Közzétételi lista. A évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján."

Átírás

1 Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként az intézmény Alapító Okiratában meghatározottak szerint előírt. Óvodai beíratás az Óvodai felvételi előjegyzési naplóba folyamatosan, illetve a fenntartó által kijelölt beíratási időszakban általában április végéig 2 vagy 3 napon át zajlik. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. A szülők a beíratáshoz a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványát, lakcím kártyáját, és a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt hozzák magukkal! Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. A szülő amennyiben az óvodai beiratkozás napján elektronikus elérhetőségeinek megadásával kérte elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került, melyről az intézményvezető dönt. Az intézményvezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a jegyzőnek címzett és az intézményvezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt. A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától napi négy óra óvodai nevelésben köteles részt venni. Nyitva tartás rendje:20/ 2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 12. alapján Székhely: óráig Tagintézmény: óráig Telephely: (Aprajafalva Óvoda) óráig Telephely: (Kölyökvár Óvoda) óráig Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. A gyermekek napirendjét a Pedagógiai Program tartalmazza.

2 Az üzemeltetés a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik a nyári nagytakarítás, az óvoda szükség szerinti karbantartása, felújítása. A szülők a nyári zárva tartás pontos időpontjáról, tárgyév február 15-ig kapnak tájékoztatást. Fenntartói engedéllyel karácsony és újév között az óvoda üzemeltetése szünetel. Az egyéb iskolai szünetek alatt az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az étkezések miatt valamint az ésszerűség és takarékosság jegyében felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a csoportok létszáma 10 fő alá csökken, a csoportok 25 főig összevonhatóak, melyről az óvodavezető dönt. Rendezvények események időpontja: Az óvodák hagyományaihoz igazodva az Éves munkaterv tartalmazza. Ünnepeink, melyek hétköznapokra esnek: október 23. /szerda/ Nemzeti ünnep november 1. /péntek/ Mindenszentek december 25. /szerda/ Karácsony április 21./hétfő/ Húsvét hétfő május 1. /csütörtök/ A munka ünnepe június 9. /hétfő/ Pünkösd hétfő A nevelés nélküli munkanapok száma: 5 Nevelési értekezletek: nov. 8. Szakmai portfólió készítése április 4. Egészséges életmód A szülők és a gyermekek szemléletének formálása az egészség megóvása érdekében június 27. Kirándulás csoportkohézió alakítása, ismeretszerzés, mentálhigiénés feltöltődés július 4. Tanévzáró értekezlet augusztus 27. Tanévnyitó értekezlet A nevelés nélküli munkanapok konkrét idejéről a szülőket a jogszabályban előírt módon értesítjük.

3 Az óvodai nevelés év rendje 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelete alapján: A nevelési év 2013.IX. 1-től a következő év VIII.31-ig tart. A tanítási szünetek - Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). Óvodában csak az étkezés miatt szükséges felmérni. - A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). - A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). Óvodában csak az étkezés miatt szükséges felmérni. Közalkalmazotti létszám: Óvodapedagógusok száma: 33 fő (státusz 35 fő, jelenleg az üres státuszokra pályázati kiírás van folyamatban) Mindenki rendelkezik főiskolai óvodapedagógusi végzettséggel. Ezen felül: 1fő intézményvezető beosztásban: közoktatás vezető szakvizsgával, pedagógia szakos egyetemi végzettséggel, tanítói végzettséggel is 1 fő intézményvezető helyettes beosztásban: óvoda menedzseri szakvizsgával is 1 fő intézményvezető helyettes tagóvoda vezető beosztásban: vezető óvodapedagógus szakvizsgával is 1 fő közoktatás vezető szakvizsgával 1 fő óvodapedagógusi gyógytestnevelő szakvizsgával 4 fő fejlesztő pedagógus szakvizsgával is rendelkezik. Egyéb alkalmazottak: Pedagógiai asszisztensek száma: 5 fő Mindenki rendelkezik érettségivel és pedagógiai asszisztensi OKJ-s végzettséggel, ezen felül 2 fő az 5 főből még felsőfokú gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel is. Óvodatitkár száma: 1fő, végzettsége gimnáziumi érettségi, gyors és gépírás, Dajkák száma: 17 fő 15 fő rendelkezik dajkaképző végzettséggel Konyhai dolgozó: 3 fő

4 Engedélyezett csoportok száma: 17 Csoport Létszám Számított létszám Bóbita csoport: 21 fő 1 SNI 22 fő Mazsola csoport: 24 fő 2 SNI 26 fő Margaréta csoport: 25 fő 1 SNI 26 fő Napraforgó csoport: 26 fő 2 SNI 28 fő Katica csoport: 24 fő 1 SNI 25 fő Süni csoport: 24 fő 24 fő Micimackó csoport: 24 fő 1 SNI 26 fő Szivárvány csoport: 23 fő 23 fő Összesen: 191 fő 200 fő Tagóvoda: 6 csoport Napsugár: 27 fő 27 fő Cica: 25 fő 2 SNI 27 fő Bóbita: 25 fő 1 SNI 26 fő Nyuszi: 28 fő Tappancs: 23 fő 2 SNI 25 fő Maci: 26 fő 1 SNI 27 fő Összesen: 154 fő 160 fő Telephely: (Szent I. u. Aprajafalva) 2 csoport Pillangó csoport: Huncutka csoport: Összesen: 23 fő 18 fő 41 fő Telephely: (Pusztaegres Kölyökvár) 1 csoport: 23 fő 3 SNI 26 fő

5 Intézmény gyermeklétszáma összesen: 407 fő számított létszám 425 fő A beíratott, előjegyzett (30 fő) gyermekek folyamatosan érkeznek az óvodába, ezért a létszám fokozatosan emelkedik. Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel, a gyermekekkel, s akkor ők csodákra képesek. (Erich Fromm)