STRATÉGIAI TERV. A dorogi, városi könyvtárban az elmúlt 10 év alatt számos és mélyreható változás indult el, ment végbe, és tart a mai napig is:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STRATÉGIAI TERV. A dorogi, városi könyvtárban az elmúlt 10 év alatt számos és mélyreható változás indult el, ment végbe, és tart a mai napig is:"

Átírás

1 Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum H-2510 Dorog, Bécsi út 42. H-2511 Dorog, Pf.: 17. Tel./Fax: / STRATÉGIAI TERV A kultúra nem könyvesláda, tele avult, bár tisztes fóliánsokkal. A kultúra: mozgás, cselekvés, a továbbgondolkodás képessége. 1 Bevezető A dorogi, városi könyvtárban az elmúlt 10 év alatt számos és mélyreható változás indult el, ment végbe, és tart a mai napig is: szakmai, személyi, tárgyi (eszközpark), külső megjelenés, kubatúra, virtuális ben nehéz szakmai döntést kellett meghoznunk: megszüntettük a fiókkönyvtárat (a művelődési házban). De már előtte, 2013-ban döntési lehetőség nélkül megyei szinten megszüntették az évekig előkészített és megvalósított (kistérségi) mozgókönyvtári hálózatot (és együttműködést), amiben sok munkánk volt. Ebből két dolog következik. Egy. Ugyan a fiókkönyvtárban volt plusz, a művelődési ház alkalmazásában álló munkatársunk, és a mozgókönyvtári rendszer kialakításában magunk koordinátorként és szakmai felelősként szintén (a helyi önkormányzatok által) szerződött emberekkel dolgozhattunk, mégis tartalék erőinket voltunk képesek összpontosítani: a fiókkönyvtár patronálásával szakmai tanácsok, állományának figyelése, beszerzése terén, valamint a térségi könyvtárakhoz való kiutazásokkal, a 1 Leonyid Maximovics Leonov (1899. május augusztus 8.) orosz regény- és drámaíró, akit mélyen pszichologizáló szenvedésjellegű prózája miatt a 20. század Dosztojevszkijének tartanak. 1

2 könyvtári program betanításával és szervezéssel. Kettő jelenünk és jövőnk szempontjából kulcsfontosságú: ezeket, a mostanra felszabadult energiákat, tapasztalatokat az újítások felé tudjuk terelni. A tárgyi feltételek megváltozása alatt elsősorban a technikai eszközöket értjük. Több mint két éve egy pályázatnak köszönhetően teljesen kicserélődtek az olvasói gépeink, a munkaállomások és a multifunkcionális hardverek. Új, fiatal kollegináink az új kihívásokat más szemmel nézik. Informatikus könyvtáros, művelődésszervező és pedagógus végzettségük több téren kamatoztatható. A könyvtár online (Facebook, majd Skype) kapcsolattartási feladatköre és karbantartása minden más részterület biztos ismerete mellett, valamint az archiválás, a helytörténeti anyag minél teljesebb digitalizálása ami nagyon régi tervünk, sőt hangsúlyozott törekvésünk, tárgyi feltételeink mellet számukra könnyen megoldható feladat. A könyvtár ezen virtuális fejezete részben szabadon, részben regisztrációs feltétel mellett lesz elérhető. Mindez a még fejlesztés alatt álló, új honlapunkon keresztül mint a külső megjelenésre sokat adó, közös elképzeléseinket is tolmácsolva. A honlap hivatott arra, hogy az új arculat előfutára legyen. Részben modern, ízléses, átlátható, ugyanakkor rengeteg kapcsolódással, hivatkozással, információval ellátott weboldal; másrészt pedig a város egységes arculatát (a dorogi címer színvilága és az egységesített intézménylogók miatt) hordozó sokadik városi intézmény elektronikus/online felülete. Végül az épület teljes körű felújítását kell, hogy megemlítsük, ami az általános közhangulatnak, mindenkinek nagyon jót tett. Nagy örömmel vagy ámulattal, nagy megelégedéssel vagy megilletődve jöttek be látogatóink, és jönnek újak azóta is. Így külső-belső megjelenésünk az azt megelőző hosszú várakozás után totálisan más hangulatot sugároz. Sokáig régi-új munkahelyünknek neveztük a könyvtárat, hiszen gyakorlatilag újjáépítették az egészet, átrakták a közfalakat, új kubatúrát kapott, új külsőt öltött magára, s a nyílászárók immár nem komoran, hanem hívogatóan tekintenek az úton elhaladókra. Ami még a környezetünket, közvetlen vonzásterünket illeti, 2015-ben, bányásznapon átadták tőszomszédságunkban a Schmidt Sándor Agorát. Ezzel egy olyan patinás, hagyományőrző, többfunkciós közteret számunkra is lehetőségül kínálva, mely rendezvényeinknek, és a város (marketing, kulturális, oktatási) intézményeivel való együttműködésünknek közös tere lehet. Ezt a fejlődést/fejlesztést kívánjuk folytatni, megbecsülni, s leginkább szemlélet és szolgáltatások terén új tartalommal megtölteni. 2

3 Feladatok és célok kitűzése: 1. Önmeghatározás újragondolása; 2. konstruktív szerepvállalás, együttműködések kialakítása; 3. kapcsolatrendszer átértékelése (új partnerek bevonása); 4. ügyfélszolgálat bővítése (partneri elégedettség mérése, kérdőívek); 5. eszközpark fejlesztése; 6. virtuális könyvtári funkciók kiterjesztése; 7. helyi kulturális értékek speciális kezelése, népszerűsítése (pl. vetélkedőkkel); 8. rendezvények továbbgondolása (közösségi élet fejlesztése); 9. kiállítótér fejlesztése; 10. mindezeket figyelembe vevő folyamatos pályázatfigyelés; 11. folyamatos menedzselés; 12. személyi feltételek; 13. állományrevízió. Némelyekről csak érintőlegesen, némelyekről kissé bővebben szólunk. A kiemelt pontok nem feltétlenül fontossági sorrendet feltételeznek, de az első helyen megemlített önmeghatározás újragondolását alapvetőnek és lényegesnek tartom. Ezzel kezdjük az alábbi gondolatokat, a részegységeket pedig kisebb-nagyobb arányban fogalmaztuk bele. A könyvtár magyarul a görög bibliothéka szó tükörfordítása klasszikus értelemben az írott dokumentumok, írásos emlékek gyűjtésére, megőrzésére és ápolására, később közzétételére hivatott/szakosodott objektum, a könyvnyomtatás megjelenését követően fokozatosan és szó szerint még inkább könyv-tárrá váló intézmény. 2 Manapság viszont egy tartalmában és minőségében sokkal többet hordozó fogalommá és valósággá formálódó fórum a kulturális közterek sorában szükségszerűen és természetszerűleg. A mai információstársadalmi közegben szinte lehetetlen megmondani, milyen lesz a jövő könyvtára, és milyen feladatokat lesz képes ellátni A könyvtárügy [már] évi stratégiájának tervezete [is] célként fogalmazza [fogalmazta] meg a nyilvánosságra kerülő adatok, információk közvetítését, a nemzeti kultúrához való hozzáférést. Ezért a könyvtárak fontos törekvése, hogy az új technológiák bevonásával magasabb szintű szolgáltatásokat közvetítsenek, újabb felhasználói rétegeket vonjanak be a könyvtári és információszolgáltatás hatáskörébe, képesek legyenek a XXI. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. 3 2 Az intézményesülés előtt minden könyv-, magángyűjteményt, még a könyvespolcot is könyvtárnak neveztek. És még korábban csak uralkodóknak voltak birodalmi magángyűjteményei. 3 Mihalik Laura: Virtuális valóság, virtuális könyvtár. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 56. évf. (2009) szám. = 3

4 Az információhordozók robbanásszerű megváltozása és átalakulása forradalmasítja a könyvtárról alkotott elképzeléseinket, toposzainkat és előítéleteinket is. Manapság nem csak a különböző adathordozókon rögzített dokumentumok tárolására kialakított helyet, épületet, és ezen dokumentumok gyűjtésére, gondozására, feltárására, rendszerezésére, őrzésére és szolgáltatására hivatott intézményt tekintjük könyvtárnak! 4 Hiszen a legújabb felhasználói igények és a legkorszerűbb technikai eszközök kölcsönhatásának eredményeként már megszületett a virtuális könyvtár fogalma. 5 Ráadásul a virtuális könyvtárak egy részét nem is klasszikus könyvtárak tartják fönn. A virtuális könyvtár kifejezés alatt azonban ma több mindent értenek, nagyon tág fogalom még az internetre is használják szinonimaként, így nem vállalkozunk arra, hogy a meghatározását taglaljuk. Mindenesetre felvillantunk néhány fontos aspektust, amit virtuális könyvtári oldalról továbbgondolásra alkalmasnak gondolunk. Alapvetően azokat a funkciókat kell figyelembe vennünk, amelyek a megszokott könyvtári szerepekhez köthetők, de új információtechnológiákat feltételeznek, alkalmaznak. A hangsúly itt az elektronikus formában történő felhasználáson van. Az alapfeladatok megmaradnak: információgyűjtés, rendszerezés és szolgáltatás. A könyvtári munka: módszerei modernizálódnak, hatékonysága nő. A szolgáltatások mennyisége és minősége bővül. Részben/egészben digitalizált helytörténeti állomány. Ritka, sérült/sérülékeny, egyedi dokumentumok digitalizálása, archiválása. Online hozzáférés: katalógus(ok)hoz; akár hosszabbításhoz és előjegyzéshez is. A szolgáltatások online kifizetésének lehetőségei. Online kommunikáció tér-idő kikerülése. E-könyv (=e-book) szolgáltatás: eszközökkel és letöltéssel. E-folyóiratok. Virtuális kiállítás, virtuális gyűjtemények. Országos adatbázisok közvetítése (pl. Magyar Elektronikus Könyvtár). Internetfelhasználó-képzés (az idősebb korosztály számára). Szakemberek szaktudással és hozzáértéssel közvetítenek a rendszerben. Az információk ellenőrzése és hitelessége garantált. Ezekkel a lehetőségekkel ezen funkciók folyamatos kiterjesztésével a könyvtár szerepe felértékelődni látszik, jelentősége újra megnövekedik. A rendszer nem válhat teljesen személytelenné, mert továbbra is Mihalik Laura uo. 4

5 szükséges a szakember iránymutatása. Ezzel együtt kevésbé lesz probléma a helyszűke, az időkorlát az alapvonások megerősödésével azonban hatékonyabb, színvonalasabb, precízebb, átláthatóbb szolgáltatás, felhasználóbarát köztér jöhet létre. A könyvtár jövője alapvetően nem helyfüggő és helyigényes, a könyvtár jövője technikafüggő és virtuális. A kor igényei, telekommunikációs fejlődése arra sarkall bennünket, hogy a virtuális háló adottságait és a technikai vívmányokat a magunk javára fordítsuk, eredményesebben tudjuk szűrni az információáradatot valamint az adathordozókat, közvetítő elemeket saját érdekünkben akár ön- és továbbképzéssel maximálisan ki tudjuk használni. Elengedhetetlen a multimédia fejlesztése: kivetítő(k), vetítővászon és LCD/plazma/LED tévék beruházása a múzeumi tér teljesebb kihasználása 6 és a könyvtári foglalkozások, rendezvények színvonalasabbá tételének érdekében. Az ügyfélszolgálat, a közönségkapcsolat fejlesztése szintén az elektronikus eszközök hatékonyabb használatával kezdődik. Facebook oldalunk honlapunk arculatával harmonizál. Ez a közösségi oldal gyors reagálást biztosít, abszolút naprakész állapotot és legfrissebb vagy közelgő aktualitásokat tükröz, és interaktív, visszajelzésekre alkalmas felület. Ez részben a fiatalabb és felnövekvő generációk igényeihez igazodnak, az általuk elfogadott kommunikációs csatornákat használva. A kapcsolattartási lehetőségek körének bővítése, fejlesztése, átláthatósága és a tapasztalatcsere mind a felhasználók, mind a régi és potenciális partnerek szempontjából fontos tényező. Koordinátori szerepet vállalunk a városmarketing irodával és a művelődési házzal karöltve a programok lebonyolításában és átláthatóbbá tételében, az éves, városi programfüzet elkészítésében, továbbá a Dorog és Térsége Turizmus Egyesülettel a város imázsának népszerűsítésében, a Kulturális Közalapítvánnyal és egyéb városi, valamint civil szervezetekkel a dorogi értékek ápolásában. És megfontolás tárgyává tenném a testvérvárosi kapcsolatok mélyebb kiaknázását és együttműködéseit. Aktívabban kívánok szakmai fórumokon részt venni, és szakmai kapcsolatokat ápolni főként térségi és megyei szinten. Folyamatosan mérjük a felhasználói elégedettséget, illetve a felmerülő igényeket. Ezen kérdések kiterjednek a szolgáltatások minőségére, programokra, vendégek meghívására, állományra, ügyfélszolgálatra, stb. is. Az észrevételeket értékeljük, s a szükséges korrekciót lehetőségeink szerint megtesszük, az ügyfélkör kényelmének minél teljesebb figyelembevételével. 6 Nemcsak elektronikai fejlesztéssel, hanem vitrinekkel, tablókkal való felszereléssel 5

6 A könyvtárak nem csupán könyvek és egyéb dokumentumok gyűjteményei. A könyvtárak beszélgetések helyszínei, ahová embereket, felhasználókat hívunk ötletek és alkotások dinamikus cseréjére. A könyvtárak nemcsak léteznek a közösségekben, hanem ők maguk a közösségek; közösségi emlékeket őriznek meg, tanácsokat adnak a megőrzésre, újfajta megőrzési technikák létrehozására. A könyvtárak könyvek digitális letöltéseit nyújtják, globális és globálisan hozzáférhető katalógust hoznak létre, fórumra hívják az olvasókat. A legújabb információs infrastruktúrák segítségével a könyvtár mindenhol van, akadálymentes és résztvevő. Egyre több információ válik hozzáférhetővé, ezért az embereknek tapasztalt idegenvezetőkre van szüksége. 7 Manapság mégis hallani efféle kérdéseket: Vannak még könyvtárak?. Nyilván az az egyik legtipikusabb nézet derül ki ebből, hogy a könyvtárban csak könyvek vannak, ugyanakkor könyveket gyakorlatilag nem olvas már senki vagy legalábbis azon kevesek, akik efféle igényüket ódon padlások pókhálós ládáiból, lomtalanításokból vagy kulturáltabb esetben antikváriumokból elégítik ki. (Az e-book-okról ne is beszéljünk!) És abból is ez következik, hogy csak maximum újságokat olvasunk, alapvetően pedig az internetet (számítógépen, okostelefonon) használjuk mindennemű kommunikációra és információszerzésre (Second Life jelenség); pluszban szükséges információkhoz a tévéből és a(z autó)rádióból értesülünk. Még hozzá megnézünk annyi filmet, amennyit csak bírunk moziban és DVD-n (vagy letöltéssel). Könyvre se idő, se energia, se kedv nem marad ráadásul igen drága is. Így teljesen érthetetlen, miért is kellene létezniük könyvtáraknak! Tovább lehet fokozni a történetet, ezeket a döbbent arcokat elképzelve: Ha van is olyan épület gondolhatják, amit könyvtárnak szántak, biztosan egy kísértetház, ahol csak elvétve fordul meg egy-egy idős ember (ez nem minősítés!), aki nem bír a korral haladni; a kiszolgáló személyzet pedig zombiként ül a pult mögött vagy a raktárban kódexeket preparál. Bizony a szakma is még mindig arról panaszkodik, hogy megítélésünk nagyon nehezen változik pozitív és emberszabású léptékűvé. Lehet, hogy átmenetileg vesztettek a könyvtárak népszerűségükből, más kontextusban viszont a könyvtár szerepét az információs társadalmi technológiák ismételten felértékelték. 8 Az embereket azonban szinte lehetetlen pusztán szlogenekkel és önreklámozással, sőt akár tradícióra és értékekre való hivatkozással meggyőzni egy adott ügy fontosságáról, ha nem tapasztalnak őket meggyőző dolgokat, eseményeket. Ha nem tesszük elsősorban részeseivé, 7 Mihalik Laura uo. 8 Mihalik Laura uo. 6

7 majd érdekeltjeivé őket egy programban, egy intézmény életében és egy bizonyos közösségben. Nincs könyvtár közösség nélkül, egy érdektelen közegben nem tud aktív szereplőként működni. Ugyanakkor érdekeltté tevő képességei vannak. A könyvtárnak a közösség egyik fontos terévé kell válnia, a folytonosságot garantálva, közös érdekek alapján. Nincs könyvtár közösség nélkül, és nincs közösség nélkül kultúra sem. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy mi, kulturális szakemberek is a közösség szerves, és lehetőség szerint aktív résztvevői vagyunk. Azonban nekünk kell a kultúrát újraértelmeznünk, a kultúra iránti igényt újrafogalmaznunk, majd tudatosítanunk a köztudatban, és a folytonosságot biztosítanunk. Elsősorban közvetlen környezetünkben. A kultúra menedzselése Egyszerűen elkezdett foglalkoztatni, hogy lehet-e már itt tenni valamit? Én mindent a kultúrán keresztül nézek. A kultúrát én igen tág értelemben értelmezem, és azt szeretném, ha az emberekben tudatosulna, hogy minden kultúra. 9 Az újabb idézettel arra szeretnénk utalni, hogy a kultúra gyakorlatilag azért minden, mert annak jelentéskörét legtágabban értelmezve, az embert körülvevő mesterséges élettérre is terjeszthetjük. Arra az élettérre, melyet maga az ember teremtett meg absztraháló, teleológikus és alkotói képességein keresztül, az által elsősorban, ahogyan a környező világhoz aktívan viszonyul, értelmezi azt, s ahogyan abban cselekszik. Ennek mintegy terméke, tárgyiasulása az ún. kulturálisan felhalmozott örökség összessége, melyet fenntart, ápol és hagyományoz. A kultúra szövetét és működőképességét pedig az garantálja, hogy az ember a kulturális életteret egy civilizációs szabályrendszerben, egyezményes normatívában, szocializálódással átörökített viszonyrendszerben éli meg. Mivel a kultúra hangsúlyozottan humán produktum, az ember minden más élőlénnyel szemben gyakorlatilag kulturális lény. Alapvetően nemcsak ösztönlény, s pusztán a létezését fenntartani képes létező, hanem életminőségén és környezetén tudatosan változtatni bíró és azt alakító; konkrétabban a szabadidejét hasznosan eltölteni 9 Kukorelly Endre: Úristen, jó ez nekem? c. riportjából az FN.hu-n. 7

8 képes, szórakozásra igényt tartó, és mindezt akár szuverén módon, akár közösségi-intézményi szinten megszervezni bíró lény. A kultúra az ember mibenlétéből fakadó és eredő szükségszerűség. A kultúra az emberiség egyedisége és sajátossága. A kultúra az emberi méltóság szimbóluma. Nincs ideálisabb kontextus a könyvtárat elhelyezni, mint a kultúra maga. Stratégiánkat ekképp megfogalmazva: Könyvtár, közösség, kultúra, könyvtár, adja meg azt a teljes panorámát és körképet, mely látóterünket kitölti céljaink szempontjából. A kicsitől a nagy, majd az egésztől a rész felé haladva. A könyvtárnak még inkább köztérré, a közösség potenciális fórumává kell formálódnia, ahol a közösségi lét megnyilvánul és virágzik, mely közösség ugyanakkor a kultúra megélője is egyben. A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket! 10 Tehát a kultúra gyakorlására fizikailag a könyvtár is hivatott mozgásteret adni, cselekvésre biztatni és késztetni. Ugyanakkor a könyvtárnak azzá a műhellyé is szükséges válnia, amely a továbbgondolások kezdeményezője és forrása. Ennek elengedhetetlen velejárója a folyamatos elmélkedés, útkeresés és fejlesztés. A könyvtár eszközeinek, állományának és emberi erőforrásainak mentális megújulása. Továbbá: a felmerülő problémák (kihívások, lehetőségek) felismerése; őszinte, önkritikus és elmélyült helyzetelemzés; stratégia kidolgozása: a rendszer-szemléletű akcióterv szakszerű, de világos megfogalmazása; áttekinthető és tagolt cselekvési programsor készítése; maga a projekt megvalósítása; párhuzamos, folytonos mérés (monitoring); a tapasztalatok értékelése; a szükséges korrekciók megtétele. És beszéljünk újra konkrétan a Mi Könyvtárunkról! Hiszen a fentebb említett problémák a könyvtárfogalom, a kultúrafogalom, stb., stb. igazából, törvényszerűen egy adott kor (a mi korunk) követelményei, szükségletei, természetes folyamata, kihívásai (tehát megoldandó feladatok) több aspektusból. Egy a miénk, a kis könyvtáraké, más a nagy (megyei, régiós, szak- és nemzeti) könyvtáraké. Utóbbiak egyre inkább tudásközpontokká egyesülve (al-, fiók-, szak- és kari könyvtárakat összevonva), hihetetlen technikai apparátussal (külföldön) szinte óriásintézményekké (ld. Pécsen 10 Sebő Ferenc: a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a hazai hangszeres népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója, a Sebő Együttes vezetője. 8

9 is), modern megjelenéssel (vagy felújított régi, patinás, de minden modern igényt kielégítő), vonzó környezetben válnak újra versenyképessé, azaz gyakorlatiassá, hasznossá, használhatóvá, sokoldalúvá, multivá, egyszóval életképessé, mint pl. egy bevásárlóközpont. Ha az összevonás ésszerű, szükséges, akkor kifizetődőbb és hatékonyabb lédig hasznosítani az információt. Ez nyilván az életmód és életritmus, igényeink kielégítésének megváltozásával is összefügg megvan a maga létjogosultsága, prakticitása. De aki jobban szereti a helyi termelőket, helyben szeret kisboltba járni, az a maga léptékeivel mérve se járjon rosszul, minél több alapvető szükséglethez juthasson hozzá. Ez a kiskönyvtárak, a kis települések könyvtárainak, a dorogi könyvtárnak a kihívása és célkitűzése. Mint a helyi kulturális élet egyik zászlóvivője olyan kultúra-, információ- és értékközvetítő képességekkel kell rendelkeznie intézményünknek, melyek a helyi közösséget összetartják, erősítik, az emberek tudásvágyát és kikapcsolódási igényét messzemenően kielégítik, tudatos (fel)használóvá, önképzővé, tudatos és élethosszig tartó tanulóvá, igényes és elégedett polgárrá teszik. Egy jó minőségű, jól működtetett közösség képes a kultúráját fenntartani, ápolni és hagyományozni, tehát megélni. A hagyományos, éves prózamondó és versszavaló versenyeket a város kulturális rendezvényeivel kívánjuk összekapcsolni: a győztesek és/vagy különdíjasok előadásukkal bemutatkozhatnak a rendezvények keretében. Célunk a dorogi ifjúság tehetséggondozása, ösztönzése, felkarolása és patronálása. Minden évben szándékozunk pályázato(ka)t kiírnunk, mely(ek) a város tehetséges palántáit bátorítaná, fiatal művészeinek utánpótlását gardírozná. Fontosnak tartjuk a mindenkori felnövekvő generáció nevelését. Hagyományosan jó gyermekkönyvtári munkánkat az óvodákkal, iskolákkal és a pedagógusokkal való kapcsolat szorosabbra fűzésével, és az együttműködés folyamatos mélyítésével kívánjuk tenni. Éppúgy nyitottak vagyunk a külsős foglalkozásokra, tájékoztatásra és előadásokra, mint szakmai napok, fórumok rendezésére. Az országos ünnepi könyvhét keretében intenzív kulturális fesztivált szándékozunk lebonyolítani, más városi és civil szervezetekkel karöltve. Az agora és a város egyéb terei ideális terepet nyújtanak ennek megvalósítására. Országos hírű és jelentőségű kortárs írókat, költőket hívunk meg aktuális könyvbemutatókkal, előadásokkal fűszerezett programjainkhoz. Mindezt könyvsátrakkal, kiadókkal, helyi könyvesboltok termékeivel, kézművesekkel és portékáikkal, foglalkozásokkal, vásárral tarkítva, koncertekkel színesítve. A menedzserszemléletű és értelmiségi álláspontok értékvilágait közelíteni kell, leginkább az utóbbiak érdekében, hogy a kultúra és a 9

10 közművelődés ne csupán számok és táblázatok halmaza, rideg egyenlet, egy nyűgös tétel legyen, vagy a finanszírozás és a pénzügyi mozgások tekintetében érdekelt mátrix kényszerű része. Mégis, a kultúrának költségvetési tényezőnek kell maradnia. Jelenlegi stábunk szakmai tapasztalata, elhivatottsága és hozzáértése vitathatatlan, a változásokra nyitott, a közös cél érdekében minden hasznos és nagyszabású dologra csatarendbe állítható. A könyvtár, a könyvtáros és a kulturális szakember ma újszerű és soha nem látott kihívások elé van állítva. De annál nagyobb lehetőségek elé is! A helyi közművelődésre abszolút rálátó, azt befolyásolni bíró, menedzserszemléletű (értsd: élelmes, kreatív) kulturális szakember és intézményi apparátusa új vérkeringést vihet közössége(i) életébe. Hiszen például Dorog tekintetében a helyi, kistérségi és testvérvárosi kapcsolatok bányakultúrára, hagyományokra, és az európai-stratégiai fejlesztésekre építő közművelődési tevékenység tudatos koncepcióval, az információs társadalom multimédiás, virtuális, technikai adottságaival, összehangolt fejlesztéspolitikával és közös akarattal talán sosem látott lehetőségeket tartogat a kultúráért tevékenykedők, a közművelődésben fáradozók, településünk lakosai számára, városunk jelmondatának szellemében, miszerint: A jövőnket építjük, de a múltunkat nem feledjük!.,.. Szabó-Berghauer Zoltán intézményvezető 10

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Ü ű ű Ö Á Á Ú Á Ü Ü ű ű Ü ű Ü Ü ű ű Ü ű ű Ü Ü ű Ü Ü ű Ü ű ű Ö ű ű Ü ű ű ű ű ű ű É Ü Ü ű Ü ű ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ő Ö Ü É ű Á Á É Á Ü Á Ü Ü Ü ű Ö É É Ú É Ú Ü É Ü Ü ű Ő ű Ü Á Ú Ü Ü É É Ü ű Ö ű Ó Ü

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű Ú ű ű ű ű Ó ű ű ű ű Ü É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű É Ó Ú Ó Ü Ő Ó Ó ű É ű ű ű É ű É ű ű ű ű Ö Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű É É ű Ö ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű Ö

Részletesebben

É Ú ű Ö ű ű ű ű ű Ü ű ű ű ű ű Ú Ü ű Ú Ö ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű É ű Ö ű Ö Ú Ó ű ű Ü Ú ű É Ó ű ű ű Ö ű ű É ű É É Ö É É É É É Ö Ö É Ú É Ó Ú É É Ö Ö Ö ű Ó ű Ö ű ű ű ű

Részletesebben

ö ó É ó Ú ÜÉ ó ö ó ó ö É ó ó ó ó Ü ó ó É ó ó Ú ó ő Úó É ö ó Ü ó ó ó ó Ú ó Ü ó É Ó ő ó ó ó ó ö É ö ó ó Ü ó É ö ó ó ó É ó É Ü ó ó ö ú Ö É Ú É Ü É ó ó ó Ü ó Ü ő É Ö Ó É ó ó ó ó ó ó ó ó ó ö ó Ó ő ö ó ó ó ó

Részletesebben

Á Ö É Á Á ó Á Á Á Á Ó Á ó É ú ú ő í ó í Ü ó Ü ő ó í ő ó ó ó ű ő ú ő ó ó í ő ű ú ő í ó úí ü ő ú ó ő ó ü ú í í ú ú ó ű ó ő ü ő í ü ű ú ü ó ü Ó ő ó í ó ú ő í ú ő ű í Á ü ó í ó ü ő ú ó ú ú ő í Ú Ü í ő ü ó

Részletesebben

Ú É ő ő ő ő ő Ú É ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő Ú ő Ú É É Ú Ú ű ű ő ő É ő Ó ű ű ő ő ű ő É Ó Ü ő ű ő ő ű ő ű Ó É É Ó Ü Ü ő Ú Ü É É Ú É É ő É Ú É Ó É Ü ő ő Ú É ő ő ű ő ű Ú ő Ü É Ú É ő ő É É ű ő Ú É Ü ű

Részletesebben

É Ő ú ú Ü Ú Ü ú Ü Ú Ú Ú Ü Ü Ú ű Ü ú É Ü Ü Ü Ú ú ű Ü Ü Ü ű ű Ü Ü ú Ú ű Ü ű Ú ű Ü ű Ú Ü É É ű É É É É É Ü Ü Ü É ÉÉ Ö ú É É É É ÉÉ É É É ű ú Ó Ö ú Ó Ö ú Ó ú ú Ü Ü ú É É É Ö Ö Ö Ó Ü Ú Ó É É É É Ü Ú Ó Ő Ó ú

Részletesebben

Ö É ű Ú ő Ú ő ű ő ő ő ű Ü ő Ú Ú Ú Ú Ú ű Ü É ű ő ő Ú Ú É Ú ő Ú ő Ú ő É ő Ó É ő ű ű ő ő ő Ó Ú Ó ő ő Ü ő ő ű Ü Ú Ú Ü Ú Ó Ú Ú Ü Ü Ü ő Ö Ö É É É É É É Ó ő ő ű ő ű ű ű ő ő Ú É Ú É Ü űé É Ú ő ő É ő Ü ő ű É É

Részletesebben

É ü ü ű ü Ü ü É É ü Ó Ú É É Ö É Ó ű ű ű ű ü ű ü ü Ú ü ű ü ü ű ü Ó ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü Ö Ü ű ü ü ü ü ű ü ü É ű ü ü ü ü ű Ü Ö É ü ü ü ü É ü ü ü É ü ű ű ü ü ü ü ü ű ü ü ü Ó ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü É ű ü É Ó ü

Részletesebben

É ö ü ú ü ö ú ö ü ö ü ú ü ű ü ü ö ö ö ú ü ö ü ü ö ü ü ü ü ü Ü ü ö ú ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ü ö ö ú ö ü ö ü ö ö ö ú ö ö ö ö ú ú ö ü ö ü ú ü Ú É ö ö ö ö ö ú ö ű ö ű ö ú ö ö ú Ú ü ö ö ö ö

Részletesebben

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FEDERATION OF HUNGARIAN FOOD INDUSTRIES ALAPÍTVA 1989. Együtt a fogyasztókért tegyünk együtt érte

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FEDERATION OF HUNGARIAN FOOD INDUSTRIES ALAPÍTVA 1989. Együtt a fogyasztókért tegyünk együtt érte KÉRDŐÍV 1. Kérjük röviden mutassa be, hogy a vállalat miért tartotta fontosnak a kezdeményezéshez történő csatlakozást. Pick Szeged Zrt, mint az ország legnagyobb húsipari vállalata kiemelten fontosnak

Részletesebben

SZEMLE A STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÁS EURÓPAI KÖVETELMÉNYEI

SZEMLE A STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÁS EURÓPAI KÖVETELMÉNYEI SZEMLE A STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÁS EURÓPAI KÖVETELMÉNYEI A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat Statisztikai tájékoztatás, európai követelmények címmel szakmai napot szervezett 2005. március 22- én.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: titkarsagetyek@fibermail.hu Ügyiratszám: 860-32/2009 Ügyintéző: Palotai

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte.

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte. Beszámoló 2015 évről A dolgozó ember különös mértékben hasonlóvá lesz Istenhez! Amikor az élő és élettelentermészetet, a szerves és szervetlen anyagot óvja, irányítja, alakítja, amikor gondolatokat szül

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Í Ó ö ő ő ö ö ó ö ö ó ö ö ö ő ó ó ö ö ő ő ő ó ö ö ó ó ó ó ó ó ó ö ó ú ő ö ő ó ö ó ö ő ö ő ö ő ö ö ó ó ő É É Ú Ú Ő ú ó ó Ü Ő ő É É ú É ő ó ó ú ö ó ó ő É É É ó ű ő ú ó ő ő ó ó ó ó ö ö ó ó ö ő ú ö ö É É É

Részletesebben

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell,

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell, Kováts Ildikó INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, EMBERI TÉNYEZÕ, CIVIL TÁRSADALOM, MÉDIA ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS MÛSORSZÓRÁS ELÕREJELZÉSÉHEZ Bevezetõ Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016. (I. 29.) K. t. határozatával jóváhagyva

OROSHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016. (I. 29.) K. t. határozatával jóváhagyva OROSHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016. (I. 29.) K. t. határozatával jóváhagyva Orosháza Város Településfejlesztési Koncepciója 2016-2030

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON Készítette: TKK-Pannonvelo Konzorcium Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központ Taschnerwin Bt. 2001. TARTALOMJEGYZÉK 1./A. SWOT

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

É ő Ü ő ő ű É ő ő ű É Ó Ö Ó Ó Ó ő É É ő Ü É Ü É ő Ü É ő Ü ő É ő ű ő ű ő Ó Ú Ú É É É Ú É ő É É Ü Ü ő ő ő ű Ü ő É É ő Ü ő ő É É Ú Ü ő Ú Ü Ó ő ű Ú ő ő Ú Ú ő ő ű ű ű ű É ő ű ű ő ű ű ő ő Ú ő ő ő ő ő Ú ű É ű

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. május 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális életének összehangolásáról Koszecz Sándor

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Ö É ú ú Ú Ú Ö ú É ű Ó Ú ú ú ú Ó Ú ű Ó ú ú ú ű Ú

Ö É ú ú Ú Ú Ö ú É ű Ó Ú ú ú ú Ó Ú ű Ó ú ú ú ű Ú ú Ő Ü ú ú ú ú Ó ű ú É Ö É ú ú Ú Ú Ö ú É ű Ó Ú ú ú ú Ó Ú ű Ó ú ú ú ű Ú Ü ú ú ú Ó ű Ö ű ú ú ú Ö Ó ű ű Ú ű ű Ó Ü ú ú Ú ú É Ó ú Ü Ü ú ú ú ű ű ú ú Ú ú ú Ú Ó ú Ö Ú Ó Ó ú ú ű Ó É Ó Ó ú Ó Ó Ó ú ú ú ú Ó Ö ű ű ú

Részletesebben

ű ű Ú Ú ű Ö Ö Ó ű ű Ú É Ö

ű ű Ú Ú ű Ö Ö Ó ű ű Ú É Ö ű Ú É Ü ű ű ű Ú Ú ű Ö Ö Ó ű ű Ú É Ö ű ű ű ű ű É ű ű É Ó É É Ó É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ü Ó ű ű ű Ü ű Ó ű ű ű ű ű Ö É É Ú Ü É Ú Ó ű ű ű ű Ü Ú ű Ú Ú ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ü Ó ű ű ű É Ü Ú ű Ü Ú É ű

Részletesebben

ö Ö ö ö ö ö Ő ú ö Ö ö ú ő ö ö ö ő ö Ü ö ö ő ö ö ö ő ú Ö ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ő ő ö ö ő ö ö ő ö ö Ö ő ű ő ö Ö ö

ö Ö ö ö ö ö Ő ú ö Ö ö ú ő ö ö ö ő ö Ü ö ö ő ö ö ö ő ú Ö ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ő ő ö ö ő ö ö ő ö ö Ö ő ű ő ö Ö ö É É Ó Ö ö Ö ő ő ö ő ő ő Í ő ő ő Ö É Ó ő ö ö ő ő ö ő ő ő ö ö ö ő ö ö ő Í Ü ő ű ő ő ő ö ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ö ö ő ő ő ő ő ő ő ő ö ö ő ű ő ú ő ö ö ö ö ö ő ő ö ő ú ö ö ő ö ő Ő ö Ö ö ö ö ö Ő ú ö Ö ö ú ő ö ö

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE 5601 Békéscsaba, Derkovits sor, Pf.: 118 Telefon: 66/441-156 Telefax: 66/441-609 Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ü ü ü ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ű ű Ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ű ű Ü ü ü ü ü ü ü ü ü É ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ű ű Ü ü ü ü ü ü ü ü Ü Ö Ö Ö É É Ü É ü ű Ü É É Ö ü Ó ű ü ü ü ü ü ű ű Ű ü Ö É É É Ű Ó Ö É Ó É É Ó Ó É Ö ü ü ü ü ü ü Ü ű ü ü ű Ü ü ű ű ü ű ű

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció Ostffyasszonyfa

Településfejlesztési koncepció Ostffyasszonyfa OSTFFYASSZONYFA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 Településfejlesztési koncepció Ostffyasszonyfa Szerző: Révay Ferenc okl. településmérnök OSTFFYASSZONYFA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 1.E L Ő Z

Részletesebben

ö ö ú ú ú ö ú ú ú ú ö ö ú Ö ö ú Ű ö Ő ú Ö ú ú ö Ő Ű ű ú Í Ú Í Í ú Ú ö ű ö Ú ö ö ú Í ö Ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö Ó É ö ÍÚ Ö Ü ú ö Ú É Ü Ü Ü ű ú ű ú

Részletesebben

Ó Ó ó ó ő Í ó Ő É ÉÉ É ó ő É É É Ő ö Ó Ö ó ó ó ő ő ö ó É ö ó ö ó Ü ö ö ö ö ö Ü ü ö ö ó ő ú ő ő Ő É ő Ü ő ó ő ö É ö ó ő ö ő ó ó Ó ő ó ó ő ó ö ó ö ő ö ó ő ö Ő ü É É Ü Ü É Ö É Ü Ö Ü Ü É É É Ü Ö Ü Ö É Ö É

Részletesebben

é ó é é ő é é é ö ö é é é ö ö é é é ó í ő é é ó é é ü é é é ü é é é é í ó é é é ü é é é ü é é ő ö ő ő é é é ö ö é ü é é é é é éú í é ö ü ő é ó ö ü é é é ü ö í í é ú é é é é ö é é é é ü ő í ó é é é í é

Részletesebben

ö ö Í Í ú ú úú É Ú Ö ü ö ö ö ü ö ö Ö É ö ö Ö ű Ö ú ÍÍ ö ű ö ú ö ö ű ö ű Ö ú ű ö ö ú ú ö Ö ü ü É ö ö ü ö ú Ö ü Ö ü ű ö Ö É ü É ü ü ű ü ü ü ü ű ö Ö Ü ű Ü ü É É ü ű É ö Ö ö Í É Ö Ü É É Ü Ő Í ú ú ú ö Ö ö ű

Részletesebben

ó ó í é ü é ü é é ü é í é ó é í é ő é ő é é é ő ó é é ó é ó é ű ö ö é ő é ü é ü é ű é ö é é é ó ó ö é é é ő é ü é í é é é í ó é é ó ű í Ő é é ő ö é ü é í í ó ő ó ö ő ő ő ő é ö ű ú ő é ú í é ű é ű í é í

Részletesebben

Í Ú É ű Í Í Í Í Ú ű Í Í Í Í ű ű Í Í ű Í Í Í Í ű É ű É Í Í Í Í Ö É É Ó Ü Ú Í Í ű Í Í ű ű ű ű ű Í ű ű Í É Ó Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í É Í ű Í Í Í Í ű Í Í Í ű Í ű Í ű ű Í Í Í ű ű Í Í Í Íű Í Í Í Í Í Í Í Ü Í Í

Részletesebben

É Ő É Ö ő ő ő ő ő ő ö Ö í ő ő ő í ú ü ő ö í í ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ő ő ü ö ö ő í ő ő í ő ö ő ő ő í ö ő ő ű ő Ö Íú ő ő őí ő ő ő ú ő ű ö ü í ü ö ő ü ű ö ő ő ö í ő ö ü ő ő í Ö ő í ö ő ü ö ő őí Ö ő ő ö ü ő

Részletesebben

Í Ő Í ő Ó Í Í Ö ő Í Í ő Ö Ö Ö ő ő ő ő Ö Ó ő ő Ö ő Ö Ö Í Ó ő ő Ö ő ő Ö Ö Í ő ő ő Í Í Í Ó ő ő ő ő ő ő Ö ő ő Í ő Ö ő Ö ő ő ő ő ő Í Í Ü Ö ú ő ö ő ő ú ő ő ő ö ö ö ű ü ö ö ö ő ö ő ő ö ü ő ö ú ő ű ö Ő ő É ő ő

Részletesebben

ü ö ó Í ü ő ő ú ő ü ő ó ó ó ó ő ő ó ó ő ő ó ő É ü ő ő ű ő Ü ő ó ő ö ő ü ü ű ö ő ö ö ü í í ű ő í ő ó ö Í ö ü í ó ü ó ő ü ő ú í ó ü ó ő í ö ó ő ü ú í ö ő Í ö Ö ő ü ú ö ú ü ő ö ó ü ü ű ö ő ő ő ü ü Ü ó ó ő

Részletesebben

ő ö ö Í ö ö ü ö í í ú Í ő í ö É É ő ő ö úí í í ö ő í ő í í í ő ö É í í í ő í í ő ö ö ú í É É É ö ü Í ö ö ö ö Í ő ő ő ö í ő ő ú í Íí ő í Í ő ú ő ő ő í í ő í í í í ő í í ö í ő í ö í ü ü í ő í Í ő ü É ú í

Részletesebben

ú É Í ú É ú ű Í É ú É Ö Ó Ö É É ÉÍ Í Í Ü ú ÍÖ Ü ú Ü ű Ü Ü ú Ü ű É Í Í Í Ü Í Í Í ú Í Ü É É Í Í É Í Í Í ű ú Ö É Ö ű Ö ű ú ú Ú Ü Ú ú Ü Í Í É Ü Í Ü Í Í Í Í Í É Í Ú ú Ő É Í ú Í ú Í ű É Ü ú ú Ü Í ű ű Í ú ű úí

Részletesebben

Í ö É Ö É Ü Ö ü ö ö ö í í í ú ü ü í ú ü Í ú ö í ú í ö Ú í ú ü ú ü ö ö ú ü ö í ú ü ö ö í ú ü í ú ü í í ú ü í Ó Ö í ü ö í í ü í ü ú Í ö Ö ö í í ö ö í í ö í í í ü ö ö Í ü ö í í ú í ú í ú ö ö í ü ö ö íí í

Részletesebben

Ö í í í í í í í í Ö í í Í í Í ő ő ű ö ü ő ő ü ő ő ő ö ő Í ő ő ő ő ö ő ő ő ő ő ő Í ő ő ő ő ő ő ő ü ü ő ő ö í ő ő ü ő ő ö ő ő ö ö ő ő ö ő ü ö ő ö ő ö ö ö ü ö ő ő ő ö ö ő ö ő ö í ő ő ö ő í ü ö ő í í ö í í

Részletesebben

Í ö É í É Ő É í É É Ó É Ó í ö í ű í í ö ű ö Í Ó Ö É É É Ó É í í í Í Í É í í ű ü ű í ű í í ö í í ö ö ü í ö í í ű í ű í ö ű ű Í É í ö ö ö ö í í ö í í Ú É Í ö É í í í ö ü ü í í í í ű ü í Ö í ö ö ö ü Í ö ö

Részletesebben

A kultúra a fiatalok körében

A kultúra a fiatalok körében SEMMELWEIS KRÓNIKA I. évfolyam, 1. szám 2016. január A kultúra a fiatalok körében A kultúra szó a colo, colere azaz művelni igéből származik, és eredetileg a föld megművelését jelentette. A kultúra szó

Részletesebben

ü ü ö ú í ü ö ü ő Ő ö ú ü ö ó ö ü ó ü ő ö ö ö ö ő ü ü í ü ö ü ö ó ó ú ő ö ú ó ö ő ő ö ö ö ő ö í ö ú ő í ö ú ö ó í ó ü ó ő ó ő ó ó ö ü ó ő ú ó ó í ő í ó ü ö ó ö ü ő óí ö í ó ü íí ó ö ő ő ü ó ó ó ü ú Ö Ó

Részletesebben

í ó ü ó ö ö ü Ö úü ó ó ő ö ó ó ő Ü ú ó ú ö ó ó í ó ö ö ú ó ő ü ö ö ó Ó ö ő ö ő ó ű ó í ó ő í ö ő ü ö ö ő ó ő ó í ó ö ö ü ő ó ü ű ű ó í ó ö ö ü ó ö ó Í ó í ö ű ó ó ú ü ö ó ó Ü ó ó ó Ú ó í Ü ö ö Ü ú ü ö

Részletesebben

í í Ü í í í Ü Ű í Ó Ó Ó Ő ú Ü Í í Ó Ü Ü Ü ű í í Ü Ü í Ú í í í Ú í Ó í ű Ö ú í Ü Ü Ö Ó ű í Ő Ó Ó í Ü Ő Ó Ü Ó Ó Ü ű Ü Ó ű í Ó Ő ű Ó Í Ő Ő Ó Í í ű ű í ű í ű ű í í ű Ó Ó í í í Ü í Ü í Ó í í í í Ü í Ü Ó Ü Ó

Részletesebben

É Ö É Ü Ü ü Ö ü Ö ü í Ö ü ü í í ü ü ü ü ü ü í Í í Í Í Ö ű í í ú í í ű í í í ü ű ü í ü ü í ú ü ü í Ö ü ü ü ü í ü í ü í ü ü í ü ü ü ü í í í í í í ü ü ü í ü ü ü í í ü ü ű í ü í ü ü ű ű ü ü ü ü í í ü ű í í

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

Az «Európa Jövője-turisztikai találkozó testvérvárosoknak» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

Az «Európa Jövője-turisztikai találkozó testvérvárosoknak» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az «Európa Jövője-turisztikai találkozó testvérvárosoknak» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében 2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés A projekt lehetővé

Részletesebben

Iparűzők társadalombiztosítása

Iparűzők társadalombiztosítása UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 2016 Iparűzők társadalombiztosítása Első tájékoztatás www.svagw.at www.svagw.at 1 Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Az összes, Ausztriában önálló keresőtevékenységet folytató személy

Részletesebben