Továbbtanulás a felsőoktatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Továbbtanulás a felsőoktatásban"

Átírás

1 Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP /

2 Intézményrendszer és létszámok

3 Az érettségizettek számának alakulása nem nappali tagozat gimnázium nem nappali tagozat szakközépiskola nappali tagozat gimnázium nappali tagozat szakközépiskola Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv 2009/2010

4 A felsőoktatás expanziója képzési szintek 2010/ / / / / / / / /03 felsőfokú szakképzés főiskolai képzés egyetemi képzés BSc/BA MSc/MA osztatlan képzés szakirányú továbbképzés PhD/DLA 2001/ / Forrás: Felsőoktatási Statisztikai Kiadvány

5 A felsőoktatás különböző szintjeire jelentkezők és felvettek Forrás: felvi.hu BA/BSc jelentkező FSZ jelentkező osztatlan k. jelentkező MA/MSc jelentkező BA/BSc felvett FSZ felvett osztatlan k. felvett MA/MSc felvett

6 A felsőoktatás különböző tagozataira jelentkezők és felvettek nappali jelentkező levelező jelentkező esti jelentkező távoktatás jeletkező nappali felvett levelező felvett esti felvett távoktatás felvett Forrás: felvi.hu

7 A felsőfokú szakképzés 1998 óta, hossza jellemzően 4 félév Kettős intézményrendszer Azonos: képzések tartalma, hossza, vizsgakövetelmények, kimeneti követelmények Különböző: diákok jogviszonya, bekerülés módja és követelményei, intézmények közötti együttműködési formák, statisztikai nyilvántartás Az FSZ képzésben résztvevők az érettségi utáni középiskolai képzésben tanulók 22%-át teszik ki,míg a felsőoktatásban a hallgatók 6-7%-át Nemzetközileg a felsőoktatás ISCED 5B szintjén tanulók aránya változó, Magyarország a legalacsonyabb arányú országok között van Felsőfokú továbbtanulás esetén kreditbeszámítás (30-60 kredit)

8 A felsőfokú szakképzés létszámai felsőoktatás részidős felsőoktatás nappali középiskola részidős középiskola nappali / / / / / / / / / / / /10 Forrás: Felsőoktatási és Közoktatási Statisztikai Kiadvány

9 A felsőoktatásban részt vevő hallgatók összetétele tanulmányi területek szerint BS C/BA és os ztatlan képzés 9,5% 23,5% 3,1% 5,9% FS Z-képzés 2,8% 38,8% 12,8% 22,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tanárképzés és oktatástudomány T ársadalomtudomány-kommunikáció Jog Mérnöki tudományok, építészet Egészségügy Vendéglátás, turizmus és szabadidős szolgáltatások Humántudományok és művészetek Közgazdaság, üzleti élet és irányítás T ermészettudomány, matematika, informatika Mezőgazdaság, állategészségügy Szociális ellátás Egyéb szolgáltatások

10 A legnépszerűbb szakok FSZ képzésben KÖZOKTATÁS: Jogi asszisztens Banki szakügyintéző Idegenforgalmi szakmenedzser Pénzügyi szakügyintéző Kereskedelmi szakmenedzser Vendéglátó (és idegenforgalmi) szakmenedzser Intézményi kommunikátor Logisztikai műszaki menedzser asszisztens Reklámszervező szakmenedzser Számviteli szakügyintéző FELSŐOKTATÁS: Idegenforgalmi szakmenedzser Csecsemő- és (kis)gyermeknevelő gondozó Vendéglátó (és idegenforgalmi) szakmenedzser Ifjúságsegítő Intézményi kommunikátor Banki szakügyintéző Pénzügyi szakügyintéző Reklámszervező szakmenedzser Logisztikai műszaki menedzser asszisztens Kereskedelmi szakmenedzser

11 A kutatásról Összehasonlító vizsgálat két nagy képzési területcsoport tanulói/hallgatói körében reprezentatív mintán: 1. gazdasági, üzleti, ügyviteli, turizmus-vendéglátás képzések 2. társadalomtudományi, szociális, kommunikáció képzések nappali tagozat, 2011 tavasz BA első éves hallgatók (N=1351) FSZ első és másodéves hallgatók: - középiskolában (N=945) - felsőoktatásban (N=647) Kutatási kérdések: - kik és milyen elképzelésekkel tanulnak az egyes képzési formákban; - milyen eltérések figyelhetők meg a két nagy csoport társadalmi hátterét tekintve; - milyen eltérő iskolai életutat jártak be, s milyen szerepük van a középiskolai előtanulmányoknak; - milyen továbbtanulási, munkaerő-piaci elképzelésekkel rendelkeznek, s ehhez milyen kompetenciákat ad a képzés

12 Társadalmi és középiskolai háttér

13 A különböző képzésben tanulók szülői iskolázottság szerinti összetétele 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BA együtt BA hallgatók - főiskola BA hallgatók - egyetem FSZ együtt FSZfelsőoktatás FSZközépiskola mindkét szülő diplomás egyik szülő diplomás nincs diplomás szülő nem sorolható be

14 A különböző képzésben tanulók szülei FSZ-tanulók/hallgatók együtt élnek elváltak valamelyik szülő meghalt egyéb válasz nincs adat BA hallgatók % 20% 40% 60% 80% 100%

15 A család anyagi helyzete Fizet-e költségtérítést állami finanszírozású költségtérítéses nincs adat A család anyagi helyzete 1-7 skálán 4, FSZ (N=1592) 2 2 BA (N=1351) FS Z (N=1592) 4,21 4 együtt költségtérítéses állami finanszírozású 4,27 BA (N=1351) 4,4 4,

16 A különböző képzésben tanulók középiskolai háttere 100% 80% 60% 40% 20% 0% BA hallgatók FSZ-felsőoktatás FSZ-középiskola 4 osztályos gimnázium 6 vagy 8 osztályos gimnázium szakközépiskola egyéb

17 A különböző képzésben tanulók középiskolai tanulmányi eredménye (9-12. osztály átlaga) FSZ költségtérítéses 3,89 FSZ állami finanszírozású FSZ-középiskola 3,95 3,93 FSZ-felsőoktatás 4,1 FSZ együtt 3,94 BA költségtérítéses 4,13 BA állami finanszírozású 4,49 BA hallgatók - egyetem 4,41 BA hallgatók - főiskola BA együtt 4,31 4,37 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6

18 Iskolában Iskolán kívül A különböző képzésben tanulók különórái Sportkör Nyelvtanulás Művészeti foglalkozás Korrepetálás Egyéb szakkör Sportkör FS Z tanulók/hallgatók BA hallgatók Nyelvtanulás Művészeti foglalkozás T ehetséggondozó foglalkozás Korrepetálás

19 A különböző képzésben tanulók nyelvvizsgái FSZ-középiskola nincs közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga FSZ-felsőoktatás egy nyelvvizsga van 2 vagy több nyelvvizsga van BA hallgatók % 20% 40% 60% 80% 100%

20 A különórák és a nyelvvizsgák összefüggései Iskolai és iskolán kívüli nyelvi különóra Csak iskolai nyelvi különóra Csak iskolán kívüli nyelvi különóra Egyik sem Iskolai és iskolán kívüli nyelvi különóra Csak iskolai nyelvi különóra Csak iskolán kívüli nyelvi különóra Egyik sem Nem rendelkezik Egy nyelvből Több nyelvből FSZ (N=1592) BA (N=1351)

21 Az emelt szintű érettségit tettek aránya BA hallgatók Nem tett FSZ-felsőoktatás Egy tantárgyból T öbb tantárgyból FSZ-középiskola % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22 Mennyire készítette fel a középiskola továbbtanulásra munkavállalásra vállalkozásra továbbtanulásra munkavállalásra vállalkozásra 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nem válaszolt egyáltalán nem nem túl jól elég jól nagyon jól BA hallgatók FSZ tanulók/hallgatók

23 Felsőfokú tanulmányok

24 Az érettségi évében továbbtanulásra jelentkezők FSZ-középiskola FSZ-felsőoktatás BA hallgatók 7 Felsőfokú képzésbe Felsőoktatási intézmény FSZ képzésére Középfokú intézmény OKJ vagy FSZ képzésére

25 FS Z (N=882) BA hallgatók (N=1351) Az érettségi éve az első évesek körében fels őoktatás középis kola előtt nincs adat

26 Tanulmányok az érettségi után Jelenleg jár más szakon főiskolára, egyetemre Járt korábban főiskolára, egyetemre BA hallgatók FSZ felsőoktatás FSZ középiskola OKJ szakképesítéssel rendelkezik

27 A legmagasabb iskolai végzettség FSZ felsőoktatás érettségi FSZ középiskola OKJ, technikum FSZ felsőfokú BA hallgatók % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

28 Összegzés A felsőfokú szakképzésben tanulók mind a kulturális tőke szempontjából, mind az anyagi javak szempontjából kedvezőtlenebb helyzetben vannak, mint a BA hallgatók, ugyanakkor egyik csoport sem teljesen homogén. Mindezek a különbségek már a tanulmányok korábbi szintjein is meghatározóak. A tanulmányi életutak főbb állomásai közül a középiskola típusát, a tanulmányi eredményeket, az iskolában és a külső piacon igénybevett különórákat, az érettségi vizsgák típusát és a nyelvvizsga meglétét vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy e pontok mindegyikén a BA képzésben tanulók előnyben voltak a felsőfokú szakképzésben tanuló társaikhoz képest, ami már előrevetíti az érettségi utáni életutak eltérő alakulását. A felsőfokú szakképzésben való továbbtanulás tekintetében eltérő stratégiák körvonalazódnak, amelyek részben a korábbi hátrányok kompenzálását szolgálják. A felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos diákok egy része rendelkezik OKJ végzettséggel, illetve korábbi felsőoktatási tanulási tapasztalattal.

29 Köszönöm a figyelmet!

30

A felsőoktatási szakképzés első éve

A felsőoktatási szakképzés első éve A felsőoktatási szakképzés első éve Fehérvári Anikó A felsőoktatás tömegesedésének egyik jele a képzési szerkezet diverzifi kálttá válása, a szakképzés behatolása a felsőoktatásba. Ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003 2.3.3 Oktatás A demográfiai folyamatoknak megfelelően az oktatás alsóbb szintjei a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám következtében változnak az iskolarendszer mennyiségi mutató, a magasabb szinteken,

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

Lannert Judit. Pályaválasztási aspirációk

Lannert Judit. Pályaválasztási aspirációk Lannert Judit Pályaválasztási aspirációk Szociológia Tanszék Témavezető: Róbert Péter A bíráló bizottság tagjai: Lannert Judit, Budapest 2004 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Ph.D. program

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. január (39 60. o.) HERMANN ZOLTÁN A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy az általános

Részletesebben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben REISINGER Adrienn Széchenyi István Egyetem, Győr radrienn@sze.hu Az oktatás befektetés a humán erőforrásba. Ezen ténymegállapítás miatt úgy gondolom, hogy

Részletesebben

Lannert Judit: Továbbhaladás a magyar iskolarendszerben

Lannert Judit: Továbbhaladás a magyar iskolarendszerben (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Lannert Judit (2000): Továbbhaladás a magyar iskolarendszerben in: Társadalmi riport 2000, Kolosi Tamás, Tóth István

Részletesebben

TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS MOBILITÁS 1

TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS MOBILITÁS 1 GÁTI ANNAMÁRIA TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS MOBILITÁS 1 Bevezetés A családi háttérnek számos nemzetközi kutatás szerint jelentős hatása van a diákok iskolai teljesítményére, a továbbtanulás valószínűségére és

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.)

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) IMRE ANNA BERÉNYI ESZTER ORSZÁGOS

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben