Kiemelkedő képesség kibontakoztatása, differenciált képességfejlesztés egy óvodai nagycsoportban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiemelkedő képesség kibontakoztatása, differenciált képességfejlesztés egy óvodai nagycsoportban"

Átírás

1 Kiemelkedő képesség kibontakoztatása, differenciált képességfejlesztés egy óvodai nagycsoportban A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást, nyírást, permetezést, csak dús termőtalajt, odafigyelést és szabadságot a növekedéshez. Gyarmathy Éva Készítette: Zs. Szilágyi Katalin szakvizsgázott óvodapedagógus, tanító, pedagógia szakos bölcsész, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda pedagógusa A szerzőről: 2000-ben végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán Köztársasági ösztöndíjjal és kiváló minősítéssel tanító-óvodapedagógus szakon, majd fél évvel később jelentkeztem az ELTE pedagógia - közoktatás vezető szakára, ahol 2004-ben végeztem. A célom az volt, hogy a gyermekek nevelési-oktatási folyamatát minél szélesebb spektrumban láthassam, tapasztalhassam, ezáltal hatékonyabb munkát végezhessek. A főiskolát követően egy óvoda-iskola program tanító-óvodapedagógusa lettem, ahol célunk az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése volt. Nagycsoporttól 3. osztályos korukig neveltem és tanítottam a gyerekeket, ahol fontos volt számomra a szeretetteljes- bizalommal teli légkör kialakítása, az egyénre szabott differenciált képességfejlesztés, valamint a kooperatív tanulás technikáinak alkalmazása. Ezt követően a Kőbányai Aprók Háza óvodapedagógusa lettem. 3 éve alakult óvodánkban a Tehetség munkaközösség, amelynek a vezetője vagyok, és egyben az óvoda tehetségkoordinátora is. Számos szakmai fórumon, konferencián, műhelyfoglalkozáson vettem eddig részt a témával kapcsolatban. Mindeközben a mindennapi gyakorlati munkámban megtapasztalhattam a valós élethelyzetekben adódó problémamegoldást, hogy egy tehetségígéretet milyen módon és keretek között lehet a csoportban integráltan fejleszteni, tehetségét kibontakoztatni. Bemutató fogalakozások, pedagógiai szakmai napok alkalmával megismerhettem, hogy más óvodák hogyan gondolkodnak a tehetséggondozásról. Kik azok, akik ebben a munkában szakemberként részt tudnak venni, munkájuk hogyan kapcsolódik össze és alkot szerves egységet annak érdekében, hogy az adott gyermek erősségeit és gyengeségeit nagyobb hatékonysággal legyünk képesek fejleszteni. 1

2 I. BEVEZETŐ GONDOLATOK 2012 óta óvodánk tehetségpontként működik, kezdetben tehetségkoordinátor voltam, később tehetség munkaközösséget hoztunk létre, melynek a vezetője lettem. Szeretném bemutatni óvodánk tehetséggondozó rendszerének főbb elemeit, amelyek meghatározóak az egyéni tehetséggondozás szempontjából is. A tehetségazonosítás alkalmazott módszerei intézményünkben Általános megfigyelés. Személyiség megfigyelés tulajdonságlista alapján. Tehetségdiagnosztikai mérések /pedagógiai, pszichológiai/ kreativitás, motiváció, intelligencia területén. A tehetséggondozás módja: Differenciálás: a gyermekek kiemelkedő képességeinek kibontakoztatása egyéni illetve mikrocsoportos formában. Gazdag tevékenység repertoár és megtapasztalási lehetőség, az adott feladat magasabb szintű változatának megoldása. Gazdagítás, dúsítás: A gyermekek fejlesztése az óvodai csoportokban, a napi tevékenységek során történik. A gyermekek felfedeznek, valódi problémákat oldanak meg, amihez interdiszciplináris megközelítés szükséges. Óvodánkban, projekt módszerrel valósítjuk meg a tehetséggondozás ezen módját. Nagy hangsúlyt helyezünk a projekt kidolgozásakor a problémamegoldó gondolkodás és a kreativitás fejlesztésére, valamint az empátiás készség, társas és vezetői készségek, a személyiség komplex fejlesztésére. A gazdagító programokat ajánlunk a nagycsoportos korú, kiemelkedő képességű gyermekeknek a csoport életének keretei között, a napi tevékenységekbe ágyazottan. II. EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV Párhuzamok, kapcsolatok, átmenetek a tehetségígéret és az őt körülvevő óvodai csoport vonatkozásában 2

3 II. 1. Az egyéni fejlesztésbe bevont gyermek bemutatása D. egy 6 éves kisfiú tehetségpalántaként igen meghatározó személyisége volt csoportunknak. Tehetséggondozó egyéni fejlesztő munkánk két éven keresztül folyt nagycsoportunkban, hiszen D. visszamaradó nagycsoportos volt. Nagy- és finommotorikája korának megfelelő, ügyes, dominanciája kialakult, jobbkezes. Beszédhibás, két évig logopédiai fejlesztésben részesült. Szókincse gazdag, korát meghaladó, különösen az érdeklődésének megfelelő területeken. A leginkább a buszok, járművek érdekelték, a lakóhelyének környezetében ismerte az összes közlekedő buszt és annak útvonalát, megállóit. Először kiscsoportban vettük ezt észre, amikor egy séta alkalmával elolvasta a három számjegyű busz jelzését, később azt is meg tudta mondani merre van a végállomása. A szülei elvitték számos olyan helyre, ahol még több ismeretet szerezhetett Budapest tömegközlekedési járműveiről: Pl. az autóbuszok, villamosok garázsát látogatták meg, a Közlekedési Múzeumban is gyakran jártak, de a Vasúttörténeti Parkot is nagyon szerette. Általában a nagypapájával vagy édesapjával kirándult, de előfordult, hogy csupán az utazás öröméért ültek fel egy-egy járatra, ahol D. megfigyelhette az adott jármű működését, és néha a vezetőkkel is beszélgethetett. Ezeket az élményeit gyakran a csoportban kialakuló szőnyegi építőjátékban jelenítette meg, ötleteivel, ismereteivel gazdagította a csoport életét. Beszédkényszere volt, állandó figyelmet szeretett volna kivívni magának, azonban a verbális területen nehézségei voltak a beszédhibái és a beszédfegyelem hiánya miatt. Nem szeretett verset mondani, mert nehezen memorizálta a szöveget. A direkt feladathelyzeteket elutasította, monotónia tűrése rendkívül alacsony, figyelmetlen, nem tolerálta a társak gyengébb képességeit. A szabályokat úgy alakította, hogy az adott helyzetből ő kerülhessen ki győztesen, egyéb esetben kilépett a játékhelyzetből. Kudarctűrése gyenge volt, érzelmi állapotától függött, amely labilisként jellemzhető. Csak az őt érdeklő feladatokban vett részt, egyébként nehezen motiválható, sokszor elutasító. Munkajellegű tevékenységeket nem szívesen vállalt, csak abban az esetben, ha vezető szerephez juthatott. Öntörvényű, a szabályokat pontosan ismerte, társaival betartatta, de ő maga csak saját érdekeihez alakítva alkalmazta. A közösség vezéregyénisége szeretett volna lenni, emiatt nagyon sok konfliktus érte. Problémamegoldó képessége kialakulatlan, felnőtt segítségét kérte, ha az számára nem volt pozitív, kilépett a helyzetből. 3

4 A tehetségazonosítás elsősorban pedagógiai megfigyelés útján történt. Már a bölcsődéből az óvodába érkezve olyan problémafaktorokkal találkozhattunk személyiségében, amelyek szükségessé tették azt, hogy egyéni bánásmódban részesüljön. Később derült ki, hogy a beilleszkedési és viselkedési problémák valódi oka az, hogy egy különleges kisgyermekről van szó. Folyamatosan figyeltük őt, hogy mely területek azok, amelyek leginkább vonzzák, lekötik figyelmét (kreativitás, kiemelkedő matematikai készségek, logikai-téri vizuális területen korát meghaladja) és ezekben kezdtük képességeit kibontakoztatni. Mindeközben elengedhetetlen volt, hogy a gyenge oldalait folyamatosan megtámogassuk. Az állandó kérdésfeltevése, az egyes témák iránti nyughatatlan, szűnni nem akaró információ igény kiemelte őt a társai közül. A közlekedés témakörön belül pl. nem hagyott minket, óvónőket békén, ameddig nem készítünk buszmegállókat (természetesen jelzőtáblával ellátva), és a dobozból készült buszokra ő maga írta rá a járatszámokat. A villamosok áramszedőjének formája is pontos mása kellett, hogy legyen az eredetinek. A szőnyegi építkezésnél rendkívül kreatív építményeket és úthálózatot hozott létre több szinten térben is, és képes volt arra, hogy tervrajzot, az alapján építsen meg egy általa elképzelt város részletét. A térlátása igen fejlett volt, ami ebben az életkorban még nem jellemző. A szülők meglepődve hallgatták fogadóórán, amikor jeleztük, hogy úgy gondoljuk gyermekük kreativitása, logikus gondolkodása kiemelkedő csoporttársai között. Nem használtuk szándékosan a tehetség- tehetségígéret kifejezést, hiszen ebben az életkorban még korai lenne. D. szülei inkább csak a nevelési problémákat érzékelték eddig, mintsem a pozitív tulajdonságait gyermeküknek. Ezért is van kiemelten fontos szerepe a pedagógusnak a tanácsadásban, aki láttatja a szülővel a problémáik valódi okát. Ebből a nézőpontból látva a kisfiút, elkezdtek szülei másképpen gondolkodni róla. Megragadtak minden olyan lehetőséget, amely segítségül szolgálhatott érdeklődésének elmélyítésében. Testvére az óvodai évek alatt nem volt, így a szülők kizárólag Neki szentelhették idejüket. (Az iskolai tanulmányait megkezdve született kistestvére.) A Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ által szülők, illetve gyermekek számára szervezett tehetségprogramokon mindvégig részt vettek. Az óvodapszichológussal való kapcsolattartásuk folyamatos volt. 4

5 A következőkben szeretném bemutatni ennek a két éven át tartó folyamatnak egy igen rövid szeletén keresztül, az egyéni fejlesztés során gyűjtött tapasztalataimat. Bízom benne, hogy saját gyakorlatom példa lehet arra: mennyire fontos a gyermekek érdeklődésének megfelelő témákat választanunk a mai világban, (ahol táblagépekkel játszanak a gyerekek, és már óvodában könnyedén kezelik a számítógépet, telefont), hogyan küszöböljük ki az esetleges elakadási pontokat, milyen módon tervezhetünk egy adott képességterület fejlesztésének megfelelően, és ne feledjük, hogy elérhető célokat válasszunk. III. 2. Tehetségprofil D. tehetsége a logikus gondolkodás, kreativitás, matematika területén kimagasló, a vizuális emlékezete korát jóval meghaladja. Erős oldal: Kreativitás, barkácsolás, vezetői képesség, gazdag szókincs, kiemelkedő térivizuális képesség Gyenge oldal: Figyelem, monotónia tűrés, együttműködési készség, szociális kompetenciák Fejlesztendő képességterületek: logikai, szociális kompetenciák, anyanyelvi kifejezőkészség, feladattartás- feladattudat Érdeklődési terület: közlekedési járművek, csillagászat, bolygók, országok zászlói stb. Szívesen végzett tevékenység: építkezés szőnyegen, sakk, mátrix játék, ha ő lehet az irányító. Bevont szakemberek: Logopédus, fejlesztőpedagógus és az óvodapszichológus foglalkozik vele Az egyéni fejlesztés keretei: csoportban egyéni, differenciált bánásmód Időkeret: kizárólag a délelőtti időszakban, ameddig az idegrendszere ezt lehetővé teszi, nem fáradt el. Az alábbiakban bemutatott 3 hónapos fejlesztési egység, a tehetség kibontakoztatás második évének elején valósult meg. 5

6 II. 3. Egyéni fejlesztés megvalósítása a gyakorlatban Időszak: szeptember hónap A projekt témája: Ősz, a Tó és környékének megfigyelése Előzmények: Séta a közeli Tóhoz Fejlesztendő képességterületek, célok, módszerek Erős oldal: Cél: Logikai, térivizuális képességek fejlesztése Gyenge oldal: Cél: Monotónia tűrés, szociális kapcsolatok, kivárás, és a beszédfegyelem fejlesztése. Irányított játék, tevékenység kezdeményezése Ősz/Tó témakör Séta a közeli Bányató körül, megfigyelések, önálló tapasztalatszerzés. Tervrajz készítése a tóról és környékéről, majd ennek megvalósítása a csoportszobai terepasztalon. Tervrajz elkészítése nagy csomagolópapírra, tevékenykedés a földön. (a társakkal való együttműködés gyakorlása) Fogalom játék: Mi jut eszedbe különböző tárgyakról? Barkácsolás: A tó körül összegyűjtött kincsekből szabadon játékok, tárgyak barkácsolása. Szabad rajz készítése a terepen. Milyen lenne a Te tavad? Építsd vagy rajzold meg! Társasjáték készítés: MONOPOLI (stratégiai társasjáték, logikai képesség) Különböző alapanyagokból (pl. dobozok, wc-papír guriga, spatula, dió, gesztenye, fonalak, raffia stb.) bármilyen játék készítése egyéni ötlet alapján. Módszerek, munkaformák önálló munka önálló munka Mikro csoportos forma. Mikro csoportos foglalkoztatás vagy páros munka önálló munka, egyéni tapasztalatszerzés az anyagok tulajdonságainak megtapasztalásak or Megjegyzés, megvalósult célok A térlátást kiválóan fejleszti a tervrajz készítés. A már ismert környezetet rajzolta meg D. kiterítve, érdekes módon jelzőtáblákat is rajzolt a képre. Szabad rajzot nem rajzolt a tónál, mert számára ez a tevékenység direkt volt. Később szívesen tervezett saját tavat az előző tervrajzból kiindulva. Számára nehézséget jelent a társakkal való együttműködés, mindig csak a saját elképzeléseit akarja megvalósítani, nehezen fogadja el mások ötleteit, inkább párban dolgozik szívesen, mint mikro csoportban. A gyenge oldal felzárkóztatásában az óvoda fejlesztőpedagógusa is segít, heti 2 alkalommal mikro csoportos formában. A fogalom játékban csak a saját válasza érdekli a többieket nem hallgatja meg. Csak akkor figyel rájuk, ha külön feladatot adunk hozzá (pl. később minél több választ el kell tudni mondani, vagy lerajzolni stb.) 6

7 Nyári élmények felelevenítése (beszélgetés mikro csoportos formában a csoportban és egyénileg a pszichológussal) Frontális munka a nyári élmények beszélgetésekor Saját élményeit leginkább kétszemélyes helyzetben a pszichológusnak mondja el. 7

8 A projekt keretében megvalósított, az adott időszak egyéni fejlesztési eredményeinek értékelése: Az első hónapban D. fejlesztése a csoportban több-kevesebb sikerrel történt. Általában az egyszemélyi helyzetekben, őt érdeklő egyéni feladatokban teljesített és jól érezte magát, de amint páros, vagy mikro csoportos helyzetbe került elveszítette kompromisszumkészségét, kudarctűrése még mindig nem volt megfelelő, ami leginkább a társas játékok kapcsán, illetve tornafoglalkozásokon a versenyjátékok közben nyilvánult meg erőteljesen. Hangosan hisztizett, levetette magát a földre. Ennek ellenére sok gyerek szeretett volna barátkozni vele, hiszen látták milyen ügyesen és kreatív módon épített (sajnos még egyedül) a szőnyegen. A közös építés együttműködést igénylő szituációjában nagy segítségre volt szüksége. A pszichológiai foglalkozásokat nagyon kedveli, hiszen ott egyedül lehet, a komfortzónája biztosítva van, azt játszhat és úgy, ahogyan ő akarja. A pszichológus agresszióját és érzelmeinek kifejezését igyekezett különböző kreatív építőjátékokon és szerepjátékokon keresztül levezetni. A logopédiai foglalkozásokat szinte elutasította, mert ez nagy nehézséget jelentett számára: maga a feladathelyzet, a monotonnak tűnő és kevésbé érdekes feladatvégzés. A fejlesztő pedagógus szintén nehézségekről számolt be annak ellenére, hogy foglalkozásaira szívesen, örömmel járt. A kiscsoportos foglalkozásokon a szabályokhoz nehezen tudott alkalmazkodni, társaival vitatkozott, nehezen győzhető meg. A társak ötleteit hárítja, csak irányító szerepben együttműködő. Irányított feladatoknál nehezen motiválható, feladattudata, kivárási képessége, monotónia és kudarctűrése kialakulatlan. Az egyéni fejlesztés korrekciója a tapasztalatok alapján A hatékonyabb tehetséggondozás miatt néhány apró változtatásra volt szükség D. fejlesztési folyamatában. Először is kértük az óvodapszichológust, hogy csoportos helyzetben, kis létszámban is foglalkozzon D.- val, ne csak egyénileg. Segítse őt abban, hogy ne kizárólag a 28 fős nagycsoportban gyakorolja az alkalmazkodást, konfliktuskezelést, kompromisszumkészség technikáival. A projekttémákat a csoporttal közösen határoztuk meg, ezzel biztosítva a folyamatos motivációt, hiszen a gyermekek már negyedik éve jártak óvodába. D. nagyon kedveli a közlekedési járműveket, így először a reptér - repülőgépeket választottuk projekttémának. 8

9 A projekt témája: Reptér, repülőgépek Időszak: október hónap Előzmények: Kirándulás a Ferihegyi Repülőtéri Múzeumba Fejlesztendő képességterületek, célok Erős oldal: Cél: A kreativitás fejlesztése a szabad alkotótevékenységen keresztül Gyenge oldal: Cél: Kooperatív munkavégzés a játékeszközök készítésekor és a térbeli táblajáték kapcsán. Irányított játék, tevékenység kezdeményezése Repülőtér kialakítása a szőnyegen. A reptér szabályainak kialakítása, irányító, aki a le- és felszállást koordinálja. A gyerekek ötletei alapján folyamatosan bővítjük a játékszituációt: pl. utasokat a repülőhöz szállító autóbusz, irányítótorony, zöld-piros jelzésű irányító tárcsa stb. készítése MÁTRIX játék párokban, illetve csapatban a közlekedés témakörét figyelembe véve Barkácsolás: - A gyerekek által gyűjtött műanyag flakonokból, papírból, gurigákból, alufóliából repülők készítése. - Irányítótorony ragasztása, festése. - Utak vágása, festése. - Autóbusz készítése dobozból, ragasztással, festéssel. Repülőkről, közlekedési járművekről gyűjtött képek felragasztása, puzzle készítése. Módszerek, munkaformák Egyéni munka Mikro csoportos munka Egyéni/ páros munka. Páros munka. Egyéni munka maga a játékkészítés, a mátrix játék viszont párban vagy mikro csoportban folyik. Megjegyzés, megvalósult célok A repülőtér szőnyegi játékban való kialakításakor nagymértékben fejlődött D. térlátása, hiszen kialakításakor figyelt annak funkcionalitására is. Az autóbuszok a kedvenc témái közé tartoznak ezért ez a kiegészítés az ő ötlete volt. Nem nagyon engedett senkit ennek megvalósítási folyamatába beleszólni és közreműködni. A Mátrix játék kiválóan alkalmas arra, hogy D. megtanuljon együttműködni a társaival, képes legyen mellérendelt, vagy irányított szerepet is vállalni, alakul monotónia tűrése, feladattartása. 9

10 A projekt keretében megvalósított, az adott időszak egyéni fejlesztési eredményeinek értékelése: A közlekedésről szóló projekt valóban nagy eredményeket hozott a csoportban eddig kialakult szociális kapcsolatok fejlődése terén, és D. szempontjából is. Az elkészített repülőgépekkel mindenki egyformán játszhatott, nem okozott konfliktust, hogy ki melyiket készítette. Ez nagy előrelépés a gyermekek személyiségfejlődése szempontjából, hiszen az enyém helyett a mindenkié elfogadása nem könnyű feladat ebben az életkorban. A repülőgépek barkácsolása közben kitűnt D. kreativitása, fantáziadús, ötletes és a legnagyobb repülőgépmodell elkészítője ő volt. A folyamat során megfigyelhető volt, hogy néhány gyermek megpróbálta követni, másolni, és szerencsére ez őt nem zavarta. (Ez az előző évben nem volt jellemző rá.) D. a legtöbb helyzetben elfogadta, hogy nem minden esetben ő a forgalom irányítója, de azért minden reggel igyekezet a játékszituációt úgy kialakítani, hogy elsőként ő kerülhessen ebbe a szerepbe. További korrekciós elgondolások a következő fejlesztési szakaszra: A Mátrix játékban csapatjátékosnak lenni még nehéz feladatnak bizonyult, ebben még további feladatunk van. A monotónia tűrés, feladattartás hiánya is azon képességek közé tartozik, amely további odafigyelést, fejlesztést igényel. A logopédiai foglalkozásokat változatlanul nem kedveli, ennek megszerettetésében a szülők segítségét is kértük. A fejlesztő foglalkozásokon beszédfegyelme továbbra sem a legmegfelelőbb, viszont együttműködési készsége, ha kis lépésekben is, de fejlődik. A motiváció és érdeklődés fenntartása céljából a következő projektünk témája közös megegyezésen alapult a gyerekekkel. A szerepjáték alatt egyszer azt játszották, hogy a repülőgépek-rakéták felrepülnek az űrbe. Következő témánk tehát a Bolygók- Űrhajók 10

11 A projekt témája: Bolygók, Űrhajók Időszak: november hónap Előzmények: A Nap gyermekei c. előadás megtekintése a Planetáriumban Fejlesztendő képességterületek, célok Erős oldal: Cél: Fantázia- képzeletvilág fejlesztése a téma segítségével. Logikus gondolkodás fejlesztése SAKK játékkal. Gyenge oldal: Cél: Együttműködési készség, szociális kompetenciák fejlesztése szerepjátékban. Irányított játék, tevékenység kezdeményezése A repülőteret felváltotta a szőnyegen egy igazi űrállomás. Az űrhajót mindig más vezeti, és az asztronauták csak párban léphetnek ki az adott bolygóra, ahol érdekes kőzeteket gyűjtenek, megfigyeléseket végeznek. A játék (űrutazás) megkezdése előtt a szerepek vállalásakor kompromisszumkészség fejlesztése. Lámpás drámajáték a bolygók és csillagok felfedezésekor. Barkácsolás: Kasírozás, festés technikájával a bolygók elkészítése, felfüggesztése a csoportszobába. Az űrállomáshoz készült: navigációs pult, az űrhajósoknak sisak, oxigénpalack stb. Egy- egy űrutazás után az ott látottak lerajzolása, festése. Módszerek, munkaformák Egyéni, páros munka. Beszélgetés a bolygókról, könyvek, képek segítségével. Mikro csoportos munka. Párban végzett játék. Csoportban végzett játék. Kölcsönös kommunikáció gyakorlása, egymásara való odafigyelés. A lámpával látottakat egymásnak elmesélik, megmutatják. Megjegyzés, megvalósult célok D. egy olyan könyvet hozott az óvodába, amelyben szerepeltek a bolygók, az ősrobbanás, és ezeket élményszerűen mutatta be a többi gyermeknek. Az ő ötlete volt az is, hogy az udvaron talált kincsek legyenek azok a kőzetek, amelyeket az űrhajósok felfedeznek. A sakkjáték egy újabb páros együttműködési forma, ahol az egyszerűbb játékoktól a bonyolultabb stratégiai formákig fejlődik logikus gondolkodása, ugyanakkor veszíteni is tudni kell. Az auditív figyelem fejlesztésére kiváló ez a játék, hiszen az űrhajóban ülő, irányító pilóta pontos utasításokat adhat az asztronautának, hogy melyik irányban hány lépésre találja meg az adott kőzetet. D. nehezen fogadta el társait segítő utasításait. 11

12 A projekt keretében megvalósított, az adott időszak egyéni fejlesztési eredményeinek értékelése: Örömmel tapasztaltam, hogy D. együttműködő készsége tovább fejlődött, ha kis lépésekben is, néhány társa véleményét már elfogadja. Motivációját a téma ideje alatt sikerült fenntartani. Fontos volt, hogy az év során számos olyan játék, tudástartalom is megjelenjen a folyamatban, amely a tehetségígéretünk számára is kihívást jelentett. Ebben a hónapban a Sakk játék volt ez, hiszen eddig D. még nem ismerte a sakkjátszmát bevezető látszólag könnyebb stratégiai játékokat. Mindig figyelembe kellett vennünk az életkori sajátosságait, érdeklődési körét, ezzel sikerült bővíteni látókörét. Ha az a bizonyos elérendő cél egy kicsit meghaladja képességeit, akkor már eredményes munkáról beszélhetünk. Összegzés A bemutatott három hónapos folyamat csak kis részlete annak a két éves óvodapedagógiai munkának, amely végigkísérte D. tehetségének kibontakoztatását. Számos ponton kellett átgondolnunk azokat a motivációs egységeket, gazdagító programokat, személyiségfejlesztő munkát, amelyek kitűzött céljaink elérését szolgálták. Nagy segítségünkre voltak ebben a folyamatot segítő szakemberek, fejlesztőpedagógus, logopédus és pszichológus, hiszen minden gyermek-ember összetett személyiség. Fontos bármilyen tehetséget kibontakoztató program kidolgozása közben figyelnünk a következőkre: A gyermek családi hátterére, esetleges változásokról való folyamatos kommunikációra a szülővel. A szakemberek együttes munkájára. A gyermek erős és nem kevésbé a gyengébb oldalának fejlesztésére. Az elakadási pontok okának felkutatására ezek mielőbbi korrekciójára. A gyermek csoportbeli helyzetének megsegítésére abban a tekintetben, hogy a társak ne érezzék a különleges figyelmet, ne emeljük ki ezeket a gyerekeket a csoportból. A közösség részévé válva segítsék a többi gyermek tudástartalmainak gazdagítását. Segítsünk a szülőknek azzal, hogy különböző gazdagító programokat ajánlunk figyelmükbe, illetve adjunk tanácsot, ha nevelési problémáik vannak. Az óvodapedagógusnak, aki a tehetségígéretet az óvoda intézményi keretein belül támogatta, kötelessége a megfelelő iskolaválasztást segíteni. 12

13 D. fejlesztésének mutatói: Célunk volt, hogy az iskolakezdésre D. személyisége alkalmas legyen az új befogadására, kialakuljon feladattudata és feladattartása, legyen képes a közösség tagjává válni, és ami talán a legfontosabb mindezek mellett megmaradjon kreativitása, alkotó fantáziája. Feladatunk a fent bemutatott fejlesztési egységet követően tovább finomítani kudarctűrő képességét, a gyerekekhez kapcsolódó társas viselkedési formákat elsajátítani. Az iskolára való felkészítésben a folyamatos motiváltság fenntartása, az elfogadás képességének kialakítása, érzelmi felkészítés egy teljesen új megkezdésére. Eredmény volt a negyedik év végére, hogy a szociometriai vizsgálat már nem a peremhelyzetről árulkodott, hanem szerteágazó baráti köre lett. Képes volt társasjátékban elfogadni, hogy veszített, kudarctűrése kialakult. A társait meghallgatta, együttműködve egyenrangú társként tekintett a játékban rájuk. Kreativitása, motiváltsága töretlen volt. Meglepő volt számomra, hogy a következő évben, amikor megkezdődött az iskola, visszajött az óvodába és megkérdezte, hogy játszhat-e egy kicsit a csoportszobában. Körbenézett, hogy milyen új játékok vannak az elmúlt évhez képest. Közben elmondta, hogy sokkal jobb volt óvodásnak lenni, és szeretne visszajönni mert itt olyan jó volt! Nem azt kell látnunk ebben amit mondott, mert sok volt-óvodás mond hasonló mondatokat, hanem azt ahogyan mondta és ahogy viselkedett abban a fél órában amikor visszatért az ő megszokott és szeretett közegébe. Fordulópontot és elakadást jelentett a fejlesztési folyamatban, amikor az általa talán legjobban szeretett kis állatot, a nyulát elvették Tőle. Valódi érzelmi válságba került, hosszú ideig életét ez a negatív élmény határozta meg. Sajnos a szülők nem érezték ennek súlyát. Ezen a ponton szinte lehetetlenné vált fejlesztése, érzelmi labilitása terhelte a mindennapjait. Próbáltam a helyzetet mentve beszélni a szülőkkel, hogy kaphasson bármilyen más házi állatot, de sikertelenül. Tehetetlen, szomorú és csalódott voltam, nem tudtam igazán segíteni D. legfőbb problémáján. Tapasztalataim alapján, az eltelt két évben elmondhatom mennyi többletet kaptam azáltal, hogy végigkísérhettem egy kisfiút ezen a tehetségsegítő folyamaton. Megtanultam a problémák okát felszínre hozni, képes lettem rugalmasan változtatni egy általam addig jónak vélt módszeren, témaválasztáson a gyermekek igényeit figyelembe véve. Még inkább kerestem a differenciálás lehetőségeit azzal egyidejűleg, hogy a kiemelkedő képességű gyermek a csoportban integráltan fejlődhessen. Fontos volt a teljes folyamat során holisztikus látásmódom alkalmazása. Megtanultam, hogy a gyermeket körülvevő, az ő életét meghatározó összes személlyel (szülők, nagyszülők, fejlesztő pedagógus, pszichológus, logopédus) való folyamatos kommunikáció elengedhetetlen az eredményes személyiségfejlesztés 13

14 folyamatában. Amin változtatnék: utólag úgy gondolom, hogy gyakrabban beszélgetnék a szülőkkel a fejlesztési folyamat egyes elemeiről, ok-okozati összefüggésekről, gyermeklélektanról, hogy tisztán láthassák gyermeküket egy egészen más szemszögből, így iskolaválasztásuk sokkal tudatosabb és gyermekük számára személyre szabottabb lehetett volna. Utókövetés: D. esetében megpróbáltuk a szülőket meggyőzni arról, hogy személyiségéből adódóan elfogadó, differenciálni képes és rugalmas tanítót válasszanak. Ne a lakóhely közelsége legyen ez esetben a mérvadó. A család időközben gyarapodott egy kistestvérrel, a megváltozott családi helyzet D. iskolakezdését, ami számára egyébként sem egyszerű, nagyban befolyásolta. Mégis azt gondolom, hogy az eredmény, amit két év alatt elértünk további életét megsegíti majd. Képes lesz mások véleményét elfogadni, együttműködni, a kudarcokat nem világfájdalomként megélni, és akar majd az őt érdeklő témákban tovább kutakodni mindig nyitottan a világ dolgaira. Reméljük, hogy nem veszíti el kreativitását, küzdeni akarását, sikeres és boldog felnőtté válik majd. Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet, és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet. (Szent-Györgyi Albert) 14

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

- Kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében.

- Kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében. Intézményünk neve: Petőfi Sándor Központi Óvoda Búzavirág Tagóvoda, Címe: 7400 Kaposvár Búzavirág u. 19. Regisztrált tehetségpontként működik: 2011.06. 27. Azonosító: TP 170 002 378 Kapcsolattartó és tehetséggondozó

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban Nevelési Tanácsadók Konferenciája Budapest, 2011. november 10. Dr. Dömösiné Rápolti Éva Az emberi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Hajdúszoboszló, 2011. okt. 19. Nagy Jenőné, Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, 2011. október 19.

Hajdúszoboszló, 2011. okt. 19. Nagy Jenőné, Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, 2011. október 19. Hajdúszoboszló, 2011. okt. 19. A Nemzeti Tehetség Programról Beszélhetünk-e tehetségről óvodáskorban? Óvodai tehetségmodell bemutatása Tehetségígéretek gondozásának rendszere Tehetségígéretek felkutatását,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28.

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. BEMUTATÁS A szekció megbeszélés tartalma: - Törvényi szabályzók: - szakszolgálat - tehetséggondozó

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. A mentorált tanuló neve: A mentorálásba való beválasztás indoklása:

MENTORÁLÁSI TERV. A mentorált tanuló neve: A mentorálásba való beválasztás indoklása: MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: A mentorált tanuló neve: Évfolyam/életkor: Nádasi Péter P B 4. évfolyam, 10 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Bélát elsős korától, azaz negyedik éve tanítom,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED!

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! Tehetségpontként fontos feladatkörünk a tehetségazonosítás, a kiváló képességek korai megnyilvánulásainak felismerése. A tehetségazonosítás hármas szabálya alapján végezzük

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben

Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben A 2015/2016. tanévben kiemelt feladatként jelöltük meg a tehetséggondozás megújítását

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014.június.06. Ne félj a változástól, az állandóságtól félj! (Lao

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenetét segítő program

Óvoda-iskola átmenetét segítő program Óvoda-iskola átmenetét segítő program JÓ GYAKORLATOK ÉLTES EGYMI PÉCS MÁNFAI ZITA gyógypedagógus Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermek és az iskolakezdés Segédanyag az óvoda iskola átmenetének megkönnyítése

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Tehetséggondozás felsős fokon! A Fiatal Tehetség Program bemutatása. Constantinovits Milán MCC FIT Program

Tehetséggondozás felsős fokon! A Fiatal Tehetség Program bemutatása. Constantinovits Milán MCC FIT Program A Fiatal Tehetség Program bemutatása Constantinovits Milán MCC FIT Program Fiatal Tehetség Program - Miről lesz ma szó? az MCC és a FIT Program bemutatása a FIT-tehetségmodell: kiválasztás, teljesítményértékelés

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Napjainkban egyre nagyobb társadalmi értéket képvisel az önkéntes munka. A mai fiatalok már középiskolai tanulmányaik során a tanterv részeként

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői I.4. BALATONI NYARALÁS Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Logikai fogalmak: logikai kijelentés; minden; van olyan; ha, akkor; és; vagy kifejezések jelentése. Egyszerű logikai kapcsolatok mondatok között.

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Szervezeti szintű szaktanácsadói tapasztalatok

Szervezeti szintű szaktanácsadói tapasztalatok Szervezeti szintű szaktanácsadói tapasztalatok Az alábbiakban a 2015. április 1. és június 30. közötti időszakban a szaktanácsadói rendszer országosan ellátandó területein megvalósult látogatásainak tapasztalatait

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben a TÁMOP 3.4.3.-08/2009-0111 Iskolai tehetséggondozás című pályázati projekt kutatási részprojektje a tehetséggondozás helyzetének feltérképezése A Miskolci

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere

A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere Varga Erzsébet Oktatási törvény adta lehetőség. Tehetségek jelenléte az iskolában, szülői igény. A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere Pedagógusok szakmai hivatástudata. A tehetséggondozás

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Nagy Ildikó Mária tehetségfejlesztő szaktanácsadó Budapesti

Részletesebben

A MEGVALÓSULT PROGRAM MUNKATERVE NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014

A MEGVALÓSULT PROGRAM MUNKATERVE NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0133 Pályázó neve: Körös Tehetséggondozó Egyesület Pályázó címe: 5600 Békéscsba, Derkovits 4. III.14. Program címe: Az érzelmek birodalma típusa Proramkezdés Érzelmeink

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben