ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA"

Átírás

1 ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) ában biztosított jogkörében a Magyar Rádió Zrt. műsorszolgáltatóval (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 5-7.) szemben meghozta az alábbi határozatot. A Testület megállapítja, hogy a Magyar Rádió Zrt. műsorszolgáltató május 6-án, 13- án, és 14-én összesen három alkalommal megsértette az Rttv. 15. (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést. Ezért a Testület az Rttv (1) bekezdésének e) pontja értelmében Ft, azaz hetvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Műsorszolgáltatót. A bírságot nyolc napon belül kell megfizetni az ORTT MNB számú számlájára. E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. Indokolás A Testület az Rttv. 41. (1) bekezdés b) pontja alapján hatósági ellenőrzés keretében hivatalból vizsgálta a Műsorszolgáltató Kossuth Rádió adójának májusi műsorfolyamát, amely során a következőket tapasztalta. A Műsorszolgáltató Kossuth Rádió adóján május 6-án a 06:55:54-kor, 13-án a 06:56:47-kor és 14-én a 06:57:19-kor kezdődött klasszikus reklámblokkban az alábbi szpot hangzott el: Nyakunkon a válság! A segítség meg sehol! Csak dobálóznak a számokkal! Emberek veszítik el az állásaikat! Csak magunkra számíthatunk! A válság ellen nincs mit tenni! Beszéljenek inkább a tények! Az Európai Unió segítségével 1400 milliárd forintos programot indítunk, melynek célja, hogy támogatásokkal és hitelekkel segítsük a magyar közép- és kisvállalkozásokat, így országszerte több ezer munkahelyet őrzünk meg. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából.

2 A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a fenti szpotot a Műsorszolgáltató reklámfőcímek között tette közzé, ezért a Testület az Rttv. 15. (1) a) pontjában foglalt rendelkezés három esetben történt megsértését valószínűsítette. A Testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően június 29-én postázott levelében tájékoztatta a Műsorszolgáltatót a hatósági ellenőrzés megállapításairól, egyúttal felhívta az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megtételére. A nyilatkozattételre történő felhívást a Műsorszolgáltató a tértivevény szerint július 2- án átvette, amelyre a július 9-én érkezett válaszában az alábbi észrevételeket tette. Az Rttv. közérdekű közlemény és reklám fogalmi meghatározásaiból egyértelműen megállapítható, hogy a reklám fogalmi eleme nem csupán a termékértékesítés elősegítése, hanem lehet bármely más hatás elérésének elősegítése is. Ez a bármely más hatás lehet egy szemlélet, vagy magatartásmód, tanulási folyamat beindítása is, vagy amikor a reklám valamilyen közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni. A Műsorszolgáltató álláspontja szerint a Médiatörvény tehát nem zárja ki a reklámként történő értelmezést. Az évi I. törvény pontja véleménye szerint a kormányzati szervek médiaügynökségen keresztül érkező közérdekű üzenetei vonatkozásában lehetővé teszik azok reklámként történő közzétételét, ezért a jogsértés megállapítása az ORTT részéről jogszabályba ütközik. A műsorszolgáltató nyilatkozatában utalt az ORTT elnökének az 1014/2008. (VI.5.) számú határozathoz fűzött különvéleményére, mely szerint Az ORTT előtt ezek szerint nyitva áll az az értelmezés is, mely szerint a kormány (kormányszervek) nem politikai tartalmú, hanem közérdekű, közpolitikai üzenetei akár fizetett reklámban is eljuttathatóak az állampolgárokhoz (amint utaltam rá, az ingyenes közérdekű közlemény közzétételében a szolgáltató nem érdekelt), azzal, hogy ez beleérthető a kívánt más hatás elérését segíti elő fordulatba, de azzal a korlátozással, hogy ez a médiatörvény ezt tiltó szabályai szerint, természetesen nem lehet a mindenkori kormányt (és ezáltal a mögötte álló pártokat) népszerűsítő üzenet. Az eljárás tárgyát képező szpot esetén a kívánt más hatás itt egy olyan szemléletmódbeli változás elősegítése, hogy a kis- és középvállalkozó ne passzív szemlélője legyen a válságnak, hanem a változtatás iránti elkötelezettséggel tájékozódjon a meghirdetett programról, mely segítséget nyújt számára a válságból történő kilábalás tekintetében. A szpot nem csupán figyelemfelhívás, hanem egyéb hatást akar elérni azzal, hogy a program megtekintésére ösztönzi és ezáltal passzivitás helyett az embereket aktív tevékenységre sarkallja. A közleményt a MindShare Médiaügynökség rendelte meg, ezért a Műsorszolgáltató a reklámozó által elérni kívánt más hatás elérésének megfelelően sugározta a hirdetést. A hatósági ellenőrzés megállapítása és a Műsorszolgáltató nyilatkozata alapján a Testület az alábbi álláspontot alakította ki. Az Rttv pontja értelmében: 2

3 16. Közérdekű közlemény: a) az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes személy kérésére és általa meghatározott tartalommal közzétett műsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését szolgálja, b) nem politikai cél előmozdítására közzétett olyan műsorszám, mely közérdekű cél támogatására szólít fel, ilyen eseményt vagy célt népszerűsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztető körülményre hívja fel a figyelmet. 41. Reklám: ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett műsorszám, amely megnevezett vagy ábrázolt áru (beleértve az ingatlant is), szolgáltatás, jog és kötelezettség értékesítését vagy más módon történő igénybevételét, illetve a reklámozó vállalkozás vagy a műsorszolgáltató által kívánt más hatás elérését segíti elő. Reklám az önreklámozás céljára felhasznált műsoridő a 28/A. pontban meghatározott műsorelőzetes kivételével. Az Rttv. 15. (1) bekezdése értelmében: Reklámot, közérdekű közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést a) e jellegének a közzétételt közvetlenül megelőző és azt követő megnevezéssel, továbbá b) egyéb műsorszámoktól jól felismerhetően, optikai és akusztikus, rádió esetében akusztikus módon elkülönítve, alapvetően blokkokban kell közzétenni. A közzétett szpot minősítése kapcsán elsődlegesen annak tartalmát kell figyelembe venni. Erre mutatott rá a Fővárosi Ítélőtábla a 3.Kf /2008/7. számú ítéletében, amikor kimondta, hogy a közérdekű közlemény és a reklám fogalom-meghatározását az Rttv. értelmező rendelkezései adják meg a és 41. pontokban. A műsorszám minősítésénél e fogalmakból kell kiindulni, azt kell vizsgálni, hogy a közreadott információk milyen tartalmat hordoznak. Az egységes ítélkezési gyakorlat szerint a fogalmakat önmagukban, az abban meghatározott tartalmi elemek alapján kell vizsgálni, sajátos jogértelmezéssel önkényesen sem szűkíteni, sem tovább bővíteni azokat nem lehet. A Műsorszolgáltató által közzétett szpot tartalmát tekintve a fennálló gazdasági válság eredményeképpen nehéz helyzetbe került vállalkozások számára jelent tájékoztatást a hozzáférhető támogatási és hitel lehetőségekről. Az elhangzott szöveg felhívja a figyelmet a nehéz gazdasági helyzetben igénybe vehető Európai Uniós programról, amely célja a munkahelyek megőrzése és ezzel együtt válság negatív hatásainak csökkentésére. A műsorszám tartalmát alapul véve tehát megállapítható, hogy a szpot lényegi eleme a figyelemfelkeltés, nem pedig az anyagi haszon elérése érdekében a szolgáltatás igénybevétele és ezzel a fogyasztásra ösztönző hatás kiváltása, ennek megfelelően pedig a reklám fogalmi elemében szereplő áru vásárlására, szolgáltatás igénybevételére történő ösztönző hatás kiváltására nem volt alkalmas. A reklám definíciója értelmében egy műsorszám akkor minősülhet reklámnak, ha - műsorszám; - ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében tették közzé; - azzal a célzattal, hogy értékesítést, más módon való igénybevételt, illetve a reklámozó vállalkozás(ok) vagy a műsorszolgáltató által kívánt más hatás elérését segíti elő. A törvény rendelkezésében szereplő feltételek konjunktívak, azaz mindegyiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy szpot reklámnak minősüljön. 3

4 A vizsgált szpottal kapcsolatosan megállapítható, hogy az műsorszámnak tekinthető. A Műsorszolgáltató nyilatkozata szerint a kormányzati szerv médiaügynökségen keresztül rendelte meg a szpot közzétételét, vélelmezhetően ellenérték fejében. A műsorszám közzétételének célja a Műsorszolgáltató nyilatkozatában leírtak alapján egyfajta szemléletmódbeli változás elősegítése, azaz semmiféle olyan kereskedelmi üzenetet nem hordozott magában, amely valamely vállalkozás gazdasági érdekeit szolgálná. A fenti szpot közzétételének tehát semmiféle kereskedelmi, gazdasági vonzata nem volt, annak célja csupán figyelemfelkeltés, a jelenlegi helyzetben rendelkezésre álló, az Európai Unió által életre hívott program keretében rendelkezésre áll hitelek, támogatások igénybe vételére vonatkoztak. A műsorszám a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából került közzétételre. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget a Nemzeti Fejlesztési Hivatalból és a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását irányító szervezetekből hozta létre a kormány azért, hogy egy hatékonyabb és átláthatóbb intézményrendszer segítse az európai uniós támogatások eredményes felhasználását. Ezen információ alapján megállapítható, hogy a szpot közzétételére egy kormányzati feladatot ellátó szervezet kérésére történt, amelynek célja a lakosság figyelmének felkeltése volt, amely viszont nem köthető egyetlen konkrét, megnevezett közérdekű célhoz sem. Az Rttv. tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek meghatározzák, hogy a Kormány milyen tartalmakat és milyen formában tehet közzé. Ezt egyértelműen szabályozza az Rttv pontja. A Testület álláspontja szerint nem fogadható el a Műsorszolgáltató azon nyilatkozata, amely szerint a kormányzati szervek médiaügynökségen keresztül érkező közérdekű üzenetei vonatkozásában az Rttv pontja lehetővé teszik azok reklámként történő közzétételét. Az Rttv. 3. (1) bekezdése kimondja, hogy a Műsorszolgáltató tartozik felelősséggel az általa közzétett tartalomért, azaz jelen esetben teljesen irreleváns, hogy a megrendelő milyen formában kéri a szpot közzétételét, ugyanis a Műsorszolgáltatónak a törvény előírásait szem előtt tartva kell folytatnia műsorszolgáltatását. Erre mutatott rá a korábban már idézett ítélet, amikor kimondta, hogy nem osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját a Fővárosi Ítélőtábla abban, hogy a megrendelőnek joga van megszabni, megrendelésének sugárzását milyen keretek között kéri. Az Rttv. szempontjából a műsorszolgáltató a törvény olyan alanyi kötelezettje, aki műsorszolgáltatásának tartalmát a törvény adta keretek között szabadon határozhatja meg, az Rttv. rendelkezéseinek megtartásáért felelősséggel a műsorszolgáltató tartozik. A Műsorszolgáltató által levelében idézett, a Testület elnöke által az 1014/2008. (VI. 5.) számú határozatához fűzött különvéleményével kapcsolatban tett észrevételére vonatkozóan a Testület meg kívánja jegyezni, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 2009 januárjában hozott két ítéletében (3.Kf /2008/7., 3.Kf /2008/8. számú) rámutatott arra, hogy a szpotok minősítésénél azok tartalmát kell elsődlegesen figyelembe venni. A Testület meg kívánja jegyezni, hogy a Műsorszolgáltató a szpotot az Rttv. 15. (2) bekezdésében foglalt, közérdekű közlemények közzétételére vonatkozó formai előírásoknak megfelelően tette közzé, ugyanis a műsorszám végén megjelölte annak forrását is. 4

5 A fent leírtak alapján a Testület álláspontja szerint a közzétett szpot az Rttv a) pontjában megfogalmazott közérdekű közlemény kategóriájának felelt meg, tekintettel arra, hogy a közzétételt egy kormányzati szerv kérte a lakosság figyelmének felkeltése céljából. A fentieket szem előtt tartva a közzétett szpotot a közzétételt kérő személye, az általa meghatározott tartalom, a közzététel célja, mint a műsorszámot jellemző elemek alapján közérdekű közlemény főcímek között kellett volna közzétenni, ezzel három alkalommal megsértette az Rttv. 15. (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést. A szankcionálás alapját az Rttv (1) bekezdés e) pontja jelenti: 112. (1) Ha a műsorszolgáltató az e törvényben, ( ) valamint a műsorszolgáltatási szerződésben ( ) előírt feltételeket és előírásokat nem teljesíti vagy megsérti ( ), a Testület e) a közszolgálati műsorszolgáltatóval, a bejelentés alapján műsorszolgáltatást végző műsorszolgáltatóval szemben, illetve a Panaszbizottság kezdeményezésére bírságot szab ki a 135. szerinti összeghatárok között. Az Rttv (1) bekezdése pedig az alábbiakat tartalmazza: 135. (1) Jogosulatlanul végzett műsorszolgáltatás, illetve az e törvényben előírt bejelentés nélkül vagy attól eltérő módon végzett műsorelosztás vagy műsorszétosztás esetén a felelőssel szemben a Testület a jogosulatlanul elért bevétel kétszeresének megfelelő, vagy ha ez nem állapítható meg, tízezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki, melyet az Alapba kell befizetni. A Testület a évben két esetben, a 184/2008. (I. 23.) számú és az 1633/2008. (IX. 3.) számú határozatokban szankcionálta a Műsorszolgáltatót az Rttv. 15. (1) bekezdésben foglalt rendelkezés megsértése miatt, amely esetekben a Testület felhívta a Műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. A évben eddig három alkalommal szankcionálta a Testület a Műsorszolgáltatót: az 1025/2009. (V. 20.) számú határozatban 107 esetben történt megsértése miatt Ft, az 1040/2009. (V. 20.) számú határozatban 7 alkalommal történt sérelme miatt Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte a 2009 februárjában elkövetett jogsértésekért, míg az 1352/2009. (VI. 30.) számú határozatában új eljárás keretében a májusi jogsértések miatt felhívta a Műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. A fentiekre tekintettel a Testület a 2009 februárjában elkövetett jogsértésekért kiszabott szankciót figyelembe véve az Rttv. 15. (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés három alkalommal történt megsértése miatt jogsértésenként Ft, azaz összesen Ft összegű bírság megfizetésére kötelezi a Műsorszolgáltatót. A Testület a határozat indokolás részében kifejtettek okán a rendelkező rész szerint határozott. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 5

6 Az Rttv (2) bekezdése alapján a határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Rttv (3) bekezdése biztosítja. Budapest, augusztus 26. az Országos Rádió és Televízió Testület nevében Dr. Majtényi László elnök 6

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2118/2006 (IX. 20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1656/2009. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10056-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik.

vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 138/2011. (I.19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32770-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a műsoridőre és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése; a reklám és a társadalmi célú reklám

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2768/2007.(XII.6.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2768/2007.(XII.6.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2768/2007.(XII.6.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

adatkezelése H A T Á R O Z A T

adatkezelése H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-826-13/2014/H. Tárgy: termékbemutató adatkezelése H A T Á R O Z A T A... (a továbbiakban: Kötelezett) (...) által folytatott jogellenes adatkezelést megtiltom azáltal, hogy elrendelem adatkezelési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 300 000 Ft, azaz Háromszázezer forint adatvédelmi bírság. 100 000 Ft, azaz Százezer forint adatvédelmi bírság

H A T Á R O Z A T. 300 000 Ft, azaz Háromszázezer forint adatvédelmi bírság. 100 000 Ft, azaz Százezer forint adatvédelmi bírság Ügyszám: NAIH-6372-14/2012/H. Tárgy: Nyereményjáték adatkezelése H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint adatvédelmi bírság

H A T Á R O Z A T. 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint adatvédelmi bírság Ügyszám: NAIH-1257-14/2014/H. Tárgy: Követeléskezelés megbízási jogviszony alapján H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK I 50083/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezett I.-et. 10.000.000. Ft, azaz tízmillió forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Kötelezett II.

H A T Á R O Z A T. Kötelezett I.-et. 10.000.000. Ft, azaz tízmillió forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Kötelezett II. Ügyszám: NAIH/2015/1300/4/H Előzmény: NAIH-1804/2014/H Ügyintéző: Tárgy: termékbemutatók adatkezelése H A T Á R O Z A T A Pulse-Wawe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kötelezett I.) (székhely:

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-6254-19/2012/H. Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és A Fővárosi Ítélőtábla a Réti, és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest Szabadság tér 8-9.) felperesnek, a Bihary, Balassa Ügyvédi Iroda

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E Ügyiratszám: MN/12207-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1018/2012.

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/966-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság MBK/1990-4/2012.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben