A szabadság motívuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabadság motívuma"

Átírás

1 Tartalom A szabadság és annak korlátai. Miért jó és miért lehet rossz a szabadság az egyénnek és a társadalomnak? Honnan erednek és milyen fajtái vannak a korlátainknak? Miért korlátozza a társadalom a szabadságunkat, és mekkora a szabadság kívánatos mértéke? A hatalom és tulajdonságai. Megjegyzés Elég hosszú és elég filozofikus téma, sok kisbetűvel. (Az első fele elvontabb, utána valamivel gyakorlatibbá válik.) Elsősorban annyiból érdekes, hogy a szabadságnak hátrányai, a korlátoknak pedig előnyei is lehetnek. (Azonosító: 0; Változat: 0) Pozíció a műben Előszó A világ működése Bevezetés Elvek Alapok Élet Elme Az elme jelenségei Forma Boldogság A siker motívuma A boldogság keresése és korlátai Értékek Ember Társadalom Egység Program Az ember élete Egyvilág

2 . Szabadság.... Korlátok..... A korlátok jelentése..... A korlátok fajtái..... A korlátok relativitása és esetlegessége.... A szabadság előnyei és hátrányai..... A szabadság egyéni előnyei és hátrányai..... A szabadság társadalmi előnyei és hátrányai..... Akik nem tudnak élni a szabadsággal.... A szabadság társadalmi korlátozása...9. Hatalom Szabadság (Ez és a következő téma a szabadságvágyhoz, illetve a sikervágyhoz és a magas önértékelés vágyához kapcsolódik. Egy további motivációhoz, a kíváncsisághoz, az igazság megismerésének vágyához kapcsolható a Hazugság téma, melyben többek között arról lehet olvasni, hogy mik lehetnek az igazság elkendőzésének hasznai és kárai, illetve hogy mikor lehet, és mikor nem tanácsos hazudni.) A szabadság azt jelenti, hogy azt tehetjük, amit szeretnénk. A szabadságvágy az egyik univerzális motiváció, mely nagyrészt az öntudattal jelenik meg ß. A szabadságvágy így nem kapcsolódik szorosan a formához, amelyben létezünk, az öntudattal bíró elmék formájuktól függetlenül vágynak rá. Bővebben lásd a Forma, öntudat, motivációk és érzelmek témában.. Korlátok.. A korlátok jelentése A korlátok azt jelentik, hogy nem tehetünk meg mindent, amit szeretnénk, vagyis szabadságunk határát húzzák meg. Ilyenek például az ember életének korlátai, így az, hogy

3 bármennyire is szeretnénk, nem élhetünk 00 évig; de ilyenek a társadalmi korlátok is, mondjuk a törvények... A korlátok fajtái Sokféle korlát van. ) Formai eredet szerint A szűkebb biológiai forma korlátai A szűkebb biológiai forma a biológiai formának csak a tartós (és gyakran átfogó) elemeit foglalja magában. Így egy ember esetében azt igen, hogy maximum 0 éves koráig élhet, de azt nem, hogy ő éppen centire nőtt meg. (A tágabb biológiai forma azonban már az utóbbit is tartalmazza.) Bővebben lásd A forma alapjai témában. E korlátok egy faj testi és elmebeli korlátai, kezdve az említett maximális életkortól, azon keresztül, hogy milyen gyorsan tudunk futni, milyen magasra tudunk ugrani, odáig, hogy mekkora a memóriánk kapacitása és hogy milyen gyorsan tudunk gondolkozni általában véve. A szűkebb társadalmi forma korlátai Ezek a társadalmi forma tartós elemei. Egyfelől hasonlóan a biológiai formánál látottakhoz ide tartoznak a társadalom sajátosságaiból, teljesítőképességéből fakadó korlátok, például, hogy az mekkora jólétet tud biztosítani a (különböző társadalmi rétegekhez tartozó) tagjainak. Másfelől a társadalmi rend megköveteli, hogy a társadalom tagjai tartózkodjanak bizonyos viselkedésektől, és amennyiben ezekre mégis kedvet éreznének, a társadalom korlátozza őket: mondjuk a törvényei segítségével (ahogyan a lopást büntetéssel fenyegeti) vagy anyagi ösztönzéssel (ahogyan a munkakerülőknek kevesebb jut). A szűkebb formán túli korlátok Ide sorolhatóak a tágabb értelemben vett forma által megszabott korlátok, így az egyéni biológiai adottságaink, mint az említett testmagasság, melynek révén nem lehetünk jó kosarasok; társadalmi részről pedig ilyenek az életünk aktuális rendjéből fakadó anyagi korlátok, hogy aktuális fizetésünkből nem tudunk megvenni egy luxusautót. Másfelől vannak a formán kívüli, egyedi, eseti tényezőktől eredő korlátok is. Ilyen lehet többek között, ha megbetegszünk, és emiatt képtelenek vagyunk teljesíteni; ha kirabolnak; vagy ha valaki megfenyeget bennünket, hogy ne tegyünk valamit, különben A következő ábra azt szemlélteti, hogy a forma hatalmának összetevői, azaz a forma érdekeiből fakadó irányítás, és a forma sajátosságaiból fakadó korlátok, hogyan viszonyulnak a korlátokhoz. A forma hatalmát lásd A boldogság eredete és a forma hatalma témában.

4 A (szűkebb) forma hatalma Korlátok A forma érdekeiből fakadó irányítás (pl.: éhség, szexuális vágy, az elfogadottság igénye) A forma sajátosságaiból fakadó korlátok (kb. a szűkebb forma korlátai) (pl.: maximális életkor, jólét szintje a társadalomban) A szűkebb formán túli korlátok (pl.: testmagasság, életünk aktuális rendjéből következő anyagi korlátok, megbetegedés) (Meg kell említeni, hogy az ábra nem teljesen pontos, mivel bizonyos korlátok a forma érdekeiből fakadó irányítást szolgálják. Ezek a fent említett, a társadalmi rendet biztosító korlátok, amire a lopás és a munkakerülés példáját hoztam. A boldogság eredete és a forma hatalma témában, a társadalmi forma eszközei között is megjelennek ezek, mint normák és anyagi ösztönzés.) ) Fizikai és motivációs korlátok Vannak olyan korlátok, melyeket fizikailag nem tudunk áthágni, amilyen a maximális életkor; de olyanok is vannak, melyeket elvileg át lehet hágni, csak az kellemetlen következményeket von maga után, mint amilyen a lopás tilalma. (Ezeken kívül még úgy is vissza lehet tartani valakit egy viselkedéstől, hogy a viselkedéshez magához kapcsolódó motivációit módosítjuk, például ha azt az etikai elvet ültetjük el a fejében, hogy a házasságtörés helytelen. Az ilyet azonban nem nevezem korlátnak, hiszen ekkor már az ember összességében nem is szeretne az adott módon viselkedni. A motivációs korlátok tehát nem ezek, hanem az imént említett kellemetlen következmények.) ) Megváltoztatható és megváltoztathatatlan korlátok Bizonyos korlátokat jobban, másokat kevésbé vagy egyáltalán nem tudunk befolyásolni. A törvényeket például akármikor átírhatjuk, az emberi faj maximális életkorára azonban már jóval kevésbé tudunk hatással lenni. Továbbá bizonyos korlátokat csak közösségileg tudunk megváltoztatni, másokat egyénileg is. ) Egyéb, sajátos korlátok Önmagunk korlátozása Bár irracionálisnak tűnhet, az emberek nem ritkán maguk korlátozzák a lehetőségeiket. Ilyen az

5 o Ahogyan a kényelem kedvéért ragaszkodunk az ismerőshöz és megszokotthoz. o Amikor a dilemmától vagy a felelősségtől való megszabadulás kedvéért lemondunk a döntés szabadságról. Így vannak, akik le akarnak szokni a dohányzásról, és ezért eleve nem tartanak otthon cigarettát; illetve vannak, akik nem szeretik, ha kiderül, hogy rosszul döntöttek, ezért a döntést gyakran átengedik másoknak. o Amikor ahelyett, hogy szabadon kiválasztanánk, mit tegyünk, milyenek legyünk, hasonulunk, konformálódunk a környezetünkhöz; illetve amikor a közösségekhez csatlakozva elfogadjuk azok szabályait. Kényszerű változás A korlátok változhatnak is az időben, megváltoztatva, hogy mit tehetünk meg, mire vagyunk képesek. Például egy felnőttől a társadalom másféle viselkedést vár el, mint egy gyerektől, illetve, ahogyan öregszünk, romlanak a testi képességeink. Lásd erről a Mi vagyok és mi nem? témában... A korlátok relativitása és esetlegessége Azaz a korlátok formáról-formára különböznek; illetve az, hogy valaki milyen formai korlátok között kell, hogy éljen, az részben a véletlen terméke. Ami a relativitást illeti, az ember például maximum 0 évig él, míg egyes bálnák akár 00-ig is. A korlátok esetlegességéről két szempontból is beszélhetünk. Egyfelől esetleges az, hogy egy elme milyen formába születik, embernek vagy bálnának, demokráciába vagy diktatúrába. Másfelől bizonyos mértékig az is esetleges, hogy egy adott forma milyen korlátokkal rendelkezik. Például könnyen lehet, hogy nincs különösebb oka annak, hogy éppen tíz ujjunk van és ezáltal annak, hogy mit tudunk elzongorázni. Az utóbbihoz lásd Az evolúció tökéletlensége témában az evolúciós folyamat esetlegességét. Ez annyiból érdekes, hogy a (formától való) korlátaink mások is lehetnének, azok nem tartoznak a lényegünkhöz. Ha ugyanis más formába születünk, vagy az adott forma másképp alakul, most más korlátokkal szembesülnénk, de akkor is, ha képesek lennénk megváltoztatni a formát. Ennek ellenére az ember hajlamos beletörődni a korlátaiba, megváltoztathatatlannak elfogadni azokat, például azt, hogy meddig élhet. Ez részben megnyugvást ad, de egyúttal le is mondunk vele a lehetőségről, ha esetleg mégis lehetne tenni valamit. Lásd ehhez a Felvilágosulás és szabadság témában a forma saját kezünkbe vételéről, és a korlátok magunk által történő megszabásáról mondottakat. (Az ember egyébként a (szűkebb) formán túli korlátaiba, a rossz helyzetbe is gyakran túl könnyen beletörődik. Lásd az Önálló megismerés és cselekvés témában, hogy igyekezzünk tenni ezek ellen.) Mivel a (formától való) korlátaink nem tartoznak a lényegünkhöz, azok nem is természetesek a számunkra. Legalábbis az elme univerzális része számára. Ezért nem is csoda, ha az emberek kisebbnagyobb része idegenkedik az olyasmiktől, mint a halál, a kényszerű változás vagy a kétneműség által szabott korlátok; hogy egyesek nem tartják természetesnek a társadalmi rétegződést vagy éppen (az iparizált, specializált) munkát. Hasonlóan, a forma motivációi (a szexuális vágy, birtoklási vágy, versenyszellem, az elfogadottság igénye, a konformitás vágya, stb ) sem tűnnek feltétlenül természetesnek, a lényegünk részének, annak, aki előtt felsejlik a forma hatalma. A biológiai és a társadalmi forma azonban jelentősen

6 befolyásolják a gondolkodásunkat, így a többség mégsem ütődik meg túlzottan az ilyesmiken.. A szabadság előnyei és hátrányai.. A szabadság egyéni előnyei és hátrányai Hogy a szabadság, ha azt tehetjük, amit szeretnénk, miért jó az egyénnek, nem kell sokat magyarázni. A legfontosabbat már említettük: a szabadság az egyik univerzális motivációnk, az öntudattal bíró elme eredendően vágyik rá. Amiről részletesebben érdemes szólni, az sokkal inkább az, hogy a szabadság terhes is lehet. (Illetve, hogy a korlátoknak is megvannak a hasznai.) Felületesen szemlélve ugyanis nem biztos, hogy észrevennénk ezt; annál is kevésbé, mert a szabadságot gyakran egyoldalú jónak állítják be. Lásd alább a szabadságot, mint szlogent. Lásd továbbá a Hazugság témában, hogy az igazság elkendőzése is hasznos lehet: az igazság tudniillik a másik olyan dolog, melynek a hátrányai fölött hajlamosak lehetünk elsiklani. ) Korlátok nélkül nem létezhetnénk Ahhoz ugyanis, hogy ebben a világban megjelenhessünk, szükségünk van valamilyen biológiai formára, és minden formának megvannak a korlátai. ) A korlátok biztos pontokat, kapaszkodókat, kereteket is adnak Melyeket a szabadsággal elveszítünk. Például ha egy társadalomban az a szabály, hogy az embernek a húszas éveiben családot kell alapítania, akkor a fiataloknak adott az irány. Ha ez az elvárás meggyengül, akkor amellett, hogy mentesülnek a kötöttségtől, a bizonytalanság is erőt vehet rajtuk, és végül akár rosszabbul is járhatnak, mint egyébként. ) Aki szabad, annak döntenie kell, és haladnia kell a választott úton Ez pedig racionalitást, energiát és kitartás, nem utolsósorban pedig bátorságot igényel. Ráadásul a döntést megelőző dilemma is jelentős feszültséggel járhat. Az előbbiek nem mindenkiben vannak meg egyformán, és a feszültséget sem mindenki viseli jól. Lásd Az emberek gondolkozása témában, hogy az ember gyakran nem cselekszik okosan. Itt érdemes kiemelni, hogy a választás nem csak lehetőség, hanem igen gyakran kényszer is. A választás ráadásul a döntés imént említett nehézségein túl az alternatív lehetőségekről való lemondással is jár. Például pályaválasztáskor az embernek számos lehetősége van, amiből ki kell választania egyet, ám ezzel egyúttal a többi lehetséges életpálya be is zárul előtte. Részben ezért, részben az áttekintés nehézsége miatt a lehetőségek nagy száma külön gond lehet, sőt olyanok is vannak, akiknek a választás

7 nagyobb probléma, mint a lehetőségek hiánya vagy megteremtése. A választás, döntés képessége is értékes tulajdonság tehát. Lásd a Preferenciák és hasznosság témában a bőség zavarát. ) A szabadság felelősséggel jár Úgy saját magunk, mint mások irányában. Rossznak bizonyuló döntéseinkért nem okolhatunk mást, ha pedig döntéseink másokat is érintenek, az ő érdekeiket is figyelembe kell vennünk, és velük szemben is vállalnunk kell, ha valami balul üt ki... A szabadság társadalmi előnyei és hátrányai Az előnyökről többet hallani, elég csak a szabadságjogokra, a demokrácia vagy a piac gyakran hangoztatott előnyeire gondolni. Ezért megint csak a hátrányokról szólok bővebben. Az előnyökről lásd a Demokrácia és diktatúra illetve A piac előnyei témákban. ) A szabadságunkkal árthatunk másoknak Különösen mások szabadságát korlátozhatjuk vele. Például ha én szabadon hallgathatok hangos zenét, a szomszédaim könnyen korlátozva érezhetik magukat abban, hogy csendben legyenek, vagy aludjanak. Hasonlókat lehet elmondani bizonyos bűntetteket elkövetők és az azokat elszenvedők szabadságáról is. ) A szabadság az erőseknek kedvez Akik kihasználhatják a gyengéket. Lásd például A piac gyakorlati hiányosságai témában, ami a gazdasági életet illeti. ) A szabadság, mint szlogen és ürügy A szabadságot nem ritkán, mint szlogent használják, mellyel egységbe lehet kovácsolni és mozgósítani lehet az embereket, és ami szentesíthet bizonyos helyzeteket, tetteket, akkor is, ha más van a háttérben. Lásd az Ideológiák témában a szabadság ideológiáját. ) A politikai szabadság gyengéi A demokráciának előnyei mellett számos gyengéje is van, például az, hogy a többség rákényszerítheti az akaratát a kisebbségre, a politikai demagógia veszélye vagy az, hogy feszültségektől terhelt helyeken nehezen tart rendet. De a demokráciánál is van nagyobb politikai szabadság, az anarchia, mely még több problémával jár. Lásd a Demokrácia és diktatúra témát, valamint az Állam témában az anarchiáról mondottakat. ) A gazdasági szabadság gyengéi A szabad piacnak is megvannak a hátrányai. Ilyen az, hogy a piac tervezés, a jövőre való tekintet nélkül, a jelen igényeinek megfelelően mozog, ezáltal pedig felélheti azokat az erőforrásokat, melyekre az eljövendő generációknak nagyobb szüksége lenne, illetve tönkre teheti a környezetet. További probléma, hogy a piac jellemzően növeli az társadalmi egyenlőtlenségeket, valamint a modern társadalom sokféle emberi problémájához is hozzájárul, mint amilyen a stressz, az elanyagiasodás és az elidegenedés. Bővebben lásd A

8 piac elvi korlátai, A piac gyakorlati hiányosságai, és az Ember, társadalom és család a modern világban című témákban. (Itt lehet megjegyezni, hogy a korlátok egyfelől igazságtalanabbá tehetik a világot (például, ha egy társadalomban nincs átjárás a rétegek között), de igazságosabbá is (például, ha a szabad piacot megfelelően korlátozzuk).) Érdemes még utalni arra is, hogy a bal és jobb oldali nézeteket alapvetően az különbözteti meg egymástól, hogy a szabadság mekkora fokát tartják kívánatosnak a társadalomban egyrészt politikailag, másrészt gazdaságilag. Lásd a Bal oldal Jobb oldal témában a szabadság két dimenzióját, illetve a bal és jobb oldali táborok különböző társadalmi kérdéseket illető álláspontjait. ) A társadalmi szabadosság problémái Tény, hogy a társadalmi normák és hagyományok nem ritkán nyomasztóan hatnak az egyénre, a boldogsága akadályát képezhetik, megakadályozva például, hogy a nem megfelelő helyre születettek egymáséi lehessenek. Ezen túl azonban jelentős előnyeik is vannak, egyfelől útmutatást adva az egyénnek, másfelől támogatva a társadalom rendjét, működését és fennmaradását. Amikor fellazulnak, például utat engedve a szabad párválasztásnak, a házasságok felbontásának vagy annak, hogy az emberek ne alapítsanak családot, az az egyénre összességében felszabadítóan hathat, a társadalomra viszont káros lehet. (Persze nem szükségszerűen.) Lásd az Ember, társadalom és család a modern világban témában a hosszú távú társadalmi tendenciákról mondottakat... Akik nem tudnak élni a szabadsággal Vannak, akik nem tudnak élni a szabadsággal. Ami azt jelenti, hogy: ) Maguknak ártanak vele Például megszenvedik a kapaszkodók elvesztését, vagy nem tudnak megfelelően dönteni és haladni a választott úton. ) Másoknak ártanak vele Például mások szabadságát korlátozzák, erősek lévén kihasználják a gyengéket, vagy nem vállalják a felelősséget a döntéseikért. ) Mások ártanak nekik vele Például ha gyengék lévén az erősek kihasználják őket. Az, hogy ki mennyire képes élni a szabadsággal, fokozatok kérdése. Van, aki több, van, aki kevesebb szabadságot tud jól kezelni.

9 . A szabadság társadalmi korlátozása ) Az elnyomó társadalmak szerves része a szabadság hiánya Ami általában rossz az embereknek, de azért nem feltétlenül. Lásd a Demokrácia és diktatúra témában, hogy az emberek elsősorban nem szabadságra, hanem jólétre és biztonságra vágynak. ) A társadalom működőképessége és az együttélés érdekében az egyéni szabadságot mindenképpen korlátozni kell. Egyrészt a társadalmi forma érdekében, lásd fentebb a társadalmi rendet védő korlátokat, másrészt pedig a társadalom tagjai védelmének érdekében, hogy egyesek szabadsága ne ártson másoknak, esetleg saját maguknak. A szabadság korlátozásának praktikus mértékével kapcsolatban azt lehet elmondani, hogy A szabadság annak való, aki tud vele élni. Illetve annyira való neki, amennyire tud vele élni. Lásd ezzel kapcsolatban a Gyereknevelés témában, hogy a gyerek akaratának, önállóságának, szabadságának fokozatosan jó teret engedni, illetve az Oktatás témában, hogy az egyre idősebb diákoknak fokozatosan érdemes több jogot és szabadságot adni. A társadalom tagjai szabadságának egy érdekes analógiája a többsejtű élőlények sejtjeinek szabadsága. Egy többsejtű élőlényben, például az emberben, a sejtek nem csinálhatják azt, amit akarnak, mert ezzel az egész szervezetet veszélyeztetnék. Különösen, nem szaporodhatnak kedvük szerint. Mivel a szaporodási hajlam az egysejtűeknél az evolúciós siker egyik záloga volt, ezt vélhetően nem könnyű elérni. Nem is csoda, ha nem ritkán még mindig kibújnak az elnyomás alól: ilyenkor leszünk rákosak. (Hogy a sejteket nehéz koordinálni, az egyik oka lehetett annak, hogy a többsejtű élet megjelenése oly sokáig váratott magára, ahogyan azt az Élet és fajok témában említem.) Általánosabban összefoglalva: az alkatrészeknek megfelelően kell szolgálniuk a gépezetet, különben az nem fog működni. Lásd még a Versengés és együttműködés témában az együttműködés kikényszerítését, vagyis, hogy milyen módon korlátozza a társadalom az egyén szabadságát az együttműködés fenntartása érdekében. ) A társadalom optimálisabb és fenntarthatóbb működése érdekében a szabadság további korlátozása is indokolt lehet. Lásd fentebb a szabadság társadalmi hátrányait, különös tekintettel a szabadság politikai és gazdasági gyengéire illetve az utóbbiból fakadó környezeti problémákra és az erőforrások felélésére. Meg kell említeni azonban, hogy általában azoknak a problémáknak is vannak egyéb tényezői, melyekben a szabadság hátrányai jelentős szerepet játszanak így a megoldásukat sem egyedül a szabadság korlátozása jelenti. Lásd például a Globális problémák témában, hogy a szabad piac korlátozása segíthet a helyzeten, de mellette ott van mondjuk a szemléletváltás is, hogy a boldogságot kisebb részben keressük az anyagi dolgokban. 9

10 Fontos azonban, hogy a szabadság korlátozása a társadalom és annak tagjai érdekében történjen, a korlátozás mellett szóló érveket ne használják ürügyként az elnyomásra. Végül érdemes kihangsúlyozni, hogy nem csak két alternatíva, két szélmegoldás, a teljes elnyomás és az abszolút szabadság létezik, hanem a kettő között egy egész skála. A szabadság optimális mértékét a körülményeknek megfelelően, e skálán belül kell megtalálni. Lásd ehhez a Demokrácia és diktatúra és A piac alapjai témákban, hogy a legtöbb politikai és gazdasági rendszer átmenet, keverék.. Hatalom A hatalom azt jelenti, hogy valaki vagy valami befolyással lehet más boldogságára illetve szabadságára. Mint láthattuk, például a formának is lehet hatalma, ami egy élettelen dolog. Ezért is írom, hogy nemcsak valakinek, hanem valaminek is lehet hatalma. Hatalomról nemcsak nagyléptékben beszélhetünk, mint egy ország vagy egy vezető politikus hatalmáról, hanem kicsiben, a saját életünkben is. Például sok tekintetben függő helyzetben vagyunk: függünk a hierarchiában felettünk állóktól, függünk a környezetünkben élőktől, függünk anyagilag és érzelmileg, és így tovább. Akiktől függünk, beleértve a hozzánk közel állókat is, mind hatalmuk van felettünk: boldoggá vagy boldogtalanná tehetnek bennünket, elérhetik, hogy a kedvük szerint cselekedjünk. A hatalom egyik fontos tulajdonsága, hogy a mennyisége korlátozott. Ha ugyanis valakinek nagyobb a hatalma, jobban rendelkezhet mások boldogságáról és szabadságáról, az azzal jár, hogy más meg kevésbé. Nem lehet tehát egyszerre mindenkinek nagy a hatalma. Hatalom alatt állni lehet elfogadott és kényszerű. Egyrészt fentebb már említettem, hogy az emberek elsősorban nem szabadságra, hanem jólétre és biztonságra vágynak. Ha az utóbbiak megvannak, akkor könnyebben alávetik magukat a hatalomnak. Másrészt sokan vannak, akik nem túl eredetik és önállók, és meglehetősen szeretik, ha megmondják nekik, mit és hogyan csináljanak. Harmadrészt a hatalom elfogadását nagyban és kicsiben is segíti a megfelelő legitimáció, például, ha úgy véljük, hogy az uralkodó Istentől kapta a hatalmát, vagy ha tekintetbe vesszük, hogy a felettünk hatalommal bíró személy gondoskodik rólunk, vagy ha szerintünk jobban tudja, mi a jó nekünk. Lásd az Állam témában a legitimitásról mondottakat. 0

11 A hatalom rossz és jó is lehet. Rossz különösen, ha önkényesen, önző módon korlátozza a szabadságunkat, boldogságunkat, ha visszaélnek vele, vagy ha hozzá nem értők kezébe kerül. De több szempontból lehet jó is, például megelőzheti a szabadság fent említett hátrányait, segítheti a szervezést és hatékonyabbá teheti a működést. Nem véletlen, hogy a legtöbb szervezet hierarchikus, még az egyébként demokratikus társadalmakban is. Lásd a Demokrácia és diktatúra témában a diktatúra előnyeit és hátrányait, valamint a Vezető és beosztott témában, hogy milyen a jó vezető illetve vezér. A realitásokkal számot vetve, kiváltképp azzal, hogy sokan nem tudnak élni a szabadsággal, a társadalom nem lehet meg hatalom nélkül. De ügyelni kell arra, hogy a hatalom a jó arcát mutassa.

Az élet és az elme. Az élet és az elme. Tartalom. Megjegyzés

Az élet és az elme. Az élet és az elme. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Miképpen volt hasznos az elme és az öntudat életre hívása az élet és a társadalom számára? Mik az elme létének hátrányai? Ahogyan az öntudat kezdi átvenni sorsának irányítását az evolúciótól.

Részletesebben

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az értelem és elemei: a tudás, az intelligencia és a beleérző képesség. Mennyire járnak ezek együtt, és milyen kombinációkban fordulnak elő az emberekben? Mi jellemzi a zsenit, tehetséget és a

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

Gyerek. Gyerek. Tartalom. Megjegyzés

Gyerek. Gyerek. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Milyenek a gyerekek? A gyerekek szabad elméje. A kamaszkor. Megjegyzés Érthető és rövid téma. Azért is rövid, mert valószínűleg van még, amit bele lehetne írni. Ha van ötleted hozzá, szólj. A

Részletesebben

Címkék, szerepek, identitások

Címkék, szerepek, identitások Tartalom Amikkel jellemezzük a dolgokat, embereket, amikként tekintjük őket (címkék, pl. férfi ). Ahogyan ők ezeknek megfelelően viselkednek (szerepek, pl. a férfi szerep); és amiknek az emberek tartják

Részletesebben

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az emberi agresszió, mely bár nagyrészt rossz, azért meglehetnek a hasznai is. Az agresszió biológiai és társadalmi háttere, ahogyan a körülmények alakítják a viselkedést, a viselkedés pedig a

Részletesebben

Idő és tér. Idő és tér. Tartalom. Megjegyzés

Idő és tér. Idő és tér. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az idő és tér fogalma és legfontosabb sajátosságaik. Megjegyzés Ez egy rövid, de meglehetősen elvont téma. Annyiból érdekes, hogy tér és idő a világunk legalapvetőbb jellemzői, és mindannyian

Részletesebben

Rendezettség. Rendezettség. Tartalom. Megjegyzés

Rendezettség. Rendezettség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A rendezettség és két jellemző formája: a hierarchiák és a hálózatok. A világ szintjei a fizikai építőelemektől a társadalmakig. A struktúrák tervezésének és felépítésének egyszerű, moduláris

Részletesebben

Bevezetés (Az ember élete)

Bevezetés (Az ember élete) Tartalom A mű második felét adó 'Az ember élete' könyv bevezetése: miért van rá szükség, miről szól, mik a legfontosabb jellemzői. Miért nehéz az embernek a modern világban megtalálnia, hogy hogyan éljen?

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA KAMPÁNYKORRUPCIÓ A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben ez az

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

Magyart tanítani Svédországban

Magyart tanítani Svédországban Újvári Tünde Magyart tanítani Svédországban Boldog vagyok, ha magyar szót hallok, vagy ha látom, hogy a saját országomról van szó a TV-ben, például egy focimeccsről vagy egy utazásról. ( ) Örömet jelent

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

Tévhitek és hiedelmek az ún. osztatlan közös tulajdon fogalmáról a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban Szerző: dr. Kajó Cecília

Tévhitek és hiedelmek az ún. osztatlan közös tulajdon fogalmáról a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban Szerző: dr. Kajó Cecília Tévhitek és hiedelmek az ún. osztatlan közös tulajdon fogalmáról a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban Szerző: dr. Kajó Cecília Budapest, 2015. november 16. 1. Kiindulópont, alapvetés Gyakorlati tapasztalatom,

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Társas lény - Zh kérdések (első negyedév) Milyen hatással van ránk mások jelenléte? Mutass példákat!

Társas lény - Zh kérdések (első negyedév) Milyen hatással van ránk mások jelenléte? Mutass példákat! Társas lény - Zh kérdések (első negyedév) 2011/2012-2. félév Kiskérdések: Milyen hatással van ránk mások jelenléte? Mutass példákat! Mások jelenléte javítja az egyén teljesítményét az egyszerű vagy jól

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - dr. Lábady Tamás,

Részletesebben

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Az újkori magyar civil, nonprofit szektor az idei évben ünnepli 20 éves születésnapját. Ilyen alkalmakkor a témával foglalkozó

Részletesebben

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója - Amikor megterveztük ezt a Szakmai disputát, akkor úgy látszott,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-5/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 154, 155, 156, 157/2012. (IV. 18.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

Újratervezés. TÉ-KOFA Tépe község helyi termelési és fogyasztási rendszerének fejlesztési terve

Újratervezés. TÉ-KOFA Tépe község helyi termelési és fogyasztási rendszerének fejlesztési terve Újratervezés Szemléletformáló program a hulladék megelőzés és energiafelhasználás csökkentése érdekében a helyi termelési és fogyasztási rendszerek fejlesztésével az Észak-alföldi régióban TÉ-KOFA Tépe

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész.

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Az előző részben a tudat elméletét arra a felismerésre építettük, hogy az öntudat kulcseleme a döntéshozatal. Kimutattuk, hogy a sejtek az egysejtűek, a

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV ALAPÉRZELMEK MIMIKÁVAL: Mennyire ismered a nem verbális jeleket? (teszt) Tárgyalás, beszélgetés közben érdemes ezekre a jelekre is figyelnünk. Végezzétek el a tesztet, és értékeljétek ki az eredményt!

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Kedves Olvasó! 2. I. Célok és keretek 3. II. Versenyképesség 3. III. Az átvilágítás folyamata 4

Kedves Olvasó! 2. I. Célok és keretek 3. II. Versenyképesség 3. III. Az átvilágítás folyamata 4 Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 2 I. Célok és keretek 3 II. Versenyképesség 3 III. Az átvilágítás folyamata 4 IV. Szolgáltatások és érintettek 5 4.1 Szolgáltatások azonosítása 5 4.2 Érintettek azonosítása

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Etikus üzletvezetés a gyakorlatban

Etikus üzletvezetés a gyakorlatban Jelige: Etikus üzletvezetés 1_ Etikus üzletvezetés a gyakorlatban 1. Bevezető Pályázatom az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa által kiadott,,az Üzletvezető Hivatása című tanulmány kapcsán bennem megfogalmazódott

Részletesebben

STRATÉGIAI TERV. A dorogi, városi könyvtárban az elmúlt 10 év alatt számos és mélyreható változás indult el, ment végbe, és tart a mai napig is:

STRATÉGIAI TERV. A dorogi, városi könyvtárban az elmúlt 10 év alatt számos és mélyreható változás indult el, ment végbe, és tart a mai napig is: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum H-2510 Dorog, Bécsi út 42. H-2511 Dorog, Pf.: 17. Tel./Fax: +36 33/509 640 E-mail: info@dorogikonyvtar.hu STRATÉGIAI TERV A kultúra nem könyvesláda,

Részletesebben

A laikus elemek részvétele a büntető bíráskodásban

A laikus elemek részvétele a büntető bíráskodásban Dr. Miskolcziné dr. Juhász Boglárka* A laikus elemek részvétele a büntető bíráskodásban Régóta foglalkoztatja a jogásztársadalmat az a kérdés, hogy vajon a XXI. századi viszonyok között szükség van-e laikusok

Részletesebben

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat?

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 3 WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 5 Judynak, Rebeccának, Lindának A SIKER MOTORJA:

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Teljesítménymotiváció és ösztönzés

Teljesítménymotiváció és ösztönzés TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓ Általában a teljesítményünkön keresztül értékel bennünket a környezetünk és mi magunk is. Viszonyítjuk teljesítményünk mások teljesítményéhez, valamint előző teljesítményeinkhez és

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Gazdasági igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött:

Részletesebben

Meditáció a nemzeti karakterről

Meditáció a nemzeti karakterről Csepeli György Meditáció a nemzeti karakterről A nemzeti karakter feltételezése legalább olyan régi, mint magának a nemzetnek a létezése. Sőt a korábbtól fogva létező csoportalakzatok (vallási, etnikai,

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Néha a közhely is lehet igaz, hiszen nagyon is igazuk van azoknak, akik történelminek minősítették a Csehországban 1996-ban tartott két szavazást, a parlament

Részletesebben

xxx József úr Miskolc, 2014. augusztus 23. rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos főosztályvezető részére

xxx József úr Miskolc, 2014. augusztus 23. rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos főosztályvezető részére xxx József úr Miskolc, 2014. augusztus 23. rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos főosztályvezető részére Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály Budapest xxxxx@orfk.police.hu Tárgy:

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi Both Éva Kuslits Gábor A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi szakellátásban minden gyermek egyéni érdekén kívül álló érdek csak akkor érvényesülhet, ha azt a gyermek érdeke megkívánja vagy megengedi.

Részletesebben

A gyermekek védelme a büntető igazságszolgáltatásban különös tekintettel a gyermekbarát igazságszolgáltatás nemzetközi és hazai eredményeire

A gyermekek védelme a büntető igazságszolgáltatásban különös tekintettel a gyermekbarát igazságszolgáltatás nemzetközi és hazai eredményeire A gyermekek védelme a büntető igazságszolgáltatásban különös tekintettel a gyermekbarát igazságszolgáltatás nemzetközi és hazai eredményeire Komp Bálint János Doktorandusz, Széchenyi István Egyetem Állam-

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli ülésén 2008. július 9-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Hertlik Mihály, Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mészáros János, Nagy Péter,

Részletesebben

Leukémia (fehérvérûség)

Leukémia (fehérvérûség) Leukémia (fehérvérûség) Leukémia - fehérvérûség A leukémia a rosszindulatú rákos megbetegedések azon formája, amely a vérképzõ sejtekbõl indul ki. A leukémia a csontvelõben lévõ éretlen és érettebb vérképzõ

Részletesebben

Az európai időszemlélet változása és értelmezése

Az európai időszemlélet változása és értelmezése MACZÁK NÓRA Az európai időszemlélet változása és értelmezése Toronyórák, karórák, templomharangok szabdalják az éveket hónapokra, a hónapokat napokra, a napokat órákra, az órákat másodpercekre. Az idő

Részletesebben

Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései

Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései 1. A státusz-meghatározás korábbi szabályai, módja Emlékeim szerint korábban nem volt egységesen előírt

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Hogy a szülés elõtt álló kismamák személyi horoszkópjának

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

Indokolás: A Rendelet támadott rendelkezései a következők: 2. Lakásfenntartási támogatás

Indokolás: A Rendelet támadott rendelkezései a következők: 2. Lakásfenntartási támogatás BorsodAbaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály 3525 Miskolc, Városház tér 1. Tisztelt Cím! A Társaság

Részletesebben

uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 1 IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT új ifjúsáki szemle V. ÉVFOLY AM 3. SZÁM 2007 ÕSZ WWW.UISZ.HU

uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 1 IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT új ifjúsáki szemle V. ÉVFOLY AM 3. SZÁM 2007 ÕSZ WWW.UISZ.HU uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 1 szemle V. ÉVFOLY AM 3. SZÁM IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT 2007 ÕSZ WWW.UISZ.HU uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 2 Szerkesztõbizottság Beke Pál Bíró Endre Bodor

Részletesebben

Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket?

Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket? TÁRSADALOM Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket? Tárgyszavak: önbizalom; tanulás; memória; számítástechnika; korosztály. Alaphelyzet Az idősebbek integrálása a modern társadalomba

Részletesebben

Lakossági és közigazgatási

Lakossági és közigazgatási Lakossági és közigazgatási Hatásvizsgálati szereplők adminisztratív kézikönyv terhei Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és Útmutató módszertani az előterjesztések

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

Százalékok kezdőknek és haladóknak Arányok és százalékszámítás 2. feladatcsomag

Százalékok kezdőknek és haladóknak Arányok és százalékszámítás 2. feladatcsomag SZÁMTAN, ALGERA Százalékok kezdőknek és haladóknak Arányok és százalékszámítás 2. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 13 18 év a százalék fogalma a százalékszámítás alapesetei algebrai kifejezések

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása A vállalkozások adóterheinek könnyítése évek óta napirenden

Részletesebben

Valódi, iszonyú krimi

Valódi, iszonyú krimi Valódi, iszonyú krimi Hálátlan dögök - Megyesi Zoltán Itt valami nagyon nem stimmel, de nem igazán lehet tudni, hogy mivel. Sőt, olybá tűnik, hogy Dr. Gát Gyula és környezete életében alapállapot a probléma

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából

Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából Tanulmányomban a nemzetközi, elsősorban brit tapasztalatok alapján igyekszem a szociális szolgáltatások

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

14. A PROSZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIA ÉS A PROSZOCIALITÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE

14. A PROSZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIA ÉS A PROSZOCIALITÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE 14. A PROSZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIA ÉS A PROSZOCIALITÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE A 6. fejezetben a kompetenciafogalom pszichológiai szakfogalommá alakulását a szociális kompetencia alakuló fogalmával szemléltettem,

Részletesebben

Bevezető gondolatok 1. Túlzott központosítás

Bevezető gondolatok 1. Túlzott központosítás A Berzsenyi Dániel Gimnázium tantestülete egyetért a miskolci Herman Ottó Gimnázium és a budapesti Teleki Blanka Gimnázium második levelével. Ezért az ő szövegüket megismételni nem akarjuk, de fő pontjaikat

Részletesebben

Elektromos rásegítésû kerékpárok

Elektromos rásegítésû kerékpárok Elektromos rásegítésû kerékpárok Az elmúlt pár évben a pedelec kerékpárok jelentik a kerékpárpiac legdinamikusabban fejlõdõ ágát. Nemcsak a kiállításokon kapnak egyre nagyobb teret, de az utakon is egyre

Részletesebben

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a 1 HAGYOMÁNY ÉS MODERNSÉG BENEDETTO CROCE ESZMEVILÁGÁBAN (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a figyelmébe,

Részletesebben

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében Márton János Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében 1. Bevezető, előzmények A kisebbségi iskolaválasztás kérdéskörét egy 2012-ben készült kutatás keretében már vizsgáltuk:

Részletesebben

NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Nemzetközi kereskedelempolitika: Protekcionizmus vs. szabadkereskedelem NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 10-1

Részletesebben

A közterület-minőség javításának egyes pszichológiai és szociológiai tényezői

A közterület-minőség javításának egyes pszichológiai és szociológiai tényezői Somfai András (2006): "A közterület-minőség javításának egyes pszichológiai és szociológiai tényezői" c. konferecia-előadás, elhangzott 2006. június 21-22-én Ember a városban címmel Pozsonyban rendezett

Részletesebben

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette

Részletesebben

Magvető Kiadó könyvklubja - Abban a házban

Magvető Kiadó könyvklubja - Abban a házban 2013 szeptember 10. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Ahol szinte semmi nem úgy zajlik, nem úgy működik, ahogyan megszoktuk,

Részletesebben

Gyerekszoba - pszichológus szemmel

Gyerekszoba - pszichológus szemmel Gyerekszoba - pszichológus szemmel A babaváró családok egyik legfontosabb problémája, hogy milyen legyen a gyerekszoba, hogyan, milyen bútorokat válasszanak, milyen tapétát, függönyt vagy kiságyat vásároljanak.

Részletesebben

A kommunikációs készség fejlesztése Beszámoló a TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 pályázati programja 2012-2013 tanévi megvalósításáról

A kommunikációs készség fejlesztése Beszámoló a TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 pályázati programja 2012-2013 tanévi megvalósításáról A kommunikációs készség fejlesztése Beszámoló a TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 pályázati programja 2012-2013 tanévi megvalósításáról Pályázati programunk három nagy területe közül kettő azoknak a gyermekeknek

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

A TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT

A TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT A TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT ÁLLÁSPONTJA A KÖZOKTATÁSBAN KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ ERKÖLCS- VAGY HITOKTATÁSRÓL A TASZ álláspontja az alábbiakban foglalható össze: 1. Az állam világnézeti semlegessége alkotmányosan

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben