Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés november 19-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés 2009. november 19-i ülésére"

Átírás

1 Szám:02/267-6/2009 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés november 19-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve eredményességének éves értékelése Előterjesztő: az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Stolár Mihály tanácsnok, a bizottság elnöke Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezetek, személyek: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Oktatási és Közművelődési Iroda Wieland Erzsébet irodavezető Monostory Zsuzsanna közoktatási referens a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetői Az előterjesztést megtárgyalta: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 10/2008. (II. 21.) MÖK határozatával elfogadta, majd 18/2009 (II. 19.) MÖK határozatával kiegészítette a fenntartásában működő közoktatási intézményekre vonatkozó Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervet. A Veszprém Megyei Önkormányzat a helyzetelemzésre épített intézkedési terv elkészítésével, elfogadásával, az abban foglalt feladatok fokozatos, ütemezett megvalósításával a fenntartó anyagi forrásaira, lehetőségeire figyelemmel - törekszik arra, hogy az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvei alapján működjenek az általa fenntartott közoktatási intézmények is. A Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv kiemelt célja a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elve teljes körű érvényesülésének biztosítása. A terv érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani - minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén - a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának helyzetére. Kiemelten kell kezelni a megyei fenntartású intézményekben a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség érvényesülését, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatását. A helyzetelemzésre épülő intézkedési terv a konkrét célok és intézkedések megfogalmazásával hozzájárulhat a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények tekintetében az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség törvényi követelmények szerinti megvalósulásához. Az esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálati szempontjait, megállapításait és az esélyegyenlőségi kockázatok kezelésére javasolt beavatkozásokat rögzítő célkitűzések mellett az intézkedési terv konkrét akciótervet fogalmaz meg egy-, három-, és hatéves távlatokat érintő intézkedések felsorolásával. A konkrét célok elérése érdekében az elmúlt egy év során tett intézkedésekről a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetői beszámolót készítettek az intézkedések intézményi végrehajtásáról a rövidtávú eredményességet mérő indikátorok felhasználásával. Az intézményvezetők az intézményi beszámolóban kitértek az integrált oktatással, a feltételek azonos színvonalú biztosításával, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal, a sajátos nevelési igényű tanulókkal, a szakoktatással, a lemorzsolódással és az egyéb intézkedésekkel kapcsolatosan megvalósult, illetve folyamatban lévő intézményi tevékenységekre, a feltárt hiányosságokra és nehézségekre, további javaslatokra. Az alábbiakban ezeket részletezzük az akciótervben rögzített feladatok sorrendjében. 1. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Valamennyi óvodai neveléssel összefüggő szülői igény teljesítéséhez szükséges feltétel megteremtése 1.1. Cél: A helyi önkormányzatok kötelezettsége, hogy kötelező feladatukat társulásban való részvétellel, másik önkormányzattal vagy nem önkormányzati 2

3 2. 3. intézményfenntartóval kötött megállapodással, intézménylétesítéssel vagy bővítéssel tudják teljesíteni 1.2. Az intézkedés leírása: Együttműködési szerződések kialakítása, társulási együttműködés lehetőségének kihasználása 1.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Tárgyalások megkezdése, jegyzőkönyvek. Minden érintett család meglátogatása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő SNI gyermekek óvodáztatását ellátó ézmények a szülőkkel való kapcsolattartásra kiemelt figyelmet fordítanak, a családlátogatások rendszeresek. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A helyi önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hároméves koruktól történő óvodai nevelését 2.1. Cél: Minden HH és HHH gyermek 3 éves kortól óvodába jár 2.2. Az intézkedés leírása: A védőnők segítségével minden településen el kell készíteni, és frissíteni kell az óvodáskorú gyerekek létszámára vonatkozó nyilvántartást 2.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: nyilvántartott HH és HHH gyermekek száma nő az óvodában 2.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő óvodáztatást ellátó intézmények a települési önkormányzatok fenntartásában működnek, és feladatátvállalás nem történt e tekintetben 3 A beíratott és Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Biztosítani kell az ellátások szakmai és törvényi minimumát 3.1. Cél: Az integrált oktatás személyi feltételének megteremtése, a meglévő, a jelenlegi személyi feltétel továbbfejlesztése 3.2. Az intézkedés leírása Biztosítani kell, hogy az integrált oktatásban résztvevő SNI tanulók megfelelően felkészült szakemberek irányításával tanuljanak. Szaktanárok továbbképzésének támogatása. Továbbképzési terv 3.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon Intézményi beszámoló, személyi feltétel továbbképzéssel történő megoldása. Pedagógusok beiskolázása 3.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények mindegyike rendelkezik Továbbképzési tervvel, melynek összeállítása során azokban az intézményekben, ahol jelentős a SNI tanulók száma, kiemelt figyelmet szentelnek a SNI tanulók mentorálását végző pedagógusok szakirányú képzésekre való beiskolázására. Az intézmények közül a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, a várpalotai Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Kozmutza Flóra Óvoda,

4 zmények a Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola jellegéből adódóan szegregál, illetve inkluzív iskolaként funkcionál. Az integráltan nevelt tanulók oktatását jelentősen segíti, hogy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működő intézmények utazó gyógypedagógusokat küldenek az oktatási-nevelési intézményekbe, valamint a nevelési tanácsadók szolgáltatásainak igénybevétele. A többi intézményben az integrált oktatás megoldott, a középfokú intézmények alapító okirata tartalmazza az integrált nevelés lehetőségét. A munkát jól képzett pedagógusok mellett iskolapszichológusok és fejlesztőpedagógusok is segítik. A korábbi tanévekben a fenntartó által biztosított hatékonyan működő iskolapszichológusi tevékenység a 128/2009. (IX. 17.) MÖK határozat értelmében részben átcsoportosításra került a TÁMOP pályázatban nem érintett intézményekbe. A jelenlegi személyi feltétel továbbfejlesztésének kritériuma egyelőre nem teljesül. A Veszprém Megyei Önkormányzat sikeres pályázatának eredményeként öt intézménye (a Batsányi János Gimnázium és Kollégium; a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium;a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) részére támogatást nyert a Szélrózsa TÁMOP projekttel. A projekt alapvető célja a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, az iskolában a kompetenciaalapú oktatás elterjesztése, valamint az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása, továbbá az esélyegyenlőség elvének érvényesülése. 4. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Az integrált nevelés erősítése 4.1. Cél: Meg kell teremteni az integrált nevelés-oktatás személyi, tárgyi feltételeit 4.2. Az intézkedés leírása: A megyei szakértői bizottság javaslatára a kijelölt gyermekeket, tanulókat a nyilvántartott HH és a HHH gyermekeket és tanulókat a jogszabályban meghatározott módon integrált nevelésben kell részesíteni. Nevelésük, oktatásuk korszerű szemléletet, megfelelő személyi, tárgyi feltételt követel 4.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Szakértői javaslatok, jegyzői határozatok ismeretében az integrált oktatás megvalósul 4.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási é jogszabályi előírásokkal rendelkező tanulók integrált nevelése megoldott. Az egyébként szegregáló Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális 4

5 Szakiskola is folytat integrált nevelést bizonyos évfolyamokban. A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium a hátrányos helyzettel élő tanulók megsegítése érdekében csatlakozott az Arany János Tehetséggondozó Programhoz. Az AJTP olyan szaktanári technikákat, fejlesztő, gazdagító programokat dolgozott ki, melyek segítségével a hátrányos helyzetű tanulók szociális és egyéb hátrányukat csökkenteni képesek. Ehhez olyan tanári továbbképzéseket szervezett, melyek a tanulás tanítására, az önismeret fejlesztésére ad jogosítványokat a szakos tanároknak. Az említett továbbképzést az intézmény tanárainak 30%-a elvégezte, ezért az AJTP-ben alkalmazott módszereket jól hasznosítják a programba nem tartozó tanulók esetében is. A Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés támogatása program keretében december 31-ig megvalósul az IPR menedzsment működtetése, az IPR alapú intézményfejlesztés megvalósítása, az iskola környezetével való kapcsolatépítés, a módszertani adaptációt segítő munkacsoport működtetése, akkreditált továbbképzések, hospitációs napok megrendezése. 5. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A különböző telephelyen működő intézmények feltételeinek azonos szintű biztosítása 5.1. Cél: A humán erőforrás, szakos ellátottság, tárgyi feltételek biztosítása, fejlesztése. Közgyűlési döntés az iskoláztatás feltételeinek folyamatos javításáról 5.2. Az intézkedés leírása: Helyzet- és igényfelmérés, kapacitás térkép készítése. Társulási együttműködés hatásvizsgálata. Különböző támogatások és normatívák, pályázatok igényjogosultságának számbavétele 5.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: nyilvántartása. Iskolán kívüli lehetőségek Továbbképzések 5.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények pedagógusai szívesen vesznek részt hasznos továbbképzéseken, melyeket előzetes tervezés és egyeztetés után a nevelőtestületek fogadnak el. A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás, valamint a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményei a nyertes TÁMOP pályázat megvalósítása során pedagógusaival továbbképzéseken, tréningeken vesznek részt, melyek tematikái között szerepel az integrált nevelés, az esélyegyenlőség biztosítása, a konfliktuskezelés, valamint a kompetenciafejlesztés is. 6. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: magántanulók számának szinten tartása 6.1. Cél: A magántanulói státusz okainak vizsgálata 6.2. Az intézkedés leírása: Szűrővizsgálatok a pedagógiai szakszolgálat segítségével. A felmentés, illetve magántanulóvá nyilvánítás indokainak azonosítása A 5

6 zmények Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Szűrővizsgálatok a pedagógiai szakszolgálat segítségével. A felmentés, illetve magántanulóvá nyilvánítás indokainak azonosítása 6.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási é a magántanulói státuszt csak indokolt esetben, az okok vizsgálata után engedélyezik az intézményvezetők, a magántanulók száma csekély. A fogyatékosokat ellátó intézményekben kizárólag egészségügyi okok miatt folyamodnak e lehetőséghez. A gimnáziumok nagy részében nincs, vagy csak néhány (az országos átlag alatti százalékban előforduló) magántanuló van. A szakképző intézményekben előforduló magántanulói státusz 40-50%-ban lemorzsolódáshoz vezet, ezért az elmúlt időszakban az intézményvezetők korlátozták e státusz lehetőségét, így van olyan intézmény (pl. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium), ahol csak gyermeket vállaló lányok számára engedélyezik e státuszt. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Fel kell tárni az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű diákokat 7.1. Cél: Minden HH és HHH tanuló a jogszabálynak megfelelő igazolással, nyilatkozattal rendelkezik 7.2. Az intézkedés leírása: határozatokat Minden érintett településről be kell szerezni a jegyzői 7.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: A nyilvántartott HH és HHH diákok száma nő az intézményben 7.4. Előrelépés ezen a területen a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási ézmények a Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása után a nehézségek ellenére felmérték a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számát és a jogszabályi előírásoknak megfelelő igazolásokat, nyilatkozatokat dokumentálták. A tudatos erőfeszítéseknek köszönhetően előrelépés történt ezen a területen, nőtt a nyilvántartott tanulók száma. A dokumentálással kapcsolatos nehézséget az okozza, hogy a települési jegyzőktől nehézkes az igazolások beszerzése, illetve a szülők csak bizonyos kedvezmények igénybevétele esetén (ingyenes tankönyv, étkezési, utazási, tandíjkedvezmény) hajlandók nyilatkozatban vállalni a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet. Ennek ellenére az intézményekben megkísérlik a szülők önkéntes nyilatkozatainak beszerzését. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányára vonatkozó adatok pontossága megkérdőjelezhető, mivel a szülő nyilatkozata önkéntes, sokszor tanulóink is szégyellik bevallani a családi hátterüket. A pedagógusok szubjektív meglátása szerint a szakiskolai osztályokban jóval nagyobb az arányuk, mint amit a statisztikai számok tükröznek. 6

7 zmények a 8. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Nincs, vagy csak kevés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű diák az emelt szintű oktatásban vagy kéttannyelvű képzésben 8.1. Cél: Elő kell segíteni, hogy minél több hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű diák vegyen részt emelt szintű oktatásban vagy kéttannyelvű képzésben 8.2. Az intézkedés leírása: Együttműködési terv általános iskolák és az adott középiskolák között. A tehetséges HH/HHH-s tanulók felkutatása, ösztönzése az emelt szintű vagy kéttannyelvű képzésben való részvételre. A HH/HHH-s szülők tájékoztatása 8.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: A HH/HHH-s arány az egyes intézményekben 1%-kal nő 8.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási ézmények folyó emelt szintű képzésekben azonos bekerülési feltételek (pl.: azonos felvételi pontszám) mellett előnyt élveznek a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű diákok. Az intézmények közül a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium a Tehetséggondozó középiskola cím elnyerésével többek között azt a feladatot is vállalta, hogy ingyenes felkészítőket tart általános iskolások számára, melynek során lehetőség nyílik a tehetségek felkutatására és a képzésben való részvételre történő ösztönzésre a hátrányos helyzetűek között is. Sajnálatos módon a felkészítők az elmúlt tanévben nem hozták még meg e területen a várt eredményt. A Türr István Gimnázium és Kollégiumban folyó, korábban említett Arany János Tehetséggondozó Program működtetésének egyik feltétele a program résztvevő hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű diákok felkutatása és a képzésben való részvételre való ösztönzése. 9. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A sajátos nevelési igény megállapítására minél fiatalabb korban derüljön fény, hogy a gyermek nevelésére és oktatására a legmegfelelőbb intézményben kerüljön sor 9.1. Cél: A szegregált nevelés-oktatás fenntartását továbbra is szükségesek tartjuk, amennyiben indokolt 9.2. Az intézkedés leírása: A megyei szakértői bizottság véleményének figyelembe vételével kell meghatározni a gyermek, tanuló elhelyezését Különös figyelmet kell fordítani, Ajka, Várpalota és Tapolca térségére 9.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: A gyermek, tanuló a javaslat alapján meghatározott iskolatípusba kerül A visszahelyezett tanulók mentorálása, intézmények közötti kapcsolatok kiépítése 9.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási é jogszabályi előírásoknak megfelelő szakértői véleményekkel rendelkező SNI tanulók a szakértők által előírt fejlesztésben részesülnek. 7

8 A sajátos nevelési igény minél fiatalabb korban történő megállapításának érdekében a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakemberei minden hozzájuk forduló gyermeket megvizsgálnak, illetve rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a védőnői hálózattal, a koraszülött centrummal és a házi gyermekorvosok egy részével. Ugyanezen cél elérése érdekében például a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ismertségét növeli a honlapjuk naprakész megjelenése, valamint a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság folyosóján elhelyezett tabló. Ezekkel az információkkal a szülői döntéshez is segítséget nyújtanak, illetve rendszeresen tartanak előadást megyei védőnői értekezleteken, és felhívják a szakemberek figyelmét az SNI gyermekek minél korábbi vizsgálatára. A gimnáziumokban SNI tanulók szórványosan találhatók. Nagyobb létszámban az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban történik diszlexiás tanulók képzése szegregált oktatás-nevelés keretében gimnáziumi, illetve szakiskolai osztályokban. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeiben az említett nyertes TÁMOP pályázat lehetővé teszi szeptember 1-től december 31-ig fejlesztő pedagógusok és mentorok alkalmazását, akik eredményesen segítik hátrányaik leküzdésében az érintett fiatalokat. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás intézményeiben a következő tanévtől nyílik lehetőség az említett pályázat keretében hasonló segítség igénybevételére. A sajátos nevelési igény minél fiatalabb korban történő megállapításának érdekében a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ismertségét növeli a honlapjuk naprakész megjelenése, valamint a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság folyosóján elhelyezett tabló. Ezekkel az információkkal a szülői döntéshez is segítséget nyújtanak, illetve rendszeresen tartanak előadást megyei védőnői értekezleteken, és felhívják a szakemberek figyelmét az SNI gyermekek minél korábbi vizsgálatára. 10. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Az előkészítő szakiskola évfolyamának elvégzése után a tanulóknak biztosítani kell a folytatást a szakképzési évfolyamokon Cél: Meg kell vizsgálni, hogyan lehet piacképessé tenni a sajátos nevelési igényű tanulók szakmaválasztási lehetőségét Az intézkedés leírása: A feltételeket biztosítani kell. A sajátos nevelési igényű tanulók szakképzését ellátó intézmények eszközfejlesztését kiemelten kell kezelni Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: biztosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó közoktatási intézményekben az előkészítő szakiskola A feltételek

9 évfolyamának elvégzése után biztosított a szakképzési évfolyamon való továbbhaladás lehetősége. A szakmaoktatás eszközfeltételeinek biztosítása a szakképzés-fejlesztési támogatásokból, valamint pályázati forrásokból (pl.: TÁMOP 2.2.3, TIOP 3.1.1) valósul meg. Gyakorlati oktatóhellyel nem rendelkező intézmények esetében (pl.: Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) a gyakorlatot külső munkahelyen oldják meg, bár az enyhe fokban sérült tanulók külső gyakorlati helyen való elhelyezése egyre nagyobb problémát jelent és az elmúlt tanévben már nem volt 100%-os. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumban az esélyegyenlőség megteremtése érdekében Munkahelyi gyakorlat programot működtetnek, melynek keretében tanulókat a nyílt munkaerő-piaci elvárásokra készítik fel. A modul során olyan munkavállalói ismeretekre oktatják a tanulókat, amelyekkel munkavállalókká válhatnak. A modul nem csak a sérült tanulóknak segít eligazodni a munka világában, hanem szemléletet formál, és segítséget nyújt a munkáltatóknak, a szülőknek is, hogy közösen tudjuk elérni a sérült tanulók társadalmi esélyének megteremtését és elősegíteni a foglalkoztatásukat. 11. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Támogatások igénylése Cél: A jogszabálynak való megfelelés Az intézkedés leírása: Az integrációs ill. a képesség-kibontakoztató támogatás igénylése Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Intézményi beszámoló, statisztika, költségvetés A HHH-s tanulókat nevelő/oktató középiskolák évfolyamán A Veszprém Megyei Önkormányzat a fenntartásában működő közoktatási ézmények a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelet értelmében pályázott az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására. A képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés támogatására a pályázat elbírálói a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény projektjét alkalmasnak találták. A program keretében december 31-ig megvalósul az IPR menedzsment működtetése, az IPR alapú intézményfejlesztés megvalósítása, az iskola környezetével való kapcsolatépítés, a módszertani adaptációt segítő munkacsoport működtetése, akkreditált továbbképzések, hospitációs napok megrendezése. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A HH/HHH tanulók iskoláztatási támogatását szolgáló ösztöndíjas programokat meg kell tartani. A középfokú intézmények bekapcsolódnak 9

10 12.1. Cél: Útravaló ösztöndíj program és egyéb ösztöndíj feltételeit a pedagógusok, a diákok, és a szülők ismerjék meg Az intézkedés leírása: A pályázat megfelelő előkészítése, elkészítése, a pályázaton való részvétel ösztönzése Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Sikeres pályázat. Intézményi beszámoló. Mentorok biztosítása. Minden rászoruló, a feltételeknek megfelelő diák pályázik A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási ézmények a pedagógusok kiemelt figyelmet fordítanak az intézményt és ezen belül a diákokat érintő pályázati lehetőségekre, valamint ezek népszerűsítésére. Ennek köszönhetően többek között az Útravaló ösztöndíj program különböző elemeire (Út a szakmához, Út az érettségihez) rendszeresen pályáznak a tanulók több esetben sikerrel. Jelenleg a következő intézmények diákjai között találhatók e program ösztöndíjasai: Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium; Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium; Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium; Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium; Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Türr István Gimnázium és Kollégium. Míg az említett intézmények 1-3 fő nyertes ösztöndíjas tanulóval jelennek meg az Útravaló ösztöndíj programban, addig a Türr István Gimnázium és Kollégium ösztöndíjasainak száma kimagasló (jelenleg 13 fő, jövő tanévben még 7 fő várható). Az Útravaló ösztöndíj program feltételeinek szigorítása egyre szűkíti a tanulók esélyeit, a tavalyi évben pénzhiány miatt csak régiók szerint, ill. hiányszakmák alapján fogadták el a pályázatokat. Az Útravaló ösztöndíj programon kívül a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány tanulói ösztöndíj pályázati lehetőségeit is igénybe veszik intézményeink tanulói, sok esetben eredményesen. Az érintett intézmények közül többen, például a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal összefogva segítik a pályázókat. A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium roma származású tanulói sikerrel pályáztak a tanulmányi eredményhez is kötött Macika pályázaton, mely egyszeri pénzbeli támogatást jelent számukra. Intézményeink diákjai közül többen részesültek az adott települési önkormányzat tanulmányi eredményhez kötött szociális ösztöndíjában. 10

11 13. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A kompetenciamérések országos átlagához közelítő eredmény elérése, különös tekintettel a HH és a HHH tanulók esetében Cél: A HH és a HHH tanulók mérési eredményének egyéni értékelése. A HH és a HHH tanulók felkészítése Az intézkedés leírása: A tanulók felkészítése a tanórák keretében, szükség esetén egyéni foglalkozásokon, az országos kompetenciamérésre Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Kompetenciamérés eredménye a HH és a HHH tanulók esetében évhez képest 10 pontos emelkedés A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetői között egységes szemlélet alakult ki az évek során a kompetenciaméréssel kapcsolatban. A pedagógusok között elfogadottá vált, hogy a kompetenciamérésekre fel kell készíteni a tanulókat, de elsősorban arra, hogy jól akarjanak teljesíteni, és valóban mutassák meg tudásukat. A tanárnak úgy kell tanítania, hogy diákjai képesek legyenek a jó teljesítményre, vagyis a tanultak megfelelő módon való alkalmazására és ez igaz legyen a hátrányokkal küzdő tanulókra is. Az intézmények nagy részében a tanórákon kívül is zajlik felkészítés az országos kompetenciamérésre, melyeket szakirányú felkészítésen részt vett pedagógusok tartanak. Az országos kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében a 17/2009. (IV.2.) OKM rendeletre a fenntartó által benyújtott pályázat forrásából a 2009/2010. tanévben ismételten megvalósulhat a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása. Az elnyert támogatás pedagógiai szakmai módszertani pedagógustovábbképzés költségeire, valamint a pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó egyszeri kereset-kiegészítésére fordítható. A jelenlegi tanévben a évi országos kompetenciamérés eredményei alapján a következő intézmények vesznek részt a programban: Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium; Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium; Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium; Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium; Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium. A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakiskolai intézményegységében a HEFOP as pályázatnak köszönhetően 2006/2007. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kompetencia alapú oktatásban részesülnek a tanulók. A 2009/2010. tanévben megkezdték a kompetencia alapú oktatást felmenő rendszerben az általános iskola 1. és 5. évfolyamán is. A hatékony oktatás elősegítése érdekében 4 fő általános iskolai pedagógus vesz részt továbbképzésen a matematika, illetve szövegértés kompetenciaterületek esetében. Az idei tanévben a Dobbantó program keretében indított 9. előkészítő évfolyamon szintén kompetencia alapú oktatás folyik. A HEFOP 11

12 3.1.3./09-es nyertes pályázatnak köszönhetően a 2008/2009. tanév végén 7 millió forintos eszközberuházás valósult meg a kompetenciaalapú oktatás megerősítése érdekében. 14. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A tanulói lemorzsolódások csökkentése Cél: A lemorzsolódás okainak vizsgálata, feladatok meghatározása Az intézkedés leírása: A tanulók tanulmányi előmenetelének folyamatos figyelemmel kisérése, szülők tájékoztatása, egyéni foglalkozás beütemezése Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Országos adattal megegyező az intézményi lemorzsolódás A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási ézmények a lemorzsolódás mértéke intézménytípusonként változó, nem ugyanazt jelenti egy jó színvonalú gimnáziumban, mint egy kötelező beiskolázású szakiskolában. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő gimnáziumokban a lemorzsolódás csekély, mértéke jóval elmarad az országos átlagtól, több intézményben évismétlés sem fordult elő az elmúlt tanévben. A szakképző intézmények tekintetében a lemorzsolódás elkerülése komoly feladatot ró a pedagógusokra. A tanórai oktató-nevelő munkát személyre szabott felzárkóztatás, tanulószoba, korrepetálás egészíti ki. A lemorzsolódás csökkentése a tanulók motiválása, az intézmény által kínált tanórai és tanórán kívüli felzárkóztató programok igénybevétele, valamint az igényes, színvonalas oktató-nevelő munka során valósulhat meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakképző intézmények pedagógiai programja lehetővé teszi az intézményen belüli átjárhatóság biztosítását, melyre a lemorzsolódás megelőzése érdekében törekednek is az intézményvezetők. A tanulók a középiskolába eltérő szintű tudással, szociális helyzettel érkeznek. A középiskolás tanulók a 9. évfolyamon morzsolódnak le a legnagyobb számban, melynek okai: az alapkompetenciák hiányossága, tanulási-, magatartási problémák, szociális hátrány. Mivel az országos kompetenciamérés a hozzáadott értéket csak a szülői háttér kérdőívek segítségével méri és azt is csak a 10. évfolyamon, a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás intézményeiben a nyertes TÁMOP pályázat keretében egységes bemeneti mérést végeznek matematika, szövegértés, helyesírás, olvasás területén 9. évfolyamon és tervezik a kimeneti mérés bevezetését az érintett tanulók 12. évfolyamán is. Ez nem csak az intézmény teljesítményének objektívebb értékelését teszi lehetővé, hanem annak eredményesebb megvalósítását, hogy a osztályban az alapkompetenciák fejlesztésével a tanulók a szakmai képzéshez megfelelő kompetenciával rendelkezzenek. A sérült gyermekek számára speciális képzést nyújtó intézményekben is folyamatosan nyomon követik a tanulmányi előmenetelt, elsősorban kompetencia területek szerint. Ezek közül is kiemelkedően a szociális és életviteli kompetenciákat tartják szem előtt, hiszen a társadalmi beilleszkedéshez e kompetencia kimagasló elsajátítása szükséges. Bár az országos mérésben nem vehetnek részt, rendszeresen értékelik és elemezik az eredményeiket, melynek ismeretében intézkedéseket hoznak: egyéni fejlesztési terveket 12

13 zmények készítenek, differenciált oktatást valósítanak meg. Az eredményekről a szülőket folyamatosan tájékoztatják, évente kétszer értékelést adnak. A lemorzsolódás oka elsősorban a tanulók állapotában bekövetkező mentális állapot romlása, vagy egészségükben bekövetkezett változás. Előfordul, hogy a családban bekövetkezett változás (elköltözés) okozza a lemorzsolódást. Fokozottan figyelik a HH és HHH gyermekek családi hátterét, ha kell gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézkedéseket kezdeményeznek. 15. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A tanulói hiányzások csökkentése Cél: A hiányzások okainak feltárása, feladatok meghatározása Az intézkedés leírása: A hiányzások folyamatos figyelemmel kísérése, szülők értesítése, az adott település családsegítőinek tájékoztatása Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: A hiányzások 3 %- kal történő csökkenése A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási é az egyik legfeszítőbb probléma a hiányzások magas száma. Ennek visszaszorítása érdekében az intézményvezetők az egységes nevelőtestületi intézkedések erősítése érdekében komoly lépéseket tettek, melynek eredményeképpen az igazolatlan mulasztások száma csökkent. A további csökkenés érdekében az eredményesnek mutatkozó módszereket továbbra is alkalmazzák az intézményekben: az órarend megfelelő összeállításával a lyukasórák számát tudatosan csökkentették, az igazolások ellenőrzését szigorították, a szülőkkel való kapcsolatfelvételek számát növelték. A Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet munkáját a pápai Cigány Kisebbségi Önkormányzat személyi segítői is támogatták: felkeresték az érintett családokat, hogy tájékoztassák a jogszabályi előírásokról és meggyőzzék őket az iskoláztatás fontosságáról. 16. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Biztosítani HH és a HHH tanulók részére a jogszabályban előírt kedvezményeket Cél: Minden érintett tanuló kapja meg a költségvetésben tervezett, a jogszabály által meghatározott kedvezményt Az intézkedés leírása: Nyilatkozatok beszerzése. Minden évben, a költségvetésben tervezni kell Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Nyilatkozatok, költségvetési tételek, iskolai beszámoló A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények biztosítják a tanulók részére járó kedvezményeket: ingyenes tankönyv, étkezési, utazási, térítésidíj-kedvezmény, ruhavásárlás támogatása, kirándulás költségeinek átvállalása, iskolatej. A kedvezmények biztosítása elősegíti a hátrányos helyzet regisztrációját, hisz az érintett szülők ennek érdekében nyilatkozatban is vállalják szociális helyzetüket. 13

14 A kedvezmények biztosítását egyrészt a normatív támogatások, pályázati források, fenntartói támogatások teszik lehetővé. Az Európai Unió és a fenntartó támogatása teszi lehetővé a mindennapos iskolatejet a következő intézmények az általános iskolai tanulók számára: Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet; Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium; Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola; Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Türr István Gimnázium és Kollégium. 17. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Növelni kell a SNI, a HH/HHH tanulók alapfokú művészetoktatásban való részvételét Cél: Az érintett tanulók tehetséggondozásának lehetősége, művészetszerető emberré válás Az intézkedés leírása: Az igények felmérése, tanulók ösztönzése, jogszabályban rögzített kedvezmények biztosítása Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Az érintett tanulók számának 5 %-os emelése A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő alapfokú művészetoktatási ézmények az elmúlt tanévben nőtt a regisztrált hátrányos helyzetű tanulók száma (van olyan intézmény ahol számuk megháromszorozódott). A SNI tanulók közül kevesen kapcsolódnak be a művészetoktatásba, vagy közülük keveset regisztráltak. A Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe jár két autista gyermek, akiknek fejlődésére, viselkedésére, érzelemvilágára kifejezetten pozitív hatással van a zenélés. A Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói között egy 90%-os látássérült gyermek található, akinek az oktatását egyéni foglalkozás keretében oldják meg. A feladat nehézsége ellenére az intézményvezetők beszámoltak arról, hogy az érintett kollégák a jövőben is szívesen vállalják a hasonló kihívásokat. 18. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A középfokú nevelési-oktatási intézményhálózat képes fogadni a tankötelezetteket Cél: Minden tanulónak tudja biztosítani a 18 életévig tartó tankötelezettségét Az intézkedés leírása: Az intézmények nevelő munkájában kiemelt figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű tanulók esélyteremtésére, az egyéni bánásmód erősítésére, az iskolaelhagyók számának csökkentésére Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Minden jelentkező továbbtanuló bekerül szervezett oktatásba 14

15 18.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények közül több kötelező óvodai, szakiskolai felvételt biztosító intézmény található, melyek kistérségenként képesek fogadni minden jelentkező tanköteles tanulót, ezért lehetőség van arra, hogy minden érintett bekerüljön szervezett oktatásba. 19. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Az általános iskolának rendszeres visszajelzést kell kapniuk volt tanulóik további középfokú iskolai pályafutásáról, esetleges lemorzsolódásáról Cél: A középfokú lemorzsolódási arányok ismerete nélkül az átgondolt minőségfejlesztés elképzelhetetlen. Az erre vonatkozó visszajelzésekből származó adatoknak be kell épülniük a tervezett egységes mérési értékelési rendszerbe, illetve az általános iskolák önértékelésébe Az intézkedés leírása: 2008-tól folyamatosan meg kell küldeni a középfokú iskoláknak a tanulók eredményéről, a lemorzsolódásról Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: A középfokú iskola megküldi a diákok eredményét A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő érintett közoktatási intézmények mindegyike visszajelzést küld az általános iskolák számára tanulói 9. évfolyamon nyújtott teljesítményéről. Van olyan intézményvezető (pl. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium), aki ezen túlmenően megköszöni a sikeresnek mutatkozó tanulók általános iskolai szaktanárainak az eredményes felkészítő munkát is, ami pozitív fogadtatásra talált az általános iskolákban. 20. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A megye városaiban működő szakiskolákban az igényeknek megfelelően működjön felzárkóztató oktatás Cél: Minden alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező, tankötelezett fiatal szervezett oktatásban vegyen részt Az intézkedés leírása: A szakiskolában, a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében, alapfokú iskolai végezettség esetében is bekapcsolódhassanak a tanulók a szakképzésbe Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: A megye kistérségeinek 50 %-ban működik felzárkóztató oktatás A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények közül a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium indít felzárkóztató képzést az általános iskola 8. osztályát el nem végzettek számára. A képzésben résztvevők felkutatása és meggyőzése, valamint a képzésben tartása komoly pedagógiai feladat elé állítja az intézmények vezetőit és tanárait. A hatékony munkának köszönhetően az idei tanévtől összesen három 9. osztály indítására nyílt lehetőség e képzés keretében. A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a Dobbantó elnevezésű pályázatnak 15

16 köszönhetően indulhatott el a 2009/2010. tanévben az előkészítő 9. osztály. Az előkészítő 9. évfolyam lehetőséget nyújt az iskolarendszerű képzésbe történő bekapcsolódásra azoknak a 15 és 23 év közötti fiataloknak, akik valamilyen okból nem fejezték be az általános iskolát, és hosszú távú terveik között szerepel a szakmatanulás. E képzés keretében felzárkóztató oktatásban, szakmai felkészítésben részesülnek a tanulók, valamint a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák is megszerezhetőek. Az évfolyam elvégzése után évfolyamon, illetve a 16. életév betöltése után a tanulók a szakmai képzésben is folytathatják tanulmányaikat. Jelenleg 15 fő diák tanul ebben a képzésben. Az előkészítő évfolyam tantermének felszerelését, oktató-nevelő munkához szükséges eszközök beszerzését a pályázati pénzből lehetett finanszírozni. A Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Székesfehérvári Regionális Munkaügyi Központ szervezeti keretei között vesznek részt a 7., illetve 8. osztályos általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők felzárkóztató képzésében, valamint a 6. osztályos végzettséggel nem rendelkező fiatal felnőttek kompetenciafejlesztő tréningjeiben. 21. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Felnőttoktatás lehetőségének biztosítása Cél: A középfokú intézmények részvétele a felnőttoktatás feladataiban Az intézkedés leírása: Az iskolarendszerű, az iskolarendszeren kívüli területen lehetőség teremtése az élethosszig tartó tanulásra, esetleg új tanulásszervezési módok alkalmazására Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: A feladatot felvállaló iskolák be tudják indítani a képzést A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakképző intézmények egy része rendelkezik felnőttképzési akkreditációval, másoknál az akkreditációs eljárás folyamatban van, egyre több szakmát érintően kidolgozásra került a tematika. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás, a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás, valamint a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás intézményei a TÁMOP pályázat során vállalták a felnőttképzés bevezetését, illetve a felnőttképzésben részt vevők számának növelését. 22. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Kollégiumi ellátás további biztosítása Cél: Minden kollégiumi ellátásra jogosult SNI, HH és HHH tanuló kerüljön be kollégiumba, kapja meg a jogszabályban előírt támogatásokat Az intézkedés leírása: A fejlesztések során az iskolákkal egyenlő figyelemben és támogatásban kell részesülniük Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Statisztika, intézményi beszámoló, a kollégium kihasználtsága 5 %-kal nő A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények kollégiumi férőhelyei biztosítják az érintettek számára a kollégiumi elhelyezést saját, települési vagy más megyei fenntartású intézmény kollégiumában. 16

17 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kollégiumok kihasználtsága intézményenként eltérő, ebben közrejátszik a kollégiumok állapota, a tanulók település szerinti eloszlása is. Évek óta 100%-os kihasználtsággal működik a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium kollégiuma, 90% feletti kihasználtsággal működnek az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium; a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium; valamint a Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi intézményegységei. A kollégiumi kihasználtság öt intézménynél növekedett, nyolc intézmény esetében csökkent. 23. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A gyógytestnevelés biztosítása Cél: A gyógy testnevelésre utalt tanulók teljes körű szakszerű ellátása Az intézkedés leírása: A tanulók egészségügyi felmérése, osztályba sorolás. Gyógytestneveléshez szükséges a feltételek megteremtése Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: A tanulók átfogó szűrő vizsgálata. Szolgáltatás kiépítéséhez szerződéskötés A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények mindegyikében (a zeneiskolák kivételével) a tanév elején rendszeresen megtörtént a tanulók átfogó szűrővizsgálata, melynek eredményeként a tanulók gyógytestnevelésre járnak. Minden intézményben biztosítottak megfelelő a gyógytestnevelési órák vagy saját gyógytestnevelővel vagy az adott településen egy-egy megyei fenntartású intézményben összevontan. 24. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Az intézmények különböző telephelyein azonos szintű feltételek biztosítása Cél: A humán erőforrás, szakos ellátottság, tárgyi feltételek biztosítása, fejlesztése. Önkormányzati döntés az óvodáztatás/iskoláztatás feltételeinek folyamatos javításáról Az intézkedés leírása: Helyzet- és igényfelmérés, kapacitás térkép készítése. Kistérségi társulási együttműködés hatás-vizsgálata. Különböző támogatások és normatívák, pályázatok igényjogosultságának számbavétele Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Továbbképzések nyilvántartása. Tanórán kívüli foglalkozási lehetőségek biztosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetői humán erőforrás, szakos ellátottság tekintetében törekednek az optimális állapot elérésére, ami legtöbbször a szakoktatói álláshelyek betöltése során okoz komoly problémát, valamint a fogyatékosok oktatásával-nevelésével foglalkozó intézmények dolgozói esetében. Az alkalmazott pedagógusok szakmai megújulását segítik az intézmények a tervszerű továbbképzések szervezésével, képzéseken való részvétellel. A tárgyi feltételek biztosítása, fejlesztése folyamatos annak érdekében, hogy minden intézmény rendelkezzen az oktató-nevelő munkát segítő eszközökkel, felszerelésekkel. A szükséges anyagi fedezet pályázati pénzekből, szakképzésfejlesztési hozzájárulásokból, fenntartói hozzájárulásokból fedezhető. Az intézmények minőségirányítási programjuk keretében már megkezdték a partneri igényfelmérés és elégedettség vizsgálatát. 17

18 25. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Akadálymentesítés Cél: A megyei fenntartásban levő közoktatási intézmények akadálymentesítése Az intézkedés leírása: Az akadálymentesítés feltételeinek biztosítása Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Pályázati lehetőségek feltérképezése, pályázat beadásának előkészítés A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények között nincs teljesen akadálymentesített épület. A részleges akadálymentesítés általában a bejáratra, WC-re terjed ki, de van olyan intézmény is, melynek akadálymentesítése még nem kezdődött meg. Az intézményvezetők, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának munkatársai folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket. Ennek köszönhetően nyílik lehetőség a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium komplex akadálymentesítésére, valamint a szakképzés-szervezési társulásokhoz tartozó intézmények részleges akadálymentesítésére. Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:./2009. (XI. 19.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv rövid távú eredményességének értékelését tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Közgyűlés felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságot, kísérje figyelemmel és segítse az intézkedési terv további megvalósulását. Határidő: folyamatos Felelős: Stolár Mihály, az Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőket, hogy az esélyegyenlőség biztosításának nyomon követését szolgáló indikátorok teljesülését folyamatosan kísérjék figyelemmel, tegyék meg intézkedéseiket a naprakész adatok dokumentálására. Határidő: folyamatosan Felelős: közoktatási intézmények vezetői Veszprém, november 19. Stolár Mihály s.k. 18

Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés 2011. november 30-i ülésére

Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés 2011. november 30-i ülésére Szám:14/676-4/2011 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/ 285-8/2009. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS 2014.12.03 "Akárhova fordulunk, azt látjuk, hogy óriási túltermelésünk van művelt emberekben. Ha azonban egy szakmára embert keresünk, ilyen felett nem rendelkezünk. Tagadhatatlanul

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Előirányzat megnevezése Változás módosított

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/102-3/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1.sz. melléklet Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás ezer forintban 2004. évi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/154-18/2010. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE:

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Pappné Kutas Annamária igazgató Szekszárd, 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Sajtóiroda ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Szeptember 1-jén az általános és középfokú oktatási intézményekben 1.416.337 tanuló kezdi el az új tanévet. Köztük várhatóan 102.861 első osztályos kisdiák és

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben