az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE"

Átírás

1 az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1899/2007. (VIII. 23.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) ában biztosított jogkörében a Danubius Műsorszolgáltató Zrt.-vel (Danubius Rádió, 1138 Budapest, Váci út 141.) szemben folytatott eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. (1) bekezdésének e) pontjában foglalt rendelkezés alapján meghozta az alábbi végzést. A Testület a Műsorszolgáltatóval szemben az Rttv. 8. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés december 25-én és december 27-én; az Rttv. 8. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés december án; az Rttv. 15. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés december 3-án; továbbá az Rttv. 15. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések december 11-én történt megsértéseinek valószínűsítése okán hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárást megszünteti. E végzés ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és végrehajtható. A végzés felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. Indokolás A Testület az Rttv. 41. (1) bekezdésének b) pontja szerinti felhatalmazás alapján hatósági ellenőrzés keretében hivatalból vizsgálta a Danubius Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatásának (Danubius Rádió) decemberi műsorát, és a következőket tapasztalta. 1. A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a Műsorszolgáltató december 25-én egyáltalán nem sugárzott hírműsort főműsoridőben. 2. A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a Műsorszolgáltató december 27-én a főműsoridőben összesen 13 perc 44 másodperc időtartamban sugárzott hírműsort, az alábbiak szerint: 06:31:23-06:32:48 óra között 1 perc 25 másodperc, 07:01:35-07:04:56 óra között 3 perc 21 másodperc, 07:30:03-07:31:19 óra között 1 perc 16 másodperc,

2 08:01:00-08:04:12 óra között 3 perc 12 másodperc, 08:30:07-08:31:22 óra között 1 perc 15 másodperc, 09:00:32-09:03:47 óra között 3 perc 15 másodperc időtartamban. A fenti megállapítások alapján az Rttv. 2. -ának 7. pontjában foglalt meghatározásra [ Főműsoridő: rádióban a 6 óra 30 perc és 9 óra 30 perc, televízióban a 18 óra 30 perc és 21 óra 30 perc közötti időszak. ] tekintettel a Testület mindkét esetben az Rttv. 8. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését valószínűsítette a Műsorszolgáltatóval szemben. 3. A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint az alábbi szöveg hangzott el a december 3-án 12:04:54 órakor kezdődött klasszikus (főcímekkel megfelelően elkülönített) reklámblokk kezdő főcímét megelőzően: Az előrejelzést az Európai Meteorológiai Szolgáltató készítette. Részletes, folyamatosan karbantartott előrejelzések, visszajelzések, értékelések, időjárási érdekességek találhatók a honlapon, ahol speciális célprognózisok, szakértések is rendelhetők. A fenti megállapítás alapján arra tekintettel, hogy az idézett szöveg reklámértékű információt közlő tartalma alapján reklámszpotnak minősül, a Testület az Rttv. 15. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését valószínűsítette a Műsorszolgáltatóval szemben, mivel az idézett reklámszpot a reklámblokkot megelőzően, s kezdő, valamint záró főcímmel való elkülönítés nélkül került sugárzásra. 4. A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a Műsorszolgáltató december 11-i műsorában 07:30:40, 07:50:48 és 08:51:43 órakor a következő szöveg hangzott el formai elhatárolás (főcímek) nélkül: A Danubius Csilivel minden reggel vidám, friss és féktelen. Azonban tudjuk, hogy a komoly dolgok mellett sem mehetünk el szó nélkül, ezért az ünnephez közeledve a Danubius Csili segít. Ha mindenkinek nem is tudunk szép karácsonyt varázsolni, megteszünk minden tőlünk telhetőt. A Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány számára játékgyűjtésbe kezdünk, amelyeket aztán a fővárosi Tűzoltó utcai Gyermek Klinikának viszünk el. Műsor közben várjuk azokat a gyermekjátékokat, amelyekre otthon már nincs szükség, de a klinika kisbetegei még örülnének neki. Hozza vagy küldje őket a Danubius Rádió címére, 1138 Budapest, Váci út 141. További részletek honlapunkon és a Danubius Csiliben. A fenti megállapítás következtében arra tekintettel, hogy a szöveg a tartalma alapján az Rttv. 2. -ának 11. pontja [ Jótékonysági felhívás: az a műsorban - pénzbeli vagy más gazdasági természetű ellenszolgáltatás nélkül - közzétett műsorszám vagy műsorszám része, amely segítség nyújtására szólít fel természetes személy, természetes személyek valamely csoportja vagy ezek támogatására alapított társadalmi szervezet, alapítvány stb. érdekében. ] szerinti jótékonysági felhívás, a Testület mindhárom esetben az Rttv. 15. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértését valószínűsítette a Műsorszolgáltatóval szemben, az utóbbi rendelkezés esetében arra tekintettel, hogy a hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a felhívások forrása egyik esetben sem került egyértelműen megnevezésre. 2

3 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a Testület február 14-én kézbesített levelében tájékoztatta a Műsorszolgáltatót a hatósági ellenőrzés megállapításairól, egyúttal felhívta az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megtételére. A felhívásnak a Műsorszolgáltató február 21-én érkezett levelében tett eleget. Írásbeli nyilatkozatában a Műsorszolgáltató az alábbiakat adta elő A valószínűsített, az Rttv. 8. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést érintő jogsértések okaiként a Műsorszolgáltató előadta, hogy a Testülettel fennálló több éves gyakorlata szerint a december 24. és 31. közötti időszakra minden évben kéri, hogy a Testület engedélyezze a hírműsoridőben sugárzásra kerülő hírműsorok átstrukturálását, valamint a hírműsor-időtartam csökkentését. A Műsorszolgáltató kifejtette, hogy közszolgálati teljesítésének rendszere azért kerül átalakításra a karácsonyi és szilveszteri ünnepek környékén, mert általános tapasztalata szerint ebben az időszakban a hallgatói szokások eltérnek az év többi részében megszokottól (a reggeli és az esti órákban kevesebben hallgatják a rádiót így kevesebben jutnak hírműsorhoz, mint egyébként, ezért a közszolgálati teljesítés a hallgatókhoz igazodva a napközbeni időszakra kerül átcsoportosításra). A hírműsorok időtartamának csökkentése pedig abból adódik, hogy az ünnepek környékén a híranyag-mennyiség lényegesen kevesebb, mint egyéb időszakokban, így a szokásos időtartam kitöltése csak jelentős ismétlésekkel, a híranyagok indokolatlan elhúzásával oldható meg, amely nyilvánvalóan nem érdeke a Műsorszolgáltatónak és nem célja az Rttv.-nek. A Műsorszolgáltató megjegyezte, hogy a Testület az évet leszámítva minden évben engedélyezte az ilyen típusú kérelmeket. A Műsorszolgáltató ezt követően előadta, hogy vonatkozó kérelmére amely november 8-án került postázásra a Testület olyan időpontban (2006. december 14.) adta válaszlevelét postára, hogy annak tartalmáról a Műsorszolgáltató csak december 27-én szerzett tudomást. A Műsorszolgáltató előadta, hogy a Testület válaszlevelében elutasította a kérelmet, amelyre a Műsorszolgáltatónak kellő gondossággal eljárva sem kellett számítania, tekintettel arra, hogy az elutasításra mindezidáig nem volt példa. A Műsorszolgáltató kifejtette, hogy mire a Testület válasza a Műsorszolgáltatónál döntéshozatalra jogosulthoz eljutott, a vitatott napok egy része már eltelt, így a Testület döntésének megfelelően már csak a szilveszteri műsortervet állt módjában átalakítani. (Ennek alátámasztása érdekében a Műsorszolgáltató csatolta kérelmét, illetve az arra adott válaszlevelet.) A Műsorszolgáltató ezzel kapcsolatban végül kifejtette, hogy álláspontja szerint úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általánosan elvárható, és éppen arra tekintettel, hogy a Testület az előző évekhez képest ellentétesen döntött, a Testületnek mindenképpen olyan időpontban kellett volna a november 8-án (tehát megfelelő időben) postára adott kérelemre 3

4 válaszolni, hogy annak alapján a Műsorszolgáltatónak még különösebb erőfeszítés nélkül módjában álljon a hírműsorokat összeállítani. A Műsorszolgáltató még megjegyezte, hogy a Testület a Ket. 33. (1) bekezdésében rendelt határidőt (30 nap) követően hozta, és ezért a határozatban foglaltaknak a kézhezvételre tekintettel már nem állt módjában eleget tenni. 3. A Műsorszolgáltató kifejtette, hogy a hatósági ellenőrzés vonatkozó megállapításáról (a reklámfőcím hiányáról) való tudomásszerzését követően maga is ellenőrzést folytatott le, amelynek során megállapította, hogy az említett hiba az adáslebonyolító szoftver nem megfelelő működéséből fakadt. Ezzel kapcsolatban a Műsorszolgáltató előadta, hogy előző év november végén az elavult technikai háttér felújítására kényszerült, amelyet saját erőből, a legnagyobb gondossággal igyekezett megszervezni. (Azonban az adáslebonyolító szoftver cseréje utáni átállás a legnagyobb igyekezet ellenére sem volt hibátlan.) A Műsorszolgáltató kifejtette, hogy az előzőek miatt a hiba szándéka és gondossága ellenére technikai probléma következtében állt be. 4. A Műsorszolgáltató előadta, hogy a Danubius Csili című műsorszám karácsonyán ajándékkal kívánt a Tűzoltó utcai Gyermek Klinika gyermekei számára kedveskedni. A Műsorszolgáltató kifejtette, hogy a szóban forgó műsorszámban részletezett gyűjtés a műsorszám egyéni kezdeményezése volt sem alapítvány, sem a Gyermekkórház, illetve más szervezet vagy intézmény nem kérte erre a gesztusra a Danubius Csili-t. Ez a tény a Műsorszolgáltató véleménye szerint az idézett műsorrészlet szövegéből is kiderül, mivel abban hangsúlyosan a Danubius Csili és annak műsorvezetői szerepelnek, az adományok begyűjtőiként, kiszállítóiként és kiosztóiként. A Műsorszolgáltató szerint abból adódóan, hogy az ilyen típusú műsoron belüli, annak részét képező mintegy játékról volt a fenti esetben szó, az Rttv. 15. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek nem tudott eleget tenni (mivel az idézett műsorrészlet a műsorszám része volt, így a műsorrészlet műsorszámtól való elkülönítését, különböző blokkban való közzétételét nem tudta megoldani). A Műsorszolgáltató kifejtette, hogy a kezdeményezés a Danubius Csili műsorvezetőjétől származott, az erről szóló részben (is) a műsorvezetők saját hangja hallható és szervesen a műsorszám részét képezte, így annak a műsorszámtól való elkülönítése vagy megbontása az Rttv. vonatkozó rendelkezése alapján nem kivitelezhető. A Műsorszolgáltató álláspontja szerint a fenti iratban az Rttv. 15. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása a törvényhely kiterjesztése lenne. A Műsorszolgáltató kérte a Testületet, hogy az ügy megítélése során vegye figyelembe, hogy a kezdeményezés teljes mértékben a műsorszámtól származott, abból sem a Danubius Csili műsorszámnak, sem a Műsorszolgáltatónak nem származott bevétele, vagy haszna, azt önzetlenül, anyagi haszonszerzés nélkül tette. A fenti nyilatkozatot követően a Műsorszolgáltató a közigazgatási hatósági eljárás Ket. alapján történő megszüntetését és az arról való írásbeli tájékoztatást kérte a Testülettől. 4

5 A Testület a Műsorszolgáltató írásbeli nyilatkozatában foglaltak megismerését követően arra az álláspontra helyezkedett, hogy a közigazgatási hatósági eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, ezért a rendelkező részben említett Rttv.-beli rendelkezések megsértéseinek valószínűsítése okán a Műsorszolgáltatóval szemben hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárást a Ket. 31. (1) bekezdésének e) pontjában foglalt rendelkezés alapján megszüntette. A Ket. 31. (1) bekezdésének e) pontja szerint: 31. (1) A hatóság az eljárást végzéssel megszünteti, ha e) az eljárást hivatalból indították, vagy folytatták, és az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn ( ). Az Rttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a Ket (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a végzés ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, a végzés felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni. Budapest, augusztus 23. az Országos Rádió és Televízió Testület nevében Kovács György elnök 5

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2118/2006 (IX. 20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1656/2009. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2246/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18991-17/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1433/2011.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/464/8/2012 Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a Kérelmező (továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Ügyvédi Iroda által képviselt Sashalmi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Tárgy: MN/2873-8/2011. az RTL Klub Poker After Dark és PokerStars.net című műsorszámai A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

1215/2008. (VII. 2.) sz.

1215/2008. (VII. 2.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1215/2008. (VII. 2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1480/2007.(VI.27.) VÉGZÉSE

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1480/2007.(VI.27.) VÉGZÉSE AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1480/2007.(VI.27.) VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2129/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2129/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2129/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-157/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-157/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-157/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe számára. A Pénzügyi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2768/2007.(XII.6.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2768/2007.(XII.6.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2768/2007.(XII.6.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/16921-4/2012 Tárgy: Kötelezés. Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indított általános hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E Ügyiratszám: MN/12207-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1018/2012.

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 814/2006. (IV. 19.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 814/2006. (IV. 19.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 814/2006. (IV. 19.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a TIÉD Egyesület panaszos által a Mágus Média Bt. (Telekeszi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30552-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben