PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011."

Átírás

1 Minden jó azoknak jut, akik megszerzik a tudást. John Steinbeck PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum az Alapító okirat szerint 3 1. ISKOLÁNK TÖRTÉNETE, KÉPZÉSEINK Képzéseink a kezdetektől Képzéseink jelenleg 9 2. NEVELESI PROGRAMUNK Pedagógiai alapelveink, elvárásaink, prioritások, értékrendünk A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Tehetséggondozás, felzárkóztatás A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 14 eszközök és felszerelések jegyzéke (3. sz. melléklet) 2.9. A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, 14 továbbfejlesztésének lehetőségei Az otthoni (tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 15 meghatározásának elvei és korlátai Környezeti nevelési program Egészségnevelési program ISKOLÁNK HELYI TANTERVÉNEK FELÉPÍTÉSE Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek A magasabb évfolyamra lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A mérés, értékelés technikái A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei A beszámoltatások, ellenőrzések formái Moduláris oktatás értékelése és minősítése A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Helyi tanterv (1. sz. melléklet) A középszintű érettségi vizsga témakörei (2. sz. melléklet) SZAKMAI KÉPZÉSI PROGRAMUNK Szakiskolai képzés A gyakorlati képzés általános jellemzői Szakközépiskolai képzés Érettségire épülő OKJ szerinti képzések A Pedagógiai program érvényessége, módosítása A Pedagógiai program mellékletei A Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 42

3 Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös J.) Preambulum az Alapító okirat szerint INTÉZMÉNYI ADATOK OM azonosító: törzsszám:

4

5

6

7

8 Az iskola címere: Az iskola weboldala: 1. AZ ISKOLA TÖRTÉNETE, KÉPZÉSEINK Iskolánk augusztus 30-tól működik újra önkormányzati fenntartású intézményként szakközépiskolai és szakiskolai oktatást és vizsgáztatást folytatva Képzéseink a kezdetektől Az 1990/91-es tanévben négy hagyományos kereskedelmi szakközépiskolai, tizenkét kereskedelmi és vendéglátó szakmunkásképző és egy háztartásgazdasági szakiskolai osztállyal kezdte meg működését a Rudas Középiskolától függetlenedett, önálló intézmény. Ebben a tanévben elsőként kapcsolódtunk be a kereskedelmi gazdasszony kísérleti képzésbe, sőt, emellett ki is dolgoztuk e képzési szak tematikáját az ország többi kereskedelmi és vendéglátóipari középiskolája számára. Mivel ez a szakma nem került be az Országos Képzési Jegyzékbe, ezért iskolánk az 1995/96-os tanévre iskolázott be utoljára erre a szakmára tanulókat. A kereskedelmi szakközépiskolai képzés tartalmi megújításaként a kísérlethez történő csatlakozásunkat az 1992/93-as tanévtől követő iskolaként engedélyezte a Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Ugyanettől a tanévtől engedélyezte a minisztérium azt is, hogy az integrált vendéglátóipari szakképzési kísérlethez szintén követő iskolaként csatlakozhassunk. Szintén ekkor került bevezetésre a korszerűsített szakmunkásképzés kísérleti oktatása is ben pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Képzése Világbanki Ifjúsági Projekt (PHARE) támogatására, mely eredményeként az 1993/94-es tanévben megindulhatott a fenti projekt alapján a vendéglátás-idegenforgalmi szakmacsoportos képzés. E program keretében jelentős mennyiségű korszerű eszköz, berendezés és szoftver beszerzésére került sor. Felmenő rendszerben a kereskedelmi és vállalkozói, valamint világbanki vendéglátó-ipari és idegenforgalmi szakközépiskolai képzést követően a évfolyamon megindult a technikus képzés is. A piacképesebb szakképesítés megszerzése érdekében minden évfolyamon folyik idegen nyelvi képzés. Az 1996/97-es tanévtől a vendéglátó szakközépiskolában bevezettük a 2. idegen nyelv tanulását. A tananyag biztosítja a tanulók számára, hogy naprakész tudással rendelkezzenek. Vendéglátó szakirányban tanuló diákjaink szakmai gyakorlatukat 1996 szeptemberétől a Fészek tanétteremben, a kereskedő szakirányban tanuló diákjaink 1997 októberétől a TAN- ABC-ben és néhány esetben vállalkozóknál végezték szeptemberétől tanulóink gyakorlati képzését zömmel a Fészek Szakképző Kft végezte. Új gyakorlóhellyel bővültünk a

9 Fantázia Divatüzlet megnyitásával, ahol szintén a Szakképző Kft végezte a gyakorlati oktatást. Nyári gyakorlatukat diákjaink igény szerint külföldön is teljesíthetik (ZIHOGA). A 2003-ban sikeresen pályáztunk a Szakiskolai Fejlesztési Programban való részvételre. Pedagógiai, szakmai és módszertani munkánk megújítását a fejlesztési program szerint végeztük. Tananyagfejlesztésbe, mérés-értékelési módszerek és új tananyagok kidolgozásába is bekapcsolódtunk. Tantestületünk folyamatosan részt vett pedagógiai, módszertani és szakmai munkánk megújítását elősegítő képzéseken májusáig 39 szaktanárunk és szakoktatónk vett részt hazai, illetve 24 fő külföldi továbbképzéseken. A Programban 15 pedagógus tett eredményes ECDL Start vizsgát. A régi iskola a Program keretében közel 40 millió forint értékű eszköztámogatásban részesült. Iskolánk 2011-ben jogutód nélküli megszűnéssel - került vissza a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, és vált új szakképző intézménnyé. A benne oktatott szakmák a város és a régió igényei alapján honosodtak meg. Iskolánk beiskolázási körzete több megyére terjed ki (Fejér, Bács-Kiskun, Baranya, Pest, Tolna, Somogy, Veszprém stb.) 1.2. Képzéseink jelenleg Intézményünkben kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton és vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoporton belül 4 éves szakközépiskolai oktatás, a 10. osztály elvégzése után 2 éves szakmai képzés folyik. Az érettségizettek a évfolyamon OKJ szerinti szakképzésben vehetnek részt. A szakközépiskolai oktatás 4 évig tart. Az első két évben a osztályban a közismereti tárgyak mellett szakmai alapozó tárgyakat tanulnak diákjaink, majd a harmadik-negyedik tanévben a évfolyamon betekintést kapnak a szakma világába, de emellett a 11. évfolyamtól második idegen nyelvet is tanulnak. A 12. évfolyam elvégzése után diákjaink érettségi vizsgát tehetnek a kötelező és választható tantárgyakból. Az érettségi vizsga után kezdődik a konkrét szakmai képzés a szakközépiskolai tanulók számára a évfolyamon. A képzéseket az érdeklődésnek megfelelően indítjuk. A szakiskolai képzés kereskedelmi és vendéglátó szakirányban történik. A évfolyamon közismereti és szakmai alapozó oktatás folyik. A 10. osztály sikeres elvégzése után a tanulóknak az adott szakma bemeneti követelményei szerint egészségügyi alkalmassági és szakmai alkalmassági követelményeknek is meg kell felelniük, hogy megkezdhessék a választott az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakma elsajátítását. A befejező évfolyam szakmai vizsgával zárul. A Közoktatási Törvény 27 (15) bekezdése alapján sikeres szakmai vizsgát tett szakiskolásaink különbözeti vizsgák letétele után folytathatják tanulmányaikat az érettségi vizsgára történő felkészülés céljából a szakközépiskolai képzésben. Iskolánk 2011 nyarán csatlakozott a dunaújvárosi TISZK-hez, így az ország legnagyobb területi integrált szakképzési központjának tagjai lettünk.

10 A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat. Nikosz Kazantzakisz 2. NEVELÉSI PROGRAMUNK 2.1. Pedagógiai alapelveink, elvárásaink, prioritások, értékrendünk Pedagógiai alapelveink ü bizalom ü empátia ü gyermekközpontúság ü következetesség ü nyitottság ü példamutatás ü segítőkészség ü szakmai felkészültség Elvárásaink ü igény a tudásra, a tanulásra ü szabálykövetés ü becsület, tisztesség, megbízhatóság ü etikai és viselkedési normák betartása ü fegyelmezettség, önuralom ü udvariasság, igényesség ü önállóság ü tiszta környezet, higiénia Prioritások, értékrendünk ü család ü bűnmegelőzés ü egészséges életmódra nevelés ü érzelmi nevelés ü felzárkóztatás - tanulószoba ü gazdasági és társadalmi ismeretek ü hagyományápolás, rendezvények ü helyes, kulturált beszéd, megfelelő kommunikáció ü honismeret ü idegen nyelv külföldi munkavállalás ü időgazdálkodás ü informatika, számítógéphasználat ü készségfejlesztés ü konfliktuskezelés ü könyvtárhasználat ü környezettudatosság ü közösségi szellem erősítése ü logikus, rugalmas gondolkodás ü művészeti alapismeretek, a kreativitás fejlesztése ü munka-, hivatás-, szakmaszeretet ü pénzügyi kultúra ü reális önkép ü szakképzettség, szakmai tudás ü szakkörök ü szakmai és tantárgyi versenyek ü személyiségfejlesztés ü tehetséggondozás ü tömegsport ü vállalkozói képességek

11 2.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok - klubdélután, melyet a vendégségbe megyek vendégeket fogadunk szabályai szerint a párhuzamos osztályok szerveznek egymásnak, célja a kilencedikesek megismerése október 23., március 15., október 6., a Nemzeti Összetartozás Napja június 4. (a trianoni békediktátum évfordulója). Az iskolai emléknapok célja, hogy erősítse a magyarországi és a határon kívül élő magyar gyermekek, tanulók közötti kapcsolatokat, lehetővé tegye közös történelmünk, valamint a Kárpát-medence évezredes múltjának, kultúrájának alaposabb megismerését. - WTC megemlékezés, a holokauszt, a kommunista diktatúra áldozataira emlékezés - nyitott nap - A pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanulók és szüleik részére bemutatjuk az intézményünket és a gyakorlóhelyeken folyó szakképzést. - iskolakarácsony - meghitt, családias légkörben együtt ünnepelnek pedagógusok és diákok. - szalagavató - ünnepi műsorral köszöntjük végzőseinket. Minden osztályból egy tanulónak - tanulmányi és közösségi munkája elismeréseként - az igazgató tűzi fel a szalagot a ruhájára, majd a többi végzős tanuló osztályfőnökétől kapja az emlékszalagot. - diáknap diákrendezvény - a Föld napja, dohányfüstmentes világnap, környezetvédelmi világnap - rendezvényeinkkel felhívjuk tanulóink figyelmét a környezetvédelem fontosságára, hogy minél egészségesebben élhessenek. - ballagás - a végzős tanulók ünnepélyes búcsúztatása, melyet az alsóbb évfolyamosok szerveznek. Tantárgyi hagyományok: Magyar nyelv és irodalom Implom József Kárpát-medencei Helyesírási Verseny Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny Helyesírási és nyelvhelyességi verseny a 8. osztályosok számára. Történelem városi és regionális versenyek Matematika városi és regionális versenyek Biológia: Városi kisbiológus verseny Földrajz: városi környezetvédelmi verseny Idegen nyelv: Valentin napi teadélután Halloween: iskolai szintű tökfaragó, angol nyelvi délután Adventszeit in Keri : iskolai szintű, karácsonyváró német nyelvi délután Testnevelés: Városi és megyei sportversenyek Megyei és országos diákolimpiai versenyek Országos szakmai tanulmányi versenyek (OSZTV) Figyelemmel kísérjük az országos és regionális pályázati felhívásokat és ösztönözzük tanulóinkat az azokon való részvételre.

12 2.3. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra kiemelt figyelmet fordítunk: Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) oktatását integráltan végezzük (azok számára, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján pszichés fejlődési zavaraik miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozottak pl. beszédfogyatékos, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitásszavar). A sajátos nevelési igényű tanulók számára igény szerint felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. Rendszeresen kapcsolatot tartunk a szülői házzal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, Nevelési Tanácsadóval, Egészségmegőrzési Központtal az osztályfőnökök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kolléga segítségével. Kollégáinkon kívül a társintézményekben dolgozó szakemberek segítik a diszlexiával, diszgráfiával és tanulási gondokkal, beilleszkedési problémákkal, sajátos nevelési igényű tanulókat. "Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk. (Kölcsey Ferenc) 2.4. Tehetséggondozás, felzárkóztatás A tehetség kibontakoztatásában fontosnak tartjuk tanulóink személyiségének minél teljesebb megismerését, a képességeik felismerését. Az eredményes munkavégzéshez igyekszünk kialakítani a tanulók reális önértékelését. Rendszeres ellenőrzéssel, értékeléssel növeljük diákjaink önbizalmát annak érdekében, hogy kreatívitásuk növekedjék. A tanulókat az alábbiak szerint motíváljuk: A tanuló önálló munkavégzésre ösztönzésével. A pedagógusok pozitív szemléletével, differenciált módszereivel ösztönzik a versenyeken való részvételt. Szükség szerint egyes tantárgyakból felzárkóztatással: Az IDÖ és a munkaközösségek egyeztetett javaslatát figyelembe véve alakítjuk ki mind a tehetséggondozó, mind pedig a felzárkóztató, hobbi jellegű foglalkozásokat. (Pl. magyar, matematika, stúdió stb.). Az új módszerek megismerése érdekében pedagógusainkat folyamatosan ösztönözzük az önképzésre. A megszerzett ismereteiket megosztják a munkaközösségükön belül tanító kollégáikkal, elősegítve ezzel is az új tapasztalatok, módszerek hatékonyabb alkalmazását a tehetséggondozásban, képességfejlesztésben. Példaértékűnek és követendőnek tartjuk a tanári sokszínűséget, a kreativitásra serkentő módszereket. A tehetségfejlesztésre hatással vannak a tanulók szociális, családi körülményei és az őket körülvevő érzelmi környezet. Ifjúságvédelmi tevékenységünkkel segítséget nyújtunk a körülményeik miatt hátrányos helyzetbe került tanulóknak. Ahol szükséges, ott kollégiumi elhelyezést javaslunk, és pedagógiai gondoskodással ellensúlyozzuk a gátló tényezőket. A tehetséggondozást pályáztatással, versenyeztetéssel, versenyfelkészítők szervezésével, különböző foglalkozásokkal, irányított otthoni munkáltatással segítjük.

13 Az osztályfőnöki és szakórák keretében a tanulási módszerek ismertetésével, elsajátíttatásával ösztönözzük a jobb teljesítményt. A délutáni időszakban a szülők és tanulók igénye alapján tanulószobát szervezünk. Tanórán kívüli foglalkozásokkal, szakkörökkel is segítjük a tehetséggondozást az igények figyelembe vételével Térítésköteles foglalkozások megszervezését is vállaljuk a szülők és a tanulók igénye alapján. Ezek megtartása a nem kötelező tanórai foglalkozások rendelkezésére megállapított időkereten kívüli idő igénybevételével történik. Pl. nyelvvizsgara felkészítő foglalkozások, kiscsoportos tantárgyi korrepetálások, osztálykirándulás stb A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkáért felelős pedagógus kolléga fogja össze. Minden tanév kezdetekor újra felmérjük a hátrányos- és veszélyeztetett helyzetű tanulókat, építünk előző tapasztalatainkra. Alternatívákat keresünk a különböző gyermekvédelmi problémák enyhítésére, megszüntetésére. Figyelemmel kísérjük a nyilvántartásba vett tanulókat, rendszeres kapcsolattartásra törekszünk mind a gyermekekkel, mind a szülőkkel (amennyiben partnerek), mind a családgondozókkal. Szükség szerint nevelési tanácsot adtunk a szülőknek. Ahol szükséges, ösztönözzük őket a szakemberek szolgáltatásainak igénybevételére. Például: családterápia családi kapcsolati zavarok, életviteli nehézségek esetén. Ha szükséges, akkor segélyezést, gyermekvédelmi gondoskodást kezdeményezünk az illetékes önkormányzatnál. A végzős évfolyamokon az osztályfőnöki órák keretében kiemelt helyet kap a családi életre nevelés, az anya és az apa szerepének értelmezése. Kapcsolatot tartunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, gyermekvédelmi intézményekkel, városi gyermekvédelmi munkaközösséggel. Ez utóbbi rendszeresen tart gyermekvédelmi megbeszéléseket, ahol megismerhetjük az aktuális teendőket és a társintézmények helyzetképét. A tanulók szociális hátrányai, veszélyeztetettségük mind teljesítményükben, mind magatartásukban egyértelműen kimutathatók, melyek következményei a nevelőmunkában mutatkoznak meg. Iskolánkban nap mint nap lehet találkozni súlyosan sérült személyiségű tanulókkal, felnőtt terheket viselőkkel, a környezetük problémáit feldolgozni nem tudó, devianciába menekülő gyermekekkel. Rajtuk segíteni legalább olyan nehéz feladat, mint a kiemelkedő képességű tanulók optimális iskoláztatásán fáradozni A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység Nagy problémát okoz a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. A lemaradást nem lehet kizárólag tantárgyi korrepetálással korrigálni. Hatékonynak bizonyultak a tanórák kötöttségétől mentes kulturális rendezvények, diáknapok, szabadidős programok, versenyek stb. Az osztályfőnöki órák keretén belül a gyerekek beszélgetnek a középiskolában hatékony tanulási módszerekről, megismerkednek a különböző tanulási technikákkal. Elsajátítják a helyes könyvtárhasználatot, megtanulják az áttekinthető, pontos vázlatírást Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Tanévkezdéskor a tankönyvellátásra vonatkozóan a központi költségvetés által nyújtott keretből az SZMSZ-ünkben szabályozottak szerint járunk el.

14 Ahol szükséges a rászorulók érdekében támogatási javaslatot adunk az illetékes önkormányzatnak, gyámhatóságnak. Figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű tanulóink életkörülményeinek javítására meghirdetett pályázatokat, melyekre lehetőségeink szerint pályázunk. KE-VE Alapítványunk tanévenként, lehetőségeihez mérten segíti a hátrányos helyzetű gyermekeket. A tanulók étkeztetése biztosított tanéttermünkben. A gyermek az igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. Az érvényben levő jogszabályok alapján kedvezményekben részesülhet A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb berendezési tárgyak, valamint egészség- és munkavédelmi eszközök felsorolását a nevelésioktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete szerint meghatározott A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Iskolánk saját kollégiummal nem rendelkezik. Vidéki tanulóinkat a város más középiskoláinak kollégiumaiban tudjuk elhelyezni. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a kollégiumokkal, a kollégiumi nevelőkkel kapcsolatunkat szorosabbra, közvetlenebbre kössük, s az információk megfelelő cseréjéhez rendszeres alkalmakat alakítsunk ki. A nevelési igazgatóhelyettes koordinálja iskolánk, valamint tanulóink szülei és a kollégiumok közötti kapcsolattartást. Pozitív hozzáálással támogatjuk a kollégiumok rendezvényeit. Pl. kollégiumi versenyekre kikérővel elengedjük tanulóinkat. Meghívás alapján látogatjuk programjaikat. Pl. ballagás, karácsonyi ünnepség. A szülők képviseleti formája az Iskolai Szülői Szervezet (ISZSZ) Az Iskolai Szülői Szervezet iskolánk alapítása óta jól működő kapcsolati forma. Vezetőjének jelentős az információközvetítő szerepe a többi osztály szülői felé. Minden osztály 2 főt delegál az ISZSZ-be, mely dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről, véleményezési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat, a házirend, IMIP elfogadásakor és a nevelési oktatási intézmény működésével kapcsolatos, a tanulók közösségét érintő bármely kérdésben. A szülők részt vállalnak rendezvények szervezésében. A szülői szervezet segít színházlátogatások, kirándulások, illetve sport- és szabadidőnap szervezésében és lebonyolításában. A diákok képviseleti formája az Iskolai Diák Önkormányzat (IDŐ) Iskolánkban évtizedes hagyományokkal rendelkező diákönkormányzat működik, mely segíti a kapcsolattartást a szülő, a tanulók, a tanárok, a kollégiumi nevelők között. A tanulók véleménynyilvánításának két formája van: egyéni és szervezett. Az egyéni véleménynyilvánítási jog azt jelenti, hogy a diák írásban vagy szóban véleményt nyilváníthat az ide vonatkozó etikai szabályok betartásával. Az IDÖ-t vezető felnőtt továbbítja az észrevételeket a tantestület és a vezetőség felé. A szervezett véleménynyilvánítás azt jelenti,

15 hogy az IDÖ titkárok által az IDÖ-gyűlésre hozott javaslatokról együtt döntenek, majd azt az IDÖ diákvezetőjével, vagy az IDÖ-t segítő felnőttel a tantestület elé terjeszti. Az IDÖ önállóan készíti el saját működési és szervezeti szabályzatát, megválasztja tisztségviselőit. A diákok nyilvános tájékoztatása az iskola épületében hirdetőtáblákon elhelyezett hirdetményeken keresztül történik Az otthoni (tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A házi feladatok célja, hogy a tanuló az iskolában szerzett ismereteket gyakorolja, átismételje. Az otthoni munkára adott feladatoknak mindig az órán tanult anyaghoz kell kapcsolódniuk, az eddig tanult anyag alkalmazását, elmélyítését, vagy egy következő tananyag előkészítését kell szolgálniuk. Az otthoni feladat lehet szóbeli, írásbeli vagy elektronikus. A házi feladatot mindig ellenőrizni kell. Házi feladtot akkor lehet osztályozni vagy plusz ponttal értékelni, ha a házi feladat feladása előtt a tanár a tanuló tudomására hozta az osztályozás tényét. Az osztályozás eredményéről és a plusz pontok adásáról a tanulót tájékoztatni kell. Ha a tanuló nem készítette el a megadott határidőre a házi feladatát, akkor az óra elején köteles tanárának jelenteni a házi feladat hiányát, és ha van indokát is. Amennyiben a tanár úgy ítéli meg, hogy az indoklás nem elfogadható, akkor dönthet úgy, hogy a feladatot hiányként könyveli el. A pedagógus egyéni módon tartja nyilván a hiányzó házi feladatokat (mínusz jel stb.). Minden tárgyból egységesen három hiányzó házi feladat után elégtelent kell adni. Ha a feladatokat rendszeresen nem készíti el, úgy a szülőt írásban értesíteni kell. A kiselőadást - terjedelmétől és minőségétől függően - jeggyel vagy egyéni módon értékelni kell. Ha a tanuló az önként vállalt kiselőadást nem készíti el, elégtelent kap. A szorgalmi feladatot, melynek nehezebbnek kell lennie, mint a kötelező házi feladatnak minden esetben javítani és értékelni kell. A házi dolgozat elkészítésének szabályai - csak kézzel írott formában fogadható el, - a plagizálás elkerülése érdekében a tanuló megjelöli azokat a forrásokat, felhasznált irodalmat, melyeket segítségül hívott a dolgozat elkészítéséhez - a feladat kiadásától számított egy héten belül a tanuló köteles az elkészített dolgozatot szaktanárának beadni - amennyiben a tanuló a házi dolgozatát nem készíti el a megadott határidőre, úgy a szaktanár elégtelen osztályzatot ad neki A házi dolgozatot mindig jeggyel kell értékelni.

16 2.11. Környezeti nevelési program A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez (Az Alkotmány) A környezeti nevelés szokásokat, erkölcsöt és etikai hozzáállást formál, melyeknek fő célkitűzése nem is a saját, hanem az utánunk következő nemzedékek jóléte. A szokások megfelelő alakításának az alapja egy hasznosítható tudássszint megszerzése. Ezáltal kialakul a tanulóban a környezetével szembeni igényesség. A különböző tanulási területeken környezeti neveléssel alakíthatjuk ki diákjainkban azt a környezettudatos magatartást, ami a későbbiekben a minket körülvevő bioszféra tiszteletéhez, védelméhez vezet. Irányítjuk a tanuló magatartását az Őt körülvevő természetben felvetődő disszonanciák kezelésére. Iskolánkban lényeges feladanak tartjuk a környezeti nevelést, ami számos területen jelen van. A környezeti nevelésben résztvevők köre nagyon tág: az iskola szereplői, a szülők, a diákok és az őket segítő hivatalos szervek. A program megvalósításának helyszínei - a gyerekek otthona - tanórai nevelés - iskolai, tanórán kívüli nevelés - szakképzés helyszínei (tanbolt, tanétterem ) - a szabadidő eltöltésének helyszíne Környezeti nevelési programunk által megvalósított tevékenységek Minden év szeptemberében vesz részt az iskola a takarítási világnap rendezvényein. Ennek keretében a kilencedikes tanulók osztályfőnökükkel egy előre beosztott terv alapján rendezik, takarítják az iskolát és annak környékét. A szükséges eszközöket az IDÖ munkáját segítő felnőtt szerzi be. Április 22-én, a Föld napján plakátokkal emlékezünk meg az eseményről. Motivációs erőként hat a gyerekekre, hogy a termeket rendszeresen ellenőrzik. Az épület és környezetének tisztán tartása kiemelt feladat az intézményben a tanulók és a pedagógusok számára is. A folyosókon ügyeletes tanár minden szünetben és a tanítási idő végeztével is felügyel, és a tisztaság és a rend betartására utasítja a renitenseket. A hetesek feladata, hogy a tanítási óra elején és végén jelentsék, ha a termet nem megfelelően tiszta állapotban vette át az osztály; a szünetekben kiszellőztetik a termet és ellenőrzik osztálytársaik padjait a tanóra végén. Ha mégis kirívóan koszos és rendezetlen marad a helyiség, az osztályfőnök felügyeletével az egész osztálynak kötelezően rendet kell tennie a teremben. A folyosókon lévő mosdókat szintén az ügyeletes tanár ellenőrzi a szünetekben, gyakori eset, hogy gyerekek is segítenek neki ebben. A tornatermi öltözők rendjét a testnevelő tanárok ellenőrzik. Környezetünk rendben tartásába bevonjuk tanulóinkat. Alkalmanként ősszel és tavasszal a gereblyézésben, télen a hólapátolásban segítenek az egyébként ezeket a feladatokat is végző technikai dolgozóinknak. A hulladékkezelés megfelelő módját több tényező is segíti. Minden teremben, forgalmasabb átjárónál és az udvar több pontján is szemétgyűjtő edények találhatók.a városi szintű rendezvények természetesen bennünket is érintenek; ennek kapcsán vettünk már részt például műanyag palackgyűjtésben, madárismereti versenyeken, illetve rendeztünk már városi

17 környezetvédelmi vetélkedőt, plakátversenyt. Tanulóink szívesen vettek részt mindebben, amit örömmel üdvözöltünk, hiszen a legnagyobb szemléletformáló ereje a környezeti nevelésben is az érzelmekkel alátámasztott önálló cselekvésnek van. A Nemzeti Parkok tájékoztató anyaga az oktató-nevelő munkához rendelkezésre áll. Amennyiben a diákok saját finanszírozással látogatást tesznek valamelyik Nemzeti Parkunkban a szakértővel történő vezetés nagyobb élményt adhat, és a látogatások mindig növelik az érzelmi kötődést az adott területhez, így a kíváncsiságot is a többi iránt. Az energiatakarékossággal kapcsolatos elméleti tudnivalókat fizika és kémia órán sajátítják el tanulóink, a gyakorlatban pedig főleg az iskolai fölösleges lámpahasználatra hívjuk fel a figyelmüket. Ehhez a szülői ház megerősítést adhat az otthoni takarékos energiafelhasználásra törekvéssel. Az energiával való takarékoskodás módjaira, az alternatív energiaforrások használatára gazdasági és egyéb órákon is felhívjuk a figyelmüket, gyakorlati életből hozott példákon keresztül mutatunk rá a takarékosságra. Próbáljuk megszerettetni velük a testmozgást igénylő, környezetkímélő közlekedési eszközöket, biztatjuk őket a kerékpározásra, gyaloglásra. Rendszeresen részt veszünk a város (esetleg a megye) által kiírt környezetvédelmi pályázatokon. Nyereményeinket takarítóeszközök, környezetvédelmi vizsgálatokat biztosító tanulócsomagok, növények vásárlására vagy környezetvédelmi vetélkedő díjazására fordítjuk. Az iskolánk területén található növények nagy részét egykori tanulóink ültették el, amire azóta is nagyon büszkék vagyunk. Az elmondottak mind elősegítik, hogy tanulóinkból aktívan tevékenykedő környezettudatos felnőtt legyen. Ehhez azonban sok külső segítségre is szükségünk van: a családra, a médiára, a gyerekeket körülvevő baráti körök együttműködésére: ők az iskolával együtt lehetnek nagyon hatékonyak a környezeti nevelésben Egészségnevelési program Az egészségnevelés célja az egészséges életre nevelés kiemelve a droghasználat veszélyeit. Az illegális drogok fogyasztásának megelőzése egyrészt tehát nem különíthető el a legális drogok (alkohol, nikotin) fogyasztásának prevenciójától, másrészt nem különíthető el az egészség általános (mentális, pszichés hangsúlyú) fejlesztésétől. Olyan értékrendet szeretnénk kialakítani diákjainkban, mellyel az őket érintő kérdésekben felelősséggel tudnak dönteni. Nagyon fontos, hogy egy meghatározott időszakban a prevenció és az egészséges életmód kérdése minden diákot érintsen. Ha ezt a város vagy egy nagyobb közösség is támogatja, akkor a probléma megelőzése, felismerése és kezelése is egyszerűbb. Az egészségnevelésben az iskolai vezetés, a tantestület, a segítő szakmai szervezet, a szülői munkaközösség és a diákság koordiált partneri együttműködésére, kölcsönös titoktartására, folyamatos értékelésre, visszacsatolásra van szükség. Az egészségnevelési program eszközrendszere Humán: - az iskola kapcsolattartása az Egészségmegőrzési Központtal - a többi érintett szervezet megkeresése szükség esetén (védőnő, iskolaorvos) - az iskolai felelősök folyamatos együttműködése - az osztályfőnökök tájékoztatása - a szülők bevonása a célok megvalósításába

18 - kapcsolattartás szülőkkel, kollégiumi nevelőtanárokkal - folyamatos szakemberképzés - a kortárs segítők munkájának támogatása - a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók felmérése - a tanulók motiválása az osztályfőnöki órákon, szakórákon és az iskolán kívüli foglalkozásokon - a tanulók véleményének felmérése az Iskolai Diákönkormányzat megbeszélésein - szükség esetén kisebb diákcsoportoknak, egyéneknek való segítségnyújtás Tárgyi: - külső és belső szabályzatok - kiadványok, tájékoztatók, videofilmek, könyvek - a pályázati felméréssel megállapított információk - jogszabályok - a kiképzett szakemberek által megtartott foglalkozások - iskolán kívüli tevékenységek - nyitott nap - iskolai délutáni programok: versenyek, vetélkedők stb. Egészséges életmódra nevelésben együtt tevékenykedők Dolgozóink: - Igazgató - Igazgató helyettesek - Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős - Osztályfőnöki munkaközösség vezető - IDÖ munkáját segítő felnőtt - Osztályfőnökök - Szaktanárok - Tanulóink Külső segítők: - az iskolaorvos - védőnő - kulturális intézmények vezetői - szülők A program megvalósításának színterei Család Az egészséges életmódra nevelés alapvető közvetítő közege egy olyan értékrend, melyet a gyermeket védő, ugyanakkor szocializációját segítő család biztosít. Fontos, hogy a családok váljanak alkalmassá arra, hogy felkészítsék a gyermeket az egészséges életmódra. Ehhez a megfelelő információk átadásával, a szülői feladatok tudatosításával járulhatunk hozzá. Iskola Az iskolának az egészségfejlesztésre (egészséges életmód, szexuális kultúra, sportolás, mentális egészség, drogmegelőzés,stb.) kell összpontosítania.

19 Minderre a tanórák alkalmával, osztályfőnöki órákon, szakórákon és a szabadidőben nyílik alkalom. Tantárgyi foglalkozások Majdnem minden tantárgy valamilyen módon kapcsolatba kerül az egészséges életmóddal, a lehetőségeket a fejlesztés szempontjából megragadjuk. Osztályfőnöki foglalkozások Évfolyamonként az egységes nevelőmunka érdekében azonos osztályfőnöki tanmenetet készítünk évfolyamonként, melyben az életkori sajátosságoknak megfelelően terveztük meg a fent is említett programokban való részvételt. Több évet dolgoztunk együtt az Egészségmegőrzési Központ szakembereivel egészségfejlesztési és drogprevenciós pályázati munkában. Tanórán kívüli programjaink Iskolánkban kiemelt szerepe van a tanórákon kívüli iskolai programoknak, melyek a program megvalósításában is elsődlegesek: Szülői értekezleteken a szülők tájékoztatást kapnak a gyermekeket fenyegető külső veszélyekről (dohányzás, drog, alkohol). A nevelési értekezletek bármely egészségneveléssel kapcsolatos probléma megvitatására nyitottak. Az egészségneveléssel kapcsolatosan meghirdetett versenyeken jól teljesítő osztályok lehetőségeinkhez mérten jutalomban részesülhetnek. A gyermekeknek lehetősége van az ifjúságvédelmi felelőssel való rendszeres találkozásra, melyek szintén szolgálják a szorosabb kapcsolattartást Az iskolai Diákönkormányzat által meghirdetett hagyományos programok jól szolgálják a prevenciót. Figyelemmel kísérjük a témához kapcsolódó továbbképzéseket Pl. Életvezetési ismeretek és készségek, Mentálhigiénés képzés A gyerekek egészséges életmódra nevelését segíti, hogy megköveteljük diákjainktól, hogy jó időben szünetekben az udvaron tartózkodjanak. Diákjaink naponta tanórai és tanórán kívüli tevékenység keretében különböző sportágakban sportolhatnak (aerobik, futball, kosárlabda, kézilabda). Biztatjuk tanulóinkat az egészséges táplálkozásra is. A diáknapon is fontos szerepet kap az egészséges életmód: előadókat hívtunk meg, akik a rákról, alkohol- és drogfogyasztásról, dohányzásról, tudatos családtervezésről beszélgetnek a gyerekekkel Az iskolaorvosi és védőnői szolgálattal is jól együttműködünk: a gyerekeket rendszeresen szűrik, előadásokat tartanak a rákról, gyermekvállalás feltételeiről, közlekedésbiztonságról ellenőrzik a tanulók fizikális és tisztasági állapotát. A feladatok lebontása Az iskolavezetés feladatai: az érintett szervezetekkel való kapcsolatfelvétel értékelések, a hatékonyság mérésének megszervezése tanárok motiválása a képzéseken való részvételre a tanultak alkalmazásának erkölcsi elismerése.

20 Az ifjúságvédelmi felelős feladatai: kapcsolatfelvétel külső segítőkkel konferenciákon, rendezvényeken való részvétel a tanulókkal személyes beszélgetés kezdeményezése a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése (osztályfőnökök segítségével) egyéni problémák feldolgozása, kezelése drogkoordinációs feladatok: - felel a drogstratégia végrehajtásáért - beszámol a tantestület és iskolavezetés felé a program megvalósításáról - ellenőrzi és értékeli a résztvevők munkáját - együttműködik az Egészségmegőrzési Központtal, kortárssegítőkkel - a témához kapcsolódó pályázatokat figyelemmel kíséri - a tanárokat, szülőket, diákokat bevonja a programba - kapcsolatot tart a városban működő drogkoordinátorokkal - folyamatosan képzi magát, figyelemmel kíséri a szakirodalmat (pl. könyvtár) Az osztályfőnökök feladatai: bizalom kialakítása munkakapcsolat tanár-szülő-diák között értékelések végzése, hatékonyság mérése problémák feltárása, kiértékelése, őszinteség, hitelesség szülők tájékoztatása, ismeretterjesztés jó osztályközösség kialakítására való törekvés rendszeres foglalkozások a témában (osztályfőnöki tanmenetek alapján) kapcsolattartás az osztályban tanító tanárokkal pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása Mindennapi testedzés, iskolai sportkör Célja a mindennapos testnevelés biztosítása, a tanulók szabadidős tevékenységének megszervezése, mozgásigényének kielégítése, a testmozgás, a sport megszerettetése. A foglalkozásokat testnevelő tanárok tartják. A délutáni foglalkozások keretében igény szerint kosárlabda, kézilabda, aerobic, röplabda sportkör működik.. Aktívan részt veszünk a városi sportéletben: iskolánk a tárgyi feltételek függvényében, tanévenként több versenyt - asztalitenisz bajnokságot, labdarúgás és kézilabda szabadtéri kupát - rendez. Ezen kívül minden sportágban indulunk a városi alapszintű versenyeken. Diákolimpián versenyeztetjük a tehetséges tanulóinkat kézilabda, labdarúgás, asztalitenisz és torna sportágakban.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

Tájékoztató a felvételi lehetőségekről 2014/2015 tanév

Tájékoztató a felvételi lehetőségekről 2014/2015 tanév Dunaferr Szakközép- és Szakiskola, 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2; OM azonosító: 030213, Telefon: 06 (25) 413-842, web: www.dunaferriskola.hu Tájékoztató a felvételi lehetőségekről 2014/2015 tanév Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben