AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2284/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2284/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2284/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) ban biztosított jogkörében eljárva a Magyar Televízió Rt. (1810 Budapest, Szabadság tér 17.) műsorszolgáltatóval szemben meghozta az alábbi határozatot: A Testület megállapítja, hogy a műsorszolgáltató MTV csatornáján május 19-én megsértette az Rttv. 10. (5) bekezdésében foglaltakat. Ezért a Testület az Rttv (1) e) pontja és a a alapján. kötelezi a műsorszolgáltatót Ft, azaz kétszázötvenezer forint pénzbírság megfizetésére. A Testület megállapítja, hogy a műsorszolgáltató M2 csatornáján május 17-én megsértette az Rttv. 15. (2) bekezdésében foglaltakat. Ezért a Testület az Rttv (1) e) pontja és a a alapján. kötelezi a műsorszolgáltatót Ft, azaz húszezer forint pénzbírság megfizetésére. A Testület megállapítja, hogy a műsorszolgáltató MTV csatornáján május 4-én, május 11-én, és M2 csatornáján május 2-án, 17-én és május 25-én összesen hat alkalommal megsértette az Rttv ában foglaltakat. Ezért a Testület az Rttv (1) e) pontja és a a alapján. kötelezi a műsorszolgáltatót Ft, azaz kilencszázezer forint pénzbírság megfizetésére. A bírságot nyolc napon belül kell megfizetni az ORTT MNB számú számlájára. E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel.

2 Indokolás A Testület részletesen vizsgálta a műsorszolgáltató Magyar Televízió Rt május hónapban sugárzott műsorfolyamát. Ennek során a következőket tapasztalta: MTV az Rttv. 10. (5) bekezdésének a sérelme A műsorszolgáltató május 19-én a NAP-KELTE című műsorszámot tette közzé, melynek közötti időintervallumában egy (főcím nélküli) kisfilmet játszottak be, amiben Csala Zsuzsa HILD klubbeli látogatásáról láthattunk részleteket. A film elején a következő hangzott el: Nagy várakozás előzte meg a Hild Klub e heti vendégét, hiszen ezúttal Csala Zsuzsa látogatta meg a nyugdíjasokat. Önmagában a rendezvényről csupán néhány pillanatot mutatatott be a televízió, a film javarészt a művésznővel készült interjú közzétételére szorítkozott. A műsorszolgáltató a Testület nyilatkozattételre felhívó levelére adott válaszában a következő megállapításokat tette: A tv műsorok készítőinek örök dilemmája, hogy mit tegyen a milliók által kedvelt, népszerű sztárokkal, akiket körül vesz a nézők szeretete, rajongása, akiket tekintély, tisztelet övez, akiknek szavait illetlenség megszakítani. Valóban, ebben az esetben hagytuk, hogy Csala Zsuzsa magával ragadjon minket is, és tettük ez, azért, mert Magyarországon ez a téma mindenkit érint. Elsősorban persze az idősebbek millióit, akik a társadalom növekvő hányadát képviselik és jövőjüket illetően súlyos döntés előtt állnak, de érinti az Ő gyermekeiket, akik aggodalommal tekintenek a jövő elé: Ők a szendvics generáció. Akikre súlyos teher nehezedik gyermekként és szülőként egyaránt. Zömmel ez a két generáció alkotja a mi nézőinknek nagy részét is. Ma Magyarországon a társadalom idős tagjainak problémája égető és talán azt is megkockáztatom, hogy pillanatnyilag nem megoldott kérdés. Úgy érezzük, hogy ezzel az Ő számukra fontos, közérdekű, ha lehet így mondani közszolgálati információt közöltük. A háromperces bejátszás során a művésznő a HILD ÖRÖKJÁRADÉK-ot népszerűsítette, mivel összefoglalta mindazon előnyöket, amiket a HILD örökjáradék nyújt az azt igénybevevőknek. A művésznő a következőket mondta: Ez, ahol most vagyunk itt, ez valami fantasztikus találmány. Nagyon, nagyon sok embernek ad biztonságot. Én tudom, mert most már egy cipőben járunk, hogy a nyugdíjak sem nagyon magasak, de ahhoz egy fix, hogy hozzájön. Azonkívül törődnek velük. De leglényegesebb, hogy nem kell a sajátjukból elmenni. Az Rttv pontja értelmében Burkolt reklám: az a műsorszám vagy műsorszámon belüli tájékoztatás, amely semleges információ látszatát keltve ösztönöz áru vásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére, vagy bármely más üzleti magatartásra. A Testület korábban kimondta, hogy semleges információ látszatának minősül minden olyan közlés, akár képben, akár hangban, akár írásban, amellyel szerzője illetve közreadója 2

3 gazdasági, személyes vagy csoportérdeket jelenít meg az objektivitás érzését keltő eszközökkel. Emellett a Testület által felkért szakértő a burkolt reklám fogalmának a kifejtése kapcsán a következő megállapításokat tette: A burkolt reklám tényének megállapítása során tehát nem vizsgálandók a gazdasági háttérmotívumok. Kizárólag az képezheti vizsgálat tárgyát, hogy az alapinformációhoz képest indokolatlan mértékben jelent-e meg valamely kiegészítő információ, amely kimeríti a burkolt reklám fogalmában definiált ösztönző befolyást. Ebből következően burkolt reklám gondatlanságból is képernyőre kerülhet. A műsorszolgáltató nyilatkozata szerint jelen esetben az adott szpot közzétételével az volt a fő célja, hogy a társadalom nagy részét érintő kérdéssel, vagyis a nyugdíjasok, idős emberek megfelelő elhelyezésével, gondozásával foglalkozzon, annak vonatkozásában alternatívát nyújtson. A műsorszolgáltató azonban ennek érdekében kizárólagosan egy megoldási lehetőséget tárt a nézők elé a Hild örökjáradék formájában. Ezt oly formában tette, hogy egy népszerű színésznőnek, Csala Zsuzsának a látogatásáról számolt be a Hild örökjáradékot igénybevevő nyugdíjasok klubjában, a Hild Klubban. A rövid beszámoló során azonban csak néhány képet láthattunk a művésznő látogatásáról, majd egy vele készült interjú volt hallható. Ez azonban nem magáról a látogatásról, a nyugdíjasokkal szóló találkozásról szólt, hanem, ahogy azt a riportból a fentiekben kiidézett részlet is mutatja, a művésznő kizárólag a Hild örökjáradékot népszerűsítette, annak előnyeit hangsúlyozta. Azzal tehát, hogy a műsorszolgáltató az alapinformációhoz képest, vagyis a művésznő Hild Klubban történő látogatása mellett indokolatlan mértékben jelenített meg olyan kiegészítő információkat, amelyek a Hild örökjáradékra, mint pénzügyi termékre vonatkoztak, valamint mivel más, a felmerült probléma megoldására vonatkozó alternatív lehetőség nem került bemutatásra, az adott szpot gazdasági, személyes vagy csoportérdeket jelenít meg az objektivitás érzését keltő eszközökkel és alkalmas volt arra, hogy ösztönző befolyást gyakoroljon a nézőkre. Ezért sérült az Rttv. 10. (5) bekezdése, melynek értelmében Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhető reklám nem közölhető.. az Rttv ának a sérelme A műsorszolgáltató május 4-én a kor az IZOMLÁZ című műsorszám előzetesét tette közzé, melynek végén a műsorban látható sportközvetítések támogatójaként a MOL Rt. és az MKB jelent meg. A műsorszolgáltató által május 11-én kor közzétett műsorajánlóban az IZOMLÁZ című műsorszám előzetese végén a műsorban látható sportközvetítések támogatójaként a VASAS PASARÉTI SPORT CENTRUM és a NEMZETI SPORTHIVATAL jelent meg. A műsorszolgáltató a Testület nyilatkozattételre felhívó levelére az eset kapcsán az előírt határidőben nem reagált. A műsorszám szabadidős sportmagazin, amely minden korosztály számára ajánl hétvégi sport programokat, akár részvétel, akár azok megtekintése céljából, illetőleg azokról rövid összefoglalót, riportokat mutat be. 3

4 Az Rttv a értelmében Közszolgálati műsorszolgáltatásban és a közműsorszolgáltatásban csak az alábbi műsorszámok támogathatók: a) vallási és egyházi tartalmú műsorszámok, b) művészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítő műsorszámok, c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvű, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató műsorszámok, d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportok számára készített műsorszámok. A május 4-i műsorajánlóhoz tartozó műsorszám - amit május 6-án sugárzott a műsorszolgáltató - tartalma a következő volt: utánpótlás nevelés a tornaszakosztályban, vízben végezhető torna kismamáknak, a Baráti Bőrlabda Futball Klub rendezvényén készült interjú, a gördeszka fesztiválon készült interjú, Világharmónia Futás kisfilm, a korfball bajnokságon készült interjú, programajánló, A nemzeti sport stratégiáról interjú és játék. A május 11-i műsorajánlóhoz tartozó műsorszám - amit május 13-án sugárzott a műsorszolgáltató - következő tartalmi elemekkel bírt: a Hegyvidék fél-maratonon készült interjú, csapatbemutató, kosárlabda utánpótlás (interjúk), a streetball bajnokságon készült interjú, az aerobik maraton (interjú), focitorna beszámoló, nyílt nap a vízi-telepen, mountenbike tudósítás, extrém síverseny bemutató, programajánló és játék. Az adott műsorszám sem műfaja, sem tartalma alapján nem sorolható be az Rttv ában meghatározott műsorszámok közé, így annak támogatása sérti az Rttv. ezen rendelkezését. M2 az Rttv. 15. (2) bekezdésének a sérelme A műsorszolgáltató által május 17- én kor közzétett társadalmi célú hirdetésben a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége kérte az állampolgárokat, hogy adójuk 1%-ával segítsék a Szövetség munkáját. A szpotból valószínűsíthető, hogy kinek a megbízásából készült, ellenben nem hangzott el a szabályos és egyértelmű megfogalmazás (Készült a megbízásából). A műsorszolgáltató a Testület nyilatkozattételre felhívó levelére adott válaszában kifejtette az eset kapcsán, hogy a közérdekű közlemény tartalmából egyértelműen kiderül, hogy kinek a megbízásából került közzétételre, hiszen a film végén hosszan, jól látszik a felirat a Szövetség összes adatával. Úgy vélte, hogy eleget tett a törvényi előírásnak. Azt mérlegelte, hogy a filmen alkalmazott megoldás nem ellenkezik a törvényalkotó céljával, hiszen a nézők számára nem kérdés, hogy ki a közlemény forrása. Elismerte, hogy a törvényes megfogalmazás valóban nem szerepelt a filmben, így a Testület kifogása jogos és garantálta, hogy többé ez a hiányosság nem fog előfordulni a műsorfolyamukban. A Testület álláspontja szerint az Rttv. 15. (2) bekezdése a közlemény szövegéből való következtetésnél pontosabb forrásmegjelölést ír elő. Az Rttv. 15. (2) bekezdésében olvasható "forrás" szó a közzététel megrendelőjére utal, vagyis azt kell megnevezni, aki a sugárzott közlemény közzétételét kérte. A jogalkotó szigorú szabályt írt elő e körben, hiszen nem csupán feltüntetést vagy rövid utalást, megemlítést követel meg, hanem úgy fogalmaz, 4

5 hogy a forrást egyértelműen meg kell nevezni, azaz a hallgatónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ha felkeltette az érdeklődését a közlemény, akkor pontosan azonosíthassa a közzétevőt. A közzétevő ugyanis nem mindig egyezik meg a közérdekű közleményben vagy jótékonysági felhívásban megemlített szervezettel. A fenti közleményben nem hangzott el egyértelmű forrásmegjelölés, csupán a szöveg értelmezés alapján valószínűsíthető, hogy a közzétételt ki rendelte meg. Az Rttv. 15. (2) bekezdése szerint Közérdekű közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelműen meg kell nevezni. Jelen esetben a műsorszolgáltató, nem jelölte meg a közérdekű közlemény forrását, így sérült az Rttv. előbbiekben idézett bekezdése. az Rttv ának a sérelme 1. A műsorszolgáltató által május 2-án a kor és 25-én a kor közzétett műsorajánlóban, az IZOMLÁZ című műsorszám előzetese végén a műsorban látható sportközvetítések támogatójaként a MOL Rt. és az MKB jelent meg. A május 17-én kor bemutatott műsorajánlóban az IZOMLÁZ című műsorszám előzetese végén a műsorban látható sportközvetítések támogatójaként a VASAS PASARÉTI SPORT CENTRUM és a NEMZETI SPORTHIVATAL jelent meg. A műsorszolgáltató jelen támogatói megjelenítés kapcsán a Testület nyilatkozattételére felhívó levelére a megadott határidőn belül nem reagált. A május 2-i műsorajánlóhoz tartozó műsorszám a műsorszolgáltató MTV csatornáján május 6-án bemutatott műsorszámra vonatkozott, tehát tartalmilag megegyezett azzal. A május 17-i műsorajánlóhoz tartozó műsorszám a következő témákat tartalmazta: kecskeméti olimpiai futónapon készült interjú, kaposvári vivicittán készült interjú, városligeti futóversenyen készült interjú, gyöngyösi extrém sport fesztiválon készült tudósítás, triatlon versenysorozat (interjú), békéscsabai vívás utánpótlás, Vitoki uszodanapok, a közös szurkolás élménye (riport), programajánló és játék. A május 25-i műsorajánlóhoz tartozó műsorszám a következő témákat tartalmazta: Libresse futónapon készült összeállítás, veszprémi futónapon készült összeállítás, streetball szezonnyitó (Kőbányán készült interjú), amatőr golf bemutatása, újpesti uszodai oktatása, gyermekfoci tornán készült összeállítás, a Kihívás Napja, színész média futball mérkőzésen készült interjú, kite oktatás, programajánló és játék. A műsorszolgáltató MTV csatornáján ugyanezen műsorszám kapcsán tapasztalt törvénysértés vonatkozásában a Testület kifejtette azon indokait, mely szerint tartalma alapján a műsorszám nem tartozik az Rttv ában meghatározott közszolgálati műsorszolgáltatás során támogatható műsorszámok közé, így annak vonatkozásában a támogatók feltüntetése sérti az Rttv. ezen szakaszát. 5

6 2. A műsorszolgáltató által május 25-én a kor bemutatott KULTÚRHÁZ című műsorszámban két alkalommal a Zöld Pardon szabadtéri szórakozóhelyet kapcsolták. Mindkét alkalommal közvetlenül a szegmens előtt, illetve a végén - a következő hangzott el: A kulturális esemény közvetítésének támogatója a Zöld Pardon és a Dreher Alkoholmentes, illetve feliraton megjelent: Az esemény közvetítésének támogatója a Zöld Pardon, Dreher Alkoholmentes. A műsorszolgáltató a Testület nyilatkozattételre felhívó levelére az eset kapcsán az előírt határidőben nem reagált. A Kultúrház naponta jelentkező élő műsorfolyam napról napra tájékoztat a hazai kulturálisszabadidős - szórakoztató programok kínálatáról, emellett nem csak ajánl, hanem értékel, háttér-információkat és széleskörű ismeretanyagot is nyújt a legérdekesebb eseményekkel kapcsolatban. A május 25-i adásban az első kapcsolás a óra közötti időintervallumban volt és ez a következő tartalmi elemekkel bírt: Bodis Krisztával az Artista című könyv szerzőjével és Kerekes Éva táncossal készült interjú, valamint egy filmbejátszás a Frenák Pál Társulat előadásából. A második bejelentkezés, amit közötti időintervallumban közölt a televízió, a következő témákkal foglalkozott: Forgó Napsugár divattervezővel készült interjú és bejátszás a divatbemutatóból, valamint flamenco tánc részlet a színpadon fellépő együttes műsorából. Ugyanezen a napon a kor kezdődött KULTÚRHÁZ című műsorszámban, a óra közötti időintervallumban szintén a Zöld Pardon volt a kapcsolási helyszín. A támogató a szegmens előtt és a végén a fent leírt módon (Zöld Pardon, Dreher Alkoholmentes) jelent meg. Az alig tízperces bejelentkezésben két interjút láthattunk: a Hazug Magazin zenekar tagjaival és a Boxer Magazin ügyvezetőjével és főszerkesztőjével. Ezen kívül a színpadon játszó zenekar műsorából láthattunk néhány másodpercet. Az Rttv a értelmében közszolgálati műsorszolgáltatásban és a közműsorszolgáltatásban csak az alábbi műsorszámok támogathatók: a) vallási és egyházi tartalmú műsorszámok, b) művészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítő műsorszámok, c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvű, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató műsorszámok, d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportok számára készített műsorszámok. A Legfelsőbb Bíróság Kf. VI. 888/2000/4. számú ítéletében kimondta, hogy az Rttv. 25. b) pontja a kulturális esemény fogalmát tartalmazza, amely jellegénél fogva kulturális értéket közvetítő egyedi alkalomról, történésről szóló műsorszám, pl. koncert, színházi közvetítés, kiállítás, stb., azonban a 25. -ban felsorolt támogatható műsorszámok körét nem lehet kiterjesztően értelmezni. A Kultúrház című műsorszám, ahogy annak műfaji ismertetőjéből is kitűnik nem csak elsősorban kulturális, hanem egyéb szórakoztató, szabadidős programokat is ajánl és tudósít azokról. Ennek megfelelően jelen esetben a műsorszám beszámolt egy divatbemutatóról, könnyűzenei koncertről, valamint riportot tartalmazott egy íróval, valamint az egyik magazin ügyvezetőjével, amelyek jellegüknél fogva nem tekinthetők kulturális értéket közvetítő egyedi 6

7 alkalomról, történésről szóló műsorszámnak. Erre tekintettel a kultúrház nem minősül művészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítő műsorszámnak, így közszolgálati műsorszolgáltatás során nem támogatható. Ezért jelen esetben sérült az Rttv a. A Testület az Rttv. 10. (5) bekezdésének a megsértése miatt 2006-ban eddig háromszor szankcionálta a műsorszolgáltatót, ezek közül az egyik törvénysértés még novemberére vonatkozott. A Testület mindhárom esetben pénzbírságot szabott ki a műsorszolgáltatóval szemben, a januárjában, illetőleg februárjában elkövetett törvénysértés kapcsán a 963/I/2006.(V.3.) és az 1182/2006 (V.31.) számú határozataiban Ft Ft pénzbírság megfizetésére kötelezte a műsorszolgáltatót. Arra tekintettel, hogy a műsorszolgáltató részéről viszonylag gyakran tapasztalható hasonló törvénysértés, a Testület jelen esetben az Rttv (1) bekezdésének e) pontja és a a alapján Ft pénzbírság megfizetésére kötelezte a műsorszolgáltatót. A Testület az Rttv. 15. (2) bekezdésének a megsértését 2006-ban eddig kétszer tapasztalta a műsorszolgáltató részéről. A Testület mindkét esetben pénzbírságot szabott ki a műsorszolgáltatóval szemben, utoljára egy márciusában elkövetett törvénysértés kapcsán az 1516/2006 (VII.5.) számú határozatában, amelyben Ft pénzbírság megfizetésére kötelezte a műsorszolgáltatót. Erre, valamint a törvénysértés viszonylag enyhébb súlyára tekintettel a Testület jelen törvénysértés kapcsán az Rttv (1) bekezdésének e) pontja és a a alapján ismételten Ft pénzbírság megfizetésére kötelezte a műsorszolgáltatót. A Testület az Rttv a megsértése kapcsán 2006-ban hozott határozataiban a műsorszolgáltató m2 csatornája által augusztusában elkövetett törvénysértés miatt Ft, az MTV csatornáján októberében észlelt törvénysértések miatt Ft, majd mindkét csatornával szemben a novemberi törvénysértések vonatkozásában Ft, míg a decemberi, illetőleg a januári törvénysértések kapcsán Ft és Ft, a februárban elkövetett törvénysértések miatt Ft (alkalmanként Ft), a márciusi hasonló, tíz alkalommal elkövetett törvénysértés miatt Ft (esetenként Ft), valamint az áprilisi ugyanazon műsorszám vonatkozásában elkövetett törvénysértés miatt Ft megfizetésére kötelezte a műsorszolgáltatót. A műsorszolgáltató jelen esetben az Rttv át ismételten hat alkalommal sértette meg, ebből öt esetben olyan műsorszám kapcsán, amelyek vonatkozásában hasonló törvénysértés miatt a Testület már szankcionálta a műsorszolgáltatót. A Testület az előzőekre tekintettel jelen esetben alkalmanként Ft, összesen 6 x Ft, azaz Ft pénzbírság megfizetésére kötelezte a műsorszolgáltatót. Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény 153. (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 7

8 Az Rttv 136. (2) bekezdése alapján a határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Rttv (3) bekezdése biztosítja. Budapest, október 11. Az Országos Rádió és Televízió Testület nevében Kovács György elnök 8

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2118/2006 (IX. 20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2768/2007.(XII.6.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2768/2007.(XII.6.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2768/2007.(XII.6.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1656/2009. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32770-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a műsoridőre és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése; a reklám és a társadalmi célú reklám

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1899/2007. (VIII. 23.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Tárgy: MN/2873-8/2011. az RTL Klub Poker After Dark és PokerStars.net című műsorszámai A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2246/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1519/2013. (X.16.) számú

Részletesebben

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10056-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18991-17/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1433/2011.

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 156/2010. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 156/2010. (I. 27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 156/2010. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 436/2007. (II. 21.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 436/2007. (II. 21.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 436/2007. (II. 21.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik.

vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 138/2011. (I.19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1826/2006. (VIII.23.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1826/2006. (VIII.23.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1826/2006. (VIII.23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1265/2006. (VI. 7.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1265/2006. (VI. 7.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1265/2006. (VI. 7.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről. 2006. február 28.

O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről. 2006. február 28. O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről 2006. február 28. 2 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 7 I. A VÉLEMÉNYSZABADSÁG,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1480/2007.(VI.27.) VÉGZÉSE

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1480/2007.(VI.27.) VÉGZÉSE AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1480/2007.(VI.27.) VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben