TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY"

Átírás

1 TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya Rózsa Dr. Szűcs Róbert Horváth Marianna kutatásvezető kutató kutató Szolnok június 30. 1

2 1. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola nagy hangsúlyt fektet képzési tevékenységének fejlesztésére, amely magában foglalja a képzési portfolió innovációját, valamint a képzés munkaerő-piaci igényekhez és kompetenciaelvárásokhoz igazodó tartalmi és módszertani fejlesztését. A rendelkezésre álló információk bővítése érdekében szekunder és primer kutatást végeztünk a diplomát nyújtó képzések iránti várható kereslet feltárására. A kutatás eredményei hozzájárulnak a képzés-innovációt alapozó SWOT analízis adatbázisához. 2. A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI ÉS MÓDSZEREI A kutatáshoz munkatervet készítettünk, amelyben meghatároztuk a kutatás célját, módszereit és időtartamát. A kutatás szervesen kapcsolódik a Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt előző kutatásaihoz, mintegy kiegészítve és más szempontból bővítve annak eredményeit. 2.1 A kutatás célhierarchiája A kutatás során több célt határoztunk meg, amelyek között szoros összefüggés áll fenn. Intézményi képzési kínálat bővítési lehetőségeinek felmérése Diplomát nyújtó képzések iránti kereslet feltárása Képzés iránti tartalmi elvárások 1.sz. ábra A kutatás célhierarchiája 2

3 A kutatás során kiemelten kezeltük a Főiskola képzési kínálatának bővítési lehetőségeit, ezen belül a jelenlegi képzési portfolióban meghatározó szerepet betöltő diplomát nyújtó képzések iránti kereslet feltárását. Fontosnak tartottuk a képzéssel szembeni elvárások megfogalmazását. A Szolnoki Főiskola a kutatás időpontjában az alábbi alapképzési szakokon kínál képzést az érdeklődők számára: Kereskedelem és marketing alapképzési szak Nemzetközi gazdálkodási alapképzési szak Pénzügy és számvitel alapképzési szak Turizmus-vendéglátás alapképzési szak Gazdálkodási és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szak Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak Műszaki menedzser alapképzési szak 2.2. A kutatás módszertana A kutatás során törekedtünk a téma komplex közelítésére, amelynek során szekunder és primer kutatást alkalmaztunk. Szekunder adatbázisok: - Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft - Fábri István (Educatio Nonprofit Kft. - Felsőoktatási Igazgatóság): Jelentkezési és felvételi tendenciák Magyarországon között - Szolnoki Főiskola hallgatói statisztika - HVG felsőoktatási rangsor - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat statisztikái - Központi Statisztikai Hivatal - Országos és intézményi DPR kutatások Primer kutatás - megkérdezés strukturált, standardizált kérdőív felhasználásával - minta: középiskolai diákok, munkavállalók, álláskeresők Információk feldolgozása - EvaSys, SPSS szoftverek - leíró statisztika - kapcsolatelemzés 3

4 A KUTATÁS EREDMÉNYEI 3.1 Szekunder kutatás Magyarországon a felsőoktatásban tanuló hallgatók létszáma csökkenő tendenciát mutat, amely elsősorban a potenciális kereslet jelentős részét alkotó fiatalok számának csökkenésére vezethető vissza. Korábban ( ) mind a középiskolai tanulók, mind a felsőoktatási hallgatók létszáma évről évre dinamikusan növekedett. A felsőoktatásban tanulók létszámára jellemző volt, hogy a részidejű képzésben résztvevők száma jelentősebb mértékben emelkedett, mint a nappali tagozatos hallgatóké. Ezt a rendszerváltás utáni tulajdon- és gazdasági szerkezetváltás is befolyásolta, de hatással volt rá a diploma munkaerő-piaci értékének növekedése és a családok értékítéletének változása is Felsőoktatás összesen Középiskola összesen Felsőoktatás nappali tagozat Középiskola nappali tagozat 2.sz. ábra Középiskolában és felsőoktatásban tanulók létszáma Magyarországon (ezer fő) évtől a középfokú és felsőfokú oktatásban csökkent a tanulók létszáma, ennek ellenére a nappali tagozatos, diplomát nyújtó képzés iránt viszonylag stabil kereslet mutatkozott. A 4

5 demográfiai előrejelzések egyre kedvezőtlenebb képet mutatnak. Az ábrán jól látható a részidejű képzés iránti kereslet csökkenése, amely a jövőben feltehetően tovább folytatódik. Az ezredforduló utáni információkat részletesen elemezve a helyzet árnyaltabb, a demográfiai tényezőkön kívül erősen meghatározó tényezővé vált a felsőoktatási rendszer szerkezeti átalakulása. Ezen túlmenően a munkaerő-piaci igények változása, a középiskola utáni továbbtanulással kapcsolatos attitűdök, a diplomások munkerő-piaci esélyeinek kevésbé kedvező megítélése szintén fontos hatással vannak a keresletre. Jelentkezők és felvettek száma (tavaszi, normál eljárás) 3.sz. ábra Jelentkezők és felvettek Forrás: Fábri István (Educatio Nonprofit Kft. - Felsőoktatási Igazgatóság): Jelentkezési és felvételi tendenciák Magyarországon között A képzés fejlesztése szempontjából a hallgatói létszám országos szintű csökkenése és évi mélypontja ellenére látható, hogy az utóbbi két évben a jelentkezők és a felvettek létszáma újra növekedésnek indult és 2010-ben, valamint 2011-ben meghaladta a évit. Az országos tendencia-kutatások azt mutatják, hogy a megkérdezettek 80 százaléka a továbbtanulást szükségesnek, vagy elengedhetetlenül szükségesnek tartja. A diploma, mint a magasabb jövedelem elérésének eszköze a keresletet pozitívan befolyásolja. 5

6 A Szolnoki Főiskola képzési portfoliójában meghatározó gazdasági képzési területek keresettek, Magyarországon 2010-ben a nappali képzésre jelentkezők 21,1 százaléka ezt a képzési területet célozta meg. Biztató jelnek tekinthető, hogy a műszaki képzések iránti kereslet növekszik. A továbbtanulás iránya képzésterületi preferenciák Jelentkezők száma képzési területenként, (alap- és egységes osztatlan képzés, nappali munkarend, első helyes jel.) Képzési terület 2010 % Fő Agrár 4,53% 3516 Bölcsészettudományi 11,09% 8611 Gazdaságtudományok 21,09% Informatika 6,37% 4947 Jogi és igazgatási 7,81% 6067 Műszaki 15,09% Művészet 6,12% 4756 Művészetközvetítési 0,90% 701 Nemzetvédelmi és katonai 0,96% 748 Orvos és egészségtudományi 7,46% 5798 Pedagógusképzés 3,87% 3003 Sporttudomány 2,68% 2081 Társadalomtudományi 7,90% 6138 Természettudomány 4,13% sz. ábra Továbbtanulás iránya Forrás: Fábri István (Educatio Nonprofit Kft. - Felsőoktatási Igazgatóság): Jelentkezési és felvételi tendenciák Magyarországon között A Főiskola jelenlegi képzési portfoliójának megítéléséhez a szakok keresletének elemzése nagyon fontos. Gazdasági szakjaink népszerűek, az első 10 alapképzési szak között szerepelnek és javuló kereslet mutatkozik a műszaki menedzser szak iránt is. Sajnos az agrár képzési területhez tartozó szakokon országos szinten is alacsony a kereslet. 3.2 Primer kutatás a középiskolások körében A kutatás során feltárásra került az intézmény képzési kínálatában szereplő és tervezett képzések és tevékenységek iránti kereslet illetve a kiegészítő szolgáltatások (pl. érettségi felkészítő) iránti igények alakulása is. A kutatás célja: feltárni az intézmény képzési kínálatában szereplő képzések iránti keresletet feltárni a potenciális hallgatók elvárásait és pályaválasztási magatartását 6

7 3.2.1 A kutatás körülményei A komplex kutatás során kvantitatív és kvalitatív módszereket alkalmaztunk. A középiskolások körében történő lekérdezés standardizált, strukturált kérdőív felhasználásával történt, az információk feldolgozásához SPSS, EVASYS szoftvereket használtunk. A minta egyszerű véletlen mintavétellel jött létre, a lekérdezés részben online, részben papír alapon, írásban történt. Az írásbeli megkérdezés lépcsős mintavétellel, három megyében, egyszerű véletlen mintavétellel kiválasztott középiskoláiban, március-április időszakban történt. A kérdőíveket a középiskolákban elsősorban a felsőbb (10-11.) osztályos tanulók töltötték ki, így a kutatási eredmények a hamarosan pályaválasztási döntés előtt álló tanulók véleményét tükrözik. A feldolgozható kérdőívek száma 264 db A megkérdezés témakörei A kérdőív 24 kérdést tartalmazott, amelyből kiemelhető a kereslet feltárására és a főiskola ismertségére vonatkozó kérdéseket. Téma Kérdések száma Diplomás képzés iránti kereslet 6 Felsőoktatási intézményekkel szembeni elvárások 1 Intézményválasztás szempontjai 1 Szolnoki Főiskola ismertsége 5 Szolnoki Főiskola diplomás képzései iránti kereslet 5 Személyes kérdések 6 1.sz. táblázat A megkérdezés témakörei A minta jellemzői A minta nemek szerinti összetételére jellemző, hogy abban túlsúlyban vannak a lányok (62,1%). Az életkor szerinti összetételt az alábbi grafikon mutatja. 5.sz. ábra A megkérdezettek életkor szerinti megoszlása 7

8 Az ábra alapján megállapítható, hogy a kutatásban domináns volt a évesek véleménye (77,9). Ennek alapján megállapítható, hogy a válaszok többsége olyan tanulóktól származik, akik életkoruk miatt már sok információkkal rendelkeznek a felsőoktatásról és a továbbtanulási lehetőségekről is. 6.sz. ábra Tanulmányi eredmények A diákok önmaguk értékelték tanulmányi eredményeiket, mely alapján a megkérdezettek fele elégséges és közepes tanuló, míg a többiek a jobb tanulók. Ez egyértelműen befolyásolja a továbbtanulási szándékot és annak irányát. Nagyon fontosnak tartottuk a kutatás folyamán, hogy különböző anyagi háttérrel és iskolai eredményekkel rendelkező tanulók szokásait, preferenciarendszerét vizsgáljuk, hiszen a Szolnoki Főiskola nem ú.n. elitképző intézmény. Az elmúlt években is jellemző volt, hogy az intézményünkbe jelentkezők többsége kedvezőtlenebb szocio-kulturális környezeti háttérrel rendelkezik és iskolai eredményük is gyengébb. A főiskola vonzáskörzetére (elsősorban Kelet-Magyarország) az országos átlagnál a gyengébb gazdasági mutatók és alacsonyabb vásárlóerőindex jellemző. Ez a keresletet negatívan befolyásolja. 7.sz. ábra Család anyagi helyzete A családok anyagi helyzetét bemutató ábra egyértelműen rávilágít arra, hogy a kitöltő tanulók leginkább az átlagos vagy annál rosszabb anyagi háttérrel rendelkező családokban élnek. 8

9 3.3 Diplomát nyújtó képzések iránti kereslet A megkérdezettek több mint fele szeretné folytatni tanulmányait felsőoktatási intézményben. Minden ötödik tanuló szeretné befejezni a tanulást, a többiek pedig még tanácstalanok. 47 5,3 47,7 diplomát nyújtó képzésben szertnék részt venni egyéb képzésben szeretnék tanulni nincs szándékom továbbtanulni 8.sz. ábra Képzések iránti kereslet megoszlása %-ban A képzések iránti kereslet felmérése rámutat arra, hogy a középiskolások jelentős része a diplomás képzések iránt érdeklődik. Kutatásunk során megvizsgáltuk, hogy a középiskolások milyen elvárásokat fogalmaznak meg a felsőoktatási intézményekkel, így a diplomás képzésekkel kapcsolatban. 9.sz. ábra Elvárások a felsőoktatási intézményekkel szemben 9

10 Az általunk megadott preferenciák közül a diákok a szakmai gyakorlati, majd elméleti ismeretek megfelelő átadását és a tárgyalóképes idegen nyelvtudást tartják a legfontosabbnak a felsőoktatásban. Az önállóság fejlődését is fontosnak ítélik a megkérdezettek, ami igen hasznos jövőbeli munkavállalóként. Az informatikai ismeretek megszerzése feltételezhetően azért marad el a többi elvárástól, mert a évesek már igen nagy számítástechnikai, informatikai ismeretekkel rendelkeznek. 10.sz. ábra Egyéb elvárások szófelhője A kutatás során az egyéb elvárások feltárására szófelhő módszert alkalmaztunk. A tanulók által szabadon megfogalmazott egyéb elvárások között főként a külföldi szakmai gyakorlat, külföldön történő tapasztalatcsere szerepel. Ezek mellett a sportolási lehetőségek, a megfelelő és korszerű oktatási környezet és infrastruktúra is nagyon fontos elvárás. A kutatás során azt is vizsgáltuk, hogy az intézmény választást mely tényezők befolyásolják a legjobban, amely rávilágíthat arra is, hogy a főiskola milyen felvételi aktivitásokat tervezzen. 11.sz. ábra Az intézményválasztást befolyásoló tényezők 10

11 A felsőoktatási intézmények közötti választás elsősorban a meghirdetett szakok alapján történik, amely mellett jelentős a véleményformálók szerepe is (barátok, család ajánlása, hallgatók-dolgozók véleménye). Ezeket a személyes tapasztalatok, elvárásnak megfelelő ajánlatok követik, mint például a főiskola hírnevének megítélése, nyílt nap tapasztalatai vagy a külföldi tudásszerzés/ösztöndíj lehetősége. A diákok megemlítették a külföldi munkavégzéshez szükséges oklevél/bizonyítvány megszerzését lehetőségét is. A lakóhelytől való távolság minden esetben befolyásoló tényező, a diákok többsége sem túl messze, sem túl közel nem szeretne tanulni szüleitől ezt azonban a családok anyagi helyzete nagymértékben befolyásolja. Az idegen nyelvek munkaerőpiaci felértékelődése miatt vizsgáltuk az idegen nyelven történő képzések iránti keresletet is. Az elmúlt években intézményünkben is egyre erősebb ez a képzés, noha a jelentkezők száma elenyésző a magyar nyelvű képzésekéhez képest. 12.sz. ábra Idegen nyelven folyó képzés népszerűsége A kutatásban résztvevő fiatalok 69 %-a érdeklődne ilyen képzés iránt, azonban az érdeklődők közül csak minden harmadik diák rendelkezik megfelelő nyelvtudással. Ez a tény a tényleges jelentkezéseknél feltehetően jelentősen csökkenti e szakjaink iránti keresletet. A kutatás során vizsgáltuk a diákok keresletét a képzések finanszírozása szempontjából is, amely érdekes eredményt hozott. egyik sem egyéb képzések diplomát nyújtó képzések sz. ábra Önköltség-vállalás szándéka 11

12 A megkérdezettek 60 %-a kizárólag állami finanszírozású képzésre jelentkezne és a tanulók másik része is leginkább államilag finanszírozott képzéseket választana. A költségek vállalása szempontjából a diplomát nyújtó képzések kedvezőtlen helyzetben vannak, a megkérdezettek többsége inkább egyéb képzésekért lenne hajlandó fizetni. Ennek ellenére minden 5. diák úgy vélte, hogy nem tud költségtérítési díj megfizetése mellett továbbtanulni. A válaszok feltehetően kapcsolatban vannak a kedvezőtlen szociális helyzettel sz. ábra Költségtérítés mértéke ( forint félévente/ válaszadó sorszáma) A megkérdezettek válaszaiból egyértelműen kitűnik, hogy szemeszterenként Ft költségtérítés a számukra még elfogadható felső limit. A válaszadók csupán alacsony része tartja elfogadhatónak az ennél magasabb mértékű saját hozzájárulást. 3.4 A Szolnoki Főiskola reputációjának mérése a középiskolások körében A diákok több, mint fele rendelkezik információval az intézmény képzéseiről és úgy tűnik ezek forrása leginkább a barátok, ismerősök illetve a hallgatók között kereshetők. Ebből arra lehet következtetni, hogy a jelenlegi és már végzett hallgatóink igen nagymértékben hozzájárulnak az intézményi imázs kialakulásához. 12

13 15.sz. ábra Információszerzés módjai Az intézmény hirdetéseivel a középiskolások közel egyharmada már találkozott. Az információkat azonban többségük az ismerősöktől és barátoktól kapták. A kevésbé informált diákok leginkább azért nem szereztek eddig információt a főiskoláról, mert lakhelyükhöz közelebbi intézményeket tanulmányoztak, vagy nem tartották más okból fontosnak (pl. más célokat fogalmaztak meg). A kutatás során vizsgáltuk azt is, hogy a hallgatók menniyre ismerik a főiskola képzési portfolióját. Ennek feltárására feleltválasztós kérdésben jelöltünk meg alapképzési szakterületeket. 16.sz. ábra A Szolnoki Főiskola képzési palettájának beazonosítása A válaszok alapján látható, hogy a diákok pontatlan információkkal rendelkeznek az intézmény képzési ágairól ezen mindenképpen javítani kell a jövőben. Megállapítható, hogy a megkérdezettek többsége nincs tisztában az intézményi oktatási profillal. Ennek néhány lehetséges okát mutatja az alábbi ábra. 13

14 17.sz. ábra Információhiány lehetséges okai A főiskolát a megkérdezettek erős középmezőnybe sorolják, amely az országos kutatásokhoz hasonló eredményt mutat. Megjegyzendő azonban, hogy ezek a kutatások az egységes szempontrendszer hiányában, vagy annak változtatása miatt gyakran eltérő eredményeket mutatnak. Elgondolkodtató azonban, hogy a diákok több, mint fele feltételezhetően az információhiány okán- nem tudja besorolni az intézményt egyik csoportba sem. 18.sz. ábra Az intézményi pozíció megítélése A főiskola iránti kereslet feltárására kísérletet tettünk, azonban a kutatás időpontjában a megkérdezettek többsége még nem döntött arról, hogy melyik főiskola vagy egyetem szakjaira jelentkezik. Ennek ellenére a válaszadók 10 százaléka potenciális hallgatóként vehető számításba, mivel az első három hely valamelyikén szeretné megjelölni a Szolnoki Főiskolát. 14

15 3.5 Megkérdezés a munkavállalók körében A diplomás képzések iránti kereslet és a folyó képzések tartalmának megítélése érdekében a munkavállalókat a Szolnoki Főiskola jelenlegi nappalis, levelező tagozatos és távoktatásos hallgatói közül választottuk ki, mivel legjobban ők ismerik az intézményben folyó képzést. Összesen 407 hallgató véleményét összesítettük, összetételük jól tükrözi a főiskolán tanulók képzési formák szerinti összetételét, így a minta ebből a szempontból reprezentatívnak tekinthető. A válaszadók 47 százaléka államilag finanszírozott, míg 53 százalékuk önköltséges képzésben tanul, többnyire olyan fiatalok, akik évesek. A mintába kerülők jövedelmi helyzete átlagosnak mondható. A hallgatók lakóhelye többnyire JNSZ megyében van, de viszonylag magas volt a Pest és Bács-Kiskun megyében lakók aránya is A kutatás eredményei A válaszadók szerint a felsőoktatási intézmény kiválasztásánál a középiskolások véleményével egyezően alábbi tényezők a meghatározóak: - meghirdetett szakok és tárgyak - főiskola hírneve - lakóhely közelsége. A munkavállalók a főiskola tevékenységével elégedettek, a munkaerő-piaci elhelyezkedésük jónak mondható. A főiskola képzési színvonala az előzetesen elvártnak megfelel. A munkavállalók által megfogalmazott, a képzéssel szembeni elvárásokat 1-5 sálán mértük (1=legkisebb elvárás 5.. legnagyobb elvárás). Szempont Szempont fontossága Szakmai elméleti ismereteket tanítson 4,34 Szakmai gyakorlati ismeretek biztosítson 4,73 Tárgyalóképes idegen nyelvtudást biztosítson 4,28 A kommunikációs képességet fejlessze 4,23 Alapos informatikai ismeretek nyújtson 3,63 A problémamegoldó képesség fejlessze 4,25 Az önállóság fejlődését segítse 4,36 2.sz. táblázat A Szolnoki Főiskolával szemben megfogalmazott elvárások A válaszadók szerint legfontosabb szempont az, hogy a Szolnoki Főiskola gyakorlatorientált képzést valósítson meg; az elméleti képzésen túl a munka világában is hasznosítható ismeretekkel gazdagítsa hallgatóit. Meg kell említenünk, hogy az elméleti készség elsajátítása, az önállóság fejlesztése is a fontos elvárások között kapott helyet. Az informatikai ismeretek nyújtása a munkavállalók szerint közepes fontossággal bír. Ennek 15

16 magyarázata megítélésünk szerint abban rejlik, hogy a munkavállalók a szükséges informatikai ismereteknek már a birtokában vannak. Kitörési és versenyelőnyt jelentő pont lehet a szakmaspecifikus szoftverek megismertetése a hallgatókkal, pl. SPSS, Photoshop, SAP, stb. Ezen szoftverek egy része a Szolnoki Főiskolán adott, beszerzésük újabb, plusz költséget nem eredményezne. A nevezett programok ismerete a munkaerőpiacon komoly versenyelőnyt jelenthet, mely középtávon a hallgatói létszám emelkedését, a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyét növelheti. Mindenképpen fontos annak ismerete, hogy a Szolnoki Főiskola hallgatói státuszába sorolhatók és egyben foglalkoztatottak hogyan vélekednek a Szolnoki Főiskola képzési színvonaláról. A részletes eredményt az alábbi ábra tartalmazza. 19. sz. ábra A képzési színvonal megítélése Mindenképpen pozitívumként értékelhető, hogy azon hallgatók, akik a munkavállalóként is jelen vannak a munkaerőpiacon a Szolnoki Főiskola képzési színvonalát pozitívan értékelik. Látható, hogy a foglalkoztatottak körében a Szolnoki Főiskola képzési színvonala a vártaknak megfelelő. Elenyészően csekély azoknak a száma, akik a képzést illetően csalódottak, a megkérdezettek a képzési színvonalat a vártnál jobbra értékelik. Véleményüket a Szolnoki Főiskola PR tevékenysége során célszerű lenne felhasználni, alapozva a szájreklám erejére. A munkaerőpiacon jelen lévő hallgatók számos javaslattal jelennek meg, hogy milyen képzési területekkel lehetne bővíteni a Szolnoki Főiskola képzési portfólióját. A részletes információkat az alábbi ábra illusztrálja. 16

17 20. ábra Új irányok a főiskola számára Természetesen új szakok indítására korlátozottan van lehetőség, azonban mindenképpen érdekes lehet az igények pontos ismerete. Fenti ábra jól szemlélteti, hogy a munkavállalói igények alapján a képzési portfóliót újabb gazdaságtudományi szakokkal, jogi- és műszaki szakok indításával kellene bővíteni, de a potenciális hallgatói állomány számos új szakot is szívesen látna a Szolnoki Főiskola képzési palettáján. A meglévő képzési portfólióban is szereplő agrár szakok melyek jelenleg kevésbé preferáltak jelen kutatásban is relatíve háttérbe szorultak más szakterületekhez képest. Fontos megvizsgálni, hogy a munkavállalók hogyan értékelik az egyes végzettségek versenyképességét a munkaerőpiacon. Az egyes versenyképességet tanúsító okiratokat és megszerzett tudást a munkavállaló hallgatók 5 fokozatú skála segítségével értékelték, ahol 1- legkevésbé sem versenyképes, 5 maximálisan versenyképes kategóriát jelentette. A képzési formák felsorolását és versenyképességi mutatószámát az alábbi táblázat szemlélteti részletesen. Képzési forma Versenyképességi mutatószám Egyetemi diploma 4,35 Főiskolai diploma 3,90 Felsőfokú szakképzés keretei között 3,14 szerzett oklevél Érettségi bizonyítvány 2,09 Rövid idejű, néhány hónapos OKJ képzés 2,34 (néhány hónap) Szakmai továbbképzés (néhány nap, hét) 2, táblázat A különböző képzési formák versenyképesség 17

18 Összességében megállapítható, hogy a munkavállalók a főiskolai diplomát a munkaerőpiacon megfelelő versenyképességűnek ítélik, ettől magasabb versenyképességi mutatót csak az egyetemi oklevél kapott. A főiskolai diploma versenyképességi mutatószáma a felsőfokú szakképzés keretei között szerzett oklevél és érettségi bizonyítvány versenyképességét jelentősen meghaladja. Ezen tényeket és véleményeket a Szolnoki Főiskola hallgatókat toborzó megjelenéseiben célszerű megjelentetni, hangsúlyozva azt, hogy ezek a munkavállalók egyöntetű véleményén alapulnak. Potenciális új piacot jelenthet az idegen nyelven folyó oktatás további bővítése a munkavállalók körében. Számukra az idegen nyelvtudás és idegen szakmai nyelvtudás komoly versenyelőnyt jelenthet és egyben jelentős előrelépést a munkahelyükön. Mindenképpen pozitívumként értékelendő, hogy a munkaerőpiacon is jelen lévő hallgatóknak mintegy 55 %-a érdeklődne idegen nyelvű képzés iránt is. 3.6 Megkérdezés a munkanélküliek körében A kutatás során kísérletet tettünk arra is, hogy a munkanélküliek körében mélyinterjú keretében megvizsgáljuk a diplomaszerzés iránti motivációt, annak lehetséges irányait. Szekunder kutatások során feltártuk, hogy a munkanélküliségnek alapvetően több formája létezik: - súrlódásos - technológiai - strukturális A mélyinterjúkból látható, hogy az érintettek eltérő kategóriába sorolhatók, amelynek példáit az alábbi interjúk mutatják. Munkanélküliség formája Eset leírása Súrlódásos 40 éves Szolnok megyei nő, varrónői szakmunkás bizonyítvánnyal. Gyermekvállalás után korábbi munkahelyére nem ment vissza dolgozni; ugyanis korábbi tevékenysége, az elvégzett munkája aluldíjazott volt. Elmondása szerint a meghatározott teljesítmény (norma) teljesítése lehetetlen lett volna. Ezután kereskedői, majd boltvezetői végzettséget szerzett, reménykedve az elhelyezkedés lehetőségében. A gazdasági válság következtében számos helyen dolgozott kereskedőként, de a megszűnő üzletek, a visszaeső kereslet erre a szektorra is negatívan hat napjainkban. Több alkalommal lett újra munkanélküli és foglalkoztatott, ugyanis a vállalatok elsőként az új alkalmazottaktól válnak meg. Átképzésre is hajlandó, jelenleg önköltségén dajkaképzésen vesz részt. Technológiai 53 éves Jász-Nagykun-Szolnok megyei férfi. Végzettsége: hegesztő. Eddigi referenciák: 35 év munkaviszony, túlnyomó részben egy adott vállalatnál. Elhelyezkedésének korlátai: elavult ismeretek, kevés hajlandóság mobilitásra és életkora. Az eset kapcsán kiderült, hogy a vállalatok, intézmények többsége nem kíván ilyen korú fizikai dolgozót foglalkoztatni, inkább a fiatalabbakat részesítik előnyben. Átképzésre kevés lehetőség van, a környéken meglehetősen sok a munkanélküli és kevés a munkahely (illetve megjelenik a szürke foglalkoztatás problémája is). 18

19 Strukturális 31 éves Szolnok megyei férfi, szobafestő. A szakmából adódóan időbeli hullámzás figyelhető meg a munkaerő iránt ebben a szakmában (tavaszi, nyári munkavégzés elsősorban). A gazdasági válság erőteljesen sújtotta az építőipart és az ebben az iparágban dolgozókat. Egy építőipari vállalkozó alkalmazásában állt, akit több hónapos nemfizetés után hagyott ott. Több hónapos munkavégzésének bérét nem kapta meg a mai napig. Mobilitásával nincs gond, az egész ország területén elvégezték az adódó munkákat. Korábban egyéni vállalkozóként tevékenykedett a munkanélküli lét elkerülése érdekében. 4.sz. táblázat A munkanélküliség típusai Az interjúalanyoknak továbbképzési szándékuk ugyan van létezik, de annak anyagi vonzatát általában nem tudják vállalni. Egy esetben merült fel agrár alapképzéseinkhez kapcsolódó szakirányú továbbképzés iránti kereslet. 22 éves Szolnok megyei férfi. Frissen végzett agrár alapszakon. Elhelyezkedései abból adódnak, hogy az agrár végzettség kevésbé keresett a munkáltatók körében, illetve ezen a területen a diploma jóval inkább értékes, mint a gyakorlatban megszerzett tudás. Kiugrási lehetőséget abban lát, hogy szakirányú továbbképzésen kíván részt venni egy teljesen más tudományterülethez kapcsolódóan. 6. Összegzés A kutatás során több mintában végeztünk felmérést a diplomás képzések iránti kereslet feltárása céljából. Standardizált kérdőív felhasználásával és mélyinterjú technikával dolgoztunk. A kutatás a kereslet nagyságán kívül kiterjedt annak tartalmi vonatkozásaira is. A kutatás során hasznos információkat szereztünk be, amelyek jól alkalmazhatók a képzés fejlesztésében. 19

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola felsőfokú szakképzést nyújtó képzései iránti keresletről

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Rövid idejű, moduláris, OKJ képzések iránti várható kereslet felméréséről

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY az Élethosszig tartó tanulásról és az e-learning módszerekkel folytatott képzések

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15 NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Átl. elt. Átlag Medián Jobb pólus

Részletesebben

KUTATÁSI TANULMÁNY. Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések. és szakértői tevékenység iránti keresletről

KUTATÁSI TANULMÁNY. Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések. és szakértői tevékenység iránti keresletről TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések és szakértői tevékenység

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Közgazdaságtudományi Kar 0 Ez az összesítés a/az Közgazdaságtudományi Kar 0 elsőseinek körében

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

A felsőoktatási kibocsátás mérése

A felsőoktatási kibocsátás mérése A felsőoktatási kibocsátás mérése Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011.december 7. Veroszta Zsuzsanna PhD 2011 adatai Intézmények Intézményi

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Apáczai Csere János Kar - 0 Ez az összesítés az elsőéves

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 4 Készítette:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon

A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet 54. Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét 2016. 09. Miről fogok beszélni? -Mekkora

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 Ez az összesítés a/az Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 elsőseinek

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

Frissdiplomások 2011

Frissdiplomások 2011 Frissdiplomások 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a 2008-ban illetve 2010-ben végzettek körében Módszertani összefoglaló Készítette: Kiss László Veroszta Zsuzsanna PhD 2012 február

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Tóth Lajosné dr. Tuzson Ágnes DPR(A) : a 2010-ben abszolváltak A kérdőív három nagyobb blokkra,

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben

Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben Egyetemünk minőségbiztosítási feladatai között fontosnak tartjuk, - különös tekintettel az ez évi felvételi eredményekre -,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA TARTALOM 1. BEVEZET... 1 2. A KUTATÁS LEFOLYTATÁSA... 2 3. VÉGZETTEK FELMÉRÉSE... 4 4. ÖSSZEGZÉS... 8 1. BEVEZET A külföldön

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar - 0 Ez az összesítés

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK! EvaSys Első évesek kérdőíve 2014/15 PTE Marketing Osztály Új egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve Új egyetemi Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

Hallgatók 2011. Kutatási zárótanulmány. Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás. Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály

Hallgatók 2011. Kutatási zárótanulmány. Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás. Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Hallgatók 2011 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012 március Tartalom I. A kutatásról...

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása Programazonosító: TÁMOP-4../A-0//KONV-00-009 Alprojekt: Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT Készítette: Dr.

Részletesebben

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése 2014-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER FELMÉRÉS KERETÉN

Részletesebben

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várták az intézményben továbbtanulni

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI KUTATÁSON ALAPULÓ KÉPZÉSINNOVÁCIÓ A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 7 BEVEZETÉS

MUNKAERŐ-PIACI KUTATÁSON ALAPULÓ KÉPZÉSINNOVÁCIÓ A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 7 BEVEZETÉS Pénzes Ibolya Rózsa 1 László Éva 2 Pólya Éva 3 Szűcs Róbert Sándor 4 Földi Katalin 5 Horváth Marianna 6 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 MUNKAERŐ-PIACI KUTATÁSON ALAPULÓ KÉPZÉSINNOVÁCIÓ

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25%

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25% Jelentéskészítő, GYFK_gólya_00 GYFK_gólya_00 Válaszadók száma = 66 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS Készítette: Molnár Róbertné Kiegészítette: Takácsné Pelles Erika

TOVÁBBTANULÁS Készítette: Molnár Róbertné Kiegészítette: Takácsné Pelles Erika TOVÁBBTANULÁS 2016 Készítette: Molnár Róbertné Kiegészítette: Takácsné Pelles Erika A KÉPZÉSI SZERKEZET ÉRETTSÉGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉS (BA,BSC) MESTERKÉPZÉS (MA, MSC) OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSEK

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Az értékelemzés oktatásának és az AVS minősítés megszerzésének tapasztalatai a felsőoktatásban

Az értékelemzés oktatásának és az AVS minősítés megszerzésének tapasztalatai a felsőoktatásban Szekeres Klára Az értékelemzés oktatásának és az AVS minősítés megszerzésének tapasztalatai a felsőoktatásban Bevezetés A főiskolai oktatásban 1997 óta oktatom az értékelemzést, eleinte a Könynyűipari

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben