TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY"

Átírás

1 TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola felsőfokú szakképzést nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya Rózsa Dr. Szűcs Róbert Horváth Marianna kutatásvezető kutató kutató Szolnok június 30. 1

2 1. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola képzési tevékenységében a felsőfokú szakképzés egyre nagyobb szerepet kap, amelynek fejlesztése a jövőben feltehetően kiemelt fontosságúvá válik. Ez magában foglalja az FSZ szakok számának és tartalmának innovációját. A rendelkezésre álló információk bővítése érdekében szekunder és primer kutatást végeztünk a felsőfokú szakképzések iránti várható kereslet feltárására. A kutatás eredményei hozzájárulnak a képzés-innovációt alapozó SWOT analízis adatbázisához. 2. A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI ÉS MÓDSZEREI A kutatás tervezésekor meghatároztuk a kutatás célját, módszereit és időtartamát. A kutatás szervesen kapcsolódik a Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt előző kutatásaihoz, mintegy kiegészítve és más szempontból bővítve annak eredményeit. 2.1 A kutatás célhierarchiája A kutatás során több célt határoztunk meg, amelyek között szoros összefüggés áll fenn. Intézményi képzési kínálat bővítési lehetőségeinek felmérése Felsőfokú szakképzések iránti kereslet feltárása Képzés iránti tartalmi elvárások 1.sz. ábra A kutatás célhierarchiája A kutatás során kiemelten kezeltük a Főiskola képzési kínálatának bővítési lehetőségeit, ezen belül a jelenlegi képzési portfolióban meghatározó szerepet betöltő diplomát nyújtó felsőfokú szakképzések iránti kereslet feltárását. Fontosnak tartottuk a képzéssel szembeni elvárások megfogalmazását is. 2

3 A kutatás időszakában a Szolnoki Főiskola az alábbi FSZ szakokkal rendelkezett: Adóigazgatási ügyintéző Idegenforgalmi menedzser Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Kereskedelmi szakmenedzser Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző Reklámszervező szakmenedzser Számviteli szakügyintéző vendéglátó szakmenedzser WEB programozó Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Gépipari mérnökasszisztens Hulladékgazdálkodási technológus Logisztikai műszaki menedzserasszisztens Műszaki informatikai mérnökasszisztens 2.2. A kutatás módszertana A kutatás során törekedtünk a téma komplex közelítésére, amelynek során szekunder és primer kutatást alkalmaztunk. Szekunder adatbázisok: - Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft - Fábri István (Educatio Nonprofit Kft. - Felsőoktatási Igazgatóság): Jelentkezési és felvételi tendenciák Magyarországon között - Szolnoki Főiskola hallgatói statisztika - HVG felsőoktatási rangsor - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat statisztikái - Központi Statisztikai Hivatal - Országos és intézményi DPR kutatások Primer kutatás - megkérdezés strukturált, standardizált kérdőív felhasználásával - minta: középiskolai diákok, munkavállalók, álláskeresők Információk feldolgozása - EvaSys, SPSS szoftverek - leíró statisztika - kapcsolatelemzés 3

4 3. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 3.1 Szekunder kutatás Magyarországon a felsőfokú szakképzés a képzési hierarchiában közbülső helyet foglal el, amelynek több funkciója van. Egyrészt fontos szerepe van a munkaerőpiacon, mivel az Országos Képzési Jegyzék alapján a munkáltatók szakmai végzettséget bizonyító képzésként ismerik el, végzett hallgatóink az oklevél megszerzése után viszonylag könnyen találnak munkahelyet. Másrészt a képzés hozzásegíti a később alapszakon továbbtanuló hallgatókat a szakmai ismeretek alapozásához, valamint a kreditek elismeréséhez is. Ezen túlmenően szólni kell arról is, hogy a középiskolából kikerülő, elhelyezkedési- vagy pályaválasztási problémákkal küzdő fiatalok ilyen jellegű problémáira is segítséget nyújt. Felsőfokú szakképzés helyzete Magyarországon A felsőfokú szakképzésre jelentkezők létszáma a képzés fent említett funkciója, valamint az alapképzéshez viszonyított jóval alacsonyabb ponthatárok miatt az elmúlt években dinamikusan növekedett. A jelentkezések és felvettek számáról az alábbi grafikon nyújt információkat. Felvettek Első helyes jelentkezők Összes jelentkező év év év sz. ábra Jelentkezők és felvettek száma (fő) A felsőfokú szakképzésre jelentkezők száma 2001-ben 2008-hoz viszonyítva 51 százalékkal növekedett. A képzés iránti érdeklődés növekedését mutatja az is, hogy az első helyen jelentkezők számának emelkedése ennél nagyobb mértékű volt. A felvettek száma 53 százalékkal volt magasabb, amely évenként vizsgálva eltérő ütemet mutat. 4

5 A kereslet elsősorban az állami finanszírozású, nappali tagozatos képzés iránt jelenik meg, de a levelező tagozatos képzés is létjogosultságot nyert. Az esti és távoktatásos képzésben az indított kurzusok száma alacsony. A finanszírozási forma és munkarend szerinti különbségeket az alábbi táblázat mutatja. Év Munkarend/finanszírozás Összes jelentkező fő Első helyes jelentkezők fő Felvettek fő 2009 nappali, állami nappali, költségtérítés levelező/állami levelező/költségtérítéses sz. táblázat Felsőfokú szakképzés adatai munkarend és finanszírozás szerint Forrás: A szakok iránti kereslet nagyságát és összetételt az alábbi ábra mutatja. A Szolnoki Főiskola szakjai iránti kereslet 2010-ben kedvező volt. adóigazgatási szakügyintéző idegennyelvi kommunikátor médiatechnológus asszisztens számviteli szakügyintéző általános rendszergazda sportkommunikátor kereskedelmi szakmenedzser logisztikai műszaki menedzserasszisztens jogi asszisztens pénzügyi szakügyintéző intézményi kommunikátor hulladékgazdálkodási technológus reklámszervező szakmenedzser banki szakügyintéző web-programozó ifjúságsegítő nemzetközi szállítm. és log. szaküi. vendéglátó szakmenedzser csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó idegenforgalmi szakmenedzser Szolnoki Főiskolán indított szakok sz. ábra Felsőfokú szakképzés iránti kereslet Magyarországon év (fő) Az ábra alapján látható, hogy A Szolnoki Főiskolán indított (kékkel jelzett) szakok iránti kereslet magas, a Top 10-ben 7 szakunk szerepel. 5

6 3.2 Primer kutatás a középiskolások körében A kutatás során feltárásra került az intézmény képzési kínálatában szereplő és tervezett felsőfokú szakképzés iránti kereslet nagyságának és tartalmának felmérése. A kutatás célja: feltárni az intézmény képzési kínálatában szereplő felsőfokú szakképzések iránti keresletet feltárni a potenciális hallgatók elvárásait és pályaválasztási magatartását A kutatás körülményei A komplex kutatás során kvantitatív és kvalitatív módszereket alkalmaztunk. A középiskolások körében történő lekérdezés standardizált, strukturált kérdőív felhasználásával történt, az információk feldolgozásához SPSS, EVASYS szoftvereket használtunk. A minta egyszerű véletlen mintavétellel jött létre, a lekérdezés részben online, részben papír alapon, írásban történt. Az írásbeli megkérdezés három megye egyszerű véletlen mintavétellel kiválasztott középiskoláiban, március-április időszakban történt. A kérdőíveket a középiskolákban elsősorban a felsőbb (10-11.) osztályos tanulók töltötték ki, így a kutatási eredmények a hamarosan pályaválasztási döntés előtt álló tanulók véleményét tükrözik A megkérdezés témakörei A kérdőív 24 kérdést tartalmazott, amelyből kiemelhetők a kereslet feltárására és a főiskola ismertségére vonatkozó kérdések A minta jellemzői A minta nemek szerinti összetételére jellemző, hogy abban túlsúlyban voltak a nők (62,1%). A Szolnoki Főiskolára jelentkező hallgatókra általában jellemző, hogy többségük kedvezőtlenebb szocio-kulturális környezeti háttérrel rendelkezik és iskolai eredményük is gyengébb. A főiskola vonzáskörzetére (elsősorban Kelet-Magyarország) az országos átlagnál gyengébb gazdasági mutatók és alacsonyabb vásárlóerőindex jellemző. Ez a keresletet negatívan befolyásolja. A megkérdezett tanulók többségében átlagos vagy annál rosszabb anyagi háttérrel rendelkező családokban élnek. 6

7 3.3 Felsőfokú szakképzési szakok iránti kereslet A diákok 54,6 százaléka szeretne továbbtanulni, szándékukat egyértelműen kinyilvánították, amely az alábbi ábrán is jól látható. Viszonylag magas azok aránya, akik még nem döntöttek, tehát adott felvételi kampányban befolyásolhatók. 4. ábra Továbbtanulási szándék A továbbtanulás irányát tekintve minden ötödik fiatal FSZ képzésben szeretne tanulni, amely az évente végzettek száma szerint hosszabb távon csökkenő tendenciát jelenthet, azonban rövid távon vizsgálva stabil keresletet körvonalaz. 5. ábra Képzések népszerűsége A felsőfokú szakképzés iránti kereslet erősségét is vizsgáltuk a kutatás során. Az első helyet benyújtani kívánt jelentkezések aránya alacsony, mivel viszonylag magas azon diákok száma, akik kiegészítő jelleggel jelentkeznek. Első helyen valamely alapképzési szakot szeretnének megjelölni. 6. ábra Felsőfokú szakképzés iránti kereslet mérése 7

8 A felsőfokú szakképzés részben a felsőoktatási intézményekhez kapcsolatható, az FSZ képzéseket hirdető intézményekben az ilyen jellegű képzések igen hamar betelnek és annak jelentős részét a BA/BSC képzésből kimaradó diákok töltik fel Ugyanez az eredmény látszik a kutatásban is, hiszen a válaszadók alig 16 % szeretne felsőfokú szakképzésben részt venni. Így sajnos megállapítható, hogy a felsőfokú szakképzés önmagában nem túlzottan vonzó a középiskolások számára, azonban igen sokan mentőövnek tekintik a felvételi eljárás során. Döntésüket az is befolyásolja, hogy a diákok számára vonzó a főiskolai/egyetemi hallgatói élet, ha pontjaik nem elegendőek az alapszakhoz, akkor felsőfokú szakképzésre történő részvétel esetén is bekerülhetnek adott felsőoktatási intézménybe. A kereslet összetételének elemzésekor kiemelt hangsúlyt kap a finanszírozási forma, mivel az intézmény státuszát az állami és költségtérítéses hallgatók aránya jelentősen meghatározza és a Felsőoktatási Törvény tervezett változásával ez valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fog kapni. 7.sz. ábra Képzési formák és önköltségvállalás kapcsolata A megkérdezettek 60 %-a a jövőben kizárólag állami finanszírozású képzésre jelentkezne és a tanulók másik része is leginkább az államilag finanszírozott képzéseket választaná. A fenti ábrából is jól látszik, hogy amennyiben fizetni kellene a képzésért -függetlenül a képzési formától-, szinte minden képzés esetében hasonlóan csekély arányban lennének hajlandóak önfinanszírozási formát választani. Minden 5. diákra jellemző, hogy nem tud költségtérítési díj megfizetése mellett továbbtanulni. A megkérdezettek válaszaiból egyértelműen kitűnik, hogy Ft/szemeszter a költségtérítés elfogadható nagysága, a válaszadók közül csak 8 fő hajlandó és képes Ft, vagy ennél magasabb félévenkénti költségtérítést vállalni. 8

9 3.5 Megkérdezés a munkavállalók körében A felsőfokú szakképzés iránti kereslet felmérését a felsőfokú szakképzésben tanuló, illetve már végzett munkavállalókra is kiterjesztettük. Összesen 53 fő vállalkozott a válaszadásra. A piaci versenyképességet tanúsító okiratokat és megszerzett tudást a munkavállaló hallgatók 5 fokozatú skála segítségével értékelték, ahol 1- legkevésbé sem versenyképes, 5 maximálisan versenyképes kategóriát jelentette. A képzési formák felsorolását és versenyképességi mutatószámát az alábbi táblázat szemlélteti részletesen. Képzési forma Versenyképességi mutatószám Egyetemi diploma 4,35 Főiskolai diploma 3,90 Felsőfokú szakképzés keretei között szerzett 3,14 oklevél Érettségi bizonyítvány 2,09 Rövid idejű, néhány hónapos OKJ képzés 2,34 (néhány hónap) Szakmai továbbképzés (néhány nap, hét) 2,30 2. sz. táblázat A különböző képzési formák versenyképességi mutatószáma A válaszadók a hagyományos egyetemi és főiskolai végzettséget helyezték az első két helyre és azt követte a felsőfokú szakképzés. Megjegyzendő, hogy a felsőfokú szakképzések OKJ szakmai végzettségnek minősülnek, amelyek munkaerőpiaci megítélése közepes, bár az általunk végzett képzéseknél a végzettek elhelyezkedését vizsgálva ez jobb eredményt mutat. Megjegyzendő, hogy az NSZFI által, 2009-ben szervezett konferencián a munkaadók sok kritikát fogalmaztak meg a felsőfokú szakképzéssel szemben. Néhány kiemelt eredmény a kutatásból: - Nem lehet kimutatni valós munkaerő-piaci igényt az FSZ végzettségűek iránt. A vállalkozások és önkormányzatok jellemzően nem alkalmaznak FSZ végzettségű munkavállalókat. - A véleményalkotók szerint az FSZ azonos arányban készít fel speciális ismeretekre és munkavállalásra, valamint a felsőoktatásban való továbbtanulásra. Ugyanakkor az FSZ egyik funkcióját sem tudja betölteni maradéktalanul, ezért egy köztes képzés maradt, amely sem a felsőoktatásba sem a munkaerő-piacba nem integrálódott szervesen. - A vállalkozások szerint az FSZ képzés rugalmatlan a munkaerő-piaci igényekkel szemben. Bár az FSZ rövid idejű szakképzésnek számít oktatásszervezési szempontból, munkaerő-piaci szemszögből megítélve az FSZ nem a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, rövid idejű képzés. A Szolnoki Főiskola által elvégzett fenti kutatás kedvezőbb képet mutat, amelyet erősít a hallgatók elhelyezkedésének sikeressége is. 9

10 3.6 Megkérdezés a munkanélküliek körében A kutatás során kísérletet tettünk arra is, hogy a munkanélküliek körében mélyinterjúk keretében megvizsgáljuk a felsőfokú szakképzés iránti motivációt, annak lehetséges irányait. A munkanélküliek körében a továbbképzésre van igény, de annak iránya és formája főként a finanszírozási forma függvénye. A Szolnoki Főiskola ebből a szegmensből csak a levelező tagozaton számíthat hallgatóra, amelynek esélye a mélyinterjúk alapján csekély. 6. Összegzés A kutatás során a felsőfokú szakképzés iránti keresletet feltárást céloztuk meg. Megállapítottuk, hogy jelenlegi szakjaink nagy része keresett, a képzéssel a hallgatók elégedettek. A kereslet elsősorban az állami finanszírozású képzés iránt nyilvánul meg, azonban annak nagyságát és összetételét a környezeti változások, a felsőoktatás szabályozásának tervezett változása miatt nem lehet jól becsülni. 10

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

KUTATÁSI TANULMÁNY. Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések. és szakértői tevékenység iránti keresletről

KUTATÁSI TANULMÁNY. Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések. és szakértői tevékenység iránti keresletről TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések és szakértői tevékenység

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Összefogás kistelepülési foglalkoztatási gondok enyhítéséért - Jánoshida, Alattyán, Jásztelek. projekt keretében megvalósítandó,

Kutatási tanulmány. Összefogás kistelepülési foglalkoztatási gondok enyhítéséért - Jánoshida, Alattyán, Jásztelek. projekt keretében megvalósítandó, Kutatási tanulmány Összefogás kistelepülési foglalkoztatási gondok enyhítéséért - Jánoshida, Alattyán, Jásztelek az projekt keretében megvalósítandó, a vállalkozások foglalkoztatással összefüggő együttműködési

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens 1 Tartalom Bevezetés... 3 1.

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

Dr. PÉNZES IBOLYA RÓZSA 1

Dr. PÉNZES IBOLYA RÓZSA 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. PÉNZES IBOLYA RÓZSA 1 HORIZONTÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI EGY JÁSZSÁGI MIKROTÉRSÉGBEN 1. BEVEZETÉS A települések önkormányzatainak tevékenysége

Részletesebben

Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli. Kutatási zárótanulmány

Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli. Kutatási zárótanulmány Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli régióban 2025-ig Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2014. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető:

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2014, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról Fókuszcsoportos interjúk alapján Készítette: Antal Zsófia 2011 Tartalomjegyzék 1. 1. A tanulmány célja 3 1. 2. Miért fontos és

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 ősz

Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 ősz Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 ősz Mintavételes kutatás Kutatási zárótanulmány Készítette: Eruditio-Hungária Kft. 2010. november TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM DPR VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

MISKOLCI EGYETEM DPR VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI MISKOLCI EGYETEM DPR VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI MISKOLCI EGYETEM 3515 Miskolc-Egyetemváros 2011 Szerkesztette: Prof. Dr. Szintay István Marciniak Róbert Olvasó szerkesztő: Lukácsné Huszti Mónika Készítette:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. TOMORI PÁL FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. Szenátus általi elfogadás dátuma: 2012.05.22. Határozat száma: 2012/2/21. Hatályos: A Főiskola fenntartójának döntését követő napon. Az intézményfejlesztési

Részletesebben

Nem nappali tagozatos képzések a Debreceni Egyetemen

Nem nappali tagozatos képzések a Debreceni Egyetemen 818 kutatás közben Tanulságok A felsőoktatás dokumentumainak elemzése azt mutatja, hogy hazai felsőoktatáspolitikánk professzionalizálódása még sok fejlődést igényel. Különösen fontos az oktatáspolitika

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Szemerszki Marianna A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI STUDENTS IN NON-STATE HIGHER EDUCATION No. 269 RESEARCH RESEARCH Szemerszki Marianna A nem

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Akérdés azért nagyon izgalmas és aktuális, mert mind országos szinten, mind a két

Akérdés azért nagyon izgalmas és aktuális, mert mind országos szinten, mind a két Tőzsér Zoltán Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Intézményválasztási döntések a részidős hallgatók körében? 1 Jelen kutatásban a felsőoktatási felnőttoktatás legfontosabb aktoraival, a nem nappali

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról Résztanulmány 2006 Készült az Oktatási Minisztérium megbízása alapján, a Szakképesítést szerzett

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA ZSKF TKK A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA ZÁRÓTANULMÁNY SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÍTETTE A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJA AZ OKTATÁSÉRT

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben