSÁGAI ÍRTA: ILLÉS GYÖRGY A FELVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁS TANULSÁGAI ÍRTA: ILLÉS GYÖRGY A csehszlovák köztársaságnak az 1938-39 években történt felszámolása után a Magyarországhoz visszacsatolt területeken élő munkásrétegek

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SBP IRÁNYELV. Készítették: Mecsei Ilona Pacsuráné Bálint Éva Szabó János Zomboriné Batás Mária

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SBP IRÁNYELV. Készítették: Mecsei Ilona Pacsuráné Bálint Éva Szabó János Zomboriné Batás Mária SBP SEGÉLYEZETTEK BEILLESZKEDÉSI PROGRAMJA IRÁNYELV Készítették: Mecsei Ilona Pacsuráné Bálint Éva Szabó János Zomboriné Batás Mária SBP.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 52/1. oldal Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az észak-európai lakosság utazási szokásai és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Észak-Európában Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Xellum

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Ábra: A legjobban (külső gyűrű) és leggyengébben (közép) teljesítőkhöz képest viszonyított helyzet

MAGYARORSZÁG. Ábra: A legjobban (külső gyűrű) és leggyengébben (közép) teljesítőkhöz képest viszonyított helyzet Tendencia 1. Fő indikátorok és referenciaértékek MAGYARORSZÁG Az Európa 2020 stratégia kiemelt célkitűzései 2010 2013 2010 2013 1. Az oktatást és a képzést korán elhagyók (18 24 év közötti korcsoport)

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának

Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának KÖZOKTATÁSI KONCEPCIÓJA, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve (közoktatási intézkedési terv) 2008-2016 TARTALOM I.

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Járási népesség-előreszámítás 2051-ig

Járási népesség-előreszámítás 2051-ig Járási népesség-előreszámítás 2051-ig Tagai Gergely Bevezetés A társadalmi és gazdasági jelenségek gyakorlati kutatásában a vizsgálati fókusz általában egy adott problémakör vagy helyzetkép jelenlegi viszonyrendszereinek

Részletesebben

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

LENCSÉS ÁKOS. 1981-ben született Buda - pes ten. Egyetemi tanulmányait

LENCSÉS ÁKOS. 1981-ben született Buda - pes ten. Egyetemi tanulmányait LENCSÉS ÁKOS 1981-ben született Buda - pes ten. Egyetemi tanulmányait az ELTE könyvtár matematika szakán végezte. Jelenleg másodéves doktorandusz az ELTE-n, és a KSH Könyvtár osztályvezetője. 1 Dely Zoltán:

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

döntést hoz a versennyel kapcsolatos, versenyzők ill. csapatképviselőik által szóban megtett panaszok ügyében.

döntést hoz a versennyel kapcsolatos, versenyzők ill. csapatképviselőik által szóban megtett panaszok ügyében. 3. ÚSZÁS SZABÁLYAI A RÉSZ 3.1 Alkalmazás területe 3.1.1 Az egyéni versenyben az úszás távja felnőtteknek, junioroknak, ifi A és B korosztályoknak 200 m. Ifi C korcsoportban 100 m, ifi D és E korcsoportokban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JF/23534/2013-NFM. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. december 19. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében

Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében SIVÁK JÓZSEF 1 ZSUGYEL JÁNOS 2 Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében A fiskális föderalizmus

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Újdonságok az extruderszerszámok kialakításában

Újdonságok az extruderszerszámok kialakításában A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA 3.3 3.16 3.17 Újdonságok az extruderszerszámok kialakításában Tárgyszavak: extrudálás; extruderszerszám; profil; lemez; cső; műanyag betét; ömledéktörés; szerszámtervezés; matematikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban Veres Valér A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban A romániai magyarság létszámcsökkenésének egyik fő oka az alacsony gyermekvállalási kedv. E tanulmány fő célja

Részletesebben

Az elítélti értékrendszer vizsgálata egy hazai büntetés-végrehajtási intézetben

Az elítélti értékrendszer vizsgálata egy hazai büntetés-végrehajtási intézetben Az elítélti értékrendszer vizsgálata egy hazai büntetés-végrehajtási intézetben Papp Gábor, a KSH vezető tanácsosa, a Budapesti Corvinus Egyetem doktorjelöltje E-mail: Gabor.Papp@ksh.hu A prizonizációs

Részletesebben

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Bevezetés Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Dr. Finta István A vidéki területek fejlesztésének sajátosságai (a területfejlesztéstől részben

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember. Budapest, 2000. november

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember. Budapest, 2000. november Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember Budapest, 2000. november 1 Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András

Részletesebben

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása Zárójelentés Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása A kutatás időtartama: 22 25. A jelen pályázat keretében végzendő kutatás célja: A természetközeli erdőnevelési eljárások

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 65. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

Az álláspályázat szóbeli része

Az álláspályázat szóbeli része Az álláspályázat szóbeli része Az állásinterjú Az állásinterjúra való meghívással döntő ponthoz érkezett a jövőbeli munkahely megszerzésének útján. Fontos mérföldkövet ért el. Ekkor már tudhatja, hogy

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004142T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 72816 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS 4. CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS Makay Zsuzsanna Blaskó Zsuzsa FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyar családtámogatási rendszer igen bőkezű, és a gyermek hároméves koráig elsősorban az anya által

Részletesebben

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE Kutatási jelentés KÉSZÍTETTE A VIA PANNONIA KFT. A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL 2015. OKTÓBER 29. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások 11. fejezet Nemzetközi vándorlás Gödri Irén Főbb megállapítások» Napjaink magyarországi bevándorlását a 24-es EU-csatlakozás és a 211-től bevezetett új állampolgársági törvény hatásai alakítják. A külföldi

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2 Magyarországon az elmúlt időszakban számos jogszabályi és szabványi változás történt a villámés túlfeszültség-védelem területén. Meglévő építmények átalakításánál gyakran merül fel kérdésként, hogy norma

Részletesebben

Pedagógusok a munkaerőpiacon

Pedagógusok a munkaerőpiacon 1 Györgyi Zoltán Pedagógusok a munkaerőpiacon Szabó László Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri SZLT vagy SZLT professzor úr, régi kollégám. A sors úgy hozta, hogy bár két munkahelyünk is közös volt, közös

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

Klímamodellek a társadalmi alkalmazkodásban A sérülékenységvizsgálatok hazai eredményei és tapasztalatai

Klímamodellek a társadalmi alkalmazkodásban A sérülékenységvizsgálatok hazai eredményei és tapasztalatai Klímamodellek a társadalmi alkalmazkodásban A sérülékenységvizsgálatok hazai eredményei és tapasztalatai Uzzoli Annamária Bevezetés A klímamodellezés eredményeinek gyakorlati felhasználhatósága elsősorban

Részletesebben