Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miért van szükség közigazgatási minimumra?"

Átírás

1 Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni. De miután valamennyi elõadás és gondolat rendkívül inspiráló volt, így én kissé más kontextusban csatlakoznék a mai nap rendkívül gazdag programjához. Engedjék meg, hogy a közigazgatást 35 éven át különbözõ beosztásokban szolgáló háttérrel rendelkezve, sajátos aspektusból, a gyakorlat, az evezõsök oldaláról szóljak az állami müködés, valamint az igazgatás-szervezõ munka napi problémáiról. S egyben arról is szeretném elmondani véleményemet, hogy miért tekintem én ezt a tevékenységet nemes hivatásnak. Persze joggal kérdezheti bárki, rendelkezik e az elõadó kellõ mandátummal ahhoz, hogy minderrõl az evezõsök nevében beszélhessen? Úgy gondolom, hogy igen, mivel ennek fedezetét az alábbiak képezik: három és fél évtizedes életpályám során voltam községi gyakornok és vb-titkár (ld. Közispotály), dolgoztam községben (ld. Tûzvonal), városban és fõvárosi kerületben tevékenykedhettem (ld. Front-vonal), szolgálhattam az idõközben megszünt BM-ben (ld. Könnyûlovassság), s bepillanthattam a MeH, valamint a kormánybiztosság rejtelmeibe (ld. Légideszant) is. E szakmai és elõéleti munició alapján, ha megengedik elkezdeném: Elsõként a hazai vizeken haladó nagy közigazgatási anyahajón megvalósuló szereplõkrõl és munkamegosztásról szeretnék szólni. E nagy hajón, mint tudjuk, alapvetõen 2 szereplõ van: a Kormányos és az evezõsök. Eltérõ, de egymást feltételezõ szerepek ezek. A kormányos a kormányzati munkát irányító és katalizáló politikus mindig vendég a közigazgatás nagy anyahajóján. Irányt szab, priorizál, s az evezõsök segítségével nagyon eredményesen tud haladni, négyévenként akár újrázhat is, s ismét ott lehet a fedélzeten. A kormányos és az evezõsök közötti munkamegosztás egyébként egy nagyon különleges szimbiózis. Az evezõs állandó elem, segíti a kormányost, akivel kölcsönös az egymásra utaltságuk. A jó kormányosban van távlatosság, van víziója elképzelése a jövõrõl, s támaszkodik evezõseire, bízik bennük, folytonosan inspirálja õket. Az ilyen kormányost szeretik, sõt imádják az evezõsök, akik szerencsésnek mondhatják magukat, hogy ilyen kormányosuk van. Zavarok a megbillent egyensúly miatt Közismert tény, hogy a kormányosok és a közigazgatási állomány az evezõsök közötti elengedhetetlen egyensúly az utóbbi idõben megbillent. Ebbõl fakadóan 93

2 ha most indulna a magyar hajó az EU közigazgatási jelentõs vízi terének regattái versenyében, akkor õszintén és önkritikusan meg kell mondanunk, hogy a mi hajónk nem végezne az élvonalban. Nem azért, mert a magyar evezõsökben nincs elég kitartás, nincs elég becsvágy, gyõzni akarás, hanem azért, mert gondok vannak az irány megszabásával. Valahol, valamikor, valami által megbillent az egyensúly. Minden a makro viszonyokból indult ki és áramlott tova. Hol van és hol kezdõdött ez a probléma? A nagy kormányzati és közigazgatási anyahajó fedélzetén. Mint tudjuk nemrég kikerült a Belügyminisztérium ennek az anyahajónak a testébõl. Üzenetértéke van annak, hogy ez a változtatás komoly egyensúlyzavart okozott ebben a nagy monstrumban és vertikumban. Azért keletkezett jelentõs zavar, mivel a Belügy, minden híbája ellenére ellátta és képes volt betölteni a hazai területi igazgatás hálózatának összefogását és egybentartását. Az egyensúlyzavar másik tényezõje az, hogy ezt követõen a közigazgatási államtitkári tisztség is kiesett a rendszerbõl. Ez azzal a következménnyel járt, hogy az evezõsöknek ma nincs fõnöke, nincs aki vezényeljen és aki lelkesítse õket. Nincs a fedélzeten az, aki a kormányos prioritást megszabó stratégiai döntései alapján a megfelelõ irányba vinné a hajót. És ez a területi közigazgatásra is kisugárzik. Az egyensúlynak ez a kibillenése mindenképpen kezelést, megoldást kíván, mivel nem megy a hajó. Ha megnézzük, hogy a makro viszonyokban bekövetkezett jelenségek hatására mi van a mikro-folymatokban, akkor a következõket regisztrálhatjuk. Persze itt is vissza kell mennünk néhány évet. Az evezõsök között rengeteg az olyan Szaki, a nagy tapasztalatokkal rendelkezõ kiváló szakember, akikre felnéztek, felnézhettek a fiatalok. Õk azok, akikre joggal volt büszke egy közösség. Legtöbbjük korábban méltán volt büszke arra a a tudásra, amellyel csak õk rendelkeznek. Mindez értéket, rangot képviselt, fontos elem, igazodási pont a közigazgatás mindennapi mûködési rendszerében. S egyszer csak derült égbõl villámcsapásként jött egy olyan helyzet, amikor ez a tudás leértékelõdött, leinflálódott, diszkont-jellegûvé vált. Ez kezdõdött azzal például, amikor elõször átengedték az elsõ olyan elõterjesztést, amelynek már nem volt se eleje, sem közepe, sem vége. Folytatódott azzal, amikor aláírták az elsõ olyan ügyfélnek szóló levelet, amelynek nem volt se füle, se farka..s betetézõdött azzal, amikor a szakmáját értõ és szeretõ köztisztviselõ már kezdi magát egy szürreális világban érezni, hiszen nem az kell ami szakszerû, ami nívós, hanem a silány, a felületes, a tudjuk le valahogy kezd piedesztálra kerülni. S mára ez a színvonal lett általánossá, ez kezd normává válni. Ennek eredményeként és áldásos hatásaként nem csoda, hogy rövid idõ alatt mindenki megkeveredett, megzavarodott, s kereste, s kutatja a választ az õt foglalkoztató kérdésre: miért értékelõdött le az õ tudása? Így kezdõdött, a zsinórmértékek, a biztos fogódzók elvesztésével. S kérem ne tekintsenek tiszteletlennek, de számomra a közigazgatási munka presztízse sajátos leértékelõdésének voltak egyéb jelei is. Mindezeken, bevallom igencsak meglepõdtem. Ilyen volt az, amikor elõször találkoztam kisikálódott 94

3 farmernadrágban és elnyûtt pulóverben mutatkozó kollégákkal, sõt vezetõkkel a Magyar Parlament folyosóin. Jól tetszenek hallani, az ország és az állami élet szimbólumának, szentélyének számító épületben. Abban a házban, ahová mi csak mindig illendõ ruhában és emelkedõ lélekkel léptünk be. Mindezt tovább tetézte azon menedzserek ijesztõ nyomulása, akik folyton azt szajkózták, hogy:.. ti mindig csak a jogszabályokkal jösztök, mindig csak kifogásokat kerestek, csak azért vagytok, hogy minket akadályozzatok. A többit, az eredményt már Önök is ismerik. Az ilyen nem oda illõ, meglepõ jelenségek vezettek oda, hogy minden kezdett elslamposodni, lediszkontálódni. Akik adnak magukra, akikben van szakmai igényesség, azok tudják, hogy nem ez a norma, nem ez a mérték. S joggal áhítozzák, hogy a kormányzás és az evezés egyensúlyának ebben a tekintetben is mielõbb a helyére kell kerülnie. Átfogó reformot konszenzussal S mindezek tükrében kell-e, s amennyiben igen, akkor miért kell közigazgatási minimumért kiáltani? Azért, mert csak akkor van elõrelépés, fejlõdés, rendszerszerû építkezés, ha a kiemelkedõen fontos kérdésekben szakmai-társadalmi közmegegyezés alapján, a szakszervezetekkel és más érintettekkel egyetértésben kialakítjuk a nélkülözhetetlen konszenzust. Az állam mûködésében a modern állam funkciója és rendeltetése ilyen fundamentálisan meghatározó kérdés. És a globalizáció kihívásai körében müködõ állam funkcióját illetõen a közigazgatás nem elégedhet meg és nem is elégszik már meg azzal, hogy szlogen szinten ismételgetve halljuk a jóléti állam, a partner állam, az esélyteremtõ állam definicióit. A modern állam a mai, 21. századi Magyarországon áhítozik és kiált egy ciklusokon átívelõ, rendszerszerûen, tehát egymásra építkezõ koherensen építkezõ reform iránt. Ez azért fontos, mert a közigazgatás akkor jó, a közigazgatók, a köztisztviselõk akkor érzik magukat biztonságban, ha stabilitás, kiszámíthatóság van körülöttük. S ugyanezt a jogrendszerben az adófizetõ és a vállalkozó is méltán ígényli. Ha így mennek a dolgok, akkor minden egyensúlyba kerül. A modern államhoz természetesen korszerû feladat- és hatásköri rendszer is kell. Messzemenõen egyet kell érteni mindazokkal, akik szerint Magyarországon ma igenis aprólékosan, ha úgy tetszik rizsszemszerûen, tételes részletezettséggel felül kell vizsgálni az állam által gyakorolt feladat- és hatásköröket. Alapkérdés, mindennek az alfája és omegája az, hogy mire terjed ki az állami felelõsségvállalás mértéke és terjedelme. Ebben a tekintetben az olcsó állam, az olcsó közigazgatás téveszméje nem vezet sehová. De azt is önkritikusan ismételten meg kell mondani, hogy a magyar adófizetõknek, a vállalkozóknak az állami mûködés mindig azért és akkor drága, amikor indokolatlanul jön mûködésbe ez a civil szféra által nagy fekete doboznak tûnõ óriási gépezet. Mindez akkor áll elõ, amikor a rengeteg önfényû, semmilyen társadalmi haszonnal nem járó alkalmatlan, az élettel már rég köszönõviszonyban nem lévõ jogszabályt végre kell hajtani. Soroljuk a példákat? Miért dönt a hatóság ma olyan támogatásokról, 95

4 amelynek összege elenyészõ annak költségéhez képest, amelynek megállapítása az államnak és a társadalomnak sokkal többe kerül? Miért intézkedünk olyan bevételek beszedése iránt rendszeresen hatóságként, amelyeknek igazgatási költsége legalább 3-szor 4-szer kerül többe, mint ami általuk befolyik a költségvetéshez? De, ha megengedik részletesen most ne kezdjünk bele, mivel akkor nem valószínû, hogy ma még hazamegyünk! Száz szónak is egy a vége: ha ennek nem veselkedünk neki, ha ezt ismét elpuskázzuk és a szõnyeg alá söpörjük, nem sok jóra számíthatunk. S, hogy vannak-e ehhez társak, van-e ehhez elég szakmai muníció? Úgy gondolom, hogy igen, hiszen a személyi állomány leglelkesebb tagjai évek óta várnak arra, hogy mozduljon már végre valami és õket is kérdezze meg a döntéshozó. Hiszen a problémákat az ismeri igazán, aki nem a minisztériumi elefántcsonttoronyban, hanem az elsõ vonalban, a szakma frontvonalában teljesít szolgálatot. Modern szervezeti és mûködési rendszer kell Nyilvánvaló, hogy ehhez a modern államhoz, a választási ciklusokon átívelõ, egymásra épülõ reformokhoz, egy korszerû feladat- és hatásköri rendszerhez kell egy hatékony és olajozottan müködõ szervezeti rendszer. Méghozzá komplex, tiszta profilú, integrált és a hagyományostól eltérõ. E területen is új típusú feladatmegoldásokra és megközelítésekre van ma már szükség. Ebben a tekintetben a közigazgatás nem csukhatja be a szemét, nem lehet bezárkózó. Annyi biztosnak látszik, hogy a mai Magyarországon a mostaninál kevesebb területi dekoncentrált szerv kell. A jelenleginél alapvetõen integráltabb és minden elemében komplexebb feladatkörû szervezet-rendszerre van szükség, ami igazodik a mai igényekhez, s a magyar valósághoz. Mert ebben is legyünk önkritikusak. Tudták, ill. tudják, hogy a közel 3200 önkormányzat mellett összesen 36 területi államigazgatási szervünk van? Ebbõl 30 regionális, 6 megyei szervezõdésû. A 36 szervezetrendszeren belül 4-nek kizárólag regionális, 1-nek pedig megyei szervei vannak, a többi 31 szervezete még tovább tagozódik. Ezek körében 256 reginális, 473 megyei, 1197 kistérségi, míg további 323 a speciális egység. Mindez összesen: S akkor még nem beszéltünk az egyes szervezetek központjainak szétpontozottságáról, azok eltérõ 14 féle elnevezésérõl. S természetesen a belsõ szervezeti egységek elnevezése is legalább 20 féle Nem folytatnám! A korábbi elõadókkal egyetértek, s elengedhetetlen a mûködés reformja is. Az evezõsök, vagyis a végrehajtásban dolgozó profik, a szakértõk, a közigazgatók joggal érzik, ill. érezték, hogy elvették tõlük az evezés élményét. Azzal és akkor, amikor a hierarchia s majdnem a hajó is felborult. Nagyon fontos, hogy helyreálljon a hagyományos és kiszámítható hierarchikus rend. Nagyon kell az a bizonyos egységes Hajózási Szabályzat! Nem lehet másképpen evezni a Dunán, mint a Tiszán! Magam is megtapasztaltam, mennyire nem jó, amikor a kor- 96

5 mányos kodifikálni akar, amikor a kormányos a saját ideáját akarja viszontlátni a Magyar Közlönyben. Holott a kormányosnak a prioritásokat, az irányt kell megmondania, s akkor a kodifikátor, a végrehajtást képviselõ szakember tud dolgozni. S az irányokat és a prioritásokat figyelembe véve szállítania kell a választási lehetõségeket, az alteratívákat, amelyek érdemben képesek helyzetbe hozni a kormányost. A végrehajtás képviselõjének ugyanis kötelessége, hogy helyzetbe hozza az irányító kormányost, aki így az alternatívák közül a legjobbat tudja választani. Aki nem ezt teszi, aki csak kivár és mindent vakon, szolgaian végrehajt, az nem jó evezõs, nem jó segítõje a kormányosnak! Mondjuk meg õszintén, a Magyar Közlönyben az évi ezer oldalt kitevõ jogszabály-tengerben gyakran láthatunk arra példát, amely egyértelmûen elárulja, hogy a kormányost az evezõs nem hozta helyzetbe, nem hívta fel a figyelmét, mit lehetne vagy kellene másként tenni, elkerülni, megelõzni. Ilyen esetben a megszületett jogszabály alkalmazása során igen hamar kibukik az anomália. Látható tehát, hogy bizonyos helyzetekben szükség van az evezõs szakmai kurázsijára, hogy megmondja a kormányosnak: az elgondolás nem végrehajtható, vagy más módon lehetne elérni a szándékolt célt. Ezek tehát nagyon fontos felelõsségi és etikai kérdések is. Két ember kell hozzá, bátorság kell hozzá, de ez az egész errõl szól. Hiszen a kormányzás Máthé Professzort idézve a lehetõ legkisebb rossz elkerülésének mûvészete. Ehhez képest az evezés a lehetõ legkisebb rossz elkerülése megalapozásának és támogatásának mûvészete. Mert egy célhoz, irányhoz mindig több út és lehetõség is elvezet. Ezt a profi mindig tudja, ha van benne kurázsi fel is kínálja. Egyszóval ez is a pálya szépségét, izgalmát jelenti és adja. Ezért is szerettem és élveztem mindig nagyon! A mûködéssel kapcsolatban egyébként nagyon fontos a jegyzõk jogállásának és helyzetének rendezése. A jegyzõ ugyanis ma sokak szemben egyfajta nehogy félreértse valaki törvényességi ficam. Közismert milyen ellentmondásos a jegyzõ helyzete, ezért szakmai, hivatalvezetõi feladatkörében meg kell erõsíteni a jegyzõt. Természetesen nem a polgármester rovására, akit viszont a helyi közpolitikusi minõségében indokolt erõsíteni. A jegyzõk megerõsítését meg lehet és meg is kell tenni, mert õk a helyi igazgatás kulcsemberei, mint ahogy régebben is azok voltak. Mint ezen a konferencián is szó esett már róla, nem csak helyi és nemzeti jogalkalmazás van, hanem az EU-s jog felelõs alkalmazása is kötelességünk.ennek a három jogalkalmazási szintnek egymásra kell épülnie, s ebben a jegyzõi jogintézmény fókuszban lévõ, nagyon fontos meghatározó partner. A mûködés akkor racionalizálható és újítható meg, ha a gyakorlat felé fordulunk. Szerte az országban rengeteg mûhely-kezdeményezés, sok jó gyakorlat van, de ezek nincsenek áramoltatva, nincsenek elterjesztve. Ezzel kapcsolatban rengeteg mindent lehet és kell tenni. Fel kell leltározni ezeket, mert érdekünk, hogy közkinccsé váljanak. Az e-közigazgatással kapcsolatban szervezõként annyit fontosnak tartok hozzátenni a korábban elhangzottakhoz, hogy rendcsináló szervezés nélkül nem megyünk semmire.magyarországon rengeteg hardver, meg mindenféle elektronikus prog- 97

6 ram és kütyü van, de nincs közöttük egymásra épülõ rendszerszerûség. Ha rendcsináló szervezésre és a folyamatok racionalizálására alapozzuk ezt a programot, akkor az e-közigazgatással valóban hozzáadott értéket kap a nemzeti közigazgatás teljesítõ képessége, ill. az ügyfelek. Nagyon lényeges momentumnak tartom ismételten kiemelni, hogy Magyarország 2011 elsõ felében soros elnöke lesz az EU-nak. Ha ehhez már nincs is sok idõ, nagyon sokat kell tennünk és tanulnunk, mert csak akkor leszünk és lehetünk eredményesek. Elengedhetetlen, hogy az állandó képviseleten dolgozók jól és naprakészen ismerjék a közigazgatás hátországát. Ha a hátországgal nincs kapcsolat, akkor nem lesznek jók a prioritás-kijelölések, elcsúszhat a döntés-elõkészítés, s fékezett habzású lehet az érdekérvényesítés. Ennek a csapatnak olyan pontosan kell együtt dolgoznia a hátországgal, olyan egymásra utaltságban, mint két légtornásznak a magasban. Ebben még nagyon sok tartalékunk van, amit ki kell használnunk, s a lemaradást gyorsan be kell pótolnunk. Más, elõttünk álló államok tapasztalatai mutatják, hogy nincsenek titkok. Kõkemény rendszerszerûség és egymásraépültség van. Nagyon sok és kemény munka, s mindig ugyanaz a sorrend: modern állami funkciók; tételesen átrostált feladat-hatásköri rendszer; integrált és komplex szervezeti rendszer; racionális és hatékony mûködés; lojális és felkészült személyi állomány. Csak ez vezet és vezethet eredményre. Hallottunk ezen a tanácskozáson a menedzserializmus és a legalizmus viszonyáról, hatásáról, közigazgatáson belüli jelenlétérõl. Én úgy látom, hogy a mostani helyzetben a legalizmus még kissé vesztésre áll. Fontosnak tartom, hogy a legalizmus kérdése a szakmaiság erõsítése jegyében ismét a fókuszba kerüljön, vissza legyen állítva a jogaiba. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a menedzserializmusnak, az ezzel összefüggõ metodikáknak ne lenne helyük, szerepük a közigazgatásban. Nagyon nagy szerepük van. Már Magyary Zoltán is felvetette ezt. Emlékezzünk rá, õ már több évtizeddel ezelõtt meg akarta honosítani a közigazgatásban az amerikai irodaszervezés nagyüzemi tapasztalatait. De már akkor felhívta a figyelmet arra, hogy a közigazgatás sajátos, bonyolult üzem.ha tehát a közigazgatás sajátosságait figyelmen kívül hagyjuk, ha nem adaptáljuk alkotó módon ezeket a nagyüzemi megoldásokat a közigazgatás viszonyaihoz, akkor azok lejáratódnak, meg fognak bukni. Nagyon jó tanulság a TÉR. Önmagában a TÉR-rel sincs probléma. Mindannyian akarjuk a rugalmasabb, jobban egyénre szabott teljesítmény-értékelést, hiszen évek óta áhítozzuk az életpálya elemeinek ötvözését olyan ideával, amely révén valóban azok kapnak több pénzt, akik többet is teljesítenek. De a TÉR mint tapasztalhattuk azért nem tud hatni, kiteljesedni, mert a közigazgatás sajátosságait nem érvényesítették, ill. nem vették figyelembe a bevezetés során. Pontosabban negligálták azt, hogy szakmai-társadalmi közmegegyezés kell az alkalmazásához és hogy a reformok kritikus tömegén túl nem tud többet befogadni a személyi állomány. Tempírozni kell, rendszerszerûen és átgondoltan egymáshoz kell illeszteni a különbözõ elemeket. Ebben a tekintetben is figyelnünk kell a fejlett államok tapasztalataira. 98

7 Ki viszi át a szakmát a túlsó partra? Az én itt is jelenlévõ és korábbi elõadó Mestereim megtanítottak ennek a szakmának a szeretetére, az ebbõl fakadó felelõsségre, a mindennapi innováció fontosságára, valamint az Ügyfelek tiszteletére. Ennek okán a személyi állomány ügyében nem kerülhetõ meg az a generációs kérdés, amely a jelenlegi közigazgatási korfából leolvasható. Ha rápillantunk erre, akkor ebben vannak nyugtalanító dolgok és jelenségek. Törvényszerû, hogy a jelenleg túlreprezentált 50 felettiek és 60 közeliek elhagyják ezt a pályát. Nagy kérdés, hogy lesz e utánpótlás, jönnek-e és méginkább maradnake a fiatalok? Ennek jegyében a közelmúltban az MKKSZ Nyugdíjas Tagozatának egy számomra emlékezetes tanácskozásán vettem részt. S engem valósággal meghatott, hogy a közigazgatás veteránjai, nyugalmazott nagy öregjei milyen felelõsséggel, óvó szeretettel beszéltek a közigazgatást féltõ és óvó lépések szükségességérõl. Emellett igen komoly, szakmailag megalapozott javaslatokat fogalmaztak meg a tennivalókat illetõen. Adódik a kérdés: miért nincs ehhez kapcsolódó mentorálási program? Ha nincs, aki átadja a tapasztalatokat, ha a tudás, a szakmaszeretet és a szituációkincs átadását nem intézményesítjük, nem tesszük pályára, akkor kérdéses, hogy öt-tíz év múlva ki fogja fogadni és értõ, emberi módon tájékoztatni az ügyfelet a földhivatalokban, az ügyfélszolgálatoknál és az okmányirodákban? Mivel itt óriási a tét: Mert fontos, hogy ki milyen érzésekkel lép be egy hivatalba, de sokkal fontosabb, hogy milyen érzésekkel távozik onnan. Ezt a csodát csak az ügyintézõ, az ügyfélszolgálat, a vérbeli szakmáját szeretõ közigazgató tudja megteremteni, mert õ találkozik naponta az emberek sokaságával. Ne feledjük azt, hogy a legtöbb minõségi ellenõre a közigazgatásnak van, hiszen az ügyfelek százai naponta mondanak véleményt az ott dolgozók munkájáról. Mi a tétje a közigazgatási tevékenységnek? Az a tétje, hogy a magyar nemzetgazdaság, hazánk versenyképessége fokozódik-e és fokozható-e? A fejlett államok tapasztalatai azt mutatják, hogy a közszolgálat, a közigazgatás igenis fontos versenyképességi tényezõ. Egy hatékony, teljesítõképes közigazgatás az ország versenyképességét erõsíti. Ha a közigazgatás nem jól szervezett, ha ez a munka gépies és lélektelen, akkor az gyengíti az országot és annak versenyképességét. Óriási tehát minden közigazgató felelõssége. Magyary Zoltán és õt követõen többen mondták azt, hogy amelyik kormány nem ura a közigazgatásnak, a saját apparátusának, vagy amelyik nem érti a saját apparátusát, és nem támaszkodik rá, az nem tud politikát csinálni. Ez a megállapítás mélységesen igaz. Mi nem politizálunk, de lehetnek vágyaink, reményeink. Olyan politikusokat, olyan kormányosokat kívánok magunknak és az országnak, akik jó vízióval és stratégiával, kellõ elõrelátással adják meg az irányokat, az evezõsök pedig átviszik a programokat a túlsó partra. Mert ettõl mûködik egy ország, ettõl lesz eredményes Magyarország. Érdemes ebben hinnünk, kérem ne adjuk, s ne adják alább! 99

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié

AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié 111 AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié A K. dosszié német kiadásának alcíme Eine Ermittlung vizsgálat, nyomozás, kutatás. Talán ennek (is) köszönhetõ, hogy, ahogyan az Élet és Irodalomban

Részletesebben

Műhiba kommunikációt, avagy ha gáncsot vetnek, nem muszáj elesni

Műhiba kommunikációt, avagy ha gáncsot vetnek, nem muszáj elesni Műhiba kommunikációt, avagy ha gáncsot vetnek, nem muszáj elesni A Magyar Kórházszövetség XX. Kongresszusának szakmai programjában olvastam, hogy a kommunikáció kérdése igaz sajnálatosan még csak szekció

Részletesebben

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform Tartalom Jegyzet Tartalomjegyzék Reflektorban a reform Parlamenti munka Tanyaprogram készül Szabálysértési reform Közbeszerzési tanácsok Európai Unió Környezetbarát feszutiválok Négyes metró Pályázatfigyelõ

Részletesebben

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval Köznevelés, 2011. junius 17. Interjú Ameddig telik tőlem, teszem a dolgomat - Beszélgetés

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS A költségmegtakarítás mellett munkahelyeket is megõriz az önkormányzat az általános iskola és a középiskola összevonásával Kevesebb iroda, kevesebb vezetõ a

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget 2008 / Tél F o r s p o n t S z o c i o l ó g i a, p s z i c h o l ó g i a, p e d a g ó g i a Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget A 21. század pszichológiája

Részletesebben

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Mérlegen 1996: az Akadémia a nemzet tanácsadója Nemzeti stratégia, döntéshozók, társadalom 2001: a stratégiai kutatások haszna a kutatók, a társadalom

Részletesebben

PEDAGÓGIA SZOCIOLÓGIA HISTÓRIA ÖKONÓMIA PSZICHOLÓGIA POLITOLÓGIA

PEDAGÓGIA SZOCIOLÓGIA HISTÓRIA ÖKONÓMIA PSZICHOLÓGIA POLITOLÓGIA EDUCATIO PEDAGÓGIA SZOCIOLÓGIA HISTÓRIA ÖKONÓMIA PSZICHOLÓGIA POLITOLÓGIA MÉRLEGEN, 1990 2002 EDUCATIO 2002/1 MÉRLEGEN, 1990 2002 OKTATÁSPOLITIKAI TÁJOLÓ 3 Kozma Tamás EXPANZIÓ KÖZÉPFOKON 13 Forray R.

Részletesebben

Demens betegek ellátásának

Demens betegek ellátásának tanulmány XI. évf. 1. szám Gyarmati Andrea Demens betegek ellátásának - - Ademenciának sok oka különíthető el. Ezek közül a legismertebb és legelterjedtebb az Alzheimer-kór. A demencia nem egy konkrét

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl. Márton János Orbán Balázs. 1. Bevezetõ

VITAINDÍTÓ. Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl. Márton János Orbán Balázs. 1. Bevezetõ VITAINDÍTÓ Márton János Orbán Balázs Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl 1. Bevezetõ Tanulmányunkban az RMDSZ által kidolgozott 2005-ös kisebbségi törvénytervezet elemzésére vállalkozunk. A

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11 Bevezetés Az A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek címû könyv szerzôjeként gyakran hallok sikeres szerelmi történeteket egyes emberektôl vagy éppen szerelmespároktól. Gyakorlatilag szinte egyetlen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐI

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐI BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐI Készült a 2016. 03. 09. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Abonyi János, Vajda Zoltán ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az oktatás

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 95 120. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE. A gyermekszegénység vizsgálati módszerei

Szociológiai Szemle 2002/4. 95 120. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE. A gyermekszegénység vizsgálati módszerei Szociológiai Szemle 00/4. 95 0. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE A gyermekszegénység vizsgálati módszerei A társadalmi kirekesztõdéssel foglalkozó egyre burjánzóbb és divatossá is lett

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Koncz Gábor A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Immár negyedszázad távlatából, messziről vagy kívülről nézve, összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek eseményei.

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Fiatalok és közéleti szerepvállalás

Fiatalok és közéleti szerepvállalás uisz2004tavasz_90-.qxd 1/25/2004 12:02 PM Page 107 Bánszegi Zsuzsa Fiatalok és közéleti szerepvállalás A FIATALOK RÉSZVÉTELI ELOSEGÍTÉSE AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN Egyre többet beszélünk helyi és országos szinten

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött KÖNYVTÁR Szatmári Jánosné Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött 1985-ben kerültem a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskolába. Iskolánk abban az évben költözött át a Vas utcából a VII. kerületbe,

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08.

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. A hagyományos cigány családból származó diplomás roma nõk komoly választások elé állnak életükben, ha meg szeretnének

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4 Ikt. sz.: MB/121-1/2012. MB-34/2012. sz. ülés (MB-82/2010-2014. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2012. október 31-én, szerdán 9 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Hogyan tehetjük versenyképesebbé, s európaibbá közszolgálati rendszerünket?

Hogyan tehetjük versenyképesebbé, s európaibbá közszolgálati rendszerünket? Hogyan tehetjük versenyképesebbé, s európaibbá közszolgálati rendszerünket? A versenyképesség és Európa egymást nem kizáró, hanem sokkal inkább feltételező fogalmak. E determináció hazai viszonyainkra

Részletesebben

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981 M ú l t b a n é z õ Dr. Vas Károly akadémikus Dr. Kiss István Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és mûködésében Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

Megy-e? Ma az ellenzék kezében van a legnagyobb hatalom önkormányzatireform-ügyekben. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap

Megy-e? Ma az ellenzék kezében van a legnagyobb hatalom önkormányzatireform-ügyekben. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap Localinfo Önkormányzati Havilap Tartalomjegyzék! Reflektorban a közigazgatási reform! Önkormányzati választás 2006! Brüsszelbõl jelentjük! Közbeszerzési tanácsok! Testvérvárosi kapcsolatok! Liberalizált

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Miklós Tamás A tudományos könyvkiadás lehetõségei 1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Bár a magyar tudományos könyvkiadás ma elevennek, gazdagnak látszik, jó

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

INTERJ1] FELSŐOKTATÁSRÓL. független parlamenti hét módosító indítványt nyújtott be az

INTERJ1] FELSŐOKTATÁSRÓL. független parlamenti hét módosító indítványt nyújtott be az INTERJ1] FELSŐOKTATÁSRÓL független parlamenti hét módosító indítványt nyújtott be az or;;zái2,g'~tűl(~s elnökének a felsőoktatási törvényjavaslat vitája során. Pénzügyminisztertámogatta és sürgette a felsőoktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami Társadalmi-önkorm a területi politikában KOR KÉP Az alkotmányos jogállami demokrácia nélkülözhetetlen eleme a participáció, annak vizsgálata, hogy a közvetlen és a képviseleti demokrácia miként érvényesülhet

Részletesebben

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam!

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2008/1. Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Immár a Hivatásunk harmadik évfolyamával kopogtatunk tagjaink otthonába. Talán nem meglepõ, hogy elsõ

Részletesebben

FELNÕTTKÉPZÉSI RENDSZE- REK HATÁRON TÚL

FELNÕTTKÉPZÉSI RENDSZE- REK HATÁRON TÚL FELNÕTTKÉPZÉSI RENDSZE- REK HATÁRON TÚL KULCSÁR MÁRIA TÓTH KÁROLY Felnõttképzés Szlovákiában 1* 1. BEVEZETÕ A szlovákiai magyar felnõttképzés és népmûvelési képzés elválaszthatatlan a volt csehszlovákiai,

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam!

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2007/1. Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Elõször is köszönetnyilvánítással kívánom kezdeni Kamaránk hivatalos tájékoztató kiadványának második

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

F. Dárdai Ágnes Kaposi József

F. Dárdai Ágnes Kaposi József FDÆrdai`-KaposiJ_ProblØmaorientÆlt.qxp 2008.07.03. 6:02 Page 353 353 F. Dárdai Ágnes Kaposi József A PROBLÉMAORIENTÁLT TÖRTÉNELEMTANÍTÁS ÉS A FEJLESZTÕFELADATOK BEVEZETÉS A 20. század második feléhez,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

Struktúraváltás az Észak-magyarországi régió kórházaiban

Struktúraváltás az Észak-magyarországi régió kórházaiban Egészségügyi kar Egészségügyi szervező szak Egészségturizmus-szervező szakirány Struktúraváltás az Észak-magyarországi régió kórházaiban Konzulens: Dr. Dózsa Csaba Morvai Ádám 2014. ...a legjobb, amit

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

Tehát, nem tudunk változtatni az életünkön, ha nem változtatunk a gondolkodásunkon. Ebben, ugye egyetértünk?

Tehát, nem tudunk változtatni az életünkön, ha nem változtatunk a gondolkodásunkon. Ebben, ugye egyetértünk? Hogyan tovább? Forgatókönyv 2. dia Elmúlt alkalommal megmutattam neked, kik is vagyunk, mit is csinálunk, most szeretném neked megmutatni, hogyan is lehet itt egy eredményes vállalkozást felépíteni. Tehát,

Részletesebben

Összefoglaló a székesfehérvári Szakmai Fórumról 2015.10.14.

Összefoglaló a székesfehérvári Szakmai Fórumról 2015.10.14. Összefoglaló a székesfehérvári Szakmai Fórumról 2015.10.14. A magyarországi magánnyomozók jelenlegi helyzete és lehetőségei, a magánnyomozásra vonatkozó szabályozás változtatásának lehetséges irányai és

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Mezőfi Zoltán alpolgármester és Dr. Szájbely

Részletesebben

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR Beszélgetés Majoros Márta szociálpszichológussal, narkológussal mélypont SORSRONTÓ SZENVEDÉLYEK A dohányzás, az alkohol, a kémiai szerek használata után a játékfüggõség

Részletesebben

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Néha a közhely is lehet igaz, hiszen nagyon is igazuk van azoknak, akik történelminek minősítették a Csehországban 1996-ban tartott két szavazást, a parlament

Részletesebben

Társadalmunk jövedelmi munkaerõ-piaci helyzete

Társadalmunk jövedelmi munkaerõ-piaci helyzete MÓZER PÉTER Társadalmunk jövedelmi munkaerõ-piaci helyzete Az év elején megjelent a Tárki Monitor Jelentések új kötete. A Jelentés több témakör mentén mutatja be és elemzi a magyar társadalmat. A Monitor-vizsgálat

Részletesebben

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009 96 97 98 99 100 SKAohsiung: A BAJNOK ÚTJA,,Hatéves voltam, amikor édesapám ismerôse révén elmehettem egy karateedzésre. Ahogy beléptem, iszonyú hangzavar, kiabálás, egymással harcoló fehér ruhás emberek

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS Plusz munka vagy lehetőség? Vélemények és javaslatok Konzulens: dr. Hegyesi Gábor Készítette: Bender Zília BEZMAKB.ELTE Szociális munka

Részletesebben

Székelyföld területi autonómiája

Székelyföld területi autonómiája Márton János Székelyföld területi autonómiája Koncepciók és esélyek 1. Bevezetõ A 2003-as év eseményei közel tízéves hallgatás után újra terítékre hozták a romániai magyar közösség autonómiájának kérdését.

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Tanítás és nevelés, ahogy én csinálom Nyíregyházi környezettervezési projektek

Tanítás és nevelés, ahogy én csinálom Nyíregyházi környezettervezési projektek Gaul Emil Tanítás és nevelés, ahogy én csinálom Nyíregyházi környezettervezési projektek A vizuális nevelésről, a környezetkultúra tanításáról és a projektmódszerről Ebben a tanulmányban bepillantást nyújtunk

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG BEVEZETÉS PROGRAM A LIGA Szakszervezetek 2009-től érvényes programja az elmúlt évtized tapasztalatainak és az elkövetkező

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05.

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Nem lehet pontosan tudni, hogy a rendszerváltás óta mennyit költöttek a kormányok összesen a roma integrációra. Ennek oka, hogy rengeteg foglalkoztatási és

Részletesebben

SZEF KÖNYVEK SOROZAT 13. KÖZSZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN a szakszervezetek nézõpontjából

SZEF KÖNYVEK SOROZAT 13. KÖZSZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN a szakszervezetek nézõpontjából SZEF KÖNYVEK SOROZAT 13. KÖZSZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN a szakszervezetek nézõpontjából A Szakszervezetek Együttmûködési Fórumának nemzetközi konferenciája 2004. szeptember 30. október 1. SZEF

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben!

I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben! AZ ÚJ LEHETŐSÉG - a Magyar Polgári Párt politikai keretprogramja - I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben! A MAGYAR POLGÁRI PÁRT közel tíz éve formálódó erdélyi magyar közakarat eredménye,

Részletesebben

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa (21) 2010, 4: 117 124 Pszichoterapeuták a homoszexualitásról Válaszok egy körkérdésre Ankétunkban gyakorló pszichoanalitikusokat, terapeutákat kérdeztünk meg arról, milyen tapasztalataik és elgondolásaik

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ ÖNKORMÁNYZAT 2005. FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ ÖNKORMÁNYZAT 2005. FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2005. Budapest Főváros Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálati dokumentációját készítette a Fővárosi

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. KÓKAY NAGY VIKTOR A BIBLIA SZÖVEGE ÉRTELMEZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI Egy költő üldögél, reggeli újságját OLVASGATVA és kávéját fogyasztva, a múlt század elején, egy zsúfolásig

Részletesebben

Szakértõi szemmel a prevencióról 1 A fókuszcsoportos kutatás beszámolója

Szakértõi szemmel a prevencióról 1 A fókuszcsoportos kutatás beszámolója MÉSZÁROS ZOLTÁN Szakértõi szemmel a prevencióról 1 A fókuszcsoportos kutatás beszámolója A Nemzeti Stratégia egyik kiemelt területe a drogprevenció. Az egyre inkább a mindennapokban tapasztalható drogprobléma

Részletesebben

TANULMÁNYOK B AZ ÁLLAM ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK ÚJRA KODIFIKÁLÁSÁRÓL. Dr. Bócz Endre. I. Az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása

TANULMÁNYOK B AZ ÁLLAM ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK ÚJRA KODIFIKÁLÁSÁRÓL. Dr. Bócz Endre. I. Az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B 2003. 4. szám 3 B TANULMÁNYOK B Dr. Bócz Endre AZ ÁLLAM ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK ÚJRA KODIFIKÁLÁSÁRÓL A hatályos Btk. X. fejezete (139 152. ) jelenleg 10 bûncselekményt pönalizál.

Részletesebben

Kulinyi Márton * NOT-FOR-PROFIT MENEDZSMENT EGY GYAKORLATI SZAKEMBER TAPASZTALATAI

Kulinyi Márton * NOT-FOR-PROFIT MENEDZSMENT EGY GYAKORLATI SZAKEMBER TAPASZTALATAI Kulinyi Márton * NOT-FOR-PROFIT MENEDZSMENT EGY GYAKORLATI SZAKEMBER TAPASZTALATAI Sokak tudatában külön fiókban nyugszik a civil és a piaci világ. Valóban sok szempontból külön értékrenddel rendelkezõ

Részletesebben

Adrámapedagógia több évtizede terjed nálunk is, de az utóbbi másfél évtizedben kialakította

Adrámapedagógia több évtizede terjed nálunk is, de az utóbbi másfél évtizedben kialakította Zalay Szabolcs Alkalmazott Kommunikáció-tudományi Tanszék, Andragógia Intézet, FEEK, PTE Konstruktivizmus és drámapedagógia Olyan pedagógiáról szeretnék most írni, amely az alkotás örömét adja diáknak

Részletesebben

1 SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 64. SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN

Részletesebben

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója - Amikor megterveztük ezt a Szakmai disputát, akkor úgy látszott,

Részletesebben

DR. KOVÁCS ÁRPÁD, az Állami Számvevőszék elnöke, a napirendi pont előadója:

DR. KOVÁCS ÁRPÁD, az Állami Számvevőszék elnöke, a napirendi pont előadója: Ülésnap Napirend Felszólaló 2007. április 24. (66. ülésnap) Az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről szóló jelentés, valamint az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

Részletesebben

A Progress eredményeinek biztosítása

A Progress eredményeinek biztosítása A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Európai Bizottság A Progress eredményeinek

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA:

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: BENE LAJOS A PIACKUTATÁS MUNKAKÖRE. Az emberi haladás jellemző sajátsága, hogy a jólétét egészen közvetlenül érintő kérdésekre legkésőbben

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

Berta Árpád Felsőoktatásunk rosszkedvű tavasza

Berta Árpád Felsőoktatásunk rosszkedvű tavasza Berta Árpád Felsőoktatásunk rosszkedvű tavasza Egy előadással szemben több követelmény is támasztható. Az egyik az, hogy az előadó a címről beszéljen. Nem egyfajta extravaganciára való törekvés miatt választottam

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2010. november 23- án. Füzesgyarmaton megtartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2010. november 23- án. Füzesgyarmaton megtartott ülésén JEGYZŐKÖNYV mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2010. november 23- án Füzesgyarmaton megtartott ülésén Jelen vannak: 1. Bere Károly Társulás elnöke 2. Macsári József Szeghalom polgármestere

Részletesebben

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA MKKSZ Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA 4 Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának beszámolója az MKKSZ

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK A Levegô Munkacsoport tanulmánya Írta: Beliczay Erzsébet Közremûködött: Pavics Lázár

Részletesebben