ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL SZEPTEMBER

2 Tisztelt Kunpeszériek! Törvényben előírt kötelezettségemnek eleget téve számvetést készítettem Kunpeszér Önkormányzatának között végzett munkájáról, s tájékoztatómat ezúton teszem közzé. Kérem, tiszteljenek meg figyelmükkel! Mindenki előtt ismeretes, hogy az elmúlt években a kistelepülések léte veszélyben forgott, egyre többen adták fel, az egyre csökkenő állami finanszírozás miatt. Az elmúlt évben A kistelepülések túlélési esélyei címmel rendeztek konferenciát Gödöllőn. - Úgy érzem, ez tükrözi a helyzetet. Mindezek ellenére Kunpeszér Önkormányzata nem a feladást választotta, hanem a kiutat, a megoldást kereste. A Magyar Államkincstártól és az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól havi bontásban kapjuk működésünkhöz a finanszírozást, melyet helyi bevételekkel /adók, bérleti díjak/ egészítünk ki, de sajnos így sem elegendő a rendszeres kiadások fedezetére. Ebből fizetjük a béreket, járulékokat, szociális segélyeket, közüzemi számlákat, szolgáltatási díjakat és egyéb számlákat. Nagyon kell takarékoskodni, feladatokat rangsorolni, egyéb forrásokat szerezni, hogy ne legyenek kifizetetlen számláink, s ne működési hitelből éljünk. Legfontosabb célunk volt az elmúlt négy év folyamán: Intézményeink működtetése, szociálisan rászorulók segítése, színvonalas rendezvények szervezése, rendezett, virágos, vonzó falukép megtartása. A legdrasztikusabb központi intézkedések az iskolahálózatot sújtották. Az elmúlt három évben 1165 óvoda, iskola került összevonásra, 140 óvoda és 196 iskola kapujára került véglegesen lakat. Azt hiszem, méltán lehetünk büszkék arra, hogy kérelmünknek helyt adva, 2008ban iskolánkra megkaptuk a továbbműködési engedélyt. Reméljük a gyerekek, a szülők és a pedagógusok örömére. Oktatási intézményeink kiváló szakmai munkáját megfelelő munkakörülmények biztosításával segítettük. Eszközbeszerzésre a négy év alatt Ft-ot fordítottunk. Logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus segíti a gyermekeket. Egészségügyi szolgáltatás: önálló háziorvosi szolgálat heti három rendeléssel, gyermekorvosi és védőnői szolgálat, fogorvosi és nőgyógyászati rendelés kéthetente biztosított. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, falugondnoki szolgálat működik az érintett lakosság segítésére.

3 -2Falugazdász és kamarai tanácsadó adminisztrációs feladatainak segítésére. tart fogadó órát a gazdálkodók Körzeti Megbízottunk, Tóth Roland r.zls. közel két éve dolgozik a községben, munkájának köszönhetően kiemelkedően jó a közbiztonság a településen. Szociálisan rászoruló személyek anyagi támogatását, munkanélküliek foglalkoztatását fontos feladatnak tartottuk. Közcélú és közmunka programokban vettünk részt. Költségvetésünk közel egytizedét fordítottuk évente segélyekre. /ápolási díj, közgyógy igazolvány, munkanélküliek segélye, átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény, közlekedési támogatás/ Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek támogatására. Az Óvodában a legtöbb gyerek ingyen, a többiek kedvezménnyel étkeznek naponta háromszor. Az iskolások több, mint fele ingyen, a többi napközis kedvezménnyel ebédel. Emellett évek óta pályázunk a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz, vállaljuk az önerőt, így hétvégén is kapnak ételt a rászoruló gyerekek, és a nyári szünetben is megoldott az ellátásuk. Ingyenesen biztosítottunk tankönyvet a tanulók 90%-ának. Bursa Hungarica pályázat segítségével támogatjuk a felsőoktatásban részt vevő fiatalokat. Jelenleg 8 fő tanulmányait segítjük ily módon. Kulturális élet: Községünkben egyre színvonalasabb hagyományos rendezvények vannak /farsang, népdalos találkozó, vadász juniális, gyereknap, falunap, templom búcsú, sportolók bálja, augusztus 20-i szépségkirálynő választás, szüreti felvonulás és bál, idősek napja, SZMK jótékonysági bálja/, emellett az óvoda és az iskola közreműködésével rendszeresen megünnepeljük közösen a március 15-ét, október 23-át, emlékezünk az Aradi vértanúkra. Az oktatási intézményekben megrendezett ünnepségek /mint pl. a Mihály napi vásár, Föld Napja, Egészség nap, Kultúra Napja, karácsonyi ünnepek stb./ bizonyítják, hogy Kunpeszéren már gyermekkorban kialakul a közös szervezés és közös ünneplés igénye és öröme. Lehetőségeinkhez mérten támogattunk minden rendezvényt. Immár 400 fő részére tudunk asztalokat, padokat, sátrakat biztosítani. Testvér települési kapcsolatot alakítottunk az erdélyi, Székelykeresztúrhoz tartozó Betfalvával. Ezzel elindult egy folyamat a határon túli magyarokkal való barátság kialakítására.

4 - 3 A község biztonságos működtetése mellett arra törekedtünk, hogy megkeressük a pályázati és egyéb lehetőségeket arra, hogy fejlődjön is a község. Örömmel számolhatok be arról, hogy az elmúlt négy évben közel négyszáz millió forint értékű fejlesztés valósult meg Kunpeszéren. Legfontosabbak: Szeméttelepünk rekultivációja Szennyvízcsatorna hálózat és tisztító megépítése Sportöltöző teljes felújítása, vizesblokk és fűtés korszerűsítése Kultúrház külső-belső felújítása Könyvtár belső felújítása /parkettázás, festés / Kábel tv és szélessávú internethálózat kiépítése Dózsa Gy. és Arany J. utca aszfaltozása, Széchenyi utca burkolatának felújítása Arany János utcai iskola vakolatának cseréje Volkswagen Transporter falugondnoki busz vásárlása SUZUKI személygépkocsi beszerzés a házi segítségnyújtáshoz Piactér aszfaltozása, pavilonok építése Temető kerítés és WC-k építése Kistraktor, pótkocsi, kaszálógép vásárlása Játszótéri, óvodai, iskolai udvari játékok vásárlása, készítése. Polgármesteri Hivatal tetőcseréje és vakolat felújítása, járdaépítés Fűtéskorszerűsítés a Széchenyi utcai szolgálati lakásban Iskolában és Óvodában belső átalakítást és felújítást végeztünk 2008-ban sikeres LEADER pályázat segítségével és más támogatásokkal megépült a harangláb. A pályázat készítésétől az építés befejezéséig igyekeztünk segítséget nyújtani. A templom körüli járdák építéséhez térkőburkolót és cementet vásárolt az önkormányzat. Folyamatban lévő beruházások: Jókai utcában ivóvízhálózat kiépítése, A temetőben urnafal építése, A község ivóvíz minőségének javítása /konzorciumi összefogással/ Sajnos forráshiányra és egyéb okokra hivatkozva utasították el a kultúrház bővítésére és korszerűsítésére, a Kossuth utca új szakaszának és a középpeszéri útnak építésére benyújtott pályázatunkat. A tervek és az építési engedélyek évek óta készen vannak, bízunk benne, hogy lesznek kedvező pályázatok, s az önkormányzat biztosítani tudja az önerőt a megvalósításhoz.

5 - 4 Önkormányzati vagyon alakulása: 2001-től folyamatban lévő ügyintézés után végre az önkormányzat tulajdonába került a 314. hrsz-ú, 11 ha 1661 nm területű gyep augusztus 18-án megállapodás született a volt keltető épületének eladásáról. A képviselő-testület munkahelyteremtés céljából vásárolta az épületet 2005-ben, majd adta el most. Tisztelt Kunpeszériek! Így visszatekintve elmondhatom, hogy kemény munkával telt, de szép és eredményes időszak áll mögöttünk. A Képviselő-testület megfontolt, körültekintő döntéseinek, az önkormányzati dolgozók lelkiismeretes munkájának, a lakosság részéről érkező segítségnek, régiós, megyei, kistérségi, és társulási támogatásnak köszönhetően most örömmel számolhatok be arról, hogy ezt a négy évet is pozitív mérleggel zártuk. Kötelező és önként vállalt feladatainkat maradéktalanul teljesíteni tudtuk. Most, a négy éves ciklus lezárásakor szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki egyetértve az önkormányzat törekvéseivel, munkájával segítette a község fejlődését, szépítését, hozzájárult az eredményekhez! Ez év februárjában az a megtiszteltetés érte településünket, hogy látogatást tett nálunk Dr. Sólyom László úr, a Magyar Köztársaság elnöke. A köszöntésére összegyűlt Kunpeszériekhez szólva, búcsúzáskor azt mondta: Nagyon szép ez a kis falu és maguk kedves emberek! Büszke voltam Elnök Úr elismerő szavai hallatán, ezért engedjék meg, hogy tájékoztatómat az ő mondatával zárjam. Kunpeszér községnek további fejlődést, lakóinak egyéni boldogulást, sikereket kívánok! Tisztelettel: Sipos Gyuláné polgármester

6 Kunpeszér Község Önkormányzatának pénzügyi beszámolója Az önkormányzat bevételei főbb bevételi jogcímek szerint ezer forintban Bevétel jogcíme I.félév Intézményi működési bevétel Kommunális adó Helyi iparűzési adó Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság Gépjárműadó Állami támogatások Működési célú támogatások Felhalmozási, fejlesztési célú bevételek Egyéb bevételek Könyvelés függő bevételei Bevételek összesen Január 1-i nyitó pénzkészlet Az önkormányzat kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint ezer forintban Bevétel jogcíme I.félév (06.30) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális jellegű juttatások (segélyek) Működési jellegű pénzeszköz átadás Felhalmozási jellegű kiadások (beruházás, felújítás) Könyvelés függő kiadásai Kiadások összesen Záró pénzkészlet Az önkormányzat vagyonának alakulása: Az önkormányzat vagyona december 31-én Az önkormányzat vagyona december 31-én Az önkormányzat vagyona december 31-én (várhatóan) Vagyonnövekedés négy év alatt várhatóan ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Pénzkészlet : pénzeszköz a banki számlákon, postai betétkönyvben, és a házi pénztárban összesen december 31-én ,-Ft Pénzeszköz (banki számlákon, postai betétkönyvben és házipénztárban) augusztus 31-én ,-Ft A folyamatban lévő munkák, a szeptember 3-án esedékes augusztus havi bér, és szociális juttatások miatt, ebből kifizetendő ,-Ft Az önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát az Állami Számvevőszék, az APEH, az Ügyészség, a Magyar Államkincstár, és a Közigazgatási Hivatal folyamatosan ellenőrizte. Emellett belső ellenőrt és könyvvizsgálót alkalmaztunk. Kunpeszér, szeptember 02. Sipos Gyuláné polgármester

7 Képek a község ünnepeiről Sólyom László köztársasági elnök úr látogatása(2010) Harangláb szentelés (2008) Iskolások ünnepi megemlékezése (2009) I. testvér-települési találkozó (2009) Kunpeszérért díjas Kéknefelejcs Népdalkör (2007) Óvodai tanévzáró ünnepség (2010)

8 Idősek Napja (2009) Óvodások falunapi műsora (2010) Szüreti felvonulás (2010) Miss Kunpeszér (2010) Térségi német nyelvi verseny (2008) Közlekedésbiztonsági nap az iskolában (2007)

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIV. évfolyam 11. szám 2002. október 16. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Választási különszám Tájékoztató a szavazás módjáról Tájékoztatjuk a T. Választópolgárokat, hogy a 2002.

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Engedjék meg, hogy a több mint 40 év közszolgálati időm befejezése alkalmával néhány szót szóljak Önökhöz. lat volt, melyet a második otthonomban igyekeztem szorgalommal, tudásom

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodását a költségvetés végrehajtásáról szóló I- III. negyedévi beszámoló alapján tudom Önökkel is ismertetni.

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodását a költségvetés végrehajtásáról szóló I- III. negyedévi beszámoló alapján tudom Önökkel is ismertetni. Tisztelt Jelenlévő Állampolgárok! Tisztelt Falutévé nézők! Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzati törvényben és az SZMSZ-ben meghatározottak alapján évente

Részletesebben

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója a. 2011-2014. évekre szóló. Gazdasági Programról

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója a. 2011-2014. évekre szóló. Gazdasági Programról Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója a 2011-2014. évekre szóló Gazdasági Programról Bevezetés Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Mindig elmondom, hogy ezzel a bizalommal élni kell és nem visszaélni. Mi ezzel a bizalommal szolgálni

Mindig elmondom, hogy ezzel a bizalommal élni kell és nem visszaélni. Mi ezzel a bizalommal szolgálni Écsi Hírmondó 2010. december 19. szám Megjelenik: alkalmanként ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Szeretettel köszöntöm a Hírmondó Olvasóit! Beszámolómból a 2010. évre vonatkozó visszatekintést, értékelést, az előző

Részletesebben

Böngésző. I. évfolyam 6. szám. 2014. október. 2010-2013.évi egyszerűsített mérlege

Böngésző. I. évfolyam 6. szám. 2014. október. 2010-2013.évi egyszerűsített mérlege I. évfolyam 6. szám 2014. október Böngésző Kisköre Város Önkormányzat gazdálkodása Jóléti kiadások Közmunka program Kitüntetettjeink Településfejlesztés és pályázatok Fejlesztések saját forrásból Játékos

Részletesebben

2009. július 01. napjától városi rangot kapott települések:

2009. július 01. napjától városi rangot kapott települések: Jászkiséri Tudósító A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA IX.évfolyam 7.szám Tisztelt Jászkisér Város Polgárai! Jászkisér lakosainak, civil szervezeteinek, elszármazottjainak és mindazoknak, akik szívükön

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról I. Jánoshida Község Önkormányzata A vizsgált időszakban

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ Nagyközségünk Képviselõ-testülete 2010. augusztus 9-én rendkívüli testületi ülést tartott. A napirend elfogadása után a Képviselõ-testület felhatalmazta a Polgármestert

Részletesebben

Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009.

Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009. ORFEUSZ Kegyelet Kft. Iroda, levelezési cím: 4400, Nyíregyháza Hunyadi u. 70. 06-42/404-938, tel/fax: 06-42/509-057 0-24-ig: 06-30-680-7180 e-mail: orfeusz.kft@chello.hu Bököny Község Önkormányzata Gulyás

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt

Részletesebben

Jakabszállási HÍRLEVÉL IV. évfolyam, 5. szám 2006. augusztus 200,- Ft

Jakabszállási HÍRLEVÉL IV. évfolyam, 5. szám 2006. augusztus 200,- Ft A JAKABSZÁLLÁSI LOKÁLPATRIÓTÁK EGYESÜLETÉNEK IDŐSZAKI KIADVÁNYA. Jakabszállási HÍRLEVÉL IV. évfolyam, 5. szám 2006. augusztus 200,- Ft 1936. július 6-án született Fekete János plébános, aki az idén ünnepelte

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről I. A gazdasági, gazdálkodási tényezők alakulása Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolják

Részletesebben

1-2. Napirend Tájékoztatás az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, Tájékoztatás az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

1-2. Napirend Tájékoztatás az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, Tájékoztatás az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. JEGYZŐKÖNYVE Közmeghallgatásról és falugyűlésről Készült: 2013. október 4-én 18.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról és falugyűlésről.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. szeptember-október. Fontos lépéseket TETT-ek közösen

V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. szeptember-október. Fontos lépéseket TETT-ek közösen Fontos lépéseket TETT-ek közösen Köszönöm szépen a polgármestertársaim, a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.), a lakosok, a hivatalok dolgozóinak és mindazok segítségét,

Részletesebben

I. Bánk Község Önkormányzata

I. Bánk Község Önkormányzata 5. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. Gazdasági Programja 2015-2019

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. Gazdasági Programja 2015-2019 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Gazdasági Programja 2015-2019 a 94/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadva. 1 1. Bevezetés Jelen gazdasági program, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása

Részletesebben