Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda. Pedagógiai Programja 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda. Pedagógiai Programja 2013."

Átírás

1 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Pedagógiai Programja

2 TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...3 I.BEVEZETŐ...4 II. HELYZETKÉP... 5 III. INTÉZMÉNYI CÉLOK, FELADATOK... 7 IV. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 8 V. AZ ÓVODA FUNKCIÓJA Nevelő, személyiségfejlesztő funkció Integrált nevelés az óvodában Szociális funkció gyermek és ifjúságvédelem VI. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Egészséges életmód alakítása A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Érzelmi,erkölcsi és közösségi nevelés A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben VII. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉG FORMÁI A tevékenységekben megvalósuló tanulás A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Játék A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Mese, vers, dramatikus játékok A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Ének, zene, énekes játékok gyermektánc A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Rajzolás,festés, mintázás, kézi munka A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Mozgás, mozgásos játékok A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben A külső világ tevékeny megismerése A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Munka jellegű tevékenységek A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben VIII. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése IX. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE Az óvoda és a család kapcsolata Az óvoda és az iskola kapcsolata Az óvoda egyéb kapcsolatai X. TERVEZÉS, DOKUMENTÁCIÓ XI. FELHASZNÁLT IRODALOM XII. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK XIII. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK XIV. MELLÉKLETEK számú melléklet számú melléklet számú melléklet

3 Jogszabályi háttér évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 363/2012. (XII. 17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 3

4 I. BEVEZETŐ Óvodai egységünk, mint nevelési intézmény, július 1-től KMJV Önkormányzatának 48/2009.(III.24) sz. határozata alapján, az intézményhálózat átszervezése után, egy központi és három tagóvodával működik. A programunkban építünk a hazai tradicionális értékekre, az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, ötvözve azokat, a korszerű fejlődés és nevelés-lélektani, neurológiai, gyógypedagógiai eredményekkel. Programunkban forrásként használtuk fel óvodáink helyi nevelési programjait: Bajcsy- Zsilinszky Utcai Központi Óvoda: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Arany János Tagóvoda: Képességfejlesztés játékkal, mozgással és a természet megismertetésével Béke Utcai Tagóvoda: Bújj-bújj zöld ág Óvodai nevelés a jeles napok tükrében Jutai Úti Tagóvoda: Bújj-bújj zöld ág Óvodai nevelés a jeles napok tükrében A Pedagógiai Program részét képezi, a tagóvodánként készített Pedagógiai Program Gyakorlati Útmutatója. A két dokumentum együtt érvényes. Nevelési felfogásunk, alapelveink azonosak: A gyermekek alapvető tevékenysége a játék A gyermek szocializációjában az elsődleges szintér a család, így a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodáink kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet vállalnak. Ennek alapvető feltétele a családdal való sokszínű együttműködés Biztonságérzet és szeretetkapcsolat nélkül kisgyermek nem nevelhető. Ezért hirdetjük a gyermekközpontú, szeretetteljes, befogadó, családias óvodai légkört. A gyermekek érdekeinek védelmében megkülönböztetés nélkül biztosítjuk az egyenlő hozzáférést és egyéni fejlődési ütemük, képességeik szerint neveljük, fejlesztjük őket. Mindezt jól szervezett tevékenységrendszerrel, nevelői segítséggel, szeretetteljes gondoskodással, a mindennapi élet feltételeivel és eszközeivel biztosítjuk. Megtanítjuk gyermekeinket környezetükben eligazodni, anyanyelvükön szépen beszélni, művészetek eszközeivel tevékenykedni, társaikkal együttműködni, óvodai hagyományokat ápolni, az óvodapedagógus értékrendjének érvényesülésével. Az óvodapedagógus felelőssége, a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében, nevelje, fejlessze a gyermeket az iskola küszöbéig, hogy az új feladatokra alkalmassá váljon, s eközben boldog gyermekkorát megőrizhesse. 4

5 II. HELYZETKÉP Óvodai egységünk tagóvodái a város különböző pontjain helyezkednek el. A lakótelepi és a családi házas környezet eltérő hatásai, más-más élettere, életstílusa miatt, óvodánkban gyermekeink szociokulturális környezete, családi háttere rendkívül heterogén képet mutat. A társadalmi rétegződés minden fokozata fellelhető. Az integrált intézmény működésének személyi feltételei: Csoportok száma: 16 Férőhelyek száma: 400 fő Óvodapedagógusok száma: 34 fő Dajkák száma: 16 fő Óvodatitkárok száma: 3 fő Technikai dolgozók száma: 8 fő Pedagógiai asszisztensek száma: 6 Fő Tagintézményenként: Kaposvári Bajcsy- Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Intézményünk, a Kaposvári Bajcsy- Zsilinszky utcai Központi Óvoda egy közel száz esztendős épületben négy osztott és részben osztott csoporttal működik, a város központjában. Az óvoda nagy népszerűségnek örvend a szülők körében nemcsak az itt folyó pedagógiai munka magas színvonala, hanem az óvoda központi elhelyezkedése miatt is. Nevelőtestületünk Az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című adaptált program alapján szervezi meg a napi pedagógiai munkát. Programunk specifikuma: Az érzelmekre épít, és a gyermek esztétikai tevékenységét, alkotó készségének fejlesztését hangsúlyozza. Arany János Tagóvoda Óvodánk lakótelepi övezetben működik, 6 vegyes összetételű csoportja 150 gyermek fogadására képes. A környezetünkben élőknek korlátozott lehetősége van a szabadban való játékra, sportra, közös kirándulásra, a természet megismerésére. Ezt figyelembe véve, 1994-től foglalkoztunk saját arculatunk kialakításával. Adottságunkra építve a környezettudatos magatartás alakításán túl az egészségesebb életvitel alakítására helyeztük a hangsúlyt, aminek hatására 1998-ban a nevelőtestület elkészítette, a Képességfejlesztés játékkal, mozgással és a természet megismertetésével című helyi nevelési programot. Helyi programunkban a természet megismerése, védelme, a kiemelt mozgásfejlesztésen belül a mindennapos játékos mozgás nyújtja az alapot gyermeki tevékenységhez. 5

6 Béke Utcai Tagóvoda A Béke Utcai Tagóvoda 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben épült. Abban az időszakban, amikor a Béke-Füredi lakótelep panelvilága létrejött, a demográfiai hullám a csúcson volt. Jelenleg 4 vegyes életkorú csoporttal működik, amely 100 gyermek befogadására ad lehetőséget. Gyermekeink szociokulturális környezete, családi háttere rendkívül heterogén képet mutat, a társadalmi rétegződés minden fokozata fellelhető benne. (Létét alig tengető munkanélküli családok, lakótelepi családok, roma származásúak, jó anyagi körülmények között élő családok.) A fent leírtak alapján, a Béke utcai és a Jutai úti óvoda nevelőtestülete úgy érezte, hogy a magyar nép kulturális értékeinek ápolása, átadása az alkotó harmonikus gyermeki személyiség kibontakoztatásának hatékony forrása. Ezért a saját körülményeinknek, helyi adottságainknak leginkább megfelelő, a néphagyományok eszköztárával gazdagított nevelési programot készítettünk, melynek címe: Bújj-bújj zöld ág - Óvodai nevelés a jeles napok tükrében Jutai Úti Tagóvoda A Jutai Úti Tagóvoda Kaposvár, Tüskevár városrészében található, családi házas környezetben ben a Pamutfonó Ipari Vállalat 3 műszakos óvodájának épült 100 férőhellyel ben Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyártól óvodánkat fenntartóként átvette ben önálló működésünk megszűnt, több integráció után, jelenleg a Kaposvári Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Tagintézményeként működünk kettő vegyes életkorú gyermekcsoporttal. Bár az eltelt évek alatt igen sok változás történt intézményünk életében, a szülőkkel való jó kapcsolatunk azonban változatlan /melyre büszkék is vagyunk/, mindezt a hozzánk beíratott kisgyermekek magas létszáma is jól bizonyítja. Gyermekeink többsége szeretetteljes családi környezetből érkezik hozzánk, de olyanok is vannak, akik édesanyjukkal-testvéreikkel anyaotthonban élnek, menekülve a bántalmazó apa elöl. Bújj-bújj zöld ág - Óvodai nevelés a jeles napok tükrében című nevelési programunkat a Béke Utcai Tagóvoda nevelőtestületével együtt készítettük el, figyelembe véve helyi sajátosságainkat és körülményeinket. Programunk sajátossága, hogy az óvodai nevelést a néphagyomány-ápolás érzelemre ható eszközrendszerével gazdagítja. A gyermek központi tevékenységformája a játék, ezáltal fejlődik és fejleszthető, amit a néphagyományokat ápoló program gazdag eszköz és hatásrendszere teljesít ki. Meggyőződésünk, hogy az óvodás korú gyermeknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, ezekről pozitív élményeket szerezzen, és ez által hiteles, követendő mintákat kapjon, amelyek otthonához, szülőföldjéhez kötik. 6

7 III. INTÉZMÉNYI CÉLOK, FELADATOK Az óvodák összevonásából adódó céljaink, feladataink: Egymás munkájának megismerése, óvodán belüli tudás felszínre hozása Találkozási pontok keresése a tudás átadása érdekében Egymás munkaközösségeinek, munkájának megismerése, csatlakozási pontok keresése Egységes értékrend kialakítása Szakmai sokszínűség támogatása Tagóvodák egyéni arculatának, adottságainak, specifikumainak megtartása Csapatépítés érdekében közös programok szervezése 7

8 IV. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP Gyermekkép A gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség. Programunk az óvodáskorú gyermekek fejlődésének támogatását és személyiségük fejlesztését vállalja fel. Az óvodai nevelésünk során minden gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesül, törekszünk meglévő hátrányai csökkentésére. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának Igyekszünk megalapozni a tulajdonságok és képességek közül az alábbiakat: A saját szükségletek kifejezésének képességét A kulturált magatartás szokásait A tisztelettudó beszédet a felnőttekkel, társaikkal szemben A különbözőség tolerálását A társakkal való együttműködést Kreativitás képességét Környezettudatos magatartást Óvodakép Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvoda funkciója: Óvó-védő Szociális Nevelő- személyiségfejlesztő Az óvodai nevelés célja: Az óvodások sokoldalú harmonikus fejlesztése A gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, a hátrányok kiegyenlítése, csökkentése Az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevétele A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése Az óvodai nevelés alapelve: A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, bizalom és megbecsülés övezi Egyéni készségek és képességek kibontakoztatása Az alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodnak Mással nem helyettesíthető szabad játék tiszteletben tartása 8

9 Tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek önazonosságának megőrzése, nyelvi nevelése, multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségének biztosítása A migráns családba tartozó gyermekek önazonosságának megőrzése, ápolása, erősítése, társadalmi integrálása, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelme Az óvodai nevelés a szabad játékon keresztül biztosítja: Az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtését A testi, szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor- specifikus alakítását A gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységet 9

10 V. AZ ÓVODA FUNKCIÓJA 10

11 Nevelő, személyiségfejlesztő funkció Minden óvodás gyermek életkorából adódóan kiszolgáltatott, ezért szükséges az emberi méltóságának, jogainak, az egyéni különbségeinek tiszteletben tartása. Ennek érdekében mi megértő és nem bíráskodó, együtt érző, de nem mindent elfogadó nevelői magatartást tanúsítunk. A szabadság és korlátozás kellő arányával biztonságot és bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtunk. Meggyőződésünk, hogy óvodás korban az intenzív "én-fejlődés" szakaszában kiemelt jelentőségű az egyediség, az egyéniség megalapozása, támogatása, tiszteletben tartása. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, segíti a gyermekekben rejlő adottságokat, lehetőségeket valóra váltani úgy, hogy közben az egész személyiségüket szem előtt tartja. Mivel a gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai sajátosságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A fejlődés során a gyermekeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testilelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében a gyermeki személyiség alakulásában az őt körülvevő személyi és tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. A környezeti hatások közül a család szerepe igen jelentős. E mellett az óvodának van nagy szerepe, mivel a családénál tágabb, tagoltabb szocializációs erőteret hozhat létre, kiegészítve, kiterjesztve, felerősítve a szociális tanulást, és az értékek közvetítését. Integrált nevelés az óvodában 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról kimondja, hogy a sajátos nevelési igényű illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek nevelése normál óvodai csoportban a többi gyermekkel együtt is történhet. A Szakértői és Rehabilitációs bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó szakértői véleménye alapján a gyermek óvodai nevelését az óvodapedagógus is elláthatja, ha a nevelő munkáját a sajátos nevelési igényű gyermek típusának megfelelő képesítéssel rendelkező utazó gyógypedagógus vagy más szakember segíti. Jelenleg azonban az integrált nevelés óvodán belüli személyi és tárgyi feltételei részben adottak. Az integrált nevelés célja: Sajátos nevelést igénylő gyermekek egyénre szabott differenciált fejlesztésben részesülnek, fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósul meg. Az elvárások igazodnak az adott gyermek fejlődésének üteméhez. Az integrált nevelés megvalósításának feladata: A külső szakember a gyermek eddig elért fejlettségi szintjéről indulva egyénre szabott fejlesztési tervet készít, mely alapján végzi a fejlesztést Együttműködik az óvodapedagógussal és segítséget nyújt a gyermekkel való speciális bánásmódhoz, fejlesztéséhez Az integrált nevelés megvalósításának szervezeti kerete: 11

12 Osztatlan óvodai csoportokban 1-1 fő speciális bánásmódot igénylő gyermek nevelését tudjuk felvállalni Személyiségfejlesztő munkánk alapelve: Mivel minden gyermek egyformán értékes, a hatékony fejlődés, fejlesztés alapja az elfogadás Az egyénenkénti bánásmód elvének figyelembevételével alakítjuk ki a sajátos módszereinket Nem az a fontos, hogy mit nem tud, hanem azt keressük, amit már megtanult és erre kívánunk építeni Fontos számunkra, hogy ebben a fejlesztő kapcsolatban a gyermek elsősorban jól érezze magát A gyermekcsoportokban úgy próbáljuk alakítani az érzelmi kapcsolatokat, hogy ne a másik iránti sajnálkozás, hanem az elfogadás, a segítés érzése domináljon Szociális funkció gyermek és ifjúságvédelem Az évi LXXIX. Közoktatási tv. a LXVIII. tv. módosítása, valamint a évi 47.. c. pontja és az évi XXXI. Gyermekvédelmi tv. alapján határoztuk meg óvodánk gyermekvédelmi teendőit. Minden pedagógusnak és óvodai dolgozónak munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése. E tevékenység titoktartási kötelezettséget kíván meg. Pedagógiai munkánkban fontos, hogy a gyermek, gyermek lehessen, - jogainak tiszteletben tartásával tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. Meleg elfogadó légkör biztosításával segítjük beilleszkedését, mely ténylegesen kizárja, hogy bármely gyermek, bármely oknál fogva hátrányos vagy kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön. A játékot tartjuk legfontosabb tevékenységének, melyre elegendő időt biztosítunk, és arra törekszünk, hogy ebben örömét lelje. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségű szinten álló gyermekek nevelése sajátos törődést, bánásmódot, egyéni fejlesztést igényel az óvodapedagógustól és a dajkától egyaránt. Szükség esetén speciális szakembereket vonunk be a fejlesztésükbe (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus ), valamint a Nevelési Tanácsadót és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságot vagy más speciális intézményeket. Az óvónő a gyermek egyéni képességeihez igazodva segíti a hátrányos és veszélyeztetett gyerekek fejlődését, pótolja az otthoni feltételbeli és nevelési hiányosságokat. A gyermek különbözőségét elfogadó szemlélet kialakítására törekszünk. Az óvodai gyermekvédelmi tevékenység célja: Az egészséges személyiségfejlődést károsító hatások észrevétele (szociális és pszichés problémák) kiszűrése, elhárítása és enyhítése A hátrányos helyzet csökkentése A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése és aktív együttműködés a megszüntetésében 12

13 Az óvodai gyermekvédelmi tevékenység feladata: A családok megismerése, a hátrányos és veszélyeztetett helyzet okainak feltárása A szociálisan, pedagógiailag hátrányos és veszélyeztetett gyermekek szüleinek meggyőzése illetve segítségnyújtás az okok megszüntetéséhez A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése A gyermekek egyéni fejlődését regisztráló lapok pontos vezetése A problémák korai felismerése lehetőséget ad a prevenciós munkára A gyermekek korrekciós fejlesztésének meghatározása a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság diagnózisa javaslata alapján Az esetenkénti hatósági intézkedés kezdeményezése A családra való hatékonyabb ráhatás érdekében a külső speciális intézmények szolgáltatásainak igénybevétele (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Központ) A gyermekvédelmi munka folyamatos dokumentálása A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a vezető óvónő rendszeres tájékoztatása 13

14 Az óvoda és a speciális gyermekvédelmi intézmények közötti kapcsolattartási formák Jellege Tartalma Időkerete Kapcsolattartó személy Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség Szükség szerint Gyermekvédelmi felelős jelzése Életviteli tanácsadás Családgondozó Gyermekjóléti kirendelése Szolgálat Óvodai gyermekvédelmi felelős munkájának segítése Továbbképzés, értekezlet szervezése Alkalomszerűen Gyermekvédelmi felelős Családsegítő Központ Szociális Iroda (Városi Önkormányzat) Városi Gyámhivatal Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Nevelési Tanácsadó Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Gyermek és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozó Családok segítése (pszichológus, szociális munkás igénybevételével) Pénzbeli, természetbeni ellátások meghatározása, hatósági intézkedések Gyermekelhelyezés, gondozásba vétel, szülő-gyermek kapcsolattartásának figyelemmel kísérése Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése (autista, mozgássérült ) Tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése Sajátos nevelési igényű gyermekek szűrése Viselkedésbeli, idegrendszerbeli, orvosigyógypedagógiai kezelésekre szoruló gyermekek szűrése és kezelése Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Gyermekvédelmi felelős Gyermekvédelmi felelős Gyermekvédelmi felelős Óvodapedagógus Óvodapedagógus Óvodapedagógus Óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős 14

15 Az óvodapedagógus szerepe a gyermekvédelmi munkában A gyermekek megfigyelésével, megismerésével, családlátogatások alkalmával többoldalú információval rendelkezünk a gyermekekről, családjukról. Tájékozódunk a családok anyagi helyzetéről, nevelési elvekről, életmódjáról, életviteléről. Mindezeket az anamnézis lapok kitöltésével, családlátogatásról, beszoktatásról készült feljegyzésekkel dokumentáljuk. A feltárt problémák, okok után kiemelt figyelmet fordítunk azokra a gyermekekre, akiknek fejlődését negatív környezeti hatások, érik. A hátrányok elsősorban a gyermek érzelmeit érintik. Ezért nagyobb érzelmi biztonságot és mentális támogatást próbálunk nyújtani az érintett gyermekeknek és szüleiknek. Tesszük ezt türelmes, őszinte, odaforduló és segítő szándékú kapcsolat kiépítésével. A felzárkóztatás differenciált egyéni bánásmóddal, egyéni és mikrocsoportos szervezésben történik. A gyerekek fejlesztését társas kapcsolatainak elősegítésével, érzelmi fejlődésbeli hátrányának kompenzálásával, korrekciójával végezzük. Fejlődésüket az egyéni fejlettségmérő lapok vezetésével követjük nyomon. Egyéni fejlesztési terv készítésével biztosítjuk a fejlesztést. Változatos tevékenységformák megteremtésével, élmények nyújtásával, pozitív megerősítésével hozzásegítjük képességeinek kibontakoztatásához, fejlődéséhez, hátrányának csökkentéséhez, veszélyeztetettségének megelőzéséhez. A szülőkkel folyamatos együttműködés kialakítására törekszünk. Kéréseiket, közléseiket bizalmasan, tapintatosan kezeljük, gyermekük fejlesztése érdekében használjuk fel. Szülői értekezletek, családlátogatások, nyílt napok, fogadóórák, beszélgetések során reálisan, segítőkészen tájékoztatjuk őket a közös megoldás lehetőségét keresve. A gyermekvédelmi felelőssel közösen segítséget nyújtunk, informáljuk a szülőket problémáik, ügyeik elintézésének módjáról, útjáról, különböző alapellátásokhoz jutásról(szociális ellátások, segítő szolgáltatások ). Gyermekvédelmi felelős önálló feladatai: Az óvodapedagógusokkal minden év elején közösen feltérképezi a csoportokban a hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket, meghatározzák az ezzel kapcsolatos konkrét teendőket, kijelölik a végrehajtásért felelős személyt Megfelelő információ birtokában elkészíti az éves gyermekvédelmi feladattervet, melynek része az óvodai szintű kimutatás és nyilvántartás vezetése a hátrányos és veszélyeztetett gyermekekről Az év folyamán figyelemmel kíséri egyrészt az újonnan érkező gyermekeket, másrészt a csoportokban folyó gyermekvédelmi feladatok megvalósulását Ha a gyermek hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai intézkedési lehetőségek kimerültek, felveszi a kapcsolatot az illetékes szervekkel. Intézkedést kér azoktól a szakemberektől, akik illetékesek a gyermekproblémáinak megoldásában (Gyermekjóléti Szolgálat, védőnő, gyámhivatal ). Elkészíti az éves értékelést és erről beszámol a nevelőtestületi értekezleten. Szükség esetén kapcsolatot tart a gyámhatósággal, pártfogókkal, nevelőszülőkkel valamint más családokkal foglalkozó szakemberekkel. Rendszeresen figyeli és értelmezi a gyerekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásait. Megfelelő önképzéssel (szakirodalom olvasás, továbbképzéseken való részvétel ) karbantartja gyermekvédelemmel kapcsolatos tudását. 15

16 Gyermekvédelmi felelős feladatai a Nevelőtestületben: Kialakítja az óvodapedagógusokkal az együttműködés formáit Segíti a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet szerinti intézményi szintű besorolást Konkrét ügyekben segítséget, tanácsot ad az óvodapedagógusoknak, szükség esetén közös családlátogatást végez, segítséget nyújt a gyermek családban történő neveléséhez Javaslatot tesz a különböző segélyezési formákra, kedvezményes étkezési díj megállapítására Segít a környezettanulmány elkészítésében ahol szükséges A gyermekvédelemmel kapcsolatos új információkról tájékoztatja a nevelőtestületet Folyamatos kapcsolatot tart az óvodavezetővel Gyermekvédelmi felelős feladatai a szülők körében: Az intézményben jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények címét, telefonszámát Nevelési év elején szülői értekezleten tájékoztatja a szülőket gyermekvédelmi tevékenységéről, segít a társadalmi erőforrások igénybevételében (szociális juttatások ) A bajba jutott családok esetében segít a külső kapcsolatok keresésében Alkalmazott formák: Közös családlátogatás végzése Fogadóórák tartása Gyermek megfigyelése a csoportban önállóan vagy a szülőkkel közösen Alkalmazott módszerek: A beszélgetések során a gyermek neveléséhez a pozitív értékeit hangsúlyozva tanácsot ad Javaslatot tesz a külső szakember igénybevételére Életviteli tanácsadást tart a szülőknek 16

17 VI. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvodai nevelés általános feladata a gyermekek testi- lelki- szellemi szükségleteinek kielégítése: az egészséges életmód alakítása az érzelmi, az erkölcsi és a közösség(i) nevelés az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Elsődleges a testi szükségletek kielégítése, mivel ez alapozza meg a gyermekek jó közérzetét. Szükséges olyan pszichés klíma megteremtése, ahol a felnőttek egymás közötti kapcsolatára a tisztelet, egymás segítése és az ezt kifejező udvarias hangnem a jellemző. Fontos az óvónő és a gyermek közötti pozitív érzelmeken nyugvó kommunikációs és metakommunikációs kapcsolat megteremtése, anyanyelvi-értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. Mindezek együttes hatására a gyermekek biztonságban érzik magukat, félelem nélkül, felszabadultan élnek a csoportban. 17

18 A pedagógiai program folyamatábrája: A nevelés célja A nevelés feladata A nevelés keretei Egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés A tevékenység keretei Óvodánként eltérőek Tevékenységformák / Tevékenységekben megvalósuló tanulás Játék Mese, vers, dramatikus játékok Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Az óvoda kapcsolatrendszere Család, iskolák Közművelődési intézmények Mesterek, alkotók Művészeti együttesek, szakmai egyesületek A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 18

19 1. Egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra nevelés célja: A gyermekek egészséges életviteligényének kialakítása, testi fejlődésük elősegítése Az egészséges életmódra nevelés feladatai: A gyermekek gondozása A helyes életritmus alakítása Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegség megelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása Testi szükségletek, mozgásigény kielégítése A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése A gyermekek testi fejlődéséhez szükséges biztonságos, esztétikus, higiénikus környezet biztosítása A környezettudatos magatartás megalapozása A környezet védelméhez kapcsolódó szokások alakítása A megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki feladatok ellátása Megvalósítás módja: Az óvodapedagógus az óvodai felvételi után a gyermekekről anamnézist készít. Ezzel elindítja a befogadás folyamatát. Elsősorban a gyermekek testi szükségleteinek feltárására helyezi a hangsúlyt. A testi szükségletek kielégítése megalapozza a gyermekek jó közérzetét, ami minden tevékenységéhez elengedhetetlen. A növekedés, a fejlődés üteme minden gyermeknél másképpen alakul. Ezért az óvodapedagógus a gyerekekkel együtt folyamatos megfigyeléssel, pl. testsúly, testmagasság, szem, hajszín és méret, láb kéz stb. összehasonlító mérésekkel segíti az egyéni jellemzők, sajátosságok feltárását. A gyermekek gondozásának feltétele az óvodapedagógus és a gyermekek közötti meghitt, megértő viszony, a természetes testközelség megléte. A gyermekek attól fogadnak el gondoskodást, akik őszinte, hiteles viselkedéssel, bizalomkeltő metakommunikációs jelzésekkel közelednek feléjük, és tapintatot, elfogadást közvetítenek. Ilyen feltételek mellett megismerhetők a gyermekek igényei, családból hozott szokásaik. A beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel, a dajkák bevonásával, együtt végzi a teendőket, hogy megtanulhassák az egészséges életmód szokásainak sorrendjét és azok fogásait. A gyermekek a napi háromszori étkezéssel tápanyagszükségletük 3/4 részét az óvodában kapják, ezért az óvoda figyelemmel kíséri a gyermekek étrendjét, hogy kellően változatos és megfelelő tápanyag összetételű legyen. Az étkezési szokásokat úgy alakítjuk ki, hogy minél kevesebb várakozási idő maradjon, jól szervezetten, a folyamatosság módszerének alkalmazásával. A gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. A felnőttek igyekeznek megismerni a szülők segítségével ezeket, és kellő toleranciával nézik el a kezdeti étvágytalanságot, válogatást. Később ösztönzik a gyermekeket, de nem kényszerítik az ételek elfogyasztására. Udvari árnyékolók, illetve higiénikus ivási lehetőség biztosított, hogy a gyermekek a nap folyamán bármikor ihassanak. (ivókút) A testápolás a gyermekek tisztaságigényének kialakítását szolgálja. Az óvodapedagógus a gyermekek ápolása közben beszélget a gyermekekkel, s csak akkor segít nekik, ha szükségük van a segítségre. Ezen a téren is nagy különbségek mutatkoznak a gyermekek között. Az óvoda és a család gondozási szokásainak összehangolása segít az azonos elvek betartá- 19

20 sában. A felnőttek különös gonddal védik a gyermekek érzékszerveit. A bőrápoláshoz, fogmosáshoz, hajápoláshoz, az orr tisztán tartásához, a WC-használatához megteremtjük az intim feltételeket úgy, hogy a gyermekek fokozatosan, egyre önállóbban végezhessék ezeket a teendőket. A tisztálkodással kapcsolatos teendők közben felhívjuk a gyermekek figyelmét a víztakarékosság fontosságára, környezetünk tisztántartására /pl. használt papír zsebkendő, papírszalvéta, W.C. papír /. Az időjárásnak megfelelő öltözködés védi a gyermeket. Az óvodapedagógus következetesen kéri a szülőket, hogy több rétegűen öltöztessék gyermekeiket. Fontos meggyőzni a szülőket a praktikus, ízléses öltözködés előnyéről. Türelmes, meggyőző munkával a szülők jó partnereinkké válhatnak. A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. Biztosítjuk, hogy a gyermekek a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg, szabadon ismételhessék a sokféle mozgásfejlesztő eszközökön. Emellett a néhány percig tartó szervezett mozgásos tevékenységek jól szolgálják a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztését. A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. A nyugodt pihenés feltétele a csend, és a biztonság. Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéni szokásait, és az otthonról hozott alváshoz szükséges babusgató eszközigényét is. Az elalvás előtti mesélés, és az azt követő altatódalok dúdolása kondicionáló refleként hat. Arra törekszünk, hogy lehetőleg minden alkalommal éljék át a gyermekek az altatódalok hatására kialakult szendergés állapotát. A gyermekeknek különböző az alvásigénye. Folyamatos felkelést biztosítunk az alvásidő második felében a nem alvó gyermekek számára, csendes tevékenységek felkínálásával. A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással, elkülönítve ápolja a felnőtt mindaddig, míg szülei nem érkeznek meg. Ez feltétlenül fontos láz, hányás, kiütés, hasmenés, bőrpír, erős köhögés esetén. A fertőzések terjedését gyakori szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő öltözködéssel, külön törölköző használatával igyekszünk gátolni. Három-négy éves gyermekeknél gyakran előfordul, hogy alvás alatt bevizelnek. A felnőttek óvakodnak a gyermekek megszégyenítésétől, csakis a tapintatos, szeretetteljes bánásmód, és a szülőkkel való partneri, jó emberi kapcsolat szüntetheti meg az okokat. A négy-öt éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag testtartást. A szervezett mozgásos tevékenységek, különösen a gyakori rövid prevenciós, fejlesztő tornák, a mozgásigény kielégítése segít a gerinc-deformitások megelőzésében. Rendszeresen sor kerül a védőnői szűrésekre. Az óvónő felhívja a szülők figyelmét azokra az eltérésekre, amelyek kezelése szakorvosi vizsgálatot igényelhet. A gyermekek egészségének óvását, megőrzését úgy biztosítjuk, hogy minden nap edzési lehetőségük van. Erre legtöbb lehetőséget a szabadban tartózkodással biztosítjuk, mely növeli a gyermekek ellenálló képességét. Mozgásszükségletük kielégítése érdekében az óvodapedagógus napi mozgásos lehetőségeket szervez. A gyermekek fejlődéséhez szükséges esztétikus, egészséges környezet megteremtése Az óvoda feltételrendszere befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának szintjét. A tárgyi környezet, megfelel az egészségügyi előírásoknak, esztétikus, nyugtató hatású színharmóniát áraszt. Egyedi, praktikus megoldásokat tartalmaz, így kiváló alapot ad az óvodai nevelőmunkához. Az óvoda legfontosabb fejlesztési tere az óvodaudvar. Úgy igyekeztünk kialakítani, hogy minden csoportnak legyen egy állandó helye. Ugyanakkor van olyan udvarrész is, ahol a 20

Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja. Táplánszentkereszt 2013.

Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja. Táplánszentkereszt 2013. Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja Táplánszentkereszt 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4. 2. HELYZETKÉP... 5. 2.1. Személyi feltételeink... 6. 2.2. Tárgyi feltételeink...

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete 1 Tartalom 1.Bevezetés... 4 1/1.Az elmúlt időszak rövid összegzése:... 4 1/2. Helyzetkép

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ALTERNATÍV PROGRAM

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ALTERNATÍV PROGRAM I. FEJEZET NAGY JENŐNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ALTERNATÍV PROGRAM 1996 BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című óvodai program átfogja az óvodáskor teljes nevelő-fejlesztő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Százszorszép Művészeti Bázisóvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Százszorszép Művészeti Bázisóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Százszorszép Művészeti Bázisóvoda TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Óvodánkról... 3 1.2. Az óvodai nevelés pedagógiai alapelvei... 6 1.3. Gyermekképünk... 7 1.4. Óvodaképünk... 7 1.5. Óvodapedagógus

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele pedagógiai programja

Csicserke Óvoda Tápiószele pedagógiai programja Csicserke Óvoda Tápiószele pedagógiai programja 2013. Tápiószele Tartalomjegyzék 1. Helyi óvodai pedagógiai programunk alapelvei és a fejlesztési célja 7.o. 2.1. Helyi pedagógiai programunk feladatrendszerei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. BEVEZETŐ HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL 4. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. BEVEZETŐ HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL 4. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL 4. oldal 2. PROGRAMUNK ALAPELVEI 6. oldal 2.1 Gyermekképünk 2.2 Óvodaképünk 2.3 Programunk rendszerábrája 3. ÁLTALÁNOS NEVELÉSI FELADATAINK, A TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM

CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM BOLDOG KÖZSÉG ÓVODÁJÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 Az óvoda jellemző adatai...3 A program kiegészítése...4 2. Nevelési célok.... 4 Sajátos értékeink:...5

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai. Program Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai Program írta: Fábián Katalin Kiegészítések, helyi sajátosságok: Antal Éva Tóth Imréné Turczer Zoltánná Mozsárné Bordás Margit Markó Károlyné Kissné Fuglinszky Judit

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGAI PROGRAM LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1 Hitvallás 5 2.2 Óvodai nevelésünk

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja Brunszvik Teréz Óvoda Pedagógiai programja 1 Az óvoda adatai Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda Címe: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. Telefonszám: 06-22/460-290 Email cím: mvovoda@gmail.com

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A program kidolgozásában részt vettek: Dr Eisner Béláné Fazekasné Belső Tímea Győri Márta Illa Gyuláné Krémer Katalin Schlitt

Részletesebben

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné A kormány a közoktatásról szóló módosított- 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 TARTALOM Tartalomjegyzék... 2. 1.Adatok... 3. Köszöntő... 4. Bevezető, Pedagógiai alapelvek, értékek, célok..5 2.Óvodánk feltételrendszere...

Részletesebben

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013.

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2013. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII.

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

ÓVODAI pedagógiai PROGRAM

ÓVODAI pedagógiai PROGRAM SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK KISKUNHALAS ÓVODAI pedagógiai PROGRAM 2013. Tartalom 1. A PROGRAM CÉLFEJEZETE 5. 1.1. Küldetésnyilatkozat 5. 1.2. Gyermekképünk 7. 1.3. Óvodaképünk 8. 1.4. Az intézmény jellemző adatai,

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE A MŰVÉSZETEK PEDAGÓGIAI ESZKÖZEIVEL, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSÁVAL

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben