A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS RENDSZERE A ZSKF-EN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS RENDSZERE A ZSKF-EN"

Átírás

1 A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS RENDSZERE A ZSKF-EN KABAI IMRE, KRISZTIÁN VIKTOR ÉS KENÉZ ANIKÓ PÁRBESZÉD A KOMPETENCIÁK NYELVÉN SZEPTEMBER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA PEGAZUS PROJEKT TÁMOP /2/KMR

2 A PREZENTÁCIÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓJA I. A diplomás pályakövetés szükséges voltáról, fogalmáról, nemzetközi és hazai előzmények: A nemzetközi viszonyok átalakulása - a DPR új szerepe, gyakorlata a világban; A magyar rendszer sajátosságai (2005. felsőoktatási törvény; TÁMOP és 4.1.3; Educatio); A ZSKF szerepe a magyar DPR-ben. A ZSKF (diplomás) pályakövető kutatásai a Diákkötet -től a Szakképzés-vizsgálaton át a Pegazus -ig a ZSKF TKK. II. A ZSKF K-DPR-K rendszerének sajátosságai: Intézmények közötti konzorciális együttműködés hallgatók bevonásával; A Párbeszéd-modell kutatás-sorozat két éves periódusokban; A Minta-tervező modell online kutatások reprezentativitása a MySurvey kérdőív-szerkesztővel. A STÁB : A menedzsment Szenátusi beszámoló (tavasz ősz) ( MM ); Az intézményi kutatók együttes fókuszcsoport (tavasz ősz) ( K ); A belső szakértők: folyamatos konzultáció (a) karrier-iroda, (b) alumni, (c) marketing, (d) tehetséggondozás, (e) számítástechnika (f) hallgatói önkormányzat, (g) aktív hallgatók, (h) végzett hallgatók ( SZ ); A külső szakértők: (a) belföldi: Educatio ( KP ), szakmai fórumok, továbbképzések; (b) külföldi: Kassel, Ljubljana, Nyitra, Nagyvárad. A SZEREPLŐK (különböző kutatások ): Az oktatók személyes mélyinterjúja (tavasz ősz) ( O ); Az aktív hallgatók online vizsgálata (tavasz) ( A ); A végzett hallgatók online vizsgálata (tavasz) ( V ); A leendő hallgatók - Sziget-kutatás (nyár) ( L ); A munkáltatók online telefonos vizsgálata (ősz) ( M ); Az összesített oktatási fókuszcsoport (ősz) ( A-V-M-O-K ); Kiegészítő kutatások (oktatók, dolgozók elégedettség-vizsgálatai. elsőéves aktív hallgatók, munkáltatói mélyinterjúk, ankét-szerű kérdőív, in-hall teszt stb.) III. A legfontosabb hozadékok: ZSKF TKK Füzetek, ZSKF TKK Könyvek. TETT, OTDK, tudományos eredmények ( Új ifjúság kötet). IV. A rendszer speciális kísérletei, továbbfejlesztésének lehetőségei (az Inkubátorház-modell -től az oktatói DPR csomagig ). Nemzetközi érdeklődés mutatkozik a Párbeszéd-modellünk iránt: az EUA brüsszeli delegációja a TRACKIT! projekt kereteiben látogatást tett a ZSKF-en ( án) az európai pályakövető best practice -ek felderítése során. A modellünk működésének és továbbfejlesztésének nemzetközi bemutatójára június 5-6 án került sor az EUA által szervezett TRACKIT! konferencián Koppenhágában.

3 I. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER NEMZETKÖZI ÉS HAZAI ELŐZMÉNYEK. A ZSKF DPR ELŐZMÉNYEI A PEGAZUS -IG Nemzetközi és hazai társadalmi-gazdasági okok: A fejlettebb nyugati országokban a posztindusztriális társadalmak kialakulása figyelhető meg az elmúlt évtizedekben, amely főbb tendenciái a következők (U. Beck, J. Zinnecker, F. Fukuyama és mások nyomán): (1) tovább fejlődött az intenzív tömegfogyasztás rendszere; (2) kialakultak a szolgáltatói társadalmak ; (3) gyökeresen átrendeződött, összezsugorodott a keresői tevékenység hagyományos rendszere: megjelent a tömeges flexibilis alulfoglalkoztatottság, munkahelyek milliói szűntek meg; (4) mindezekkel és az információs társadalmak kialakulásával szoros összefüggésben figyelhető meg a felsőoktatás expanziója ; (5) a csökkenő munkalehetőség következtében a frissen végzettek életét hosszú ideig a tanulás és a munka életvilága közötti lavírozás tölti ki ( posztadoleszcens jelenségek ); (6) ugyanakkor a munkaerőpiacon egyszerre jelentkezik bizonyos területeken a mennyiségi túlkínálat és a minőségi hiány, amelynek legfontosabb okai a gazdaság és a felsőoktatás közötti kommunikációs anomáliák. Cél tehát a kommunikáció, az információcsere javítása. Ennek egyik leghatékonyabb eszköze a diplomás pályakövetés amely már sok tekintetben bevált nyugaton. A felzárkózó országok (így Magyarország) problémái még ennél is összetettebbek, súlyosabbak: a posztindusztriális átalakulásokkal párhuzamosan zajlik a rendszerváltás : a szocialista tervutasításos egypártrendszerekből való áttérés a piaci viszonyokon alapuló többpártrendszerek kapitalista modelljére. Ezek a radikális és gyors társadalmi-gazdasági átalakulások még súlyosabb következményekkel járnak a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatát illetően. Egyik legígéretesebb reakció : a diplomás pályakövetés rendszerének kiépítése. Erre vonatkozó nagyszabású kísérlet volt Magyarországon a évi felsőoktatási törvény, amely a bolognai rendszerre való áttérés szabályozása mellett kötelező elemként előírja minden felsőoktatási intézmény számára a DPR kiépítését. A diplomás pályakövetés fogalma (Magyarországon ): Diplomás pályakövetésnek tekintjük az államilag elismert felsőoktatási intézményekben felsőfokú diplomát szerzettek körében folytatott, empirikus (nagyrészt kérdőíves, kisebb részt mélyinterjús és fókuszcsoportos technikával lebonyolított) adatfelvételeket, melyek a diplomát szerzettek szakmai előmeneteléről, munkaerő-piaci érvényesüléséről, illetve a képzés utólagos megítéléséről nyújtanak információkat. (Horváth Tamás: Bevezetés. In: Fábri István Horváth Tamás Kiss László Nyerges Andrea: Diplomás pályakövetés I. Hazai és nemzetközi tendenciák. Educatio KHT OFIK, Budapest, november, 5. oldal.) Alapvető célok: a képzés fejlesztése, az alumni tevékenység erősítése. Külföldi gyakorlat: Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatások: CHEER TSER-program ( Higher Education and Graduate Employment in Europe Targeted Socio-economic Research ) 11 európai ország és japán. Témák: iskolai pályafutás, elhelyezkedés, munkaerő-piaci karrier, elégedettség munkával, iskolával, kompetenciák. Folytatása 2004-ben a REFLEX ( The Flexible Professional in the Knowledge Society ) 15 országban (európai és japán), elsődleges hangsúly a kompetenciák fejlődésén. Két alapvető típus: (1) Központilag koordinált adatfelvételek (pl. Svájc, Kanada, Írország, Kanada, Egyesült Királyság, Dánia, Svédország. (2) Dominánsan intézményi adatfelvételek (pl. Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Németország). A magyar rendszer sajátosságai: A két alapmodell kombinációja: összehangolt intézményi kutatások (egységes kérdések adatok a központba) és központi (országos) adatfelvételek. Központi támogatás EU forrásokból (29 intézmény): a TÁMOP és , (DIA 2.) Az Educatio szerepe a hazai gyakorlat gyengeségei miatt : az intézményi pályakövetések központi szakmai támogatás : a DPR intézményi modell kialakításának fázisai a helyzetfeltárástól az auditált intézményi DPR -ig. (DIA 3.). A ZSKF szerepe a magyar DPR kialakításában: előzményeink révén kitűntünk a helyzetfeltárás során - a Kézikönyv módszertani fejezete (Kabai Imre) (DIA 4.) intézményfejlesztések szakmai támogatása: konferenciák, letölthető anyagok a honlapunkon (DIA 5.).

4 A TÁMOP ÉS A DPR Dia02. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM A FELSŐOKTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZER SZINTŰ FEJLESZTÉSE C. KIEMELT PROJEKT (TÁMOP ) A kiemelt projekt célja, hogy elősegítse a felsőoktatás szerkezeti átalakításának folytatását és kiteljesedését, a képzés és szolgáltatások minőségi fejlesztését. Ennek érdekében központi szolgáltatások (Diplomás Pályakövető Rendszer, Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszerek, Központi Validációs Rendszerek, Országos Képesítési Keretrendszer felsőoktatási szintjeinek kidolgozása, Információs és Kommunikációs technológia szolgáltatás-fejlesztés) kialakítása történik meg. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER (DPR) Célja, hogy a felsőoktatási intézmények, a továbbtanulás előtt álló diákok és szüleik, továbbá az országos felsőoktatási és munkaerő-piaci stratégiakészítők (OKM, FTT) világos képpel rendelkezzenek a felsőoktatásból kibocsátott szakképzett munkaerő életpályájának alakulásáról, és ezáltal módosítani, befolyásolni legyenek képesek a munkaerő-piaci, felsőoktatási stratégiákat. A DPR két alapvető eleme (az intézményi alumni rendszereknek és az elemzést támogató informatikai megoldásnak a kifejlesztése) biztosítja a keresleti és kínálati információk mindkét irányba történő közvetítését, illetve segíti a foglalkoztatási és szakmastruktúra összhangjának megteremtését.

5 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER: AZ INTÉZMÉNYI MODELL KIALAKÍTÁSA (TÁMOP ) I I-IX. II X X. III XI V. Dia03. HELYZET- FELTÁRÁS INTÉZMÉNYI DPR MODELL KIDOLGOZÁS INTÉZMÉNYI DPR MONITORING -Nemzetközi jó gyakorlatok -Hazai gyakorlatok -Nemzetközi és hazai szakirodalom -Minden felsőoktatási intézmény igényének felmérése -Empirikus kutatások (országos és pilot vizsgálatok) -Kézikönyv, folyamatszabályozás -- TÁMOP (intézményi pályázat és annak követelmény specifikációja -- tudástár web -- jó gyakorlatok -- esettanulmányok -- konferencia -- kiadványok -Képzés, helpdesk -- Intézményi fejlesztések szakmai támogatása -- Monitoring, értékelés EGYSÉGES MÓDSZERTA N ALAPJÁN KÉSZÜLŐ ( AUDITÁLT ) INTÉZMÉNYI DPR Központi adattár, intézményi adatok:

6 A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS KÉZIKÖNYVE Dia04. Kabai Imre, ZSKF

7 SÚLYOZOTT ADATBÁZISOK: A REPREZENTATIVITÁS KULCSA ORSZÁGOS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS (III.) AZ EDUCATIO NONPROFIT KFT. RENDEZÉSÉBEN, MÁJUS 20. Dia05.

8 II. A ZSKF DPR ELŐZMÉNYEI A DIÁKKÖTET -TŐL A PEGAZUS -IG A Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP pályázat) keretében megvalósult pályakövető kutatás (a Diákkötet ): A pályázat címe: Szakmai gyakorlatszervezés, gyakorlatorientált képzések megvalósítása és szolgáltatóközpont kialakítása. A projekt 2005-től 2010-ig tartott, a ZSKF koordinálta, vezetője Sulyok Tamás. A pályázat a karrierközpont kiépítéséhez kapcsolódóan két kutatást foglalt magába: (1) Munkaerő mérleg, foglalkoztatási térkép-kutatás (ezt a feladatott a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete munkatársai végezték el: Bódi Ferenc, Laki László tudományos főmunkatársak és Bőhm Antal tudományos tanácsadó); (2) Karrierút követési kutatás. Kutatásvezető Kabai Imre. A kutatás öt intézmény (AVKF, BMF, ELTE ÁJK, WJLF és ZSKF) 1990 és 2004 között végzett hallgatóira terjedt ki. Módszere személyes kérdőív, minta 1928 fő (nemre, tagozatra, szakra és a végzés évére reprezentatív intézményenként, súlyozással). Témája: rendkívül sokrétű (több mint egy órás interjúk közel ezer változó), alapvető szocio-demográfiai adatok, életút-elemek (posztadoleszcencia-vizsgálathoz), munkahely-keresés, elégedettség iskolával, munkával, jövedelem, életviszonyok, életcélok, értékek, kompetenciák (a TSER mintájára). A kutatásban közel kétszáz hallgató vett részt ( diák-instruktorok vezetésével), a Diákkötet -et is ők írták, szerkesztették, előadták a Magyar Szociológiai Társaság 2007-es országos konferenciáján. E kutatás kapcsán alakítottuk ki a párbeszéd-modell a kompetenciák nyelvén alapkoncepcióját. Ehhez kapcsolódóan hoztuk létre 2005 szeptemberében a ZSKF Társadalomtudományi Kutatóközpontját, azóta 48 kutatás, vizsgálati elem (személyes kérdőív, mélyinterjú stb.) és 595 hallgatói közreműködés (több mint 300 hallgatót érintett). (DIA 6.) A Szakképzés-vizsgálatok (37/tkOKA II. pályázat) A pályázat címe: A gazdasági szereplők elvárásai a szakmai képzés átalakítására. A kutatás-sorozat célja a szakképzés különböző szintjein végzett pályakezdőkkel szemben a munkaerőpiac részéről megfogalmazódó elvárások társadalomtudományi vizsgálata, kompetencia-alapú szisztematikus leírása, kompetencia-térképek készítése, a pályakövetés vizsgálati módszertanának kialakítása. A vizsgálatok során 16 oktatási intézmény (szakmunkásképző intézetek, középiskolák és a BMF) 390 végzett tanulóját (villanyszerelőket, villamosipari technikusokat, villamosmérnökasszisztenseket) kerestünk meg online kérdőívvel ill. telefonon; 200 végzettet személyes kérdőívvel; 180 munkáltatót online és telefonon; 50 mélyinterjú készült oktatókkal és tanulókkal ( visszacsatolás ). Ekkor dolgoztuk ki a pókháló-ábrát (DIA 7.), a DPR intézményi módszertani könyvét, és készültek mélyinterjúk pályakövető műhelyek vezetőivel, telefonos interjúk végzett hallgatókkal a válaszadói motívumok vizsgálata érdekében (DIA 8.). A Pegazus projekt (TÁMOP /2/KMR pályázat). A projekt címe: A diplomás pályakövetés, az alumni, komplex hallgatói humán szolgáltatások és tehetséggondozás az ANNYE, az AVKF, a WJLF és a ZSKF alkotta konzorcium intézményeiben, valamint vezetői információs rendszer kiépítése a ZSKF-en. (DIA 9.) A projekt elemei és forrása a következő ábrán látható (DIA 10.). Íme a projekt stábja (a kezdetekkor: ősze) (DIA 11.). A projekt sajátosságai: (1) NÉGY INTÉZMÉNY SZOROSAN ÖSSZEHANGOLT MUNKÁJA a kutatások előkészítése, lebonyolítása, elemzése, publikálása, marketingje majd a visszacsatolás terén (alumni, karrier-iroda, oktatók, munkáltatók) (DIA 12.). (2) Kialakítottuk a MINTA-TERVEZŐ MODELLÜNKET, amely lehetővé teszi az online önkitöltős kérdőívek alkalmazása esetén (is) a minta reprezentativitását ehhez külön kérdőívszerkesztő felületet fejlesztettünk ki (MySurvey) (DIA ); (3) Kutatásainkat A PÁRBESZÉD A KOMPETENCIÁK NYELVÉN MODELLRE ÉPÍTVE kiterjesztettük az aktív és végzett hallgatókon túl a munkáltatókra, az oktatókra és a leendő hallgatókra is. (DIA 16.) A kutatás-sorozatunk a kompetenciák mérésére épül (aktív, végzett hallgatók, munkáltatók; a kérdéseket és az aktuális pókháló-ábrát lásd az ábrákon (DIA 17.). A vizsgálatok 2 éves ciklusokban folynak; az elmúlt két évben a következő vizsgálatok készültek: lásd a DIA at és a FOLYAMATÁBRÁKAT, ahol a különböző kutatások időbeni egymásutániságát, eredményeit, kapcsolódásukat mutatjuk be.

9 DIÁKKÖTET A ES PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOKRÓL Dia06.

10 SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK Dia07. A PÁLYAKEZDŐ VILLANYSZERELŐK, TECHNIKUSOK ÉS MÉRNÖK-ASSZISZTENSEK SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI A MUNKAVÁLLALÓK (VOLT TANULÓK) SZERINT. (ÁTLAGOK AZ ÖTFOKOZATÚ SKÁLÁN: 1 = EGYÁLTALÁN NEM SZÜKSÉGES ; 5 = NAGYON NAGY MÉRTÉKBEN SZÜKSÉGES.) 02 Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban 29 Fegyelem, szabályok követése 01 Elméleti szaktudás, felkészültség 08 Kézügyesség (*) 15 Munkaszervezés 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 06 Beszédkészség 28 Tolerancia, más nézetek tisztelete 27 Rendszerező gondolkodás, átlátóképesség 10 Számítógép-ismeret, informatikai tudás 26 Koncentrációkészség, a figyelem összpontosítása 16 Előrelátás, tervezőkészség 18 Mások irányítása, utasítása 17 Mások szakmai vezetése 19 Gyakorlati szakismeret 09 Nyelvtudás 07 Íráskészség, fogalmazási készség Mérnökasszisztens (N=32) Technikus (N=119) Villanyszerelő (N=47) Forrás: Szakképzés-vizsgálatok ZSKF TKK (N=185)

11 KORÁBBI PÁLYAKÖVETŐ VIZSGÁLATAINK PUBLIKÁCIÓI Dia08.

12 A PEGAZUS PROJEKT PÁLYÁZATA Dia09.

13 A PEGAZUS PROJEKT ELEMEI (A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE : EZER FT-BAN, ) Dia10. Diplomás pályakövetés Alumni mozgalom Hallgatói humánszolgáltatások Tehetséggondozás AVIR Összesen ANNYE AVKF WJLF ZSKF Összesen

14 A PEGAZUS PROJEKT STÁBJA Sulyok Tamás projektmenedzser Dr. Juhászné Belatiny Katalin elnök asszony és Belatiny- Kenéz Attila kancellár (felső menedzsment) Bonácz Zsolt közgazda, controller a ZSKF-en, a projektek pénzügyi lebonyolításáért és pénzügyi monitoringjáért felelős Dr. Kabai Imre a ZSKF TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT vezetője, a DPR kutatások felelőse Munkatárs: Krisztián Viktor Dr. Szabó Szilvia a ZSKF Karrier Központ vezetője, HR-szakember az alumni és a komplex hallgatói szolgáltatások felelőse Munkatárs: Varga Mátyás Szilágyi Ágnes a ZSKF Kommunikációs és Marketing Centrum vezetője a tájékoztatás és a nyilvánosság területének felelőse Munkatárs: Budai Kristóf Dr. Schottner Krisztina a tehetséggondozás felelőse a Zsigmond Király Főiskolán és koordinátor az intézmények ilyen irányú tevékenységének összehangolásában Kiss Dániel rendszerigazgató a ZSKF-en, a vezetői információs rendszer bevezetésének és működtetésének felelőse Közreműködő: Brandenburg Gyula Dr. Domahidi Ákos kancellár, az ANDRÁSSY GYULA NÉMET NYELVŰ EGYETEM képviselője kutató: Wünsch Ferenc Barna István kancellár, a WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA képviselője kutató: Borbély- Pecze Mariann Jelli János főiskolai adjunktus, informatikus és Dr. Bódi Ferenc szociológus a konzorciumi együttműködés és a jelentkező feladatok elméleti kidolgozói és lebonyolítói, APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA Dr. Albert Fruzsina és Dr. Grajczjár István a projekt végrehajtásának belső monitoringját végzik el folyamatosan Dia11.

15 AVKF (2) ANNYE (3) WJLF (4) Alumni (2) Karrier Centrum (2) Alumni (3) Karrier Centrum (3) Alumni (4) Karrier Centrum (4) AVKF képviselő (2) ANNYE képviselő (3) WJLF képviselő (4) Konzorciumi DPR Kutatócsoport ( K-DPR-K ) Kutatók Oktatók Hallgatók ZSKF képviselő (1) Alumni (1) Karrier Centrum (1) Dia12. ZSKF (1) ZSKF Társadalomtudományi KutatóKözpont Field: Kérdezők Kérdőívek, adatbázisok, címlisták, SPSS Közös adatfelvételek Közös kutatási eredmények Online, Telefonos Survey, Mélyinterjú Fókusz, In-hall teszt Közös elemzések Közös együttműködésimegállapodás Közös pályázatok Kutatási együttműködési megállapodás EGYÜTTMŰKÖDÉSEK: -Közös rendezvények -- Szolgáltatás-cserék -- Közös publikációk -- Best practice -ok -- Oktatás, fejlesztés -- Lépések a munkáltatók felé -- Alumni együttműködések -- Hazai és nemzetközi konferenciák Közös csatlakozás az országos DPR-hez AZ ANNYE, AZ AVKF, A WJLF ÉS A ZSKF KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSE (A K-DPR-K ) ZSKF TKK Műhely

16 A MINTA-TERVEZŐ ÁLTALÁNOS LOGIKAI SÉMÁJA Dia lépés: A populáció adatai (4 alapadat + 2 címadat) 1. lépés: Első felkérővel kérdőívek kiküldése 2. lépés: Második felkérővel kérdőívek kiküldése Kérdőívek 1.: 4 alapadat Kérdőívek 2.: 4 alapadat Populáció: 4 alapadat (+2 címadat) 1. Súlymátrix 3. lépés: Korrekciós kérdezések (telefon, papír-alapú stb.) Kérdőívek 3.: 4 alapadat 2. Súlymátrix 4. lépés: Korrekciós súlyozás Súlyozó program 5. lépés: A populáció és kérdőívek 4 alapadata, a kérdőívek sztenderd adatai, a súlymátrix és a súlyozó program küldése

17 LÉTSZÁM MINTA KÉRDŐÍV (DB.) LÉTSZÁM MINTA KÉRDŐÍV (DB.) LÉTSZÁM MINTA KÉRDŐÍV (DB.) LÉTSZÁM MINTA KÉRDŐÍV (DB.) LÉTSZÁM MINTA KÉRDŐÍV (DB.) LÉTSZÁM MINTA KÉRDŐÍV (DB.) LÉTSZÁM MINTA KÉRDŐÍV (DB.) LÉTSZÁM MINTA KÉRDŐÍV (DB.) LÉTSZÁM MINTA KÉRDŐÍV (DB.) LÉTSZÁM MINTA KÉRDŐÍV (DB.) A MINTA-TERVEZŐ MÁTRIX (RÉSZLET) Dia14. MINTA-TERVEZŐ MÁTRIX - AKTÍV HALLGATÓK ZSKF (N=925; Populáció=3953) Intézetek: 2. KMI 1. GVI 1. GVI 2. KMI 1. GVI 3. NPTI 1. GVI 3. NPTI 2. KMI 2. KMI Nemzetközi Gazdálkodási Kommunikáció 5. tanulmányok SZAKOK: Emberi és és Nemzetközi, nemzetk. 9. Szabad 10. Andragógia erőforrások, menedzsment médiatudomán gazdálkodás kapcsolatok 7. Pénzügy és 8. Politológia bölcsészet Szociológia BA HR BA BA y BA BA BA számvitel BA BA BA BA AKTÍV HALLGATÓK (a) Alap a1. Évfolyam évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam 1. évfolyam a1.a.a. nappali nő , , , , , , , ,6 1 SÚLYOK: 0, , , , , , , , , , a1.a.b. nappali férfi 9 2, , , , , , , , , ,4 1 SÚLYOK: 1, , , , , , , , , , a1.b.a. levelező nő , , , , ,1 8 SÚLYOK: 0, , , , , , , , , , a1.b.b. levelező férfi 16 3, , , , , ,3 3 SÚLYOK: 0, , , , , , , , , , a2. Évfolyam évfolyam 2. évfolyam 2. évfolyam 2. évfolyam 2. évfolyam 2. évfolyam 2. évfolyam 2. évfolyam 2. évfolyam 2. évfolyam a2.a.a. nappali nő 40 9, , , , , , , ,9 1 SÚLYOK: 1, , , , , , , , , , a2.a.b. nappali férfi 6 1, , , , , , , , , ,4 1 SÚLYOK: 1, , , , , , , , , , a2.b.a. levelező nő 36 8, , , , , ,3 8 SÚLYOK: 0, , , , , , , , , , a2.b.b. levelező férfi , , , , , , ,2 1 SÚLYOK: 1, , , , , , , , , ,

18 AZ ONLINE KÉRDŐÍVEK FEJLESZTÉSE (A MYSURVEY ) Dia15.

19 KOMPETENCIA-KÉRDÉSEK A K-DPR-K KÉRDŐÍVEKBEN: Kérjük, osztályozza az alábbi készségeket, kompetenciákat aszerint, hogy: (A) Mennyire van rájuk szükség a (leendő ) szakmája gyakorlásában! Az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon nagy mértékben szükséges ebben a szakmában; az 1-es azt, hogy egyáltalán nem szükséges. A közbülső értékekkel árnyalhatja véleményét. (0 NT/NV). (B) És mennyire rendelkezik velük Ön jelenleg! (rendelkezett velük végzésekor) Az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon nagy mértékben rendelkezik (rendelkezett) vele, az 1-es azt, hogy egyáltalán nem rendelkezik. A közbülső értékekkel árnyalhatja véleményét. (0 NT/NV) Kompetenciák: (A) Mennyire szükséges (leendő) szakmájához (B) Mennyire rendelkezik jelenleg (rendelkezett végzésekor) 01 Elméleti szaktudás, felkészültség Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban Innovatív készség, újító szellem Probléma-megoldási készség, leleményesség Nagy munkabírás, kitartás Beszédkészség Íráskészség, fogalmazási készség Kézügyesség Nyelvtudás Számítógép-ismeret, informatikai tudás Emberi konfliktusok kezelése Konfliktustűrés Együttműködés egy csapattal Megfelelő csapatszellem kialakítása Munkaszervezés Előrelátás, tervezőkészség Mások szakmai vezetése Mások irányítása, utasítása Gyakorlati szakismeret Tanulási képesség Precizitás, részletekre figyelés Időbeosztás Kritikai gondolkodás Önálló munkavégző képesség Alkalmazkodóképesség Koncentrációkészség, a figyelem összpontosítása Rendszerező gondolkodás, átlátóképesség Tolerancia, más nézetek tisztelete Fegyelem, szabályok követése Általános tájékozottság, műveltség Dia16.

20 ZSKF SPECIÁLIS KOMPETENCIA-HIÁNYOK : Mennyire rendelkezett az egyes kompetenciákkal végzésekor (aktívaknál: jelenleg ) MÍNUSZ mennyire szükségesek a (aktívaknál: leendő ) munkájához? A különbségek átlagértékei az ötfokozatú skálán. Szűrt. A munkáltatói és a végzett hallgatói VÉLEMÉNY- ELTÉRÉSEK, 16 kompetencia (Zárójelekben a számok: a munkáltatói és a végzett hallgatói vélemények eltérései arról, hogy mekkora a kompetencia-hiány ; az ábrán a 0 érték = nincs hiány, pontosan annyival rendelkeznek, amennyi szükséges lásd a nyilat.) (A végzett hallgatók közül csak azokat vontuk be a vizsgálatba, akiknek van vagy volt már az itt szerzett szakhoz kapcsolódó munkahelyük.) Munkáltatói és végzett hallgatói vélemény-eltérés pl. az Önálló munkavégző képesség 24-es kompetencia esetében: a munkáltatók szerint -0,87 a hiány, míg a végzett hallgatóknál csak -0,17 (e kettő között a különbség -0,70 pont az ötfokú skálán - ez az érték szerepel a zárójelben). Ugyanakkor a Mások szakmai vezetése 17-es kompetencia esetében a munkáltatók szerint túlképzés folyik a felsőoktatásban, mivel szerintük +0,40 ez esetben a többlet. A végzett hallgatók -0,11 hiányt észleltek (a különbség +0,51 pont), míg az aktív hallgatók szerint -0,58 pont a pótlandó hiány. 30 Általános tájékozottság, műveltség (+0,08) 17 Mások szakmai vezetése (+0,51) 18 Mások irányítása, utasítása (+0,58) 12 Konfliktustűrés (+0,01) 24 Önálló munkavégző képesség (-0,70) 0,75 0,50 0,25 0,00-0,25-0,50-0,75-1,00-1,25-1,50-1,75 07 Íráskészség, fogalmazási készség (-0,63) 13 Együttműködés egy csapattal (-0,59) 04 Probléma-megoldási készség, lelemény. (-0,58) Dia Nagy munkabírás, kitartás (-0,53) 01 Elméleti szaktudás, felkészültség (-0,10) 16 Előrelátás, tervezőkészség (-0,48) 22 Időbeosztás (-0,39) 20 Tanulási képesség (-0,46) 06 Beszédkészség (-0,39) 02 Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban (-0,40) 09 Nyelvtudás (-0,46) Munkáltatók (N=205) Végzett hallgatók (munkavállalók) (N=231) Aktív hallgatók (N=497) Forrás: Munkáltatók, aktív és végzett hallgatók online vizsgálata, ZSKF Ősz. ZSKF TKK

21 (A) MENNYIRE SZÜKSÉGESEK AZ EGYES KOMPETENCIÁK? (ÁTLAGÉRTÉKEK AZ ÖTFOKÚ SKÁLÁN) Dia17a. 3,80 17 Mások szakmai vezetése 3,15 2,11 4,59 24 Önálló munkavégző képesség 4,52 4,37 4,34 30 Általános tájékozottság, műveltség 4,11 3,94 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Aktív hallgatók (N=497) Végzett hallgatók (N=231) Munkáltatók (N=205) Forrás: Munkáltatók, aktív és végzett hallgatók online vizsgálata, ZSKF Ősz. ZSKF TKK

22 (B) MENNYIRE RENDELKEZNEK VELÜK? (ÁTLAGÉRTÉKEK AZ ÖTFOKÚ SKÁLÁN) Dia17b. 3,22 17 Mások szakmai vezetése 3,04 2,65 4,19 24 Önálló munkavégző képesség 4,34 3,50 3,92 30 Általános tájékozottság, műveltség 4,00 3,90 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Aktív hallgatók (N=497) Végzett hallgatók (N=488) Munkáltatók (N=205) Forrás: Munkáltatók, aktív és végzett hallgatók online vizsgálata, ZSKF Ősz. ZSKF TKK

23 (C) A RENDELKEZIK ÉS A SZÜKSÉGES KÜLÖNBSÉGE (ÁTLAGÉRTÉKEK AZ ÖTFOKÚ SKÁLÁN) Dia17c. -0,58 17 Mások szakmai vezetése -0,11 0,54-0,40 24 Önálló munkavégző képesség -0,17-0,87-0,42 30 Általános tájékozottság, műveltség -0,11-0,03-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 Aktív hallgatók (N=497) Végzett hallgatók (N=231) Munkáltatók (N=205) Forrás: Munkáltatók, aktív és végzett hallgatók online vizsgálata, ZSKF Ősz. ZSKF TKK

24 A ZSKF DPR KUTATÁS-SOROZATÁNAK 1. Végzett hallgatók I. év II. év Kompetenciák Kompetenciák. Visszacsatolás Alumni Karrier SÉMÁJA Szenátus PR- Marketing 2. Munkáltatók I. év II. év Kompetenciák Visszacsatolás. Kapcsolatok Kapcsolatok Dia18a. 3. Aktív hallgatók I. év II. év Kompetenciák Elégedettség. Visszacsatolás 4. Oktatók I. év II. év Modellről Visszacsatolás. Kapcsolatok 5. Leendő hallgatók I. év II. év Modellről Modellről Marketing Marketing

25 1. Aktív hallgató PÁRBESZÉD MODELLJÉNEK I. év II. év Kompetencia Elégedettség Visszacsatolás Dia18b. 2. Végzett hallgató 3. Munkáltató Kompetencia Kompetencia Eredmények Kompetencia Visszacsatolás Visszacsatolás Kapcsolat Eredmények 4. Oktató 5. Leendő hallgató - Marketing - Alumni - Karrier - Kapcsolatok ZSKF Szenátus VIR TO HÖK

26 A DPR KUTATÁS-SOROZAT STÁB -JA A menedzsment tagjai: rektor, elnök, kancellár, főtitkár, intézetvezetők; szerepe: stratégiai döntések; kapcsolat formája: "Szenátusi beszámoló (tavasz ősz); Az intézményi kutatók; (ANNYE, AVKF, WJLF, ZSKF), a kapcsolat formái: rendszeres megbeszélések, együttes fókuszcsoport (tavasz ősz); A belső szakértők: folyamatos konzultáció (a) karrier-iroda, (b) alumni, (c) marketing, (d) tehetséggondozás, (e) számítástechnika (f) hallgatói önkormányzat, (g) aktív hallgatók, (h) végzett hallgatók; A külső szakértők: (a) belföldi: Educatio, szakmai fórumok, továbbképzések; (b) külföldi: Kassel, Ljubljana, Nyitra, Nagyvárad.

27 A DPR KUTATÁS-SOROZAT SZEREPLŐI ÉS A KUTATÁSOK 1. Az aktív hallgatók (összes aktív jogviszonyban lévő); kutatási témák (központi és saját kérdések): alapvető jellemzőik, ambícióik, elégedettségük az intézményi feltételekkel (egyik évben), kompetencia-megítélésük (másik évben), speciális kérdések; vizsgálati eszközök: online (telefonos interjúval kombinált) kérdőív évente tavasszal; a minta reprezentativitása: nemre, szakra, tagozatra, évfolyamra (súlyozással); elérés: legalább 15% ( A ); A végzett hallgatók 1. (legalább abszolutóriumot szereztek a ZSKF-en legalább egy szakból); kutatási témák (központi és saját kérdések): alapvető jellemzőik, elégedettségük a főiskolával, munkahelykeresés, elhelyezkedés, elégedettség, jövedelem, kötődés az intézményükhöz, kompetencia-megítélésük; vizsgálati eszközök: online (telefonos interjúval kombinált) kérdőív évente tavasszal; a minta reprezentativitása: nemre, szakra, tagozatra, végzés évére (súlyozással) - évente más három évfolyam (2010-ben: évfolyamok; ben: évfolyamok); elérés: legalább 15% ( V1 ); A végzett hallgatók 2. (legalább abszolutóriumot szereztek a ZSKF-en legalább egy szakból); kutatási témák (saját kérdések): alapvető jellemzőik, elégedettségük a főiskolával, munkahelykeresés, elhelyezkedés, elégedettség, jövedelem, kötődés az intézményükhöz; vizsgálati eszközök: személyes kérdezés kérdőívvel háromévente ősszel; a minta reprezentativitása: nemre, szakra, tagozatra, végzés évére (súlyozással) - háromévente más három évfolyam (2010-ben: ); elérés: legalább 15% ( V2 );

28 A DPR KUTATÁS-SOROZAT SZEREPLŐI ÉS A KUTATÁSOK 2. A munkáltatók (legalább egy pályakezdő végzettünk alkalmazása végzettségének megfelelő munkakörben); kutatási témák: alapvető jellemzők, fejlesztési elképzelések, kompetenciák megítélése (egyik évben); kompetencia-eredmények megítélése, együttműködés lehetőségei (másik évben); vizsgálati eszközök: online telefonos vizsgálat évente ősszel; elérés: legalább 200 szak szerinti visszajelzés ( M ); Az oktatók (a ZSKF főállású oktatói, szakvezetők); kutatási témák: a koncepció bemutatása, véleményezése (első alkalom); a kompetencia-eredmények értékelése, visszacsatolásuk lehetősége az oktatásba (minden év tavaszán); a visszacsatolás tapasztalatai, a munkáltatói kapcsolatok lehetőségei (minden év őszén); vizsgálati eszközök: személyes mélyinterjú; elérés: minden szak vezetője ( O ); A leendő hallgatók (magyar állampolgárok továbbtanulási szándékkal BA vagy MA szinten, OKJ-s képzésen érettségivel vagy diplomával a Központi Régióban laknak); kutatási témák: alapvető jellemzőik, továbbtanulási szándékok, információ-források, a ZSKF ismertsége, a DPR egyes eredményeinek megítélése, speciális marketing-kérdések; vizsgálati eszköz: személyes kérdőíves kérdezés a Sziget-fesztivál résztvevői körében évente nyáron; a minta reprezentativitása: "tér-idő kvóta" véletlen sétával; elérés: legalább 400 fő ( L ); Az összesített oktatási fókuszcsoport (aktív és végzett hallgatók, munkáltatók, oktatók, kutatók); kutatási témák: eredmények értékelése, a visszacsatolás tapasztalatai az oktatásban, az együttműködés lehetőségei a munkáltatókkal; vizsgálati eszköz: fókuszcsoport moderátorral évente ősszel; szakértői minta ( A-V-M-O- K ); Kiegészítő kutatások: (1) elsőéves aktív hallgatók ankétszerű kérdezése 2010, (2) munkáltatói mélyinterjúk (3) in-hall teszt a Sziget-fesztiválon (4) oktatói teljesítmény- és terhelésmérés (5) oktatói-dolgozói elégedettség-mérés (6) elsőéves aktív hallgatók ankétszerű kérdezése 2012.

29 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK K-DPR-K (Tervek K-DPR-K ) Dia ÖSSZ- SZESEN Hallgatói motivációs vizsgálatok (online) a. Végzős illetve végzett hallgatók pályakövetése (online) b. Végzős, illetve végzett hallgatók pályakövetése (Face-to-Face) 1.3. Munkáltatói vizsgálatok (online) 1.4.a. Oktatói vizsgálatok (mélyinterjúk) 1.4.b. Oktatási vizsgálatok (Fókuszcsoportok) Sziget-kutatások ÖSSZESEN

30 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK K-DPR-K (Tények a ZSKF-en ) Dia Hallgatói motivációs vizsgálatok (online) 1.2. a. Végzős illetve végzett hallgatók pályakövetése (online) 1.2.b. Végzős, illetve végzett hallgatók pályakövetése (Face-to-Face) 1.3. Munkáltatói vizsgálatok (online) 1.4.a. Oktatói vizsgálatok (mélyinterjúk) 1.4.b. Oktatási vizsgálatok (Fókuszcsoportok) 1.5. Sziget-kutatások (elkészült: 3531 fős populációból 3192 fő elérése (90,4%) - ebből 497 fő válaszolt (15,6%) (elkészült: 2947 fős populációból 2661 fő elérése (90,3%) - ebből 488 fő válaszolt (18,3%) Elkészült 15 oktatói mélyinterjú. (Terv: 15) Elkészült 1 intézményi és 1 közös fókuszcsoport (elkészült: 3642 fős populációból 3380 fő elérése (92,8%) ebből 600 fő válaszolt (17,8%) (elkészült 2444 fős populációból 2234 (91,4%) - ebből 372 fő válaszolt (16,7%) Tervezett: tényleges: populáció ( ): 2798 fő minta: 420 kérdőív (15,01%) direkt megkereséssel. Tervezett: tényleges: Elkészült 87 munkáltatói előinterjú és 205 telefonos interjú. (Terv: 200) Tervezett: tényleges: Elkészült 15 oktatói mélyinterjú. (Terv: 15) Tervezett: tényleges: Elkészült 1 intézményi és 1 közös fókuszcsoport Elkészült 449 kérdőíves interjú (Terv: 400) Elkészült 416 kérdőíves interjú (Terv: 400)

31 A KUTATÁSOK FOLYAMAT-ÁBRÁJA 2. (EREDMÉNYEK; DIA ) Dia21. Dia23. Dia26. Dia28. Dia30. Dia22. Dia25. Dia29. Dia31. Dia24. Dia27.

32 AKTÍV HALLGATÓK 2009: ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLAT (ELŐVIZSGÁLAT 1.) 27) kulturált, igényes környezet, szép épület 04) az oktatás feltételeinek magas szintű biztosítása 01) az oktatás magas színvonala, jól felkészült tanárok (*) 18) jó tanár-diák viszony 20) jó jegyzetellátás, oktatási segédanyagokhoz való hozzájutás lehetősége 07) jó elektronikus ügyintézés (*) 15) megalapozott tudással lehet diplomát szerezni (*) 03) érdekes, élvezetes órák (*) 4,11 4,14 4,12 4,13 3,85 4,03 3,88 3,79 3,85 3,77 3,71 3,75 3,85 3,54 3,74 3,70 3,43 3,61 3,68 3,34 3,55 4,52 4,54 4,52 Dia21. 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 levelező nappali Összesen Forrás: Hallgatói elégedettség-vizsgálatok, ZSKF ZSKF TKK december (N=925)

33 ELSŐÉVESEK 2010: MILYENNEK TARTJA A ZSKF HÍRNEVÉT? (ELŐVIZSGÁLAT 2.) Dia22. Összesen 1,4% 9,4% 48,6% 32,4% 4,1% 4,1% levelező 1,0% 5,3% 44,2% 38,5% 5,3% 5,6% nappali 2,1% 15,9% 55,6% 22,8% 2,1% 1,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sokkal rosszabb az átlagnál rosszabb az átlagnál átlagos jobb az átlagnál sokkal jobb az átlagnál NT/NV Forrás: Elsőéves vizsgálat, ZSKF ZSKF TKK (N=489)

34 AKTÍVAK 2010: A DIPLOMA MEGSZERZÉSE UTÁN AZON A SZAKTERÜLETEN SZERETNE DOLGOZNI, AMIN JELENLEG TANUL? - SZAKONKÉNT (%) Dia23. Andragógia BA 1,5% 51,5% 38,2% 8,8% Emberi erőforrások BA,0% 75,9% 22,4% 1,7% Gazdálkodási és menedzsment BA,0% 67,5% 27,5% 5,0% Kommunikáció és médiatudomány,9% 51,8% 43,9% 3,5% Nemzetközi tanulmányok BA,0% 63,5% 27,0% 9,5% Nemzetközi gazdálkodás BA,0% 63,2% 36,8%,0% Pénzügy és számvitel BA,0% 86,4% 13,6%,0% Politológia BA,0% 54,5% 36,4% 9,1% Szabad bölcsészet BA,0% 55,3% 31,6% 13,2% Szociológia BA,0% 55,6% 38,9% 5,6% Összes MA,0% 45,5% 54,5%,0% Összesen,3% 61,2% 33,0% 5,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% NT/NV Igen, ezen a szakterületen Nem, de a szakterülethez közeli pályán Nem, teljesen más szakterületen Forrás: Aktív hallgatói online vizsgálatok, ZSKF Tavasz. ZSKF TKK (N=497)

35 VÉGZETTEK 2010: ÖN HOGYAN GONDOL VISSZA A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLÁRA? (%) Dia24. A főiskolával kapcsolatban döntően pozitív élményeim vannak, nagyon szívesen gondolok vissza a diákéveimre. 37,8 A főiskolával kapcsolatban nagyrészt pozitív, kisebb részt negatív élményeim vannak, összességében inkább szívesen gondolok vissza a diákéveimre. 43,0 A főiskolával kapcsolatban igen vegyes, pozitív és negatív élményeim is vannak, ezért eléggé vegyesek az érzéseim is a diákévekkel kapcsolatban. 12,9 A főiskolával kapcsolatban nincsenek különösebb élményeim, inkább semleges érzésekkel gondolok vissza a diákéveimre. A főiskolával kapcsolatban nagyrészt negatív, kisebb részt pozitív élményeim vannak, inkább kevésbé szívesen gondolok vissza a diákéveimre. 1,6 1,7 NT/NV 2,9,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Forrás: Végzett hallgatói online vizsgálatok, ZSKF Tavasz. ZSKF TKK (N=432)

36 SZÁMODRA MENNYIRE VONZÓ EGY OLYAN FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY, AMELY ALKALMAZZA EZT A MODELLT? Sziget CÉLCSOPORT BONTÁSBAN (%; ÖSSZEVONT ÖTFOKÚ SKÁLA) Dia25. hallgató továbbtanuló 18,6% 17,4% 64,0%,0% középiskolás továbbtanuló 11,3% 19,4% 69,4%,0% más csoportok 17,3% 25,2% 53,5% 4,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% egyáltalán nem - inkább nem (1+2) talán igen, talán nem (3) inkább igen - biztosan igen (4+5) NT/NV Forrás: Sziget-kutatás ZSKF TKK (N=449)

37 A 2010-ES SZIGET-KUTATÁS STÁBJA

38 A MUNKÁLTATÓK VÉLEMÉNYE A VÉGZETT HALLGATÓKRÓL, ILLETVE A KÉPZÉSÜKRŐL (%) Dia26. a) Mennyire ítéli meg korszerűnek a belépő pályakezdő (SZAK) munkatársak képzése során megszerzett szaktudását? (ÁTLAG: 3,53) 0,6 5,3 34,7 34,1 8,2 17,1 b) Milyennek ítéli meg a belépő pályakezdő (SZAK) munkatársak nem szakmai (általános) tudása hasznosíthatóságát? (ÁTLAG: 3,46) 0 4,1 42,9 34,1 4,7 14,2 c) Milyennek ítéli meg a belépő pályakezdő (SZAK) munkatársak gyakorlati képzettségének minőségét? (ÁTLAG: 3,05) 0,6 15,3 53,5 16,5 2,4 11,7 d) Megítélése szerint a (SZAK) képzése milyen mértékben alapozta meg a belépő pályakezdő munkatársaknak a sikeres szakmai pályakezdését? (ÁTLAG: 3,64),6 2,4 28,8 32,4 8,8 27 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 egyáltalán nem elégedett teljes mértékben elégedett NT/NV Forrás: Munkáltatók online vizsgálatok, ZSKF Ősz. ZSKF TKK (N=205)

39 AKTÍVAK : MENNYIRE FONTOSAK AZ EGYES TÉNYEZŐK? Dia27. 01) az oktatás magas színvonala, jól felkészült tanárok 4,85 4,95 11) jó elhelyezkedési lehetőséget biztosítson az itt szerzett diploma 4,67 4,78 02) gyakorlatorientált, praktikus oktatás 4,64 4,76 08) segítse a megfelelő információkhoz jutást 4,69 4,75 07) jó elektronikus ügyintézést biztosítson 4,56 4,71 20) jó jegyzetellátás, oktatási segédanyagokhoz való hozzájutás lehetősége 03) érdekes, élvezetes órák 4,60 4,70 4,69 4,71 15) megalapozott tudással lehessen diplomát szerezni 4,54 4, ,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 Forrás: Hallgatói elégedettség-vizsgálatok, ZSKF 2009 és ZSKF TKK; december ( N=925) és május (N=600)

40 AKTÍV HALLGATÓK 2011: A KÜLÖNBÖZŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZEHANGOLÁSA A TANULMÁNYI KÖVETELMÉNYEKKEL JAVÍTHATÓ-E ÖN SZERINT AZZAL, HOGY A NAPPALI TAGOZATOSOK SZÁMÁRA: egyéb megoldás; 5,8 Dia28. öt nap azonos napszakjaira tennénk az óráikat; 29,3 három napra csoportosítanánk az óráikat; 64,9 Forrás: Hallgatói elégedettség-vizsgálatok, ZSKF ZSKF TKK május (N=600)

41 VÉGZETT HALLGATÓK 2011: ÉRDEKLI-E ÖNT A PÁRBESZÉD-MODELL? Dia29. NT/NV; 16,6 igen; 52,2 nem; 31,2 Forrás: Végzett hallgatók vizsgálata, ZSKF ZSKF TKK június (N=372)

42 SZÁMODRA MENNYIRE VONZÓ EGY OLYAN FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY, AMELY ALKALMAZZA EZT AZ INKUBÁTOR-HÁZAT? Sziget CÉLCSOPORT BONTÁSBAN (%; ÖSSZEVONT ÖTFOKÚ SKÁLA) Dia30. továbbtanul (leendő),0% 1,6% diplomával 14,3% 84,1% továbbtanul 1,3% 5,3% középfokról 14,5% 78,9% más csoportok,0% 6,9% 19,0% 74,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% NT/NV egyáltalán nem vonzó - inkább nem vonzó (1+2) részben vonzó, részben nem (3) inkább vonzó - nagyon vonzó (4+5) Forrás: Sziget-kutatás ZSKF TKK (N=419)

43 MUNKÁLTATÓ 2011: AZ ALÁBBIAK KÖZÜL MILYEN FORMÁBAN TUDNÁ ELKÉPZELNI A JÖVŐBEN A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLÁVAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉST? OSZTÁLYOZZON: MENNYIRE VALÓSZÍNŰ! Dia31. Szakdolgozati témavezetés 51,5% 20,5% 18,5% 9,5% Részvétel óraadóként az oktatásunkban 48,5% 14,0% 33,5% 4,0% Együttműködés a cégen belüli kutatásban 56,0% 16,5% 18,0% 9,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% egyáltalán nem - inkább nem (1+2) talán igen, talán nem (3) inkább igen - biztosan igen (4+5) NT/NV Forrás: Munkáltatói vizsgálatok 2011 Ősz. ZSKF TKK (N=200)

44 III. A ZSKF DPR KUTATÁSOK LEGFONTOSABB HOZADÉKAI A ZSKF Társadalomtudományi Kutatóközpont kiadványsorozatai: ZSKF TKK Füzetek : A DPR vizsgálatokhoz kapcsolódó kutatási eredményekből született műhelytanulmányok (a L Harmattan Könyvkiadóval közösen gondozott, ISSN és ISBN számokkal ellátott, lektorált önálló tudományos publikációk). Különleges lehetőséget biztosít a sorozat a ZSKF oktatói, a partner intézmények oktatói és a hallgatók számára tudományos tanulmányaik, hivatalos publikálására. Eddig megjelent kötetek (DIA 32.): (1) Kabai Imre: A diplomás pályakövető rendszer kutatásainak módszertana. (2) Kabai Imre: Hogyan alakul a diplomások életútja? (3) Kabai Imre Burkovics Éva: A műszaki szakmai képzés végzett tanulóinak és munkáltatóinak a vizsgálata. (4) Kabai Imre Kabainé Tóth Klára: A diplomás pályakövető adatfelvételek válaszadói motivációs vizsgálata. (5) Laki Ildikó Kabai Imre: Fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi integrálódásának esélyei és lehetőségei a mai Magyarországon. (6) Makó Ferenc: A magyar szakképzési rendszer fejlesztése. (7) Tóth Flóra Ádám Zsuzsanna Grajczjár István: Beválás a munkaerőpiacon. A posztfordi-neofordi hibrid rendszer munkavállalókra gyakorolt hatása. (8) Szabó Szilvia: Kompetenciák a gyakorlatban hallgatói és munkáltatói szemmel. (9) Kabai Imre Krisztián Viktor Schottner Krisztina: Aktív és végzett hallgatók a ZSKF-en. Diplomás pályakövető kutatások (10) Kabai Imre Krisztián Viktor: Sziget-kutatás (11) Krisztián Viktor: A Diplomás Pályakövető Kutatások Mintatervező Rendszere. (12) Goór Judit - Kenéz Anikó: Végzett hallgatók kérdőíves vizsgálata. (13) Kabainé Tóth Klára: Oktatói mélyinterjúk (14) Havasi Éva- Kabai Imre: A Diplomás Pályakövető Rendszer eredményeiből ZSKF TKK Könyvek : A DPR vizsgálatokhoz kapcsolódó kutatási eredmények összefoglaló kötetei (a L Harmattan Könyvkiadóval közösen gondozott, ISSN és ISBN számokkal ellátott, lektorált könyvek). Szintén kivételes lehetőséget biztosít a sorozat a ZSKF oktatói, hallgatói számára. Eddig megjelent kötetek: (1) Kabai Imre et al. (szerk): Mi lesz velünk a diploma után? Diákkötet a között 5 felsőoktatási intézmény végzett hallgatói körében készített személyes kérdőíves adatfelvétel eredményeiről. A kutatást 180 ZSKF-es hallgató készítette másfél éven keresztül mintegy 2 ezer kérdőíves interjú alapján, a kötetet 21 hallgatónk írta és szerkesztette (tanári segítséggel). (2007) (2) Havasi Éva: Kompetencián innen és túl. Összefoglaló kötet a ZSKF 2009 és között lefolytatott DPR kutatásairól. (2011) A ZSKF Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatásaiból született egyéb tudományos publikációk: (1) Kabai Imre: Társadalmi rétegződés és életesemények. Új Mandátum Könyvkiadó, Bp A könyv a posztadoleszcens jelenségek szociológiai elemzése, egy speciális rétegződés-modell módszertani kidolgozását ismerteti és egy konkrét vizsgálati adatbázison bemutatja az empirikus modell konkrét alkalmazását. (2) Somlai Péter Bognár Virág Tóth Olga Kabai Imre: Új ifjúság. Napvilág Kiadó Bp. (2007). A tanulmánykötet a magyar posztadoleszcencia-kutatások egyfajta összegzését kínálja. (3) Somlai Péter et al: (szerk.): Látás-viszonyok. Pallas Kiadó, Bp. (2009) A kötetben szerepel Kabai Imre tanulmánya, amelyben mintegy ötven korosztályon belül vizsgálja az életesemények, a posztadoleszcens jelenségek alakulását. (DIA 33.). A Diákkötet alapjául szolgáló adatbázison mutatja be a szerző a normalizált és a posztadoleszcens életutak alakulásának különbségeit 25 éves korig (DIA )

45 A ZSKF TKK FÜZETEK (OKTATÓI HALLGATÓI KÖZÖS PUBLIKÁCIÓK) Dia32.

46 A ZSKF DPR KUTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK Dia33.

47 PÁRKAPCSOLAT IDŐSEBB LEVELEZŐN VÉGZETTEK (SZÁZALÉK) Dia év 16,1 21,5 55,1 5,9 1,4 24. év 23,4 22,6 48,1 5,3 0,6 23. év 32,1 20,2 42,6 4,7 0,4 22. év 39,9 18,9 37,6 3,20,4 21. év ,6 2,20,2 20. év 61 15,2 21,6 20,2 19. év 78 12,2 9,1 0,7 0,2 18. év 88,8 6,9 3,6 0, év 16. év 15. év 14. év 97,3 99, ,3 0,4 0 0, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Még nem volt partnere Már élt partnerkapcsolatban Már élt házasságban Már veszített el partnerét Új kapcsolatba lépett ZSKF TKK Végzett hallgatók vizsgálata (N= 303)

48 PÁRKAPCSOLAT NAPPALI TAGOZATOS FIATAL NŐK (SZÁZALÉK) Dia év 37,8 46,6 13,8 1,4 0,4 24. év 49,1 38,5 11,3 1, év 60,1 33,6 5,3 1, év 71,7 24 3,5 0, év 79,9 19,1 1, év 84,5 15,2 0, év 91,1 8, év 17. év 16. év 15. év 14. év 95,7 98,2 98, ,3 0 1,8 0 1, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Még nem volt partnere Már élt partnerkapcsolatban Már élt házasságban Már veszített el partnerét Új kapcsolatba lépett ZSKF TKK Végzett hallgatók vizsgálata (N=283)

49 PÁRKAPCSOLAT NAPPALI TAGOZATOS FIATAL FÉRFIAK (SZÁZALÉK) Dia év 57,8 37,3 4,1 0, év 67,4 30,3 1,8 0, év 74,8 22,9 1,8 0, év 79,1 20,1 0,5 0, év 84 15,2 0,5 0,3 20. év 91,5 5, év 94,6 5, év 17. év 16. év 15. év 14. év 96,7 99,7 99, ,3 0 0,3 0 0, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Még nem volt partnere Már élt partnerkapcsolatban Már élt házasságban Már veszített el partnerét Új kapcsolatba lépett ZSKF TKK Végzett hallgatók vizsgálata (N= 389)

50 IV. A ZSKF DPR KUTATÁSOK LEGFONTOSABB KÍSÉRLETEI Az inkubátorház-modell kísérleti vizsgálata: A Sziget-kutatás keretein belül vizsgáltuk azt az elképzelésünket, hogyan lehetne intézményesíteni a ZSKF és más felsőoktatási intézmények kapcsolatépítését a munkáltatókkal. Egy olyan intézmény kiépítését kezdtük meg 2011-ben, amely szolgáltatásokat biztosít a Karrier Centrumokon belül a hallgatóknak, oktatóknak, végzett hallgatóknak (a munkavállalóknak) és a munkáltatóknak egyaránt. A vizsgálat az egyes szolgáltatások vonzerejét kutatta a leendő hallgatók körében. (DIA 37.) A párbeszéd-modellünk marketing kommunikációs kísérletei: Szintén a Sziget-kutatás során egy speciális in-hall teszt keretein belül azt vizsgáltuk, hogy a párbeszéd-modellünk hogyan kommunikálható a leghatékonyabban a nyilvánosság felé. Egy 5 perces promóciós klip keretein belül mutattuk be modellünk lényegét, majd arra kértük megkérdezetteinket ( a két legfontosabb célcsoportunk tagjait: a gimnáziumi érettségivel, illetve diplomával továbbtanulni szándékozókat, hogy értékeljék promóciós tevékenységünket, tegyenek javaslatokat hatékonyságának növelése érdekében. (DIA 38.) Kompetencia-összehasonlító kísérletek : A konzorciumi kutatás-sorozatunk eredményeként több intézményben is elkészültek az aktív, végzett hallgatóink ( a munkavállalók) és a munkáltatók kompetencia-kérdőívei alapján a pókháló-ábrák. Ezek intézmények közötti összehasonlítása különleges hozadékokkal járt. A ZSKF és a WJLF kompetencia-adatainak összevetése nyilvánvalóvá tette egyrészt a kutatási technikánk relevanciáját, másrészt az egyes felsőoktatási intézmények képzési specifikumait. (DIA 39.) Oktatói DPR segédanyag elektronikus formában és munkáltatói visszajelzések a kapcsolat lehetséges formáiról: Minden szak vezető oktatója megkapja azt az oktatói segédanyagot elektronikus formában, amely alkalmas arra, hogy az órákon perc keretében a ZSKF oktatói bemutassák a párbeszéd-modellünk lényegét, legfontosabb eredményeit, majd ezek kapcsán elbeszélgessenek a hallgatókkal a képzésünk olyan átalakításáról, amely jobban szolgálja a végzett hallgatóink sikeres bekapcsolódását a munka világába (5 perces ismertető klip, néhány alapvető kompetencia-adat a vizsgálati eredményeinkből). (DIA 40A.). További segédanyag: a munkáltatóktól visszaérkező jelzések arra vonatkozóan, hogy az általunk megadott 12 együttműködési lehetőségről mi a véleményük (DIA 40B.). Speciális többdimenziós elemzések a ZSKF menedzsmentje és vezető oktatói részére: Az adatok összefüggéseinek többdimenziós vizsgálatait végeztük el (az SPSS segítségével klaszter- és faktoranalízist, teljes faktoriális modelleket készítettünk el) a ZSKF menedzsmentje, vezető oktatói számára. A bemutatókon pl. a szenátusi beszámolókon felhívtuk a figyelmet az adatok mögött rejlő többdimenziós összefüggések jelentőségére. Egyik alkalommal beszéltünk a minta összetételének többdimenziós torzításairól, a reprezentativitás jelentőségéről (DIA 41.), másik alkalommal az elégedettségi mutatók sajátos viselkedéséről az egyes szakok szerinti elégedettség alakulása kapcsán: felhívtuk a figyelmet a szakok specifikus demográfiai összetételére és ezek hatására az elégedettség alakulása kapcsán (vannak könnyebben és nehezebben oktatható szakok) (DIA )

51 Sziget Milyen szolgáltatásokra van szükség az Inkubátor-házban szakmai gyakorlati helyek megtalálásának segítése 1,4 2,6 6,5 21,4 66,3 1,8 ismeretek az állásinterjúról 2,4 4,6 14, ,9 0,9 munkavállalói készségek fejlesztése 1,4 2,6 10,8 33,2 51,2 0,8 tanulmányi információnyújtás továbbtanuláshoz 2,93, ,5 47,6 0,9 ismeretek az önéletrajz írásáról 5,8 8,4 13,7 25,7 45,2 1,2 innovatív ötletek sikeres megvalósításának segítése ( inkubáció ) 2,44,6 19, ,6 1,7 vállalkozói készségek fejlesztése 2,25,3 20,4 31,5 39,2 1,4 0% 25% 50% 75% 100% 1 erre egyáltalán nincs szüksége egy hallgatónak erre nagyon nagy szükség van NT/NV Forrás: Sziget-kutatás ZSKF TKK (N=419) Dia37.

52 MEGÚJÍTHATÓ-E A FELSŐOKTATÁS? MIRE JÓ A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER FELSŐFOKON? EDDIG az oktatási intézmények olyan üzemek voltak, amelyek nem csak maguk értékesítették a terméküket, hanem ezt tegyük hozzá: felelőtlenül rábízták a végzett tanulóikra, hallgatóikra is! Mi a Diplomás Pályakövető Rendszer keretein belül ezen változtatni kívánunk! A KUTATÁS-SOROZATUNK ALAPKONCEPCIÓJA, MODELLJE: A évi Felsőoktatási törvény kötelezően előírja minden egyetem, főiskola számára, hogy kövessék nyomon a végzett hallgatóik sorsát: kérdezzék meg őket, hogyan boldogulnak a munka világában! Ezt nevezzük Diplomás Pályakövető Rendszernek. Mi ezt TOVÁBBFEJLESZTETTÜK és ennek keretein belül az egyes szakok/szakmák/hivatások jellegzetességeit vizsgáljuk a kompetenciák nyelvén (online kérdőíveink segítségével). Megkeressük volt hallgatóinkat (a munkavállalókat), munkáltatóikat, megkérdezzük az adott szakmához/hivatáshoz SZÜKSÉGES készségeket, kompetenciákat (30 kompetencia esetében egy ötfokú skálát alkalmazunk); majd rákérdezünk arra is, hogy milyen mértékben RENDELKEZNEK ezekkel a kompetenciákkal a végzettjeink. Hasonló módon megkérdezzük aktív hallgatóinkat is: mit gondolnak leendő hivatásuk gyakorlásához milyen mértékben van szükség az egyes kompetenciákra, illetve jelenleg milyen mértékben rendelkeznek ezekkel. AZ EREDMÉNYEKET VISSZACSATOLJUK A FELSŐOKTATÁSBA: Megismertetjük az oktatókkal a kutatási eredményeket, felhívjuk a figyelmüket, mire kell különösebb hangsúlyt fektetni az oktatásban, hogy a végzettjeink jobban beváljanak, sikeresebben elhelyezkedjenek a munka világában. De bemutatjuk eredményeinket az aktív, a volt hallgatóinknak és munkáltatóiknak is. Megbeszéljük velük (egyfajta PÁRBESZÉDET FOLYTATUNK ), valójában mi is akadályozza a felsőoktatásunk hatékonyságát, kikérjük véleményüket, tanácsaikat, mit kell másképpen csinálnunk, hogy elháruljanak az akadályok végzettjeink karrierje elől. Az Interneten a leendő hallgatóink is megismerkedhetnek a modellünkkel, elképzeléseinkkel és eredményeinkkel. E MODELL KERETEIN BELÜL TEHÁT AZT KÍNÁLJUK HALLGATÓINKNAK, HOGY A MI INTÉZMÉNYEINKBEN ÚGY KÉSZÜLHETNEK LEENDŐ HIVATÁSUKRA, HOGY ISMERIK A MUNKÁLTATÓK ELVÁRÁSAIT ÉS A TANÁRAIK IS ENNEK TUDATÁBAN OKTATJÁK ŐKET. TAKÁCS NÓRA (ORIGO, TV2 - ZSKF) A MODELL KIDOLGOZÓI ÉS ALKALMAZÓI (EGY TÁMOP PÁLYÁZAT KERETEIN BELÜL): A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA (ZSKF) ÉS PARTNEREI: ANDRÁSSY GYULA BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEM (ANNYE); APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA (AVKF); Dia38. WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA (WJLF).

53 WJLF SPECIÁLIS KOMPETENCIA-HIÁNYOK ÉS -TÖBBLETEK: Mennyire rendelkezett az egyes kompetenciákkal végzésekor (aktívaknál: jelenleg ) MÍNUSZ mennyire szükségesek a (aktívaknál: leendő ) munkájához? A különbségek átlagértékei az ötfokozatú skálán. Szűrt. A munkáltatói és a végzett hallgatói VÉLEMÉNY-ELTÉRÉSEK, 16 kompetencia (Zárójelekben a számok: a munkáltatói és a végzett hallgatói vélemények eltérései arról, hogy mekkora a kompetencia-hiány ; az ábrán a 0 érték = nincs hiány pontosan annyival rendelkeznek, amennyi szükséges (a nyiíl) Az egyes kompetenciák megnevezései utáni zárójeles számok: a munkáltatók és a végzett hallgatók vélemény-különbsége. Pl. az (03) Innovatív készség, újító szellem esetében a végzett hallgatók -0,21 hiányt érzékeltek, míg a munkáltatók -1,44 et az ötfokú skálán; a kettő különbsége: -1,23. Vagy a (18) Mások irányítása, utasítása esetében a végzettek -0,19 hiányt érzékeltek, míg a munkáltatók szerint ebből a szempontból túlképzettek (+0,46 pont) a kettő különbsége: +0,65 az ötfokú skálán. 18 Mások irányítása, utasítása (+0,65) 17 Mások szakmai vezetése (+0,37) 29 Fegyelem, szabályok követése (- 0,43) 28 Tolerancia, más nézetek tisztelete (-0,50) 03 Innovatív készség, újító szellem (-1,23) 0,50 0,25 0,00-0,25-0,50-0,75-1,00-1,25-1,50-1,75 27 Rendszerező gondolkodás, átlátóképesség (-0,85) 07 Íráskészség, fogalmazási készség (-0,81) 05 Nagy munkabírás, kitartás (-0,64) 06 Beszédkészség (-0,62) Dia Emberi konfliktusok kezelése (-0,52) 24 Önálló munkavégző képesség (-0,61) 10 Számítógép-ismeret, informatikai tudás (-0,54) 16 Előrelátás, tervezőkészség (-0,60) 30 Általános tájékozottság, műveltség 20 Tanulási képesség (-0,57) (-0,59) 21 Precizitás, részletekre figyelés (-0,58) Munkáltatók (N=52) Végzettek (N=50) Aktív hallgatók (N=219) Forrás: Diplomás Pályakövetés WJLF Tavasz. Végzett hallgatók (N=50); Ősz. Munkáltatók (N=52), Tavasz. Aktív hallgatók (N=219)

54 A PÁRBESZÉD-MODELL BEMUTATÓ KLIPJE (ELEKTRONIKUS SEGÉDANYAG AZ OKTATÓKNAK) Dia40a. TAKÁCS NÓRA (ORIGO, TV2 - ZSKF) A KLIP ITT ÉRHETŐ EL:

55 PÁRBESZÉD-MODELL : MUNKÁLTATÓI VISSZAJELZÉSEK (ANYAGOK A KAPCSOLATÉPÍTÉSHEZ AZ OKTATÓKNAK; RÉSZLET) 1. SZAKDOLGOZATI TÉMAADÁS SZAKOK 1 egyáltalán nem elképzelhető teljes mértékben elképzelhető 1 Andragógia (BA) BKV Zrt. Chronos Consulting, Budapest Coloplast Hungary Kft.Tatabánya Drogerie Markt Európa Tréning Kft. Fővárosi Vízművek Zrt. Tinspire Kft. 2 Emberi erőforrások (BA) BDO Magyarország Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Citibank International Plc. Drogerie Markt Eni HUngaria Zrt. HR-COM Szervezetfejlesztési és Vezetői Tanácsadó Kft. P&Bert Kft. Philip Morris Randstadt Hungary Kft. Sanoma Media Budapest Zrt.. Siemens Zrt. Tata Consultancy Services Zalakerámia Zrt. (Megjegyzés: A táblázat folytatódik mind a 15 szakra és 12 együttműködési formára kiterjednek a tanárokhoz eljuttatott adatok!) Dia40b.

56 AZ AKTÍV HALLGATÓK ALAPPOPULÁCIÓJÁNAK ÉS A NÉGY SZEMPONTBÓL SÚLYOZOTT VIZSGÁLATI MINTÁNAK A MEGOSZLÁSA A NÉGY ALAPVETŐ (KVÓTA) VÁLTOZÓ SZERINT. A KÖZÖLT ADATAINK A TELJES MEGKÉRDEZETTEK (600 FŐ) KÖRÉBEN NEM TÉRHETNEK EL NAGYOBB MÉRTÉKBEN, MINT +/- 4,1 SZÁZALÉKPONT AHHOZ KÉPEST, MINTHA MINDENKIT MEGKÉRDEZTÜNK VOLNA. (HA VALAMELY RÉSZSOKASÁGRA VONATKOZNAK ADATAINK, OTT TERMÉSZETESEN A RÉSZMINTA NAGYSÁGÁNAK FÜGGVÉNYÉBEN NÖVEKEDNEK A HIBAHATÁROK.) Dia41. Alappopuláció Minta Évfolyam Nem Szak Elemszám Százalék Elemszám Százalék 1 Első éves , ,2 2 Végzős , ,8 3 Köztes évfolyam , ,0 1 Férfi , ,7 2 Nő , ,3 1 Andragógia BA , ,6 2 Emberi erőforrások BA 342 9,4 56 9,3 3 Gazdálkodási és menedzsment BA , ,1 4 Kommunikáció és médiatudomány BA , ,4 5 Nemzetközi tanulmányok BA , ,1 6 Nemzetközi gazdálkodás BA 171 4,7 33 5,6 7 Pénzügy és számvitel BA , ,7 8 Politológia BA 181 5,0 30 4,9 9 Szabad bölcsészet BA 254 7,0 41 6,9 10 Szociológia BA 171 4,7 28 4,7 11 Összes MA 103 2,8 17 2,8 Tagozat 1 Nappali , ,7 2 Levelező , ,3 Összesen , ,0

57 Szabad bölcsészet BA Nemzetközi gazdálkodás BA nappali tagozat Politológia BA Kommunikáció és médiatudomány BA végzős évfolyam férfi köztes évfolyam (BA-nál másodéves) Szociológia BA Andragógia BA Pénzügy és számvitel BA Emberi erőforrások BA nő levelező tagozat Összes MA szak Nemzetközi tanulmányok BA Gazdálkodás és menedzsment BA elsős évfolyam A SZTENDERDIZÁLT ÖSSZESÍTETT ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓ TELJES FAKTORIÁLIS MODELLJE. A TELJES MINTA ÁTLAGÁTÓL (=0,00) VALÓ ELTÉRÉSEK. 0,50 0,40 Eredeti Adjusztált Dia42. 0,30 0,20 0,10 0,00-0,10-0,20-0,30-0,40-0,50 Forrás: Hallgatói elégedettség-vizsgálatok, ZSKF ZSKF TKK május (N=600)

58 A MODELL FACTOR SUMMARY TÁBLÁZATA Dia43. Eta Beta Adjusted for Factors Nem,066,060 Szak,187,176 Tagozat,177,176 Évfolyam,186,206 A modell szignifikáns (P = 0,004); a szórás 10,2 százalékát magyarázza; a legerősebb magyarázó ereje az évfolyam -nak van. Összességében a 10 bevont elégedettségi mutató alapján a legelégedettebbek az elsősök, a Gazdálkodás és menedzsment BA illetve a Nemzetközi tanulmányok BA szakosok a legelégedetlenebbek a Szabad bölcsész BA és a Nemzetközi gazdálkodás BA szakosok, illetve a nappali tagozatosok.

59 AZ EUA DELEGÁCIÓ LÁTOGATÁSA A ZSKF-EN A brüsszeli delegáció a TRACKIT! projekt keretében látogatta meg a ZSKF-et november 23 án, az európai pályakövető best practice -ek feltérképezése során. Vendégeink voltak: Michael Gaebel (EUA; Head of HIGHER EDUCATION POLICY UNIT), Lewis Purser (IRISH UNIVERSITIES ASSOCIATION; director of academic affairs) és Viera Farkasova (SLOVAK ACADEMIC ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION; coordinator, researcher)

60 AZ EUA TRACKIT! PROJEKTJÉNEK A FINAL REPORT -JA A ZSKF pályakövető modelljéről írták: King Sigismund College is clearly professionally oriented, and sees the project as an opportunity to further enhance its graduate survey activities. ("A Zsigmond Király Főiskola egyértelműen professzionálisan orientált, és úgy látja a projektet, mint egy lehetőséget arra, hogy tovább fokozza a végzettjei kutatását.") (Forrás: st/eua_trackit_web.sflb.ashx ; 41. oldal) (Megjelent nyomtatásban: szeptember)

61 A ZSKF PÁRBESZÉD-MODELLJÉNEK FELÉPÍTÉSE, NEMZETKÖZI BEMUTATÁSA ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE A ZSKF által kifejlesztett Párbeszéd a kompetenciák nyelvén modelljének továbbfejlesztése, eddigi eredményeinek egyfajta nemzetközi exportja a célunk (konferenciák, rendezvények, kiadványok I/a; együttműködés külföldi és hazai egyetemekkel I/b). A kiépített modellünk a következő három szintet tartalmazza: 1. szint: a diplomás pályakövetés : a hazai sztenderdeknek megfelelő kérdőíves kutatások az aktív és végzett hallgatók körében helyzetük, elégedettségük és elvárásaik empirikus feltárása érdekében; 2. szint: a kompetenciák vizsgálata : a sztenderd kutatásokon túl vizsgáljuk a munkaerő-piaci beváláshoz szükséges kompetenciákat abból a szempontból, hogy milyenek a munkáltatók elvárásai és ezeknek mennyiben felelnek meg végzettjeink (kiterjed az aktív és végzett hallgatókra valamint a munkáltatókra); 3. szint: a párbeszéd a kompetenciák nyelvén : a három kompetencia-vizsgálat eredményeinek visszacsatolása az aktív és végzett hallgatók, a munkáltatók és az oktatók felé annak érdekében, hogy beinduljanak a párbeszédek az oktatók és hallgatóik valamint a képzés résztvevői és a munkáltatók között; A következőkben a modell továbbfejlesztésén dolgozunk: 4. szint innovációs hidak kiépítése: támaszkodva a párbeszéd-modell eddigi eredményeire (a) a felsőoktatási intézmények és a munkáltatók között olyan interaktív, intézményesített kapcsolatrendszer kialakítása a célunk, amely során a munkáltatók részt vesznek az oktatásban (tananyagfejlesztés, oktatói tevékenység stb.), ugyanakkor az oktatók is bekapcsolódnak a cégek tevékenységeibe (közös kutatások, innovatív tudományos együttműködések), mindezek keretei között a hallgatók bepillanthatnak a cégek működésébe valóságos körülmények között (szakmai gyakorlatok új formái) és az oktatás keretein belül is (speciális munkáltatói kurzusok révén) ezeket nevezzük külső innovációs hidaknak (II/a); (b) olyan új szolgáltatásokat építünk ki az intézményükben az ún. belső innovációs hidak keretei között, amelyek elősegítik azt, hogy az aktív és a végzett hallgatóink sikeresebben reagáljanak a posztindusztriális társadalmak, a munka radikálisan átalakuló világának kihívásaira, növekedjen a strukturális (cégen belüli, cégek közötti, országhatárokon átívelő) mobilitási potenciáljuk, javuljanak vállalkozói készségeik, képesek legyenek a projekt-szemléletre, a tudatos életút-tervezésre ( merészen illeszkedjenek be a posztmodern világba). Ennek eszközei új, nem formális tanulási módszerek: csoportos, a projekt-szemléletet megalapozó szimulációs gyakorlatok, az interkulturalitás és multikulturalitás, valamint az innovativitás kultúrájának elsajátítására (II/b). Az eddigi eredményeinkről és terveinkről Krisztián Viktor és Kenéz Anikó számolt be az EUA által Koppenhágában szervezett nemzetközi konferencián, ahol a 20 európai best practice pályakövető rendszer mutatkozott be (44. ÉS 45A-B. DIA).

62 ZSKF TKK INNOVÁCIÓS HIDAK : AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZEREK SÉMÁJA Konferenciák, Rendezvények, Publikációk, ZSKF honlap 1.Együttműködő cég II/a. Kapcsolatok külföldi és belföldi egyetemekkel, intézményekkel Disszemináció, népszerűsítés, PR ZSKF PR Külső Innovációs Híd ZSKF Kapcsolatok 2. Együttműködő cég I/a. Zsigmond Király Főiskola Más cégek ZSKF TTK ZSKF Karrier 1. egyetem A Párbeszéd-modell átadása, fejlesztése (kutatások) Belső Innovációs Híd II/b. Más egyetemek 2. egyetem ZSKF hallgatók, oktatók I/b. Dia44.

63 A ZSKF PÁRBESZÉD-MODELLJÉNEK NEMZETKÖZI BEMUTATÓJA Dia45. Tracking the Higher Education Student Lifecycle EUA nemzetközi konferencia University of Aarhus (Copenhagen Campus), Koppenhága, Dánia, június 5-6.

64 Dia46a.

65 Dia46b.

66 ZSKF TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT (ZSKF TKK) A ZSKF TKK 2006 szeptemberében alakult, vezetője Dr. Kabai Imre (matematikus-szociológus) főiskolai tanár, munkatársak: Krisztián Viktor (szociológus) vezető kutató és Kenéz Anikó (szociológus) kutató. A kutatóközpont elsősorban oktatóink és hallgatóink tudományos kutatómunkáját hivatott elősegíteni, de az oktatásban is jelentős szerepet vállalunk. Konkrét céljaink: olyan kutatóbázis kialakításra a Főiskolán, amely minden lehetséges eszközzel szolgálja a BA, az MA és a későbbiekben kialakítandó PhD képzésekhez kapcsolódó kutatási tevékenységeket - elsősorban a társadalomtudományok területén megvalósuló szakképzések, az ott tevékenykedő oktatók és hallgatók számára; lehetőséget biztosít minden oktatónk és hallgatónk tudományos közéleti és publikációs tevékenységére, de növeli a pályázati esélyeket is; a kutatási eredmények oktatásban való felhasználása révén elősegíti a Főiskolán folyó képzések szakszerűségének, versenyképességének és eredményességének növelését; különböző szolgáltatások, közérdekű kutatások révén hozzájárul a lokális és országos közösségek demokratikus fejlődéséhez. Különböző tudományos kutatásaink, szolgáltatásaink, közérdekű vizsgálataink mellett vállalkozunk üzleti célú adatfelvételekre is. Mindezeket a hallgatók aktív közreműködésével: kutatási terepet, komoly szakmai tevékenységet, gyakorlati tanulást és publikációs lehetőséget kínálunk számukra. Eddig 55 kutatást valósítottunk meg (Face-to-Face, online, telefonos, ankétszerű, mélyinterjús, fókuszcsoportos és hall-teszt technikákkal), amelyek során összesen személyt kérdeztünk meg 662 hallgatói részvétellel.

67 KÖSZÖNJÜK A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! KABAI IMRE, KRISZTIÁN VIKTOR ÉS KENÉZ ANIKÓ

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL ZSKF TKK KÖNYVEK 2. HAVASI ÉVA: KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL. ZSKF DPR ÖSSZEFOGLALÓ KÖTET 2009 2011. ZSKF TKK KÖNYVEK 2. KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL A ZSKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSÉNEK EREDMÉNYEIBŐL 2009-2011.

Részletesebben

DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN

DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN WJLF KUTATÁS DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A WJLF-EN A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER EREDMÉNYEIBŐL WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL KÉSZÜLT A

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Kabai Im re Kabainé Tóth Klá ra Krisz ti án Vik tor Ke néz Ani kó A fel sô ok ta tás az utób bi év ti zed ben a szak kép zés egyik el sôd le

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre 1 TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont Sorozatszerkesztő Kabai Imre Készült a ROP 3.3.1. pályázat keretein belül A könyv megjelenését támogatta a Zsigmond Király Főiskola

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL WJLF KUTATÁS 5. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL MUNKÁLTATÓK WJLF 2012. WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL KÉSZÜLT A PEGAZUS PROJEKT KERETÉN BELÜL

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA ZSKF TKK A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA ZÁRÓTANULMÁNY SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÍTETTE A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJA AZ OKTATÁSÉRT

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Nemzetközi és hazai tendenciák a diplomás pályakövetésben

Nemzetközi és hazai tendenciák a diplomás pályakövetésben HORVÁTH DÁNIEL KISS LÁSZLÓ FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Nemzetközi és hazai tendenciák a diplomás pályakövetésben A végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálata a világ számos országában a felsőoktatás-politika

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN A FELSŐOKTATÁS VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA A GYŐRI SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM BEMUTATÁSÁVAL 2013. NOVEMBER

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM DPR VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

MISKOLCI EGYETEM DPR VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI MISKOLCI EGYETEM DPR VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI MISKOLCI EGYETEM 3515 Miskolc-Egyetemváros 2011 Szerkesztette: Prof. Dr. Szintay István Marciniak Róbert Olvasó szerkesztő: Lukácsné Huszti Mónika Készítette:

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata Összefoglaló tanulmány Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2011. január Köszönetnyilvánítás: Jelen tanulmányt a Kurt Lewin Alapítvány munkatársai készítették

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés 2014 Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (szerk.) Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet ISBN 978-615-5460-05-0

Részletesebben

MÉRFÖLDKÖVEK A PEDAGÓGUSSÁ VÁLÁS FOLYAMATÁBAN EMPIRIKUS KUTATÁS A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN VÉGZETT PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN

MÉRFÖLDKÖVEK A PEDAGÓGUSSÁ VÁLÁS FOLYAMATÁBAN EMPIRIKUS KUTATÁS A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN VÉGZETT PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN MAGYAR PEDAGÓGIA 114. évf. 1. szám 25 48. (2014) MÉRFÖLDKÖVEK A PEDAGÓGUSSÁ VÁLÁS FOLYAMATÁBAN EMPIRIKUS KUTATÁS A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN VÉGZETT PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN N. Tóth Ágnes Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY 2011 ISBN 978-963-284-221-9 Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens 1 Tartalom Bevezetés... 3 1.

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje

Részletesebben