Önkéntes munka ÖSSZEFOGLALÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkéntes munka ÖSSZEFOGLALÁS"

Átírás

1 Kommunikációs Főigazgatóság A Polgárokkal Való Kapcsolattartásért Felelős Igazgatóság Közvélemény-figyelő Egység Brüsszel, június 27. Európai Parlament Eurobarométer speciális felmérés Önkéntes munka ÖSSZEFOGLALÁS Lefedett terület: EU-27 ( európai polgár) Népesség: A 15 év fölötti európai polgárok Módszertan: Személyes interjú (CAPI) Terepmunka: április 13-tól május 2-ig, a TNS Opinion lebonyolításában Bevezetés...2 I. AZ ÖNKÉNTES MUNKÁRÓL SZERZETT TAPASZTALATOK Végeznek önkéntes munkát az európai polgárok? Milyen területeken végeznek önkéntes munkát az európai polgárok?...9 II. AZ ÖNKÉNTES MUNKÁRÓL KIALAKULT KÉP Mely területeken játszik fontos szerepet az önkéntes munka? Melyek az önkéntes munka fő előnyei?...14 III. ELVÁRÁSOK Az önkéntes ágazat működésének kereteit országos vagy uniós szinten kellene meghatározni? Mennyire támogatják a minden régióban létrehozni kívánt önkéntes mentőcsapatok ötletét?...19 IV. AZ EURÓPAIAK ÉS A GENERÁCIÓK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS Milyen kapcsolatokat lehet kialakítani az idősebbek és a fiatalok között?...20

2 Bevezetés Az Európai Parlament kezdeményezésére a évet az önkéntesség évének nyilvánították, a 2012-es év pedig a generációk közötti szolidaritás éve lesz: ami immár két jó ok arra, hogy az Európai Parlament Eurobarométer-felmérést végezzen, hogy megtudja, miként vélekednek az európaiak e két fogalomról, és jobban megismerhesse, hogy azokat hogyan tapasztalják meg, illetve miként ültetik át a gyakorlatba. Ezt az Eurobarométer-felmérést a TNS opinion készítette május 1. és 16. között, hátterében az európai társadalom minden rétegét érintő pénzügyi, gazdasági és szociális válsággal. Az európai polgároktól kapott válaszok elemzése előtt elengedhetetlen hangsúlyozni néhány fontos megállapítást, amelyek ebből a felmérésből vonhatók le. Nagyon nehéz általános következtetéseket levonni, mert az önkéntes ágazat helyzete tagállamonként eltérő. Az Eurostattól származó vagy más általános statisztikák hiányában az önkéntes munkát végző európaiak számáról nem lehet semmilyen biztos becslést adni. Azt is nagyon nehéz felbecsülni, hogy az önkéntes ágazat milyen mértékben járul hozzá az EU, illetve tagállamainak GDP-jéhez. Erről nem léteznek az EU egészére kiterjedő statisztikák. Országos adatok is csak néhány országban állnak rendelkezésre. Arról általános az egyetértés, hogy az önkéntesség fontos szerepet tölt be a szolidaritás értékein alapuló társadalomban. Hozzájárul a polgári szerepvállaláshoz, különösen azáltal, hogy helyi szinten jól működik, és része lehet a személyiség kiteljesedésének és fejlődésének. Ahogy Marian Harkin előadó fogalmazott: Az emberek nem nyereségvágyból önkénteskednek: nem kapnak érte fizetést. Saját akaratukból vesznek részt önkéntes munkában. Az önkéntes munka a családi és baráti körön kívüli előnyökkel jár. Az önkéntesség mindenki előtt nyitva áll. Az európaiak 22 25%-a vesz részt önkéntes munkában Ebben a felmérésben a megkérdezett fős, 15 év feletti európai polgárokból álló mintából 6462 ember mondta azt, hogy rendszeresen vagy alkalmanként önkéntes munkában vesz részt. Ez a válaszadók 24%-ának felel meg. A Bizottság 2007-ben végzett Eurobarométer-felmérése azt állítja, hogy megbízható becsléseink vannak arról, hogy 100 milliónál is több polgár vesz részt önkéntes munkában. A két felmérés tehát hasonló eredményeket hozott. Az önkéntességre vonatkozó európai átlagot az országos eredmények vizsgálatával kell árnyalni (lásd a táblázatot a 8. oldalon). Az önkéntesség Hollandiában a 2

3 legelterjedtebb (5), Lengyelországban pedig a legkevésbé általános (9%), és a két ország között 48 százalékpont a különbség. Tizenkét ország van az európai átlag felett, tizenöt alatta. Ezek közül hétben 20% alatt marad az önkéntesség. Az európai önkéntesek szociodemográfiai profilja Legnagyobb valószínűséggel a 20 éves és ennél idősebb válaszadók önkénteskednek (3), utánuk következnek a diákok (26%). A foglalkozásokat tekintve a vezetők 34%-a mondta azt, hogy részt vesz önkéntes munkában, ellenben a munkanélküliek közül csak 1. Sport és kultúra: az önkéntes munka fő területei A válaszadók 24%-át, akik elmondásuk szerint részt vesznek önkéntes munkában, az önkéntes munkájuk jellegéről is megkérdezték. o 24% azt válaszolta, hogy sportegyesületben vagy szabadtéri tevékenységeket folytató klubban önkénteskedik. o 20% azt mondta, hogy kulturális, oktatási vagy művészeti szervezetben vesz részt. o 16% mondta azt, hogy jótékonysági szervezetben, szociális segélyszervezetben, nem kormányzati szervezetben, humanitárius egyesületben vagy a fejlesztési támogatás területén végez önkéntes munkát. Szolidaritás és humanitárius segítségnyújtás: ahol az önkéntes ágazat a legfontosabb szerepet tölti be Minden válaszadót megkérdeztek arról, hogy az önkéntes ágazat szerinte mely területeken játszik fontos szerepet. Az első helyen említett négy terület közül három közvetlenül kapcsolódott a szolidaritás és az integráció témájához. o A legtöbb válaszban előforduló két terület a szolidaritás és humanitárius segítségnyújtás volt, 3-kal. Érdemes megjegyezni, hogy milyen egyértelmű különbség van aközött, hogy az összes európai polgár általánosságban mekkora jelentőséget tulajdonít egy adott területnek, illetve hogy milyen önkéntes munkát végez a válaszadók közül az a 24%, akik ténylegesen részt vesznek ilyen munkában. A sport például az első helyen áll az önkéntes tevékenységek sorában, noha csak a válaszadók 15%-a mondta azt, hogy fontos szerepet játszik. 3

4 o A második helyre az egészségügyi rendszer került, 3-kal. o Ezután következett az oktatás és képzés, illetve a környezetvédelem, holtversenyben 2-kal. o A negyedik terület, ahol az európaiak véleménye szerint az önkéntes ágazatnak fontos szerepe van, a hátrányos helyzetű polgárok társadalmi befogadása, 2- kal. Ugyanezt a kérdést tavaly is feltették, a Bizottság által lebonyolított Eurobarométerfelmérés keretében. A két felmérést összehasonlítva az első három terület +2 és +8 százalékpont közötti növekedést könyvelhetett el. Az önkéntes munka szerepe az európai identitás kialakításában az utolsó helyen végzett, mindössze -kal. A társadalmi kohézió fenntartása és megerősítése, az önkéntesség elsődleges haszna az EU-ban Ez a válasz ismét azt mutatja, hogy a szolidaritás mennyire központi helyet foglal el az európaiak önkéntességről szóló elképzeléseiben. o A társadalmi kohézió megerősítését a válaszadók 34%-a említette az első helyen, a szolidaritás alapvető értékeinek megerősítését pedig 25%. o A válaszadók által a következő helyen említett két pont közvetlenül kapcsolódik azokhoz az előnyökhöz, amelyeket maguk az önkéntesek élvezhetnek. Az önkéntes munka hozzájárulása a személyiség kiteljesedéséhez és fejlődéséhez 25%-os eredményt ért el, az ismeretszerzésben és a munka világába való beilleszkedésben betöltött szerepe pedig 2-ot. o Az önkéntes ágazat gazdasági értékét az EU szempontjából csak a válaszadók 1-a említette. Az önkéntes ágazat működési keretének meghatározása országos vagy uniós szinten: megosztott válaszok Amint az előző válaszoknál is láthattuk, az európaiak úgy érzékelik, hogy az önkéntes ágazat szerepe, illetve gazdasági jelentősége az EU szintjén korlátozott. Nem meglepő ezért az sem, hogy az európaiak megosztottnak bizonyultak a tekintetben, hogy az önkéntes ágazatnak milyen keretek között kellene működnie. 4 úgy vélekedett, hogy ezt az önkéntesek európai chartájában kellene meghatározni, 45% viszont azon a véleményen volt, hogy a nemzeti keret kialakítását az egyes tagállamokra kell bízni. Fontos megjegyezni, hogy az önkéntesek európai chartájának esetleges többletértékét nem ismerik el azokban az országokban, ahol az önkéntes munka a leggyakoribb. Ennek 4

5 megfelelően Hollandia, Dánia, Finnország és Ausztria volt az az ország, ahol a válaszadók a legkisebb lelkesedést mutatták a charta iránt. Ezzel szemben az európai keretet éppen azokban az országokban találták a legkívánatosabbnak, ahol az önkéntesség a legkevésbé gyakori, élen Spanyolországgal, Ciprussal és Görögországgal. A minden régióban létrehozni kívánt önkéntes mentőcsapatok ötletét erőteljesen támogatták A természeti katasztrófák és balesetek sűrűbb előfordulására reagálva az Európai Parlament azt szeretné, ha az uniós tagállamok, valamint azok helyi és regionális hatóságai minden régióban önkéntes mentőcsapatokat hoznának létre. Arra a kérdésre, hogy szerintük az ilyen csapatok hasznosak lennének-e, az európaiak 88%-a adott igenlő választ. A generációk közötti szolidaritás ösztönzése A 2012-es év a generációk közötti szolidaritás éve lesz. A válaszadóknak három állítást mutattak. Válaszaikból igen világos hierarchia rajzolódott ki. o a munkahelyteremtés a fiataloknak az idősek és ellátásra szorulók segítése terén 45%-ot kapott. Megjegyzés: o a következő helyen állt 38%-kal a munkahelyekhez és képzésekhez való egyenlő hozzáférés biztosítása az európaiak összes korosztálya számára. o 2-kal a harmadik helyen végzett a 60 év felettiek ösztönzése, hogy a munkaerőpiacon maradva adják át tapasztalataikat a következő generációnak. Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy a felmérési eredmények olyan becslések, amelyek pontossága amennyiben a többi tényező azonos a minta méretétől és a megfigyelt százalékos aránytól függ. A körülbelül 1000 interjúból álló mintákkal (egy tagállamban általában ekkora mintát alkalmaznak) a valódi százalékok vagyis az az eredmény, amely az egész népesség megkérdezése esetén született volna a következő konfidenciahatárokon belül változnak: Észlelt százalék 10% vagy 90% 20% vagy 80% 30% vagy 70% 40% vagy 60% 50 % Hibahatár +/-1,9 pont +/-2,5 pont +/-2,7 pont +/-3,0 pont +/-3,1 pont 5

6 I. AZ ÖNKÉNTES MUNKÁRÓL SZERZETT TAPASZTALATOK 1. Végeznek önkéntes munkát az európai polgárok? Q15. Ön jelenleg végez valamilyen rendszeres vagy alkalmankénti önkéntes tevékenységet? 1) Európai átlag Total Yes : 24% 1 1 Yes, on a regular basis Yes, on an occasional basis No 75% DK Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament Jelenleg az európaiak 24%-a végez valamilyen rendszeres vagy alkalmi önkéntes tevékenységet, és ezen belül a férfiak és a nők aránya pontosan megegyezik. 6

7 2) Országok közötti különbségek Total 'Yes' No DK NL DK FI AT LU DE SI IE EE SK BE IT EU27 FR LT CZ CY UK LV HU SE MT ES EL RO BG PT PL 4 39% 3 35% 34% 34% 3 30% 29% 26% 26% 24% 24% 24% % 15% 14% 14% 1 1 9% % 65% 66% 6 70% 70% 74% 7 75% 76% 76% % 79% 8 85% 86% 85% 85% 8 90% 4 Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament Az önkéntességben való részvétel igen jelentős tagállamonkénti különbségeket mutat: Hollandiát (5) és Lengyelországot (9%) 48 százalékpont választja el egymástól. A legnagyobb számú önkéntessel rendelkező országok jellemzően az Európai Unió északi felében találhatók (Hollandia 5, Dánia 4 és Finnország 39%). 7

8 3) Szociodemográfiai eltérések Igen összesen Nem NT EU-27 Életkor a tanulmányok befejezésekor Foglalkozás 24% 75% 15-16% Még tanul 26% 7 Önálló vállalkozó 29% 70% Vezető 34% 66% - Egyéb szellemi foglalkozású 24% 76% - Fizikai munkás 2 78% - Háztartásbeli 2 78% Munkanélküli Nyugdíjas 2 7 Diák 26% 7 Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament A szociodemográfiai változók elemzése azt mutatta, hogy a legnagyobb valószínűséggel a legiskolázottabb európai polgárok mondják azt, hogy részt vesznek önkéntes munkában (a legalább 20 éves korukig tanulók 3- a). Emellett a vezetők kategóriájában van a legtöbb önkéntes (34%), a munkanélküliek kategóriájában pedig a legkevesebb (1). 8

9 2. Milyen területeken végeznek önkéntes munkát az európai polgárok? Ezt a kérdést a válaszadók közül annak a 24%-nak tették fel, akik elmondásuk szerint jelenleg rendszeresen vagy alkalmanként végeznek valamilyen önkéntes tevékenységet. Q16. Milyen típusú szervezetben vagy szövetségben végzi az önkéntes tevékenységét? 1) Európai átlag In a sports club or club for outdoor pursuits (sports, fishing and hunting) 24% In a cultural, educative or artistic association In a charity organisation or social aid organisation, NGO, a humanitarian association, development aid In a community or neighbourhood association In a religious or church organisation 20% 16% 1 1 In an organisation for protection of the environment, animal rights, etc. In a leisure association or club for the elderly In a leisure association or club for the young people (scouts, youth clubs, etc.) In an association defending the interests of patients and/or disabled In a professional organisation In a trade union In an organisation for the defence of the rights of minorities (association against racism, against discrimination of women, or for the rights of homosexuals, etc.) In a consumer organisation In a political party or a political organisation 6% 5% 4% 4% Other (SPONTANEOUS) 1 DK Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament Az európai önkéntesek többsége sportegyesületben vagy szabadtéri tevékenységeket folytató klubban végez önkéntes munkát (24%). Ötből egy önkéntes végez önkéntes munkát kulturális, oktatási vagy művészeti egyesületnél (20%), 16% pedig jótékonysági vagy szociális segélyszervezetben, nem kormányzati szervezetben, humanitárius egyesületben vagy a fejlesztési támogatás területén. 9

10 2) Országok közötti különbségek Írország, Dánia és Németország az a három ország, ahol a válaszadók a legnagyobb valószínűséggel sporttal vagy szabadtéri tevékenységekkel kapcsolatos önkéntes munkában vesznek részt. Az olaszországi és franciaországi válaszadók leginkább kulturális, oktatási vagy művészeti egyesületekben aktívak. 10

11 II. AZ ÖNKÉNTES MUNKÁRÓL KIALAKULT KÉP 1. Mely területeken játszik fontos szerepet az önkéntes munka? A következő kérdéseket minden válaszadónak feltették, az önkéntes munkában való részvételüktől függetlenül. Q11. A következő területek közül Ön szerint melyiken játszik fontos szerepet az önkéntesség? 1) Európai átlag Azok a területek, ahol az összes megkérdezett európai szerint fontos az önkéntesség, nem felelnek meg egyértelműen az európaiak azon 24%-a által végzett tevékenységeknek, akik ténylegesen önkéntes munkában vesznek részt. Solidarity and humanitarian aid 34% 3 Health care 24% 3 Education and training 14% 2 Environment 18% 2 Social inclusion of disadvantaged citizens 2 20% Protection of human rights Active ageing Employment Sport 10% 1 15% 15% 15% 16% 2 20% 75.2 (April-May 2011) 73.4 (May 2010) Culture 10% 1 Intercultural and interreligious dialogue 9% Intergenerational dialogue 9% 8% Consumer protection 9% Democratic life Construction of European identity None (SPONTANEOUS) Other (SPONTANEOUS) 0% DK 6% Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament ; Eurobarométer / Európai Bizottság A májusi eredményekkel összehasonlítva változatlanul a szolidaritás és a humanitárius segítségnyújtás áll az élen azon területek sorában, ahol az önkéntesség szerepét fontosnak tartják (+3 pont), ugyanakkor jelentős mértékben nőtt azoknak az aránya, akik fontos szerepet tulajdonítanak az egészségügyi ellátás (+8) és az oktatás (+8) területén végzett önkéntességnek. Nem egészen egy évvel korábban az oktatás és a képzés még nem került be az első három helyen megnevezett területek közé. 11

12 2) Országok közötti különbségek és tendenciák * Szolidaritás és humanitárius segítségnyújtás * Kül. - Egészségügyi ellátás Oktatás és képzés Környezetvédelem Kül. - Kül. - Kül. - A hátrányos helyzetűek társadalmi befogadása Kül. - Az emberi jogok védelme Kül. - Aktív időskor Foglalkoztatás Sport Kultúra Kül. - Kül. - Kül. - Kül. - EU % % % 2 % +8 18% +4 20% % % +2 10% 15% +5 16% 15% % -1 BE % 35% % 24% +5 18% % 18% -1 16% % = 18% % 1-2 BG % +12 8% % 24% +8 26% % +6 14% 24% +10 6% -3 4% -1 CZ 44% % % 10% +1 24% 30% +6 24% % % 19% % +3 15% 10% -5 9% -2 DK 34% 38% % % 19% = 16% 19% +3 25% 2-2 5% +2 49% % 1-2 DE 34% 36% % % % % 19% +1 14% % = 16% 16% = EE 26% 28% % +8 19% % 36% +7 20% % +5 9% 10% +1 10% % = IE 1 14% +3 15% 24% +9 16% 30% +14 8% 10% % 25% % 26% +2 9% 9% = EL % +14 8% % 50% = % -2 25% 26% +1 26% 24% -2 ES 54% 48% -6 18% 24% % +8 16% % 25% -3 29% 24% % +4 4% -1 8% -1 FR % % 26% % +2 16% % 18% -1 20% % +6 24% 24% = 14% 1-1 IT 3 40% +3 30% % % +3 28% % % +1 CY 68% 68% = 15% 20% +5 15% 16% = 18% % 40% = 2 15% -7 10% % = LV 20% 24% % % % 24% % +4 4% 5% % +6 10% 9% % +1 LT 2 26% % % 19% % +4 18% % % % -3 LU 44% 49% +5 15% 24% +9 19% 24% +5 16% 19% +3 25% % 20% +2 19% 20% +1 10% 20% % 16% -2 15% 1-3 HU 3 35% +3 26% % 18% +8 25% 28% +3 24% % 9% +5 10% 18% +8 9% % 10% = MT 35% 38% % +8 19% % 20% = 24% % 19% +3 30% % % 9% -5 9% 10% +1 NL 28% % % % +4 24% % 19% +4 24% 2-3 4% 8% +4 35% 34% AT 26% 38% % 46% % % 25% = 24% % = 16% % 10% = PL 25% 29% +4 36% 55% % 19% = 9% 14% +5 18% 18% = % % 4% -2 8% 9% +1 PT 45% 48% +3 29% % % % % % +11 9% % -1 RO 34% 40% % +6 16% 29% % % 8% +3 15% % +1 4% -1 SI 56% 54% -2 10% 18% +8 9% 15% % % 18% % 15% -3 18% 1-7 SK 39% 50% % +8 10% % % +2 24% 2-1 9% % 15% +1 16% 14% -2 15% 1-3 FI % % 15% % +3 14% 19% +5 24% 24% = SE 54% 58% % +6 10% % % 19% -5 34% 38% +4 9% 8% -1 10% % -7 15% 1-4 UK 8% 9% % % % 20% +1 15% % % -3 10% % 1-5 6% +1 Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament * : terepmunka: április 13-tól május 2-ig. : május. 12

13 Az önkéntes munka által a szolidaritás és a humanitárius segítségnyújtás terén betöltött szerep a tagállamok nagy többségében erősödött, ami különösen igaz Ausztriára (+12), Szlovákiára (+11), Franciaországra és Bulgáriára (+10). A 27 tagállam közül csak kettőben csökkent, Szlovéniában (-2) és Spanyolországban (- 6). Az önkéntesség által az egészségügyi ellátásban betöltött szerep fontossága Dánia kivételével (-1) mindenhol nőtt. Különösen éles növekedést lehetett megfigyelni Ausztriában (+21), Lengyelországban (+19) és Portugáliában (+18). Az oktatás és képzés területén végzett önkéntes munka érzékelt fontossága csak Ausztriában csökkent (-1), ellenben jelentősen nőtt az Egyesült Királyságban (+16), Írországban (+14) és Svédországban (+13). 13

14 2. Melyek az önkéntes munka fő előnyei? Q13. Ön szerint a következők közül melyik a két fő előnye az önkéntességnek az EU-ban? (legfeljebb két válasz lehetséges) 1) Európai átlag It allows maintaining and reinforcing social cohesion 34% It strengthens fundamental values of solidarity of the EU 25% It contributes to the self-fulfilment and to the personal development of volunteer workers It facilitates acquisition of knowledge and competencies which allow a good professional integration 2 25% It gives Europeans the opportunity to develop their civic participation 20% It plays an important role in the sustainable development and in the protection of the environment 18% It plays an important role in the economy of the EU 1 None (SPONTANEOUS) Other (SPONTANEOUS) DK Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament Azokkal a területekkel összhangban, amelyeken az önkéntes ágazat az európaiak szerint fontos szerepet tölt be, az önkéntesség fő előnyeit a társadalmi kohézió fenntartásában és erősítésében (34%), a szolidaritás alapvető értékeinek megerősítésében, valamint a személyiség kiteljesítésében és fejlődésében (mindkettő 25%) látják. 14

15 2) Országok közötti különbségek Fenntartja és erősíti a társadalmi kohéziót Erősíti a szolidaritás alapvető értékeit az EU-ban Hozzájárul az önkéntesek személyiségének kiteljesedéséhez és fejlődéséhez Elősegíti a munka világába való beilleszkedést ösztönző ismeretek és készségek elsajátítását Lehetőséget ad arra, hogy az európaiak javítsák a társadalmi életben való részvételüket Fontos szerepet játszik a fenntartható fejlődésben és a környezetvédelemben Fontos szerepet játszik az EU gazdaságában Egyik sem (SPONTÁN) Egyéb (SPONTÁN) NT EU-27 34% 25% 25% 2 20% 18% 1 BE 35% 3 38% 19% 20% 19% 15% BG 40% 15% 2 24% 26% 20% 15% 0% 8% CZ 3 30% 28% 1 25% 24% 1 0% DK 4 20% 5 18% 2 20% 8% 0% DE 50% 26% 2 19% 20% 1 1 4% EE 25% 14% 35% 24% 2 20% 14% 0% 8% IE 2 24% 35% 16% % 1 EL 38% % 2 10% ES 28% 29% 24% 16% 1 16% 10% 9% FR 4 26% % 10% 6% IT 25% 34% 14% 25% 24% 2 1 5% CY 24% 46% 29% 2 39% 16% 15% - LV 29% 1 29% 20% 24% 16% 1 4% 0% 8% LT 20% 15% 2 24% 24% 14% 18% 15% LU 3 29% 24% 25% 20% 24% 16% - HU 40% 19% 2 29% 16% 2 16% 0% MT 16% 35% 19% 15% 28% 18% 14% - 16% NL 36% 26% % AT 48% 2 28% 2 20% 2 16% PL % 24% 19% 14% 1 0% 1 PT % 19% 9% 1 RO 2 16% 18% 2 26% 2 14% 1 SI 3 38% 28% % 1 SK 3 30% 24% 1 25% 24% 1 4% FI 4 30% 2 18% 20% 30% 8% 0% SE 36% 30% 29% 3 29% 2 4% 0% UK 2 14% 24% 3 14% 15% 20% 5% 1 Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament 15

16 Az önkéntes munka fő előnyeit némiképp másként látják a különböző országokban. A felsorolt országokban a következők voltak a leggyakoribb válaszok: - Németországban (50%), Ausztriában (48%) és Finnországban (4) a leggyakoribb válasz az volt, hogy az önkéntes munka fenntartja és erősíti a társadalmi kohéziót. - Erősíti a szolidaritás alapvető értékeit az EU-ban: ezt Cipruson (46%), Szlovéniában (38%) és Máltán (35%) mondták a legtöbben. - Hozzájárul az önkéntesek személyiségének kiteljesedéséhez és fejlődéséhez: ez a válasz Dániában (5), Hollandiában (4) és Belgiumban (38%) volt a legnépszerűbb. - Elősegíti a munka világába való beilleszkedést ösztönző ismeretek és készségek elsajátítását: ezt Svédországban (3), az Egyesült Királyságban (3) és Magyarországon (29%) mondták a legtöbben. - Lehetőséget ad arra, hogy az európaiak javítsák a társadalmi életben való részvételüket: ez Cipruson (39%), Svédországban (29%) és Máltán (28%) volt a leggyakoribb. - Fontos szerepet játszik a fenntartható fejlődésben és a környezetvédelemben: Finnország (30%), Görögország és Magyarország (mindkét helyen 2), Csehország, Luxemburg és Szlovákia (mindhárom helyen 24%) válaszadói szerint. - Fontos szerepet játszik az EU gazdaságában: ezt Írországban és az Egyesült Királyságban (mindkét helyen 20%), Litvániában (18%), Luxemburgban, Magyarországon és Ausztriában (16%) mondták a legtöbben. Feltételezhető, hogy ezek a válaszok valamelyest szemléltetik, hogy mely kérdések foglalkoztatják az európai polgárokat, és milyen területeken várják el a cselekvést. 3) Szociodemográfiai eltérések A legnagyobb valószínűséggel azok a válaszadók mondják, hogy az önkéntes munka fenntartja és erősíti a társadalmi kohéziót, akik a leghosszabb időt töltötték az oktatásban (a 20 éves korukig vagy tovább tanuló válaszadók 40%-a, szemben azoknak a 28%-ával, akik 15 évesen vagy előbb hagyták abba tanulmányaikat). Ellenben ugyanebben a csoportban (a legiskolázottabbak körében) a legkisebb a valószínűsége annak a véleménynek, hogy az önkéntes ágazat jelentősen hozzájárul az EU gazdaságához (1, azonban akik 19 éves korukig tanultak, azoknál 1, és a még mindig tanulók körében 14%). 16

17 III. ELVÁRÁSOK 1. Az önkéntes ágazat működésének kereteit országos vagy uniós szinten kellene meghatározni? Q12. Ön melyik lehetőséget választaná szívesebben az önkéntes munka működési kereteinek és módjának meghatározásához? (Csak egy válasz lehetséges) 1) Európai átlag A válaszadók szűk többsége előnyben részesítette az európai keretet az önkéntes ágazat számára, bár az európai polgárok válaszai egyenletes megoszlást mutattak e kérdésben. 8% 4 45% The Member States and the EU should define together the framework and the way volunteering works in an European Charter for volunteer workers (OUR COUNTRY) should define individually the framework and the way volunteering works DK Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament A válaszadók 4-a támogatja az önkéntesek európai chartájának létrehozását, 45% viszont úgy gondolja, hogy minden tagállamnak magának kell kidolgoznia az önkéntesség kereteit és módját az adott országban. Az Európai Bizottság által végzett vizsgálat Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság, Önkéntes szolgálatok az Európai Unióban 1, amely egybeesett az önkéntesség európai évével, arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU-ban igen sokféle az önkéntes ágazat, és nincs harmonizált jogi kerete. Az önkéntes munkát az egyes tagállamok eltérő szinteken szabályozzák, a következőképpen: 1) Az önkéntes ágazatra vonatkozó külön jogi kerettel rendelkező tagállamok: BE, CY, CZ, HU, IT, LV, LU, MT, PL, PT, RO, ES 1 Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság, Önkéntes szolgálatok az Európai Unióban. Végleges jelentés. London: GHK (110. o.). 17

18 2) Külön jogi kerettel nem rendelkező tagállamok, ahol az önkéntes ágazatot más meglévő általános törvényekkel vagy azokon keresztül szabályozzák: AT, DK, EE, FI, FR, DE, GR, IE, LT, NL, SE, UK 3) Azok a tagállamok, ahol most vizsgálják egy jogi keret lehetőségét: BG, SK és SI 2) Országok közötti különbségek The Member States and the EU should define together the framework and the way volunteering works in an European Charter for volunteer workers (OUR COUNTRY) should define individually the framework and the way volunteering works DK ES CY BE EL IT PT SK LU BG MT HU SE FR EE UE27 LT RO CZ PL FI DE IE SI LV UK AT NL DK 15% 68% 65% 60% 58% 5 56% 55% 55% 54% 5 50% 50% 50% % 45% % 38% 3 34% % 39% 39% 35% 30% 4 40% 39% 38% % 4 36% 50% 48% 5 54% 3 59% 60% 60% 65% 59% 84% 10% 6% 8% 14% 4% 5% 10% 6% 8% 1 18% 5% 9% 8% 25% 4% 6% 8% 4% 10% Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament Az önkéntesek európai chartája a legnagyobb támogatottságot Spanyolországban (68%), Cipruson (65%) és Belgiumban (60%) kapta. A legkisebb mértékben Dániában (15%), Hollandiában és Ausztriában támogatták (mindkettőben 3). 18

19 2. Mennyire támogatják a minden régióban létrehozni kívánt önkéntes mentőcsapatok ötletét? Q14. Az Európai Parlament azt szeretné, ha az uniós tagállamok, illetve ezek helyi és regionális hatóságai minden régióban önkéntes mentőcsapatokat hoznának létre a természeti katasztrófák és balesetek kezelése érdekében. Ön szerint egy ilyen intézkedés hasznos lenne vagy sem? 1) Európai átlag Az európaiak 88%-a gondolja úgy, hogy önkéntes mentőcsapatokat kellene létrehozni a természeti katasztrófák és balesetek leküzdésére. 2) Országok közötti különbségek A felmérés nem talált közvetlen egybeesést azokkal az országokkal, amelyeket a közelmúltban természeti csapás ért. Total 'Utile' Ne Sait Pas Total 'Pas utile' CY MT EL HU SI BG EE SK BE AT IT PT PL SE LU IE CZ RO ES LT FI UK UE27 LV DE FR DK NL 9 96% 96% 95% 94% 94% 94% 94% % 90% 90% 90% 89% 89% 89% 89% 88% 88% 8 85% 84% 8 78% 5% 6% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 5% 6% 8% 9% 5% 8% 5% 8% 10% 8% 9% % 2 Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament 19

20 IV. AZ EURÓPAIAK ÉS A GENERÁCIÓK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS 1. Milyen kapcsolatokat lehet kialakítani az idősebbek és a fiatalok között? Q17. Kérem, mondja meg a következőkben felsorolt, a generációk közötti (és különösen a fiatalok és az idősek közötti) szolidaritás erősítésére irányuló intézkedésekről, hogy Ön szerint hatékonyak lennének-e vagy sem. 1) Európai átlag Very efficient Fairly efficient Not very efficient Not at all efficient DK Encouraging jobs creation for young people in the area of help to the elderly and dependent people 45% 44% 2 Ensuring that Europeans of all ages benefit from the same access to the work market and to training possibilities 38% 45% 1 4% Encouraging people aged 60 and more to stay on the working market in order to make the next generations benefit from their knowledge and experience 2 36% 24% 1 4% Forrás: Eurobarométer / Európai Parlament A válaszadók 89%-a támogatta a fiataloknak szóló munkahelyek létrehozását az idősek és gondozásra szorulók támogatása területén (45% szerint nagyon hatékony, 44% szerint elég hatékony intézkedés lenne). Az európaiak 8-a véli úgy, hogy minden korosztály tagjainak egyformán hozzá kellene férnie a munkaerőpiachoz és a képzési lehetőségekhez (38% szerint nagyon hatékony, 45% szerint elég hatékony ). A válaszadók 59%-a úgy gondolja, hogy az időseket (60 felettieket) érdemes lenne arra ösztönözni, hogy a munkaerőpiacon maradva adják át tapasztalataikat a fiataloknak (2 szerint nagyon hatékony, 36% szerint elég hatékony ). 2) Szociodemográfiai eltérések A fenti három javaslat esetében elenyésző szociodemográfiai különbségeket lehetett tapasztalni, különösen az életkor tekintetében. 20

21 Közvélemény-figyelő Egység Jacques Nancy: Defourny Elise: Hallaouy Said: Maggio Luisa: Lefèvre Nathalie: Van de Calseyde Caroline:

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5)

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) SZOCIO-DEMOGRÁFIAI FÓKUSZ Gazdasági és társadalmi rész Brüsszel, 2013. augusztus Mintavételi kör: Népesség:

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

EB ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK. Választás utáni felmérés Bruttó eredmények: Fókuszban a férfi és női választók megoszlása

EB ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK. Választás utáni felmérés Bruttó eredmények: Fókuszban a férfi és női választók megoszlása Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság A Polgárokkal Való Kapcsolattartás KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY 27/10/2009 EB71.3 2009. ÉVI EURÓPAI PARLAMTI VÁLASZTÁSOK Választás utáni felmérés Bruttó eredmények:

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai 2015. április 22. Budapest, MTA Vázlat Foglalkoztatottság Jövedelmek Szegénység Roma statisztikák Munkanélküliségi ráta 12,0 Munkanélküliségi

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

TANULMÁNY Közvélemény-kutatási sorozat Kommunikációs Főigazgatóság

TANULMÁNY Közvélemény-kutatási sorozat Kommunikációs Főigazgatóság Parlaméter 2016 Tájékoztató elemzés Az Európai Parlament tematikus Eurobarométer-felmérése TANULMÁNY Közvélemény-kutatási sorozat Kommunikációs Főigazgatóság Szerző: Jacques Nancy, Közvélemény-figyelő

Részletesebben

Radioaktív hulladékok

Radioaktív hulladékok Special Eurobarometer Európai Bizottság Radioaktív hulladékok A felmérés ideje: 2005. február március A publikáció ideje: 2005. szeptember Ez a jelentés az Általános Energiaügyi és Szállítási Igazgatóság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.26. COM(2015) 700 final A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE amely a következőt kíséri: a Bizottság közleménye a 2016. évi éves növekedési

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban A mobilitás jelentősége az Európai Unióban Bokodi Szabolcs felsőoktatási csoportvezető Tempus Közalapítvány Balatonszárszó, 2013. augusztus 10. A Tempus Közalapítvány tevékenységi köre A mobilitás előzményei

Részletesebben

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Friedrich Ebert Stiftung és a Jól-Lét Alapítvány konferenciája Budapest, 2012. május 14., Benczúr Szálló Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Önkéntesség és generációk közötti szolidaritás

Önkéntesség és generációk közötti szolidaritás EURÓPAI PARLAMENT Önkéntesség és generációk közötti szolidaritás Jelentés Terepmunka: 2011. április május Közzététel: 2011. október Eurobarométer speciális felmérés/75.2 hullám TNS Opinion & Social HU

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG Candidate Countries Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 2004.1 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS A TAGJELÖLT ÉS CSATLAKOZÓ ORSZÁGOKBAN Terepmunka: 2004 február-március Nyilvánosságra hozatal: 2004 július

Részletesebben

Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A 2014. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és társadalmi kérdések

Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A 2014. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és társadalmi kérdések Kommunikációs Főigazgatóság Közvélemény-figyelő Osztály Brüsszel, 2013. szeptember 15. Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A 2014. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és

Részletesebben

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény 31/03/2008-28/04/2008 A beállított feltételeknek 371 felel meg a(z) 371 válaszból 0. A válaszadó adatai Ország DE - Németország 58 (15.6%) PL - Lengyelország

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan 25.05.2005-31.12.2005 A beállított feltételeknek 826 felel meg a(z) 826 válaszból. Jelölje meg vállalkozásának

Részletesebben

Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára október

Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára október Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára 16. TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK SZEMINÁRIUM ÉS KIÁLLÍTÁS 2008. október A kormányzati informatikai feladatok

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2016 /2017-es TANÉV SZAKMAI GYAKORLAT A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Parlaméter 2012. november Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter 2012. november Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság Közvélemény-figyelő Osztály Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter 2012. november Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) ÖSSZEGZŐ ELEMZÉS Alkalmazási kör: Népesség: Módszer:

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

EB ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK. Választás utáni felmérés Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint 1

EB ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK. Választás utáni felmérés Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint 1 Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság A Polgárokkal Való Kapcsolattartás KÖZVÉLEMÉNYFIGYELŐ OSZTÁLY EB71.3 2009. ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 24/07/2009 Választás utáni felmérés Első eredmények:

Részletesebben

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 A BIZOTTSÁG 653/2007/EK RENDELETE (2007. június 13.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás. Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az EP

Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás. Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az EP Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Végszavazás a telekom-csomagról: garantált internethozzáférés Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma

A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma I. MELLÉKLET A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma Belgium 15 750 Bulgária 12 750 Cseh Köztársaság 15 750 Dánia 9 750 Németország 72 000 Észtország 4 500 Írország 8 250 Görögország 15 750 Spanyolország

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EURÓPI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.16. COM(2012) 55 final FEHÉR KÖNYV megfelelő, biztonságos és fenntartható európai díjak menetrendje (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} FEHÉR

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2017 /2018-as TANÉV TANULMÁNYOK A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére tanulmányi ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

A 2014. évi választások utólagos értékelése EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, 2014

A 2014. évi választások utólagos értékelése EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 A 2014. évi választások utólagos értékelése EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, 2014 ANALITIKUS ÖSSZEFOGLALÓ Felvételi kör:

Részletesebben

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények)

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Makó Csaba Szociológiai Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia,

Részletesebben

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 82.4) Parlaméter 2014 ÖSSZEGZŐ ELEMZÉS

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 82.4) Parlaméter 2014 ÖSSZEGZŐ ELEMZÉS Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Brüsszel, 2015. január 30. Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 82.4) Parlaméter 2014 ÖSSZEGZŐ ELEMZÉS Alkalmazási kör: Az EU 28 tagállama

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

Öregedés és nyugdíjba vonulás

Öregedés és nyugdíjba vonulás 7. fejezet Öregedés és nyugdíjba vonulás Monostori Judit Főbb megállapítások» A demográfiai öregedés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik meghatározó társadalmi-demográfiai jelenség

Részletesebben

16. 16. A családtípusok jellemzői

16. 16. A családtípusok jellemzői 16. 16. A családtípusok jellemzői Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 16. A családtípusok jellemzői Budapest, 2015 Központi Statisztikai Hivatal, 2015 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-476-7

Részletesebben

Parlemeter november Európai Parlament Eurobarométer (EB/PE 76.3)

Parlemeter november Európai Parlament Eurobarométer (EB/PE 76.3) Kommunikációs Főigazgatóság A Polgárokkal Való Kapcsolattartásért Felelős Igazgatóság Közvélemény-figyelő Egység Parlemeter 2011. november Európai Parlament Eurobarométer (EB/PE 76.3) ELEMZÉSI SZINTÉZIS

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

EUROBAROMETER AZ EURÓPAI PARLAMENT MEGÍTÉLÉSE MAGYARORSZÁGON INTERREGIONÁLIS ELEMZÉS

EUROBAROMETER AZ EURÓPAI PARLAMENT MEGÍTÉLÉSE MAGYARORSZÁGON INTERREGIONÁLIS ELEMZÉS ORSZÁGOS RÉGIÓK 1 MÓDSZERTANI MELLÉKLET: AZ EUROBAROMÉTER-EREDMÉNYEK REGIONÁLIS ELEMZÉSE Az alábbi elemzés az Európai Parlament Eurobarométer-felmérésein alapul. Az Eurobarométer-felmérések szabványos

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 31 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Az Európai Unió támogatási alapjai

Az Európai Unió támogatási alapjai Az Európai Unió támogatási alapjai Kazatsay Zoltán főigazgató-helyettes Európai Bizottság Foglalkoztatás, Társadalmi Ügyek, Szociális Befogadás Főigazgatóság kohéziós politika Az Európai Unió Intézményei

Részletesebben

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Részletesebben

Embargó után, kvótakivezetés előtt

Embargó után, kvótakivezetés előtt Embargó után, kvótakivezetés előtt Tejpiaci helyzet kihívások a tejágazatban 2014. november 27. Tudásmegosztó nap, Székesfehérvár Varga Sándor szakértő A tejkvóta megszüntetése Helyünk az EU tejágazatában

Részletesebben

Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1

Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1 Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1 BME Közlekedésgazdasági Tanszék Mészáros Ferenc Bevezetés A közlekedési létesítmények magas minőségi színvonala elemi fontosságú

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Dr. Fazekas András István Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban. Problémafelvetés, célkitűzés

Dr. Fazekas András István Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban. Problémafelvetés, célkitűzés Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban Problémafelvetés, célkitűzés A Magyar Energetika 2010/11-12 számában Az EU szerepe és súlya a klímaváltozás elleni globális küzdelemben

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2016 /2017-es TANÉV A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére ERASMUS +- ösztöndíj elnyerésére európai felsőoktatási intézménybe

Részletesebben

A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései

A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2013. április 11. BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései KONZULTÁCIÓS

Részletesebben

Az ADR ellenőrzés EU szabályozása és gyakorlati végrehajtásának fő jellemzői

Az ADR ellenőrzés EU szabályozása és gyakorlati végrehajtásának fő jellemzői Dr. Lázár Gábor Az ADR ellenőrzés EU szabályozása és gyakorlati végrehajtásának fő jellemzői Szerzőnk az említett biztonsági intézkedés vizsgálatát is magában foglaló közúti ellenőrzés európai uniós szabályozását,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.16. COM(2014) 363 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Összegző jelentés az ivóvíz minőségéről az EU-ban a 98/83/EK irányelv szerinti, a 2008 2010 közötti időszakra vonatkozó

Részletesebben

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen Miért érdemes pályázni Mit kínál a SZE? Erasmus+ Egyetemi részképzési pályázat

Részletesebben

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban Karmazin György Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) regionalitásért és rendezvényekért felelős alelnök BI-KA Logisztika Kft. tulajdonos A hazai szállítmányozók és logisztikai

Részletesebben

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal 900 800 700 600 Kohéziós támogatások 2000-2013 (Phare, ISPA, SAPARD,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK

BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK Messing Vera Ságvári Bence Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről 2013 november 20. Az ESS kutatásról Az ESS-ről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.22. COM(2009)557 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

TARTALOM - * % = + ELÕSZÓ

TARTALOM - * % = + ELÕSZÓ TARTALOM ELÕSZÓ 1. Diszkrimináció Európában: megítélés és hozzáállás 1.1 Áttekintés 4 1.2 Etnikai származás 7 1.3 Fogyatékkal élõk 10 1.4 Szexuális irányultság 11 1.5 Életkor szerinti diszkrimináció 13

Részletesebben

BEVEZETÉS. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 -

BEVEZETÉS. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 - BEVEZETÉS Ma az Európai Unió 450 millió, különböző etnikai, kulturális és nyelvi közegben élő ember otthona. Az európai országok nyelvi térképe tarka képet mutat, azt a történelem, a földrajzi tényezők

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28.

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. Cél: átfogó képet adni a kibővült Európai Unió társadalmi folyamatairól Adatok: Eurostat EU-SILC és más európai statisztikai források Ambíció:

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A ÉVRE VONATKOZÓAN AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL KEZELT ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐKRŐL

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A ÉVRE VONATKOZÓAN AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL KEZELT ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐKRŐL EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.4. COM(2014) 52 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 2012. ÉVRE VONATKOZÓAN AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL KEZELT ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐKRŐL HU

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben