Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 TEMPO Egészségpénztár Kiegészítő melléklet A T E M P O O R S Z Á G O S Ö N K É N T E S K I E G É S Z Í T Ő E G É S Z S É G P É N Z T Á R ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO Egészségpénztár 1/25

2 I. BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A TEMPO Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve területi elven működő, nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet bárki önkéntes választása alapján, aki az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (továbbiakban: Öpt.) 16. -ban foglaltaknak megfelel. A Pénztár a Szolgáltatási szabályzatában meghatározottak szerint az egészség megőrzését elősegítő szolgáltatásokat, ezen belül egészségügyi célú önsegélyező feladatokat lát el, valamint életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat. Elnevezése: TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár Rövidített neve: TEMPO Egészségpénztár Az alapítás időpontja: A bírósági nyilvántartásba vétele: A Pénztárat a székhelye szerint illetékes Fővárosi Bíróság vette nyilvántartásba, az január 23-án kelt, 11.Pk /1996/3. számú végzésével, 159-es sorszám alatt Típusa: Az Öpt. hatálya alá tartozó nyílt kiegészítő egészségpénztár. Székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. A Pénztár nyilvántartási száma: A Pénztár adószáma: A Pénztár számlavezető bankja, és számlaszáma: MKB Bank Rt Tevékenységi köre, szolgáltatásai, a beszámolási időszakban: 1.) Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások: a) a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján; b) az otthoni gondozás támogatása; c) a gyógyterápiás kezelések támogatása; d) fürdőszolgáltatás támogatása; e) látássérült személy részére vásárolt speciális könyvek árának támogatása; f) a megváltozott egészségi állapotú személyek (mozgáskorlátozott, vagy fogyatékos) életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása; támogatása; g) a vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása; h) a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása; i) az egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott - gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása; - kieső jövedelem teljes vagy részbeni pótlása betegség miatt keresőképtelenség esetén; 2/25

3 - hátramaradottak segélyezése halál esetén; - az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendő vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulás; j) a gyógyüdülés, valamint az egészségügyi üdülés támogatása; k) sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatása. 2.) Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások: a) természetgyógyászati szolgáltatások támogatása; b) rekreációs üdülés támogatása; c) a sporteszközök vásárlásának támogatása; d) az életmód javítását elősegítő kúrák támogatása; e) gyógyteák, fog és szájápolók, valamint az Országos Gyógyászati Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalombahozatali engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek támogatása. 3.) Tartós lekötésű (minimum két éves) egészségügyi megtakarítás őrzése. 2.) ÁLTALÁNOS ADATOK A Pénztár könyvvezetésének módja: Pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel A beszámolási időszak: Kiegészítő vállalkozási tevékenység: A Pénztár december 6.-án kapta meg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének PSZÁF/IV/199/2001. számú határozatát, melyben engedélyezi a kiegészítő vállalkozói tevékenység végzését. Ennek keretében a Pénztár a következő szolgáltatásokat nyújthatta: TEÁOR: Hirdetés; a Pénztár tagjai részére a pénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgáltatókat, azok szolgáltatásait, valamint egészségügyi tárgyú kiadványokat hirdethet. TEÁOR: Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás, melynek keretében a Pénztár egészségpénztárakkal kapcsolatos rendezvényeket, konferenciákat szervezhet. TEÁOR: Üzletviteli tanácsadás, amelynek keretében a Pénztár internetes honlapjának üzemeltetését, szociális és egészségügyi juttatásokkal kapcsolatos humánpolitikai, gazdasági és informatikai tanácsadást láthat el. A tagdíjbevételek tartalékonkénti megosztása december 31-ig: Befizetések megoszlása Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Évi Ft befizetéséig 87,9% 12% 0,1 % Évi Ft feletti befizetés esetén 93,9 % 6% 0,1 % Támogatás (adomány) Támogató által meghatározott, de a működési rész minimum 3% 3/25

4 A Pénztár adminisztrációs és nyilvántartási feladatainak ellátása: A Pénztár a teljes adminisztrációs és nyilvántartási feladatok ellátását kihelyezte. A pénztári folyamatok megfelelő követhetősége és ellenőrizhetősége érdekében megosztotta az Optisoft Nyrt, és az Optisoft International Nyrt. között. Az vállalkozói szerződések kelte: október 1. A vállalkozók: Név: OPTISOFT Nyilvánosan működő Részvénytársaság Tevékenység: Könyvelés, számviteli adatszolgáltatás, adókapcsolatok Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Képviseletre jogosult neve: Semerédy Péter Név: OPTISOFT International Nyilvánosan működő Részvénytársaság Tevékenység: Ügyfélszolgálati tevékenység Tagi, munkáltatói, szolgáltatói kapcsolattartás és adatrögzítés Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Képviseletre jogosult neve: Semerédy Péter A beszámoló könyvvizsgálatát végzi: Név: STRAUDIT Kft. Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: 8200 Veszprém, Muskátli u. 2. Kamarai nyilvántartási szám: Személyesen eljáró könyvvizsgáló: Németh Ágnes A beszámoló összeállítója: Pintérné Zlota Anikó (PM regisztrációs száma: ) A beszámoló aláírója: Pintérné Zlota Anikó IT-elnök Jogszabályi háttér: A pénztár tevékenységét és gazdálkodását a beszámolási időszakra nézve az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény, a 252/2000. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet, a 263/2003. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet, valamint a 268/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet szabályozza. 3.) A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI A Pénztár Számviteli politikájában rögzíti a Számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges előírásokat, a követendő módszereket, eljárásokat, amelyek a Pénztár adottságának leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását eredményezik. A számviteli politika célja, hogy a Pénztár olyan számviteli rendszert alkalmazzon, amely alapján olyan időszaki és éves beszámoló készíthető, amely a Pénztár működéséről, gazdálkodásáról megbízható, valós információt nyújt. 4/25

5 A beszámoló valódiságát biztosítja, hogy a Pénztár főkönyvi és analitikus nyilvántartási rendszere, a bizonylati fegyelemre vonatkozó előírások a Számviteli törvény és a Pénztár könyvvezetési sajátosságaira vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján, a számviteli alapelveknek megfelelően kerültek kialakításra. A Számviteli törvény alapelvei közül az időbeli elhatárolás elvét a Pénztár nem alkalmazhatja, figyelemmel a pénzforgalmi szemléletű könyvvezetésre, ami a ténylegesen befolyt bevételeket és teljesített kiadásokat tartalmazza. A teljesség elvénél figyelembe kell venni, hogy a pénzforgalmi szemlélet miatt nem alkalmazható a számviteli törvény azon előírása, mely szerint a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, a beszámolót befolyásoló események hatásai a mérlegben szerepeljenek. A könyvvezetés módja: A Pénztár könyvvezetési kötelezettségének a évi C törvény és a 252/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet által előírt szabályok szerint tesz eleget. Az egészségpénztár vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében pénzforgalmi szemléletű nyilvántartást vezet, melyet a negyedévek végével, valamint az üzleti év végével zár le. A könyvvezetés magyar nyelven, a Magyar Köztársaság pénznemében történik. A beszámoló készítés rendje Az évközi és éves beszámolók formáját, szerkezetét a 252/2000. (XII.24.) Kormányrendelet határozza meg. A Pénztár beszámolási kötelezettsége rendszeres és eseti adatszolgáltatásra terjed ki. Rendszeres beszámoló az éves pénztári beszámoló, és a negyedéves jelentés. Eseti beszámoló készítési kötelezettség áll fenn a rendelet által meghatározott egyedi esetekben. Ebben az évben eseti beszámolót a Pénztárnak nem kellett készítenie. Amortizációs politika A Pénztár értékcsökkenést negyedévente, a használatbavételt követő negyedév első napjától kezdődően számol el az immateriális javak és tárgyi eszközök után. A leírás alapja az eszközök bruttó értéke. A Pénztár az értékcsökkenés elszámolásánál a bekerülési értéket maradványértékkel nem csökkentheti. Az értékcsökkenést a Kormányrendelet 27. (2) bekezdésében meghatározott leírási kulcsok szerint számolja el. A kis értékű 100 EFt egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési értékét a Pénztár egy összegben, folyó kiadásként számolja el. Az egyes eszközök- és forráscsoportok értékelési eljárásai Az eszközök és források értékelését a Számviteli politika keretében készített Eszköz-forrás értékelési szabályzat alapján végzi a Pénztár. A befektetett eszközök és a tárgyi eszközök a mérlegben tényleges bekerülési értéken szerepelnek. A Pénztár a mérlegben a követeléseket és kötelezettségeket a jogszabályi előírások szerinti értéken szerepelteti, hosszú lejáratú kötelezettséget nem mutathat ki. 5/25

6 II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A december 31-i mérlegtételek az alábbiak szerint alakulnak: 1.) ESZKÖZÖK A Pénztár mérleg főösszege december 31-én eft. Az eszközök összefoglalását az előző évi adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai (eft) Tárgyévi beszámoló záró adatai (eft) Változás (eft) összes eszközhöz viszonyított arány (%) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,00% Befektetett eszközök ,52% I. Immateriális javak ,27% Szellemi termékek ,27% II. Tárgyi eszközök ,24% Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok ,16% Gépek berendezések, járművek ,16% Beruházások, felújítások ,92% III. Befektetett pénzügyi eszközök ,00% Hosszú lejáratú bankbetétek ,00% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk ,00% Forgóeszközök ,48% I. Készletek ,00% II. Követelések ,78% Tagdíjkövetelések ,60% Követelések áruszállításból és szolg. (vevők) ,03% Egyéb követelések ,14% III. Értékpapírok ,24% Egyéb részesedések ,61% Forgatási célú, hitelviszonyt megt. értékp ,63% IV. Pénzeszközök ,35% Pénztárak ,00% Pénztári elszámolási számla ,35% Rövid lejáratú bankbetétek ,00% Devizaszámla ,00% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,11% 6/25

7 1.1.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A befektetett eszközök mérleg szerinti összege eft., mely tartalmaz eft-os lekötött betétet. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értéke eft. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenési leírásának, valamint nettó értékének alakulását az alábbi táblázatok részletezik: Bruttó érték adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Beruházásra adott előleg TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A bruttó érték növekedése a következőkből tevődik össze: - a szellemi termékek körében az ügyfélszolgálat és a kártyaközpont miatti fejlesztések miatt következett be növekedés, ezen túlmenően - az egyes szoftvereink licence-frissítése is szükségessé vált. Értékcsökkenési adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Beruházásra adott előleg TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /25

8 Nettó érték adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Beruházásra adott előleg TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKT. PÉNZÜGYI ESZK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A befektetett eszközök állományának nettó, mérleg szerinti értéke eft, amely az összes eszközállományon belül mintegy 63,52%-ot képvisel. A növekedés oka amint a fenti, befektetési tükörből is látható a befektetett pénzügyi eszközök jelentős, 2,4 MRD-os növekedése okozza. A Pénztár a 2008 év végi magas kamatokat kihasználva két éves, fix kamatozású lekötést eszközölt. A befektetett eszközök nettó értékéből eft-ot az immateriális javak, eft-ot a tárgyi eszközök tesznek ki. 1.2.) FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök mérlegben kimutatott értéke eft, amely az összes eszközérték 36,48%-át teszi ki. Ennek döntő hányadát ( eft-ot) a forgatási célú értékpapírok alkotják. Az értékpapírok: A Pénztár év végére jelentősen átalakította befektetési portfólióját. Ennek keretében a befektetések részét képezi a 2,4 milliárdos lekötött betét, ezen felül, likvid eszközeit nagyrészt diszkont kincstárjegyekbe, kisebb részt kötvénybe fekteti. Az alábbi táblázatok mutatják a fedezeti és a működési alap befektetéseinek év végi állományát: A befektetett portfólió összesített táblázata: Megnevezés Fedezeti alap Működési alap Összesen Diszkont kincstárjegy eft eft eft Részvények eft 0 eft eft Lekötött betét eft 0 eft eft Ingatlan eft 0 eft eft Összesen eft eft eft A részvények értékelésekor a tőzsdei értékpapíroknál az alapul szolgáló érték a letétkezelő által megjelölt érték. A tőzsdén nem jegyzett értékpapíroknál a társaságok részesedéssel arányos saját tőkéje alapján történt az értékelés. 8/25

9 A részvények értékvesztése az alábbiak szerint alakult: Részesedés beszerzési értéke: Részesedések nem realizált értékvesztése Részesedés könyv szerinti értéke: eft eft eft Az értékvesztés nem realizált, a társaság kérelmezett, de a PSZÁF mulasztásos törvénysértése folytán késleltetett tőzsdére lépésével az érték a tőzsdei mozgás szerint alakulna. A fedezeti alap tartalékának befektetett része eft, amely az összes befektetett alap 99,61%-a, a működési alap tartalékának befektetett pénzeszköze eft, amely az összes befektetett pénzeszköz 0,39%-a, a likviditási alap tartaléka csak likvid eszközzel fedezett. A Pénztár befektetéseit a 2008-as év során a Magyar Takarékalapkezelő Zrt. kezelte, a Vagyonkezelési szerződésben és a hatályos jogszabályokban előírtak szerint. A Pénztár pénzeszközeit sávozással nagyrészt lekötött betétbe fekteti, további jelentős arányt jelent a diszkont kincstárjegy. Ezek a befektetési formák alacsony kockázat mellett magas, és nagyon stabil hozamot biztosítanak. További fontos szempontot jelentett a likviditás folyamatos fenntartása. Ennek érdekében a lekötött betétet több kisebb részletben kötötte le. A kockázatot a Pénztár azzal is csökkentette, hogy a lekötött betét két pénzintézetnél került elhelyezésre: a Takarékbanknál, és a Magyar Külkereskedelmi Banknál. A Pénztár a realizált hozamokat a Hozamfelosztási szabályzat szerint negyedévente írja jóvá a pénztártagok egyéni számláján a számlák napi egyenlegeinek súlyozott arányában. A évben az egyéni számlákra felosztott hozamok összege: eft, mely összeg tartalmazza az értékpapírok értékesítése és beváltása során realizált hozamokat, valamint a befektetési tevékenység költségeit (vagyonkezelői és letétkezelői díj). A évtől az Öpt 14. (3) bekezdésében leírtak alapján, amennyiben a pénztártag nem fizeti meg az általa vállalt minimális tagdíjat, a Pénztár jogosult a tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a tag egyéni egészségszámlájának befektetéséből származó hozamát az egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni. A évben ez a Pénztárnál összesen tagot érintett, összesen eft értékben, melyből eft-ot a működési, 640 eft-ot pedig a likviditási alap javára írt jóvá a Pénztár. A követelések mérleg szerinti összege eft, amelyből eft a tagdíjkövetelés, eft a vállalkozási tevékenységből származó vevőkövetelés, eft egyéb követelés. A pénzeszközök értéke eft, melyből 122 eft értékű valuta, valamint 26 eft a házipénztárban található, illetve eft a bankszámlán található, mint szabad pénzeszköz. Az aktív pénzügyi elszámolások mérleg szerinti összege eft, amely tartalmazza a tagi szolgáltatáskifizetésekkel kapcsolatos tételeket eft összegben, és a vagyonkezelővel szembeni 783 eft-os különbözetet. A évben történt téves utalások a pénztári szolgáltatások összes kifizetésének alig több mint 0,25 ezrelékét tették ki. 9/25

10 2.) FORRÁSOK A források előző évi záró értékeihez viszonyított arányát, valamint az összes forrásokon belüli részarányát az alábbi mérleg kivonat mutatja. Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Változás (eft) összes forráshoz viszonyított arány (%) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN eft eft eft 100,00% Saját tőke eft eft eft 3,11% I. Induló tőke 0 eft 0 eft 0 eft 0,00% II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) 0 eft 0 eft 0 eft 0,00% III. Tőkeváltozások eft eft eft 3,11% Fedezeti alap tőkeváltozása eft eft eft 3,76% Működési alap tőkeváltozása eft eft eft -0,66% Likviditási alap tőkeváltozása 163 eft 326 eft +163 eft 0,01% Tartalékok eft eft eft 94,94% I. Fedezeti alap tartaléka eft eft eft 93,48% Egyéni számlák befektetett tartaléka eft eft eft 88,97% Egyéni számlák szabad tartaléka eft eft eft 4,51% Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka 0 eft 0 eft 0 eft 0,00% Szolgáltatási számlák szabad tartaléka 0 eft 0 eft 0 eft 0,00% II. Működési alap tartaléka eft eft eft 1,06% Befektetett működési tartalék eft eft eft 0,35% Likvid működési tartalék 955 eft eft eft 0,71% III. Likviditási alap tartaléka eft eft eft 0,39% Befektetett likviditási tartalék eft 0 eft eft 0,00% Szabad likviditási tartalék eft eft eft 0,39% Kötelezettségek eft eft eft 1,95% I. Rövid lejáratú kötelezettségek eft eft eft 1,42% Tagokkal szembeni kötelezettségek eft eft 0 eft 0,05% Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók) eft eft eft 1,28% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek eft eft eft 0,09% II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások eft eft eft 0,53% 10/25

11 2.1.) SAJÁT TŐKE A saját tőke értéke megegyezik a tőkeváltozás összegével, tekintettel arra, hogy a Pénztár alapításkor induló tőkével nem rendelkezett. A tőkeváltozás mérleg szerinti összege: eft Ebből: Alap Fedezeti alap tőkeváltozása: Működési alap tőkeváltozása: Likviditási alap tőkeváltozása: Összesen: Összeg (eft) eft eft 326 eft eft A fedezeti tartalék tőkeváltozásainak részletezése: adatok ezer forintban Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Ebből: tagdíjkövetelések tárgyévi állományváltozása szolgáltatói számlák tárgyévi állományváltozása Tőkeváltozások záró állománya eft eft eft eft A működési tartalék tőkeváltozásainak részletezése: adatok: ezer forintban Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Ebből: tagdíjkövetelések tárgyévi állományváltozása Kiegészítő vállalkozási tevékenység vevőkövetelése tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása szállítói számlák tárgyévi állományváltozása Értékcsökkenések Tőkeváltozások záró állománya eft eft eft eft eft eft eft eft A likviditási tartalék tőkeváltozásainak részletezése: adatok: ezer forintban Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Ebből: tagdíjkövetelések tárgyévi állományváltozása Tőkeváltozások záró állománya 163 eft +163 eft 163 eft 326 eft 11/25

12 2.2.) TARTALÉKOK Arányuk a források mérleg szerinti összegén belül 94,94 %, értékük eft. A fedezeti alap tartaléka eft, ami a tartalékok 98,47 %-a. A működési alap tartaléka eft, amely a tartalékok 1,12 %-a, a likviditási alap tartaléka eft, amely a tartalékok 0,41%-át teszi ki. Az alapok tartalékainak alakulását a következő táblázatokban mutatjuk be részletezve a tartalékokat növelő és csökkentő tételeket. Fedezeti alap tartaléka adatok: ezer forintban Fedezeti alap tartalékának nyitó állománya növelő tételek tagok által fizetett tagdíj munkáltatói tagdíj-hozzájárulás tagok egyéb befizetései támogatások áthozott fedezet adóhatóság által átutalt összeg pénzügyi bevételek egyéb csökkentő tételek szolgáltatások kiadásai tagoknak visszatérítés pénzügyi ráfordítások jogosulatlan kifizetések Tagdíjnemfizetők hozamvisszaírása Fedezeti alap tartalékának záró egyenlege eft eft eft eft eft eft eft eft eft 0 eft eft eft eft eft eft eft eft adatok forintban Tagdíj, szolgáltatás forgalma, és a tagi számlák állománya Be- és kifizetés forgalma Fedezeti állomány Befizetés Kifizetés Állomány 12/25

13 Működési alap tartaléka adatok: ezer forintban Működési alap tartalékának nyitó állománya növelő tételek tagok által fizetett tagdíj munkáltatói tagdíj-hozzájárulás tagok egyéb befizetései támogatások eszközök értékesítéséből származó bevétel átcsoportosítás likviditási alapból kiegészítő vállalkozási tev. bevétele egyéb bevétel pénzügyi bevételek tagdíjnemfizetők hozamvisszaírása csökkentő tételek működési kiadások beruházások, felújítások pénzügyi ráfordítások kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai felügyeleti díj Működési alap tartalékának záró egyenlege eft eft eft eft eft eft 10 eft 0 eft eft eft eft eft eft eft eft 3 eft eft eft eft Likviditási alap tartaléka adatok: ezer forintban Likviditási alap tartalékának nyitó állománya növelő tételek tagok által fizetett tagdíj munkáltatói tagdíj-hozzájárulás tagok egyéb befizetései támogatások pénzügyi bevételek tagdíjat nem fizetők hozamvisszaírása csökkentő tételek Likviditási alap tartalékának záró egyenlege eft eft 466 eft eft 28 eft 24 eft 3 eft 640 eft 0 eft eft 13/25

14 Az alapok alakulásának összesítő táblázata adatok: ezer forintban Megnevezés Nyitó Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Tárgyévi változás Tárgyévi záró Összes alapon belüli aránya Fedezeti alap tőkeváltozása eft eft 0 eft eft eft 3,84% Fedezeti alap tartaléka eft eft eft eft eft 95,34% Fedezeti alap eft eft eft eft eft 99,18% Működési alap tőkeváltozása eft 0 eft eft eft eft -0,67% Működési alap tartaléka eft eft eft eft eft 1,09% Működési alap eft eft eft eft eft 0,42% Likviditási alap tőkeváltozása 163 eft 163 eft 0 eft 163 eft 326 eft 0,01% Likviditási alap tartaléka eft eft 0 eft eft eft 0,40% Likviditási alap eft eft 0 eft eft eft 0,40% Összes tőkeváltozás eft eft eft eft eft 3,17% Összes tartalék eft eft eft eft eft 96,83% Összes alap eft eft eft eft eft 100,00% A Pénztár a évre vonatkozó Pénzügyi tervében E Ft-ban tervezte az alapok tartalékának év végi záró állományát. Ehhez képest a december 31-i alapok tartaléka eft-tal alakult magasabban. A rendkívüli emelkedést a fedezeti alap emelkedése okozza, eft-tal többet tartalékoltak a pénztártagok, mint amennyit terveztünk. A működési alap tartaléka E Ft-tal haladja meg a tervet, míg a likviditási alap tartaléka eft-tal magasabb az előzetes becslésnél. A pénztári alapok alakulását a 252/2000.(XII.24.) Kormányrendelet mellékletét képező táblázatok is tartalmazzák. Az alapok záró állománya a fent részletezett tőkeváltozás és a tartalékok állományának összevonása után: Fedezeti alap: eft ebből befektetett: eft Működési alap: eft ebből befektetett: eft Likviditási alap: eft ebből befektetett: 0 eft Összesen: eft ebből befektetett: eft Pénztárunk a fedezeti alap vagyonának 95,17 %-át, a működési alap vagyonának 32,87 %-át, és a likviditási alap vagyonának 0,00%-át fekteti be. A befektetések a pénztári működés jellegéből fakadóan könnyen és kockázatmentesen értékesíthető állampapírokban testesülnek meg, illetve a magas hozam érdekében két éves lekötött betét is szerepel a portfólióban, több részletben lekötve, ezzel is a likviditási kockázatot mérsékelve. 2.3.) KÖTELEZETTSÉGEK A Pénztár kötelezettségeinek állománya december 31-én eft, melyből a decemberi teljesítésű, a mérleg fordulónapon pénzügyileg még nem teljesített szállítói tartozás eft (működési költségek, fedezet igazolással, kártyazárolással lekötött szolgáltatások). A tagokkal szembeni kötelezettség eft, mely a kilépett, más pénztárba átlépett, elhalálozott pénztártagok részére még ki nem fizetett, vagy visszaérkezett elszámolás összege. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség értéke eft, amely a decemberi béreket, és a kapcsolódó, januárban befizetett adókat, járulékokat foglalja magában. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolás értéke eft. Mely teljes egészében függő tagdíjjellegű befizetés. 14/25

15 III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1.) A FEDEZETI ALAP EREDMÉNYE: A fedezeti alap bevételeinek és kiadásainak nyitó és terv adatokkal való összehasonlításait az alábbi táblázat mutatja: adatok: ezer forintban Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Terv adatok Eltérés (terv-tény) % Eltérés ( ) % Tagok által fizetett tagdíj eft eft eft 127,10% 103,57% Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás eft eft eft 131,54% 121,66% Tagdíjbevételek összesen eft eft eft 131,04% 119,42% Tagok egyéb befizetései eft eft eft 217,30% 104,40% Támogatóktól befolyt összeg eft eft eft 71,40% 70,07% Pénztári befizetések összesen eft eft eft 126,62% 115,66% Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet eft eft eft 153,55% 142,94% Adóhatóság által átutalt összeg eft eft eft 106,75% 110,69% Eszközök értékesítéséből szárm. bevétel 0 eft 0 eft 0 eft - - Pénzügyi műveletek bevétele eft eft eft 122,70% 110,98% Átcsoportosítás likviditási alapból 0 eft 0 eft 0 eft - - Átcsoportosítás működési alapból 0 eft 0 eft 0 eft - - Különféle bevételek eft eft eft 115,77% 111,56% Fedezeti alap bevételei összesen eft eft eft 125,37% 115,21% Szolgáltatások kiadásai eft eft eft 102,24% 99,23% Tagoknak visszatérítet összeg eft eft eft 282,37% 132,68% Pénzügyi műveletek ráfordításai eft eft eft 1193,62% 134,81% Jogosulatlan kifizetések eft eft eft 1069,94% 2161,43% Tagdíjat nem fiz. tag egyéni számlájáról átcsop eft eft eft 113,13% 117,28% Fedezeti alap kiadásai eft eft eft 105,27% 100,67% Fedezeti alap tárgyévi eredménye eft eft eft - - Az előző évhez képest a Pénztári befizetések 15,66%-kal nőttek. Ennek oka részben a taglétszám emelkedése, részben az egészségpénztári munkáltatói befizetés, mint kafetéria elem vonzóbbá válása. A Pénzügyi műveletek bevétele jelentősen meghaladja a tervezettet, és az előző évinél is magasabb. Ezt elsősorban nem a befektetések magasabb hozamszázaléka, inkább a befektetett eszközök tömege indokolja, a vagyonkezelő folyamatos és nagy volumenű értékpapírmozgatása jelentős torzító tényezőt jelent. 15/25

16 A fedezeti alap alakulása (ezer forint) ) A MŰKÖDÉSI ALAP EREDMÉNYE A működési alap bevételeinek és kiadásainak előző évi és terv adatokkal való összehasonlításait az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai (eft) Tárgyévi beszámoló záró adatai (eft) Terv adatok (eft) Eltérés (terv-tény) % Eltérés ( ) % Tagok által fizetett tagdíj ,41% 94,31% Munkáltatói tagdíj hozzájárulás ,31% 115,95% Tagdíjbevételek összesen ,27% 113,36% Tagok egyéb befizetései ,07% 102,61% Támogatóktól befolyt összeg ,72% 88,61% Pénztári befizetések összesen ,20% 113,15% Eszközök értékesítéséből származó bevétel ,29% ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele ,00% - Egyéb bevétel ,30% 64,06% ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,70% 325,59% Pénzügyi műveletek bevétele ,82% 9295,08% ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról ,41% Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei ,34% 123,24% Működési alap bevételei ,53% 114,78% ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele ,59% 16/25

17 Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai (eft) Tárgyévi beszámoló záró adatai (eft) Terv adatok (eft) Eltérés (terv-tény) % Eltérés ( ) % Anyagjellegű kiadások ,37% 130,97% Személyi jellegű kiadások ,85% 87,40% Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ,02% 428,09% Egyéb kiadások ,95% 148,71% Pénzügyi műveletek ráfordításai ,50% 0,09% Felügyeleti díj ,75% 32,57% Beruházások, felújítások ,54% Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba Működési alap kiadásai ,08% 111,89% ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása ,97% 141,25% Adózás előtti eredmény ,60% 8203,91% Adófizetési kötelezettség Működési alap tárgyévi adózott eredménye ,60% 8203,91% A működési alapon a pénztári befizetés bevétele 22,20%-kal lett magasabb, mint ahogy azt a tervben előirányozta a Pénztár. Ennek oka, hogy a taglétszám az előzetesen tervezettnél jobban emelkedett, ami jelentős tagdíj-emelkedést okozott. A tervezés pontossága azon is lemérhető, hogy megnehezítette a bevétel tervezését a sávos felosztás. A taglétszám változásának tervezése az óvatosság szem előtt tartásával történt, így jelentősen meghaladja az elért tényleges taglétszám az előzetes várakozásokat. A Pénztár a tárgyidőszakban nem csoportosított át a likviditási alapból a működési alapra. A működési alap kiadásai jelentősen, 32,08%-kal magasabbak lettek a tervezettnél, ami egyrészt a nagyobb taglétszámból adódó kapacitásigény-növekedésnek tudható be, másrészt az év első szakában beindított kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásait foglalja magába. A Pénztárnál az egyik legjelentősebb tételt az anyagjellegű kiadások jelentik, itt mintegy 22,37%-os emelkedés volt a tervezetthez képest. Ebbe a sorba tartoznak többek között a Pénztári nyilvántartásra kifizetett díjak, valamint a tagszervezési költségek, melyek, tekintettel a taglétszám tervhez képest alacsonyabb növekedési ütemére, kisebb összegűek lettek. 17/25

18 3.) A LIKVIDITÁSI ALAP EREDMÉNYE: A likviditási alap bevételeinek és kiadásainak nyitó és terv adatokkal való összehasonlításait az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai (eft) Tárgyévi beszámoló záró adatai (eft) Terv adatok (eft) Eltérés (terv-tény) % Eltérés ( ) % Tagok által fizetett tagdíj ,37% 88,26% Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ,35% 122,81% Tagdíjbevételek összesen ,25% 118,02% Tagok egyéb befizetései ,38% 933,33% Támogatóktól befolyt összeg ,64% 19,83% Pénztári befizetések összesen ,27% 115,63% Eszközök értékesítéséből szárm. bevétel Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás működési alapból Visszapótlás fedezeti alapból Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról ,08% Különféle bevételek ,62% Likviditási alap bevételei ,81% 115,50% Pénzügyi műveletek ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti alapba Átcsoportosítás működési alapba Likviditási alap kiadásai Likviditási alap tárgyévi eredménye ,81% 115,50% Alapok közötti átcsoportosítás ebben az évben kizárólag a tagdíjat nem fizetők miatt történt: Összeg (eft) Fedezeti alap: Működési alap: Likviditási alap: /25

19 IV. KIEGÉSZÍTŐ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG A Pénztár a beszámolási időszakban kiegészítő vállalkozási tevékenységet folytatott, ennek a legfontosabb része a kártyaközpont üzemeltetése, melynek keretében a kártyaforgalmi díj bevétele és kiadása jelenik meg. A évben bevételként a kártyaforgalomból a kiszámlázott forgalmi díj jelent meg, melynek összege eft., a szolgáltatáshoz kapcsolódóan felszámított adminisztrációs díj eft, a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele összesen tehát eft. A kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásaként eft. jelenik meg. A tevékenység eredménye így eft. veszteséget mutat, itt azonban figyelembe kell venni, hogy az eredmény értékelésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a költségmegtakarítást, ami korábbi, kiváltott Card Consultingnak kifizetett tételekből adódott. Az eredményt ezen túlmenően torzítja az is, hogy mivel a jogszabályi előírások miatt a Pénztár pénzforgalmi szemléletben könyvel, csak azok a bevételek illetve költségek jelenhetnek meg, amelyek ténylegesen befolytak a Pénztár bankszámlájára. Ebből következően a következő évben felmerülő, és esetlegesen már az előző évben előzetesen felmerült és kifizetett költségek a évi beszámolóban nem jelennek meg. Mivel a tevékenység volumene nem haladja meg a jogszabályban előírt korlátot, a Pénztárnak sem áfa fizetési, sem nyereségadó fizetési és bevallási kötelezettsége nem keletkezett. V. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1.) A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA A Pénztár tagjainak száma december 31-én fő volt, amely az előző évihez képest több mint 8,36%- kos növekedést jelent. A tervhez képest a taglétszám 3,9%-kal elmaradt, ez leginkább a politikai környezet kiszámíthatatlanságával magyarázható. A záró taglétszámból 9 fő szüneteltető, amely a teljes taglétszám 0,013%-a. Taglétszám alakulása (fő) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV. 19/25

20 A tagság életkor szerinti megoszlása, és tárgyidőszaki változása Kor Nyitó (Fő) Belép (Fő) Kilép (Fő) Elhal (Fő) Átlépés (Fő) Egyéb (Fő) Záró (Fő) Összesen: /25

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz

73EME Mérleg - Eszköz 73EME Mérleg - Eszköz 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 2 841 339 0 2 841 339 2 661 649 0 2 661 649 002 73EME11 A) Befektetett eszközök 4 756 0 4 756 3 616 0 3 616 003

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 179,294 0 179,294 251,187 0 251,187 002 73EME11 Befektetett eszközök 81,546 0 81,546 170,313 0 170,313 003

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fő vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ 1 A WELLNESS Országos Önkéntes Egészségpénztár 2007. évi kiegészítõ melléklete I. BEVEZETÕ RÉSZ 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA a) Elnevezése: WELLNESS

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI BESZÁMOLÓ 1 A WELLNESS Országos Önkéntes Egészségpénztár 2006. évi kiegészítõ melléklete I. BEVEZETÕ RÉSZ 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA a) Elnevezése: WELLNESS

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 21. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 211.4.2 Pintérné Zlota Anikó Igazgatótanács elnöke 1/29 I. BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Táblakód: 73EA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 31 243 0 31 243 37 685 0 37 685 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 0 3 30 003 73EA03

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. ÉV 2016. MÁJUS 23. Tartalom 1. Általános kiegészítések 3 2. Számviteli politika fő vonásai 3 3. Valós pénzügyi, jövedelmi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2015.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2015.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 215 - Kiegészítő melléklet EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 215.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 215.5.27 Fröhlich László Igazgatótanács elnöke 216.5.27 1./12 oldal 215 - Kiegészítő

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 1. Általános kiegészítések A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 29. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 21.4.1 Pintérné Zlota Anikó Igazgatótanács elnöke 1/27 I. BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2 Kiegészítő melléklet 2006. év 1., Általános kiegészítések A Pénztár működési formája: kiegészítő önsegélyező pénztár Alapítás időpontja: 2003.06.30. Fő tevékenysége: területi alapon szerveződő önsegélyező

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános kiegészítések A pénztár neve: ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Székhelye: 4012 Debrecen, Nagyerdei Krt 98. A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás időpontja:

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Tempo Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet 2011. év 1/25

Tempo Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet 2011. év 1/25 2. év A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 22.5.3 Pintérné Zlota Anikó Igazgatótanács elnöke /25 I. BEVEZETŐ RÉSZ.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007. év 1 I. BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár működési formáját tekintve területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára * ; 4 * Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET r r r r A 26. ÉVI EVES PÉNZTÁRI r r BESZÁMOLÓHOZ t (?, ^ V > :^ ' ; *.» . Általános kieeészítések A pénztár működési formája:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS...3 2. A MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idõ : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöés

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Patika Egészségpénztár 2013. éves jelentés 2014.05.05 Készítette: Vargha László Sorszám PSZÁF kód 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 587 240 0 587 240 677 832 0 677 832 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PRÉMIUM ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR Kiegészítő melléklet 2005 2006. 05. 26. 1 1. Általános kiegészítés Név: Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár A pénztár működési

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu Kiegészítő melléklet Pécs, 2005. február 28. Általános kiegészítés A Mecsek Egészségpénztár bemutatása A Mecsek Egészségpénztár 1996. szeptember 17-én alakult, 15 fő alapító taggal. Az Alapszabály szerint

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. ÉV A kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Új Pillér Egészségpénztár 2013. éves jelentés Készítette: Vargha László Sorszám PSZÁF kód 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 53 940 0 53 940 86 418 0 86 418 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2012. év

Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2012. év Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2012. év Budapest, 2013. május 21. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben