A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR"

Átírás

1 A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 21. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, Pintérné Zlota Anikó Igazgatótanács elnöke 1/29

2 I. BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A TEMPO Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve területi elven működő, nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet bárki önkéntes választása alapján, aki az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (továbbiakban: Öpt.) 16. -ban foglaltaknak megfelel. A Pénztár a Szolgáltatási szabályzatában meghatározottak szerint az egészség megőrzését elősegítő szolgáltatásokat, ezen belül egészségügyi célú önsegélyező feladatokat lát el, valamint életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat. Elnevezése: TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár Rövidített neve: TEMPO Egészségpénztár Az alapítás időpontja: 1996 A bírósági nyilvántartásba vétele: A Pénztárat a székhelye szerint illetékes Fővárosi Bíróság vette nyilvántartásba, az január 23-án kelt, 11.Pk /1996/3. számú végzésével, 159-es sorszám alatt Típusa: Az Öpt. hatálya alá tartozó nyílt kiegészítő egészségpénztár. Székhelye: 125 Budapest, Nagybányai út 92. A Pénztár nyilvántartási száma: A Pénztár adószáma: A Pénztár számlavezető bankja, és számlaszáma: Sopron Bank zrt Tevékenységi köre, szolgáltatásai, a beszámolási időszakban: a) a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján; b) az otthoni gondozás támogatása; c) a gyógyterápiás kezelések támogatása; d) fürdőszolgáltatás támogatása; e) látássérült személy részére vásárolt speciális könyvek árának támogatása; f) g) h) i) a megváltozott egészségi állapotú személyek (mozgáskorlátozott, vagy fogyatékos) életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása; támogatása; a vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása; a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása; az egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott 2/29

3 j) k) - gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása; - kieső jövedelem teljes vagy részbeni pótlása betegség miatt keresőképtelenség esetén; - hátramaradottak segélyezése halál esetén; - az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendő vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulás; a gyógyüdülés, valamint az egészségügyi üdülés támogatása; sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatása. 2.) Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások: a) természetgyógyászati szolgáltatások támogatása; b) rekreációs üdülés támogatása; c) a sporteszközök vásárlásának támogatása; d) az életmód javítását elősegítő kúrák támogatása; e) gyógyteák, fog és szájápolók, valamint az Országos Gyógyászati Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalombahozatali engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek támogatása. 3.) Tartós lekötésű (minimum két éves) egészségügyi megtakarítás őrzése. 2.) ÁLTALÁNOS ADATOK A Pénztár könyvvezetésének módja: Pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel A beszámolási időszak: Kiegészítő vállalkozási tevékenység: A Pénztár 21. december 6.-án kapta meg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének PSZÁF/IV/199/21. számú határozatát, melyben engedélyezi a kiegészítő vállalkozói tevékenység végzését. Ennek keretében a Pénztár a következő szolgáltatásokat nyújthatta: A kiegészítő vállalkozási tevékenység végzését a Pénztár megszüntette, erről a Pénztár Igazgatótanácsa a küldötteket án tartott küldöttközgyűlésen tájékoztatta TEÁOR: 74.4 Hirdetés; a Pénztár tagjai részére a pénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgáltatókat, azok szolgáltatásait, valamint egészségügyi tárgyú kiadványokat hirdethet. TEÁOR: Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás, melynek keretében a Pénztár egészségpénztárakkal kapcsolatos rendezvényeket, konferenciákat szervezhet. TEÁOR: Üzletviteli tanácsadás, amelynek keretében a Pénztár internetes honlapjának üzemeltetését, szociális és egészségügyi juttatásokkal kapcsolatos humánpolitikai, gazdasági és informatikai tanácsadást láthat el. 3/29

4 A tagdíjbevételek tartalékonkénti megosztása ig: Befizetések megoszlása: Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék minimális tagdíj (2 Ft/hó) 1 6,- Ft 4,- Ft Ft Évi Ft. befizetéséig: 9,% 9,% 1,% Évi 24. Ft. feletti részre 1,%,%,% Támogatás (adomány) Támogató által meghatározott, de a működési részminimum 3% A Pénztár adminisztrációs és nyilvántartási feladatainak ellátása: A Pénztár az adminisztrációs és nyilvántartási feladatok ellátását kihelyezte. Az erről szóló vállalkozói szerződés kelte: 28. október 1. A vállalkozó: Név: OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Székhely: 125 Budapest, Nagybányai út 92. Képviseletre jogosult: Semerédy Péter A beszámoló könyvvizsgálatát végzi: Név: Dr. Peszeki László Székhely: 212. Dunakesz, Kosztolányi u. 6. Kamarai nyilvántartási szám: 136. Személyesen eljáró könyvvizsgáló: Dr. Peszeki László A beszámoló összeállítója: Mogyorósi Zsolt - PM nyílvántartási szám: ( ) A beszámoló aláírója: Pintérné Zlota Anikó - igazgatótanács elnöke Jogszabályi háttér: A pénztár tevékenységét és gazdálkodását a beszámolási időszakra nézve az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény, a 252/2. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet, valamint a 268/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet szabályozza. 3.) A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI A Pénztár Számviteli politikájában rögzíti a Számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges előírásokat, a követendő módszereket, eljárásokat, amelyek a Pénztár adottságának leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását eredményezik. A számviteli politika célja, hogy a Pénztár olyan számviteli rendszert alkalmazzon, amely alapján olyan időszaki és éves beszámoló készíthető, amely a Pénztár működéséről, gazdálkodásáról megbízható, valós információt nyújt. A beszámoló valódiságát biztosítja, hogy a Pénztár főkönyvi és analitikus nyilvántartási rendszere, a bizonylati fegyelemre vonatkozó előírások a Számviteli törvény és a Pénztár könyvvezetési sajátosságaira vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján, a számviteli alapelveknek megfelelően kerültek kialakításra. 4/29

5 A Számviteli törvény alapelvei közül az időbeli elhatárolás elvét a Pénztár nem alkalmazhatja, figyelemmel a pénzforgalmi szemléletű könyvvezetésre, ami a ténylegesen befolyt bevételeket és teljesített kiadásokat tartalmazza. A teljesség elvénél figyelembe kell venni, hogy a pénzforgalmi szemlélet miatt nem alkalmazható a számviteli törvény azon előírása, mely szerint a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, a beszámolót befolyásoló események hatásai a mérlegben szerepeljenek. A könyvvezetés módja: A Pénztár könyvvezetési kötelezettségének a 2. évi C törvény és a 252/2. (XII. 24.) Kormányrendelet által előírt szabályok szerint tesz eleget. Az egészségpénztár vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében pénzforgalmi szemléletű nyilvántartást vezet, melyet a negyedévek végével, valamint az üzleti év végével zár le. A könyvvezetés magyar nyelven, a Magyar Köztársaság pénznemében történik. A beszámoló készítés rendje Az évközi és éves beszámolók formáját, szerkezetét a 252/2. (XII.24.) Kormányrendelet határozza meg. A Pénztár beszámolási kötelezettsége rendszeres és eseti adatszolgáltatásra terjed ki. Rendszeres beszámoló az éves pénztári beszámoló, és a negyedéves jelentés. Eseti beszámoló készítési kötelezettség áll fenn a rendelet által meghatározott egyedi esetekben. Ebben az évben eseti beszámolót a Pénztárnak nem kellett készítenie. Amortizációs politika A Pénztár értékcsökkenést negyedévente, a használatbavételt követő negyedév első napjától kezdődően számol el az immateriális javak és tárgyi eszközök után. A leírás alapja az eszközök bruttó értéke. A Pénztár az értékcsökkenés elszámolásánál a bekerülési értéket maradványértékkel nem csökkentheti. Az értékcsökkenést a Kormányrendelet 27. (2) bekezdésében meghatározott leírási kulcsok szerint számolja el. A kis értékű 1 EFt egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési értékét a Pénztár egy összegben, folyó kiadásként számolja el. Az egyes eszköz- és forráscsoportok értékelési eljárásai Az eszközök és források értékelését a Számviteli politika keretében készített Eszköz-forrás értékelési szabályzat alapján végzi a Pénztár. A befektetett eszközök és a tárgyi eszközök a mérlegben tényleges bekerülési értéken szerepelnek. A Pénztár a mérlegben a követeléseket és kötelezettségeket a jogszabályi előírások szerinti értéken szerepelteti, hosszú lejáratú kötelezettséget nem mutathat ki. A pénztár gazdálkodását lényegesen befolyásoló körülmények 252/2. Kormányrendelet 32.. (5) A 29-es évben a Pénztár működését leginkább a kormányzati politika változékonysága befolyásolta. A 29-es év kezdetén jelentős hatást gyakorolt a 4 eft-os maximált keret eltörlése. Ezt követően, ezzel ellentétesen hatott a kafetéria-adó bevezetésére tett indítvány, mely 21. január 1-vel életbe is lépett, a több mint féléves vita a bevezethetőségről és a mértékről visszavetette a Pénztár toborzási tevékenységét. 5/29

6 II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A i mérlegtételek az alábbiak szerint alakulnak: 1.) ESZKÖZÖK A Pénztár mérlegfőösszege én: e Ft Az eszközök összefoglalását az előző évi adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés: Bázis év Tárgyévi Változás Összes ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,% Befektetett eszközök ,82% I. Immateriális javak ,6% Szellemi termékek ,6% II. Tárgyi eszközök ,75% Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok ,48% Gépek berendezések, járművek ,7% Beruházások, felújítások ,2% III. Befektetett pénzügyi eszközök ,% Hosszú lejáratú bankbetétek ,% IV. Üzemeltetésre átadott eszk.,% Forgóeszközök ,18% I. Készletek,% II.Követelések ,45% Tagdíjkövetelések ,1% Követelések áruszáll. és szolg.-ból (vevők) ,14% Egyéb követelések ,22% III. Értékpapírok ,2% Egyéb részesedések ,9% Forgatási célú, hitelviszonyt megt. értékp ,3% IV. Pénzeszközök ,52% Pénztárak ,% Pénztári elszámolási számla ,52% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,1% 6/29

7 1.1.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A befektetett eszközök mérleg szerinti összege: Az immateriális javak és tárgyi eszközök értéke: e Ft e Ft Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenési leírásának, valamint Bruttó érték adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök Immateriális és tárgyi eszközök A bruttó érték növekedése a következőkből tevődik össze: - szerver licensz beszerzést hajtottunk végre 711 eft-ot, mely így a szellemi termékek értékét növelte - bútorok és számítástechnikai eszközök beszerzésére fordítottunk eft-ot Értékcsökkenés adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök Immateriális és tárgyi eszközök Nettó érték adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök Immateriális és tárgyi eszközök Lekötött betét Befektetett eszközök A befektetett eszközök állományának nettó, mérleg szerinti értéke eft, amely az összes eszközállományon belül mintegy 4,85%-ot képvisel. Az Ingatlanok értékcsökenéssel csökkentett értéke e Ft, amely az összes eszközállományon belül 7,91 %-ot képvisel. Az állomány az év során csökkenést mutatott, ennek legfontosabb oka, hogy a Pénztár a befeketetéseit átszervezte, az ingatlanokra jelentős mértékű értékvesztést számolt el. 7/29

8 1.2.) Forgóeszközök A forgóeszközök mérlegben kimutatott értéke eft, amely az összes eszközérték 95,18%-át teszi ki. Ennek jelentős hányadát, eft-ot a forgatási célú értékpapírok alkotják. Az értékpapírok: A Pénztár a 21. év végére jelentősen átalakította befektetési portfólióját. Ennek keretében likvid eszközeit nagyrészt diszkont kincstárjegyekbe, kisebb részt kötvénybe fekteti. Az alábbi táblázatok mutatják a fedezeti és a működési alap befektetéseinek év végi állományát: Fedezeti alap befektetései Diszkont Kincstárjegy Instrumentum Darab Beszerzési ár Nettó érték D D D D11727 D11921 D11119 D11112 Diszkont Kincstárjegy Összesen: DK211/1 ( ) 215/A ( ) 21/E ( ) Kötvények Összesen: Részvények Instrumentum Darab Beszerzési ár Nettó érték OPTISOFT International Optisoft NYRT Pannergy Összesen: Értékpapírok Pénztár Bankszámlák Bankszámla Összesen: Ingatlanok Megnevezés Bekerülési ár Könyv szerinti érték Hajmáskér (beruházás) Hajmáskéri telek Kerítés Nagybányai út - telek Nagybányai út - épület Összesen: Befektetett pénztári eszközök /29

9 A befektetett portfólió összesített táblázata (252/2. korm. rendelet 9. melléklete szerint) Megnevezés Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Összesen: Pénzeszközök Pénztár Bankszámla Lekötött betét Értékpapírok Kötvények Magyar állampapír Állami kezességű ép Banki értékpapír Részvények Ingatlan A részvények értékelésekor a tőzsdei értékpapíroknál az alapul szolgáló érték a letétkezelő által megjelölt érték. A tőzsdén nem jegyzett értékpapíroknál a társaságok részesedéssel arányos saját tőkéje alapján történt az értékelés. A részvények értékvesztése az alábbiak szerint alakult: Részesedés beszerzési értéke: Részesedés nem realizált értékvesztése 956 Részesedés könyv szerinti értéke: Rendkívüli események hatása a befektetési tevékenységre (252/2. Korm.rendelet 32.. (5)) Az értékvesztés nem realizált, Pannergy részvényhez kapcsolódik,. A jegybanki alapkamat folyamatos csökkenése a tárgyidőszak során jelentős extraprofitot eredményezett a pénztárnál, tekintettel arra, hogy a 28-as év végén az akkori magas kamat mellett két évre 2,4 mrd forintot lekötöttünk, mely még 21. évben is magas kamatot eredményezett A fedezeti alap tartalékának befektetett része eft, amely az összes fedezeti alap 97,5%-a. A működési és a likviditási alap kizárólag likvid eszközzel fedezett. eft eft eft A Pénztár befektetéseit a 21. év során a Buda-Cash Zrt. és az Equilor Befektetési Zrt. kezelte, a Vagyonkezelési szerződésben és a hatályos jogszabályokban előírtak szerint. A Pénztár pénzeszközeit sávozással nagyrészt Diszkont Kincstárjegyekbe fekteti, további jelentős arányt jelent a a fix kamatozású kötvények. Ezek a befektetési formák alacsony kockázat mellett magas, és nagyon stabil hozamot biztosítanak. A 21. évben megszüntetett 2 4 e Ft lekötött betét két pénzintézetnél került elhelyezésre: a Takarékbanknál, és a Magyar Külkereskedelmi Banknál, a felszabaduló tőkéből a pénztár Magyar Állampapírokat vásárolt A Pénztár a realizált hozamokat a Hozamfelosztási szabályzat szerint negyedévente írja jóvá a pénztártagok egyéni számláján a számlák napi egyenlegeinek súlyozott arányában. A 21. évben az egyéni számlákra felosztott hozamok összege: eft, mely összeg tartalmazza az értékpapírok értékesítése és beváltása során realizált hozamokat, valamint a befektetési tevékenység költségeit (vagyonkezelői és letétkezelői díj). A 26. évtől az Öpt 14. (3) bekezdésében leírtak alapján, amennyiben a pénztártag nem fizeti meg az általa vállalt minimális tagdíjat, a Pénztár jogosult a tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a tag egyéni egészségszámlájának befektetéséből származó hozamát az egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni. 9/29

10 A 21. évben ez a Pénztárnál összesen tagot érintett, összesen eft értékben, melyből eft-ot a működési, 48 eft-ot pedig a likviditási alap javára írt jóvá a Pénztár. A követelések mérleg szerinti összege n eft, amelyből eft a tagdíjkövetelés, eft a vállalkozási tevékenységből származó vevőkövetelés, 9 26 eft egyéb követelés. A pénzeszközök értéke eft, melyből 187 eft a házipénztárban található, illetve eft a bankszámlán található, mint szabad pénzeszköz. Ez az egyenleg az év utolsó napjaiban jóváírt munkáltatói befizetéseket tartalmazta, a 211-es évben befektetésre került. Az aktív pénzügyi elszámolások mérleg szerinti összege 262eFt. A 21. évben történt téves utalások miatti követelés a pénztári szolgáltatások összes kifizetésének alig több mint,25 ezrelékét tették ki. 1/29

11 2.) FORRÁSOK A források előző évi záró értékeihez viszonyított arányát, valamint az összes forrásokon belüli részarányát az alábbi mérleg kivonat mutatja. Megnevezés: Bázis év Tárgyévi Változás záró (eft) záró (eft) (eft) Arány FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,% Saját tőke ,86% I. Induló tőke,% Fedezeti alap induló tőkéje,% Működési alap induló tőkéje,% Likviditási alap induló tőkéje,% II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-),% III. Tőkeváltozások ,86% Fedezeti alap tőkeváltozása ,6% Működési alap tőkeváltozása ,21% Likviditási alap tőkeváltozása ,1% Tartalékok ,46% I. Fedezeti alap tartaléka ,8% Egyéni számlák befektetett tartaléka ,43% Egyéni számlák szabad tartaléka ,65% Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka,% Szolgáltatási számlák szabad tartaléka,% Közösségi szolgáltatások tartaléka,% II. Működési alap tartaléka ,92% Befektetett működési tartalék,% Likvid működési tartalék ,92% III. Likviditási alap tartaléka ,45% Befektetett likviditási tartalék,% Szabad likviditási tartalék ,45% Kötelezettségek ,69% I. Rövid lejáratú kötelezettségek ,17% Tagokkal szembeni kötelezettségek ,% Kötelezettségek áruszállításból és ,14% Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök,% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,3% II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,52% 11/29

12 2.1.) Saját tőke A saját tőke értéke megegyezik a tőkeváltozás összegével, tekintettel arra, hogy a Pénztár alapításkor induló tőkével nem rendelkezett. A tőkeváltozás mérleg szerinti összege: eft Ebből: Alap Összeg (eft) Fedezeti alap tőkeváltozása Működési alap tőkeváltozása Likviditási alap tőkeváltozása 517 Összesen: A fedezeti tartalék tőkeváltozásainak részletezése: Összeg (eft) Tőkeváltozás nyitó állománya: Tőkeváltozás tárgyévi változása: Ebből: tagdíjkövetelések tárgyévi állományváltozása szolgáltatói számlák tárgyévi állományváltozása T. időszaki, fedezeti alapon nyilvántartott leírások Összesen: A működési tartalék tőkeváltozásainak részletezése: Összeg (eft) Tőkeváltozás nyitó állománya: Tőkeváltozás tárgyévi változása: Ebből: tagdíjkövetelések tárgyévi állományváltozása Kiegészítő vállalkozás vevőkövetelése 893 tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 2 85 Szállítói számlák tárgyévi állományváltozása Értékcsökkenések Tőkeváltozás záróállománya: A likviditási tartalék tőkeváltozásainak részletezése: Összeg (eft) Tőkeváltozás nyitó állománya: 431 Tőkeváltozás tárgyévi változása: 86 Ebből: tagdíjkövetelések tárgyévi állományváltozása 86 Összesen: /29

13 2.2.) Tartalékok Arányuk a források mérleg szerinti összegén belül 92,2%, értékük A fedezeti alap tartaléka , ami a tartalékok 97,4%-a. A működési alap tartaléka eft, amely a tartalékok 2,1% %-a, a likviditási tartalék értéke eft, amely a tartalékok,5%-át teszi ki. Az alapok tartalékainak alakulását a következő táblázatokban mutatjuk be részletezve a tartalékokat növelő és csökkentő tételeket. Fedezeti alap tartaléka: Összeg (eft) Fedezeti tartalék nyitó állománya: növelő tételek: tagok által fizetett tagdíj munkáltatói tagdíj-hozzájárulás tagok egyéb befizetései támogatások áthozott fedezet adóhatóság által átutalt összeg pénzügyi bevételek egyéb csökkentő tételek szolgáltatások kiadásai tagoknak visszatérítés pénzügyi ráfordítások jogosulatlan kifizetések Tagdíjnemfizetők hozamvisszaírása Fedezeti alap záróegyenlege Működési alap tartaléka: Összeg (eft) Működési tartalék nyitó állománya: növelő tételek: tagok által fizetett tagdíj munkáltatói tagdíj-hozzájárulás tagok egyéb befizetései 996 támogatások 6 55 eszközök értékesítésének bevétele -45 átcsoportosítás likviditási alapból 5 kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele egyéb bevétel pénzügyi bevétel Tagdíjnemfizetők hozamvisszaírása csökkentő tételek működési kiadások beruházások, felújítások, hitel visszafizetés 2 85 pénzügyi ráfordítások 1 kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai felügyeleti díj Működési alap záróegyenlege /29

14 Likviditási alap tartaléka: Összeg (eft) Likviditási tartalék nyitó állománya: növelő tételek: tagok által fizetett tagdíj 482 munkáltatói tagdíj-hozzájárulás tagok egyéb befizetései 1 támogatások 27 pénzügyi bevétel Tagdíjnemfizetők hozamvisszaírása 48 csökkentő tételek 5 Átcsoportosítás működési alapba 5 Likviditási tartalék záróállománya: Alapok alakulásának összefoglaló táblázata Megnevezés Nyitó Fedezeti alap MŰK tartalék LIK tőkeváltozás LIK tartalék LIK alap Összes tőkevált Össz. tartalék Összes alap T.évi növ. FED tőkeváltozás FED tartalék T.évi csökk ,6% T. évi vált. T. évi záró ,8% MŰK tőkeváltozás ,2% ,% Működési alap ,7% ,% ,5% Arány ,2%,5% ,% ,% ,% Az alapok alakulását befolyásoló tényezők bemutatása (252/2. Korm. rendelet 32.. (6)) A Pénztár a 21. évre vonatkozó Pénzügyi tervében eft-ban tervezte az alapok tartalékának év végi záró állományát. Ehhez képest a i alapok tartaléka eft.- tal magasabb lett. A rendkívüli emelkedést a fedezeti alap emelkedése okozza, E Ft-tal többet tartalékoltak a pénztártagok, mint amennyit terveztünk. A működési alap tartaléka 8 79 E Ft-tal haladja meg a tervet, míg a likviditási alap tartaléka E Ft-tal magasabb az előzetes becslésnél. A pénztári alapok alakulását a 252/2.(XII.24.) Kormányrendelet mellékletét képező táblázatok is tartalmazzák. Az alapok záró állománya a fent részletezett tőkeváltozás és a tartalékok állományának összevonása után: Fedezeti alap: ebből befektetett: Működési alap: ebből befektetett: Likviditási alap: ebből befektetett: Összesen: ebből befektetett: Pénztárunk a fedezeti alap vagyonának 97,3%-át, a működési alap vagyonának,%-át, és a likviditási alap vagyonának,%-át fekteti be. A befektetések a pénztári működés jellegéből fakadóan könnyen és kockázatmentesen értékesíthető állampapírokban testesülnek meg. 14/29

15 2.3.) Kötelezettségek A Pénztár kötelezettségeinek állománya én eft, melyből a decemberi teljesítésű, a mérleg fordulónapon pénzügyileg még nem teljesített szállítói tartozás eft (működési költségek, fedezet igazolással, kártyazárolással lekötött szolgáltatások). A tagokkal szembeni kötelezettség eft, Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség értéke eft, amely a decemberi béreket, és a kapcsolódó, januárban befizetett adókat, járulékokat, valamint kapott előleget foglalja magában. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolás értéke eft, mely teljes egészében függő tagdíjjellegű befizetés. III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1.) Fedezeti alap eredménye A fedezeti alap bevételeinek és kiadásainak nyitó és terv adatokkal való összehasonlításait az alábbi táblázat mutatja: Előző évi Tárgyévi Eltérés Eltérés Megnevezés beszámoló beszámoló Tervadatok (tárgy/terv) (tárgy/bázis) záróadata záróadata % % Tagok által fizetett tagdíj ,86% 17,76% Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ,77% 81,4% Tagdíjbevételek összesen Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen Belépő tagok áthozott fedezet 7 12 Adóhatóság által átutalt összeg Eszközök-értékesítés bevétele 58 Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás működési alapból Különféle bevételek Fedezeti alap bevételei összesen Szolgáltatások kiadásai Tagoknak visszatérítet összeg Pénzügyi műveletek ráfordításai Jogosulatlan kifizetések Tagdíjnemfizetők hozamvisszaírás Fedezeti alap kiadásai ,8% 95,14% Fedezeti alap tárgyévi eredménye ,8% 84,4% Tagok egyéb befizetései ,3% 38,44% 121,77% 163,64% 14,13% 85,67% 15,88% 19,48% 83,99% 87,39%,%,% 86,56% 87,92%,%,%,%,% 86,9% 88,11% 11,51% 85,96% 96,79% 95,6% 144,31% 111,62% 192,49% 73,79% 59,57% 61,66% 115,3% 119,59% 66,24% -243,77% Az előző évhez képest a Pénztári tagdíj-befizetések 7,76%-kal nőttek. Ennek oka részben a befizetések alapok közötti változása, részben az egészségpénztári munkáltatói befizetés, mint kafetéria elem vonzóbbá válása. A Pénzügyi műveletek bevétele 13,44%-kal elmarad a tervezettől, és az előző évinél is alacsonyabb. Ezt elsősorban nem a befektetések magasabb hozamszázaléka, inkább a befektetett eszközök tömege indokolja, a vagyonkezelő folyamatos és nagy volumenű értékpapírmozgatása jelentős torzító tényezőt jelent. 15/29

16 2.) Működési alap eredménye A működési alap bevételeinek és kiadásainak nyitó és terv adatokkal való összehasonlításait az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Előző évi beszámoló záróadata Tárgyévi beszámoló záróadata Tervadatok Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen Eszközökértékes bevétele 3 37 ebből: kiegészítő vállalkozás Egyéb bevétel ebből: kiegészítő vállalkozás Kiegészítő vállalkozási tev Pénzügyi műveletek bevétele ebből: kiegészítő vállalkozás Átcsoportosítás likviditási alapból 15 5 Átcsoportosítás tagdíjnemfizetőktől Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei Működési alap bevételei összesen ebből: kiegészítő vállalkozás Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Kisértékű tárgyi eszközök Egyéb kiadások Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba Működési alap kiadásai ebből: kiegészítő vállalkozás Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Eltérés (tárgy/terv) % Eltérés (tárgy/bázis) % 94,14% 118,37% 13,92% 85,66% 12,61% 88,67% 27,75% 33,32% 138,91% 175,5% 12,39% 88,98%,%,%,%,% 61,46% 98,23%,%,% 1,% 3,45%,%,%,%,%,% 33,33% 118,5% 122,49% 73,2% 78,8% 93,34% 86,8%,% 3,45% 1,79% 96,9% 15,86% 78,67%,% 53,68% 5,34% 2,57%,%,%,% -79,56%,% 193,6%,%,%,%,% 98,2% 85,68%,%,% 36,77% 1,9%,%,% Működési alap tárgyévi eredménye ,77% 1,9% A működési alapon a pénztári tagdíj-befizetés bevétele 2,39%-kal lett magasabb, mint ahogy azt a tervben előirányozta a Pénztár. Ennek oka, hogy a Pénztár a 21. évben átalakította a tagdíjfelosztási arányokat A taglétszám változásának tervezése az óvatosság szem előtt tartásával történt. A Pénztár a tárgyidőszakban 5 eft-ot csoportosított át a likviditási alapból a működési alapra. A működési alap kiadásai kis mértékban, 1,8%-kal alacsonyabbak lettek a tervezettnél, ami a egyéb kiadások jelentős mértékű csökkenésének tudható be. A Pénztárnál az egyik legjelentősebb tételt az anyagjellegű kiadások jelentik, itt kis mértékű,79%-os emelkedés volt a tervezetthez képest. Ebbe a sorba tartoznak többek között a Pénztári nyilvántartásra kifizetett díjak, valamint a tagszervezési költségek, melyek, tekintettel a taglétszám tervhez képest alacsonyabb növekedési ütemére, kisebb összegűek lettek. 16/29

17 3.) Likviditási alap eredménye A likviditási alap bevételeinek és kiadásainak nyitó és terv adatokkal való összehasonlításait az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Előző évi beszámoló záróadata Tagok által fizetett tagdíj 482 Tárgyévi beszámoló záróadata Tervadatok Eltérés (tárgy/terv) % Eltérés (tárgy/bázis) % 22,1% 1,% Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ,86% 363,96% Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen Eszközök értékesítés bevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás működési alapból Visszapótlás fedezeti alapból Átcsoportosítás tagdíjnemfizetőktől Különféle bevételek Likviditási alap bevételei összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti alapba Átcsoportosítás működési alapba 15 5 Likviditási alap kiadásai 15 5 Likviditási alap eredménye ,74% 337,85% 3,34% 28,57% 54,% 168,75% 277,45% 335,1%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 47,76% 51,84%,% 51,84% 244,24% 29,25%,%,%,%,%,% 33,33%,% 33,33% 172,31% -13,88% A likviditási alap tagdíj bevétele jelentős mértékben 191,74 %-kal lettek magasabbak, ezáltal a likviditási alap eredménye is 72,31%-kal haladja meg a tervezettet, ami az átalakított tagdíjfelosztási arányoknak köszönhető. Alapok közötti átcsoportosítás a tárgyévben az alábbi jogcímeken keletkezett: Alap Tagdíjnemfizetők miatt Egyéb átcsoportosítás Összesen Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen: 17/29

18 Alapok tárgyidőszaki változása Fedezeti alap I. Egyéni számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Egyéni számlák nyitó állománya ( ) Egyéni számlák tárgyévi változása ( ) Egyéni számlák záró állománya ( ) II. Szolgáltatási számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Egyéni számlák nyitó állománya ( ) Egyéni számlák tárgyévi változása ( ) Egyéni számlák záró állománya ( ) Fedezeti alap nyitóállománya (13+28) Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) Fedezeti alap záróállománya (15+3) Működési alap Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Működési alap nyitó állománya ( ) Működési alap tárgyévi változása ( ) Működési alap záró állománya ( ) /29

19 Likviditási alap Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Likviditási alap nyitó állománya ( ) Likviditási alap tárgyévi változása ( ) Likviditási alap záró állománya ( ) PÉNZTÁRI ALAPOK EGYÜTTESEN Nyitó egyenleg Záró egyenleg Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen: Induló tőke nyitóegyenlege - + Tőkeváltozások nyitóegyenlege Tartalékok nyitóegyenlege Pénztári alapok A számviteli politikában nem volt olyan lényeges változás, melynek jelentős, számszerűsíthető hatása lett volna a pénztári alapokra. (252/2. Korm. rendelet, 32.. (12)) A likviditási alapból nem történt átcsoportosítás a fedezeti alapba. (252/2. Korm. rendelet, 32.. (7)) 19/29

20 IV. Kiegészítő vállalkozási tevékenység (252/2. Kormányrendelet, 32.. (1)) A Pénztár a beszámolási időszakban kiegészítő vállalkozási tevékenységet már nem folytatott, bevételként - a beszámolási időszakot megelőző - kártyaforgalmi díj bevételei jelennek meg. Ez a tevékenység szorosan kapcsolódik a Pénztár tevékenységéhez, tekintettel arra, hogy a pénztári kártya széleskörű használhatósága komoly fegyvertényt jelent a magyar pénztári piacon. A Pénztár a kiegészítő vállakozási tevékenységét a Pénzügyi Szerevezetek Állami Felügyeletével folytatott egyeztetés eredményeként vel megszüntette, melyről a küldötteket án tájékoztatta. A 21. évben bevételként a kártyaforgalomból a kiszámlázott forgalmi díj és a szolgáltatáshoz kapcsolódóan felszámított adminisztrációs díj - beszámolási időszakot megelőző - bevétele jelenik meg, a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele összesen eft. A kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásaként eft. jelenik meg. A tevékenység eredménye így eft. nyereséget mutat. A tevékenység volumene nem haladja meg a jogszabályban előírt korlátot, a Pénztárnak nyereségadó fizetési és bevallási kötelezettsége nem keletkezett. V. Tájékoztató rész 1.) A taglétszám alakulása A Pénztár tagjainak száma én 7 74 fő volt, amely az előző évihez képest 1,46%-os csökkenést jelent. A tervhez képest a taglétszám 1,82%-al elmaradt, ez leginkább a kilépők létszámának növekedésével magyarázható. Taglétszám alakulása (fő) I. 23. II. 23. III I. 24. II. 24. III I. 25. II. 25. III I. 26. II. 26. III I. 27. II. 27. III I. 28. II. 28. III I. 29. II. 29. III I. 21. II. 21. III. 21. A 29. évi záró taglétszámból 21 fő szüneteltető, amely a teljes taglétszám,3%-a. 21. évben az Alapszabály szüneteltetésre vonatkozó rendelekezése megszünt így a 21. nincs tagdíjfizetést szüneteltető tag. A pénztári taglétszám alakulása az alapszabály szerinti feladatokkal összefüggésben 252/2. Kormányrendelet 32..(9) 2/29

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007.

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egészségpénztár bemutatása Az Országos Közlekedési Egészségpénztár a Volán Egyesülés és a Volán Elektronika

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános kiegészítések 1. A Pénztár bemutatása a.) A Pénztár elnevezése: VITAMIN Egészségpénztár Rövidített neve: VIT 97 b.) Alapítója: A Magyar Villamos

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 186683-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 214. december 31. Budapest, 215.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2013. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2014. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójához Budapest, 2013. január 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 4 I.1. Alapításra

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. január 1. - 2014. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf.846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36-1) 411 3200 Telefax: (+36-1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA. Wesselényi utca 28. Oldal

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA. Wesselényi utca 28. Oldal AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2007 PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJA 1077 BUDAPEST Wesselényi utca 28. Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 2 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 8 1. Általános rész 9 1.1. A bemutatása

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 E-mail: office@erstenyp.hu Adószám: 18075285-1-41 ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok... 2 I. 2. Általános adatok... 2 I.

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19 A NÉPSZABADSÁG MUNKAVÁLLALÓI NYUGDÍJPÉNZTÁRA ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE Tartalomjegyzék: 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013.

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A Befektető-védelmi Alap 2013. évi mérlege A Befektető-védelmi Alap 2013. évi eredménykimutatása A Befektető-védelmi Alap 2013. évi éves beszámolójának

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzék szám: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG KSH: 10116058-6419-122-12 Cg.: 12-02-000365 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet M É R L E G S.sz. M e g n e v

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések...2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben