Miskolc május 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolc 2012. május 8."

Átírás

1 Miskolc május 8.

2 Tervezett témák Szakmai gondolatok TEVADMIN Általános méltatás Dokumentációs kérdések Dokumentációs változások 2012-ben Szállítási elszámoló adatlap Gondozási terv Önköltség és térítési díjszámítás Gyakorlati példával Feladatmutató-módosítás 2012

3 Szakmai gondolatok Események a támogató szolgáltatás elmúlt időszakában

4 Időszakok Referencia intézményi program március március Önkéntes együttműködés március október Harc a túlélésért, útkeresés október -

5 Szakmai műhelyek A referencia intézményi program lezárása után is futnak tovább műhely (Szolnok, Kecskemét) 1 pályázati tájékoztató (Kecskemét, NRSZH) 2012 Kecskemét (2), Szeged (1), Budapest (1), Szolnok (1) Miskolc az 6. műhely Folytatás (?): Kecskemét, Budapest, Dunántúl (?), Szeged, Szolnok, Miskolc, Békés megye (?)

6 TámogatóWeb 2012 március tárhely és domain bérlet hosszabbítás KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYOKBÓL (kb fő) április Formai, tartalmi és technikai megújulás A régi Tweb 2 év alatt 280 ezer látogató közel félezer cikk volt rajta (151 ezer megtekintés) Az új Tweb folyamatos feltöltés alatt áll 232 cikk került feltöltésre 4500 látogató és 6700 tartalom-megtekintés.

7

8 Munkálkodások 2011 Szakmai ajánlás támogató szolgálatok részére Helmeczi Erika, Meleg Sándor, Sutáné Hoffer Helga Javaslatok, vélemények a befogadási pályázathoz Javaslatok a kötelezően vezetendő dokumentációhoz Ellátotti felmérés Nem került kivitelezésre a befogadási pályázat miatt Szakmai alapok elkészültek, teszt megtörtént Petíció a támogató szolgálatokért október aláírás elektronikusan és papíron Jogszabályok véleményezése NEFMI publikus felületén

9 Munkálkodások 2012 Gépjármű-akadálymentesítés 2012 Folyamatban, honlapra feltöltésre kerül Dokumentáció Folyamatban, honlapra feltöltésre kerül Önköltség, térítési díjak Folyamatban, honlapra feltöltésre kerül Szolgáltatásszervezés Folyamatban, honlapra feltöltésre kerül Jogszabályok véleményezése publikus felületeken Szakmai konferencia Kecskeméten Önköltséges alapon (?) Kiadvánnyal (?)

10 Új ötletek, gondolatok Facebook csoport támogató szolgálatok - 52 fő Gyors szakmai információcsere, közösségépítés Levelezőlista - 51 fő Szakmai információcsere, vitafórum, közösségépítés Szakmai szervezet létrehozása Koncepció kidolgozás alatt Érdekvédelem, szakmai munka

11 TEVADMIN Érted haragszom, nem ellened

12 Alapvető problémák A rendszer céljai (TÁMOP és ) Adminisztráció egyszerűsítése Finanszírozási anomáliák csökkentése Döntés-előkészítés támogatása Ellenőrzések támogatása Modernizáció ( Informatikai galaxis )

13 Alapvető problémák II. A rendszer szakmai előkészítése, megalapozása elégtelen (egyáltalán megtörtént?) Banánhéj (nem létező országok állampolgárai, szállítás és személyi segítés körüli gondok) problémák halmazati előfordulása Erőltetett (kapkodó?) iramban történt bevezetés 4-5 hónap elegendő? TÁMOP időkeretek felülírják a valóságot? Éles teszt üzemmód Folyamatos változások működés közben

14 Alapvető problémák III. A személyi nyilvántartás nem tartalmazza a szociális szolgáltatáshoz kapcsolódó specifikus adatokat szakmai döntéshozatalhoz nem ad érdemi információkat. Az igénybevételek nyilvántartása sok esetben nincs összhangban a jogviszony jellegével téves információkat szolgáltat az igénybevételről. A napi jelentési rendszer nincs összhangban a finanszírozás módjával nem alkalmas a finanszírozás vizsgálatára, ellenőrzésére!

15 Felhasználói hibák Az ellátottak adatszolgáltatási hibáiból fakadó jogkövetkezmények a szolgáltatót érik! A szolgáltató érdemben nem tud intézkedni a téves adatszolgáltatások felszámolás érdekében.

16 Jogi gondok A rendszer megelőlegez olyan jogintézményeket, melyek még kialakítás alatt állnak (pl. ütköztetés ) A nem hatósági adatkezelés adatvédelmi problémákat vet fel.

17 Adminisztratív gondok Nem egyszerűsíti, hanem növeli a szolgáltatók adminisztrációs terheit Felborítja a dokumentációs rendet Nem vált ki adatszolgáltatást/nyilvántartást Megállapodás, SzMSz, munkaköri leírás, tájékoztatás, nyilatkozat az alapszolgáltatások igénybevételéről, stb. A szolgáltatók feltételrendszere elégtelen TÁRGYI feltételek számítógép, stabil és szélessávú internet, stb. SZEMÉLYI feltételek Mennyiségi van-e elég dolgozó az adminisztrációhoz? Minőségi számítógépes ismeretek?

18 Informatikai problémák Folyamatos és stabil internetkapcsolatot igényel A webes kezelőfelület érzékeny a böngészők beállításaira Explorer-undor, https protokoll kezelése, stb. Az összekapcsolt rendszerek közötti adatátvitel komoly hibaforrás pl. regiszteres adatok kaotikus importálása Más szolgáltató szoftverek kapcsolódásának problémája felhasználó-ellenséges kezelőfelület és működés kínai hibaüzenetek Vizuális és kommunikációs akadálymentesítés hiánya Rugalmatlan kezelőfelület beállítások

19 Informatikai problémák II. Téves adatbevitel korrekciója nem lehetséges Mások által rosszul felvitt törzsadatok javítása Saját adatbeviteli hibák korrekciója Random rendszerleállások okozta adatvesztések, duplikációk Listázások szűrőfeltételei elégtelenek nagy létszámú ellátottnál (részletesebb, több paraméter ill. intervallum-beállítás kellene) Törzsadatba felvitt ellátott az igénybevételnél nem kereshető vissza üres karakter (enter, space) hibát eredményez

20 Help desk Informatikai és szakmai problémák keveredése a segítségnyújtásban Tájékoztatókon egymásnak ellentmondó információk hangzottak el Előadók felkészültsége változó A rendszer folyamatos változása lehetetlenné teszi az egységes kommunikációt A telefonos segélyszolgálat elégtelen

21 Ütköztetés A TEVADMIN rendszer támogató szolgáltatásnál alkalmazott ütköztetési funkciójának nincsen jogalapja. Jogilag/finanszírozásilag/szakmailag sincs jelentősége, hogy egy adott személy a napi igénybevételét egy vagy több szolgáltatás igénybevételével teljesíti! a támogató szolgáltatás esetében nincs gondozási szükséglet meghatározva a szolgáltatás finanszírozása teljesítésre épül, napi igénybevétel tényén alapuló ütköztetés a támogató szolgálatnál nem is alkalmazható Jogi, szakmai és finanszírozási alapon sem kifogásolható, ha egy ellátott több ellátást vesz igénybe

22 Ütköztetés II. Az alapszolgáltatások igénybevételéről szóló nyilatkozat Egyszeri (kérelmezéskor) január 1 előtti ellátottaknál nincs ilyen dokumentum A kérelmezéskor még lehet igaz, később viszont semmilyen bejelentési kötelezettsége nincs az ellátottnak A kérelmezéskor igen, de később nem felhasználható. Csak az igénybevétel tényéről kell nyilatkozni Arról nem kell nyilatkozni, hogy melyik szolgáltatónál vesz igénybe szolgáltatást A napi igénybevételről nem ad információt, ilyen információt a szolgáltató nem kérhet az ellátottaktól, azoknak ilyen adatokra nincs tájékoztatási kötelezettsége. Sem az igénybevevőre, sem a szolgáltatóra nézve nincs jogkövetkezménye. A más szolgáltató igénybevétele nem jogalap a kérelem elutasítására, ill. jogviszony megszüntetésére

23 Ütköztetés III. Az ütközés jogkövetkezménye, hogy a szolgáltató úgy esik el a finanszírozástól, hogy betartja a rá vonatkozó hatályos jogszabályokat és a finanszírozási szerződés rendelkezéseit. Az ellátottal szemben a szolgáltató nem léphet fel, mert nincs jogalapja, ill. a több szolgáltatót igénybevevő ellátott ténylegesen betartja a megállapodást és jogszabályt sem sért.

24 Ütköztetés IV. Aki kapja, marja A jelentések időbeli alapon való vizsgálata az ütköztetésnél abszurd. Az ütközések tényleges vizsgálatának alapelvei és módszertana tisztázatlan. Jogellenes intézkedések megjelenése Kérelem elutasítása, jogviszony felmondása az ütközések miatt nem csak azonos szolgáltatások esetén. Spekulatív napi jelentések Előre jelentünk az ütközések miatt

25 Dokumentáció I. TEVADMINhoz kapcsolódóan

26 Mit kell(ene) módosítani Szervezeti és Működési Szabályzat (?) Megállapodás Tájékoztatás az adatszolgáltatásról Szakmai program Munkaköri leírás

27 Szervezeti és Működési Szabályzat Az SzMSz kötelező tartalmi elemeit jogszabály (1/2000. (I.7.) SzCsM r. határozza meg. A rögzített pontokban nincs olyan elem, amit a KENYSZI/TEVADMIN rendszer közvetlenül érintene. Kivétel: amennyiben a fenntartó/szolgáltató külön szervezeti egységet hoz létre az adatszolgáltatásra

28 Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2000. (I.7) SzCsM r. 5/B. A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását, b) a szervezeti ábrát, c) több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti formát, d) a belső szervezeti tagozódást, megnevezését és feladatkörét, a szervezeti egységek e) a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek a rendjét, f) az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, g) amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési szervekre külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket.

29 Szakmai program 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A g) pontja A szociális szolgáltató, intézmény szakmai tartalmaznia kell az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat évi III. tv. 94/E. (5) bekezdés Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.

30 Javasolt szöveg Az ellátást igénybe vevőt megilletik a személyes adatainak védelme. Az ellátotti nyilvántartásból adatszolgáltatás csak jogszabályban meghatározott feleknek, meghatározott adattartalommal teljesíthető. Az intézmény a nyilvántartásában kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat. Az adatkezelésre és az adatok védelmére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

31 Megállapodás január 1-től újra az évi III. tv. Szabályozza a megállapodás, de érdemes a korábbi, Finanszírozási szerződében szereplő megállapodásból indulni. A TAJ-számot nem kell beleírni a Megállapodásba, mert nem számít természetes személyazonosító adatnak.

32 Javasolt szöveg Személyes adatok kezeléséről A szolgáltató az ellátott adatait az évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja, illetve a 226/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/E. és 13/F. alapján az igénybe vevő nyilvántartott adatairól és a szolgáltatás igénybevételéről elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít. Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

33 Tájékoztatás A tájékoztatás szükségessége kérdéses Jogszabályváltozás történt, nem a szolgáltató intézkedett Az ellátottak hozzájárulásától/tudomásul vételétől független a rendelkezés végrehajtása Ha a megállapodásba/módosításába bekerül a vonatkozó szövegrész, nem kell külön tájékoztatni.

34 Munkaköri leírás Szakmai feladatok Az adatszolgáltatás a 226/2006.(XI.20.) Korm. rendelet 13/E. és 13/F. szerint. Önellenőrzés a 226/2006.(XI.20.) Korm. rendelet 13/F. (5) bekezdésében rögzítettek szerint.

35 Felelősségvállalás és kártérítés évi I. tv. (Munka Törvénykönyve) 56. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért 78. Azonnali hatályú felmondás 179. Felelősség a vétkesen okozott kárért

36 Felelősségvállalás és kártérítés II. Tényállás elemei a munkaviszonyból származó kötelezettségét megszegte a kötelezettségszegés szándékos vagy súlyos gondatlanságból következett be a fentieket ill. a kárt, annak mértékét a munkáltatónak kell bizonyítania. Nem kell megtéríteni azt a kárt, ha bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, a munkáltató vétkes magatartása okozott, ha a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget

37 Fontos A tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a nem jelentett napokra is lehet önrevíziót végezni, így a TEVADMIN, a netszolgáltató, vagy egyéb külső körülmény miatt elmaradt jelentés szabályosan és érvényesen pótolható! A szabályos és érvényes adatszolgáltatás meghiúsulása esetén értesítsük az E-képviselőt.

38 DOKUMENTÁCIÓ II. Szállítási adatfelvételi lap és a gondozási terv

39 Szállítási elszámoló adatlap Dátum Rendszám Menetlevél száma Gépkocsivezető aláírása Sorszám Név NYISZ Indulási cím Érkezési cím KM Aláírás 1. Kis János 5/2011 Tehén u. 4. Ló u km Kis János

40 Megjegyzések Egy utas szállítására a lap ugyanolyan módon használható, mint a korábbi elszámoló adatlap. Csoportos szállítás dokumentálására NEM ALKALMAS Érdemes a korábbi ajánlásban szereplő osztogatós lapot használni. Az alternatív lap nem került visszavonásra! A hasznos km elszámolás (még) nem változott! A térítési díjszámítás (még) nem változott! A lap használatával és a jövőbeli változásokkal kapcsolatban további érdemi tájékoztatást várunk

41 Gondozási terv I. Név Törvényes képviselő neve Fogyatékosság típusa, mértéke A gondozást befolyásoló lakókörnyezet jellemzői természetes támogató környezet kapcsolati háló Támogató Szolgálattól igényelt tevékenységek Gyógyászati segédeszközök használata A gondozási terv készítésének időpontja Személyi segítő neve A gondozási terv felülvizsgálatának tervezett időpontja

42 Gondozási terv II. Gondozási-ápolási alaptevékenységek Háztartási segítségnyújtás Felügyelet biztosítása (lakáson belül vagy azon kívül, illetve szállítás közben) Segítségnyújtás egyéb szolgáltatások igénybevételében (pl. érdekvédelem, ügyintézés) Mobilizáció lakókörnyezeten belül és azon kívül (pl. sétáltatás, kíséret) Készségfejlesztés (egyéni-és társas készségek fejlesztése) Szabadidős tevékenységek támogatása Mentális segítségnyújtás (pl. pszichés gondozás, kapcsolattartás segítése)

43 Gondozási terv III/A. GONDOZÁSI PROBLÉMÁK (SZÜKSÉGLETEK) Mi a gond? Mit akarunk megoldani? Mely szükségletek kielégítése szenved hiányt? GONDOZÁSI CÉLOK Mit akarunk elérni? Pl.: állapotjavulás, állapotromlás megakadályozása, önálló életvitel fenntartása, stb. GONDOZÁSI FELADATOK Mit kell tennünk azért, hogy elérjük a célt? Konkréten mit kell tenni a segítőnek? Milyen tevékenységekre van szükség?

44 Gondozási terv III/B. MÓDSZEREK Milyen eszközökkel, módszerekkel hajtjuk végre a feladatokat? Pl.: segítő önálló tevékenysége; együttes tevékenység, stb. TELJESÍTÉS IDEJE Mikor és mennyit dolgozunk a klienssel? Van-e határidő az eredmény elérésének? EREDMÉNY Mit tekintünk (segítő ellátott) eredménynek? FELÜLVIZSGÁLAT Ki végzi? Mikor végzi? Mi alapján történik?

45 Önköltség és térítési díjak

46 Finanszírozás változása Működési alaptámogatás Ft/szolgálat Személyszállítás teljesítménytámogatása Ft/FE Személyi segítés teljesítménytámogatása Ft/FE FE-ig Ft/FE FE-től felfelé

47 és következményei A kapacitás szabad átcsoportosítása megszűnik. A feladatmutató módosítás lehetőségi kérdésesek Szolgáltatás-tervezés és szervezés bonyolultabbá válik Erősödik a kínálat-alapú szemlélet. A kliens nem azt kapja, amit szeretne, hanem, amire feladatmutatót kaptunk Romlik a kapacitások kihasználtsága és hatékonysága A kapott FE nem feltétlen azonos a kért értékkel, ami távol eshet a szolgáltatások kényelmi zónájától.

48 Intézményi térítési díj Szt (9): A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április1-éig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség évközben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az előzőévben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni(?????)

49 Folyamat 1. Tárgyévi költségvetési tervezet kiszámítása 2. Bevételi rész kiszámítása 3. Szociálisan rászorultak térítési díjának megállapítása 1. Személyi segítés 2. Személyszállítás 4. Szociálisan NEM rászorultak térítési díjának megállapítása 1. Személyi segítés 2. Személyszállítás

50 Gyakorlati példa I. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 115. (1) szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. A 115. (9) szerint szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. Az Szt (10) bekezdése alapján a fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított, és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

51 Gyakorlati példa II. Tervezett önköltség (2012) Befogadott feladatmutató Ft FE Az állami finanszírozás összege Ft A önköltség és az állami finanszírozás különbsége Ft 1 feladategységre számítva 362,94 Ft/FE

52 Gyakorlati példa III. SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI Személyi segítés óradíja A személyi segítés esetében 1 óra=1 FE, Az intézményi és személyi térítési díjat a kézpénzfizetési kerekítés általános szabályainak megfelelően kell meghatározni. Személyszállítás kilométer díja A személyi segítés esetében 5 km=1 FE, Az intézményi és személyi térítési díjat a kézpénzfizetési kerekítés általános szabályainak megfelelően kell meghatározni.

53 Gyakorlati példa IV. SZEMÉLYI SEGÍTÉS Szt. alapján számított óradíj Jelenlegi óradíj Javasolt óradíj 365 Ft/óra 240 Ft/óra 300 Ft/óra SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Szt. alapján számított kilométerdíj Jelenlegi kilométerdíj Javasolt kilométerdíj 75 Ft/km 40 Ft/km 50 Ft/km

54 Gyakorlati példa V. SZOCIÁLISAN NEM RÁSZORULTAK SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJA A Szt (2) szerint a szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

55 Gyakorlati példa VI. SZEMÉLYI SEGÍTÉS Jelenlegi óradíj Javasolt óradíj Ft/óra Ft/óra SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Jelenlegi kilométerdíj Javasolt kilométerdíj 100 Ft/km 150 Ft/km

56 Személyi térítési díj felülvizsgálata Évente maximum 2 alkalommal Kliens kérésére többször is lehet Érdemes az intézményi térítési díj megállapításához kapcsolni Jövedelemnyilatkozatot (ill. igazolásokat) érdemes írásban kérni! Visszamenőlegesen nincs térítési díj emelés Térítési díj csökkentés visszamenőlegesen is lehetséges! Helyi rendeletben megállapított emelés (elvileg) értesítés nélkül is érvényes.

57 Személyi térítési díj felülvizsgálata II. Írásos válasz Határozat (önkormányzat közvetlenül) Értesítés (civil, egyházi, ill. önkormányzati intézmény) Értesítés kritikus pontjai Névre szóló Térítési díj összegszerűen (Ft/km, Ft/óra) Havi térítési díj maximum (Ft/hó Szt (3)) Jogorvoslat, méltányossági lehetőség Dátum, pecsét, aláírás Átvételt igazolni kell

58 Feladatmutató módosítás

59 Fontos Határidő május 20. A személyi segítés és a személyszállítás feladatmutatója külön-külön módosítható.

60 Tényezők A szolgáltatás tervezését a pályázathoz kapcsolódóan végeztük el. A kapott FE eltér a tervezettől. A szolgáltatás iránti kereslet változásait a szolgáltatási tevékenységek szétválasztása miatt csak FE módosítással tudjuk kezelni. Jelentősen változtak a szolgáltatásokat terhelő költségek (pl. üzemanyag).

61 Köszönöm a figyelmet! Meleg Sándor Május 08.

Tervezett témák. Szakmai gondolatok TEVADMIN. A referencia intézménytől napjainkig és tovább. Általános méltatás Dokumentációs kérdések

Tervezett témák. Szakmai gondolatok TEVADMIN. A referencia intézménytől napjainkig és tovább. Általános méltatás Dokumentációs kérdések Borgáta 2012.06.09. Tervezett témák Szakmai gondolatok A referencia intézménytől napjainkig és tovább TEVADMIN Általános méltatás Dokumentációs kérdések Szakmai gondolatok Események a támogató szolgáltatás

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 2013 ÖSSZEFOGLALÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL MELEG SÁNDOR KECSKEMÉT 2013. JANUÁR 24. 1 ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP FINANSZÍROZÁS 2013 A pályázati finanszírozású szociális alapszolgáltatások

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT EGYÉB INTEGRÁCIÓ NAPPALI ELLÁTÁS: IDŐSEK KLUBJA DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA PSZICHIÁTRIAI BETEGEK

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 15. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA ellenőrzési szempontsora 2012.

Részletesebben

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest, 2011 Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA Segédlet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. január 1. napjától hatályos, adminisztrációval

Részletesebben

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu TÁMOGATÓ

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1.

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1. Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010. április X. évfolyam 1. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az otthonközeli ellátás... 3 HÍREK,

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE 1. Bevezetés A házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM

Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014 Jóváhagyta : Szency Sándor elnök Hatályos: 2014. március 15. A fenntartó adatai: Megnevezése: Baptista

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szoci{lis Főoszt{ly. 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szoci{lis Főoszt{ly. 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh. NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szoci{lis Főoszt{ly 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu TÁJÉKOZTATÓ a finanszírozási/támogatási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013 Szolgáltatás működés, finanszírozás Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013. témakörök Ellátási kötelezettségek, Működési engedélyezés Ellenőrzés Feladat ellátási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 56532-4/2011-NEFMI(SZ) E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk 3. o. Ellátottak körének

Részletesebben

Szakmai program 2011

Szakmai program 2011 Szakmai program 2011 1. Bevezető, általános információk 1.1. Bevezető szolgáltatások tekintetében a fogyatékossággal A szociális szolgáltatások tekintetében a fogyatékossággal élő emberek ellátásában a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉHEZ 2003.

ÚTMUTATÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉHEZ 2003. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Szolgáltatási Főosztály ÚTMUTATÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉHEZ 2003. Szerkesztette: Kisgyörgyné Cziráki Andrea Szerzők: Kisgyörgyné Cziráki

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben