Önkéntes munka ÖSSZEFOGLALÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkéntes munka ÖSSZEFOGLALÁS"

Átírás

1 Kommunikációs Főigazgatóság A Polgárokkal Való Kapcsolattartásért Felelős Igazgatóság Közvélemény-figyelő Egység Brüsszel, június 27. Európai Parlament Eurobarométer speciális felmérés Önkéntes munka ÖSSZEFOGLALÁS Lefedett terület: EU-27 ( európai polgár) Népesség: A 15 év fölötti európai polgárok Módszertan: Személyes interjú (CAPI) Terepmunka: április 13-tól május 2-ig, a TNS Opinion lebonyolításában Bevezetés...2 I. AZ ÖNKÉNTES MUNKÁRÓL SZERZETT TAPASZTALATOK Végeznek önkéntes munkát az európai polgárok? Milyen területeken végeznek önkéntes munkát az európai polgárok?...9 II. AZ ÖNKÉNTES MUNKÁRÓL KIALAKULT KÉP Mely területeken játszik fontos szerepet az önkéntes munka? Melyek az önkéntes munka fő előnyei?...14 III. ELVÁRÁSOK Az önkéntes ágazat működésének kereteit országos vagy uniós szinten kellene meghatározni? Mennyire támogatják a minden régióban létrehozni kívánt önkéntes mentőcsapatok ötletét?...19 IV. AZ EURÓPAIAK ÉS A GENERÁCIÓK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS Milyen kapcsolatokat lehet kialakítani az idősebbek és a fiatalok között?...20

2 Bevezetés Az Európai Parlament kezdeményezésére a évet az önkéntesség évének nyilvánították, a 2012-es év pedig a generációk közötti szolidaritás éve lesz: ami immár két jó ok arra, hogy az Európai Parlament Eurobarométer-felmérést végezzen, hogy megtudja, miként vélekednek az európaiak e két fogalomról, és jobban megismerhesse, hogy azokat hogyan tapasztalják meg, illetve miként ültetik át a gyakorlatba. Ezt az Eurobarométer-felmérést a TNS opinion készítette május 1. és 16. között, hátterében az európai társadalom minden rétegét érintő pénzügyi, gazdasági és szociális válsággal. Az európai polgároktól kapott válaszok elemzése előtt elengedhetetlen hangsúlyozni néhány fontos megállapítást, amelyek ebből a felmérésből vonhatók le. Nagyon nehéz általános következtetéseket levonni, mert az önkéntes ágazat helyzete tagállamonként eltérő. Az Eurostattól származó vagy más általános statisztikák hiányában az önkéntes munkát végző európaiak számáról nem lehet semmilyen biztos becslést adni. Azt is nagyon nehéz felbecsülni, hogy az önkéntes ágazat milyen mértékben járul hozzá az EU, illetve tagállamainak GDP-jéhez. Erről nem léteznek az EU egészére kiterjedő statisztikák. Országos adatok is csak néhány országban állnak rendelkezésre. Arról általános az egyetértés, hogy az önkéntesség fontos szerepet tölt be a szolidaritás értékein alapuló társadalomban. Hozzájárul a polgári szerepvállaláshoz, különösen azáltal, hogy helyi szinten jól működik, és része lehet a személyiség kiteljesedésének és fejlődésének. Ahogy Marian Harkin előadó fogalmazott: Az emberek nem nyereségvágyból önkénteskednek: nem kapnak érte fizetést. Saját akaratukból vesznek részt önkéntes munkában. Az önkéntes munka a családi és baráti körön kívüli előnyökkel jár. Az önkéntesség mindenki előtt nyitva áll. Az európaiak 22 25%-a vesz részt önkéntes munkában Ebben a felmérésben a megkérdezett fős, 15 év feletti európai polgárokból álló mintából 6462 ember mondta azt, hogy rendszeresen vagy alkalmanként önkéntes munkában vesz részt. Ez a válaszadók 24%-ának felel meg. A Bizottság 2007-ben végzett Eurobarométer-felmérése azt állítja, hogy megbízható becsléseink vannak arról, hogy 100 milliónál is több polgár vesz részt önkéntes munkában. A két felmérés tehát hasonló eredményeket hozott. Az önkéntességre vonatkozó európai átlagot az országos eredmények vizsgálatával kell árnyalni (lásd a táblázatot a 8. oldalon). Az önkéntesség Hollandiában a 2

3 legelterjedtebb (5), Lengyelországban pedig a legkevésbé általános (9%), és a két ország között 48 százalékpont a különbség. Tizenkét ország van az európai átlag felett, tizenöt alatta. Ezek közül hétben 20% alatt marad az önkéntesség. Az európai önkéntesek szociodemográfiai profilja Legnagyobb valószínűséggel a 20 éves és ennél idősebb válaszadók önkénteskednek (3), utánuk következnek a diákok (26%). A foglalkozásokat tekintve a vezetők 34%-a mondta azt, hogy részt vesz önkéntes munkában, ellenben a munkanélküliek közül csak 1. Sport és kultúra: az önkéntes munka fő területei A válaszadók 24%-át, akik elmondásuk szerint részt vesznek önkéntes munkában, az önkéntes munkájuk jellegéről is megkérdezték. o 24% azt válaszolta, hogy sportegyesületben vagy szabadtéri tevékenységeket folytató klubban önkénteskedik. o 20% azt mondta, hogy kulturális, oktatási vagy művészeti szervezetben vesz részt. o 16% mondta azt, hogy jótékonysági szervezetben, szociális segélyszervezetben, nem kormányzati szervezetben, humanitárius egyesületben vagy a fejlesztési támogatás területén végez önkéntes munkát. Szolidaritás és humanitárius segítségnyújtás: ahol az önkéntes ágazat a legfontosabb szerepet tölti be Minden válaszadót megkérdeztek arról, hogy az önkéntes ágazat szerinte mely területeken játszik fontos szerepet. Az első helyen említett négy terület közül három közvetlenül kapcsolódott a szolidaritás és az integráció témájához. o A legtöbb válaszban előforduló két terület a szolidaritás és humanitárius segítségnyújtás volt, 3-kal. Érdemes megjegyezni, hogy milyen egyértelmű különbség van aközött, hogy az összes európai polgár általánosságban mekkora jelentőséget tulajdonít egy adott területnek, illetve hogy milyen önkéntes munkát végez a válaszadók közül az a 24%, akik ténylegesen részt vesznek ilyen munkában. A sport például az első helyen áll az önkéntes tevékenységek sorában, noha csak a válaszadók 15%-a mondta azt, hogy fontos szerepet játszik. 3

4 o A második helyre az egészségügyi rendszer került, 3-kal. o Ezután következett az oktatás és képzés, illetve a környezetvédelem, holtversenyben 2-kal. o A negyedik terület, ahol az európaiak véleménye szerint az önkéntes ágazatnak fontos szerepe van, a hátrányos helyzetű polgárok társadalmi befogadása, 2- kal. Ugyanezt a kérdést tavaly is feltették, a Bizottság által lebonyolított Eurobarométerfelmérés keretében. A két felmérést összehasonlítva az első három terület +2 és +8 százalékpont közötti növekedést könyvelhetett el. Az önkéntes munka szerepe az európai identitás kialakításában az utolsó helyen végzett, mindössze -kal. A társadalmi kohézió fenntartása és megerősítése, az önkéntesség elsődleges haszna az EU-ban Ez a válasz ismét azt mutatja, hogy a szolidaritás mennyire központi helyet foglal el az európaiak önkéntességről szóló elképzeléseiben. o A társadalmi kohézió megerősítését a válaszadók 34%-a említette az első helyen, a szolidaritás alapvető értékeinek megerősítését pedig 25%. o A válaszadók által a következő helyen említett két pont közvetlenül kapcsolódik azokhoz az előnyökhöz, amelyeket maguk az önkéntesek élvezhetnek. Az önkéntes munka hozzájárulása a személyiség kiteljesedéséhez és fejlődéséhez 25%-os eredményt ért el, az ismeretszerzésben és a munka világába való beilleszkedésben betöltött szerepe pedig 2-ot. o Az önkéntes ágazat gazdasági értékét az EU szempontjából csak a válaszadók 1-a említette. Az önkéntes ágazat működési keretének meghatározása országos vagy uniós szinten: megosztott válaszok Amint az előző válaszoknál is láthattuk, az európaiak úgy érzékelik, hogy az önkéntes ágazat szerepe, illetve gazdasági jelentősége az EU szintjén korlátozott. Nem meglepő ezért az sem, hogy az európaiak megosztottnak bizonyultak a tekintetben, hogy az önkéntes ágazatnak milyen keretek között kellene működnie. 4 úgy vélekedett, hogy ezt az önkéntesek európai chartájában kellene meghatározni, 45% viszont azon a véleményen volt, hogy a nemzeti keret kialakítását az egyes tagállamokra kell bízni. Fontos megjegyezni, hogy az önkéntesek európai chartájának esetleges többletértékét nem ismerik el azokban az országokban, ahol az önkéntes munka a leggyakoribb. Ennek 4

5 megfelelően Hollandia, Dánia, Finnország és Ausztria volt az az ország, ahol a válaszadók a legkisebb lelkesedést mutatták a charta iránt. Ezzel szemben az európai keretet éppen azokban az országokban találták a legkívánatosabbnak, ahol az önkéntesség a legkevésbé gyakori, élen Spanyolországgal, Ciprussal és Görögországgal. A minden régióban létrehozni kívánt önkéntes mentőcsapatok ötletét erőteljesen támogatták A természeti katasztrófák és balesetek sűrűbb előfordulására reagálva az Európai Parlament azt szeretné, ha az uniós tagállamok, valamint azok helyi és regionális hatóságai minden régióban önkéntes mentőcsapatokat hoznának létre. Arra a kérdésre, hogy szerintük az ilyen csapatok hasznosak lennének-e, az európaiak 88%-a adott igenlő választ. A generációk közötti szolidaritás ösztönzése A 2012-es év a generációk közötti szolidaritás éve lesz. A válaszadóknak három állítást mutattak. Válaszaikból igen világos hierarchia rajzolódott ki. o a munkahelyteremtés a fiataloknak az idősek és ellátásra szorulók segítése terén 45%-ot kapott. Megjegyzés: o a következő helyen állt 38%-kal a munkahelyekhez és képzésekhez való egyenlő hozzáférés biztosítása az európaiak összes korosztálya számára. o 2-kal a harmadik helyen végzett a 60 év felettiek ösztönzése, hogy a munkaerőpiacon maradva adják át tapasztalataikat a következő generációnak. Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy a felmérési eredmények olyan becslések, amelyek pontossága amennyiben a többi tényező azonos a minta méretétől és a megfigyelt százalékos aránytól függ. A körülbelül 1000 interjúból álló mintákkal (egy tagállamban általában ekkora mintát alkalmaznak) a valódi százalékok vagyis az az eredmény, amely az egész népesség megkérdezése esetén született volna a következő konfidenciahatárokon belül változnak: Észlelt százalék 10% vagy 90% 20% vagy 80% 30% vagy 70% 40% vagy 60% 50 % Hibahatár +/-1,9 pont +/-2,5 pont +/-2,7 pont +/-3,0 pont +/-3,1 pont 5

6 I. AZ ÖNKÉNTES MUNKÁRÓL SZERZETT TAPASZTALATOK 1. Végeznek önkéntes munkát az európai polgárok? Q15. Ön jelenleg végez valamilyen rendszeres vagy alkalmankénti önkéntes tevékenységet? 1) Európai átlag Total Yes : 24% 1 1 Yes, on a regular basis Yes, on an occasional basis No 75% DK Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament Jelenleg az európaiak 24%-a végez valamilyen rendszeres vagy alkalmi önkéntes tevékenységet, és ezen belül a férfiak és a nők aránya pontosan megegyezik. 6

7 2) Országok közötti különbségek Total 'Yes' No DK NL DK FI AT LU DE SI IE EE SK BE IT EU27 FR LT CZ CY UK LV HU SE MT ES EL RO BG PT PL 4 39% 3 35% 34% 34% 3 30% 29% 26% 26% 24% 24% 24% % 15% 14% 14% 1 1 9% % 65% 66% 6 70% 70% 74% 7 75% 76% 76% % 79% 8 85% 86% 85% 85% 8 90% 4 Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament Az önkéntességben való részvétel igen jelentős tagállamonkénti különbségeket mutat: Hollandiát (5) és Lengyelországot (9%) 48 százalékpont választja el egymástól. A legnagyobb számú önkéntessel rendelkező országok jellemzően az Európai Unió északi felében találhatók (Hollandia 5, Dánia 4 és Finnország 39%). 7

8 3) Szociodemográfiai eltérések Igen összesen Nem NT EU-27 Életkor a tanulmányok befejezésekor Foglalkozás 24% 75% 15-16% Még tanul 26% 7 Önálló vállalkozó 29% 70% Vezető 34% 66% - Egyéb szellemi foglalkozású 24% 76% - Fizikai munkás 2 78% - Háztartásbeli 2 78% Munkanélküli Nyugdíjas 2 7 Diák 26% 7 Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament A szociodemográfiai változók elemzése azt mutatta, hogy a legnagyobb valószínűséggel a legiskolázottabb európai polgárok mondják azt, hogy részt vesznek önkéntes munkában (a legalább 20 éves korukig tanulók 3- a). Emellett a vezetők kategóriájában van a legtöbb önkéntes (34%), a munkanélküliek kategóriájában pedig a legkevesebb (1). 8

9 2. Milyen területeken végeznek önkéntes munkát az európai polgárok? Ezt a kérdést a válaszadók közül annak a 24%-nak tették fel, akik elmondásuk szerint jelenleg rendszeresen vagy alkalmanként végeznek valamilyen önkéntes tevékenységet. Q16. Milyen típusú szervezetben vagy szövetségben végzi az önkéntes tevékenységét? 1) Európai átlag In a sports club or club for outdoor pursuits (sports, fishing and hunting) 24% In a cultural, educative or artistic association In a charity organisation or social aid organisation, NGO, a humanitarian association, development aid In a community or neighbourhood association In a religious or church organisation 20% 16% 1 1 In an organisation for protection of the environment, animal rights, etc. In a leisure association or club for the elderly In a leisure association or club for the young people (scouts, youth clubs, etc.) In an association defending the interests of patients and/or disabled In a professional organisation In a trade union In an organisation for the defence of the rights of minorities (association against racism, against discrimination of women, or for the rights of homosexuals, etc.) In a consumer organisation In a political party or a political organisation 6% 5% 4% 4% Other (SPONTANEOUS) 1 DK Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament Az európai önkéntesek többsége sportegyesületben vagy szabadtéri tevékenységeket folytató klubban végez önkéntes munkát (24%). Ötből egy önkéntes végez önkéntes munkát kulturális, oktatási vagy művészeti egyesületnél (20%), 16% pedig jótékonysági vagy szociális segélyszervezetben, nem kormányzati szervezetben, humanitárius egyesületben vagy a fejlesztési támogatás területén. 9

10 2) Országok közötti különbségek Írország, Dánia és Németország az a három ország, ahol a válaszadók a legnagyobb valószínűséggel sporttal vagy szabadtéri tevékenységekkel kapcsolatos önkéntes munkában vesznek részt. Az olaszországi és franciaországi válaszadók leginkább kulturális, oktatási vagy művészeti egyesületekben aktívak. 10

11 II. AZ ÖNKÉNTES MUNKÁRÓL KIALAKULT KÉP 1. Mely területeken játszik fontos szerepet az önkéntes munka? A következő kérdéseket minden válaszadónak feltették, az önkéntes munkában való részvételüktől függetlenül. Q11. A következő területek közül Ön szerint melyiken játszik fontos szerepet az önkéntesség? 1) Európai átlag Azok a területek, ahol az összes megkérdezett európai szerint fontos az önkéntesség, nem felelnek meg egyértelműen az európaiak azon 24%-a által végzett tevékenységeknek, akik ténylegesen önkéntes munkában vesznek részt. Solidarity and humanitarian aid 34% 3 Health care 24% 3 Education and training 14% 2 Environment 18% 2 Social inclusion of disadvantaged citizens 2 20% Protection of human rights Active ageing Employment Sport 10% 1 15% 15% 15% 16% 2 20% 75.2 (April-May 2011) 73.4 (May 2010) Culture 10% 1 Intercultural and interreligious dialogue 9% Intergenerational dialogue 9% 8% Consumer protection 9% Democratic life Construction of European identity None (SPONTANEOUS) Other (SPONTANEOUS) 0% DK 6% Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament ; Eurobarométer / Európai Bizottság A májusi eredményekkel összehasonlítva változatlanul a szolidaritás és a humanitárius segítségnyújtás áll az élen azon területek sorában, ahol az önkéntesség szerepét fontosnak tartják (+3 pont), ugyanakkor jelentős mértékben nőtt azoknak az aránya, akik fontos szerepet tulajdonítanak az egészségügyi ellátás (+8) és az oktatás (+8) területén végzett önkéntességnek. Nem egészen egy évvel korábban az oktatás és a képzés még nem került be az első három helyen megnevezett területek közé. 11

12 2) Országok közötti különbségek és tendenciák * Szolidaritás és humanitárius segítségnyújtás * Kül. - Egészségügyi ellátás Oktatás és képzés Környezetvédelem Kül. - Kül. - Kül. - A hátrányos helyzetűek társadalmi befogadása Kül. - Az emberi jogok védelme Kül. - Aktív időskor Foglalkoztatás Sport Kultúra Kül. - Kül. - Kül. - Kül. - EU % % % 2 % +8 18% +4 20% % % +2 10% 15% +5 16% 15% % -1 BE % 35% % 24% +5 18% % 18% -1 16% % = 18% % 1-2 BG % +12 8% % 24% +8 26% % +6 14% 24% +10 6% -3 4% -1 CZ 44% % % 10% +1 24% 30% +6 24% % % 19% % +3 15% 10% -5 9% -2 DK 34% 38% % % 19% = 16% 19% +3 25% 2-2 5% +2 49% % 1-2 DE 34% 36% % % % % 19% +1 14% % = 16% 16% = EE 26% 28% % +8 19% % 36% +7 20% % +5 9% 10% +1 10% % = IE 1 14% +3 15% 24% +9 16% 30% +14 8% 10% % 25% % 26% +2 9% 9% = EL % +14 8% % 50% = % -2 25% 26% +1 26% 24% -2 ES 54% 48% -6 18% 24% % +8 16% % 25% -3 29% 24% % +4 4% -1 8% -1 FR % % 26% % +2 16% % 18% -1 20% % +6 24% 24% = 14% 1-1 IT 3 40% +3 30% % % +3 28% % % +1 CY 68% 68% = 15% 20% +5 15% 16% = 18% % 40% = 2 15% -7 10% % = LV 20% 24% % % % 24% % +4 4% 5% % +6 10% 9% % +1 LT 2 26% % % 19% % +4 18% % % % -3 LU 44% 49% +5 15% 24% +9 19% 24% +5 16% 19% +3 25% % 20% +2 19% 20% +1 10% 20% % 16% -2 15% 1-3 HU 3 35% +3 26% % 18% +8 25% 28% +3 24% % 9% +5 10% 18% +8 9% % 10% = MT 35% 38% % +8 19% % 20% = 24% % 19% +3 30% % % 9% -5 9% 10% +1 NL 28% % % % +4 24% % 19% +4 24% 2-3 4% 8% +4 35% 34% AT 26% 38% % 46% % % 25% = 24% % = 16% % 10% = PL 25% 29% +4 36% 55% % 19% = 9% 14% +5 18% 18% = % % 4% -2 8% 9% +1 PT 45% 48% +3 29% % % % % % +11 9% % -1 RO 34% 40% % +6 16% 29% % % 8% +3 15% % +1 4% -1 SI 56% 54% -2 10% 18% +8 9% 15% % % 18% % 15% -3 18% 1-7 SK 39% 50% % +8 10% % % +2 24% 2-1 9% % 15% +1 16% 14% -2 15% 1-3 FI % % 15% % +3 14% 19% +5 24% 24% = SE 54% 58% % +6 10% % % 19% -5 34% 38% +4 9% 8% -1 10% % -7 15% 1-4 UK 8% 9% % % % 20% +1 15% % % -3 10% % 1-5 6% +1 Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament * : terepmunka: április 13-tól május 2-ig. : május. 12

13 Az önkéntes munka által a szolidaritás és a humanitárius segítségnyújtás terén betöltött szerep a tagállamok nagy többségében erősödött, ami különösen igaz Ausztriára (+12), Szlovákiára (+11), Franciaországra és Bulgáriára (+10). A 27 tagállam közül csak kettőben csökkent, Szlovéniában (-2) és Spanyolországban (- 6). Az önkéntesség által az egészségügyi ellátásban betöltött szerep fontossága Dánia kivételével (-1) mindenhol nőtt. Különösen éles növekedést lehetett megfigyelni Ausztriában (+21), Lengyelországban (+19) és Portugáliában (+18). Az oktatás és képzés területén végzett önkéntes munka érzékelt fontossága csak Ausztriában csökkent (-1), ellenben jelentősen nőtt az Egyesült Királyságban (+16), Írországban (+14) és Svédországban (+13). 13

14 2. Melyek az önkéntes munka fő előnyei? Q13. Ön szerint a következők közül melyik a két fő előnye az önkéntességnek az EU-ban? (legfeljebb két válasz lehetséges) 1) Európai átlag It allows maintaining and reinforcing social cohesion 34% It strengthens fundamental values of solidarity of the EU 25% It contributes to the self-fulfilment and to the personal development of volunteer workers It facilitates acquisition of knowledge and competencies which allow a good professional integration 2 25% It gives Europeans the opportunity to develop their civic participation 20% It plays an important role in the sustainable development and in the protection of the environment 18% It plays an important role in the economy of the EU 1 None (SPONTANEOUS) Other (SPONTANEOUS) DK Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament Azokkal a területekkel összhangban, amelyeken az önkéntes ágazat az európaiak szerint fontos szerepet tölt be, az önkéntesség fő előnyeit a társadalmi kohézió fenntartásában és erősítésében (34%), a szolidaritás alapvető értékeinek megerősítésében, valamint a személyiség kiteljesítésében és fejlődésében (mindkettő 25%) látják. 14

15 2) Országok közötti különbségek Fenntartja és erősíti a társadalmi kohéziót Erősíti a szolidaritás alapvető értékeit az EU-ban Hozzájárul az önkéntesek személyiségének kiteljesedéséhez és fejlődéséhez Elősegíti a munka világába való beilleszkedést ösztönző ismeretek és készségek elsajátítását Lehetőséget ad arra, hogy az európaiak javítsák a társadalmi életben való részvételüket Fontos szerepet játszik a fenntartható fejlődésben és a környezetvédelemben Fontos szerepet játszik az EU gazdaságában Egyik sem (SPONTÁN) Egyéb (SPONTÁN) NT EU-27 34% 25% 25% 2 20% 18% 1 BE 35% 3 38% 19% 20% 19% 15% BG 40% 15% 2 24% 26% 20% 15% 0% 8% CZ 3 30% 28% 1 25% 24% 1 0% DK 4 20% 5 18% 2 20% 8% 0% DE 50% 26% 2 19% 20% 1 1 4% EE 25% 14% 35% 24% 2 20% 14% 0% 8% IE 2 24% 35% 16% % 1 EL 38% % 2 10% ES 28% 29% 24% 16% 1 16% 10% 9% FR 4 26% % 10% 6% IT 25% 34% 14% 25% 24% 2 1 5% CY 24% 46% 29% 2 39% 16% 15% - LV 29% 1 29% 20% 24% 16% 1 4% 0% 8% LT 20% 15% 2 24% 24% 14% 18% 15% LU 3 29% 24% 25% 20% 24% 16% - HU 40% 19% 2 29% 16% 2 16% 0% MT 16% 35% 19% 15% 28% 18% 14% - 16% NL 36% 26% % AT 48% 2 28% 2 20% 2 16% PL % 24% 19% 14% 1 0% 1 PT % 19% 9% 1 RO 2 16% 18% 2 26% 2 14% 1 SI 3 38% 28% % 1 SK 3 30% 24% 1 25% 24% 1 4% FI 4 30% 2 18% 20% 30% 8% 0% SE 36% 30% 29% 3 29% 2 4% 0% UK 2 14% 24% 3 14% 15% 20% 5% 1 Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament 15

16 Az önkéntes munka fő előnyeit némiképp másként látják a különböző országokban. A felsorolt országokban a következők voltak a leggyakoribb válaszok: - Németországban (50%), Ausztriában (48%) és Finnországban (4) a leggyakoribb válasz az volt, hogy az önkéntes munka fenntartja és erősíti a társadalmi kohéziót. - Erősíti a szolidaritás alapvető értékeit az EU-ban: ezt Cipruson (46%), Szlovéniában (38%) és Máltán (35%) mondták a legtöbben. - Hozzájárul az önkéntesek személyiségének kiteljesedéséhez és fejlődéséhez: ez a válasz Dániában (5), Hollandiában (4) és Belgiumban (38%) volt a legnépszerűbb. - Elősegíti a munka világába való beilleszkedést ösztönző ismeretek és készségek elsajátítását: ezt Svédországban (3), az Egyesült Királyságban (3) és Magyarországon (29%) mondták a legtöbben. - Lehetőséget ad arra, hogy az európaiak javítsák a társadalmi életben való részvételüket: ez Cipruson (39%), Svédországban (29%) és Máltán (28%) volt a leggyakoribb. - Fontos szerepet játszik a fenntartható fejlődésben és a környezetvédelemben: Finnország (30%), Görögország és Magyarország (mindkét helyen 2), Csehország, Luxemburg és Szlovákia (mindhárom helyen 24%) válaszadói szerint. - Fontos szerepet játszik az EU gazdaságában: ezt Írországban és az Egyesült Királyságban (mindkét helyen 20%), Litvániában (18%), Luxemburgban, Magyarországon és Ausztriában (16%) mondták a legtöbben. Feltételezhető, hogy ezek a válaszok valamelyest szemléltetik, hogy mely kérdések foglalkoztatják az európai polgárokat, és milyen területeken várják el a cselekvést. 3) Szociodemográfiai eltérések A legnagyobb valószínűséggel azok a válaszadók mondják, hogy az önkéntes munka fenntartja és erősíti a társadalmi kohéziót, akik a leghosszabb időt töltötték az oktatásban (a 20 éves korukig vagy tovább tanuló válaszadók 40%-a, szemben azoknak a 28%-ával, akik 15 évesen vagy előbb hagyták abba tanulmányaikat). Ellenben ugyanebben a csoportban (a legiskolázottabbak körében) a legkisebb a valószínűsége annak a véleménynek, hogy az önkéntes ágazat jelentősen hozzájárul az EU gazdaságához (1, azonban akik 19 éves korukig tanultak, azoknál 1, és a még mindig tanulók körében 14%). 16

17 III. ELVÁRÁSOK 1. Az önkéntes ágazat működésének kereteit országos vagy uniós szinten kellene meghatározni? Q12. Ön melyik lehetőséget választaná szívesebben az önkéntes munka működési kereteinek és módjának meghatározásához? (Csak egy válasz lehetséges) 1) Európai átlag A válaszadók szűk többsége előnyben részesítette az európai keretet az önkéntes ágazat számára, bár az európai polgárok válaszai egyenletes megoszlást mutattak e kérdésben. 8% 4 45% The Member States and the EU should define together the framework and the way volunteering works in an European Charter for volunteer workers (OUR COUNTRY) should define individually the framework and the way volunteering works DK Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament A válaszadók 4-a támogatja az önkéntesek európai chartájának létrehozását, 45% viszont úgy gondolja, hogy minden tagállamnak magának kell kidolgoznia az önkéntesség kereteit és módját az adott országban. Az Európai Bizottság által végzett vizsgálat Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság, Önkéntes szolgálatok az Európai Unióban 1, amely egybeesett az önkéntesség európai évével, arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU-ban igen sokféle az önkéntes ágazat, és nincs harmonizált jogi kerete. Az önkéntes munkát az egyes tagállamok eltérő szinteken szabályozzák, a következőképpen: 1) Az önkéntes ágazatra vonatkozó külön jogi kerettel rendelkező tagállamok: BE, CY, CZ, HU, IT, LV, LU, MT, PL, PT, RO, ES 1 Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság, Önkéntes szolgálatok az Európai Unióban. Végleges jelentés. London: GHK (110. o.). 17

18 2) Külön jogi kerettel nem rendelkező tagállamok, ahol az önkéntes ágazatot más meglévő általános törvényekkel vagy azokon keresztül szabályozzák: AT, DK, EE, FI, FR, DE, GR, IE, LT, NL, SE, UK 3) Azok a tagállamok, ahol most vizsgálják egy jogi keret lehetőségét: BG, SK és SI 2) Országok közötti különbségek The Member States and the EU should define together the framework and the way volunteering works in an European Charter for volunteer workers (OUR COUNTRY) should define individually the framework and the way volunteering works DK ES CY BE EL IT PT SK LU BG MT HU SE FR EE UE27 LT RO CZ PL FI DE IE SI LV UK AT NL DK 15% 68% 65% 60% 58% 5 56% 55% 55% 54% 5 50% 50% 50% % 45% % 38% 3 34% % 39% 39% 35% 30% 4 40% 39% 38% % 4 36% 50% 48% 5 54% 3 59% 60% 60% 65% 59% 84% 10% 6% 8% 14% 4% 5% 10% 6% 8% 1 18% 5% 9% 8% 25% 4% 6% 8% 4% 10% Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament Az önkéntesek európai chartája a legnagyobb támogatottságot Spanyolországban (68%), Cipruson (65%) és Belgiumban (60%) kapta. A legkisebb mértékben Dániában (15%), Hollandiában és Ausztriában támogatták (mindkettőben 3). 18

19 2. Mennyire támogatják a minden régióban létrehozni kívánt önkéntes mentőcsapatok ötletét? Q14. Az Európai Parlament azt szeretné, ha az uniós tagállamok, illetve ezek helyi és regionális hatóságai minden régióban önkéntes mentőcsapatokat hoznának létre a természeti katasztrófák és balesetek kezelése érdekében. Ön szerint egy ilyen intézkedés hasznos lenne vagy sem? 1) Európai átlag Az európaiak 88%-a gondolja úgy, hogy önkéntes mentőcsapatokat kellene létrehozni a természeti katasztrófák és balesetek leküzdésére. 2) Országok közötti különbségek A felmérés nem talált közvetlen egybeesést azokkal az országokkal, amelyeket a közelmúltban természeti csapás ért. Total 'Utile' Ne Sait Pas Total 'Pas utile' CY MT EL HU SI BG EE SK BE AT IT PT PL SE LU IE CZ RO ES LT FI UK UE27 LV DE FR DK NL 9 96% 96% 95% 94% 94% 94% 94% % 90% 90% 90% 89% 89% 89% 89% 88% 88% 8 85% 84% 8 78% 5% 6% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 5% 6% 8% 9% 5% 8% 5% 8% 10% 8% 9% % 2 Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament 19

20 IV. AZ EURÓPAIAK ÉS A GENERÁCIÓK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS 1. Milyen kapcsolatokat lehet kialakítani az idősebbek és a fiatalok között? Q17. Kérem, mondja meg a következőkben felsorolt, a generációk közötti (és különösen a fiatalok és az idősek közötti) szolidaritás erősítésére irányuló intézkedésekről, hogy Ön szerint hatékonyak lennének-e vagy sem. 1) Európai átlag Very efficient Fairly efficient Not very efficient Not at all efficient DK Encouraging jobs creation for young people in the area of help to the elderly and dependent people 45% 44% 2 Ensuring that Europeans of all ages benefit from the same access to the work market and to training possibilities 38% 45% 1 4% Encouraging people aged 60 and more to stay on the working market in order to make the next generations benefit from their knowledge and experience 2 36% 24% 1 4% Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament A válaszadók 89%-a támogatta a fiataloknak szóló munkahelyek létrehozását az idősek és gondozásra szorulók támogatása területén (45% szerint nagyon hatékony, 44% szerint elég hatékony intézkedés lenne). Az európaiak 8-a véli úgy, hogy minden korosztály tagjainak egyformán hozzá kellene férnie a munkaerőpiachoz és a képzési lehetőségekhez (38% szerint nagyon hatékony, 45% szerint elég hatékony ). A válaszadók 59%-a úgy gondolja, hogy az időseket (60 felettieket) érdemes lenne arra ösztönözni, hogy a munkaerőpiacon maradva adják át tapasztalataikat a fiataloknak (2 szerint nagyon hatékony, 36% szerint elég hatékony ). 2) Szociodemográfiai eltérések A fenti három javaslat esetében elenyésző szociodemográfiai különbségeket lehetett tapasztalni, különösen az életkor tekintetében. 20

21 Közvélemény-figyelő Egység Jacques Nancy: Defourny Elise: Hallaouy Said: Maggio Luisa: Lefèvre Nathalie: Van de Calseyde Caroline:

TARTALOM - * % = + ELÕSZÓ

TARTALOM - * % = + ELÕSZÓ TARTALOM ELÕSZÓ 1. Diszkrimináció Európában: megítélés és hozzáállás 1.1 Áttekintés 4 1.2 Etnikai származás 7 1.3 Fogyatékkal élõk 10 1.4 Szexuális irányultság 11 1.5 Életkor szerinti diszkrimináció 13

Részletesebben

BEVEZETÉS. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 -

BEVEZETÉS. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 - BEVEZETÉS Ma az Európai Unió 450 millió, különböző etnikai, kulturális és nyelvi közegben élő ember otthona. Az európai országok nyelvi térképe tarka képet mutat, azt a történelem, a földrajzi tényezők

Részletesebben

Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A 2014. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és társadalmi kérdések

Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A 2014. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és társadalmi kérdések Kommunikációs Főigazgatóság Közvélemény-figyelő Osztály Brüsszel, 2013. szeptember 15. Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A 2014. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és

Részletesebben

Állami szerepvállalás egyéni felelősség

Állami szerepvállalás egyéni felelősség 2. Albert Fruz si n a Dáv id Be áta 33 2.1. Bevezetés A jóléti államot az európai társadalmi modell alapvető elemének tartják, és bár történnek erőfeszítések a jóléti kiadások csökkentésére, széles körben

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

Bevezetés. 8.2. Kulcskompetenciák a természettudomány, az idegen nyelvek és a gazdasági indikátorok területén

Bevezetés. 8.2. Kulcskompetenciák a természettudomány, az idegen nyelvek és a gazdasági indikátorok területén 8. A tudás értéke: készségek, kompetenciák, vélemények Lannert Judit A tudás értéke: készségek, kompetenciák, vélemények 137 8.1. Bevezetés Az oktatás- és szakképzéspolitikák központi szerepet játszanak

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

hallatják a hangjukat

hallatják a hangjukat AZ EU POLGÁRKÖZPONTÚ PROGRAMJA Az európaiak hallatják a hangjukat Jogérvényesülés Tartalom 02 AZ UNIÓS POLGÁROK ÜGYEI 04 KÖZÖSSÉGI KONZULTÁCIÓ AZ UNIÓS POLGÁRSÁGRÓL 05 A résztvevők köre 07 Az Európai Unión

Részletesebben

Bizalom, társadalmi tőke, intézményi kötődés. Gic zi Joh an n a Sik En dre

Bizalom, társadalmi tőke, intézményi kötődés. Gic zi Joh an n a Sik En dre 4. Gic zi Joh an n a Sik En dre 65 4.1. Bevezetés A tanulmányban elsőként a társadalmi tőke négy ismert aspektusát (bizalom, hálózatok, társadalmi normák és civil társadalmi aktivitás) vizsgáljuk, különös

Részletesebben

Munka, szabadidő, időallokáció

Munka, szabadidő, időallokáció 5. Monostori Judit 85 5.1. Bevezetés Ebben a tanulmányban arra vállalkozunk, hogy néhány nemzetközi vizsgálat eredményeire építkezve összevessük Európa országait abból a szempontból, hogy milyen szerepet

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések az Európai Unió tagállamaiban

Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések az Európai Unió tagállamaiban Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések az Európai Unió tagállamaiban 1997. december * Az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás értelmében az EURYDICE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Vállalkozói hajlandóság, potenciális vállalkozók és kockázatkerülés

Vállalkozói hajlandóság, potenciális vállalkozók és kockázatkerülés 7. Vállalkozói hajlandóság, potenciális vállalkozók és kockázatkerülés Lengyel György 119 7.1. Bevezetés Ebben a tanulmányban egy 7-es adatbázis (a Flash Eurobarometer #192) adataira támaszkodva azt elemezzük,

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

A társadalmi kohézió elemei: bizalom, normakövetés, igazságosság és felelősségérzet lennének

A társadalmi kohézió elemei: bizalom, normakövetés, igazságosság és felelősségérzet lennének A társadalmi kohézió elemei: bizalom, normakövetés, igazságosság és felelősségérzet lennének Tóth István György 1. Bevezetés 1 Soha ne higgyünk a politikusoknak, vallási vezetőknek vagy vezető üzletembereknek,

Részletesebben

jótékonykodással kapcsolatos attitűdökkel is foglalkozik, továbbá kitér a vállalati önkéntesség témakörére is. Önkéntesség Magyarországon 2013

jótékonykodással kapcsolatos attitűdökkel is foglalkozik, továbbá kitér a vállalati önkéntesség témakörére is. Önkéntesség Magyarországon 2013 Önkéntesség Magyarországon 2013 Az Önkéntesség Magyarországon, 2013. című kiadvány egy pillanatfelvételt kíván nyújtani a magyarországi önkéntesség jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Kvantitatív felmérésünk

Részletesebben

Tudatos fogyasztás. Az élelmiszer-vásárlás és a fogyasztói szokások változása

Tudatos fogyasztás. Az élelmiszer-vásárlás és a fogyasztói szokások változása 6. Az élelmiszer-vásárlás és a fogyasztói szokások változása Gáti Annamária 99 6.1. Bevezetés A fogyasztói döntések és a fogyasztói magatartás a piackutatás legfontosabb kérdései, és ezek a jelenségek

Részletesebben

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

TANULMÁNY AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL AZ EU-BAN

TANULMÁNY AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL AZ EU-BAN UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK OKTATÁS ÉS KULTÚRA TANULMÁNY AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL AZ EU-BAN TANULMÁNY ÖSSZEFOGLALÁS Ezt

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola A HATÉKONY GENERÁCIÓVÁLTÁS ELŐSEGÍTÉSE A MEZŐGAZDASÁGBAN A FIATAL GAZDÁK TÁMOGATÁSA Doktori (PhD) értekezés Hantos Krisztina Budapest

Részletesebben

A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban

A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban készítette: Molnár Diána Budapest, 2003. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...7

Részletesebben

Kengyel Ákos 1. Az európai uniós támogatások és az emberi erőforrások fejlesztése Az egész életen át tartó tanulás kiemelkedő szerepe

Kengyel Ákos 1. Az európai uniós támogatások és az emberi erőforrások fejlesztése Az egész életen át tartó tanulás kiemelkedő szerepe Kengyel Ákos 1 Az európai uniós támogatások és az emberi erőforrások fejlesztése Az egész életen át tartó tanulás kiemelkedő szerepe Az európai integrációs folyamat elindulásánál a gazdasági prosperitás

Részletesebben

Europe Direct. Éves jelentés 2011

Europe Direct. Éves jelentés 2011 Europe Direct Éves jelentés 2011 2011 legfontosabb számadatai Europe Direct = A Europe Direct kapcsolattartó központ Csaknem 80000 megkeresés + Europe Direct hálózat 468 Europe Direct információs központ

Részletesebben

A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség

A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség Small and medium-sized enterprises and Entrepreneurship Budapest, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A CIRIEC (A Köztulajdonú, Szociális és Szövetkezeti Gazdaság Nemzetközi Kutató- és Tájékoztatóközpontja) által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

Önkéntesség számokban 1

Önkéntesség számokban 1 CZIKE KLÁRA Önkéntesség számokban 1 A 2001-es évet az ENSZ az Önkéntesek Évének nyilvánította. A deklaráció nyomán nemzetközi és hazai szinten is egymást érve szervezõdtek konferenciák, kutatások, fórumok.

Részletesebben

Standard Eurobarométer 78. KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN 2012 Ősz NEMZETI JELENTÉS MAGYARORSZÁG

Standard Eurobarométer 78. KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN 2012 Ősz NEMZETI JELENTÉS MAGYARORSZÁG Standard Eurobarométer 78 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN 2012 Ősz NEMZETI JELENTÉS MAGYARORSZÁG A kutatás az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága krésére és koordinálásával zajlott. Ez

Részletesebben