ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA"

Átírás

1 ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2118/2006 (IX. 20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (továbbiakban: Rttv.) ban biztosított jogkörében a Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. (1011 Budapest, Fő utca ) műsorszolgáltatóval szemben meghozta az alábbi határozatot: A Testület megállapítja hogy a műsorszolgáltató május 11-én megsértette az Rttv. 5. (1) bekezdését. Ezért a Testület az Rttv (1) d) pontja, valamint a Műsorszolgáltatási Szerződés pontja alapján , -Ft, azaz egymillió-négyszáznegyvenhatezer-négyszázhuszonkilenc forint kötbért érvényesít a műsorszolgáltatóval szemben. A Testület megállapítja hogy a műsorszolgáltató május 4-én megsértette az Rttv. 10. (5) bekezdését. Ezért a Testület az Rttv (1) d) pontja, valamint a Műsorszolgáltatási Szerződés pontja alapján ,- Ft, azaz ötmillió-kétszázhétezer-száznegyvenhárom forint kötbért érvényesít a műsorszolgáltatóval szemben. A Testület megállapítja hogy a műsorszolgáltató május 4-én és 11-én megsértette az Rttv. 15. (1) bekezdését. Ezért a Testület az Rttv (1) a) pontja alapján felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. A Testület megállapítja hogy a műsorszolgáltató május 4-én és 11-én megsértette az Rttv. 15. (2) bekezdését. Ezért a Testület az Rttv (1) a) pontja alapján felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. A Testület megállapítja hogy a műsorszolgáltató május 11-én megsértette az Rttv. 16. (2) bekezdését. Ezért a Testület az Rttv (1) d) pontja, valamint a Műsorszolgáltatási Szerződés pontja alapján , -Ft, azaz ötszázhetvennyolcezer-ötszázhetvenegy forint kötbért érvényesít a műsorszolgáltatóval szemben.

2 A kiszabott kötbér összegét az ORTT MNB számú számlájára nyolc napon belül kell megfizetni. E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. Indokolás A Testület vizsgálta az Rttv. rendelkezéseinek megtartását a Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. áprilisi műsorszolgáltatásában és a következőket tapasztalta. I május 11-én a "Bumeráng" című műsorszám közötti időintervallumában párbeszéd hangzott el Edina és a műsorvezetők között. Ennek előzménye az volt, hogy Edina elpanaszolta a műsorvezetőknek, hogy az egyik hallgató (szülő) levélben kifogásolta, amikor egy korábbi adásban az AIDS elleni krémről beszélt, be kellett fognia a gyermekének a fülét a téma miatt. A műsorvezetők felháborodva reagáltak: Bochkor Gábor: Jó, akkor legyen a gyereke AIDS-es, komolyan! Edina: Én is ezt mondtam neki, tehát visszaírtam nagyon-nagyon keményem Bochkor Gábor:: hát az nem hülye? Később: Boros Lajos megerősíti: Tiszta hülye A fentiek alapján a Testület az Rttv. 5. (1) bekezdésének megsértését valószínűsítette, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 51. (1) bekezdésének megfelelően június 29-én nyilatkozattételre hívta fel a műsorszolgáltatót a vélelmezett jogsértésekkel kapcsolatban. A műsorszolgáltató a felhívásra július 19-én az alábbi nyilatkozatot tette: Álláspontom szerint a hatósági ellenőrzés során kifogásolt, udvariatlannak minősíthető megjegyzések nem ütköznek az Rttv. 5. (1) bekezdésébe, és nincs a törvénynek olyan más rendelkezése sem, amelyet a műsorvezetők idézett megjegyzése megsértett volna. A műsorszolgáltató nyilatkozatával ellentétben a Testület álláspontja szerint a műsorvezetők fenti párbeszéde (különös tekintettel a Jó, akkor legyen a gyereke AIDS-es...! mondatra) alkalmassá tette a műsorszámot arra, hogy a hallgatók nyugalmát megzavarja. Mivel a műsorszolgáltató erre a körülményre a közönség figyelmét nem hívta fel, megsértette az Rttv. 5. (1) bekezdését, melynek értelmében: A vallási vagy hitbeli meggyőződést sértő, az erőszakos vagy más módon a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtt a közönség figyelmét erre a körülményre fel kell hívni. A Műsorszolgáltatási Szerződés pontja szerint: Ha a műsorszolgáltató az alábbi szakaszokba foglalt törvényi rendelkezéseket megszegi, úgy az ezen szabályok szerint kötbért tartozik a Testületnek megfizetni. A Műsorszolgáltatási Szerződés pontja értelmében: A Törvény 4. (4), 5. (1), 5. (2), 14. (1), 14. (3), 14. (4), 15. (2) és 18. (2) bekezdéseiben foglaltak megszegése esetén, esetenként, a kötbér mértéke a kötbér alapjának huszonöt század (0,25) százaléka. 2

3 A kötbér alapja a Műsorszolgáltatási Díj ( Ft) egyheted része, azaz Ft. Eszerint a kötbér összege a Rendelkező részben meghatározott összeg. II május 4-én a "Bumeráng" című műsorszámban kor a műsorvezetők telefonon beszélgettek Winkler Róberttel, a TV2 műsorán látható Totalcar című műsor egyik műsorvezetőjével. A beszélgetés többek között az adásban tesztelt autókról (Renault Thalia, Dácia Logan, Fiat Albea, Chevrolet, Skoda Fabia, Honda Civic) szólt. Winkler Róbert a következő szavakkal ajánlotta a műsorát: Jövő héten lesz adásban, akkor ajánlom majd mindenki kedves figyelmébe Majd a nézettségről a következő hangzott el: a múlt heti műsorunknak is döbbenetes nézettsége volt, pedig nem is volt benne autó, abban én egy lakóautót teszteltem A fentiek alapján a Testület az Rttv. 10. (5) bekezdésének megsértését valószínűsítette. A műsorszolgáltató a kérdéses jogsértés vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot tette: A Bumeréng című műsorban elhangzott riport témája a TV2 autósműsora volt, ezért az ott elhangzott információk nem tekinthetők semleges információknak, tehát a burkolt reklám egyik tényállási eleme hiányzik. A Testület álláspontja szerint a kereskedelmi rádió kiemelt figyelmet szentelt egy másik műsorszolgáltató műsorának. A beszélgetések alkalmasak voltak az autós műsor iránti érdeklődés felkeltésére, sőt, akár konkrét műsorajánlónak tekinthetők. Az információ annyiban volt semleges, amennyiben a Totalcar tulajdonképpeni műsorajánlója riportnak volt álcázva, így a TV2 kérdéses műsorszámának reklámja a műsorajánló megjelölésének hiányában burkoltan érte a hallgatókat. Az Rttv. 10. (5) bekezdése értelmében: Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhető reklám nem közölhető. Az Rttv pontja meghatározza a burkolt reklám fogalmát: Burkolt reklám: az a műsorszám vagy műsorszámon belüli tájékoztatás, amely semleges információ látszatát keltve ösztönöz áru vásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére, vagy bármely más üzleti magatartásra. A fentiekre tekintettel a Testület megállapítja, hogy a műsorszolgáltató megsértette az Rttv. idézett 10. (5) bekezdését. A Testület az elmúlt időszakban számos alkalommal elmarasztalta a műsorszolgáltatót a burkolt reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése miatt. A Sláger Rádió Zrt februári illetve márciusi műsorszolgáltatásában tapasztalt törvénysértéseket szankcionáló 753/2005 (IV. 24.) illetve 1094/2005 (VI. 8.) számú határozataiban a Testület a kötbér mértékét a kötbér alapjának 0,25 %-ában állapította meg. Az ismétlődő jogsértésekre tekintettel a Testület a műsorszolgáltató áprilisi illetve májusi törvénysértéseit szankcionáló határozataiban [1571/2005 (VIII. 24.), 1572/2005 (VIII. 24.) számú határozatok] már 0,5 %- os arányú kötbért, a júliusi törvénysértéseket szankcionáló határozatában [2128/2005 (X. 19.)] 0,6 %-os arányú, a szeptemberi törvénysértéseket szankcionáló határozatában [2579/2005. (XII. 14.)] 0,7 %-os arányú, az októberi törvénysértéseket szankcionáló határozatában [255/1/2006 (II. 8.)] 0,8 %-os arányú kötbért alkalmazott. Figyelemmel arra, hogy a műsorszolgáltató a több ízben megemelt kötbérösszeg ellenére ismételten megsértette a burkolt reklám tilalmára vonatkozó törvényi előírást, a Testület 3

4 mérlegelési jogkörében úgy határozott, hogy a kötbér mértékét újfent megemeli, annak mértékét a kötbér alapjának 0,9 %-ában megállapítva. A kötbér alapja a Műsorszolgáltatási Díj ( Ft) egyheted része, azaz ,- Ft. Eszerint a kötbér összege a rendelkező részben meghatározott összeg. III május 4-én a kor, kor, kor, kor és kor kezdődött klasszikus reklámblokknak nem volt nyitó főcíme. A klasszikus reklámblokkok előtt társadalmi célú hirdetések voltak, amelyeket a műsorszolgáltató társadalmi célú hirdetés főcímmel elhatárolt, azonban az azokat követő kereskedelmi üzeneteket nem nyitotta ki az előírt főcímmel május 4-én a kor és kor kezdődött klasszikus reklámblokk közben elhelyezve társadalmi célú hirdetés hangzott el, amelyeket a műsorszolgáltató társadalmi célú hirdetés főcímmel elhatárolt, azonban az azokat megelőző, illetve követő kereskedelmi üzeneteket nem zárta, illetve nyitotta ki az előírt főcímmel május 11-én a kor, kor és kor kezdődött klasszikus reklámblokk közepén elhelyezve társadalmi célú hirdetés szerepelt, amelyeket a műsorszolgáltató társadalmi célú hirdetés főcímmel elhatárolt, azonban az azokat megelőző, illetve követő kereskedelmi üzeneteket nem zárta, illetve nyitotta ki az előírt főcímmel. A fentiek alapján a Testület az Rttv. 15. (1) bekezdésének megsértését valószínűsítette. A műsorszolgáltató a kérdéses jogsértés vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot tette: A hatósági ellenőrzés a 15. (1) bekezdésének megsértését alaptalanul valószínűsíti azokban az esetekben, amikor a reklámblokkon belül a reklámok között társadalmi célú hirdetés jelenik meg, amelyet megelőzően illetőleg azt követően nem kerül sor a reklám lezárására, illetve újbóli megnyitására. Azért téves az ellenőrzés jogértelmezése, mivel a reklám-blokk a társadalmi célú hirdetés megjelenésekor nem fejeződik be, csupán megszakad, a reklám-blokk elején és végén elhangzik a reklám kezdetére és végére utaló szignál. A Testület a műsorszolgáltató nyilatkozatára is tekintettel alakította ki alábbi álláspontját. A Testület szerint azzal, hogy a műsorszolgáltató nem nyitotta meg ill. nem zárta le minden esetben az Rttv.-ben nevesített szpotokat (a reklámblokk nyitó- és zárófőcímének elmaradása), megsértette az Rttv. 15. (1) bekezdését. Az Rttv. 15. (1) bekezdése kimondja, hogy a reklámot, a közérdekű közleményt, a jótékonysági felhívást és a politikai hirdetést kizárólag e jellegének a közzétételt közvetlenül megelőző és azt követő megnevezéssel, továbbá az egyéb műsorszámoktól jól felismerhetően, optikai és akusztikus, rádió esetében akusztikus módon elkülönítve, alapvetően blokkokban kell közzétenni. Tekintettel arra, hogy a műsorszolgáltató a fentieknek nem tett eleget, a vizsgálat alá vont esetekben megsértette az Rttv. 15. (1) bekezdését. A jogsértés súlyára tekintettel a Testület a rendelkező részben meghatározott szankció alkalmazása mellett döntött. IV május 4-én a kor, kor, kor, kor és kor társadalmi célú hirdetésként az 1780 sms szám (95 Ft) az árvízkárok enyhítésére szpot hangzott el. 4

5 2006. május 4-én kor társadalmi célú hirdetésként a Lépj egyet előre program szpot hangzott el. (A program a magyar állam és az EU pénzügyi támogatásával valósul meg a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében.) május 11-én a kor, kor és kor kezdődött társadalmi hirdetésben a Gyermekétkeztetési Alapítvány kérte az adó 1 % -át. Az Rttv. 15. (2) bekezdése szerint a közérdekű közlemény és a jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelműen meg kell nevezni; a Testület álláspontja szerint a fenti esetekben erre nem került sor, így a Testület az Rttv. 15. (2) bekezdésének megsértését valószínűsítette. A műsorszolgáltató a felhívásra az alábbi nyilatkozatot tette: A május 4-én elhangzott Lépj egyet előre program esetében sor került a forrás megjelölésére. A műsorszolgáltató által közreadott bejátszásra az Rttv. 15. (2) bekezdése vonatkozik, mely kimondja: Közérdekű közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelműen meg kell nevezni. A pontjának a) alpontja szerinti közérdekű közlemény közzétételéért a műsorszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet. A Testület álláspontja szerint a műsorszolgáltató a közérdekű bejátszás forrását egyértelműen nem nevezte meg: az sms szám megadásával, a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program megnevezésével és a Gyermekétkeztetési Alapítvány megemlítésével a műsorszolgáltató nem tett eleget az Rttv. 15. (2) bekezdésében foglaltaknak. A Testület a jogsértés súlyára tekintettel a rendelkező részben meghatározott szankció alkalmazása mellett döntött. V május 11-én a kor kezdődött órában a reklámok időtartama meghaladta a bármiként számított tizenkét percet, mivel a műsorszolgáltató 12 perc 55 másodperc reklámot sugárzott, és így 55 másodperccel túllépte a megengedett reklámidőt: mp mp mp mp -társadalmi célú hird mp Összesen másodperc: 775 mp Összesen perc: 12 perc 55 másodperc Reklámidő-túllépés: 55 másodperc A fentiek alapján a Testület az Rttv. 16. (2) bekezdésének megsértését valószínűsítette A műsorszolgáltató a felhívásra az alábbi nyilatkozatot tette: A reklámidő túllépés valóban megtörtént. Annak mennyisége azonban a mi mérésünk szerint nem 55 mp, hanem 45 mp. A Testület megállapítja, hogy a műsorszolgáltató a tizenkét perces reklámidő túllépésével megsértette az Rttv. 16. (2) bekezdését, mely szerint: A műsoridő - bármely módon számított - egy óráján belül a reklám nem haladhatja meg a tizenkét percet, ide nem értve a televíziós vásárlási műsorablakot. A Műsorszolgáltatási Szerződés pontja értelmében: 5

6 Ha a Műsorszolgáltató a Szerződés 3.8, , 4.3, 4.5 és 4.6 szakaszait megszegi, és a műsorszolgáltatást nem ezen szakaszok feltételei szerint végzi, úgy a Műsorszolgáltató köteles minden ilyen feltétel megszegéséért a kötbér alapjának nulla egész egy tized (0,1) százalékával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbért a Testületnek megfizetni.[ ] A Műsorszolgáltatási Szerződés 4.3 pontja értelmében: A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen Szerződés szigorúbb feltételeket nem állapít meg, a Műsorszolgáltatást a Műsorszolgáltatási Jogosultság teljes időtartama alatt a Törvénynek a műsorszolgáltatás alapelveivel és szabályaival kapcsolatos rendelkezéseivel - így különösen az alapelvekre, az egyes műsorszerkezeti követelményekre, a nyilvános rendezvény közvetítésére, a reklámkorlátokra és -tilalmakra, a támogatott műsorszámokra és az egyes közszolgálati műsorokra vonatkozó rendelkezésekkel - összhangban végzi. A Testület megállapítja, hogy a műsorszolgáltató az Rttv. 16. (2) bekezdésének megsértésével egyidejűleg megszegte a Műsorszolgáltatási Szerződés 4.3 pontját, mivel műsorszolgáltatását - az Rttv.-ben maximált reklámidőt túllépve - nem a törvény rendelkezéseivel összhangban végezte. A Testület ezért érvényesíti a Szerződés pontjában meghatározott kötbért. A kötbér alapja a Műsorszolgáltatási Díj ( Ft) egyheted része, azaz Ft. Eszerint a kötbér mértéke a rendelkező részben meghatározott összeg. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. Az Rttv (2) bekezdése alapján a határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Rttv (3) bekezdése biztosítja. Budapest, szeptember 20. Az Országos Rádió és Televízió Testület nevében Kovács György s.k. elnök 6

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1656/2009. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32770-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a műsoridőre és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése; a reklám és a társadalmi célú reklám

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik.

vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 138/2011. (I.19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 406/2007. (II. 21.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 406/2007. (II. 21.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 406/2007. (II. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10056-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1519/2013. (X.16.) számú

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E Ügyiratszám: MN/12207-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1018/2012.

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám: TEVA Magyarország Zrt. v é g z é s t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám:  TEVA Magyarország Zrt. v é g z é s t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám: Vj/075-42/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése az RTL Klub Való Világ című műsorszámában

Kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése az RTL Klub Való Világ című műsorszámában Kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése az RTL Klub Való Világ című műsorszámában A tényállás A Médiatanács 1043/2011. (VII.19.) számú határozatának kivonata 1. A Médiatanács általános

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

Budapest, 2013. április 15.

Budapest, 2013. április 15. Az Országos Rádió és Televízió Testület (és a Médiatanács) hatósági határozatai, és azok bírósági felülvizsgálata a közösségek kirekesztésének, illetve megsértésének tilalmát előíró törvényi rendelkezéssel

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9483-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2013. (VI.12.

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-6254-19/2012/H. Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3992-10/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségek, valamint

Részletesebben

O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről. 2006. február 28.

O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről. 2006. február 28. O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről 2006. február 28. 2 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 7 I. A VÉLEMÉNYSZABADSÁG,

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben