Az interaktív tábla a gyakorlatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az interaktív tábla a gyakorlatban"

Átírás

1 Az interaktív tábla a gyakorlatban Mesés matek Gyakoroljuk a bontást! 2 A vulkánok és földrengések 8 Képek átszínezése PhotoFiltre 6.3 programmal 14 3D a táblán a Google SketchUp programjával II. rész 17 Flash-leges tartanod tőle, inkább próbáld ki! A Lesson Activity Toolkit 20 Kis kezek, nagy számok 26

2 Promethean a tanítás új dimenziója Interaktív tanórai lehetőségek gazdag tárháza tanárok számára Interaktív táblák és interaktív tantermi eszközök Magyar nyelvű táblaszoftver, amelyet tanárok fejlesztettek oktatási célra Szavazórendszer Több mint félmillió tagot számláló tanári közösség Közel letölthető tananyag-elem, szakmai és módszertani támogatás Ingyenes bemutató előadások TIOP /07 pályázati kiírásnak megfelelő tantermi csomag meggyújtjuk a tudás lángját Bővebb információkért látogasson el honlapunkra! 2 Várjuk szíves megkeresésüket: telefon:+36-(1)

3 Kedves Olvasó! Néha, azt hiszem, még mindig nem értjük Az elmúlt években sok helyen, sok esetben mondtam el azt az egyszerű tényt, hogyha valakinek van egy jó ötlete, s a másiknak is van egy jó ötlete, s ezt elmondják egymásnak, akkor mindkettőjüknek két jó ötlete lesz. Ugyanez igaz az interaktív táblás alkalmazásokra is. Ha a pedagógusok megosztják egymással a tapasztalataikat az interaktív táblás alkalmazások, szoftverek terén, akkor sokkal jobb helyzetbe kerülhetnek, mint ha ezt nem teszik, és mindenkinek saját magának kell újra és újra felfedezni az interaktív táblák világát. Az együttműködésnek borzasztó nagy jelentősége van az életben, s most már tanítjuk is ezt a diákjainknak. Innen már csak egy lépés, hogy mi, pedagógusok is együttműködjünk. Ehhez természetesen a megfelelő formák szükségesek. Az internet minderre jó lehetőséget ad. Létezik egy pedagógusoknak szóló interaktív táblás oldal, ahová a világból közel félmillió ember csatlakozott, s eddig közel hatmillió anyagot töltöttek le az oldalakról. Ez is igazolja, hogy a pedagógusok kíváncsiak társaik munkájára, szeretik azt felhasználni, vagy csak ötletet meríteni belőle. A tapasztalatok megosztására létrejött Táblatanító az az újság, ahol a gyakorló pedagógusok részletesen leírják, leírhatják, hogyan is készítettek el egy-egy órai anyagot, milyen módszerekkel, hogyan alkottak valamit, vagy egy-egy alkalmazással mit lehet kezdeni az interaktív táblán. Bemutathatják, hogy hogyan gyorsíthatjuk meg a tanórákra való készülésünket, hiszen mindenkinek drága az ideje, s nem mindegy, hogy egy-egy negyvenöt perces órára otthon még mennyi időt töltünk a felkészüléssel. A Táblatanító számainak olvasása mellett is egyre jobban szükségünk van egy helyre, ahol a pedagógusok magyar nyelven, online megosztják a tapasztalataikat a tábla használatával kapcsolatban, illetve megoszthatják saját anyagaikat, bemutathatják az oktatásban jól használható weboldalakat. Több ilyen próbálkozás volt már hazánkban is. Jelenleg Magyarországon a legnagyobb ilyen, táblatípustól független pedagógusközösség, az e-tanárikar. A közösség hasonlóan működik az iwiwhez, s már most több mint 2500 tagja van. Ha mindenki csak egy dolgot töltene fel, akkor mindenkinek több mint 2500 lehetősége lenne ötletet szerezni. Azonban a legtöbb ember nem így tesz, nem így gondolkodik. Csak jön, körülnéz, s nem kívánja a saját anyagait másokkal megosztani. Pedig biztosan lenne olyan weboldal, amit ő ismer, s rendszeresen használ. Az tantestületek tele vannak kreatív, tehetséges pedagógusokkal, itt az ideje, ne csak tanítsuk a kooperatív munkát, hanem valóban kooperáljunk, működjünk együtt, mi pedagógusok! Helyünk, lehetőségünk már van hozzá, s elértük a kritikus tömeget is! Szinte minden szak képviselteti már magát az e-tanárikaron! Nézzünk körül, s töltsünk fel egy-egy jól használható weboldalt! Időben mindez pár percet jelent, a nyereség viszont óriási! Szakmailag hiteles emberek ajánlanak számunkra jól használható anyagokat, s ezzel a saját munkánkat egyszerűsítjük, hiszen nem kell órákig keresgélnünk új és új dolgokat a weben. Elég az e-tanárikaron körülnézni! Most mindjárt jó példaként meg is osztok egy bár angol nyelvű, de több tantárgyban is kiválóan használható honlapot: Bárki készíthet hasonlót az osztálya számára, akár egy-egy tématerületre vagy egy tanult anyagrészre koncentrálva. Aki mindezt olvasta, egy-egy újabb ötlettel lett gazdagabb, mert megismert egy olyan alkalmazást, amelyet beépíthet a módszertanába (bármilyen szakos is), ha úgy gondolja, hogy az illeszkedik bele, s tud vele valamit kezdeni. Még egy zsúfolt tanári időbeosztás mellett is marad annyi idő, néhány perc, hogy egy-egy linket meg tudjunk nézni, s ha tetszik, egymás ötleteit felhasználjuk a saját munkánkhoz. Az internet tantermünkbe kerülésével, az interaktív táblán való megjeleníthetőségével így nyílik ki számunkra a világ. Azt hiszem, kedves kollégáim, én már értem. Hát Ti? Kedves Olvasó! Az e-tanárikar honlapja: Bedő Andrea 1

4 Egy tanórám aktívtáblával Mesés matek Gyakoroljuk a bontást! Matematika gyakorlóóra az általános iskola 1. osztályában Medovarszki István Gyakoroljuk a bontást! A Mesés bontás! című matematika óra az első osztály előkészítő szakaszának végére tervezett gyakorló óra, melyben az év elején előforduló típusfeladatokat gyűjtöttem össze. Ezt a tanórát az osztályomban a szülők jelenlétében, nyílt tanítási órán tartottam meg. A téma amely köré szőttem a tanóra történetét kiválasztásánál igyekeztem figyelembe venni a gyermekek érdeklődési körét, ami mint később kiderült, jó választásnak bizonyult. A gyermekek a szokott izgalommal és igyekezettel vetették bele magukat az eseményekbe, már az óra első perceiben a motivációs beszélgetés során rengeteg magasba tartott kéz jelezte, hogy a tanulói aktivitással nem lehet baj ezúttal. A ráhangolódás jegyében bemutatkoztak a gyerekek kedvenc meséinek szereplői. Megjelentek a manók, Hófehérke, Jancsi és Juliska a gonosz boszorkány társaságában, Piroska, a három kismalac és még rengeteg meselényt sorolhatnánk, akiket a tanulók megemlítettek. Első közös játékunk az Őfelsége mondja volt, ahol a tanulóknak az adott utasításoknak kellett engedelmeskedniük, de csak akkor, ha valóban az igazságos királytól kapták ( Őfelsége mondja: állj fel! > felállnak, de: Üljetek le! > nem csinálnak semmit, mert nem a király mondta). Ezek a típusú játékok az egyszerűségük ellenére rendkívül alkalmasak arra, hogy fejlesszék a gyermekek figyelmét és beszédészlelését. Az óra fő része még mindig egy inkább játékos, mint matematikai problémát feszegető feladattal indult. A méret 2 Mesés matek Tantárgy: Matematika Osztály: 1. osztály Tananyag: A számfogalom kialakítása Téma: A bontott alak Az óra típusa: Gyakorlóóra Tanár: Medovarszki István Tanulók: A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon 1. b) osztályos tanulói Fejlesztési célok: A mennyiségfogalom erősítése Számlálási és számolási készség fejlesztése Logikus gondolkodás fejlesztése Megfigyelőkészség és a rövid távú memória fejlesztése Nevelési célok: Pontos munkavégzésre nevelés Az utasítások követésére nevelés Pozitív attitűdök erősítése Keresztkapcsolódások NAT műveltségterületekkel: Magyar nyelv és irodalom Ember a természetben Művészetek Informatika Fejlesztendő kompetenciák: Matematikai kompetencia Szövegértés-szövegalkotás kompetencia Digitális kompetencia

5 szerinti összehasonlítást a mézeskalácsházak vizsgálatával valósítottuk meg. A házakat nagyságuk szerint kellett csoportosítani és kiszínezni. Amelyik ház nagyobb, mint a boszorkány, azt kékre, amelyik pedig kisebb, azt zöldre kellett színezni. rosszalkodhattak a táblánál, ők keverhették meg a tárgyak sorrendjét. A játékosságot és a manipulációt előtérbe helyezve a következő nagyobb órarészben a logikai lapok vizsgálatával, tulajdonságaik összehasonlításával, válogatásával foglalkoztunk. A fokozatosság elvét szem előtt tartva az egyszerűbbtől a bonyolultabb meghatározások felé haladva a gyerekeknek különböző szempontok alapján kellett válogatniuk a síkidomokat. Pl.: Piroska magával vitte a kosarában az összes sárga lapot. Azokat a lapokat nem vitte magával, amelyek pirosak, nem lyukasak, de kicsik. A képek egymás fölé helyezhetőségének (a kosár rétege van legfelül) kihasználásával az az illúzió kelthető, hogy a logikai lapok valóban a kosárba kerültek. Az öreg és bölcs király csendesen szemlélte palotája ablakából birodalmát, miközben különös dolgokat látott. Ezeket a dolgokat megmutatta nekünk is. Különböző számosságú halmazok megfigyelése és összehasonlítása volt a gyermekek feladata, amellyel a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát mélyíthetjük el. Nehezebben haladó gyerekek a táblánál dolgozva, a párosítás módszerének alkalmazásával szemléletes eszközt kaphatnak a kezükbe a relációk vizsgálatához. Amennyiben a tanító nem biztos a megfelelő elsajátításban, akkor a végtelen klónozás segítségével számtalan új feladatot adhat tanítványainak. A tükrök és a hozzájuk kapcsolt számok (csoportosított objektumok) rendezése szemléletessé teszi a számok nagyságviszo- Megjelent egy tréfás erdei manó is lehetőséget adva egy kis nevelési cél megvalósítására (Nem szép dolog bosszantani a társainkat!) aki a meselények egy-egy kedves használati tárgyát csente el, melyet összekötéssel adhatunk vissza a tulajdonosaiknak. A vonalak kiradírozása után lehetőség van arra, hogy a mozgatható objektumok használatával Mi változott? játékot játsszunk. Rendkívül élvezetes volt a tanulók számára, amikor a manó helyett ők 3

6 Tevékenység Időtartam Készségfejlesztés Cél BEVEZETŐ RÉSZ 1. Óra eleji szervezés 1 Adott utasítás követése 2. Célkitűzés 1 3. Motiváció 1 4. Bemelegítő feladat 2 Pontos munkavégzésre és az utasítások betartására való képesség fejlesztése (egész tanórán) Képesek legyenek közösen játszani, majd a játékból kilépni AZ ÓRA FŐ RÉSZE Legyenek képesek a tanulók rendben, gyorsan felkészülni a tanórára. A tanulók tudják, hogy mire számítsanak a tanóra folyamán. Kerüljenek a gyerekek olyan lelkiállapotba, amely segíti a tananyag elsajátítását. A bemelegítés segítse az óra fő részére való ráhangolódást. 1. Összehasonlítás alak és szín szerint 2. Összehasonlítás különböző tulajdonságok alapján 3 3 Megfigyelőkészség és síkban való tájékozódás fejlesztése Ellentétpárok gyakoroltatása (kicsi nagy, lyukas teli), különbözőség, hasonlóság megfigyelése, hasonló ugyanolyan gyakoroltatása) Legyenek képesek arra, hogy megkülönböztessenek tárgyakat még akkor is, ha csak kisebb méretbeli eltérés van köztük. Legyenek képesek tudatos megfigyelésre és a tapasztalataik szóbeli kifejezésére. 3. Párosítás közös tulajdonság alapján 2 Megfigyelőkészség fejlesztése és absztrahálás Legyenek képesek tárgyakat közös tulajdonságaik alapján besorolni. 4. Mi változott? 3 A megfigyelőkészség és a rövid távú emlékezet fejlesztése Legyenek képesek a változások szóbeli kifejezésére és korrekciójára visszaállítással. 5. Halmazok számosságának megállapítása, relációk 6. Számok nagyság rendjé nek megállapítása, növekvő és csökkenő számsor 3 3 Számlálás képességének fejlesztése, a matematikai szókincs és szaknyelv elsajátítása Mennyiségfogalom erősítése, matematikai szaknyelv használata Legyenek képesek, halmazokat darabszám alapján összehasonlítani még kisebb eltérések esetén is. Ismerjék és helyesen használják a számneveket és sorrendjüket. 7. Átmozgató játék 3 Különböző tulajdonságok, érzelmek, mozgások utánzása A tanulók legyenek képesek fenntartani figyelmüket a tanóra hátralévő részében. 8. Bontások kirakása 5 Számolási készség fejlesztése, logikus gondolkodásra nevelés Legyenek képesek a tanulók egy számhoz bontott alakot társítani. 9. Ugyanannak a számnak a különböző bontott alakjai 5 A rész egész kapcsolat megértetése Lássák be, hogy ugyanazt a számot több bontott alakkal is kifejezhetjük. 10. Háromtagú bontások 3 Számolási készség fejlesztése, logikus és deduktív gondolkodásra nevelés Lássák be azt, hogy egy szám nemcsak két tagra, hanem többre is bontható. BEFEJEZŐ RÉSZ 1. Cica-dal 4 Pontos szövegismeret és tiszta éneklés képességének fejlesztése A közös éneklés örömének megláttatása. 2. Házi feladat kiadása 1 Tanulás tanulása, önálló feladatvégzésre való nevelés A gyerekek legyenek képesek pontosan jelölni és megjegyezni a feladatot Értékelés 1 Helyes önértékelésre nevelés 4. Óra végi szervezés 1 Adott utasítás követése Legyenek képesek reálisan értékelni saját maguk és társaik órai tevékenységét, aktivitását, viselkedését Legyenek képesek a tanulók gyorsan és pontosan rendet tenni környezetükben.

7 Munkaforma Módszerek Megjegyzés BEVEZETŐ RÉSZ Frontális munka Magyarázat Teremtsük meg a tanóra megtartásának technikai feltételeit. Frontális munka Elbeszélés Tájékoztassuk a tanulókat életkoruknak megfelelő stílusban a tanóra céljáról. Frontális munka Elbeszélés Fel kell kelteni a gyerekek érdeklődését a feldolgozandó tananyag iránt. Frontális munka Játék Őfelsége mondja játék. AZ ÓRA FŐ RÉSZE Egyéni munka Magyarázat Szemléltetés A gyerekek használják a saját logikai lapjukat, az aktív táblát az ellenőrzéskor alkalmazzuk. Csoportmunka Megbeszélés Szemléltetés Csoportokban dolgoznak a gyerekek, ellenőrzésnél a ritkábban szereplő tanulókat választjuk ki szószólónak. Egyéni munka Frontális munka Egyéni munka Egyéni munka Frontális munka Pármunka Csoportmunka Differenciált csoportmunka Vita Szemléltetés Bemutatás Szemléltetés Beszélgetés Szemléltetés Magyarázat Szemléltetés Tanulói magyarázat Szerepjáték Szemléltetés Beszélgetés Szemléltetés Magyarázat Szemléltetés Kooperatív Vita Megbeszélés Szemléltetés Párosítás összekötéssel. Az előző feladat képét használjuk, az összekötő vonalak kiradírozása után. A képek mozgatásával új és új sorrendet állíthatunk fel, bizonyos dolgokat pedig el is rejthetünk. Az ábrák mozgatásával könnyedén felállíthatunk növekvő és csökkenő számsort is. A tanóra felénél szükséges valamilyen játék belopása az óra menetébe. Itt a törpök bizonyos tulajdonságait használhatjuk fel. Manipulatív tevékenység során könnyebben megy az elsajátítás. A párok tagjai saját asztaluknál úgy dolgoznak (kártyákkal), mint társuk az aktívtáblánál. A gyerekek öt-hat fős csoportokban dolgoznak, így egymástól sajátítják el a tananyagot. A csoporton belül a háttérbe szoruló gyerekek is szerephez juthatnak. BEFEJEZŐ RÉSZ Frontális munka Szemléltetés A gyerekek a dal éneklése közben a kezükön mutatják a cicák számát. Frontális munka Magyarázat Egyéni és frontális munka Beszélgetés Értékelésnél ügyeljünk arra, hogy reális visszajelzést adjunk a tanulóknak az órai tevékenységükről. Mindenkiről állapítsunk meg valamilyen pozitívumot. Frontális munka Magyarázat 5

8 nyait, a növekvő és a csökkenő sorrendet, melyet a gyermekek könnyedén elsajátítanak. A mozgó objektumok segítségével pillanatok alatt más sorrendbe helyezhetjük a képeinket. Ez a feladat további lehetőségeket is rejt magában, például egészen kiváló lehet igaz és hamis állítások megfogalmazására. A vadnyugati vonaton annyi cowboy utazhat, amilyen számot a mozdony kipöfögött magából. Ennél a feladatnál rá kell vezetnünk a gyerekeket, hogy egy számot több bontott alakkal is felírhatunk (ha öten utazhatnak a vonaton akkor 0+5, 1+4, 2+3 stb.). Ügyelnünk kell arra, hogy a cowboy-ok ülésrendje a bontott alaknak megfelelő legyen. Ez a feladat szemléletesen bizonyítja az interaktív tábla létjogosultságát az ilyen típusú tananyag-feldolgozásnál, mivel az eredeti ábra kisebb módosításaival újabb és újabb jó megoldásokat kaphatunk. A gyerekek szinte versengtek egymással, hogy ki hogyan tudná még átültetni az utasokat. könyveket rendbe tenni. Az eredeti mellett célunk lehet a feladatban az, hogy megláttassuk az összeadásban a tagok felcserélhetők az összeg változása nélkül. A három kismalac hozza el tulajdonképpen az utolsó valóban matematikai tárgyú feladatot, amely az előzőhöz nagyon hasonlít, azzal a különbséggel, hogy most háromtagú bontások alapján kell rendeznünk az ábrákat. Fontos dolog, hogy minden farönkből annyi kerüljön a szekérre, amennyi kell. Erre a gyerekek a rönkökre festett jelek és a számjegyek színének összehasonlításával jöhetnek rá. Nem múlhat el a tanóra a nélkül, hogy elő ne bukkanna az okos bagoly is. Játékos formában, nevelési feladatként megjelenhet a könyvek és az olvasás szeretetére való nevelés, illetve az, hogy sokat tanulva mindenki bölcs bagoly lehet. Ebben a részben tulajdonképpen a bontott alaknak megfelelően rajzolunk, azzal a különbséggel, hogy a rajzolás most az aktívtábla felületén történik. A gyerekek a helyükön 5-6 fős csoportokban dolgoznak, a megoldást kooperatív munka során kell megtalálniuk. A csoportok vezetését a csoportvezető végzi, eredményükről a szóvivő számol be. A polc tetején lévő bontott alakoknak megfelelően kell a Itt már magasabb szintű matematikai gondolkodásra van szükség, de a fokozatosság elvének figyelembevételével és a motiváltság egész órán át tartó fenntartásával könnyedén elértük azt, hogy minden tanuló megértse és helyesen meg is oldja ezt a feladatot is. A tanóra utolsó mozzanata, mikor Csizmás Kandúrnak elénekeljük a Bojtorján együttes 10 kicsi cica című számát. Ezt a dalt már év eleje óta a számfogalom kialakításának során énekelgetjük. A zeneszámhoz készítettem egy Flash alapú animációt, mely még élvezetesebbé teszi a közös éneklést. 6 A tanteremben Mimio interaktív táblát használunk, de a tananyag Smart Notebook 10 táblaszoftverrel készült, és a Smart lebegő eszközeit alkalmazom a tanítás során. A képanyagot az office.microsoft.com honlapról töltöttem le, formázásukhoz az Adobe Photoshop képszerkesztőt, az animációk programozásához a Macromedia Flash MX-et

9 használtam. A 10 kicsi cica című szám az iskolai könyvtár állományában lévő Bojtorján Négyszögletű Kerek Erdő CD-ről származik. A digitális tananyagok és az interaktív tábla használata során szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy a tábla mint eszköz nagymértékben támogatja a gyermekeket a tanulás folyamatában. Jó tervezés és megfelelő előkészületek megtétele esetén a pedagógusok is olyan társra találhatnak az eszközben, amely mind az óravezetésben, mind a tanóra tartalmának megvalósításában nagy segítséget nyújthat számukra. Természetesen, az interaktív tábla nem helyettesítheti a pedagógust, sem a hagyományos taneszközöket, de egy olyan új lehetőséget ad a kezünkbe, amelyet az oktató-nevelő munkánk szolgálatába állíthatunk. Tudomásul kell vennünk, hogy gyermekeinket a mindennapok során rengeteg különböző inger éri, emiatt pusztán a hagyományos taneszközökkel és hagyományos tanulásszervezési eljárásokkal, módszerekkel már nehezebben érhetünk el kiemelkedő eredményeket. A televízió, a mobiltelefon és az internet világában a gyerekek figyelmét egy táblára ragasztott számkártya vagy az írásvetítő egyre halványabb képe már nem köti le. Tanulóinkat a mai világban számos infokommunikációs eszköz veszi körül, ezért az iskola mint a gyermekek életének egyik legfontosabb színtere nem engedheti meg magának, hogy ne használja a technika újabb vívmányait. Szerencsére iskolám a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon ezen a területen is élen jár, mivel olyan technikai felszereltséggel és szellemi erőforrásokkal rendelkezik, ami garancia lehet arra, hogy megfeleljen a XXI. század iskolájával szemben támasztott követelményeknek. Bemutatkozik a szerző: Medovarszki István A békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alsó tagozatos tanítója vagyok ben főiskolai tanulmányaim mellett kezdtem el dolgozni az iskolában oktatástechnikusként ben szereztem diplomát az egykori Tessedik Sámuel Főiskola tanítói szakán, azóta 1 2. osztályban tanító pedagógusként vagyok tagja intézményünk egyébként igen magas szakmai színvonalon működő tantestületének. Az informatikával a gimnáziumi évek alatt számítástechnika tagozaton ismerkedtem meg, így értelemszerű volt, hogy a főiskolán is ezt a műveltségterületet választottam ben felsőfokú multimédia-fejlesztői oklevelet szereztem, azóta több digitális tananyagot is készítettem ban megnyertem az egyik nagy tankönyvkiadó digitális tananyagpályázatát az Uraltól Fehérvárig című történelmi témájú munkámmal. Ettől az évtől az alsó tagozat mellett az iskola két tanítási nyelvű tagozatán ötödik és hatodik osztályban angol nyelven is tanítom az informatikát, amelyhez Gépi-Szó I. és Gépi-Szó II. címmel két, egyenként 37 órát magában foglaló magyar angol nyelvű digitális tananyagot fejlesztettem, és hozzá való hagyományos munkafüzetet és tanmenetet is készítettem. Jelenleg a Kecskeméti Főiskola angolnyelv tanító szakos hallgatója vagyok. Az interaktív táblával az elmúlt két évben kötöttem szorosabb ismeretséget, annak köszönhetően, hogy a tavalyi tanévben iskolánk is gyarapodott két ilyen eszközzel, melynek egyik kipróbálója és gyakorlati alkalmazója lettem. Iskolánk kiemelkedő oktató-nevelő munkáját támasztja alá az, hogy a TÁMOP pályázat egyik nyertes intézményeként komoly IKT eszközfejlesztés előtt és alatt áll, amelynek fő nyertesei és élvezői a gyerekek lesznek. Ebben a projektben mint implementáló pedagógus matematikai kompetencia fejlesztésével veszek részt, a jelenlegi első osztályommal. Itt a kötelezően előírt huszonöt százalékos órai lefedettséget messze túllépve használok digitális eszközöket a tanóráimon, amiért a gyermekek rendkívül hálásak. Tapasztalataim szerint ma már ezeknek az eszközöknek a használatával a gyermekek figyelme sokkal könnyebben leköthető, mint a hagyományos szemléltetőeszközökkel. Fontos szempont számomra, hogy az alsós gyermekek belső motivációját, kíváncsiságból fakadó tanulás utáni vágyát és az ilyenkor még természetes iskolaszeretetét az aktívtábla és a digitális szemléltetés alkalmazásával segítsük minél tovább megtartani, és erősítsük a tanulók ezen attitűdjeit. A hagyományos mellett így megjelenhetnek a tanteremben a virtuális számolókorongok és pálcikák, a színes rudak, illetve a logikai készlet darabjai sem fognak sem elveszni, sem összekeveredni többé. A számhívóképek tárolása és használata is lényegesen egyszerűbbé vált, ahogy az applikációs kártyák elkészítése is sokkal kevesebb erőfeszítést igényel, sőt azokat bármikor újra elő lehet venni. A kisiskolás kori tapasztalás és manipuláció útján történő tanulási folyamat rendkívüli módon felerősíthető és meggyorsítható az aktívtábla használatával, az így megtanultak mélyebben és erőteljesebben vésődnek be. Ezért iskolánk fő célja amellyel én is teljességgel egyetértek az, hogy minél szélesebb legyen azoknak a tanulóinknak a köre, akik a hagyományos taneszközök alkalmazása mellett a digitális oktatás pozitív hatásaival jutnak olyan tudáshoz, amelyet egész életükön át sikeresen alkalmazhatnak. 7

10 Egy tanórám aktívtáblával A vulkánok és földrengések Természetismeret az ötödik évfolyamon A természettudományos tantárgyak által kifejlesztett készségek és ismeretek nélkül a fiataloknak nincs esélyük a munkaerőpiacon, sőt, a magyar gazdaságnak sincs esélye a világversenyben. Ennek érdekében nélkülözhetetlen a természetismeret tantárgy népszerűsítése. A természetismeret hatékony tanulásához elengedhetetlen az értő olvasás készségének megfelelő fejlettségi szintje. Az olvasáskultúrával a kreativitás és a lényegkiemelés fejlődését segítjük elő. Ezért is szerettük volna az interaktív tábla adta lehetőségeket kihasználva, a Műszaki Kiadó tankönyvét kivetített formában megjelenítve használni. Az írásbeli kommunikációhoz a munkafüzet feladatait kivetítettük, hogy az ellenőrizhető legyen nemcsak szóban, hanem írásban is. Előtérbe helyeztük a tananyag feldolgozása során a hang és képi információ adta lehetőségeket. A vizuális kommunikáció fejlesztésére sok színes, saját készítésű flash animációt használtunk fel. Mivel fontos a tantárgyi kötődés Borbás József és Borbás Orsolya megalapozása, ezért sokféle módon közelítettük meg a tananyagot. Ennek érdekében az érzékelés útján szerzett tapasztalatokkal fejlesztettük az értelmes tanulás, a képi reprezentáció fejlődését. 8 Vulkánok és földrengések Tantárgy: Természetismeret általános iskola 5. osztály Kompetenciaterület: Természettudományi Témakör: A földfelszín felépítése Téma: Vulkanizmus és földrengés Óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra kooperatív módszerrel Az óra célja: Vulkánok működése, felépítése, a vulkáni eredetű kőzetek, földrengések, helyes magatartásformák kialakítása a földrengés idején. Fejlesztési célok: A megfigyelés képességének feltárása, az összefüggések megláttatása, az összefüggések megláttatásával a gon dolkodás képességének fejlesztése, mechanikus térkép olvasás fejlesztése. Képek, ábrák elemzése. Önálló kísérletezés. Fegyelmezett kooperatív munkára nevelés. Kapcsolódás más műveltségterületekkel: Matematika (a halmaz fogalmának kialakítása), kémia fizika (az anyagok belső és külső tulajdonságai), katasztrófavédelem (helyes magatartás formák kialakítása földrengés esetén), rajz (térlátás kialakítása). Kapcsolódás más kompetenciaterületekkel: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia, matematikai kompetencia, szociális- életviteli kompetencia, IKT kompetencia. Tanár: Borbás Orsolya Módszertani konzulens: Borbás József Tanulók: A vasvári Kardos László Általános Iskola 5. a) osztálya Eszközök: Interwrite interaktív tábla, MOBI 510-es palatábla Források, felhasznált irodalom: Természetismeret 5. tankönyv, Műszaki Kiadó Természetismeret 5. munkafüzet, Műszaki Kiadó Helyes magatartásformák földrengés esetén: Konzuliinfo/foldrenges.htm A képek forrása: Michael Allaby A Föld gyermekenciklopédia Vaktérkép: foldrajz/vakterkep/magyarorszag.jpg

11 A feladatok elvégzése során a differenciálást helyeztük előtérbe, hogy mind a tehetséges, mind az SNI-s tanulók megragadják a lényeget. A kooperatív tanulási módszert is alkalmaztuk az új anyag feldolgozásakor. A módszerrel az alapvető társas képességek, kompetenciák, ismeretek sajátíthatók el. Ezekkel a technikákkal javul a különböző kultúrához tartozó gyerekek közötti kapcsolat, könnyebb a másság elfogadása. A vulkánok és földrengések témájából egy olyan saját készítésű interaktív tananyagot fejlesztettünk, amely alkalmas tanórai felhasználásra és egyéni tanulásra is. A tananyag minden interaktív táblán használható. A programot úgy alakítottuk ki, hogy egy menüsor segítségével, bármilyen sorrendben felépíthető legyen az óra anyaga. Az alábbi menük közül választhatunk: Tananyag Tankönyv Munkafüzet Feladatok Galéria Érdekességek A Tananyag menüpontban három rész található, amelyek az új ismereteket tartalmazzák (a vulkánok felépítése, magmás kőzetek, földrengések). Egy-egy részben 2 perces magyarázat található animáció-hang formában. A Tankönyv és Munkafüzet oldalakon a Műszaki Kiadó Természetismeret 5. c. tankönyvének és munkafüzetének lapjai láthatók. A Galériában képek találhatók a témával kapcsolatban. Az Érdekességek oldalon egy beépített Flash-lejátszót használtunk, ahol egy rövidfilmrészlet található. Az általunk készített tananyag az alábbi célcsoportban került kipróbálásra: 5. a) osztály, 28 tanuló, ebből 4 fő HH (hátrányos helyzetű), 1 fő SNI (enyhe értelmi fogyatékos). A tanórát kétperces ráhangolódással kezdtük, amelynek során a gyerekek képeket tekintettek meg vulkánokról (A Galéria menüpont alatt található képekből). Megbeszéltük a vulkán működéséhez kapcsolódó hiedelmeket is. A következő percekben a Tananyag menüpontból mutattuk be a vulkán működését és felépítését. Ebben a részben kerültek bemutatásra a magmás kőzetek jel lemzői is. A gyerekek nagy örömére, egy beépített nagyítóval vizsgálhatták a kőzeteket az interaktív táblán. A Tananyag hangja Koroknai Szandra 7. a) osztályos tanulónk, aki az Országos Arany János Vers- és Prózamondó verseny III. helyezettje (2009). A frontális osztálymunka után került sor a gyerekek számára már ismert csoportmunka kialakítására. A módszert elsősorban a nem szakrendszerű órákon használjuk. Tanulóink már rendelkeznek ismeretekkel a szerepek beosztása terén. A kooperatív csoportok 5-6 fős tanulói csoportok, amelyekben a gyerekek csoportfelelőst (reflektálót) választanak. Az ő feladata a csoport irányítása, a feladatok szétosztása. Bevált szokás, hogy a jegyző használja az interaktív táblát vagy az I-padot. A palatábla használata megkönnyíti a csoportmunkát. Az időfelelősnek fontos feladat jut: a pontosság betartatása. A kérdésfeltevőnek a másik csoporthoz kell kérdéseket intézni, ami elősegíti az értelmezést, a rendszerezést, a lényegkiemelést. (A csoportok feladatai részletesen megtalálhatók az óravázlatban.) Az önálló tananyag-feldolgozás a tankönyv és a munkafüzet segítségével történt. Minden csoportnál a tankönyv egy bizonyos szövegrészére és a hozzá kapcsolódó feladatok megoldására helyeződött a hangsúly. A tanórának ebben a részében az elsődleges cél a tevékenykedtetés és a tapasztalatszerzés volt. A tanóra végén a csoportbeszámolókra és az összegzésre került sor. Minden csoport bemutatta az általa lényegesnek vélt részeket az interaktív táblán, és a csoporttagok felírták a feladataikat. Itt a Tankönyv és a Munkafüzet menüpontok alatt található anyagrészt használtuk fel. Ehhez a részhez készítettünk négy feladatot a Feladatok menüpont alatt. 1. A vulkán felépítése: A megfelelő részeket a helyükre kell húzni (magma, magmakamra, kráter, kürtő, láva, hamufelhő). Hibás válasz esetén a fogalom visszaugrik az eredeti helyére. 2. Magyarország vulkanikus hegységeihez kell a megadott számokat húzni. A térképen a hegységeket számokkal jelöltük (Badacsony, Visegrádi-hg., Börzsöny, Cserhát, Mátra, 9

12 Tartalom Gondolatmenet, részfeladat I. Ráhangolódás (tanári irányítással megbeszéljük, milyen hiedelmek fűződnek a vulkánműködéshez, mi váltja ki a vulkán működést?) Fejleszteni kívánt képességek: Szóbeli kifejező készség, szókincsfejlesztés, tanult ismeretek összefüggések megláttatása, emlékezőképesség, asszociációs képesség II. Tananyag feldolgozása (tanári segítséggel megnézzük és meghallgatjuk a vulkán felépítését, magmás kőzeteket) Figyelem, megfigyelés, logikus gondolkodás III. Tananyag további feldolgozása (kooperatív munkával) 1. csoport: Tankönyv 70. o. A vulkáni kőzetek lényegkiemelés, Munkafüzet 39. o. 1., 2., 3. feladatok: a csoportra vonatkozó kérdések megválaszolása, az Interaktív tananyagban a Feladatok közül a 2. feladat megoldása (Húzd a számokat a vulkánikus hegységekhez) 2. csoport: Tankönyv o.. Az üledékes kőzetek: lényegkiemelés, Munkafüzet 39. o feladatok közül a csoportra vonatkozóak. 3. csoport: Tankönyv o. Az ásványok: lényegkiemelés, Munkafüzet 39. o feladata: a csoportra vonatkozóan. Interaktív tananyag Feladatok 1. oldalát oldják meg (A vulkán részeinek megfelelő helyre való húzása). 4. csoport: Munkafüzet 40. o feladata kísérletezés, kőzetek vizsgálata. 5. csoport: Az internet segítségével keressék meg az adott hivatkozáson belül a Célszerű magatartás formákat földrengés esetén. Interaktív tananyag Feladatok 3. oldalát töltsék ki, (a helyes magatartás formák kiválasztása földrengés esetén) 4. oldal puzzle. IV. Csoport beszámolók, összegzés, értékelés Minden csoport beszámol a munkájáról (a tanulók kiemelik a főbb gondolatokat). Ezt közös összegzés követi. Az ellenőrzést segíti az Interaktív tananyag Tankönyv és Munkafüzet oldalainak használata. A földrengések nem szakrendszerű tananyagának bemutatása. Néma értő olvasás, szókincs fejlesztés, megfigyelőképesség, probléma megoldó képesség, következtetés, logikai képesség, ismeretszerző képesség, rendszerező képesség, memória fejlesztés. Ismeretszerző képesség, rendszerező képesség, memóriafejlesztés. V. Érdekességek (filmrészlet megtekintése) Ismeretszerző képesség, megértés 10

13 Az órai tevékenység Eszközei Interaktív tábla, A vulkánok és földrengések című interaktív tananyag Interaktív tábla, A vulkánok és földrengések című interaktív tananyag Műszaki Kiadó Természetismeret tankönyv 5. o o., Természetismeret munkafüzet o. Kőzetasztal: andezit, bazalt, feketekőszén, kavics, homok, mészkő, agyag, lösz, nagyítók, üveglap, milliméterpapír Interaktív tábla, A vulkánok és földrengések című interaktív tananyag. I-pad, internet. Módszerei, tevékenységi formái Az interaktív tananyagban található Galéria képeinek megtekintése, megbeszélése Frontális osztálymunka Interaktív tananyagban található Tananyag 1.,2. oldalak megtekintése, a hozzá kapcsolódó hanganyag meghallgatása Frontális osztálymunka Kooperatív csoportok (5, 6 fős tanulói csoportok. A csoportokon belül az alábbi szerepek felosztására kerül sor: 1 fő jegyző, 1 fő időmérő, 1 fő reflektáló, 1 fő kérdésfeltevő, 1 fő hibakereső) Önálló tananyag feldolgozás a tankönyv és a munkafüzet segítségével, az interaktív tananyagban található Feladatok megoldása Interaktív tananyag: A vulkánok és földrengések, interaktív tábla Interaktív tananyagban található Tananyag 3. oldalának megtekintése, a hozzá kapcsolódó hanganyag meghallgatása. A Tankönyv oldalak és a Munkafüzet oldalainak megtekintése, feladatok megoldása. A Feladatok bemutatása Frontális osztálymunka A csoporton belüli reflektáló egyének képviselik a csoportot, a kérdezők kérdéseket próbálnak feltenni a többi csoport tagjainak. Interaktív tananyag: A vulkánok és földrengések, interaktív tábla Interaktív tananyagban az Érdekességek menü pont alatt található film részlet megtekintése. Frontális osztálymunka 11

14 Zempléni-hg.). Hibás válasz esetén a szám visszaugrik az eredeti helyére. Az utolsó részben került sor az Érdekességek menüpont alatt található filmrészlet megtekintésére. A pozitív visszacsatolás egyértelmű jele volt a tanulók nagy érdeklődése. A flash animációk segítségével megértették a földrajzi fogalmakat, a természetföldrajzi összefüggéseket. 3. Magatartásformákról kell eldönteni, hogy igazak vagy sem a földrengés esetén. Például: Az épületeket rengések közötti szünetekben célszerű elhagyni. A Megoldás gombra kattintva ellenőrizhetjük a válaszokat. 4. Puzzle játék (az SNI-s tanulók számára készült). A Puzzle-technikát a Műszaki kiadó Táblatanító 4. számának Puzzle készítése c. cikkéből merítettük. A kicsi képek térhatását Photoshoppal oldottuk meg. Az interaktív tananyag elkészítése során segítőnk volt Hirschmann Bálint, a Kardos László Általános Iskola 8. a osztályos tanulója, aki a Kozma László VII. Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi verseny XII. helyezettje. Örömmel végeztük a tananyag összeállítását. Úgy érezzük, hogy diákjaink hálás résztvevői voltak a tanórának. Miközben dolgoztunk az anyagon, mi magunk is fejlődtünk. Lelkesedünk, és várjuk az újabb kihívásokat. 12 Bemutatkoznak a szerzők: Borbás Orsolya és Borbás József Vas megyében, Szombathely és Zalaegerszeg között félúton, Vasvár városá ban élünk. Mindketten a Kardos László Általános Iskolában tanítunk. Földrajz testnevelés és természetismeret biológia tanító szakosak vagyunk. A pályánk kezdetétől fogva ebben az iskolában tanítunk 21 és 16 éve. Szeren csés helyzetben vagyunk, mert természettudományi szaktanteremmel rendelkezünk, ahol interaktív tábla, I-pad is rendelkezésünkre áll. Óráink 100%-os lefedettséggel az interaktív tábla használatára épülnek. Kezdetekben még csak PowerPoint-os anyagokat készítettünk. Innen autodidakta módon vezetett az utunk a flash animációkig. Több tantárgyra is készítettünk már interaktív tananyagot: pl. Szem és a látás (biológia 8. o.), Kína (földrajz 7. o.), Annuska matematikája (matematika 1. o.). Szeretjük másoknak is átadni tudásunkat, ezért gyakran tartunk kollégáknak továbbképzéseket. Hálásak vagyunk eddigi eredményeinkért, napról napra igyekszünk jobb tanárokká, jobb emberekké válni.

15 MINDENBŐL A LEGJOBBAT! A Műszaki Kiadó és a Sanako iskolai PC csomag ajánlata a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz A PC CSOMAGUNKAT A LEGJOBB TERMÉKEK KÖZÜL ÁLLÍTOTTUK ÖSSZE: Kiváló iskolai PC konfiguráció, megfelelve a pályázatban előírt specifikációnak Világvezető és sikeres SANAKO DLL Nyelvi Labor, SANAKO okatási platform tantermi menedzsmenttel és SANAKO Exam tesztelő/felmérő megoldások AJÁNDÉKAINK A MEGRENDELT GÉPSZÁMTÓL FÜGGŐEN: Digitális tananyagok a Műszaki Kiadó kínálatából További Sanako szoftverlicencek Hasznos hardvereszközök, mint pl. lézernyomtatók TANTERMI OKTATÁSI ISKOLAI PC CSOMAG TIOP pályázat által előírt konfigurációjú PC, TFT monitorral Sanako Study 500 oktatási platform tantermi menedzsmenttel Sanako EXAM tesztelő/ felmérő szoftver Választható digitális tananyag a Műszaki Kiadó választékából Iskolák számára hasznos hardvereszközök Akár Ft megtakarítás 51 db gép esetén! NYELVI LABOR ISKOLAI PC CSOMAG TIOP pályázat által előírt konfigurációjú PC, TFT monitorral Mikrofonos, zajtompított fejhallgató Sanako Study 700 DLL Nyelvi Labor Választható digitális tananyag a Műszaki Kiadó választékából Akár Ft megtakarítás 51 db gép esetén! Egyedi árajánlatért, bővebb információért forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz! Műszaki Kiadó elérhetőségei: Tel: , Web: Sanako elérhetőségei: Tel: , Web: 13

16 Tippek és trükkök Képek átszínezése PhotoFiltre 6.3 programmal Az előző számokban megismert PhotoFiltre képszerkesztő programmal nemcsak átlátszóvá tehetjük képeinket, hanem ki- és átszínezhetjük azokat. A feladat bár kissé időigényes, de nagyon egyszerű, és soha ne felejtsük el: csak egyszer kell megtenni! A képet kiszínezhetjük egy tömör színnel vagy színátmenettel (az utóbbival szebb látványt érhetünk el). Mindkét esetben figyelni kell, hogy az internetről letöltött képek felhasználói joga lehetőséget ad-e a képek megváltoztatására! Képek színezése egy színnel A művelethez a varázspálcát használjuk, amely a jobb oldali eszköztárban található. A színezéshez.jpg kiterjesztésű képet használjunk. A kész képet a tanult módon átlátszóvá tehetjük. (Táblatanító, 2. szám) 1. A kép megnyitása 2. A varázspálcát behelyezzük az egyik sziromlevélbe, kijelöljük azt. A kijelölést mozgó, szaggatott vonal jelzi. 3. Az egeret a kijelölésben tartva, a jobb gombbal a Kihúzás és kitöltés menübe lépünk. Balogné Béni Gabriella Alapértelmezésben csak a kihúzás van a menüben bejelölve. Ez a kép körvonalának színezését jelenti. Tegyünk pipát a kitöltés négyzetbe, és állítsuk be a kívánt színt. Minden változtatás után érdemes megnézni a kép előnézetét, hogy javíthassunk a színeken vagy a kihúzás szélességén. Ha adott színnel szeretnénk dolgozni, a színskála melletti pipettát kell használni. Ha az előnézeti kép megfelelő, az Ok gomb lenyomásával hagyjuk jóvá a műveletet. Természetesen, ha mégsem a kívánt hatást értük el, a Szerkesztés menü/visszavonás (felső ikonsor) parancsával visszaléphetünk az előző művelethez. 4. A következő szirom színezéséhez jelöljük ki azt a varázspálcával, és ismételjük meg az 1 3. pontban leírt lépést. 5. Az utolsó lépésben nyomjuk meg a Ctrl+D billentyűt a kijelölés eltüntetéséhez. 14

17 Az eredmény: Színezés színátmenettel A művelethez a varázspálcát (jobb oldali eszköztár), és a Szűrők/Színek/ Színátmenet menüpontot használjuk, amely a felső menüsorban található. A színezéshez.jpg kiterjesztésű képet használjunk. A kész képet a tanult módon átlátszóvá tehetjük. (Táblatanító, 2. szám) A kép megnyitása 1. A varázspálcával kijelöljük az egyik sziromlevelet. A kijelölést mozgó, szaggatott vonal jelzi. 2. Megnyitjuk a Szűrők/Színek/Színátmenet menüt. Hasonlóképpen járunk el a színes képek átszínezésénél. Képek átszínezése Az eredeti kép A kiszínezett kép Az átszínezett kép A kihúzás Beállítjuk a színátmenet irányát (ezt érdemes próbálgatni), majd a két színt, amit alkalmazni szeretnénk. Az átlátszatlanság méretével a színeket halványítani, erősíteni lehet. Ugyanazt a színt a pipetta használatával érjük el. A végleges színárnyalat elérése előtt érdemes megnézni a kép előnézetét. Látható, hogy a képen a levélnek zöld a körvonala. Jobban mutat, ha adunk neki egy vékony körvonalat. Ehhez a Kihúzás és kitöltés menüben kivesszük a pipát a kitöltés négyzetből, a körvonal szélességét beállítjuk 1 px-re (lehet magasabb érték is), a szín lehet az alapszín egy sötétebb árnyalata vagy fekete. Az átszínezéshez használjuk az előzőkben leírt lépéseket. 15

18 CAPPUCCINO Bemutatkozik a Műszaki Kiadó egyszerűen használható, a differenciálást, a feladatok, feladatsorok kombinálását, karbantartását lehetővé tévő, e-tanulást segítő eszköze, a Cappucino névre keresztelt tesztkészítő program, mely kérdésbázissal vagy kérdésbázis nélkül is megvásárolható. 16 Bővebb információ, megrendelés:

19 Súgó helyett Tippek és trükkök Nem ördöngösség, technika! 3D a táblán a Google SketchUp programjával II. rész Nagy György ismerkedhettünk egy sor fontos eszköz használatával, de korántsem értünk a dolog végére. A munka nagy részével végeztünk ugyan, de hiányzott néhány apróság, amelyek a funkcionalitás, az esztétikum szempontjából azért egyáltalán nem lényegtelenek. Ebben a részben ezeket a hiányosságokat pótoljuk, és közben megismerkedünk újabb érdekes és hasznos eszközök, funkciók használatával. Itt a tél, fűteni kell! 1. A kémény Ha fűtés, akkor kémény. Építsük meg akkor házunk kéményét is! Az előző részben hasonló módszerrel készítettük el a házunk fő falait, így most sem lesz nehéz dolgunk. Válasszuk ki eszköztárunkból a Rectangle (Négyszög) eszközt, és a házunk mellett rajzoljunk az alapra egy a leendő kémény alapjával megegyező négyszöget! Miután a kémény kéménylyuk nélkül mit sem ér, a már jól ismert Offset eszközzel rajzoljuk meg a lyukat az előző négyszög közepén! Válasszuk ki újra a kijelölő eszközt! A bal egérgomb nyomva tartása mellett rajzoljuk körül a kéményt! Miután bekerítettük az objektumot, eresszük el az egérgombot! g A vonalak kékre, a kitöltések pontozottra váltanak, jelezve, hogy a kijelölés megtörtént. Aktiváljuk a Move (Mozgatás) eszközt! Vigyük a kijelölt objektum fölé, majd a bal egérgombot lenyomva fogjuk meg az objektumot, és mozgassuk a házunk tetejére! A program sajátossága, hogy két egymásba mozgatott objektum metszetet alkot, így az illeszkedés tökéletes lesz. 17

20 Első lépésként állítsuk be a házunkat az Orbit eszközzel úgy, hogy az ajtó jobb alsó sarkához megrajzolhassuk a lábazat keresztmetszetét képező téglalapot! Hogy biztosan tudjunk dolgozni, a házat a Zooming (Nagyító) felhasználásával állítsuk a megfelelő méretre! A Nagyító működtetéséhez az eszköztáron kattintsunk az ikonjára, majd a mutatót a színtér fölé állítva a bal egérgomb nyomva tartása mellett mozgassuk a kurzort! Ha lefelé mozgatjuk, kicsinyítünk, ha fölfelé, akkor nagyíthatjuk a színtér képét. A szögletes testek esetében a kiinduló állapot mindig egy hasáb, amelynek egyik oldalára a Ceruza segítségével rajzoljuk fel a kívánt formát. Az ívek kialakításához használjuk az Arc (Ív) eszközt! A keresztmetszetet képező téglalapot a már korábban megismert módszerek (Ceruza vagy Négyszög) segítségével rajzolhatjuk meg. A forgástestek létrehozása során egy körből indulunk ki, majd arra merőlegesen, a középpontból kiindulva rajzoljuk meg a kívánt forgástest félmetszetét. A középpont pontos meghatározása jelentős a létrehozandó test szempontjából, ugyanis az ettől való eltérés a körbehúzás után elég érdekes formákat eredményez a szabályos testhez képest. A középpont meghatározása nem bonyolult feladat. Vigyük a ceruzát a kör fölé, és mozgassuk addig, amíg a program meg nem jelöli a középpontot! 4. Húzzuk, vonjuk! Állítsuk vissza a ház méretét normálra, majd az Orbit eszköz segítségével forgassuk úgy az objektumot, hogy alulról lássuk a teljes alapot! 18 Aktiváljuk a Follow Me eszközt, és illesszük hozzá a már megrajzolt téglalaphoz úgy, hogy kitöltése váltson kijelölésre, majd az eszközt vezessük körbe az alap körvonalán! Ezzel a módszerrel körbehúzzuk a lábazatot a házon. Egy kis kitérő Ha jól megfigyeltük a Follow Me működését, könnyen rájöhetünk, hogy a bemutatottnál sokkal bonyolultabb formák, testek előállítása is lehetséges a segítségével. Így készíthetünk faragott oszlopokat, de különböző forgástesteket is. Legyen színes, mint az életben! Az elkészült házunk festése már egyáltalán nem bonyolult feladat, főleg, ha már használtunk valaha is valamilyen rajzolóprogramot. A program lehetővé teszi a szabványos színek használata mellett úgynevezett textúrák használatát is. A textúrák jó minőségű és viszonylag nagy méretű.jpg formátumú képek, amelyekkel a program képes kitölteni a kijelölt felületet. Alapesetben a program csak néhány ilyen textúrát tartalmaz, de lehetővé teszi a textúra könyvtárainak szükségletünk szerinti bővítését és a mappák önálló tartalommal történő feltöltését. A feladat megoldásához aktiváljuk a Festékesvödröt! Ekkor megjelenik a színek és textúrák kiválasztását lehetővé tevő párbeszédpanel. A panel legördülő menüjéből választhatjuk ki a szükséges könyvtárat, amelynek tartalma megjelenik a panel ablakában.

Digitális tankönyvek Gondolkodni jó! 5. osztály 2. Sikertörténet Zalából 4. A hallás és egyensúlyérzékelés Interaktív biológiaóra a 8. évfolyamon 6.

Digitális tankönyvek Gondolkodni jó! 5. osztály 2. Sikertörténet Zalából 4. A hallás és egyensúlyérzékelés Interaktív biológiaóra a 8. évfolyamon 6. Digitális tankönyvek Gondolkodni jó! 5. osztály 2. Sikertörténet Zalából 4. A hallás és egyensúlyérzékelés Interaktív biológiaóra a 8. évfolyamon 6. Játékos matematika óra 10. (inter)aktívan alsó tagozaton

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

aktívtábla segítségével 2 segítségével 8

aktívtábla segítségével 2 segítségével 8 Az interaktív tábla a gyakorlatban Balassi Bálint Egy katonaének című művének feldolgozása aktívtábla segítségével 2 Keverékek és oldatok szétválasztása A témakör feldolgozása aktívtábla segítségével 8

Részletesebben

Tisztelt Pedagógusok!

Tisztelt Pedagógusok! Tisztelt Pedagógusok! Makó Város Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított az oktatásra, mert tudtuk és ma is így gondoljuk, hogy a jövõnket ezzel alapozzuk meg. Ezért történt meg az, hogy 2003

Részletesebben

I. évfolyam 2009/1. Matematika-módszertani kiadvány KEDVES OLVASÓ! TARTALOM:

I. évfolyam 2009/1. Matematika-módszertani kiadvány KEDVES OLVASÓ! TARTALOM: I. évfolyam 2009/1. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: MIKOR? MIT? HOGYAN? 2 Válogatás a matematikatanítás aktuális kérdéseiből Pénzügyi alapismeretek JÓ GYAKORLATOK 3 Óravázlatok pedagógusoktól,

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

III. évfolyam 2011/1. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM:

III. évfolyam 2011/1. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: III. évfolyam 2011/1. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: MIT? MIKOR? HOGYAN? Részképességek fejlesztése a matematikaórán III.. 2 Tehetségfejlesztés I.................. 4 Szakirodalom.....................

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK TARTALOM Mi a zanza.tv?...5 Kié a zanza.tv?...5 Mi található a zanzán?...5 Miért ilyen a zanza.tv?...6 Esélyegyenlőség...8 Regisztráció nélküli

Részletesebben

Mendly Lajos: Kapcsold be a gépet, töridogára készülünk!

Mendly Lajos: Kapcsold be a gépet, töridogára készülünk! Történelemtanítás a gyakorlatban Mendly Lajos: Kapcsold be a gépet, töridogára készülünk! Az utolsó 10-15 év alapvetően változtatta meg a tizenéves korosztály információszerzési, tanulási módszereit. A

Részletesebben

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010 A kiadvány a TÁMOP

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

TARTALOM A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 2014/1 A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Ringlerné dr. Szentpéteri Mária fõiskolai docens Szerkesztõbizottság: Dr. Makra László egyetemi docens

Részletesebben

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye, Kardoskúti Tagintézménye 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2. INNOVÁCIÓ FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Matematika tantárgyhoz kapcsolódó

Részletesebben

Szakmai összefoglaló

Szakmai összefoglaló LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM É S S Z A K K Ö Z É P I S K O L A 1096 Budapest, Vendel u. 1. Tel.: 215-9590, Fa: 215-6258 OM azonosító: 035235 Honlap: www.leovey.hu; E-mail: naptitkar@leovey.hu; Posta: Budapest

Részletesebben

Tanulmány (Írta: Hunya Márta, Dancsó Tünde, Galbácsné Szabó Gabriella, Tartsayné Németh Nóra. Szerkesztette: Hunya Márta)

Tanulmány (Írta: Hunya Márta, Dancsó Tünde, Galbácsné Szabó Gabriella, Tartsayné Németh Nóra. Szerkesztette: Hunya Márta) INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A TANÍTÁSI ÓRÁKON Az SDT használatának pedagógiai támogatása 1 Tanulmány (Írta: Hunya Márta, Dancsó Tünde, Galbácsné Szabó Gabriella, Tartsayné Németh Nóra. Szerkesztette:

Részletesebben

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 6. tanításához

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 6. tanításához Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Érdemes Tankönyvíró Érdemes Tankönyvíró Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 6. tanításához Kovács Csongorné a Tankönyvesek

Részletesebben

A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről

A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről Tanári szakdolgozat Tanulmány A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről Készítette: Herczeg Petra tanári mesterszakos hallgató német-matematika szakterület Témavezető: Dr. Ambrus

Részletesebben

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren. 2011 / 2. szám

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren. 2011 / 2. szám Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja Az Óperenciástengeren túl 2011 / 2. szám TARTalom rajzpályázat A rajzpályázat nyertesei... 1 a differenciálás lehetősége matematikaórán... 2 Matekfilm... 3 indítókulcs

Részletesebben

A matematika csodái 1. osztály

A matematika csodái 1. osztály Forgács Tiborné Gál Józsefné A matematika csodái 1. osztály TANÍTÓI KÉZIKÖNYV 1 Írta: Forgács Tiborné Gál Józsefné Szerkesztõ: Török Ágnes A kiadó a kiadói jogot fenntartja ISBN 963 657 180 5 Felelõs vezetõ:

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN A MISKOLCI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HONLAPJA SZAKDOLGOZAT Készült a SZÉV Számítástechnikai Kft. által szervezett Felsőfokú Oktatásinformatikus Szakképesítő

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés, üzletvitel

Elektronikus ügyintézés, üzletvitel Készült a Phare HU0008-02 program támogatásával A felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek javítása Rózsa Tünde Készült a Phare HU0008-02-01-0007 számú Vállalkozások felhasználó-orientált

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Tanulásszervezési lehetőségek. digitális. oktatási anyagokkal. Huszka Jenő

Tanulásszervezési lehetőségek. digitális. oktatási anyagokkal. Huszka Jenő 1 Tanulásszervezési lehetőségek digitális oktatási anyagokkal Huszka Jenő 2010 2 1. Az iskola és a folytonosan változó elvárások szorításai Az utóbbi néhány évtizedben tetemeset fordult az ISKOLA körül

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Köszöntjük az Olvasót!

Köszöntjük az Olvasót! Köszöntjük az Olvasót! Hat iskola közös kiadványba fogalmazta meg a HEFOP 3.1.3 és a HEFOP 2.1.5 ös pályázatban elért eredményeit és tapasztalatait. Hogyan kezdődött? Magyarország az Európai Unió tagjaként

Részletesebben