Pedagógiai munkát segítő asszisztensek és dajkák az éves munkatervben Intézményi jó gyakorlat bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai munkát segítő asszisztensek és dajkák az éves munkatervben Intézményi jó gyakorlat bemutatása"

Átírás

1 Pedagógiai munkát segítő asszisztensek és dajkák az éves munkatervben Intézményi jó gyakorlat bemutatása Pedagógiai munkát segítő dajkák és pedagógiai asszisztensek II. szakmai konferenciája Nyíregyházán

2 BUDAPEST I. KERÜLET KÖRNYEZETE TERMÉSZETI TÁRSADALMI GAZDASÁGI Zöldkerület Elöregedő kerület Nem termelő jellegű Természetvédelmi terület Magas iskolázottság Jó közösségi közlekedési hálózat Karsztvíz forrás Lokálpatriotizmus Jelentős idegenforgalom Barlangrendszer Víztározó Közép Európa első óvodája Negatív vándorlási egyenleg Világörökség része Munkanélküliség nem jellemző Várkerület Területe: 3.41 négyzetkilométer Részei: Budai Vár, Gellérthegy, Krisztinaváros, Tabán, Viziváros Lakossága: fő 2

3 BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK Székhely és telephelyek 3

4 Óvoda jellemző adatai1 Gyermeklétszám 653 Csoportok száma 27 Óvodapedagógusok + fejlesztő pedagógus, pszichológus 56 Pedagógiai asszisztensek 11 Dajkák és egyéb kisegítők Óvodatitkárok 4 Kertészek 2 DOLGOZÓI LÉTSZÁM ÖSSZESEN 133

5 Óvoda jellemző adatai2 Szakmai munkaközösségek száma Szakmai munkacsoportok száma 5 - Vezetői TEAM - Gyermekvédelmi - Óriás csoportokat vezetők - Pedagógiai asszisztensek - Dajkák

6 BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA1 Filozófiája: A XXI. század kihívásaira készít fel Gyermekkép: Kit lát a gyermek, ha minket néz? Az óvoda nevelési alapelvei és értékei: Az óvoda célkitűzései: Személyi és tárgyi feltételei: 54apedagógus, 1 pszichológus, 1 fejlesztő p, 11 pedasszisztens, 27 dajka, 4 óvodatitkár, 2 kertész, 5 konyhai, 1 intézményfejlesztő megfelelő szakképzési mutatók Folyamatos továbbképzés A program nevelési feladatrendszere: (ONAP) Programspecifikumok: Néphagyomány éltetés, környezeti, zenei nevelés, zöld óvoda Szervezeti és időkeretek az óvodai élet megszervezése A különböző tevékenységi formák és színtereik 6

7 BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA2 Az óvoda hagyományai és ünnepei Inkluzív pedagógia - Integráció Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység Az óvoda kapcsolatrendszere: FÓKUSZBAN A CSALÁD Szülő Klub A pedagógiai munka dokumentációi - a gyermekek fejlettségállapotának mérése Pedagógiai dokumentumok és azok vezetése A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére A nevelési program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések 7

8 Pedagógiai munkát segítő napok (belső továbbképzések) eddigi témái PP tartalmi elemeinek áttekintése: - Célrendszer - Az egészség és környezeti nevelés alapelvei Az egészséges életmód alakítása - A tanulási környezet megfelelősége - Érzelmi és erkölcsi nevelés, szociális tapasztalatok biztosítása - A játék, a tevékenységekben megvalósuló tanulás, és munka helye programunkban Dajkakompetenciák Pedagógiai asszisztensi kompetenciák Részvétel a minősítési és szakmai ellenőrzési folyamatokban Pedagógiai munkát segítők teljesítményértékelése

9 A gyermekek felé közvetítendő erkölcsi értékek Ha szeretünk valakit, akkor szeretünk vele lenni, beszélgetni vele és meghallgatni mindazt, amit mond. Legyen mindig nyitva a szívünk a szeretetre. Az egymással való kommunikálás során fontos, hogy hogyan szólunk egymáshoz. Boldog lehet az az ember, aki csendesen, nyugodtan meg tudja oldani a maga gondjait, feladatait, aki ura önmagának, háborgó érzelmeinek és szavainak. Megvan mindennek az ideje. A munkának a pihenésnek az ünneplésnek és ezáltal az egymásra figyelésnek is. Az ünnepnap érték. Ha ezt jól éljük meg, akkor magunkkal vihetjük ennek a napnak az erejét, lendületét a hétköznapjainkba. Mindenkinek nagyon mélyen a szívébe van ültetve a szülők, a vérszerinti rokonok iránti tisztelet és szeretet, amit tudatosan kell ápolnunk. Odafigyeléssel, szófogadással tartozunk szüleinknek. Különösen fontos a körülöttünk lévő emberi, állati, növényi élet tisztelete. Nemcsak a saját életet és egészséget, hanem a környezetünkét is szeretni kell. Kerülni kell mindazt, ami veszélyezteti a környezetünket! Különleges emberi érték az őszinteség. Tartsuk tiszteletben mások tulajdonát, azt kérés nélkül ne vegyük el. Nem szabad visszaélni a bizalommal se, amellyel egy másik ember megajándékozott! Fontos az igaz, őszinte szó kimondása, a gesztusok, mozdulatok eredetisége, őszintesége. Vegyük észre a rászorulókat, és segítsük őket.

10 Munkacsoport foglalkozás

11 Dajkakonferencián ben

12 30 kg- os szülinapi torta az V. Dajkakonferencián

13 Belső továbbképzés az oviban

14 Belső továbbképzés az oviban

15 Pedagógiai asszisztensek országos konferenciáján

16 Együtt

17 Neveltségi szintmérés a pedagógiai asszisztensek közreműködésével évben 1 nagycsoportban évben a 3 Óriás nagycsoportban (szeptember utolsó hete) Előzetes felkészülés: ismerkedés a mérőeszközzel, mérési módszerrel, egy-egy mérés kipróbálása saját csoportban, közös konzultáció,

18 1. NORMÁKHOZ, SZABÁLYOKHOZ VALÓ VISZONY Egészségügyi szokások területén testápolás Zsebkendő használata Szükség szerinti mosdóhasználat Tisztálkodási eszközök használata Tisztálkodási eszközök rendben tartása Mosdó rendben tartása

19 1. NORMÁKHOZ, SZABÁLYOKHOZ VALÓ VISZONY Önkiszolgálás területén Terítés, étkezés Öltözködés Ruházatának rendben tartása Környezetének rendben tartása a csoport szobában Környezetének rendben tartása az öltözőben Környezetének rendben tartása az udvaron

20 1. NORMÁKHOZ, SZABÁLYOKHOZ VALÓ VISZONY Viselkedési normák területén Felnőtt üdvözlése Gyermek üdvözlése Étkezés közbeni kulturált viselkedés Adott tevékenység által megkívánt viselkedési formák Udvariasság felnőttel szemben Tisztelet felnőttel szemben Udvariasság gyermekkel szemben

21 2. TÁRSAS KAPCSOLATOK A gyermek viszonya a felnőttekhez: Felnőtt megszólítása Felnőtt kérésének elfogadása Felnőtt utasításának elfogadása Kapcsolattartás minősége

22 2. TÁRSAS KAPCSOLATOK A gyermek-gyermek viszony - kapcsolatteremtés Megszólítás Kérés elfogadása Utasítás elfogadása Egymás tevékenységének tiszteletben tartása Segítségnyújtás Kapcsolattartás minősége Konfliktus kezelés

23 2. TÁRSAS KAPCSOLATOK Gyermek viszonya a közösséghez Együttműködés Alkalmazkodás Szabálytudat Önzetlenség Konfliktus kezelése Önfegyelem Tolerancia

24 3. TEVÉKENYSÉGEKHEZ VALÓ VISZONY Önként vállalt tevékenység esetén Kitartás Együttműködés Szervezés Alkalmazkodás Konfliktus kezelése Önfegyelem Önállóság Kudarctűrés Tolerancia Feladattudat Feladat tartás Munkatempó

25 3. TEVÉKENYSÉGEKHEZ VALÓ VISZONY Kötelező jellegű tevékenység esetén Kitartás Együttműködés Szervezés Alkalmazkodás Konfliktus kezelése Önállóság Kudarctűrés Önfegyelem Tolerancia Feladattartás Feladat tudat Munkatempó

26 4. KÖZÖSSÉGÉRT VÉGZETT TEVÉKENYSÉG Naposi tevékenység Kitartás Munkatempó Feladattudat

27 4. KÖZÖSSÉGÉRT VÉGZETT TEVÉKENYSÉG Közösségért végzett megbízatások Kitartás Munkatempó Feladattudat Fegyelmezettség Szokásrend betartása Önállóság Kötelességtudat Önfegyelem Feladattartás

28 Pedagógiai munkát segítők külső továbbképzései Az óvodapedagógus jobb keze a dajka országos dajkakonferencián teljes körű részvétel (eddig 6 alkalommal ) Pedagógiai asszisztensek országos konferenciáján teljes körű részvétel (idén 4. alkalommal) Óvodatitkárok országos konferenciáján teljes körű részvétel (idén 3. alkalommal)

29 Pedagógiai munkát segítők az éves munkatervben Bepillantás a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Munkatervébe

30 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMETEKET! Aki nem hiszi, járjon utána! Szeretettel várunk a Budavári óvodákba! 30