Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda. Pedagógiai Programja 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda. Pedagógiai Programja 2013."

Átírás

1 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Pedagógiai Programja

2 TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...3 I.BEVEZETŐ...4 II. HELYZETKÉP... 5 III. INTÉZMÉNYI CÉLOK, FELADATOK... 7 IV. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 8 V. AZ ÓVODA FUNKCIÓJA Nevelő, személyiségfejlesztő funkció Integrált nevelés az óvodában Szociális funkció gyermek és ifjúságvédelem VI. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Egészséges életmód alakítása A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Érzelmi,erkölcsi és közösségi nevelés A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben VII. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉG FORMÁI A tevékenységekben megvalósuló tanulás A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Játék A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Mese, vers, dramatikus játékok A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Ének, zene, énekes játékok gyermektánc A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Rajzolás,festés, mintázás, kézi munka A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Mozgás, mozgásos játékok A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben A külső világ tevékeny megismerése A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben Munka jellegű tevékenységek A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére intézményeinkben VIII. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése IX. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE Az óvoda és a család kapcsolata Az óvoda és az iskola kapcsolata Az óvoda egyéb kapcsolatai X. TERVEZÉS, DOKUMENTÁCIÓ XI. FELHASZNÁLT IRODALOM XII. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK XIII. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK XIV. MELLÉKLETEK számú melléklet számú melléklet számú melléklet

3 Jogszabályi háttér évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 363/2012. (XII. 17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 3

4 I. BEVEZETŐ Óvodai egységünk, mint nevelési intézmény, július 1-től KMJV Önkormányzatának 48/2009.(III.24) sz. határozata alapján, az intézményhálózat átszervezése után, egy központi és három tagóvodával működik. A programunkban építünk a hazai tradicionális értékekre, az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, ötvözve azokat, a korszerű fejlődés és nevelés-lélektani, neurológiai, gyógypedagógiai eredményekkel. Programunkban forrásként használtuk fel óvodáink helyi nevelési programjait: Bajcsy- Zsilinszky Utcai Központi Óvoda: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Arany János Tagóvoda: Képességfejlesztés játékkal, mozgással és a természet megismertetésével Béke Utcai Tagóvoda: Bújj-bújj zöld ág Óvodai nevelés a jeles napok tükrében Jutai Úti Tagóvoda: Bújj-bújj zöld ág Óvodai nevelés a jeles napok tükrében A Pedagógiai Program részét képezi, a tagóvodánként készített Pedagógiai Program Gyakorlati Útmutatója. A két dokumentum együtt érvényes. Nevelési felfogásunk, alapelveink azonosak: A gyermekek alapvető tevékenysége a játék A gyermek szocializációjában az elsődleges szintér a család, így a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodáink kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet vállalnak. Ennek alapvető feltétele a családdal való sokszínű együttműködés Biztonságérzet és szeretetkapcsolat nélkül kisgyermek nem nevelhető. Ezért hirdetjük a gyermekközpontú, szeretetteljes, befogadó, családias óvodai légkört. A gyermekek érdekeinek védelmében megkülönböztetés nélkül biztosítjuk az egyenlő hozzáférést és egyéni fejlődési ütemük, képességeik szerint neveljük, fejlesztjük őket. Mindezt jól szervezett tevékenységrendszerrel, nevelői segítséggel, szeretetteljes gondoskodással, a mindennapi élet feltételeivel és eszközeivel biztosítjuk. Megtanítjuk gyermekeinket környezetükben eligazodni, anyanyelvükön szépen beszélni, művészetek eszközeivel tevékenykedni, társaikkal együttműködni, óvodai hagyományokat ápolni, az óvodapedagógus értékrendjének érvényesülésével. Az óvodapedagógus felelőssége, a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében, nevelje, fejlessze a gyermeket az iskola küszöbéig, hogy az új feladatokra alkalmassá váljon, s eközben boldog gyermekkorát megőrizhesse. 4

5 II. HELYZETKÉP Óvodai egységünk tagóvodái a város különböző pontjain helyezkednek el. A lakótelepi és a családi házas környezet eltérő hatásai, más-más élettere, életstílusa miatt, óvodánkban gyermekeink szociokulturális környezete, családi háttere rendkívül heterogén képet mutat. A társadalmi rétegződés minden fokozata fellelhető. Az integrált intézmény működésének személyi feltételei: Csoportok száma: 16 Férőhelyek száma: 400 fő Óvodapedagógusok száma: 34 fő Dajkák száma: 16 fő Óvodatitkárok száma: 3 fő Technikai dolgozók száma: 8 fő Pedagógiai asszisztensek száma: 6 Fő Tagintézményenként: Kaposvári Bajcsy- Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Intézményünk, a Kaposvári Bajcsy- Zsilinszky utcai Központi Óvoda egy közel száz esztendős épületben négy osztott és részben osztott csoporttal működik, a város központjában. Az óvoda nagy népszerűségnek örvend a szülők körében nemcsak az itt folyó pedagógiai munka magas színvonala, hanem az óvoda központi elhelyezkedése miatt is. Nevelőtestületünk Az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című adaptált program alapján szervezi meg a napi pedagógiai munkát. Programunk specifikuma: Az érzelmekre épít, és a gyermek esztétikai tevékenységét, alkotó készségének fejlesztését hangsúlyozza. Arany János Tagóvoda Óvodánk lakótelepi övezetben működik, 6 vegyes összetételű csoportja 150 gyermek fogadására képes. A környezetünkben élőknek korlátozott lehetősége van a szabadban való játékra, sportra, közös kirándulásra, a természet megismerésére. Ezt figyelembe véve, 1994-től foglalkoztunk saját arculatunk kialakításával. Adottságunkra építve a környezettudatos magatartás alakításán túl az egészségesebb életvitel alakítására helyeztük a hangsúlyt, aminek hatására 1998-ban a nevelőtestület elkészítette, a Képességfejlesztés játékkal, mozgással és a természet megismertetésével című helyi nevelési programot. Helyi programunkban a természet megismerése, védelme, a kiemelt mozgásfejlesztésen belül a mindennapos játékos mozgás nyújtja az alapot gyermeki tevékenységhez. 5

6 Béke Utcai Tagóvoda A Béke Utcai Tagóvoda 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben épült. Abban az időszakban, amikor a Béke-Füredi lakótelep panelvilága létrejött, a demográfiai hullám a csúcson volt. Jelenleg 4 vegyes életkorú csoporttal működik, amely 100 gyermek befogadására ad lehetőséget. Gyermekeink szociokulturális környezete, családi háttere rendkívül heterogén képet mutat, a társadalmi rétegződés minden fokozata fellelhető benne. (Létét alig tengető munkanélküli családok, lakótelepi családok, roma származásúak, jó anyagi körülmények között élő családok.) A fent leírtak alapján, a Béke utcai és a Jutai úti óvoda nevelőtestülete úgy érezte, hogy a magyar nép kulturális értékeinek ápolása, átadása az alkotó harmonikus gyermeki személyiség kibontakoztatásának hatékony forrása. Ezért a saját körülményeinknek, helyi adottságainknak leginkább megfelelő, a néphagyományok eszköztárával gazdagított nevelési programot készítettünk, melynek címe: Bújj-bújj zöld ág - Óvodai nevelés a jeles napok tükrében Jutai Úti Tagóvoda A Jutai Úti Tagóvoda Kaposvár, Tüskevár városrészében található, családi házas környezetben ben a Pamutfonó Ipari Vállalat 3 műszakos óvodájának épült 100 férőhellyel ben Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyártól óvodánkat fenntartóként átvette ben önálló működésünk megszűnt, több integráció után, jelenleg a Kaposvári Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Tagintézményeként működünk kettő vegyes életkorú gyermekcsoporttal. Bár az eltelt évek alatt igen sok változás történt intézményünk életében, a szülőkkel való jó kapcsolatunk azonban változatlan /melyre büszkék is vagyunk/, mindezt a hozzánk beíratott kisgyermekek magas létszáma is jól bizonyítja. Gyermekeink többsége szeretetteljes családi környezetből érkezik hozzánk, de olyanok is vannak, akik édesanyjukkal-testvéreikkel anyaotthonban élnek, menekülve a bántalmazó apa elöl. Bújj-bújj zöld ág - Óvodai nevelés a jeles napok tükrében című nevelési programunkat a Béke Utcai Tagóvoda nevelőtestületével együtt készítettük el, figyelembe véve helyi sajátosságainkat és körülményeinket. Programunk sajátossága, hogy az óvodai nevelést a néphagyomány-ápolás érzelemre ható eszközrendszerével gazdagítja. A gyermek központi tevékenységformája a játék, ezáltal fejlődik és fejleszthető, amit a néphagyományokat ápoló program gazdag eszköz és hatásrendszere teljesít ki. Meggyőződésünk, hogy az óvodás korú gyermeknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, ezekről pozitív élményeket szerezzen, és ez által hiteles, követendő mintákat kapjon, amelyek otthonához, szülőföldjéhez kötik. 6

7 III. INTÉZMÉNYI CÉLOK, FELADATOK Az óvodák összevonásából adódó céljaink, feladataink: Egymás munkájának megismerése, óvodán belüli tudás felszínre hozása Találkozási pontok keresése a tudás átadása érdekében Egymás munkaközösségeinek, munkájának megismerése, csatlakozási pontok keresése Egységes értékrend kialakítása Szakmai sokszínűség támogatása Tagóvodák egyéni arculatának, adottságainak, specifikumainak megtartása Csapatépítés érdekében közös programok szervezése 7

8 IV. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP Gyermekkép A gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség. Programunk az óvodáskorú gyermekek fejlődésének támogatását és személyiségük fejlesztését vállalja fel. Az óvodai nevelésünk során minden gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesül, törekszünk meglévő hátrányai csökkentésére. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának Igyekszünk megalapozni a tulajdonságok és képességek közül az alábbiakat: A saját szükségletek kifejezésének képességét A kulturált magatartás szokásait A tisztelettudó beszédet a felnőttekkel, társaikkal szemben A különbözőség tolerálását A társakkal való együttműködést Kreativitás képességét Környezettudatos magatartást Óvodakép Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvoda funkciója: Óvó-védő Szociális Nevelő- személyiségfejlesztő Az óvodai nevelés célja: Az óvodások sokoldalú harmonikus fejlesztése A gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, a hátrányok kiegyenlítése, csökkentése Az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevétele A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése Az óvodai nevelés alapelve: A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, bizalom és megbecsülés övezi Egyéni készségek és képességek kibontakoztatása Az alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodnak Mással nem helyettesíthető szabad játék tiszteletben tartása 8

9 Tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek önazonosságának megőrzése, nyelvi nevelése, multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségének biztosítása A migráns családba tartozó gyermekek önazonosságának megőrzése, ápolása, erősítése, társadalmi integrálása, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelme Az óvodai nevelés a szabad játékon keresztül biztosítja: Az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtését A testi, szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor- specifikus alakítását A gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységet 9

10 V. AZ ÓVODA FUNKCIÓJA 10

11 Nevelő, személyiségfejlesztő funkció Minden óvodás gyermek életkorából adódóan kiszolgáltatott, ezért szükséges az emberi méltóságának, jogainak, az egyéni különbségeinek tiszteletben tartása. Ennek érdekében mi megértő és nem bíráskodó, együtt érző, de nem mindent elfogadó nevelői magatartást tanúsítunk. A szabadság és korlátozás kellő arányával biztonságot és bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtunk. Meggyőződésünk, hogy óvodás korban az intenzív "én-fejlődés" szakaszában kiemelt jelentőségű az egyediség, az egyéniség megalapozása, támogatása, tiszteletben tartása. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, segíti a gyermekekben rejlő adottságokat, lehetőségeket valóra váltani úgy, hogy közben az egész személyiségüket szem előtt tartja. Mivel a gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai sajátosságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A fejlődés során a gyermekeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testilelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében a gyermeki személyiség alakulásában az őt körülvevő személyi és tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. A környezeti hatások közül a család szerepe igen jelentős. E mellett az óvodának van nagy szerepe, mivel a családénál tágabb, tagoltabb szocializációs erőteret hozhat létre, kiegészítve, kiterjesztve, felerősítve a szociális tanulást, és az értékek közvetítését. Integrált nevelés az óvodában 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról kimondja, hogy a sajátos nevelési igényű illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek nevelése normál óvodai csoportban a többi gyermekkel együtt is történhet. A Szakértői és Rehabilitációs bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó szakértői véleménye alapján a gyermek óvodai nevelését az óvodapedagógus is elláthatja, ha a nevelő munkáját a sajátos nevelési igényű gyermek típusának megfelelő képesítéssel rendelkező utazó gyógypedagógus vagy más szakember segíti. Jelenleg azonban az integrált nevelés óvodán belüli személyi és tárgyi feltételei részben adottak. Az integrált nevelés célja: Sajátos nevelést igénylő gyermekek egyénre szabott differenciált fejlesztésben részesülnek, fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósul meg. Az elvárások igazodnak az adott gyermek fejlődésének üteméhez. Az integrált nevelés megvalósításának feladata: A külső szakember a gyermek eddig elért fejlettségi szintjéről indulva egyénre szabott fejlesztési tervet készít, mely alapján végzi a fejlesztést Együttműködik az óvodapedagógussal és segítséget nyújt a gyermekkel való speciális bánásmódhoz, fejlesztéséhez Az integrált nevelés megvalósításának szervezeti kerete: 11

12 Osztatlan óvodai csoportokban 1-1 fő speciális bánásmódot igénylő gyermek nevelését tudjuk felvállalni Személyiségfejlesztő munkánk alapelve: Mivel minden gyermek egyformán értékes, a hatékony fejlődés, fejlesztés alapja az elfogadás Az egyénenkénti bánásmód elvének figyelembevételével alakítjuk ki a sajátos módszereinket Nem az a fontos, hogy mit nem tud, hanem azt keressük, amit már megtanult és erre kívánunk építeni Fontos számunkra, hogy ebben a fejlesztő kapcsolatban a gyermek elsősorban jól érezze magát A gyermekcsoportokban úgy próbáljuk alakítani az érzelmi kapcsolatokat, hogy ne a másik iránti sajnálkozás, hanem az elfogadás, a segítés érzése domináljon Szociális funkció gyermek és ifjúságvédelem Az évi LXXIX. Közoktatási tv. a LXVIII. tv. módosítása, valamint a évi 47.. c. pontja és az évi XXXI. Gyermekvédelmi tv. alapján határoztuk meg óvodánk gyermekvédelmi teendőit. Minden pedagógusnak és óvodai dolgozónak munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése. E tevékenység titoktartási kötelezettséget kíván meg. Pedagógiai munkánkban fontos, hogy a gyermek, gyermek lehessen, - jogainak tiszteletben tartásával tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. Meleg elfogadó légkör biztosításával segítjük beilleszkedését, mely ténylegesen kizárja, hogy bármely gyermek, bármely oknál fogva hátrányos vagy kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön. A játékot tartjuk legfontosabb tevékenységének, melyre elegendő időt biztosítunk, és arra törekszünk, hogy ebben örömét lelje. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségű szinten álló gyermekek nevelése sajátos törődést, bánásmódot, egyéni fejlesztést igényel az óvodapedagógustól és a dajkától egyaránt. Szükség esetén speciális szakembereket vonunk be a fejlesztésükbe (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus ), valamint a Nevelési Tanácsadót és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságot vagy más speciális intézményeket. Az óvónő a gyermek egyéni képességeihez igazodva segíti a hátrányos és veszélyeztetett gyerekek fejlődését, pótolja az otthoni feltételbeli és nevelési hiányosságokat. A gyermek különbözőségét elfogadó szemlélet kialakítására törekszünk. Az óvodai gyermekvédelmi tevékenység célja: Az egészséges személyiségfejlődést károsító hatások észrevétele (szociális és pszichés problémák) kiszűrése, elhárítása és enyhítése A hátrányos helyzet csökkentése A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése és aktív együttműködés a megszüntetésében 12

13 Az óvodai gyermekvédelmi tevékenység feladata: A családok megismerése, a hátrányos és veszélyeztetett helyzet okainak feltárása A szociálisan, pedagógiailag hátrányos és veszélyeztetett gyermekek szüleinek meggyőzése illetve segítségnyújtás az okok megszüntetéséhez A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése A gyermekek egyéni fejlődését regisztráló lapok pontos vezetése A problémák korai felismerése lehetőséget ad a prevenciós munkára A gyermekek korrekciós fejlesztésének meghatározása a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság diagnózisa javaslata alapján Az esetenkénti hatósági intézkedés kezdeményezése A családra való hatékonyabb ráhatás érdekében a külső speciális intézmények szolgáltatásainak igénybevétele (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Központ) A gyermekvédelmi munka folyamatos dokumentálása A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a vezető óvónő rendszeres tájékoztatása 13

14 Az óvoda és a speciális gyermekvédelmi intézmények közötti kapcsolattartási formák Jellege Tartalma Időkerete Kapcsolattartó személy Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség Szükség szerint Gyermekvédelmi felelős jelzése Életviteli tanácsadás Családgondozó Gyermekjóléti kirendelése Szolgálat Óvodai gyermekvédelmi felelős munkájának segítése Továbbképzés, értekezlet szervezése Alkalomszerűen Gyermekvédelmi felelős Családsegítő Központ Szociális Iroda (Városi Önkormányzat) Városi Gyámhivatal Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Nevelési Tanácsadó Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Gyermek és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozó Családok segítése (pszichológus, szociális munkás igénybevételével) Pénzbeli, természetbeni ellátások meghatározása, hatósági intézkedések Gyermekelhelyezés, gondozásba vétel, szülő-gyermek kapcsolattartásának figyelemmel kísérése Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése (autista, mozgássérült ) Tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése Sajátos nevelési igényű gyermekek szűrése Viselkedésbeli, idegrendszerbeli, orvosigyógypedagógiai kezelésekre szoruló gyermekek szűrése és kezelése Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Gyermekvédelmi felelős Gyermekvédelmi felelős Gyermekvédelmi felelős Óvodapedagógus Óvodapedagógus Óvodapedagógus Óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős 14

15 Az óvodapedagógus szerepe a gyermekvédelmi munkában A gyermekek megfigyelésével, megismerésével, családlátogatások alkalmával többoldalú információval rendelkezünk a gyermekekről, családjukról. Tájékozódunk a családok anyagi helyzetéről, nevelési elvekről, életmódjáról, életviteléről. Mindezeket az anamnézis lapok kitöltésével, családlátogatásról, beszoktatásról készült feljegyzésekkel dokumentáljuk. A feltárt problémák, okok után kiemelt figyelmet fordítunk azokra a gyermekekre, akiknek fejlődését negatív környezeti hatások, érik. A hátrányok elsősorban a gyermek érzelmeit érintik. Ezért nagyobb érzelmi biztonságot és mentális támogatást próbálunk nyújtani az érintett gyermekeknek és szüleiknek. Tesszük ezt türelmes, őszinte, odaforduló és segítő szándékú kapcsolat kiépítésével. A felzárkóztatás differenciált egyéni bánásmóddal, egyéni és mikrocsoportos szervezésben történik. A gyerekek fejlesztését társas kapcsolatainak elősegítésével, érzelmi fejlődésbeli hátrányának kompenzálásával, korrekciójával végezzük. Fejlődésüket az egyéni fejlettségmérő lapok vezetésével követjük nyomon. Egyéni fejlesztési terv készítésével biztosítjuk a fejlesztést. Változatos tevékenységformák megteremtésével, élmények nyújtásával, pozitív megerősítésével hozzásegítjük képességeinek kibontakoztatásához, fejlődéséhez, hátrányának csökkentéséhez, veszélyeztetettségének megelőzéséhez. A szülőkkel folyamatos együttműködés kialakítására törekszünk. Kéréseiket, közléseiket bizalmasan, tapintatosan kezeljük, gyermekük fejlesztése érdekében használjuk fel. Szülői értekezletek, családlátogatások, nyílt napok, fogadóórák, beszélgetések során reálisan, segítőkészen tájékoztatjuk őket a közös megoldás lehetőségét keresve. A gyermekvédelmi felelőssel közösen segítséget nyújtunk, informáljuk a szülőket problémáik, ügyeik elintézésének módjáról, útjáról, különböző alapellátásokhoz jutásról(szociális ellátások, segítő szolgáltatások ). Gyermekvédelmi felelős önálló feladatai: Az óvodapedagógusokkal minden év elején közösen feltérképezi a csoportokban a hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket, meghatározzák az ezzel kapcsolatos konkrét teendőket, kijelölik a végrehajtásért felelős személyt Megfelelő információ birtokában elkészíti az éves gyermekvédelmi feladattervet, melynek része az óvodai szintű kimutatás és nyilvántartás vezetése a hátrányos és veszélyeztetett gyermekekről Az év folyamán figyelemmel kíséri egyrészt az újonnan érkező gyermekeket, másrészt a csoportokban folyó gyermekvédelmi feladatok megvalósulását Ha a gyermek hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai intézkedési lehetőségek kimerültek, felveszi a kapcsolatot az illetékes szervekkel. Intézkedést kér azoktól a szakemberektől, akik illetékesek a gyermekproblémáinak megoldásában (Gyermekjóléti Szolgálat, védőnő, gyámhivatal ). Elkészíti az éves értékelést és erről beszámol a nevelőtestületi értekezleten. Szükség esetén kapcsolatot tart a gyámhatósággal, pártfogókkal, nevelőszülőkkel valamint más családokkal foglalkozó szakemberekkel. Rendszeresen figyeli és értelmezi a gyerekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásait. Megfelelő önképzéssel (szakirodalom olvasás, továbbképzéseken való részvétel ) karbantartja gyermekvédelemmel kapcsolatos tudását. 15

16 Gyermekvédelmi felelős feladatai a Nevelőtestületben: Kialakítja az óvodapedagógusokkal az együttműködés formáit Segíti a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet szerinti intézményi szintű besorolást Konkrét ügyekben segítséget, tanácsot ad az óvodapedagógusoknak, szükség esetén közös családlátogatást végez, segítséget nyújt a gyermek családban történő neveléséhez Javaslatot tesz a különböző segélyezési formákra, kedvezményes étkezési díj megállapítására Segít a környezettanulmány elkészítésében ahol szükséges A gyermekvédelemmel kapcsolatos új információkról tájékoztatja a nevelőtestületet Folyamatos kapcsolatot tart az óvodavezetővel Gyermekvédelmi felelős feladatai a szülők körében: Az intézményben jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények címét, telefonszámát Nevelési év elején szülői értekezleten tájékoztatja a szülőket gyermekvédelmi tevékenységéről, segít a társadalmi erőforrások igénybevételében (szociális juttatások ) A bajba jutott családok esetében segít a külső kapcsolatok keresésében Alkalmazott formák: Közös családlátogatás végzése Fogadóórák tartása Gyermek megfigyelése a csoportban önállóan vagy a szülőkkel közösen Alkalmazott módszerek: A beszélgetések során a gyermek neveléséhez a pozitív értékeit hangsúlyozva tanácsot ad Javaslatot tesz a külső szakember igénybevételére Életviteli tanácsadást tart a szülőknek 16

17 VI. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvodai nevelés általános feladata a gyermekek testi- lelki- szellemi szükségleteinek kielégítése: az egészséges életmód alakítása az érzelmi, az erkölcsi és a közösség(i) nevelés az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Elsődleges a testi szükségletek kielégítése, mivel ez alapozza meg a gyermekek jó közérzetét. Szükséges olyan pszichés klíma megteremtése, ahol a felnőttek egymás közötti kapcsolatára a tisztelet, egymás segítése és az ezt kifejező udvarias hangnem a jellemző. Fontos az óvónő és a gyermek közötti pozitív érzelmeken nyugvó kommunikációs és metakommunikációs kapcsolat megteremtése, anyanyelvi-értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. Mindezek együttes hatására a gyermekek biztonságban érzik magukat, félelem nélkül, felszabadultan élnek a csoportban. 17

18 A pedagógiai program folyamatábrája: A nevelés célja A nevelés feladata A nevelés keretei Egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés A tevékenység keretei Óvodánként eltérőek Tevékenységformák / Tevékenységekben megvalósuló tanulás Játék Mese, vers, dramatikus játékok Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Az óvoda kapcsolatrendszere Család, iskolák Közművelődési intézmények Mesterek, alkotók Művészeti együttesek, szakmai egyesületek A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 18

19 1. Egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra nevelés célja: A gyermekek egészséges életviteligényének kialakítása, testi fejlődésük elősegítése Az egészséges életmódra nevelés feladatai: A gyermekek gondozása A helyes életritmus alakítása Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegség megelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása Testi szükségletek, mozgásigény kielégítése A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése A gyermekek testi fejlődéséhez szükséges biztonságos, esztétikus, higiénikus környezet biztosítása A környezettudatos magatartás megalapozása A környezet védelméhez kapcsolódó szokások alakítása A megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki feladatok ellátása Megvalósítás módja: Az óvodapedagógus az óvodai felvételi után a gyermekekről anamnézist készít. Ezzel elindítja a befogadás folyamatát. Elsősorban a gyermekek testi szükségleteinek feltárására helyezi a hangsúlyt. A testi szükségletek kielégítése megalapozza a gyermekek jó közérzetét, ami minden tevékenységéhez elengedhetetlen. A növekedés, a fejlődés üteme minden gyermeknél másképpen alakul. Ezért az óvodapedagógus a gyerekekkel együtt folyamatos megfigyeléssel, pl. testsúly, testmagasság, szem, hajszín és méret, láb kéz stb. összehasonlító mérésekkel segíti az egyéni jellemzők, sajátosságok feltárását. A gyermekek gondozásának feltétele az óvodapedagógus és a gyermekek közötti meghitt, megértő viszony, a természetes testközelség megléte. A gyermekek attól fogadnak el gondoskodást, akik őszinte, hiteles viselkedéssel, bizalomkeltő metakommunikációs jelzésekkel közelednek feléjük, és tapintatot, elfogadást közvetítenek. Ilyen feltételek mellett megismerhetők a gyermekek igényei, családból hozott szokásaik. A beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel, a dajkák bevonásával, együtt végzi a teendőket, hogy megtanulhassák az egészséges életmód szokásainak sorrendjét és azok fogásait. A gyermekek a napi háromszori étkezéssel tápanyagszükségletük 3/4 részét az óvodában kapják, ezért az óvoda figyelemmel kíséri a gyermekek étrendjét, hogy kellően változatos és megfelelő tápanyag összetételű legyen. Az étkezési szokásokat úgy alakítjuk ki, hogy minél kevesebb várakozási idő maradjon, jól szervezetten, a folyamatosság módszerének alkalmazásával. A gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. A felnőttek igyekeznek megismerni a szülők segítségével ezeket, és kellő toleranciával nézik el a kezdeti étvágytalanságot, válogatást. Később ösztönzik a gyermekeket, de nem kényszerítik az ételek elfogyasztására. Udvari árnyékolók, illetve higiénikus ivási lehetőség biztosított, hogy a gyermekek a nap folyamán bármikor ihassanak. (ivókút) A testápolás a gyermekek tisztaságigényének kialakítását szolgálja. Az óvodapedagógus a gyermekek ápolása közben beszélget a gyermekekkel, s csak akkor segít nekik, ha szükségük van a segítségre. Ezen a téren is nagy különbségek mutatkoznak a gyermekek között. Az óvoda és a család gondozási szokásainak összehangolása segít az azonos elvek betartá- 19

20 sában. A felnőttek különös gonddal védik a gyermekek érzékszerveit. A bőrápoláshoz, fogmosáshoz, hajápoláshoz, az orr tisztán tartásához, a WC-használatához megteremtjük az intim feltételeket úgy, hogy a gyermekek fokozatosan, egyre önállóbban végezhessék ezeket a teendőket. A tisztálkodással kapcsolatos teendők közben felhívjuk a gyermekek figyelmét a víztakarékosság fontosságára, környezetünk tisztántartására /pl. használt papír zsebkendő, papírszalvéta, W.C. papír /. Az időjárásnak megfelelő öltözködés védi a gyermeket. Az óvodapedagógus következetesen kéri a szülőket, hogy több rétegűen öltöztessék gyermekeiket. Fontos meggyőzni a szülőket a praktikus, ízléses öltözködés előnyéről. Türelmes, meggyőző munkával a szülők jó partnereinkké válhatnak. A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. Biztosítjuk, hogy a gyermekek a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg, szabadon ismételhessék a sokféle mozgásfejlesztő eszközökön. Emellett a néhány percig tartó szervezett mozgásos tevékenységek jól szolgálják a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztését. A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. A nyugodt pihenés feltétele a csend, és a biztonság. Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéni szokásait, és az otthonról hozott alváshoz szükséges babusgató eszközigényét is. Az elalvás előtti mesélés, és az azt követő altatódalok dúdolása kondicionáló refleként hat. Arra törekszünk, hogy lehetőleg minden alkalommal éljék át a gyermekek az altatódalok hatására kialakult szendergés állapotát. A gyermekeknek különböző az alvásigénye. Folyamatos felkelést biztosítunk az alvásidő második felében a nem alvó gyermekek számára, csendes tevékenységek felkínálásával. A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással, elkülönítve ápolja a felnőtt mindaddig, míg szülei nem érkeznek meg. Ez feltétlenül fontos láz, hányás, kiütés, hasmenés, bőrpír, erős köhögés esetén. A fertőzések terjedését gyakori szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő öltözködéssel, külön törölköző használatával igyekszünk gátolni. Három-négy éves gyermekeknél gyakran előfordul, hogy alvás alatt bevizelnek. A felnőttek óvakodnak a gyermekek megszégyenítésétől, csakis a tapintatos, szeretetteljes bánásmód, és a szülőkkel való partneri, jó emberi kapcsolat szüntetheti meg az okokat. A négy-öt éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag testtartást. A szervezett mozgásos tevékenységek, különösen a gyakori rövid prevenciós, fejlesztő tornák, a mozgásigény kielégítése segít a gerinc-deformitások megelőzésében. Rendszeresen sor kerül a védőnői szűrésekre. Az óvónő felhívja a szülők figyelmét azokra az eltérésekre, amelyek kezelése szakorvosi vizsgálatot igényelhet. A gyermekek egészségének óvását, megőrzését úgy biztosítjuk, hogy minden nap edzési lehetőségük van. Erre legtöbb lehetőséget a szabadban tartózkodással biztosítjuk, mely növeli a gyermekek ellenálló képességét. Mozgásszükségletük kielégítése érdekében az óvodapedagógus napi mozgásos lehetőségeket szervez. A gyermekek fejlődéséhez szükséges esztétikus, egészséges környezet megteremtése Az óvoda feltételrendszere befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának szintjét. A tárgyi környezet, megfelel az egészségügyi előírásoknak, esztétikus, nyugtató hatású színharmóniát áraszt. Egyedi, praktikus megoldásokat tartalmaz, így kiváló alapot ad az óvodai nevelőmunkához. Az óvoda legfontosabb fejlesztési tere az óvodaudvar. Úgy igyekeztünk kialakítani, hogy minden csoportnak legyen egy állandó helye. Ugyanakkor van olyan udvarrész is, ahol a 20

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk adatai 4. oldal 1. Bevezetés.. 5. oldal 1.1. A pedagógiai program benyújtását meghatározó törvényességi háttér 5.

TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk adatai 4. oldal 1. Bevezetés.. 5. oldal 1.1. A pedagógiai program benyújtását meghatározó törvényességi háttér 5. TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk adatai 4. oldal 1. Bevezetés.. 5. oldal 1.1. A pedagógiai program benyújtását meghatározó törvényességi háttér 5. oldal 1.2. Óvodánk bemutatása.. 6. oldal 2. Helyzetkép az

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 4 1. Helyzetkép az óvodáról... 4 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei... 5 3. Gyermekképünk...

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

Átdolgozott Pedagógiai program 2013

Átdolgozott Pedagógiai program 2013 Átdolgozott Pedagógiai program 2013 A PILISCSÉVI ARANYKAPU EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA És BÖLCSŐDÉS KORÚ GYERMEKINEK SZÓLÓ SZAKMAI PROGRAMJA ----------------- PEDAGOGICKY PROGRAM ČÍVSKA

Részletesebben

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Pedagógiai Program Mottó: Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

11. A CSÉPAI VACKOR MŰVÉSZETI ÓVODA BEMUTATÁSA CSÉPA, BÉKE ÚT 133/E. TELEFON: 06/56 323-106 ÓVODAVEZETŐ: HAVRILLA SÁNDORNÉ

11. A CSÉPAI VACKOR MŰVÉSZETI ÓVODA BEMUTATÁSA CSÉPA, BÉKE ÚT 133/E. TELEFON: 06/56 323-106 ÓVODAVEZETŐ: HAVRILLA SÁNDORNÉ 11. ÜNNEPEINK, PROGRAMJAINK: szüreti mulatság, a csépai tánccsoport fellépésével novemberi egészségnevelési napok az óvodában mikulás érkezése a csoportokba karácsonyi nyílt napok, adventi készülődés vidám

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben